+ All Categories
Home > Documents > C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

Date post: 26-Feb-2018
Category:
Upload: ionela
View: 269 times
Download: 1 times
Share this document with a friend

of 43

Transcript
 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  1/43

  MCC, Master- PSH, 2015,prof. dr. Elena Cocorada

  METODE DE CERCETARE

  CALITATIVA

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  2/43

  Activitatea depredare-nvare-evaluare

  MCC, Master- PSH, 2015prof. dr. Elena Cocorada

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  3/43

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  4/43

  Obiective speci(ce !nali%a critic# a abord#rilor teoretice avansate din psi)oloia

  "uncii &i a orani%a'iilor pentru utili%are adecvat# $n scopulcercet#rii &tiin'i(ce &i a opti"i%#rii activit#'ii

  !nali%a "etodelor de cercetare calitativ# *CC+ studiul

  docu"entelor, interviul, studiul de ca%, observa'ia. !ru"entarea utili%#rii unei "etodoloiei de cercetarepsi)oloic# calitativ# &i a diverselor "odalit#'i de anali%# &iinterpretare a datelor

  !plicarea "etodelor de cercetare calitativ# $n reali%areaco"plet# a unei cercet#ri &tiin'i(ce

  edactarea de rapoarte ale cercetarilor care au folosit "etodele

  de cercetare calitativ# studiate i, opional, a metodelor mixte tili%area re%ultatelor pentru evaluarea critic# a situa'iilor

  proble"atice &i a solu'iilor posibile Evaluarea calit#'ii unei cercet#ri calitative din perspectiva

  validit#'ii, (delit#'ii &i a respect#rii nor"elor etice

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  5/43

  MCC, Master- PSH, 2015prof. dr. Elena Cocorada

  nit#'i de curs1. Metode calitative i !etode cantitative". De#i$nul in cercetarea calitativa%. &tudiul docu!entelor - proiectare i derulare'. &tudiul docu!entelor - te(nici de anali)*. O+#ervatia - proiectare, derulare. Interviul individual - proiectare i derulare. Interviul - anali)a de coninut/. 0ocu#-$rupul - proiectare i derulare. 0ocu#-$rupul - anali)a de coninut12.

  &tudiu de ca) - proiectare i derulare11. &tudiu de ca) - anali)a #i interpretare1". Redactarea raportului de cercetare1%. &u!ari)are, pre$tirea e3a!enului

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  6/43

  Platfor"a electronic# a univ.

  Suportul de curs / pe platfor"a electronic#)ttpelearnin.unitbv.ro se pot transfor"a slide-urile in outline Se obtin de la secretariatul PSE utili%ator si parola

  in platfor"a se descarca (ecare unitate de curs Pe platfor"a se incarca te"ele pana la data

  anuntata

  http://elearning.unitbv.ro/http://elearning.unitbv.ro/
 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  7/43

  Se"inar1 Organizarea activitatii. Cercetare cantitativ sau cercetare calitativ?2 Designul cercetrii calitative 4asemnri si deosebiri fa de cercetareacantitativ 4analiza comparativa pe baza articolelor din domeniuFiecare student citeste minimum 1-2 art. ce folosesc met calitative decercetare

  !roiectarea "i derularea studiului documentelor. #$ercitii% interevaluaresi coevaluare cu prof.

  & !rezentarea in diada% pe baza de slide-uri% si evaluarea rapoartelor decercetare 'tema 1( !rezentarea obligatorie)

  * #laborarea unui g+id de interviu#$erciii de analiz a unor fragmente de interviu individual

  , Derularea unui focus grup

  !rezentarea in diada% pe baza de slide-uri%si co-evaluarea rapoartelorde cercetare 'ema 2( !rezentarea obligatorie)

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  8/43

  Evaluare se"estrial#Modalitide evaluare

  Metode de evaluarePondere n nota final

  Activitate %

  Examen

  Evaluarepe parcurs

  Examen scris

  Nota final se calculeaz

  daca studentul a obinut celpuin nota 5 la fiecareactivitate (examen sievaluare pe parcurs

  Examen 5!

  Activitate in

  seminar

  Portofoliulrealizat peparcurs

  "5

  "5

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  9/43

  5orto6oliul #tudentuluinclude piesele1. aportul de cercetare diano%a folosind

  "etoda studiul documentelor;

  2. aportul de cercetare folosind metodainterviului*individual sau focus-rup+.

  $nreistrarea sonor# a celor 2 interviuri *2individuale sau 2 focus rup-uri sau 1i 3 4-a"bele cu aceea&i te"#+6

  transcrierea interviurilor67e"ele se vor preda si pre%enta in se"inar la

  datele anuntate un sinur dosar pentru studentii dintr-o diad#

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  10/43

  8nt9r%ieri in predarea

  te"elor o s#pt#"9n# de la data indicat# 1,5 puncte

  penali%are, din nota "eritat#:

  "ai "ult de o s#pta"9n# penali%are 2puncte: nota sub 5 la se"inar / nu se poate pre%enta

  la e;a"en nepredarea te"elor / 0 puncte:4ac e;cep'ie ca%urile "edicale *intern#ri $n

  spital+ de"onstrate cu biletul de e;ternare.

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  11/43

  Cercetari propu#e pt. te!a deca#

  A intele$e cu! traie#c #tudentii8elevii an3ietatea acade!ica A intele$e cu! traie#c 9..an3ietatea privind 6olo#irea 5C8 Internet A intele$e cu! traie#c 9..dependenta 6ata de Internet Cu! intele$ 9..6ace+oo:-ul. Cli!atul #colar8 or$ani)ational din per#pectiva elevilor, #tudentilor8 an$a;atilor. Cu! e#te perceputa evaluarea acade!ica de ctre #tudenti8 elevi. Cu! e#te trait a+u)ul p#i(olo$ic in or$. 8 intrarea intr-un colectiv nou de !unca 5erceptia p#i(olo$ului #colar de catre celevi, parinti, pro6e#ori Dependenta 6ata de Internet, 6ace+oo: A+u)ul p#i(olo$ic n 6a!ilie8 #coala Violenta in 6a!ilie, in #coala An3ietatea in diver#e #ituatii

  5erceptia p#i(olo$ului clinician ce de catre p#i(. #colari 8 clinicieni8 !uncii Cu! intele$ p#i(olo$ii rolul evaluarii in con#ilierea p#i(olo$ica #i p#i(oterapie Di##tre#, #tare de +ine in diver#e do!enii de activitate Repre)entarea +olii p#i(ice

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  12/43

  nterviu sau focus rup

  Prin sonda

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  13/43

  ata pred#rii te"elor n sapta"ana plani(cata pentru

  pre%entarea in se"inar

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  14/43

  BIBLIORA0IE e;tins# *1+

  !abrian, M. *200>+.Analiza de coninut. a&i Poliro" Ba+an A.

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  15/43

  BIBLIORA0IEe;tins# *2+

  avid, . *200>+. "etodologia cercet%rii clinice. a&i Poliro", 200>. en%in, G.A., @incoln, .S., eds. *1DDI+. &and#oo' o( )ualitative

  Research. Sae Publications, 7)ousand OaJs, C!. H#v9rneanu, C. *2000+. Metodoloia cercet#rii $n &tiin'ele sociale.

  a&i Erota rue$er, R.A., Ca#eF, M. A.

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  16/43

  BIBLIORA0IEe;tins# *+

  &in$lF, 0., Blanc(et, A., ot!an, A., au6!ann, G.C.

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  17/43

  nitatea de curs 1

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  18/43

  Opo%i'ie sauco"ple"entaritateQ

  Metodele cantitative *Can+ - o re'et# Metodele calitative *Cal+ / o aventur# *C.illi,

  2002+- presupun "ai "ulte riscuri, nu sunt for"ali%ate,- nu-s lipsite de reuli,- cer "ai "ult# e;perien'# din partea celui care

  le utili%ea%# *Can+ 3 *Cal+ se folosesc pentru a atineobiective diferite, ofer# alte date prin care

  cunoa&te" realitatea, co!ple!entare &i nu dis

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  19/43

  Cunoatere cotidian

  i

  cunoatere tiini>c

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  20/43

  Si"'ul co"un

  un corpus de cuno&tin'e fondat pee;perien'e sanc'ionate de practic# &idevenite tradi'ii, ce sunt $"p#rt#&ite &i

  $"bo#'ite lucreaz% .n dou% etapea+ creea%# $n "od spontan o idee despre

  eveni"entele trecute sau despre persoane6b+ e;trapolea%# ideea #sit# la alte

  eveni"ente, persoane.Moscovici RHestone *1DNI+

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  21/43

  Metode #i re)ultate ale

  cunoaterii co!une8cotidiene

  "etoda de colectare a datelor - observa'ia$nt9"pl#toare

  "odel de ra'iona"ent - induc'ia inco"plet#, re%ultatele - valoare de enerali%are "ic#, transferabilitatea conclu%iilor nu respect#

  condi'iile de probabilitate de la o idee

  probabil# *$n spa'iul loicii for"ale+, si"'ulco"un trece la o idee adev#rat#, pre%entat#uneori ca prescriptiv# *7rebuie s#T+.

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  22/43

  Li!ite ale cunoaterii co!une

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  23/43

  E3e!ple de erori po#i+ile ncunoaterea cotidian

  tendin'a de a lua $n calcul doar e;e"plele care con(r"# reula&i de a le inora pe cele care contravin reulii induse,

  di(cultatea de a e;trae conclu%ii, care, de&i sunt adev#rate,contravin cuno&tin'elor anterioare ale subiectului,

  transferul abu%iv al unor structuri de date de la proble"# la alta,

  utili%area inco"plet# a infor"a'iei con'inute $n pre"ise,

  inabilit#'i de a utili%a infor"a'ia din enun'urile condi'ionaleneative, repre%entarea re&it# a operatorului non

  *Bo)nson-@aird,1DNU6 Sternber, 1DN56 Miclea, 1DDD+.

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  24/43

  Cunoa&terea co"un#social#

  tendin'a de a vedea relaii, interdependene acolo unde nuexist%,

  de a re'ine ceea ce este consonant cu convinerilesubiectului cunosc#tor *4is)er, 1DD0, pp. >D-U5+,

  de a stabili rela'ii cau%ale $ntre eveni"ente si"ultane sauconsecutive.

  SJinner - co"porta"ente analoe pre

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  25/43

  5uncte tari ale cunoaterii cotidiene

  este u&urat# de fa"iliari%area cuobiectul de cunoscut,

  folose&te uneori strateii co"ple;e,Ve;ibile, ase"#n#toare cu alesavan'ilor,

  c9nd subiectul cunosc#tor are "ult#e;perien'#, re%ultatele lui se apropie"ult de adev#r *lu', 1DDU, pp.10-1I+.

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  26/43

  Cunoa&terea &tiin'i(c#

  utili%ea%# siste"atic proceduri de investia'ie binede(nite metode de investigaie *M+ *Ain,Aeo)ane R Kerba, 2000+.

  MI colectea) #i#te!aticdatele care vor (#upu#e anali)ei&i pe ba%a c#rora vo" r#pundela o ntre+are, vo" te#ta o ipote)sau o teorie&i sau vo" elabora o ipote%# sau o teorie,

  $&i propune s# a

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  27/43

  4iltrare selectiv# a datelor -principiul neutralit#'ii a;ioloice

  Cercet#torul 3 o"ul cotidian si"plu Wpurt#tori ai unor valori personale sau de

  rup $n func'ie de care (ltrea%# realitatea. Cercettorul- con&tient de aceste valori

  &i $ncearc# s# le controle%e, s# identi(ce

  i"pactul lor asupra validit#'ii inferen'elor&i a adev#rului conclu%iilor ob'inute.

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  28/43

  5rincipiul neutralitii a3iolo$ice

  face referire la str#dania investiatorului de a ( c9t"ai obiectiv,

  contracararea (ltr#rii selective $n &tiin'#- codare dubl#, validare prin respondent,- anali%a li"itelor cercet#rii &i di"inuarea acestora

  prin desin, instru"ente adecvate etc.

  - e;peri"entul orb *subiec'ii nu cunosc scopulobiectivul investia'iei+

  - dublu orb *nici e;peri"entatorul-operator nicisubiec'ii nu cunosc scopul obiectivul investia'iei+,

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  29/43

  Tnu este un )iatus uria& cunoa&terea &tiin'i(c# s-a de%voltat din cea

  co"un# &i a dep#&it-o *C)elcea, 200U, p. 5+, unele ipote%e *propoziii ce enun% o relaie

  ateptat% .ntre dou% varia#ile+ utili%ate $ncunoa&terea &tiin'i(c# $&i au sursa $n cunoa&tereaco"un#, $n observa'ii $nt9"pl#toare alecercet#torului,

  $n cercet#rile cantitative e;ploratorii c9t &i $ncercet#rile calitative, rela'ia dintre cele 2 variabileeste enun'at# "ai pu'in e;act, "ai rosier,ipote)a devine o ntre+are*eveni"ent frecvent$n cercetarea calitativ#+ &i se preci%ea%# ulterior.

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  30/43

  Proiectul EMMS *200U-200N+

  Credeti ca e;ist# "icroviolen'# aVat# $nle#tur# cu evaluareaQ

  ac#, da, c9nd apare, $n ce situa'iiQ Cu" se co"port#, cu" sunt victi"ele &i

  aresoriiQ Care sunt for"ele de aresiune pe care le-a'i

  $nt9lnitQ

  Cu" trat#" re%ultatele ob'inuteQ

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  31/43

  2 Cri)a cercetrii cantitative ce participanii #e ateapt # nelea$ #en#ul i#copurile cercetrii, i 6or!ulea) n !odaliti #peci>ce ipote)ele

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  32/43

  2 Cri)a cercetrii cantitative

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  33/43

  Cercetarea calitativ

  73ualitative research8 s-a i"pus $n anii F>0$n spa'iul&tiin'i(c anlo-sa;on ca for"# de cercetare speci(c#do"eniului sociou"an *ini'ial $n antropoloie &i socioloie+

  1DU0-1DN0si-a e;tins aria de utili%are6 s-au derulatcercet#ri calitative $n do"eniul educa'iei, al "unciisociale, studiilor asupra fe"eilor, di%abilit#'ilor,psi)oloiei &i &tiin'elor politice.

  ulti"ii trei%eci deani- a crescut $ncrederea lu"ii &tiin'i(ce $n valoarea cercet#rii- calitative studiile CCal au fost acceptate de c#tre reviste

  *@oseJe et al., 200U+.

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  34/43

  E;.- !n;ietatea fa'# de $nv#'areali"bilor str#ine C.can pre%en'a feno"enului *"edia,abaterea standard+ corela'ii cu al'i

  tr#s#turi, "odele de reresie etc.

  Ccal interviuri cu studen'ii ce pre%int#niveluri $nalte de !C@S, identi(ca'i peba%a studiului cantitativ sau ai altor"etode

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  35/43

  5er#pectiva epi#te!olo$ic

  Cercetarea cantitativ- paradi"a po%itivist# - e;ist# o realitate obiectiv#, e;terioar# nou#, ce poate

  ( cunoscut#, prin probe e;terne.- abordare $"pru"utata din &tiin'ele e;acte, $"preun# cu "odelul sc)e"elor

  cau%ale, al leilor enerale, predic'iei.

  Cercetarea calitativ- paradi"a feno"enoloic#, locul realit#'ii obiective este luat de

  subiectivitate.- realitatea nu este una obiectiv#, e;terioar#, static#, ci una tr#it# &i

  construit% de su#ieci, este una procesual# &i Ve;ibil#.- testarea ipote%elor cau%ale, descrierile enerale sunt $nlocuite cu descrieri

  comprehensive.

  o"eniul sociou"an obiectul investia'iei / subiectivitatea, co"porta"enteleindivi%ilor, se"ni(ca'iile pe care ei le acord# eveni"entelor

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  36/43

  Coni'ia social#

  co$niiile participanilor nu#unt v)ute ca ideiadevrate ci r!Pn o+iect

  de cercetare

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  37/43

  Acea#ta nu e#te o

  pip?5ipa !are, posibil analo al-lu"ii reale *$ntr-o interpretare po%itivist#+-al repre%ent#rilor unui rup *$ntr-o interpreare post"odern#+,5ip !ai !ic, $ncadrat# pe un suport difere'iator, pe careeste scris X!ceasta nu este o pip#.8n interpretarea lui Moscovici &i Hestone *1DNI+ pipa "ai"ic# ar putea ( Xrepre%entarea social# a pipei.-Pre%en'a celor dou# obiecte pe aceea&i p9n%# neaverti%ea%# c# $n do"eniul sociou"an, Xrealitatearepre%ent#rilor este at9t de puternic# $nc9t ele pot producerealitatea sau este real# pentru "e"brii unui rup.-! studia repre%ent#rile, teoriile savan'ilor a"atori*participan'ii la cercetare=+ sa este esen'ial.-Ele nu sunt adevaruri, acestea trebuie inferate de cercetator

  -7eoria adevarurilor "ultiple a vocilor "ultiple.

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  38/43

  De>niii, caracteri)ri ale cercetriicalitative*1+ &trau## QCor+in*1/=- un proces de interpretare

  non "ate"atic, orientat spre descoperirea deconcepte &i rela'ii $ntre datele brute ce vor (orani%ate $ntr-o sc)e"# teoretic# e;plicativ#

  illi$

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  39/43

  illi$

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  40/43

  De>niii, caracteri)ri alecercetrii calitative*+

  CCal- "etode speci(ce ce i"plic# o abordare- interpretativ#*'inte&te s# $n'elea# feno"enele $n ter"enii

  se"ni(ca'iilor acordate de participan'i+- naturalist#a te"ei studiate

  a+ studierea oa"enilor f#r# "anipul#ri e;peri"entale, $n "ediul lor devia'# *natural+, $n condi'ii obi&nuite

  b+ studierea co"porta"entului natural, cu focali%are pe atitudinilenaturaleale indivi%ilor studia'i,

  c+ cercet#torul abordea%# proble"a f#r# superioritate fa'# de participan'i -cu naturale'e *lu', 1DDU6 C)elcea, 200U+

  utili%area unor nara'iuni "ultiple* Yne pute" $n'elee pe noi $n&ine &ipe al'ii nu"ai $n "#sura $n care transpune" via'a noastr# tr#it# $norice fel de e;presie a unei vie'i, proprii sau str#ine *ilt)e 1D101DDD+.

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  41/43

  De>niii, caracteri)ri alecercetrii calitative*+

  de"ers ba%at pe tradi'ii "etodoloicedistincte care e;plorea%# o proble"#

  social# sau u"an#. cercet#torul anali%ea%# cuvinte, descrie

  detaliat punctele de vedere aleparticipan'ilor &i $&i conduce studiul $n"ediul natural,construie&te o i"aine)olist#&i co"ple;#,

  *Cresell, 1DDN, p.15, apud C)elcea+.

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  42/43

  Caracteristici *I+ CCal prive&te "ai "ult$n profun%i"e, intensivdec9t e;tensiv, nu este interesat# de nu"#rul participan'ilor ci de structura inti"#

  a sinelui sau rupului investiat, r#spunde la $ntreb#rile cum &i de ceac'ionea%# indivi%ii, si"t,

  9ndesc, se plasea%# "ai "ult $n conte;tul descopeririidec9t $n cel alveri(c#rii,

  "etodele utili%ate sunt anali%a cuvintelor scrise *scrisori, biora(i,te;te, c#r'i, %iare+, a celor rostite *conversa'ii, "onolouri+, anotelor de teren, a observa'iilor cercet#torilor, a $nreistr#rilorvideo etc.

  E;. CCal pot eviden'ia practici, co"porta"ente inedite, noi "oduride a 9ndi, de a interpreta eveni"entele &i procese sociale saupsi)osociale.

  !.M. !"bert, 1DD5

 • 7/25/2019 C 01 Cunoasterea Cotidiana Si Cunoasterea Stiintifica

  43/43

  Cercetarea calitativ cercetareinterpretativ

  perspectiva cercetrii este comprehensiv, abordeaz tema deschis i amplu,

  culege date prin metode care nu presupun cuantificaren momentul colectrii (interviu, observaienestandardizat, studiul documentelor),

  analizeaz aceste date prin intermediul altor cuvinte,

  vizeaz o povestire sau o teorie i nu o demonstraie.

  *!le; Mucc)ielli, ic'ionar al "etodelor calitative $n &tiin'eleu"ane &i sociale 2002+


Recommended