+ All Categories
Home > Documents > Buuggeett naallooccaatt guunuuii maadduulltt arreeffuugiiaatt … · 2018-02-23 · Iulian Mincu...

Buuggeett naallooccaatt guunuuii maadduulltt arreeffuugiiaatt … · 2018-02-23 · Iulian Mincu...

Date post: 25-Dec-2019
Category:
Upload: others
View: 7 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 7 /7
Buget alocat unui adult refugiat în România în faza de recepț ie Adina Mihăilescu 1 Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română Sursa: Revista Inovaţia Socială nr. 1/2018 (ianuarie-iunie) URL stabil: : http://www.inovatiasociala.ro/en/2018-10-1-1/ Publicată de: Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii Revista Inovația Socială este o revistă online creată în cadrul proiectului „Inovația Socială - Factor al dezvoltării socio-economice", proiect coordonat de Prof.dr. Cătălin Zamfir în cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții. Această revistă utilizează politica liberului acces la conţinut, pornind de la principiul conform căruia cercetarea deschisă publicului sporeşte schimbul global de cunoaştere. Inovaţia socială este o revistă electronică pe care cititorii o pot urmări pe măsură ce este scrisă şi pe care o pot scrie ei înşişi. Revista va avea o apariţie bianuală, dar fără a avea o dată de apariţie, ci un interval în care este scrisă. Astfel, în lunile ianuarie-iunie 2009 va fi scris primul număr. În perioada respectivă, pe platforma online vor fi publicate în timp real contribuţiile şi dialogurile generate între cititori şi contribuitori. Prin accesarea articolelor din arhiva Revistei Inovaţia Socială indicaţi acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare care sunt disponibile la adresa http://www.inovatiasociala.ro/ care indică, în parte, faptul că puteţi utiliza copiile articolelor doar pentru utilizare personală, necomercială. Vă rugăm să contactaţi redacţia pentru alte tipuri de utilizare la adresa Error! Reference source not found.. Orice copie a materialelor din Revista Inovaţia Socială trebuie să conţină aceeaşi notă de drepturi legale, aşa cum apar acestea pe ecran sau tipărite. 1 [email protected]
Transcript
Page 1: Buuggeett naallooccaatt guunuuii maadduulltt arreeffuugiiaatt … · 2018-02-23 · Iulian Mincu (1975) Alimentaţia raţională a omului sănătos, Editura Medicală, ucureşti.

BBuuggeett aallooccaatt uunnuuii aadduulltt rreeffuuggiiaatt îînn RRoommâânniiaa îînn ffaazzaa ddee rreecceeppțțiiee

Adina Mihăilescu1 Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română

Sursa: Revista Inovaţia Socială nr. 1/2018 (ianuarie-iunie)

URL stabil: : http://www.inovatiasociala.ro/en/2018-10-1-1/

Publicată de: Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii

Revista Inovația Socială este o revistă online creată în cadrul proiectului „Inovația Socială - Factor al dezvoltării socio-economice", proiect coordonat de Prof.dr. Cătălin Zamfir în cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții. Această revistă utilizează politica liberului acces la conţinut, pornind de la principiul conform căruia cercetarea deschisă publicului sporeşte schimbul global de cunoaştere. Inovaţia socială este o revistă electronică pe care cititorii o pot urmări pe măsură ce este scrisă şi pe care o pot scrie ei înşişi. Revista va avea o apariţie bianuală, dar fără a avea o dată de apariţie, ci un interval în care este scrisă. Astfel, în lunile ianuarie-iunie 2009 va fi scris primul număr. În perioada respectivă, pe platforma online vor fi publicate în timp real contribuţiile şi dialogurile generate între cititori şi contribuitori.

Prin accesarea articolelor din arhiva Revistei Inovaţia Socială indicaţi acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare care sunt disponibile la adresa http://www.inovatiasociala.ro/ care indică, în parte, faptul că puteţi utiliza copiile articolelor doar pentru utilizare personală,

necomercială. Vă rugăm să contactaţi redacţia pentru alte tipuri de utilizare la adresa Error! Reference source not found..

Orice copie a materialelor din Revista Inovaţia Socială trebuie să conţină aceeaşi notă de drepturi legale, aşa cum apar acestea pe ecran sau tipărite.

1 [email protected]

Page 2: Buuggeett naallooccaatt guunuuii maadduulltt arreeffuugiiaatt … · 2018-02-23 · Iulian Mincu (1975) Alimentaţia raţională a omului sănătos, Editura Medicală, ucureşti.

Adina Mihăilescu 1

Anul 9, Nr. 1

Buget alocat unui adult refugiat în România în faza de recepție

Adina Mihăilescu

Rezumat:

Acest articol are ca element central calculul necesarului de resurse pentru o persoană care solicită azil politic în România și care se află în faza de recepție, urmând ulterior să decidă dacă rămâne pe teritoriul țării noastre sau se află în tranzit spre altă destinație

Cuvinte cheie: Refugiați, calitatea vieții, estimarea resurselor necesare vieții

Abstract:

This paper focuses on the estimation of the resources necessary for a person who seeks asylum in Romania and whom is in the reception phase. After the reception phase, each person decides if she wishes to remain on Romanian territory or to continue towards a different destination.

Keywords: Refugees, quality of life, estimation of life-sustaining resources

Acest articol are ca element central calculul necesarului de resurse pentru o persoană care solicită azil

politic în România și care se află în faza de recepție, urmând ulterior să decidă dacă rămâne pe teritoriul țării

noastre sau se află în tranzit spre altă destinație.

La solicitarea Departamentului de Azilanți de pe lângă Guvernul României am calculat sumele de bani

necesare unei persoane azilante (Cap. 6, Art. 55 privind Alocația de hrană) în vederea adoptării în Parlamentul

României a Hotărârii Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii

nr. 122/2006 privind azilul în România (Ministerul de Interne). Proiectul de lege a fost aprobat in forma actuala

ulterior (Guvernul României, 2016).

Stabilirea necesarului de consum a pornit de la metoda normativă pentru un standard minim decent

de viață (alimente, îmbrăcăminte/încălțăminte, locuință, servicii). Metoda normativă, adoptată de Institutul

de Cercetare a Calităţii Vieţii (Mihăilescu, 2012) permite o mai bună abordare a nevoilor unei persoane pentru

că, ia în considerare modelele de consum existente în societate, dar cuantumurile nu depind de nivelurile de

consum înregistrate la un moment dat, ci de un standandard minim decent în vederea reintegrării sociale a

persoanei. Estimările privind necesarul de resurse sunt raportate la nivelul lunii septembrie 2016.

Page 3: Buuggeett naallooccaatt guunuuii maadduulltt arreeffuugiiaatt … · 2018-02-23 · Iulian Mincu (1975) Alimentaţia raţională a omului sănătos, Editura Medicală, ucureşti.

2 Buget alocat unui adult refugiat în România in faza de recepție

Anul 9, Nr. 1

I) Calculul necesarului de resurse materiale pentru o persoană refugiată în România, în faza de recepție. Se

vor lua în calcul cheltuielile pentru consumul alimentar şi îmbrăcăminte, cheltuielile de locuire şi cheltuielile

cu serviciile.

1. Consumul alimentar este evaluat la 2400 calorii conform studiilor Institutului de Igienă şi Sănătate Publică

(Mincu, 1975; Gonțea, 1975) (Anexa 1), pentru un efort fizic mai redus, având în vedere statutul de persoană

inactivă în aşteptarea deciziei judecătoreşti pentru acordarea actelor de intrare în legalitate, inclusiv CNP, pe

teritoriul României, ca şi perioada de acordare a dreptului de şedere ca refugiat. Cuantumul cheltuielilor

alimentare corespunzătoare lunii septembrie 2016 sunt de 304 lei/lună, respectiv 10,1 lei/zi, iar acest cuantum

este diferenţiat şi pentru câteva categorii vulnerabile de persoane, după cum urmează:

a) pentru solicitanta de azil însărcinată, precum şi celor bolnavi, aflați în perioada internării în infirmerii se

alocă suma de 402 lei/lună sau 13,4 lei/zi (corepunzător recomandării de 3.175 calorii/zi, respectiv cu 32,3%

mai mult decât norma de 2400 calorii);

b) suplimentul acordat solicitantei de azil însărcinată între lunile a 5-a şi a 9-a sau care a născut şi nu alăptează

copilul în vârstă de până la un an este de 413 lei/lună sau 13,7 lei/zi (corespunzător recomandarii de

suplimentare cu 860 calorii/zi, respectiv cu 35,8% mai mult decât norma de 2400 calorii);

c) suplimentul acordat solicitantei de azil care a născut şi alăptează copilul în vârstă de până la un an este de

459 lei/lună sau 15,3 lei/zi (corespunzător normei de suplimentare cu 1.225 calorii/zi, respectiv cu 51% mai

mult decât norma de 2400);

d) suplimentul acordat fiecărui copil între 0 și 5 luni inclusiv, care se află împreună cu unul sau cu ambii părinţi

refugiați este de 454,4 lei sau 15,2 lei/zi (corespunzător normei suplimentare de hrană de 1.190 calorii).

e) se acordă pentru fiecare copil în vârstă de la 6 la 12 luni inclusiv, dacă se află împreună cu unul sau cu ambii

părinţi refugiați pe teritoriul României, un supliment de hrană de 1.650 calorii, astfel încât suma lunară ajunge

la 509,2 lei/lună, respectiv 17,0 lei/zi.

Ulterior, legiuitorul a aproximat valorile propuse la cea mai apropiată valoare naturală (Guvernul României,

2016).

I) Cheltuielile lunare cu îmbrăcămintea şi încălţămintea (Anexa 2) sunt de 66 lei/lună în perioada de

primăvară, vară şi 98 lei/lună în perioada de toamnă, iarnă (octombrie – martie).

3. Cheltuielile de locuire lunare sunt determinate pentru o locuinţă, racordată la reţeaua de electricitate şi la

serviciu telefonic. Conform standardelor de viaţă minime decente se pot acorda 450 lei (echivalentul a 100 de

Euro) pentru o persoană, cuplu sau părinte/bunic cu un copil care locuiesc cu chirie; suma se diminuează cu

30% pentru a treia persoană care împarte spaţiul închiriat şi cu 40% începând cu a patra persoană.

Page 4: Buuggeett naallooccaatt guunuuii maadduulltt arreeffuugiiaatt … · 2018-02-23 · Iulian Mincu (1975) Alimentaţia raţională a omului sănătos, Editura Medicală, ucureşti.

Adina Mihăilescu 3

Anul 9, Nr. 1

Costul locuirii pentru 1 cameră:

iarna vara

căldură, apă - 70 lei apă - 34 lei

curent electric - 20 lei curent electric - 20 lei

abonament cablu – 29 lei abonament cablu – 30 lei

telefon - 33 lei telefon - 34 lei

Total - 152 lei. Total - 118 lei.

Sursa: estimările autoarei.

4. Cheltuielile lunare cu serviciile 176 lei (Anexa 3) şi se referă la: transport local, servicii culturale

(abonament presă, radio, TV), igienă personală (servicii plus obiecte de igienă), servicii de reparare şi

întreţinere.

Bibliografie

Iancu Gonțea (1975) Alimentaţia raţională a omului modern, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Guvernul României (2016) Hotararea Guvernului nr. 14 din 19 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea

Guvernului nr. 1.251/2006, disponibil online: http://www.monitoruljuridic.ro/act/hot-r-re-nr-14-din-19-

ianuarie-2016-pentru-modificarea-i-completarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-nr-122-2006-

privind-azilul-n-rom-nia-aprobate-prin-hot-r-rea-guvernului-175266.html [06.02.1018].

Adina Mihăilescu (2012) Coşul de consum al populaţiei României, Editura Expert, Bucureşti.

Iulian Mincu (1975) Alimentaţia raţională a omului sănătos, Editura Medicală, Bucureşti.

Ministerul Afacerilor Interne, Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 1251/2006, disponibil online:

http://www.mai.gov.ro/documente/transparenta/HG%20122_2006_15102015.pdf [06.02.1018].

Page 5: Buuggeett naallooccaatt guunuuii maadduulltt arreeffuugiiaatt … · 2018-02-23 · Iulian Mincu (1975) Alimentaţia raţională a omului sănătos, Editura Medicală, ucureşti.

4 Buget alocat unui adult refugiat în România in faza de recepție

Anul 9, Nr. 1

Anexa 1. Structura detaliată a cheltuielilor alimentare pentru un adult.

La cheltuielile alimentare sunt incluse produse din lapte şi derivate din lapte, produse din carne şi derivate

din carne, ouă, ulei şi untură, legume, fructe, zahăr, dulciuri şi cafea (1 ceaşcă/zi) în conformitate cu datele

stabilite de specialiştii nutriţionişti de la Institutul de Igienă şi Sănătate Publică din Bucureşti. Alimentele se

încadrează la 2.400 calorii/zi/adult, care nu desfăşoară o activitate ci se află în faza de recepţie.

Necesarul lunar de produse alimentare pentru un adult inactiv

Nr. crt. Denumire aliment U.M. Cantitatea/lună

Lapte şi derivate din lapte

1. Lapte de vacă l 6,6

2. Telemea de oaie kg 2

3. Telemea de vacă kg 1,4

4. Iaurt l 3

5. Unt kg 0,5

Carne şi derivate din carne

6. Carne de porc cal. aII-a kg 1,8

7. Carne de vacă cal. aII-a kg 1,5

8. Carne de pui cal. I kg 1,0

9. Parizer kg 1

10. Salam kg 0,7

Grăsimi, ouă şi peşte

11. Ulei l 0,66

12. Untură kg 0,69

13. Ouă buc. 15

14. Peşte – Stavrid kg 0,75

Legume şi zarzavat

15. Cartofi kg 6,9

16. Fasole uscată (verde) kg 0,21

17. Ceapă kg 5,0

18. Morcovi Kg 5,0

19. Usturoi kg 0,1

20. Albitură (pătrunjel) kg 0,1

Fructe

21. Mere kg 4,8

Pâine şi paste făinoase

22. Pâine kg 9,0

23. Paste făinoase kg 2,4

Zahăr şi dulciuri

24. Zahăr şi dulciuri kg 2,1

Sursa: estimările autoarei.

Page 6: Buuggeett naallooccaatt guunuuii maadduulltt arreeffuugiiaatt … · 2018-02-23 · Iulian Mincu (1975) Alimentaţia raţională a omului sănătos, Editura Medicală, ucureşti.

Adina Mihăilescu 5

Anul 9, Nr. 1

Anexa 2. Structura detaliată a cheltuielilor cu îmbrăcămintea/încălţămintea pentru un adult.

La cheltuielile nealimentare sunt cuprinse la minim: cheltuieli legate de îmbrăcăminte, şi încălţăminte, acest

tip de cheltuieli fiind separate pentru anotimpul rece şi pentru anotimpul cald. Tabelul conţine estimările

autoarei.

Îmbrăcăminte şi încălţăminte în sezonul rece

Îmbrăcăminte

1. Palton

2. Haine din ţesătură tip lână

3. Canadiană

4. Sacou

5. Pantaloni ţesătură tip PNA

6. Salopetă, haină de lucru

7. Pulover (fire PNA)

8. Fular (tip PNA)

9. Cămăşi cu mânecă lungă

10. Pijamale

11. Ciorapi amestec (lână şi PNA)

12. Indispensabili

13. Maiouri

14. Chiloţi

15. Batiste

16. Umbrelă

17. Curea înlocuitor

18. Mănuşi îmblănite

19. Căciulă

20. Cravată

Încălţăminte

21. Ghete

22. Pantofi

23. Papuci de casă

Îmbrăcăminte şi încălţăminte în sezonul cald

24. Cămăşi cu mânecă scurtă

25. Pantaloni ţesătură tip PNA

26. Tricouri

27. Ciorapi/şosete

Încălţăminte

27. Sandale

Sursa: estimările autoarei.

Page 7: Buuggeett naallooccaatt guunuuii maadduulltt arreeffuugiiaatt … · 2018-02-23 · Iulian Mincu (1975) Alimentaţia raţională a omului sănătos, Editura Medicală, ucureşti.

6 Buget alocat unui adult refugiat în România in faza de recepție

Anul 9, Nr. 1

Anexa 3. Structura detaliată a cheltuielilor cu serviciile

Cheltuielile sunt destinate serviciilor de transport, activităţilor culturale, serviciilor de reparare şi întreţinere a

obiectelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte, serviciilor de igienă personală şi cheltuielilor cu medicamente,

acest tip de cheltuială conţine doar medicamente de prim ajutor.

Structura detaliată a cheltuielilor cu serviciile

Servicii de transport

1 Un abonament pe o linie de transport nr. 1/lună

Servicii de igienă personală

1. Tuns bărbat nr. 1/lună

2. Tuns femeie nr. 1/lună

Activităţi culturale

1. Bilete spectacol nr 2/ lună

2. Manifestări culturale diverse nr 1/lună

3. Vizită muzeu nr 1/lună

4. Ziare, cotidiene nr.abon. 1/lună

5. Cărţi buc 1/lună

Servicii de igienă şi reparaţii a îmbrăcămintei/încălţămintei

1. Curăţat haină de iarnă, geacă, pantalon, etc.

nr 1/ lună

2. Reparaţii mărunte nr 1/lună

3. Flecuri încălţăminte nr 1/lună

Cheltuieli cu medicamente

1. Medicamente pentru răceală, pansamente, spirt, vată, analgezice

Sursa: estimările autoarei.


Recommended