+ All Categories
Home > Documents > Brosura pentru public PMB ABA Prut-Barlad .pdf

Brosura pentru public PMB ABA Prut-Barlad .pdf

Date post: 01-Mar-2018
Category:
Author: zama-irina-elena
View: 230 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 12

Transcript
 • 7/26/2019 Brosura pentru public PMB ABA Prut-Barlad .pdf

  1/12

  Planul de Managementaferent poriunii naionale a bazinului

  hidrografic internaional al fluviului DunreaSinteza Planului de Management al spaiului

  hidrografic Prut Brlad

  BROSURA PENTRU PUBLIC

  2009-2015

  Administraia Bazinalde Ap Prut - Brlad

  http://www.apeprut.rohttp://www.rowater.ro/daprut/SCAR/Planul%20de%20ma

  nagement.aspx

  MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR

 • 7/26/2019 Brosura pentru public PMB ABA Prut-Barlad .pdf

  2/12

  DIRECTIVA CADRU APA

  Directiva Parlamentului i Consiliului European2000/60/EC privind stabilirea unui cadru de

  politiccomunitarn domeniul apei

  Problemele din ce n ce mai stringente asupra ecosistemeloracvatice europene au fcut ca Uniunea Europeanssusinprotecia

  apelor ca fiind o prioritate major, elabornd n acest sens, dup5 anide dezbateri, aceasta Directiv, care stabilete pentru prima dat uncadru pentru protectia tuturor apelor de suprafa interioare, a apelortranzitorii, a apelor costiere i subterane.

  Scopul general al Directivei Cadru Apa este

  atingerea n anul 2015 a unei stri bune a tuturorcorpurilor de apdin Europa, ceea ce implicasigurarea

  unor condiii de via similare din punct de vedere almediului acvatic pentru toi cetenii Europei.

  Directiva Cadru Apa a fost transpusn legislatiadin Romnia prin Legea Apelor 107/1996 modificat icompletat prin Legea 310/2004, Legea 112/2006 iOUG 3/2010.

 • 7/26/2019 Brosura pentru public PMB ABA Prut-Barlad .pdf

  3/12

  PLANUL DE MANAGEMENT AL SPATIULUI

  HIDROGRAFIC PRUT - BARLAD

  Reprezint principalul instrument de implementare al DirectiveiCadru Apa, prezint aspecte legate de managementul calitiiapelor, pe baza cunoaterii strii corpurilor de ap, stabileteobiectivele int pe o perioad de 6 ani (2009-2015) i propunemsuri pentru atingerea strii bune a apelor n vederea utilizriidurabile a acestora.

  Planul de management se elaboreaza pentru spatiul

  hidrografic format din bazinul mijlociu si inferior al raului Prut,bazinul hidrografic al raului Barlad si afluenti de stanga ai rauluiSiret din judetele Botosani si Galati, avand o suprafata totala de20.267 km2 si o populatie de cca. 2,196 milioane locuitori.Resursele totale de apa de suprafata din spatiul hidrografic Prut Barlad insumeaza cca. 3661 mil. mc/an, din care utilizabile suntcca. 960 mil. mc/an.

  Spaiul hidrografic Prut - Barlad

  Unitati bazinale de implementare a Planului de Management

  In spaiul hidrografic Prut Brladau fost identificate 339 corpuri deapde suprafai7 corpuri de apsubteran.

  Corpurile de apde suprafaau fost grupate astfel:

 • 7/26/2019 Brosura pentru public PMB ABA Prut-Barlad .pdf

  4/12

  CORPURI DE APSUBTERAN

  Din punct de vedere al corpurilor de apsubteran, lanivelul spaiului hidrografic Prut - Brlad sunt 7 corpuride ap subteran, din care 1 corp de ap subteran este

  transfrontalier cu Republica Moldova.

  339 corpuri de apa

  CORPURI DE APDE SUPRAFA

  283 - ruri

  7 - lacuri naturale

  46 - lacuri de acumulare

  3 - corpuri de apartificiale

 • 7/26/2019 Brosura pentru public PMB ABA Prut-Barlad .pdf

  5/12

  Presiune poluator)

  Stare

  Impact

  efect)

  Risc

  Programe Masuri

  Obiectiv de Mediu

  cl. II calitate

  Buna

  EFECTE:- Poluarea cu substane organice: exces de substaneorganice datorit apelor uzate neepurate/neepuratecorespunzator, care afecteazviaa acvatici starea apelor;- Poluarea cu nutrieni: datorat apelor uzate neepurate/neepurate corespunzator, practicilor agricole neadaptate noilorcerine, industriei i transportului; acestea duc la fenomenul deeutrofizare a apelor;- Poluare cu substane prioritare: datorat micropoluanilororganici, metalelor grele, produselor petroliere, pesticidelor,practicilor agricole neadaptate, industriei miniere, poluarilor

  accidentale; acestea creeaza probleme chiar la concentraii mici;- Alterri hidromorfologice: schimbri ale cursurilor naturaleale rurilor, deconectarea zonelor umede, schimbarea regimuluihidrologic al rului, deteriorarea biodiversitii acvatice; acesteaprovoacun serios impact asupra mediului acvatic;- Apele subterane: fiind o surs important de ap potabilnecesito protecie specialmpotriva polurii i deteriorrii.

  Se aplicprincipul CAUZA EFECT

  CAUZE:

  Aglomerrile umane/localitile: 284 aglomerari umane>2000 l.e. la sfritul anului 2009- gradul de racordare la canalizare este de 45.64 %- gradul de racordare la staii de epurare este de 31.01 %- protejarea necorespunztoare a solurilor cnd se

  utilizeaznmolurile de la staiile de epurare Industria - 56 uniti care nu dispun de instalaii i

  tehnologii conforme cu reglementrile europene n ceea

  ce privete prevenirea i controlul polurii resurselor deap.

  Agricultura - 20 uniti agricole ce nu sunt conformecerinelor europene n ceea ce privete existena uneitehnologii prietenoase cu mediul precum i 221 zonevulnerabile n care se urmrete aplicarea codului bunelorpractici agricole.

  Construciile i lucrrile hidrotehnice 65 lacuriacumulare cu suprafee mai mari de 50 ha, 262 iazuri, 31lucrri de regularizare existente (412 km), 1 n execuie

  (280 km) i 266 km ndiguiri pot fi considerate presiunihidromorfologice semnificative

  Alte activiti antropice precum: piscicultura/acvacultura; extragereabalastului i nisipului din lunca rurilor; exploatrile forestiere.

  PROBLEME IMPORTANTE IN MANAGEMENTULAPELOR

 • 7/26/2019 Brosura pentru public PMB ABA Prut-Barlad .pdf

  6/12

  Starea chimic este reprezentatde nivelul concentraiilor depoluani; acesta trebuie s fie conform cu standardele de

  calitate pentru mediu, pentru a se asigura protecia sntiiumane i a mediului. Se definete sistemul de clasificare ndouclase: stare chimicbunsau altstare dect bun.

  Starea ecologic reprezint structura i funcionareaecosistemelor acvatice evideniate prin elementele de calitate

  biologice, elementehidromorfologice i fizico-chimice generale,cu un sistem de clasificare n 5 clase, respectiv: foarte bun,bun, moderat, slabi proast.

  SITUAIA ACTUALA A CORPURILOR DE

  APCARACTERIZAREA STRII APELOR DE

  SUPRAFA

 • 7/26/2019 Brosura pentru public PMB ABA Prut-Barlad .pdf

  7/12

  Evaluarea strii ecologice i chimice efectuatpentru cele 237 ruri

  Evaluarea strii ecologice ichimice a celor 7 Lacuri

  Corpuri de apnaturale (244)

  57.1%

  42.9%

  stareecologicabuna

  stareecologicamoderata

  100%

  starechimicabuna

  0.8%

  66.1%

  31.4%

  1.3%

  0.4%

  Stare ecologica foar te buna Stare eco logica buna

  Sta re eco lo gica mode ra ta St are e co logic a s laba

  Stare ecologica proasta

 • 7/26/2019 Brosura pentru public PMB ABA Prut-Barlad .pdf

  8/12

  Corpuri de apputernicmodificate (92)

  Din cele 3 corpuri de ap artificiale, 2 atingpotenialul ecologic bun i 1 potenial ecologicmoderat ; 2 ating starea chimicbun, iar 1 nuatinge starea chimicbun.

  Evaluarea potenialului ecologic i a striichimice efectuatpentru cele 46 ruri

  9 corpuri de apating potenialul ecologic bun,iar 37 ating potenialul ecologic moderat. Dinpunct de vedere al strii chimice, 39 ruri atingstarea chimic bun, iar 7 nu ating stareachimicbun.

  Evaluarea potenialului ecologic si a striichimice a celor 46 Lacuri de acumulare

  25 lacuri de acumulare ating potenialul ecologicbun, restul fiind cu potenial ecologic moderat.Starea chimic bun este atins n toate cele 46lacuri de acumulare.

  Evaluarea potenialului ecologic si a stariichimice a celor 3 corpuri de apartificiale

  Corpuri de apartificiale (3)

 • 7/26/2019 Brosura pentru public PMB ABA Prut-Barlad .pdf

  9/12

  Starea corpurilor de apsubteran, se definete prin: starea cantitativ, starea calitativ(chimic).

  Din punct de vedere cantitativ, cele 7 corpuri de apsubteransuntn stare bun.Situaia privind starea calitativ (chimic) a corpurilor de apsubterane:

  5 corpuri de apsunt n stare bun(71.4%) 2 corpuri de apsunt nstare slab(28.6 %)

  Zone de protecie pentru captrile de ap destinatepotabilizrii:

  18 captri din surse de suprafa toate avndzone de protecie

  279 captri din surse subterane din care 261au zonde protecie

  CARACTERIZAREA STRII APELOR SUBTERANE ZONE PROTEJATE

 • 7/26/2019 Brosura pentru public PMB ABA Prut-Barlad .pdf

  10/12

  Zone pentru protecia speciilor acvatice importante din punct devedere economic;

  Zone pentru protecia habitatelor i speciilor;

  Zone vulnerabile la nitrai;

  La nivelul Romniei exist i Zone pentru imbiere,

  care nsnu se regsesc n spaiul hidrografic Prut Brlad.Pentru fiecare din aceste 4 categorii de zone protejate au

  fost elaborate i aprobate norme tehnice necesare pentrundeplinirea obiectivelor de mediu, cu excepia zonelor destinatepentru protecia habitatelor i speciilor unde meninerea saumbunatirea strii apei este un factor important, pentru careexistlegislaia specific n domeniul ariilor naturale protejate.

 • 7/26/2019 Brosura pentru public PMB ABA Prut-Barlad .pdf

  11/12

  - starea bun pentru corpuri de apnaturale;- potenial ecologic bun pentru corpuri de ap

  puternic modificate i artificiale;- starea cantitativ i chimic bun pentru

  corpurile de apsubterane;- nedeteriorarea strii corpurilor de ap;

  - atingerea obiectivelor pentru zonele protejate.

  Pentru corpurile de apunde atingerea obiectivelor de mediu nueste posibil, pn n 2015 din cauza fezabilitii tehnice,costurilor disproportionate sau condiiilor naturale, se cerexcepii (derogri) de la atingerea obiectivelor de mediu, binejustificate i argumentate.Urmare a evalurilor fcute, excepii de la obiectivele de mediuse aplicpentru96 corpuri de apde suprafa:

  243

  96

  0 0

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  Corpuri de apa care ating

  obiectivele de mediu in

  2015

  Corpuri de apa cu exceptii

  Art. 4.4.

  Corpuri de apa cu exceptii

  Art. 4.5.

  Corpuri de apa cu exceptii

  Art. 4.7.

  Excepii de la obiectivele de mediu se aplicpentru 2 corpuri deapsubteran

  78%

  22%

  Obiectiv atins

  Exceptii

  Numrul corpurilor de appentru care se aplicexcepii vascdea semnificativ n urmtoarele cicluri de planificare, urmnd caobiectivele de mediu sfie atinse pentru toate corpurile de appnn 2027, aplicarea excepiilor putnd a fi adaptat n urmtoareleplanuri de management.

  OBIECTIVE DE MEDIU ce trebuiesc atinse pnn 2015

  i EXCEPTII de la OBIECTIVELE DE MEDIU

 • 7/26/2019 Brosura pentru public PMB ABA Prut-Barlad .pdf

  12/12

  Pentru atingerea obiectivelor de mediu pn n anul 2015,Planul de Management prevede implementareaProgramelor de msuri ce devin operaionalepana n 22decembrie 2012.

  Programele de msuri includ msuri de baz, care prevdimplementarea cerinelor europene n domeniul apelor, iaracolo unde msurile de baz nu sunt suficiente, se aplicmsuri suplimentare pentru atingerea strii/potenialului

  ecologic bun i a strii chimice bune.

  Masuri

  suplimentare

  a

  s

  u

  r

  i

  d

  e

  b

  a

  z

  a

  Starea

  tarea

  Buna a

  una a

  pelor

  pelor

  Costurile de investiii pentru aplicarea msurilor de baz isuplimentare estimate la nivelul spaiului hidrografic Prut -Brlad, se ridic la cca. 1,776 miliarde Euro, din careaproximativ 97,4 % sunt costuri pentru realizarea msurilorde baz.

  In elaborarea acestui Plan de Management oimportandeosebita fost acordatinformrii, consultrii iparticiprii publicului. Fiecare etapa elaborrii acestui Plande Management s-a finalizat prin dezbateri publice i ntlniricu principalii factori interesai. Au fost realizate pliante,brouri, chestionare pentru a veni n sprijinul factorilorinteresai, astfel nct opiniile i propunerile din parteaacestora, n vederea mbuntirii Planului de Management sfie fcute n cunotinde cauza.

  Pe website-urile Administraiei Bazinale de ApPrut - Brladi al Administraiei Naionale Apele Romne au fost

  publicate toate documentele specifice, inclusiv Planul deManagement al spaiului hidrografic Prut Brlad i PlanulNaional de Management Sinteza celor 11 Planuri deManagement Bazinale. n noiembrie 2009, Planul deManagement al spaiului hidrografic Prut - Brald a fost avizatn cadrul edinei Comitetului de Bazin.

  PARTICIPAREA PUBLICULUI


Recommended