+ All Categories
Home > Documents > Brosura pentru public -PLANUL NATIONAL DE MANAGEMENT al B.H. din ROMANIA.pdf

Brosura pentru public -PLANUL NATIONAL DE MANAGEMENT al B.H. din ROMANIA.pdf

Date post: 01-Mar-2018
Category:
Upload: zama-irina-elena
View: 228 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 13

Transcript
 • 7/26/2019 Brosura pentru public -PLANUL NATIONAL DE MANAGEMENT al B.H. din ROMANIA.pdf

  1/13

  MINISTEUL MEDIULUI ADMINISTRIA NAIONAL I PDU ILO APELE OMNE

  PLANUL NAIONAL DE MANAGEMENTAFE ENT POIUNII NAIONALE A BAZINULUI

  HIDOGRFIC INTENAIONALAL FLUVIULUI DUNEA

  SINTEZA PLANUILO DE MANAGEMENT LA NIVEL DEBAZINE/SPAII HIDOGRFICE

  BOU PENTU PUBLIC

 • 7/26/2019 Brosura pentru public -PLANUL NATIONAL DE MANAGEMENT al B.H. din ROMANIA.pdf

  2/13

  3

  DIECTIVA CADU AP

  Directiva Parlamentului i Consiliului European2000/60/EC privind stabilirea unui cadru de politiccomunitar n domeniul apei.

  Presiunile din ce n ce mai stringente asupra ecosistemeloracvatice europene a fcut ca Uniunea European s susin proteciaapelor, ca fiind o prioritate major, elabornd n acest sens dup 5 anide dezbateri aceast Directiv, care stabilete pentru prima dat, uncadru pentru protecia tuturor apelor de suprafa interioare, a apelortranzitorii, a apelor costiere i subterane.

  Scopul geneal al Diectivei Cadu Ap este atingeea n anul2015 a unei sti bune a tutuo copuilo de ap din Euopa, ceea ceimplic asiguaea uno condiii de via similae din punct de vedee almediului acvatic pentu toi cetenii Euopei.

  Diectiva Cadu Ap a fost tanspus n legislaia din Romniapin Legea Apelo 107/1996 modificat i completat pin Legea310/2004, Legea 112/2006 i Legea 146/2010.

  Unde se gsesc informaiile de mediu i de gospodrire a apelor?

  Ministerul Mediului i PdurilorBUCUESTI, Bd. Libertii nr.12, Sector 5, tel. 021/ 3160215;

  www.mmediu.ro

  Administraia Naional Apele RomneBUCUETI, Bd. Edgar Quinet nr.6, Sector 1, tel. 021/ 3151301;

  www.rowater.ro

  Brour realizat cu sprijinulAsociaiei Parteneriatul Global al Apei din omnia

  (GWP- omnia)

 • 7/26/2019 Brosura pentru public -PLANUL NATIONAL DE MANAGEMENT al B.H. din ROMANIA.pdf

  3/13

  4 5

  PLANUL DE MANAGEMENT AL BAZINULUI /SPAIULUI HIDOGRFIC

  eprezint principalul instrument de implementare aDirectivei Cadru Ap, prezint aspecte legate de managementulcalitii apelor, pe baza cunoaterii strii corpurilor de ap, stabileteobiectivele int pe o perioad de 6 ani (2009-2015) i propune msuripentru atingerea strii bune a apelor n vederea utilizrii durabile aacestora. omnia elaboreaz urmtoarele Planuri de Management:

  - la nivel de sub-bazin hidrografic (11 Planuri deManagement);

  -la nivel naional: Planul Naional de Management SintezaPlanurilor de Management la nivel de bazine/spaiihidrografice;

  - contribuie la elaborarea Planului de Management alDistrictului International al Dunrii;

  - contribuie la elaborarea Planului de Management al Sub-bazinului Internaional al Tisei.

  Bazinele/Spaiile hidrografice pentru care se realizeazPlanurile de Management

  2009

  2012 2006

  20152013

  Trimiterea Raportului

  preliminar privind

  implementarea ctre

  Comunitatea European (Art.

  15)

  Revizuireacelor mai

  importante probleme

  de gospodarire apelor

  Actualizarea

  PMBH

  Implementarea

  programului de

  msuri pentru

  bazinul hidrografic

  Analiza strii actuale

  (Art. 5 -8)

  Stabilirea

  obiectivelor de mediu

  (Art. 4)

  Stabilirea

  programelor de

  monitoring

  (Art. 8)

  Analiza

  problemelor

  nerezolvate

  Elaborarea Planului de

  Management al Bazinului

  Hidrografic PMBH

  (Art. 13, Anexa. VII)

  Stabilireaprogramelor de msuri

  pentru bazinul hidrografic (Art.

  11)

  Evaluarea primei etape i

  pregtirea celei

  de-a II-aPlan de Management

  ParticipareaPublicului

  (Art. 14)

  2004

  Etapele de realizare a Planului de management al bazinului hidrografic

  Au fost identificate 3399 corpuri de ape de suprafa i142 corpuri de ape subterane.

  Corpurile de ap de suprafa au fost grupate astfel:

  Unitati bazinale de implementare a Planului de Management

 • 7/26/2019 Brosura pentru public -PLANUL NATIONAL DE MANAGEMENT al B.H. din ROMANIA.pdf

  4/13

  6 7

  COPUI DE AP DE SUPRFA

  3004 - ruri

  130 - lacuri naturale

  3399 corpuri de ap

  164 - lacuri de acumulare

  95 - corpuri de ap artificiale 2 - corpuri de ap tranzitorii

  4 - corpuri de ap costiere

  COPUI DE AP SUBTERNE

  Din punct de vedere al corpurilor de ap subterane, lanivel naional sunt142 de corpuri d e ap subteran,din

  care 17 corpuri de ap subteran sunt transfrontaliere cuUngaria, Bulgaria, Serbia , epublica Moldova, Ucraina.

 • 7/26/2019 Brosura pentru public -PLANUL NATIONAL DE MANAGEMENT al B.H. din ROMANIA.pdf

  5/13

  8 9

  PROBLEME IMPORTANTE NMANAGEMENTUL APELOR

  Se aplic principiul CAUZ EFECT

  CAUZE:

  Aglomerrile umane/localitile:2605 aglomerri urbane>2000 l.e. la sfaritul anului 2009

  - grad de racordare la canalizare este de 51,39%

  - gradul de racordare la staii de epurare este de 42,65 %- protejarea necorespunztoare a solurilor cnd se utilizeaz

  nmolurile de la staiile de epurare

  Industria- uniti care nu dispun de instalaii i tehnologiiconforme cu reglementrile europene n ceea ce priveteprevenirea i controlul polurii resurselor de ap.

  Agricultura- uniti agricole ce nu sunt conforme cerineloreuropene n ceea ce privete existena unei tehnologiiprietenoase cu mediul precum i aplicarea codului bunelorpractici agricole.

  Construciile i lucrrile hidrotehnice- lucrri transversale/longitudinale realizate pe cursurile de ap.

  Alte activiti antropice precum:piscicultura/acvacultura;extragerea balastului i nisipului din lunca rurilor;exploatrile forestiere.

  EFECTE:Poluarea cusubstane organice:exces de substane organicedatorit apelor uzate neepurate, care afecteaz viaa acvatic istarea apelor;

  Poluarea cu nutrieni: datorat apelor uzate neepuratecorespunztor, practicilor agricole neadaptate noilor cerine,industriei i transportului, toate acestea ducnd la fenomene deeutrofizare a apelor;

  Poluare cusubstane prioritare: datorat micropoluanilororganici, metalelor grele, produselor petroliere, pestici delor,practici agricole neadaptate, industriei miniere, poluriiaccidentale, crend probleme chiar la concentraii mici;

  Alterri hidromorfologice:schimbri ale cursurilor naturaleale rurilor, deconectarea zonelor umede, schimbarea regimuluihidrologic al rului, deteriorarea biodiversitii acvatice, toateacestea provoacnd un serios impact asupra mediului acvatic;

  Apele subterane:fiind o surs important de ap potabilnecesit o protecie special mpotriva polurii i deteriorrii.

 • 7/26/2019 Brosura pentru public -PLANUL NATIONAL DE MANAGEMENT al B.H. din ROMANIA.pdf

  6/13

  10 11

  SITUAIA ACTUAL A COPUILO DE AP

  CArCTERIZAREA STRII ECOLOGICE A APELOR DE SUPrFA

  Starea ecologic reprezint structura i funcionareaecosistemelor acvatice evideniate prin elementele decalitate biologice, elemente hidromorfologice i fizico-chimice generale, cu un sistem de clasificare n 5 clase,

  respectiv : foarte bun, bun, moderat, slab i proast.

  SITUAIA ACTUAL A COPUILO DE AP

  CArCTERIZAREA STRII CHI MICE A APELOR DE SUPrFA

  Starea chimiceste reprezentat de nivelul concentraiilorde poluani ce trebuie sa fie conform cu standardelede calitate pentru mediu, pentru a se asigura proteciasntii umane i a mediului. Se definete ca stare chimic

  bun sau alta stare dect bun.

 • 7/26/2019 Brosura pentru public -PLANUL NATIONAL DE MANAGEMENT al B.H. din ROMANIA.pdf

  7/13

  12 13

  Evaluarea starii ecologice i chimice a celor 4 corpuri de aptranzitorii i costiere

  Evaluarea strii ecologice i chimice a celor119 Lacuri

  Evaluarea strii ecologice i chimice efectuat pentrucele 2668 ruri

  Corpurideapnaturale(2791)

  Evaluarea potenialului ecologic i a strii chimiceefectuat pentru cele 336 ruri

  87 corpuri de ap ating potenialul ecologic maxim i bun, iar249 ating potenialul ecologic moderat. Din punct de vedere alstrii chimice, 303 ruri ating starea chimic bun.

  Evaluarea potenialului ecologic i a strii chimice acelor164 Lacuri de acumularei

  97 lacuri de acumulare ating potenialul ecologic maxim ibun, restul fiind n potenial ecologic moderat. Starea chimicbun este atins n 161 lacuri de acumulare, doar 3 dintre elefiind n alt stare dect bun.

  Sunt11 lacuri naturale- corpuri de ap puternic modificate,toate fiind in potenial ecologic moderat, iar 4 ating stareachimic bun.Niciunul din cele 2 corpuri deape costierenu ating obiectivelede mediu: 1 atinge potenialul ecologic moderat i cellaltpotenialul ecologic prost, iar ambele sunt n alt stare dectbun din punct de vedere al strii chimiceDin cele 95 corpuri de ap artificiale, 45 ating potenialulecologic maxim i bun i 78, ating starea chimic bun.

  Corpurideapputernicmodificate(513)

 • 7/26/2019 Brosura pentru public -PLANUL NATIONAL DE MANAGEMENT al B.H. din ROMANIA.pdf

  8/13

  14 15

  CARCTEIZAEA STII APELO SUBTERNE

  Starea corpurilor de ap subteran, se definete prin: starea cantitativ, starea calitativ (chimic).

  Din punct de vedere cantitativ, cele 142 corpuri de ap subteran

  sunt in stare bun.Situaia privind starea calitativ (chimic) a corpurilor de apsubterane: 123 corpuri de ap sunt n stare bun (86,6%) 19 corpuri de ap sunt n stare slab (13,4%)

  ZONE POTEJATE

  Zone de protecie pentru captrile de ap destinatepotabilizrii:

  269 captri din surse de suprafa 1617 captri din surse subterane

 • 7/26/2019 Brosura pentru public -PLANUL NATIONAL DE MANAGEMENT al B.H. din ROMANIA.pdf

  9/13

  16 17

  ZONE PENTU POTECIA SPECIILOACVATICE

  Zone pentru protecia speciilor acvatice importante dinpunct de vedere economic;

  Zone pentru protecia habitatelor i speciilor;

  Zone vulnerabile la nitrai.

  POTECIA ZONELO DE MBIEE

  Zone pentru mbiere:15 zone de mbiere cu 35 de sectoarelocalizate n apele costiere ale Mrii Negre.

  Pentru fiecare din aceste categorii de zone protejate au

  fost elaborate i aprobate norme tehnice necesare pentrundeplinirea obiectivelor de mediu, cu excepia zonelordestinate pentru protecia habitatelor i speciilor undemeninerea sau mbuntirea strii apei este un factorimportant pentru care exist legislaia specific n domeniulariilor naturale protejate.

 • 7/26/2019 Brosura pentru public -PLANUL NATIONAL DE MANAGEMENT al B.H. din ROMANIA.pdf

  10/13

  18 19

  OBIECTIVE DE MEDIU

  I EXCEPII DE LA OBIECTIVELE DE MEDIU

  APE DE SUPRFA

  - starea bun pentru corpuri de ap naturale;- potenial ecologic bun pentru corpuri de ap puternic

  modificate i artificiale;- starea cantitativ i chimic bun pentru corpurile de

  ap subterane;- nedeteriorarea strii corpurilor de ap;- atingerea obiectivelor pentru zonele protejate.

  Pentru corpurile de ap unde atingerea obiectivelor de mediunu este posibil, pn n 2015 din cauza fezabilitii tehnice,costurilor disproporionate sau condiiilor naturale se cerexcepii (derogri) de la atingerea obiectivelor de mediu, binejustificate i argumentate.Urmare a evalurilor fcute, excepii de la obiectivele de mediuse aplic pentru 1241 corpuri de ap de suprafa:

  EXCEPII DE LA OBIECTIVELE DE MEDIU

  APE SUBTERNE

  Excepii de la obiectivele de mediu se aplic pentru 19corpuri de ape subterane.

  Numrul corpurilor de ap pentru care se aplic excepiiva scdea semnificat iv n urmatoarele cicluri de planificare,

  urmnd ca obiectivele de mediu s fie atinse pentru toatecorpurile de ap pn n 2027, aplicarea excepiilor putnd afi adaptat n urmtoarele planuri de management.

 • 7/26/2019 Brosura pentru public -PLANUL NATIONAL DE MANAGEMENT al B.H. din ROMANIA.pdf

  11/13

  20 21

  Pentru atingerea obiectivelor de mediu pn n anul 2015,Planul de Management prevede implementarea Programelorde msurice devin operaionale pn n 22 decembrie 2012.

  Programele de msuri includ msuri de baz, care prevdimplementarea cerinelor europene n domeniul apelor, iaracolo unde msurile de baz nu sunt suficiente, se aplic msurisuplimentare pentru atingerea strii/potenialului ecologicbun i a strii chimice bune.

  Costurile de investiii pentru aplicarea msurilor de baz isuplimentare estimate la nivelul bazinelor hidrografice, seridic la cca. 20,387 miliarde Euro, din care aproximativ 97%sunt costuri pentru realizarea msurilor de baz.

  PATICIPAEA PUBLICULUI

  n elaborarea acestui Plan de Management o importandeosebit a fost acordat Informrii, consultrii iparticiprii publicului. Fiecare etap a elaborrii acestuiPlan de Management s-a finalizat prin dezbateri publice intlniri cu principalii factori interesai. Au fost realizatepliante, brouri, chestionare pentru a veni n sprijinul factorilorinteresai, astfel nct opiniile i propunerile din parteaacestora, n vederea mbuntirii Planului de Managements fie fcute n cunotin de cauz.

 • 7/26/2019 Brosura pentru public -PLANUL NATIONAL DE MANAGEMENT al B.H. din ROMANIA.pdf

  12/13

  22

  Pe website-urile Administraiei Naionale Apele omne iale Administraiilor Bazinale de Ap au fost publicate toatedocumentele specifice, inclusiv Planurile de Management

  Bazinale i Planul Naional de Management Sinteza celor11 Planuri de Management Bazinale. In noiembrie 2009,cele 11 Planurile de Management Bazinale au fost avizaten cadrul edinelor Comitetelor de Bazin, n 2010 acesteampreun cu Planul Naional de Management au fost supuseprocedurii SEA, iar n 26.01.2011 au fost abrobate prin HGnr.80 i publicate n MO nr.265/14.04.2011.

  BOU EDITAT CU SPIJINUL

  Asocia ia Parteneriatul Global al Apei din omnia G WPomnia este structura la nivel naional, parte a Global WaterPartnership din egiunea Central i Est- European (GWP-CEE), care cuprinde 8 ri dunrene i cele 4 ri baltice.

  La rndul ei, regiunea GWP-CEE face parte din Global WaterPartnership GWP, alturi de alte 13 regiuni, care practicacoper aproape ntregul glob pmntesc.

  Mai multe informaii despre GWP-omnia putei afla pesite-ul

  www.GWP-omania.ro,

  despre GWP-CEE, pe site-ulwww.GWPCEEForum.org ,

  iar despre GWP pe site-ulwww.gwpforum.org.

 • 7/26/2019 Brosura pentru public -PLANUL NATIONAL DE MANAGEMENT al B.H. din ROMANIA.pdf

  13/13

  ADMINISTRI A NAIONAL

  APELE OMNE


Recommended