+ All Categories
Home > Documents > Brasovul - judetul tau - 21 noiembrie 2014

Brasovul - judetul tau - 21 noiembrie 2014

Date post: 04-Jan-2017
Category:
Upload: trinhthien
View: 227 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
12
Ziar Gratuit An I, Nr. 173 12 pagini Vineri, 21 noiembrie 2014 Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov str. Apullum nr. 3, fax: 0268.470.504, e-mail: [email protected] ISSN 2360–0217 ISSN-L 2360–0217 4,4421 3,5472 136,1898 Euro USD Gram Aur VALUTĂ Contractul pentru punerea în executare a proiectului finanţat de Banca Mondială, de aproximativ 6 milioane de euro, pentru reabilitarea, consolidarea şi modernizarea clădirii vechi a Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie, se va semna în două-trei săptămâni, a anunţat vice- preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Mihai Pascu. Întârzierea de un an şi jumătate a apărut după ce Ministerul Sănătăţii a solicitat constructorului care a câştigat licitaţia reducerea costului lucrărilor, pentru a se încadra în suma aprobată de finanţator și prelungirea termenului de implementare cu şase luni, pentru asigu- rarea cofinanţării de la bugetul de stat. Clădirea veche a Maternităţii intră în modernizare! Primăria este pregătită pentru a în- tâmpina ninsoarea anunţată de me- teorologi pentru acest sfârşit de săptămână. „Le-am solicitat celor două firme de deszăpezire, Vectra şi Eurostrada, să pregătească 15 uti- laje de deszăpezire, iar în acest mo- ment există în stoc 1.800 de tone de material antiderapant, iar stocul poa- te fi completat în orice moment, dacă este necesar”, a precizat Sorin Toar- cea, purtătorul de cuvânt al primăriei Braşov. Din totalul de 15 utilaje, Vectra asigură 10, iar Eurostrada 5, iar din totalul stocului de material antiderapant, 1.000 de tone sunt în depozitul Vectra, şi 800 de tone în cel al Eurostrada. Pregătiri pentru iarnă pag. 3 După pauza prilejuită de jocurile echi- pei naţionale cu Iralnda de Nord şi Da- nemarca, Liga I îşi reintră în drepturi. În runda cu numărul 15 a campiona- tului, FC Braşov va juca mâine, în Ghencea, de la ora 20.30, în compania campioanei României, Steaua Bucu- reşti. „Galben-negrii” au de monstrat în ultimele etape că se simt mai bine în deplasare decât pe teren propriu şi vor să dea lovitura şi în fieful liderului. Stegarii vin după umilinţa din jocul de pe teren propriu cu Pandurii şi vor să se revanşeze faţă de fani. Înaintea par- tidei de sâmbătă, FC Braşov este pe locul 9 al Ligii I cu 19 puncte, în timp ce Steaua este prima în clasament, cu 34 de puncte. Stegarii vor revanşa cu Steaua pag. 9 Bani mai mulţi de la UE pentru autostrăzi pag. 3 METEO Precipitaţii 1°C /2°C Comisia Europeană a decis să suplimenteze fondurile alo- cate României pentru construcţia de autostrăzi cu peste 260 de milioane de euro din fondurile de coeziune, con- tribuţia Executivului de la Bruxelles în acest sens ajungând la 439 milioane de euro. Prin alocarea celor 260 de milioane de euro din Fondul de coeziune, Comisia Europeană va acoperi costurile de con- strucţie a două tronsoane de autostradă din România, finanţate iniţial de statul român prin împrumuturi bancare, se arată într-un comunicat al CE. Este vorba de autostrada Arad-Timişoara şi varianta de ocolire a municipiului Constanţa la nivel de autostradă, care au fost date în folosinţă în 2011, respectiv, 2012. Ele au fost construite cu fonduri de la bugetul de stat, cu granturi de la Comisia Europeană şi cu împrumuturi de la Banca Europeană de In- vestiţii şi, respectiv, de la Banca Europeană pentru Recons- trucţie şi Dezvoltare. Comisia Europeană a aprobat cererea României de a finanţa din Fondul de coeziune şi partea de investiţie care fusese acoperită iniţial din împrumuturi. Împreună cu aceste noi alocări, contribuţia CE la construcţia celor două tronsoane de autostradă se ridică la 439 milioane de euro, dintre care 287 milioane de euro sunt destinaţi autostrăzii Arad-Timişoara şi 151,5 milioane de euro sunt pentru varianta de ocolire a municipiului Constanţa la nivel de autostradă. „Infrastructura rutieră este unul dintre principalele instrumente prin care putem reduce diferenţele de dezvoltare dintre regiunile Uniunii Europene, iar România va avea întotdeauna în mine un partener pentru realizarea marilor proiecte de infrastruc- tură”, a precizat comisarul european pentru Politică Regională, Corina Creţu. Fondul de coeziune al Uniunii Europene este destinat statelor membre al căror venit naţional brut pe cap de locuitor este mai mic decât 90% din media Uniunii. Acesta vizează reducerea disparităţilor economice şi sociale şi pro- movarea dezvoltării durabile.
Transcript
Page 1: Brasovul - judetul tau - 21 noiembrie 2014

Ziar Gratuit An I, Nr. 173 ◼ 12 pagini ◼ Vineri, 21 noiembrie 2014Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov str. Apullum nr. 3, fax: 0268.470.504, e-mail: [email protected]

ISSN 2360–0217ISSN-L 2360–0217

4,44213,5472

136,1898

EuroUSDGram Aur

VALUTĂ

Contractul pentru punerea în executare a proiectului finanţat de Banca Mondială, de aproximativ 6 milioanede euro, pentru reabilitarea, consolidarea şi modernizareaclădirii vechi a Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie,se va semna în două-trei săptămâni, a anunţat vice -preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Mihai Pascu.

Întârzierea de un an şi jumătate a apărut după ce Ministerul Sănătăţii a solicitat constructorului care acâştigat licitaţia reducerea costului lucrărilor, pentru ase încadra în suma aprobată de finanţator și prelungireatermenului de implementare cu şase luni, pentru asigu-rarea cofinanţării de la bugetul de stat.

Clădirea veche a Maternităţii intră

în modernizare!

Primăria este pregătită pentru a în-tâmpina ninsoarea anunţată de me-teorologi pentru acest sfârşit desăptămână. „Le-am solicitat celordouă firme de deszăpezire, Vectraşi Eurostrada, să pregătească 15 uti-laje de deszăpezire, iar în acest mo-ment există în stoc 1.800 de tone dematerial antiderapant, iar stocul poa-

te fi completat în orice moment, dacăeste necesar”, a precizat Sorin Toar-cea, purtătorul de cuvânt al primărieiBraşov. Din totalul de 15 utilaje,Vectra asigură 10, iar Eurostrada 5,iar din totalul stocului de materialantiderapant, 1.000 de tone sunt îndepozitul Vectra, şi 800 de tone încel al Eurostrada.

Pregătiri pentru iarnă

pag. 3

După pauza prilejuită de jocurile echi-pei naţionale cu Iralnda de Nord şi Da-nemarca, Liga I îşi reintră în drepturi.În runda cu numărul 15 a campiona-tului, FC Braşov va juca mâine, înGhencea, de la ora 20.30, în companiacampioanei României, Steaua Bu cu -reşti. „Galben-negrii” au de monstratîn ultimele etape că se simt mai bine

în deplasare decât pe teren propriu şivor să dea lovitura şi în fieful liderului.Stegarii vin după umilinţa din jocul depe teren propriu cu Pandurii şi vor săse revanşeze faţă de fani. Înaintea par-tidei de sâmbătă, FC Braşov este pelocul 9 al Ligii I cu 19 puncte, în timpce Steaua este prima în clasament, cu34 de puncte.

Stegarii vor revanşa cu Steaua

pag. 9

Bani mai mulţi de la UEpentru autostrăzi

pag. 3

METEOPrecipitaţii

1°C /2°C

Comisia Europeană a decis să suplimenteze fondurile alo-cate României pentru construcţia de autostrăzi cu peste260 de milioane de euro din fondurile de coeziune, con-tribuţia Executivului de la Bruxelles în acest sens ajungândla 439 milioane de euro.Prin alocarea celor 260 de milioane de euro din Fondul decoeziune, Comisia Europeană va acoperi costurile de con-strucţie a două tronsoane de autostradă din România, finanţateiniţial de statul român prin împrumuturi bancare, se aratăîntr-un comunicat al CE.Este vorba de autostrada Arad-Timişoara şi varianta de ocolirea municipiului Constanţa la nivel de autostradă, care au fostdate în folosinţă în 2011, respectiv, 2012. Ele au fost construitecu fonduri de la bugetul de stat, cu granturi de la ComisiaEuropeană şi cu împrumuturi de la Banca Europeană de In-vestiţii şi, respectiv, de la Banca Europeană pentru Recons-trucţie şi Dezvoltare.Comisia Europeană a aprobat cererea României de a finanţadin Fondul de coeziune şi partea de investiţie care fuseseacoperită iniţial din împrumuturi. Împreună cu aceste noialocări, contribuţia CE la construcţia celor două tronsoanede autostradă se ridică la 439 milioane de euro, dintre care287 milioane de euro sunt destinaţi autostrăzii Arad-Timişoaraşi 151,5 milioane de euro sunt pentru varianta de ocolire amunicipiului Constanţa la nivel de autostradă.„Infrastructura rutieră este unul dintre principalele instrumenteprin care putem reduce diferenţele de dezvoltare dintre regiunileUniunii Europene, iar România va avea întotdeauna în mineun partener pentru realizarea marilor proiecte de infrastruc-tură”, a precizat comisarul european pentru Politică Regională,Corina Creţu. Fondul de coeziune al Uniunii Europene estedestinat statelor membre al căror venit naţional brut pe capde locuitor este mai mic decât 90% din media Uniunii. Acestavizează reducerea disparităţilor economice şi sociale şi pro-movarea dezvoltării durabile.

Page 2: Brasovul - judetul tau - 21 noiembrie 2014

EVENIMENT2 Vineri

Doi buzoieni au comandat o pizza, l-au înjunghiat pe celcare le-a livrat-o şi apoi au încercat să-i fure maşina

Procurorul general alRomâniei, Tiberiu Niţu, aanunţat, ieri, că după turul1 al alegerilor prezidenţialea fost deschis un dosar încare a început urmărireapenală in rem, respectivfaţă de fapta de încălcarea dreptului la vot, ca urma-re a problemelor la scrutinuldin Diaspora.

„Au fost foarte multe sesi-zări privind modul în care aufost organizate alegerile, încădin primul tur. S-a început ur-mărirea penală cu privire lafapta de împiedicare a exer-citării dreptului la vot. Celemai multe sesizări sunt venite

din partea unor persoane. Al-tele sunt din partea unor insti-tuţii. Plângerile sunt îm po trivaminiştrilor şi a celor care auorganizat alegerile”, a declaratTiberiu Niţu.

În acelaşi timp, procurorulgeneral al României, TiberiuNiţu, a declarat că au existatfoarte multe sesizări privind

modul în care au fost or-ganizate alegerile preziden-ţiale, încă din primul tur.

Pe de altă parte, Preşe-dintele Curţii Supreme, Li-via Stanciu, a făcut, ieridimineaţă, o serie de de-claraţii referitoare la orga-nizarea alegerilor din

străinătate. Se impune anchetăpentru scrutinul din Diaspora,spune aceasta, întrucât existabază legală pentru înfiinţareade noi secţii de votare. „Strictpe lege, sigur că se putea dao ordonanţă de urgenţă”, aspus Stanciu, înaintea şedinţeiplenului Consilului Superioral Magistraturii.

Comisia Europeană vrea să creeze unsistem european de pază a frontierelor

Comisia Europeană ia în cal-cul crearea unui sistem completnou de pază a grani�elor Uni-unii Europene, care să dispunăde un centru de comandă șicontrol independent, relateazăEUObserver.

Înfiin�area unei agen�iisuprana�ionale cu atribu�ii spo-rite fa�ă de cele ale actualeiFrontex (Agen�ia europeanăpentru managementul coope-rării opera�ionale la grani�eleexterne ale statelor membre

UE) ar dura însă circa 20 deani. Prima fază a proiectului pre-vede o mai mare interac�iuneîntre statele membre și UE înceea ce privește cooperarea șiluarea deciziilor referitoare laprobleme de control al fron-tierelor, a notat Agerpres.

Următoarea etapă pune ac-centul pe mutarea luării deci-ziilor la nivelul UniuniiEuropene, fază în care va fiintrodusă o structură europea-nă intermediară de pază a

frontierelor. Faza finală a pro-iectului, cea mai ambi�ioasăși care presupune integrareadeplină la nivelul UE, prevedecrearea unei agen�ii completnoi - comitetul pentru gestio-narea frontierelor Schengen(CSBM). Toate gărzile defrontieră care până atunci auac�ionat sub comanda și con-trolul autorită�ilor na�ionale arurma în final să fie parte aCorpului european al gărzilorde frontieră.

Un tânăr 20 de ani,angajat al unei pizze-rii din Braşov, a ajunsla spital după ce a fostînjunghiat cu un cuţitde doi băieţi de 18 anicărora le adusese opizza, iar aceştia auîncercat să-i fure ma-şina. Cei doi au fostulterior reţinuţi.

Potrivit purtătorului decuvânt al Poliţiei Braşov,comisar şef Liviu Naghi,poliţiştii braşoveni au fostsesizaţi, în noaptea demarţi spre miercuri, de unbărbat de aproximativ 20de ani, care a anunţat că afost înjunghiat de doi tinericărora le-a livrat o pizza. Ast-fel, angajatul pizzeriei a livratpizza pe strada Dr. Iacob Felixdin Braşov, iar când a coborâtdin maşina de serviciu a fostatacat de doi tineri cu un cu-ţit.

„Cei doi tineri, ambii în vâr-stă de 18 ani, l-au înjunghiat

pe angajatul pizzeriei de maimulte ori în zona gâtului, într-o mână şi în omoplat, dar areuşit să scape de cei doi şi aanunţat Poliţia, sunând la112“, a declarat, ieri, într-oconferinţă de presă, LiviuNaghi, citat de Mediafax.

Angajatul rănit a fost trans-portat cu o ambulanţă la Spi-

talul Judeţean Braşov, mediciistabilind că viaţa acestuia afost pusă în pericol. O echipăde la Secţia 2 Poliţie Braşova reuşit să-i prindă pe cei doisuspecţi miercuri dimineaţă,în timp ce se aflau într-un mi-crobuz cu destinaţia Buzău.În urma cercetărilor, poliţiştiiau stabilit că tinerii, care sunt

elevi la un liceu din Buzău,au fugit de acasă la înce-putul lunii noiembrie.

Unul dintre ei a furatatunci 7.000 de lei din ca-sieria magazinului pe careîl deţin părinţii săi în Bu-zău, apoi cei doi au plecatla Braşov. Timp de douăsăptămâni, cei doi au pe-trecut în localurile din Bra-şov, iar când au mai rămasdoar cu 1.000 de lei au plă-nuit să fure o maşină. Prinurmare, au făcut comandăla o pizzerie, intenţionândsă fure maşina angajatuluicare urma să le aducă piz-za.

„Cei doi suspecţi au fostreţinuţi de poliţişti şi urmeazăsă fie prezentaţi TribunaluluiBraşov cu propunere de ares-tare preventivă, pentru tenta-tivă la omor şi tentativă detâlhărie. Ei riscă între 12 anişi 25 de ani de închisoare pen-tru fapta lor“, a mai spus re-prezentantul Poliţiei JudeţeneBraşov.

Acțiune ca-n filme la BrașovExerciţiu de simulare în caz de cutremurInspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă Braşov a organizato amplă simulare de cutremur urmată de incendiu la uncentru comercial. S-a intervenit cu zeci de autospecialeşi ambulanţe, 230 de persoane au fost evacuate iar laexerciţiu au participat şi echipe de salvamontişti din Codlea,Braşov şi Râşnov dar şi Serviciul Voluntar pentru Situaţiide Urgenţă Râşnov. Conform scenariului exerciţiului, dupăproducerea unui cutremur în zona Vrancea, un mall a fostcuprins şi de un incendiu în urma căruia mai mulţi clienţişi comerciaţi au avut de suferit. S-a trecut la evacuareaacestora pe ieşirile de urgenţă. Unii dintre ei au fost salvaţide la înălţime fie de salvamontişti, fie de pompieri cuajutorul autoscării, fiind blocaţi pe terase, ori la etajele su-perioare ale centrului comercial. „Practic, am pus în aplicarePlanul Roşu al judeţului, am intervenit în acest exerciţiucu 15 autospeciale de descarcerare şi autoscări mecaniceşi cu 9 ambulanţe pentru preluarea victimelor. Am evacuattot acest magazin în jur de 230 de persoane, exerciţiul adecurs în bune condiţiuni” a declarat colonel Stelian Re-chiţean, șeful ISU Braşov.

Deputatul Ioan Adam, arestat preventivDeputatul PSD Ioan Adam a fost arestat preventiv pentru30 de zile, el fiind pus sub acuzare de DNA în dosarul re-trocedărilor ilegale de păduri, a decis ieri Înalta Curte deCasație și Justiție. Hotărârea instanței nu este definitivă.Deputatul Ioan Adam a fost pus sub acuzare de DNA îndosarul în care au fost deja arestați fostul deputat ViorelHrebenciuc și fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc. Potrivit DNA,în cursul anului 2012, deputatul Ioan Adam le-a solicitat ju-decătorilor Lorand Andras Ordog și Gabriel Uță, de la Tri-bunalul Covasna, să admită o cale extraordinară de atac,prin care să fie anulate deciziile altor instanțe care respin-seseră cererea lui Paltin Gheorghe Sturdza (nașul de cu-nunie al deputatului) de fi pus în posesie cu peste 43.000de ha teren forestier și agricol pe raza județului Bacău.

Anchetă penală pentru încălcareadreptului la vot în diaspora

Page 3: Brasovul - judetul tau - 21 noiembrie 2014

Primăria este pregătită pentru aîntâmpina ninsoarea anunţată demeteorologi. „Le-am solicitat celordouă firme de deszăpezire, Vectraşi Eurostrada, să pregătească 15utilaje de deszăpezire, iar în acestmoment există în stoc 1.800 detone de material antiderapant, iar

stocul poate fi completat în oricemoment, dacă este necesar”, a pre-cizat Sorin Toarcea, purtătorul decuvânt al primăriei Braşov.

Din totalul de 15 utilaje, Vectraasigură 10, iar Eurostrada 5, iardin totalul stocului de material an-tiderapant, 1.000 de tone sunt în

depozitul Vectra, şi 800 de toneîn cel al Eurostrada.

În cazul în care este necesarăintervenţia echipelor de deszăpe-zire, prioritate o vor avea drumulPoienii şi Poiana Braşov (zonepentru care există utilaje dedicate),pasajele şi podurile din Braşov,strada Constantin DobrogeanuGherea şi străzile cu pantă mareşi trafic intens, precum şi traseeleliniilor de transport în comun, şiprioncipalele căi de acces cătrespitale şi instituţii publice. Abiadupă asigurarea acestor priorităţise va intra în cartiere.

În caz de necesitate, cetăţeniipot solicita intervenţia echipelorde deszăpezire la telefoanele0268.708.062 (Vectra) şi0268.311.310 (Eurostrada). Eu-rostrada răspunde de cartiereleStupini, Bartolomeu, Tractorul,Craiter şi Triaj, iar Vectra de restulmunicipiului şi Poiana Braşov.Responsabilitatea pentru deszăpe-zirea tronsoanelor de ocolitoarerevine Companiei Naţionale deAutostrăzi şi Drumuri Naţionale.

A.P.

Contractul pentru pu-nerea în executare aproiectului finanțatde Banca Mondială,de aproximativ 6 mi-lioane de euro, pentrureabilitarea, con so -lidarea și moderniza-rea clădirii vechi aSpitalului de Obste-trică și Ginecologie,se va semna în doua-trei săptămâni.

Anun�ul a fost făcut devicepreședintele Consiliu-lui Jude�ean Brașov, MihaiPascu. Întârzierile de unan și jumătate au apărutd up ă c e M in i s t e r u lSănătă�ii a solicitat cons -tructorului care a câștigatlicita�ia reducerea costuluilucrărilor, pentru a se în-cadra în suma aprobată definan �ator și prelungireatermenului de implementarecu șase luni, pentru asigurareacofinan�ării de la bugetul destat.

„Săptămâna trecută am dis-cutat și cu ministrul SănătățiiNicolae Bănicioiu, iar ieri amprimit confirmarea că s-a mo-dificat devizul de lucrări cuma fost solicitat de minister. Ast-fel, din decembrie, și corpulvechi al Maternității va intraîn reparații. Este vorba despre

investiții de 30 de milioane delei, care trebuie finalizatepână la sfârșitul anului viitor”,a precizat Pascu.

Ambulatoriul și Centrul dePrimiri Urgen�e care au fostmodernizate deservesc peste300.000 de persoane, popu-laţia feminină de la nivelul în-tregului judeţ, precum şi dinjudeţele limitrofe.

S-au finalizat și lucrările demodernizare la compartimen-

tul de primiri urgen�e, fiindfinalizat astfel proiectul demodernizare a noii clădiri șia Ambulatoriului. „Am fostfelicitați de conducerea ADRCentru pentru modul cum s-aimplementat acest proiect șivreau să felicit și eu echipa dr.Mircea Preda, managerulMaternității. Ca să schimbămpuțin registrul serios, ConsiliulJudețean Brașov o să ajungă«oaia neagră» a administrației

locale. La Cluj s-a făcut pistade aeroport cu 60 de milioanede euro, noi am făcut-o cu 15,pentru alte spitale s-au făcutlucrări similare de moderni-zare cu zeci de miliarde de lei,la Brașov s-au rezolvat acesteprobleme cu 2 miliarde“, a de-clarat Pascu, „autorul moral”al modernizării Maternită�ii,după cum l-au numit chiar ceide la Spitalul de Obstetrică șiGinecologie.

Managerul unităţii sani-tare, dr. Mircea Preda, aprecizat că vechea recepţiea fost reamenajată şi re-compartimentată, au fostreabilitate holurile ce ducspre saloane şi spre ambu-latoriu, s-au montat gea-muri cu tâmplărie pvc şigeam termopan şi au fostamenajate două cabinetede consultaţii pentru pri-mirea urgenţelor

Dr. Preda a �inut sămul�umească ConsiliuluiJude�ean, „care a înțelesnecesitatea acestei investițiiși a modernizării Ambula-toriului (realizată cu banide la bugetul jude�ean –n.a.). Vreau să le mul -țumesc, de asemenea, co-legilor și pacienților, carepe perioada lucrărilor aufost afectați când a fost ne-cesară trecerea dintr-o clă-

dire în alta”.„Nu am politizat Sănătatea“.

Președinta Comisiei de Sănă-tate din Consiliul Jude�eanBrașov, Mariana Câju (PNL),a declarat, la rândul ei, că„obiectivul nostru, de la înce-putul acestui mandat, este sătransformăm obiectivele me-dicale din sistemul public săarate cel puțin la fel caunitățile private. Nu am poli-tizat Sănătatea în Consiliul

Județean, pentru că este vorbadespre o prioritate apopulației. Avem o echipăcâștigătoare la Maternitate șisper ca toate instituțiile statu-lui, cum ar fi CAS, să asigurefinanțarea tuturor posturilorexistente, la capacitatea exis-tentă”.

Șefa filialei de Cruce RoșieBrașov, Luana Minea (consi-lier jude�ean PSD și membrăîn Comisia de Sănătate), s-adeclarat „fan al spitalelor destat, pentru că la acestea auacces toți cei care nu auposibilități materiale. Deaceea, voi sprijini cu tot ce sepoate instituțiile publice desănătate pentru a se moder-niza și pentru a oferi serviciide calitate pacienților”.

Lidera de sindicat de laDirec�ia pentru Protec�ia Co-pilului, Lumini�a Olteanu(consilier jude�ean PDL,membră în Comisia de Sănă-tate) spune că „este foarte im-portant faptul că am reușit ca,prin această instituție de stat,să oferim servicii de nivel eu-ropean nu doar pentru feteleși femeile din județul Brașov,ci și din alte două județe. Atâtconsilierii județeni, cât și Exe-cutivul, am demonstrat că dacăse vrea un lucru pentru binelecomunității, se poate face”.

Sebastian Dan

Investițiile în spitalele brașovene vor continua, spune Mihai Pascu (foto stânga), preşedintele interimar al Consiliului Judeţean Brașov

Clădirea veche a MaternităţiiBraşov va fi modernizată

EVENIMENT 321 noiembrie 2014

Municipalitatea este pregătită pentru deszăpezire

Page 4: Brasovul - judetul tau - 21 noiembrie 2014

4 Vineri

Sistemul bancar românesca înregistrat, în ultimii cinciani, o pierdere cumulată depeste 1 miliard de euro, dacăse ia în calcul şi cifra anunţatărecent de directorul DirecţieiSupraveghere din Banca Na-ţională a României, NicolaeCinteză, care arată o pierderede circa două miliarde de leipentru sistemul bancar înacest an, a anunţat ieri pre-şedintele Bancpost, MihaiBogza, în cadrul ForumuluiBancar Român.

„Băncile din România, înopinia mea, cu greu pot fi acu-zate de lipsă de solidaritate so-

cială, pentru un simplu motiv:în toţi aceşti cinci ani de criză,mai puţin 2009, băncile au în-registrat o pierdere cumulatăfoarte mare. Dacă este să cre-dem cifra anunţată recent dedomnul director Cinteză, con-ducătorul Supravegherii dinBNR, volumul total al pierde-rilor sistemului bancar dinacest an va fi de circa două mi-liarde de lei, ceea ce duce an-samblul pierderilor, în perioada2009 – 2014, la peste un mi-liard de euro”, a explicat MihaiBogza. Preşedintele Bancpostsusţine că o cauză importantăa scăderii creditării este legată

de cererea tot mai slabă dinpartea clienţilor, care reiese şidin datele înregistrate la Cen-trala Riscului de Credit deBNR cu privire la numărul deinterogări (verificări efectuatede bancă în momentul în careun client solicită un credit –n.r.). „Dacă ne referim la seg-mentul corporate, numărul deinterogări la Centrala Risculuide Credit în 2009, anul cel maivirulent de criză, a fost de1,255 milioane, iar în 2013 –numai 800.000 de interogări.Deci este clară o reducere aapetitului din partea clienţilor”,a mai spus Mihai Bogza.

O misiune comună deexperţi ai Fondului Mo-netar Internaţional şiComisiei Europene se vaafla la Bucureşti în pe-rioada 2 – 10 decembriepentru a discuta cu au-torităţile române pro-iectul legii bugetuluipentru anul 2015, aanunţat Ministerului Fi-nanţelor Publice.

„Misiunea este una dedi-cată strict proiectului legiibugetului, nu reprezintă o mi-siune de evaluare a angaja-mentelor pe care ţara noastrăşi le-a asumat în faţa FMI încadrul acordului de tip pre-ventiv semnat între partearomână şi reprezentanţii cre-ditorilor externi. Ulterior dis-cuţiilor cu reprezentanţiiinstituţiilor financiare inter-naţionale, proiectul legii bu-getului pentru anul viitor vafi supus dezbaterii publice şi

transmis Guvernului spreaprobare” se precizează încomunicatul citat.

Preşedintele Traian Băses-cu a făcut miercuri apel la Gu-vern să prezinte proiectul debuget pe 2015 cât mai curând,

arătând că acesta este o prio-ritate majoră.

„Fac un apel la Guvern,pentru că faptul că prim-mi-nistrul nu se află în Bucureşti,nu este o scuză, ministereleîmpreună cu ministrul de Fi-

nanţe pot pregăti, pot pune ladispoziţia publicului proiectulde buget”, a spus şeful statuluila Palatul Cotroceni.

Premierul Victor Ponta acerut, marţi, membrilor Ca-binetului să pregătească pro-iectul de buget pentru anul2015 până la sosirea delegaţieiComisiei Europene, FMI şiBăncii Mondiale în România.„Vreau să ne facem treaba încontinuare, cât timp avemsprijinul Parlamentului, se aş-teaptă să îndeplinim ceea ceeste în fişa postului. O să vărog, până la sosirea delegaţieiComisiei Europene, FonduluiMonetar Internaţional şi Băn-cii Mondiale, să pregătiţi bu-getul pe 2015. Deci, fiecareministru vorbeşte cu Finanţeleşi după aceea, pentru măsurispeciale, luăm decizia politicăîn cadrul coaliţiei şi în cadrulGuvernului”, a transmis prim-ministrul în cadrul şedinţei deGuvern.

FMI vine să discutebugetul pe 2015

Ştiri pe scurt

ECONOMIC

Pierderi de peste un miliard de euro pentru băncile din România

Transformarea CEC Bank într-o bancă de investiţii este ineficientă

CEC Bank este o bancă co-mercială universală, iar trans-formarea sa într-o bancă deinvestiţii este ineficientă, maiales în condiţiile existenţeiunei reţele de unităţi teritorialefoarte dezvoltată, a declaratjoi Radu Gheţea, preşedinteleAsociaţiei Române a Băncilor(ARB).

„Ni s-a sugerat în ultimavreme să devenim o bancă aIMM-urilor, a agricultorilor, dedezvoltare sau de alt tip, însănoi suntem o bancă comercială

universală. Avem o reţea pu-ternică de unităţi teritoriale,iar transformarea CEC Bankîntr-o bancă de investiţii esteineficientă. O bancă speciali-zată, în condiţiile economicede astăzi, nu mai are viabilitatenicăieri în lume. La aceastăoră, CEC Bank acordă creditecătre IMM-uri (42% din întregportofoliul de credite), agricul-tori şi administraţiile publicelocale”, a spus Gheţea. Potrivitacestuia, băncile din Româniaar putea participa la crearea

fondurilor de garantare cu par-teneri externi. „La nivelul Aso-ciaţiei Române a Băncilor, amluat în discuţie ca băncile dinRomânia să participe la crea-rea fondurilor de garantare cuparteneri externi, cum ar fi depildă BERD, Banca Europea-nă de Investiţii sau Banca deDezvoltare a Consiliului Eu-ropei. În acest mod, garanta-rea va primi un nou impuls şicreditarea se va putea înscriepe un trend ascendent”, a su-bliniat preşedintele ARB.

Misiunea va fi condusă din partea FMI de Andrea Schaechter

Deficit de venituri de 15-17 miliarde de lei în 2015Guvernul va trebui să demonstreze FMI că are resurse săacopere anul viitor un gol de venituri de 15-17 miliarde lei,care provine atât din reducerea deficitului bugetar, cât şidin măsurile legislative adoptate în ultimele luni, a declaratjoi Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal. „Din păcate,Guvernul va avea o problemă să acopere acest gol. Au-torităţile fie vor negocia noi ţinte cu FMI, fie vor apela laalte măruri şi, din păcate, iau în calcul şi creşteri de taxepentru anul viitor ca să acopere golul din buget”, a spusDumitru la conferinţa cu analiştii organizată de Fondul Pro-prietatea. Dumitru a arătat că în ceea ce priveşte investiţiile,execuţia bugetară pe ESA arată mult mai rău decât ceape cash, scăderea investiţiilor noi fiind de 55%. Diferenţaprovine din faptul că la capitolul investiţii au fost plătite anu-mite arierate. Potrivit preşedintelui Consiliului Fiscal, in-vestiţiile publice au coborât la minimul ultimilor cinci ani.

Reducerea TVA la alimente va fi discutată cu FMIReducerea TVA la alte categorii de produse alimentare seva afla pe agenda discuţiilor din luna decembrie cu repre-zentanţii Fondului Monetar Internaţional (FMI), a anunţat,joi, secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Daniel Bo-tănoiu. „În luna decembrie este o nouă rundă de negociericu FMI, iar noi punem pe agenda discuţiilor şi acest proiectprivind reducerea TVA şi la alte alimente pentru că aduceplus valoare consumatorului din România şi ne aşează peaceeaşi lungime de undă cu celelalte state membre. Înprimul rând, vom aduce în discuţie efectele pozitive alereducerii TVA la pâine şi vom prezenta studiile pe care leavem făcute pentru carne, legume-fructe şi lapte. Sperămsă avem şi succes. Ar fi bine să-i convingem că o astfelde măsură va aduce o creştere a competitivităţii în industriaalimentară, un consum mai bun, ajutând totodată la ga-rantarea locurilor de muncă”, a spus Botănoiu.

Page 5: Brasovul - judetul tau - 21 noiembrie 2014

Stimulatorul cardiac esteun aparat fără de care oame-nii cu ritm cardiac lent ar ficondamnaţi la moarte. Dinpăcate, în România nu suntsuficiente centre de cardiolo-gie pentru aceste patologii,însă, din fericire, la SpitalulJudeţean Braşov a fost creatun departament care seocupă de implanturi de sti-mulatoare cardiace. Stimu-latorul car diac este necesaratunci când frecvenţa bătăilorinimii este atât de redusă, în-cât provoacă leşin, oboseală,ameţeli, palpitaţii. Este o ex-plicaţie simplistă a importan-ţei acestui aparat, care pentrumulţi români cardiaci a fost

un lux, până nu de mult. Esteun domeniu recent pentrupractica medicală româneas-că, motiv pentru care finan-ţarea pentru dezvoltarea elec-trofiziologiei este mult submedia europeană.

Cardiologii români spun cănumărul de clinici specializatepentru implantul de stumula-toare cardiace este destul deredus, la fel şi medicii perfec-ţionaţi pe acest domeniu. LaSpitalul Judeţean Braşov lu-crurile au intrat într-o oare-care normalitate, ţinând contşi de faptul că echipa de car-diologi a fost completată decâteva luni cu unul dintre me-dicii de elită, specializaţi în

cardiologie intervenţionalădin Oltenia. Dr. Eduard Belua fost adus la Braşov de laCentrul de cardiologie Craio-va – singurul spital din zonăunde se realizează implanta-rea de stimulatoare.

„S-au făcut progrese remar-cabile în Spitalul JudeţeanBraşov. În acest an amrealizat un număr rezonabilde implanturi stimulatoare,care din punctul meu de ve-dere reprezintă un aspectfoarte important al activităţiide cardiologie din judeţul Bra-şov” a declarat dr. EduardBelu, medic specialist cardio-log la Spitalul Jude�eanBrașov.

Directorul executiv al Aso -cia �iei Române a Producăto-rilor Interna�ionali de Medi-camente, Dan Zaharescu, adeclarat că este posibil ca, în-cepând din ianuarie 2015, noimedicamente să fie incluse înlista de compensate și gratuiteîn urma încheierii contrac -telor cost-volum dintre pro-ducători și Casa Na�ională aAsigurărilor de Sănătate. „Nuavem legislația aferentă me-todologiei de încheiere a con-tractelor cost-volum între pro-

ducător și CNAS. Acum a fostaceasta pusă în dezbatere pu-blică, luna viitoare vom aveadezbaterea pe acest subiect,probabil din luna decembrievor putea să înceapă proce se -le de negociere a contractelorcost-volum. Este posibil ca în-cepând din ianuarie 2015 săavem noi medicamente incluseîn lista de compensate și gra-tuite care să intre pe baza în-cheierii acestor contracte cost-volum (...) În funcție de scoru-rile obținute la evaluare, me-

dicamentul devine eligibil pen-tru a intra necondiționat înlista de compensate în Româ-nia. Asta înseamnă că nu areniciun fel de restricție și în cli-pa în care s-a făcut evaluareael intră automat pe listă sautrebuie să intre condiționat pelista de medicamente compen-sate și gratuite. Atunci produ-cătorul trebuie să încheie uncontract cost-volum cu CNAS.Acest proces este încă în cursde cristalizare”, a arătat DanZaharescu.

Dacă nu se complică cu alteafecțiuni sau infecții respiratorii,răcelile nu reprezintă un risc pen-tru sănătatea noastră, însă demulte ori ne fac viața imposibilă,notează online ziarul La Razon.

Dureri musculare și de cap, strănuturiși congestii nazale sunt simptomeleobișnuite cu care suntem obliga�i săconvie�uim cel pu�in șapte zile. Trata-mentul obișnuit constă în analgezice, an-tiinflamatorii și un complex de vitaminepentru a întări sistemul nostru imunitar.

Nutri�ionistul Ata Pouramini propuneo schimbare de strategie în lupta cu aceștirinoviruși ce trebuie combătu�i, în opiniasa, nu cu medicamente, ci cu alimentecare au proprietă�i curative.

Morcovul: este bogat în caroten și unstimulent natural pentru apărarea orga-nismului.

Sfecla albă: oare proprietă�i depura-tive. Ideal pentru ficat datorităproprietă�ilor sale detox.

Ridichea: este considerată o legumă an-ticancerigenă cu proprietă�i antiinflamatoriiși antioxidante. Regenerează sistemul ce-lular, oxigenându-l și întârziind îmbătrâni-rea.

Nucile: Sunt bogate în vitaminele B, Dși seleniu.

Grapefruitul: ajută nu doar la vindecare,ci și la prevenirea bolilor, datorită puteriisale antibacteriene și antiseptice. Poate fifolosit și în dietele de slăbire.

Usturoiul: este un campion împotrivainfec�iilor. Vindecă și dezinfectează, deoa-rece are proprietă�i antifungice. Regleazăcircula�ia sângelui și este foarte este bunpentru inimă.

Afinele: ajută la combaterea cistitei, avirușilor și altor infec�ii.

Ghimbirul: stimulează sistemele imuni-tar și circulator.

Alte remedii împotriva răcelii recoman-date de Pouramini sunt o bună îngrijire acorpului, hidratarea organismului șifolosirea în timpul somnului a unui umidi-ficator.

Cele mai bune alimentepentru a combate răceala

Aparatul care salvează vieţi!

521 noiembrie 2014

Noi medicamente incluse din 2015 în lista de compensate și gratuite

SĂNĂTATE

Page 6: Brasovul - judetul tau - 21 noiembrie 2014

Poetul braşovean Ştefan Baciu, cunoscutmai mult în străinătate decât în ţară, aprimit ceea ce merita – un muzeu me-morial în casa în care a copilărit. Casa

Baciu, de pe strada Ghe -orghe Baiulescu, în pre-zent muzeu, conţine obibliotecă cu 3.700 de vo-lume şi peste 1.800 de ma-nuscrise si documente,care au aparţinut nu nu-mai poetului Ştefan Ba-ciu, ci întregii familii.Ștefan Baciu este autorula peste 100 volume depoezie, memorialistică,eseistică, traduceri şi alcâtorva mii de articole şistudii în presa internaţio-nală.

Ştefan Baciu, născut la 29octombrie 1918, urmeazăcursurile liceului „An-drei Șaguna”, avându-ica profesori, printre alții,pe Emil Cioran și OctavŞuluţiu. Pentru volumulsău de debut „Poemelepoetului tânăr” primeşteîn 1935, la vârsta de 17ani, „Premiul scriitorilor

tineri” al „Fundaţiilor regale”. Dupăce a absolvit dreptul, în Bucureşti, undea publicat în mai multe reviste de cul-tură, pleacă în Elveţia, în 1946, cu soţia

sa Mira, fiica unui lider ţărănist. LaBerna, lucrează ca ataşat de presă laLegaţia României. Conştient de conse-cinţele instaurării regimului comunistîn România, Ştefan Baciu nu se mai în-toarce acasă. Ajunge în Brazilia, la Riode Janeiro, unde a devenit redactor depolitică internaţională la un importantziar. Drept ur mare, călătoreşte multprin America Latină, unde îl va cunoaş-te pe revoluţionarul Che Guevara şiare pentru o vreme relaţii apropiatecu liderul cubanez Fidel Castro. În1964, se stabileşte în Honolulu, Hawaii,unde va fi profesor universitar de lite-ratură hispano-americană.

Locurile dragi din Braşovul natal aparfoarte des evocate în versurile scrise chiarla zeci de ani după ce a plecat. Vocea luiŞtefan Baciu citind din poeziile sale des-pre oraşul tinereţii a rămas imprimatăpe bandă şi recuperată din Honolulu desora lui. Ştefan Baciu se stinge din viaţăla Honolulu, pe 7 ianuarie 1993, la 75 deani, în timp ce vorbea la telefon cu soralui din Bucureşti. Cei care vor să aflemai multe despre poetul braşovean o potface la Casa Ştefan Baciu, primul muzeumemorial dedicat unei personalităţi dindiaspora.

Elena Cristian

6 BRAȘOVUL ISTORIC Vineri

Ştefan Baciu cu soţia sa, Mira Familia Baciu

Che Guevarra şi Ştefan Baciu

I-a cunoscut peChe Guevara şi Fidel Castro

C

Page 7: Brasovul - judetul tau - 21 noiembrie 2014

Doi tineri din Braşovau găsit suma de 1.300de euro şi i-au dus lapoliţie, pentru a fi îna–poiată păgubaşului.Aceştia au fost pre-miaţi pentru fapta lorcivică.

Daniel Garcea şi MihaiRotaru se întorceau de lacumpărături. La un momentdat, pe stradă, au văzut ogeantă şi un buchet de flori.

„Am observat în mijloculstrăzii un buchet de flori ală-turi de o geantă de damă.Am decis să oprim maşinasă vedem ce s-a întâmplat,poate cineva şi-a pierdutgeanta şi s-o recupereze. Amsunat la 112, a venit unechipaj de poliţie, după careulterior am aflat că în gean-tă exista un telefon mobil şinişte bani, carduri bancareşi acte de provenienţă ger-mană” a declarat Mihai Ro-

taru. „ Geanta şi florile auajuns pe partea carosabilădeoarece au fost uitate peportbagajul unui taxi de odoamnă” a adăugat DanielGarcea. De asemenea, îngeantă a fost găsită şi o cartede identitate de Braşov, prinurmare proprietara genţii afost contactată imediat depoliţişti.

„În municipiul Braşov ammai avut două cazuri simi-lare, în care au fost găsite

sume de bani, care au fostreturnate proprietarilor. Esteîncă un exemplu de norma-litate. Mulţumim, pe aceastăcale, acestor braşoveni careau dat dovadă de spirit civic”a declarat comisar şef LiviuNaghi – purtător de cuvântla IPJ Braşov.

Geanta a fost returnatăpăgubitei, iar tinerii cu simţcivic au primit din parteaInspectoratului Judeţean dePoliţie din Braşov plachete.

Tineri premiaţi de Poliţia Braşov

Elevii din clasa a VII-a B ai Cole-giului Naţional „Unirea” din Braşov,membri ai Cercului de Educaţie Ci-vică de la Palatul Copiilor Braşov, auvizitat Primăria Braşov în cadrul uneilecţii deschise despre autorităţile pu-blice locale.

Copiii au putut să afle chiar de launul dintre viceprimari cum funcţio-nează Consiliul Local Braşov şi in-

stituţia Primăriei şi să viziteze salade şedinţe a Consiliului Local, pre-cum şi Casa Căsătoriilor, unde auavut parte de asemenea de explicaţii,dar şi de o demonstraţie a oficieriiunei căsătorii. „Este un proiect pecare l-am demarat în acest an, un par-teneriat educaţional între ColegiulUnirea şi Palatul Copiilor, prin carene propunem să stimulăm simţul civic

al copiilor, alături de interesul pentruactivităţile literare şi plastice. Vizitala Primărie este prima dintre vizitelela instituţiile administraţiei locale şile mulţumim primăriei şi domnuluiviceprimar pentru sprijinul acordatîn derularea proiectului”, a spus Ni-coleta Nedelcu, profesorul coordona-tor al Cercului de educaţie civică dincadrul Palatului Copiilor Braşov. A.P.

Lecţie de educaţie civică pentru elevii de la „Unirea”

LOCAL 721 noiembrie 2014

40 de voluntari şi 32de organizaţii au tri-mis aplicaţii pentrucea de-a VI-a ediţiea Galei pentru Su-pervoluntari Braşov.Evenimentul organi-zat de Colors, Direc-ţia Judeţeană pentruSport şi Tineret Bra-şov şi partenerii lor,va avea loc în 26 no-iembrie, de la ora18.00, la CentrulCultural Reduta. Înacest an vor fi oferitepremii la 15 categoriidiferite, atât pentrucategorii individuale (ex. co-ordonatorul de voluntari sauvoluntarul anului) cât şi pen-tru categorii destinate orga-nizaţiilor şi proiectelor (ex.cel mai bun proiect sau ceamai activă organizaţie). Sus-ţinătorii pot vota cel mai simpatic voluntar până în23 noiembrie, pe pagina defacebook a Asociaţiei Co-lors, facebook.com/aso -ciatiacolors. „Anul acesta suntem extremde bucuroşi pentru că avemmai mulţi voluntari nomina-lizaţi, mai multe instituţii pu-blice şi organizaţii din altelocalităţi, precum Făgăraş, ozonă care a devenit extremde activă în ultimul an.” a de-clarat Claudia Popa, preşe-dintele Asociaţiei Colors. Anul acesta au trimis nomi-nalizări organizaţiile: Fun-daţia Rafael Codlea, FASTSăcele, Copiii de Cristal,Centrul de Voluntariat, Cru-cea Roşie, Clubul pentruProtecţia Naturii şi Turism,

Hospice Casa Speranţei,Antipa BvSNAC, Tineri pen-tru Tineri, Smurd, Col. Naţ.de Informatică Grigore Moi-sil, Grădiniţa cu PP nr. 11Braşov, Şcoala gimna -zială 1, Şcoala gimnazialăRacoş, Muzeul de IstorieBraşov, Asociaţia MontanăCarpaţi, Iniţiativa Tinerilorpentru Modernizarea Româ-niei, Fundaţia ComunitarăŢara Făgăraşului, BibliotecaJudeţeană G. Bariţiu Bra-şov, IPJ Braşov, Penitencia-rul Codlea, Asociaţia pentruParteneriat Comunitar, Aso-ciaţia pentru ValorizareaEducaţiei Făgăraş, HappyMoms, Asociaţia De-a arhi-tectura, Asociaţia HMIK, Fe-deraţia Română de Curling,Şcoala gimnazială nr. 13,Facultatea de Sociologie şiComunicare, Colegiul deŞtiinţe G. Antipa, Grupul deIniţiativă al Fundaţiei Comu-nitare Braşov, Consiliul Ju-deţean al Elevilor Braşov

Liana Adam

xxx

xxx

Mihai Rotaru Daniel Garcea

Votaţi cel mai simpaticvoluntar din Braşov!

Page 8: Brasovul - judetul tau - 21 noiembrie 2014

MAGAZIN

Oraşul bulgar Varna, Capitală Europeană a Tineretului 2017

Oraşul Varna din Bulgariaa fost desemnat, miercuri sea-ră, în cadrul unei ceremoniidesfăşurate la Cluj-Napoca,drept Capitală Europeană a Ti-neretului în anul 2017, de cătreForumul European al Tinere-tului.

Preşedintele Forumului Eu-ropean al Tineretului, PeterMatjasic, a declarat că juriultineretului european a stabilitdrept câştigător oraşul Varnadin Bulgaria.

„Varna are mai multe cali-tăţi, a candidat de mai multeori, cei de acolo au demonstratcă sunt creativi, chiar au crezut

în acest proiect.Juriul a apreciatelemente de inova-re socială, care îiinclude pe tineriiantreprenori. Acontat în luareaacestei decizii spiritul de cola-borare, motivarea, angajamen-tul tinerilor din Varna”, a spusMatjasic.

La rândul său, primarul mu-nicipiului Cluj-Napoca, EmilBoc, a declarat că recomandăPrimăriei din Varna să aibă în-credere în tineri, „pentru că eidau semnalul cu privire la vii-tor”. „Sper ca municipiul Cluj-

Napoca, desemnat CapitalăEuropeană de Tineret în 2015,să fie un model pentru Varnaşi pentru toate oraşele care vordeţine acest titlu după 2015.Sper ca anul viitor să aducemEuropa la Cluj, aşa cum ducemClujul în Europa”, a spus Boc.

Forumul European al Tine-retului reuneşte 99 de organi-zaţii de tineret din 49 de ţări.

Cercetătorii japonezi au obţinut un biocombustibil din portocale

Un grup de cercetători dela Universitatea japoneză Mieau informat că au reuşit să ob-ţină un biocombustibil produsdin portocale inapte pentruconsum şi care a dat rezultatebune pentru eficienţa şi cali-tăţile sale puţin corozive. Echi-pa este implicată de peste unan în acest proiect şi încearcăsă profite de excedentul deportocale care există în loca-litatea Mihama (prefecturaMie), vestită pentru producţiasa de citrice. Echipa a reuşit

să facă să funcţioneze un au-tovehicul de 14 kilograme cuun amestec de benzină şi acestnou biocombustibil din por-tocale, informează ziarulAsahi.

Cercetătorii au amestecatportocale inapte pentru con-sum (lovite sau zdrobite) pre-cum şi resturile care rămândupă fabricarea sucului naturalcu o bacterie (clostridium cel-lulovorans) obţinută din talajde lemn. Această bacterie des-compune fibrele de celuloză

din care rezultă un zahăr care,prin fermentarea ajutată deacest microorganism adăugat,produce acest biocombustibildin portocale în decurs dezece zile. Echipa a reuşit săextragă 20 de mililitri de bio-combustibil din 3 kilogramede portocale şi resturi de fruc-te. Substanţa rezultată este maipuţin corozivă decât bioeta-nolul produs din porumb sausfeclă. Potrivit cercetătorilor,biocombustibilul va putea fifolosit la tractoare.

Wrestlingul în ulei de mă-sline este sportul naționalal Republicii Turcia.

După cum era de așteptat,denumirea acestui sport („yađlýgüre�” în limba turcă) provinede la faptul că, înainte de a selua la trântă, cei doi combatan�ise ung pe întregul corp cu uleide măsline.

„Echipamentul” este alcătuitdoar dintr-o pereche de „kis-bet”, adică pantaloni de piele,strâm�i. Terenul este gazon na-tural. Regulile sunt simple: unluptător câștigă dacă își imobi-lizează adversarul pe spate saudacă îl �ine în aer și face 3 pași.Scopuri deloc ușor de atins,având în vedere că uleiul cu caresunt unși luptătorii creează mariprobleme la prinderea adversa-rului.

Competi�ia anuală de wres-tling în ulei de măsline are locîn orașul turcesc Edirne, lângă

grani�a cu Bulgaria.După Jocurile Olimpice,

turneul de la Edirne, numitKirkpinar, este cea mai vechecompeti�ie sportivă din lume,fiind �inută începând cu anul

1362. Pentru această perfor -man�ă, evenimentul a intrat șiîn Cartea Recordurilor. Le-genda spune că, într-o zi dinsecolul al XIV-lea, un grup de40 de solda�i otomani, din

plictiseală, au început să se iala trântă în zona actualuluioraș Edirne. Doi dintre ei s-au luptat întreaga noapte, dupăcare au murit de epuizare, fărăca vreunul să iasă învingător.Trupurile lor au fost îngropatela umbra unui smochin dinapropiere, iar a doua zi, s-aobservat un fir cristalin de apăce curgea de lângă rădăcinilecopacului. Micul pârâu a fostdenumit „Kirkpina”, adică„sursa celor patruzeci”, înamintirea solda�ilor otomani.

Totodată, concursul de laEdirne este cea mai marecompeti�ie de wrestling în uleide măsline din lume. La star-tul competi�iei se prezintăpeste 1000 de concuren�i.Luptele �in, în general, treizile și sunt organizate lasfârșitul lunii iunie. La edi�iadin 2014, cea cu numărul653, câștigător a fost desem-nat atletul Fatih Atli.

Competiție deCartea Recordurilor

Aplicație de smartphone pentru cafeaua perfectăIubitorii cafelei știu că e nevoie de mai mult decât apă,zahăr și boabe de cafea pentru această licoare. Acumînsă, un nou dispozitiv care se conectează la smartphonepromite băutura perfectă. Inventatorul Dustin Sell vrea săscoată pe piață un aparat special, care o prepară utilizândo metodă „inteligentă”, scrie Digital Trends. Acesta dispunede o conexiune Wi-Fi și o aplicație ce contribuie substanțialla obținerea celei mai bune cafele. Aparatul poate calculacantitatea de apă și temperatura ei necesară pentru ascoate din boabele de cafea cea mai bună aromă. Râșnițadin interior, făcută din ceramică, execută operațiuneaținând seama de aceste informații. Bruvelo este acumdoar un proiect inițiat pe celebra platformă Kickstarter.Dacă el se va concretiza, primele livrări vor fi făcute îniunie 2015, prețul unui astfel de aparat urmând a se situala 235 de euro.

Parteneriat strategic între Yahoo! și MozillaYahoo! va deveni motorul de căutare implicit al browseruluiFirefox în Statele Unite pe desktop și dispozitive mobile,potrivit unui parteneriat strategic anunțat de cele douăcompanii, relatează AFP. Cele două companii vor explorade asemenea, în cadrul acestui parteneriat, dezvoltareade noi produse și distribuirea lor. CEO-ul Mozilla, ChrisBeard, a indicat totuși că alte motoare de căutare, cumar fi Google, Bing sau DuckDuckGo vor continua să facăparte din browserul Firefox ca opțiuni alternative. Pentrualte piețe decât cele din SUA, Yandex Search va devenimotorul de căutare implicit pentru Firefox în Rusia, în timpce în China Mozilla va continua parteneriatul cu Baidu.Pentru alte țări, utilizatorii browserului vor putea alegemotorul lor de căutare, în timp ce Mozilla nu a reînnoitcontractul de investiții cu Google, care va rămâne însăca o opțiune preinstalată.

8 Vineri

Pe scurt

Page 9: Brasovul - judetul tau - 21 noiembrie 2014

Corona Braşov a terminat turulLigii Naţionale la handbal femi-nin cu o victorie clară, 24-17(14-11) în fața ocupantei loculuidoi în clasament, SCM Craiova.

Oltencele au venit sub Tâmpa după11 meciuri fără înfrângere și au în-ceput bine partida, conducând cu 4-1.Brădeanu și compania s-au trezit latimp, au apăsat pedala de accelera�ieși s-au distan�at la șase goluri pe ta-belă, scor 12-6.

Finalul de repriză a apar�inut oas-petelor, care au redus din handicap șila pauză s-a intrat la cabine cu Coronaîn avantaj de trei goluri, scor 14-11.

Partea secundă a fost la discre�iahandbalistelor antrenate de BogdanBurcea și Dumitru Berbece, care s-au apărat excelent și nu au primit de-cât șase goluri, dintre care două dinaruncări de la 7 metri.

S-a terminat 24-17 pentru Corona,care astfel a acumulat 32 de puncteîn clasamentul Ligii Na�ionale și estepe locul patru, la egalitate cu ocupantapozi�iei a treia, CSM București.

Pe primele două pozi�ii ale clasa-mentului se află HCM Baia Mare cu36 de puncte și SCM Craiova cu 33de puncte. Pentru Corona au punctatBrădeanu de 6 ori, Pricopi de 5 ori,Chiper de 3 ori, Tudor, Ţăcălie, Zam-fir şi Raţiu de câte 2 ori, Hotea şi Bris-can reușind câte un gol fiecare.

D e b u t l a n i c i 1 6 a n i . Tehnicieniibrașovenii au aruncat-o în luptă lapartida cu SCM Craiova și pe tânăraportări�ă Daciana Hossu, care la nici16 ani a debutat în Liga Na�ională.Ea a jucat în ultimele trei minute alepartidei și a reușit două interven�ii.„Este un copil care are un viitor ex-traordinar în față. Vreau să-i felicitpe părinții ei și pe antrenorii ei careau avut curajul să o lanseze. Noi și înacest sezon ne-am bazat doar pe doiportari, Ana Maria Mîrcă și Denisa

Dedu. Daciana va veni lacâteva antrenamente cunoi și trebuie să avem gri-jă de ea pentru că are unviitor frumos”, a spus teh-nicianul Coronei, BogdanBurcea, despre tânărulgoalkeeper al forma�ieide junioare II de la Co-rona Brașov.

Mulțumit de jocul echipei.Tehnicianul Coronei eraextrem de mul�umit dejocul defensiv făcut deechipa sa în partida cuSCM Craiova. „Am intratmai greu în meci, dar tre-buie să felicit fetele pentruvictoria pe care au obţi-nut-o. A fost un mecigreu, am întâlnit echipade pe locul doi, dar esteimportant că am reuşit să câştigămacest joc. Scorul putea să fie mult maimare. Ne-am apărat extrem de bineîn acest joc însă cred că aproximativ15 minute ne-am mişcat greoi pe fazade atac poziţional. Am demonstrat însăcă putem alerga până în ultimul minut,cot la cot cu fetele de la Craiova, caresunt renumite pentru fazele rapide alejocului. Suntem Corona Braşov şi nedorim în aceeaşi măsură ca şi adver-sarii accederea la podiumul Ligii Na-ţionale. Sunt mulţumit de acest tur decampionat. Am avut acele două sin-cope, dar asta este. Chiar discutam cufetele şi spuneam că după viroza aceeade la Roman, când toată echipa a fostafectată, nu am mai reuşit să revenimla nivelul acela de joc. Am încercat,am făcut totul, dar nu s-a mai putut”,a spus Bogdan Burcea.

Ultimul meci în 2014. Ultimul mecidin acest an pentru forma�ia de subTâmpa este manșa retur cu IuventaMichalovce, din turul al treilea al Cu-pei EHF. În tur, brașovencele s-au im-pus în deplasare cu scorul de 31-28.

Partida retur se va disputa duminică,de la ora 18.00, în Sala Sporturilor„Dumitru Popescu Colibași” dinBrașov. „Aşteptăm cu interes partidade duminică. Este extrem de importantpentru noi să câştigăm şi returul cuIuventa Michalovce şi să ne calificămîn faza următoare a competiţiei. Avemcâteva zile la dispoziţie şi trebuie săne recuperăm cât mai repede. Am spuscă această calificare se va juca pânăîn ultimul minut al acestei duble. Treigoluri sau cinci goluri în handbal nuînseamnă nimic, mai ales atunci cândmai sunt încă 60 de minute de joc.Este foarte important pentru noi săpunem cât mai multe goluri şi să neasigurăm această calificare. Pentruslovace, cel mai important obiectiveste să meargă cât mai departe în cu-pele europene şi vor veni la Braşov săcâştige şi să se califice. Important estesă ne ţină apărarea, să avem aportuldin poartă consistent, ca să putempune diferenţă pe tabela de marcaj şisă nu avem emoţii”, a spus tehnicianultrupei de sub Tâmpa, Bogdan Burcea.

Ultima impresiecontează

SPORT 921 noiembrie 2014

„Olimpicele” au examen greu După victoria din partida cu BC Tymes Timișoara, scor 86-74, „olimpicele” au parte de un nou test dificil. Trupa lui DanCalancea va primi vizita fetelor de la CSBT Alexandria, sâm-bătă, de la ora 15.00, în Sala Sporturilor din Brașov. Jonesși compania au un moral bun după victoria cu Timișoara șiau un ascendent în fața trupei din Alexandria, pe care auînvins-o la începutul sezonului în Cupa României. Oaspetelede sâmbătă au parte de un sezon de vis, ele ocupând înacest moment poziția a cincea în clasament cu 20 de puncteacumulate, însă în etapa intermediară din această săptă-mână au suferit o înfrângere pe propriul teren în fața bas-chetbalistelor de la Phoenix Galați, scor 64-66. „Olimpicele”sunt pe locul opt al ierarhiei și o victorie în fața formației dinAlexandria ar face ca baschetbalistele de la Olimpia CSUBrașov să aibă parte de o iarnă liniștită. „Ne așteaptă unmeci dificil în compania unei formații valoroase a campio-natului. Cred că Alexandria stă mai bine decât noi caindividualități, dar cu un joc colectiv bun putem să le învin-gem. Ele au reușit în acest sezon să câștige nouă partideși nu au pierdut decât două, ceea ce spune foarte mult des-pre forța lor. Dacă vom reuși să ridicăm faza defensivă măcarla jumătate din cum evoluăm în plan ofensiv, va fi foartegreu pentru orice echipă să ne învingă”, a spus tehnicianulbrașovencelor Dan Calancea. „Va fi un meci strâns. Alexan-dria este una dintre formațiile bune ale campionatului și suntconvinsă că la fel ca în meciul din cupa României și deaceastă dată diferența va fi foarte mică. Dacă vom face unjoc defensiv bun și dacă vom juca în atac așa cum o facemde obicei, atunci cred că vom ieși învingătoare”, a spus șicea mai bună jucătoare a „olimpicelor” Britney Cimone Jones.Partida dintre Olimpia CSU Brașov și CSBT Alexandria seva disputa sâmbătă de la ora 15.00 în Sala Sporturilor „Du-mitru Popescu Colibași”. Chievo îl vrea pe Keșeru. Directorul sportiv al echipei italieneChievo Verona, Luca Nember, s-a aflat în tribune la meciulRomânia-Danemarca şi l-a urmărit pe atacantul stelist Clau-diu Keşeru. Fotbalistul care conduce în clasamentul golghe-terilor din Liga 1 cu 12 goluri, a marcat ambele goluri ale„tricolorilor” în victoria cu 2-0 asupra selecţionatei lui MortenOlsen. Nember a sosit în România la începutul săptămâniipentru a negocia şi, în cele din urmă, parafa transferul de-finitiv al lui Paul Papp la Steaua. El le-a spus apropiaţilorcă doreşte achiziţionarea unui atacant, iar Claudiu Keşerupare alegerea potrivită. Clubul italian ar fi dispus să plătească2,5 milioane de euro pentru achiziţionarea imediată a luiKeşeru, dar Steaua e ezită să-i dea drumul în iarnă, pentrucă nu are cu cine să-l înlocuiască în compartimentul ofensiv,Rusescu şi Iancu fiind accidentaţi. În plus, Keșeru nu segândește la o despărțire de Steaua. „Nu îmi e gândul la ple-cat. Doresc să rămân cât mai mult în acest colectiv minunatde la Steaua şi de la echipa naţională”, a spus vârful Stelei.Keşeru mai are contract cu „roş-albaştrii” încă un an şi ju-mătate. Pleacă Miriuță!? CFR Cluj a avut un parcurs foarte bun în aceas-tă toamnă, fiind una dintre puţinele echipe care au ţinutpasul cu Steaua. Ardelenii îşi vor pierde însă cel mai impor-tant om, antrenorul Vasile Miriuţă, care va părăsi echipadupă meciul cu CSMS Iaşi. Actualdecluj.ro anunţă că acestava antrena Debrecen, iar în locul său va veni Eugen Trică.„Eu ştiu sigur că Miriuţă pleacă în Ungaria, are ofertă de laDebrecen şi va accepta. Eu aşa ştiu”, a spus Dinu Gheorghe,viitorul preşedinte al Rapidului. „A zis Vamă aşa ceva? Poateştie el mai bine ca mine, ce să zic. Nu ştiu, nu vreau să vor-besc de ofertele mele. O să anunţ pe 7 decembrie unde voiantrena”, a replicat Miriuţă pentru site-ul citat.Nadia vrea să joace cu Halep. Fosta gimnastă Nadia Comăneci adeclarat în cadrul primei ediţii a Balului Nataţiei, că şi-ar dorisă joace un meci de tenis cu Simona Halep, dar a precizatcă nu se prea pricepe la acest sport. „Am auzit şi eu că esteo licitaţie bogată. Mă bucur că pot participa la un asemeneaeveniment. E frumos să fii alături de colegi olimpici care facîn continuare ceva pentru tânăra generaţie. Sunt sigură căva fi o seară frumoasă şi sper să strângem mulţi bani pentrugeneraţia următoare. Aş vrea să joc şi eu un meci cu SimonaHalep, chiar dacă nu prea mă pricep”, a spus Comăneci. Încadrul balului a avut loc o licitaţie care a avut ca scop strân-gerea de fonduri necesare pregătirii sportivilor din nataţieîn vederea Jocurilor Olimpice de vară din 2020, de la Tokyo.S-a licitat un meci de tenis de dublu mixt în compania Si-monei Halep şi a lui Ilie Năstase, o rachetă cu semnăturăa fostului tenisman german Boris Becker, echipamentul şio rachetă a Simonei Halep, un sejur la Raliul Aradului alăturide Mihai Leu, o cină la masa campionilor alături de foştimari sportivi români, precum şi alte obiecte.

Merg în Ghencea după puncte După pauza prilejuită de

jocurile echipei na�ionalecu Irlanda de Nord și Da-nemarca, Liga I își reintrăîn drepturi. În runda cu nu-mărul 15 a campionatului,FC Brașov va juca sâmbătă,în Ghencea, de la ora 20.30,în compania campioaneiRomâniei, Steaua Bu cu -rești. „Galben-negrii” aude monstrat în ultimele eta-pe că se simt mai bine îndeplasare decât pe terenpropriu și vor să dea lovi-tura și în fieful liderului.

Stegarii vin după umilin�adin jocul de pe teren pro-priu cu Pandurii și vor săse revanșeze fa�ă de fani lameciul cu Steaua. „Vomjuca împotriva unui adver-sar extrem de puternic, oechipă foarte bună a cam-pionatului, care are în lotjucători care au avutevoluții excelente și la echi-pa națională. Totuși, înLiga 1, indiferent de meci,toate echipele au șansa lor.Vom încerca să obținem unrezultat favorabil. Suntem

conștienți că ne va fi greu,dar cum nu va exista presiu-nea publicului, putem valo-rifica acest aspect. Suntemobligați să închidem adver-sarul să nu îi oferim șansasă aibă ocazii de a înscrie.Sunt acolo fotbaliști care nute iartă. Cred că va conta șifaptul că Steaua are săptă-mâna viitoare un meci de-cisiv cu Aalborg în EuropaLeague. Forma lui Keșerueste îmbucurătoare pentruSteaua și pentru echipanațională, iar noi trebuie să

luăm măsuri. Avem șansanoastră și trebuie să credemîn ea, trebuie să jucăm și săob ți nem maximum”, a de-clarat antrenorul stegarilor,Adrian Szabo. Înaintea par-tidei de sâmbătă, FC Brașoveste pe locul 9 al Ligii I cu19 puncte, în timp ceSteaua este prima în clasa-ment cu 34 de puncte acu-mulate. Meciul dintreSteaua și FC Brașov se vadisputa sâmbătă, de la ora20.30, în Ghencea, cupor�ile închise.

Page 10: Brasovul - judetul tau - 21 noiembrie 2014

CinemaCityplex Braşov Str. Bazaltului nr. 2, în incinta Eliana Mall

PAŞAPORT DE GERMANIA-PREMIERĂ-(TRADING GERMANS)Regie: Răzvan Georgescu(AG), Documentar, 88 min.Vineri: 13:30Sâmbătă, Duminică: 17:15PINGUINII DINMADAGASCAR -3D--AVANPREMIERĂ-(PENGUINS OF MADAGASCAR)Regie: Simon J. Smith, EricDarnell(AG), Animaţie, Aventuri,Comedie, Familie, 92 min.Sâmbătă, Duminică: 11:30 dublat,16:15 dublat, 18:00 subtitratPUNCT ŞI DE LA CAPĂT-PREMIERĂ-(THE REWRITE)Regie: Marc Lawrence(AP-12), Comedie, Romantic, 106 min.

Vineri, Sâmbătă, Duminică: 20:15JOCURILE FOAMEI: REVOLTA –PARTEA I-PREMIERĂ-(THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY– PART I)Regie: Francis Lawrence(AP-12), Acţiune, Aventuri, SF,

123 min.Vineri: 13:15, 15:30, 17:45,19:15, 22:30Sâmbătă, Duminică: 11:15,19:15, 19:45DOUĂ ZILE, O NOAPTE-PREMIERĂ-(DEUX JOURS, UNE NUIT)Regie: Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne(AP-12), Dramă, 95 min.Vineri: 17:15Sâmbătă, Duminică: 13:30NORTHMEN: SAGAVIKINGILOR (NORTHMEN: A VIKING SAGA)Regie: Claudio Fäh(N-15), Acţiune, Aventuri,97 min.

Vineri, Sâmbătă, Duminică: 15:15,21:30MAGIE ÎN LUMINA LUNII (MAGIC IN THE MOONLIGHT)Regie: Woody Allen(AG), Comedie, Dramă, 97 min.Vineri: 20:00Sâmbătă, Duminică: 22:00

ELIZA GRAVES Regie: Brad Anderson(N-15), Thriller, 112 min.Vineri, Sâmbătă, Duminică: 22:15O MINCIUNĂ NECESARĂ (THE GOOD LIE)Regie: Philippe Falardeau(AP-12), Dramă, 110 min.Vineri, Sâmbătă, Duminică: 16:00CU CE ŢI-AM GREŞIT NOI, DOAMNE? (QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BONDIEU?)Regie: Philippe de Chauveron(AP-12), Comedie, 97 min.Vineri, Sâmbătă, Duminică: 18:15INTERSTELAR: CĂLĂTORIND PRIN UNIVERS (INTERSTELLAR)Regie: Christopher Nolan(AP-12), SF, Aventuri, 169 min.Sâmbătă, Duminică: 13:15BOXTROLI -3D– dublat(THE BOXTROLLS)Regie: Graham Annable,Anthony Stacchi(AG), Animaţie, Aventuri, 97 min.Vineri, Sâmbătă, Duminică: 14:00

DIVERTISMENT10 Vineri

La Cinema Cityplex Bra-şov, puteţi viziona undocumentar 3D despreMuzeele Vaticanului.Proiecţiile au loc numaisâmbătă şi duminică dela ora 12:00, timp de 8săptămâni, în perioada22 noiembrie 2014 –11 ianuarie 2015.

Istoria artistică a lumii, cunepreţuitele opere de artăexpuse în Muzeele Vatica-nului, vă vor fi prezentateîntr-un format fără prece-dent, în 3D, filmate cu camere digitale de mare re-zoluţie, imaginea obţinutăpunând şi mai mult în valoa-re frumuseţea patrimoniuluiuniversal lăsat moştenire.

Cu o abordare emoţionan-tă, documentarul „MuzeeleVaticanului 3D” povesteşte,contemplă şi sporeşte frumu-seţea lucrărilor cu un comen-tariu profesionist, astfel încâtopere de artă extraordinareca: Şcoala din Atena de Raf-

faello, maiestuoasele fresceale lui Michelangelo din Ca-pela Sixtină, inclusiv crearealui Adam şi Judecata, alăturide alte lucrări de Raffaello,Leonardo da Vinci, Giotto,Caravaggio, precum şi de ar-tişti mai aproape de timpul

nostru, precum Van Gogh,Chagall, Dalì şi Fontana, să-şi reliefeze frumuseţea.

„Despre Muzeele Vatica-nului se vorbeşte întotdeaunala plural deoarece toţi papii,care s-au succedat, au doritca acestea să păstreze şi să

conserve întregul patrimoniual umanităţii. Cel mai fasci-nant lucru despre MuzeeleVaticanului este faptul că tre-buie să le vizitezi într-o totalăpace interioară”, spune An-tonio Paolucci, directorulMuzeelor Vaticanului.

Horoscopul zileiBerbec. Încetează să mai faci compromisuri în viaţa ta amo-roasă, nu vei face altceva decât să îţi distrugi stima de sine.Familia ta este alături de tine, indiferent de alegerile tale. Taur. Astăzi trebuie să îţi faci ordine în viaţă şi să nu uiţi căorice relaţie trebuie întreţinută. Nu contează dacă este vorbade un amic/ă sau de iubit/ă. Gemeni. Dacă simţi că te plictiseşti, caută acele activităţicare să te ţină mereu în priză. Nu te speria că este prealinişte, uneori o să ţi-o doreşti şi nu o mai poţi avea. Rac. Încearcă să nu pierzi legătura cu prietenii tăi, o răcealăîntre voi o să vă distanţeze definitiv. Chiar dacă fiecare areun program încărcat, faceţi-vă timp unii pentru alţii.Leu. Întâmpini câteva probleme în cuplu astăzi, însă dacăeşti deschis/ă comunicării vei reuşi să te linişteşti. Spunetot ce ai pe suflet fără a te gândi că răneşti pe cineva.Fecioară. Încearcă să nu amesteci viaţa personală cu cea pro-fesională, chiar dacă cei din jurul tău insistă să te tragă delimba. Este foarte important să nu cedezi.Balanţă. Nu îţi pierde timpul concentrându-te pe detaliiastăzi, şi încearcă pe cât posibil să lucrezi în echipă. Sfatulcuiva de la care nu te aştepţi îţi va fi de mare folos. Scorpion. Dacă ai vicii, astăzi este momentul perfect pentrua începe să renunţi la ele. Nu trebuie să te forţezi, ci să oiei treptat şi să conştientizezi că ceea ce faci este greşit. Săgetător. Îndepărtează persoanele prefăcute din jurul tăuşi nu le permite să te influenţeze ori manipuleze. Viitorultău este în joc, aşa că nu îţi risca şansa pe care ai primit-o. Capricorn. Încearcă să fii cât mai discret/ă şi evită bârfa chiarşi cu persoanele în care ai încredere oarbă. E posibil că, ci-neva să tragă cu urechea şi să îţi strice imaginea.Vărsător. Fii atent/ă cu banii astăzi, situaţia ta financiară nuîţi permite să arunci cu ei în stânga şi în dreapta. Pune de-oparte tot ce câştigi în plus, vei avea nevoie de ei curând.Peşti. Astăzi ideile tale sunt magnifice, însă trebuie să ştiicui să i le spui. Nu pierde oportunitatea de a te face auzit/ă,e posibil să câştigi mai mulţi bani decât ţi-ai fi imaginat.

Documentar 3D despreMuzeele Vaticanului

Com

pleta

ţi cu c

ifre d

e la 1

la 9.

Cifre

le să

nu se

repe

te ni

ci pe

verti

cală,

nici p

e oriz

onta

lă şi

nici în

care

urile

mici

de 3x

3

Sudoku

8 2 5 1 3 4 9 7 64 7 6 2 9 5 1 3 81 3 9 8 6 7 2 5 46 5 7 4 2 9 8 1 39 1 4 6 8 3 5 2 73 8 2 5 7 1 4 6 97 4 8 3 5 2 6 9 12 9 1 7 4 6 3 8 55 6 3 9 1 8 7 4 2

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

La Muzeul „Casa Mureşe-nilor” are loc astăzi de la ora17.00 la un eveniment culturaldedicat profesorului Ioan So-rin Apan. Evenimentul se vadesfăşura în prezenţa foştilorelevi, colegi, a familiei şi aunor membri ai Minisatului„Sf. Andrei”.

După eveniment, partici-panţii vor colinda pe stradaRepublicii spre Colegiul Na-ţional „Unirea”.

Ioan Sorin Apan a fost unpasionat etnolog, folclorist,creator de artă populară, buninterpret la acordeon, scriitor.A murit în 2012, la 55 de ani.

Moment artistic dedicat lui Sorin Apan ◾ Elefantul: – Ţi-a dat Noe add pe

Facebook?Dinozaurul: – Nu.Elefantul: – Nasol!◾ Un terorist intră într-un petshopşi strigă:– Am o bombă, în 30 de secundesă fiţi toţi afară!Din fundul magazinului, o broascăţestoasă:

– Să mori tu!◾ –Doi şoricei se întâlnesc:– Ce mai face familia ta?– Mersi, bine. Unul dintre fraţii maimari lucrează la o farmacie, iar celălalt la clinica de cardiologie.◾ Ce face un cal pe o pajişte cu ca-nabis? Paşte fericit!◾ Un vierme îi spune prietenei sale:– Dacă nu te măriţi cu mine, măarunc în faţa găinii!

Bancuri

Astăzi în Braşov

1 4 3 9 7 5 2 8 69 5 7 8 6 2 4 3 12 8 6 1 3 4 5 7 97 2 5 4 8 6 1 9 38 9 1 5 2 3 7 6 46 3 4 7 9 1 8 2 53 1 9 2 5 8 6 4 74 7 2 6 1 9 3 5 85 6 8 3 4 7 9 1 2

Page 11: Brasovul - judetul tau - 21 noiembrie 2014

11

Din presa maghiară18 prefecţi au fost schimbaţi în ultimii 15 ani în judeţul nostruDacă ar fi fost un concurs naţional pentru ocuparea postuluide prefect, judeţul Braşov sigur ar fi ieşit pe primul loc. În-cepând cu anul 1918, deci timp de 15 ani, judeţul nostru aavut 19 prefecţi.În 15 noiembrie 1918 ultimul prefect numit de Imperiul Aus-tro-Ungar, groful Mikes Zsigmond, a fost schimbat pentrucâteva zile cu dr.  Muntean Petre, fiind urmat de dr. GeorgeBaiulescu. În 1921 a venit liberalul Victor Mateescu, apoidin nou dr.  Baiulescu George. Funcţia va fi preluată de li-beralul dr. Sulică Alexe, apoi de Victor Hodor, liberalul IoachimCiurea, Pericle Demarat, reprezentantul Partidului Poporului– dr. Laticu Ioan şi apoi de Gheorghe Ionescu.În noua eră liberală ajunge prefect dr. Teodor Sbârcea, urmatdin nou de Victor Mateescu. El va fi schimbat de Ioan Strat,care va ceda postul naţional-ţărănistului dr. Suciu Aron. Suc-cesorul lui va fi inspectorul Paul Goma, urmat de omul gu-vernului Iorga – Florian Zaharia. Guvernul Vaida îl numeşteprefect pe fostul primar al Braşovului, dr. Cuteanu Gheorghe,iar în prezent în fruntea judeţului este din nou Ioan Strat.Oare liberalii pot spera că al 20-lea prefect va urma după operioadă mai lungă?(Tizennyolc brassói prefektet falt fel immár a politika

molochja az imperium átvétele óta. În: Brassói Napló,nr. 119, 19 noiembrie 1933, p.8)

Nu odată ne-am între-bat: de ce foile ungu-reşti sunt citite aici şi autiraje dela 10.000 de foiîn sus şi cele româneştilâncezesc?

Explicaţia e simplă. Se ci-teşte ungureşte chiar de cătreromânii noştri de aici şi se ci-teşte din două motive: pentrucă foarte mul�i români cititoride gazete şi-au făcut, din cau-za vitregiei vremurilor, edu-caţia în şcolile ungureşti şiposedă bine limba ungară şial doilea fiindcă nu există încăacea tragere de inimă la mulţide a-şi călca pe suflet să în-curajeze şi foile româneşti carinumai astfel – fiind încurajatepot să devie şi ele la prospe-ritatea ziarelor de tiraj mare.

O observaţie făcută pe pe-ronul gărei Cluj, în aşteptareatrenului, ne spune suficientaceasta. Era lume multă peperon pentru ca în ziua aceiase terminase adunarea gene-rală a Băncei Agrare şi acţio-narii se înapoiau acasă.

În restaurant erau ocupate16 mese dintre cari 14 curomâni şi numai două cu un-guri. Numai un singur ro-

mân avea în mână o foaieromânească.

La mesele aşezate în faţarestaurantului din cele 13ocupate, numai la una erauunguri. Se vorbea numai latrei mese româneşte şi nicio foaie românească în mânanimănui.

Şi era ora 5 p.m., ora cândapăruseră foile locale româ-

neşti şi ungureşti şi priveamcum se aprovizionează că-lătorii pe drum numai cu foiungureşti.

M’am uitat îngrijorat îm-prejur să văd dacă nu cum-vaeste vre-un Wanderlip prinapropiere. Nu ştiu precis dacăera. Cred că nu. Dar îmi în-chipui dacă ar fi fost, cu ceimpresie ar fi plecat el? Şi de

sigur că ar fi plecat înşelatpentrucă acţionarii BănceiAgrare sunt doar români –dar când ar fi scris apoi că peperonul gărei Cluj el n’a auzitvorbindu-se decât ungureşte,ar fi fost de bună credinţă...

(Carpaţii, Anul II, Nr. 50,Vineri 18 August 1922)

Editat de Agenţia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Braşov str. Apullum nr. 3, e-mail: [email protected], fax: 0268.470.504Telefon: 0371.433. 941 (după ora 14.00) Redactor şef:Sebastian Dan

Secretar general de redacţie:Liana Adam

Tehnoredactare:George NistorCristian Spânu

ISSN 2360–0217ISSN-L 2360–0217

Cristina Baciu

Dinu Eva

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Citiţi şi vorbiţi româneşte

Ziarele de altădată publicau, alături de editoriale, ştiri interneşi internaţionale, dezbateri legislative, şi acte transmise de au-torităţi, rapoarte mai cu seamă. Rapoartele sunt importantefiindcă adesea conţin statistici demografice şi financiare dindomeniul sănătăţii şi igienei. Aceste comunicate ale autorităţilorprovinciale erau tipărite în întreaga presă, atât de limba ger-mană şi maghiară, cât şi cea românească. Astfel aflăm noutăţidespre şcoli, învăţământ, medicină. Astăzi este rândul sănătăţii.Iată cum suna o asemenea situaţie oficială dată publicităţii:

„În urma înaltei porunci guberniale, se face cunoscut prinaceasta cum că în Spitalul împărătesc, numit carolin în Cluj(avem următoarea situaţie):

Bărbaţi Femei Cu toţiiÎn capătul lui decembrie 1839 rămaseră 25 11 36 De la 1 ianuarie până în 31 decembrie 1840 s-au primit 232 94 326Cu totul 257 105 362S-au tămăduit după cum urmează 205 90 295

Au murit 26 8 34Cu totul 231 98 329

Această sumă substrăgându-se 231 98 329Mai rămân la cură (tratament) 26 7 33

Între suma totală de sus 362 se află Romano-catolici 149Reformaţi 117Unitarieni 15 Luterani 20Greco-uniţi 34 Greco-neuniţi 26Israiltean 1Cu totul 362

Braşov, în 3 martie 1841Magistratul (Primăria).”

(Gazeta de Transilvania, nr. 10, 9 martie 1841, p. 4.)

Ruxandra Nazare

Statistica sănătăţii. Raport despre pacienţii Spitalului din Cluj

21 noiembrie 2014

Unde găsiţi ziarul nostru◾ Consiliul Judeţean Braşov ◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni◾ Casa Judeţeană de Pensii ◾ AJOFM Braşov ◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov◾ Casa de Asigurări de Sănătate ◾ Spitalul Judeţean Braşov ◾ Maternitatea Braşov ◾ Spitalul CFR ◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid,

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”

NOTE

Asimilarea tehnologiei deelaborare a arborelui cotitpentru motorul „Dacia 1300”a ridicat „probleme de marecomplexitate” pentru specia-liştii de la Întreprinderea deAutocamioane din Braşov ne-cesitând „cercetări intense,experimentări pentru rezol-varea a o serie de condiţii teh-nice deosebite”, scria înnoiembrie 1978 pentru „DN”Ioan Murzea, şeful cabinetuluitehnic de la I.A.Bv. Realizatăpe o linie din noua turnătoriede fontă a colosalei întreprin-deri braşovene, „în variantaexecutării formelor în coji”,pe un genial dispozitiv con-ceput şi realizat, executat cuforţe proprii, tehnologia pre-zenta „soluţii inedite”, fiindcu adevărat o „tehnologie devârf, chiar pe plan mondial”şi interstelar ori intergalactic,am adăuga noi.

Stabilirea unei reţete opti-me de şarjare, datorită căreiase eliminau „incluziunile de

zgură, microfisurile, petele”,a condus ineluctabil şi indu-bitabil-cartezian la obţinereanesperată a unei cantităţi „netsuperioare a arborilor tur-naţi”, care se comportau bineîn exploatare, pe lângă preci-zia lor dimensională, produc-tivitatea muncii sporităincredibil, cheltuielile mate-riale reduse în progresie geo-metrică, am spune, şi multealte beneficii şi profituri. Teh-nologia, concepută de un co-lectiv condus de ing. MirceaBoghici, din care au făcut par-te ing. Mircea Vlădoiu, mais-trul Gabriel Enache, ing. IoanOlaru şi ing. Silvia Cibianu,a fost înregistrată ca o „valo-roasă inovaţie”. Prin asimi-larea în elaborare şi turnarea arborelui cotit pentru moto-rul „Dacia 1300”, se eliminaimportul, lucru senzaţional,rezultând o „importantă eco-nomie valutară”.

(„Drum Nou” 23 noiembrie 1978)

Inteligenţa tehnică braşoveană înacţiune: Arbore cotit pentru Dacia 1300

Page 12: Brasovul - judetul tau - 21 noiembrie 2014

12 LIFE

Rosemere Fernanda deAndrade este o brazi-liancă de 31 de ani carea devenit mamă pentruprima dată la 18 ani. Înprezent este mamă aşase copii: trei de culoa-re şi trei albi, deşi ea şitatăl copiilor au pieleacreolă, notează cotidia-nul britanic The Mirror.

Aceasta îşi aminteşte căatunci când a ţinut-o pentruprima dată în braţe pe Ruth– primul copil – a crezut cămedicii i-au făcut o farsă şică i-au dat copilul altei familii,deoarece bebeluşul pe care îlţinea la piept nu semăna delocnici cu ea, nici cu fostul ei soţ.

Ea şi Joao, fostul ei soţ, suntamândoi de culoare, dar Ruthavea pielea albă, avea părulblond şi ochii albastri. Mediciii-au spus că nu este vorba de

nicio greşeală şi că fiica ei su-feră de o boală rară care senumeşte albinism. Afecţiunea

face parte dintr-un grup detulburări genetice, ce se ca-racterizează printr-o producţie

scăzută sau chiarlipsita melaninei,pigment ce de-termină culoareapielii, a păruluişi a ochilor.

Ruth – 14 ani,E s t e f a n i –12 ani, Kauan –9, Joao – 13 ani,Rebeca – 5 ani şiMaria – 2 anisunt cei şase co-pii ai femeii, pri-mii trei fiinddiagnosticaţi cua l b i n i s m .„Atunci când iespe stradă cu co-piii mei, lumease uită ciudat lanoi, deoarecearatăm diferit şi

nu ne pot percepe ca pe o fa-milie”, a declarat RosemereFernanda de Andrade.

Din părinţi creoliau ieşit copii albi

Miss Honduras 2014, ucisă înainte de a participa la concursul Miss World

Miss Honduras 2014, Ma-ria Jose Alvarado, a fost ucisăcu câteva zile înainte de a ple-ca la Londra, unde urma săparticipe la concursul MissWorld 2014, transmite AFP,citat de Mediafax.

Trupul neînsufleţit al MarieiJose Alvarado, în vârstă de 19ani, a fost găsit alături de celal surorii sale, Sofia TrinidadHernandez. Leandro Osorio,directorul Poliţiei judiciare din

Honduras, a precizat că am-bele tinere au fost ucise celmai probabil de logodniculSofiei, Trinidad Hernandez.

„Putem să confirmăm înprocent de 100% că este vor-ba de ele”, a declarat LeandroOsorio.

Dispărută încă din 13 no-iembrie, Miss Honduras 2014trebuia să plece la Londramiercuri pentru a participa laconcursul Miss World 2014.

Poliţia a mai anunţat marţidupă-amiază că l-a arestatpe principalul suspect, Plu-tarco Ruiz, logodnicul SofieiTrinidad, care le-ar fi ucispe cele două tinere.

„L-am reţinut pe autorulacestor fapte abominabile,Plutarco Ruiz, am găsitarma crimei şi vehiculul pecare l-a folosit pentru a letransporta”, a adăugat Lean-dro Osorio.

Michael Schumacher, în continuare înstare gravă: „E paralizat şi nu poate vorbi”

Philippe Streiff, fost pilotde Formula 1 şi prieten al luiMichael Schumacher, a vorbitdespre starea de sănătate aseptuplului campion mondial,care a suferit un accident laschi pe 29 decembrie 2013.

Streiff, care a rămas para-lizat în urma unui accidentîn 1989, susţine că starea luiMichael Schumacher e încontinuare gravă, potrivit co-tidianului britanic The Guar-dian, citat de Mediafax.

„Este mai bine, dar totuleste relativ, e foarte dificil. Lafel ca şi mine se află într-uncărucior cu rotile, paralizat.Are probleme de memorie şide vorbire, nu poate vorbi”, a

declarat Philippe Streiff, carel-a vizitat pe Schumacher.

La sfârşitul lunii octombrie,Jean-Francois Payen, unul din-tre medicii care l-au tratat pe

Michael Schumacher, afirmacă a notat „unele progrese„ înprivinţa stării de sănătate afostului pilot german, dar cărecuperarea ar putea dura câ-ţiva ani.

„Este exact ca la alţi pa-cienţi, ne aflăm într-un inter-val de timp cuprins între unulşi trei ani şi trebuie să avemrăbdare”, spunea atunci

Payen. „Unele persoanepot să stea trei-patruani în convalescenţă.Depinde foarte mult deseveritatea afecţiunii, devârsta pacientului şi decondiţia sa fizică”, maipreciza el.

Michael Schumachera petrecut nouă luni în spital,după care a fost externat şimutat la locuinţa sa din loca-litatea elveţiană Gland, undeîşi continuă recuperarea, no-tează Mediafax.

De ce sunt mai atrăgătoare femeile care poartă pantofi cu toc Bărbaţii consideră mult mai atrăgătoare femeile carepoartă pantofi cu toc înalt, relevă un studiu realizat decercetătorii de la Universitatea Bretagne şi publicat înrevista Archives of Sexual Behavior.Studiul a inclus trei experimente la care au luat partefemei din Franţa, cele mai multe brunete, şi care aupurtat ţinute identice, cu excepţia pantofilor, scrie des-copera.ro.Participantele la studiu au abordat bărbaţii pentru arealiza un chestionar, ele purtând pe rând pantofi fărătoc, apoi pantofi cu un toc de 5 cm şi la final pantoficu toc înalt, de peste 8 cm.În urma analizei rezultatelor, a reieşit că 82% dintrebărbaţi le-au ajutat pe cele care purtau tocuri mai înalte,în timp ce doar 42% au fost amabili cu femeile atuncicând ele purtau pantofi fără toc.În cadrul celui de-al doilea experiment, femeile scăpaupe jos o mănuşă, în timp ce mergeau. În cazul celorcare purtau tocuri înalte, 93% dintre bărbaţi s-au grăbitsă le ridice mănuşa şi să fugă după ele ca să le-o deaînapoi, în timp ce doar 62% au reacţionat identic în ca-zul celor care purtau pantofi fără toc. Pentru ultimul experiment, femeile care purtau pantofidiferiţi au fost aşezate lângă un bar, la masă, astfelîncât pantofii lor să fie vizibili. Cele cu toc înalt au fostabordate de bărbaţi după aproximativ 7,5 minute, întimp ce femeile care aveau pantofi fără toc, au avut deaşteptat peste 13 minute. Cercetarea relevă că bărbaţiipreferă femeile care poartă tocuri înalte, considerân-du-le potenţiale partenere. Autorul studiului, NicholasGueguen consideră că pantofii cu toc înalt sunt acumasociaţi cu senzualitatea atât din cauza modului în careau fost prezentaţi publicului de mult timp, dar şi pentrucă tocurile înalte conferă purtătoarelor un mers aparte,cu mişcări amplificate la nivelul şoldurilor şi coapselor.


Recommended