Home >Documents >Biologie Curriculum Gimnazial

Biologie Curriculum Gimnazial

Date post:07-Jul-2018
Category:
View:217 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/19/2019 Biologie Curriculum Gimnazial

  1/28

  MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

  BIOLOGIA

  Curriculum pentru înv!mîntul "imn#$i#l

  %cl#&ele VI ' I()

  C*i+inu, -./.

 • 8/19/2019 Biologie Curriculum Gimnazial

  2/28

  Aprobat: - la şedinţa Consiliului Naţional pentru Curriculum, proces verbal nr.10 din 21 aprilie 2010;

  - prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 24 din 2! aprilie 2010

  Ec*ipele 0e lucru

  Curriculumul m10erni$#t %-./.)2

  Bîrn#$ Nin#, doctor în pedagogie, Universitatea de Stat din Moldova; c11r01n#t1r3 Gîn4u Stel#, dr., conf. univ. , Universitatea Pedagogică de Stat; Su51tin C1n&t#ntin, grad didactic întîi, specialist principal-metodist biologie i c!imie, "#$%S3 R1t#ru M#ri#, profesor, grad didactic superior, &iceul %eoretic '(. Alecsandri)3 C1tru! M#ri#, profesor, grad didactic superior, &iceul %eoretic 'M. $liade)3 Brum Eu"eni#, profesor, grad didactic superior, &iceul %eoretic 'M. $minescu)3 Clu"ru An#, profesor, grad didactic superior, &iceul %eoretic '#!. Asac!i)3

  C*iri#c A"ne, profesor, grad didactic *, &iceul %eoretic 'S. +aret).

  E0i!i# # II'# %-..6)2

  Bîrn#$ Nin#, profesor, grad didactic superior, &iceul %eoretic 'Spiru +aret), !iinău,, c11r01n#t1r; Le+#nu Mi*#i, dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova; Gîn4u Stel#, dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat; B1tn#ru Ole", profesor, grad didactic *, &iceul 'Prometeu), !iinău.

  E0i!i# I'# %-...)2

  Bîrn#$ Nin#, profesor, grad didactic superior, &iceul %eoretic 'Spiru +aret), !iinău, c11r01n#t1r; C1pil Vi1let#, cercetător tiinific principal, *nstitutul de tiine ale $ducaiei, /ucureti.

  0

 • 8/19/2019 Biologie Curriculum Gimnazial

  3/28

  Prelimin#rii

  urriculumul gimna1ial la biologie este un document de tip proiectiv care orientea1ă i monitori1ea1ă proiectarea, organi1area i desfăurarea eficientă a procesului de învăămînt la

   biologie. urriculumul gimna1ial la biologie are următoarele funcii: • repre"int# actul normativ al procesului de predare-$nv#ţare-evaluare a biolo%iei $n

  conte&tul unei peda%o%ii a&ate pe competenţe;

  • asi%ur# repere privind proiectarea didactic# şi des'#şurarea procesului educaţional din

   perspectiva unei peda%o%ii a&ate pe competenţe;

  • repre"int# ba"a elabor#rii strate%iei de evaluare la biolo%ie;

  • orientea"# procesul educaţional spre 'ormarea de competenţe la elevi;

  • asi%ur# ba"a privind elaborarea manualelor şcolare, %(idurilor metodolo%ice, testelor 

  de evaluare.

  urriculumul este destinat profesorilor de biologie din instituiile preuniversitare,

  specialitilor principali la disciplină, autorilor de manuale i g!iduri metodologice, elevilor.

  A0mini&tr#re# 0i&ciplinei2

  St#tutul 0i&ciplinei

  Ari# curricul#r

  Cl# Nr7 0e unit!i 0e

  c1n!inut pe cl#&e

  Nr7 0e 1re pe #n

  "isciplină obligatorie

  Matematică i tiine

  (* 02 34 (** 40 56 (*** 46 56 *7 32 56

  I7 C1ncep!i# 0i0#ctic # 0i&ciplinei /iologia este tiina care studia1ă organismele vii, relaiile dintre organisme i relaiile lor cu

  mediul încon8urător. &a treapta gimna1ială biologia se studia1ă în calitate de disciplină obligatorie în clasele a (*-

  a 9 a *7-a. (aloarea formativă a disciplinei constă în formarea unor competene referitoare la protecia

  mediului ambiant, la meninerea propriei stări de sănătate i a celor din 8ur, competene care contribuie la acomodarea elevului la condiiile reale, mereu în sc!imbare ale vieii.

  Astfel, curriculumul gimna1ial la biologie orientea1ă proiectarea, organi1area i desfăurarea demersului educaional în contetul unei pedagogii aate pe competene.

  Competenţa repre"int# un ansamblu de cunoştinţe, capacit#ţi, şi abilit#ţi, or%ani"ate pentru a re"olva o sarcin# sau un ansamblu de sarcini corespun"#toare e&i%enţelor sociale.

  n contetul definiiei epuse mai sus competenţa include în sine: - aspectul co%nitiv, care vi1ea1ă utili1area teoriilor i a noiunilor, precum i a cunotinelor 

  dobîndite prin eperiena de viaă; - aspectul 'uncţional  e1ultanta acestor trei aspecte determină competena persoanei, aceasta vi1înd deprinderile comportamentale într-o situaie concretă.

  urriculumul gimna1ial la biologie propune un model de studiu integrat al acestei discipline, model care contribuie la formarea la elevi a unei concepii unitare asupra naturii.

  3

 • 8/19/2019 Biologie Curriculum Gimnazial

  4/28

   n acest contet se conturea1ă următoarele principii specifice biologiei2

  /7 Principiul #51r0rii inte"r#te # 0i&ciplinei ' structurarea coninuturilor  într-o vi1iune integrată, modulară, concentrică, urmărindu-se de1voltarea competenelor de investigaie compleă a naturii. -7 Principiul centrrii #ctivit!ii80emer&ului 0i0#ctic pe elev 9 adoptarea unui

  demers de învăare activă, prin propunerea unor activităi individuale sau în grup,în care elevii să-i de1volte independena de aciune, originalitatea i creativitatea, reali1înd?desfăurînd activităile în ritm propriu fiecăruia. :7 Principiul ;unc!i1n#lit!ii8utilit!ii &1ci#le #le pr1ce&ului 0i0#ctic presupune elaborarea unor situaii de problemă, re1olvarea cărora contribuie la autoactuali1are.

 • 8/19/2019 Biologie Curriculum Gimnazial

  5/28

  • ompetena de utili1are adecvată în limba maternă?de stat a terminologiei specifice disciplinelor de învăămînt studiate la treapta gimna1ială.

  C1mpeten!e 0e c1munic#re într'1 lim5 &trin

  • ompetene de a comunica într-o limbă străină în situaii cunoscute, modelate.

  C1mpeten!e 0e 5#$ în m#tem#tic, +tiin!e +i te*n1l1"ie

  • ompetene de a dobîndi i a aplica cunotine de ba1ă din domeniul Matematică, tiine ale  Daturii i %e!nologii în re1olvarea unor probleme i situaii din viaa cotidiană.

  C1mpeten!e #c!i1n#l'&tr#te"ice

  • ompetene de a identifica probleme acional-strategice i a propune soluii de re1olvare. • ompetene de a-i planifica activitatea, de a progno1a re1ultatele ateptate.

  • ompetene de a elabora strategii de activitate în grup.

  C1mpeten!e 0i"it#le, în 01meniul te*n1l1"iil1r in;1rm#!i1n#le +i c1munic#!i1n#le %TIC)

  • ompetene de utili1are în situaii reale a instrumentelor cu aciune digitală

 • 8/19/2019 Biologie Curriculum Gimnazial

  6/28

  • ompetene de a aprecia divesitatea culturală a lumii i de a fi tolerant la valorile culturale ale altor etnii.

  C1mpeten!e #ntrepren1ri#le

  • ompetena de a se orienta în domeniile profesionale din economie i viaa socială în

  vederea selectării viitoarei profesii. • ompetene de utili1are a regulilor de elaborare a unor proiecte de cercetare i de1voltare

  simple în domeniul antreprenorial.

  V7 Rep#rti$#re# unit!il1r 0e c1n!inut pe cl#&e +i pe unit!i 0e timp

  Cl# Unit!i 0e c1n!inut Nr7 0e 1re

  VI I7 Diver&it#te# în lume# vie

  • Erganisme monocelulare i organisme pluricelulare. • "iversitatea plantelor i animalelor din >. Moldova. • $fectele aciunii omului asupra diversităii mediului.

  B ore

    II7 Bi1ritmuri

  •   Erganisme diurne. •   Erganisme nocturne.

  0 ore

    III7 Si&teme vit#le

  • omportamente alimentare la animalele carnivore, erbivore, omnivore. •  Dutriia la animale •  Dutriia la plante espiraia în lumea vie.

  • %ransportul substanelor prin corpul plantelor i animalelor. • $liminarea deeurilor din organismele vegetale i animale.

  2 ore

  5

  IV7 C1mpeten!e &peci;ice #le 0i&ciplinei  Biologie

  /7   ompetena de a utili1a cunotine de ba1ă din domeniul biologiei în diverse situaii de comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice, procese i fenomene vitale, legităi biologice i a rolului acestora în supravieuirea organismelor.

  -7   ompetena de a investiga procese biologice cu a8utorul aparatelor i ustensilelor  de laborator.

  :7 ompetena de a aplica te!nici interactive de acumulare, înregistrare, repre1entare, interpretare i comunicare a informaiei referitoare la organisme, procese i fenomene biologice i a corelaiei dintre ele.

 • 8/19/2019 Biologie Curriculum Gimnazial

  7/28

  IV. Si&teme 0e &u&!inere  • Structuri de susinere la plante. • Structuri de susinere la animale.

  3 ore

    V7 Repr10ucere# în lume# vie  •   %ipuri i modalităi de reproducere. •   omportamente de reproducere la animale i la plante.

  @ ore

  VI7 Si&teme 0e c11r01n#re +i inte"r#re #le 1r"#ni&mel1r în me0iu  • >eacia plantelor la factorii de mediu. • omportamente de integrare ale animalelor în mediu.

  4 ore

  VII7 Ocr1tire# me0iului  •   >e1ervaii naturale i parcuri naionale din >epublica M

Embed Size (px)
Recommended