+ All Categories
Home > Documents > Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Date post: 07-Feb-2017
Category:
Upload: phungtruc
View: 233 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
19
Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008 UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAŢI BIBLIOTECA Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi GALAŢI 2008 1
Transcript
Page 1: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS” GALAŢIBIBLIOTECA

Bibliografia cărţilor Shakespeareintrate în Biblioteca

Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi

GALAŢI2008

1

Page 2: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

C U P R I N S

Introducere pag. 3

William Shakespeare pag. 4

Cap. I Opera lui William Shakespeare  pag. 9

Cap. II Despre opera lui William Shakespeare pag. 14

2

Page 3: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

INTRODUCERE

Cu ocazia împlinirii în acest an, a  celei de­a 14­a ediţii a simpozionului studenţesc Shakespeareana, 

Compartimentul de Referinţe ştiinţifice şi Informare bibliografică al Bibliotecii Universităţii “Dunărea 

de Jos” Galaţi şi­a propus elaborarea Bibliografiei cărţilor Shakespeare constituindu­se astfel într­un 

instrument de informare bibliografică pentru toate categoriile de utilizatori ai bibliotecii.

Lucrarea este structurată în două capitole:  Capitolul I : Opera lui William Shakespeare  şi cuprinde 

lista bibliografică a lucrărilor scrise de William Shakespeare ; Capitolul II : Despre opera lui William  

Shakespeare şi cuprinde lista bibliografică a lucrărilor care fac referire la critica operei shakespereane.

Pentru asigurarea unei consultări rapide, materialul a fost organizat sub forma unei liste a titlurilor de 

carte, ordonate alfabetic, atât în cazul operelor shakespereane cât şi în cazul criticei.

Bibliografia cărţilor Shakespeare cuprinde un număr total de 30 titluri cărţi scrise în limba română şi 

51 titluri cărţi  scrise  în limble engleză  şi   franceză,  din care: 35 titluri  cărţi  opere ale  lui  William 

Shakespeare şi 46 titluri cărţi de critică shakespereană. 

Bibliografia cărţilor Shakespeare poate fi consultat şi on­line de pe site­ul Bibliotecii Universităţii 

“Dunărea de Jos” Galaţi la adresa: http://www.lib.ugal.ro

3

Page 4: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

William Shakespeare

 

(n. 23 aprilie 1564­ d. 23 aprilie 1616) 

William Shakespeare a fost un dramaturg, poet şi creator de sonete engleze ; este considerat a fi cel 

mai mare scriitor al literaturii de limba engleză.

Ca dramaturg, a scris câteva dintre cele mai puternice tragedii şi numeroase comedii. De asemenea, a 

scris   154   de   sonete   şi   numeroase   poezii.   Dintre   acestea,   unele   sunt   considerate   drept   cele   mai 

strălucitoare   opere   scrise   vreodată   în   literatură,   datorită   priceperii   lui   Shakespeare   de   a   depăşi 

naraţiunea   şi   de   a   descrie   cele   mai   intime   şi   profunde   aspecte   ale   naturii   umane.   Se   crede   că 

majoritatea operei  a  scris­o  între 1585 şi  1613, deşi  datele exacte şi  cronologia pieselor de teatru 

atribuite lui nu se cunosc cu precizie.

Influenţa exercitată de Shakespeare asupra vorbitorilor de limba engleză din întreaga lume se reflectă 

prin recunoaşterea imediată a unor citate din piesele lui Shakespeare, titlurile operelor bazate pe fraze 

din Shakespeare şi numeroasele adaptări ale pieselor sale. Alte semne ale influenţei sale contemporane 

sunt includerea sa în primele 10 poziţii într­un top al "Celor mai importanţi 100 de britanici", sondaj 

sponsorizat   de   BBC,   frecventele   producţii   bazate   pe   operele   sale,   cum   ar   fi   BBC   Television 

4

Page 5: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

Shakespeare (un set de adaptări pentru televiziune ale pieselor sale) şi succesul filmului "Shakespeare 

in Love" (1998), o ficţiune dedicată vieţii scriitorului, bazată pe scenariul unui foarte cunoscut autor 

dramatic contemporan, Tom Stoppard, care a scris o rescriere  în cheie postmodernă  a  lui Hamlet, 

"Rozencrantz şi Guildestern sunt morţi". Toate piesele au fost puse în scenă la Teatrul Globe a cărui 

deviză   ce   se   putea   citi   pe   cortina   teatrului,   era   "Totus   mundus   agit   histrionem".   Ea   reprezenta 

traducerea în limba latină a unei replici celebre din piesa "Cum vă place", "Lumea este o scenă şi 

oamenii sunt doar actori".

Biografie

Cei mai mulţi istorici sunt de acord că actorul şi dramaturgul sunt una şi aceeaşi persoană cu acel 

William   Shakespeare   despre   care   există   date   istorice   considerabile.   Shakespeare   s­a   născut   la 

Stratford­upon­Avon, în Anglia,  în aprilie 1564, fiu al lui John Shakespeare, un mănuşar, şi  al lui 

Mary Arden. Botezul lui Shakespeare este înregistrat în ziua de 26 aprilie a anului, dar ziua naşterii 

sale este considerată 16. Tatăl său, prosper pe vremea naşterii lui William, a fost judecat pentru afaceri 

pe piaţa neagră a lânii şi mai târziu a pierdut poziţia de consilier local. Există dovezi că ambele ramuri 

ale familiei aveau simpatii romano catolice. El s­a însurat cu Anne Hathaway, cu opt ani mai în vârstă 

decât el, în 28 noiembrie 1582, la Stratford­upon­Avon, martorii  ceremoniei fiind Fulk Sandalls şi 

John  Richardson;   căsătoria   se   pare   că   a   fost   grăbită   de   faptul   că   mireasa   era   însărcinată.  După 

căsătorie, se ştiu puţine lucruri despre William Shakespeare, până la apariţia sa la Londra, pe scena 

literară. În 26 mai 1583, este botezată la Stratford Susannah, primul copil al lui Shakespeare. Acesta a 

fost urmat curând, la 2 februarie 1585, de botezul unui fiu, Hamnet, şi al unei fiice, Judith. În 1592, era 

deja suficient de cunoscut pentru a atrage atenţia lui Robert Greene, care îl acuză de plagiat: "o cioară 

5

Page 6: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

parvenită, împodobită cu penele noastre". În 1596 moare Hamnet şi este înmormântat la 11 august 

1596. Din cauza asemănării numelor, unii bănuiesc că moartea sa a fost imboldul pentru crearea piesei 

lui Shakespeare Hamlet, Tragica poveste a lui Hamlet, prinţul Danemarcei. În 1598, Shakespeare se 

mutase în parohia Sf. Elena, în Bishopgate şi apare în capul unei liste a actorilor la o piesă (Every Man 

in his Humor) de Ben Johnson.

Shakespeare devine actor, scriitor şi apoi co­proprietar al unei trupe de teatru, cunoscută sub numele 

de Oamenii lordului Chamberlain – compania şi­a luat numele, ca şi altele din acea perioadă, după 

numele   sponsorului   ei   aristocrat.  A  devenit  destul  de   cunoscută   pentru  ca,  după  moartea   reginei 

Elisabeta I şi încoronarea lui James I (1603), noul monarh să adopte trupa, care a fost cunoscută sub 

numele Oamenii regelui. Diverse documente ale unor chestiuni legale şi ale unor tranzacţii dovedesc 

că Shakespeare devenise o persoană importantă în anii petrecuţi la Londra. Se descurcase destul de 

bine pentru a putea cumpăra o proprietate în cartierul londonez Blackfriars şi deţinea cea de a doua 

casă, ca mărime, în Stratford.

În   1609   îşi   publică   sonetele,   poezii   de   dragoste  majoritatea   (126)   cărora   ­   piperate   de   insinuări 

homoerotice ­  sunt închinate unui tânăr  (“frumos stăpân”), şi   restul (28)  închinate amantei  sale,  o 

doamnă brună (the dark lady). Aluziile pe tema amorului masculin sunt un ecou ale situaţiilor ambigue 

şi jocurilor de cuvinte din comediile sale, şi vor cauza un anumit efort cenzorial din partea lui John 

Benson care, la douăzeci şi patru de ani după moartea lui Shakespeare îi publica poemele în aşa fel 

încât să ascundă aspectul lor homoerotic. O admirabilă traducere în limba română a sonetelor aparţine 

poetului Gheorghe Tomozei.

Shakespeare s­a retras prin 1611 şi a murit în 1616, pe 23 aprilie, care este probabil motivul tradiţiei 

de  a  plasa data  naşterii   în aceeaşi   zi.  A  fost  căsătorit   cu Anne,  până   la  moarte.  Cele  două   fiice, 

Susannah şi  Judith,   i­au supravieţuit.  Susannah s­a căsătorit  cu dr.  John Hall şi,  mai  târziu a fost 

subiectul unui proces.

Pe piatra lui de mormânt stă scris: "Binecuvântat fie cel ce lasă (în tihnă) aceste pietre şi blestemat fie 

6

Page 7: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

cel ce­mi mişcă oasele" ("Blest be the man who cast these stones, and cursed be he that moves my 

bones").

Opera

Opera sa include 37 de piese de teatru, între care 17 comedii, piese istorice, tragedii, sonete.

Comedii:

• Furtuna 

• Doi gentlemeni din Verona 

• Nevestele vesele din Windsor 

• Măsură pentru măsură 

• Comedia erorilor 

• Mult zgomot pentru nimic 

• Zadarnicele chinuri ale dragostei 

• Visul unei nopţi de vară 

• Neguţătorul din Veneţia 

• Cum vă place 

• Îmblânzirea scorpiei 

• Totul e bine când se termină cu bine 

• A douăsprezecea noapte 

• Poveste de iarnă

• Pericle, Prinţ al Tironului 

• Cymbeline 

Istorice:

• Regele Ioan 

• Richard al II­lea 

• Henric al IV­lea 

• Henric al V­lea 

• Henric al VI­lea 

• Richard al III­lea 

• Henric al VIII­lea 

7

Page 8: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

Tragedii:

• Romeo şi Julieta 

• Troilus şi Cresida 

• Coriolan 

• Titus Andronicus 

• Timon din Atena 

• Iulius Caesar 

• Macbeth 

• Hamlet 

• Regele Lear 

• Othello 

• Antoniu şi Cleopatra 

Piese pierdute:

• Love's Labour's Won 

• Cardenio 

• Richard al II­lea, prima parte 

Poeme:

• Sonetele lui Shakespeare

• Venus şi Adonis 

• The Rape of Lucrece 

• The Passionate Pilgrim 

• The Phoenix and the Turtle 

• A Lover's Complaint 

Apocrife:

• Eduard al III­lea 

• Sir Thomas More1

1 http://ro.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare

8

Page 9: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

Cap. I Opera lui William Shakespeare

1. SHAKESPEARE, William.   Aforisme şi cugetări.  William Shakespeare ; ediţie îngrijită de 

Mircea   Berindei.   Bucureşti   :   Albatros,   1975.   XXVII,   124   p.   ;   18   cm.   (Cogito).   I   623   ; 

821.111SHAK/S52.

2. SHAKESPEARE,   William.    Antologie   bilingvă   =   A   Shakespeare   bilingual   anthology. 

William Shakespeare ; volum alcătuit de Dan Duţescu şi Leon Leviţchi. Bucureşti : Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1964. 720 p. ; 23 cm. Bibliogr. III 77 ; 821.111­2/S52a.

3. SHAKESPEARE, William.   Complete works.  William Shakespeare ; edited by W. J. Craig. 

Oxford : Oxford University Press, 1978. 1164 p. ; 19cm. (The British Council). II 12731 ; 

821.111­2/S52o.

4. SHAKESPEARE, William.   Cum vă  place.  William Shakespeare  ;   trad.  Lucia Demetrius. 

Bucureşti : Editura Victoriei, 1949. 122 p. ; 21 cm. II 5348 ; 821.111SHAK7.03/S52

5. SHAKESPEARE, William.   Eduard al III­lea : [teatru]. William Shakespeare ; trad., studiu 

introd. şi tabel cronologic de George Volceanov. Piteşti : Paralela 45, 2003. 192 p. ; 20 cm. 

(Capodopere  ale   literaturii  universale).  Tabel   cronologic.   ISBN 973­593­825­1.   II  36377   ; 

821.111SHAK7.03/S52.

6. SHAKESPEARE, William.   The First part of the history of Henry the Fourth.  William 

Shakespeare; ed. by G. B. Harrison. Harmondsworth : Penguin Books, 1955. 142 p. ; 18 cm. 

(The Penguin Shakespeare ; B 13). Note şi glosar. I 4136 ; 821.111/S52.

7. SHAKESPEARE, William.  Furtuna. William Shakespeare ; trad. Petre Solomon. Bucureşti : 

Editura   de   Stat   pentru   Literatură   şi   Artă,   1958.   144   p.   :   portr.   ;   17   cm.   I   1642   ; 

821.111SHAK7.03/S52f.

8. SHAKESPEARE, William.  Gamlet, princ datsij : tragedija. William Shakespeare ; perevod 

s anglijskogo B. Pasternaka. Moskva : "Detskaja literatura", 1975. 208 p. ; 23 cm. ("Škol'naja 

biblioteka"). III 4042 ; 821.111­2=161.1/S52.

9. SHAKESPEARE, William.  Hamlet ; Othello ; Macbeth. William Shakesperare ; traductions 

9

Page 10: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

de Yves Bonnefoy, Armand Robin et Pierre Jean Jouve; notes des traducteurs et notices par 

Jacques Vallette. Paris : Gallimard, 1964. 512 p. ; 17 cm. I 3401 ; 821.111­2/S52.

10. SHAKESPEARE, William.   Hamlet, prinţ al Danemarcei.  William Shakespeare ; trad. de 

Leon Leviţchi şi  Dan Duţescu,  ed.   îngrijită  de Cornelia  Comorovski.  Bucureşti   :  Albatros, 

1974. XXXIV, 174 p., 4f. : il. ; 17 cm. (Lyceum. Texte comentate). Bibliogr. I 568 ; 821.111­

2/S52.

11. SHAKESPEARE, William.   Hamlet, prinţ al Danemarcei.  William Shakespeare ; în ro de 

Petru Dumitriu. Bucureşti : Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1955. [1] f. portr., 232 p. ; 

24 cm. I 1643 ; 821.111­2/S52.

12. SHAKESPEARE, William.  Hamlet. William Shakespeare ; adaptation de Michel Vittoz. Paris 

: Papiers, 1986. 168 p. ; 21 cm. ISBN 2­86943­072­8. II 30243 ; 821.111­2/S52.

13. SHAKESPEARE, William.   Henric V : dramă în 5 acte. William Shakespeare. Bucureşti : 

Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1940. PED I 1644 ; 821.111SHAK7.03/S52.

14. SHAKESPEARE, William.   The Illustrated Stratford Shakespeare.  William Shakespeare. 

London : Bounty Books, 2005. 1023 p. : il. ; 22 cm. (The Complete Illustrated Works of ...). 

Tit. pe copertă : The complete illustrated works of William Shakespeare. ISBN 0­7537­1178­8. 

II 37420 ; 821.111SHAK1.01/S52.

15. SHAKESPEARE, William.  The Life of Henry the Fifth. William Shakespeare; ed. by G. B. 

Harrion. Harmondsworth : Penguin Books, 1951. 144 p. ; 18 cm. (The Penguin Shakespeare ; 

B 3). Note şi glosar. I 4137 ; 821.111/S52.

16. SHAKESPEARE, William.   Love's labour's lost.  William Shakespeare ; edited by Richard 

David. London : Methuen et Co. Ltd, 1968. XLIV, 187 p. ; 20 cm. (The Arden Shakespeare). II 

29599 ; 821.111­2/S52.

17. SHAKESPEARE,  William.    Le Marchand de  Venise   ;  Beaucoup  de  bruit  pour  rien   ; 

Comme il vous plaira. William Shakespeare ; traduction de François­Victor Hugo ; préface et 

notices par Germaine Landré. Paris : Flammarion, 1984. 316 p. ; 18 cm. I 3402 ; 821.111­

2/S52.

10

Page 11: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

18. SHAKESPEARE, William.   Measure for measure.  William Shakespeare ; edited by J. W. 

Lever. London : Methuen et Co. Ltd, 1972. XCVIII, 203 p. ; 20 cm. (The Arden Shakespeare). 

Appendices. II 36679 ; 821.111/S52.

19. SHAKESPEARE, William.   Much Ado about Nothing. William Shakespeare ; edited by Sir 

Arthur Quiller­Couch and John Dover Wilson. London : Cambridge University Press, 1971. 

174 p. ; 21 cm. (The New Shakespeare). Glosar. II 35732 ; 821.111/S52.

20. SHAKESPEARE, William.   Much Ado About Nothing. William Shakespeare ; ed. by G. B. 

Harrison. Harmondsworth : Penguin Books, 1954. 125 p. ; 18 cm. (The Penguin Shakespeare ; 

B 15). Glosar. I 4171 ; 821.111/S52.

21. SHAKESPEARE, William.   Opere complete.  William Shakespeare ; ediţie îngrijită,  studiu 

introductiv, note de istorie literară şi comentarii de Leon Leviţchi ; note de Virgiliu Ştefănescu­

Drăgăneşti. Bucureşti : Univers, 1982­. [vol.] ; 20 cm. II 19626 ; 821.111SHAK1.03/S52.

1. vol.   1   :  Henric   al  VI­lea   ;  Richard  al   III­lea.  William Shakespeare   ;   trad.  De  barbu 

Solacolu şi Dan Duţescu. 1982. 600 p.

2. vol. 4 : Henric al IV­lea ; Mult zgomot pentru nimic ; Henric al V­lea ; Nevestele vesele  

din Windsor. William Shakespeare. 1985. 560 p.

3. vol.  7  :  Timon din Atena ;  Regele Lear ;  Macbeth ;  Antoniu şi  Cleopatra ;  Coriolan.  

William Shakespeare. 1988. 648 p.

22. SHAKESPEARE, William.  Opere. William Shakespeare ; studiu critic de Mihnea Gheorghiu. 

Bucureşti   :  Editura de Stat pentru Literatură  şi  Artă   ;  Editura pentru Literatură  Universală, 

1955­1963.   11   vol.   ;   20   cm.   (Clasicii   Literaturii   Universale).   Ped.   II   5347   ; 

821.111SHAK1.03/S52.

1. vol. 1 : Regele Ioan ; Comedia eroilor ; Romeo şi Julieta. William Shakespeare ; editori: 

Ion Botta, Ion Frunzetti, Dan Duţescu, Şt. O. Iosif, Al. Philippide. 1955. 421 p.

2. vol. 2 : Richard II ; Neguţătorul din Veneţia ; Iuliu Cezar. William Shakespeare ; editori: 

Mihnea Gheorghiu, Gala Galaction, Tudor Vianu. 1955. 397 p.

3. vol. 3 : Cei doi tineri din Verona ; Zadarnicele chinuri ale dragostei ; Visul unei nopţi de  

11

Page 12: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

vară ; Mult zgomot pentru nimic. William Shakespeare ; editori: Mihnea Gheorghiu, Ion 

Frunzetti, Dan Grigorescu, Şt. O. Iosif, Florin Tornea. 1956. 557 p.

4. vol.  4  :  Îmblînzirea scorpiei ; Henric al IV­lea.  William Shakespeare ;  editori:  Dan A. 

Lăzărescu, Dan Duţescu, leon Leviţchi. 1957. 477 p.

5. vol.   5   :  Titus  Andronicus   ;   Nevestele   vesele   din   Windsor   ;   Henric   al  V­lea.  William 

Shakespeare ; editori: dan Duţescu, Vlaicu Bîrna, Ion Vinea. 1958. 445 p.

6. vol. 6 : Henric al VI­lea. William Shakespeare ; editor barbu Solacolu. 1958. 479 p.

7. vol. 7 : Richard al III­lea ; A douăsprezecea noapte sau Ce doriţi ; Cum vă place ; Hamlet,  

prinţ al Danemarcei. William Shakespeare ; editori: Florian Nicolau, Mihnea Gheorghiu, 

Virgil Teodorescu, Petru Dumitriu. 1959. 725 p.

8. vol.   8   :  Totu­i   bine   cînd   se   sfîrşeşte   bine   ;   Othello   ;   Troilus   şi   Cresida.  William 

Shakespeare ; editori: Ion Frunzetti, Ion Vinea, Leon leviţchi. 1960. 571 p.

9. vol. 9 : După faptă şi răsplată (Măsură pentru măsură) ; Antoniu şi Cleopatra ; Macbeth. 

William Shakespeare ; editori: N. Argintescu­Amza, Tudor Vianu, Ion Vinea. 1961. 495 p.

10.vol. 10 : Regele Lear ; Coriolan ; Pericles ; Timon din Atena. 1962. 631 p.

11. vol.   11   :  Cymbelline   ;   Poveste   de   iarnă   ;   Furtuna   ;   Henric   al   VIII­lea.  William 

Shakespeare ; editori: N. Argintescu­Amza, Ion Vinea, dan Grigorescu. 1963. 603 p.

23. SHAKESPEARE, William.  Othello. William Shakespeare ; edited by Alice Walker and John 

Dover  Wilson.  Cambridge  University  Press,   1973.   lxix,   246  p.;   20,5   cm.   (The  Works  of 

Shakespeare). ISBN 0­521­09492­5. II 36230 ; 821.111­2/S52.

24. SHAKESPEARE,   William.    Othello.  William   Shakespeare   ;   în   româneşte   de   Ion   Vinea. 

Bucureşti   :  Editura de Stat  pentru Literatură  şi  Artă,  1958. 207 p.   ;  16 cm. Ped.  I  1647 ; 

821.111­2/S52.

25. SHAKESPEARE, William.  Richard III ; Romeo et Juliette ; Hamlet. William Shakespeare ; 

trad. de François­Victor Hugo ; préface et notices par Germaine Landré. Paris : Flammarion, 

1982. 379 p. ; 18 cm. I 3403 ; 821.111­2/S52r.

26. SHAKESPEARE,   William.    Romeo   şi   Julieta.  William   Shakespeare.   Bucureşti   :   Editura 

12

Page 13: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

Tineretului, 1960. II 5350 ; 821.111­2/S52ro.

27. SHAKESPEARE, William.   Sonete. William Shakespeare ; trad. de Ion Frunzetti. Bucureşti : 

Editura Tineretului, 1964. 112 p. ; 14 cm. (Cele mai frumoase poezii). I 1752 ; 821.111­1/S33.

28. SHAKESPEARE,  William.   Sonete.  William Shakespeare  ;   trad.  de  Ion Frunzetti.  Editura 

Tineretului, [1964]. 110 p. Ped. I 1651 ; 821.111­1/S52so.

29. SHAKESPEARE, William.  Sonete. William Shakespeare ; trad. de Gheorghe Tomozei. Galaţi 

: Porto­Franco, 1991. 1 f. portr., 176 p. ; 20 cm. ISBN 973­557­126­9. II 30899 ; 821.111­

1/S52so.

30. SHAKESPEARE,   William.    Teatru.  William   Shakespeare.   Bucureşti   :   Editura   pentru 

Literatură Universală, 1964. I 1635 ; 821.111­2/S52t.

31. SHAKESPEARE, William.   The Tempest. William Shakespeare ; edited by J. R. Sutherland. 

Oxford   ;   London   :   Oxford   University   Press,   1984.   192   p.   ;   18   cm.   (New   Claredon 

Shakespeare). ISBN 0­19­831942­8. I 4169 ; 821.111/S52.

32. SHAKESPEARE, William.   The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark = Tragedia lui 

Hamlet,  prinţ  de Danemarca.  William Shakespeare. Bucureşti  :  Editura pentru Literatură, 

[1965]. 517 p. Ped. II 4714 ; 821.111SHAK7/S52.

33. SHAKESPEARE,   William.    The   Tragedy   of   Hamlet,   Prince   of   Denmark.  William 

Shakespeare ; ed. by G. B. Harrison. Harmondsworth : Penguin Books, 1950. 190 p. ; 18 cm. 

(The Penguin Shakespeare ; B 2). I 4172 ; 821.111/S52.

34. SHAKESPEARE, William.  Trois comédies : Comme il vous plaira ; Un conte d'hiver ; La 

nuit  des   rois.  William Shakespeare   ;   traduction  et   adaptation  de   Jean  Anouilh   et  Claude 

Vincent. Paris : La Table Ronde, 1952. 357 p. ; 20 cm. II 29118 ; 821.111­2/S52tc.

35. SHAKESPEARE,   William.    The   Yale   Shakespeare   :   the   complete   works  :   edited   and 

annotated under the direction of the Department of English, Yale University. Dept. of English, 

Yale University. New York : Barnes & Noble Inc. : Yale University Press, 1993. ix, 1517 p.; 

24x30,5 cm. ISBN 1­56619­104­1. V 181 ; 821.111SHAK.1.01/S52.

13

Page 14: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

Cap. II Despre opera lui William Shakespeare

1. ARMSTRONG, Philip.   Shakespeare in Psychoanalysis.  Philip Armstrong. London ; New 

York : Routledge, 2001. XIV, 269 p. ; 21 cm. (Accents on Shakespeare). Note, bibliogr. şi 

index. ISBN 0­415­20722­3. II 35921 ; 821.111.09/A80.

2. BLOOM, Harold.   Shakespeare : the invention of the human. Harold Bloom. New York : 

Riverhead Books : Penguin Putnam, ©998. XXII, 745 p.; 23,5 cm. ISBN 1­57322­751­X. III 

17777 ; 821.111SHAK.09/B58.

3. BORGES, Jorge Luis.   Proză  completă.  Jorge Luis Borges ; trad. şi note de Irina Dogaru, 

Cristina Hăulică şi Andrei Ionescu ; prezentări şi ed. îngrijită de Andrei Ionescu. Iaşi : Polirom, 

2006. ­ 2 vol. ; 21 cm. II 37423 ; 821.134.2(82)­32/B69

1. vol.   2   :  Aleph   ;   Făuritorul   ;   Relatarea   lui   Brodie   ;   Cartea   de   nisip   ;   memoria   lui  

Shakespeare. 469 p. ISBN 973­46­0185­7.

4. BRADBROOK, Muriel C.   Shakespeare and Elizabethan Poetry : a study of his earlier 

work in relation to the poetry of the time.  M. C. Bradbrook. Harmondsworth : Penguin 

Books, 1964. 254 p.; 19,5 cm. Note, index. II 36229 ; 821.111­1.09/B75.

5. BRISTOL, Michael D.  Big­time Shakespeare. Michael D. Bristol. London : Routledge, 1996. 

256 p. ; 22 cm. Referinţe. ISBN 0­415­06016­8. II 37500 ; 821.111SHAK.09/B83.

6. BROWN, Ivor.   Shakespeare.  Ivor Brown. London : Reprint Society Ltd, 1951. 383 p. ; 18 

cm. II 35774 ; 821.111/B84.

7. DELEANU, Andrei   Ion.    Doamna brună  din sonete  = The dark  lady of   the sonnets   : 

versiune românească  adnotată   la  28 din sonetele   lui  William Shakespeare.  Andrei   Ion 

Deleanu. Cluj­Napoca : Dacia, 1978. 136 p. ; 24 cm. Bibliogr. III 17778 ; 821.111SHAK/D28.

8. DOVER WILSON, John.  What happens in Hamlet. J. Dover Wilson. Cambridge University 

Press, 1979. 357 p. II 8247 ; 821.111.09/W70.

9. DUMITRIU, Corneliu.    The Archaeology of Shakespeare's Dramas.  Corneliu Dumitriu  ; 

14

Page 15: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

trad. Mihaela Dumitriu. Bucureşti : Athena Publishing & Printing House, 1997. [vol.] ; 24 cm. 

ISBN 973­98191­4­1. III 14472 ; 821.111SHAK.09/D92

1. vol. 1 : The Tragedies. 1997. 488 p. ISBN 973­98191­4­1

10. DUMITRIU, Corneliu.  Arheologia dramelor shakespeariene. Corneliu Dumitriu. Bucureşti : 

Allfa, 1996­2001. 2 vol. ; 23 cm. Bibliogr. III 13542 ; 821.111SHAK.09/D92

1. vol. 1 : Tragediile. 1996. 484 p. ISBN 973­97687­1­7

2. vol. 2 : Comediile. 2001. 550 p. ISBN 973­8171­23­7

11. DUMITRIU,   Corneliu.    Bufonii   şi   nebunii   sau   războiul   civil   al   minţilor   în   teatrul 

shakespearian. Corneliu Dumitriu. [Bucureşti] : Editura Athena, 1997. 48 p. ; 24 cm. ISBN 

973­98191­0­9. III 16266 ; 821.111­2.09/D92.

12. ELSOM, John.   Mai este Shakespeare contemporanul nostru?.  John Elsom ; trad. de Dan 

Duţescu. Bucureşti : Meridiane, 1994. 227 p. ; 19 cm. (Biblioteca de teatru). Indice. ISBN 973­

33­0259­7. II 36380 ; 821.111SHAK.09/E44.

13. GAVRILIU, Eugenia.   Primele traduceri româneşti din literatura engleză  : 1830­1850 : 

texte selectate şi comentate, dosare de receptare, tabel cronologic. Eugenia Gavriliu. Galaţi 

:   Europlus,   2006.   156   p.   :   il.,   facs.   ;   24   cm.   Indice.   ISBN   973­7845­14­5.   III   19182   ; 

821.111.09/G26.

14. GHEORGHIU,   Mihnea.    Scene   din   viaţa   lui   Shakespeare.  Mihnea   Gheorghiu.   Editura 

Tineretului, 1960. 351 p.; 13 cm. Ped. II 4716 ; 821.111­95/G42.

15. GURR, Andrew.   Studying Shakespeare : an introduction. Andrew Gurr. Londra : Edward 

Arnold, 1988. 4, 72 p. ; 19 cm. Index. ISBN 0­7131­6539­1. II 36376 ; 821.111SHAK.09/G96.

16. HALLIDAY, F. E.   A Shakespeare companion 1564­1964. F. E. Halliday. Harmondsworth 

[Middlesex]   :   Penguin  Books,   1964.   574  p.   ;   20   cm.   (Penguin  Reference  Books   ;   10/6). 

Bibliogr. II 35733 ; 821.111/H18.

17. HAWKES, Terence.  Meaning by Shakespeare. Terence Hawkes. London : Routledge, 1992. 

173 p. ; 22 cm. Note. ISBN 0­415­07450­9. II 37499 ; 821.111.09/H41.

18. HOENSELAARS,   A.   J.    Images   of   Englishmen   and   foreigners   in   the   drama   of 

15

Page 16: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

Shakespeare and his contemporaries : a study of stage characters and national identity in 

English Renaissance drama : 1558­1642. A. J. Hoenselaars. Londra : Associated University 

Presses,  1992.  347 p.   ;  24 cm. Note,  bibliogr.  şi   index.   ISBN 0­8386­3431­1.   III  17770  ; 

821.111SHAK.09/H70.

19. KERMODE,  Frank.    Shakespeare's   language.  Frank  Kermode.  Londra   :   Penguin  Books, 

2000. XII, 324 p. ; 20 cm. ISBN 0­14­028592­X. II 36367 ; 821.111SHAK.09/K36.

20. KNIGHT, Wilson G.  Studii shakespeariene. Wilson G. Knight. Bucureşti : Univers, 1975. II 

1935 ; 821.111SHAK.09/K60.

21. KOTT,   Jan.    Shakespeare,   contemporanul   nostru.  Jan   Kott.   Editura   pentru   Literatură 

Universală, 1969. 446 p. Ped. II 4713 ; 821.111­2.09/K76.

22. LEVIŢCHI, Leon.  Studii shakespeariene. Leon Leviţchi. Cluj­Napoca : Dacia, 1976. 237 p. ; 

19 cm. (Colecţia "Discobolul"). II 36378 ; 821.111SHAK.09/L55.

23. LOOMBA,   Ania.    Shakespeare,   race   and   colonialism.  Ania   Loomba.   Oxford   :   Oxford 

University   Press,   2002.   168   p.   ;   21   cm.   (Oxford   Shakespeare   Topics).   Bibliogr.   ISBN 

0198711743. II 37765 ; 821.111SHAK.09/L76.

24. MATEI­CHESNOIU, Monica.  A Course in Elizabethan Literature : William Shakespeare. 

Monica Matei­Chesnoiu. Constanţa : Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 1997. 173 p. III 

14717 ; 821.111­2.09/S52m.

25. MATEI­CHESNOIU, Monica.   William Shakespeare : knowledge and truth. Monica Matei 

Chesnoiu. Constanţa : Pontica, 1997. 200 p. ; 20 cm. (Universitas). Note şi bibliogr. ISBN 973­

9224­19­9. II 36379 ; 821.111SHAK.09/C41.

26. PARTRIDGE, Eric.  Shakespeare's bawdy. Eric Partridge. London : Routledge, 1990. 223 p. ; 

21 cm. Index. ISBN 0­415­05076­6. II 37501 ; 821.111.09/P36.

27. The Pelican Guide to English Literature. ­ Penguin, Books, 1970. ­ 4 vol. ; 18 cm. I 1913; 

821.111­95/P49

1. vol. 2 : The Age of Shakespeare. 512 p.

28. Post­colonial shakespeares.  general editor :  Terence Hawkes ;  ed. by :  Ania Loomba and 

16

Page 17: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

Martin Orkin. London ; New York : Routledge, 1998. 276 p. ; 21 cm. (New Accents). Bibliogr. 

ISBN 0415173868. II 37764 ; 821.111SHAK.09/P87.

29. RĂDULESCU,  Mihai.    Shakespeare,  un psiholog  modern.  Mihai  Rădulescu.  Bucureşti   : 

Albatros, 1979. 184 p. II 11780 ; 821.111SHAK.09/R14.

30. ROTH, Andrei.    Shakespeare :  o   lectură  sociologică.  Andrei  Roth.  Cluj­Napoca :  Dacia, 

1988. 416 p. ; 16 cm. Indice. I 4117 ; 821.111/R83.

31. Shakespeare :  an anthology of criticism and theory 1945­2000.  ed.  by Russ McDonald. 

Malden ; Oxford : Blackwell Publishing Ltd, ©004. XIX, 930 p.; 24,5 cm. Bibliogr. ISBN 0­

631­23487­X. III 17774 ; 821.111SHAK.09/S52.

32. A Shakespeare Encyclopaedia. Edited by Oscar James Campbell, associate editor Edward G. 

Quinn.  Londra   :  Methuen et  Co.  Ltd,  1974.  XVIII,  1014 p.   :   fig.   ;  25  cm.  Cronologie  şi 

bibliogr. ISBN 0­416­95180­5. III 17771 ; 821.111SHAK/S52.

33. Shakespeare studies. alcătuirea volumului a fost asigurată de un colectiv compus din : conf. 

dr.  Sever  Trifu   (coord.),   conf.  dr.  Virgil  Stanciu,   lect.   dr.  Elena  Viorel,   ...  Cluj­Napoca   : 

Universitatea din Cluj­Napoca, 1982. 327 p. multigr. ; 28 cm. IV 4718 ; 821.111.09/S52.

34. Shakespeare şi opera lui : culegere de texte critice.  Editura pentru Literatură  Universală, 

1964. 763 p. III 77 ; 821.111­2/S52c.

35. The   Shakespearean   International   Yearbook.  ed.   by   W.   R.   Elton,   John   M.   Mucciolo. 

Aldershot ; Brookfield ; Singapore : Ashgate Publishing Company, ©999. vol. ; 24 cm. ISBN 

1­85928­353­5. III 17772 ; 821.111SHAK.07/S52

1. vol. 1 : Where are we now in Shakesperean studies? XV, 381 p.

36. Shakespeareana 2000. National Shakespeare Symposium. (6 ; 2000 ; Galaţi).  Shakespeareana 

2000  :  The Bulletin  of   the  Students':  Sixth National  Shakespeare  Symposium.  ed.  Daniela 

Ţuchel. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2001. 93 p.; 20 

cm. ISBN 973­8139­66­x. II 36601 ; 821.111.09/S52.

37. Shakespeareana 2001. National Shakespeare Symposium. (7 ; 2001 ; Galaţi).  Shakespeareana 

2001  :  The Bulletin  of   the Students'   :  Seventh National  Shakespeare Symposium.  Galaţi   : 

17

Page 18: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos" din Galaţi, 2002. 114 p.; 21 cm. (Colecţia 

Limbi străine). Bibliogr. ISBN 973­8352­34­7. II 35114 ; 821.111/S52.

38. SOUSA, Geraldo U. de.    Shakespeare's  cross­cultural encounters.  Geraldo U. de Sousa. 

Houndmills : Palgrave, 2002. XIV, 236 p. ; 22 cm. Note, bibliogr. şi index. ISBN 0­333­94947­

1. II 36368 ; 821.111SHAK.09/S70.

39. SPURGEON, Caroline F. E.   Shakespeare's Imagery and What It Tell Us. Caroline F. E. 

Spurgeon. Cambridge University Press, 1979. 425 p. II 8246 ; 821.111.09/S74.

40. STENDHAL, Henri Beyle.   Racine et Shakespeare : études sur le romantisme. Stendhal ; 

chronologie et introduction par Roger Fayolle. Paris : Garnier­Flammarion, 1970. 251 p. ; 18 

cm. I 712 ; 821.133.1.09/S83.

41. THOMSON,   Peter.    Shakespeare's   theatre.  Peter   Thomson.   second   edition:   London   : 

Routledge, 1992. 199 p. ; 23 cm. Note. ISBN 0­415­07311­1. III 19194 ; 821.111.09/T55.

42. Translating, traduire, tradurre Shakespeare.  Edité par Irene Weber Henking. Lausanne : 

Centre de Traduction Littéraire, 2001. 135 p. ; 21 cm. (CTL ; 40). Note. ISBN 2­88357­040­X. 

II 36369 ; 821.111SHAK/S52.

43. Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea de litere şi Teologie, Departamenrul de limbă engleză. 

Shakespeareana   2006  :   the   Bulletin   of   the   Students':   Eleventh   and   Twelfth   National 

Shakespeare Symposium. ed. Daniela Ţuchel. Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea 

de Jos" din Galaţi, 2006. 158 p.; 27 cm. (Colecţia Cultură şi Civilizaţie). ISBN 973­627­315­6. 

II 36873 ; 821.111SHAK.09/S52.

44. VENDLER, Helen.   The Art of Shakespeare's sonnets.  Helen Vendler. Cambridge, MS ; 

London : Harvard University Press, 1997. XVII, 672 p. ; 26 cm + CD­ROM. Bibliogr. ISBN 0­

674­63711­9. III 17775 ; 821.111SHAK.09/V45.

45. VOICULESCU,   Vasile.    Ultimele   sonete   închipuite   ale   lui   Shakespeare   în   traducere 

imaginară. V. Voiculescu. Bucureşti : Editura pentru Literatură, 1964. XVIII, 102 p. ; 20 cm. 

Ped. II 3486 ; 821.135.1­1/V83.

46. VOLCEANOV,  George.    Methinks  you're  better   spoken   :  a   study   in   the   language  of 

18

Page 19: Bibliografia cărţilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universităţii ...

Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi Bibliografia cărţilor Shakespeare 2008

Shakespeare's characters. George Volceanov. Iaşi : Institutul European, 2004. 180 p. ; 20 cm. 

(Albion Books). Bibliogr. ISBN 973­611­321­3. II 36372 ; 821.111SHAK.09/V87.

19


Recommended