Home >Documents >BAZELE MANAGEMENTULUI

BAZELE MANAGEMENTULUI

Date post:27-Dec-2015
Category:
View:59 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
bazele managementului
Transcript:
 • BAZELE MANAGEMENTULUI Modul pentru nvatamntul la distanta

  Drd.ec. Ana-Maria Grigore

  OBIECTIVE: Transmiterea de informatii privind bazele managementului organizatiei

  CONTINUT:

  1. Elemente introductive privind managementul organizatiei 2. Organizatia si mediul ambiant 3. Strategia si managementul strategic 4. Sistemul de management al organizatiei si subsistemele componente 5. Managementul resurselor umane si motivarea 6. Managerul

  MODUL DE EVALUARE: - examinare finala- scris

  BIBLIOGRAFIE:

  1. Obligatorie: OVIDIU NICOLESCU, ION VERBONCU Fundamentele managementului organizatiei, Tribuna Economica, Bucuresti, 2001

  2. Suplimentara: EUGEN BURDUS, T. GHEORGHITA CAPRESCU-Fundamentele managementului organizatiei, Ed. Economica, Bucure sti,1999

  SAMUEL C. CERTO- Management modern, Ed. Teora ION COCHINA Management general, 2003

 • UNIVERSITATEA HYPERION BAZELE MANAGEMENTULUI

  2

  Nota introductiva Cursul de fata reprezinta o introducere in teoria managementului destinata studentilor economisti, avand drept scop initierea lor in problematica managementului modern. In cadrul cursului este dezvaluita esenta managementului ca activitate practica si concept stiintific, sunt evidentiate principalele scoli si curente de conducere, este data o explicatie a functiilor si principiilor managementului, este examinata intreprinderea ca obiect al conducerii si personalitatea managerului ca subiect al conducerii. Sunt expuse de asemenea unele aspecte ale managementului strategic, ale organizarii procesuale si structurale a intreprinderii, aspecte privind decizia si procesul decizional, informatia si sistemul informational, precum si unele probleme legate de managementul resurselor umane si cultura organizationala. Cursul isi propune urmatoarele obiective:

  1. in domeniul cunoasterii: Studentul trebuie sa cunoasca etapele evolutiei managementului; Principiile si functiile managementului; Sa cunoasca elementele organizatiei si a procesului de conducere; Sa cunoasca esenta si caracteris tica principalelor stiluri de conducere

  2. in domeniul aptitudinilor:

  sa abordeze problematica managementului in conditiile economiei de piata; sa poata opera cu notiuni din domeniul managementului.

  3. in domeniul deprinderilor:

  sa-si creeze un nou mod de gandire si de percepere a fenomenelor economice si sociale; sa poata evalua eficienta structurilor organizatorice si a stilurilor de conducere.

 • UNIVERSITATEA HYPERION BAZELE MANAGEMENTULUI

  3

  Tema 1: Elemente introductive privind

  managementul organizatiei

  Planul temei

  1. Obiectul de studiu al managementului organizatiei 1.1 Definirea stiintei

  managementului 1.2 Procesele de

  management 1.3 Relatiile de

  management 2. Evolutia managementului si principalele scoli de management 3. Functiile manageriale ale organizatiei 3.1 Previziunea 3.2 Organizarea 3.3 Coordonarea 3.4 Antrenarea 3.5 Controlul

  4. Principiile generale ale managementului organizatiei

 • UNIVERSITATEA HYPERION BAZELE MANAGEMENTULUI

  4

  1. Obiectul de studiu al stiintei managementului Termeni cheie

  management procese manageriale relatii de management

  Obiective:

  Intelegerea notiunii de management si cunoasterea diferitelor abordari ale acesteia; Evidentierea relatiilor si proceselor de management ca esenta a stiintei managementului; Cunoasterea etapelor evolutiei managementului si a principalelor scoli de management

  1.1 Definirea stiintei managementului Managementul, ca stiinta, s-a cristalizat relativ recent, prin eforturile depuse de un numar mare de specialisti de pe intreg mapamondul, ca raspuns la stringentele necesitati ale practicii sociale. Exista mai multe puncte de vedere in abordarea managementului organizatiei, care se deosebesc adesea substantial intre ele. Cateva exemple: Scoala nord-americana defineste managementul ca fiind: procesul de coordonare a resurselor umane, informationale, fizice si financiare in vederea realizarii scopurilor organizatiei. Aceasta fiind o abordare de ordin mai mult pragmatic, insa exista altele care trateaza managementul si ca o stiinta. Potrivit publicatiei Larousse managementul este definit ca stiinta tehnicilor de conducere. O definitie mai riguroasa si mai completa a managementului este urmatoarea: Managementul organizatiei rezida in studierea proceselor si relatiilor de management din cadrul lor, in vederea descoperirii legitatilor si principiilor care le guverneaza si conceperii de noi sisteme, metode, tehnici si modalitati de conducere, de natura sa sigure obtinerea, mentinerea si cresterea competitivitatii.

 • UNIVERSITATEA HYPERION BAZELE MANAGEMENTULUI

  5

  Elementele specifice stiintei managementului organizatiei sunt deci procesele si relatiile de management, care nu trebuie confundate cu relatiile si procesele economice, ce au continut total diferit si nici cu alte componente ale firmelor, de natura economica, tehnica sau umana. Esenta stiintei managementului o reprezinta studiul relatiilor si proceselor de management. Ca urmare a acestui studiu se descopera principiile, legitatile si celelate elemente de esenta care explica continutul si dinamica managementului. Avand in vedere caracterul aplicativ al acestei stiinte, un rol major in cadrul sau il detine conceperea de noi sisteme, metode, tehnici, proceduri de management al organizatiei in ansamblul sau si ale componentelor sale majore. Elaborate pe baza studiului relatiilor si proceselor de conducere si a legitatilor descoperite, elementele metodologice ale stiintei managementului reprezinta instrumentarul pus la dispozitia managerilor si a colaboratorilor acestora pentru a eficientiza activitatile organizatiei. Caracteristic stiintei managementului este situarea, in centrul investigatiilor sale, a omului in toata complexitatea sa, ca subiect si obiect al managementului, prin prisma obiectivelor ce-i revin, in stransa interdependenta cu obiectivele, resursele si mijloacele sistemelor in care este integrat.

  1.2 Procesele manageriale Procesele de munca ce se desfasoara la nivelul organizatiei se pot diviza in doua categorii principale: procese de executie si procese de management. Procesele de executie se caracterizeaza prin faptul ca forta de munca fie actioneaza nemijlocit asupra obiectelor muncii prin intermediul mijloacelor de munca, fie in mod indirect, cu ajutorul unei categorii speciale de mijloace de munca si generand in final produse si servicii corespunzator obiectivelor previzionate. Procesele de management se caracterizeaza prin faptul ca o parte a fortei de munca actioneaza asupra majoritatii resurselor umane, in vederea realizarii unei eficiente cat mai ridicate. Ele au un rol adesea decisiv pentru competitivitatea organizatiilor, desi cantitativ reprezinta doar o pondere redusa in ansamblul proceselor de munca, fiind complementare proceselor de executie. Continutul procesului tipic de management il constituie functiile sau atributele conducerii: previziunea, organizarea, coordonarea,

 • UNIVERSITATEA HYPERION BAZELE MANAGEMENTULUI

  6

  antrenarea si controlul. In functie de modul cum sunt concepute si exercitate aceste functii procesul de management se poate structura in trei faze principale:

  a) Faza previzionala este caracterizata prin preponderenta previziunii si prin exercitarea celorlalte atribute ale managementului intr-o viziune prospectiva. b) Faza de operationalizare caracterizata prin preponderenta organizarii, coordonarii si antrenarii personalului. In cadrul acestei faze are loc un management operativ cu un pronuntat caracter efectoriu. c) Faza finala, de comensurare si interpretrare a rezultatelor, in care functia de control are un loc central. Ei ii corespunde un management de tip postoperativ, cu un pronuntat caracter constatativ.

  Aceste faze sunt dificil de disociat, ele aflandu-se intr-o stransa interdependenta datorata unitatii si complexitatii procesului de conducere. Materiile prime pe care se fundamenteaza fazele si functiile manageriale sunt informatia si oamenii. Informatiile servesc la elaborarea deciziilor-principalul instrument managerial-prin care se manifesta cel mai pregnant specificitatea proceselor de management.

  1.3 Relatiile de management Al doilea element cuprins in definitia stiintei managementului, ce determina intr-o masura decisiva specificitatea sa, il reprezinta relatiile de management. Relatiile manageriale pot fi definite ca raporturile care se stabilesc intre componentii unei organizatii si intre acestia si componentii altor sisteme, in procesele previzionarii, organizarii, coordonarii, antrenarii si controlului. Analiza factorilor care conditioneaza caracteristicile relatiilor de management in cadrul organizatiilor releva o tripla determinare:

  a) determinarea social-economica: rezida in dependenta relatiilor de management de natura si modalitatile de existenta ale proprietatii asupra mijloacelor de

 • UNIVERSITATEA HYPERION BAZELE MANAGEMENTULUI

  7

  productie si, in general, de natura relatiilor de productie. Organizatiile bazate pe acelasi tip de proprietate, spre exemplu intreprinderile de stat, prezinta aceleasi caracteristici de management esentiale: fundamentarea activitatii pe aceleasi principii de management, utilizarea anumitor metode de previzionare, organizare, motivare a personalului.

  b) determinarea tehnico-materiala : consta in dependenta trasaturilor

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended