Home >Documents >BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE - BACALAUREAT 2020 ANATOMIE …€¦ · ANATOMIE FIZIOLOGIE ȘI...

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE - BACALAUREAT 2020 ANATOMIE …€¦ · ANATOMIE FIZIOLOGIE ȘI...

Date post:18-Oct-2020
Category:
View:14 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE - BACALAUREAT 2020 ANATOMIE, FIZIOLOGIE ȘI GENETICĂ UMANĂ

  REZOLVARE TEST ANTRENAMENT 11

  SUBIECT

  REZOLVARE PUNCTAJ

  I

  30 puncte

  A. endocrin, diabetului zaharat

  4 puncte 2x2p. = 4 puncte

  B. Două componente ale sistemului reproducător masculin - caracteristică Testiculele – îndeplinesc atât funcție endocrină cât și funcție exocrină

  Prostata – glandă anexă situată în jurul uretrei

  6 puncte

  2x1p. = 2 puncte

  2x2p. = 4 puncte

  C. 1d; 2a; 3c; 4c; 5c

  10 puncte

  5x2p. = 10 puncte

  D. Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspun scorect: 1F; 2F; 3A.

  1. F. Sternocleidomastoidienii sunt mușchii gâtului.

  2. F. Ficatul secretă bila care nu conține enzime.

  3. A

  10 puncte

  3x2p. = 6 puncte

  2x2p. = 4 puncte

  II

  30 puncte

  A. a) Nucleotidă ADN și nucleotide ARN:

  asemănare: prezintă ca baza azotată comună citozina

  deosebire: pentoza specifică ADN este dezoxiriboza iar pentru ARN este riboza b) –numărul de nucteotide care conțin citozină este egal cu numărul nucleotidelor

  ce conțin guanina = 40; citozina este complemantară cu guanina

  - numărul de nucleotide care conțin guanină și citozină:

  guanina+ citozina= 40+40 = 80

  - numărul de nucleotide care conţin adenină + timină 186 - 80 = 106 - numărul de nucleotide care conţin timină: 106 : 2 = 53 - numărul legăturilor duble (dintre timină și adenină) din fragmentul de ADN

  bicatenar = 53

  - numărul legăturilor triple (dintre citozină și guanine) din fragmentul de ADN bicatenar = 40

  - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: GGGCAT d) formularea cerinţei: Precizați numărul de pentoze din molecula de ADN

  – rezolvarea cerinţei: numărul de pentoze este identic cu numărul de nucleotide:

  186 pentoze.

  18 puncte

  2x2p=4puncte

  1 puncte

  1puncte

  1puncte

  1 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  B. a) grupa de sânge a persoanei care are nevoie de transfuzie: A

  b) potenţial donator: grupa A

  motivarea răspunsului : are aceeași grupă cu primitorul (este izogrup)

  c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil:

  apariția unui conflict imun antigen - anticorp ce va determina hemoliza.

  d) formularea cerinţei: Precizați un alt potențial donator al grupei A

  rezolvarea cerinţei: Donator cu grupa de sânge O.

  12 puncte

  2 puncte

  2puncte

  2puncte

  2 pucte

  2 puncte

  2 puncte

 • 2

  III

  30 puncte

  1. a) Asemănare / deosebire între inspirație și expirație:

  - asemănare: ambele sunt pocese ale ventilației pulmonare

  - deosebire: inspirația este un proces activ pe când expirația este un

  proces pasiv.

  b) Schimbul de gaze la nivel pulmonar: se realizează conform difuziunii

  gazelor. Oxigenul are presiunea partială în mediul alveolar de 100 mm Hg

  și va trece în capilare unde are presiunea de 40 mmHg. Dioxidul de carbon

  va trece din capilare, unde presiunea este de 46 mmHg, în mediul alveolar

  unde presiunea este de 40 mmHg. În acest fel se realizează schimburile de

  gaze la nivel pulmonar (inspirația și expirația).

  c) Volumul inspirator de rezervă:

  1. Volumul inspirator de rezervă reprezintă volumul introdus în

  plămâni într-o inspirație forțată.

  2. Volumul inspirator de rezervă (V.I.R.) are o valoare de 1500ml.

  Fibroza pulmonară

  1. Fibroza pulmonară este o afecțiune a sistemului respirator.

  2. Fibroza pulmonară poate fi cauzată de: inhalarea particulelor de

  siliciu, cărbune, azbest sau tabagism.

  14 puncte 2 x 2p= 4 puncte

  2 puncte

  4x2p. = 8 puncte

  2. a) Numirea unui segment al analizatorului auditiv: segmentul receptor

  - rolul îndeplinit: recepționează stimulul și îl transformă în impuls

  nervos.

  b) argument: Leziunea la nivelul retinei poate provoca orbirea deoarece

  retina este segmenul fotoreceptor. Retina conține celulele fotoreceptoare

  cu conuri și bastonașe responsabile pentru vederea diurnă, cromatica și

  vederea noctură

  c) 6 noțiuni: somatic, vegetativ, monosinaptic, polisinaptic, agent nociv,

  reflex cardioaccelerator

  Minieseu: Funcția reflexă a măduvei spinării

  Măduva spinării prezintă următoarele tipuri de reflexe: reflexe somatice,

  refelxe vegetative și reflexul de mers. Reflexele somatice se clasifică în

  reflexe monosinaptice și reflexe polisinaptice. Reflexele monosinaptice

  prezintă o singură sinapsă. Ele pot fi exemplificate prin de reflexul

  rotulian respectiv relexul ahilean. Reflexele polisinaptice prezintă mai

  multe sinapse și au rol de apărare împotriva agenților nocivi. Reflexele

  vegetative localizate la nivelul măduvei spinării sunt: reflexul sudoral, de

  defecație, sexual, pupilodilatator, cardioaccelerator.

  16 puncte 1punct

  2 puncte

  3puncte

  6 puncte

  4 puncte

 • 3

  ANATOMIE, FIZIOLOGIE ȘI GENETICĂ UMANĂ

  REZOLVARE TEST ANTRENAMENT 12

  SUBIECTUL REZOLVARE PUNCTAJ

  I

  30 puncte

  A. senzațiile, creierului

  4 puncte 2x2p. = 4 puncte

  B. Două afecțiuni ale sistemului nervos – caracteristică:

  Meningita – caracterizată prin fotofobie

  Coma – stare patologică de inhibiţie profundă a activităţii nervoase

  6 puncte

  2x1p. = 2 puncte

  2x2p. = 4 puncte

  C. 1c; 2c; 3d; 4b; 5b

  10 puncte

  5x2p. = 10 puncte

  D. Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A.

  1. F. Simpticul și parasimpaticul sunt componente ale sistemului nervos

  vegetativ.

  2. F. Celulele cu conuri și bastonașe reprezintă segmentul periferic al

  analizatorului vizual

  3. A

  10 puncte

  3x2p. = 6 puncte

  2x2p. = 4 puncte

  II

  30 puncte

  A. a) Asemănare și deosebire între ARN mesager și ARN de transport:

  - asemănare: ambele tipuri de ARN sunt alcătuite din ribonucleotide

  - deosebire: ARN-ul de transfer are rol de a transporta aminoacizii la locul sintezei proteice. ARN-ul ribozomal are rol în sinteza proteinelor

  b) – numărul de nucteotide care conțin timină, care este complementară

  cu adenina = 100;

  - numărul de nucleotide care conţin adenină + timină 100+ 100= 200 - numărul de nucleotide care conţin citozină + guanină 344–200=144

  - numărul de nucleotide care conțin citozină: 144 : 2 = 72

  - numărul legăturilor duble (dintre adenină și timină) din fragmentul

  de ADN bicatenar = 100

  - numărul legăturilor triple (dintre citozină și guanină) din fragmentul de ADN bicatenar = 72 - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară:

  TATAGC d) formularea cerinţei: Precizați numărul de pentoze din molecula de

  ADN.

  – rezolvarea cerinţei: numărul de pentoze este identic cu numărul de

  nucleotide: 344 pentoze .

  18 puncte

  2x2p=4puncte

  1 punct

  1 punct

  1 punct

  1 punct

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  B. a) grupa de sânge a persoanei care are nevoie de transfuzie: A

  b) potenţial donator: grupa A

  motivarea răspunsului : are aceeași grupă cu primitorul (este izogrup)

  c) aglutinina specifică: beta

  d) formularea cerinţei: Precizați un potențial donator al grupei A.

  rezolvarea cerinţei: Donator cu grupa O.

  12 puncte

  2 puncte

  2puncte

  2puncte

  2 pucte

  2 puncte

  2 puncte

 • 4

  III

  30 puncte

  1. a) Caracterizare tiroidă:

  - localizare: partea anterioară a gâtului într-o lojă fibroasă

  - hormon secretat: tiroxina

  - efect: asigură ceșterea și dezvoltarea organismului b) Explicație: Tiroida are legături funcționale cu hipofiza prin hormonul

  secretat de hipofiză: tireotropina (tireostimulina). Acest hormon

  stimulează creșterea tiroidei și secreția hormonilor tiroidieni.

  c) Noțiuni: adrenalina și gigantismul

  1. Adrenalina este un hormon secretat de glandele suprarenale

  (medulosprarenala).

  2. Adrenalina intervine în adaptarea organismului la situații neobișnuite

  de viață.

  3. Gigantismul este o afecțiune determinată de o disfuncție hipofizară.

  4. Gigantismul este consecința hipersecreției hormonului STH

  (somatotrop, de creștere) în perioada copilăriei.

  14 puncte 3 puncte

  3 puncte

  4x2p. = 8 puncte

  2. a) Numirea a trei componente ale sistemului reproducător feminin:

  - ovare

  - trompe uterine

  - uter

  b) argument: Gameții (speramtozoizii, respectiv ovulele) sunt celule

  haploide deoarece au un număr de cromozomi redus la jumătate din

  numărul de cromozomi ai celulei-mamă (n = 23 cromozomi).

  6 noțiuni specifice: anexită, adenom de prostată, infecții, insuficiență

  renală, litiază, dureri lombare.

  c) Minieseu: Sistemul reproducător – noțiuni elementare de igienă și

  patologie

  Sănătatea sistemului reproducător presupune respectarea unui set de reguli

  pentru a preveni eventuale boli care pot afecta sistemul reproducător,

  precum: anexita și adenomul de prostată.

  Anexita este cauzată de infecţii apărute după avort sau naștere. Se manifestă prin dureri lombare, febră. O altă afecțiune este adenomul de

  prostată manifestat prin urinări dese și întrerupte, retenţia de urină, infecţii

  urinare, litiază și chiar insuficienţă renală. Pentru a evita apariția acestor

  afecțiuni se recomandă: respectarea normelor de igienă individuală, viaţă

  sexuală normală.

  16 puncte 3 puncte

  3puncte

  6 puncte

  4 puncte

 • 5

  ANATOMIE FIZIOLOGIE ȘI GENETICA UMANA

  REZOLVARE TEST ANTRENAMENT 13

  SUBIECT REZOLVARE PUNCTAJ

  I

  30 puncte

  A. funcțional , vegetativ

  4 puncte 2x2p. = 4 puncte

  B. Cele două tipuri de celule fotoreceptoare - rol

  - Celule cu conuri – responsabile de vederea diurnă și cromatică

  - Celule cu bastonașe – responsabile de vederea nocturnă

  6 puncte

  2x1p. = 2 puncte

  2x2p. = 4 puncte

  C. 1b; 2c; 3d; 4c; 5a

  10 puncte

  5x2p. = 10 puncte

  D. Se acordăcâte 2p. pentru fiecare răspunscorect: 1A; 2F; 3F.

  1. A 2. F. Stomacul secretă sucul gastric care este bogat în enzime (ex. pepsina

  gastrică). / Ficatul secretă un suc digestiv din compoziția căruia lipsesc enzimele.

  3. F. Urechea internă reprezintă sediul receptorilor de auz și de echilibru.

  10 puncte

  3x2p. = 6 puncte

  2x2p. = 4 puncte

  II

  30 puncte

  A. a) două caracteristici ale ADN:

  - are structură bicatenară

  - unitățile structurale sunt reprezentate de nucleotide b) – numărul de nucleotide care conţin guanină este egal cu numărul nucleotidelor

  care conțin citozină = 104, guanina este complemantară cu citozina

  - numărul de nucleotide care conţin citozină + guanină 104 + 104 = 208 - numărul de nucleotide care conţin adenină și timină 634 - 208 = 426 …- numărul de nucleotide care conțin timină: 426 : 2 = 213 - numărul legăturilor duble (dintre adenină și timină) din fragmentul de ADN

  bicatenar = 213

  - numărul legăturilor triple (dintre guanină și citozină) din fragmentul de ADN bicatenar =104 - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CGCACT;

  d) formularea cerinţei: Precizați numărul de pentoze din molecula de AND.

  – rezolvarea cerinţei: numărul de pentoze este identic cu numărul de nucleotide:

  426 pentoze.

  18 puncte

  2x2p=4puncte

  1 punct

  1punct

  1punct

  1 punct

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  B. a) grupa de sânge a persoanei care are nevoie de transfuzie: A

  b) 2 potenţiali donatori: cu grupa A, grupa O

  c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil:

  apariția unui conflict imun antigen - anticorp ce va determina hemoliza.

  d) formularea cerinţei: Precizați ce aglutinina/anticorp prezintă grupa A.

  rezolvarea cerinţei: anticorpul beta.

  12 puncte

  2 puncte

  2puncte

  2puncte

  2 pucte

  2 puncte

  2 puncte

 • 6

  III

  30 puncte

  1. a) O asemănare și o deosebire între pancreas și gonade:

  asemănare: - ambele au funcție mixtă (exocrină și endocrină)

  deosebire : - pancreasul este un organ ce aparține sistemului digestiv în

  timp ce gonadele aparțin sistemului reproducător b) argumentare: Suprarenalele sunt glande cu secreție internă deoarece

  secretă hormoni: mineralocorticoizi, glucocorticoizi, sexosteroizi

  (corticosuprarenala), respectiv adrenalină și noradrenalină

  (medulosuprarenala).

  c) Noțiuni: glandele endocrine – topografie; nanism hipofizar

  1. Hipofiza este situată la baza enecefalului

  2. Tiroida este situată la partea anterioară a gâtului (loja tiroidiana).

  3. Nanismul hipofizar este consecința hipersecreției de STH (somatotrop

  hipofizar) în perioada copilăriei.

  ….4. Nanismul hipofizar se caracterizează prin creștere exagerată în

  înălțime (peste 2 m).

  14 puncte 2 x 2p.= 4

  2 puncte

  4x2p. = 8 puncte

  2. a) Numirea a trei afecțiuni ale sistemului digestiv:

  - stomatită

  - enterocolita

  - gastrita

  b) Relația dintre circulație și excreție în realizarea funcțiilor de nutriție

  Circulația și excreția fac parte din funcțiile de nutriție. Sângele reprezintă

  o componentă a mediului intern. Acesta are rol de a transporta pe lângă

  substanțele utile (nutrimentele rezultate din digestie) și substanțele

  nefolositoare rezultate din procesele catabolice (arderi).

  c)

  - 6 noțiuni specifice: filtrare glomerulară, reabsorbție tubulară, secreție

  tubulară, nefron, tub urinifer, urina primară

  Minieseu: Formarea urinei

  Urina se formează la nivelul nefronului în trei etape: filtrarea

  glomerulară, reabsorbția tubulară și secreția tubulară. În procesul de

  filtrare se obține urina primară, aproximativ 180 l/24de ore. Filtratul

  obținut are o compoziție asemănătoare plasmei dar fără proteine

  semnificative. Reabsobția tubulară constă în recuperarea substanțelor utile

  din filtratul glomerular. Ultima etapă este secreția tubulară, proces invers

  reabsorbției tubulare prin care se substanțele nefolositoare ajung în tubul

  urinifer și de aici în urina finală.

  16 puncte 3 puncte

  3puncte

  4 puncte

  6 puncte

 • 7

  ANATOMIE, FIZIOLOGIE ȘI GENETICĂ UMANĂ

  REZOLVARE TEST ANTRENAMENT 14

  SUBIECT REZOLVARE PUNCTAJ

  I

  30 puncte

  A.

  nefrita, excretor 4 puncte

  2x2p. = 4 puncte

  B. Doi mușchi scheletici – grupele din care fac parte

  - mușchii mimicii - mușchii capului

  - mușchii pectoral - mușchii trunchiului

  6 puncte

  2x1p. = 2 puncte

  2x2p. = 4 puncte

  C. 1d; 2c; 3b; 4c; 5c

  10 puncte

  5x2p. = 10

  puncte

  D. Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspunscorect: 1F; 2A; 3F.

  1. F. Sângele oxigenat din ventricului stâng al inimii este propulasat în artera aortă.

  2. A

  3. F. Celulele cu conuri din retină asigură vederea cromatică.

  10 puncte

  3x2p. = 6 puncte

  2x2p. = 4 puncte

  II

  30 puncte

  A. a) două tipuri de ARN

  - ARN mesager

  - ARN de transport (de transfer)

  b) - numărul de nucleotide care conţin citozină este egal cu numărul nucleotidelor

  care conțin guanină, cele două fiind baze azotate complementare = 18

  - numărul de nucleotide care conţin citozină + guanină 18+18 = 36 - numărul de nucleotide care conţin adenină și timină 206 – 36 = 170 - numărul de nucleotide care conțin adenina: 170 : 2 = 85 - numărul legăturilor duble (dintre adenină și timină) din fragmentul de ADN

  bicatenar = 85

  - numărul legăturilor triple (dintre guanină și citozină) din fragmentul de ADN bicatenar = 18 - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: TAACCGCCA

  d) formularea cerinţei: Precizați numărul de pentoze din molecula de AND.

  – rezolvarea cerinţei: numărul de pentoze este identic cu numărul de nucleotide:206

  pentoze.

  18 puncte

  2x2p=4puncte

  1 punct

  1 punct

  1 punct

  1 punct

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  B. a) grupa/grupele sanguine ale donatorilor comuni pentru cei doi pacienţi; (O)

  motivare: grupa O, nu pezintă antigene/aglutinogene care sa reacționeze cu

  aglutininele/anticorpii din sângele primitorilor

  b) aglutinina: beta

  c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil:

  apariția unui conflict imun antigen - anticorp ce va determina hemoliza.

  d) formularea cerinţei: Precizați ce agluniogen/antigen prezintă grupa A.

  rezolvarea cerinţei: aglutinogenul A

  12 puncte

  2 puncte

  2puncte

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

 • 8

  III

  30 puncte

  1. a) 3 caracteristici ale inspirației:

  - este un proces activ

  - diafragma se contractă

  - scade presiunea aerului din plămâni

  b) argumentare: Expirația normală este un proces pasiv deoarece

  diafragma se relaxează iar cutia toracică revine la normal.

  c) Noțiuni: volumul rezidual și schimbul de gaze la nivel pulmonar

  1. Volumul rezidual (VR) are o valoare de 1500 ml aer.

  2. Volumul rezidual rămâne în plămâni și după o expirație forțată.

  3. Schimbul de gaze la nivel pulmonar se realizează conform difuziunii

  gazelor.

  ….4. Schimbul de gaze se realizează la nivelul alveolelor pulmonare

  prevăzute cu o membrană subțire și puternic vascularizată.

  14 puncte 3 puncte

  3 puncte

  4x2p. = 8 puncte

  2. a) Numirea a trei componente ale sistemului reproducător feminin:

  - ovare

  - trompe uterine

  -uter

  b) explicație: Ovarul are o relație funcțională cu hipofiza, deoarece aceasta

  secretă hormonii foliculostimulant (F.S.H.) și luteinizant (L.H). Acești

  hormoni determină formarea foliculului terțiar precum și secreția de

  hormoni estrogeni și progesteron.

  c) 6 noțiuni specifice: tubi seminiferi, spermatozoizi, funcție exocrină,

  funcție endocrină, celule interstițiale Leydig, testosteron

  Minieseu: Testiculul - glandă mixtă

  Testiculele reprezintă gonade masculine și îndeplinesc funcție dublă:

  exocrină și endocrină. Funcția exocrină este asigurată de tubii seminiferi

  contorți care secretă spermatozoizi (celule reproducătoare masculine).

  Spermatozoizii participa la procesul de fecundație. Funcția endocrină este

  asigurată de celulele interstițiale Leydig care secretă hormonul

  testosteron. Acest hormon este un puternic anabolizant proteic și asigură

  apariția caracterelor sexuale secundare (pilozitate, distribuția musculaturii,

  dezvoltarea laringelui).

  16 puncte 3 puncte

  3puncte

  6 puncte

  4 puncte

 • 9

  BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE - BACALAUREAT 2020

  ANATOMIE FIZIOLOGIE ȘI GENETICA UMANA

  REZOLVARE TEST ANTRENAMENT 15

  SUBIECT REZOLVARE PUNCTAJ

  I

  30 puncte

  A.

  osos, nervos 4 puncte

  2x2p. = 4 puncte

  B. Arteră și venă aparținând circulației mari – tip de sânge transportat

  - artera aorta - transportă sânge încărcat cu oxigen

  - venele cave - transportă sânge încărcat cu dioxid de carbon

  6 puncte

  2x1p. = 2 puncte

  2x2p. = 4 puncte

  C. 1d; 2d; 3b; 4d; 5b.

  10 puncte

  5x2p. = 10

  puncte

  D. Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspunscorect: 1F; 2F; 3A.

  1. F. Receptorii analizatorului vestibular reprezintă segmentul receptor al acestui

  analizator.

  2. F. Anexita și adenomul de prostată reprezintă afecțiuni ale sistemului

  reproducător.

  3. A

  10 puncte

  3x2p. = 6 puncte

  2x2p. = 4 puncte

  II

  30 puncte

  A. a) două deosebiri între procariote și eucariote - organizarea materialului genetic:

  - la procariote materialul genetic este reprezentat de un cromozom bacterian pe

  când la eucariote este reprezentat de cromatină care formează mai mulți cromozomi

  - procariotele nu au un nucleu adevărat ci un nucleoid, pe când eucariotele au un nucleu adevărat delimitat de membrană nucleară b) - numărul de nucleotide care conţin guanină este egal cu numărul nucleotidelor

  care conțin citozină = 116

  - numărul de nucleotide care conţin citozină + guanină 116 + 116 = 232 - numărul de nucleotide care conţin adenină și timină: 778 – 232 = 546 - numărul de nucleotide care conțin timină: 546: 2 = 273 - numărul legăturilor duble (dintre adenină și timină) din fragmentul de ADN

  bicatenar = 273

  - numărul legăturilor triple (dintre guanină și citozină) din fragmentul de ADN bicatenar = 116 - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CCCAGT

  d) formularea cerinţei: Precizați numărul de pentoze din molecula de ADN.

  – rezolvarea cerinţei: numărul de pentoze este identic cu numărul de nucleotide:

  778 pentoze.

  18 puncte

  2x2p=4puncte

  1 punct

  1 punct

  1 punct

  1 punct

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  B. a) grupa/grupele sanguine ale posibililor donatorilor: O și Rh negativ

  b) anticorpii/aglutininele: alfa și beta

  c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil:

  apariția unui conflict imun antigen - anticorp ce va determina hemoliza.

  d) formulare acerinţei: Explicați de ce grupa O este donator universal.

  rezolvarea cerinţei: Grupa O este doanator universal deoarece nu prezintă

  antigene care să reacționeze cu aglutininele din sângele primitorului.

  12 puncte

  2 puncte

  2 x 2p.= 4 puncte 2 2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

 • 10

  III

  30 puncte

  1. a) trei disfuncții endocrine: - nanism hipofizar

  - diabet zaharat

  - gușa endemică

  b) explicație: Modificarea activităţii secretorii a hipofizei poate afecta

  activitatea ovarelor deoarece hipofiza secretă hormonii foliculostimulant

  (F.S.H.) și luteinizant(L.H). Acești hormoni au rol de a forma foliculul terțiar

  (de Graaf) precum și secreția de hormoni estrogeni și progesteron. O disfuncție

  a hipofizei provoacă modificări în activitatea secretorie a ovarului.

  c) noțiuni: hormonii hipofizari și tiroida

  1. Hormonul antidiuretic hipofizar are rol de conserva (reține) apa în corp.

  2. Hormonul melanocitostimulant asigură pigmentarea pielii.

  3. Tiroida secretă hormonii: tiroxina, triiodotironina și calcitonina.

  4. Tiroida asigură creșterea și dezvoltarea organimului inclusiv a creierului.

  14 puncte 3 puncte

  3 puncte

  4x2p. = 8 puncte

  2. a) Clasificarea sistemului nervos din punct de vedere:

  - topografic:

  - sistem nervos central, alcătuit din encefal și măduva spinării

  - sistem nervos periferic, alcătuit din ganglioni nervoși și nervi

  - funcțional:

  - sistem nervos somatic (al vieții de relație)

  - sistem nervos vegetativ (autonom – reglează activitatea organelor interne)

  b) argumentare: Sensibilitatea vizuală poate fi afectată de leziuni la nivelul segmentului intermediar al analizatorului vizual deoarece este distrusă calea de

  conducere prin care impulsul nervos ajunge la aria vizuală unde se formează

  senzația de văz.

  c) 6 noțiuni specifice: coma, hemoragii cerebrale, meningita, fotofobia, tumori,

  surmenaj

  Minieseu: Sistemul nervos – noțiuni elementare de igienă și de

  patologie

  Sistemul nervos poate fi afectat de numeroase boli printre care amintim: coma,

  meningita și hemoragiile cerebrale. Aceste boli au numeroase cauze:

  infecțioase, toxice, alergice, prezența unor tumori, traumatisme, consumul

  excesiv de alcool sau fumatul. Manifestările acestor boli sunt multiple: pierderea

  cunoștinței, dureri de cap, vărsături, fotofobie, hipertensiune, puls accelerat

  accident vascular etc. Pentru a preveni aceste afecțiuni se recomandă: evitarea

  surmenajului, evitarea consumului excesiv de alcool, cafea, alimentaţie

  raţională, practicarea unui sport, relații interumane armonioase, evitarea

  consumului de droguri.

  16 puncte 2x1=2puncte

  2x1= 2puncte

  2puncte

  6 puncte

  4 puncte

 • 11

  BAREM DE EVALUAR ŞI NOTARE - BACALAUREAT 2020

  ANATOMIE, FIZIOLOGIE ȘI GENETICĂ

  TEST ANTRENAMENT 16

  SUBIECTUL REZOLVARE PUNCTAJ

  I

  30 puncte

  A. trunchiului, membrelor

  4 puncte 2x2p. = 4 puncte

  B. Doi mușchi scheletici – grupele cărora le aparțin

  - Mușchii mimicii – mușchii capului

  - Croitorul – mușchiul gambei

  6 puncte

  2x1p. = 2 puncte

  2x2p. = 4 puncte

  C. 1b; 2a; 3b; 4c; 5b

  10 puncte

  5x2p. = 10 puncte

  D. Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F.

  1. F. Celulele cu conuri sunt receptori pentru vederea diurnă și vederea

  colorată.

  2. A

  3. F. Prostata este o glandă anexă a aparatului genital masculin.

  10 puncte

  3x2p. = 6 puncte

  2x2p. = 4 puncte

  II

  30 puncte

  A.

  a) Asemănarea și deosebire între ARN mesager și ARN de transport

  - asemănare: sunt două tipuri de ARN celular

  - deosebire: ARN-ul mesager copiază informația cuprinsă în ADN, iar ARN-ul de transport, transportă aminoacizii la locul sintezei proteice

  b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară:

  TAATCG - numărul de nucteotide care conțin timină este egal cu numărul de

  nucleotide care conțin adenină = 12;

  - numărul de nucleotide care conțin adenina și timina: 12+12=24

  - numărul de nucleotide care conţin citozina+ guanina: 78 – 24 = 54

  - numărul de nucleotide care conţin citozină 54 : 2 = 27 - numărul legăturilor duble (dintre adenină și timină) din fragmentul

  de ADN bicatenar = 12

  - numărul legăturilor triple (dintre guanină și citozină) din fragmentul de ADN bicatenar = 27 d) formularea cerinţei: Precizați numărul de pentoze din molecula de

  AND.

  – rezolvarea cerinţei: numărul de pentoze este identic cu numărul de

  nucleotide: 78 pentoze.

  18 puncte

  2x2p=4puncte

  2 puncte

  1 punct

  1 punct

  1 punct

  1 punct

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  2 puncte

  B. a) aglutinogenele: AB

  b) 3 exemple ale unor potenţiail donatori: grupa O, A, AB

  c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator

  incompatibil din puncte de vedere al sistemului Rh: sinteza de anticorpi

  (aglutinine) anti D (anti Rh) ce va determina hemoliza

  d) formularea cerinţei: Precizați un alt potențial donator al grupei AB

  rezolvarea cerinţei: Donator cu grupa B

  12 puncte

  2 puncte

  3puncte

  3 puncte

  2 puncte

  2 puncte

 • 12

  III

  30 puncte

  1. a) Boală a sistemului respirator:

  gripa - cauză: virală (produsă de virusul gripal)

  - manifestare: stare generală alterată: febră, strănut, tuse etc.

  b) explicație: Presiunea aerului din plămâni are o valoare diferită în

  inspirație față de expirație. În timpul inspirației presiunea intrpulmonară

  este mai mică decât presiunea atmosferică și ca urmare aerul pătrunde în

  plămâni, pe când în expirație presiunea intrapulmonară crește față de cea

  atmosferică și ca urmare aerul iese din plămâni.

  c) conținuturi: schimbul de gaze la nivel tisular și capacitatea

  pulmonară totală

  1. La nivel tisular oxigenul transportat de hemoglobină participă la

  procesele de oxidare rezultând o cantitate mare de energie.

  2. Oxidările tisulare se realizează la nivel mitocondrial.

  3. Capacitatea pulmonară totală reprezinta suma dintre capacitatatea

  vitală și volumul rezidual (CPT= CV+VR).

  ….4. Capacitatea pulmonară totală are o valoare de 5000 ml aer.

  14 puncte 3puncte

  3 puncte

  4x2p. = 8 puncte

  2. a) Basedov-Graves: - cauza: hipersecreția hormonilor tiroidieni

  - manifestări:- creșterea în volum a glandei

  - exoftalmie (bulbucarea ochilor)

  b) explicație: Tiroida are legături funcționale cu hipofiza prin hormonul

  secretat de hipofiză: tireotropina (tireostimulina). Acest hormon

  stimulează creșterea tiroidei și secreția hormonilor tiroidieni.

  c)

  - 6 noțiuni specifice: corticosuprarenala, medulosuprarenala, aldosteron,

  cortizol, sexosteroizi, adrenalină

  Minieseu - Suprarenalele – glande cu secreție internă

  Glandele suprarenale, localizate la polul superior al rinichilor, sunt

  alcătuite din două zone, fiecare secretând hormoni carcteristici.

  Corticosuprarenala (CSR) secretă hormoni de importanță vitală:

  mineralocorticoizii (aldosteron) care sunt responsabili de echilibrul

  mineral, glucocorticoizii reprezentați de cortizol și cortizon, cu efecte pe

  metabolismul proteic, glucidic, lipidic și sexosteroizii care determină

  apariția caracterelor sexuale secundare. Medulosuprarenala secretă

  adrenalină și noradrenalina care intervin în situații neobișnuite de viață

  adaptând orgaanismul la mediu.

  16 puncte 3puncte

  3 puncte

  6 puncte

  4 puncte

  Se punctează orice altă modalitate corectă de răspuns.

  Rezolvarea testelor a fost realizată de prof. Adriana NEAGU, Colegiul Național

  ”Nicolae Iorga” Vălenii de Munte

of 12/12
1 BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE - BACALAUREAT 2020 ANATOMIE, FIZIOLOGIE ȘI GENETICĂ UMANĂ REZOLVARE TEST ANTRENAMENT 11 SUBIECT REZOLVARE PUNCTAJ I 30 puncte A. endocrin, diabetului zaharat 4 puncte 2x2p. = 4 puncte B. Două componente ale sistemului reproducător masculin - caracteristică Testiculele îndeplinesc atât funcție endocrină cât și funcție exocrină Prostata glandă anexă situată în jurul uretrei 6 puncte 2x1p. = 2 puncte 2x2p. = 4 puncte C. 1d; 2a; 3c; 4c; 5c 10 puncte 5x2p. = 10 puncte D. Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspun scorect: 1F; 2F; 3A. 1. F. Sternocleidomastoidienii sunt mușchii gâtului. 2. F. Ficatul secretă bila care nu conține enzime. 3. A 10 puncte 3x2p. = 6 puncte 2x2p. = 4 puncte II 30 puncte A. a) Nucleotidă ADN și nucleotide ARN: asemănare: prezintă ca baza azotată comună citozina deosebire: pentoza specifică ADN este dezoxiriboza iar pentru ARN este riboza b) –numărul de nucteotide care conțin citozină este egal cu numărul nucleotidelor ce conțin guanina = 40; citozina este complemantară cu guanina - numărul de nucleotide care conțin guanină și citozină: guanina+ citozina= 40+40 = 80 - numărul de nucleotide care conţin adenină + timină 186 - 80 = 106 - numărul de nucleotide care conţin timină: 106 : 2 = 53 - numărul legăturilor duble (dintre timină și adenină) din fragmentul de ADN bicatenar = 53 - numărul legăturilor triple (dintre citozină și guanine) din fragmentul de ADN bicatenar = 40 - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: GGGCAT d) formularea cerinţei: Precizați numărul de pentoze din molecula de ADN rezolvarea cerinţei: numărul de pentoze este identic cu numărul de nucleotide: 186 pentoze. 18 puncte 2x2p=4puncte 1 puncte 1puncte 1puncte 1 puncte 2 puncte 2 puncte 2 puncte 2 puncte 2 puncte B. a) grupa de sânge a persoanei care are nevoie de transfuzie: A b) potenţial donator: grupa A motivarea răspunsului : are aceeași grupă cu primitorul (este izogrup) c) consecinţa în cazul transfuziei cu sânge provenit de la un donator incompatibil: apariția unui conflict imun antigen - anticorp ce va determina hemoliza. d) formularea cerinţei: Precizați un alt potențial donator al grupei A rezolvarea cerinţei: Donator cu grupa de sânge O. 12 puncte 2 puncte 2puncte 2puncte 2 pucte 2 puncte 2 puncte
Embed Size (px)
Recommended