Home >Documents >Bare Com Primate

Bare Com Primate

Date post:04-Jul-2015
Category:
View:164 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:

EUROCODE 3: Proiectarea structurilor de otelPartea 1-1: Reguli generale i reguli pentru cldiri 1 1:

BARE COMPRIMATE

Bare comprimate.Alcatuirea sectiunilor. Barele comprimate (stalpii sau elementele grinzilor cu zabrele) sunt alcatuite de regula din profile laminate, iar in cazul unor solicitari mari sectiunea poate fi alcatuita din table sau platbande sudate. d t Forma si marimea sectiunilor este determinata din conditii de: Marimea si natura solicitarii , Rolul barei in structura, Conditii de stabilitate, Calitatea materialului, Modul de executie.SR EN 1993 - Eurocod 3 2

Bare comprimate.Alcatuirea sectiunilor.Dimensiunile sectiunilor elementelor sunt in general mici. Pentru elementele comprimate sectiunile trebuie realizate astfel incat la o arie data A sa se obtina moment de inertie I si raza de giratie i cat mai mari (conditii de stabilitate) stabilitate). Dupa modul de alcatuire a sectiunii transversale barele comprimate pot fi: o p a po Bare cu sectiune unitara, Bare cu sectiune compusa: Elemente putin departate Elemente mult departateSR EN 1993 - Eurocod 3 3

Bare comprimate.Alcatuirea sectiunilor. Al i i il

Bare cu sectiune unitara - formate dintr-un singurelement sau din mai multe elemente asamblate continuu pe toata lungimea lor.

Cand sectiunea este compusa din mai multe elemente acestea trebuie prinse continuu pe lungimea barei barei.SR EN 1993 - Eurocod 3 4

Bare comprimate.Alcatuirea sectiunilor. Al t i ti ilBare cu sectiune compusa - formate din:Elemente putin departate; Elemente mult departate.

Bare cu sectiune compusa din elemente putin departatez y z y y 1 z 1 y

1 z 1 Distanta dintre elementele sectiunii este de grosimea unei table.SR EN 1993 - Eurocod 3 5

Bare comprimate.Bare cu sectiune compusa din elemente putin departate. Elementele care alcatuiesc sectiunea trebuie prinse intre ele p astfel incat bara sa se comporte ca un intreg. Pentru elementele putin departate se dispun solidarizari (fururi) realizate din tabla cu latimea mai mare de 50mm. Aceste rigidizari se prind de elemente cu cordoane de sudura.Rigidizarile pot fi:Mai mari decat elementele sudura de colt Mai mici decat elementele sudura in sant

Distanta dintre fururi se ia mai mica decat valorile maxime din tabel. Pe lungimea elementului comprimat se dispun cel putin 2 Rigidizari (3 panouri). Daca distanta dintre fururi este indeplinita barele se verifica la compresiune cu flambaj ca si barele cu sectiune unitara unitara.SR EN 1993 - Eurocod 3 6

Bare comprimate.Bare cu sectiune compusa din elemente putin departate.

SR EN 1993 - Eurocod 3

7

Bare comprimate.Bare cu sectiune compusa din elemente mult departate.Acestea sectiuni se intalnesc la grinzi cu zabrele (grele), stalpi, portale etc.1 y z 1Axa materiala

1

z

1 y y

1

z

1 y

y

y

1

z

1Axa imateriala

1

z

1

1

z

1

SR EN 1993 - Eurocod 3

8

Bare comprimate.Bare cu sectiune compusa din elemente mult departate.Acestea sectiuni se intalnesc la grinzi cu zabrele (grele), stalpi, portale etc.z y y zAmbele axe sunt imateriale

z y y

Axa materiala

zAxa imateriala

SR EN 1993 - Eurocod 3

9

Bare comprimate.Bare cu sectiune compusa din elemente mult departate.Barele alcatuite din elemente mult departate au elementele sectiunii solidarizate: Discontinuu:Cu placute, Cu zabrelute, Cu diafragme. C di f

Continuu solidarizarea cu placi continui se utilizeaza

mai rar. In aceste cazuri placa de solidarizare intra in calculul p caracteristicilor sectiunii pentru verificarea la flambaj.

SR EN 1993 - Eurocod 3

10

Bare comprimate.Bare cu sectiune compusa din elemente mult departate. Solidarizarile discontinui contribuie la comportarea elementului ca un tot unitar unitar. Ele trebuie sa asigure stabilitatea barei intregi si a fiecarei ramuri in parte. Cand bara nu este prinsa de alte elemente, la capete se prevad placi de capat mai puternice. Solidarizarea cu placute este mai simpla si este folosita mai S lid i l t t i i l i t f l it i des. Placutele se dispun astfel incat lungimea barei sa fie impartita p g p in parti egale. Ele sunt realizate din tabla sau platbanda.SR EN 1993 - Eurocod 3 11

Bare comprimate.Bare cu sectiune compusa din elemente mult departate solidarizare cu placute Distanta intre placute in lungul barei va fi: a 40i1

i1 - este raza de giratie a unui p g profil in raport cu axa proprie, paralela cu axa imateriala a intregii sectiuni (sau iminim).

Latimea placutei: Placi curente: Placi de capat:

0,5h0 b 0,8h0

0,7 h0 b h0 Grosimea placutei: c t , t 8mm 50SR EN 1993 - Eurocod 3 12

Bare comprimate.Bare cu sectiune compusa din elemente mult departate solidarizare cu zabreluteA i Asigura o rigiditate mai mare barei, d i idit t i b i dar este mai dificila; Se recomanda cand bara comprimata este supusa si la moment incovoietor; Zabrelele sunt in general p g profile cornier; ; Inclinarea zabrelelor este aprox. 45; In capetele elementelor cand nu sunt legate de alte elemente se dispun placi de capat care se realizeaza dupa conditiile de la placute placute.SR EN 1993 - Eurocod 3 13

Bare comprimate.Bare cu sectiune compusa din elemente mult departate solidarizare cu zabrelute Zabrelire triunghiulare cu montanti suplimentari: a 40i1 Intersectia axelor in nod se recomanda sa fie axata. Nu se recomanda prinderei zabrelutelor pe d d b l l gusee; in cazurile acestea se accepta (prefera) prinderea lor dezaxata.

SR EN 1993 - Eurocod 3

14

Bare comprimate.Bare cu sectiune compusa din elemente mult departate. La grinzile cu zabrele puternic solicitate se recomanda: Bare intinse solidarizare cu p placute. Bare comprimate solidarizare cu zabrelute. In general: ho mare - solidarizare cu placute. p ho mic - solidarizare cu zabrelute

SR EN 1993 - Eurocod 3

15

Bare comprimate Flambaj prin incovoiereFlambajul in domeniu elastic. Se considera valabila ipoteza reactiunilor plane si ca flambajul se produce numai prin incovoiere. Se considera o bara dreapta, cu reactiune constanta, constanta articulata la un capat si simplu rezemata la celalalt, de lungime l, solicitata la compresiune axiala de forta NEd. Bara isi poate pierde stabilitatea in planul de rigiditate minima in momentul in care forta de compresiune NEd atinge o anumita valoare numita incarcare critica d fl i iti de flambaj Ncr. b j

M " = N cr ySR EN 1993 - Eurocod 3 16

Bare comprimate Flambaj prin incovoiereFlambajul in domeniu elastic.O rezolvare teoretica a acestei probleme revine lui Euler care a obtinut o expresie a valorii teoretice foarte apropiata de valorile experimentale.

N cr =

2 E I minl2 1

l1 - lungime de flambaj

Ncr - incarcare critica de flambaj Imin moment de inertie minim E modul de elasticitate longitudinalSR EN 1993 - Eurocod 3 17

Bare comprimate Flambaj prin incovoiereFlambajul in domeniu elastic.Aceasta relatie a stabilit-o considerand ipoteza: stabilit o- forta se aplica perfect centric; - bara perfect dreapta; - materialul perfect omogen , elastic in toate sectiunile barei; - sectiunea perfect constanta;

Pentru alte moduri de rezemare a barei la capete, apare un coeficient m, care multiplica lungimea barei;

2 E I min N cr = (l1 )2SR EN 1993 - Eurocod 3 18

Bare comprimate Flambaj prin incovoiereFlambajul in domeniu elastic.

2 E I min i N cr = , 2 (l1 )

l1 = l f

lf - l lungimea d fl i de flambaj a barei di t t di t d b j b i distanta dintre doua puncte t de inflexiune Lungimea de flambaj depinde de: Lungimea barei l Modul de fixare al barei la capete V i ti sectiunii b Variatia ti ii barei i Variatia incarcarii in lungul barei

SR EN 1993 - Eurocod 3

19

Bare comprimate Flambaj prin incovoiereFlambajul in domeniu elastic.

lf

l

l

l

l

l

lf f

l

lf = l

l f = 2l

l f = 0,7l

lf - este distanta dintre doua puncte de inflexiune consecutive ale fibrei medii deformate a barei prelungita la infinit.SR EN 1993 - Eurocod 3 20

l

lf

Bare comprimate Flambaj prin incovoiereFlambajul in domeniu elastic.Plecand de la relatia lui Ncr se poate obtine relatia efortului unitar critic: f l

N cr 2 E I 2E 2E cr = = 2 = = 2 2 A A lf lf i lf - lungime de flambajNcr - incarcare critica de flambaj j Imin moment de inertie minim E modul de elasticitate longitudinal l zveltetea bareiSR EN 1993 - Eurocod 3

I min = i 2 min A

=

lf i

21

Bare comprimate Flambaj prin incovoiereFlambajul in domeniu elastic.Flambajul elastic are loc pentru:

cr p

2E cr = 2

- Ecuatia unei hiperbole

SR EN 1993 - Eurocod 3

22

Bare comprimate Flambaj prin incovoiereFlambajul in domeniu elasto-plastic.

p cr cIn domeniul inelastic modulul de elasticitate a otelului nu mai este constant, este un modul tangent Et.In domeniul elasto-plastic E este valabil si s-au propus mai multe procedee si formule de calcul de diferiti autori: -Engesser- formula lui Euler, luand in considerare Et, -Karman- formula lui Euler, folosind un modul de , elasticitate transformat sau modulul redus, -Shanley.SR EN 1993 - Eurocod 3 23

Bare comprimate Flambaj prin incovoiereFlambajul in domeniu elasto-plastic.

2 E 2 2 1 = el = el 2 E 1 = el = el1 = E fy

In EC3:

=SR EN 1993 - Eurocod 3

fy 23524

Bare comprimate Flambaj prin incovoiereCea mai folosita metoda de verificare la stabilitate a barelor comprimate cu se

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended