+ All Categories
Home > Documents > Balade vesele si tristecdn4.libris.ro/userdocspdf/833/Balade vesele si triste...Rapsodii de varl 18...

Balade vesele si tristecdn4.libris.ro/userdocspdf/833/Balade vesele si triste...Rapsodii de varl 18...

Date post: 02-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 23 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
8
George TopArceanu POE,ZTT Editura Herra
Transcript
Page 1: Balade vesele si tristecdn4.libris.ro/userdocspdf/833/Balade vesele si triste...Rapsodii de varl 18 Acceleratul Rapsodii de.23 toamnd .25 Balada unui greier mic Catrene Balada chiriaqului

George TopArceanu

POE,ZTT

Editura Herra

Page 2: Balade vesele si tristecdn4.libris.ro/userdocspdf/833/Balade vesele si triste...Rapsodii de varl 18 Acceleratul Rapsodii de.23 toamnd .25 Balada unui greier mic Catrene Balada chiriaqului

CUPRINS

BALADE VESELE $I TRISTE

Rapsodiideprimf,vard .r... ........9Cintec . . .12Baladacf,lf,torului ..... 13BaladapopiidinRudeni ......15Pastel ....17Rapsodii de varl 18AcceleratulRapsodii de

.23

.25toamndBalada unui greier micCatreneBalada chiriaqului gr[bit

matiamdtoamnf, .....42

. .43Epilog 44

.3132343740

Noapte deNoapte deNoapte dePainjiniq

PARODII ORIGINALE

In loc de prefa{[Al. Dep6rd{eanu:

Yalalatafi... ......46Dimitrie Bolintineanu :

Mihai Viteazul qi turciiGeorge Coqbuc:

figaniiA. Mirea:Bustuluimeu ....55R[spunsulcometei ....57

45

.50

52

t57

Page 3: Balade vesele si tristecdn4.libris.ro/userdocspdf/833/Balade vesele si triste...Rapsodii de varl 18 Acceleratul Rapsodii de.23 toamnd .25 Balada unui greier mic Catrene Balada chiriaqului

Sonete:La cinematografUn romantic

Ion Minulescu:(Trei romanle pentru mai tirziu)

I. Romanla automobiluluiII. Roman{E autumnalEIII. Romanla gramofonului

M. Codreanu:(Sonete parnasiene)I. ScamatorulIL Testamentul unui poet cunoscut ' ' '68Mircea Dem. R6dulescu:

Nocturn6Adrian Maniu:

69

Un incep6tor de tale.Apostrofe la lunf,

Otilia Cazimk:I. Vis albII. Strofld risipitlIII. Ariciul

Demostene Botez:Tristeli provinciale

Tudor Arghezi:I.Psalm .:... ..-77

, Il.Menire'r'',r.... "'78Ill.Blesteme .---79

MIGDALEAMARE

Prefa![CioaraFum

606l

62.63.65

67

7t

727373

75

.8285.89

Sonet estival 9lAlbum

158

92

Page 4: Balade vesele si tristecdn4.libris.ro/userdocspdf/833/Balade vesele si triste...Rapsodii de varl 18 Acceleratul Rapsodii de.23 toamnd .25 Balada unui greier mic Catrene Balada chiriaqului

Sonete pluvioaseLa vdnf,toare:

I. DecorulII. Un iepurelII. MasaIV. La intoarcere

OctombrieNoiembriePrimf,varaUn duelBalada corbilor$ingurin jurul unui divorfDedicalieGeloziePopulardToamna in parcBalada unei stele miciIn IaqiExpunere de motiveCocostdrcul albastruPoetulScrisoareRipostlBene Merenti

93

95969799

.100

.101

.t02

.104106

.t07

.108

.113

.rt4

.11s

.fi6

.It7

.r20

.t2l

.123

.125

.126

.130

.t32

DIN PERIODICE

1908 .....135o"p,om,ai.'.... :. ::. ::: :::: :. :... ......t37Catreneimprovizate ... .....140Lumin6 .. .142Acuarei[ . .143Paragini . . .144

159

Page 5: Balade vesele si tristecdn4.libris.ro/userdocspdf/833/Balade vesele si triste...Rapsodii de varl 18 Acceleratul Rapsodii de.23 toamnd .25 Balada unui greier mic Catrene Balada chiriaqului

Martie

C4icavoi!... ...."\12

POSTUME

Zi de vard .752

Fabule pentru copiigivotutgicolbfana ..... ......153Boierul ii argatul . .154

,Leuldeghizat . -....154:ploua... ... .155

Dintren .....156

160

Page 6: Balade vesele si tristecdn4.libris.ro/userdocspdf/833/Balade vesele si triste...Rapsodii de varl 18 Acceleratul Rapsodii de.23 toamnd .25 Balada unui greier mic Catrene Balada chiriaqului

BALADE \rESELE SI TRISTE

RAPSODII DE PRIMAVARA

I

Sus, prin crdngul adormit,A trecut in tainl mare,De cu noapte, risipind

$ir*i de mlrgf,ritareDin panere de argint,

Stol bdlaiDe ingeraqiCu alaiDe toporaqi.

Prim6var6, cui le dai?Prim5varf,, cui le laqi?

II

Se-nalftr abur moale din grldin6.Pe jos, pornesc furnicile la drum.Acoperiquri veqtede-n lumin[intind spre cer ogeaguri flrrA fum.

Pe ldngd garduri s'a ztr dntat p[m6ntul

$i ies g6ndacii-Domnului Pe zid.Ferestre amo(ite se deschidSf, intre-n cas[ soarele 9i vAntul'

):

Page 7: Balade vesele si tristecdn4.libris.ro/userdocspdf/833/Balade vesele si triste...Rapsodii de varl 18 Acceleratul Rapsodii de.23 toamnd .25 Balada unui greier mic Catrene Balada chiriaqului

De prin balcoane

$i coridoareAlbe tulpaneFdlfhie-n soare.Ies gospodineleIufi ca albinele,P6ru1le fluturE,Toate dauzor.Unele m6tur6,Altele scutur[Colbul din pAturA

$i din covor.

Unzarzdr mic, inmijlocul g$dinii,$i-a rdsfirat crengu{ele ca spiniiDe fricd sf, nu-i cadd,la picioare,Din creqtet, vllul sublirel de floare.

CE s-a trezit a4a de dimineaflCu ramuri plbe - qi se poate spuneC[-i pentru-ntdia oarf, in via{trCand i se.ntimpl[-asemenea minune.

Un nor sihastru

$i-adun[-n poal[Argintul tot.Cerul e-albastruCa o petaldDe miozot.

m

Soare crud in liliac,Zbor sublire de g6ndac,

10

Page 8: Balade vesele si tristecdn4.libris.ro/userdocspdf/833/Balade vesele si triste...Rapsodii de varl 18 Acceleratul Rapsodii de.23 toamnd .25 Balada unui greier mic Catrene Balada chiriaqului

Glasuri miciDe rdndunici,

Viorele gi urzici...Prim[var6, din ce raiNevisat de plmdnteniVii cu m6ndrul tdu alaiPeste cr6nguri qi poieni?Pogordtf, pe plmtntin mEt[suri lungi de v0nt,Laqi in urm6, pe cimpii,

Galbeni viiDe p[p[dii,

B61!i albastre qi-nsoriteDe omlt topit abia,

$i pe dealuri muceziteArEturi de catifea.

$i pornegti departe-n susDupE iarna ce s-a dlrs,Duptr trena-i de ninsoriAqternutl pe colini...Drumuri nalte de cocori,Cdlduzli cei stf,ini,i1i indreapu an cu anPasul tainic qi te mintSpre linutul diafanA1 c0mpiilor de-argint.Iar acolo te opreqti

$i doar pasul t[u uqorIn omf,t strdlucitor,Las[ urme vioriiDe conduri imp[r6teqtiPeste albele stihii...

Prim6var6, unde eqti?

11


Recommended