+ All Categories
Home > Documents > ASAMBL ĂRI PRIN PRESARE

ASAMBL ĂRI PRIN PRESARE

Date post: 15-Jan-2016
Category:
Upload: tokala
View: 101 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
Description:
ASAMBL ĂRI PRIN PRESARE. Asamblări prin presare. - PowerPoint PPT Presentation
of 11 /11
ASAMBLĂRI PRIN PRESARE
Transcript
Page 1: ASAMBL ĂRI PRIN PRESARE

ASAMBLĂRI PRIN PRESARE

Page 2: ASAMBL ĂRI PRIN PRESARE

Asamblări prin presare

Asamblarea prin presare face parte din categoria asamblărilor nedemontabile şi se obţine prin presarea a două piese, astfel încât între acesteasă apară forţe de strângere care să ducă la blocarea mişcării lor relative. Asamblarea prin presare se poate realiza:-prin încălzire sau răcire;-prin deformare.

Asamblarea se poate face: prin presare transversală sau prin presare longitudinală.

Page 3: ASAMBL ĂRI PRIN PRESARE

Asamblarea prin încălzire Asamblarea prin încălzire se execută prin încălzirea piesei cuprinzătoare, ceea ce permite introducerea uşoară a piesei cuprinse în alezajul său, datorită fenomenului de dilatare. După ce ansamblul este răcit, este realizată strângerea prescrisă.

După prelucrare la temperatura mediului ambiant, diametrul piesei interioare, di, este mai mare decât diametrul găurii, d. După încălzirea piesei găurite, diametrul acesteia devine mai mare decât diametrul arborelui şi montajul devine posibil. La răcire, datorită contracţiei, piesa exterioară va strânge piesa de diametru mai mic.

Operaţia poartă denumirea de fretare şi este folosită la montajul bandajului roţilor, la vagoanele de cale ferată.Asamblare prin încălzire

Page 4: ASAMBL ĂRI PRIN PRESARE

Încălzirea pieselor

Încălzirea pieselor se face în baie de apă, ulei mineral sau ulei de ricin.Baia este prevăzută cu o plasă de sârmă, pentru ca piesele încălzite să nu intre în contact cu fundul băii sau cu elementele de încălzire.

Baie pentru încălzirea pieselor 1- bazin; 2- sârmă de protecţie;

3- suport piesă; 4 – piesă; 5- termometru.

Page 5: ASAMBL ĂRI PRIN PRESARE

Încălzirea electrică a pieselor pentru fretare

1-baie metalică; 2- piesă încălzită; 3- rezistenţe electrice; 4- suport; 5- inductor

În unele situaţii, este mai convenabil ca încălzirea pieselor să se facă folosind rezistenţe electrice sau prin inducţie .

Page 6: ASAMBL ĂRI PRIN PRESARE

Asamblarea prin răcirea piesei interioare Asamblarea prin răcirea piesei interioare se aplică atunci când piesa cuprinzătoare este voluminoasă sau când are o configuraţie mai complexă. În aceste situaţii, montajul se realizează în instalaţii speciale, prin răcirea piesei cuprinse.

Fenomenul care stă la baza procedeului este contracţia piesei, produsă odată cu scăderea temperaturii. Răcirea pieselor se realizează în instalaţii de răcire.

Pentru răcire, se pot folosi următoarele substanţe sau amestecuri:-gheaţă cu clorură de sodiu, pentru temperaturi de până la – 100 C;-zăpadă carbonică, pentru temperaturi de până la – 700 C;-oxigen sau azot lichid, pentru temperaturi până la – 180.....-1900 C;

1-Piesă cuprinzătoare; 2- Piesă răcită.

Page 7: ASAMBL ĂRI PRIN PRESARE

Asamblarea prin mandrinare se realizează prin lărgirea radială a piesei cuprinse ( a arborelui) sau prin comprimarea piesei cuprinzătoare. Sunt folosite atunci când este necesar să se asigure o bună etanşare între piesele îmbinate.

Operaţia se realizează folosind dispozitive şi scule specializate .

Operaţia de mandrinare se poate realiza manual sau mecanizat.

Mandrinarea manuală se aplică de obicei ţevilor cu pereţi subţiri sau celor din alamă sau cupru. Ţeava asamblată prin mandrinare va fi debitată cu 1,5........2,5 mm mai lungă decât lungimea finală de după mandrinare.

Mandrinarea mecanizată se aplică ţevilor cu pereţi groşi, folosindu-se un dispozitiv de mandrinare .

Dispozitiv de mandrinare

Page 8: ASAMBL ĂRI PRIN PRESARE

Asamblări prin deformarea piesei

Asamblările prin deformarea piesei, se aplică la piesele cu pereţi subţiri şi constă în modelarea capetelor celor două piese în aşa fel încât să nu permită deplasarea lor una faţă de cealaltă.

Asamblările prin deformare sunt specifice industriei aparatelor de măsurat, industriei electrotehnice şi celei de calculatoare.

Page 9: ASAMBL ĂRI PRIN PRESARE

Asamblări prin urechi

a - metoda de asamblare; b, c, d –asamblări cu urechi răsucite

Metoda constă în îndoirea sau răsucirea unor urechi, în decupările corespunzătoare piesei pereche. În acest fel piesele sunt asigurate împotriva deplasărilor reciproce.

Deoarece la îmbinările prin urechi asgurarea de formă este ceva mai stabilă datorită elasticităţii materialului, se recomandă folosirea asamblărilor cu urechi răsucite

Page 10: ASAMBL ĂRI PRIN PRESARE

Asamblări prin răsfrângere

Se mai numesc şi asamblări pe contur închis; permit îmbinarea a două sau a mai multor piese, prin răsfrângerea marginilor unei piese peste cealaltă. La acest tip de asamblare, asigurarea se realizeazăprin formă .Operaţia necesită o fază de pregătire, pentru îmbinările pe contur deschis, la terminarea răsfrângerii, piesele se asigură împotriva deplasărilor prin lăcuire.Metoda se aplică la piesele execute din materiale metalice moi, oţel moale, aluminiu, alamă, iar piesa pe care se răsfrâng marginile trebuie să fie suficient de rezistentă.

Exemple de asamblări prin răsfrângere:a–îmbinare pe contur închis cu bordura interioară; b-îmbinare pe contur deschis cu bordură exterioară;c-îmbinare prin răsfrângere a unui indicator pentru aparate de măsurare

Page 11: ASAMBL ĂRI PRIN PRESARE

Îmbinări prin falţ.

Exemple de asamblări prin falţa-falţ simplu direct; b- falţ dublu.

Se deosebesc de îmbinările prin răsfrângere, prin faptul că ambele piese se îndoaie la locul de asamblare . Se aplică la îmbinările mantalelor din tablă pentru recipiente cilindrice, precum şi la asamblarea fundurilor acestor recipiente.


Recommended