+ All Categories
Home > Documents > are de... · lucru învățate: plierea unui evantai, coloratul, decuparea, lipirea, asamblarea. 3....

are de... · lucru învățate: plierea unui evantai, coloratul, decuparea, lipirea, asamblarea. 3....

Date post: 09-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 10 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 16 /16
Învățător metodist : Lupea Fănica Profesor metodist: Tudose Mariana Profesor coordonator: Bonciu Ecaterina Elevă propunătoare : Hârdea Veronica Ionica
Transcript

Învățător metodist : Lupea Fănica

Profesor metodist: Tudose Mariana

Profesor coordonator: Bonciu Ecaterina

Elevă propunătoare : Hârdea Veronica Ionica

Unitatea de învățământ : Liceul Pedagogic „D. P. Perpessicius”

Data: 17 ianuarie, 2019

Clasa a III-a

Învățător metodist : Lupea Fănica

Profesor metodist: Tudose Mariana

Profesor coordonator: Bonciu Ecaterina

Elevă propunătoare : Hârdea Veronica Ionica

Aria curriculară: Arte

Disciplina: Arte vizule și abilități practice

Tema: Tehnici de lucru combinate pentru obținerea unui colaj

Subiectul lecției: Peisaj de iarnă

Tipul lecției: Formare de priceperi și deprinderi

Efectivul clasei de elevi: 32 de elevi

Durata: 50 de minute

Competențe specifice:

1.1.Recunoașterea unor mesaje comunicate prin imagini în contexte familiarre;

2.2. Realizarea de creații funcționale în diverse tehnici pe diferite suporturi( hârtie, confecții

textile, ceramică, sticlă, etc.);

2.3. Valorificarea elementelor de limbaj plastic în compoziții tematice.

Obiective operaționale:

Pe plan cognitiv:

OO1: - să identifice materialele și instrumentele necesare realizării colajului;

OO2: - să decupeze corect după contur diferite forme;

OO3: - să realizeze corect un evantai, folosind tehnica plierii;

OO4: - să decoreze evantaiul prin lipire, folosind modelele alese;

OO5 : -să realizeze un peisaj de iarnă, asamblând formele decupate ;

OO6 :- să evalueze propria lucrare și pe ale colegilor , respectând criteriile de evaluare stabilite ;

Pe plan psiho –motric:

O7:- să adopte o poziție corectă a corpului pe toată perioada orei;

O8: - să folosească cu grijă intrumentele de lucru ce vor fi utilizate;

O9: - să execute mișcări de încălzire a mușchilor fini ai mâinilor;

Pe plan afectiv:

O10:- să manifeste interes pe parcursul orei.

Strategia didactică:

Resurse procedurale:

conversația

observația

explicația

demonstrația

exercițiul practic

evaluarea

Resurse materiale:

video-proiector

hârtie colorată

lipici

foarfecă

evantai

fulgi de nea din hârtie

șabloane de: case, oameni de zăpadă, brazi, copii

Forme de organizare a colectivului de elevi :

frontală

individuală

Bibliografie:

Programa școlară pentru disciplina ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI PRACTICE.

Clasele a III-a și a IV-a;

Moment organizatoric: Pregatesc materialele necesare pentru desfășurarea orei de arte

vizuale și abilități practice și asigur atmosfera optimă pentru desfășurarea orei.

Nr.

Crt.

Etapele

lecției

Desfășurarea lecției Strategia didactică Forma de

evaluare Obiective

Operaționale

Activitatea propunătoarei Activitatea

elevilor

Resurse

procedurale

Resurse

materiale

Forme de

organizare

1.

Captarea

atenției

Le captez atenția elevilor

prin prezentarea videoclipului cu peisaje de iarnă desprinse din poezia „Iarna pe uliță” de

George Coșbuc, concomitent cu audierea poeziei. (anexa1)

Le adresez elevilor câteva întrebări pe baza imaginilor:

-Ce anotimp este prezentat în imagine ?

-Ce elemente compun peisajele de iarnă ?

-Ce aspect are zăpada ? De ce ? -Acest lucru înseamnă că , noi

putem reda zăpada , în unele lucrări , folosind diverse tonuri

deschise ale unei culori. Sugerăm astfel, înserarea, sau cum se reflectă lumina soarelui

pe zăpadă.

Elevii urmăresc videoclipul prezentat și

răspund la întrebări:

-În imagini este

prezentat anotimpul iarna.

- Elementele care compun peisajele de iarnă sunt :

pământul acoperit cu zapadă, casele

și copacii acoperiți cu zăpadă, copiii cu

săniuțele, oamenii de zăpadă.

-Zăpada pare a fi albastră , datorită înserării , lipsei

luminii soarelui.

observația

conversația

explicația

video- proiector

frontală

-observarea sistematică

-aprecieri verbale

2.

Anunțarea

temei

Le comunic elevilor că astăzi

vom realiza un peisaj de iarnă, folosind diferite tehnici de

Elevii sunt

atenți la indicațiile propunătoarei.

conversația

frontală

lucru învățate: plierea unui evantai, coloratul, decuparea, lipirea, asamblarea.

3.

Formarea

priceperilor

și

deprinderilor

OO1

Intuirea modelului și a

materialelor de lucru :

Le prezint elevilor lucrarea model (anexa 2) și îi întreb ce materiale am folosit.

Solicit elevilor să recunoască tehnicile de lucru pe care le-am

folosit.

Explicarea și

demonstrarea modului de

lucru:

-dintr-o foaie albă realizăm un evantai, prin pliere ;

-în spatele evantaiului lipim foaia/cartonul albastru;

-colorarea și decuparea șabloanelor primite; -decorarea evantailui cu

imaginile decupate.

Elevii observă

modelul prezentat și enumeră materialele

folosite în realizarea lui :

evantai, hârtie colorată, lipici, fulgi de nea,

șabloane de: case, brazi, oameni de

zăpadă, copiii. Elevii identifică

tehnicile de lucru care au fost folosite în

realizarea modelului..

Câțiva elevi repetă operațiile

de lucru ,în ordinea

prezentată.

conversația

conversația

-observația -conversația -explicația

-demonstrația

-hârtie

colorată -lipici

-evantai -fulgi de nea

-șabloane de: case,

oameni de zăpadă, brazi,

siluete de copii

frontală

frontală

aprecieri

verbale

observarea

sistematică

Efectuarea exercițiilor

de încălzire:

Boboc- floare Ploaia

Rotirea mânilor din încheietură

Elevii execută corect exercițiile de încălzire a

mușchilor.

exercițiul

frontală

individuală

-aprecieri

verbale -observarea

sistematică

OO3

OO2

OO4

Realizarea

efectivă a lucrării:

Îndemn elevii să

înceapă lucrarea, respectând criteriile de

evaluare: Acuratețea lucrării Originalitate

Colorarea corectă Decuparea corectă

Echilibrul lucrării

Le împart elevilor foi cu desene care reprezintă

case, brazi, oameni de zăpadă și copii la săniuș, pe care ei trebuie să le

coloreze, apoi să le decupeze și să le lipească

pe evantai.

Elevii repetă

criteriile de evaluare de care trebuie să țină

cont ,apoi se pregătesc pentru realizarea lucrării.

Elevii realizează un evantai și lipesc

fundalul albastru. Elevii colorează și

decupează corect sabloanele date :

case, copaci, copii, săniuțe.

-observația

-conversația

-conversația -explicația -demonstrația

-exercițiul practic

-hârtie colorată -lipici

-foarfecă -evantai

-fulgi de nea

frontală

individuală

-aprecieri verbale -observarea

sistematică

aprecieri verbale

observarea sistematică

OO5

Le atrag atenția că pot adăuga elemente ,pentru ca lucrarea să fie originală.

De asemenea, îi atenționez să aibă grijă la asigurarea

unui echilibru al lucrării.

Elevii decorează evantaiul cu formele obținute după

decupare, urmărind realizarea unei lucrări

echilibrate..

-șabloane de: case, oameni de

zăpadă, brazi, copii

4. Evaluarea

lucrărilor

OO6

La sfârșitul orei evaluez lucrările după criteriile de

evaluare.

Elevii ies în fața clasei cu lucrările, iar

ceilalți le vor analiza , conform criteriilor de evaluare.

-conversația -observația

lucrările elevilor

frontală aprecieri verbale

5. Încheierea

lecției

Fac aprecieri verbale

individuale și de grup referitoare la modul în

care au lucrat elevii . Propun elevilor să incheiem lecția,

interpretând cântecul „Crăiasa Zăpezii”.

Elevii ascultă

aprecierile propunătoarei, apoi

interpretează cântecul „Crăiasa Zăpezii”.

-conversația

-evaluarea

frontală aprecieri

verbale

Iarna pe uliță

De George Coșbuc

A-nceput de ieri să cadă

Câte-un fulg, acum a stat,

Norii s-au mai răzbunat

Spre apus, dar stau grămadă

Peste sat.

Nu e soare, dar e bine,

Şi pe râu e numai fum.

Vântu-i liniştit acum,

Dar năvalnic vuiet vine

De pe drum.

Sunt copii. Cu multe sănii,

De pe coastă vin ţipând

Şi se-mping şi sar râzând;

Prin zăpadă fac mătănii;

Vrând-nevrând.

Gură fac ca roata morii;

Şi de-a valma se pornesc,

Cum prin gard se gâlcevesc

Vrăbii gureşe, când norii

Ploi vestesc.

Cei mai mari acum, din sfadă,

Stau pe-ncăierate puşi;

Cei mai mici, de foame-aduşi,

Se scâncesc şi plâng grămadă

Pe la uşi.

Colo-n colţ acum răsare

Un copil, al nu ştiu cui,

Largi de-un cot sunt paşii lui,

Iar el mic, căci pe cărare

Parcă nu-i.

Haina-i măturând pământul

Şi-o târăşte-abia, abia:

Cinci ca el încap în ea,

Să mai bată, soro, vântul

Dac-o vrea!

El e sol precum se vede,

Mă-sa l-a trimis în sat,

Vezi de-aceea-i încruntat,

Şi s-avântă, şi se crede

Că-i bărbat;

Cade-n brânci şi se ridică

Dând pe ceafă puţintel

Toată lâna unui miel:

O căciulă mai voinică

Decât el.

Şi tot vine, tot înoată,

Dar deodată cu ochi vii,

Stă pe loc - să mi te ţii!

Colo, zgomotoasa gloată,

De copii!

El degrabă-n jur chiteşte

Vrun ocol, căci e pierdut,

Dar copiii l-au văzut!

Toată ceata năvăleşte

Pe-ntrecut.

- "Uite-i, mă, căciula, frate,

Mare cât o zi de post -

Aoleu, ce urs mi-a fost!

Au sub dânsa şapte sate

Adăpost!

Unii-l iau grăbit la vale,

Alţii-n glumă parte-i ţin -

Uite-i, fără pic de vin

S-au jurat să-mbete-n cale

Pe creştin!

Vine-o babă-ncet pe stradă

În cojocul rupt al ei

Şi încins cu sfori de tei.

Stă pe loc acum să vadă

Şi ea ce-i.

S-oţărăşte rău bătrâna

Pentru micul Barba-cot.

- "Aţi înnebunit de tot -

Puiul mamii, dă-mi tu mâna

Să te scot!

Cică vrei să stingi cu paie

Focul când e-n clăi cu fân,

Şi-apoi zici că eşti român!

Biata bab-a-ntrat în laie

La stăpân.

Ca pe-o bufniţ-o-nconjoară

Şi-o petrec cu chiu cu vai,

Şi se ţin de dânsa scai,

Plină-i strâmta ulicioară

De alai.

Nu e chip să-i faci cu buna

Să-şi păzească drumul lor!

Râd şi sar într-un picior,

Se-nvârtesc şi ţipă-ntruna/Mai cu zor.

Baba şi-a uitat învăţul:

Bate, -njură, dă din mâini:

- "Dracilor, sunteţi păgâni?

Maica mea! Să stai cu băţul

Ca la câini!

Şi cu băţul se-nvârteşte

Ca să-şi facă-n jur ocol;

Dar abia e locul gol,

Şi mulţimea năvăleşte

Iarăşi stol.

Astfel tabăra se duce

Lălăind în chip avan:

Baba-n mijloc, căpitan,

Scuipă-n sân şi face cruce

De Satan.

Ba se răscolesc şi câinii

De prin curţi, şi sar la ei.

Pe la garduri ies femei,

Se urnesc miraţi bătrânii

Din bordei.

- "Ce-i pe drum atâta gură?

- "Nu-i nimic. Copii ştrengari.

- "Ei, auzi! Vedea-i-aş mari,

Parcă trece-adunătură

De tătari!


Recommended