+ All Categories
Home > Spiritual > Apostazia Alfa si Omega

Apostazia Alfa si Omega

Date post: 27-May-2015
Category:
Upload: christian-victor
View: 4,005 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
Istoria recenta a unei apostazii advente.
51
Haga clic en el icono para agregar una imagen O scurtă istorie A P O S T A Z I A
Transcript
Page 1: Apostazia Alfa si Omega

Haga clic en el icono para agregar una imagen

O scurtă istorie

A P O S T A Z I A

Page 2: Apostazia Alfa si Omega

Avertizare din partea Spiritului Profetic: “Cei ce au avut ocazia de a auzi adevărul, și totuși nu fac eforturi de a-L asculta și înțelege, gândind că așa nu vor fi responsabili, vor fi considerați vinovați înaintea lui Dumnezeu tot ca și când l-ar fi auzit și refuzat. Nu va fi nici o scuză pentru cei ce aleg să stăruie în eroare, când ar fi putut înțelege ce este adevărul.” (Ellen G. White, Comentariul Bíblic Adventist, vol. 7-A, pag. 262,ed.spaniolă.)

Page 3: Apostazia Alfa si Omega

În 1844, Dumnezeu Și-a propus să stabilească Biserica cum nu a fost niciodată înainte în istorie sau în altă generație. Mari oameni ca William Miller, Josua V. Hines, Joseph Bates, James White, J.H. Waggoner, Uriah Smith și J.N. Andrews, au fost special folosiți de Dumnezeu pentru a scoate în evidență marile învățături biblice îngropate sub erorile tradiției papale. Dumnezeu, de asemenea a dat mesaje speciale de mângâiere, avertizare și călăuzire spirituală prin intermediul slujirii profetice a Elenei G. White.

Page 4: Apostazia Alfa si Omega

APOSTAZIA ALFA

Page 5: Apostazia Alfa si Omega

Dr. Kellogg, un inventator strălucit și medic nutriționist, a fost unul dintre personalitățile faimoase din istoria Bisericii AZS. Lumea își amintește de el că a fost directorul vestitului Sanatoriu de la Battle Creek, Michigan. Biserica îl amintește pentru învățăturile panteiste dezvoltate în cartea sa, “Templul viu”. În data de 18 februarie 1902, sanatoriul din Battle Creek a fost incendiat. Dr.Kellogg imediat a făcut planuri de reconstrucție a sanatoriului și a cerut ajutorul Conferinței Generale. Pastorul Daniels i-a sugerat dr.Kellogg ca să scrie o carte simplă despre fiziologie și sănătate și ea să fie vândută de biserică în Statele Unite, iar prin vânzarea a 500 de mii de exemplare, ceea ce se va câștiga să fie folosit pentru a reconstrui sanatoriul.

Page 6: Apostazia Alfa si Omega

Dr. Kellogg a pregătit repede manuscrisul și un comitet a fost desemnat pentru a revizui cartea. Comitetul Conferinței Generale nu a publicat cartea pentru că ei au observat că aceasta conținea învățături panteiste în ce privește personalitatea lui Dumnezeu. După ce liderii au refuzat să publice cartea lui Kellogg, el a ordonat aceasta la revista Review&Herald. O lună după aceea, tipografia revistei Review&Herald a luat foc și plăcile cărții ce erau pregătite în tipografie au fost distruse complet de incendiu. În 16 martie 1903, Ellen G.White a scris lui Kellogg: “Dumneata nu ești lămurit cu privire la personalitatea lui Dumnezeu, care este totul pentru noi ca popor. Dumneata ai distrus pe Însuși Dumnezeu.” E.G.White, Scrisoarea 300, 1903 .

Page 7: Apostazia Alfa si Omega

După distrugerea plăcilor cărții în incendiul de la editura ”Review&Herald”, mulți au sperat că Dr. Kellogg nu va mai publica ”Templul viu”. Dar, mai degrabă decât a accepta avertizmentul mesajului lui Dumnezeu, el a trimis manuscrisul la o tipografie comercială în Battle Creek şi 3.000 de exemplare de carte au fost tipărite şi au început să circule liber între adventiştii de ziua a şaptea. Nu numai că aceasta a fost alfa crizei doctrinare, dar de asemenea, a avut loc un conflict de putere, conflictul fiind o dezbinare permanentă în denominațiunea Adventistă. Mulți au acceptat învățăturile Dr. Kellogg ca fiind noua lumină. Kellogg a susținut că el a demonstrat ceea ce Ellen G. White predica cu mulți ani înainte.

Page 8: Apostazia Alfa si Omega

Mulți adventiști cred că învățăturile eronate ale lui Kellogg erau numai în ce privește panteismul. Dar mulți nu știu ceea ce el a omis în scrisorile către G.I.Butler. Pentru Kellogg cea mai importantă întrebare prezentată în Templul viu era aceasta: Este Spiritul Sfânt o persoană sau nu?”

Page 9: Apostazia Alfa si Omega

Liderii au încercat să convingă pe Kellogg că Duhul Sfânt nu era o persoană separată de Tatăl și Fiul, și că El este natura internă ce o împart între Ei. Însă Kellogg a parafrazat citate spuse de Ellen G.White și a încercat să justifice noua sa învățătură.

Page 10: Apostazia Alfa si Omega

Din ce motiv liderii erau surprinși și deranjați de Kellogg și de învățăturile sale speculative în ce privește Duhul Sfânt și trinitatea? Pur și simplu pentru că în acel timp biserica adventistă era strict nontrinitariană, așa cum se dovedește prin crezul fundamental și cărțile publicate în acea vreme. Toți liderii bisericii și majoritatea adventiștilor erau în armoníe cu acest crez. Orice persoană care ar fi publicat sau învățat concepte panteiste sau trinitare era în total dezacord cu fundamentul bisericii stabilit de-a lungul timpului, asupra învățăturii despre Dumnezeu. Chiar dacă Dr.Kellogg a continuat să parafrazeze pe Ellen G.White pentru a aproba învățătura sa, ea a afirmat că această criză era cea mai mare controversă pe care biserica adventistă o înfrunta.

Page 11: Apostazia Alfa si Omega
Page 12: Apostazia Alfa si Omega

În 1904 Ellen G.Wite a publicat un articol intitulat ”Fundamentul credinței noastre”. În acest articol ea avertizează asupra pericolului, spunând: ”Ca popor trebuie să stăm ferm pe platforma Adevărului etern care a trecut testul și examenul. Trebuie să ne agăţăm de stâlpii noștri de credință în condiții de siguranță. Principiile adevărului pe care Dumnezeu ni le-a descoperit sunt fondate numai pe adevăr. Ele ne-au făcut ce suntem astăzi. Timpul nu a diminuat valoarea lor. Am fost instruită de Mesagerul ceresc că o parte din raționamentul cărtii Templul viu este nesănătos şi că acest raționament ar răsturna lumina adevărului prezent. Se introduce ceea ce nu este altceva decât speculații cu privire la personalitatea lui Dumnezeu şi unde este prezența Lui. Nimeni pe acest pământ nu are dreptul de a specula pe această temă”. Apoi ea adaugă: „Teoriile spiritiste despre personalitatea lui Dumnezeu, urmate de concluziile lor logice, distrug întregul sistem creştin.” E. G. White, Mesaje Selectate, vol. 1, pag. 238, ed.spaniolă

Page 13: Apostazia Alfa si Omega

APOSTAZIA OMEGA

Page 14: Apostazia Alfa si Omega

Ellen G. White numește speculațiile despre Dumnezeu ale lui Dr. Kellogg ca fiind Alfa sau începutul ereziilor mortale. Ceva mai mult, ea a prezis că Ωmega, sau sfârsitul acestor erezii doctrinare, vor fi introduse în Biserică într-un timp din viitor. Ea scrie: „Nu vă înşelaţi, mulţi vor cădea de la credinţă, acordând atenţie spiritelor înșelătoare şi doctrinelor de demoni. Avem acum înaintea noastră alfa acestui pericol. Omega va fi de o natură copleșitoare.” E. G.White, Mesaje Selectate,vol. 1, pag. 231, ed.spaniolă.

Page 15: Apostazia Alfa si Omega

Ellen G. White prezice că Ωmega ereziilor doctrinare va intra în Biserică, iar în acelaşi articol, ea prezice rezultatele teribile şi consecințele acestei schimbări doctrinare:

“Inamicul sufletelor a căutat să introducă presupunerea că ar trebui efectuată o reformă majoră între adventiştii de ziua a şaptea şi că această reformă ar consta în renunțarea la doctrinele care sunt pilonii credinţei noastre şi că ar trebui sa începem un proces de reorganizare. Dacă se va efectua această reformă, care ar fi rezultatul?

Page 16: Apostazia Alfa si Omega

Principiile adevărului pe care Dumnezeu în înţelepciunea Sa le-a dat rămăşiţei Bisericii ar fi aruncate. Religia noastră ar fi schimbată. Principiile fundamentale care au susţinut lucrarea în ultimii cincizeci de ani ar fi considerate ca o eroare. O nouă organizaţie ar fi stabilită. Cărţi pentru o nouă orientare ar fi scrise. Aceasta va introduce un sistem de filozofie intelectuală. Fondatorii acestui sistem ar merge la oraşe şi ar face un lucru minunat. Desigur, aceasta ar minimaliza importanța sabatului şi, de asemenea, pe Dumnezeu care l-a creat. Nu ar fi permis ca nimic să se interpună în calea noii mişcări. Liderii ar învăţa că virtutea este mai bună decât viciul, dar punând deoparte pe Dumnezeu, ar hotărî să se bazeze pe puterea umană, care nu are nici o valoare fără Dumnezeu. Baza lui ar fi construită pe nisip, şi furtuna şi ploile ar mătura structura”. E.G.White, Mesaje Selectate, vol.1, pag.205,206, ed.spaniolă

Page 17: Apostazia Alfa si Omega
Page 18: Apostazia Alfa si Omega

DOCTRINA TRINITARĂ A FOST VOTATĂ ÎN ANUL 1980 ÎN CADRUL CELOR ”27 PUNCTE DE DOCTRINĂ FUNDAMENTALE”, ÎN TIMPUL CONFERINȚEI GENERALE DIN DALLAS, TEXAS.

Page 19: Apostazia Alfa si Omega

Așa se împlinește prezicerea Ellenei G.White cu privire la Ωmega. ”Religia noastră ar fi schimbată, fundamentele principale ce au susținut lucrarea primilor cincizeci de ani ar fi socotite ca erori.”

Page 20: Apostazia Alfa si Omega

În revista Ministry, faimosul autor și profesor al institutului Andrews University, George Knight, face o incredibilă declarație. El spune: “Mulți dintre întemeietorii adventismului de ziua a şaptea nu s-ar alătura bisericii de astăzi dacă, pentru aceasta, ar trebui să accepte cele 27 de puncte fundamentale de credinţă cuprinse în cartea Adventiştii de ziua şaptea cred… Mai precis, ei nu ar fi în stare să accepte punctul numărul 2, care se referă la doctrina trinităţii.. Pentru Joseph Bates, Sfânta Treime nu a fost o doctrină a Scripturilor; pentru James White, era acea veche doctrină absurdă; și pentru M. E. Cornell era rodul marii apostazii care se afla împreună cu doctrine precum păzirea duminicii şi nemurirea sufletului. Şi în acest fel, mulți dintre fondatorii adventişti de ziua a şaptea ar avea probleme să creadă în punctul numărul patru, care susţine că Hristos este atât veşnic cât şi Atotputernic Dumnezeu.

Page 21: Apostazia Alfa si Omega

…Pentru J. N. Andrews, Fiul lui Dumnezeu a avut ca tată pe Dumnezeu şi cândva în eternitate a avut un început; şi E. J. Waggoner din Minneapolis, faimos în 1888, a scris în 1890 că a fost un timp când Hristos a procedat de la Dumnezeu, dar că acel timp a fost atât de departe în zilele de eternitate, încât pentru înțelegerea finită este practic fără început. Nu mulţi dintre liderii Adventiști de ziua a şaptea ar putea accepta punctul numărul cinci care implică personalitatea Duhului Sfânt. Uriah Smith, de exemplu, nu numai că a fost non-trinitarian şi semi-arrian, ca mulţi dintre colegii săi, dar, de asemenea, ei vedeau Duhul Sfânt ca fiind o emanaţie divină și misterioasă a Tatălui și a Fiului, pentru a duce la bun sfârșit infinita lor creație.” George Knight, Ministery Magazine, Octombrie 1993, pag. 10.

Page 22: Apostazia Alfa si Omega

George Knight nu numai că are suficient curaj pentru a admite că trinitatea este o schimbare radicală în doctrinele adventiste, dar el este direct și suficient de cinstit pentru a clasifica această învățătură ca fiind Noua Teologie Adventistă.

Page 23: Apostazia Alfa si Omega

Această nouă teologie spune astfel:

“Relaţia Tată-Fiu în Dumnezeire trebuie înţeleasă într-un sens metaforic şi nu într-un sens literal” (Max Hatton “Understanding the Trinity” p. 97)

Observați erezia teologiei celei noi:

„Pentru a eradica păcatul şi rebeliunea din univers şi pentru a restaura armonia şi pacea, una dintre Fiinţele divine a acceptat şi a intrat în rolul Tatălui, o alta în rolul Fiului. Fiinţa divină care a mai rămas, Spiritul Sfânt, va participa şi el în împlinirea planului de mântuire… Acceptând rolurile pe care le-a avut planul, Fiinţele divine nu şi-au pierdut nici una din puterile Dumnezeirii… Fiinţele divine au intrat în rolurile asupra cărora au fost de acord înainte ca temelia pământului să fie aşezată.”(Adventist Review „Săptămâna de rugăciune,” 31 Octombrie 1996)

Page 24: Apostazia Alfa si Omega

“Din Scripturi poate fi dedus faptul că atunci când Dumnezeirea a pus la punct planul de mântuire într-un anume punct din veşnicia trecută, Ei şi-au asumat anumite poziţii sau roluri pentru a asigura condiţiile îndeplinirii planului.” („Semnele timpului,” Iulie 1985).

Există dovezi pentru aceste afirmaţii? Există măcar un singur verset sau citat pentru aşa ceva? Fraţii mei, ascultaţi ce spune cuvântul lui Dumnezeu:“Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta” Apoc. 22: 19 Este foarte periculos să inventăm teorii şi să le adăugăm la cuvântul lui Dumnezeu!Cuvântul Domnului spune foarte clar în 1 Cor.8,5.6: ”Căci chiar dacă ar fi așa numiți „dumnezei” fie în cer, fie pe pământ (cum și sunt în adevăr mulți „dumnezei” și mulți „domni”), totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, și prin El și noi.”

Page 25: Apostazia Alfa si Omega

Satana a fost cel care a inspirat prima dată ca romano-catolicismul să facă compromisuri cu păgânismul şi să predea un concept fals despre Dumnezeu, cu dogma pagână a Sfintei Treimi. Aici se tratează despre presiunea religioasă de la consiliul de la Niceea, din anul 325 și 681 d.H, așa cum afirmă și pionierii adventiști. Oricine nu se armoniza doctrinal cu catolicismul era scos în afara legii ca eretic, persecutat, torturat şi ucis. Crezul catolic al Sfintei Treimi este standardul menţinut ca examen al credinţei creştine ortodoxe de şapte sute de ani. Majoritatea bisericilor protestante aplică doctrina catolică a Sfintei Treimi ca cel mai important examen pentru a intra în rândurile altor biserici. Oricine care se înscrie la doctrina trinității este binevenit în ecumenism (sau uniunea bisericilor, așa cum declara și papa Ioan Paul II). În acelaşi timp, orice biserică care respinge doctrina Treimii este denunţată şi desemnată de catolici și protestanţii evanghelici ca fiind o sectă "periculoasă". Încă de la începuturile sale timpurii, Biserica Adventistă de ziua a şaptea nu a acceptat sau promovat doctrina catolică trinitară.

Page 26: Apostazia Alfa si Omega

Pentru ce motiv credeți că Biserica Adventistă nu mai este considerată demult ca o sectă?Cum se face că Romano-catolicii și Protestanții în general au devenit mai toleranți și simpatizanți ai mesajului adventist? Sau poate acest lucru se datorează schimbărilor semnificative de doctrină și mesaj, pentru a câștiga acceptare, favoruri și popularitate?...

Page 27: Apostazia Alfa si Omega

Acum ați aflat în câteva cuvinte pentru ce motiv adventismul modern a schimbat poziția în ce privește Dumnezeirea. Acest motiv de adaptare la contextul ecumenic este sprijinit, printre alte schimbări, și de noii pași teologici adaptați schimbărilor socio-culturale, făcuți prin aprobarea hirotonirii femeilor ca pastor și prin aprobarea membrilor homosexuali în biserică (2013). Aceste schimbări teologice noi au intrat pe ușa din spate și au fost acceptate ca fiind naturale. Alte schimbări vizibile, cum ar fi acceptarea dansului, schimbarea stilului de muzică, adaptarea la moda extravagantă, etc, au apărut instantaneu, odată cu trecerea fiecărei generații. Explicația simplă pentru intrarea acestui ”foc străin” în biserică este că odată cu startul pentru apostazia Omega (adică acceptarea dogmei trinității), poarta pentru celelalte compromisuri seculare a fost deschisă iremediabil.

Page 28: Apostazia Alfa si Omega

Apelul de față este pentru a trezi interesul în studiul acestei teme, care vizează atât viitorul bisericii, cât și problema mântuirii personale, deoarece deja ne aflăm în Apostazia Omega. Nu discutăm despre ceva secundar, cum mulți își imaginează. Și dacă cineva s-ar gândi că se tratează de o simplă interpretare, este posibil ca Satana să vină cu propria lui versiune. Dar să nu uităm că adevărul prezent nu va fi contrazis niciodată prin descoperirea unui alt adevăr nou, ci ambele vor fi în armonie și se vor completa reciproc.

Page 29: Apostazia Alfa si Omega

Trebuie sa fim atenți la intenția vrajmașului, căci după cum Lucifer însuși, când se afla în Cer, își dorea să fie unul dintre Ființele adorate, și nu și-a putut împlini dorința, acum, prin acceptarea voluntară a unui duh ce nu aparține Sfatului ceresc al Tatălui și al Fiului, același Lucifer să nu ocupe poziția a treia ca dumnezeu în inima noastră.

Page 30: Apostazia Alfa si Omega
Page 31: Apostazia Alfa si Omega

Din păcate, teologii moderni adventiști nu pot înțelege această profeție, pentru că aceasta ar însemna o lovitură împotriva structurii ecumenice şi trinitare ale organizației actuale. Dar azi Dumnezeu spune tuturor: "Astfel spune DOMNUL: Staţi pe căi şi vedeţi şi întrebaţi de cărările cele vechi, unde este calea bună; şi umblaţi în ea şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei au spus: Refuzăm să umblăm în ea ! De asemenea am pus paznici peste voi, spunând: Daţi ascultare la sunetul trâmbiţei. Dar ei au spus: Refuzăm să dăm ascultare." (Ieremia 6,16.17 Biblia Fidela). Mântuitorul nostru şi Domnul Isus Hristos a spus: "Şi aceasta este viaţă eternă: să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Cristos, pe care l-ai trimis." (Ioan 17:3 Biblia Fidela). Acesta este motivul pentru care trebuie să decidem a crede între ceea ce Dumnezeu vrea să cunoaștem despre El sau ceea ce teologii și liderii religioși vor ca noi să credem. Să ne amintim că de cunoaşterea corectă a lui Dumnezeu, prin Fiul său divin, Isus Hristos, depinde mântuirea noastră şi siguranţa veşnică (Ioan 14:6)

Page 32: Apostazia Alfa si Omega

O SCURTĂ CRONICĂ

Page 33: Apostazia Alfa si Omega

În 1894, Ellen G.White a prezis înainte de a se dezvolta apostazia, că ”în ultima fază va fi confuzie în credință. Nu vor mai exista idei clare și definite asupra tainei Dumnezeirii. Un adevăr după altul va fi corupt” (Semnele Timpului, 28 mai 1894, vol.3,pag.118; Maranata,pag.190).

Page 34: Apostazia Alfa si Omega

În 1907, Ellen G.White a făcut surprinzătoarea declarație: ”Ce este ceea ce vine curând asupra noastră? Vor veni spirite amăgitoare. Dacă Dumnezeu a vorbit vreodată prin mine, înainte de multe veți auzi despre o știință surprinzătoare, o știință a demonilor. Intenția ei este de a minimaliza pe Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care L-a trimis El” (Scrisoarea 48,1907; Mesaje Selectate, vol.3,pag.466) În același an, ea a spus: ”Se vor face toate eforturile posibile pentru a introduce îndoieli asupra pozițiilor ce le-am susținut pentru mai mult de cincizeci de ani” (Scrisoarea 410,1907, ibidem,pag.466).

Page 35: Apostazia Alfa si Omega

• 1903 – Poziția pro-trinitară este reflectată de H.J.Kellogg în cartea sa ”Templul Viu”.

• 1919 – Dezbatere asupra dogmei trinității în timpul Conferinței Biblice a liderilor, unde președintele CG, Arturo G.Daniels, a spus: ”Nu trebuie să luăm votul asupra trinitarianismului”.

Page 36: Apostazia Alfa si Omega

• 1928 – Teologul Leroy E.Froom adoptă poziția trinitară în cartea sa, ”Venirea Mângâietorului” și o promovează între pastorii și delegații congreselor.

• 1931 – Pentru prima dată apare termenul ”Trinitate” într-o Declarație de credință a adventiștilor și în Anualul bisericii, Year Book

Page 37: Apostazia Alfa si Omega

• 1932 – Declarația pro-trinitară de credință a fost inclusă în primul Manual al Bisericii și în anualele posterioare.

• 1941 – Revizuirea pro-trinitară a votului bautizmal.

• 1945 – Eliminarea tuturor declarațiilor non-trinitare din cartea ”Profețiile din Daniel și Apocalips”, de Uriah Smith.

Page 38: Apostazia Alfa si Omega

• 1946 – Compilarea cărții ”Evanghelizare” conținând aparentele declarații pro-trinitare ale Ellenei G.White.

• 1955 – Poziția pro-trinitară luată cu respingerea evangheliștilor Martin Waltin și Donald Grey Barnhouse. Aceasta a constituit repudierea credinței adventiste istorice.

• 1957 – Ca rezultat al dialogului cu evanghelicii se publică cartea ”Adventiștii de Ziua a Șaptea răspund la întrebări asupra doctrinei” (QOD).

Page 39: Apostazia Alfa si Omega

• 1975 – Pastorul Neal C.Wilson, pe atunci președinte al

Conferinței Generale AZS, în timpul procesului ce guvernul SUA l-a inițiat contra Pacific Press Publishing Association, aflându-se în apărarea lui Mary Kay și a altor persoane ce încălcau legea egalității în servicii, a declarat următoarele: ”Cu toate că este adevărat că a existat o perioadă în viața bisericii AZS când denominațiunea avea un punct de vedere anticatolic și termenul ”ierarhia” a fost utilizat într-un mod peiorativ, referindu-se la conducerea bisericii papale, această atitudine din partea bisericii adventiste nu a fost altceva decât o manifestare amplificată a sentimentului antipapal difuzat între denominațiunile protestante conservatoare din prima parte a secolului trecut, ceea ce acum, din punctul nostru de vedere, a fost aruncat la coșul de gunoi al istoriei.” (EEOC vs. PPPA, Civil #742025,1975).

Page 40: Apostazia Alfa si Omega

• 1980 – Se votează pentru prima dată în istoria adventistă doctrina trinității, și este acceptată în ansamblul celor 27 puncte de doctrină fundamentale, la Dallas, Texas. Începând cu această dată toți adventiștii ce continuau în crezul pionierilor fondatori erau excluși din organizație.

Page 41: Apostazia Alfa si Omega

• 1993 – Liderii adventiști admit că pionierii nu erau trinitari și sfidează sfatul lucrătorilor independenți de a accepta credința non-trinitară a adventiștilor istorici (vezi cartea ISSUES: The SDA Church & Certain Private Ministeries, pag.89).

• 1994 – Se admite deschis în publicațiile denominaționale că adventiștii istorici nu ar fi acceptați ca membrii ai bisericii datorita credinței lor non-trinitare. Lucrătorii independenți decid sa ia atitudine asupra acestui punct.

Page 42: Apostazia Alfa si Omega

• 1995 – Studiul trimestrial al Școlii de Sabat este dedicat în întregime temei Dumnezeu Duhul Sfânt ca persoană separată de Tatăl și Fiul. Acest lucru este repetat frecvent și în ultimii ani.

• 1995 – În timpul sesiunii Congresului BAZS de la Utrecht, 15 pastori adventiști iau poziție contra trinității și fac un apel public fără succes la întoarcerea către credința pionierilor. Aceștia ulterior sunt excluși din biserică.

Page 43: Apostazia Alfa si Omega

• 1998 – Asociația Ministerială a CGAZS și Pacific Press publică o carte a unor autori baptiști (”Confessions of A Nomad”), în care se promovează păzirea zilei duminicii.

• 1999 – Pastorul Manuel Vasquez, unul dintre figurile reprezentative ale adventismului, admite existența spiritismului Noii Ere în Academiile AZS și într-o Asociație adventistă din SUA (vezi cartea sa ”El Crecimiento Explozivo de la Nueva Era, Nampa, Idaho Pacific Press, 1999,pag.10).

• 2000 – dialog ecumenic activ până în prezent, cu catolicismul, bazat pe un Crez Universal al cărui fundament este Trinitatea (Vezi p.Bert Beach).

Page 44: Apostazia Alfa si Omega

DIALOG ECUMENIC CU ROMA

Page 45: Apostazia Alfa si Omega

• 2002 - În studiul Școlii de Sabat din aprilie-iunie, ”Mari Profeții apocaliptice”, lecția 10, ziua Vineri, BAZS abandonează poziția sa asupra titlului ”VICARIVS FILII DEI” și numărul 666. în schimb acum se crede că timpul va descoperi semnificația completă a simbolului. Totuși, Ellen G.White descrie ”marca și numărul numelui ei” ca parte a ”instituției de la Roma” (Vezi Testimonies vol.9,pag.16,17; Spirit of Profecy,vol.4,pag.279).

• 2003 – Se retipărește controversata carte ”Întrebări despre doctrină” cu comentariile lui George Knight, confirmând încă odată direcția ireversibilă a doctrinei bisericii.

Page 46: Apostazia Alfa si Omega

• 2006 – În studiul Școlii de Sabat referitor la Duhul Sfânt, se admite că textul din 1 Ioan 5,7 este adăugat de către traducătorii Bibliei, dar prin aceasta nu anulează înțelesul trinitar al doctrinei.

• 2010 – Pastorul Jan Paulsen, pe atunci președinte al CG, invită la abandonarea ”tradițiilor” care au îngreunat mersul bisericii și la adaptarea bisericii la nevoile societății. El afirmă că aceste schimbări în biserică vor veni cu certitudine pentru că lumea noastră este în continuă schimbare. În mandatul său, Paulsen a încurajat pe tineri să își folosească talentul în a compune piese de teatru și muzică secularizată pentru generația actuală.

Page 47: Apostazia Alfa si Omega

• 2013 – Are loc Congresul tineretului adventist de la Zagreb, care respectând programul CG, desfășoară pe podium programe stil show evanghelico-harismatic, cu dansuri, muzica gospel și alte nuanțe, piese de teatru și atmosfera de spectacol. (Delegația română condusă de p.Chirileanu Daniel a declarat că la o ocazie viitoare nu va mai participa).

Page 48: Apostazia Alfa si Omega

• 2013 – După nenumărate încercări anterioare ale Diviziunii Nord-americane, se votează cu succes aprobarea hirotonirii femeilor ca pastor în întreaga Biserica AZS. Prin aprobarea acestei hotărâri, conducerea actuală justifică adaptarea misiunii la schimbările social-culturale globale din ultimul timp.

• 2013 – Se votează aprobarea ca persoanele homosexuale să poată deveni membrii ai bisericii adventiste. Această hotărâre, de asemenea, este justificată prin dorința de adaptare la situația în continuă schimbare a societății.

Page 49: Apostazia Alfa si Omega

Pentru a nu mai continua această cronică, considerăm că sunt suficiente dovezi din care să rezulte că ne aflăm în plină apostazie Omega. După cum se observă, ea este foarte complexă și vizează multe compromisuri.

Pentru rezolvare, următorul pas este să ieșim din ea.

Spiritul profetic sfătuiește să nu părăsim biserica lui Hristos, ci să luptăm pentru restabilirea principiilor și credinței date sfinților odată pentru totdeauna.

Ești gata să iei atitudine și să stai la spărtură?

Page 50: Apostazia Alfa si Omega

• Un singur Dumnezeu personal și Suveran al Universului, Tatăl Cel vesnic : Deut.6:4; 1 Cor.8: 4.6; Ioan 14:1; 17:3; Mar. 12:28-34,etc

• Isus Hristos, Unicul Fiu Divin al lui Dumnezeu, născut literal în veșnicii din aceeași substanță și natură a Tatălui, Uns ca Rob și Domn de Tatăl Său: Ioan 1: 1.14; 3:16; 14:1; 17:3; Prov. 8:12.22-31; Isaia 53:11; 1 Cor.1:24; 8:5.6, etc.

• Manifestarea lui Dumnezeu și a Fiului Său, prin intermediul Spiritului Sfânt, omniprezența Lor: Psalmii 139:7; Ioan 4:24; 14:16-23; Gal. 4:6; Efes. 4:30, etc.

CERCETAȚI SCRIPTURILE ȘI VEȚI GĂSI MAI MULTE EVIDENȚE ASUPRA ACESTUI ADEVĂR!

PIETRELE DE HOTAR RESPECTATE DE PIONIERII AZS:

Page 51: Apostazia Alfa si Omega

" SI VIAȚA VEȘNICĂ ESTE ACEASTA: SĂ TE CUNOASCĂ PE TINE, SINGURUL

DUMNEZEU ADEVĂRAT, ȘI PE ISUS HRISTOS, PE CARE L-AI TRIMIS

TU." Ioan 17:3


Recommended