+ All Categories
Home > Documents > Aplicatiile legii lui ARHIMEDE

Aplicatiile legii lui ARHIMEDE

Date post: 13-Jan-2016
Category:
Upload: gamma
View: 594 times
Download: 30 times
Share this document with a friend
Description:
Aplicatiile legii lui ARHIMEDE. Legea lui Arhimede. Un corp scufundat intr-un lichid in repaus este impins de jos in sus cu o forta verticala numeric egala cu greutatea lichidului dezlocuit de acel corp. Corpuri scufundate in lichid. - PowerPoint PPT Presentation
Embed Size (px)
of 15 /15
Transcript
Page 1: Aplicatiile legii lui ARHIMEDE
Page 2: Aplicatiile legii lui ARHIMEDE

Legea lui ArhimedeLegea lui Arhimede Un corp scufundat intr-un lichid in repaus Un corp scufundat intr-un lichid in repaus

este impins de jos in sus cu o forta este impins de jos in sus cu o forta verticala numeric egala cu greutatea verticala numeric egala cu greutatea

lichidului dezlocuit de acel corplichidului dezlocuit de acel corp..

Page 3: Aplicatiile legii lui ARHIMEDE

Corpuri scufundate in Corpuri scufundate in lichid lichid

• Corpu pluteste la Corpu pluteste la suprafata lichidului suprafata lichidului daca forta daca forta arhimedica este arhimedica este mai mare decat mai mare decat greutatea corpului.greutatea corpului.

• Fa=FA-GFa=FA-G

• Aplicatii:navele Aplicatii:navele maritime,barcile, maritime,barcile, densimetrul.densimetrul.

Page 4: Aplicatiile legii lui ARHIMEDE

• Corpu ramane in Corpu ramane in interiorul lichidului interiorul lichidului daca forta daca forta arhimedica este arhimedica este egala cu greutatea.egala cu greutatea.

• Fa+G=0Fa+G=0

• Fa=GFa=G

• Aplicatii:submarinulAplicatii:submarinul, , batiscaful,dirijabilelbatiscaful,dirijabilele.e.

Page 5: Aplicatiile legii lui ARHIMEDE

• Corpu se scufunda Corpu se scufunda daca greutatea este daca greutatea este mai mare decat forta mai mare decat forta arhimedica.arhimedica.

• Ga=G-FaGa=G-Fa

• Ga=greutatea Ga=greutatea aparenta (greutatea aparenta (greutatea corpului scufundat in corpului scufundat in fluid).fluid).

• Aplicatii:orice corp a Aplicatii:orice corp a carui densitate este carui densitate este mai mare decat mai mare decat densitatea fluidului.densitatea fluidului.

Page 6: Aplicatiile legii lui ARHIMEDE

Linia de incarcare a Linia de incarcare a vapoarelorvapoarelor• Supraincarcarea vapoarelor a fost cauza a Supraincarcarea vapoarelor a fost cauza a

numeroase naufragii.Pentru evitarea lor, inca din numeroase naufragii.Pentru evitarea lor, inca din secolul al XV-lea, constructorii au gravat pe secolul al XV-lea, constructorii au gravat pe suprafata laterala a vaporului un semn care indica suprafata laterala a vaporului un semn care indica nivelul maxim de scunfundare a vaporului incarcat.In nivelul maxim de scunfundare a vaporului incarcat.In anul 1876,Samuel Plimsoll a propus Parlamentului anul 1876,Samuel Plimsoll a propus Parlamentului englez votarea unei legii care sa oblige armatorii sa englez votarea unei legii care sa oblige armatorii sa graveze pe vapoare linii de incarcare adaptate la graveze pe vapoare linii de incarcare adaptate la diferite confitii de navigatie.diferite confitii de navigatie.

• In prezent vapoarele au gravate mai multe linii de In prezent vapoarele au gravate mai multe linii de incarcare(pentru apa dulce tropicala,apa sarata incarcare(pentru apa dulce tropicala,apa sarata tropicala , apa sarata in timpul verii,apa sarata in tropicala , apa sarata in timpul verii,apa sarata in timpul iernii etc).Exista harti care clasifica intinderile timpul iernii etc).Exista harti care clasifica intinderile de apa in categoriile mentionate.In functie de de apa in categoriile mentionate.In functie de anotimp se de traseu urmat, capitanul navei anotimp se de traseu urmat, capitanul navei stabileste pana la care linie poate fi incarcat vaporul.stabileste pana la care linie poate fi incarcat vaporul.

Page 7: Aplicatiile legii lui ARHIMEDE

DensimetrulDensimetrul este un este un instrument utilizat instrument utilizat pentru determinarea pentru determinarea densitatii lichidelor.El densitatii lichidelor.El este alcatuit dintr-un tub este alcatuit dintr-un tub din sticla, numit plutitor, din sticla, numit plutitor, care contine in partea care contine in partea de jos alice de plumb de jos alice de plumb (lest) prelungit cu o tija (lest) prelungit cu o tija gradatagradata..

Page 8: Aplicatiile legii lui ARHIMEDE

SubmarinulSubmarinul este o nava care este o nava care poate pluti la suprafata apei, dar poate pluti la suprafata apei, dar se poate si scunfuda la diferite se poate si scunfuda la diferite adancimi.El are intre peretii sai adancimi.El are intre peretii sai dubli, rezervoare(numite balast-dubli, rezervoare(numite balast-apa) care se pot umple cu apa din apa) care se pot umple cu apa din mare; cand se umplu cu apa, mare; cand se umplu cu apa, greutatea submarinului creste si greutatea submarinului creste si el se scufunda.el se scufunda.

Pentru a reveni la suprafata, apa Pentru a reveni la suprafata, apa din rezervoare este evacuata (cu din rezervoare este evacuata (cu ajutorul aerului comprimat).ajutorul aerului comprimat).

Page 9: Aplicatiile legii lui ARHIMEDE

BatiscafulBatiscaful este un submarin este un submarin mai mic folosit pentru a cobori mai mic folosit pentru a cobori la adancimi foarte mari.Pentru la adancimi foarte mari.Pentru a rezista la presiunile enorme a rezista la presiunile enorme ale apei cabina in care se afla ale apei cabina in care se afla pasageri(vizibila in partea pasageri(vizibila in partea inferioara) este o sfera din otel inferioara) este o sfera din otel cu pereti foarte grosi.Restul cu pereti foarte grosi.Restul carcasei este plina cu un lichid carcasei este plina cu un lichid cu densitatea mai mica decat cu densitatea mai mica decat a apei.Coborarea lui se face a apei.Coborarea lui se face folosind un lest din fonta care folosind un lest din fonta care este aruncat atunci cand este aruncat atunci cand batiscaful revine la suprafata.batiscaful revine la suprafata.

Page 10: Aplicatiile legii lui ARHIMEDE

APLICATIILE LEGII LUI ARHIMEDE IN GAZEAPLICATIILE LEGII LUI ARHIMEDE IN GAZE

AerostateleAerostatele sunt alcatuite din sunt alcatuite din anvelope foarte usoare, umflate anvelope foarte usoare, umflate cu un gaz cu densitatea mai cu un gaz cu densitatea mai mica decat a aerului mica decat a aerului inconjurator(hidrogen,heliu,aer inconjurator(hidrogen,heliu,aer cald).Volumul acestei anvelope cald).Volumul acestei anvelope fiind foarte mare, forta fiind foarte mare, forta arhimedica este mai mare decat arhimedica este mai mare decat greutatea totala a aerostatului greutatea totala a aerostatului (anvelopa+gaz+nacela.Densitat(anvelopa+gaz+nacela.Densitata aerului scade cu altitudinea si a aerului scade cu altitudinea si de aceea forta arhimedica scade de aceea forta arhimedica scade pe masura ce balonul se ridica, pe masura ce balonul se ridica, el atingand la un moment dat el atingand la un moment dat altitudinea maxima.altitudinea maxima.

Page 11: Aplicatiile legii lui ARHIMEDE

DIRIJABILELEDIRIJABILELE au au anvelopa prelungita anvelopa prelungita si un motor ce pune si un motor ce pune in miscare o in miscare o elice.Construite elice.Construite initial pentru initial pentru traversarea traversarea Atlanticului (in jurul Atlanticului (in jurul anului 1930) in anului 1930) in prezent sunt prezent sunt folosite mai ales in folosite mai ales in scopuri publicitare.scopuri publicitare.

Page 12: Aplicatiile legii lui ARHIMEDE

Baloanele cu aer caldBaloanele cu aer cald au au fost primele aerostate fost primele aerostate construite.Aerul cu care construite.Aerul cu care se umfla anvelopa era se umfla anvelopa era incalzit prin arderea incalzit prin arderea paielor umede.Azi,ele paielor umede.Azi,ele utilizeaza flacara utilizeaza flacara obtinuta prin arderea obtinuta prin arderea propanului.Baloanele cu propanului.Baloanele cu aer cald sunt folsite de aer cald sunt folsite de pasionatii care participa pasionatii care participa la diferite competitiila diferite competitii..

Page 13: Aplicatiile legii lui ARHIMEDE

ARHIMEDE(287-212 i.H.)ARHIMEDE(287-212 i.H.)Nascut la Siracuza,in Sicilia (la acea vreme colonie Nascut la Siracuza,in Sicilia (la acea vreme colonie

greceasca),Arhimede este unul din cei mai cunoscuti greceasca),Arhimede este unul din cei mai cunoscuti invatati ai Greciei antice,considerat parintele mecanicii.invatati ai Greciei antice,considerat parintele mecanicii.

Intamplarea care a condus la descoperirea legii care-i poarta Intamplarea care a condus la descoperirea legii care-i poarta numele este urmatoarea :numele este urmatoarea :

Dupa ce a castigat puterea in Siracuza,Hieron a hotarat sa Dupa ce a castigat puterea in Siracuza,Hieron a hotarat sa puna intr-un templu o coroana de aur pe care sa o inchine puna intr-un templu o coroana de aur pe care sa o inchine zeilor care l-au ajutat in obtinerea victoriei.La urechea zeilor care l-au ajutat in obtinerea victoriei.La urechea regelui au ajuns insa zvonuri ca aurarul a furat o parte din regelui au ajuns insa zvonuri ca aurarul a furat o parte din aur si l-a inlocuit cu argint.Regele i-a cerut lui arhimede sa aur si l-a inlocuit cu argint.Regele i-a cerut lui arhimede sa stabileasca cu certitudine daca a fost inselat sau stabileasca cu certitudine daca a fost inselat sau nu.Framatat de rezolvarea problemei,Arhimede,aflanduse nu.Framatat de rezolvarea problemei,Arhimede,aflanduse in cada,a observat ca intrand mai mult in apa,din ce in ce in cada,a observat ca intrand mai mult in apa,din ce in ce mai multa apa se revarsa afara.In acel moment a sarit din mai multa apa se revarsa afara.In acel moment a sarit din cada si a luat-o la fuga strigand din rasputeri cada si a luat-o la fuga strigand din rasputeri “Evrica!”,adica “am descoperit!”.Plecand de la observatia “Evrica!”,adica “am descoperit!”.Plecand de la observatia din baie el a stabilit ca mesterul aurar isi insusise o mare din baie el a stabilit ca mesterul aurar isi insusise o mare parte din aurul incredintat si a format legea care-i poarta parte din aurul incredintat si a format legea care-i poarta numele.numele.

Page 14: Aplicatiile legii lui ARHIMEDE

Stiati ca ...?Stiati ca ...?

……in anul 1985,submarinul ,,Nautile” a coborat la o adancime in anul 1985,submarinul ,,Nautile” a coborat la o adancime mai mare de 6000 m(in apele Japoniei)?El avea peretii dintr-mai mare de 6000 m(in apele Japoniei)?El avea peretii dintr-un aliaj de titan si otel pentru a rezista la presiuni hidrostatice un aliaj de titan si otel pentru a rezista la presiuni hidrostatice foarte mari.foarte mari.

……batiscaful ,,Trieste” a atins, in anul 1960, adancimea de 10916 batiscaful ,,Trieste” a atins, in anul 1960, adancimea de 10916 m in timpul unor cercetari efectuate de profesorul Piccard?m in timpul unor cercetari efectuate de profesorul Piccard?

……greutatea unui scafandru (complet scufundat in apa) cu tot cu greutatea unui scafandru (complet scufundat in apa) cu tot cu echipament (inclusiv buteliile cu oxigen) este mai mica decat echipament (inclusiv buteliile cu oxigen) este mai mica decat forta arhimedica?Pentru a-si mari greutatea el poarta o forta arhimedica?Pentru a-si mari greutatea el poarta o centura cu placute din plumb.centura cu placute din plumb.

……primul balon cu aer cald a fost confectionat de fratii Joseph si primul balon cu aer cald a fost confectionat de fratii Joseph si Etienne Montgolfier(1783)?Etienne Montgolfier(1783)?

……Henri Giffard, in 1850, a construit primul dirijabil?Henri Giffard, in 1850, a construit primul dirijabil?

Page 15: Aplicatiile legii lui ARHIMEDE

ELEVII: CHIRIAC IONUT-ADRIANELEVII: CHIRIAC IONUT-ADRIAN

IVAN ALIN-GABRIELIVAN ALIN-GABRIEL

Prof.indrumator:DANCIU DANIELAProf.indrumator:DANCIU DANIELA

Sc.cu cls.I-VIII “ANTON PANN”Sc.cu cls.I-VIII “ANTON PANN”

Loc.Rm.VALCEALoc.Rm.VALCEA


Recommended