Home >Documents >“SIMION BĂRNUŢIU” CAREIliceu 2019 2020.pdf · PDF file • detectarea...

“SIMION BĂRNUŢIU” CAREIliceu 2019 2020.pdf · PDF file • detectarea...

Date post:19-Oct-2020
Category:
View:4 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • LICEUL TEHNOLOGIC “SIMION BĂRNUŢIU” CAREI

 • INVESTIŢIA „REABILITARE ATELIERE”

 • FILIERA TEHNOLOGICA

  • PROFIL TEHNIC

  • PROFIL RESURSE NATURALE SI PROTECTIA CALITATII MEDIULUI

 • PROFIL TEHNIC

  • TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII

  • TEHNICIAN TRANSPORTURI

 • PROFIL RESURSE

  • TEHNICIAN IN AGRICULTURA ECOLOGICA

 • INVATAMANT PROFESIONAL DE TREI ANI

  DOMENIUL MECANIC: MECANIC AGRICOL 14 LOCURI LRO

  MECANIC AUTO 14 LOCURI LRO

 • INVATAMANT PROFESIONAL DUAL

  DOMENIUL MECANIC: • MECANIC AUTO

  • LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI UTILAJ TEHNOLOGIC

  • OPERATOR LA MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ

  DOMENIUL FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN: TAPIȚER PLAPUMAR SALTELAR

  DOMENIUL TEXTILE:  CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE

 • TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII Competențe

  • SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII • SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII • UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD • SISTEME ŞI TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE • TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU • ÎNTREŢINERE PLANIFICATĂ • SISTEME DE AUTOMATIZARE • SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ • CIRCUITE ELECTRICE • CIRCUITE ELECTRONICE • ASAMBLĂRI MECANICE • DETECTAREA DEFECTELOR • UZAREA MAŞINILOR ŞI UTILAJELOR • MAŞINI ŞI UTILAJE INDUSTRIALE • EXPLOATAREA MAŞINILOR, UTILAJELOR ŞI INSTALAŢIILOR • UNGEREA SISTEMELOR TEHNICE • LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII • DOCUMENTAŢIA TEHNOLOGICĂ

 • CABINET S.S.M.

 • Calificarea: TEHNICIAN ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICA

  • IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ÎN DOMENIUL AGRICULTURĂ

  • MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN DOMENIUL AGRICULTURĂ

  • GESTIUNEA ŞI EVIDENŢA ECONOMICĂ

  • MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE

  • MANAGEMENTUL EXPLOATAŢIEI AGRICOLE

  • PRODUSE ECOLOGICE DE ORIGINE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ

  • ORGANIZAREA EXPLOATĂRII AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ

  • TEHNOLOGII SPECIFICE PENTRU CULTURILE DE CÂMP

  • PROTECŢIA PLANTELOR

  • TEHNOLOGII SPECIFICE DE CULTIVARE A PLANTELOR HORTICOLE

  • PRODUCEREA ŞI CONDIŢIONAREA VINURILOR

  • TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR

  • TEHNOLOGII SPECIFICE DE PRODUCERE DE SĂMÂNŢĂ LA CULTURILE DE CÂMP

  TEHNOLOGII SPECIFICE DE OBŢINERE A MATERIALULUI SĂDITOR

  . TEHNOLOGII SPECIFICE CULTURILOR HORTICOLE FORŢATE ŞI

  PROTEJATE

  • BAZA FURAJERĂ

 • MECANIC AGRICOL

  • Calificarea de mecanic agricol asigură absolventului capacitatea de a executa întreţinerea şi repararea tractoarelor şi maşinilor agricole şi de a executa lucrări ale solului

  Folosirea agregatelor pentru executarea lucrărilor agricole Folosirea maşinilor şi instalaţiilor pentru irigaţii şi desecări, a utilajelor

  pentru transport, încărcat şi descărcat în agricultură Planificarea, organizarea şi executarea întreţinerilor tehnice la tractoare şi

  maşini agricole Diagnosticarea şi repararea tractoarelor şi maşinilor agricole Conducerea tractorului, automobilului şi elemente de legislaţie rutieră

 • MECANIC AUTO

  • Calificarea Mecanic auto asigură absolvenţilor capacitatea de: • evaluare funcţională, calitativă şi cantitativă, starea părţilor mecanice ale automobilelor • executare a operaţiilor de reglare, ajustare, instalare, întreţinere şi reparare la sistemele, mecanismele şi

  instalaţiile automobilelor • conducere şi exploatare autovehicule înzestrate pentru depanare la locurile solicitate de clienţi

  • Utilizarea fluidelor în motoare • Determinarea şi măsurarea uzurilor • Asamblarea elementelor mecanice ale mijloacelor de transport • Exploatarea instalaţiilor electrice ale mijlocului de transport • Conducerea automobilului • Construcţia şi funcţionarea automobilului • Întreţinerea şi repararea automobilului • Diagnosticarea funcţionării automobilului

 • CABINET DE CIRCULAȚIE

  RUTIERĂ CATEGORIA: B,C

 • SIMULATOR CONDUCERE AUTO

 • LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII METALICE ŞI UTILAJ TEHNOLOGIC

  • Calificarea de „lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic” asigură absolventului capacitatea de a descrie din punct de vedere constructiv şi funcţional echipamentele de proces utilizate în instalaţiile industriale, care au drept scop obţinerea unor produse finite trecând materiile prime prin diverse procese de prelucrare fizică, chimică sau fizico-chimică şi de a executa operaţii in cadrul tehnologiei de fabricare a componentelor care alcatuiesc utilajele tehnologice şi construcţiile metalice.

 • Competențe • Lucrul în echipă • Interpretarea documentaţiei tehnice • Utilizarea dispozitivelor şi maşinilor de ridicat şi transportat • Protecţia anticorozivă a suprafeţelor • Executarea construcţiilor metalice • Utilizarea maşinilor şi dispozitivelor specifice executării construcţiilor

  metalice şi utilajului tehnologic • Revizia şi întreţinerea construcţiilor metalice • Materiale utilizate în construcţia utilajului tehnologic • Construcţia utilajului tehnologic din industria chimică • Construcţia utilajului tehnologic pentru materiale de construcţii

 • CALIFICAREA: TAPIŢER-PLĂPUMAR-SALTELAR

  Competențe • SISTEME DE ACŢIONARE A MAŞINILOR-UNELTE • REPREZENTAREA PRODUSELOR DE MOBILIER • USCAREA ARTIFICIALĂ A CHERESTELEI • PRELUCRAREA SCHELETELOR PENTRU TAPIŢARE • PREGĂTIREA MATERIALELOR DE SUSŢINERE ŞI UMPLERE • PREGĂTIREA MATERIALELOR DE ACOPERIRE ŞI DECORARE • TAPIŢAREA MOBILIERULUI CU SCHELET APARENT, ACOPERIT • DECORAREA ŞI CAPITONAREA INTERIOARELOR • DECORAREA ŞI CAPITONAREA INTERIOARELOR • TAPIŢERII DETAŞABILE (SALTELE, SACI DE DORMIT, PLĂPUMI • AMBALAREA MOBILIERULUI TAPIŢAT

 • MISIUNEA UNITĂŢII DE INVĂŢĂMÂNT • Misiunea unităţii şcolare este

  de a pregăti elevii din învăţământul de masă şi din învăţământul special în domenii şi calificări cerute de piaţa muncii şi de a crea condiţii de formare a personalităţii elevilor cu cerinţe educative speciale prin integrarea de clase compacte de învăţământ special în cadrul învăţământului de masă.

 • BAZA MATERIALĂ Unitatea şcolară deţine 18 săli de clasă şi 16 laboratoare şi cabinete: • 1 cabinet multimedia; • 1 cabinet AEL; • 1 cabinet de informatică; • 1 cabinet de limba română • 1 cabinet de matematică • 1 cabinet de asistență psihopedagogică • 1 laborator de fizică-chimie • 1 cabinet de biologie • 1 cabinet de legislatie rutiera • 1 cabinet de geografie • 6 cabinete de tehnologia meseriei şi studiul materialelor (profil mecanic-2, profil

  industrializarea lemnului, profil construcţii, profil resurse materiale, profil textile-pielărie). Şcoala mai dispune de: • bibliotecă(27.000 volume) • club • sală de sport • cantină • internat

 • ATELIERE DE MECANICĂ

 • Cabinetul de construcţii

 • Cabinetul de agricultură

 • INSTRUIREA PRACTICĂ Activitatea de instruire practică se desfăşoară în 8 ateliere pentru instruirea elevilor şi anume:

  • tâmplar: 4 ateliere;

  • lăcătuş mecanic: 2 ateliere;

  • prelucrări prin așchiere:

  1 atelier

  • construcții 1 atelier

  • confecţioner produse textile:

  1 atelier.

 • ECHIPAMENTE REPREZENTATIVE PRIMITE ÎN

  CADRUL PROGRAMULUI PHARE

 • ECHIPAMENTE REPREZENTATIVE PRIMITE ÎN CADRUL PROGRAMULUI PHARE

 • Prioritatea nr. 1: relansarea învățământului profesional

  Măsuri: -realizarea de clase de învățământ profesional dual

  -în anul școlar 2018-2019 există 3 clase (profil mecanică și profil fabricarea produselor din lemn)

  -pentru anul școlar 2019-2020 sunt prevăzute 4,5 clase(profil mecanică și profil fabricarea produselor din lemn)

  -contracte de parteneriat cu agenții economici în vederea asigurării desfășurării instruirii practice

 • Parteneriate cu agenții economici

  POLIPOL Carei

  • asigură desfășurarea instruirii practice din învățământul profesional dual, calificarea fabricarea produselor din lemn (vezi fișierul video atașat)

 • Parteneriate cu agenții economici

  CONTITECH Carei

  • asigură desfășurarea instruirii practice din învățământul profesional, domeniul mecanică

 • Parteneriate cu agenții economici

  Agenți economici la care își desfășoară practica elevii din clasele de liceu tehnologic:

  - STEIGER SRL - SOCIETATEA AGRICOLĂ ÎNFRĂȚIREA - TODEXIM SRL - GUL-CAR - BALINT SRL - RADU MOB SRL - NORD CONSTRUCȚII SRL - Etc.

 • MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended