+ All Categories
Home > Documents > “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Teme...

“SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Teme...

Date post: 30-Aug-2019
Category:
Upload: others
View: 4 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 16 /16
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Proiectul “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in Regiunea Sud-Est” 1
Transcript
Page 1: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Teme orizontale.pdf · 1. Aspecte privind conceptul, legislatia nationala si europeana, bune Aspecte

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Proiectul

“SANSE – Stimularea

Antreprenoriatului si Ocuparii in

Regiunea Sud-Est”

1

Page 2: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Teme orizontale.pdf · 1. Aspecte privind conceptul, legislatia nationala si europeana, bune Aspecte

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Incadrare proiect

• Programul Operational Capital Uman POCU 2014-2020

• Axa prioritara: 3 – Locuri de muncă pentru toţi

• Obiectivul tematic: 8 – Promovarea unor locuri de muncă durabile

și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

• Prioritatea de investitii: 8.iii – Activități independente,

antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor

microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii

inovatoare

• Obiectivul specific: 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea

întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

2

Page 3: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Teme orizontale.pdf · 1. Aspecte privind conceptul, legislatia nationala si europeana, bune Aspecte

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Coordonate generale proiect

• Durata: maxim 36 luni

• Loc de implementare: Regiunea de dezvoltare Sud-Est.

• Parteneriatul de realizare a proiectului este format din:

– IPA SA – Societate comercială pentru cercetare, proiectare

şi producţie de echipamente şi instalaţii de automatizare

– Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare

- CEED România

3

Page 4: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Teme orizontale.pdf · 1. Aspecte privind conceptul, legislatia nationala si europeana, bune Aspecte

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Obiectivul general

Cresterea ocuparii in domenii nonagricole in

orasele din Regiunea de dezvoltare Sud-Est prin

dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale

unui numar de 500 persoane, infiintarea si

functionarea a 60 noi activitati independente /

intreprinderi, inclusiv microintreprinderi

inovatoare, care vor crea 120 noi locuri de munca

sustenabile.

4

Page 5: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Teme orizontale.pdf · 1. Aspecte privind conceptul, legislatia nationala si europeana, bune Aspecte

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Obiectivele specifice ale proiectului • OS1: Dezvoltarea antreprenoriala in Regiunea de Dezvoltare Sud-

Est prin imbunatatirea competentelor antreprenoriale ale unui

numar de 500 de persoane care intentioneaza sa infiinteze o afacere cu profil nonagricol in zona urbana.

• OS2: Cresterea cu 120 a numarului de locuri de munca in domenii

nonagricole in orasele din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est prin

infiintarea si functionarea a 60 noi activitati independente /

intreprinderi, inclusiv microintreprinderi inovatoare.

5

Page 6: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Teme orizontale.pdf · 1. Aspecte privind conceptul, legislatia nationala si europeana, bune Aspecte

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Activitatile principale ale proiectului

• A2 - Campanii de promovare si constientizare

• A3 - Identificare, selectare si mentinere grup-tinta

• A4 - Dezvoltare antreprenoriala

• A5 - Implementarea planurilor de afaceri finantate

• A6 - Monitorizarea functionarii si dezvoltarii intreprinderilor

finantate, in perioada de sustenabilitate

6

Page 7: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Teme orizontale.pdf · 1. Aspecte privind conceptul, legislatia nationala si europeana, bune Aspecte

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Promovare si constientizare privind temele orizontale vizate de proiect

• Promovare si constientizare privind temele orizontale vizate de proiect adreseaza urmatoarele 3 teme orizontale:

1. Dezvoltaea durabila

2. Egalitatea de sanse si non-discriminarea

3. Promovarea egalitatii de gen

7

Page 8: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Teme orizontale.pdf · 1. Aspecte privind conceptul, legislatia nationala si europeana, bune Aspecte

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Promovare si constientizare privind temele orizontale vizate de proiect

Acesta subactivitate include urmatoarele interventii integrate: 1. Elaborarea strategiei campaniei “SANSE EGALE SI

DEZVOLTARE DURABILA” 2. Elaborarea si diseminarea de materialele de promovare

si constientizare specifice 3. Planificare, pregatire evenimente 4. Desfasurarea campaniei 2 “SANSE EGALE SI DEZVOLTARE

DURABILA”.

8

Page 9: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Teme orizontale.pdf · 1. Aspecte privind conceptul, legislatia nationala si europeana, bune Aspecte

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

1. ELABORAREA STRATEGIEI CAMPANIEI “SANSE EGALE SI DEZVOLTARE DURABILA”

• Va fi realizata de catre responsabilul campanii promovare si constientizare impreuna cu alti experti ai proiectului

• Strategia va defini obiectivele acesteia, care vor viza dobandirea de catre beneficiarii vizati a unor informatii privind conceptele, principiile, legislatia, instrumentele si bunele practici vizand dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse si non-discriminarea si promovarea egalitatii intre femei si barbati, astfel incat acestia sa fie capabili sa le integreze in planurile de afaceri si in modul de functionare a noilor lor intreprinderi.

9

Page 10: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Teme orizontale.pdf · 1. Aspecte privind conceptul, legislatia nationala si europeana, bune Aspecte

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

1. ELABORAREA STRATEGIEI CAMPANIEI “SANSE EGALE SI DEZVOLTARE DURABILA”

• Strategia va defini si: grupurile tinta specifice (someri, persoane inactive, salariati care doresc sa isi infiinteze propria afacere, inclusiv studenti si masteranzi, alti factori interesati), instrumentele cele mai potrivite fiecarei categorii, canalele de comunicare, activitatile specifice si calendarul orientativ al acestora.

10

Page 11: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Teme orizontale.pdf · 1. Aspecte privind conceptul, legislatia nationala si europeana, bune Aspecte

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

2. ELABORAREA SI DISEMINAREA DE MATERIALELE DE PROMOVARE SI CONSTIENTIZARE SPECIFICE CAMPANIEI

“SANSE EGALE SI DEZVOLTARE DURABILA” • Vor fi elaborate periodic materialele de promovare si constientizare

(brosuri, exemple de buna practica, studii de caz, fotografii, articole pentru internet si social media, scurte rapoarte de progres etc.)

• Materialele vor viza: 1. Aspecte privind conceptul, legislatia nationala si europeana, bune

practici vizand dezvoltarea durabila, inclusiv modalitatile concrete si eficiente de integrare in afaceri a bunelor practici in dezvoltarea durabila

2. Principiile, legislatia nationala si europeana, instrumentele si bunele practici vizand egalitatea de sanse si non-discriminarea si promovarea egalitatii intre femei si barbati, pentru integrarea acestora in afaceri.

11

Page 12: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Teme orizontale.pdf · 1. Aspecte privind conceptul, legislatia nationala si europeana, bune Aspecte

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

3. PLANIFICARE, PREGATIRE EVENIMENTE

• Planificarea evenimentelor prevazute in strategie va avea in vedere corelarea cu celelalte activitati si actiuni din cadrul proiectului astfel incat sa se asigure participarea tuturor grupurilor vizate (beneficiari din grupul tinta pe categorii si alti factori interesati).

• Vor fi elaborate si actualizate calendarul de evenimente, tematica, agenda, listele de participanti, se vor asigura conditiile logistice necesare (sali, multiplicare materiale de promovare, catering), se va realiza comunicarea cu participantii si expertii implicati, etc.

12

Page 13: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Teme orizontale.pdf · 1. Aspecte privind conceptul, legislatia nationala si europeana, bune Aspecte

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

4. DESFASURAREA CAMPANIEI “SANSE EGALE SI DEZVOLTARE DURABILA”

• Actiunile specifice campaniei vor include:

1. Workshopuri, ateliere antreprenoriale, evenimente de networking pe teme privind obiectivele orizontale vizate, cu antreprenori existenti si potentiali, mentori, experti invitati;

2. Diseminare de materiale relevante prin social media (email, retele de socializare, paginile web ale partenerilor, portal proiect, alte pagini web etc.)

13

Page 14: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Teme orizontale.pdf · 1. Aspecte privind conceptul, legislatia nationala si europeana, bune Aspecte

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

4. DESFASURAREA CAMPANIEI “SANSE EGALE SI DEZVOLTARE DURABILA”

• Rezultatul asteptat al campaniei “SANSE EGALE SI DEZVOLTARE DURABILA” va fi faptul ca multe din planurile de afaceri ce vor fi elaborate si depuse de catre beneficiari in cadrul concursului de planuri de afaceri vor promova concret dezvoltarea durabila prin produsele/serviciile lor, iar cel putin 6, adica 10% dintre cele ce vor fi selectate spre finantare vor contine masuri ce vor contribui la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile in afaceri.

• Un alt rezultat asteptat este acela ca noile intreprinderi create in cadrul proiectului SANSE vor respecta si promova egalitatea de sanse, egalitatea de gen si nediscriminarea in derularea activitatilor lor, cu impact pozitiv in mediul de afaceri si in societate. 14

Page 15: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Teme orizontale.pdf · 1. Aspecte privind conceptul, legislatia nationala si europeana, bune Aspecte

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

• Mai multe detalii gasiti in portalul proiectului la adresa

de web www.proiect-sanse.ro

15

Page 16: “SANSE – Stimularea Antreprenoriatului si Ocuparii in ... Prezentare_SANSE_Teme orizontale.pdf · 1. Aspecte privind conceptul, legislatia nationala si europeana, bune Aspecte

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Multumesc pentru atentie!

16


Recommended