+ All Categories
Home > Documents > “Incluziunea romilor prin intermediul experientelor...

“Incluziunea romilor prin intermediul experientelor...

Date post: 25-Dec-2019
Category:
Upload: others
View: 27 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 2 /2
Ce este o experienta educationala de succes? In acest proiect definim acele actiuni care s-au dovedit a contibui la succesul scolar si la incluziunea sociala la nivelul educational obligatoriu (ante-primar, primar si secondar, incluzand programele educationale si vocationale din cadrul scolilor obisnuite). (Consortiul INCLUDE- ED. Actiuni de succes in scolile din Europa. Bruxel: Comisia Europeana, 2009) In plus, toate aceste experiente colectate au trebuit sa respecte 4 criterii: a) Sa fi fost dezvoltate in comunitatile dezavantajate si cu venituri mici; b) Sa aiba dovezi relevante cantitative in ceea ce priveste imbunatatirea situatiei scolare a romilor (de exemplu, rezultatele oficiale ale testelor, gradul de absolvire, de transfer de la liceu, etc), in comparatie cu alte comunitati, cu aceleasi caracteristici; c) Sa aiba dovezi relevante calitative (de exemplu: satisfactie, recunoasterea transformarii survenite, etc), privind modul in care a contribuit la imbunatatirea rezultatelor; d) Sa fi fost elaborate cu o puternica participare a comunitatii. Puteti transmite propuneri pentru experiente educationale de succes care raspund definitiei formulate in cadrul proiectului la [email protected] si acestea vor fi publicate pe site. “Incluziunea romilor prin intermediul experientelor educationale calitative si de succes” Programul Lifelong Learning Proiect numarul: 357568- LLP-1 -2011-1-ES-KA1-KA1NWR Informatii de contact Website proiect: www.rom-up.eu Email: [email protected] Acest proiect a fost fi- nanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie re- flectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia nu poate fi re- sponsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informaţiile conţinute de acestea. Coordonator proiect Partenerii proiectului
Transcript

Ce este o experienta educationala de

succes?

In acest proiect definim acele actiuni care s-au dovedit a contibui la succesul scolar si la incluziunea sociala la nivelul educational obligatoriu (ante-primar, primar si secondar, incluzand programele educationale si vocationale din cadrul scolilor obisnuite). (Consortiul INCLUDE-ED. Actiuni de succes in scolile din Europa. Bruxel: Comisia Europeana, 2009) In plus, toate aceste experiente colectate au trebuit sa respecte 4 criterii:

a) Sa fi fost dezvoltate in comunitatile dezavantajate si cu venituri mici;

b) Sa aiba dovezi relevante cantitative in ceea ce priveste imbunatatirea situatiei scolare a romilor (de exemplu, rezultatele oficiale ale testelor, gradul de absolvire, de transfer de la liceu, etc), in comparatie cu alte comunitati, cu aceleasi caracteristici; c) Sa aiba dovezi relevante calitative (de exemplu: satisfactie, recunoasterea transformarii survenite, etc), privind modul in care a contribuit la imbunatatirea rezultatelor;

d) Sa fi fost elaborate cu o puternica participare a comunitatii.

Puteti transmite propuneri pentru experiente educationale de succes care raspund definitiei formulate in cadrul proiectului la [email protected] si acestea vor fi publicate pe site.

“Incluziunea romilor prin intermediul

experientelor

educationale calitative si

de succes”

Programul Lifelong Learning

Proiect numarul: 357568- LLP-1

-2011-1-ES-KA1-KA1NWR

Informatii de contact

Website proiect: www.rom-up.eu

Email: [email protected]

Acest proiect a fost fi-nanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie re-flectă doar punctele de

vedere ale autorului, iar Comisia nu poate fi re-sponsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informaţiile conţinute de acestea.

Coordonator proiect

Partenerii proiectului

Beneficiarii proiectului

• Femei rome si tineri romi;

• Organizatii, institutii si alte entitati care lucreaza cu copii romi;

• Membrii ai comunitatii rome;

• Cadre didactice, organizatii locale, asociatii, autoritati publice si ONG-uri implicate in domeniul incluziunii sociale si economice si accesul la educatie al romilor;

• Organizatiile care lucreaza cu copiii care vin din grupuri dezavantajate (imigranti, persoane cu dizabilitati etc).

Obiective specifice

• Identificarea, analiza si selectarea celor mai de succes practici utilizate in dome-niul educational pentru incluziunea romi-lor, pe baza criteriilor stabilite la reco-mandarile comunitatii stiintifice interna-tionale;

• Dezvoltarea de strategii comune pentru implementarea si transferarea practicilor educationale de succes selectate in cele cinci tari partenere;

• Stabilirea de grupuri de lucru compuse din actori relevanti in procesul de inte-grare a romilor in si prin educatie, cons-tientizarea si angajarea lor in acest sens;

• Implicarea activa a persoanelor rome non-academice, in special a femeilor ro-me non-academice, in componenta rete-lei si in toate activitatile implementate;

• Diseminarea practicilor educationale de succes in integrarea romilor in societate si in special, in educatie.

Rezultatele proiectului

• Ghidul electronic “ROM-UP! Incluziunea romilor prin practici educationale de success” cu experientele educationale de succes selectate si recomandarile despre transferarea lor in alte tari europene;

• "Reteaua internationala romani", formata de activişti romi, persoane ne-academice şi romi traditionali, cercetători, actori educativi, profesori, profesionisti, mediatori scolari / culturali, ONG-uri rome si civile, autoritati europene, nationale si locale, politicieni si toti agentii relevanti care lucreaza pentru a realiza integrarea romilor în societatea de masa;

• Rapor t European “Exper ien te educationale de success care promoveaza integrarea romilor in si prin educatie”;

• Raport European “Vocile comunitatii. Actorii implicati in experiente educationale de success care promoveaza integrarea romilor in si prin educatie”;

• Observator permanent asupra experientelor de succes in incluziunea romilor;

• 4 seminarii nationale (Bulgaria, Grecia, Romania si Irlanda);

• Conferinta finala a proiectului ROM-UP! In Barcelona;

• 6 newslettere;

• Realizarea site-ului proiectului, disponibil in 6 limbi, pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

Reteaua Internationala Romani Rom

UP!

Un spatiu online public a fost creat pentru dezbateri si schimbul de informatii cu scopul de a mentine reteaua conectata. Doriti sa participati la dezbateri si sa faceti schimb de informatii despre exeperiente educationale de succes? Atunci, alaturati-va retelei noastre ! Va rugam sa trimiteti aplicatia completata, care poate fi gasita pe site-ul nostru, la urmatorul mail: [email protected]

Despre proiect

Proiectul ROM-UP! este finantat de Comisia Europeana prin Programul Lifelong Learning si este implementat in sase tari (Spania, Bulgaria, Grecia, Romania, Irlanda si Belgia) pe o perioada de aproximativ un an (Aprilie 2012-Martie 2013).

Principalul scop al proiectului ROM-UP! este de a crea o Retea Internationala

Romani, al carei scop va fi de a atrage atentia asupra importantei experientelor educationale de succes care s-au dovedit stiintific a fi eficiente in promovarea integrarii sociale a copiilor romi si a elevilor in general, in ceea ce priveste obtinerea succesului educational.


Recommended