Home >Business >Antreprenoriat la Feminin - Conferinta de lansare

Antreprenoriat la Feminin - Conferinta de lansare

Date post:20-May-2015
Category:
View:1,486 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1. Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni!

2. Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 3. Proiectul este finan at prinProgramul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritar 6 Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenie 6.3 Promovarea egalitii de anse pe piaa munciiCONTEXTULPROIECTULUI Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 4. S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULTING S.R.L. (EPC) Partener Lider ESSEC Business School ParisPartener Transna ional Camera de Comer i Industriea MunicipiuluiBucureti (CCIB) Partener Asociaia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin (ADAF)- Partener Parteneriatul in cadrul proiectului Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 5. Data de start a proiectului: 28.10.2010 Data de ncheiere a proiectului: 28.06.2013Durata: 32 luni Bugetul proiectului:17.278.006 lei, din care 5% reprezint contribu ia partenerilor Loca ia proiectului:Regiunile:Nord-Est, Bucureti-Ilfov, Sud-Muntenia COORDONATE ALE PROIECTULUI Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 6. OBIECTIVELE PROIECTULUI Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! Imbunatatirea accesului femeilor pe piata muncii din regiunile Nord-Est, Sud-Muntenia si Bucuresti Ilfov, prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale ca urmare a participarii la programe de informare si formare profesionala antreprenoriala pentru femei.Asigurarea accesului egal pe piata muncii a femeilor din regiunile Nord-Est, Sud- Muntenia si Bucuresti Ilfov, prin cresterea competitivitatii si adaptabilitatii acestora la evolutiile si schimbarile din piata muncii ca urmare a participarii la programe de formare si informare in domeniul antreprenoriatului Dezvoltarea competentelor antreprenoriale a 1008 femei care intentioneaza sa initieze /dezvolte afaceri sau activitati pe cont propriu din regiunile Nord-Est, Sud-Muntenia si Bucuresti Ilfov Cresterea gradului de incluziune a femeilor pe piata muncii ca urmare a desfasurarii campaniilor de promovare si stimulare a spiritului antreprenorial in randul femeilor, in scopul manifestarii acestora ca intreprinzatori activi Asigurarea transferului de know-how si best practice in domeniu antreprenoriatului feminin la nivel interregional si transnational prin crearea parteneriatului durabil si instruirea unui grup de 12 experti Generarea unui model practic de formare profesionala antreprenoriala pentru femei la nivel interregional, replicabil si in alte regiuni sau domenii de activitate Obiectiv gerneralObiective specifice 7. ACTIVIT ILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI

 • Realizarea studiului de cercetare n domeniul antreprenoriatului feminin
 • Formare de formatori n antreprenoriat feminin
 • Realizarea portalului "Antreprenoriatul la feminin
 • Realizarea Evenimentelor i a Campaniilor de informare, con tientizare i schimb de bune practici pentru femeile antreprenor
 • Realizarea cursurilor de instruire "Antreprenoriatul la feminin" pentru grupurile int
 • Evaluarea impactului form rii antreprenoriale asupra grupului int

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 8. GRUPURI INT

 • 1008 femei, pentru formare:
 • - 252 de femei antreprenoare;
 • - 504 de femei care vor s ini ieze i/sau s dezvolte o afacere;
 • - 252 de tinere eleve de liceu (an terminal) i studente.
 • 20.000 persoane informate cu privire la egalitatea de anseprin campaniile de comunicare.
 • Mass-media local din cele 3 regiuni i Mass-media na ional

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 9. Prezentarea Partenerilor Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 10. EUROPEAN PROJECT CONSULTING Partener Lider Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 11. Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! EUROPEAN PROJECT CONSULTINGeste o companie rom neasc ce ofer consultan n management i afaceri. Compania ofer servicii pentru autorit i ale administra iei publice, dar i pentru persoane fizice i juridice din domeniul privat.ECHIP NCREDERE VIITOR Sprijinirea autorit ilor publice locale i a companiilor private pentru a contribui la dezvoltarea economic i social a Rom niei n contextul UE prin: Dezvoltare strategic Accesarea fondurilor europene 12. SERVICIILE OFERITE DE EPC

 • Domeniile n careEUROPEAN PROJECT CONSULTINGofer consultan sunt variate ;printre acestea se num r :
 • gestionarea i atragerea fondurilor europene
 • elaborarea de documenta ii tehnico-economice i cereri de finan are pentru fonduri europene i na ionale
 • management de proiect
 • realizarea de strategii de dezvoltare local pentru autorit i publice i companii private
 • formarea profesional a adul ilor
 • c onsultan n afaceri

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 13. EUROPEAN PROJECT CONSULTING

 • Este autorizat CNFPA pentru organizarea programelor profesionale de perfec ionare :
 • -Management de proiect
 • -Expert Fonduri Structurale i de Coeziune Europene
 • -Manager Resurse Umane
 • -Expert Achizi ii Publice
 • -Competen e antreprenoriale
 • Atestat ca institu ie de cercetare-dezvoltare, de Autoritatea Na ional pentru Cercetare tiin ific .
 • Prin calitatea sa de furnizor autorizat de educa ie(R.E.P.)este o organiza ie aprobat deProject Management Institute (PMI)s emit unit i de dezvoltare profesional (PDU) pentru cursurile sale de formarePMP (Project Management Profesional) , conferindu-le astfel absolven ilor acestor cursuri o dubl recunoa tere: una la nivel na ional certificarea CNFPA i alta interna ional conferit de prestigioasa asocia ie interna ional PMI
 • Compania este reprezentant exclusiv pentru Rom nia alRita Mulcahy Corporation( www.rmcproject.com ), companie interna ional de renume n management de proiect.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 14. ECHIPA EPC

 • Echipa noastr este format din:
 • exper i cu preg tire universitar i post-universitar , ce de in certific ri na ionale i interna ionale n domeniul managementului de proiect, managementului fondurilor structurale i de coeziune europene, managementului achizi iilor publice i managementului resurselor umane.
 • colaboratori din toat ara, specializa i n domenii variate precum: economie, statistic , transport, turism, mediu, etc.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 15. IMPLICAREA N CADRUL PROIECTULUI

 • Liderul coordoneaz i monitorizeaz implementarea proiectului,implicndu-se n toate activit ile desf urate :
 • Managementul proiectului
 • Realizarea achiziiilor proiectului
 • Realizarea studiului cercetare
 • Realizare studiu comparativ privind situatia antreprenoriatului feminin la nivel regional, national si european
 • Identificarea nevoilor de formare a persoanelor din grupului in t n domeniul antreprenorial
 • Formare de formatori n antreprenoriat
 • Organizarea sesiunilor de formare pentru formatori
 • Desf urarea cursurilorde instruire isesiunilor decoaching
 • Evaluare a i certificare aformatori lor
 • Desf urarea superviz r ii i coaching

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni! 16. Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Investete n oameni!

 • Realizarea portalului "Antreprenoriatul la feminin
 • Crearea portalului
 • Realizarea activitilor de informare i consiliere on-line
 • Realizarea Evenimentelor i a Campaniilor de Informare, Contientizare i schimb de bune practici pentru femeile antreprenor
  • Campania ntreprinderea i coala" pentru tinerele femei antreprenor.
  • Campania "Afl cum!" pentru promovarea pove tilor de succes ale femeilorantreprenor.
  • Campania "Po i Singur !" pentru femei angajate