+ All Categories
Home > Documents > Anexe BIZ UP

Anexe BIZ UP

Date post: 26-Sep-2015
Category:
Upload: ionut-coman
View: 29 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
anexaa
12
ANEXA 1 DECLARAŢIE privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Subsemnatul, ................................................, născut la data de ...................., în ..................................., cu domiciliul în .........................................................................., identificat cu C.I., seria ......., nr. ......................., emisă de ........................................... la data ........................, CNP ............................................., și reședința în .................... ...................................................., am fost informat/ă privind obligativitatea de a furniza datele mele personale cu respectarea dispoziţiilor legale. DECLAR CĂ: Am fost informat privind obligativitatea de a furniza datele mele personale și că datele mele personale urmează să fie prelucrate în cadrul Proiectului BIZ UP! Dezvoltarea mediului de afaceri prin investiții și formare antreprenorială”, (POSDRU/176/3.1/S/150445), de către Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, cu sediul în Bucureşti, Piaţa W. Mărăcineanu nr. 13, sector 1, cod fiscal 5541651, atribut fiscal RO, operator prelucrare date cu caracter personal inregistrat sub nr. 29906, fiind necesare implementării proiectului anterior precizat. Am fost informat datele înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate următorilor destinatari: AM POSDRU, OIR POSDRU, alte autorități publice centrale/locale, și alte instituții abilitate, după caz. Am fost informat că, prelucrarea datelor personale de către Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România se va realiza cu respectarea prevederilor Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.677/2001, precum şi a prevederilor Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.506/2004
Transcript
 • ANEXA 1

  D E C L A R A I E privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

  Subsemnatul, ................................................, nscut la data de ...................., n ..................................., cu domiciliul n .........................................................................., identificat cu C.I., seria ......., nr. ......................., emis de ........................................... la data ........................, CNP ............................................., i reedina n .................... ...................................................., am fost informat/ privind obligativitatea de a furniza datele mele personale cu respectarea dispoziiilor legale.

  DECLAR C:

  Am fost informat privind obligativitatea de a furniza datele mele personale i c datele mele personale urmeaz s fie prelucrate n cadrul Proiectului BIZ UP! Dezvoltarea mediului de afaceri prin investiii i formare antreprenorial, (POSDRU/176/3.1/S/150445), de ctre Consiliul Naional al ntreprinderilor Private Mici i Mijlocii din Romnia, cu sediul n Bucureti, Piaa W. Mrcineanu nr. 1-3, sector 1, cod fiscal 5541651, atribut fiscal RO, operator prelucrare date cu caracter personal inregistrat sub nr. 29906, fiind necesare implementrii proiectului anterior precizat.

  Am fost informat c datele nregistrate sunt destinate utilizrii de ctre operator i sunt comunicate urmtorilor destinatari: AM POSDRU, OIR POSDRU, alte autoriti publice centrale/locale, i alte instituii abilitate, dup caz.

  Am fost informat c, prelucrarea datelor personale de ctre Consiliul Naional al ntreprinderilor Private Mici i Mijlocii din Romnia se va realiza cu respectarea prevederilor Directivei CE/95/46 privind protecia persoanelor fizice n ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, transpus n legislaia naional prin Legea nr.677/2001, precum i a prevederilor Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal i protecia vieii private n sectorul comunicaiilor electronice, transpus n legislaia naional prin Legea nr.506/2004

 • Avnd cunotin de prevederile art. 320 -328 din Codul Penal al Romniei cu

  privire la falsul n nscrisuri, nu am furnizat informaii false n documentele prezentate i mi asum responsabilitatea, garantnd c datele furnizate sunt actuale, reale, corecte i complete i m angajez ca, n eventualitatea modificrilor survenite n datele personale (rennoirea crilor de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), s anun echipa proiectului i s aduc o copie a actelor doveditoare.

  SUNT DE ACORD cu stocarea, prelucrarea i transmiterea datelor cu caracter personal n cadrul Proiectului BIZ UP! Dezvoltarea mediului de afaceri prin investiii i formare antreprenorial, (POSDRU/176/3.1/S/150445).

  Data ...................

  Nume Prenume: .......................................

  __________________________ (semnatura)

 • ANEXA 2

  D E C L A R A I E PE PROPRIE RSPUNDERE privind evitarea dublei finanri

  Subsemnatul, ................................................, nscut la data de ....................,n ..................................., cu domiciliuln .........................................................................., identificat cu C.I., seria .......,nr. ......................., emis de ........................................... la data ........................,CNP ............................................., i reedinan .................... ...................................................., declar pe proprie rspundere ,cunoscnd prevederile art. 326 din Codul Penal al Romniei, cu privire la falsul ndeclaraii, c:

  particip la un SINGUR concurs de planuri de afaceri dintre concursurileorganizate n proiectele aferente cererii de propuneri de proiecte de tipstrategic nr. 176 Romnia, Start-Up , Axa prioritar 3 Cretereaadaptabilitii lucrtorilor i a ntrerpinderilor, Domeniul major de intervenie3.1. Promovarea culturii antreprenoriale

  nu beneficiez i nu fac parte din grupul int al unui alt proiect cofinanat dinFondul Social European prin Programul Operaional Sectorial DezvoltareaResurselor Umane 2007-2013, Axa prioritar 3 Creterea adaptabilitiilucrtorilor i a ntreprinderilor, Domeniul major de intervenie 3.1Promovarea culturii antreprenoriale.

  nu beneficiez de nici o alt finanare european prin Fondul Social European,Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 pentru activiti similare cu cele ale proiectului : BIZ UP! Dezvoltareamediului de afaceri prin investiii i formare antreprenorial ,(POSDRU/176/3.1/S/150445).

  Data ..........................Nume Prenume: .........................................

  __________________________ (semnatura)

 • ANEXA 3

  D E C L A R A I E D E A N G A J A M E N T privind participarea la cursurile de dezvoltare a competenelor

  antreprenoriale

  Subsemnatul, ................................................, nscut la data de ....................,n ..................................., cu domiciliuln .........................................................................., identificat cu C.I., seria .......,nr. ......................., emis de ........................................... la data ........................,CNP ............................................., i reedinan .................... ....................................................,

  declar pe proprie rspundere , cunoscnd prevederile art. 326 din Codul Penal alRomniei, cu privire la falsul n declaraii, c:

  m angajez prin prezenta ca, n cazul n care voi fi selectat s urmez cursurile dedezvoltare a competenelor antreprenoriale finanate prin proiectul BIZ UP! -Dezvoltarea mediului de afaceri prin investiii i formare antreprenorial , cu numrulde identificare POSDRU/176/3.1/S/150445, s particip la desfurarea acestora, sndeplinesc sarcinile de lucru din cadrul cursului, inclusiv s particip la examenul finalpentru obinerea certificatului de competene profesionale.

  Data .......................

  Nume Prenume: .......................................__________________________

  (semnatura)

 • ANEXA 4

  D E C L A R A I E P E P R O P R I E R S P U N D E R E

  privind ndeplinirea condiiilor de eligibilitate Subsemnatul, ................................................, nscut la data de ...................., n ..................................., cu domiciliul n .........................................................................., identificat cu C.I., seria ......., nr. ......................., emis de ........................................... la data ........................, CNP ............................................., i reedina n .................... ...................................................., n calitate de reprezentant legal al , cu sediul n ..........................., nregistrat n ........................ sub nr. ..................................., avnd C.U.I. ..............................., Cunoscnd prevederile art. 326 din Codul Penal referitoare la falsul n declaraii, declar pe propria rspundere c:

  ntreprinderea nu se afl n stare de insolven, nu are afacerile administrate de un judector sindic, nu are nici o restricie asupra activitii comerciale, nu este subiectul unor angajamente ntre creditori sau nu se afl ntr-o situaie similar cu cele prezentate anterior, reglementate prin lege.

  ntreprinderea nu nregistreaz datorii publice i i-a pltit la timp taxele, obligaiile i alte contribuii la bugetul de stat, bugetele speciale i bugetele locale prevzute de legislaia n vigoare;

  reprezentantul legal al ntreprinderii nu a fost supus unei condamnri de tip res judicata n ultimii 3 ani, de ctre nicio instan de judecat, din motive profesionale sau etic-profesionale;

  reprezentantul legal al ntreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraud, corupie, implicare n organizaii criminale sau n alte activiti ilegale, n detrimentul intereselor financiare ale Comunitii Europene;

  ntreprinderea este direct responsabil de pregtirea i implementarea proiectului i nu acioneaz ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanat;

  ntreprinderea nu a fost subiectul unui ordin de recuperare n urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal i incompatibil cu piaa comun sau, n cazul n care a fcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executat i ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobnda de recuperare aferent;

  mpotriva ntreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau n cazul n care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

  Data .........................

  Nume Prenume: ........................................ reprezentant legal al ..........................................

  __________________________ (semnatura)

 • ANEXA 5

  DECLARAIE PE PROPRIE RSPUNDERE

  Subsemnatul, ......................................, cu domiciliul n ..........................................., identificat

  cu C.I. seria ......, numr ...................., eliberat de .................................. la data de ....................., CNP ............................................., n calitate de candidat pentru grupul int al proiectului POSDRU: BIZ UP! Dezvoltarea mediului de afaceri prin investiii i formare antreprenorial, i de solicitant al subveniei n cadrul concursului de idei de afaceri The Big

  Pitch! Derulat n cadrul proiectului anterior amintit de ctre Consiliul Naional al

  Intreprinderilor Private Mici i Mijlocii din Romnia

  declar pe proprie rspundere, cunoscnd prevederile art. 326 din Codul Penal al Romniei,

  cu privire la falsul n declaraii, c

  nu sunt n conflict de interese, aa cum este acesta definit la art. 14 din O.U.G. nr.

  66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n

  obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale

  aferente acestora,

  nu sunt angajat al liderului de proiect sau al partenerului acestuia [...] i nu sunt n

  relaie de so / soie, afin sau rud, pn la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului

  de proiect sau al partenerului acestuia.

  am luat cunostin de obligaia pe care o am de a notifica n scris administratorul

  schemei de ajutor de minimis de ndat ce apare o situaie de conflict de interese pe

  perioada derulrii proiectului i de a lua msuri pentru nlturarea situaiei respective,

  n conformitate cu art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 66/2011, ne asumm rspunderea

  de respectare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 66/2011

  i imediat ce vom avea cunotin de existena unor nereguli i/sau fraude vom

  sesiza administratorul schemei de ajutor de minimis i autoritile cu competene n

  gestionarea fondurilor europene.

 • n ultimii 5 ani, nu am fost condamnat, prin hotrre definitiv a unei instane

  judectoreti, pentru participare la activiti ale unei organizaii criminale, pentru

  corupie, pentru fraud i/sau pentru splare de bani;

  nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane

  judectoreti, pentru o fapt care s aduc atingere eticii profesionale sau pentru

  comiterea unei greeli n materie profesional;

  nu m aflu n situaia vreunui conflict de interese sau incompatibiliti astfel cum sunt

  acestea reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea

  transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de

  afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, completat i modificat.

  Subsemnatul, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu.

  Data .........................

  .................................................................,

  ___________________________ (semnatura)

 • ANEXA 6

  Instruciuni pentru depunerea ideii de afacere online

  Formular nscriere - Cursuri pentru dezvoltarea competenelor antreprenoriale

  Informaiile sunt structurate n 4 seciuni principale: Date personale, Nivel de instruire, Statut pe piaa muncii, Apartenen la un grup vulnerabil. Selecia se face prin click pe seciunea dorit din partea de sus a formularului.

  n seciunea Date personale, pentru cmpul Copie scanat buletin va trebui s alegei un fiier de tip imagine cu extensia .jpg, .jpeg sau .png care s nu depeasc 10MB ca dimensiune.

  Pentru seciunile Nivel de instruire, Statut pe piaa muncii i Apartenen la un grup vulnerabil va trebui s bifai una sau mai multe opiuni din tabelele afiate.

  Dup ce ai completat toate cmpurile, apsai o singur dat pe butonul Trimite chestionarul din partea de jos a paginii i ateptai mesajul de confirmare a trimiterii.

  Formular nscriere - Concurs planuri de afacere

  Pentru a v nscrie la concursul de planuri de afacere va trebui s completai mai nti formularul de nscriere n grupul int (cel pentru cursurile de dezvoltare a competenelor antreprenoriale) i s v autentificai folosind adresa de e-mail i parola introduse anterior.

  Este important de tiut c un administrator trebuie s v activeze manual conturile nainte s v putei autentifica.

  Formularul de nscriere - Concurs planuri de afacere este structurat in 6 seciuni: Date generale, Viziune i Strategie, Prezentarea ideii de afaceri, Managementul resurselor umane, Proiecii financiare i Analiz SWOT.

  Toate cmpurile sunt obligatorii.

  n seciunea Date generale, pentru cmpul Dovad scanat a rezervrii de denumire va trebui s alegei un fiier cu extensia .jpg, .jpeg, .png sau .pdf care s nu depeasc 10 MB ca dimensiune.

 • Pentru cmpul Copia conformat cu originalul a urmtoarelor variante de

  documente: Actul constitutiv/acordul de constituire al ntreprinderii/documente care s ateste pregtirea profesional i experiena profesional ce vor fi utilizate pentru nfiinarea ntreprinderii va trebui s alegei din calculatorul dumneavoastr un fiier cu extensia .doc, .docx sau .pdf care s nu depeasc 10MB ca dimensiune.

  Pentru cmpul Adeverine facultate va trebui s alegei din calculatorul dumneavoastr un fiier cu extensia .doc, .docx sau .pdf care s nu depeasc 10MB ca spaiu ocupat. n acest cmp vor fi ncrcate adeverinele tuturor persoanelor din respectiva asociere (dac este cazul).

  Pentru cmpul Anexe completate va trebui s descrcai anexele n format .pdf, aa cum suntei instruii n pagin, s le completai i tiprii apoi s scanai documentele ntr-un singur fiier cu extensia .doc, .docx sau .pdf care s nu depeasc 10MB ca spaiu ocupat i s l selectai n cmpul cerut.

  Tot n seciunea de Date generale, la zona Asociai, acionari principali, pentru a mai aduga alte rnduri va trebui s apsai pe butonul + (plus).

  n seciunea Managementul resurselor umane, pentru cmpul Organigrama firmei va trebui s selectai din calculator un fiier de tip Word (extensia .doc sau .docx), un fiier de tip Excel (extensia .xls sau .xlsx) sau un fiier .pdf care s nu depeasc 10MB ca dimensiune.

  Dup ce ai completat toate cmpurile, apsai o singur dat pe butonul Trimite formularul din partea de jos a paginii i ateptai mesajul de confirmare a trimiterii.

 • ANEXA 7

  D E C L A R A I E PE PROPRIE RSPUNDERE privind ajutoarele de minimis

  Subscrisa ..........................................., cu sediul n ................................ , nregistratn ...................................... , sub nr. ............................ , avnd C.U.I. ...................... ,reprezentat legal prin .............................................................. , n scut la datade ......................, n ........................., cu domiciliul n ..............................., identificatcu C.I., seria ......., nr. ...................., emis de ............................ ladata ......................, CNP ........................................... , i reedinan ..........................................................,

  Avnd n vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 privind aplicareaarticolelor 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene ajutoarelorde minimis

  Avnd n vedere prevederile art. III, alin. 3 din Schema de ajutor de minimis Sprijinpentru antreprenori, respectiv:

  ntreprinderea reprezint orice entitate implicat ntr-o activitate economic(furnizoare de bunuri i servicii pe o pia concurenial), indiferent de statutul juridici de modul de finanare a acesteia, inclusiv persoane fizice care desfoar activitieconomice n mod independent, asociaii familiale, parteneriate sau asociaii caredesfoar activiti economice, n conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004care transpune Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definireamicrontreprinderilor i a ntreprinderilor mici i mijlocii, publicat n Jurnalul Oficial alUniunii Europene nr. L124/2003

  Avnd n vedere c n conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1407/2013:

  Art. 2, alin. 2

 • ntreprinderile care ntrein, cu una sau mai multe ntreprinderi, relaiile la care seface referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate ntreprinderi unice.>>

  Art. 3 alin. (8) n cazul fuziunilor sau al achiziiilor , atunci cnd sestabilete dac un nou ajutor de minimis acordat unei ntreprinderi noisau ntreprinderii care face achiziia depete plafonul relevant, se iaun considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturorntreprinderilor care fuzioneaz. Ajutoarele de minimis acordate legalnainte de fuziune sau achiziie rmn legal acordate.

  Art. 3 alin. (9) n cazul n care o ntreprindere se mparte n dousau mai multe ntreprinderi separate , ajutoarele de minimis acordatenainte de separare se aloc ntreprinderii care a beneficiat de acestea,i anume, n principiu, ntreprinderii care preia activitile pentru care aufost utilizate ajutoarele de minimis. n cazul n care o astfel de alocarenu este posibil, ajutoarele de minimis se aloc proporional pe bazavalorii contabile a capitalului social al noilor ntreprinderi la data la caresepararea produce efecte.

  declar pe proprie rspundere , cunoscnd prevederile art. 326 din Codul Penal alRomniei, cu privire la falsul n declaraii, c

  n ultimii 2 (doi) ani fiscali i n anul fiscal n curs,

  am beneficiat de ajutoare de stat/minimis pentru aceleai costurieligibile pentru care am solicitat finanarea, respectiv ( se vor menionacel puin urmtoarele: instituia finanatoare, Programul prin care s-abeneficiat de finanare, anul acordrii ajutorului, cuantumul ajutoruluiacordat n Euro):

  ____________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________

  Nu am beneficiat de ajutoare de stat/minimis pentru aceleai costurieligibile pentru care am solicitat finanarea.

  ntre solicitant i alte ntreprinderi:

  exist una din relaiile specificate la art. 2., alin. 2, lit. (a)-(d) dinRegulamentul (UE) nr. 1407/2013 , respectiv (se va indica literaalineatului 2, articolului 2 al Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 caredescrie relaiile existente i se va descrie relaia existent):

 • ____________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________

  nu exist una din relaiile specificate la art. 2., alin. 2, lit. (a)-(d) dinRegulamentul (UE) nr. 1407/2013.

  n ultimii 2 (doi) ani fiscali i n anul fiscal n curs, ntreprinderea unic, aacum a fost definit anterior,

  a beneficiat de ajutoare de minimis (fie din surse ale statului/aleautoritatii locale, fie din surse comunitare) ( se vor meniona cel puinurmtoarele: instituia finanatoare, Programul prin care s-a beneficiatde finanare, ntreprinderea beneficiar, anul acordrii ajutorului,cuantumul ajutorului acordat n Euro, iar n cazul n care s-a beneficiatde mai multe ajutoare de minimis se va meniona i totalul ajutorului deminimis primit):

  ____________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________

  nu a beneficiat de ajutoare de minimis (fie din surse ale statului/aleautoritatii locale, fie din surse comunitare).

  Data .............................

  ......................................................,Prin reprezentant legal

  Nume Prenume: ...............................................__________________________

  (semnatura)

  Anexa 1. Declaratie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personalAnexa 2. Declaratie cu privire la evitarea dublei finantariAnexa 3. Declaratie cu privire la participarea la cursurile de dezvoltare a competentelor antreprenorialeAnexa 4. Declaratie cu privire la respectare conditiilor de eligibilitateAnexa 5. Declaratie cu privire la conflictul de intereseAnexa 6. Instructiunile pentru depunerea ideii de afacere onlineAnexa 7. Declaratie cu privire la ajutoarele de minimis (persoana juridica)


Recommended