+ All Categories
Home > Documents > Analiza Conflictelor Final

Analiza Conflictelor Final

Date post: 03-Apr-2018
Category:
Upload: amaliaghitulescu1129
View: 247 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 84

Transcript
 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  1/84

  CuprinsCuprins .................................................................................................................. 1

  Analiza conflictelor, crizelor i interferen elor acestora n cadrul sistemului social .............................................................................................................................. 3

  Conceptele de criz i conflict ............................................................................... 62.1. Criza i conflictul..........................................................................................7

  de la teoriile lui Comte i Freud la modelele contemporane ale lui Deutsch i Krauss ..............................................................................................................7

  2.2. Criza ca schimbare. Distan a conflict criz . Conflicte generalizate .........13

  Caracteristicile comune tuturor crizelor:...........................................................15

  Caracteristicile conflictului:..............................................................................15

  Analiza sociologic a dimensiunilor conflictului .................................................. 18

  3.1.Teoriiile sociologice ale conflictului............................................................213.2. Conflicte sociale, mobiliz ri, revolu ii ........................................................26

  4. Controlul conflictului......................................................................... 30

  4.1. Solutionarea conflictelor constructive........................................................30

  4.2. Teoria criteriilor identitare rela ionare i conflictualitatea juridic ............35

  5. Situa ii de criz ce pot afecta securitatea na ional ........................................ 40

  5.1. No iuni generale privind criza i securitatea na ional . .............................40

  5.2. Factorii care favorizeaz apari ia situa iilor de criz pe teritoriul Romniei

  .........................................................................................................................43

  5.3. Manifest rile care particularizeaz situa iile de criz i principalele ac iuni care pot ap rea pe timpul derul rii acestora. ...................................................45

  6. Crizele interna ionale ....................................................................................... 48

  6.1. Criza irakian din anul 2003. .....................................................................48

  6.2. R zboaiele iugoslave din ultimul deceniu - Conflictul din Kosovo. .............53

  7. Concluzii i nv minte militare rezultate din razboaiele locale desf urate dupa cel de-al Doilea R zboi Mondial .................................................................. 58

  ........................................................................................................................587.1. R zboaiele locale i muta iile produse n arta militar dup R zboiul al Doilea Mondial .................................................................................................58

  7.1.1 Cauzele r zboaielor locale ......................................................................58

  7.1.2. Tipologia r zboaielor locale ...................................................................59

  7.1.3. Muta iile produse n arta militar i reflectarea lor n r zboaiele locale .60

  7.2. Concluzii i nv minte pe plan militar rezultate din r zboaiele din Vietnam, arabo-israeliene, din Malvine i din Golf. ..........................................62

  7.2.1. Razboiul din Vietnam .............................................................................627.2.2. Razboaiele arabo-israeliene ...................................................................64

  1

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  2/84

  7.2.3. R zboiul din Malvine ..............................................................................67

  7.2.4. R zboiul din Golf ....................................................................................70

  8. Conflicte etnice n contextul actual................................................................. 76

  Cteva considera ii teoretice ...........................................................................76

  Nu iese foc dac nu pui paie .............................................................................77

  Aceleai cauze, efecte diferite..........................................................................78Prima fa a monedei: secesiunea panic n fosta Cehoslovacie ....................78

  Reversul monedei: secesiunea violent n spa iul ex-iugoslav .........................79

  Istoria nu se repet ntotdeauna ...................................................................80

  9. Concluzii.......................................................................................................... 81

  Bibliografie ........................................................................................................... 84

  2

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  3/84

  Analiza conflictelor, crizelor iinterferen elor acestora n cadrul

  sistemului socialEfervescen a i dinamica planetar supus veacuri de-a rndul unor legi naturale,

  legit ii democratice sau cutume na ionale st sub semnul unuia dintre cele mai

  vehiculate cuvinte: criza. Dei planeta traverseaz una din cele mai grave i

  complexe situa ii de criz , termenul nu i-a g sit o defini ie larg aceptat . De

  altfel, se vorbete unanim despre necesitatea managementului crizelor, dar nu

  se face distinc ie clar ntre acest gen de amenin ri i st ri conflictuale,

  diferendele i confrunt rile.

  Evolu ia vie ii sociale n toate domeniile de activitate este afectat i influen at de crizele i conflictele mondiale. Criza face obiectul unei folosin e intensive n

  realitatea cotidian , n asemenea m sur nct generalizarea sa nu are rolul de a oculta

  problematici complexe i noi. Recursul la termenul de criz constituie un obstacol

  n calea unui demers de cunoatere i modeleaz n mod arbitrar situa ii dintre

  cele mai diverse.

  Efectele le vedem foarte bine n disensiuni, mizerie, umilin , bruierea

  perspectivelor, conflicte armate, pierderea creditului aparatelor de stat, dezvoltarea

  ideologiilor, cauzele sunt mai pu in clare, fiind atribuite r sturn rii raporturilor de for e, complexit ii, interdependen elor, la toate nivelurile i n timp.

  Pe scara unit ilor sociale rela iile se pot suprapune raporturilor sociale, iar crizele

  apar aici ca un fenomen legat de modernitate: o mai bun informare, specializarea

  actorilor, avansarea tehnicilor, contiin a mai acut a destinelor n plan particular. Criza

  este multidimensional dar esen ial este experien a actorilor sociali, ea nu devine

  creatoare dect prin restituirea capacit ii lor simbolizante. Aceasta nu trece niciodat

  neobservat , violen a sa o face evident n ochii celor prezen i i mai ales n ochii celor

  care o suport , fiind un eveniment care dureaz un anume timp, marcat de momente, faze i etape.

  O societate, f r conflict este, prin defini ie, o societate utopic .

  Poten ialul agresiv i violent ce caracterizeaz individul i grupurile sociale actuale este

  imposibil de ignorat.

  Conflictele variaz n func ie de gradul de cunotin al actorilor sociali

  participan i. Gradul de puritate al unui conflict este variabil, unele rela ii fiind deopotriv

  de ordinul cooper rii i al conflictului, n timp ce altele in exclusiv de confruntare.

  3

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  4/84

  Evaluarea corect a atitudinilor n cazul unei situa ii conflictuale,

  consilierea, eforturile de exercitatare a unui control pot transforma conflictul

  ntr-un factor de progres.

  n trilogia lui Alvin Toffler, ocul viitorului, Al treilea val, Putere n

  micare subiectul central l constituie schimbarea: procesul, direc iile i

  controlul acesteia. De asemenea, exist strategii care spun c o criz se diminueaz i nu devine conflict, dac un element antagonic de ine suprema ia

  asupra informa iilor, banilor i mijloacelor coercitive de descurajare. Recursul

  la virtu ile acestei triplete este una din ipotezele care au stat la baza c r ii

  mpreun cu Conflictul este un fapt social inevitabil.

  Dintodeauna, dar cu prec dere n ultimii ani, n domeniul politic, etnic i religios,

  conflictele au modulat dou procese sociale importante: stratificarea i

  mobilitatea. Orice conflict, am putea, spune are dou eluri: puterea i

  schimbarea.

  Dou momente, aparent deosebite i ealonate n timp, respectiv anul 1989

  pentru Romnia i 11 septembrie 2001 din S.U.A., eviden iaz r bufnirea crizelor ale

  c ror gestion ri au cunoscut caren e.

  4

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  5/84

  5

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  6/84

  Conceptele de criz i conflictEvolu ia vie ii sociale n domeniile economic, politic, social i militar,

  este afectat i influen at de crizele i conflictele mondiale. Traversnd

  frontierele, aceste crize i conflicte au un caracter cvasi-planetar, blocuri ntregi de

  na iuni c zndu-le victim afectate solidar n func ie de schimburile i

  complementarit ile care exist ntre ele. Pn i blocurile sau na iunile care se doreau

  izolate ideologic, politic i economic, se dovedesc susceptibile de pr buiri dintre cele

  mai drastice, dup cum s-a v zut n cazul rilor din est, atunci cnd fic iunea etaneit i

  dispare, dezvelind solidarit ile obligatorii dincolo de antagonismele afiate.

  Termenul de criz face obiectul unei folosin e intensive n realitatea

  cotidian a anilor 1990 , n asemenea m sur nct generalizarea sa nu are rolul de a

  oculta problematici complexe i noi. Recursul la termenul de criz constituie un obstacol

  n calea unui demers de cunoatere i modeleaz n mod arbitrar situa ii dintre cele mai

  diverse.

  Efectele le vedem foarte bine n disensiuni, mizerie, umilin , bruierea

  perspectivelor, conflicte armate, pierderea creditului aparatelor de stat, dezvoltarea

  ideologiilor, cauzele sunt mai pu in clare, fiind atribuite r sturn rii raporturilor de for e,

  complexit ii, interdependen elor, la toate nivelurile i n timp.

  n acest context general, termenul de criz trimite : la o ruptur a

  dinamicilor i echilibrelor anterioare; la o incapacitate de a le regulariza sau stabiliza

  micarea pentru a reg si dinamic fiabil , conform i teoriei lui E.Durkheim, care nuan a

  o pierdere a reperelor i a normelor, de reglare general cu consecin e imprevizibile.

  La nivel planetar, crizele apar deja ca fatalit i istorice i sociale, legate de o

  perturbare profund a contextului, f cnd caduce mijloacele obinuite de control sau de

  reglare. Aceast dereglare antreneaz dezintegrarea sistemelor sociale sau

  dezadaptarea unor straturi ntregi de popula ie. La aceast scar , crizele sunt fenomene

  sociale masive i complexe, exper ii c utnd s le pun n lumin mecanismele, plecnd

  de la propria lor disciplin , crizele sc pnd astfel unor n elegeri plurideterminate, care

  strnesc interesul mai multor logici. Marile crize sociale nu sunt lipsite de repercusiuni

  asupra indivizilor, fiecare reac ionnd n func ie de dispozi iile sale psihice i descoperind

  adesea motive de dezorganizare, mai ales cnd un anturaj stabil masca pn atunci

  fragilitatea structurilor psihice.

  Pe scara unit ilor sociale rela iile se pot suprapune raporturilor sociale iar crizele

  apar aici ca un fenomen legat de modernitate: o mai bun informare, specializarea

  actorilor, avansarea tehnicilor, contiin a mai acut a destinelor n plan particular. Pu ine

  organiza ii sau institu ii scap experien ei crizelor dep ite, repetate sau definitive.

  Situate n contextul lor istoric, conflictele sunt asociate apari iei unor organiza ii sociale i

  6

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  7/84

  politice n care controlul suprem asupra resurselor economice i politice este concentrat

  ntr-o administra ie central . Aceast unitate politic centralizat a provocat o r sturnare

  n structura rela iilor dintre grupurile sociale care se g sesc nchise n interiorul

  frontierelor ei. Distribu ia resurselor ntre grupuri, n special cea a puteri politice centrale,

  a devenit una din cauzele principale ale conflictelor integrupuri.

  Pentru solu ionarea conflictelor un rol important l ocup organiza iile specializate n acest domeniu, precum Conflict Resolution Unlimited - S.U.A., mass-media, serviciile

  de mediere i consiliere, cursurile interna ionale pentru cei care lucreaz n domeniul

  drepturilor umane i al p cii, n situa ii de instabilitate: c r i, manuale, casete video,

  programe pentru profesori i educatori, arbitrajul comercial, consilierea familial ,

  negocierea legal i diploma ia interna ional .

  2.1. Criza i conflictul

  de la teoriile lui Comte i Freud la modelele contemporane ale lui

  Deutsch i Krauss A. Etimologia cuvntului criz se reg sete n greaca antic , pentru

  cotemporanii lui Platon, verbul krinein are n elesul de a judeca, de a separa, de a

  discrimina sau, n sfrit de a decide. Termenul grec krisis-judecat sau decizie, se

  transform devenind n latina medieval crisin, crisis n secolul XVI i mai trziu criz .

  Esen ialul etimologiei cuvntului rezid n no iunea de decizie. n miezul oric rei defini ii

  al n elegerii utile i riguroase a fenomenului de criz , figureaz aceast obliga ie de a

  decide. F r necesitatea lu rii unei decizii i f r o judecat prealabil , criza nu exist . A

  decide nseamn a adopta o concluzie definitiv asupra unui punct litigios.

  Criza poate fi considerat ca un efect decisiv, o ruptur creat de un

  eveniment ce pare a transforma n mod radical condi iile de existen .

  n limba francez , accep iunea cuvntului criz este mai aproape de riscul de

  ruptur , dect de etapa progresiv . Etimologia greac este singura care p streaz ideea

  unei rezolv ri i a unei hot rri ca ieire din criz . Valoarea acordat de Hipocrate crizei

  este legat de concep ia acestuia asupra bolii ca dezechilibru, rezultat al unei

  lupte duse de corp mpotriva influen elor exterioare nocive. Criza gndit ca un

  fapt pozitiv poate ine de o sociologie care privete evenimentele studiate n durata lor, integrnd perioadele de regres i de progres, precum cea specifica lui Auguste

  Comte, la o filozofie a istoriei convins de existen a progresului social.

  n secolul 20 traversnd dou r zboaie mondiale, combinate cu o grav criz

  economic , cu un nceput de secol 21 afectat de o puternica criz economic ,este n

  prezent mai pu in sigur i nu mai consider c schimbarea ar fi sinonim cu progresul.

  Criza tinde astfel s fie asimilat cu fenomene necunoscute care revin i descump nesc

  att subiectul, ct i organiza ia, n dorin a acestora de st pnire. E.H. Erikson sublinia:

  este deja un progres faptul c termenul de criz nu mai evoc ideea de

  catastrof iminent , care la un moment dat a p rut s se opun justei

  7

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  8/84

  n elegere a termenului 1. Acesta a devenit ast zi sinonim cu viraj necesar, moment

  crucial n dezvoltare.

  No iunea de criz se afl n centrul operelor lui Marx i Freud, care

  con ineau referin e teoretice n m sur de a-i prinde procesele n registrul socio-

  economic i n registrul psihic. Pentru Marx, criza se nate din antagonismul

  claselor, ea fiind n special de natur economic . Instabilitatea i criza sunt artificial create de un mod de produc ie legat de interesele unei clase dominante, supraproduc ia,

  lupta pentru nsuirea acesteia. Revolu ia social reprezint o ieire n cazul crizelor

  economice.

  Totalitatea dezvolt rii va rezolva antagonismele de clas ale societ i. Rezolvarea

  crizei care se reg sete la toate nivelele societ ii este o reunificare, ntoarcerea la

  totalitate indivizii trebuie s -i nsueasc totalitatea for elor de produc ie

  existente pentru a se putea afirma, dar mai ales pentru a-i putea asigura

  existen a.

  Crizele au nceput o dat cu supraproduc ia, cu lupta pentru nsuirea ei, cu furtul ei din

  minile ce le produc.

  Reg sim no iunea de criz n comprimarea energiilor i a contradic iilor la diferite

  nivele care vor duce fie la pr buire a raporturilor sociale, fie la schimbare a acestor

  raporturi, implicnd pe termen lung o desf urare a energiilor n sensul plenitudinii.

  Pentru Freud, criza intern a subiectului stigmatizeaz diviziunea acestuia,

  refularea i dualitatea pulsiunilor. Astfel, Freud aprecia c , criza survine

  atunci cnd eul sl bit se afl n incapacitate de a transforma i de a interpreta

  dinamica pulsional .

  Conceptul de anomie subliniat n opera lui Durkheim, trimite n mod direct la

  no iunea de criz ca dereglare social , aduc toare de dezorganizare, de sl bire a

  leg turii sociale.

  Alain Touraine a elaborat o teorie a crizelor organiza ionale , n cadrul

  teoriei sale generale a sistemelor organiza ionale. n cadrul problemei organiza iei se g sete interdependen a ntre capacitatea de ini iativ i gestiunea tensiunilor ntre

  diferite elemente ale unei func ion ri organiza ionele. Exist criz atunci cnd

  gestiunea tensiunilor nu mai este dominant , ruptura survenind ntre aceste

  elemente: ruptur ntre interior i exterior, ntre putere i tehnic , ntre

  dependen i autonomie.

  1 Erikson E.H.- Adolescence et crise, la quete de lidentite, Paris, Flammarion, colec ia Champs, 1972, p. 27-28

  8

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  9/84

  Conceptul sociologic cel mai apropiat este cel de disfunc ie , care a dat

  natere la numeroase lucr ri de sociologia organiza iilor. Disfunc ia nu este echivalent

  cu criza, chiar dac o criz comport disfunc ii i conflicte.

  M. Crozier i E. Freidberg subliniau disfunc ia, abatere repetitiv a

  realit ii conduitelor de la regula formal , nu este astfel dect simptomul unui

  sistem de jocuri informale care se reproduc atta vreme ct nu se schimb nici regula jocului, nici actorii, nici ansamblul constrngerilor care marcheaz

  scena i decorul2.

  Opera lui Gerard Mendel, socio-psihanalist, se refer la criza care l afecteaz pe

  individ n raporturile sale cu societatea. Criza, rezult din impasul marxist i din

  muta iile culturale, cere noi valori, reinventarea unor schimb ri conjugate ale

  fundamentelor psihologiei individuale i ale societ ii.

  Pentru P. Watzlawick i colegii s i, comunicarea paradoxal este starea

  disjunctiv pe care o ncearc receptorii unei comunic ri cu dou mesaje concomitente i

  incompatibile regula jocului, nici actorii, nici ansamblul constrngerilor care marcheaz

  scena i decorul3.

  Opera lui Gerard Mendel, socio-psihanalist, se refer la criza care l afecteaz pe

  individ n raporturile sale cu societatea. Criza, rezult din impasul marxist i din

  muta iile culturale, cere noi valori, reinventarea unor schimb ri conjugate ale

  fundamentelor psihologiei individuale i ale societ ii 4.

  Pentru P. Watzlawick i colegii s i, comunicarea paradoxal este starea

  disjunctiv pe care o ncearc receptorii unei comunic ri cu dou mesaje concomitente i

  incompatibile. Criza ar putea fi n eleas ca disfunc ie grav care atinge ntreg sistemul,

  ncepnd cu mesaje contradictorii, simultane sau ealonate n timp, adresate ntregului

  sau unei p r i a actorilor de c tre sistem sau unora dintre componentele sale 5.

  n context, Edgar Morin descrie ca irup ie incontrolabil a antagonismelor legate

  de complexitatea i caracterul indextricabil al sistemelor, diferen ele devin opozi ii, iar

  complementarit ile contradic ii, ajungndu-se la o distrugere n lan .

  Pe aceleai coordonate, Rene Thom distinge criza de catastrof , pe cea dinti o

  prevestete adesea, poate r mne latent , ea afecteaz func ionarea, n timp ce

  catastrofa atinge structura. Catastrofa este sfritul temut, efectul de criz explodat,

  ntotdeauna prezent n spiritul actorilor care tr iesc criza, de nedisociat la nivelul

  reprezent rilor 6.

  2 Crozier M., Friedberg E. Lacteur et le systeme, Paris, Le Seuil, 1977, p.201.

  3

  Crozier M., Friedberg E. Lacteur et le systeme, Paris, Le Seuil, 1977, p.201.4 Mendel G. La societe nest pas une famille, Paris, Ed. La Decouverte, 1992, p.144.5 Watzlawick P., Helmenick-Beavin J., Jackson D. Une logique de la communication, Paris, La Seuil, 1979,

  9

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  10/84

  G. Rouan subliniaz n lucrarea sa En amont dune approche possible du couple

  en crise: la notion de crise en psychologye clinique, c dac pe plan fenomenologic

  experien a crizei poate atinge tragicul, pe plan na ional situa ia este umoristic tiind c ,

  etimologic, vocabula juridic desemna momentul de terminare a ambiguit ii 7.

  Totodat , J.Guilaumin definete criza ca fiind o dereglare, confuzie sau

  pierdere tr ite la nivel interpersonal, intrapersonal sau transpersonal, nivele ale sistemelor care se includ unele n altele, orice criz putnd fi prins pe oricare din aceste

  planuri.

  Criza este multidimensional, dar esen ial este experien a actorilor sociali, ea

  nu devine creatoare dect prin restituirea capacit ii lor simbolizante. Aceasta nu trece

  niciodat neobservat , violen a sa o face evident n ochii celor prezen i i mai ales n

  ochii celor care o suport , fiind un eveniment care dureaz un anume timp, marcat de

  momente faze i etape.

  Criza este perceput ca inversiune radical i brusc a unei st ri

  normale de echilibru continuu. n criz , toate caracteristicile se reg sesc n contrariul

  lor: sentimentul de linite i de securitate, plenitudinea sentimentului identit ii,

  ncrederea n viitor legate n acelai timp n perenitatea echilibrului prezent, elaborarea i

  asimilarea simbolic a elementelor noi ale situa iei, capacitatea de a face proiecte avnd

  o viziune clar a elementelor aflate n joc, capacitatea de diferen iere, de negociere a

  conflictelor ntr-un spirit de deschidere care nu zdruncin sentimentul de securitate i de

  identitate nici n grup, nici la indivizi; reprezentarea pozitiv a celorlal i, a unit ii

  proiectului, imaginarul constructiv, compatibil cu originile i obiectivele organiza ie.

  B. Primele scrieri despre conflict poart amprenta a trei personalit i de

  marc : Darwin, Marx i Freud, acetia accentund aspectele competitive i

  distructive ale conflictului.

  Darwin afirmnd c lupta competitiv pentru existen i

  supravie uirea celui mai puternic , toat natura este n r zboi, un organism cu

  altul sau cu natura extern , dac privim la fa a mul umit a naturii, mai nti ne vom

  ndoi c este aa; dac ne gndim mai bine, se va dovedi c este adev rat 8

  .

  Referitor la conflict, Marx a accentuat c lupta de clas este n desf urare

  ntreaga societate se mparte din ce n ce mai mult n dou tabere mari i

  ostile, dou clase mari, direct antagoniste: burghezia i proletariatul.

  6 Thom Rene Paraboles et catastrophes, Paris, Flammarion, 1983, p.67.

  7 Rouan G. - En amont dune approche possible du couple en crise: la notion de crise en psychologye

  clinuque, Dialogue, 1982, p.6-14.

  8 Citat din Hyman, S.E. 1966, the tangled bank, New York: Grosset and Dunlap, university Library Edition,

  10

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  11/84

  n concep ia lui E.G. Schachtel, limbajul utilizat de Freude n lucr rile sale,

  eviden iaz metamorfoza de la via a intrauterin la via a n lumea exterioar , prin

  imagini de coerci ie, compromisuri nepl cute, sacrificii impuse, armisti ii grele n urma

  unor presiuni, deturn ri silite i c i ocolite de rentoarcere la starea ini ial , plin de

  pace9.

  Psihologia social a cotribuit la examinarea conflictului din perspectiva lupteicompetitive, iar condi iile sociale, concuren a intens ntre firme i na iuni, devastarea

  adus de primul r zboi mondial, criza economic din anii 1920-1930, au nt rit aceast

  viziune.

  Ideile lui Darwin n forma darwinismului social a furnizat o motiva ie

  intelectual pentru rasism, discriminare sexual , superioritate de clas i r zboi, acestea

  fiind aplicate greit i n pripa rela iilor dintre diferite grupuri sociale umane - clase,

  na iuni, precum i categorii sociale, pentru a motiva politicile astfel de fenomene n

  termenii percep iilor, crezurilor, valoriilor, ideologiilor, motiva iilor i altor st ri psihologice i caracteristici pe care indivizii le-au dobndit ca rezultat al experien elor lor

  i pe m sur ce aceste caracteristici sunt activate de situa ia special i rolul n care

  oamenii respectivi se g sesc.

  Modalitatea socio - politico - economic , prin contrast caut o explica ie n

  termenii factorilor sociali, economici i politici ca: narmare, conflicte obiective pentru

  interese economice i politice.

  Declinul darwinismului social i al doctrinelor instinctiviste a fost gr bit

  de dezvoltarea i folosirea metodelor empirice n psihologia social , fapt ce a

  condus la o mare varietate de studii dintre care unele investigau cooperarea i

  competi ia .

  Folosind analiza sa asupra cmpurilor de for , K. Lewin a prezentat o tratare

  teoretic asupra a trei tipuri de baz ale conflictelor psihologice: apropiere-apropiere -

  individul se afl ntre dou valen e pozitive de for e aproximativ egale; evitate-evitare

  individul se afl ntre dou valen e negative de for e aproximativ egale; i apropiere

  evitare - individul este expus unor for e opuse care deriv dintr-o valen pozitiv i una negativ10.

  Influen at de gndirea lewinian privind sistemele de tensiune, Deutsch

  a elaborat propria teorie asupra cooper rii - competi iei . Un proces de cooperare

  este caracterizat prin cooperarea deschis i cinstit a unor informa ii relevante ntre

  participan i. Fiecare este interesat s informeze i s fie informat de c tre cel lalt. Prin

  contrast, un proces de competi ie este caracterizat de lipsa de comunicare sau de

  9 Schachtel E.G.- Metamorphosis: On the development of affect, perception, atention, end memory, New York:

  Basic Books, p.305.

  10Lewin K. - Environmental forces in child behavior and development, in C. Murchison (ed.), A handbook of

  11

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  12/84

  comunicarea eronat . De asemenea, competi ia d natere la spionaj sau alte tehnici de

  ob inere a informa iilor despre cel lalt pe care el nu dorete s le comunice 11 .

  Un proces de cooperare tinde s m reasc sensibilitatea la asem n ri i interese

  comune i s minimalizeze importan a diferen elor, percep ia stimulnd convergen a i

  conformitatea cazurilor i valorilor. Referitor la atitudinea unuia fa de cel lalt n

  procesul de cooperare, conduce la ncrederea ntre acetia, la prietenie, m rete dorin a de a r spunde cu bun voin la necesit ile i cererile celuilalt.

  Orientarea spre sarcin n procesul de cooperare conduce la definirea

  intereselor aflate n conflict drept o problem reciproc ce urmeaz s fie rezolvat prin

  eforturi de colaborare, aceasta facilitnd cunoaterea legitimit ii intereselor fiec ruia i

  a necesit ii c ut rii unei solu ii care s rezolve necesit ile tuturor. Totodat , tinde s

  reduc dect s extind propor iile intereselor aflate n conflict.

  Prin contrast, un proces competitiv stimuleaz concep ia c unica solu ie a

  unui conflict nu poate fi dect acea impus de c tre una din p r i celeilalte. n aceast

  situa ie, m rirea puterii proprii i minimalizarea legitimit ii intereselor celeilalte p r i

  devin obiective.

  De asemenea, un proces de cooperare tinde s m reasc sensibilitatea la

  asem n ri i interese comune i s minimalizeze importan a diferen elor. Ea

  stimuleaz convergen a i conformitatea crezurilor i valorilor.

  Un proces de cooperare conduce la o atitudine de ncredere, de prietenie i

  m rete dorin a de a r spunde cu bun voin la necesit ile i cererile celuilalt. n

  contradic ie un proces competitiv, conduce la o atitudine suspicioas , ostil i m rete

  dispozi ia de a exploata necesit ile celuilalt i de a r spunde negativ la cererile lui.

  Un proces de cooperare conduce la definirea intereselor aflate n conflict

  drept o problem reciproc ce urmeaz s fie rezolvat prin eforturi de

  colaborare. Tinde s rezolve mai degrab dect s extind propriile interese aflate n

  conflict. ncerc rile de a-l influen a pe cel lalt tind s se limiteze la procese de

  persuasiune. Consolidarea puterii i a resurselor reciproce devin un obiectiv.

  Prin contrast, un proces competitiv stimuleaz concep ia c unica solu ie

  a unui conflict nu poate fi dect aceea impus de c tre una din p r i celeilalte .

  n aceast situa ie, m rirea puterii proprii i minimalizarea legitimit ii intereselor

  celeilalte p r i devin obiective. Procesul competitiv stimuleaz exagerarea propor iilor

  motivelor conflictului, astfel nct, conflictul devine o chestiune de principiu general i nu

  se mai legitimeaz la un conflict anume, la un anumit timp i loc dat. Escaladarea

  conflictului m rete semnifica ia motiva ional pentru participan i i intensific

  11 Deutsch M. - A theory of cooperations and competition, Human Relations, 2,1949a, p.129-152.

  12

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  13/84

  implicarea lor motiva ional n conflict; aceti factori, la rndul lor, pot face ca o

  nfrngere limitat s fie mai pu in acceptabil sau umilitoare dect un dezastru reciproc.

  n anul 1944, Von Neumann i Morgenstern au publicat o lucrare devenit

  acum clasic , Teoria jocurilor i comportamentul economic, care a adus o

  contribu ie major la tiin ele sociale prin formularea n termeni matematici a problemei

  conflictului de interese. Ideea principal a lucr rii a fost c p r ile aflate n conflict au interese interdependente, c destinele lor se mpletesc. Dezvoltarea matematic i

  normativ a teoriei jocului a fost foarte reuit n ceea ce privete conflictul pur

  competitiv (jocuri de sum zero), teoria jocului a recunoscut de asemenea faptul c

  interesele de cooperare ct i cele competitive pot fi mpletite n cadrul conflictului (ca i

  n jocurile de coali ie sau jocurile non-sum -zero) 12 . Recunoaterea din partea adep ilor

  teoriei jocului c interesele de cooperare i cele competitive se mpletesc n situa ii de

  conflict a avut un impact productiv asupra studiului social al conflictului, att din punct

  de vedere teoretic ct i metodologic. Teoretic conflictele sunt de obicei combina ii de

  procese competitive ntre opozan i i de o cooperare ntre alia i, iar cursul luat de conflict

  va cere recunoaterea din partea adep ilor teoriei jocului c interesele de cooperare i

  cele competitive se mpletesc n situa ii de conflict. Aceast recunoatere a avut un

  impact productiv asupra studiului social al conflictului, att din punct de vedere teoretic

  ct i metodologic. Teoretic conflictele sunt de obicei combina ii de procese competitive

  i de cooperare, iar cursul luat de conflict va fi determinat de natura acestei combina ii.

  Metodologic formul rile matematice ale teoriei jocului au avut consecin a indirect , dar

  valoroas de a ar ta clar unele situa ii, astfel nct ele au fost extrem de valoroase

  pentru munca experimental .

  Au fost create i alte jocuri de cercetare pentru studiul conflictului, Siegel i

  Foracker n 1960 au creat un joc de negociere cump r tor-vnz tor; Deutsch

  i Krauss au construit un joc de transport; Deutsch n 1973 a folosit un joc

  de distribu ie. Multe din aceste cercet ri au ajutat, la dezvoltarea unei

  n elegeri mai sistematice a proceselor conflictuale i a solu ion rii conflictului.

  2.2. Criza ca schimbare. Distan a conflict criz . Conflicte generalizate

  Criza este fie momentul de dezv luire a angoaselor, fie ruptura

  structurilor de putere. Ambele constituie punctele ei de reper. Criza nu atinge doar

  organiza ia, ci i pe individ, grupurile sau societatea. Criza apare mai nti ca o ruptur

  care indic faptul c vechea structur nu-i mai poate ndeplini rolul de con in tor sau de

  suport i c dinamica sufer o revolu ie. La orice nivel criza este asociat cu ieirea

  din criz. Persist ideea c nu este vorba dect de o vreme de criz , din care vor ap rea

  alte forme structurale, bazate att pe cele vechi, ct i pe alte dinamici generatoare i

  creative. Putem considera c , criza are dou fe e: criza catastrof , criza

  generatoare de schimbare. Am putea spune chiar c reprezint acel moment critic

  prin defini ie n care nu tim unde vom ajunge.12 Von Neumann J., & Morgestern O., 1944, Theory of games and economic behavior, New York: Wiley, p. 89.

  13

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  14/84

  Actorii, prini n criz , sunt dintr-o dat lipsi i de bazele obinuite de

  decizie, de informa ie, de criterii, de referin e, nu mai tiu cum s m soare

  acumularea de elemente pe care criza le elibereaz . Marile mp r iri pn atunci

  inteligibile: construc ie - deconstruc ie, eec - succes, regres - proiect par a fi devenit

  vagi. Modurile de rezolvare, modurile de evolu ie, obiectivele nsei nu mai par

  reperabile. Criza este, pentru o vreme, precum o navigare orbeasc n care actorii i

  pierd leg turile i reperele. n pofida idei de agita ie care se asociaz crizei, se

  instaleaz un fel de ghid al gndiri. Ca i cum ar fi fost dintr-o dat priva i de

  certitudini i de criterii de evaluare, actorii sociali tr iesc o trecere prin vid, suport ceea

  ce nu mai au sentimentul de a st pni.

  Criza reprezint i o ieire separat : elementele par s reziste, o atitudine de

  lupt sau de deschidere, acceptarea unei schimb ri tr ite ca noutate, i nu ca sacrificiu,

  aportul unor noi elemente, adoptarea unor noi reguli, calificarea obiectivelor i a

  scopurilor sunt tot at ia factori de reluare a activit ii i de rennoire.

  No iunea de criz pare a putea fi asociat i cu cea de schimbare. Schimbarea

  poate constitui o modificare a unei st ri naturale date, circumstan ial sau deliberat , ea

  apare mai nuan at dect criza, fruct al unei evolu ii ea nscriindu-se n timp, avnd n

  vedere c nimic din ceea ce tr iete nu r mne ntr-o stare constant . mb trnirea,

  degradarea sunt de asemenea de ordinul schimb rii, dar, ca orice alt evolu ie, ele sunt

  ateptate, chiar inevitabile, ne putem preg ti pentru ele. Criza este o schimbare

  inopinat nct nimeni nu tie, la nceput, cum s -i fac fa , este o schimbare care

  dep ete capacitatea de adaptare i provoac disjunc ia.

  ntre schimbare i criz exist o diferen de temporalitate, de extensie,

  de previzibilitate i de st pnire. Am putea spune c o criz este brutal , atinge

  fundamentele unit ii sociale i ne las f r resurse, cel pu in la nceput. Criza poate fi

  prev zut , ntr-o anumit m sur , dar printr-un fel de r u general care nu ne spune cnd

  va interveni declanatorul care va dezorganiza totul.

  Criza se nscrie n timp: o criz este aparent brusc , ea explodeaz , ceea ce nu ne

  mpiedic s spunem c o sim im mocnind. Ea introduce un raport incoerent cu timpul,

  raport n care predomin non-sensul: nainte de a se declara, ea nu poate fi identificat ca atare, are statutul de fantasm inexprimabil , latent , redutabil i dezirabil , f r

  acces la registrul simbolic care ar permite elaborarea strategiilor preventive, ea r mne

  o angoas aluziv .

  Cnd este numit ca atare de actorii sociali, criza surprinde ca o descoperire a

  semnificantului, punnd n lumin ceea ce r mne refulat. Numirea crizei i va dispune

  dintr-o dat pe to i actorii n dezordinea inexplicabilului i a indecidabilului din care se

  crede c nu se poate iei dect prin ruptur .

  14

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  15/84

  Criza se resimte mai ales n experien a actorilor . La ieirea din criz nu to i

  actori vor avea aceleai perspective, unii vor iei frn i, al i ref cu i, plini de proiecte, al i

  vor uita criza i se vor replia n obinuin ele lor, al ii vor face compromisuri pentru a-i

  men ine investi iile.

  Caracteristicile comune tuturor crizelor:

  1. Dimensiunea subiectiv este asociat cu sentimentul de amenin are, cu angoasa dezbin rii i degrad rii n fa a nl n uiri de rupturi, a violen ei energiilor

  eliberate, a incoeren ei generalizate, distructiv pentru solidarit i i entit i. Odat cu

  sentimentul de st pnire a evenimentului, actorii sociali i pierd domina ia asupra

  actelor, expropria i de propriul lor viitor.

  2. Ruperea unit ilor i dinamicilor - n care se recunosc i func ioneaz actorii

  sociali, ruptur a nl n uirilor obinuite i a reprezent rilor conceptuale. Este vorba mai

  nti de o ruptur structural , de o ruptur a echilibrelor care asigur coexisten a

  diferitelor unit i i schimburile lor func ionale, pierdere a coerci iei. Din punct de vedere sociologic ar putea s se numeasc dereglare. Nu mai sunt posibile adeziunea,

  autonomia, legitimitatea, perspectiva.

  3. nfruntarea for elor antagoniste f r mediere . Securitatea necesar

  negocieri nu mai este asigurat , violen a triumf n dezechilibru i instabilitatea for elor

  eliberatoare.

  4. ncremenirea imaginar. Criza se manifest ca o ncremenire a imaginarului.

  Indivizii i colectivele lovite au sentimentul de iminen a unei rupturi ce se fixeaz ntr-

  un imediat din care nu se mai pot desface. Trecutul i prezentul sunt ca tablouri devenite

  fixe: trecutul, un ansamblu de evenimente prevestiri pe care nimeni n-a tiut s le

  decripteze sau o mare de linite la fel de incapabil de a da cheia experien ei imediate.

  Are loc un fel de tergere a limitelor ceea ce d natere fricii.

  5. Nehot rrea . Subiectul social colectiv sau individual se simte dezorientat i

  lipsit de resurse, el intr n criz din incapacitatea de a se hot r i de a st pni ceea ce

  se pune ca problem indisolubil , ca un impas. Impresia dominant este c orice alegere

  este disperat , comport un risc de dezintegrare.

  6. Propagarea. Criza pleac de la un punct care poate p rea mai nti nu prea

  important, dar atinge din aproape n aproape ntreg sistemul, absorbind toate energiile,

  multiplicnd disjunc iile.

  Caracteristicile conflictului:

  15

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  16/84

  1. Persisten a unei unit i sociale, acceptate sau dorite . Acest consens

  minim constituie punctul de plecare de la care poate fi luat n calcul o continuitate a

  ac iunii angajate. Se dezvolt astfel proiecte colective, strategii, alian e, precum i

  opozi ii i conflicte recunoscute.

  2. Sentiment de incertitudine compensat de recunoaterea pozi iilor

  adverse. Aceast incertitudine se refer la finalul presim it sau la beneficiile scontate din negocierea formalizat sau spontan care se angajeaz . Dar conflictul poate antrena

  att o adaptare, ct i o rigidizarea a grupului sau a organiza iei.

  3. Recunoaterea unui obiectiv comun. Confruntarea for elor antagoniste

  nedistructive se exercit asupra unor obiective ter e care fac oficiul de mediator:

  finalit i, obiective, ac iune colectiv , profituri.

  4. Existen a unui dispozitiv de negociere, a unor reguli ale jocului i a

  unei legi, instan e mediatoare i reglatoare ale leg turii sociale. Ceea ce se

  dezv luie deficitar n criza confirmat este tocmai elementul pe care se bazeaz un

  conflict negociabil, adic referin a la o institu ie ca ter persoan . Att jocul, ct i

  munca devin posibile datorit regulii, n lipsa c reia actorii sunt invada i de angoase

  arhaice de separare, excludere sau distrugere.

  Vedem cum se precizeaz diferen a de natur sau de registru ntre criz i

  conflict: ea este de ordin institu ional i se refer la statutul recunoscut sau refuzat

  celuilalt. n criz , acesta este invalidat, trebuie eliminat; el este considerat

  nereprezentativ. n conflict, dimpotriv , cel lalt este un adversar efectiv sau poten ial,

  dar i un partener, de vreme ce persist dorin a de a avea a face cu el.

  Distinc ia dintre criz i conflict este prezentat i de Gerard Mendel, care

  vorbete n al i termeni despre criz i nu despre conflict ntre genera ii. Dac potrivit

  acestuia, miza conflictului oedipian este instaurarea n locul tat lui, el presupune un tat

  recunoscut, cu care ne putem identifica. Pentru el, sl birea func iei paterne n func ie

  parental i prevalen a imaginii puteri sociale asupra tat lui familial provoac ntr-adev r

  o criz , consecin a unui interlocutor cu care s se poat stabili o rela ie conflictual i

  structurant13

  .

  Un alt studiu asupra diferitelor tipuri de conflicte, examinnd din punct de vedere

  al rela iilor interna ionale, no iunea de adversar, A. Rapoport distinge ntre lupt , care

  corespunde n terminologia sa crizei, i joc avnd corespondent n conflict: n lupt ,

  adversarul este o pacoste, n-ar trebui s se afle, dar exist totui . El trebuie eliminat,

  f cut s dispar sau trebuie s i se reduc importan a. Scopul unei lupte este de a face

  r u adversarului, de a-l distruge sau de a-l ndep rta 14.

  13

  Mendel G. La crise des generations, etude socio-psychanalitique , Paris, Payot, edi ia a treia, 1974, p.68.

  14 Rapoport A. Combats, debats et jeux , traducere francez , Paris, Dunod, 1967, p.38.

  16

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  17/84

  Distan a care separ conflictul de criz se dovedete uneori foarte mic :

  conflictele generalizate ne fac s ne gndim la o criz , fie pentru c ne temem de

  transformarea cantitativului n calitativ, fie pentru c fiecare intuiete c aceast situa ie

  este pur i simplu expresia unui dezacord mai adnc, de fapt, a unei crize. Se precizeaz

  n egal m sur procesele de transformare a unuia n cel lalt, invalidarea progresiv a

  partenerilor provoac o derivare c tre criz , n timp ce reconflictualizarea unei situa ii critice permite recunoaterea partenerilor.

  17

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  18/84

  Analiza sociologic a dimensiunilor conflictului

  n miezul celor mai diverse filosofii sociale, ca i n teoriile sociologice, conceptul

  de conflict ocup ntotdeauna un loc important. El evoc n primul rnd clasicele

  antinomii dintre integrare i ruptur , consens i dissens, stabilitate i schimbare, deoarece opozi ia dintre conflict i ordine se nscrie chiar la baza sistemului social.

  O viziune asupra societ i i g sete originea att la Darwin ct i la unul

  dintre principalii fondatori ai teoriei sociologice, i anume Spencer. n mod

  independent ambii mp rt esc o asemenea perspectiv . Pentru Spenser autorul

  lucr rilor Primele principii i Principii de sociologie, conflictul, ca principiu

  permanent, anim orice societate i instituie ntre aceasta i mediul s u un echilibru

  precar; incertitudinile supravie uirii, precum i teama pe care aceasta le provoac dau

  totui natere unui control religios ce se transform n putere politic organizat sub o form militar ; integrarea social favorizeaz atunci diferen ierea rolurilor i a func iilor,

  permi nd, la cap tul acestei evolu ii, crearea unei societ i industriale, n sfrit

  pacificat . n timp ce n societatea militar , statul se consacr exclusiv luptei i cuceririi,

  n societatea industrial el trebuie s se mul umeasc s regleze ac iunile individuale

  constitutive ale pie ei. Conflictul se desf oar n felul acesta n mod panic, n cadrul

  individualismului liberal ostil interven ionismului statal. Aceast perspectiv evolu ionist

  general , care conduce de la selec ia celor mai buni la organizarea i controlul social, s-a

  bucurat de o influen imens , o reg sim n special la unii sociologi americani, cum ar fi

  Giddings, Small sau mai ales Summere.

  Conflictele variaz n func ie de gradul de cunotin al actorilor sociali

  participan i. Gradul de puritate al unui conflict este variabil, unele rela ii fiind

  deopotriv de ordinul cooper rii i al conflictului, n timp ce altele in exclusiv de

  confruntare. n acest ultim caz, ne g sim n prezen a unui conflict de sum nul , adic

  acel caz n care ceea ce este ctigat de unul este n mod obligatoriu pierdut de

  cel lalt. Unul dintre cele mai cunoscute exemple ale acestui tip de conflict este

  dilema prizonierului, a c rui logic a putut fi aplicat la conflictele militare dintre dou

  na iuni inamice. Principiul este cunoscut: doi prizonieri sunt interoga i succesiv de un

  judec tor de instruc ie, f r s poat comunica ntre ei. Sunt acuza i de o crim grav .

  Judec torul ncearc s ob in m rturisiri clare pentru a-i inculpa, n m sura n care nu

  dispune de probe irefutabile. Le propune atunci prizonierilor urm torul demers: dac

  amndoi m rturisesc, vor fi ambii condamna i la pedepse grele, ce vor putea fi totui

  reduse datorit acestor m rturisiri; dac unul singur m rturisete, va fi imediat eliberat i

  va primi o recompens , n timp ce al doilea prizonier va fi condamnat la pedeapsa

  maxim ; iar, dac nici unul nu m rturisete nu vor putea fi inculpa i i vor fi amndoi

  pui n libertate. Prizonierii au n fa numeroase strategii de maximizare a propriului lor interes: cea mai eficient metod const n tr dare i predarea partenerului, deoarece n

  18

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  19/84

  felul acesta i ia m suri de evitare a pedepsei maxime. Dac ar fi cooperat prin

  m rturisire sau dac ar fi p strat t cerea, ar fi primit o pedeaps uoar sau ar fi fost

  chiar elibera i. Aceti actori sociali aleg totui o strategie care le este mai pu in

  favorabil . Pentru Kahn dac o na iune care de ine o anumit suprema ie i recunoate

  voin a de a-i asuma pn la cap t riscul unui r zboi mondial nuclear, ea poate nvinge

  pe cealalt , care va iei nfrnt dintr- un conflict, care n realitate nu a avut loc. Pe baza

  aceleiai logici i ipoteza invers este de luat n considerare, conform c reia o na iune

  care nu i poate permite dect o lovitur dar suficient de agresiv , ar putea face s dea

  napoi o na iune ce poate totui recurge la o a doua lovitur , dar care nu i asum riscul

  unei prime lovituri din partea inamicului poten ial 15.

  n consecin , unii teoreticieni afirm c un asemenea paradox menit s

  ob in r ul cel mai mic se reg sete n strategiile militare ce se angajeaz ntr-o

  curs a narm rii: ambele au interes s coopereze i se vor angaja n sporirea propriului

  buget militar, f r s in seama de na iunea rival n care nu au ncredere. n rela iile

  interna ionale ct i n raporturile interpersonale cea mai bun solu ie pentru to i este

  altruismul, iar acesta se construiete prin cooperare, comunicare de informa ii, ntlniri

  constante16 .

  La nivel interna ional, organiza ii precum O.N.U. pot ncerca s intervin pe lng

  statele aflate n conflict, dar nu dispun de mijloace eficiente pentru a impune o strategie

  de cooperare, deoarece se ciocnesc de suveranitatea statelor ce dispun de propria lor

  for militar . n lucrarea Logica ac iunii colective Mancur Olson ncearc s

  demonstreze fundamentele ra ionale ale inac iunii colective, fiecare actor social

  ncercnd s -i maximizeze propriile interese prin avantajul gratuit, nici unul

  neparticipnd la conflict care dispare de la sine. Olson consider c accept s participe

  la ac iunea conflictual doar actorii sociali ce pot spera ntr-o redistribuire de bunuri

  specifice, ai c ror beneficiari ar fi chiar ei, i anume func ii n ierarhia puterii sau avantaje

  financiare17.

  Natura i desf urarea conflictelor variaz i n func ie de numeroase alte

  dimensiuni. Grupurile care se angajeaz ntr-o confruntare dispun de resurse de putere

  extrem de diferite n termeni de buget, de cotiza ii impuse membrilor i simpatizan ilor,

  sindicat; se sprijin pe structuri institu ionale ce au o eficacitate variabil i reuesc s

  mobilizeze n favoarea lor un num r mare de actori sociali care i afieaz solidaritatea,

  fie manifestnd public, fie angajndu-se n ac iuni violente: se eviden iaz astfel m sura

  n care fiecare grup i unific mai mult sau mai pu in simpatizan ii ntr-un ansamblu, cu

  frontiere delimitate ferm.

  15 Kahn H. On thermonuclear war, Princeton, Princeton University Press; 1960,p-105

  16 Deutsch M. (1977), Recurrent themes in the study of social conflict, Journal of Social Issues, p.222-225.

  17 Mancur Olson (1965), The logic of collective action, Cambridge, Harvard University Press, p.9719

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  20/84

  La modul general, conflictele difer unele de altele, deoarece grupurile care se

  opun urm resc scopuri ce nu le implic n aceiai m sur . Sociologia conflictelor a luat

  adesea ca exemplu luptele de interese ce se desf oar la nivel local, n cadrul

  comunit ilor urbane sau rurale. Confruntat cu interese locale, rivalitatea grupurilor i

  elitelor n luarea deciziilor privitoare la sistemul de taxe, la sistemul colar, rolul bisericii

  sau renovarea localit ii poate fi extrem de acut , deoarece ea reflect puterea i

  prestigiul fiec ruia n structura local a unor comunit i mici n care gradul de

  intercunoatere este ridicat18. De aceiai natur sunt i conflictele ce pot izbucni n cadrul

  universit ilor sau al marilor complexe industriale, n urma unei schimb ri la nivelul

  puterii interne, ce determin adoptarea unor politici foarte diferite, de natur s

  provoace reac ii deosebit de ostile i s duc la confrunt ri latente interne. Acest tip de

  conflict nu cunoate niciodat intensitatea pe care o ating cele declanate de r zboaiele

  religioase, de confrunt rile unor etnii, exponente ale unor valori opuse.

  Cu ct confruntarea are drept obiect diverse mesianisme i reprezent ri

  despre lume, cu att conflictul este mai necru tor; n acest sens, ponderea

  ideologiei se dovedete a fi crucial , deoarece confer conflictului o

  dimensiune sistematic i nenegociabil .19

  Deseori conflictele sunt limitate, n m sura n care rivalii sunt

  deopotriv asocia i prin voin a de a evita confruntarea extrem ce ar

  amenin a nsei ordinea social 20. n societ ile poliarhice, conflictele mbrac mai rar

  un caracter de mare violen , iar pluralismul, faciliteaz diversele forme de reprezentare

  gra ie c rora loialitatea cet enilor nu ajunge prea des s fie repus n discu ie, acetia

  prefernd s nu recurg la lu ri de cuvnt mai mult sau mai pu in vehemente, aflate

  aproape ntotdeauna la originea confrunt rilor. n acest sens conceptualizarea propus

  de Albert Hirschman ne permite s n elegem mai bine motivele pentru care lu ri de

  cuvnt cu caracter mai mult sau mai pu in radical se produc ntr-un anumit tip de

  societ ii mai mult sau mai pu in autoritare, n cadrul c rora loialitatea nu este luat n

  considerare.21

  Opera lui Simmel apare ca profund novatoare, deoarece el este primul sociolog

  care insist asupra faptului c n societ iile modern individul poate deveni dup

  bunul plac membru al unui num r nelimitat de grupuri. n aceste societ i,

  individul apar ine unui num r din ce n ce mai mare de grupuri, avnd ca efect sc derea

  riscului de suprapunere a clivajelor. Simmel opineaz c cu ct un individ este

  membru al unui num r mai mare de grupuri, cu att este mai pu in probabil ca

  18 Coleman J. (1957),Community conflict New York, Free Press. Dahl Er. (1961), Who governs?, New Haven,

  Yale University Press, p.97-99.

  19 Ansart P. (1977),Ideologies, Conflits et pouvoir Pris, PUF,p.59.20Bauricaud F. (1961),Esquisse dune theorie de lautorite Paris, Plon 1970, p.45.21 Hirschman A. (1970), Exit, voice and loyality. Response to decline in firms, organizations and states,

  20

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  21/84

  i alte personae s aib aceeai combina ie de afilieri la grupuri, deci c aceste

  grupuri specifice, s se intersecteze n acelai mod la al i indivizi 22.

  Lewis Coser consider aceast afiliere multipl , ca un factor suplimentar de

  integrare social , pentru el multitudinea de interese nu poate dect s se dovedeasc

  defavorabil nmul irii conflictelor, deoarece indivizii nu se mai identific complet cu nici

  unul dintre ele. n acest sens, constat m c afilierile multiple duc la o multitudine de conflicte ce traverseaz societatea n toate sensurile.

  Participarea segmentar constituie un mecanism de echilibru, frnnd apari ia

  clivajelor majore de-a lungul unei singure axe.

  Modelul democra iei consocia ionale ne face s nclin m spre aceast

  interpretare, consensul fiind rezultatul ac iunii deliberate a elitelor ce practic arta

  concilierii i a concordiei. n cazul acesta barierile solide asigur buna vecin tate:

  deoarece clivajele se suprapun, fiecare bloc i asigur propria omogenitate intern i i

  traseaz frontierele cu celelalte grupuri sociale la fel de sudate. S-a putut remarca faptul c i n societ ile caracterizate de pluralism vertical n care clivajele sunt suprapuse,

  cum este Irlanda, Belgia i Elve ia, cu conflictul din Jura i care sunt deseori utilizate

  drept exemplele cele mai bune de democra ii ale concordiei i concilierii elitelor, exist

  conflicte de extrem violen , n timp ce ele ar trebuii s beneficieze de o mare

  stabilitate.

  3.1.Teoriiile sociologice ale conflictului

  Abordnd opozi ia consens-conflict, intr m chiar n miezul teoriei

  sociologice contemporane i ne izbim imediat de dificila i totui cruciala no iune de integrare, cu numeroasele i contradictoriile sale interpret ri att func ionaliste ct i

  radicale. n epoca contemporan , n societ ile occidentale i, n special anglo-saxone,

  teoria conflictului social d natere ncepnd cu anii cincizeci unei noi dezbateri asupra

  fundamentelor ordinii sociale, ce repune n discu ie o viziune structuralist-func ionalist

  dominant acuzat deseori c servete drept justificare mai mult sau mai pu in

  ideologic pentru un sistem social marcat de putere i sus innd c func ioneaz doar pe

  baza consensualismului. n Fran a sau n Italia, marxismul ap rea n acea vreme drept

  teoria dominant ce explica conflictul n termeni de clase sociale i de raporturi de

  exploatare, n Statele Unite i n numeroase ri anglo-saxone, ntr-un moment n care

  societatea cunoate beneficiile abunden ei i consumului, Daniel Bell sau Edward Shil

  lansau ideea sfritului ideologiilor, a dispari iei rupturilor ce produc viziuni nchise

  asupra lumii, viziuni sistematice i contradictorii. Pentru acetia modernizarea economic

  reduce n bun m sur for a clivajelor i sl bete astfel for a conflictelor sporind-o pe cea

  a consensului.

  De la Durkheim la Talcott Parsons, fondatorii sociologiei contemporane

  consider cu to ii c opera lui Hobbes a pus prima problema fundamentelor ordinii; i tot

  22Simmel G. (1908), Tr. Engl. Conflict. The web of group affiliations, New York Free Press, p.140-151.

  21

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  22/84

  prin raportare la aceasta, de la Marx la Parsonss, i trecnd modele esen iale ale lui

  Durkheim sau Tonnies, s-au depus eforturi pentru explicarea condi iilor de formare ale

  conflictelor. n opera lui Hobbes lupta tuturor mpotriva tuturor este specific societ ii

  naturale, n care for a se exprim f r re inere pentru satisfacerea dorin elor fiec ruia,

  dei oamenii sunt capabili s -i limiteze singuri pasiunile pentru a constitui mpreun o

  ordine social n care se abandoneaz puterii absolute, instaurnd i ntre ei o pace civil

  de natur s le sporeasc prosperitatea colectiv . n acest sens, ordinea social ar

  presupune domina ia absolut a controlului social strict, permi nd n felul acest

  dispari ia conflictelor n societatea modern ; ordinea ar fi astfel incompatibil cu

  exprimarea diferendelor.

  Auguste Comte va introduce ideea de progres ce asigur o evolu ie mai panic

  i favorizeaz apari ia unei societ i n care ordinea nu presupune constrngere extern ,

  n m sura n care pozitivismul i dezvoltarea instaureaz era ra ionalit ii, alungnd-o pe

  cea a conflictelor sociale. Dimpotriv , Marx i Tonnies r stoarn dihotomizarea social

  propus de Hobbes, considernd amndoi c n societatea natural ne g sim n prezen a

  unei comunit i armonioase n care domnete concordia, solidaritatea organic ce

  previne conflictele, deoarece oamenii n mod natural nu au interese contradictorii de

  natur s -i duc inevitabil la confrunt ri; n schimb pentru aceti doi autori, societatea

  apare ca spa iu privilegiat al conflictelor ntre actorii sociali izola i unii fa de al ii, opui

  prin goana nest vilit dup profitul absolut i extinderea f r limite a propriet ii lor

  personale. Din acel moment, r zboiul tuturor mpotriva tuturor izbucnete n societatea

  bazat pe proprietatea privat , i nu n comunitatea natural .

  Evolu ia istoric reprezint n acest caz trecerea de la o ordine dreapt la o pur

  dezordine conflictual ntre indivizi sili i la confruntare sau, la o polite e pur

  conven ional , ce marcheaz inabil profunzimea luptei n care sunt angrena i unii

  mpotriva celorlal i.

  Durkheim autorul Regulilor metodei sociologice, consider c orice

  societate normal presupune utilizarea unor organisme de integrare ce limiteaz

  considerabil amploarea conflictelor23. n Despre diviziunea muncii sociale, Durkheim

  descrie trecerea de la o form de integrare bazat pe solidaritatea mecanic , n societ i

  caracterizate prin absen a diviziunii muncii, la o nou form de integrare social , de data

  aceasta, cu prezen a unei accentuate diviziuni a muncii. Prima form de integrare

  depinde de for a contiin ei colective externe, cu ajutorul c reia se exercit un control

  social adecvat, n timp ce a doua este strns legat de interdependen a actorilor sociali.

  ntr-unul din cazuri, integrarea cunoate mai ales o dimensiune vertical , de ordinul

  constrngerii, iar n cel lalt se bazeaz pe o dimensiune orizontal , proprie societ ii

  nsei. Aceast concep ie evolu ionist a schimb rii sociale pune deci accentul, n fiecare

  23 Durkheim, E. [1895] (1974). Regulile metodei sociologice. Bucureti : Editura tiin ific , 161.

  22

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  23/84

  etap , pe integrare social i nu ofer dect un loc foarte limitat diverselor conflicte ce

  par a fi aproape disfunc ionale 24.

  Durkheim cosider criza moral a societ ii franceze, att de propice r spndirii

  unor conflicte extreme, drept rezultatul unei grave deficien e a func iei de reglare pe

  care o exercit n mod obligatoriu, normele colective.

  Opozi ia clasic dintre teoriile integr rii i cele ale conflictului este

  prev zut i n perspectiva marxist , prezentat adesea ca arhetip al teoriilor

  conflictuale, locul rezervat confrunt rii dintre grupurile sociale r mne n

  realitate mai mult dect limitat. Se poate astfel sus ine c , n modelul lui Marx

  conflictul ine mai degrab de patologie dect de normal: aa cum este prev zut n

  Manuscrisele din 1844 la nceputul istoriei omenirii, n societ ile primitive domnete

  armonia, care va reap rea la sfritul istoriei umane, cnd va nflori societatea comunist

  n cadrul c reia, o dat cu puterea claselor de a oprima, va disp rea i orice form de

  putere politic , celelalte forme de confruntare trecnd de aici nainte pe planul doi, f r s mai amenin e n vreun fel noua integrare social . Astfel, apari ia i dezvoltarea

  conflictelor r mn limitate la o perioad intermediar a istoriei, aceea care cunoate

  triumful capitalismului i al propriet ii privare. Aceast concep ie evolu ionist reuete

  s reduc considerabil domeniul conflictelor; presupunnd c un num r mare de societ i

  func ioneaz n sensul integr rii comunitare. Marx sublinia n textele sale teoretice,

  contradic iile structurale sunt cele care trebuie puse n lumin , astfel n celebra Prefa la

  Contribu ii la critica economiei politice, eviden iaz : n produc ia social a vie ii lor,

  oamenii intr n rela ii determinate, necesare, independente de voin a lor - rela ii de

  produc ie, care corespund unei trepte de dezvoltare determinate a for elor lor de

  produc ie materiale Pe o anumit treapt a dezvolt rii lor, for ele de produc ie

  materiale ale societ ii intr n contradic ie cu rela iile de produc ie existente atunci

  ncepe o epoc de revolu ie social 25. S-a considerat c aceast interpretare a istoriei

  apar ine unui determinism structural compatibil i cu o viziune riguros func ional a

  realit ii 26.

  Asem n tor cu ceea ce se ntmpl n opera lui Durkheim, conflictul r mne aici

  un teatru f r actori, unde structuri percepute n mod holistic drept mul imi nzestrate cu

  o inten ionalitate proprie intr n opozi ie.

  n opozi ie cu orice viziune holistic asupra claselor sociale, unii contemporani ce

  invoc marxismul consider declanarea conflictului ntre clase dependent de strategia

  actorilor ce le alc tuiesc. Astfel, decizia lor de a a provoca un conflict sau de a li se

  al tura, este pus n leg tur cu maximalizarea intereselor lor specifice: solidaritatea

  24 Durkheim, E. [1895] (1974). Regulile metodei sociologice. Bucureti : Editura tiin ific , 161.

  25

  Marx, Karl [1859] (1962). Prefa a la Contribu ii la critica economiei politice . In K. Marx si F. Engels. Opere.Vol.13, Bucureti : Editura Politic , pp. 8-9

  26 Cohen, G.A. (1978). Karl Marx`s Theory of history. A defence. Princeton: Princeton University Press.23

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  24/84

  care i leag de ceilal i actori sociali ce ocup o pozi ie de clas identic sau apar in

  aceluiai grup social nu mai este considerat n mod mecanic i nici dedus ca efect al

  unei manipul ri din partea elitelor, ci pus n primul rnd n leg tur cu capacitatea lor

  de a evalua consecin ele conflictului, ctigurile pe care le pot ob ine i care vor fi

  redistribuite, multiplele avantaje n termeni de pozi ie social , de prestigiu sau putere

  personal , dar i dimpotriv riscurile ce pot surveni, afectnd fie i provizoriu, bog ia

  colectiv sau libertatea individual a fiec ruia.

  Prezentarea acestor teorii clasice despre conflict vor valoriza n acest caz

  perspectiva weberian asupra ac iunii sociale care se afl la originea individualismului

  metodologic.

  Weber consider c dincolo de func ie conteaz cu adev rat doar ac iunea

  ntemeiat pe valori ce nu pot fi deduse numai din func ia ocupat ntr-o institu ie

  oarecare, rezultnd o abordare a conflictului n m sur se evite orice determinism

  structural. Weber aprecia c lupta este o rela ie social n m sura n care activitatea este orientat de inten ia de a impune propria voin mpotriva

  rezisten ei partenerului sau partenerilor . Lupta pentru putere presupune o

  concuren n sensul unei ncerc ri formale panice ce urm rete de inerea unei

  capacit i proprii de a dispune de nite anse pe care le doresc i al ii.

  Lupta dintre indivizi ce ncearc cu to ii s -i impun propria voin cu ajutorul

  unor elemente contrastante nu va nceta niciodat , deoarece n realitate i n

  conformitate cu experien a pe care o avem ast zi, eliminarea luptei este imposibil 27. O

  dat cu teoria lui Weber no iune de conflict dobndete o dimensiune nou deoarece devine inerent vie ii sociale transformndu-se ntr-un concept analitic valabil n orice

  sistem social.

  Cel care a elaborat cu adev rat teoria sociologic a conflictului i care l-a inspirat

  pe Weber n demersurile sale a fost Simmel a c rei teorie va deveni ulterior clasic .

  Pentru Simmel conflictul este una dintre formele cele mai vii de interac iune ce

  nu pot fi realizate de un individ singur, reprezint un proces de sociere.

  Factorii de disociere: ura, invidia, nevoia, dorin a - sunt cauzele izbucnirii

  conflictului. Conflictul are deci misiunea de a rezolva aceste dualismedivergente, chiar cu pre ul distrugerii complete a uneia dintre p r ile aflate n

  conflict28.

  Conflictul la Simmel este perfect normal i reprezint un mod vital de

  func ionare a societ ii. Simmel se oprete att asupra conflictelor ce au loc n cadrul

  cuplului sau al familiei, ct i asupra acelora ce iau natere ntre mici state vecine sau

  27 Weber M. (1922), Wirtschaft und Geselschalt, Tubingen, J.C.B.Mohr; tr.fr.(fragment) Economie et societe,

  Paris, Plon, 1971, p.64.

  28 Simmel G. (1908) Der Streitund die Kreuzung sozialer Kreise, in Soziologie, Leipzig, Duncker& Humblot ; tr.

  24

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  25/84

  ntre frac iuni rivale ale aceleiai organiza ii politice sau religioase, sau ale unui sindicat,

  intimitatea ce le caracterizeaz traducndu-se printr-o mai mare violen n confruntare.

  Simmel arat exemplu n care cu ct un grup patronal este mai centralizat, cu

  att cei car l nfrunt se pot uni i ei mai uor, ateptnd din partea adversarului lor o

  putere real n aplicarea deciziei luate la cap tul confrunt rilor; iar aceast ipotez se

  confirm n desf urarea r zboaielor ce permit unificarea na iunii i contribuie n bun m sur la limitare confrunt rilor interne n ar ce se lanseaz ntr-o asemenea ac iune

  r zboinic . Contribuind la ntemeierea unui gen de sociologie istoric comparativ a

  conflictelor prin numeroase exemple istorice, Simmel descrie cu minu iozitate func ia

  pozitiv de inut f r voia sa de inamic, att n cadrul r zboaielor religioase ct i n

  construc ia statelor ca atare.

  Simmel analizeaz cazul denumit tertius gaudens, cazul devenit clasic al celui

  care profit de conflict pentru a-i rezolva propriile probleme.

  Modelizarea construit de Simmel se dovedete a fi foarte potrivit analizei

  conflictului de toate felurile. Astfel, confrunt rile militare coali iile dintre partide sau

  conflictele sociale se desf oar de multe ori n conformitate cu aceste exemple 29.

  Atunci cnd ntre state se produc conflicte interna ionale, aproape ntodeauna se

  recurge la interven ia unei a treia p r i pentru a ncerca rezolvarea acestei crize grave:

  un alt stat, o organiza ie interna ional sau chiar un individ exterior conflictului in iaz o

  rezolvare mergnd de la unul la cel lalt sau convocndu-i pe reprezentan ii n momentul

  cel mai favorabil, adesea cel care urmeaz declan rii ostilit ilor. n anumite cazuri,

  mediatorul poate chiar amenin a cu recurgerea la for pentru separarea beligeran ilor,

  iar aceast ac iune pare cu att mai legitim , cu ct este emana ia unei institu ii

  interna ionale care i propune, cum este cazul Organiza iei Na iunilor Unite, tocmai

  limitarea conflictelor30. Dintre fondatorii sociologiei; Simmel este cel care i leg numele

  de teoria conflictului i inspir i ast zi majoritatea lucr rilor ce se ocup de aceast

  no iune. n epoca contemporan , discu ia dintre adep ii unei interpret ri conflictuale a

  societ ii i cei care doresc s pun accentul pe integrarea acesteia are loc n jurul operei

  lui Talcott Parsons. n lucrarea Structura ac iunii sociale Parsons definete

  sociologia drept tiin a care ncearc s construiasc o teorie analitic a sistemelor de ac iune social , n m sura n care aceste sisteme pot fi n elese

  pornind de la natura integr rii, ce se bazeaz pe valori comune.

  La nivel analitic la care se situeaz , Parsons consider societatea drept reunirea

  unui ansamblu de roluri ce apar ca tot attea sisteme integrate unele altora, pornind de

  29 Bercovitch J. (1984), Social conflicts and third parties, Boulder, Westview Press, p.87-89.

  30 Young O. (1967), The intermediares: Thiard parties in international crisis, Princeton, Princeton universiti

  press. Hass M, (1974), International conflict, New York, Bobbs Merrill, p.84. Butterworth R. (1976), Managing

  interstate conflicts, 1945-1974, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, p.150.25

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  26/84

  la un sistem de valori legitime la care, printr-o socializare func ional , ader to i actori

  sociali31.

  ntr-un articol dedicat claselor sociale, Parsons declar : Dup p rerea mea, n

  societatea industrial modern conflictul de clas este endemic.

  Integrarea i conflictul par s fie mai pu in antagoniste dect presupun

  teoreticieni contemporani care vor s ia exclusiv n considerare o abordare conflictual 32.

  Lewis Coser aprecia c : att conflictul ct i cooperarea au func ii

  sociale. Departe de a fi considerat disfunc ional, un anumit nivel al conflictului

  constituie un element esen ial n formarea grupurilor i n persisten a lor. n

  felul acesta, conflictul dobndete o func ie crucial , i anume: stabilirea i

  men inerea identit ii i frontierelor dintre societ i i grupuri. 33

  Multe dintre teorii ce insist asupra no iunii de conflict ajung s adopte un

  ra ionalism cvasifunc ionalist, potrivit c ruia conflictul ncepe s -i piard dimensiunea

  inevitabil ntr-o societate n care se institu ionalizeaz tot mai mult. n lucrarea lui

  DahrendorfClase sociale i conflicte de clas n societatea industrial , 1957 acesta

  subliniaz : distribu ia diferen ial a autorit ii reprezint invariabil factorul

  determinant al unor conflicte sociale sistematice, nrudite cu conflictele de

  clas n sens tradi ional al termenului. Originea structural a unor asemenea

  conflicte de grup trebuie c utat n dispunerea unor roluri sociale, aflate n

  leg tur cu dominarea i supunerea. Pretutindeni unde exist asemenea roluri,

  sunt de ateptat conflicte de grup de acest tip. Acesta constat o institu ie de

  reglare a conflictelor, partenerii n elegndu-se tot mai mult asupra regulilor jocului i

  acceptnd s recurg la medieri, arbitraj sau multe alte forme de conciliere, prin

  limitarea exprim rii concrete, i aceast att n lumea industrial ct i n toate

  organiza iile structurate n jurul unei reparti ii inegale a autorit ii.

  3.2. Conflicte sociale, mobiliz ri, revolu ii

  Examinarea derul rii conflictelor ntre clasele sociale, eviden iaz o intensitate n

  a doua jum tate a secolului al XIX-lea, nct amenin integrarea sistemului social.

  Astfel, n lucr rile sale, Alain Touraine, apreciaz contiin a clasei

  muncitoare, ca fiind corespunz toare unui moment unic n care se realizeaz cele trei

  principii esen iale, contiin a identit ii sale, a opozi iei fa de lumea capitalist i

  contiin a unit ii sistemului social, n cadrul c ruia se dezvolt confruntarea ntre clase.

  Acest moment corespunde cre rii marilor ntreprinderi industriale, unde domnete o

  31 Bouricaud F. (1977), Lindividualisme Instionnel. Essai sur la socilogie de Talcott Parsons, Paris, PUF, p.51.

  32

  Boudon R. (1984), La place du dersordre, Paris, PUF, 1991, trad.rom.: Locul dezordinii n Texte sociologicealese, Humanitas, Bucureti 1990, p.88.

  33 Coser L. (1956), The functions of social conflict, Glencoe, The Free Press of Glencoe, p.115.26

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  27/84

  accentuat diviziune a muncii, concentra i n mari uzine, locuind cel mai adesea n

  imediata lor apropiere, muncitorii se prezint ca o grupare social omogen i solidar ,

  avnd o puternic contiin a locului s u n istorie i care nu ezit s nfrunte patronul n

  conflictele dure34.

  Mobilizarea muncitorilor se desf oar n registrul unei cvasiunanimit i sudate

  prin existen a unor leg turi comunitare, create n numeroase locuri n care se desf oar via a colectiv . n Fran a, grevele au aproape ntodeauna o conota ie politic , deoarece o

  solu ionare a conflictului industrial este ateptat din partea statului: autoreglarea

  rela iilor industriale r mne foarte fragil i asist m la o confruntare dur ntre clasa

  muncitoare i patronat, n numele unor viziuni contradictorii asupra lumii.

  n Marea Britanie, ntr-o societate n care statul joac un rol mai pu in central,

  conflictul industrial opune n termenii lui Simmel, un fel de diad ce-i las fa n fa pe

  muncitori i patroni. Grevele sunt astfel lipsite de orice dimensiune explicit politic ,

  conflictul economic neducnd la un conflict politic.

  n Statele Unite, unde mobilizarea individual i mitul darwinian al supravie uirii

  celor mai buni au servit mult vreme drept ideologie na ional , individualismul clasei

  muncitoare l determin pe fiecare dintre membrii s i s i maximizeze propriile

  interese, mobilitatea teritorial reducnd i mai mult sistemul contiin ei de clas .

  n aceast societate muncitorii tr iesc cel mai adesea departe de locul lor de

  munc , aceast necoinciden determinndu-i s ntre in rela ii sociale cu persoane

  provenite din rndul altor categorii sociale: unitatea realizat de locul de munc i

  reedin constituie un element crucial al contiin ei de clas i al combativ t i

  muncitoreti. n contextul american, conflictele industriale se integreaz cel mai adesea

  procesului de negociere ce caracterizeaz ntreaga societate, iar modelul poliarhic

  permite n elegerea sa. n afara acestor lupte ce i au originea n aparatul de produc ie,

  se profileaz noi mic ri sociale care adopt confruntarea.

  Ele contest politica mediului, resping cu t rie utilizarea energiei nucleare, se

  opun inegalit ilor dintre b rba i i femei, ncearc transformarea sistemului colar.

  Micarea ecologist amintete de practici conflictuale de mare amploare, atunci cnd se opune de exemplu n Fran a, construirii de centrale nucleare, aa cum s-a ntmplat la

  Malville sau n Japonia, cnd ncearc s limiteze extinderea aeroporturilor ce

  destructureaz spa iul rural (e.g. construirea aeroportului Narita).

  Mic rile antinucleare ce izbucnesc n Fran a, Germania sau Statele Unite, relev

  varia ii privind recurgerea la violen . n Fran a, aflat n fa a unui stat puternic i nchis,

  micarea antinuclear adopt o strategie de confruntare violent , n timpul c reia mii de

  manifestan i au ciocniri dure cu poli ia, pe cnd n Statele Unite, n cadrul unui sistem

  politic descentralizat i deschis, acelai tip de micare poate folosi mijloace de ac iune 34 Touraine A. (1966),La consecince ovriere Paris, Le Seuil, p.120.

  27

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  28/84

  asimila ioniste (grupuri de presiune, mijloace de influen local ), prin care i deschide

  accesul la decizii35. n acelai sens, mic rile studen eti constituite n jurul unor valori

  identice se deosebesc profund unele de altele: n Fran a, dup modelul centraliz rii

  statului, structura sistemului universitar permite o puternic centralizare a mic rii

  studen eti, accentund intensitatea confrunt rii, n timp ce n Statele Unite, aceeai

  micare se adapteaz extremei descentraliz ri a sistemului politic.

  Teoriile ac iunii colective pun accentul n principal pe re ele i structuri

  organizatorice, permit elaborarea unei ac iuni colective, marcnd solidaritatea

  unui grup n confruntarea cu adversarii s i. Tradi ia sociologic insist asupra

  func iei grupurilor primare, a structurilor comunitare sau a asocia iilor, ce iau

  mai pu in n calcul dimensiunea afectiv pentru apari ia unei ac iuni

  conflictuale.36

  Unii istorici, cum este Murice Agulhon, au pus accentul pe re ele, de felul

  conspira iilor sau societ ilor secrete, n cadrul c rora se construiete o via colectiv i se elaboreaz forme de rezisten , cum a fost de exemplu aceea mpotriva loviturii de

  stat a lui Ludovic Napoleon Bonaparte.37 Mobilizarea prin resurse pare a fi deopotriv

  compatibil cu o analiz a inten iei actorilor ce se angajeaz , n conflicte mpotriva unor

  tipuri de patronat sau de stat foarte diferite unele n raport cu celelalte.

  Ac iunile muncitoreti ca i cele ale mic rilor na ionaliste, au drept criteriu de

  organizare, logica proprie fiec rui stat, recurgnd astfel n principal la strategii de

  confruntare sau de reprezentare, dup cum se desf oar n cadrul unor state puternic

  sau recent institu ionalizate. 38 n acest sens n elegem revolu ia, care este o form maximal a ac iunii conflictuale, ca un proces determinat de aceste variabile politice.

  Conform ipotezei dezvoltate de Theda Skocpol, revolu iile sociale se produc mai

  ales cnd au n fa tipuri de stat profund birocratizat care, n cadrul

  confrunt rilor militare externe cu state situate n societ i cu economie mai

  evoluat , sunt incapabile s se transforme; masele r neti care i-au p strat

  re elele i structurile asociative, ini iaz veritabile revolu ii pe care statul nu le

  poate controla, dar n final, la ncheierea procesului revolu ionar, vor servi la

  sporirea autorit ii puterii de stat. 39

  Ted Gurr, afirm c pentru declanarea unui conflict civil violent, condi ia

  necesar este privarea relativ , definit drept perceperea, de c tre actori, a

  35 Kitschelt H. (1985), Political opportunity structures and political protest: anti-nuclear movements in fourdemocracies, Britsh Journal of Political Science, p.57-85.

  36 Halebsky S.(1976), Mass society and political conflict, Cambridge University Press, p.66-82.

  37 Algulhon M.(1979), La Republique au village. Les populations du Var dans la Revolution a la II e Republique,

  Paris, Le Seuil, p.205.38 Birnbaum P. (1982), La logique de lEtat, Paris, Fayard, p.77.39 Skocpol T. (1979), States and social revolutions; a comparative analysis of France, Rusia and China,

  28

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  29/84

  unei diferen e ntre atept rile pe care le au fa de unele valori i capacit ile

  aparente ale mediul n care tr iesc, de a le produce. 40

  Conflictele au la baz inten ionalitatea actorilor sociali participan i, valorile lor i

  chiar propria lor cultur . Teoreticieni ai conflictului precum Simmel sau Coser, nu

  ncearc s explice n mod special conflictul politic. Carl Schmitt deosebete radical

  conflictele politice de toate celelalte conflicte, pentru el inamicul nu poate fi dectun ansamblu de indivizi grupa i ce nfrunt un ansamblu de aceeai natur

  inamicul nu ar putea fi dect un inamic public. Lucr rile lui Maurice Agulhon

  eviden iaz trecerea de la forme de sociabilitate la ac iunea politic propriu-zis , n

  cadrul c rora actorii sociali grupa i n asocia ii, partide, cluburi mic ri sau chiar secte, se

  angajeaz n lupte politice asem n toare celor purtate n timpul Revolu iei franceze,

  cnd au putut fi cunoscute, aceste forme de ac iune colectiv , la care au participat at ia

  actori, reprezentnd viziuni asupra lumii i ideologii contrare.41

  40 Gurr T. (1970), Why men rebel ?, Princeton, Princeton University Press, p.150.

  41 Aya R. et al.(1989), La Revolution en echec : des situations revolutionnaires sans denouementsrevolutionnaires, Revue francaise de Sociologie, p.559-586.

  29

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  30/84

  4. Controlul conflictuluiAbunden a cercet t rilor ce au scris despre conflict, i care s-au axat pe diferite

  tipuri de dispute, a conferit studiului conflictului un aspect fragmentat. Apar totui teme

  comune n leg tur cu diferitele conflicte. Aceste teme pot fi rezumate par ial n

  urm toarele aser iuni:

  - majoritatea conflictelor au motive mixte n care p r ile implicate au att interese

  de cooperare, ct i interese competitive;

  - conflictele pot fi att constructive, ct i distructive;

  - interesele de cooperare i de concuren ale p r ilor dau natere la dou

  procese distincte n cadrul solu ion rii conflictelor; Walton i Mckerise au denumit n anul

  1965, procesul negociere integrativ i negociere distributiv ;

  - ponderea relativ a intereselor de cooperare i de competi ie n cadrul p r ilor

  aflate n conflict i modul n care variaz pe parcursul conflictului, vor fi principalii factori

  determinan i ai naturii procesului conflictual i vor hot r dac rezultatele conflictului vor

  fi constructive sau distructive pentru p r ile aflate n conflict. 42

  4.1. Solutionarea conflictelor constructive

  Factorii care afecteaz cursul conflictului.

  1. Orientarea p r ilor fa de conflict.

  Teoriticieni precum Cosier i Ruble, au elaborat pentru orientarea motiva ional , un model al preocup rii duale . Preocup rile duale sunt preocuparea pentru sine

  i preocuparea pentru cel lalt ; cele dou preocup ri se consider a fi

  independente, fiecare poate varia de la sc zut i pn la superior .43

  Deutsch Morton a sesizat n 1973 trei tipuri de baz ale orient rii motiva ionale

  fa de un conflict: de cooperare - partea are un interes pozitiv pentru binele celuilalt,

  precum i pentru al s u; individualist - partea are interes s fac tot posibilul pentru

  sine i nu este preocupat de cel lalt; i competitiv - partea are interes s reueasc

  mai bine dect cel lalt i n acelai timp s fac totul pentru sine.

  Rezultatele cercet rilor lui Deutsch sugereaz , c o diad orientat spre

  individualism va aluneca spre cooperarea reciproc sau spre competi ia reciproc , n

  func ie de circumstan ele externe i facilit ile situa ionale, care o vor favoriza pe una

  sau pe cealalt . 44

  42 Deutsch Morton, din articolul Journal of Social Issues, vol.50, nr.1, p.13-32.

  43 Cosier R. i Ruble T., 1981, Research on conflict handlig behavior: An axperimental approach, Academy of

  44 Deutsch Morton, 1973, The resolution of conflict, New Haven CT:Yale University Press, p.46-77.

  30

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  31/84

  2. Personalit ile p r ilor aflate n conflict.

  Sociologii au scris pe larg despre factorii de personalitate care determin

  predispozi ia oponen ilor de a fi influen abili sau impar iali i de a se angaja n forme

  distructive sau prosociale de comportament social.

  Abordarea dominant , n prezent, n explicarea comportamentului social este una

  care caut s n eleag tr s turile uniforme n ceea ce privete interac iunea,

  influen area reciproc , contribu ia att a factorilor determinan i situa ionali, ct i

  dispozi ionali. Tezele fondate n aceast abordare de c tre Snyder i Ickes n

  lucrarea Personalitatea i comportamentul social, eviden iaz urm toarele

  tr s turi:

  - indivizii difer considerabil unii de al ii, prin aceea c ei manifest sau nu

  consecven de personalitate n comportamentul lor social n diferite situa ii;

  - unele situa ii au caracteristici puternice i n aceste cazuri apar pu ine varia ii individuale de comportament, n ciuda diferen elor de tr s turi individuale, n timp ce

  alte situa ii cu caracteristici slabe permit func ionarea diferen elor individuale;

  - situa ii care evoc tendin e egocentrice, punnd n eviden predispozi iile

  pentru sine i n consecin , un determinant mai puternic al comportamentului;

  - existen a unei tendin e spre congruen ntre dispozi iile personale i strategiile

  situa ionale astfel nct anumite persoane au tendin a s caute situa ii sociale care se

  potrivesc cu propria lor dispozi ie. 45

  P r ile implicate ntr-un conflict se angajeaz adesea n perpetuarea acestuia, prin

  investi iile care

  le-au f cut n desf urarea conflictului; de asemeni, cei care au c p tat puteri speciale,

  profit, prestigiu, cunotin e sau abilit i pe parcursul derul rii lui, se pot sim ii amenin a i

  de diminuarea sau ncetarea conflictului.

  3. Problemele implicate n conflict.

  Avnd n vedere c la baza nucleul conflictului pot sta diferite probleme, au fost

  create tipologii pentru a categorisi con inutul acestora, respectiv dac acel conflict este

  n leg tur cu resurse, preferin e i nepl ceri, credin e, valori sau natura rela iei. 46

  Tipul problemei. Anumite tipuri de probleme conduc mai pu in dect altele la

  rezolv ri constructive ale conflictului; ele induc participan ilor s defineasc conflictul ca

  pe un conflict de sum -zero sau o victorie nfrngere. Dimensiunea. Una din

  caracteristicile conflictelor este c ele tind s ia amploare sau s escaladeze. Situa ia

  invers este de asemena adev rat : conflictele mici sunt mai uor de rezolvat n mod

  45 Snyder M. i Ickes W. - Personality and social behavior, New York: Random Haos, 1985, p. 883-948.

  46 Deutsch M - . The rezolution of conflict, New Haven, CT: Yale Universiti Press, 1973, p.68.31

 • 7/29/2019 Analiza Conflictelor Final

  32/84

  constructiv dect cele mari.47 Dimensiunea conflictului poate fi definit ca fiind egal cu

  diferen a expectat n valoarea rezultatelor pe care le va primi una din p r i, dac va

  ctiga conflictul, comparat cu valoarea pe care o va primi dac va ctiga cealal


Recommended