+ All Categories
Home > Documents > Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

Date post: 01-Mar-2018
Category:
Upload: silvia-corina-stan
View: 311 times
Download: 9 times
Share this document with a friend

of 73

Transcript
 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  1/73

  Potentialulturistic in

  DobrogeaStudent: Stan Silvia Corina

  Anul: III

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  2/73

  Cuprins :

  1. Date generale

  2. Primele asezarile umane

  3. Obiceiuri si traditii

  4. Obiectivele turistice antropice

  5. Atractiile turistice naturale

  . Dobrogea culinara

  !. "itoralul romanesc : A. #tatiunile litoralului

  romanesc$ %. &ormele de cazare si primire'. (ezervatia %ios)erei Delta Dunarii

  *. &ormele de turism practicate in Dobrogea

  1+. %ibliogra,e

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  3/73

  In orice tara ar f ost sa ajung,deorice orme ale vietii as f ost

  inconjurat,gandul- iar apoiintreaga mea finta- s-a intors de

  fecare data in Dobrogea, la praulsi maracinii ei,la vantul ei destepa,la chipul ei teluric sigeneros !riunde m-as f

  a"at,dorul de ea ma ajungea incele din urma Dobrogea#

  Dobrogea# $e ata aceastaciudata,fica de rege get si dedansatoare tataroaica, eu am

  iubit-o de pe vremea cand umblacu picioarele goale in tarana% &eo

  'og(a

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  4/73

  1. Date generale

  -eritoriu istoric si geogra,cin trecut cunoscutasub numele de Dacia Pontica sau #citia /inorDobrogea de astazi are o istorie care se intinde

  pe o perioada documentata de peste 2.5++ deani.

  "imitata la nord de Delta Dunarii si /untii/acinului la est de /area 0eagra si la vest decursul in)erior al Dunarii Dobrogea se prezinta

  ca un mozaic petrogra,c care se impune inpeisa printro varietate de )orme cele carstice

  ramanand cele mai spectaculoase tipuri derelie) din cadrul podisului.

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  5/73

  Dobrogea in cadrul )omaniei #ursa :ttp:.descopera.orgdescoperaromaniadobrogea

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  6/73

  Clima in6uentata de prezenta /arii 0egre si

  baltilor Dunarii este )avorabila activitatilorturistice pe toata perioada anului dar cu un

  accent pe intervalul maioctombrieprezentando temperatura medie anuala intre 11127C cu

  precipitatii slabe 8sub 5++ mman9.Apele curgatoare cu eceptia Dunarii sunt)oarte micicu debite scazute adauganduseizvoarele termale de la /angalia si ;arsova.

  "acurile sunt numeroase avand un potentialturistic ridicat remarcanduse in primul rand

  laguna (azem ,ind cel mai mare complelacustru din tara.

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  7/73

  2. Primele asezari umane

  Din cele mai veci timpuriasezarile umane auincoltit pe acest teritoriu.

  "a inceputul neoliticullui si inceputul epociibronzului isi )ac aparitia triburi indoeuropene de

  pastori provenite din Asia si

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  8/73

  Dobrogea pe harta lui *omanni +sec II9

  #ursa:ttp:.geo

  spatial.orgarticoleiilitoralulromanescindocumente

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  9/73

  *arta Dobrogei,anul ./01#ursa: .tiparituriromanesto.

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  10/73

  Prezenta grecilor in Dobrogea este legata de in,intareacelor mai importante orase intemeiate de acestia si

  anume ;istria-omisCallatisAiopolis;alm=risOrgame 8Argamum9. 0umarul

  oraselor intemeiate de greci se ridica la *+ acestea)urnizand la umatatea secolului >? i.;. cca. Doua treimi

  din consumul anual de cereale al Aticii drumul deacces spre Pontul

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  11/73

  *IS2)IA#ursa:

  ttp:.mecanturist.ro2+14+12'dobrogeascurtaistorie

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  12/73

  2!3IS#ursa:ttp:.mecanturist.r

  o2+14+12'dobrogeascurtaistoriemigratiilorB

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  13/73

  CA44A2IS#ursa:

  ttp:.mecanturist.ro2+14+12'dobrogeascurtaistorie

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  14/73

  *A435)IS#ursa:

  ttp:.mecanturist.ro2+14+12'dobrogeascurtaistorie

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  15/73

  A)&A363#ursa:

  ttp:.mecanturist.ro2+14+12'dobrogeascurta

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  16/73

  >n anul 2' i.;. Dobrogea intra sub stapanireromana. 0ecesitatea unui otar pe malurileDunarii va deveni imperioasa pentru romani

  datorita numeroaselor atacuri ale popoarelornorddunarene.

  #ituata la gurile 6uviului #c=tia /inor acapatat o importanta primordiala de ordin

  strategic in cadrul apararii romane.Capidava a constituit una dintre cele mai

  importante )orti,catii ,ind asezata strategicpe un pinten de calcar langa un important

  vad al Dunarii prin care un drum venea dinCarpati si strabatea Dobrogea pana la mare.

  Pe langa Capidava din sistemul de )orti,catiitrebuiesc amintite : Carsium

  -ropaerum%eroe>bidaDinogentia-roesmis

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  17/73

  Capidava

  Capidava-imagine satelit

  #ursa :ttp:.mecanturist.ro2

  +14+12'dobrogeascurtaistoriemigratiilor

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  18/73

  'eroe

  Carsium

  #ursa:ttp:.mecanturist.ro2+

  14+12'dobrogeascurtaistoriemigratiilor

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  19/73

  IbidaDinogetia

  #ursa:ttp:.mecanturist.ro

  2+14+12'dobrogeascurtaistoriemigratiilor

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  20/73

  !rasul 2ropaeum-'asilica 7orensis

  2ropaeum-poartasecundara de

  #ursattp:.mecanturist.ro2

  +14+12'dobrogeascurtaistoriemigratiilor:

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  21/73

  2ropaeum-strada principala

  ttp:.mecanturist.ro2+14+12'dobrogeascurtaistoriemigratiilor

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  22/73

  otii popor de neam de germanic domina multtimp scena istoriei pontodunarene. >nitial ei

  navalesc impreuna cu carpiicare oaca prim rolpentru ca din secolul >? acestia sa aiba rolul maor.

  -inuturile carpatodunarene cunosc o dominatiepoliticomilitara unaDobrogea ,ind )recvent

  atacata.;unii erau un popor de nomazi de neamturanic veniti din stepele Asiei in urul anului 3!5.

  >storia vece a Dobrogei se termina cand slavii sibulgarii se stabilesc la sudul Dunarii slavii

  alcatuind elementul etnic iar bulgarii preluandrolul politic.

  #ecolele >>>>? sunt marcate de cucerirea spatiului

  nordpontic de catre mongolotatari.

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  23/73

  Dupa sinodul din 154 in care Patriarul 0iFon are)ormat biserica rusaau inceput sa se ia

  masuri restrictive din partea autoritatilor laice

  si religioase ruse. 0emaiputand sa suportetoate aceste restrictii staroverii 8credinciosi de

  rit veci9au luat drumul pribegieiinclusiv lagurile Dunarii. Acestia dupa un popas in

  %asarabia sudicasau asezat in mod deosebitin Dobrogea si %ucovina.

  )usi lipoveni la slujba#ursa:ttp:.mecanturist.ro2+14+12'dobrogeascurtaistorie

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  24/73

  3.Obiceiuri si traditii

  Dobrogea taramul unde traiesc in armonie siintelegere un milion de locuitori este unconglomerat etnic )ormat din: romani

  aromaniturcibulgari evrei

  tatarirusilipoveniarmeniucrainieniitalienigermanialbanezisarbiungurietc.

  Campiedealmunte si mareintruncuvantDobrogea cu care a arazit Dumnezeu

  #c=tia /inorsi deopotriva cu oameni

  inzestrati sa traiasca in deplina intelegerecare sa poarte peste secole traditiiobiceiuri si

  mestesuguri etrem de valoroase pentruturismul romanesc si european.

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  25/73

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  26/73

  @Olaria este o traditie dobrogeana cereprezinta puri,carea aerului si gonireaduurilor rele din zona localitatii inainte de

  inceperea Postului /are. #e mai numeste@Orarie sau @;urmbalu in )unctie delocalitate 8 >zvoarele 0iculitel Perces9.Obiceiul consta in aprinderea pe dealuri a

  unor )ocuri din resturi vegetale simbolizandpuri,carea vecii vegetatii pentru a )ace locunei vegetatii noi si prospere. (ostogolirea pedealuri a rotilor de caruta in)asurate in paiesimbolizand cursul soarelui pe cer

  simbolizand puri,carea a tot ce a )ost raupentru comuniune.

  #ursa: ttp:.in)odelta.rotraditiiindobrogea2'obiceiuridindobrogea44.tml

  @Caloianul este obiceiul ce consta in

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  27/73

  Caloianul este obiceiul ce consta in)abricarea unei papusi de lut ce este ingropatain campca apoi dupa o perioada de timp sa ,edesumatarupta in bucati si imprastiata pe

  camp simbolizand )ertilitatea belsugulculturilor si regenarea vegetatiei.

  @Paparuda obicei practicat in a treia zi dePasti in localitatile

  0iculitel"uncavita?acareniEiila acest obiceiconsta in stropirea cu apa a unui alai de tineresau de )emei batraneimpodobite cu 6ori saucu ramuri verzi ce intra din curte in curte.

  -inerele sau batranele danseaza si cantapentru ploaie apoi sunt udate de gazde.

  @/osoiul este un obicei practicat numai in"uncavitaobicei al colindatului cu masti ce adevenit o emblema nu numai a "uncavitei darsi a Dobrogei.

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  28/73

  Giua pestelui sarbatoarea cu data ,a apescarilor 81! martie9 dedicata pestelui. >naceasta zi cand @se zbate @ stiuca sau

  pestele in apa inainte de depunerea icrelorpentru inmultire pescarii nu ies la pescuitprind un peste mic il descanta si ilmanancaa crud. Acest obcei este practicat in

  udetul -ulcea.

  $aparuda

  #ursa:ttp:.bree.rodiscutiiobiceiurisi

  traditii1'45traditiisiobiceiuripascaleindobrogea.pp

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  29/73

  4. Obiectivele turistice antropice

  Drumul vechilor cetati dobrogene>n Dobrogea de 0ord eista peste 5++ de situri

  areologice inscrise in "ista 0ationala a/onumentelor >storice la care se adauga alte

  sute de movile care impanzesc zona de nord aDobrogei si care ascund adevarate comoriareologice. Cele mai cunoscute monumenteistorice sunt cetatile:Argamumncepand cu sec ?>> pe taramul vestic al /arii

  0egre se instaleaza primele colonii grecesti :;istria -omis si Callatis.

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  30/73

  "a nivelul udetului Constanta sunt multevestigii antice ca: cetatile: Carsium 8;arsova9Capidava Hlmetum un loc important

  ocupandul si cetatea -ropaeum -raiani.

  #ursa: ttp:.roturismin)o.roregiuniobiectiveturisticedobrogeacetatidobrogene.tmlB

  Argamum 8nisala *alm9ris Carsium

  Dinogetia Capidava 6lmetum 2ropaeum

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  31/73

  Cetatea >> si inceputulsecolului >?secol in care a avut rol militar

  politic si administrativ si mai putin economic.

  A )ost construita cu scop militarde)ensiv si de

  supravegere de la inaltime a drumurilor depe uscat si mai ales de pe apa.

  #ursa: ttp:.otnes.rootreporter2+1++'!!44+'cetateaenisala.tm

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  32/73

  Dobrogea, spatiu religios

  /anastireapestera #)antului Apostol Andrei legenda spune ca aceasta grota a )ost aleasaacum multi ani de catre Apostolul Andreipentru rugaciuneiar patul scobit in piatra eralocul unde se odinea. Pe peretii bisericii din

  pestera sunt multe icoane ce pot , admiratela lumina candelelor si a lumanarilor.

  #ursa: ttp:drumliber.roturisminspatiureligiosdobrogeaB

  /anastirea Dervet I se a6a la 133 de Fm de

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  33/73

  /anastirea Dervet se a6a la 133 de Fm deConstantain satul alitacomuna Ostrov. >zvoareleistorice consemneaza aparitia Dervetului in secolul >.Asezamantul este o ctitorie a monaului n patrimoniul manastirii se a6a icoaneunicat dintre cele mai importante este icoana )acatoarede minuni a lui >isus ;ristos cunoscuta sub numele de@icoana care se curata singura deoarece la un moment

  dat,ind innegrita de trecerea timpuluica o minunecipul /antuitorului sa luminat in parte. "egenda spuneca icoana a )ost adusa de un soldat care lea spuscalugarilor ca desi este inegritaea se va curata iar ociilui ;ristos se vor descide. "a aproape 2++ de ani de laacel momenticoana sa luminat pe mai bine de umatate

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  34/73

  3anastirea Celic Dere

  3anastirea Derven

  #ursa: ttp:.romanianmonasteries.orgroaltemanastirimanastiridobrogeacelicdere

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  35/73

  /anastirea Cocos I situata in udetul -ulceala Fm de comuna 0iculitel se a6a la poalele

  Dealului Cocosului. "egenda spune ca pe dealulrespectiv sar , auzit candva un cantat decocos si o bataie de toacade aici venindu> sinumele.

  /anastirea #aon I asezamantul monaal de la

  #aon a )ost in,intat in 1'4 ca un scit de catrecalugarii plecati de la /anastirea Celic Dere.

  #citul #trunga I manastirea a )ost in preamavecii biserici a satului #trungaconstruita in

  urul anuluin 1!!+din stu) si lut. Dupa un secolsi umatate biserica a )ost re)acuta dincaramida arsa. #atul mai are astazi doar cativalocuitorimaicile asigurand rana si ingriireapersoanelor in varsta din sat.

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  36/73

  3anastirea Saon

  3anastirea Cocos

  #ursa: ttp:.romanianmonasteries.orgroaltemanastirimanastiridobrogea

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  37/73

  /anastirea #)anta

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  38/73

  3anastirea Adancata

  3anastirea 2echirghiol

  3anastirea Santa 8lena de la 3

  #ursa: ttp:manastiri.calauzaortodoa.rocategor=udetulconstantaB

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  39/73

  /anastirea ;istria I pana in prezent in veceacetate ;istria au )ost descoperite ruinele a cincibazilici crestine.#e evidentiaza bazilica cunoscuta

  sub numele de @particulara. >n )apt este vorbadespre un locas de rugaciune integrat uneiresedinte mai mari. #e crede ca aici se a6ausediul episcopiei si resedinta ierarului locului.

  /osceea lea.

  %iserica receasca %una ?estire I este una dintrecele mai veci biserici din nordul Dobrogeiconstruita intre anii 1'541'* pe locul unei altebiserici din lemnridicata de comunitatea elena.

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  40/73

  3anastirea *istria

  3oscheea 8shaman-Sultan

  'iserica &receasca 'una esti

  #ursa:

  ttp:manastiri.calauzaortodoa.rocategor=udetulconstanta

  http://manastiri.calauzaortodoxa.ro/category/judetul/constanta/http://manastiri.calauzaortodoxa.ro/category/judetul/constanta/http://manastiri.calauzaortodoxa.ro/category/judetul/constanta/http://manastiri.calauzaortodoxa.ro/category/judetul/constanta/http://manastiri.calauzaortodoxa.ro/category/judetul/constanta/
 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  41/73

  Bisericile de creta de la Murfatlar

  /onumentele rupestre de la /ur)atlar descoperitein stanca de creta a Dealului -ibisirului in iunie

  1*5! atrag atentia specialistilor I istoriciareologi I atat prin caracterul lor pana inprezent de unicat in cea mai vece cultura

  romaneasca cat si prin adanca lor ancorare inceea ce ne imaginam ca a )ost viata Dobrogei

  bizantine.%isericile reprezinta un monument unic in

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  42/73

  #ursa: ttp:35.adiFa.roculturaaritecturaartasiistoriebisericilerupestredelabasarabi

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  43/73

  /onumentul de la Adamclisi Ila nord e comunaAdamclisi intro zona de coline impaduritese a6a@monumentul trium)al adica resturile a6ate incain picioare din vestitul -ropaeum -raiani. Construitin cinstea imparatului -raianin anii 1+1+*.

  /uzeul de Arta @Dinu si #evasta ?intila I situat incomuna -opalu desi aproape necunoscutare ocolectie de peste 2++ de lucrari de pictura

  sculptura si gra,ca ce apartin unor artisti celebriprecum 0icolae rigorescu-eodor Palad=0icolae

  -onitza. /uzeul a luat nastere dupa ce mediculeorge ?intila ,ul lui Dinu si #evasta ?intilasiadonat colectia comunei natale in anul 1*1.

  /uzeul de Arta Populara Constanta I o imagine deansamblu asupra spiritualitatii poporului roman.Colectiile muzeului sau constitutit prin acizitii depatrimoniu de cuprindere nationala de peste1.+++ de piese.

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  44/73

  3onumentul de la Adamclisi

  3u(eul de Arta Dinu si Sevasta intil

  (eul de Arta $opulara Constanta

  #ursa: ttps:.litoralulromanesc.romuzeulJdeJartaJpopular

  tp:aiuiprindobrogea.blogspot.ro2+11+'muzeuldeartadinusisevastavintila.tml

  a: ttp:.2dotels.roatractiiJadamclisi.tml

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  45/73

  Cazinoul Constanta I este una dintre primele cladiriridicate in Constanta. "a inceputul secolului cazinoul era un loc cu totul aparte unde aveauacces numai cei bogatiunde tinuta de seara eraobligatorieiar luul o atitudine ,reasca. >n timpulPrimului (azboi /ondial este trans)ormat inspitaliar in perioada interbelica a revenit ladestinatia sareluand sirul povestilor pasionantederulate intrun spatiu de lu in urul meselor de

  oc. Astazicazinoul continua sa eiste la malulmariiin asteptarea stralucirii de alta data.

  /uzeul de >storie 0ationala si Areologie I are oistorie de peste 1++ de ani ,ind unul dintre cele

  mai bogate muzee din (omania si a doua institutiede pro,l ca marimedupa /uzeul 0ational de >storieal (omaniei %ucuresti. De tine un patrimoniuimpreionant )ormat din peste 43+ de mii de obiectecare dateaza din paleolitic pana in epoca moderna.

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  46/73

  #ursa: .turistderomania.ro

  #ursa: cazare.in)o

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  47/73

  /uzeul /arinei (omane Iin,intat la data de 2*mai 1** si descis o,cial la 3 august 1**este organizat pe criteriul tematicocronologic

  avand mai multe sectii prezentate in 3+ de sali.>n patrimoniul muzeului se regasesc colectiiunicat precum: instrumente de navigatieplanuride navemotoare navaledocumente militare etc.

  Del,nariul I sia inceput activitatea la 1 iunie1*!2constituind prima )orma muzeistica deacest gen din tara si prima din sudestul n am,teatrul cu piscina si inbazinul acoperit se organizeaza demonstratii cu

  del,ni si lei de mare. Planetariul ca o )ereastra descisa catre cer

  planetariul este ca un @)ar la malul /arii 0egre.A )ost primul obiectiv din Compleul /uzeal de#tiinte ale 0aturii.

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  48/73

  ursa: .1+1stiri.ro

  #ursa:.lumeapresei.ro

  #ursa: .turismland.r

  5 At tiil t i ti

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  49/73

  5.Atractiile turisticenaturale

  Dobrogea nu inseamna numai mare sidelta.Provincia multiculturala a adunat dea

  lungul secolelor vestigii monumente istorice de lamai toate etniile care sau perindat la un momentdat pe tarmurile /arii 0egre. >ar in spatele culturii

  se a6a un cadru natural in care se imbinastepadunele marinepesterile racoroasepadurilede steari lacurilelacurile si broastele testoase.

  "ocuri de vizitat sunt numeroase :

  (ezervatia de plante de dune marine de la Agigea8este singura rezervatie de acest gen din

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  50/73

  ttp:.niFonisti.roarticoleromaniasalbaticamuntiimacinului!'*

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  51/73

  Ceile Dobrogei

  Padurea %abadag

  "acul >acobdeal (ezervatia naturala de ls &antanita

  Capul Dolosman

  >nsula Popina 8situata in nordul "acului

  (azim9 Canaralele de la ;arsova

  Parcul 0ational /untii /acinului

  Dealurile -ulcei

  Canaralele de la *arsov

  #ursa: ttp:.sF=trip.rocanaraleledelaarsovadinudetulconstantaob23

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  52/73

  heile Dobrogei#ursa: ttps:razvanpascu.ro2+12+111romaniae)rumoasa3212locuriuimitoaredinnordul

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  53/73

  .Dobrogea culinara

  %ucataria dobrogeana a )ost in6uentata nu doar de)actori economici si geogra,ci ci si de obiceiurileculinare ale numeroaselor etnii ce sau stabilit aici

  dea lungul veacurilor.

  Din conglomeratul etnic ce traieste in #c=tia /inor

  de aziturcii sunt cei ce au in6uentat cel mai multbucataria dobrogeana.

  Dobrogea culinara reprezinta o )ericita amestecaturade preparate culinare di)eritedar care au la baza

  doua materii prime importante : una @de pamant I

  oaia si cealalta @de apa I pestele.

  .

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  54/73

  #ursa: ttp:.cielvo=ages.eudobrogea

  "i ii l ti di ( i t bilit i d

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  55/73

  "ipovenii plecati din (usia sau stabilit in zona denord a Dobrogei pe malurile Dunarii punandusiun puternic accent asupra bucatariei traditionale

  din Dobrogea. >ata cateva preparate culinare cuspeci,c lipovenesc : bors de peste ci)telute decarto,ci)telute de peste FasniF 8ci)telute deorez9 vareniFi 8coltunasi cu branza9blini 8clatite

  cu urda sau branza9.

  O calatorie in minunatul tinut cuprins intre Dunaresi /area 0eagranu se poate inceia )ara a

  degusta din delicioasa si atat vestita placintadobrogeana 8se spune ca in timp ce )ramantaualuatul)emeile )redonau cantece de dragostesotilor pentru ca placinta sa iasa mai buna9

  musacaua dobrogeana sau saramura de crapatent pregatite de gospodine in stil traditionalce

  intregesc arta culinara romaneasca.

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  56/73

  ors de peste asni;

  $lacinta dobrogeana areni;i

  ! "it l l

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  57/73

  !. "itoralul romanesc?remea )rumoasa din primavara pana in toamna si

  intinderile imense de nisip auriu )ac dinstatiunile de pe litoralul romanesc al /arii 0egreo destinatie ideala pentru petrecerea vacantelorla mare. Acest comple )ormat din apanisipaersi soare are e)ecte terapeutice )acand miracole

  cu cei care cauta un loc bene,c pentru sanatate.>n plus cei care doresc sa urmeze tratamentemedicale eista diverse surse balneare cu apeminerale si mineralizatenamoluri terapeutice.

  Cele mai importante statiuni de pe litoralul

  romanesc sunt dispuse dea lungul drumuluieuropean < '!:

  0avodari : Cel mai nou oras de pe litoralul nostru se a6a pemalul sudic al lacului -asaul si pe istmul dintre acest lac si

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  58/73

  malul sudic al lacului -asaul si pe istmul dintre acest lac si#iutgiol.

  /amaia : #tatiune estivala de renume internationalcunoscuta si drept Kperla litoralului romanesc@.

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  59/73

  statiune din salba de statiuni de la Comorova.

  Olimp :

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  60/73

  balneoclimaterica permanenta de la /area0eagra oras de aceiasi vecime istorica ca siConstanta 8peste 2+++ de ani atestare istorica9.

  2 /ai : Cei care pre)era sa isi petreaca vacantaintrun mod linistit intrun loc care nu este )oarteagitat dar totusi vor sa ,e la mare pe litoralpot alege sa mearga in statiunea 2 /ai.

  ?ama ?ece : Hn loc )oarte cautat datoritaatmos)erei de noncon)ormism are o plaa )oartebuna cu latimi care depasesc 2++m pe alocuri sica si la Costinesti eista un reper vizual care da

  o nota originala orizontului nautic reprezentat deo vece epava a6ata la cateva sute de metri demal

  #ursa : ttp:.in)otravelromania.roblog2+15+*evenimentepelitoralulromanescseptembrie2+15

  #tructuri de primire turistica cu )unctiuni det i ti ti i d t t i d t i

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  61/73

  cazare turistica pe tipuri de structuri udete silocalitati :

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  62/73

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  63/73

  ttp:statistici.insse.rosopinde.spLpageMtempo3NlangMroNindM-H(1+1C

  #osiri ale turistilor in structuri de primire turistica

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  64/73

  ppe tipuri de structuripe udetelocalitati si luni:

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  65/73

  ttp:statistici.insse.rosopinde.spLpageMtempo3NlangMroNindM-H(1+4;

  ' (ezervatia %ios)erei Delta

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  66/73

  '. (ezervatia %ios)erei DeltaDunarii

  Din cand in canddupa ce realizam ca suntemsu)ocati de urbande zgomotstres si

  grabaevadam in natura pentru aredescoperi viatazambetul si )rumusetea

  pierduta. Ast)elai de ales intre linisteacodrilor secularibogatia si )rumuseteapeisaelor muntoasesim)onia valurilor mariicare te invita spre ascultare si meditatie sau

  te indrepti spre Delta Dunarii unde doar

  broastele mai tulbura linistea locului la ceasde seara.

  #ursa:ttp:.in)odelta.roblog1septembrieziuarezervatieibios)ereidelta

  Delta Dunarii un tinut eotic unde sunt peste

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  67/73

  Delta Dunariiun tinut eotic unde sunt peste1'3+ de specii de copaci si plantepeste 244+

  de specii de insecte*1 de specii de

  moluste11 specii de reptile 1+ specii deam,bieni32+ de specii de pasari 44 specii demami)ere si 133 de specii de pesti. Delta

  Dunarii este pe locul doi in

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  68/73

  *. &ormele de turism practicatein Dobrogea

  #ituata in sudestul (omanieiDobrogea este delimitatala nord de /untii /acinului la nordest de DeltaDunariila est de /area 0eagra la vest de cursulin)erior al Dunarii iar la sud de granita de stat cu

  %ulgaria.

  >ntre orasele importante ale regiunii se numaraConstanta /angalia /edgidia si -ulcearegiuneabucuranduse atat de statiuni balneoclimaterice8

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  69/73

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  70/73

  1+. %ibliogra,e

  ttp:.turismistoric.ro2+13+top1+cetatidindobrogeapecaremeritasalevizitezi

  ttps:booFs.google.robooFsLidM%a-mQR!d*RCNpgMP-24'NlpgMP-24'NdQMprimeleSasezariSinSdobrogeaNsourceMblNotsM(P

 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  71/73

  ttp:adevarul.rolocaleconstantacomorileanticedobrogeiistriacetateasaubatutprimelemonedeteritoriultariinoastre1J55b3!)3)5eaa)ab2ced2d+einde.tml

  ttp:ol.roo)ertacarteastiridesprepopulatiaromaneascaadobrog

  eiinartimedievale>D5)E*m.tml ttp:istardobrogea.blogspot.ro2+1112traditiidobrogene.tml

  ttp:.niFonisti.rosuntgiddecalatorieromaniadobrogea

  ttp:traditiidobrogene.ro

  ttps:.ctulcea.rositesctulceaPrezentareaEudetuluiPagestraditiiobiceiuri.asp

  ttp:.ce)buzu.comblog2+13+32'dobrogeaculinaraadoualunaaproiectuluidescoperareteteletraditionaleromanesti

  ttp:.roturismin)o.roregiuniobiectiveturisticedobrogeacetatidobrogene.tml

  ttp:.crestinortodo.robisericimanastirimanastireapesteras)antuluiapostolandrei!*+4.tml

  ttp:drumliber.roturisminspatiureligiosdobrogeaB ttp:.romanianmonasteries.orgroaltemanastirimanastiridobr

  ogea ttp:.roturismin)o.roregiuniobiectiveturisticedobrogeaceta

  tidobrogene.tmlB ttp:manastiri.calauzaortodoa.rocategor=udetulconstanta

  ttp:.evz.rotop1+locuridevizitatindobrogea*++**.tml

  ttp:.crestinortodo.robisericimanastirimanastireapesteras)antului apostol andrei !*+4 tml

  http://adevarul.ro/locale/constanta/comorile-antice-dobrogei-histria-cetatea-s-au-batut-primele-monede-teritoriul-tarii-noastre-1_55b37f36f5eaafab2ced2d0e/index.htmlhttp://adevarul.ro/locale/constanta/comorile-antice-dobrogei-histria-cetatea-s-au-batut-primele-monede-teritoriul-tarii-noastre-1_55b37f36f5eaafab2ced2d0e/index.htmlhttp://adevarul.ro/locale/constanta/comorile-antice-dobrogei-histria-cetatea-s-au-batut-primele-monede-teritoriul-tarii-noastre-1_55b37f36f5eaafab2ced2d0e/index.htmlhttp://olx.ro/oferta/cartea-stiri-despre-populatia-romaneasca-a-dobrogei-in-harti-medievale-ID5fJ9m.htmlhttp://olx.ro/oferta/cartea-stiri-despre-populatia-romaneasca-a-dobrogei-in-harti-medievale-ID5fJ9m.htmlhttp://ishtar-dobrogea.blogspot.ro/2011/12/traditii-dobrogene.htmlhttp://www.nikonisti.ro/sunt-ghid-de-calatorie-romania/dobrogeahttp://traditiidobrogene.ro/https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/PrezentareaJudetului/Pages/traditiiobiceiuri.aspxhttps://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/PrezentareaJudetului/Pages/traditiiobiceiuri.aspxhttp://www.chefbuzu.com/blog/2013/03/28/dobrogea-culinara-a-doua-luna-a-proiectului-descopera-retetele-traditionale-romanesti/http://www.chefbuzu.com/blog/2013/03/28/dobrogea-culinara-a-doua-luna-a-proiectului-descopera-retetele-traditionale-romanesti/http://www.roturism-info.ro/regiuni/obiective-turistice-dobrogea/cetati-dobrogene.htmlhttp://www.roturism-info.ro/regiuni/obiective-turistice-dobrogea/cetati-dobrogene.htmlhttp://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-pestera-sfantului-apostol-andrei-67904.htmlhttp://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-pestera-sfantului-apostol-andrei-67904.htmlhttp://drumliber.ro/turism-in-spatiu-religios-dobrogea/http://www.romanianmonasteries.org/ro/alte-manastiri/manastiri-dobrogeahttp://www.romanianmonasteries.org/ro/alte-manastiri/manastiri-dobrogeahttp://www.roturism-info.ro/regiuni/obiective-turistice-dobrogea/cetati-dobrogene.htmlhttp://www.roturism-info.ro/regiuni/obiective-turistice-dobrogea/cetati-dobrogene.htmlhttp://manastiri.calauzaortodoxa.ro/category/judetul/constanta/http://www.evz.ro/top-10-locuri-de-vizitat-in-dobrogea-900699.htmlhttp://www.evz.ro/top-10-locuri-de-vizitat-in-dobrogea-900699.htmlhttp://manastiri.calauzaortodoxa.ro/category/judetul/constanta/http://www.roturism-info.ro/regiuni/obiective-turistice-dobrogea/cetati-dobrogene.htmlhttp://www.roturism-info.ro/regiuni/obiective-turistice-dobrogea/cetati-dobrogene.htmlhttp://www.romanianmonasteries.org/ro/alte-manastiri/manastiri-dobrogeahttp://www.romanianmonasteries.org/ro/alte-manastiri/manastiri-dobrogeahttp://drumliber.ro/turism-in-spatiu-religios-dobrogea/http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-pestera-sfantului-apostol-andrei-67904.htmlhttp://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-pestera-sfantului-apostol-andrei-67904.htmlhttp://www.roturism-info.ro/regiuni/obiective-turistice-dobrogea/cetati-dobrogene.htmlhttp://www.roturism-info.ro/regiuni/obiective-turistice-dobrogea/cetati-dobrogene.htmlhttp://www.chefbuzu.com/blog/2013/03/28/dobrogea-culinara-a-doua-luna-a-proiectului-descopera-retetele-traditionale-romanesti/http://www.chefbuzu.com/blog/2013/03/28/dobrogea-culinara-a-doua-luna-a-proiectului-descopera-retetele-traditionale-romanesti/https://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/PrezentareaJudetului/Pages/traditiiobiceiuri.aspxhttps://www.cjtulcea.ro/sites/cjtulcea/PrezentareaJudetului/Pages/traditiiobiceiuri.aspxhttp://traditiidobrogene.ro/http://www.nikonisti.ro/sunt-ghid-de-calatorie-romania/dobrogeahttp://ishtar-dobrogea.blogspot.ro/2011/12/traditii-dobrogene.htmlhttp://olx.ro/oferta/cartea-stiri-despre-populatia-romaneasca-a-dobrogei-in-harti-medievale-ID5fJ9m.htmlhttp://olx.ro/oferta/cartea-stiri-despre-populatia-romaneasca-a-dobrogei-in-harti-medievale-ID5fJ9m.htmlhttp://adevarul.ro/locale/constanta/comorile-antice-dobrogei-histria-cetatea-s-au-batut-primele-monede-teritoriul-tarii-noastre-1_55b37f36f5eaafab2ced2d0e/index.htmlhttp://adevarul.ro/locale/constanta/comorile-antice-dobrogei-histria-cetatea-s-au-batut-primele-monede-teritoriul-tarii-noastre-1_55b37f36f5eaafab2ced2d0e/index.htmlhttp://adevarul.ro/locale/constanta/comorile-antice-dobrogei-histria-cetatea-s-au-batut-primele-monede-teritoriul-tarii-noastre-1_55b37f36f5eaafab2ced2d0e/index.htmlhttp://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-pestera-sfantului-apostol-andrei-67904.htmlhttp://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-pestera-sfantului-apostol-andrei-67904.htmlhttp://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-pestera-sfantului-apostol-andrei-67904.htmlhttp://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-pestera-sfantului-apostol-andrei-67904.html
 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  72/73

  antuluiapostolandrei!*+4.tml ttp:drumliber.roturisminspatiureligiosdobrogeaB

  ttp:.romanianmonasteries.orgroaltemanastirimanastiridobrogea

  ttp:.roturismin)o.roregiuniobiectiveturisticedobrogeacetatidobrogene.tmlB

  ttp:manastiri.calauzaortodoa.rocategor=udetulconstanta

  ttp:.evz.rotop1+locuridevizitatindobrogea*++**.tml

  ttp:.in)opensiuni.rocazaretulceaobiectiveturisticetulceabisericabunavestiresaubisericagreceascaJ2'2+

  ttp:.cetateaenisala.ro

  ttps:razvanpascu.ro2+12+111romaniae)rumoasa3212locuriuimitoaredinnorduldobrogei

  ttp:.)antanita.roroatractiituristice.tmlBUprett=Poto

  ttp:ziarullumina.robisericiledecretadelamur)atlarunmonumen

  tunicineuropa*!!41.tml ttp:traditiidobrogene.romancaruridobrogeneB

  ttp:.primariaconstanta.ro/acete&ilmeConstanta.aspLmaceta>DM33Npagina>DM335Ndetaliu>DM115NlangMro

  ttp:.)antanita.roroatractiituristice.tmlBUprett=Poto

  ttps:.litoralulromanesc.rodescriere saturn.tm

  http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-pestera-sfantului-apostol-andrei-67904.htmlhttp://drumliber.ro/turism-in-spatiu-religios-dobrogea/http://www.romanianmonasteries.org/ro/alte-manastiri/manastiri-dobrogeahttp://www.romanianmonasteries.org/ro/alte-manastiri/manastiri-dobrogeahttp://www.roturism-info.ro/regiuni/obiective-turistice-dobrogea/cetati-dobrogene.htmlhttp://www.roturism-info.ro/regiuni/obiective-turistice-dobrogea/cetati-dobrogene.htmlhttp://manastiri.calauzaortodoxa.ro/category/judetul/constanta/http://www.evz.ro/top-10-locuri-de-vizitat-in-dobrogea-900699.htmlhttp://www.infopensiuni.ro/cazare-tulcea/obiective-turistice-tulcea/biserica-buna-vestire-sau-biserica-greceasca_2820http://www.infopensiuni.ro/cazare-tulcea/obiective-turistice-tulcea/biserica-buna-vestire-sau-biserica-greceasca_2820http://www.cetateaenisala.ro/https://razvanpascu.ro/2012/01/11/romania-e-frumoasa-32-12-locuri-uimitoare-din-nordul-dobrogei/https://razvanpascu.ro/2012/01/11/romania-e-frumoasa-32-12-locuri-uimitoare-din-nordul-dobrogei/http://www.fantanita.ro/ro/atractii-turistice.html#!prettyPhotohttp://ziarullumina.ro/bisericile-de-creta-de-la-murfatlar-un-monument-unic-in-europa-97741.htmlhttp://ziarullumina.ro/bisericile-de-creta-de-la-murfatlar-un-monument-unic-in-europa-97741.htmlhttp://traditiidobrogene.ro/mancaruri-dobrogene/http://www.primaria-constanta.ro/Machete/FilmeConstanta.aspx?machetaID=33&paginaID=335&detaliuID=1156&lang=rohttp://www.primaria-constanta.ro/Machete/FilmeConstanta.aspx?machetaID=33&paginaID=335&detaliuID=1156&lang=rohttp://www.fantanita.ro/ro/atractii-turistice.html#!prettyPhotohttp://www.fantanita.ro/ro/atractii-turistice.html#!prettyPhotohttp://www.primaria-constanta.ro/Machete/FilmeConstanta.aspx?machetaID=33&paginaID=335&detaliuID=1156&lang=rohttp://www.primaria-constanta.ro/Machete/FilmeConstanta.aspx?machetaID=33&paginaID=335&detaliuID=1156&lang=rohttp://traditiidobrogene.ro/mancaruri-dobrogene/http://ziarullumina.ro/bisericile-de-creta-de-la-murfatlar-un-monument-unic-in-europa-97741.htmlhttp://ziarullumina.ro/bisericile-de-creta-de-la-murfatlar-un-monument-unic-in-europa-97741.htmlhttp://www.fantanita.ro/ro/atractii-turistice.html#!prettyPhotohttps://razvanpascu.ro/2012/01/11/romania-e-frumoasa-32-12-locuri-uimitoare-din-nordul-dobrogei/https://razvanpascu.ro/2012/01/11/romania-e-frumoasa-32-12-locuri-uimitoare-din-nordul-dobrogei/http://www.cetateaenisala.ro/http://www.infopensiuni.ro/cazare-tulcea/obiective-turistice-tulcea/biserica-buna-vestire-sau-biserica-greceasca_2820http://www.infopensiuni.ro/cazare-tulcea/obiective-turistice-tulcea/biserica-buna-vestire-sau-biserica-greceasca_2820http://www.evz.ro/top-10-locuri-de-vizitat-in-dobrogea-900699.htmlhttp://manastiri.calauzaortodoxa.ro/category/judetul/constanta/http://www.roturism-info.ro/regiuni/obiective-turistice-dobrogea/cetati-dobrogene.htmlhttp://www.roturism-info.ro/regiuni/obiective-turistice-dobrogea/cetati-dobrogene.htmlhttp://www.romanianmonasteries.org/ro/alte-manastiri/manastiri-dobrogeahttp://www.romanianmonasteries.org/ro/alte-manastiri/manastiri-dobrogeahttp://drumliber.ro/turism-in-spatiu-religios-dobrogea/http://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-pestera-sfantului-apostol-andrei-67904.htmlhttps://www.litoralulromanesc.ro/descriere_saturn.htmhttps://www.litoralulromanesc.ro/descriere_saturn.htm
 • 7/26/2019 Analiza a Potentialului Turistic in Dobrogea

  73/73

  p J

  ttp:documents.tipsdocumentsturismlitoralromania.tml

  ttp:.in)odelta.rodeltadunarii1!

  ttp:store.ectap.roarticole1'Jro.pd)

  ttp:.istriaceiledobrogei.ro-urism3>n)ormatiitenice4&ormedeturismpracticateinzona>striaCeileDobrogei1*B

  ttp:.turismland.rozonaturisticadobrogeaatractiinaturaledobrogea

  https://www.litoralulromanesc.ro/descriere_saturn.htmhttp://documents.tips/documents/turism-litoral-romania.htmlhttp://www.info-delta.ro/delta-dunarii-17/http://store.ectap.ro/articole/618_ro.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/618_ro.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/618_ro.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/618_ro.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/618_ro.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/618_ro.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/618_ro.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/618_ro.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/618_ro.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/618_ro.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/618_ro.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/618_ro.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/618_ro.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/618_ro.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/618_ro.pdfhttp://store.ectap.ro/articole/618_ro.pdfhttp://www.info-delta.ro/delta-dunarii-17/http://documents.tips/documents/turism-litoral-romania.htmlhttps://www.litoralulromanesc.ro/descriere_saturn.htm

Recommended