Home > Documents > AMENDAMENTELE 779 - 785 - europarl.europa.eu fileBoli la animale terestre Sub rezerva normelor...

AMENDAMENTELE 779 - 785 - europarl.europa.eu fileBoli la animale terestre Sub rezerva normelor...

Date post: 11-Oct-2019
Category:
Author: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 26 /26
AM\1012806RO.doc PE524.833v01-00 RO Unită în diversitate RO PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014 Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 2013/0136(COD) 9.12.2013 AMENDAMENTELE 779 - 785 Proiect de raport Marit Paulsen (PE514.757v01-00) referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sănătatea animalelor Propunere de regulament (COM(2013)0260 – C7-0124/2013 – 2013/0136(COD))
Transcript
 • AM\1012806RO.doc PE524.833v01-00

  RO Unită în diversitate RO

  PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

  Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

  2013/0136(COD)

  9.12.2013

  AMENDAMENTELE779 - 785

  Proiect de raportMarit Paulsen(PE514.757v01-00)

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sănătatea animalelor

  Propunere de regulament(COM(2013)0260 – C7-0124/2013 – 2013/0136(COD))

 • PE524.833v01-00 2/26 AM\1012806RO.doc

  RO

  AM_Com_LegReport

 • AM\1012806RO.doc 3/26 PE524.833v01-00

  RO

  Amendamentul 779Marit Paulsen

  Propunere de regulamentAnexa -I (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Anexa -IPartea 1

  Boli la animale terestreSub rezerva normelor prevăzute la

  Articolul 8 alineatul (1) litera (a)Controlul și eradicarea imediate ale bolilor

  Articolul 8 alineatul (1) litera (b)Eradicarea obligatorie

  Articolul 8 alineatul (1) litera (c)Eradicarea voluntară opțională

  Articolul8

  alineatul(1)

  litera (d)Comerțul

  Articolul 8 alineatul (1) litera (e)Notificare, raportare și supraveghere

  Specii listate

  Pesta porcină clasică

  X X 0 X X Suidae și Tayassuidae

  Boala limbii albastre

  X X 0 X X Toate erbivoreleVECTORI: culicoide etc.

  Boala hemoragică a căprioarei

  X X 0 X X Toate ierbivorele

  VECTORI: culicoide etc.

  Boala veziculoasă a porcului

  X X 0 X X Suidae și Tayassuidae

  Gripa aviară înalt patogen

  X X 0 X X Păsări de curte, păsări captive și păsări sălbatice

  Virusul slab patogen al gripei aviare(H5, H7)

  X X 0 X X Păsări de curte și păsări captive

 • PE524.833v01-00 4/26 AM\1012806RO.doc

  RO

  Pesta porcină africană

  X X 0 X X Suidae și Tayassuidae VECTORI/REZERVOARE ARGASIDE –Genus Ornithodorus)

  Febra aftoasă

  X X 0 X X Orice animal domestic sau sălbatic din ordinul Artylodactyla, subordinul Ruminatia, Suina și Tylopoda; (De asemenea, unele măsuri: Rodentia și Proboscidae)

  Pesta bovină X X 0 X X UngulatePesta micilor rumegătoare

  X X 0 X X Bovidae și Suidae

  Febra văii marelui rift

  X X 0 X X Toate speciile de ungulate, altele decât cele din familia SuidaeVECTORI: țânțari (Aedes, Culex) insecte hematofage (culicoide)

  Dermatoza nodulară

  X X 0 X X Bovidae și Giraffidae

  Variola ovină și caprină (Capripox)

  X X 0 X X Bovidae

  Pleuropneumonia contagioasă bovină

  X 0 0 X X Specii din genul Bos

  Pesta cabalină africană

  X X 0 X X EquidaeVECTORI: Insecte

 • AM\1012806RO.doc 5/26 PE524.833v01-00

  RO

  hematofageculicoide

  Encefalomielita ecvină(inclusivEEE, WEE și encefalomielita ecvină encefalomielita japoneză)

  X 0 0 X X Equidae

  VECTORI: țânțari, păsări, alte rezervoare…

  Encefalomielita ecvină venezueleană

  X 0 0 X X EquidaeVECTORI: țânțari, păsări, alte rezervoare…

  Virusul West Nile

  0 0 0 X X EquidaeVECTORI: țânțari

  Boala Newcastle

  X X 0 X X Păsări de curte, păsări captive, inclusiv porumbei

  Stomatita veziculoasă

  X X 0 X X Ungulate

  Boala Teschen

  X 0 0 X X Suidae

  Morva 0 0 0 X X EquidaeDurina 0 0 0 X X Equidae

  Anemia infecțioasă ecvină

  0 0 0 X X Equidae

  Rabia0

  0 0 X X Bovidae, Suidae, Ovidae, Capridae, Equidae, Carnivora și Chiroptera

  Antraxul 0 0 0 X X Bovidae, Camelidae, Cervidae, Elephantidae, Equidae și Hippopotamidae

 • PE524.833v01-00 6/26 AM\1012806RO.doc

  RO

  Tuberculoza bovină

  (OBSERVAȚIE: complexul Mycobacterium tuberculosis: bovis, caprae)

  0 X X (pentru maimuțe și feline)

  X X Mamifere, în special Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae și Tragulidae

  Brucella melitensis*

  0 X 0 X X Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae și Tragulidae

  Brucella abortus*

  0 X 0 X X Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae și Tragulidae

  Brucella ovis* (epididimită contagioasă)

  0 0 0 X X Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Hippopotamidae și Tragulidae

  Brucella suis*

  0 0 X X X Cervidae, Leporidae, Ovibos moschatus, Suidae și Tayassuidae

  Clamidioza aviară

  0 0 0 X X Psittaciformes

  Leucoza bovină enzootică

  0 X 0 X X Bovine (inclusiv Bison bison și Bubalus bubalus)

  Gândacul mic de stup (Aethina

  0 0 0 X X Apis și Bombus

 • AM\1012806RO.doc 7/26 PE524.833v01-00

  RO

  tumida)Acarianul Tropilaelaps (Tropilealaps spp.)

  0 0 0 X X Apis

  Locă americană

  0 0 0 X X Apis

  Variola maimuțelor

  0 0 0 0 X Rodentia și primate neantropoide

  Ebola 0 0 0 0 X Primate neantropoide (maimuțe)

  Boala Aujesky

  0 0 X X X Porci

  Limfadenita cazeoasă (Corynebacteium pseudotuberculosis)

  0 0 X X 0 Ovine și caprine

  Adenomatoză pulmonară

  0 0 X X 0 Ovine și caprine

  Paratuberculoză

  0 0 X X 0 Ovine și caprine

  Maedi-visna 0 0 X X 0 Ovine și caprineArtrita encefalită virală caprină

  0 0 X X 0 Ovine și caprine

  Agalaxiacontagioasă

  0 0 X X 0 Ovine și caprine

  Boala de graniță

  0 0 0 X 0 Ovine și caprine

  Rinotraheitainfecțioasă bovină/vulvovaginită pustuloasă infecțioasă

  0 0 X X 0 Bovine

  Campilobacterioza [genitală] bovină – C. foetus ssp. Venerealis

  0 0 0 X 0 Bovine

 • PE524.833v01-00 8/26 AM\1012806RO.doc

  RO

  Diareea virotică bovină/boala mucoaselor

  0 0 0 X 0 Bovine

  Trichomonas foetus

  0 0 0 X 0 Bovine

  Gastroenterita transmisibilă

  0 0 X X 0 Porci

  Loca europeană

  0 0 X X 0 Albine

  Echinococcus multilocularis

  0 0 X X X Câini

  Salmonela relevantă pentru sănătatea animalelorSalmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum și Salmonella arizonae

  0 0 X X 0 Păsări de curte

  Salmoneloză zoonotică (alta decât cele de mai sus)

  X 0 X X X Păsări de curte(De asemenea, unele măsuri: porci)

  Mycoplasma gallisepticum și Mycoplasma meleagridis

  0 0 X X X Păsări de curte:M. gallisepticum –găini și curcaniM. meleagridis – curcani

  Tuberculoză (alta decât tuberculoza bovină)**

  0 0 X X X Maimuțe, feline, rumegătoare

  Tularemia 0 0 X X 0 LagomorfeMixomatoză 0 0 X X 0 LagomorfeBoala hemoragică a iepurilor

  0 0 X X 0 Lagomorfe

 • AM\1012806RO.doc 9/26 PE524.833v01-00

  RO

  Enterita virală (vizoni)

  0 0 X X 0 Vizoni

  Boala aleutină (vizoni)

  0 0 X X 0 Vizoni

  Varrooză 0 0 X X 0 AlbineAcarioza 0 0 X X 0 AlbineFebra hemoragică Crimeea-Congo

  0 0 0 X 0 Păsările alergătoare

  EST [Regulamentul (CE) nr. 999/2001 și Directiva 92/65/CEE]Encefalopatia spongiformă bovină

  X X 0 X X Bovine, ovine și caprine

  Scrapia X X 0 X X Ovine și caprine Boala cașectizantă cronică

  X X 0 X X Cervide

  Non-BV/OV/CP EST

  X X 0 0 X Toate animalele

  Zoonoze [Directiva 2003/99/CE și Regulamentul (CE) nr. 2075/2005 pentru trichineloză)Trichineloza 0 0 X X X Porci, cai,

  mistreți și alte animale sălbatice (susceptibile de infestare cu trichină)

  Listerioza 0 0 0 0 X NespecificatInfecția cu Campylobacter

  0 0 0 0 X Nespecificat

  E.coli verotoxinogenă

  0 0 0 0 X Nespecificat

  Leptospiroza 0 0 0 0 X*** NespecificatYersinioza 0 0 0 0 X*** NespecificatVibrioza 0 0 0 0 X*** NespecificatToxoplasmoza

  0 0 0 0 X*** Nespecificat

 • PE524.833v01-00 10/26 AM\1012806RO.doc

  RO

  Criptosporiodioza

  0 0 0 0 X*** Nespecificat

  Cistercoza 0 0 0 0 X*** NespecificatAnisakioza 0 0 0 0 X*** NespecificatBorelioza 0 0 0 0 X*** NespecificatBotulism 0 0 0 0 X*** NespecificatVirusul gripei

  0 0 0 0 X*** Nespecificat

  Echinococoza [hidatidoză] -„echinococoza și agenții săi”

  0 0 0 0 X Nespecificat

  Pericole impuse de rezistența la antimicrobiene (microorganisme rezistente și determinanți de rezistență)

  0 0 0 0 X Păsări de curte, porci și bovine

  Calicivirus 0 0 0 0 X*** NespecificatVirusul hepatitei A

  0 0 0 0 X*** Nespecificat

  Virusuri transmise de artropode

  0 0 0 0 X*** Nespecificat

  Alte zoonoze și agenți zoonotici

  0 0 0 0 X*** Nespecificat

  Anexa -I Partea 2

  Boli la animale acvatice

  Sub rezerva normelor

  prevăzute la

  Articolul 8alineatul

  (1) litera (a)Controlul

  și eradicarea imediate

  Articolul 8 alineatul (

  1) litera (b)

  Eradicarea obligatorie

  Articolul 8 alineatul (1)

  litera (c)Eradicarea voluntară opțională

  Articolul8

  alineatul(1)

  litera (d)Comerțu

  l

  Articolul 8 alineatul (1) litera (e)Notificare

  și supraveghe

  re

  Specii listate

 • AM\1012806RO.doc 11/26 PE524.833v01-00

  RO

  ale bolilor

  Necroza hematopoietică epizootică

  X X 0 X X Păstrăv-curcubeu (Oncorhynchus mykiss) și biban perch (Perca fluviatilis)

  Infecția cu Bonamia exitiosa

  X X 0 X X Stridie plată australiană (Ostrea angasi) și stridie plată de Chile(O. chilensis)

  Infecția cu Perkinsus marinus

  X X 0 X X Stridie japoneză (Crassostrea gigas) și stridie de Atlantic (C. virginica)

  Infecția cu Microcytos mackini

  X X 0 X X Stridie japoneză(Crassostrea gigas), stridie de Atlantic (C. virginica),Stridie plată de Pacific (Ostrea conchaphila) și stridie plată(O. edulis)2002/99 (95/70)

  Sindromul Taura

  X X 0 X XPenaeus setiferus (Penaeus setiferus), crevete albastru(P. stylirostris) și crevete cu picioare albe de Pacific (P. vannamei)

  Boala cap galben

  X X 0 X X Crevete brun (Penaeus aztecus), crevete roz (P.duorarum), crevete kuruma (P. japonicus), crevete tigrat brun (P.monodon),

 • PE524.833v01-00 12/26 AM\1012806RO.doc

  RO

  Penaeus setiferus (P. setiferus), crevete albastru (P.stylirostris) și crevete cu picioare albe de Pacific (P. vannamei)

  Septicemia hemoragică virală (SHV)

  0 0 X X X Herring (Clupea spp.), coregon (Coregonus sp.), știucă nordică (Esox lucius), eglefin (Gadus aeglefinus), cod de Pacific (G. macrocephalus), cod (G. morhua), somon de Pacific (Oncorhynchus spp.), păstrăv-curcubeu (O. mykiss), Onos mustelus (Onos mustelus), păstrăv brun (Salmo trutta), calcan (Scophthalmus maximus), șprot (Sprattus sprattus), lipan comun (Thymallus thymallus) și Paralichthys olivaceus

  Necroza hematopoietică infecțioasă (NHI)

  0 0 X X X Somon de Pacific (Oncorhynchus keta), somon argintiu (O. kisutch), somon japonez (O. masou), păstrăv-curcubeu (O. mykiss), somon sockeye (O. nerka), păstrăv biwamasou (O. rhodurus) somon chinook (O. tshawytscha) și

 • AM\1012806RO.doc 13/26 PE524.833v01-00

  RO

  somon de Atlantic (Salmo salar)

  Virusul herpetic al crapului koi

  0 0 X X X Crap (Cyprinus carpio)

  Anemia infecțioasă a somonului (AIS)

  0 0 X X X Păstrăv-curcubeu (Oncorhynchus mykiss), somon de Atlantic (Salmo salar) și păstrăv de mare (S. trutta)

  Infecția cu Marteilia refringens

  0 0 X X X Stridie plată australiană (Ostrea angasi), stridie plată de Chile (O. chilensis), stridie plată (O. edulis), stridie plată de Argentina (O. puelchana), midie (Mytilus edulis) și midie mediteraneană (M. galloprovincialis)

  Infecția cu Bonamia ostreae

  0 0 X X X Stridie plată australiană (Ostrea angasi), stridie plată de Chile (O. chilensis), stridie plată de Pacific (O. conchaphila), stridie asiatică (O. denselammellosa), stridie plată (O. edulis) și stridie plată de Argentina (O. puelchana)

  Boala petelor albe

  0 0 X X X Toate crustaceele decapode (ordinul Decapoda)

  Observații: * Codul OIE = în viitor B. abortus, B. melitensis sau B. suis în cadrul unui capitol,

  cu recomandări pentru (potrivit prezentul proiect): bovine [vite (Bos taurus, B. indicus, B. frontalis, B. javanicus și B. grunniens), bizoni (Bison bison și B. bonasus) și bivoli (Bubalus bubalis)], oi (Ovis aries) și capre (Capra aegagrus),

 • PE524.833v01-00 14/26 AM\1012806RO.doc

  RO

  porci (Sus scrofa), camelide [dromader (Camelus dromedarius), cămila de Bactria (Camelus bactrianus), lama (Lama glama), alpaca (Lama pacos), guanaco (Lama guanicoe) și vicuna (Vicugna vicugna)], cervide [căprioarele (Capreolus capreolus), cerbi cenușii (Cervus elaphus elaphus), wapiti/cerb (C. elaphus canadensis), cerbul sika (C. nippon), cerbul samba (C. unicolor unicolor), cerbul rusa (C. timorensis), Cerb lopătar (Dama dama), cerb-catâr, cerb cu coada neagră, cerb-catâr (Odocoileus spp.) și ren (Rangifer tarandus), iepure de câmp (Lepus europaeus).

  ** M. tuberculosis nelistată de OIE; totuși inclusă în capitolul 6.11. privind Zoonozele transmisibile de la primatele neantropoide precum complexul M. tuberculosis, pentru recomandări specifice de testare/tratament pe parcursul carantinei

  *** Opțional în Directiva 2003/99/CE, în funcție de situația epidemiologică din statul membru

  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 (privind subprodusele de origine animală) definește „bolile transmisibile grave” după cum urmează: „Bolile enumerate de OIE în articolul 1.2.3. din Codul sanitar pentru animale terestre, ediția 2010, și în capitolul 1.3 din Codul sanitar pentru animale acvatice, ediția 2010, sunt considerate boli transmisibile grave în sensul restricțiilor generale privind sănătatea animalelor, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.”

  Or. en

  Amendamentul 780Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

  Propunere de regulamentAnexa -I (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Boli listate în conformitate cu articolul 8.

  Fosta litera (a)

  Fosta literă (b)

  Fosta literă (c)

  Fosta literă

  (d)

  Fosta literă

  (e)

  Categorie nouă

  Secțiunea 1. Măsuri de prevenire, control și eradicare

  Secțiunea 2 Măsuri luate la nivelul unităților

  Boală Litera (a) emergente

  Litera (b)endemice

  Litera (c)voluntare

  Litera (a)

  unități

  Litera (b)

  intrări

  Litera (ca) (nouă)

  compartimente

  TERESTRE

 • AM\1012806RO.doc 15/26 PE524.833v01-00

  RO

  Boala limbii albastre sau febra catarala ovină

  X X X

  Febra aftoasă X X X

  Febra Văii de Rift X X X

  Encefalopatia spongiformă bovină

  X X X

  Pesta micilor rumegătoare X X X

  Variola ovină și caprină X X X

  Pesta porcină clasică X X X X

  Pesta porcină africană X X X X

  Gripa aviară notificabilă: X X X X

  Boala din Newcastle la păsări de curte și captive

  X X X X

  Pesta ecvină africană X X X

  Febra Nilului de Vest X X X

  Anemia infecțioasă ecvină X X X

  Aethinoza Gândacul mic de stup (Aethina tumida)

  X X X

  Tropilaelapsoza (Tropilaelaps spp.).

  X X X

  Infecția cu virusul rabiei X X X

  Bruceloza bovină X X (X)

  Bruceloza porcină X X X X

  Bruceloza ovină și caprină

  X X X

  Tuberculoza bovină X X (X)

  Rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă

  X (X)

  Boala Aujeszky X (X) X

  Trichineloza X X (X) X

 • PE524.833v01-00 16/26 AM\1012806RO.doc

  RO

  Febra Q X (X)

  Scrapia X X

  Leucoza enzootică bovină X X X

  Pleuropneumonia contagioasă bovină X X X

  Gastroenterită transmisibilă X X X

  Adenomatoza pulmonară ovină X X X

  Maedi-Visna X X X

  Equinococus multilocularis X X X

  Artrita și encefalita caprină X X X

  Linfadenita cazeoasă X X X

  Paratuberculoza X X X

  Agalaxia contagioasă X X X

  Salmonella X (X)

  ACVATICE

  Infecția cu Bonamia ostreae

  X (X) X

  Infecția cu Bonamia exitiosa

  X (X) X

  Infecția cu Marteilia refringens

  X (X) X

  Infecția cu Perkinsus marinus

  X (X) X

  Infecția cu Microcytos mackini

  X X X

  Sindromul Taura X X X

  Boala petelor albe X X X

  Boala cap galben X X X

  (X) Doar atunci când există un program de eradicare aprobat.

  Or. es

 • AM\1012806RO.doc 17/26 PE524.833v01-00

  RO

  Justificare

  Lista bolilor din actul de bază trebuie să se concentreze pe cele cu o relevanță sanitară și economică mai mare, pentru a putea prioritiza acțiunea UE în contextul precarității mijloacelor economice.

  Tabelul cuprinde amendamente care adaugă două noi secțiuni la articolul 8 (fără a schimba baza) și crearea unei litere (ca) noi separate în care sunt grupate toate „compartimentele”.

  Amendamentul 781Francesca Barracciu

  Propunere de regulamentAnexa I a (nouă)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  Anexa IaLista bolilor listate conform articolului 5 alineatul (1) litera aBoli ale animalelor terestreAcariozăPesta cabalină africanăPesta porcină africanăBoala aleutină (Nurcă)Loca americanăAnisakiozăAntraxRezistența antimicrobiană (AMR) pericoleBoala AujeszkyChlamidioza aviarăFebra catarală ovină (Bluetongue)Boala de frontierăBoreliozaBotulismCampilobacterioza [genitală] bovină – C. fetus spp. VenerealisEncefalopatia spongiformă bovină

 • PE524.833v01-00 18/26 AM\1012806RO.doc

  RO

  Tuberculoza bovinăDiareea virală bovină/boala mucoaselorBrucella abortusBrucella melitensisBrucella ovis (epididimită contagioasă)Brucella suisCalicivirusCampilobacteriozaArtrita encefalită virală caprinăLimfadenita cazeoasă (Corynebacteium pseudotuberculosis)Boala casectizantă cronicăPestă porcina clasicăAgalaxia contagioasăPeripneumonia contagioasă bovinăFebra hemoragică Crimeea-CongoCriptosporidiozaCisticercozaDurinaEbolaEchinococoză [hidatitoză] –„echinococoza și agenții săi”Infecții cu Echinococcus multilocularisLeucoza enzootică bovinăBoala hemoragică a căprioareiEncefalomielita ecvină (inclusiv EEE, DEEE și encefalomielita ecvină japoneză)Anemia infecțioasă ecvinăLoca europeanăFebra aftoasăMorvaVirusul hepatitei AGripa aviară cu grad înalt de patogenitateRinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita infecțioasă

 • AM\1012806RO.doc 19/26 PE524.833v01-00

  RO

  pustuloasăVirusul gripeiLeishmaniosisLeptospirozaListeriozaGripa aviară slab patogenă (H5, H7)Dermatoza nodularăMaedi-visnaVariola maimuțelorMycoplasma gallisepticumMycoplasma meleagridisMixomatozaBoala de NewcastleParatuberculozaPesta micilor rumegătoareAdenomatoza pulmonarăBoala hemoragică a iepurilorRabiafebra văii marelui riftPestă bovinăSalmonella arizonaeSalmonella GallinarumSalmonella PullorumScrapiecontagioasă claveleea și variola caprinăGândacul mic de stup (Aethina tumida)Boala veziculoasă a porculuiBoala TeschenToxoplasmozaGastroenterita transmisibilăTrichinelozaTrichomonas foetusAcarianul Tropilaelaps (Tropilealaps

 • PE524.833v01-00 20/26 AM\1012806RO.doc

  RO

  spp.)EST altele decât BV/OV/CPTuberculoza (altele decât tuberculoza bovină)TularemiaVaroozaEncefalomielita ecvină venezuelanăE.coli verotoxigenicăStomatita veziculoasăVibriozaEnterita virală (Nurcă)Virusuri transmise prin artropodeVirusul West NileYersiniozaSalmoneloza zoonoticăBolile animalelor acvaticeNecroza hematopoietică epizooticăInfecția cu Bonamia exitiosaInfecția cu Bonamia ostreaeInfecția cu Marteilia refringensInfecția cu Microcytos mackiniInfecția cu Perkinsus marinusNecroză hematopoietică infecțioasă (NHI)Anemia infecțioasă a somonului (AIS)Boala cu virusul herpes Koi (VHK)Sindromul TauraSepticemia hemoragică virală (SHV)Boala petelor albeBoala cap galben

  Or. it

  Justificare

  Este vorba despre o parte din lista bolilor, neexhaustivă, care intră în domeniul de aplicare al legislației existente.

 • AM\1012806RO.doc 21/26 PE524.833v01-00

  RO

  Amendamentul 782Gaston Franco

  Propunere de regulamentAnexa I a (nouă)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  ANEXA IaLista cu bolile listate în conformitate cu articolul 5 alineatul (2), care cuprinde în special:1. Gripa aviară2. Rabia3. Encefalopatia spongiformă bovină (ESB)4. Febra Q5. Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (SARM)6. Salmonela7. Escherichia coli (E. coli)8. Infectarea albinelor melifere cu Melissococcus plutonius (Loca europeană)9. Infectarea albinelor melifere cu Paenibacillus larvae (Loca americană)10. Infectarea albinelor melifere cu Nosema apis și Nosema ceranae (nosemoză)11. Infestarea albinelor melifere cu Acarapis woodi12. Infestarea albinelor melifere cu Tropilaelaps ssp.13. Infestarea albinelor melifere cu Varroa ssp. (varooză)14. Infestarea cu Aethina tumida (la gândacul mic de stup)

  Or. fr

 • PE524.833v01-00 22/26 AM\1012806RO.doc

  RO

  Justificare

  Trebuie adaptată rapid lista neexhaustivă a bolilor listate, în funcție de situație (boală emergentă, agravarea unei probleme, eradicarea mai mult sau mai puțin apropiată). În prezent, aproximativ 100 de boli sunt vizate de reglementarea UE. Ar trebui anexată lista completă stabilită de DG SANCO în funcție de articolul 8. Este important să se adauge toate bolile albinelor, întrucât sănătatea albinelor este o prioritate pentru UE (a se vedea COM(2010)714).

  Amendamentul 783Francesca Barracciu

  Propunere de regulamentAnexa I b (nouă)

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  Anexa IbLista cu speciile de animale listate în sensul articolului 7 alineatul (1), cu excepția speciilor de ungulate menționate în anexa IIAnimale acvaticeOncorhynchus spp., Perca spp., Ostrea spp., Crassostrea spp., Penaeus spp., Clupea spp., Coregonus spp., Esox spp., Gadus spp., Onos spp., Salmo spp., Scophthalmus spp., Sprattus spp., Thymallus spp., Paralichthys spp., Cyprinus spp., Mytilus spp., Clupea spp., tutti i crostacei decapodi (ordine Decapoda).Animale terestreNandinia spp., Prionodon spp., Panthera spp., Uncia spp., Neofelis spp., Pardofelis spp., Catopuma spp., Leptailurus spp., Caracal spp., Profelis spp., Leopardus spp., Lynx spp., Puma spp., Acinonyx spp., Prionailurus spp., Otocolobus spp., Felis spp., Chrotogale spp., Cynogale spp., Diplogale spp., Hemigalus spp., Arctictis spp., Arctogalidia spp., Macrogalidia spp., Paguma spp., Paradoxurus spp., Civettictis spp., Genetta spp., Poiana spp.,

 • AM\1012806RO.doc 23/26 PE524.833v01-00

  RO

  Viverra spp., Viverricula spp., Hyena spp., Crocuta spp., Proteles spp., Cryptoprocta spp., Eupleres spp., Fossa spp., Galidia spp., Galidictis spp., Salanoia spp., Atilax spp., Bdeogale spp., Crossarchus spp., Cynictis spp., Dologale spp., Galerella spp., Helogale spp., Herpestes spp., Ichneumia spp., Liberiictis spp., Mungos spp., Paracynictis spp., Rhynchogale spp., Suricata spp., Canis spp., Cuon spp., Lycaon spp., Atelocynus spp., Cerdocyon spp., Lycalopex spp., Chrysocyon spp., Speothos spp., Vulpes spp., Urocyon spp., Otocyon spp., Nyctereutes spp., Procyon spp., Nasua spp., Nasuella spp., Bassariscus spp., Potos spp., Bassaricyon spp., Arctonyx spp., Eira spp., Galictis spp., Gulo spp., Ictonyx spp., Lyncodon spp., Martes spp., Meles spp., Mellivora spp., Melogale spp., Mustela spp., Neovison spp., Poecilogale spp., Taxidea spp., Vormela spp., Aonyx spp., Enhydra spp., Lontra spp., Lutra spp., Hydrictis spp., Lutrogale spp., Pteronura spp., Conepatus spp., Mephitis spp., Mydaus spp., Spilogale spp., Ailurus spp., Ailuropoda melanoleuca spp., Tremarctos spp., Helarctos spp., Melursus ursinus spp., Ursus americanus spp., Ursus arctos spp., Ursus maritimus spp., Ursus thibetanus spp., Odobenus spp., Arctocephalus spp., Callorhinus spp., Eumetopias spp., Neophoca spp., Otaria spp., Phocarctos spp., Zalophus spp., Cystophora spp., Erignathus spp., Halichoerus spp., Histriophoca spp., Hydrurga spp., Leptonychotes spp., Lobodon spp., Mirounga spp., Monachus spp., Ommatophoca spp., Pagophilus spp., Phoca spp., Pusa spp., Pentalagus spp., Bunolagus spp., Nesolagus spp., Romerolagus spp., Brachylagus spp., Sylvilagus spp., Oryctolagus spp., Poelagus spp., Caprolagus spp., Pronolagus spp., Lepus spp., Nyctimene spp., Paranyctimene spp., Aethalops spp., Alionycteris spp., Balionycteris spp., Chironax spp., Cynopterus spp.,

 • PE524.833v01-00 24/26 AM\1012806RO.doc

  RO

  Dyacopterus spp., Haplonycteris spp., Latidens spp., Megaerops spp., Otopteropus spp., Penthetor spp., Ptenochirus spp., Sphaerias spp., Thoopterus spp., Aproteles spp., Dobsonia spp., Harpyionycteris spp., Macroglossusspp., Melonycteris spp., Notopteris spp., Syconycteris spp., Acerodon spp., Desmalopex spp., Eidolon spp., Mirimiri spp., Neopteryx spp., Pteralopex spp., Pteropus spp., Styloctenium spp., Eonycteris spp., Rousettus spp., Epomophorus spp., Epomops spp., Hypsignathus spp., Micropteropus spp., Nanonycteris spp., Lissonycteris spp., Megaloglossus spp., Myonycteris spp., Plerotes spp., Casinycteris spp., Scotonycteris spp., Balantiopteryx spp., Centronycteris spp., Coleura spp., Cormura spp., Cyttarops spp., Diclidurus spp., Emballonura spp., Mosia spp., spp., Peropteryx spp., Rhynchonycteris spp., Saccolaimus spp., Saccopteryx spp., Taphozous spp., Rhinopoma spp., Craseonycteris spp., Rhinolophus spp., Nycteris spp., Cardioderma spp., Lavia spp., Macroderma spp., Megaderma spp., Arielulus spp., Eptesicus spp., Hesperoptenus spp.,Lasiurus spp., Nycticeinops spp., Rhogeessa spp., Scoteanax spp., Scotoecus spp., Scotophilus spp., Scotorepens spp., Nyctophilus spp., Pharotis spp., Glischropus spp., Nyctalus spp., Parastrellus spp., Perimyotis spp., Pipistrellus spp., Scotozous spp., Barbastella spp., Corynorhinus spp., Euderma spp., Idionycteris spp., Otonycteris spp., Plecotus spp., Chalinolobus spp., Eudiscopus spp., Falsistrellus spp., Glauconycteris spp., Histiotus spp., Hypsugo spp., Laephotis spp., Ia spp., Mimetillus spp., Neoromicia spp., Philetor spp., Tylonycteris spp., Vespadelus spp., Vespertilio spp., Harpiocephalus spp., Harpiola spp., Murina spp., Cistugo spp., Myotis spp., Lasionycteris spp., Kerivoula spp.,

 • AM\1012806RO.doc 25/26 PE524.833v01-00

  RO

  Phoniscus spp., Chilonatalus spp., Natalus spp., Myzopoda spp., Thyroptera spp., Amorphochilus spp., Furipterus spp., Noctilionidae spp., Mystacinidae spp., Mormoops spp., Pteronotus spp., Brachyphyllinae spp., Carolliinae spp., Desmodontinae spp., Glossophaginae spp., Phyllonycterinae spp., Phyllostominae spp., Stenodermatinae spp., Apis spp., Bombus spp.,Păsări de curte și păsări sălbaticeOrtalis spp., Penelope spp., Pipile spp., Aburria spp., Chamaepetes spp., Oreophasis spp., Nothocrax spp., Mitu spp., Pauxi spp., Crax spp., Alectura spp., Aepypodius spp., Talegalla spp., Leipoa spp., Leipoa spp., Macrocephalon spp., Eulipoa spp., Megapodius spp., Acryllum spp., Agelastes spp., Guttera spp., Numida spp., Ptilopachus spp., Dendrortyx spp., Oreortyx spp., Callipepla spp., Philortyx spp., Colinus spp., Odontophorus spp., Dactylortyx spp., Cyrtonyx spp., Rhynchortyx spp., Meleagris spp, Bonasa spp., Tetrastes spp., Falcipennis spp., Tetrao spp., Lyrurus spp., Centrocercus spp., Dendragapus spp., Tympanuchus spp., Lagopus spp. Lerwa spp., Tetraophasis spp., Tetraogallus spp., Alectoris spp., Ammoperdix spp., Francolinus spp., Peliperdix spp., Scleroptila spp., Dendroperdix spp., Pternistis spp., Perdix spp., Rhizothera spp., Margaroperdix spp., spp., Coturnix spp., Excalfactoria spp., Anurophasis spp., Perdicula spp., Ophrysia spp., Xenoperdix spp., Arborophila spp., Caloperdix spp., Haematortyx spp., Rollulus spp., Bambusicola spp., Galloperdix spp., Ithaginis spp., Tragopan spp., Pucrasia spp., Lophophorus spp., Gallus spp., Lophura spp., Crossoptilon spp., Catreus spp., Syrmaticus spp., Phasianus spp., Chrysolophus spp., Polyplectron spp., Rheinardia spp., Argusianus spp., Pavo spp., Afropavo spp. Struthio spp., Rhea spp., Casuarius spp.,

 • PE524.833v01-00 26/26 AM\1012806RO.doc

  RO

  Dromaius spp., Apteryx spp..

  Or. it

  Justificare

  Este vorba despre o parte din lista bolilor, neexhaustivă, care intră în domeniul de aplicare al legislației existente.

  Amendamentul 784Francesca Barracciu, Paolo De Castro

  Propunere de regulamentAnexa III – punctul 18

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  [...] eliminat

  Or. it

  Justificare

  În conformitate cu amendamentele la articolele 258 și 259, este necesar să se elimine punctul 18 din anexa III.

  Amendamentul 785Giancarlo Scottà

  Propunere de regulamentAnexa III – punctul 18

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  [...] eliminat

  Or. it

  (Prezentul amendament elimină întreg punctul 18.)


Recommended