+ All Categories
Home > Recruiting & HR > A&M WEST JOBS HUMAN RESOURCES AGENCY

A&M WEST JOBS HUMAN RESOURCES AGENCY

Date post: 15-Jan-2017
Category:
Author: tania-v
View: 341 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 12 /12
WEST JOBS A&M A&M WEST JOBS - Agenție de resurse umane A&M WEST JOBS - Human Resources Agency
Transcript
 • WESTJOBS A&M

  A&M WEST JOBS - Agenie de resurse umane

  A&M WEST JOBS - Human Resources Agency

 • A&M West Jobs este o agenie de resurse umane, cu sediul n Timioara i format dintr-o echip profesionist i tnr, care garanteaz pentru calitatea serviciilor prin experiena acumulat de 15 ani n domeniul consultanei i managementului afacerilor i de personal.

  CE FACEM?

  Punem la dispoziia angajatorilor att din mediul naional ct i internaional, servicii de recrutare i selecie de personal, consultan n recrutare i headhunting, precum i ntreaga gama de servicii aferente capitalului uman.

  Astfel, fie c este vorba de acoperirea necesarului de personal al companiei, de restructurarea personalului sau pur i simplu de dezvoltarea i evaluarea angajailor n raport cu strategia i cultura organizaional a companiei, putei apela cu ncredere la noi.

  Mai mult prin gama noastr de servicii de consultan n resurse umane, oferim tot sprijinul candidailor n procesul de aplicare la ofertele de munc locale, regionale i internaionale precum i anse de dezvoltare profesional prin consilierea din partea consultanilor notri privind orientarea n carier.

  DESPRE NOI

 • ABOUT USA&M West Jobs is a human resources agency based in Timioara and

  consisting of a young and professional team, which guarantees for the quality of its services, through the experience of 15 years in consulting and

  business management and staff.

  WHAT DO WE DO?

  To our employees both from the national and international environment, we make available recruitment services and staff selection, consulting in

  recruitment and headhunting, as well as the full range of services relevant to the human capital.

  Thus, either if it is about covering the necessary staff for the company, about the staff restructuring or simply about the development and evalua-

  tion of employees in report to the strategy and organizational culture of the company, you can call on us with confidence.

  Moreover, with our range of consulting services in human resources, we offer all our support to the candidates who are in the process of applying to the local, regional and international work offers, as well as opportunities for

  professional development by providing consulting services by our consultants concerning the career guidance.

 • VALORI

  MISIUNE

  VIZIUNE

  Pornim de la premisa c oamenii au un potenial bun, ns trebuie plasai n organizaia potrivit cu programe de motivare i dezvoltare personalizate pentru fiecare cultura organizaional.

  Credem n oameni, credem n valorile companiilor pe care i alegem ca parteneri.

  Misiunea noastr este s ajutm partenerii notri s i optimizeze procesul de angajare, s i motiveze angajaii, s dezvolte potenialul uman din organizaie.

  Pentru candidai suntem partenerii principali n procesul schimbrii locului de munc, prezentnd cele mai compatibile oferte de munc i oferind coaching n procesul decizional.

  Resursa uman i capitalul de personal bun sunt o component cheie n succesul unei companii. Companiile orientate spre obiective nu au nevoie doar de oameni, ei au nevoie de oameni potrivii i competeni.

 • VALUES

  MISSION

  VISION

  We start from the premise that people have a good potential, but they must be placed in the proper organization with motivation and development program customized for each organizational

  culture.

  We believe in people, we believe in the value of the companies that we choose to be our partners.

  Our mission is to help our partners optimize the employment process, motivate the employees, develop the human potential in

  the organization.

  For the candidates, we are the main partners in the process of changing the job as we present the most compatible job offers

  and provide coaching in the decisional process.

  The human resource and the good staff capital are a key component in the success of a company. The companies oriented

  towards objectives do not need only people, they need the right and competent people.

 • Headhunting

  Recrutare i selecie

  SERVICII

  Definim mpreun nevoile companiei dumneavoastr.Stabilim cu participarea dumneavoastr datele ce definesc profilul cutat.Iniiem cutarea direct utiliznd resurse variate.Oferim consultan n derularea procesului de headhunting.

  Oferim acces la o reea consolidat de canale de recrutare i o baz de date actualizat.Oferim consultan n construirea profilului candidatului, n derularea procesului de selecie i integrarea profesional a candidatului selectat (opional).Iniiem cutarea direct utiliznd resurse variate.Realizm o selecie atent prin abordarea profesionist a candidailor int, n concordan cu cerinele de imagine i confidenialitate ale companiei dumneavoastr.Garantm calitatea serviciilor noastre prin oferirea unei perioade de garanie conforme cu gradul de complexitate al poziiei.

 • SERVICES

  Headhunting

  Recruitment and selection

  We define together your company's needs.With your participation we establish the data that defines the profile looked

  for.We initiate the direct search by using various resources.

  We provide consulting in the implementation of headhunting process.

  We provide access to a consolidated network of recruitment channels and updated database.

  We provide consulting in building the candidate profile, in the performance of the selection process and professional integration of

  the selected candidate (optional).We initiate the direct search by using various resources.

  We make a careful selection through the professional approach of the target candidates in accordance with the image and confidentiality

  requirements of your company.We guarantee the quality of our services by offering a warranty period

  according to the complexity level of the position.

 • SERVICII

  Consultan pentru afaceri i managementAcordarea de consultan, ndrumare i asisten operaional pentru firme i organizaii pe probleme de management, cum ar fi: planificarea strategic i organizatoric, managementul schimbrilor, reducerea costurilor i alte probleme financiare, obiective i strategii de marketing, planificarea i politici privind resursele umane, strategii de compensare i pensionare, planificarea produciei i planificarea controlului.Conceperea Ofertei de Angajare personalizat pentru fiecare poziie, respectiv pentru fiecare viitor angajat.ntocmirea Fiei de Post pentru poziiile din companie n conformitate cu specificul activitii companiei - client.Conceperea Contractului Individual de Munc.Formularea de Acte Adiionale (modificri de salariu, de funcie, clauze, delegare, detaare, schimbare a locului de munc).Conceperea Regulamentului de Ordine Interioar / Organizare i Funcionare.

  OutplacementEvaluarea iniial a abilitilor i determinarea compatibilitii cu anumite posturi.Pregtirea pentru cutarea unui nou loc de munc: ntocmirea CV-ului i a Scrisorii de intenie.Sprijinirea participanilor n identificarea companiilor / posturilor din domeniile de activitate de interes.Facilitarea accesului la diverse baze de date, transmiterea CV-urilor, analiza rezultatelor obinute n urma aplicrilor.Simulri n vederea prezentrii la interviul de angajare.Orientarea ctre furnizori de formare / recalificare profesional.

 • SERVICES

  Business and management consultancyProvide advice, guidance and operational assistance to companies and

  organizations on management issues, such as strategic and organizational planning, management of change, cost reduction and other financial issues, marketing objectives and strategies, planning and human resources policy, compensation and retirement strategies, production planning and control

  planning.Designing the job offer customized for each position, respectively for each

  prospective employee.Elaboration of job descriptions for the positions in the company in

  accordance with company - customer specific activity.Drafting the Individual Employment Contract.

  Formulation of Addenda (changes of salary, position, clauses, delegation, detachment, change of job).

  Designing Internal Rules / Organization and Operation.

  OutplacementInitial assessment of skills and determining the compatibility with certain

  jobs.Preparing for a new job search: preparing a CV and Letter of Intent.

  Supporting participants in identifying companies / positions in the fields of activity of interest.

  Facilitating the access to various databases, sending CVs, analysis of results obtained following the applications.

  Simulations in order to appear to the job interview.Guidance towards training providers / professional requalification.

 • Consiliere profesionalEvaluarea i consilierea de specialitate a personalului ncadrat:Chestionare de personalitate,Teste de inteligen,Teste de aptitudini,Teste de cunotine,Teste de orientare profesional.

  Consilierea de specialitate i consultan profesional n carier a candidailor - aplicani la post:Evaluarea i autoevaluarea personalitii n vederea orientrii profesionale;Efectuarea de teste de aptitudini, dezvoltarea abilitii i ncrederii n sine a persoanelor n cutarea unui loc de munc;Instruire n tehnici i metode de cutare a unui loc de munc i de prezentare la interviuri n vederea ocuprii;Mediere electronic;Evaluarea iniial a abilitilor i determinarea compatibilitii cu anumite posturi;Pregtirea pentru cutarea unui nou loc de munc: ntocmirea CV-ului i a Scrisorii de intenie;Sprijinirea participanilor n identificarea companiilor / posturilor din domeniile de activitate de interes;Facilitarea accesului la diverse baze de date, transmiterea CV-urilor, analiza rezultatelor obinute n urma aplicrilor;Simulri n vederea prezentrii la interviul de angajare;Orientarea ctre furnizori de formare / recalificare profesional.

  SERVICII

 • Professional consultingEvaluation and specialized consulting of staff hired:

  Personality questionnaires,Tests of intelligence,

  Tests of skills,Tests of knowledge,

  Tests of vocational guidance.

  Specialized consulting and professional consulting in career for the applicant candidates to the job:

  Personality assessment and self-assessment in order to obtain vocational guidance;

  Performance of aptitude tests, ability development and self-trust of the persons who are searching for a new job;

  Training in techniques and methods for searching for a job and appearance to job interviews in order to take the job;

  Electronic mediation;Initial assessment of skills and determining the compatibility with certain

  jobs;Preparing for a new job search: preparing a CV and Letter of Intent;

  Supporting participants in identifying companies / positions in the fields of activity of interest;

  Facilitating the access to various databases, sending CVs, analysis of results obtained following the applications;

  Simulations in order to appear to the job interview;Guidance towards training providers / professional requalification.

  SERVICES

 • WESTJOBS A&M

  Calea Urseni, nr 16D300703, Timioara, Timi

  ROMNIA

  [email protected]

  www.facebook.com/amwestjobs


Recommended