Home > Documents > Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul...

Alexandru Ioan Cuza Universityconsilr.info.uaic.ro/.../Ms45MilescuIndiceNumeProprii.pdf · Vechiul...

Date post: 12-Oct-2020
Category:
Author: others
View: 14 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 90 /90
Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Sp ă tarul Milescu (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române) Indice de nume proprii Indicele de nume proprii cuprinde cea mai mare parte a numelor proprii care apar în MS.45. O formă primară a indicelui a fost realizată semiautomat, într-o fază anterioară reviziei finale a textului, cu ajutorul unui program de adnotare morfologică (vezi Vlad Sebastian Patraş, Gabriela Pavel, Gabriela Haja, Resurse lingvistice în format electronic. Biblia 1688. Regi I, Regi II. Probleme, soluţii, în Ionuţ Cristian Pistol, Dan Cristea, Dan Tufi ş (ed.), Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2008, p. 51-60). În această etapă au lucrat atît membrii proiectului, cît şi colaboratori externi. Numele proprii au fost indicate împreună cu instrumentele lor gramaticale, în ordine alfabetică. Cărţile biblice au fost dispuse în ordine alfabetică (vezi siglele în Nota asupra ediţiei). Siglele numerotate (e.g. 1Mac., 2Mac.; 1Reg., 2Reg.) au fost dispuse în ordine crescătoare şi alfa- betică, de exemplu: 1Mac., 1Reg., 2Mac., 2Reg. În cazul cărţ ii Esthír , întrucît în manuscris există două capitole numerotate cu 1, cel de-al doilea a fost numerotat în indice cu 2, continuînd astfel pînă la sfîrşitul cărţii. Întrucît există cuvinte care ridică probleme deosebite în privinţa încadrării lor în categoria numelor proprii (de obicei traduceri ale unor nume proprii ebraice) sau care sînt încadrate, în diverse traduceri ale Septuagintei şi ale Bibliei, în general, fie în categoria numelor comune, fie în cea a numelor proprii, pentru consecvenţă, în indice nu au fost incluse: a) numele de locuri descriptive, de exemplu: Poarta Rîpii (Neem. 2:15), Plînsori (Jud. 2:5), Hotar (3Reg. 9:13), Cêle de Aur (Deut. 1:1), Turnul a Sutei (Neem. 3:1 et al.), Mormînturile Poftei (Num. 11:35), Mormînt a Îngropării (Ier. 19:6), Poarta cea Păscoasă (Neem. 3:2) etc.; b) numele de sărbători, de exemplu: Praznicul Azimilor, Praznicul Săptămînilor, Praznicul Corturilor (2Paral. 8:13); c) numele ebraice ale lunilor (e.g. ádar, thanin, ziú, vul), care au fost încadrate în categoria numelor comune; d) numele de corpuri cereşti, de exemplu: Găinuşa, Raliţa, Luceafărul (Iov. 9:9); e) cuvinte sau sintagme precum Atotputernicul, Despui- toriul, Cel Înalt, Faraó, situate în literatura de specialitate la graniţa dintre numele proprii şi numele comune; f) cuvintele din seria loca obscura, de exemplu: Chéros, de la gr. kevro" (Neem. 12:17); g) unele xenisme (ebraisme şi grecisme), interpre- tate în literatura de specialitate fie ca nume comune, fie ca nume proprii, de exemplu: Apiliot (1Mac. 12:37, Ier. 25:26), de la a* phliwv th", -ou ‘east’ (GR.ENGL.); Sadimoth (4Reg. 23:4), de la sadhmwv q ‘fields, terraces’ (GR.ENGL.). În cazul numelor proprii compuse cu Veth ‘casă(e.g. Vethsan, Vethfagor, Vethghedor), unde acesta a fost tradus, a fost redat numai componentul transliterat, de exemplu: San din „casa San” (3Reg. 4:12), dar Vethsan (Ios. 17:11; 17:16; 21:25); Fogor din „casa Fogor” (Deut. 3:29), dar Vethfogor (Deut. 3:29; 4:46; 34:6). De asemenea, dat fiind faptul că în unele cazuri nu se poate stabili cu precizie dacă presupoziţia categorială (muntele, pămîntul, apa, cetatea etc.) face parte din numele propriu, sintagme precum „Muntele Faran”, „Pămîntul Gosom”, „poarta Veniamin”, „pîrîul Arvonaí” nu au fost incluse în indice. a alui Iacov [3Mac.] 6, 13; a Amesíei [4Reg.] 14, 23; a Ammon [Sof.] 2, 9; a Asíe [1Mac.] 13, 32; a Asíei [1Mac.] 8, 6; 11, 13; [2Mac.] 3, 3; [Iosip] 3, 20; a Azaríei [4Reg.] 15, 8; 15, 13; 15, 17; 15, 23; 15, 27; a Cádei [Iez.] 47, 20; a Cadis [ [Deut.] 33, 2; a Cariáthiarim [Ios.] 3, 16; a Damascului [2Paral.] 24, 23; [Am.] 1, 3; [Idt.] 1, 11; a Efráfthului [Fac.] 15, 18; a Eghiptului [1Mac.] 11, 12; 11, 13; [3Mac.] 6, 4; [Ier.] 46, 2; [Ieş.] 7, 11; a Eghíptului [Dan.] 11, 43; [Ieş.] 1, 19; [Is.] 19, 1; [Num.] 13, 23; [Ps.] 134, 8; [Tov.] 8, 2; a Ermon[u]lui [Sir.] 25, 14; a Esmegá [1Reg.] 27, 10; a Ezechíei [4Reg.] 18, 10; a Finíchei [2Mac.] 8, 8; [3Ezd.] 7, 1;
Transcript
 • Vech i u l Tes tament – Sep tuag i n ta. Ve rs iunea lu i Nico lae S pă t a ru l Mi lescu (Ms. 45 de l a B ib l io teca

  F i l i a l e i d in C l u j a Academie i Române)

  Ind ice de nume prop r i i

  Indicele de nume proprii cuprinde cea mai mare parte a numelor proprii care apar în MS.45. O formă primară a indicelui a fost realizată semiautomat, într-o fază anterioară reviziei finale a textului, cu ajutorul unui program de adnotare morfologică (vezi Vlad Sebastian Patraş, Gabriela Pavel, Gabriela Haja, Resurse lingvistice în format electronic. Biblia 1688. Regi I, Regi II. Probleme, soluţii, în Ionuţ Cristian Pistol, Dan Cristea, Dan Tufiş (ed.), Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2008, p. 51-60). În această etapă au lucrat atît membrii proiectului, cît şi colaboratori externi. Numele proprii au fost indicate împreună cu instrumentele lor gramaticale, în ordine alfabetică. Cărţile biblice au fost dispuse în ordine alfabetică (vezi siglele în Nota asupra ediţiei). Siglele numerotate (e.g. 1Mac., 2Mac.; 1Reg., 2Reg.) au fost dispuse în ordine crescătoare şi alfa-betică, de exemplu: 1Mac., 1Reg., 2Mac., 2Reg. În cazul cărţii Esthír, întrucît în manuscris există două capitole numerotate cu 1, cel de-al doilea a fost numerotat în indice cu 2, continuînd astfel pînă la sfîrşitul cărţii.

  Întrucît există cuvinte care ridică probleme deosebite în privinţa încadrării lor în categoria numelor proprii (de obicei traduceri ale unor nume proprii ebraice) sau care sînt încadrate, în diverse traduceri ale Septuagintei şi ale Bibliei, în general, fie în categoria numelor comune, fie în cea a numelor proprii, pentru consecvenţă, în indice nu au fost incluse:

  a) numele de locuri descriptive, de exemplu: Poarta Rîpii (Neem. 2:15), Plînsori (Jud. 2:5), Hotar (3Reg. 9:13), Cêle de Aur (Deut. 1:1), Turnul a Sutei (Neem. 3:1 et al.), Mormînturile Poftei (Num. 11:35), Mormînt a Îngropării (Ier. 19:6), Poarta cea Păscoasă (Neem. 3:2) etc.;

  b) numele de sărbători, de exemplu: Praznicul Azimilor, Praznicul Săptămînilor, Praznicul Corturilor (2Paral. 8:13);

  c) numele ebraice ale lunilor (e.g. ádar, thanin, ziú, vul), care au fost încadrate în categoria numelor comune;

  d) numele de corpuri cereşti, de exemplu: Găinuşa, Raliţa, Luceafărul (Iov. 9:9);

  e) cuvinte sau sintagme precum Atotputernicul, Despui-toriul, Cel Înalt, Faraó, situate în literatura de specialitate la graniţa dintre numele proprii şi numele comune;

  f) cuvintele din seria loca obscura, de exemplu: Chéros, de la gr. kevro" (Neem. 12:17);

  g) unele xenisme (ebraisme şi grecisme), interpre-tate în literatura de specialitate fie ca nume comune, fie ca nume proprii, de exemplu: Apiliot (1Mac. 12:37, Ier. 25:26), de la a*phliwvth", -ou ‘east’ (GR.ENGL.); Sadimoth (4Reg. 23:4), de la sadhmwvq ‘fields, terraces’ (GR.ENGL.).

  În cazul numelor proprii compuse cu Veth ‘casă’ (e.g. Vethsan, Vethfagor, Vethghedor), unde acesta a fost tradus, a fost redat numai componentul transliterat, de exemplu: San din „casa San” (3Reg. 4:12), dar Vethsan (Ios. 17:11; 17:16; 21:25); Fogor din „casa Fogor” (Deut. 3:29), dar Vethfogor (Deut. 3:29; 4:46; 34:6). De asemenea, dat fiind faptul că în unele cazuri nu se poate stabili cu precizie dacă presupoziţia categorială (muntele, pămîntul, apa, cetatea etc.) face parte din numele propriu, sintagme precum „Muntele Faran”, „Pămîntul Gosom”, „poarta Veniamin”, „pîrîul Arvonaí” nu au fost incluse în indice.

  a alui Iacov [3Mac.] 6, 13; a Amesíei [4Reg.] 14, 23; a Ammon [Sof.] 2, 9; a Asíe [1Mac.] 13, 32; a Asíei [1Mac.] 8, 6; 11, 13; [2Mac.] 3, 3; [Iosip]

  3, 20; a Azaríei [4Reg.] 15, 8; 15, 13; 15, 17; 15, 23;

  15, 27; a Cádei [Iez.] 47, 20; a Cadis [ [Deut.] 33, 2; a Cariáthiarim [Ios.] 3, 16; a Damascului [2Paral.] 24, 23; [Am.] 1, 3; [Idt.]

  1, 11; a Efráfthului [Fac.] 15, 18; a Eghiptului [1Mac.] 11, 12; 11, 13; [3Mac.] 6, 4;

  [Ier.] 46, 2; [Ieş.] 7, 11; a Eghíptului [Dan.] 11, 43; [Ieş.] 1, 19; [Is.] 19,

  1; [Num.] 13, 23; [Ps.] 134, 8; [Tov.] 8, 2; a Ermon[u]lui [Sir.] 25, 14; a Esmegá [1Reg.] 27, 10; a Ezechíei [4Reg.] 18, 10; a Finíchei [2Mac.] 8, 8; [3Ezd.] 7, 1;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 2

  a Finíchii [2Mac.] 3, 5; 4, 4; [Is.] 23, 2; a Galaadítei [1Mac.] 5, 27; 5, 36; [1Paral.] 26, 31;

  [2Paral.] 18, 2; 18, 3; 18, 5; a Gázii [1Reg.] 6, 17; a i Accaron [1Reg.] 6, 17; a i Agalim [Is.] 15, 8; a i Aravá [4Reg.] 14, 25; a i Ascalónului [1Reg.] 6, 17; a i Avitaal [2Reg.] 3, 4; a i Azótului [1Reg.] 6, 17; a i Eglah [2Reg.] 3, 5; a i Faran [Fac.] 14, 6; a i Galaad [3Reg.] 17, 1; [4Reg.] 8, 28; a i Gavaá [Jud.] 20, 33; a i Gavaon [2Reg.] 2, 24; [Neem.] 3, 7; a i Ghê [Ios.] 8, 14 a i Ghe [Ios.] 8, 9; 8, 12; 8, 12; 8, 13; a i Gheth [1Reg.] 6, 17; a i Hinaam [2Reg.] 3, 2; a i Iavlam [Ios.] 17, 11; a i Manathisaarí [1Paral.] 2, 54; a i Masfa [Neem.] 3, 7; a i Melhol [2Reg.] 21, 8; a i Moav [Jud.] 3, 28; a i Nafétha [Ios.] 17, 11; a i Nemrim [Is.] 15, 6; a i Resfá [2Reg.] 21, 8; a i Saruía [2Reg.] 2, 18; a i Thamnathá [Jud.] 14, 5; a i Vasan [Ios.] 17, 5; a i Vethil [Jud.] 21, 19; a i Víra [Neem.] 7, 2; a Iamníei [2Mac.] 12, 40; a Idumeii [Am.] 1, 11; a Iduméii [Ier.] 49, 21; a Ieremiei [Ps.] 64, 0; a Ieremíei [Ier.] 26, 20; a Ierusalimului [2Paral.] 34, 29; [Ier.] 11, 13; [Is.]

  66, 20; a Ierusalímului [2Mac.] 14, 37; [Am.] 2, 6; [Ioil]

  3, 1; [Zah.] 14, 10; a Iliupólii [Fac.] 41, 45; a Ilíupólii [Fac.] 41, 50; 46, 20; a Iordánului [Ios.] 15, 5; 22, 10; 22, 11; [1Paral.]

  6, 78; a Iosíei [4Reg.] 23, 23; a Isaíei [Iosip] 18, 14; a Iudei [Zah.] 12, 6; a Iúdei [1Mac.] 4, 35; [1Reg.] 17, 1; 17, 12; 17,

  52; 27, 10; [2Paral.] 13, 15; 25, 21; 28, 18; 31, 6; 33, 14; 34, 29; [2Reg.] 12, 8; 19, 11; [3Ezd.] 1, 33; 5, 5; [4Reg.] 14, 11; [Ier.] 3, 8; 3, 10; 3, 11; 22, 2; 24, 5; 40, 15; 42, 19; 44, 14; [Iez.] 8, 1; 9, 9; [Is.] 11, 12;

  [Jud.] 19, 18; [Neem.] 6, 17; 12, 31; [Os.] 11, 13; [Rut] 1, 1; [Sus.] 1, 56;

  a Iudeii [Ezd.] 1, 24; [3Ezd.] 1, 24; a Iudéii [3Ezd.] 1, 38; [Dan.] 6, 13; a Livánului [Iez.] 31, 16; [Is.] 37, 24; [Naum] 1, 4; a lu Israil [Ps.] 70, 24; a lui Aaron [Ieş.] 29, 26; 31, 9; 35, 18; 39, 43;

  [Lev.] 10, 1; 16, 1; a lui Aáron [Ieş.] 6, 25; a lui Addó [Ezd.] 5, 1; a lui Adê [1Paral.] 27, 29; a lui Adrazar [1Paral.] 18, 8; [2Reg.] 8, 8; a lui Agghéu [Ps.] 137, 0; 145, 0; 147, 0; 148, 0; a lui Ahaav [3Reg.] 21, 24; 22, 41; [4Reg.] 10, 17; a lui Áhaz [4Reg.] 23, 12; a lui Ahisamah [Ieş.] 31, 6; 35, 32; a lui Ahohí [1Paral.] 11, 12; a lui Aléxandru [1Mac.] 11, 12; a lui Amadáthu [Est.] 4, 1; a lui Amalic [1Paral.] 4, 43; a lui Amalithí [1Paral.] 25, 4; a lui Aman [Est.] 9, 3; 10, 10; a lui Aminadav [Est.] 3, 7; a lui Amisadaí [Num.] 10, 25; a lui Ammon [Idt.] 6, 9; a lui Anathothí [1Paral.] 12, 3; a lui Andrónic [2Mac.] 4, 38; a lui Antioh [2Mac.] 10, 9; [3Mac.] 1, 4; a lui Arahí [2Reg.] 17, 5; 17, 15; a lui Ararí [1Paral.] 11, 35; 11, 44; a lui Aravethí [1Paral.] 11, 32; a lui Arhí [2Reg.] 15, 32; 16, 16; a lui Ariil [2Reg.] 23, 20; a lui Arodí [2Reg.] 23, 25; a lui Aroni [Neem.] 2, 10; a lui Artaxerxu [Est.] 10, 20; a lui Arthasasthá [Ezd.] 7, 6; [Neem.] 13, 6; a lui Asá [3Reg.] 15, 25; 15, 28; 16, 6; 16, 8; 16,

  10; 16, 15; 16, 28; 16, 29; a lui Asir [Num.] 1, 13; a lui Asothê [2Reg.] 21, 18; a lui Astarothí [1Paral.] 11, 44; a lui Avdíu [1Paral.] 27, 19; a lui Avenir [1Paral.] 27, 21; a lui Aviáthar [3Reg.] 2, 22; a lui Avraam [3Mac.] 6, 3; [Iosip] 15, 28; 18, 1; a lui Azaríia [1Paral.] 27, 20; a lui Cadmiil [Neem.] 7, 43; a lui Chenezí [1Reg.] 27, 10; a lui Chir [3Ezd.] 6, 21; [Dan.] 1, 21; a lui Chíros [2Paral.] 36, 22; [Ezd.] 1, 1; 5, 13; 6, 3; a lui Chis [1Paral.] 26, 28; a lui Chiséu [Est.] 1, 1;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 3

  a lui Dan [Num.] 1, 12; a lui Dárie [3Ezd.] 5, 90; a lui David [2Mac.] 2, 13; [2Paral.] 7, 6; [2Reg.]

  23, 8; [Iosip] 3, 6; [Is.] 55, 3; [Ps.] 2, 0; 3, 0; 4, 0; 7, 0; 8, 0; 10, 0; 13, 0; 14, 0; 22, 0; 24, 0;

  a lui Día [2Mac.] 6, 2; 6, 2; a lui Dionis [3Mac.] 2, 29; a lui Dodía [2Paral.] 20, 38; a lui Efraim [Jud.] 12, 5; [Is.] 9, 21; [Num.] 1, 10;

  [Zah.] 10, 7; a lui Efrathí [3Reg.] 11, 26; a lui Efron [Fac.] 49, 29; a lui Ehiézer [Num.] 7, 71; a lui Eliasiv [3Ezd.] 9, 1; a lui Eliav [Num.] 7, 29; a lui Elim [Is.] 15, 8; a lui Eliméleh [Rut] 4, 3; 4, 9; a lui Eltuv [Neem.] 13, 28; a lui Enac [Jud.] 1, 20; a lui Esrom [1Paral.] 2, 25; a lui Esthemói [1Paral.] 4, 19; a lui Evlaam [4Reg.] 9, 27; a lui Fadasur [Num.] 10, 24; a lui Farathoni [1Paral.] 11, 31; a lui Feloní [1Paral.] 11, 36; a lui Finees [Ios.] 24, 33; a lui Gad [Num.] 1, 14; a lui Gadí [4Reg.] 10, 33; a lui Gadirothí [1Paral.] 12, 4; a lui Galaad [Deut.] 3, 13; [Jud.] 11, 7; 11, 9; a lui Gamvrí [3Reg.] 16, 28; a lui Garmí [1Paral.] 4, 19; a lui Gavría [Tov.] 4, 28; a lui Ghedorí [1Paral.] 27, 28; a lui Ghedsoní [1Paral.] 29, 8; a lui Ghelghel [Ios.] 12, 23; a lui Ghion [2Paral.] 33, 14; a lui Goiní [1Paral.] 11, 34; a lui Goni [2Reg.] 23, 32; a lui Gothoniil [1Paral.] 27, 15; a lui Hanaan [1Mac.] 9, 37; a lui Helchía [Is.] 36, 3; a lui Helchíu [4Reg.] 18, 18; [Is.] 36, 22; a lui Helchiu [Is.] 22, 20; a lui Helethí [1Reg.] 30, 14; a lui Helon [Rut] 4, 9; a lui Heluv [1Paral.] 27, 26; a lui Hermel [Ios.] 12, 22; a lui Hevron [Num.] 3, 27; a lui Iacov [Fac.] 30, 43; 34, 25; 35, 23; 46, 8;

  [Is.] 10, 20; 10, 21; a lui Iail [Jud.] 4, 17; a lui Iair [3Reg.] 4, 13;

  a lui Iarí [2Reg.] 20, 26; a lui Iefoni [Ios.] 14, 6; 14, 14; a lui Ieremeil [1Reg.] 30, 29; a lui Ierovaal [Jud.] 9, 24; a lui Ierovoam [3Reg.] 12, 24; 14, 11; 15, 8; 15, 9; a lui Iesé [1Reg.] 16, 18; 23, 19; 23, 24; [2Paral.]

  11, 17; a lui Ieuil [3Ezd.] 8, 44; a lui Iezechiil [Ps.] 64, 0; a lui Iezil [3Ezd.] 8, 40; a lui Iise [1Reg.] 17, 12; a lui Iliadun [3Ezd.] 5, 80; a lui Ioas [2Paral.] 25, 23; 25, 25; [4Reg.] 13, 10;

  [Jud.] 6, 11; a lui Ioav [2Reg.] 3, 22; 14, 30; 20, 9; [3Reg.] 2,

  22; a lui Iodaé [1Paral.] 27, 5; a lui Ionáthan [2Reg.] 9, 3; 23, 32; a lui Ioram [1Paral.] 27, 22; [4Reg.] 9, 29; a lui Iosafat [2Paral.] 20, 35; [3Reg.] 16, 29; a lui Iosedec [2Ezd.] 1, 44; [3Ezd.] 5, 73; 9, 19;

  [Ag.] 1, 1; 1, 14; [Ezd.] 3, 8; a lui Iosif [Am.] 5, 15; a lui Iov [Iov] 42, 12; a lui Iovil [Ios.] 6, 3; 6, 7; a lui Iracléu [2Mac.] 4, 19; a lui Irácleu [2Mac.] 4, 20; a lui Ircan [2Mac.] 3, 11; a lui Isaar [Ieş.] 6, 21; [Num.] 3, 27; a lui Isáhar [Num.] 1, 8; a lui Israil [1Paral.] 5, 3; 21, 16; 29, 18; [1Reg.] 9,

  20; [2Reg.] 7, 7; 17, 15; [3Ezd.] 8, 49; 8, 91; [3Mac.] 6, 9; [3Reg.] 8, 16; [Ieş.] 24, 1; 24, 4; 24, 9; [Iez.] 11, 13; [Ios.] 22, 30; 24, 1; [Is.] 1, 4; 4, 2; 10, 20; 12, 6; 30, 12; 44, 2; 56, 8; [Jud.] 5, 9; [Mih.] 2, 12; [Num.] 10, 4; 11, 30; 26, 5; [Ps.] 77, 46; [Sof.] 3, 14;

  a lui Iúda [Num.] 1, 7; a lui Leví [3Ezd.] 8, 49; a lui Levoná [Jud.] 21, 19; a lui Lisímah [2Mac.] 4, 41; a lui Lovení [Num.] 3, 21; a lui Maáha [1Paral.] 27, 16; a lui Madiam [Jud.] 7, 25; a lui Manasí [1Paral.] 6, 70; [4Reg.] 10, 33; [Deut.]

  29, 8; [Ios.] 21, 25; [Num.] 1, 10; 32, 33; 34, 13; a lui Manassi [1Paral.] 12, 37; [Ios.] 12, 6; 13, 7;

  13, 8; 13, 29; 14, 2; 18, 7; 21, 6; 21, 27; 22, 1; 22, 9; 22, 15; 22, 31; 22, 32;

  a lui Manassí [1Paral.] 5, 26; 6, 71; 12, 20; [Ios.] 21, 5; 22, 7; 22, 10; 22, 13; 22, 21; 22, 30; [Is.] 9, 21;

  a lui Maoní [1Paral.] 11, 46; a lui Melha [Fac.] 24, 24; a lui Memfivosthé [2Reg.] 16, 4;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 4

  a lui Meneláu [2Mac.] 4, 39; a lui Mihá [Idt.] 6, 17; a lui Mihail [3Ezd.] 8, 39; a lui Moav [1Reg.] 22, 3; [2Reg.] 23, 20; [Am.] 2, 1; a lui Moisei [3Ezd.] 8, 3; a lui Moisi [3Ezd.] 5, 73; 7, 6; a lui Moolí [Num.] 3, 33; a lui Mosovía [1Paral.] 11, 47; a lui Musí [Num.] 3, 33; a lui Nafáthdor [Ios.] 12, 23; a lui Nahor [Fac.] 31, 53; a lui Namuil [Num.] 26, 12; a lui Nathanail [Num.] 7, 23; a lui Navi [Deut.] 32, 44; a lui Naví [Ios.] 14, 1; 19, 51; 21, 1; [Num.] 11,

  28; 34, 17; a lui Nefthalim [Num.] 1, 15; a lui Netofathí [1Paral.] 11, 30; [Ier.] 40, 8; a lui Nicánor [2Mac.] 14, 15; a lui Nir [1Paral.] 26, 28; a lui Odiil [1Paral.] 27, 25; a lui Og [Deut.] 4, 47; [Num.] 24, 7; a lui Oníe [2Mac.] 3, 1; a lui Ovéa [Ezd.] 2, 61; a lui Ozía [1Paral.] 27, 25; a lui Oziil [Num.] 3, 27; a lui Potolomeu [Est.] 11, 11; a lui Ptolemeu Filomítor [2Mac.] 4, 21; a lui Rafaim [Ios.] 17, 15; a lui Raguil [Num.] 10, 20; [Tov.] 3, 17; 3, 18; a lui Romelíu [2Paral.] 28, 6; a lui Ruvim [1Paral.] 11, 42; [4Reg.] 10, 33; [Num.]

  1, 5; a lui Saar [Fac.] 23, 8; a lui Safan [Iez.] 8, 11; a lui Salathiil [3Ezd.] 5, 5; 5, 73; [Ag.] 1, 1; a lui Salavoni [1Paral.] 11, 33; a lui Samaath [2Paral.] 24, 26; a lui Sanavalat [Neem.] 13, 28; a lui Saráu [3Ezd.] 8, 1; a lui Saroía [2Reg.] 16, 9; a lui Saul [2Reg.] 9, 9; a lui Saveé [2Reg.] 20, 22; a lui Sedechía [Ier.] 1, 3; a lui Sefamí [1Paral.] 27, 27; a lui Semei [Num.] 3, 21; a lui Semeíu [Est.] 1, 1; 3, 5; a lui Sepfor [Ios.] 24, 9; a lui Símon [1Mac.] 14, 40; a lui Sion [Ios.] 13, 27; a lui Sirah [Sir.] 1, 1; a lui Sohó [3Reg.] 4, 10; a lui Solomon [2Paral.] 11, 2; 11, 16;

  a lui Thecoí [1Paral.] 11, 28; a lui Thosaí [1Paral.] 11, 45; a lui Thraseu [2Mac.] 3, 5; a lui Tovit [Tov.] 14, 18; a lui Tuvin [1Mac.] 5, 13; a lui Urem [2Reg.] 23, 35; a lui Vaasá [3Reg.] 16, 4; 16, 12; a lui Valé [Num.] 26, 38; a lui Valtásar [Dan.] 7, 1; a lui Vaneu [Neem.] 10, 9; a lui Varahiil [Iov] 32, 6; a lui Varsomí [1Paral.] 11, 33; a lui Veirí [Os.] 1, 1; a lui Veniamin [1Reg.] 13, 2; 13, 16; 14, 16;

  [2Paral.] 11, 1; [2Reg.] 23, 29; [3Ezd.] 2, 8; [3Reg.] 12, 20; [Jud.] 19, 14; 20, 10; [Num.] 1, 11;

  a lui Veniámin [2Mac.] 3, 4; a lui Veniiamin [Jud.] 20, 4; a lui Veor [Ios.] 13, 22; [Iov] 42, 16; a lui Virothí [1Paral.] 11, 39; a lui Zará [Ios.] 22, 20; a lui Zaraí [Ios.] 7, 17; a lui Zavdiil [1Paral.] 27, 2; a lui Ziil [1Paral.] 27, 19; a Mídei [3Ezd.] 3, 14; 14, 18; a Mídiei [3Ezd.] 3, 2; [Tov.] 3, 8; 4, 1; a Midiei [Tov.] 4, 28; 9, 1; a Moavítidei [Is.] 15, 2; a Persídei [3Ezd.] 3, 9; a Persídiei [3Ezd.] 3, 2; a Samaríei [2Paral.] 36, 5; a Saruíei [1Paral.] 26, 28; 27, 24; a Sedechíei [Ier.] 39, 1; a Sidoníei [3Reg.] 17, 9; a Siná [Num.] 1, 1; a Siónului [Var.] 4, 10; a Siríei [2Mac.] 3, 5; 4, 4; [Fac.] 28, 6; 28, 6; 33,

  18; 35, 9; 35, 26; 46, 15; 48, 7; [Idt.] 1, 11; [Ps.] 59, 0; a Sodómului [Fac.] 14, 11; a Súva [2Reg.] 10, 6; a Tharsísului [Ps.] 71, 10; a Tovíei [2Mac.] 3, 11; a Trípolii [2Mac.] 14, 1; a Vasanítidei [Zah.] 11, 2; a Vavilónului [Dan.] 2, 18; a Zaharíei [Ezd.] 6, 14; [Ps.] 137, 0; [3Ezd.] 8,

  35; Aalar [3Ezd.] 5, 59; Aamê [Ios.] 19, 20; Aaron [1Paral.] 6, 3; 6, 54; 6, 57; 12, 27; 23, 13;

  23, 13; 24, 31; 23, 32; 24, 1; 24, 1; [1Reg.] 12, 6; 12, 8; [2Paral.] 26, 18; 29, 21; 35, 14; [3Ezd.] 1, 12; 5, 5; [Deut.] 9, 20; 9, 20; 10, 6; 32, 50; [Ezd.] 7, 4; [Ieş.]

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 5

  4, 27; 6, 20; 6, 23; 6, 27; 7, 10; 7, 20; 7, 20; 8, 6; 8, 8; 8, 12; 8, 17; 8, 25; 9, 8; 9, 27; 10, 3; 10, 8; 10, 16; 10, 24; 12, 1; 12, 31; 16, 2; 16, 6; 16, 9; 16, 10; 16, 33; 16, 34; 17, 10; 17, 12; 18, 12; 19, 24; 24, 1; 24, 9; 24, 14; 27, 21; 28, 1; 28, 12; 28, 23; 28, 26; 28, 31; 28, 34; 28, 37; 28, 39; 29, 4; 29, 5; 29, 10; 29, 15; 29, 19; 29, 21; 29, 27; 29, 31; 29, 44; 30, 7; 30, 10; 30, 19; 30, 30; 32, 1; 32, 2; 32, 3; 32, 5; 32, 5; 32, 20; 32, 20; 32, 24; 32, 34; 34, 30; 34, 31; 40, 11; 40, 12; 40, 28; [Ios.] 21, 4; 21, 10; 21, 19; 24, 5; [Iosip] 7, 11; [Lev.] 6, 16; 8, 2; 8, 6; 8, 15; 8, 18; 8, 21; 8, 29; 8, 30; 8, 31; 8, 36; 9, 1; 9, 1; 9, 7; 9, 8; 9, 20; 9, 22; 9, 23; 10, 3; 10, 3; 10, 4; 10, 6; 10, 12; 10, 19; 11, 1; 13, 1; 13, 2; 14, 33; 15, 1; 16, 2; 16, 3; 16, 6; 16, 8; 16, 9; 16, 11; 16, 21; 16, 23; 17, 2; 21, 1; 21, 24; 24, 3; [Mih.] 6, 4; [Neem.] 12, 46; [Num.] 1, 3; 1, 17; 1, 44; 2, 1; 3, 3; 3, 4; 3, 10; 3, 16; 3, 38; 3, 39; 4, 1; 4, 4; 4, 15; 4, 17; 4, 20; 4, 29; 4, 35; 4, 38; 4, 42; 4, 46; 4, 47; 8, 2; 8, 4; 8, 12; 8, 20; 8, 21; 8, 21; 9, 6; 12, 1; 12, 4; 12, 5; 12, 10; 12, 11; 13, 27; 14, 2; 14, 5; 14, 26; 15, 31; 16, 3; 16, 11; 16, 16; 16, 17; 16, 19; 16, 20; 16, 41; 16, 42; 16, 43; 16, 44; 16, 46; 16, 47; 16, 50; 17, 3; 17, 8; 17, 11; 18, 1; 18, 8; 18, 20; 19, 1; 20, 2; 20, 6; 20, 8; 20, 10; 20, 12; 20, 23; 20, 24; 20, 25; 20, 26; 20, 26; 20, 28; 20, 28; 20, 29; 20, 29; 25, 7; 26, 9; 26, 60; 26, 64; 27, 13; 31, 6; 33, 1; 33, 38; 33, 39; [Ps.] 76, 20; 98, 6; 104, 25; 105, 17; 113, 18; [Sir.] 46, 7; 46, 27; 51, 15; 51, 18; [Tov.] 1, 6; 1, 7;

  Aarón [Ieş.] 7, 10; Aáron [Ieş.] 4, 14; 4, 29; 4, 30; 5, 1; 5, 4; 5, 20;

  6, 13; 6, 26; 7, 1; 7, 2; 7, 6; 7, 7; 7, 8; 11, 10; 12, 43; 28, 1;

  Áaron [2Paral.] 31, 19; [3Ezd.] 1, 12; Aaroth Moav [Num.] 31, 12; Aasan [Ios.] 15, 42; Aasthir [1Paral.] 4, 6; Acan [Neem.] 8, 9; Acarnain [1Mac.] 5, 43; Acatan [3Ezd.] 8, 43; Acaum [1Paral.] 3, 23; Accarche [Ios.] 15, 4; Accaron [1Mac.] 10, 89; [1Reg.] 1, 2; 1, 3; 1, 6;

  1, 16; 6, 16; 7, 14; 17, 52; [Am.] 1, 8; [Ios.] 13, 3; 15, 11; 15, 45; 15, 46; 19, 43; [Jud.] 1, 18; [Zah.] 9, 7;

  Accarónul [Ier.] 25, 20; [Sof.] 2, 4; [Zah.] 9, 5; Accos [3Ezd.] 5, 60; [Neem.] 3, 4; 7, 63; Accuv [Ezd.] 2, 45; 12, 25; Achifá [3Ezd.] 5, 54; Achithó [Idt.] 8, 1; Achor [Jud.] 1, 31; Achovor [Ier.] 36, 12; Acoac [1Paral.] 6, 75;

  Acor [1Paral.] 2, 27; Acraváptin [1Mac.] 5, 3; Acravin [Ios.] 15, 3; [Jud.] 1, 36; [Num.] 34, 4; Acuá [3Ezd.] 5, 53; Acum [1Paral.] 9, 17; Acuv [3Ezd.] 5, 54; [Ezd.] 2, 42; [Neem.] 7, 46;

  7, 49; 11, 19; Adá [Fac.] 4, 18; 4, 19; 36, 2; 36, 4; Adad [1Paral.] 1, 30; 1, 46; 1, 47; 1, 50; 1, 51;

  [2Paral.] 15, 1; [3Reg.] 14, 20; [Fac.] 36, 35; 36, 36; [Iov] 42, 16; [Neem.] 3, 24;

  Adadá [Ios.] 15, 22; Adadézer [3Reg.] 11, 14; 11, 23; Adaí [3Reg.] 4, 19; Adaía [Neem.] 11, 5; Adam [1Paral.] 1, 1; [Fac.] 2, 19; 2, 19; 2, 20; 2,

  21; 2, 22; 2, 22; 2, 23; 2, 25; 3, 8; 3, 9; 3, 9; 3, 12; 3, 20; 3, 22; 3, 24; 4, 1; 4, 24; 5, 1; 5, 2; 5, 3; [Tov.] 8, 5; [Sir.] 34, 10;

  Adamá [Deut.] 29, 23; [Fac.] 10, 19; 14, 2; 14, 8; [Os.] 11, 9;

  Ádama [Is.] 15, 9; Adamí [Ios.] 3, 16; 19, 36; Adar [Ios.] 16, 5; Adas [Fac.] 36, 10; 36, 12; 36, 16; Adasá [1Mac.] 7, 40; 7, 45; Adasan [Neem.] 7, 55; Addará [Ios.] 15, 3; Addasá [Ios.] 15, 37; Addí [3Ezd.] 9, 31; Addin [Ezd.] 2, 15; Addó [1Paral.] 6, 21; [2Paral.] 12, 15; 13, 22;

  [Neem.] 12, 4; [Zah.] 1, 7; Addo [Ezd.] 6, 14; Addor [Ios.] 12, 23; Addus [3Ezd.] 5, 57; 5, 60; Adê [2Paral.] 23, 1; [Ezd.] 8, 17; Adeá [1Paral.] 8, 21; Adêa [Neem.] 11, 12; Adêas [Ezd.] 10, 29; 10, 39; Adem [4Reg.] 19, 12; Ader [3Reg.] 11, 14; 11, 14; 11, 17; 11, 17; 15,

  18; 20, 17; [Num.] 26, 40; Áder [2Paral.] 16, 4; [3Reg.] 11, 18; 11, 19; 11,

  21; 11, 21; 11, 22; 11, 25; 20, 1; 20, 5; 20, 16; 20, 20; 20, 22; 20, 26; 20, 30; 20, 32; 20, 33; 20, 33; [4Reg.] 6, 24; 8, 7; 13, 3; 13, 25; [Am.] 1, 4; [Ier.] 49, 26;

  Adiagheththem [Ios.] 15, 36; Adiam [1Paral.] 9, 12; Adid [Neem.] 11, 34; Adidá [1Mac.] 12, 38; Adidus [1Mac.] 13, 13;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 6

  Adiil [1Paral.] 9, 12; Adin [3Ezd.] 8, 37; Adiná [1Paral.] 11, 42; Adinon [2Reg.] 23, 8; Adinos [3Ezd.] 9, 49; Adinú [3Ezd.] 5, 22; Adó [Neem.] 10, 24; Adonía [1Paral.] 3, 2; [3Reg.] 1, 8; 1, 11; 1, 13; 1,

  18; 1, 25; 1, 41; 2, 23; 2, 24; 2, 25; Adonias [3Reg.] 1, 50; Adonías [2Paral.] 17, 8; [3Reg.] 1, 5; 1, 24; 1, 42;

  1, 51; 2, 13; 2, 19; Adonicam [3Ezd.] 5, 20; 8, 44; [Ezd.] 2, 13;

  [Neem.] 7, 18; Adoníei [3Reg.] 1, 7; 1, 9; 1, 43; 1, 49; 2, 21; 2,

  22; 2, 28; Adoniram [2Paral.] 10, 18; [2Reg.] 20, 24; [3Reg.]

  4, 6; 5, 14; 12, 18; Adonivezec [Ios.] 10, 1; 10, 3; [Jud.] 1, 5; 1, 6;

  1, 7; Ádora [1Mac.] 13, 20; Adoram [1Paral.] 1, 21; Adrah [Zah.] 9, 1; Adrain [Deut.] 3, 1; [Ios.] 9, 10; Adraméleh [4Reg.] 19, 37; Adrazar [1Paral.] 18, 3; 18, 10; 19, 16; [2Reg.] 8,

  3; 8, 10; 10, 16; 10, 16; Adriá [1Paral.] 8, 22; Adú [Neem.] 12, 11; Aduar [1Paral.] 1, 40; Aduías [1Paral.] 27, 9; Aduram [1Paral.] 18, 10; Aduream [2Paral.] 11, 8; Aendor [1Reg.] 28, 7; 29, 1; [Ps.] 82, 9; Aermon [1Paral.] 5, 23; [Cînt.] 4, 8; [Deut.] 3, 8;

  3, 9; 4, 48; [Ios.] 11, 3; 11, 17; 12, 1; 12, 5; 13, 5; 13, 11; [Ps.] 132, 3;

  Afaca [Ios.] 15, 53; Afarath [Avd.] 1, 20; Afec [1Reg.] 4, 1; [3Reg.] 20, 30; [4Reg.] 13, 17;

  [Ios.] 12, 18; 19, 30; [Jud.] 1, 31; Afeccá [1Reg.] 29, 1; Afelloní [1Paral.] 11, 27; Afer [1Paral.] 4, 6; 11, 36; Aferarim [Ios.] 19, 19; Aferrá [3Ezd.] 5, 57; Afes-Dommin [1Reg.] 17, 1; Afeth [Ier.] 40, 8; Affain [1Paral.] 2, 30; 2, 31; Afíca [Ios.] 13, 4; Afiê [Ios.] 19, 12; Afiézer [1Paral.] 11, 28; Afíia [Ios.] 10, 3;

  Afir [Fac.] 25, 4; Afni [Ios.] 18, 24; Afrathá [Ios.] 18, 23; Afsi [Num.] 13, 17; Afsis [Num.] 13, 9; Agag [1Reg.] 15, 8; 15, 9; 15, 20; 15, 32; 15, 32;

  15, 32; 15, 33; 15, 33; 15, 33; Ágar [Fac.] 16, 1; 16, 3; 16, 4; 16, 8; 16, 13; 16,

  15; 16, 16; 21, 17; 21, 17; 21, 17; 25, 12; [Var.] 3, 14; Ágarăi [Fac.] 21, 14; Agárii [Fac.] 21, 9; Agav [Ezd.] 2, 46; Agava [Ezd.] 2, 45; Agavá [3Ezd.] 5, 53; [Neem.] 7, 49; Agghê [Is.] 10, 28; 10, 29; Aggheu [2Ezd.] 28; [3Ezd.] 7, 3; [Ag.] 1, 13; 2,

  11; 2, 14; [Ezd.] 6, 14; Agghéu [3Ezd.] 6, 1; [Ag.] 2, 15; 2, 21; Agghêu [Ezd.] 5, 1; Aghéan [1Paral.] 15, 11; Aghevdá [1Paral.] 2, 49; Aghía [3Ezd.] 5, 57; Aglaá [1Paral.] 3, 3; Aglom [Ios.] 15, 40; Aglon [Ios.] 10, 34; Agran [Ios.] 19, 28; Agravá [3Ezd.] 5, 53; Áha [1Paral.] 4, 11; Ahaav [2Paral.] 18, 2; 18, 3; 22, 3; [3Reg.] 20, 2;

  20, 13; 20, 14; 20, 15; 21, 2; 21, 3; 21, 3; 21, 15; 21, 16; 21, 16; 21, 18; 21, 20; 21, 25; 21, 27; 21, 28; 21, 29; 22, 20; 22, 40; [4Reg.] 1, 1; 1, 18; 3, 5; 9, 8; 10, 1; 10, 10; 10, 18; 21, 3; 21, 13;

  Ahaáv [3Reg.] 18, 17; 18, 17; Aháav [3Reg.] 18, 45; Áhaav [3Reg.] 18, 16; 18, 20; 20, 14; Ahalía [Neem.] 1, 1; 10, 1; Ahaloví [1Paral.] 2, 18; Ahaloví [1Paral.] 2, 9; Ahaman [1Paral.] 11, 11; Ahanaan [1Paral.] 7, 10; Ahar [1Paral.] 7, 39; Áhar [1Paral.] 2, 7; [Ios.] 7, 1; 7, 18; 7, 20; 7, 24;

  7, 25; 22, 20; Aharíei [Neem.] 3, 8; Ahav [2Paral.] 18, 19; [3Reg.] 21, 21; [4Reg.] 8, 18; Áhav [3Reg.] 16, 28; 16, 28; 16, 28; 16, 29; 16,

  29; 16, 30; 16, 33; 16, 33; 17, 1; 18, 1; 18, 3; 18, 5; 18, 6; 18, 42; [Mih.] 6, 16;

  Ahaz [1Paral.] 3, 13; 4, 6; 14, 13; [2Paral.] 27, 9; 28, 1; 28, 24; 28, 27; 29, 19;

  Áhaz [1Paral.] 4, 12; [2Paral.] 28, 16; 28, 19; 28, 21; 28, 22; [4Reg.] 15, 38; 16, 1; 16, 2; 16, 7; 16, 8;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 7

  16, 10; 16, 10; 16, 11; 16, 11; 16, 15; 16, 16; 16, 17; 16, 19; 16, 20; [Ier.] 22, 15; [Is.] 1, 1; 7, 1; 7, 12; 14, 28; [Mih.] 1, 1; [Os.] 1, 1;

  Ahazé [Neem.] 11, 13; Ahaziv [Jud.] 1, 31; Ahehar [Neem.] 3, 22; Ahelchédro [Ier.] 31, 40; Ahelghe [Num.] 21, 11; Ahiá [1Paral.] 8, 7; 11, 36; 26, 7; [3Reg.] 11, 29;

  11, 29; 11, 30; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 14, 2; 14, 5; 14, 6; 15, 27; [4Reg.] 9, 9;

  Ahía [1Reg.] 14, 3; [3Reg.] 4, 3; Ahiáhar [Tov.] 1, 19; 1, 19; 1, 20; 2, 10; 11, 14;

  14, 12; Ahiam [1Paral.] 11, 35; Ahian [2Reg.] 23, 33; Ahiav [Ier.] 29, 16; 29, 17; [Ios.] 11, 1; Ahicam [4Reg.] 22, 14; [Ier.] 41, 10; 43, 6; Ahiézer [1Paral.] 12, 3; [Num.] 1, 12; 2, 25; 7, 66;

  10, 25; 26, 30; Ahiézer [Ios.] 17, 2; Ahifá [Neem.] 7, 54; Ahiil [3Reg.] 16, 34; Ahilud [1Paral.] 18, 15; [2Reg.] 8, 16; [3Reg.] 4, 3; Ahiluth [2Reg.] 20, 24; Ahimá [Ios.] 15, 14; Ahimaas [1Paral.] 6, 8; 6, 9; 6, 53; [2Reg.] 15, 27;

  15, 36; 17, 17; 17, 20; 18, 19; 18, 22; 18, 23; 18, 23; 18, 28; 18, 29; [3Reg.] 4, 15;

  Ahimai [1Paral.] 4, 2; Ahiman [Jud.] 1, 10; [Num.] 13, 23; Ahimeleh [2Reg.] 8, 17; Ahiméleh [1Paral.] 22, 16; 24, 3; 24, 31; [1Reg.]

  22, 9; 22, 11; 22, 14; 26, 6; Ahinaam [1Paral.] 3, 1; [1Reg.] 25, 43; 27, 3; 30, 5; Ahinaddav [3Reg.] 4, 14; Ahinoom [1Reg.] 14, 51; [2Reg.] 2, 2; Ahior [Idt.] 5, 4; 6, 1; 6, 4; 6, 5; 6, 9; 6, 12; 6,

  15; 6, 18; 6, 21; 11, 9; 14, 5; 14, 5; 14, 10; [Num.] 34, 27;

  Ahire [Num.] 7, 78; 10, 27; Ahiré [Num.] 1, 15; 2, 29; Ahisamme [1Paral.] 2, 32; Ahisar [3Reg.] 4, 6; Ahitófel [1Paral.] 27, 33; 27, 34; [2Reg.] 15, 12;

  15, 31; 16, 15; 16, 20; 16, 21; 17, 1; 17, 6; 17, 7; 17, 15; 17, 21; 17, 23;

  Ahitov [1Paral.] 6, 7; 6, 8; 6, 11; 6, 12; 6, 52; 9, 11; 18, 16; [1Reg.] 22, 20;

  Ahor [Ios.] 7, 24; 15, 7; [Is.] 65, 9; [Os.] 2, 15; Ahovar [4Reg.] 22, 14; Ahratheu [Est.] 5, 5; 5, 8; 5, 9; 5, 11; 5, 12;

  [Neem.] 14, 12; 14, 13;

  Ahsaf [Ios.] 12, 20; 19, 25; Ahsiv [Ios.] 15, 44; Ahzov [Ios.] 19, 29; ai Asíei [2Mac.] 10, 24; ai Iúdei [Ier.] 44, 28; ai lui Aman [Est.] 10, 13; ai lui Avraam [Fac.] 24, 15; 31, 53; 32, 9; [Iosip]

  6, 17; ai lui David [2Reg.] 23, 23; ai lui Efraim [Jud.] 12, 5; ai lui Enac [Ios.] 15, 14; ai lui Ierovoam [3Reg.] 12, 24; ai lui Ievosthé [2Reg.] 2, 15; ai lui Israil [Iez.] 9, 8; [Num.] 11, 16; [Ps.] 77, 35; ai lui Maálon [Rut] 1, 2; ai lui Manassí [Idt.] 16, 23; ai lui Semeí [3Reg.] 2, 39; ai lui Vachínor [2Mac.] 12, 35; Aiá [1Paral.] 1, 40; [4Reg.] 17, 24; [Neem.] 10, 26; Aía [4Reg.] 15, 29; [Neem.] 10, 26; Aidía [1Paral.] 4, 18; Aidías [3Ezd.] 9, 27; Aidis [Fac.] 46, 16; Aie [Fac.] 36, 24; Ailam [1Paral.] 8, 13; Ailon [2Paral.] 28, 18; Ain [3Reg.] 15, 20; [Ios.] 15, 32; 19, 7; 21, 16;

  [Neem.] 7, 32; Aitov [Neem.] 11, 11; Aiú [1Paral.] 8, 31; Aiun [1Paral.] 9, 37; al Chíprului [Cînt.] 1, 13; al Finíchii [Iosip] 4, 2; al Iduméii [2Mac.] 12, 32; al Iúdei [2Mac.] 12, 22; al Iudéii [2Mac.] 14, 12; [3Ezd.] 2, 4; al Livánului [Is.] 2, 13; al lui Addí [1Paral.] 11, 27; al lui Addó [3Ezd.] 6, 1; al lui Aduil [Tov.] 1, 1; al lui Ahamani [1Paral.] 27, 32; al lui Ahoí [1Paral.] 11, 29; al lui Aléxandru [1Mac.] 11, 39; al lui Amasí [2Paral.] 29, 12; al lui Amath [Iona] 1, 1; al lui Ammoní [1Paral.] 11, 39; [Neem.] 2, 19; al lui Amnon [2Reg.] 3, 2; al lui Amoni [Neem.] 2, 10; al lui Anail [Tov.] 1, 19; al lui Anani [2Paral.] 19, 2; 20, 35; al lui Ananiil [Tov.] 1, 1; al lui Anathothí [1Paral.] 11, 28; al lui Antioh [1Mac.] 10, 1; 12, 16; 14, 22;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 8

  al lui Araví [Neem.] 2, 19; al lui Aroní [Neem.] 2, 19; al lui Asaf [Is.] 36, 3; 36, 22; al lui Asothí [1Paral.] 11, 29; al lui Avdí [2Paral.] 29, 12; al lui Avesalom [1Mac.] 11, 70; al lui Avessalom [1Mac.] 13, 11; al lui Avuv [1Mac.] 16, 11; al lui Ázer [Iez.] 11, 1; al lui Camuil [1Paral.] 27, 17; al lui Chir [Dan.] 11, 1; al lui Chiseu [Est.] 3, 5; al lui Dárie [3Ezd.] 7, 5; [Dan.] 9, 1; al lui David [2Paral.] 13, 6; al lui Doriménus [1Mac.] 3, 38; [2Mac.] 4, 45; al lui Drimil [3Mac.] 1, 3; al lui Ecchis [1Paral.] 27, 9; al lui Ehoh [1Paral.] 27, 4; al lui Eldê [2Paral.] 28, 12; al lui Facheé [4Reg.] 16, 1; al lui Fathaní [1Paral.] 11, 43; al lui Fílip [1Mac.] 1, 1; 6, 2; al lui Finees [3Ezd.] 8, 65; al lui Gavail [Tov.] 1, 1; al lui Ghenêu [2Mac.] 12, 2; al lui Ghirsam [1Paral.] 26, 24; al lui Gotholíu [3Ezd.] 8, 38; al lui Gothoniil [Idt.] 6, 17; al lui Halfí [1Mac.] 11, 70; al lui Helchía [Ier.] 1, 1; al lui Hellothí [2Reg.] 23, 26; al lui Heththí [1Paral.] 11, 41; al lui Hosaméu [3Ezd.] 9, 32; al lui Husí [Sof.] 1, 1; al lui Iair [Est.] 1, 1; 3, 5; al lui Iáson [1Mac.] 12, 16; 14, 22; al lui Ieilú [3Ezd.] 8, 94; al lui Iemná [2Paral.] 31, 14; al lui Ietherí [1Paral.] 11, 40; al lui Iezráe [1Paral.] 27, 8; al lui Iisú [3Ezd.] 8, 65; al lui Iisus [Sir.] 1, 1; al lui Ilaelil [2Paral.] 29, 12; al lui Ioáhaz [2Paral.] 25, 25; al lui Ioan [1Mac.] 2, 1; al lui Ioas [4Reg.] 13, 1; [Am.] 1, 1; al lui Iodaé [2Paral.] 24, 20; al lui Ioná [2Paral.] 28, 12; al lui Ionáthu [3Ezd.] 8, 37; al lui Iosafíu [3Ezd.] 8, 41; al lui Iosedec [3Ezd.] 5, 5; 5, 79; 6, 2; [Ag.] 1,

  12; 2, 3; 2, 5; [Ezd.] 3, 2; [Ier.] 23, 6; [Zah.] 6, 11; al lui Iosía [3Ezd.] 1, 23;

  al lui Iosif [1Paral.] 25, 9; al lui Israil [1Paral.] 5, 1; [Is.] 43, 14; [Num.] 1, 20; al lui Istacor [3Ezd.] 8, 45; al lui Mahurathí [1Paral.] 11, 36; al lui Manasí [Num.] 34, 14; al lui Marmeli [1Paral.] 11, 37; al lui Melhiil [Idt.] 6, 17; al lui Memmir [Ier.] 20, 1; al lui Menesteu [2Mac.] 4, 21; al lui Mihail [1Paral.] 27, 18; al lui Moiseu [1Paral.] 26, 24; al lui Morastí [Mih.] 1, 1; al lui Navat [2Paral.] 13, 6; al lui Naví [Sir.] 47, 1; al lui Nicánor [2Mac.] 15, 30; 15, 35; al lui Noe [Iosip] 15, 31; al lui Oníe [Sir.] 51, 1; al lui Patruclu [2Mac.] 8, 9; al lui Ptoleméu [3Mac.] 1, 2; al lui Salathaiil [3Ezd.] 6, 2; [Ag.] al lui Salathail [Ag.] 1, 14; al lui Salathiil [3Ezd.] 5, 79; [Ag.] 1, 12; 2, 3; 2,

  22; 2, 24; [Ezd.] 3, 2; 3, 8; 5, 2; al lui Samarith [2Paral.] 24, 26; al lui Saréu [3Ezd.] 5, 5; al lui Saromí [1Paral.] 27, 29; al lui Sefcu [2Mac.] 14, 1; al lui Seheníu [3Ezd.] 8, 33; al lui Selefcu [1Mac.] 7, 1; al lui Sellim [2Paral.] 28, 12; al lui Simeon [1Mac.] 2, 1; al lui Suv [Neem.] 3, 20; al lui Therní [1Paral.] 11, 40; al lui Toviil [Tov.] 1, 1; al lui Usathasá [1Paral.] 27, 11; al lui Vanéa [1Paral.] 27, 34; al lui Vaneu [Iez.] 11, 1; 11, 13; al lui Varahía [Zah.] 1, 7; al lui Varahiil [Iov] 32, 2; al lui Varahíu [Zah.] 1, 1; al lui Vasalimoth [2Paral.] 28, 12; al lui Vathuil [Ioil] 1, 1; al lui Vavaí [3Ezd.] 8, 42; al lui Zaharíei [2Paral.] 29, 12; al lui Zaháríu [1Mac.] 5, 56; al lui Zavadeu [1Paral.] 27, 21; al lui Zehrí [1Paral.] 27, 16; al lui Zemma [2Paral.] 29, 12; al lui Zoilu [2Ezd.] 1, 82; al lui Zorovável [3Ezd.] 5, 5; al Sináei [Ps.] 67, 9; al Siríe [Iosip] 4, 2; al Sofoníei [Zah.] 6, 10;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 9

  al Zahariei [1Mac.] 5, 18; al Zaharíei [2Paral.] 17, 16; 20, 15; Alac [Ios.] 11, 17; Alaé [4Reg.] 17, 6; 18, 11; Alam [1Paral.] 7, 35; Alchim [1Mac.] 7, 21; 9, 57; [2Mac.] 14, 3; 14,

  13; 14, 26; Álchim [1Mac.] 9, 1; 9, 55; 9, 56; Alchimos [1Mac.] 7, 5; Álchimu [1Mac.] 7, 9; 7, 12; 7, 23; 7, 25; 9, 54; Aldiá [1Paral.] 12, 9; ale Amasíei [2Paral.] 25, 26; ale Damascului [Am.] 1, 5; ale Gázei [Am.] 1, 6; ale Iordánului [Is.] 35, 2; ale Iosíei [2Paral.] 35, 26; ale Iúdei [2Mac.] 15, 17; ale lui Aman [Est.] 9, 3; ale lui Avessalom [2Reg.] 15, 6; ale lui Lavan [Fac.] 30, 43; ale lui Naval [1Reg.] 25, 22; ale lui Nával [1Reg.] 25, 21; ale Tírului [Am.] 1, 9; ale Tovíei [Neem.] 6, 17; Alef [1Paral.] 9, 42; Alemeth [1Paral.] 8, 36; Alemis [1Mac.] 5, 26; Alexandríia [3Mac.] 3, 1; Aléxandru [1Mac.] 1, 1; 1, 8; 6, 2; 10, 1; 10, 4;

  10, 15; 10, 18; 10, 23; 10, 47; 10, 49; 10, 51; 10, 58; 10, 59; 10, 68; 10, 88; 11, 8; 11, 9; 11, 14; 11, 15; 11, 39;

  Alexandru [1Mac.] 10, 48; 11, 16; Aliad [1Paral.] 12, 9; Alicarnasó [1Mac.] 15, 23; Alimeleh [Ios.] 19, 26; Allan [1Paral.] 5, 26; Allon [Ios.] 10, 12; Almo [Ios.] 21, 18; Alnathan [3Ezd.] 8, 47; Alom [3Ezd.] 5, 57; Alon [Fac.] 46, 14; alor Ghedsoni [2Paral.] 29, 12; alor Hettiim [Iez.] 27, 6; alor Issáhar [Iez.] 48, 26; alor Netofathi [Neem.] 12, 28; alor Ruvin [1Paral.] 5, 6; 27, 16; alor Thanarim [Neem.] 3, 11; alor Thannurim [Neem.] 12, 37; alor Vaalim [Os.] 2, 13; alor Zavulon [Iez.] 48, 27; Altaneu [3Ezd.] 9, 33; Aluá [1Paral.] 1, 51;

  Alvon [Ios.] 15, 32; Amadá [Fac.] 36, 26; Amadam [1Paral.] 1, 41; Amadathú [Est.] 9, 12; 10, 24; Amadáthu [Est.] 1, 1; 9, 12; 10, 10; Amadí [1Reg.] 30, 28; Amadía [1Paral.] 24, 23; Amafecad [Neem.] 3, 31; Amalic [1Paral.] 1, 36; 4, 34; 18, 11; [1Reg.] 14,

  49; 15, 3; 15, 7; 15, 8; 15, 13; 15, 15; 15, 18; 15, 20; 15, 20; 15, 32; 27, 8; 28, 18; 30, 1; [2Reg.] 1, 1; 8, 12; 10, 6; 10, 8; [Deut.] 25, 17; [Fac.] 14, 7; 36, 12; 36, 16; [Ieş.] 17, 8; 17, 11; 17, 13; 17, 16; [Jud.] 6, 3; 6, 33; 7, 1; 7, 12; 10, 12; 12, 15; [Num.] 13, 30; 14, 25; 14, 43; 14, 45; 24, 20; 24, 20; [Ps.] 82, 6;

  Amam [Ios.] 15, 26; Amamaáth [1Paral.] 7, 33; Aman [1Paral.] 6, 33; [Est.] 4, 5; 4, 12; 4, 13; 4,

  13; 4, 15; 5, 6; 5, 7; 6, 4; 6, 5; 6, 8; 6, 9; 6, 9; 6, 12; 7, 4; 7, 4; 7, 5; 7, 11; 7, 12; 8, 1; 8, 6; 8, 6; 8, 7; 8, 8; 8, 8; 8, 9; 8, 9; 8, 10; 9, 2; 9, 5; 9, 12; 9, 12; 10, 14; 10, 24; 11, 7; [Fac.] 19, 38; [Tov.] 14, 13;

  Amangarí [1Reg.] 20, 20; Amanítida [2Mac.] 4, 26; 5, 7; Amarfal [Fac.] 14, 9; Amariá [1Paral.] 23, 19; Amaría [1Paral.] 6, 52; 7, 8; [2Paral.] 19, 11; 31,

  15; [Ezd.] 10, 42; [Neem.] 10, 3; 12, 2; 12, 12; Amária [1Paral.] 6, 7; Amárian [1Paral.] 6, 7; 6, 11; Amárias [1Paral.] 6, 11; Amasi [1Paral.] 6, 25; Amasia [1Paral.] 15, 24; [2Paral.] 24, 27; 34, 8; Amasía [1Paral.] 3, 12; 4, 34; [2Paral.] 17, 16; 23,

  1; 25, 1; 25, 5; 25, 9; 25, 10; 25, 11; 25, 13; 25, 14; 25, 15; 25, 17; 25, 18; 25, 21; 25, 23; 25, 25; 25, 27; 26, 1; 26, 4; 28, 7; 28, 12; [Am.] 7, 10; 7, 12; 7, 14;

  Amasías [1Paral.] 15, 20; [2Paral.] 25, 20; [4Reg.] 12, 21;

  Amassí [2Paral.] 22, 7; Amáth [Ios.] 19, 35; Amatha [Ezd.] 6, 2; Amathí [1Paral.] 1, 16; [Fac.] 10, 18; Amathis [3Ezd.] 9, 29; Amathíta [1Mac.] 12, 25; Amaththanú [Ios.] 19, 13; Amecasis [Ios.] 18, 21; Amelim [1Paral.] 4, 16; Amelsad [Dan.] 1, 16; Amelsal [Dan.] 1, 11; Amesaí [2Reg.] 17, 25; 17, 25; 20, 4; 20, 5; 20, 8;

  20, 10; 20, 12; 20, 12; [3Reg.] 2, 32; Amesê [1Paral.] 2, 17; 12, 18;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 10

  Amesía [4Reg.] 14, 9; 14, 13; 14, 15; 14, 17; 14, 21; 15, 3;

  Amesías [4Reg.] 14, 1; 14, 8; 14, 11; 14, 11; Amesíei [4Reg.] 14, 18; 15, 1; Amesíia [4Reg.] 13, 12; Amglon [Ios.] 10, 5; Amídiei [3Ezd.] 5, 38; Amiil [1Paral.] 26, 5; [Num.] 13, 13; Amin [1Paral.] 7, 2; Aminadav [1Paral.] 2, 10; 2, 10; 2, 13; 6, 22; 8,

  33; 15, 11; [1Reg.] 16, 8; 17, 12; 31, 2; [Cînt.] 6, 11; [Est.] 3, 15; [Neem.] 14, 53; [Rut] 4, 19; 4, 20;

  Amioth [1Paral.] 6, 25; Amis [1Reg.] 25, 44; Amisadaí [Num.] 1, 12; Amitaa [4Reg.] 24, 18; Amitaal [Ier.] 52, 1; Amital [2Paral.] 36, 2; Amitan [4Reg.] 23, 31; Amitov [1Paral.] 8, 11; Amiud [1Paral.] 7, 26; 9, 4; Ammá [Ios.] 19, 30; Ammaah [1Reg.] 27, 2; Ammaca [Ios.] 15, 54; Ammad [Ios.] 19, 26; Amman [Deut.] 2, 19; 2, 37; 3, 11; 3, 16; [Est.]

  1, 1; 4, 1; 5, 16; 7, 14; [Jud.] 1, 30; [Neem.] 14, 6; 14, 28; 14, 29; 14, 36; 14, 37; 14, 42; [Num.] 21, 24; 21, 24; [Tov.] 14, 12;

  Ammaní [Neem.] 3, 2; Ammaníth [1Paral.] 2, 52; Ammeil [2Reg.] 9, 5; Amminadav [1Paral.] 9, 39; Ammir [Neem.] 11, 13; Ammnon [1Paral.] 4, 20; [2Reg.] 13, 1; 13, 2; 13,

  3; 13, 14; 13, 15; 13, 15; 13, 16; 13, 22; 13, 26; 13, 26; 13, 27; 13, 28; 13, 39;

  Ammon [1Mac.] 5, 6; [1Paral.] 19, 1; 19, 2; 19, 3; 19, 11; 19, 12; 19, 15; 19, 19; 20, 1; 20, 3; [1Reg.] 12, 12; [2Paral.] 20, 1; 20, 23; 27, 5; 27, 5; 36, 5; [2Reg.] 10, 1; 10, 2; 10, 3; 10, 10; 10, 14; 12, 9; 12, 26; 12, 31; 17, 27; [3Reg.] 11, 5; 11, 7; 11, 33; 12, 24; 22, 26; [4Reg.] 23, 13; 24, 2; [Am.] 1, 13; [Dan.] 11, 41; [Idt.] 1, 12; 5, 2; 5, 4; 7, 15; 7, 15; [Ier.] 1, 2; 9, 25; 27, 2; 40, 11; 41, 11; 40, 13; 46, 25; 49, 1; [Iez.] 21, 20; 25, 2; 25, 3; 25, 5; 25, 10; 25, 10; [Ios.] 12, 2; 13, 10; 13, 25; 19, 28; [Is.] 11, 14; [Jud.] 10, 6; 10, 7; 11, 12; 11, 13; 11, 14; 11, 15; 11, 27; 11, 28; 11, 29; [Naum] 3, 8; [Ps.] 82, 6; [Sof.] 1, 1; 2, 8;

  Ammoná [Ios.] 18, 24; Ammoni [Ezd.] 9, 1; Ammorí [Ezd.] 9, 1; Ammos [2Paral.] 32, 32; [4Reg.] 19, 20; 21, 18;

  21, 19; 21, 24; [Am.] 1, 1; 8, 2; [Ier.] 25, 3; [Is.] 37, 2; [Tov.] 2, 6;

  Amnon [1Paral.] 3, 1; [2Reg.] 13, 6; 13, 6; 13, 9; 13, 10; 13, 20; 13, 22; 13, 32; 13, 33;

  Amó [1Paral.] 3, 14; Amoc [Neem.] 12, 7; Amon [2Paral.] 33, 20; 33, 21; 33, 22; 33, 23; 33,

  25; Amos [Am.] 7, 8; 7, 10; 7, 11; 7, 12; 7, 14; [Is.] 2, 1; Amram [Ezd.] 10, 34; [Ieş.] 6, 18; 6, 20; [Num.]

  3, 19; 26, 59; 32, 36; Amrí [1Paral.] 27, 18; [Mih.] 6, 16; Amuil [1Paral.] 2, 5; Amvram [1Paral.] 6, 2; 6, 3; 6, 18; 23, 12; 23, 13;

  24, 20; Amvrí [1Mac.] 9, 36; [1Paral.] 9, 4; [3Reg.] 16, 16;

  16, 17; 16, 22; 16, 23; 16, 24; 16, 25; 16, 27; 16, 28; Ana [3Reg.] 12, 24; Aná [1Paral.] 1, 38; [4Reg.] 18, 34; 19, 13; [Fac.]

  36, 20; 36, 29; [Ezd.] 2, 28; Ána [Is.] 37, 13; Anagalim [Iez.] 47, 11; Anameil [Ier.] 31, 39; 32, 7; 32, 8; 32, 9;

  [Neem.] 3, 1; 12, 38; [Zah.] 14, 10; Anan [1Paral.] 1, 40; 1, 41; 3, 23; 4, 20; 8, 23; 8,

  38; 9, 43; 11, 43; 19, 1; 19, 2; 19, 2; 19, 3; 19, 4; 19, 6; [3Ezd.] 5, 54; [Ezd.] 2, 46; [Fac.] 46, 12; 46, 12; [Neem.] 7, 50; 10, 10; 10, 22; 13, 13; [Num.] 26, 19; 26, 19;

  Ananá [Neem.] 7, 38; Ananaas [3Ezd.] 5, 45; Anani [1Paral.] 15, 20; Ananí [1Paral.] 6, 30; 25, 4; [Neem.] 1, 2; 12, 35; Ananía [1Paral.] 3, 19; 15, 18; 25, 23; 25, 25;

  [2Paral.] 16, 7; [3Ezd.] 5, 26; 9, 21; 9, 29; 9, 49; 10, 20; [Cînt. trei tin.] 1, 57; [Dan.] 1, 6; 1, 11; 1, 19; [Ezd.] 10, 28; [Idt.] 8, 1; [Ier.] 28, 1; 28, 5; 28, 10; 28, 11; 28, 12; 28, 13; [Iosip] 18, 12; [Neem.] 3, 8; 3, 30; 8, 6; 10, 16; 10, 23; 11, 32; 12, 12; 12, 40; [Tov.] 5, 12;

  Ananías [1Paral.] 8, 24; 25, 4; [3Ezd.] 9, 43; [Iosip] 16, 21;

  Ananíei [1Paral.] 3, 21; [2Paral.] 26, 11; [Ier.] 28, 15; 35, 4; 36, 12; [Neem.] 3, 23;

  Ananii [Ier.] 37, 12; Ananíia [1Mac.] 2, 59; [Tov.] 5, 14; Ananson-Thamar [Fac.] 14, 7; Anaréth [Ios.] 19, 20; Anas [2Ezd.] 1, 106; Anathathías [1Paral.] 8, 24; Anáthema [Ios.] 22, 20; [Num.] 21, 3; Anathoth [1Paral.] 6, 60; 7, 8; 27, 12; [3Ezd.] 5,

  33; [3Reg.] 2, 26; [Ezd.] 2, 23; [Ier.] 11, 21; 11, 23; 29, 22; 32, 7; 32, 8; [Ios.] 21, 18; [Is.] 10, 30; [Neem.] 7, 27;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 11

  Anathóth [Ier.] 1, 1; [Neem.] 10, 19; 10, 19; 11, 32; Anav [Ios.] 15, 50; Anavía [Neem.] 7, 33; Andelívan [Ios.] 9, 1; Andilívan [Deut.] 11, 24; Andilívanul [Deut.] 3, 25; [Ios.] 1, 4; Andioh [1Mac.] 3, 33; Andioh cel Epifanis [1Mac.] 1, 11; Andronic [2Mac.] 4, 31; Andrónic [2Mac.] 4, 34; 5, 23; Anea [Neem.] 10, 22; Anemeleh [4Reg.] 17, 31; Anesar [1Paral.] 3, 18; Anev [Ios.] 15, 50; Anghé [Fac.] 13, 3; Anghéth [3Reg.] 1, 11; Anghis [Fac.] 46, 16; Anghith [1Paral.] 3, 2; Anhus [1Reg.] 21, 10; 21, 14; 27, 2; 27, 3; 27, 5;

  27, 9; 27, 10; 27, 10; 27, 12; 28, 1; 28, 2; 28, 2; 29, 2; 29, 3; 29, 6; 29, 8; 29, 9; [3Reg.] 2, 39; 2, 40;

  Anifanes [Neem.] 8, 9; Aniil [1Paral.] 7, 39; [Num.] 34, 23; Anir [Iez.] 27, 5; Anna [1Reg.] 1, 2; 1, 2; 1, 5; 1, 8; 1, 18; 1, 19;

  2, 1; [Tov.] 1, 17; 2, 1; 5, 22; 14, 16; Anná [1Reg.] 1, 9; 1, 15; 1, 22; 1, 25; 2, 21;

  [3Reg.] 15, 10; 15, 13; [Tov.] 1, 9; 2, 11; 11, 3; 11, 6; Annaran [1Mac.] 2, 5; Ánnas [3Ezd.] 9, 32; Ánnii [1Reg.] 1, 5; Annon [2Reg.] 10, 1; 10, 2; 10, 3; 10, 4; Annos [3Ezd.] 9, 34; Ano [3Reg.] 12, 24; Anó [3Reg.] 12, 24; 12, 24; Anon [1Paral.] 8, 12; [Neem.] 3, 30; Anov [Ios.] 11, 21; Antioh [1Mac.] 1, 22; 3, 27; 6, 1; 6, 15; 6, 16; 6,

  17; 6, 55; 7, 2; 8, 6; 11, 39; 11, 54; 11, 57; 12, 39; 13, 31; 15, 1; 15, 2; 15, 10; 15, 11; 15, 13; 15, 25; [2Mac.] 2, 21; 4, 7; 4, 21; 4, 37; 5, 1; 5, 5; 5, 17; 5, 21; 7, 24; 9, 1; 9, 2; 9, 19; 9, 25; 10, 13; 11, 22; 11, 27; 13, 1; 13, 3; 14, 2; [3Mac.] 1, 1; 1, 1; [Iosip] 4, 15; 4, 21; 5, 1; 5, 5; 10, 17; 17, 23; 18, 5;

  Antíoh [2Mac.] 1, 14; 1, 16; Antioh cel Epifani [2Mac.] 2, 21; Antioh cel Epifanis [2Mac.] 10, 13; Antioh Efpátor [2Mac.] 13, 1; Antioh Epifanis [1Mac.] 10, 1; [2Mac.] 4, 7; Antióhe [Iosip] 5, 16; Antiohía [1Mac.] 3, 37; 4, 36; 6, 63; 10, 68; 11,

  13; 11, 44; [2Mac.] 5, 21; 8, 35; 11, 36; 13, 23; 13, 26; 14, 27;

  Antióhida [2Mac.] 4, 30; Antiohíe [2Mac.] 4, 33; Antiohíei [1Mac.] 11, 56; Antipátron [1Mac.] 14, 22; Antípatron [1Mac.] 12, 16; Anun [Neem.] 3, 13; Ánuon [3Ezd.] 8, 50; Anur [Ezd.] 2, 51; Anús [3Ezd.] 9, 49; Aod [1Paral.] 8, 3; 8, 4; 8, 12; [Fac.] 46, 10; [Ieş.]

  6, 15; [Jud.] 3, 15; 3, 16; 3, 18; 3, 19; 3, 20; 3, 20; 3, 21; 3, 23; 3, 23; 3, 26; 3, 27; 3, 30; 4, 1;

  Aód [1Paral.] 7, 10; Aodon [1Paral.] 8, 12; Aoh [4Reg.] 15, 29; Aoridis [Fac.] 46, 16; Aoth [Ier.] 48, 5; Apámi [3Ezd.] 4, 29; Apfu [Ios.] 12, 17; Apfus [1Mac.] 2, 5; Ápis [Ier.] 46, 15; Apolofani [2Mac.] 10, 37; Apolónie [1Mac.] 3, 10; 10, 69; 10, 77; 10, 79;

  [2Mac.] 3, 5; 3, 7; 4, 4; 4, 21; 5, 24; 12, 2; [Iosip] 4, 2; 4, 10; 4, 11; 4, 13; [Iosip] 4, 4; 4, 8;

  Araá [1Paral.] 2, 52; Araam [1Paral.] 2, 46; Arad [1Paral.] 8, 15; [Fac.] 36, 39; 46, 22; [Num.]

  21, 1; 33, 40; Aradion [Fac.] 10, 18; Arádu [Num.] 34, 4; Arahá [1Paral.] 8, 37; Araía [Neem.] 10, 2; Aram [1Paral.] 1, 17; 2, 9; 2, 10; 2, 23; 2, 25; 2,

  27; 7, 34; 23, 9; [Fac.] 10, 22; [Is.] 7, 1; 7, 2; 7, 8; [Rut] 4, 19; 4, 19;

  Aramá [Neem.] 7, 30; Aran [1Paral.] 1, 42; 2, 46; 5, 26; [Fac.] 11, 26;

  11, 27; 11, 27; 11, 28; 36, 28; Arapíei [Avac.] 1, 8; [Sof.] 3, 11; Ararat [4Reg.] 19, 37; Ararath [Tov.] 1, 18; Ararí [1Paral.] 11, 34; Arava [Ios.] 18, 18; Aravá [Deut.] 3, 17; Aráva [Deut.] 3, 17; Áravá [Ier.] 52, 5; Aravía [1Mac.] 11, 16; [Iez.] 27, 21; 47, 9; [Is.]

  21, 13; [Neem.] 12, 24; Aravíei [Fac.] 46, 35; [Idt.] 2, 19; [Iov] 42, 16;

  [Ps.] 71, 15; [Sof.] 3, 4; Aravoth [3Reg.] 4, 10; [4Reg.] 24, 25;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 12

  Aravoth Moav [Deut.] 34, 1; 34, 8; [Ios.] 13, 32; [Num.] 26, 3;

  Aravóth Moav [2Reg.] 17, 16; [Num.] 26, 63; Archeséos [Est.] 2, 14; Aré [1Paral.] 7, 38; Ared [Ios.] 12, 14; [Jud.] 1, 16; 7, 1; Arefthon [Avd.] 1, 20; Areilis [Fac.] 46, 16; Areraman [1Paral.] 1, 54; Ares [3Ezd.] 5, 12; [Ezd.] 2, 5; [Jud.] 8, 13; Aréta [2Mac.] 5, 8; Aréva [Ios.] 15, 60; Arfad [4Reg.] 18, 34; Arfath [Is.] 36, 19; 37, 13; 49, 22; Arfaxad [1Paral.] 1, 17; 1, 18; 1, 24; [4Reg.] 19,

  13; [Fac.] 10, 24; 11, 11; 11, 12; [Idt.] 1, 1; 1, 5; 1, 13; 1, 15;

  Arfaxadu [Fac.] 10, 22; 11, 10; 11, 13; Argov [4Reg.] 15, 25; [Deut.] 3, 4; 3, 13; 3, 14; Arhadu [Fac.] 10, 10; Arhatheu [Neem.] 14, 14; 14, 15; 14, 16; Arhavin [Ier.] 35, 2; Ariafer [1Paral.] 7, 36; Arif [4Reg.] 15, 25; [Neem.] 7, 24; Ariil [1Paral.] 11, 22; [2Reg.] 23, 30; [Is.] 15, 9;

  29, 1; 29, 2; Arimá [Jud.] 9, 41; Arioh [Dan.] 2, 16; 2, 24; 2, 25; [Fac.] 14, 1; 14,

  9; [Idt.] 1, 6; Áris [1Paral.] 9, 15; Aristóvul [2Mac.] 1, 10; Arivá [1Paral.] 11, 46; Armaná [Am.] 4, 3; Armathaim [1Reg.] 15, 34; 16, 13; 25, 1; 28, 3; Armatheánul [1Paral.] 27, 27; Armathem [1Reg.] 1, 1; 1,1; 1, 3; 1, 19; 2, 11; 7,

  17; 8, 4; 19, 18; 19, 22; Armenía [Is.] 37, 38; Armoth [Ezd.] 10, 27; Arna [Is.] 20, 1; Arnon [4Reg.] 10, 33; [Deut.] 2, 24; 2, 36; 3, 8;

  3, 12; 3, 16; 4, 48; [Ier.] 48, 20; [Ios.] 12, 1; 12, 2; 13, 9; 13, 16; 13, 16; [Is.] 16, 2; [Jud.] 11, 13; 11, 18; 11, 18; 11, 22; [Num.] 21, 13; 21, 13; 21, 14; 21, 24; 21, 26; 21, 28; 22, 36;

  Aroir [1Paral.] 5, 8; [1Reg.] 30, 28; [2Reg.] 24, 5; [4Reg.] 10, 33; [Deut.] 2, 9; 2, 18; 2, 29; 2, 36; 3, 12; 4, 48; [Ier.] 48, 19; [Ios.] 12, 2; 13, 9; 13, 16; 13, 25; [Jud.] 11, 26; 11, 33; [Num.] 21, 26; 32, 34;

  Arom [3Ezd.] 5, 27; Aroniim [Is.] 15, 5; Arravíei [Fac.] 45, 10; Arsá [Ezd.] 2, 52;

  Arsáchi [1Mac.] 14, 3; Arsáchis [1Mac.] 14, 2; Arsafáth [Num.] 33, 23; 33, 24; Arsastha [Neem.] 7, 70; Arsenain [Num.] 34, 10; Arsenoí [3Mac.] 1, 4; Arseu [Est.] 10, 9; Arsifurith [3Ezd.] 5, 29; Arsinoí [3Mac.] 1, 1; Artaxerx [3Ezd.] 7, 4; [Est.] 2, 9; 2, 17; 9, 12; Artaxerxu [2Ezd.] 1, 63; [3Ezd.] 2, 17; 2, 30; 8,

  1; 8, 6; 8, 9; 8, 10; 8, 21; [Est.] 1, 1; 1, 1; 2, 1; 2, 2; 2, 10; 3, 16; 3, 21; 4, 1; 4, 8; 4, 12; 4, 13; 7, 2; 9, 1; 11, 3; [Neem.] 14, 1; 14, 4; 14, 6; 14, 8; 14, 9; 14, 49;

  Arthasastha [Ezd.] 7, 20; Arthasasthá [Ezd.] 4, 7; 4, 11; 6, 14; 7, 1; 7, 10;

  7, 11; [Neem.] 10, 1; Aruchéon [Fac.] 10, 17; Arucheu [1Paral.] 1, 15; Arudeu [1Paral.] 1, 16; Aruezriil [Ezd.] 10, 41; Arufeu [Est.] 10, 9; Arufí [1Paral.] 12, 5; Arur [Neem.] 7, 54; Aruram [1Paral.] 8, 5; Arvath-Sagher [Zah.] 7, 2; Arvaţi [1Mac.] 5, 23; Arvíla [1Mac.] 9, 2; Arvo [Ios.] 14, 15; Arvó [Ios.] 20, 7; Arvonaí [Idt.] 2, 18; Arvuc [Fac.] 23, 2; Asá [1Paral.] 9, 16; 16, 11; [2Paral.] 14, 1; 14, 2;

  14, 10; 14, 11; 14, 13; 15, 2; 15, 8; 16, 2; 16, 4; 16, 6; 16, 7; 16, 10; 16, 10; 16, 12; 16, 13; 20, 33; [2Reg.] 23, 11; [3Reg.] 15, 8; 15, 9; 15, 11; 15, 13; 15, 16; 15, 18; 15, 18; 15, 20; 15, 22; 15, 22; 15, 24; 16, 23; 16, 28; [Ier.] 41, 9;

  Asac [1Paral.] 2, 15; Asadía [1Paral.] 3, 20; Asadiu [Var.] 1, 1; Asaf [1Paral.] 9, 15; 15, 17; 15, 19; 16, 5; 16, 5;

  16, 37; 25, 1; 25, 2; 25, 6; [2Paral.] 5, 11; 35, 15; [2Ezd.] 1, 9; [3Ezd.] 1, 13; 1, 14; 5, 51; 5, 81; [Neem.] 2, 8; 11, 17; 12, 34; 12, 45;

  Asaía [1Paral.] 9, 5; Asaías [1Paral.] 15, 6; [4Reg.] 22, 14; Asail [1Paral.] 2, 16; 8, 37; 8, 38; 9, 43; 11, 26;

  27, 7; [2Paral.] 31, 13; [2Reg.] 2, 18; 2, 18; 2, 19; 2, 20; 2, 21; 2, 23; 2, 30; 2, 32; 3, 30; 23, 24; [Ezd.] 10, 15; [Tov.] 1, 1; [Zah.] 14, 5;

  Asair [1Paral.] 7, 10;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 13

  Asalísail [Ier.] 38, 14; Asan [1Paral.] 6, 59; [Ios.] 15, 52; 19, 7; Asaná [Neem.] 3, 3; 11, 9; Asanéth [Fac.] 41, 45; Asanson-Thamar [Fac.] 14, 7; Asapfion [3Ezd.] 5, 56; Asar [1Paral.] 1, 38; [Fac.] 36, 21; 36, 30; Asará [3Ezd.] 5, 54; Asaré [2Reg.] 23, 35; Asarsú [Ios.] 15, 27; Asarsual [Neem.] 11, 27; Asarsulá [Ios.] 15, 28; Asasanthamar [2Paral.] 20, 2; Asathon [1Paral.] 4, 11; 4, 12; Asavadmá [Neem.] 8, 6; Asavanía [Neem.] 3, 10; Asavía [1Paral.] 4, 35; 27, 17; [2Paral.] 35, 9;

  [Ezd.] 10, 25; [Neem.] 3, 17; 11, 15; 12, 21; Asavias [1Paral.] 26, 30; Asavíei [Neem.] 11, 22; Asavnia [Neem.] 9, 5; Ascalon [1Mac.] 10, 86; 11, 60; 12, 33; [1Reg.] 5,

  10; [Am.] 1, 8; [Idt.] 3, 2; [Ier.] 47, 5; 47, 7; Ascalona [Jud.] 1, 18; Ascalóna [Jud.] 14, 19; Ascalónul [Ier.] 25, 20; [Sof.] 2, 4; [Zah.] 9, 5; 9, 5; Ascalónului [1Reg.] 17, 52; [2Reg.] 1, 20; [Sof.]

  2, 7; Asdom [1Paral.] 2, 24; Aseá [1Paral.] 6, 30; Aséa [1Mac.] 5, 18; Aséas [3Ezd.] 9, 32; Asedec [Is.] 19, 18; Asefá [Neem.] 7, 47; Aselmoná [Ios.] 15, 4; [Num.] 34, 4; 34, 5; Aselmoná [Num.] 33, 29; 33, 30; Asem [1Paral.] 4, 29; [Ios.] 15, 29; Asemis [2Reg.] 5, 16; Asemon [Ios.] 15, 27; Asen [Neem.] 7, 24; Asená [Ezd.] 2, 50; Asenafar [Ezd.] 4, 10; Asenar [Ios.] 15, 43; Asenéon [Fac.] 10, 17; Asergadá [Ios.] 15, 27; Aserimá [Ier.] 48, 32; Asermoth [1Paral.] 1, 20; Asersual [Ios.] 19, 3; Asersula [Ios.] 19, 5; Asevía [1Paral.] 25, 19; [Ezd.] 8, 19; [Neem.] 10,

  11; Asévian [3Ezd.] 8, 50; Asevias [1Paral.] 25, 3;

  Asevivía [3Ezd.] 8, 49; Asevoim [Ezd.] 2, 57; Asevon [Num.] 21, 25; Asfar [1Mac.] 9, 33; Asfaras [3Ezd.] 5, 8; Asfil [Fac.] 46, 22; Asgag [Neem.] 10, 15; Ashá [1Paral.] 2, 49; [Jud.] 1, 12; 1, 15; Ashan [Ios.] 15, 16; 15, 17; [Jud.] 1, 13; Ashanaz [1Paral.] 1, 6; [Fac.] 10, 3; Ashitov [Ezd.] 7, 2; Asía [3Mac.] 3, 14; Asic [1Paral.] 8, 39; Asidim [Ios.] 19, 35; Asidoth [Ios.] 11, 22; Asidóth [Ios.] 12, 8; Asidóth cea Cioplită [Deut.] 4, 49; Asidoth Fasga [Ios.] 12, 3; 13, 20; Asidoth pre Fazgá [Deut.] 3, 17; Asíei [1Mac.] 12, 39; Asifá [3Ezd.] 5, 53; Asiil [1Paral.] 4, 35; [2Paral.] 17, 8; [Iez.] 27, 19; Asiila [1Paral.] 25, 1; Asil [Fac.] 46, 25; Asim [Ezd.] 10, 33; Asimath [4Reg.] 17, 30; Asinéth [Fac.] 41, 50; 46, 20; Asir [1Paral.] 2, 2; 3, 17; 6, 22; 6, 23; 7, 40;

  [2Paral.] 30, 11; [3Reg.] 4, 16; [Deut.] 27, 13; 33, 24; [Fac.] 35, 26; 49, 20; [Ieş.] 1, 4; 6, 24; [Iez.] 48, 3; 48, 34; [Ios.] 19, 24; 19, 31; [Jud.] 1, 31; 1, 32; 5, 17; 6, 35; 7, 23; [Num.] 1, 40; 7, 72; 10, 26; 13, 14; 26, 46;

  Asirar [3Ezd.] 5, 55; Asiríei [Fac.] 28, 6; 28, 7; 33, 18; 35, 9; 35, 26;

  46, 15; 48, 7; Asiríia [4Reg.] 15, 29; Asiroth [Deut.] 2, 23; [Jud.] 4, 2; Asiróth [Jud.] 4, 13; [Num.] 11, 35; 11, 35; 13, 1;

  33, 17; 33, 18; Asis [2Paral.] 20, 17; Asivías [3Ezd.] 9, 26; Asmodeu [Tov.] 3, 8; 3, 17; Asmoth [1Paral.] 8, 36; 9, 42; 27, 25; Asna [Ios.] 15, 33; Asoath [1Paral.] 7, 33; Asom [1Paral.] 2, 25; [Fac.] 36, 34; 36, 35; 46, 24;

  [Ios.] 19, 3; Asóm [3Ezd.] 9, 33; Asomí [Iov] 42, 16; Asor [1Reg.] 12, 9; [4Reg.] 15, 29; [Jud.] 4, 2; 4,

  17; [Ios.] 11, 1; 15, 24; 15, 25; 19, 36; 19, 37; [Neem.] 11, 33;

  Asordan [4Reg.] 19, 37; [Is.] 37, 38;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 14

  Asoved [1Paral.] 3, 20; Asraí [1Paral.] 11, 37; Asriíl [1Paral.] 25, 18; Asrom [Ieş.] 6, 14; Asron [Fac.] 46, 9; 46, 12; Assalimoth [3Ezd.] 8, 41; Assamía [3Ezd.] 8, 56; Assaná [3Ezd.] 5, 54; Assarimoth [1Mac.] 4, 14; Assir [1Paral.] 6, 62; 6, 74; 12, 36; [Iez.] 48, 2;

  [Ios.] 17, 10; 19, 34; 21, 6; 21, 30; [Num.] 34, 27; [Tov.] 1, 2;

  Assiríia [Iosip] 13, 9; Assiriilor [Fac.] 2, 14; Assom [1Paral.] 1, 45; 1, 46; Assor [3Reg.] 9, 16; [Ios.] 11, 10; 11, 10; 11, 11;

  11, 13; Assuelim [1Paral.] 1, 32; Assuir [Tov.] 14, 19; Assum [Ezd.] 2, 19; Assur [2Paral.] 28, 16; 28, 20; 28, 21; 32, 4; 32,

  7; 32, 11; 32, 21; 32, 22; 33, 11; [3Ezd.] 5, 54; [Ezd.] 4, 2; 4, 6; 6, 22; [Fac.] 10, 22; [Idt.] 2, 11; 5, 1; 6, 4; 6, 19; 7, 15; 7, 18; 7, 22; 12, 12; 13, 17; 14, 2; 14, 3; 14, 12; 14, 18; 15, 7; 16, 3; [Ier.] 2, 36; 50, 17; 50, 18; [Iez.] 16, 27; 27, 23; 31, 3; 32, 22; [Is.] 31, 8; [Mih.] 5, 5; 5, 6; 5, 6; [Neem.] 9, 32; [Os.] 11, 6; 14, 4; [Plîng.] 5, 6; [Ps.] 82, 7;

  Assus [Iez.] 32, 29; Astaróth [1Reg.] 7, 4; [Deut.] 1, 4; [Fac.] 14, 5;

  [Ios.] 12, 4; 13, 12; 13, 31; [Jud.] 10, 6; [Num.] 32, 34; Astaroth [Ios.] 24, 33; Astaroth Eddar [Ios.] 18, 13; Astarta [2Paral.] 15, 16; Astartei [3Reg.] 11, 5; 11, 7; Astartí [Ios.] 24, 33; Astartii [3Reg.] 11, 33; Astartion [1Reg.] 31, 10; Astath [3Ezd.] 8, 43; Astharóth [1Paral.] 6, 71; Astiag [Bel] 1, 1; Astin [Est.] 2, 9; 2, 12; 2, 13; 2, 16; 3, 1; 3, 4; Asuiru [Dan.] 9, 1; Asur [1Paral.] 1, 17; 4, 5; 5, 6; [2Paral.] 30, 6;

  [Fac.] 10, 11; [Num.] 24, 24; Asuriim [Fac.] 25, 3; Asuv [1Paral.] 9, 14; [Neem.] 3, 11; 3, 23; 10, 23;

  11, 15 Asuvé [1Paral.] 3, 20; Asvasareth [3Ezd.] 5, 88; Asví [2Reg.] 23, 35; Atará [1Paral.] 2, 26; Atargation [2Mac.] 12, 26;

  Ataróth [1Paral.] 2, 54; [Num.] 32, 3; Ataroth [Ios.] 16, 5; 16, 7; Atem [1Paral.] 4, 23; Atharim [Num.] 21, 1; Athath [1Paral.] 4, 13; Athêa [Neem.] 11, 4; Athelía [Ezd.] 8, 7; Ather [Ios.] 15, 42; Athersasthá [Neem.] 7, 65; Athinóvie [1Mac.] 15, 28; 15, 32; Aththarátis [3Ezd.] 9, 50; Athur [Ezd.] 8, 21; Atifá [3Ezd.] 5, 55; [Ezd.] 2, 54; [Neem.] 7, 57; Atir [Neem.] 7, 21; Atirezíu [3Ezd.] 5, 23; Atitá [Ezd.] 2, 42; [Neem.] 7, 46; Atofá [Neem.] 7, 26; Attharátis [2Ezd.] 1, 107; Attharías [3Ezd.] 5, 62; Attil [Ezd.] 2, 57; Attir [Ezd.] 2, 16; Attus [Ezd.] 8, 2; [Neem.] 10, 4; 12, 2; Attuth [Neem.] 3, 10; Avá [4Reg.] 18, 34; 19, 13; Áva [Is.] 37, 13; Avad [1Paral.] 8, 16; Avadías [3Ezd.] 8, 40; Avaná [4Reg.] 5, 12; [Iez.] 20, 29; 20, 29; Avarim [Deut.] 32, 49; [Num.] 33, 48; Avatáza [Est.] 2, 10; Avdá [Neem.] 11, 17; Avdedom [1Paral.] 15, 18; 15, 25; 16, 5; 16, 38;

  16, 38; 26, 3; [2Paral.] 25, 24; Avdeméleh [Ier.] 38, 11; Avdenagó [Dan.] 1, 7; 2, 49; 3, 12; 3, 13; 3, 14;

  3, 16; 3, 19; 3, 20; 3, 24; 3, 27; 3, 27; 3, 29; 3, 30; 3, 31;

  Avdeselmá [Ezd.] 2, 58; Avdí [1Paral.] 11, 37; Avdía [1Paral.] 3, 21; 9, 43; [2Paral.] 34, 12; [Ezd.]

  8, 9; 10, 26; [Neem.] 10, 5; 10, 7; 12, 25; Avdiá [1Paral.] 8, 38; 9, 16; Avdían [2Paral.] 17, 7; Avdías [1Paral.] 7, 3; Avdidom [1Paral.] 15, 21; Avdiil [1Paral.] 5, 15; Avdiméleh [Ier.] 38, 7; 39, 6; Avdiú [3Reg.] 18, 3; 18, 3; 18, 4; 18, 5; 18, 6;

  18, 7; 18, 7; 18, 9; 18, 16; Avdó [Ios.] 21, 30; Avdom [1Paral.] 2, 18; Avdon [1Paral.] 8, 23; 8, 30; 9, 36; [Jud.] 12, 13;

  12, 15;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 15

  Aveddará [1Paral.] 13, 13; Aveddir [1Paral.] 4, 22; Avel [2Reg.] 20, 18; [3Reg.] 15, 20; [Fac.] 4, 9;

  [Jud.] 11, 33; Ável [Fac.] 4, 2; 4, 2; 4, 4; 4, 4; 4, 8; 4, 8; 4, 24;

  [Iosip] 18, 11; Aveliacnías [3Ezd.] 8, 35; Avelmain [2Paral.] 16, 4; Avelmaulá [3Reg.] 19, 16; [Jud.] 7, 22; Avelvethá [4Reg.] 15, 29; Avenézer [1Reg.] 4, 1; 5, 1; Avenir [1Reg.] 14, 51; 17, 55; 17, 55; 17, 56; 17,

  58; 20, 25; 26, 5; 26, 7; 26, 14; 26, 14; 26, 15; [2Reg.] 2, 8; 2, 12; 2, 14; 2, 17; 2, 22; 2, 23; 2, 26; 2, 29; 3, 6; 3, 7; 3, 12; 3, 20; 3, 21; 3, 21; 3, 22; 3, 24; 3, 26; 3, 27; [3Reg.] 2, 32;

  Avennir [2Reg.] 2, 20; 3, 7; 3, 8; 3, 8; 3, 16; 3, 17; 3, 19; 3, 19; 3, 23; 3, 30; 3, 32; 3, 32; 3, 33; 3, 33; 3, 37; 4, 1;

  Aver [1Paral.] 4, 18; 8, 17; 8, 22; Avesá [2Reg.] 2, 18; 2, 24; 20, 10; 23, 18; Avesaé [2Reg.] 19, 21; Avesaí [2Reg.] 20, 6; Avesalom [2Reg.] 13, 1; 13, 20; 13, 22; 13, 22;

  13, 23; 13, 24; 13, 25; 13, 26; 13, 27; 13, 28; 13, 34; 13, 37; 13, 38; 14, 21; 14, 28; 15, 2; 15, 3; 15, 31; [Ps.] 142, 0;

  Avesê [1Paral.] 19, 15; Avessa [2Reg.] 3, 30; 21, 17; Avessá [1Paral.] 11, 20; [1Reg.] 26, 6; 26, 6; 26, 7;

  26, 8; 26, 9; [2Reg.] 16, 9; 16, 10; 16, 11; Avessaí [1Paral.] 2, 16; Avessalom [1Paral.] 3, 2; [2Mac.] 11, 17; [2Reg.]

  3, 3; 13, 29; 13, 30; 14, 1; 14, 23; 14, 24; 14, 25; 14, 29; 14, 30; 14, 31; 14, 32; 14, 33; 14, 33; 15, 1; 15, 2; 15, 4; 15, 6; 15, 7; 15, 10; 15, 10; 15, 11; 15, 12; 15, 12; 15, 37; 16, 15; 16, 16; 16, 17; 16, 18; 16, 20; 16, 21; 16, 22; 16, 23; 17, 1; 17, 5; 17, 6; 17, 6; 17, 7; 17, 14; 17, 14; 17, 15; 17, 24; 17, 25; 17, 26; 18, 5; 18, 5; 18, 9; 18, 9; 18, 10; 18, 12; 18, 15; 18, 17; 18, 18; 18, 29; 18, 32; 18, 33; 18, 33; 18, 33; 18, 33; 19, 1; 19, 4; 19, 4; 19, 6; 19, 9; 19, 10; 20, 6; [3Reg.] 15, 10;

  Avgad [Ezd.] 2, 12; Avghía [3Ezd.] 5, 60; Aviá [1Paral.] 2, 24; 3, 10; 6, 28; 7, 8; [2Paral.]

  11, 19; 11, 21; 12, 16; 13, 1; 13, 2; 13, 3; 13, 4; 13, 17; 13, 19; 13, 21; 14, 1; 29, 1; [2Reg.] 14, 27; [3Reg.] 14, 1; 15, 7; 15, 28; [Neem.] 10, 7; 12, 4; 12, 17;

  Avía [3Reg.] 12, 24; [Neem.] 7, 63; Aviasaf [1Paral.] 9, 19; Aviáthar [1Paral.] 15, 11; 27, 34; [1Reg.] 22, 20;

  22, 21; 23, 6; 23, 9; 30, 7; 30, 7; [2Reg.] 15, 24; 15,

  29; 15, 35; 15, 35; 17, 15; 19, 11; 20, 25; [3Reg.] 1, 7; 1, 19; 1, 25; 1, 42; 2, 27; 2, 35; 4, 4;

  Aviázar [Ieş.] 6, 24; Avida [1Paral.] 1, 33; Avidan [Num.] 1, 11; 2, 22; 7, 60; 10, 24; Aviézec [1Reg.] 11, 8; Aviézer [1Paral.] 7, 18; 27, 12; [2Reg.] 23, 27;

  [Jud.] 6, 34; Avighéa [1Paral.] 2, 29; 3, 1; 2, 16; 2, 17; [1Reg.]

  25, 3; 25, 18; 25, 23; 25, 36; 25, 36; 25, 39; 25, 40; 25, 42; 27, 3; 30, 5; [2Reg.] 2, 2; [2Paral.] 11, 17; [2Reg.] 3, 3; 17, 25;

  Avighéii [1Reg.] 25, 14; 25, 32; Avihail [1Paral.] 5, 14; Aviia [1Reg.] 8, 2; Aviil [1Reg.] 8, 1; 14, 52; Avim [Ios.] 18, 23; Avimeil [Fac.] 10, 28; [1Paral.] 1, 22; Aviméleh [1Paral.] 18, 16; 24, 6; [1Reg.] 21, 1;

  21, 1; 21, 2; 21, 8; [2Reg.] 11, 21; 11, 22; [Fac.] 20, 2; 20, 3; 20, 4; 20, 8; 20, 9; 20, 10; 20, 14; 20, 15; 20, 17; 21, 22; 21, 25; 21, 26; 21, 29; 21, 32; 26, 1; 26, 8; 26, 9; 26, 10; 26, 11; 26, 16; 26, 26; [Jud.] 9, 1; 9, 4; 9, 6; 9, 16; 9, 18; 9, 19; 9, 20; 9, 20; 9, 22; 9, 24; 9, 27; 9, 28; 9, 29; 9, 31; 9, 34; 9, 35; 9, 38; 9, 39; 9, 40; 9, 41; 9, 44; 9, 45; 9, 48; 9, 48; 9, 50; 9, 52; 9, 52; 9, 53; 10, 1;

  Avineem [Jud.] 4, 6; 5, 12; Avinézer [1Reg.] 7, 12; Aviron [3Reg.] 16, 34; [Ios.] 6, 26; [Num.] 16, 1;

  16, 12; 16, 24; 16, 25; 16, 27; 16, 27; 26, 9; [Ps.] 105, 18; [Sir.] 46, 24;

  Avisá [1Paral.] 18, 12; Avisac [3Reg.] 1, 3; 1, 15; 2, 17; 2, 21; 2, 22; Avisué [1Paral.] 8, 4; [Ezd.] 7, 4; Avisur [1Paral.] 2, 28; 2, 29; Avital [1Paral.] 3, 3; Avithá [Fac.] 25, 4; Aviú [3Reg.] 14, 31; 15, 1; 15, 7; 15, 8; Aviud [1Paral.] 6, 3; 6, 4; 6, 5; 6, 50; 8, 3; 24, 1;

  24, 2; [Ieş.] 24, 1; 24, 9; 28, 1; [Lev.] 10, 1; [Num.] 3, 2; 3, 4; 26, 61;

  Aviudu [Ieş.] 6, 23; [Num.] 26, 60; Avlazer [4Reg.] 17, 31; Avlon [Deut.] 1, 1; Avnan [1Paral.] 2, 3; [Fac.] 14, 24; 38, 9; [Num.]

  16, 1; Avor [4Reg.] 17, 6; 18, 11; Avóth Iair [Deut.] 3, 14; Avraam [1Paral.] 1, 27; 1, 27; 1, 31; 1, 34; 29,

  18; [2Mac.] 1, 2; [2Paral.] 30, 6; [4Reg.] 13, 23; [Cînt. trei tin.] 1, 8; [Deut.] 9, 27; [Est.] 5, 16; [Fac.] 17, 9; 17, 17; 17, 18; 17, 19; 17, 23; 17, 24; 17, 26; 18, 6;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 16

  18, 7; 18, 11; 18, 13; 18, 16; 18, 17; 18, 18; 18, 19; 18, 22; 18, 23; 18, 27; 18, 33; 18, 33; 19, 27; 19, 29; 20, 1; 20, 2; 20, 9; 20, 10; 20, 11; 20, 15; 20, 17; 21, 4; 21, 5; 21, 9; 21, 12; 21, 14; 21, 22; 21, 24; 21, 25; 21, 27; 21, 29; 21, 30; 21, 33; 21, 34; 22, 1; 22, 1; 22, 1; 22, 3; 22, 4; 22, 5; 22, 6; 22, 7; 22, 8; 22, 9; 22, 10; 22, 11; 22, 11; 22, 13; 22, 13; 22, 14; 22, 15; 22, 19; 22, 19; 22, 23; 23, 2; 23, 3; 23, 3; 23, 7; 23, 8; 23, 10; 23, 12; 23, 16; 23, 19; 24, 1; 24, 6; 24, 12; 24, 12; 24, 14; 24, 44; 24, 48; 25, 5; 25, 8; 25, 10; 25, 10; 25, 11; 26, 5; 26, 18; 26, 18; 26, 24; 31, 42; 35, 27; 48, 15; 48, 16; 49, 30; 49, 31; 50, 13; [Ieş.] 2, 25; 6, 3; 32, 12; [Iez.] 33, 24; [Ios.] 24, 3; [Iosip] 13, 17; 14, 20; 16, 20; 16, 25; 17, 6; [Is.] 29, 22; 51, 2; 63, 16; [Neem.] 9, 7; 9, 7; [Ps.] 104, 41; [Sir.] 45, 19; 45, 25;

  Avraám [1Mac.] 2, 52; [Fac.] 17, 5; Avráam [Fac.] 17, 22; 21, 3; 21, 8; 21, 28; 24, 1;

  24, 2; 24, 42; 25, 1; 25, 6; 25, 19; [Idt.] 8, 23; Avram [Fac.] 11, 26; 11, 27; 11, 29; 11, 31; 12, 4;

  12, 4; 12, 5; 12, 6; 12, 7; 12, 9; 12, 10; 12, 11; 12, 11; 12, 14; 12, 18; 12, 20; 13, 1; 13, 2; 13, 4; 13, 5; 13, 8; 13, 12; 13, 18; 14, 12; 14, 14; 14, 19; 14, 19; 14, 21; 14, 22; 14, 23; 15, 1; 15, 1; 15, 2; 15, 3; 15, 6; 15, 11; 15, 13; 16, 2; 16, 3; 16, 3; 16, 5; 16, 6; 16, 15; 16, 16; 17, 1; 17, 3; 17, 5; [Iov] 42, 16;

  Avranítidei [Iez.] 47, 17; 47, 19; Avsítidei [Iov] 1, 1; 42, 16; Avsitídei [Iov] 32, 2; Avtéas [3Ezd.] 9, 49; Avuthá [4Reg.] 18, 2; Avvacum [Avac.] 1, 1; [Bel] 1, 40; 1, 41; 1, 42; 1,

  44; 1, 46; Avvaoth [Ezd.] 2, 43; Avvedom [1Paral.] 15, 24; Azáer [1Paral.] 9, 41; 9, 42; Azail [1Paral.] 23, 9; [2Paral.] 22, 6; [3Ezd.] 9, 14;

  19, 15; [3Reg.] 15, 18; 19, 17; [4Reg.] 8, 8; 8, 9; 8, 12; 8, 13; 8, 15; 8, 28; 8, 29; 9, 15; 9, 16; 10, 32; 12, 17; 12, 17; 12, 17; 13, 3; 13, 22; 13, 24; 13, 25; [Am.] 1, 4;

  Azáilos [3Ezd.] 9, 35; Azamoth [Neem.] 7, 28; Azan [Ios.] 6, 26; Azanoth Thavor [Ios.] 19, 34; Azariá [1Paral.] 6, 10; Azaría [1Mac.] 5, 56; [1Paral.] 2, 8; 2, 38; 2, 39;

  9, 11; [2Paral.] 15, 1; 21, 2; 21, 2; 23, 1; 23, 1; 24, 20; 28, 12; 29, 12; 31, 10; 31, 13; [3Ezd.] 1, 14; 9, 43; [3Reg.] 4, 2; 4, 5; [4Reg.] 14, 21; 15, 1; 15, 7; 15, 8; 15, 34; [Cînt. trei tin.] 1, 1; 1, 19; 1, 57; [Dan.] 1, 6; 1, 11; 1, 19; [Ezd.] 7, 1; [Ier.] 43, 2; [Iosip] 18, 12; [Neem.] 3, 23; 7, 7; 8, 9; 10, 2; 10, 9; 12, 33; [Tov.] 5, 12; 5, 12; 6, 6; 6, 13; 7, 10; 9, 1;

  Azarían [1Paral.] 6, 9; 6, 10; 6, 13; Azarías [1Paral.] 6, 9; 6, 11; 6, 14; 8, 38; 9, 43;

  [1Mac.] 5, 60; [3Ezd.] 9, 49; [Iosip] 16, 21; Azaríei [2Paral.] 15, 8; [4Reg.] 15, 6; 15, 11; Azaríia [1Mac.] 2, 59; Azariil [1Paral.] 27, 22; Azários [3Ezd.] 9, 21; Azecá [Neem.] 11, 30; Azefcá [3Reg.] 22, 42; Ázer [1Paral.] 12, 9; Azerá [1Paral.] 9, 12; Azgad [Ezd.] 8, 12; Aziá [Neem.] 11, 4; Azía [Ezd.] 10, 25; Azicá [1Reg.] 17, 1; [2Paral.] 11, 8; [Ier.] 34, 7; Azíca [Ios.] 10, 10; 10, 11; 15, 35; Aziil [1Paral.] 24, 23; Azitas [3Ezd.] 5, 24; Azíu [3Ezd.] 5, 54; Azmoth [1Paral.] 11, 33; [Ezd.] 2, 24; Azmóth [Neem.] 12, 29; Azó [Ezd.] 2, 49; Azor [Ier.] 28, 1; [Ios.] 12, 19; Azot [1Mac.] 11, 4; [1Reg.] 5, 1; 5, 4; 5, 5; 5, 6;

  [Am.] 1, 8; [Idt.] 3, 2; Azót [1Mac.] 5, 68; Ázot [1Mac.] 10, 77; 10, 78; 10, 83; [Is.] 20, 1; Azótul [1Mac.] 10, 84; [Jud.] 1, 18; Ázotul [1Mac.] 11, 4; [Is.] 20, 1; [Sof.] 2, 4; Azótului [1Mac.] 4, 14; 9, 15; 14, 34; 16, 10;

  [1Reg.] 5, 7; [2Paral.] 26, 6; 26, 6; [Ier.] 25, 20; Azricam [1Paral.] 9, 14; Azur [Neem.] 3, 19; Azuran [3Ezd.] 5, 25; Azuvá [1Paral.] 2, 18; 2, 19; [2Paral.] 20, 32; Azuz [1Paral.] 5, 8; Azvan [Fac.] 36, 26; Azzur [Neem.] 10, 17; Caath [1Paral.] 6, 1; 6, 16; 6, 18; 6, 22; 6, 23; 6,

  33; 6, 61; 6, 66; 6, 70; 23, 6; [Ios.] 21, 26; [Num.] 26, 59;

  Caáth [Ieş.] 6, 16; [Ios.] 21, 5; 21, 20; [Num.] 3, 17; 3, 29; 4, 2; 4, 4; 4, 38;

  Cáathos [3Ezd.] 9, 31; Cachor [Neem.] 10, 12; Caddis [Ps.] 28, 7; Cades [Ios.] 20, 7; Cadimin [Jud.] 5, 21; Cadimoth [1Paral.] 6, 79; Cadis [1Mac.] 11, 63; [Deut.] 1, 46; 32, 51; [Fac.]

  14, 7; 16, 14; 20, 1; [Iez.] 48, 28; [Ios.] 15, 1; 15, 3; [Jud.] 4, 9; 11, 16; 11, 17; [Num.] 13, 27; 20, 1; 20, 14; 20, 16; 20, 22; 27, 14; 32, 8; 33, 36; 33, 37; 34, 4;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 17

  Cádis [1Mac.] 11, 73; [1Paral.] 6, 76; 6, 77; [Idt.] 1, 8;

  Cadis lui Varní [Num.] 34, 4; Cadis-Varni [Deut.] 1, 19; 9, 23; [Idt.] 5, 12;

  [Ios.] 10, 41; 14, 6; 14, 7; [Num.] 32, 8; Cadis-Varní [Deut.] 1, 2; 2, 14; [Ios.] 15, 3; Cadmiil [3Ezd.] 5, 50; 5, 80; [Ezd.] 2, 40;

  [Neem.] 9, 4; 9, 5; 10, 9; 12, 8; 12, 24; Cadminá [2Ezd.] 1, 40; Cadoil [Ezd.] 3, 9; Cafiras [3Ezd.] 5, 36; Cafthoriim [1Paral.] 1, 12; Cain [Fac.] 4, 1; Cáin [Fac.] 4, 2; 4, 5; 4, 5; 4, 8; 4, 9; 4, 15; 4,

  16; 4, 23; 4, 24; [Iosip] 18, 11; Cainan [1Paral.] 1, 2; 1, 18; 1, 18; 1, 24; [Fac.] 5,

  9; 5, 10; 5, 12; 5, 13; 10, 22; 10, 24; 10, 24; 11, 12; 11, 13; 11, 14; 11, 14;

  Calamolálu [3Ezd.] 5, 43; Calani [Am.] 6, 2; Calhad [1Paral.] 2, 6; Calisten [2Mac.] 8, 33; Callaí [Neem.] 12, 20; Camon [Jud.] 10, 5; Camptas [Neem.] 8, 9; Camuil [Fac.] 22, 21; [Num.] 34, 24; Caná [Ios.] 16, 8; Canaí [Ios.] 19, 28; Canath [1Paral.] 2, 23; Canáth [Num.] 32, 42; Cané [Ios.] 17, 9; Capadochíia [Deut.] 2, 23; Cappadochía [Am.] 9, 7; Caravasíon [3Ezd.] 9, 34; Carcal [Jud.] 8, 10; Carchínului [2Mac.] 12, 26; Cáred [Neem.] 12, 20; Carem [Ios.] 15, 60; Carhamis [3Ezd.] 1, 23; Carhidon [Is.] 23, 6; 23, 10; Carhidónului [Is.] 23, 1; 23, 14; Caría [Ier.] 40, 13; Cariath Argósefer [Jud.] 1, 10; Cariathaim [1Paral.] 6, 76; [Ier.] 48, 23; [Num.]

  32, 37; Cariatharim [Jud.] 18, 12; Cariatharvée [Neem.] 11, 25; Cariatharvoc [Ios.] 21, 11; Cariathem [Ier.] 48, 1; Cariathiarim [1Paral.] 2, 52; 2, 53; [1Reg.] 7, 1;

  7, 2; [2Paral.] 1, 4; [Ezd.] 2, 25; [Neem.] 7, 29; Cariáthiarim [1Paral.] 2, 50; [1Reg.] 6, 21; [Am.]

  1, 1; [Ier.] 26, 20; [Ios.] 3, 16; 18, 14;

  Cariathiorios [3Ezd.] 5, 35; Cariathvaal [Ios.] 15, 60; 18, 14; 18, 15; Carié [Ier.] 41, 11; Cariia [4Reg.] 24, 43; Caríia [1Mac.] 15, 23; [Ier.] 40, 8; Cariiatharim [Jud.] 18, 12; Carioth [Ier.] 48, 24; 48, 41; Caríthiarim [Ios.] 13, 19; Carmélul [Naum] 1, 4; Carmí [3Ezd.] 5, 49; Carmil [1Reg.] 15, 12; 25, 2; 25, 2; 25, 5; 25, 7;

  25, 40; 30, 29; [2Paral.] 26, 10; [3Reg.] 18, 42; [Ier.] 2, 7; 50, 19; [Is.] 32, 16;

  Carmílul [Cînt.] 7, 5; [Ier.] 46, 18; [Ios.] 19, 26; [Is.] 33, 9;

  Carmilul [Ier.] 4, 26; Carmilului [3Reg.] 18, 19; 18, 20; [4Reg.] 19, 23;

  [Am.] 1, 2; 9, 3; Carmílului [4Reg.] 2, 25; 4, 24; 4, 25; [Idt.] 1, 8;

  [Is.] 35, 2; [Mih.] 7, 14; Carnain [1Mac.] 5, 26; 5, 44; [Fac.] 14, 5; Carnion [2Mac.] 12, 21; Carthá [Ios.] 21, 34; Carthan [Ios.] 21, 32; Casíia [Iov] 42, 13; Casim [Ios.] 19, 13; Casóa [2Reg.] 23, 13; Cáspin [2Mac.] 12, 13; Cataáth [Num.] 33, 26; 33, 27; Cathuá [3Ezd.] 5, 54; Cattath [Ios.] 19, 15; Cavasail [2Reg.] 23, 20; Cavsaim [Ios.] 21, 22; Cavseil [Ios.] 15, 21; Cavzeil [Neem.] 11, 25; Cea de Sus Vethoron [Ios.] 21, 22; Chedem [Ier.] 49, 27; [Iez.] 25, 4; 25, 10; Chedes [1Paral.] 6, 72; [Ios.] 12, 22; 15, 23; 19,

  37; 21, 32; [Jud.] 4, 6; 4, 10; 4, 11; Chedimoth [Ios.] 13, 18; Chedmá [1Paral.] 1, 30; [Fac.] 25, 15; Chedmóth [Deut.] 2, 26; Chedron [1Mac.] 15, 40; 16, 9; Chedrónul [1Mac.] 15, 39; Chefíra [Ios.] 9, 17; Chehar [2Reg.] 18, 23; Cheila [1Paral.] 4, 19; [1Reg.] 23, 1; 23, 2; 23, 3;

  23, 4; 23, 5; 23, 5; 23, 6; 23, 7; 23, 8; 23, 10; 23, 12; 23, 13; 23, 13; [Neem.] 3, 18;

  Cheilá [Neem.] 3, 17; Chelat [Ios.] 15, 44; Chelom [1Paral.] 6, 58; Chená [Jud.] 4, 11;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 18

  Chendevéi [1Mac.] 15, 38; Chendeveu [1Mac.] 16, 8; Chendevéu [1Mac.] 15, 40; 16, 1; Chenez [4Reg.] 15, 29; [Fac.] 36, 11; 36, 15; 36, 42; Chenéz [1Paral.] 1, 36; 4, 15; Chenezí [1Paral.] 4, 12; Chercon [Ezd.] 2, 56; Chesion [Ios.] 19, 20; Chevdaam [4Reg.] 15, 10; Chíamon [Idt.] 7, 3; Chidar [1Paral.] 1, 29; [Cînt.] 1, 4; Fac.] 25, 13;

  [Ier.] 2, 10; 49, 27; 49, 27; [Iez.] 27, 21; [Is.] 21, 15; 21, 16; 42, 11; 60, 7; [Ps.] 119, 5;

  Chidíos [Tov.] 1, 2; Chidon [1Paral.] 13, 9; Chifíra [Neem.] 7, 29; Chilan [3Ezd.] 5, 24; Chilichía [1Mac.] 11, 14; [2Mac.] 4, 36; [Idt.] 1, 7; Chilichíei [Idt.] 1, 11; 2, 15; 2, 18; Chína [Ios.] 15, 22; Chineu [1Reg.] 15, 6; [Num.] 24, 21; Chinéu [Jud.] 4, 11; Chinezeanului [Ios.] 14, 13; 14, 14; Chinezeul [Ios.] 14, 6; Chíprii [2Mac.] 4, 29; Chípros [1Mac.] 15, 23; Chíprul [2Mac.] 10, 13; Chir [2Ezd.] 1, 19; [3Ezd.] 2, 10; 2, 11; 5, 78; 5,

  89; 6, 17; 6, 17; 6, 18; 6, 24; 6, 24; [Bel] 1, 1; [Ezd.] 5, 17; 6, 3;

  Chiramá [3Ezd.] 5, 39; Chiras [3Ezd.] 5, 53; Chiríni [1Mac.] 15, 23; Chiros [3Ezd.] 2, 3; Chíros [2Paral.] 36, 23; [3Ezd.] 2, 1; 4, 44; 4, 57;

  4, 57; 5, 90; [Ezd.] 1, 2; 1, 7; 1, 8; 4, 3; 5, 13; 5, 14; [Neem.] 7, 48;

  Chis [1Paral.] 8, 30; 8, 33; 8, 33; 9, 36; 9, 39; 9, 39; 11, 28; 12, 1; 23, 21; [1Reg.] 9, 1; 9, 3; 10, 12; 14, 52; [2Paral.] 29, 12;

  Chison [3Reg.] 18, 40; [Ios.] 21, 28; [Jud.] 4, 7; 5, 21; 5, 21;

  Chisson [Ps.] 82, 8; Chitar [Neem.] 7, 49; Chitav [3Ezd.] 5, 53; Cleopátra [1Mac.] 10, 57; 10, 58; [Est.] 11, 11; Cleopatra [Neem.] 14, 55; Cnidon [1Mac.] 15, 23; Có [1Mac.] 15, 23; Cointu Memmiu [2Mac.] 11, 34; Colía [Ezd.] 10, 23; [Neem.] 11, 7; Cólios [3Ezd.] 9, 23; Coré [1Paral.] 1, 35; 2, 43; 6, 22; 9, 19; 26, 1; 26,

  19; [Ieş.] 6, 21; [Num.] 16, 1; 16, 5; 16, 6; 16, 8; 16,

  16; 16, 19; 16, 24; 16, 27; 16, 32; 16, 40; 16, 49; 26, 10; 26, 58; 27, 3; [Ps.] 41, 0; 43, 0; 44, 0; 47, 0; 48, 0; 83, 0; 84, 0; 86, 0; 87, 0; [Sir.] 46, 24;

  Cornul Amalthíei [Iov] 42, 13; Corvé [3Ezd.] 5, 16; Cratíta [2Mac.] 4, 29; Criez [1Paral.] 1, 53; Crit [1Mac.] 10, 67; Crítul [Sof.] 2, 6; Cufá [Ezd.] 2, 51; Culom [Ios.] 15, 60; Cuth [Iez.] 23, 23; Cuthá [3Ezd.] 5, 55; Dacoví [3Ezd.] 5, 52; Dadanim [1Paral.] 9, 18; Dadé [1Paral.] 2, 31; Dadeu [3Ezd.] 8, 48; Dadéu [3Ezd.] 8, 48; Daffuth [Ios.] 16, 8; Dafni [2Mac.] 4, 33; Dagon [1Mac.] 10, 84; [1Reg.] 5, 2; 5, 3; 5, 3; 5,

  4; 5, 5; 5, 7; [Iez.] 20, 46; [Is.] 46, 1; Dail [Num.] 3, 24; Dalaaf [Jud.] 1, 31; Dalaan [Ios.] 15, 38; Daleá [1Paral.] 3, 23; [Ezd.] 2, 60; [Ier.] 36, 25; Dalêa [Neem.] 6, 10; 7, 62; Daléas [Ier.] 36, 12; Daliá [1Paral.] 4, 19; Dalida [Jud.] 16, 14; Dalidá [Jud.] 16, 4; 16, 6; 16, 10; 16, 12; 16, 13;

  16, 13; 16, 15; 16, 18; 16, 20; Dalol [Ios.] 21, 35; Daluía [1Paral.] 3, 1; [2Reg.] 3, 3; Damasc [1Mac.] 11, 62; 12, 32; [2Paral.] 28, 5;

  [4Reg.] 16, 11; 16, 11; [Am.] 3, 12; 5, 27; Damascos [Fac.] 15, 2; Damascu [1Paral.] 18, 5; 18, 6; [2Paral.] 16, 2;

  28, 20; [2Reg.] 8, 6; [3Reg.] 15, 18; 20, 34; [4Reg.] 8, 7; 16, 9; 16, 10; 16, 10; 16, 11; [Is.] 17, 3; [Zah.] 9, 1;

  Damascul [2Paral.] 28, 20; [4Reg.] 14, 28; [Idt.] 1, 7; 15, 6; [Ier.] 49, 22; 49, 23; [Iez.] 27, 18; [Is.] 7, 8; 10, 9; 17, 1; [Sof.] 2, 9;

  Damascului [2Paral.] 28, 23; [2Reg.] 8, 5; [3Reg.] 19, 15; [4Reg.] 5, 12; 8, 9; [Cînt.] 7, 4; [Fac.] 14, 15; [Idt.] 2, 20; [Ier.] 49, 26; [Iez.] 47, 17; 47, 18; 47, 19; 48, 1; [Is.] 7, 8; 8, 4;

  Damasec [3Reg.] 11, 14; 11, 23; 11, 23; Damná [Ios.] 21, 35; Dan [Am.] 8, 14; [1Paral.] 2, 2; 21, 2; [2Paral.] 16,

  4; 30, 5; [1Reg.] 3, 20; [2Reg.] 3, 10; 6, 19; 17, 11; 20, 18; 21, 11; 24, 2; 24, 15; [3Reg.] 4, 26; 12, 29; 12, 30; 15, 20; [4Reg.] 10, 29; 23, 8; [Deut.] 27, 13;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 19

  33, 22; 34, 1; [Fac.] 14, 15; 30, 5; 35, 25; 49, 17; [Ier.] 4, 15; 8, 16; [Ieş.] 1, 4; [Iez.] 27, 19; 48, 1; 48, 32; [Ios.] 19, 40; 19, 47; 19, 47; 19, 47; 19, 48; [Jud.] 5, 17; 18, 29; 18, 30; 20, 1; [Num.] 7, 66;

  Danidan [2Reg.] 24, 6; Daniil [1Mac.] 2, 60; [3Mac.] 6, 7; [Bel] 1, 2; 1, 4;

  1, 8; 1, 10; 1, 11; 1, 13; 1, 15; 1, 17; 1, 20; 1, 21; 1, 23; 1, 28; 1, 30; 1, 31; 1, 35; 1, 37; 1, 39; 1, 44; 1, 44; 1, 45; 1, 46; 1, 47; 1, 47; 1, 48; [Dan.] 1, 6; 1, 8; 1, 9; 1, 11; 1, 11; 1, 17; 1, 19; 1, 21; 2, 13; 2, 14; 2, 16; 2, 17; 2, 18; 2, 19; 2, 24; 2, 25; 2, 27; 2, 48; 2, 49; 2, 49; 4, 5; 4, 15; 4, 16; 5, 13; 5, 14; 5, 14; 5, 19; 5, 31; 6, 2; 6, 3; 6, 10; 6, 11; 6, 13; 6, 14; 6, 16; 6, 17; 6, 18; 6, 20; 6, 20; 6, 21; 6, 23; 6, 23; 6, 24; 6, 27; 6, 28; 7, 1; 7, 2; 7, 15; 7, 28; 8, 1; 8, 15; 8, 27; 9, 2; 9, 22; 10, 2; 10, 7; 10, 11; 10, 12; 12, 4; 12, 5; 12, 9; [Ezd.] 8, 2; [Iez.] 14, 14; 14, 20; 28, 3; [Iosip] 16, 3; 16, 21; 18, 13; [Neem.] 10, 6; 10, 7; [Sus.] 1, 44; 1, 51; 1, 54; 1, 59; 1, 62; 1, 64;

  Darále [1Paral.] 2, 6; Darcon [Neem.] 7, 59; Darda [3Reg.] 4, 31; Darie [Ezd.] 6, 13; Dárie [1Mac.] 1, 1; 12, 7; [2Ezd.] 1, 21; 1, 33; 1,

  57; [3Ezd.] 3, 1; 3, 3; 3, 5; 3, 7; 4, 47; 5, 2; 5, 6; 6, 8; 6, 23; 6, 33; 7, 1; 7, 4; [Dan.] 5, 33; 6, 6; 6, 9; 6, 25; [Ezd.] 5, 5; 6, 1; 6, 12;

  Dása [Fac.] 10, 19; Dasê [2Reg.] 24, 6; Dasí [Fac.] 10, 12; Dathan [Num.] 16, 1; 16, 12; 16, 25; 16, 24; 16,

  27; 16, 27; 26, 9; [Ps.] 105, 18; [Sir.] 46, 24; Dathav [Ios.] 21, 28; Dáthema [1Mac.] 5, 9; Daus [Ezd.] 8, 30; David [1Mac.] 2, 31; 2, 57; 4, 30; 7, 32; 14, 36;

  [1Paral.] 2, 15; 4, 31; 6, 31; 9, 23; 11, 1; 11, 3; 11, 3; 11, 4; 11, 5; 11, 5; 11, 5; 11, 7; 11, 7; 11, 9; 11, 13; 11, 15; 11, 16; 11, 17; 11, 18; 11, 18; 11, 25; 12, 1; 12, 8; 12, 17; 12, 18; 12, 18; 12, 19; 12, 19; 12, 20; 12, 21; 12, 22; 12, 23; 12, 31; 12, 38; 12, 38; 12, 39; 13, 1; 13, 2; 13, 5; 13, 6; 13, 6; 13, 8; 13, 11; 13, 12; 13, 12; 13, 12; 14, 1; 14, 2; 14, 3; 14, 8; 14, 8; 14, 8; 14, 10; 14, 11; 14, 11; 14, 12; 14, 14; 14, 16; 14, 17; 15, 1; 15, 2; 15, 3; 15, 4; 15, 11; 15, 16; 15, 25; 15, 27; 15, 27; 15, 29; 15, 29; 16, 1; 16, 2; 16, 7; 16, 43; 17, 1; 17, 1; 17, 2; 17, 4; 17, 7; 17, 15; 17, 18; 18, 1; 18, 2; 18, 3; 18, 4; 18, 4; 18, 5; 18, 6; 18, 6; 18, 7; 18, 8; 18, 9; 18, 10; 18, 11; 18, 13; 18, 14; 19, 2; 19, 2; 19, 3; 19, 6; 19, 8; 19, 17; 19, 18; 19, 19; 20, 1; 20, 2; 20, 3; 20, 3; 20, 6; 21, 1; 21, 2; 21, 8; 21, 9; 21, 10; 21, 11; 21, 13; 21, 16; 21, 16; 21, 17; 21, 18; 21, 19; 21, 21; 21, 21; 21, 22; 21, 23;

  21, 24; 21, 25; 21, 26; 21, 27; 21, 29; 22, 1; 22, 2; 22, 5; 22, 5; 22, 7; 22, 17; 23, 1; 23, 6; 23, 25; 24, 3; 25, 1; 26, 26; 26, 32; 27, 18; 27, 23; 27, 24; 27, 32; 28, 1; 28, 2; 28, 11; 28, 19; 28, 20; 29, 1; 29, 10; 29, 10; 29, 20; 29, 21; 29, 23; 29, 24; 29, 26; 29, 29; [1Reg.] 16, 12; 16, 13; 16, 19; 16, 21; 16, 22; 16, 23; 17, 12; 17, 12; 17, 13; 17, 17; 17, 19; 17, 20; 17, 23; 17, 26; 17, 28; 17, 31; 17, 32; 17, 33; 17, 34; 17, 37; 17, 37; 17, 38; 17, 38; 17, 39; 17, 39; 17, 41; 17, 42; 17, 43; 17, 43; 17, 43; 17, 44; 17, 45; 17, 48; 17, 49; 17, 50; 17, 51; 17, 54; 17, 55; 17, 58; 17, 60; 18, 1; 18, 3; 18, 4; 18, 5; 18, 7; 18, 9; 18, 11; 18, 11; 18, 11; 18, 14; 18, 16; 18, 17; 18, 18; 18, 20; 18, 21; 18, 23; 18, 24; 18, 25; 18, 27; 18, 28; 18, 29; 18, 30; 19, 1; 19, 2; 19, 4; 19, 4; 19, 5; 19, 7; 19, 7; 19, 8; 19, 9; 19, 10; 19, 10; 19, 10; 19, 12; 19, 14; 19, 15; 19, 18; 19, 18; 19, 19; 19, 20; 19, 22; 20, 1; 20, 3; 20, 4; 20, 5; 20, 6; 20, 10; 20, 11; 20, 12; 20, 12; 20, 16; 20, 24; 20, 28; 20, 33; 20, 34; 20, 39; 20, 41; 20, 41; 20, 42; 21, 1; 21, 2; 21, 5; 21, 8; 21, 9; 21, 10; 21, 11; 21, 11; 21, 12; 22, 1; 22, 4; 22, 5; 22, 5; 22, 6; 22, 14; 22, 17; 22, 22; 23, 2; 23, 4; 23, 5; 23, 5; 23, 6; 23, 6; 23, 7; 23, 8; 23, 9; 23, 10; 23, 12; 23, 13; 23, 13; 23, 14; 23, 15; 23, 15; 23, 16; 23, 18; 23, 19; 23, 24; 23, 25; 23, 26; 23, 26; 24, 1; 24, 2; 24, 3; 24, 4; 24, 5; 24, 7; 24, 8; 24, 9; 24, 9; 24, 9; 24, 10; 24, 10; 24, 17; 24, 17; 24, 18; 24, 23; 24, 23; 25, 1; 25, 4; 25, 5; 25, 8; 25, 9; 25, 10; 25, 13; 25, 13; 25, 14; 25, 20; 25, 21; 25, 23; 25, 32; 25, 35; 25, 39; 25, 39; 25, 40; 25, 43; 26, 1; 26, 2; 26, 3; 26, 3; 26, 4; 26, 5; 26, 6; 26, 7; 26, 8; 26, 9; 26, 10; 26, 12; 26, 13; 26, 14; 26, 15; 26, 17; 26, 17; 26, 21; 26, 22; 26, 25; 26, 25; 27, 1; 27, 2; 27, 3; 27, 3; 27, 4; 27, 5; 27, 7; 27, 8; 27, 9; 27, 10; 27, 10; 27, 11; 27, 11; 27, 12; 28, 1; 28, 2; 28, 2; 29, 2; 29, 3; 29, 5; 29, 5; 29, 6; 29, 8; 29, 9; 29, 11; 30, 1; 30, 3; 30, 4; 30, 6; 30, 6; 30, 7; 30, 7; 30, 8; 30, 9; 30, 11; 30, 17; 30, 18; 30, 18; 30, 19; 30, 20; 30, 21; 30, 21; 30, 22; 30, 23; 30, 26; 30, 31; [2Paral.] 1, 4; 1, 4; 1, 8; 1, 9; 2, 3; 2, 7; 2, 17; 3, 1; 5, 1; 6, 4; 6, 6; 6, 8; 6, 10; 6, 16; 7, 6; 7, 17; 10, 16; 10, 16; 10, 19; 11, 17; 12, 16; 13, 5; 13, 8; 14, 1; 16, 14; 21, 20; 23, 9; 23, 18; 24, 16; 24, 25; 25, 27; 27, 9; 28, 1; 28, 27; 29, 2; 29, 26; 29, 27; 30, 26; 32, 5; 32, 30; 32, 33; 33, 7; 33, 14; [2Reg.] 1, 1; 1, 1; 1, 2; 1, 5; 1, 11; 1, 13; 1, 15; 1, 16; 1, 17; 2, 1; 2, 1; 2, 2; 2, 4; 2, 5; 2, 5; 2, 11; 2, 13; 2, 15; 2, 17; 2, 31; 3, 1; 3, 12; 3, 13; 3, 14; 3, 17; 3, 18; 3, 18; 3, 19; 3, 20; 3, 21; 3, 21; 3, 22; 3, 23; 3, 26; 3, 26; 3, 28; 3, 31; 3, 31; 3, 35; 3, 35; 4, 9; 4, 12; 5, 1; 5, 3; 5, 4; 5, 6; 5, 6; 5, 7; 5, 8; 5, 9; 5, 9; 5, 10; 5, 11; 5, 12; 5, 13; 5, 17; 5, 17; 5, 17; 5, 19; 5, 19; 5, 20; 5, 20; 5, 21; 5, 21; 5, 23; 5, 25; 6, 1; 6, 2; 6, 5; 6, 8; 6, 9; 6, 10;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 20

  6, 10; 6, 10; 6, 12; 6, 12; 6, 14; 6, 14; 6, 15; 6, 16; 6, 16; 6, 17; 6, 17; 6, 18; 6, 20; 6, 21; 7, 5; 7, 8; 7, 17; 7, 18; 7, 20; 7, 26; 8, 1; 8, 1; 8, 2; 8, 3; 8, 4; 8, 4; 8, 5; 8, 6; 8, 6; 8, 7; 8, 8; 8, 9; 8, 10; 8, 11; 8, 13; 8, 14; 8, 15; 8, 15; 9, 1; 9, 2; 9, 5; 9, 6; 10, 2; 10, 2; 10, 3; 10, 3; 10, 7; 10, 18; 11, 1; 11, 1; 11, 2; 11, 3; 11, 4; 11, 6; 11, 6; 11, 7; 11, 8; 11, 10; 11, 11; 11, 12; 11, 13; 11, 14; 11, 22; 11, 22; 11, 23; 11, 25; 11, 27; 11, 27; 12, 1; 12, 5; 12, 5; 12, 7; 12, 13; 12, 13; 12, 16; 12, 16; 12, 19; 12, 19; 12, 19; 12, 20; 12, 22; 12, 24; 12, 27; 12, 29; 12, 31; 13, 7; 13, 21; 13, 30; 13, 37; 13, 39; 15, 13; 15, 14; 15, 30; 15, 31; 15, 32; 16, 1; 16, 5; 16, 6; 16, 6; 16, 10; 16, 11; 16, 13; 16, 23; 17, 17; 17, 21; 17, 22; 17, 24; 17, 27; 18, 1; 18, 2; 18, 2; 18, 7; 18, 24; 19, 9; 19, 11; 19, 16; 19, 22; 19, 41; 19, 43; 20, 1; 20, 3; 20, 6; 20, 21; 21, 1; 21, 2; 21, 3; 21, 7; 21, 12; 21, 15; 21, 15; 21, 16; 22, 1; 23, 1; 23, 9; 23, 13; 23, 14; 23, 15; 23, 16; 23, 23; 24, 1; 24, 10; 24, 11; 24, 11; 24, 12; 24, 13; 24, 14; 24, 15; 24, 17; 24, 18; 24, 19; 24, 21; 24, 22; 24, 24; 24, 25; [3Ezd.] 1, 4; 1, 13; 5, 5; 8, 33; 8, 51; [3Reg.] 1, 1; 1, 11; 1, 13; 1, 28; 1, 31; 1, 32; 1, 38; 1, 43; 1, 47; 2, 10; 2, 10; 2, 11; 2, 12; 2, 32; 2, 45; 3, 1; 3, 6; 3, 7; 3, 14; 5, 1; 5, 1; 5, 3; 5, 5; 6, 13; 8, 2; 8, 15; 8, 16; 8, 18; 8, 20; 8, 25; 9, 4; 9, 9; 11, 6; 11, 12; 11, 13; 11, 15; 11, 21; 11, 32; 11, 33; 11, 34; 11, 36; 11, 38; 12, 16; 12, 16; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 14, 8; 14, 26; 14, 31; 15, 4; 15, 5; 15, 11; 16, 28; [4Reg.] 8, 19; 8, 24; 9, 28; 11, 10; 12, 21; 14, 3; 14, 20; 15, 7; 16, 2; 18, 3; 19, 34; 20, 5; 20, 6; 21, 7; 23, 30; [Cînt.] 4, 4; [Ecles.] 1, 1; [Ezd.] 8, 20; [Ier.] 22, 4; 30, 9; 36, 30; [Iez.] 34, 23; 34, 24; 34, 25; 37, 24; 37, 25; [Iosip] 3, 7; 18, 15; [Is.] 7, 13; 16, 5; 29, 1; 29, 3; 37, 35; [Neem.] 3, 15; [Os.] 3, 5; [Ps.] 17, 0; 35, 0; 51, 0; 53, 0; 77, 76; 88, 20; 107, 0; 131, 1; 131, 10; 143, 11; [Rut] 4, 22; [Sir.] 48, 1; 48, 2; 49, 17; 50, 5; [Zah.] 12, 7; 12, 8; 12, 8; 12, 10; 12, 12; 13, 1;

  Davir [1Paral.] 6, 58; [Ios.] 10, 38; 11, 21; 13, 26; 15, 15; 15, 15; 15, 49; 21, 15;

  Davrathá [Ios.] 19, 12; Davrí [Ios.] 10, 3; Dechel [Dan.] 10, 4; Decla 1Paral.] 1, 21; [Fac.] 10, 27; Dedan [1Paral.] 1, 9; 1, 32; 1, 32; [Fac.] 10, 7; 25, 3;

  [Ier.] 25, 23; 25, 25; 48, 18; 48, 22; 49, 7; [Iez.] 27, 20; 27, 23; 38, 13; [Is.] 21, 13;

  Deirá [Dan.] 3, 1; Delfon [Est.] 10, 7; Dénava [Fac.] 36, 32; Dennava [1Paral.] 1, 43; Dennavá [Iov] 42, 16; Desan [3Ezd.] 5, 54;

  Deseth [Is.] 16, 7; Dessau [2Mac.] 14, 16; Devasthé [Ios.] 19, 11; Devilaim [Os.] 1, 3; Dévira [Ios.] 15, 7; Devlathá [2Paral.] 36, 2; [4Reg.] 24, 40; 24, 26; 24,

  41; [Ier.] 52, 7; 52, 8; 52, 23; 52, 24; [Iez.] 6, 14; Devlathaim [Ier.] 48, 22; Devon [Ier.] 48, 22; [Is.] 15, 9; 15, 9; [Num.] 21,

  30; 32, 3; Devon-Gad [Num.] 33, 45; 33, 46; Devor [Ios.] 13, 17; Devorra [Jud.] 4, 4; Devórra [Jud.] 4, 5; 4, 6; 4, 9; 4, 10; 4, 14; 5, 1;

  5, 7; 5, 12; 5, 15; Dévorra [Fac.] 35, 8; [Jud.] 4, 9; Devórrah [Jud.] 5, 12; Devóth [Num.] 32, 34; Devvórra [Tov.] 1, 8; Dierá [1Paral.] 8, 1; Diinei [Fac.] 34, 3; Dílo [1Mac.] 15, 23; Dimítrie [1Mac.] 7, 1; 7, 4; 8, 31; 9, 1; 10, 2; 10,

  3; 10, 15; 10, 22; 10, 25; 10, 50; 10, 52; 10, 67; 10, 69; 11, 9; 11, 19; 11, 30; 11, 32; 11, 38; 11, 40; 11, 41; 11, 42; 11, 52; 11, 55; 12, 34; 13, 34; 13, 35; 13, 36; 14, 1; 14, 2; 14, 38; 15, 22; [2Mac.] 1, 7; 14, 1; 14, 4; 14, 5; 14, 11; 14, 26;

  Dimofon [2Mac.] 12, 2; Dímona [Ios.] 15, 22; Dína [Fac.] 30, 21; 34, 1; 34, 5; 34, 13; 34, 26;

  34, 27; 46, 15; Dínei [Fac.] 34, 13; 34, 25; Diospólis [Iez.] 30, 14; 30, 16; Dison [1Paral.] 1, 38; 1, 41; [Fac.] 36, 21; 36, 25;

  36, 30; Divon [Ios.] 13, 9; [Neem.] 11, 25; Dochiim [1Paral.] 7, 19; Dócos [1Mac.] 16, 15; Dodanin [1Paral.] 1, 7; Dodê [1Paral.] 11, 12; 27, 4; Dodoé [1Paral.] 11, 26; Doic [1Reg.] 22, 9; 22, 18; 22, 22; [Ps.] 51, 0; Dor [Ios.] 17, 11; [Jud.] 1, 27; 1, 31; Dóra [1Mac.] 15, 11; Dosítheos [Est.] 11, 11; Dosítheu [2Mac.] 12, 19; 12, 35; [3Mac.] 1, 3; Dothaim [4Reg.] 6, 13; [Fac.] 37, 16; 37, 16;

  [Idt.] 4, 5; 7, 3; 7, 15; 8, 3; Drínua [Ios.] 19, 13; Dudí [2Reg.] 23, 24; Dumá [1Paral.] 1, 30; [Fac.] 25, 14; Echis [2Reg.] 23, 26;

 • I N D I C E D E N U M E P R O P R I I 21

  Ecmiruth [3Ezd.] 5, 47; Ecnaam [Ios.] 21, 34; Ecrevil [Idt.] 7, 16; Ecthanah [Jud.] 1, 27; Ecvatáná [2Mac.] 9, 3; Ecvataná [3Ezd.] 6, 23; [Idt.] 1, 1; 1, 2; 1, 15;

  [Tov.] 6, 5; 7, 1; 14, 17; 14, 18; Ecvatána [Tov.] 3, 8; Edam [Ezd.] 8, 7; Eddías [3Ezd.] 9, 26; Eddinus [3Ezd.] 1, 14; Edem [Fac.] 2, 8; 2, 10; 46, 21; Edémului [Fac.] 4, 15; Éder [1Paral.] 23, 23; 24, 30; Edía [4Reg.] 22, 1; Edifalat [Ezd.] 8, 13; Edithun [1Paral.] 25, 1; Ediú [1Paral.] 24, 23; Edna [1Paral.] 12, 20; [Tov.] 7, 16; 7, 17; 10, 11;

  10, 12; Édna [2Paral.] 17, 14; [Tov.] 7, 8; Edné [Ezd.] 10, 30; Ednii [Tov.] 7, 2; 8, 10; Edom [1Paral.] 1, 43; 1, 51; 1, 54; [2Paral.] 21, 8;

  21, 9; 21, 10; [3Reg.] 9, 26; 11, 15; 11, 25; [4Reg.] 3, 8; 3, 9; 3, 12; 3, 20; 3, 26; 8, 20; 8, 21; 8, 22; 14, 7; [Dan.] 11, 41; [Fac.] 25, 30; 32, 3; 36, 1; 36, 8; 36, 17; 36, 21; 36, 30; 36, 31; 36, 32; 36, 43; 36, 43; [Ier.] 9, 25; [Ieş.] 15, 15; [Ios.] 15, 21; [Iov] 42, 16; [Is.] 63, 1; [Jud.] 11, 17; 11, 17; 11, 18; [Num.] 20, 14; 20, 18; 20, 20; 20, 21; 21, 4; 24, 18; 33, 37; 34, 3; [Ps.] 59, 0;

  Edomim [Ios.] 18, 17; Edomului [Fac.] 36, 20; Edraí [Deut.] 1, 4; [Ios.] 15, 21; 19, 37; Edraim [Deut.] 3, 10; Edrain [Ios.] 12, 4; 13, 12; 13, 31; [Num.] 21, 33; Edriil [Ier.] 36, 26; Efathá [1Paral.] 2, 24; Efeccá [3Reg.] 20, 26; Efer [Ios.] 17, 2; Efilá [2Paral.] 26, 10; Efpátor [1Mac.] 6, 17; [2Mac.] 2, 21; 13, 1; Éfra [Jud.] 6, 11; Efrafth [Idt.] 1, 6; Efrafthului [1Mac.] 3, 32; [2Reg.] 8, 3; Efraim [1Paral.] 6, 66; 6, 67; 7, 19; 7, 22; 9, 3;

  27, 14; [1Reg.] 1, 1; 1, 1; 9, 4; 14, 22; 14, 23; [2Paral.] 13, 4; 15, 8; 15, 9; 17, 2; 19, 4; 25, 7; 25, 10; 25, 23; 30, 1; 30, 10; 30, 18; 31, 1; 34, 6; 34, 9; [2Reg.] 2, 9; 13, 23; 18, 6; 20, 21; [3Reg.] 4, 8; 11, 42; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 24; 12, 25; [4Reg.] 5, 21; 14, 13; [Am.] 6, 7; [Deut.] 33, 17;

  [Fac.] 41, 52; 46, 20; 48, 1; 48, 5; 48, 13; 48, 14; 48, 20; [Ier.] 4, 15; 31, 5; 31, 6; 31, 9; 31, 18; 31, 20; 50, 19; [Iez.] 37, 16; 37, 19; 48, 5; 48, 6; [Ios.] 14, 4; 16, 4; 16, 5; 16, 8; 16, 9; 16, 10; 16, 10; 17, 8; 17, 15; 17, 16; 19, 50; 21, 5; 21, 20; 21, 42; 24, 33; [Is.] 7, 2; 7, 5; 7, 8; 7, 9; 7, 17; 9, 21; 11, 13; 11, 13; 11, 13; 17, 3; 28, 1; [Jud.] 1, 29; 2, 9; 3, 27; 4, 5; 7, 24; 7, 24; 8, 1; 10, 1; 12, 4; 12, 4; 12, 6; 17, 1; 17, 8; 18, 13; 19, 1; 19, 16; 19, 18; [Neem.] 8, 18; 12, 38; [Num.] 2, 18; 2, 18; 10, 22; 26, 28; 26, 35; 26, 37; 34, 24; [Os.] 4, 18; 5, 3; 5, 3; 5, 5; 5, 9; 5, 11; 5, 13; 5, 13; 5, 13; 6, 4; 7, 1; 7, 6; 7, 8; 7, 8; 7, 11; 8, 9; 8, 11; 9, 3; 9, 10; 9, 13; 9, 15; 9, 15; 9, 19; 10, 6; 10, 11; 10, 11; 11, 4; 11, 6; 11, 9; 11, 10; 11, 13; 12, 1; 12, 8; 12, 14; 13, 11; [Ps.] 59, 7; 77, 73; 107, 8; [Zah.] 9, 10; 9, 13;

  Efrath [1Paral.] 2, 19; 18, 3; [Ier.] 13, 4; 13, 5; 13, 6; 13, 7; 46, 6; [Sir.] 25, 27;

  Efráth [3Ezd.] 1, 23; [Deut.] 1, 7; 11, 24; [Jud.] 8, 32;

  Efratha [Rut] 4, 11; Efrathá [1Paral.] 2, 50; 4, 4; [Fac.] 48, 7; [Ios.]

  15, 60; [Jud.] 6, 24; 8, 27; 9, 5; [Ps.] 131, 6; Efrathei [Fac.] 35, 19; Efráthu [Ieş.] 23, 31; Efráthul [Idt.] 2, 18; Efrathului [1Paral.] 5, 9; [2Paral.] 35, 20; [3Ezd.]

  1, 25; [Ios.] 1, 4; Efráthului [1Mac.] 3, 38; [4Reg.] 23, 29; 24, 7;

  [Ier.] 46, 2; 46, 10; 51, 58; Efratis [Fac.] 2, 14; Efrem [Fac.] 50, 13; [Ios.] 20, 7; [Ps.] 77, 12; Efron [1Mac.] 5, 46; [2Mac.] 12, 27; [2Paral.] 13,

  19; [Ios.] 15, 9; [Fac.] 23, 10; 23, 10; 23, 14; 23, 16; 49, 29; 49, 30;

  Efthar [2Mac.] 1, 35; Eghipet [Ieş.] 4, 21; Eghípet [Fac.] 46, 28; 48, 5; [Ieş.] 1, 4; 3, 7; 4,

  20; 6, 26; 9, 18; 9, 24; 14, 11; Eghípetului [Fac.] 41, 8; 41, 19; 46, 28; [Ieş.] 1,

  18; 3, 19; 4, 19; Eghipt [2Mac.] 4, 21; [Fac.] 50, 22; [Idt.] 5, 10;

  [Os.] 8, 14; [Ps.] 105, 7; 105, 22; Éghipt [1Mac.] 1, 19; [2Mac.] 1, 1; 5, 1; 5, 8; 5,

  11; 9, 29; [2Paral.] 1, 16; [3Mac.] 2, 25; [Dan.] 11, 24; [Iez.] 23, 8; [Is.] 30, 2; 30, 3; 31, 1;

  Éghipte [Ps.] 134, 9; Eghiptu [1Mac.] 10, 57; [1Paral.] 17


Recommended