+ All Categories
Home > Science > Alcooli

Alcooli

Date post: 08-Jul-2015
Category:
Upload: ingulcik
View: 108 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
Alcooli
41
ALCOOLI ALCOOLI
Transcript
Page 1: Alcooli

ALCOOLIALCOOLI

Page 2: Alcooli

ALCOOLI R-OHALCOOLI R-OH Definitie:Definitie: Alcooli sunt compusi organici care contin in Alcooli sunt compusi organici care contin in molecula grupa functionala hidroxil (-OH) legata de un molecula grupa functionala hidroxil (-OH) legata de un atom de carbon saturat.atom de carbon saturat. Clasificare:Clasificare: 1 Dupa natura R:1 Dupa natura R: a) a) saturati Hsaturati H33C-CHC-CH22-CH-CH22-OH-OH b) b) nesaturati Hnesaturati H22C=CH-CHC=CH-CH22-OH-OH

c)c) aromaticiaromatici CC66HH55-CH-CH22-OH-OH 2 Dupa numarul grupelor -OH2 Dupa numarul grupelor -OH a) a) monohidroxilici Hmonohidroxilici H33C-OHC-OH b) b) polihidroxilici Hpolihidroxilici H22C - CH-CHC - CH-CH33

| || |

OH OHOH OH

3 Dupa natura atomilor de C de care se leaga grupa -OH3 Dupa natura atomilor de C de care se leaga grupa -OH a) a) primari Hprimari H33C-CHC-CH22-CH-CH22-OH-OH b) b) secundari Hsecundari H33C - CH-CHC - CH-CH22-CH-CH33

| |

CHCH33 OHOH ||

c) c) tertiari Htertiari H33C - C-CHC - C-CH33

||

OHOH

Page 3: Alcooli

Structura:Structura: Datorita electronegativitatii a de O, leg. O-H este polarizata, polul + fiind la at. de H. Datorita electronegativitatii a de O, leg. O-H este polarizata, polul + fiind la at. de H. Aceasta polarizare determina o oarecare aciditate a comp. hidroxilici.Aceasta polarizare determina o oarecare aciditate a comp. hidroxilici.

Structuri de rezonanta:Structuri de rezonanta: .. - +.. - +

HH22C = CH – OH :CHC = CH – OH :CH22-CH = OH-CH = OH . .. .

Izometrie:Izometrie:1 De catena 1 De catena 2 De pozitie2 De pozitie3 De functiune: - izomeri cu eterii3 De functiune: - izomeri cu eterii4 Stereoizomeri optici4 Stereoizomeri optici

ALCOOLI R-OHALCOOLI R-OH

Page 4: Alcooli

ALCOOLI R-OHALCOOLI R-OH

Metode de obtinereMetode de obtinere 1 Hidroliza R-X cu NaOH 1 Hidroliza R-X cu NaOH

R-X + NaOH R-OH + NaXR-X + NaOH R-OH + NaXHH33C-CHC-CH22-Cl + NaOH H-Cl + NaOH H33C-CHC-CH22-OH + NaCl-OH + NaCl

2 Reducerea compusilor carbonilici2 Reducerea compusilor carbonilici

\ \ Ni(Pt, Pd)Ni(Pt, Pd) \\ C = O + HC = O + H22 CH-OH CH-OH

// //

R-CH = O + HR-CH = O + H2 2 R-CHR-CH22-OH-OH

RR R R \ \ \ \ C = O + HC = O + H2 2 CH-OHCH-OH / // /

RR R R

HH33C-CH = O + HC-CH = O + H22 HH33C-CHC-CH22-OH -OH

Page 5: Alcooli

Metode de obtinereMetode de obtinere 3 Din compusi carbonilici cu R-Mg X3 Din compusi carbonilici cu R-Mg X

+1 +1 +2 +HOH+2 +HOH

HH22C ± O + R-MgCl R-CHC ± O + R-MgCl R-CH22 – OMgCl R-CH – OMgCl R-CH22-OH + MgClOH-OH + MgClOH

+HOH+HOH

HH33C-CH = O + R-MgCl HC-CH = O + R-MgCl H33C-CH-OMgCl HC-CH-OMgCl H33C-CH-OH + MgClOHC-CH-OH + MgClOH || | |

R RR R4 Diazotarea aminelor primare alifatice4 Diazotarea aminelor primare alifatice

R-CHR-CH22-NH-NH2 2 + HOHO+ HOHO22 R-CH R-CH22-OH + N-OH + N22 + H + H22OO

5 Hidratarea alchenelor5 Hidratarea alchenelor a) a) direct Hdirect H22C=CHC=CH2 2 + HOH H+ HOH H33C-CHC-CH22-OH t°=300°C, 70 atm, cat: H-OH t°=300°C, 70 atm, cat: H33POPO44

+HOH+HOH b) b) indirect R-CH=CHindirect R-CH=CH2 2 + HOSO + HOSO33H R-CH-CHH R-CH-CH33 R-CH-CH R-CH-CH33

| -H| -H22SOSO44 | | OSOOSO33H OH H OH

ALCOOLI R-OHALCOOLI R-OH

Page 6: Alcooli

Metode de obtinereMetode de obtinere6 Reducerea acizilor carboxilici si esterilor organici6 Reducerea acizilor carboxilici si esterilor organici

O O ////

R-C + 4[H] R-CHR-C + 4[H] R-CH22-OH + H-OH + H22oo \\

OHOH O O ////

R-C + 4[H] R-CHR-C + 4[H] R-CH22-OH + R’ - OH-OH + R’ - OH \\

O-R’O-R’7 Hidroliza esterilor organici7 Hidroliza esterilor organici

O O //// - + - +

R-C +NaOH R-COO Na + R-OHR-C +NaOH R-COO Na + R-OH \\

O-R’O-R’8 Hidroliza epoxizilor8 Hidroliza epoxizilor

R-CH-CHR-CH-CH22 + HOH R-CH – CH + HOH R-CH – CH22

\ / | |\ / | |

O O OH OHOH OH

ALCOOLI R-OHALCOOLI R-OH

Page 7: Alcooli

Metode speciale pentru alti alcooliMetode speciale pentru alti alcooli250 atm enzime250 atm enzime

CO + 2HCO + 2H22 HH33C-OH CC-OH C66HH1212OO66 2H 2H33C-CHC-CH22-OH + 2CO-OH + 2CO22

800°C 800°C glucozaglucoza CHCH22 Hg +HOHHg +HOH

|| + ½ O|| + ½ O22 H H22C – CHC – CH2 2 H H22C – CHC – CH22

CHCH22 \ / | | \ / | | O HO OHO HO OH

CHCH22 CH CH22-OH -OH +HOH+HOH CH CH22-OH-OH || + HOCl | | || + HOCl | |

CHCH22 CH CH22-Cl -Cl -HCl-HCl CH CH22-OH-OH

CHCH2 2 CHCH2 2 CHCH22 CH CH22-OH CH-OH CH22-OH -OH || || 500°C500°C || || +HOH +HOH || - || -HOCl HOCl | | +HOH+HOH | |

CH + ClCH + Cl22 CH CH CH-Cl CH-OH CH CH CH-Cl CH-OH | | -HCl-HCl | - | -HCl HCl | | - | | -HCl HCl | | CHCH33 CH CH22-Cl CH-Cl CH22-OH CH-OH CH22-OH CH-OH CH22-OH-OH

ALCOOLI R-OHALCOOLI R-OH

Page 8: Alcooli

Metode speciale pentru alti alcooliMetode speciale pentru alti alcooli

HH22C CH-Cl CHC CH-Cl CH22-OH-OH || | || | +2HOH+2HOH | | HC + 2ClHC + 2Cl22 CH-Cl CH CH-Cl CH22-OH-OH | | | | -2HCl-2HCl | | HH22C-OH CHC-OH CH22-OH CH-OH CH22-OH-OH

ALCOOLI R-OHALCOOLI R-OH

Page 9: Alcooli

Proprietati chimiceProprietati chimice 1 Deshidratarea alcoolilor1 Deshidratarea alcoolilor HH22SOSO44

HH33C-CHC-CH22-OH -OH HH22C= CHC= CH22 + H + H22OO 170°C170°C

140°C140°C

HH33C-CHC-CH22-OH + HO-CH-OH + HO-CH22-CH-CH33 H H33C-CHC-CH22-O-CH-O-CH22-CH-CH33

2 Incalzirea cu acizi halogenati2 Incalzirea cu acizi halogenati HH33C-OHC-OH + HCl + HCl H H33C-Cl + HC-Cl + H22OO

3 Reactia cu metale si apa3 Reactia cu metale si apaR-OH + Na R-OR-OH + Na R-O -- NaNa++ + ½ H + ½ H2 2 îî

R-OR-O -- NaNa++ + HOH R-OH + NaHO + HOH R-OH + NaHO 4 Reactii de caterificare4 Reactii de caterificare HH22SOSO44

a) a) R-OHR-OH + HO-R R-O-R+ HO-R R-O-R -H-H22OO

HH22SOSO44

HH33C-OH + HO-OC-OH + HO-O33 H H33C-O-CHC-O-CH33

-H-H22OO

ALCOOLI R-OHALCOOLI R-OH

Page 10: Alcooli

Proprietati chimiceProprietati chimice 4 Reactii de caterificare4 Reactii de caterificare

b) b) R-OH + HOSOR-OH + HOSO33H H R-O-SOR-O-SO33H + HH + H22OO HH33C-OH + HOSOC-OH + HOSO33H HH H33C-O-SOC-O-SO33H + HH + H22OO

c)c) R-OH + HONO R-OH + HONO22 R-O-NO R-O-NO22

CHCH22-OH CH-OH CH22-O-NO-O-NO22 | || |

CHCH22-OH + 3HONO-OH + 3HONO22 CH CH22-O-NO-O-NO22 | | -3H-3H22OO | |

CHCH22-OH CH-OH CH22-O-NO-O-NO22 t°t°

2C2C33HH55(ONO(ONO22))33 5CO 5CO22 + 5H + 5H22O + 3NO + 3N22 + ½ O + ½ O22

ALCOOLI R-OHALCOOLI R-OH

Page 11: Alcooli

Proprietati chimiceProprietati chimice 4 Reactii de caterificare4 Reactii de caterificare

d) d) R-OH + HOOC-R’ R’-COO-R + HOHR-OH + HOOC-R’ R’-COO-R + HOH HH33C-COOH + HC-COOH + H33C-OH HC-OH H33C-COO-CHC-COO-CH33

CHCH22-OH CH-OH CH22-O- oc-(CH-O- oc-(CH22))1414-CH-CH33 | || | CHCH22-OH + HOOC-(CH-OH + HOOC-(CH22))1414-CH-CH33 CH CH22-O- oc-(CH-O- oc-(CH22))1414-CH-CH33 | | -3H-3H22OO | | CHCH22-OH CH-OH CH22-O- oc-(CH-O- oc-(CH22))1414-CH-CH33

e) e) R-OH + HR-OH + H22C-CHC-CH22 R-O-CH R-O-CH22-CH-CH22-OH-OH \ /\ / OO

R-OH + n HR-OH + n H22C-CHC-CH22 R-O-(CH R-O-(CH22 -CH -CH22-O)-O)nn -H -H

ALCOOLI R-OHALCOOLI R-OH

Page 12: Alcooli

Proprietati chimiceProprietati chimice 5 Reactii de oxidare5 Reactii de oxidare

Alcooli primariAlcooli primari

a) Oxidare blanda (Ka) Oxidare blanda (K22GG22OO7 7 | H| H++)) R-CHR-CH22 –OH + [O] R-CH = O + H –OH + [O] R-CH = O + H22OO

b) Oxidare energica (KMmOb) Oxidare energica (KMmO44 | H | H++)) R-CHR-CH22-OH + 2[O] R-COOH + H-OH + 2[O] R-COOH + H22OO

Alcooli primari Alcooli primari RR

\\ a) a) R-CH-OH + [O] C = O + HR-CH-OH + [O] C = O + H22OO

|| // R RR R

RR ||

b) b) R-CH-OH + [O] R’-COOH + R’’- COOHR-CH-OH + [O] R’-COOH + R’’- COOH

ALCOOLI R-OHALCOOLI R-OH

Page 13: Alcooli

UTILIUTILIZĂRIZĂRI

Metanolul Metanolul sau alcoolul metilic (CHsau alcoolul metilic (CH33OH) se obţine industrial din gazul de sinteză (CO şi OH) se obţine industrial din gazul de sinteză (CO şi HH22))

conform ecuaţiei:conform ecuaţiei: 350350°° C, 250 atm. C, 250 atm.

CO + 2HCO + 2H22 CH CH33OHOH ZnO + CrZnO + Cr22OO33

Alcoolul metilic serveşte ca materie primă la fabricarea aldehidei formice, a unorAlcoolul metilic serveşte ca materie primă la fabricarea aldehidei formice, a unor intermediari în industria coloranţilor. Se utilizează ca dizolvant pentru grăsimi, lacuri şi intermediari în industria coloranţilor. Se utilizează ca dizolvant pentru grăsimi, lacuri şi vopsele, drept combustibil şi cavopsele, drept combustibil şi ca agent de denaturare a alcoolului etilic, pentru a se evitaagent de denaturare a alcoolului etilic, pentru a se evita consumul în alimentaţie al alcoolului etilic tehnic.consumul în alimentaţie al alcoolului etilic tehnic.

EtanolulEtanolul sau alcoolul etilic, este cunoscut, apreciat şi preparat din cele mai vechi timpuri.sau alcoolul etilic, este cunoscut, apreciat şi preparat din cele mai vechi timpuri. Sucurile dulci dinSucurile dulci din fructe sau melasă (deşeu de la fabricarea zahărului) fermentează subfructe sau melasă (deşeu de la fabricarea zahărului) fermentează sub acţiuneaacţiunea microorganismelor din drojdia demicroorganismelor din drojdia de bere (Saccharomyces cerevisiae) conducând la bere (Saccharomyces cerevisiae) conducând la alcoolul etilic.alcoolul etilic.

CC66HH1212OO66 2CO 2CO22 + 2C + 2C22HH55OHOH glucozăglucoză etanol etanol

Page 14: Alcooli

UTILIUTILIZĂRIZĂRI

Produsul de fermentaţie conţine 12 – 18 % alcool etilic. Prin distilare se obţine o soluţie de alcool Produsul de fermentaţie conţine 12 – 18 % alcool etilic. Prin distilare se obţine o soluţie de alcool de concentraţiede concentraţie 94 – 95 %. Alcoolul obţinut pe această cale este utilizat la prepararea băuturilor 94 – 95 %. Alcoolul obţinut pe această cale este utilizat la prepararea băuturiloralcoolice şi a spirtului medicinal. alcoolice şi a spirtului medicinal.

Alcoolul etilic tehnic se obţine prin adiţia apei la etenă. Etanolul se oxidează aerob sub acţiunea Alcoolul etilic tehnic se obţine prin adiţia apei la etenă. Etanolul se oxidează aerob sub acţiunea enzimelor produse de unele bacterii (Mycoderma aceti) la acid acetic (fermentaţia acetică).enzimelor produse de unele bacterii (Mycoderma aceti) la acid acetic (fermentaţia acetică).

CHCH33 – CH – CH22 – OH + O – OH + O22 CH CH33 – COOH + H – COOH + H22OO

Din fermentaţia acetică se obţine oţelul alimentar din vin (oţeţirea vinului)Din fermentaţia acetică se obţine oţelul alimentar din vin (oţeţirea vinului)

Alcoolul etilic se utilizează ca solvent pentru lacuri şi vopsele, coloranţi, medicamente, în Alcoolul etilic se utilizează ca solvent pentru lacuri şi vopsele, coloranţi, medicamente, în parfumerie, în diferite sinteze (esteri, eteri, butadienă), combustibilul la avioanele cu reacţie etc.parfumerie, în diferite sinteze (esteri, eteri, butadienă), combustibilul la avioanele cu reacţie etc.

GlicerinaGlicerina (1, 2, 3 – propantriol sau glicerol) apare ca produs secundar la obţinerea săpunului prin (1, 2, 3 – propantriol sau glicerol) apare ca produs secundar la obţinerea săpunului prin hidroliza bazică a grăsimilor. Se obţine industrial din propenă.hidroliza bazică a grăsimilor. Se obţine industrial din propenă.

Glicerina este folosită ca dizolvant în cosmetică, în medicină, la fabricarea săpunurilor speciale, Glicerina este folosită ca dizolvant în cosmetică, în medicină, la fabricarea săpunurilor speciale, a explozivilor, la prepararea lichidelor antigel, la fabricarea unor răşini sintetice etc.a explozivilor, la prepararea lichidelor antigel, la fabricarea unor răşini sintetice etc.

Page 15: Alcooli

AALCOOLI MAI IMPORTANŢILCOOLI MAI IMPORTANŢI

METANOLUL METANOLUL

ETANOLULETANOLUL

DIOLI. POLIOLIDIOLI. POLIOLI

ETILENGLICOLULETILENGLICOLUL

GLICERINAGLICERINA

Page 16: Alcooli

MMETANOLULETANOLUL( Alcool metilic/ Spirt de lemn/ Carbinol)( Alcool metilic/ Spirt de lemn/ Carbinol)

CHCH33OHOH

Page 17: Alcooli

Metode de obţinereMetode de obţinere

1. Distilarea uscată a lemnului la 5001. Distilarea uscată a lemnului la 500 ooC:C: gaz combustibil: CHgaz combustibil: CH44, CO, H, CO, H22S, COS, CO22, H, H22OO lichid: gudroane bogate în fenolilichid: gudroane bogate în fenoli acid pirolignos (amestec de:acid pirolignos (amestec de: metanol:metanol: acid acetic: acid acetic: acetonă:acetonă:

solid: cărbune de lemn (mangal)solid: cărbune de lemn (mangal)

Page 18: Alcooli

Din acidul pirolignos prin tratare cu lapte de var rămâne Din acidul pirolignos prin tratare cu lapte de var rămâne amestecul de metanol şi acetonă care se separă prin amestecul de metanol şi acetonă care se separă prin distilare.distilare.

2. Din gaz de sinteză: 2. Din gaz de sinteză:

Page 19: Alcooli

Proprietăţi şi întrebuinţăriProprietăţi şi întrebuinţări

Este un lichid incolor, cu gust arzător asemănător Este un lichid incolor, cu gust arzător asemănător etanolului. Este foarte toxic. Băut în cantităţi mici etanolului. Este foarte toxic. Băut în cantităţi mici produce orbire, iar în cantităţi mari, moartea. Este solubil produce orbire, iar în cantităţi mari, moartea. Este solubil în apă în orice proporţie.în apă în orice proporţie.

Este bun solvent în industria de lacuri. Se foloseşte la Este bun solvent în industria de lacuri. Se foloseşte la denaturarea alcoolului etilic, la obţinerea formaldehidei, a denaturarea alcoolului etilic, la obţinerea formaldehidei, a sulfatului de metil (folosit ca agent de metilare) a unor sulfatului de metil (folosit ca agent de metilare) a unor produse intermendiare în industria coloranţilor, carburant produse intermendiare în industria coloranţilor, carburant la avioane cu reacţie. la avioane cu reacţie.

Page 20: Alcooli

ETANOLULETANOLUL( Alcool etilic/ Spirt Alb)( Alcool etilic/ Spirt Alb)

CHCH3 3 – CH– CH22 – OH – OH

Page 21: Alcooli

Metode de obţinereMetode de obţinere

Se obţine industrial prin fermentaţie şi sinteză.Se obţine industrial prin fermentaţie şi sinteză.1. Obţinerea prin fermentaţie: glucoza şi alte 1. Obţinerea prin fermentaţie: glucoza şi alte

glucide sunt uşor fermentate sub acţiunea unui glucide sunt uşor fermentate sub acţiunea unui complex de enzime care poartă numele de complex de enzime care poartă numele de zimază (şi se află în interiorul celulelor drojdiei zimază (şi se află în interiorul celulelor drojdiei de bere).de bere).

Page 22: Alcooli

COCO22 rezultat ca produs secundar este singura sursă de CO rezultat ca produs secundar este singura sursă de CO 22 pentru sifon. pentru sifon.

În industrie, CÎn industrie, C22HH55 – OH se obţine plecând de la amidon, un – OH se obţine plecând de la amidon, un polizaharid care se găseşte în cereale sau cartofi, cum şi polizaharid care se găseşte în cereale sau cartofi, cum şi în lemn sau stuf. Cele două polizaharide sunt în lemn sau stuf. Cele două polizaharide sunt transformate mai întâi în glucoză prin hidroliză: transformate mai întâi în glucoză prin hidroliză:

amidon maltozaamidon maltoza

Page 23: Alcooli

ALCOOLI MAI IMPORTANALCOOLI MAI IMPORTANŢIŢI

Page 24: Alcooli

Hidroliza celulozei până la glucoză se realizează cu acizi Hidroliza celulozei până la glucoză se realizează cu acizi minerali. Alcoolul etilic obţinut se distilă până la minerali. Alcoolul etilic obţinut se distilă până la concentraţia de 95,6% când, formează un amestec concentraţia de 95,6% când, formează un amestec azeotrop cu apa (un amestec azeotrop este format din azeotrop cu apa (un amestec azeotrop este format din două lichide cu punct de fierbere mai scăzut sau mai două lichide cu punct de fierbere mai scăzut sau mai ridicat decât componentele pure).ridicat decât componentele pure).

Alcoolul absolut (anhidru) se obţine ulterior prin adăugare Alcoolul absolut (anhidru) se obţine ulterior prin adăugare de substanţe deshidratante cum sunt: CuSOde substanţe deshidratante cum sunt: CuSO44 sau CaO, sau CaO, care leagă şi testul de apă. Este foarte bun solvent care leagă şi testul de apă. Este foarte bun solvent folosit în industrie.folosit în industrie.

Page 25: Alcooli

2. Obţinerea prin sinteză2. Obţinerea prin sinteză

a) hidratarea etenei în prezenţa Ha) hidratarea etenei în prezenţa H22SOSO44 concentrat: concentrat:

sulfat acid de etilsulfat acid de etil

Page 26: Alcooli

b) b) din acetilenă:din acetilenă:

alcool vinilic aldehidă aceticăalcool vinilic aldehidă acetică

Page 27: Alcooli

Proprietăţi şi întrebuinţăriProprietăţi şi întrebuinţări

Este un lichid color cu gust arzător. Băut în cantităţi mici Este un lichid color cu gust arzător. Băut în cantităţi mici produce o stare de euforie, în cantităţi mari este toxic produce o stare de euforie, în cantităţi mari este toxic pentru organism (produce demenţă etilică). Are pentru organism (produce demenţă etilică). Are densitatea de 0,8 g/cmdensitatea de 0,8 g/cm33 la 78 la 78ooC. Se dizolvă în apă în C. Se dizolvă în apă în orice proporţie. La rândul său este foarte bun solvent în orice proporţie. La rândul său este foarte bun solvent în industria alimentară, la fabricarea cloralului, cauciucului, industria alimentară, la fabricarea cloralului, cauciucului, esterilor, eterului etilic. esterilor, eterului etilic.

Arde cu o flacără albastră cu formare de COArde cu o flacără albastră cu formare de CO22 şi H şi H22O O degajându-se o cantitate însemnată de căldură; de degajându-se o cantitate însemnată de căldură; de aceea, poate fi folosit drept carburant pentru avioanele aceea, poate fi folosit drept carburant pentru avioanele cu reacţie sau amestecat cu benzină pentru motoare cu cu reacţie sau amestecat cu benzină pentru motoare cu explozie.explozie.

Page 28: Alcooli

DIOLI. POLIOLIDIOLI. POLIOLISunt alcooli polihidroxilici, deoarece conţin 2 sau 3 grupe HO legate de atomi de carbon diferiţi. Exemple:

etilenglicol 1,2,3-propantriol 1,2-etandiol (glicerină)

Introducerea celei de-a 2-a grupe OH în molecula unui alcool duce la dispariţia gustului arzător şi apariţia gustului dulce, fapt pentru care diolii se numesc şi glicoli (grecescul Glikos = dulce).

Page 29: Alcooli

ETILENGLICOLULETILENGLICOLUL

Etilenglicolul este un lichid vâscos cu gust dulce, miscibil cu apa în orice proporţie. Amestecat cu apă serveşte ca lichid pentru radiatoarele automobilelor, pentru că asemenea amestecuri nu îngheaţă la temperaturi joase. Etilenglicolul se foloseşte la obţinerea firelor teron, conform reacţiei:

Page 30: Alcooli

dimetiltereftalat dimetiltereftalat

teronteron

Page 31: Alcooli

GLICERINAGLICERINA

Page 32: Alcooli

Metode de obMetode de obţţinereinere

1. Hidroliza bazică a grăsimilor:1. Hidroliza bazică a grăsimilor:

tristearină tristearină ( stearat de Na = săpun )( stearat de Na = săpun )

Page 33: Alcooli

2. Din propena din gazele de cracare:2. Din propena din gazele de cracare:

Page 34: Alcooli

Proprietăţi fiziceProprietăţi fizice

Este un lichid incolor vâscos, cu gust dulce, solubil în apă Este un lichid incolor vâscos, cu gust dulce, solubil în apă şi alcool. Fierbe la 290şi alcool. Fierbe la 290ooC, deoarece având 3 grupe C, deoarece având 3 grupe hidroxil formează un număr mare de legături de hidroxil formează un număr mare de legături de hidrogen. hidrogen.

Page 35: Alcooli

+2

Proprietăţi chimiceProprietăţi chimice

1. 1. Caracterul acidCaracterul acid al glicerinei este mărit de influenţa al glicerinei este mărit de influenţa reciprocă a celor 3 grupe de electroni ai oxigenului reciprocă a celor 3 grupe de electroni ai oxigenului neparticipantă la legătura de la altă HO vecină. Ca atare, neparticipantă la legătura de la altă HO vecină. Ca atare, glicerina dizolvă hidroxizi ai metalelor grele, formând glicerina dizolvă hidroxizi ai metalelor grele, formând gliceraţi: gliceraţi:

-

-

Page 36: Alcooli

2. 2. Reacţia de deshidratareReacţia de deshidratare . Prin încălzire, glicerina se . Prin încălzire, glicerina se deshidratează şi formează acroleina:deshidratează şi formează acroleina:

enol aldol acroleinăenol aldol acroleină (intermediari probabili)(intermediari probabili)

Page 37: Alcooli

3. Reacţia de esterif icare3. Reacţia de esterif icare

a) esterficare cu acizi minerali:a) esterficare cu acizi minerali:

trinitrat de glicerină

Page 38: Alcooli

Esterificarea glicerinei se face cu amestec de acid azotic şi Esterificarea glicerinei se face cu amestec de acid azotic şi acid sulfuric. Trinitratul de glicerină este un lichid care acid sulfuric. Trinitratul de glicerină este un lichid care explodează uşor, de acea poate fi utilizat ca exploziv explodează uşor, de acea poate fi utilizat ca exploziv dacă se amestecă cu alte substanţe sau îmbibat într-o dacă se amestecă cu alte substanţe sau îmbibat într-o substanţă poroasă ca: silicatul natural Kieselgur, substanţă poroasă ca: silicatul natural Kieselgur, rezultând dinamita care explodează numai în prezenţa rezultând dinamita care explodează numai în prezenţa unei capse de fulminat de mercur.unei capse de fulminat de mercur.

Explozia trinitratului de glicerină este de fapt o ardere Explozia trinitratului de glicerină este de fapt o ardere internă a moleculei datorită oxigenului conţinut de internă a moleculei datorită oxigenului conţinut de grupele NOgrupele NO2 2 care oxidează carbonul şi hidrogenul din care oxidează carbonul şi hidrogenul din moleculă. La explozie rezultă numai gaze: Omoleculă. La explozie rezultă numai gaze: O22, CO, CO22, N, N22 şi şi HH22O careau în primul moment o temperatură ridicată, O careau în primul moment o temperatură ridicată, aproape 3000aproape 3000ooC. Efectul mecanic al exloziei este datorat C. Efectul mecanic al exloziei este datorat măririi enorme de volum provocată de formarea acestor măririi enorme de volum provocată de formarea acestor gaze calde într-un timp extrem de scurt.gaze calde într-un timp extrem de scurt.

Page 39: Alcooli

b) esterificare cu B(OH)b) esterificare cu B(OH)33 acid boric: acid boric:

-

+

Acid complex de tărie mai

mare ca acidul boric

c) esterificare cu acid fosforic

acid α-glicerinfosforic acid β-glicerinforsforic

Page 40: Alcooli

d) esterificarea cu acizi organici:d) esterificarea cu acizi organici:

oleo, palmito-stearină

Page 41: Alcooli

ÎntrebuinţăriÎntrebuinţări

Cantităţi însemnate de glicerină se folosesc la Cantităţi însemnate de glicerină se folosesc la obţinerea trinitratului de glicerină, ca adaos de obţinerea trinitratului de glicerină, ca adaos de răcire a radiatoarelor în timpul iernii răcire a radiatoarelor în timpul iernii (anticongelant). În cosmetică la obţinerea unor (anticongelant). În cosmetică la obţinerea unor mase plastice.mase plastice.


Recommended