Home >Documents >AKS VentoTec Ro · PDF file and system integration combined with window and façade...

AKS VentoTec Ro · PDF file and system integration combined with window and façade...

Date post:09-Aug-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Schüco VentoTec

  Sistem integrat de ventilație descentralizată Spandrel-integrated decentralised ventilation system

  A K

  S -R

  O -2

  01 70

  02 E

  d iţi

  a 20

  17 -0

  5

 • Utilizare flexibilă și proiectare simplă Flexible use and easy planning

  Schüco VentoTec a fost special conceput pentru cerințele clădirilor comerciale și este completarea perfectă pentru sistemele de ventilație descentralizată de la Schüco. Pe lângă un aport mărit de aer proaspăt și recuperarea optimizată a căldurii, sistemul se integrează perfect în construcțiile de ferestre și fațade. Integrarea sofisticată a design-ului în suprafețele opace ale anvelopei clădirii este realizată datorită spațiului de instalare redus la minimum pentru componentele de ventilație. Instalarea sistemului descentralizat, cu funcționare independentă în fiecare cameră, împreună cu senzorii integrați pentru verificarea calității aerului şi a umidității asigură funcționarea optimă în fiecare încăpere, ceea ce nu este posibil cu sistemele centralizate de ventilație. Având la dispoziție diferite variante ale dispozitivelor, pot fi implementate concepte de funcționare tip master- slave pentru birouri mai mari. Pentru proiectare, tot ceea ce trebuie să fie definit este volumul debitului de aer din exterior. De regulă, un sistem Schüco VentoTec este suficient pentru a asigura suficient aer pentru 2-3 persoane. Nu sunt necesare nici calcule pentru tubulatură și nici reglare hidraulică.

  Conceptul master-slave pentru spații mari și aport crescut de aer Pentru birouri mari și săli de conferințe poate fi implementat, un concept master-slave. Un dispozitiv Schüco VentoTec Comfort (master) poate controla până la 5 dispozitive Schuco VentoTec de bază (slave).

  Schüco VentoTec has been specially designed for the requirements of commercial buildings and is the perfect supplement to the proven de- centralised ventilation systems from Schüco. In addition to an increased exchange of air and op- timised heat recovery, the system offers profile and system integration combined with window and façade profiles. The sophisticated integra- tion of the design in the opaque surfaces of the building envelope is achieved thanks to the mini- mised installation space for the ventilation com- ponents. The decentralised, room-by-room in- stallation in conjunction with the integrated air quality and moisture sensors allows operation to suit requirements, which is not possible with centralised ventilation solutions. With a number of different device variants, master-slave con- cepts can also be implemented for larger office units.

  During planning, all that must be defined is the outside air volume flow. As a rule, one Schüco VentoTec is enough to supply sufficient air for 2-3 people. Neither calculations for a pipe net- work nor a hydraulic adjustment are necessary.

  Master-slave concept for large spaces and high air exchange For large offices and conference or meeting rooms, a master-slave concept can be imple- mented. One Schüco VentoTec Comfort (master) device can control up to 5 Schüco VentoTec Basic (slave) devices .

  Principiul de montaj al Schüco VentoTec în panel

  Principle for installing the Schüco VentoTec ventilation device in the panel

  1 Panou de comandă Room control device

  2 Schüco VentoTec Comfort sau Comfort LON ca dispozitiv principal

  Schüco VentoTec Comfort or Comfort LON as master

  3 Schüco VentoTec Basis ca dispozi- tiv slave (până la 5 dispozitive)

  Schüco VentoTec Basis as slave (up to 5 devices)

  1

  2

  3

  3

  3

  3

  3

 • Ventilație automată cu fereastra închisă Automatic ventilation with the window closed

  Aerul exterior Aerul proaspăt filtrat este condus din exterior la dispozi- tivul de recuperare a căldurii. Outside air The filtered fresh air is carried from outside to the heat recovery device.

  Admisie aer În dispozitivul de recuperare a căldurii, aerul exterior este încălzit cu ajutorul aerului din încăpere fără nici un contact și introdus în încăpere. Incoming air In the heat recovery device, the outside air is warmed by the used room air without any contact and fed into the room.

  Evacuare aer Aerul folosit este aspirat din încăpere, iar aerul filtrat este condus la dispozitivul de recuperare a căldurii. Outgoing air Used air is sucked from the room and the filtered air is carried to the heat recovery device.

  Aer evacuat Aerul utilizat răcit este acum transportat către exterior. Exhaust air The cooled, used air is now carried to the outside.

  Ventilator admisie aer Incoming air fan

  Unitate de comandă Control unit

  Ventilator evacuare aer Outgoing air fan

  Filtru de evacuare Outgoing air filter

  Clapetă închidere Butterfly valves

  Clapetă bypass Bypass valve

  Dispozitiv recuperare căldură Heat recovery device

  Filtru de polen/particule fine Pollen / fine particle filter

  4

  3

  2

  1

  3

  4

  1

  2

 • Avantajele produsului Product benefits

  Energie Energy

  • Eficiența de ventilare de 100 m³ / h ia în consi- derare cerințele pentru clădirile nerezidențiale

  • Schimbătorul de căldură în curent încrucişat cu grad de recuperare a căldurii de 81% pentru economii mari la energie termică

  • Ventilatoare cu motoare EC de înaltă eficiență și funcționarea conform necesarului reduc la mi- nimum consumul de energie electrică

  • Carcasă din tablă galvanizată vopsită în câmp electrostatic cu căptușeală interioară pe bază de PPE de înaltă calitate: grad înalt de izolare termică şi bună atenuare fonică

  • Ventilation efficiency of 100 m³/h takes require- ments of non-residential buildings into account

  • Cross-flow heat exchanger with a heat distribu- tion level of 81% for high savings on heating energy

  • Highly efficient EC fan motors and demand-led control minimise electricity consumption

  • Housing made from galvanised and powder- coated sheet steel with high-quality EPP internal lining: high degree of thermal insula- tion and good sound reduction

  Design Design

  • Panou sandwich integrat în zona de parapet fără prinderi vizibile

  • Placările interioare și exterioare pot fi realizate conform cerințelor, cu fante de aer ascunse

  • Concealed integration in spandrels possible with sandwich panel

  • Internal and external cladding can be shaped to requirements, with concealed air passages

  Automatizare Automation

  • Variante de execuție: comandă prin intermediul comutatorului în trepte sau a unui panou de comandă cu afișaj LC și senzor de mișcare

  • Opțional cu interfață LON pentru integrarea în sistemul de management al clădirii

  • Poate fi combinat cu ferestre Schüco TipTronic pentru ventilație hibrid

  • Design options: control via step switch or a room control device with LC display and motion sensor

  • Available with LON interface for integration into the building management system

  • Can be combined with Schüco TipTronic windows for hybrid ventilation

  Alte funcții Enhanced functions

  • Clapetele de închidere motorizate previn schim- bul necontrolat de aer atunci când aparatul este oprit

  • Filtrul exterior de aer din clasa F7, în conformi- tate cu SR EN 779 pentru filtrarea particulelor de polen şi de praf

  • By-pass variabil integrat pentru răcirea eficientă a aerului în timpul nopții, reduce temperatura din încăpere în timpul verii

  • Motorised butterfly valves prevent uncontrolled air exchange when the device is switched off

  • External air filter to grade F7 in accordance with DIN EN 779 for filtering out pollen and dust particles

  • Integrated variable bypass for cold recovery and night-time cooling reduce room temperature in the summer

  Avantaje de fabricaţie Fabrication benefits

  • Dispozitiv de ventilare integrat și ușor de insta- lat

  • Acces facil, fără scule, pentru înlocuirea filtrului • Conectare electrică sigură datorită cablurilor cu

  coduri de culoare, operare cu 24 V DC • Funcționare fără condens: nu are nevoie de

  conectare la sistemul de evacuare a apei

  • Ventilation device in pre-assembled panel quick and easy to install

  • Tool-free, easy access for filter replacement • Safe electrical interface with colour-coded

  plugs, operation with 24 V DC • Condensation-free operation: no connection to

  the waste water system required

  Avantaje Key benefits

 • Date tehnice Technical data Valori Values

  Dimensiuni dispozitiv (l x L x A) Device dimensions (W x H x D) 860 x 710 x 140 mm

  Filtru particule fine pentru aerul de admisie Fine particle filter for incoming air

  F7

  Volum de aer de admisie Incoming air volume Max. 100 m³/h

  Recuperarea căldurii Heat distribution level Până la 81% Up to 81%

  Nivel 1 de presiune sonoră pentru atenuare de 8 dB în încăpere Sound pressure level in level 1 for room damping of 8 dB

  35 dB(A)

  Valoare de reducere a zgomotului în poziţie închisă Sound reduction value in the closed position

  38 dB(A)

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended