+ All Categories
Home > Documents > Adresa internet (URL): Detalii anuntFILE... · potentialului turistic al zonei pescaresti a...

Adresa internet (URL): Detalii anuntFILE... · potentialului turistic al zonei pescaresti a...

Date post: 12-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 13 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 9 /9
Detalii anunt Tip anunt: Cumparari directe; Tip contract: Servicii! Denumirea achizitie: Servicii de realizare a materialelor promotionale aferente proiectului "Identitate si traditie de-a lungul Dunarii"; CPV: 22462000-6-Materiale publicitare (Rev.2); Descrierea contractului: Servicii de realizare a materialelor promotionale aferente proiectului "Identitate si traditie de-a lungul Dunarii"I Valoarea estimata fara TVA: 8500.00 RON! Conditii contract: Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judetean Braila| http://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf tab-ul Anunturi - Anunt Publicitar, de unde pot descarca documenta?ia privind\ cerintele achizitiei. Oferta se va intocmi in conformitate cu cerintele impuse in Caietul de sarcini. Termenul de valabilitate al ofertei: 30 de zile Conditii participare: Ofertantul va depune urmatoarele documente: - Copie certificat constatator din care sa reiasaj concordan?a codului CAEN cu obiectul achizitiei; - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiara; - Centralizatorulj de preturi (anexa la oferta financiara); - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din; Legea nr. 98/2016;\ Criterii adjudecare: Pretul eel mai scazut[ Termen limita primire oferte: 31.05.2017i Informatii suplimentare: Termenul limita primire oferte 31.05.2017 ora 14.00. Ofertele vorfi depuse la Registratura| Generala a Consiliului Judetean Braila, P-ta Independentei nr. 1, in plic inchis, insotit de Formularul nr. 1 - Scrisoare de; Inaintare. Solicitari de clarificari la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail achizitii.publice@portal-braila.ro, cu adresa scrisa, ; pana la data de 29.05.2017 ora 12.00. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vorfi postate pe site-ul institutiei.| Autoritatea contractanta va evalua ofertele si va invita ofertantul declarat castigator sa publice valoarea propuneriii financiare in catalogul electronic SEAP in maxim 2 zile lucratoare, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunt (in functie de acestea se va realiza filtrarea informatiilor din catalogul SEAP, de catre autoritatea contractanta). Finalizarea achizitiei se va face in SEAP prin intermediul catalogului electronic.: Inapoi Vizualizare anunt publicitate numarul 96698 Autoritate contractanta CONSILIUL JUDETEAN BRAJLA"""~"~~"' """~~ """"""""""~ ' "" """~^^"~~ ~~~"~ Adresa postala: P-ta independentei nr.1 , Localitatea: Braila , Cod postal: 810210 , Romania , Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice , Tel. +40 239619600-249 , Email: achizitii.publice@portal-braila.ro , Fax: +40 239619044 , Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
Transcript
Page 1: Adresa internet (URL): Detalii anuntFILE... · potentialului turistic al zonei pescaresti a judetului Braila, utilizand actiuni si tehnici specifice. Obiectivele specifice ale proiectului

Detalii anuntTip anunt: Cumparari directe;Tip contract: Servicii!Denumirea achizitie: Servicii de realizare a materialelor promotionale aferente proiectului "Identitate si traditie de-alungul Dunarii";

CPV: 22462000-6-Materiale publicitare (Rev.2);Descrierea contractului: Servicii de realizare a materialelor promotionale aferente proiectului "Identitate si traditie de-a

lungul Dunarii"IValoarea estimata fara TVA: 8500.00 RON!

Conditii contract: Autoritatea contractanta invita operatorii economici sa acceseze site-ul Consiliului Judetean Braila|http://www.portal-braila.ro/dm/portal.nsf tab-ul Anunturi - Anunt Publicitar, de unde pot descarca documenta?ia privind\

cerintele achizitiei. Oferta se va intocmi in conformitate cu cerintele impuse in Caietul de sarcini. Termenul de valabilitate al

ofertei: 30 de zileConditii participare: Ofertantul va depune urmatoarele documente: - Copie certificat constatator din care sa reiasajconcordan?a codului CAEN cu obiectul achizitiei; - Propunerea tehnica; - Formular de oferta financiara; - Centralizatorulj

de preturi (anexa la oferta financiara); - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din;Legea nr. 98/2016;\Criterii adjudecare: Pretul eel mai scazut[

Termen limita primire oferte: 31.05.2017i

Informatii suplimentare: Termenul limita primire oferte 31.05.2017 ora 14.00. Ofertele vorfi depuse la Registratura|Generala a Consiliului Judetean Braila, P-ta Independentei nr. 1, in plic inchis, insotit de Formularul nr. 1 - Scrisoare de;

Inaintare. Solicitari de clarificari la nr. fax 0239-619044 sau prin e-mail [email protected], cu adresa scrisa, ;

pana la data de 29.05.2017 ora 12.00. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vorfi postate pe site-ul institutiei.|Autoritatea contractanta va evalua ofertele si va invita ofertantul declarat castigator sa publice valoarea propuneriiifinanciare in catalogul electronic SEAP in maxim 2 zile lucratoare, sub denumirea si codul CPV din cadrul prezentului anunt

(in functie de acestea se va realiza filtrarea informatiilor din catalogul SEAP, de catre autoritatea contractanta). Finalizarea

achizitiei se va face in SEAP prin intermediul catalogului electronic.:

Inapoi

Vizualizare anunt publicitate numarul 96698

Autoritate contractantaCONSILIUL JUDETEAN BRAJLA"""~"~~"' """~~ """ " """"""~ '"" """~^^"~~ ~~~"~

Adresa postala: P-ta independentei nr.1 , Localitatea: Braila , Cod postal: 810210 , Romania , Punct(e) de contact:Serviciul Achizitii Publice , Tel. +40 239619600-249 , Email: [email protected] , Fax: +40 239619044 ,

Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro

Page 2: Adresa internet (URL): Detalii anuntFILE... · potentialului turistic al zonei pescaresti a judetului Braila, utilizand actiuni si tehnici specifice. Obiectivele specifice ale proiectului

avand ca obiect: Servicii de realizare a materialelor promotionale aferente proiectului"Identitate si traditie de-a lungul Dunarii"

Unitatea Administrativ Teritoriala a Judetului Braila/Consiliul Judetean Braila aimplementat in perioada 01.04.2014 - 30.09.2015 proiectul "Identitate si traditie de-a lungulDunarii" cod RO4128111307020640 , finantat prin Programul Operational pentru Pescuit 2007 -2013, Strategia de dezvoltare locala integrata a zonei pescaresti a judetului Braila, Masura2.1.1 - Revitalizarea si valorificarea identitatii comunitare.

Prin implementarea proiectului, Beneficiarul si-a asumat obligatia de a sustinedesfaurarea si a promova toate activitatile descrise in Cererea de finantare, activitati care saconduca la realizarea obiectivului general si a obiectivelor specifice ale proiectului.

Obiectivul general al proiectului vizeaza conservarea identitatii locale si promovareapotentialului turistic al zonei pescaresti a judetului Braila, utilizand actiuni si tehnici specifice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:-conservarea identitatii locale si promovarea zonei pescaresti a judetului Braila prin organizareade expozitii/ targuri cu specific local si pescaresc;-promovarea zonei pescaresti a judetului Braila prin realizarea si difuzarea de materiale deinformare, pe teme precum: turism, traditii, gastronomie etc.

In vederea respectarii clauzelor contractuale asumate prin contractul de finantarenr.71/01.04.2014, Consiliul Judetean Braila trebuie sa organizeze anual, in perioada demonitorizare ex-post, doua expozitii/targuri cu specific pescaresc si local in zona pescareasca ajudetului Braila.

Materialele promotionale ce vor fi realizate vor fi distribuite in mod gratuit, in cadrulevenimentelor propuse prin proiect.

Urmatoarele materiale de promovare sunt necesare pentru asigurarea unei bunevizibilitati a proiectului:

100 buc. sepci;100 buc. tricouri;100 buc. rucsac pescaresc;

Materialele de promovare vor respecta conditiile impuse de Manualul deIdentitate Vizuala pentru Fonduri Structurale. In acest sens, machetele acestora vor fisupuse verificarii/avizarii si materialele de promovare se vor executa dupa obtinereaavizului favorabil din partea beneficiarului.

Sarcinile prestatorului

Propunerea tehnica se va intocmi tinand cont de cerintele tehnice pentru realizareaurmatoarelor:

CAIET DE SARCINI

Nr.

Proiect "Identitate si traditie de-a lungul Dunarii" cod RO 41 281113 07 02 0640, finantat prin ProgramulOperational pentru Pescuit 2007- 2013, Masura 2.1.1 - Revitalizarea si valorificarea identitatii comunitare

Page 3: Adresa internet (URL): Detalii anuntFILE... · potentialului turistic al zonei pescaresti a judetului Braila, utilizand actiuni si tehnici specifice. Obiectivele specifice ale proiectului

Prestatorul va elabora macheta tricoului care va fi avizata de catre beneficiar.Pe tricou vor fi inscriptionate urmatoarele insemne: sigla Uniunii Europene, sigla

Guvernului Romaniei, sigla Programului Operational pentru Pescuit, sigla UnitatiiAdministrativ Teritoriale a Judetului Braila, titlul proiectului JDENTITATE 1 TRADITIEDE-A LUNGUL DUNARII".

3. Rucsac pescaresc

2. TricouriCaracteristici tehnice:

Material- material rezistent textil sau echivalent; - (culoarecamuflaj de tip woodland, sigla POP are balta peste - vizibila)

Inscriptionat cu mesaje de promovare a proiectului;Marimea : 50 buc. L ; 50 buc. XL.Nr. bucati- 100 buc.

Model orientativ:

Protect "Identitate si traditie de-a lungul Dunarii" cod RO 41 281113 07 02 0640, finantat prin ProgramulOperational pentru Pescuit 2007- 2013, Masura 2.1.1 - Revitalizarea si valorificarea identitatii comunitare

1. SepciCaracteristici tehnice:

Material- material rezistent textil sau echivalent; (culoarecamuflaj de tip woodland, sigla POP are balta peste - vizibila)

Inscriptionat cu mesaje de promovare a proiectului;Nr. bucati- 100 buc.

Prestatorul va elabora macheta sepcii care va fi avizata de catre beneficiar.Pe sapca vor fi inscriptionate urmatoarele insemne: sigla Uniunii Europene, sigla

Guvernului Romaniei, sigla Programului Operational pentru Pescuit, sigla UnitatiiAdministrativ Teritoriale a Judetului Braila, titlul proiectului ,,IDENTITATE / TRADITIEDE-A LUNGUL DUNARII".

Model orientativ:

Page 4: Adresa internet (URL): Detalii anuntFILE... · potentialului turistic al zonei pescaresti a judetului Braila, utilizand actiuni si tehnici specifice. Obiectivele specifice ale proiectului

Durata de prestare va fi de 15 zile calendaristice, dupa semnarea contractului deachizitie publica de catre ambele parti si primirea comenzii scrise din partea achizitorului, panala data Procesului verbal de receptie cantitativa si calitativa.

Valoare totala

ofertata

(lei fara TVA)

Total general

Pret unitar

ofertat

(lei fara TVA)

100

100

100

Cantitate

(buc.)

rucsac pescaresc

tricouri

sepci

Denumire

987

Nr.

crt.

Prestatorul va furniza conceptie grafica, machetare si inscriptionare pentru toatematerialele de promovare si va respecta specificatiile tehnice si tipul solicitat.

Propunerea financiara se va intocmi conform tabelului anexat:

Protect "Identitate si traditie de-a lungul Dunarii" cod RO 41 281113 07 02 0640, finantat prin ProgramulOperational pentru Pescuit 2007-2013, Masura 2.1.1 - Revitalizarea si valorificarea identitatii comunitare

Caracteristici tehnice:Material- material rezistent textil sau echivalent; (culoare

camuflaj de tip woodland, sigla POP are balta peste - vizibila)Inscriptionat cu mesaje de promovare a proiectului;Nr. bucati- 100 buc.

Prestatorul va elabora macheta rucsacului pescaresc care va fi avizata de catrebeneficiar.

Pe rucsacul pescaresc vor fi inscriptionate urmatoarele insemne: sigla UniuniiEuropene, sigla Guvernului Romaniei, sigla Programului Operational pentru Pescuit,sigla Unitatii Administrativ Teritoriale a Judetului Braila, titlul proiectului JDENTITATE^/ TRADITIE DE-A LUNGUL DUNARII".

Model orientativ:

Page 5: Adresa internet (URL): Detalii anuntFILE... · potentialului turistic al zonei pescaresti a judetului Braila, utilizand actiuni si tehnici specifice. Obiectivele specifice ale proiectului

Intocmit,

Ichim CatrinelAsistent responsabil achizitii publice

Proiect "Identitate si traditie de-a lungul Dunarii" cod RO 41 281113 07 02 0640, finantatprin ProgramulOperational pentru Pescuit 2007- 2013, Masura 2.1.1 - Revitalizarea si valorificarea identitatii comunitare

Cerintele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate ca fiindminimale si obligatorii. In acest sens, oferta de baza prezentata, care se abate de laprevederile caietului de sarcini, va fi luata fn considerare, numai Tn masura Tn carepropunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelorsolicitate.

Prezentul Caiet de sarcini constituie ansamblul cerintelor minimale pe baza carora seva elabora de catre fiecare ofertant propunerea tehnico - financiara.

Conditii de receptie, exploatare si intretinereReceptia produselor se va face franco-beneficiar, conform legislatiei in vigoare si a

Caietului de Sarcini.Scopul receptiei este de a asigura primirea si preluarea de catre beneficiar in conditii de

buna calitate a tuturor produselor. Receptia are loc la sediul beneficiarului, si se va face de catrecomisia de receptie a autoritatii contractante.

Furnizorul va respecta integral toate conditiilor de calitate din documentatia tehnica sauspecificatiile tehnice referitoare la produsele oferite.

Alte precizariPrimirea i receptia se fac la destinatie, iar proprietatea ?i riscurile tree asupra Autoritatii

Contractante din momentul efectuarii acesteia, conform legislatiei Tn vigoare i clauzelorcontractului de vanzare cumparare.

Expedierea se va face de catre FURNIZOR pe cheltuiala acestuia, cu suportareacheltuielilor de transport.

Page 6: Adresa internet (URL): Detalii anuntFILE... · potentialului turistic al zonei pescaresti a judetului Braila, utilizand actiuni si tehnici specifice. Obiectivele specifice ale proiectului

(semndtura autorizatd)

(denumirea autoritdpi contractante i adresa completd)

Ca urmare a anun|xilui de publicitate nr.din, privind

achizitia directa ce are ca obiect(denumirea

achizipei publice),

noi (denumirea/numele operatorului

economic),adresa,

telefon/fax/e-mail

va transmitem alaturat pachetul/plicul sigilat i marcat in mod vizibil, continand in original

oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare i va satisface cerin^ele.

Data completariiCu stima,

Operator economic,

FORMULAR nr. 1

OPERATORUL ECONOMICInregistrat la sediul autoritalii contractantenr.dataora

(denumire / sediu )

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre

Page 7: Adresa internet (URL): Detalii anuntFILE... · potentialului turistic al zonei pescaresti a judetului Braila, utilizand actiuni si tehnici specifice. Obiectivele specifice ale proiectului

(semnatura autorizata)

Data completarii

Operator economic,

Subsemnatul,reprezentant imputernicit al(denumireaoperatorului economic) in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator alcandidatului/ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanc^iunea excluderii din procedura deachizitie publics i sub sanc^iunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dinsituatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile fiirnizate sunt complete i corecte in fiecare detaliu iinteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii declara{iilor,orice documente doveditoare de care dispun.

DECLARATIEprivind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164,165 si 167

din Legea nr. 98/2016

(denumirea/numele)

FORMULAR nr. 3OPERATOR ECONOMIC

Page 8: Adresa internet (URL): Detalii anuntFILE... · potentialului turistic al zonei pescaresti a judetului Braila, utilizand actiuni si tehnici specifice. Obiectivele specifice ale proiectului

(nume, prenume i semnatura),L.S.

Tn calitate de legal autorizat sa semnez oferta pentru i Tn numele(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR nr. 5

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA

Catre(denumirea autoritatii contractante i adresa completa)

1.Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile i cerintele cuprinse indocumentatia mai sus mentionata, sa prestam (denumirea produselor)pentru suma deleifara TVA (suma in litere i in cifre, precum i moneda ofertei) platibiiadupa receptie.

2.Ne angajam ca, Tn cazul Tn care oferta noastra este stabilita catigatoare, sa prestam serviciile dinanexa, Tn termenulsolicitat de autoritatea contractanta. (se va indica anexa la formular)

3.Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabiia pentru o durata dezile (durata in litere i cifre)

respectiv pana la data de (ziua/luna/anul) i ea va ramane obligatorie pentru noi i poate fiacceptata oricand fnainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4.Am Tnteles i consimtim ca, Tn cazul Tn care oferta noastra este stabilita ca fiind catigatoare, saconstituim garantia de buna executie Tn conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5.Precizam ca: (se bifeaza optiunea corespunzatoare)|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate Tntr-un formular de oferta separat,

marcat Tn mod clar ,,alternativa"/"alta oferta".

|X| nu depunem oferta alternativa.

6.Pna la Tncheierea i semnarea contractului de achizitie publics aceasta oferta, Tmpreuna cucomunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind catigatoare, vorconstitui un contract angajant Tntre noi.

7.tntelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu eel mai scazut pret sau orice oferta primita.

Data/ /

Page 9: Adresa internet (URL): Detalii anuntFILE... · potentialului turistic al zonei pescaresti a judetului Braila, utilizand actiuni si tehnici specifice. Obiectivele specifice ale proiectului

(semnatura automata)L.S.

(Termenul maxim de prestare a serviciului este de 15 zile de la emiterea comenziiscrise)

2. Termenul de prestare a serviciului este de

comenzii scrise..zile de la primirea

(Valoarea totala contract se va inscrie in formularul de oferta financiara)

Valoaretotala leifara TVA

VALOARE CONTRACT lei fara TVA

Pret unitarlei fara

TVA

100

100

100

Cantitate

buc

buc

buc

U.M.

Rucsac pescaresc

Tricou

apca

Denumire produs

3

2

1

Nr.

crt.

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTApentru

Servicii de realizare a materialelor promotionale aferente proiectului "Identitate si

traditie de-a lungul Dunarii"

1. CENTRALIZATOR DE PRETURI

(denumirea/numele ofertant)


Recommended