+ All Categories
Home > Documents > Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care...

Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care...

Date post: 30-Aug-2019
Category:
Upload: others
View: 7 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 20 /20
Academia Bârlãdeanã Revistă editată de Societatea literar - culturală “Academia Bârlădeană” Preşedinte de onoare: C.D. Zeletin = Preşedinte: Elena Monu Anul XV, 2 (31), Trim. II, 2008 Statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, înălţată în Piaţa Civică a municipiului Bârlad, opera sculptorului Paul Vasilescu. A fost dezvelită la 22 martie 2008.
Transcript
Page 1: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

Academia BârlãdeanãRevistă editată de Societatea literar - culturală “Academia Bârlădeană”

Preşedinte de onoare: C.D. Zeletin = Preşedinte: Elena Monu

Anul XV, 2 (31), Trim. II, 2008

Statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, înălţată în Piaţa Civică a municipiului Bârlad, opera sculptorului Paul Vasilescu. A fost dezvelită la 22 martie 2008.

Page 2: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

din Cluj, „Luceafărul” din Bucureşti.S-a născut la 6 august 1941 în Bârlad.După 1990 a scos publicaţia „Baricada”, care a avut o A urmat cursurile Şcolii primare nr. 5, devenită

apariţie de scurtă durată.Şcoala generală nr. 2 „Vasile Pârvan” din Bârlad, după În 1996 a fost invitat de regina Fabiola a Belgiei la care a urmat cursurile Liceului Codreanu (până în 1958),

„Bienala Internaţională de Poezie” de la Knokke, după ultimele două clase frecventându-le la Complexul şcolar, care a efectuat o excursie de două luni în toată Europa.azi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, tot din Bârlad.

Împreună cu soţia, Maria Ivănescu, poetul traduce din Fratele său mai mare, Dumitru Ivănescu, istoric şi limba franceză „De la Zamolxis la Gengis Han”, de Mircea istoric literar (n. 17 oct. 1939, la Bârlad), a fost arhivist şi Eliade, volumul de studii comparative despre religiile şi director la Arhivele Statului din Iaşi; a scris „Al. I. Cuza. folclorul Daciei şi al Europei Orientale, apărut la Editura Acte şi scrisori” (1973), „Eminescu în documente de ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1980.

La volumul Călătorie la capătul nopţii, de Louis-familie” (1977) ş.a.Ferdinand Céline, Cezar Ivănescu scrie prefaţa (1978). A fost nepotul apreciatului lingvist şi istoric literar, Cartea a fost tradusă din limba franceză de Maria Gheorghe Ivănescu (1912-1987).Ivănescu.A urmat cursurile Facultăţii de filologie a

În anul 1999 Cezar Ivănescu este Laureat al Premiului Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, pe care o absolvă în Naţional de Poezie „Mihai Eminescu”.1966.

Debutează cu versuri în ziarul regional „Flacăra Pentru puţin timp a fost profesor de limba şi Iaşului”, elev fiind, apoi în revista „Iaşul literar” (1960), literatura română, abandonând definitiv această nobilă urmând în „Cronica”, „Amfiteatru”, „Viaţa românească”, profesiune, dedicându-se literaturii. La intervenţia lui „Gazeta literară”, „Luceafărul”, „România literară”, Nichita Stănescu, Cezar Ivănescu a fost numit redactor-şef „Argeş”, „Tribuna”, „Steaua” ş.a.al revistei „Argeş” din Piteşti. În Argeş a alcătuit o

Primul volum de versuri Cezar Ivănescu îl publică la formaţie orchestrală „Baaad”, formată din elevi ai Editura pentru literatură din Bucureşti, în 1968, şi-l „Liceului de muzică”, cu care dădea spectacole pe scenele intitulează „Rod”. Îi urmează „La Baaad”, în Biblioteca Teatrului „Al. Davila” şi Casei de Cultură din Piteşti. „Argeş”, la Piteşti (1970), „Rod III” (1975), „Rod IV” La 22 ianuarie 1971, susţine spectacolul intitulat „În (1977), „Muzeon” (1979), „La Baaad” (1979), „Pentru Baaad sau amintirea paradisului”, la „Pop-Club 303” al Marin Preda” (1996), „Timpul asasinilor”, în colaborare cu Institutului Politehnic din Bucureşti. Mulţi dintre membrii Stela Covaci (1997) ş.a.acestei formaţii au debutat cu poezii în revista condusă de

În ultimii ani, după pierderea soţiei, Maria Ivănescu, acesta.s-a stabilit la Iaşi, fiind directorul Editurii Junimea.A colaborat, după perioada „Argeşului”, la „Tribuna”,

Pagina 2 Academia Bârlãdeanã

Cezar Ivănescu(1941-2008)

„! stau în pământul sterp fără noroc,

cadavrul mi-l îngrop şi mi-l dezgrop

gropar al vieţii mele fără viaţă

trăită-n scârbă, în dezgust şi greaţă,

plătit cu Timpul care mă omoară

dator vândut celui ce mă plăteşte

din groaza mea nu pot ieşi afară

cum Soarele arzând se osândeşte!”

Page 3: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

Academia Bârlãdeanã Pagina 3

* soţie, pe Aruştei, pe Domnul Preda, pe Tavi şi Doamne – În poezia sa Cezar Ivănescu „ilustrează prin gestul pe câţi mulţi alţii, prieteni de suflet şi de Poezie. Sunt

liric aspiraţia către o suferinţă de profunzime; rodul e convinsă că ne vei privi pe toţi cei ce am rămas, de acolo, simbolul a tot ceea ce primeşte un sens prin condamnarea dintre stele şi ne vei cânta iar – pentru a câta? -: „Nu-l mai la suferinţa naşterii şi morţii” (Marian Popa) plângeţi pe acela care VEŞNIC singur nu-i, plângeţi-l pe cel

ce n-are Moartea şi Moldova lui”. „Să-ţi fie somnul lin şi „[...] Prin puterea de-a comunica fără mijlocire cu cerul aproape”, Cerică – dragul nostru coleg şi prieten. Te

lumea, poezia lui Cezar Ivănescu are prospeţimea iubim! În numele îndoliaţilor tăi colegi de clasă din Bârlad, energică, gingăşia grea, elementară şi profunzimea marii Mariana.creaţii, iar prin depărtarea aşa de hotărâtă de structura tradiţională a convenţiei livreşti consecinţele ei pentru evoluţia viitoare a liricii româneşti sunt încă greu de prevăzut.

[...] Unica divinitate a lumii poetului este germinaţia grandioasă, zămislirea eruptivă, actul creaţiei amestecă bucuria cu suferinţa, cu spaima, cu speranţa, ca într-o naştere epuizantă.” (Mircea Iorgulescu)

Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele cumplite, dure, şi le înregistrează pregnant, într-o expresie directă, de puternic fior existenţial, în cuvinte teribil de concrete, palpabile, ca nişte globuri oculare dezghiocate, pe care te temi să le atingi”. (Ştefan Augustin Doinaş)

Despre Cezar Ivănescu au mai scris: Nicolae Manolescu, Al. Piru, Dumitru Micu, Dan Laurenţiu, Daniel Dumitriu, Dan Mutaşcu, Victor Felea, Ion Mircea, Lucian Alexiu, Nicolae Ciobanu, Alex Ştefănescu, Ion Murgeanu ş.a.

* De la Piatra Neamţ, Doina Teodoru Gavriliu, fostă Gânduri colegă de clasă, scrie:

„A plecat în Joia Mare, zi de jertfă, marele poet CEZAR IVĂNESCU, luând cu el poezia nescrisă, De la Paris, Mariana Mânăstireanu, fostă colegă de lăsându-ne regretul şi amintirea unui îndrăgostit de clasă cu Cezar Ivănescu, a scris:dragoste şi a unui spirit justiţiar. CERICĂ , „bârlădenii tăi” „Cerică-Cezar-Don Cezar!!! „Au înflorit salcâmii la din Piatra se roagă pentru pacea odihnei tale veşnice.”Bârlad şi cu ei toate amintirile unei tinereţi pe care am

În cotidianul „Ceahlăul” de la Piatra Neamţ, petrecut-o împreună pe băncile liceului şi ale facultăţii jurnalistul Nicolae Sava a scris, printre altele:când eram mai tineri şi la trup curaţi”, apoi la Mogoşoaia

„O atenţie deosebită a acordat poetul Cezar Ivănescu cu Moncherul „domn' Preda”, cu cenacliştii de la tinerelor talente în poezie apărute în Neamţ în acei ani, Luceafărul, cu Paşte, cu cozonaci şi ouă roşii în Militarii numind acest grup de poeţi „Şcoala de poezie de la Bucureştiului – oraş al exilului nostru, moldoveni plecaţi Neamţ”, sintagmă care a circulat mulţi ani în presa să înfruntăm „mistreţul cu colţii de argint” şi câte alte literară din ţară.[...]bucurii şi tristeţi împărtăşite până la regăsirea noastră în

Recunoscut în unanimitate de critica literară ca fiind Parisul lumină. Nu vreau să vorbesc acum şi aici despre unul dintre puţinii continuatori direcţi ai liricii Poezia ta – o vor face azi şi apoi, ani după ani, mulţi alţii – eminesciene, talent original şi puternic, spirit exegeţi şi critici – care te-au iubit şi te-au aurit, care te-au controversat şi incomod pentru mulţi dintre confraţii săi, înţeles şi nu tocmai, care te-au apreciat invidiindu-te... Cezar Ivănescu a lăsat literaturii române cele mai Vreau doar să-ţi spun că ai fost şi vei rămâne Mândria frumoase poezii scrise în limba română, de după generaţiei noastre, a tuturor celor care ţi-am urmărit Eminescu. Cel ce a scris „când eram mai tânăr şi la trup Poezia de când ea se înfiripa în tine, crescând apoi cu forţa curat” nu mai este printre noi. A rămas doar Poezia sa pe care doar cei atinşi de aripa Geniului o pot da înaltă.”Cuvântului, „exegit monumentum” Don Cezar! Scump

prieten – plecat dintre noi atât de repede, grăbit să o regăseşti pe Sfânta ta Mamă, pe Mery – blânda-blonda ta

Page 4: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

Pagina 4 Academia Bârlãdeanã

Duminică, 30 martie 2008, în sala Teatrului „V. I. Popa” din Bârlad, prof. dr. C.D. Zeletin a prezentat în faţa unui numeros public volumul „Principesa Elena Bibescu. Marea pianistă”. Cartea – care a fost lansată la Bucureşti – s-a bucurat de un larg ecou în rândul oamenilor de artă.Reproducem două din prezentările elogioase făcute de muzicologul Viorel Cosma şi de ziarista Adriana Bittel.

După o muncă de cercetare titanică în arhive, biblioteci, Paris etc.colecţii de documente particulare, medicul şi scriitorul C.D. Zeletin Primul lucru care surprinde în volumul lui C. D. Zeletin ni a publicat recent o carte monumentală (847 p.) la Editura Vitruviu, se pare semnalarea unei enorme galerii de muzicieni despre modest intitulată Pricipesa Elena Bibescu, marea pianistă. Departe aproape că nu s-a vorbit deloc în muzicologia autohtonă. Nume ca de a fi doar monografia unei excepţionale artiste de sorginte Ralu Brâncoveanu, Charlotte Friedmann, Costică Manu, Ana nobiliară, exegeza autorului este în realitate un ,,stup de miere'' Lahovary, Ion Cantacuzino, Miza Bilcescu, Virginia Munteanu-pentru istoriografii culturii româneşti din sec. XIX, o carte ce Cârnu, Maria Samurcaş, Caterina Theodori, Iosefina Sturdza, deschide un front arheologic în istoria muzicii noastre şi în Lucreţia Lupu, sunt doar o parte din anonimii pianişti, cântăreţi, enescologia naţională şi universală. Dispunând de o acribie de compozitori care vor trebui trecuţi în falanga şcolii muzicale de cercetător înnăscut, C.D. Zeletin a investigat şi a publicat de-a acum un veac.lungul unui sfert de veac, studii şi capitole separate dintr-o temă Există apoi, o altă categorie de muzicieni despre care se

ştia vag ce au făcut în cadrul şcolii naţionale de odinioară, dar din păcate fără datele esenţiale ale unor strălucite cariere, puse acum în lumină cu date inedite de autorul monografiei Elena Bibescu:

Emilia Saegiu, Ana Barozzi, Toma Micheru, Socrate Barozzi, George Boskoff, Grigore Ventura, Claymoor (alias Mişu Văcărescu), Edgar Dall'Orso, Ernesto Narice, Oscar Hincke ş.a.

Datorită personalităţii de anvergură mondială a Elenei extrem de generoasă, finalizând-o abia în 2007 prin volumul Bibescu, cartea lui C. D. Zeletin oferă şi cercetătorilor străini o consacrat de fapt nu unei personalităţi de excepţie, ci unei întregi mulţime de documente inedite (scrisori, concerte, recitaluri, epoci din cultura noastră naţională. Abia de azi înainte se va scrie repertorii, prim audiţii necunoscute) referitoare la creatori şi mult despre Elena Bibescu, despre pianistica românească din sec. interpreţi de peste hotare, care s-au aflat în relaţii cu muzicieni XIX (căci am dispus de elemente excepţionale ca Emilia Saegiu, români: Franz Liszt, Richard Wagner, Ignaţiu Paderewski, Camille Constanţa Erbiceanu, George Boskoff, Iulius Wiest, Ana Barozzi, Saint-Saëns, Anton Rubinstein, Vincent d'Indy, Claude Debussy, Aurelia Cionca, Zoe Miclescu – eleva aceluiaşi Franz Liszt), despre Ivor Halströem, Engelbert Humperdink, Joseph Joachim, Ambroise rolul salonului Elenei Bibescu în lansarea lui George Enescu în Thomas, H. Vieuxtemps, Jules Massenet.viaţa muzicală pariziană, despre legăturile cu regina Carmen Sylva

Evocarea unor figuri pitoreşti de odinioară (Claymoor, şi stimularea cercului artistic al Palatului Regal, despre imboldul Elena Văcărescu, Gr. Ventura, Antonin Roaques, Robert Schäffer - direct al nobilimei româneşti prin exemplul Bibeştilor de a cultiva secretarul Palatului regal, Edgar Dall'Orso) dezvăluie capacitatea muzica în saloanele literar-artistice din Bucureşti, Iaşi, Bârlad,

Ecouri la exegeza consacrată de C.D. Zeletin principesei Elena Bibescu*

Destinul tragic al unei prinţese-pianiste O exegeză istorico-literară monumentală a dinastiei Bibeştilor

Page 5: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

Academia Bârlãdeanã Pagina 5

de excepţional portretist al autorului. De asemenea se impune stilul Ateneul Român; Debutul compozitorului George Enescu, triumf al literar, stofa de memorialist şi rigoarea de cercetător şi istoriograf principesei Elena Bibescu; George Enescu. Prima vice-mamă o înnăscut. C.D. Zeletin a parcurs întregul fond de documente din principesă, a doua vice-mamă o regină; Marcel Proust şi dispariţia arhivele particulare de la Bucureşti, Bârlad, Iaşi şi Paris cu o acribie principesei Elena Bibescu. În aceste capitole, prezenţa lui George exemplară, făcând o risipă de bibliografie la fiecare capitol al cărţii. Enescu constituie firul roşu al naraţiunii lui C. D. Zeletin. Este

Tot de capacitatea de memorialist avizat aparţine şi uimitor cum a reuşit autorul să cumuleze toate documentele, ştirile, evocarea celor mai importante saloane literar-artistice româneşti studiile, eseurile, cărţile de specialitate, care au abordat de altădată: Carmen-Sylva, Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Ghica, începuturile carierei internaţionale a lui George Enescu, spre a le Elena Otetelişanu, Theodor Aman, George Bibescu, Grigore Şuţu, completa cu noile izvoare ale familiei Bibescu (fiii principesei, Elena Miller-Verghi, Ralu Brâncoveanu, Roxana Berindei, Emanuel şi Anton, au continuat legăturile cu muzicianul până în Alexandru Pherakyde ş.a. Excelentă ideea de a semnala şi saloanele clipa dispariţiei lor). Dincolo de un tardiv, dar necesar act reparator ambasadelor române de peste hotare, unde se făcea muzică: Paris, (după deceniile de interdicţie a regimului dictatorial, impus Londra, Berlin, Stockholm. cercetătorilor faţă de raporturile compozitorului cu regalitatea şi

Nu puteau lipsi din această bogată galerie de personaje şi cercurile nobiliare româneşti), autorul aduce un substanţial regi, regine, ambasadori, prinţi, prinţese, conţi, contese, politicieni, material documentar inedit care luminează numeroase aspecte ale miniştri care s-au aflat în raporturi de prietenie cu familia Bibescu. carierei şi creaţiei lui George Enescu. În mod deosebit ne atrage Cel mai interesant dintre acestea rămâne indiscutabil...scriitorul atenţia fondul arhivistic al familiei viitoarei sale soţii (Maruca francez Marcel Proust. Cantacuzino) excelent valorificat prin prisma strămoşilor

Volumul dispune de multe pagini de literatură autentică, moldoveni, preocupaţi de cultura naţională şi de muzică (familiile captivantă, care apropie monografia de roman. Aspecte picante, Negri, Sturdza, Jora).inedite, particulare, din viaţa vechilor familii boiereşti din România Primele 150 de pagini ne introduc în familia cărturarului şi Franţa condimentează capitolele de istoriografie (exilul Carmen- – politician Manolache Kostaki Epureanu, tatăl principesei, cu o Sylviei la Veneţia, idila dintre Elena Văcărescu şi viitorul rege sufocantă bogăţie de date şi documente menite să pună în lumină Ferdinand, paralela dintre Elena şi Martha Bibescu, legăturile lui un personaj ignorat de istorici până astăzi, din pricina George Enescu cu salonul regal de la Peleş-Sinaia, atmosfera de la documentelor revelatoare. C. D. Zeletin s-a deplasat pe teren, a Palatul din Bucureşti şi salonul Elenei Bibescu de la Paris etc.). lucrat ani de zile în arhivele de Stat şi în colecţiile particulare ale Există pe alocuri în carte un parfum tipic de ,,fin du siécle XIX'', părinţilor şi rudelor prinţesei Elena Bibescu, oferindu-ne o imagine unde C.D. Zeletin ne introduce parcă pe furiş în obiceiuri şi tradiţii convingătoare asupra unei lumi, dispărute cu un secol şi jumătate sociale, relaţii intime familiale, îmbrăcăminte, mâncăruri, băuturi, în urmă.atmosferă de petreceri romantice, cancanuri politice, aventuri Pagini de aceiaşi consistenţă documentară ne oferă şi amoroase surprinzătoare, care dau culoare şi farmec aparte celelalte capitole, precum ,,Burbonii de la Dunăre...” (Bibeştii textului de o ţinută predominant academică. trăitori în Franţa), portretele celor doi fii ai pianistei (Anton şi

Cantitatea de material inedit pentru orice intelectual de Emanuel), legăturile Elenei Bibescu cu Robert de Montesquiou, cu înaltă cultură este covârşitoare, de la legăturile lui Manolache Vasile Alecsandri şi cu Marcel Proust, admirabila paralelă între cele Kostaki Epureanu şi Maria Samurcaş cu Eminescu, de la serata două principese Bibescu (Elena şi Martha), istoricul construcţiei detronării lui Cuza Vodă din 1866 până la prima întâlnire a Marucăi Ateneului Român şi rolul francezilor Galeron (Albert – arhitect şi Cantacuzino cu tânărul George Enescu în 1898, de la legăturile lui Edmond – scriitor şi filolog), Eternele reîntoarceri acasă şi mai ales D.A. Sturdza cu marele compozitor Felix Mendelssohn Bartoldy Elena Bibescu în viaţa artistică a Bârladului. până la rolul Elenei Bibescu în lansarea pianistului polonez Ignaţiu Volumul lui C. D. Zeletin se încheie cu tragica moarte Paderewski, de la întâlnirile profesionale ale prinţesei – pianiste timpurie a prinţesei şi uitarea nedreaptă în ochii posterităţii, românce cu profesorul Franz Liszt la Budapesta până la pledând parcă în faţa cititorilor săi de a încerca să i se facă dreptate, identificarea chipului tânărului George Enescu în tabloul Vârful cu măcar în posteritate. dor de pictorul C. D. Mirea, spre a nu mai aminti de numeroasele Aparatul critic final (Bibliografia şi indicele de nume scrisori inedite descoperite în arhivele istorice din Bucureşti şi proprii), precum şi cele 107 ilustraţii (fotografii, facsimile, Paris - cartea lui C. D. Zeletin rămâne o mină de izvoare reproduceri de desene, caricaturi, medalioane, plachete, portrete, documentare ce urmează a fi exploatate în viitoarele lucrări picturi) completează un text substanţial ce se constituie într-o ştiinţifice de istoriografie, literatură, muzicologie, genealogie ş.a. frescă a unei epoci din care s-a impus o dinastie de nobili care

Locul cel mai de seamă în monografia Elenei Bibescu îl printr-o muziciană de geniu a stabilit podul de legătură spirituală ocupă desigur legăturile prinţesei cu George Enescu. Deşi nu au între România şi Franţa de acum un veac.depăşit – în timp – decât o perioadă extrem de scurtă (cinci/şase Sugerăm Editurii Vitruviu să scoată o nouă ediţie, ani, fiindcă ,,vice-mama'' a murit în 1902), totuşi rolul Elenei schimbând formatul ,,cărămidă'', incomod al cărţii (spre a reduce Bibescu în descoperirea genialului muzician la vârsta adolescenţei şi textul la 500-600 pagini) şi reluând întreaga ilustraţie pe hârtie impunerea spectaculoasă a compozitorului în cel mai mare centru cretată pentru a valorifica tezaurul de album printr-o condiţie european al muzicii din pragul sec. XX (Paris), poate că înseamnă grafică superioară. Este o carte de referinţă peste timp în cultura mai mult decât întreaga sa carieră de virtuoasă pianistă! noastră contemporană pentru care socotim că orice efort material Documentele sunt atât de numeroase şi de bine valorificate de va fi răsplătit înzecit în viitor.autor, încât cartea lui C. D. Zeletin devine un instrument de lucru Viorel Cosmaindispensabil în viitoarele exegeze enesciene. Spre a confirma această idee, socotim suficient să cităm capitolele referitoare la

_________________________George Enescu: Salonul artistic din Paris al principesei Elena Bibescu; Saloane artistice în Bucureşti şi în Parisul Elenei Bibescu; * „Jurnalul literar”, XIX, 1-4, ianuarie-februarie 2008, p.2.

Page 6: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

Pagina 6 Academia Bârlãdeanã

peste un secol de la moartea prematură a marii pianiste, nedreapta ignorare, relevându-ne în această masivă cronică un personaj cel

C.D. Zeletin, Principesa Elena Bibescu, marea pianistă. Cronică* puţin la fel de fascinant ca frumoasa castelană de la Mogoşoaia, dar cu însuşiri de caracter superioare. Atras încă din adolescenţa

D-l C.D. Zeletin face parte din specia – rarisimă azi, în bârlădeană de legenda pianistei virtuoze, a cărei existenţă scurtă, epoca strictelor specializări – a erudiţilor. Cunoştinţele lui vaste, strălucitoare şi tragică s-a împletit cu nume de primă mărime ale acumulate prin studii îndelungate şi aprofundate, privesc varii istoriei şi culturii româneşti şi europene, medicul erudit a domenii ,,umanistice'' şi ştiinţifice. De profesie medic, ajuns pe surmontat relativa sărăcie documentară. Căci a adunat în timp din treapta cea mai înaltă a carierei – profesor universitar la Facultatea arhive (unele inedite), din colecţii de periodice, din volume de de Medicină ,,Carol Davila'' şi membru al Academiei de Ştiinţe memorialistică şi studii, din mărturii orale la mâna a doua – o Medicale – el este deopotrivă un valoros poet, eseist şi traducător. uriaşă cantitate de informaţii. Din care a reconstituit nu doar (Bibliografia lui cuprinde, în afara lucrărilor medicale, 40 de volume biografia eroinei lui, resuscitate cu artă scriitoricească, ci şi de literatură: poeme, proză, eseuri originale, contribuţii parcursul existenţial – uneori bizar, spectaculos, adesea tragic – al documentare, plus superbe tălmăciri, pentru prima oară în altor zeci de personaje, destule faimoase şi azi. Reţin atenţia în româneşte, din lirica renascentistă italiană, mai multe antologii din special tatăl Elenei, Manolache Kostaki Epureanu (văr primar cu poezia franceză modernă, o integrală Baudelaire ş.a.). Costache Negri, prieten şi comiliton cu Al. I. Cuza, Vasile

Anvergura intelectuală, pasiunea cărturărească şi puterea Alecsandri, Ion Ghica), unul din autorii morali şi politici ai Unirii de muncă uluitoare îşi dau măsura şi în opul pe care vi-l recomand Principatelor, ajuns ministru de Justiţie şi apoi prim-ministru, azi – o adevărată comoară adunată în zeci de ani din surse diverse precum şi mama ei, Maria (născută Sturdza-Bârlădeanul), o femeie din România, Franţa, Anglia, într-o reconstituire de mozaicar. cu sensibilitate artistică şi talent muzical, moştenit şi cultivat de ,,Fărâmiturile preţioase ale mozaicului vin însă cu o enigmatică copiii ei. Căsătorită cu prinţul Alexandru Bibescu, fiul cel mic al estompare, ce oferă impresia de vechi totdeauna viu şi de inconsistent domnitorului Gh. D. Bibescu şi formidabil personaj romanesc el care durează. Nimic nu exprimă mai bine înfrăţirea dintre fragilitate însuşi, Elena, ce avea deja mari succese în saloane muzicale şi şi permanenţă ca mozaicul'', îşi caracterizează autorul demersul concerte de binefacere, devine rudă prin alianţă cu familiile nobile

Brâncoveanu, Filipescu, Cantacuzino, Caraman-Chimay, De cronicăresc. Foarte ataşat de locurile natale din zona Bacăului şi Noailles ş.a. ale căror destine şi portrete psihologice formează mai ales de oraşul studiilor liceale, Bârlad, cu o veche tradiţie obiectul unor pasionante dizertaţii. Cum principesa Elena Bibescu culturală şi din care au pornit în lume numeroase personalităţi de era o prietenă foarte apropiată a reginei Carmen-Sylva, pătrundem valoare naţională şi universală, C. D. Zeletin (azi preşedinte de şi în intimitatea curţii regale, iar prin cei doi fii ai pianistei, onoare al renăscutei Academii Bârlădene), a fost atras încă din Emanuel şi Anton Bibescu, prieteni cu Marcel Proust, în lumea adolescenţă de figura unei mari pianiste originare din zonă, aristocratică şi diplomatică a Parisului fin de siécle. Materia enormă principesa Elena Bibescu (1855 – 1902), o muziciană virtuoză, o

sprijinitoare şi propagatoare a artelor, protectoare a lui George şi stufoasă a Cronicii, în care vaste cunoştinţe de genealogie, Enescu (ei i se datorează impunerea geniului componistic şi istorie, muzicologie, medicină, literatură, arhitectură, psihologie interpretativ enescian în Franţa; de altfel, cel care o considera o a etc. sunt asamblate cu liantul imaginaţiei scriitoriceşti, rezervă doua sa mamă i-a închinat întreaga lui operă de până la Oedip), o cititorului multe surprize şi delectarea unui stil elegant, cu parfum

subtil. Chiar dacă unele informaţii se repetă redundant în capitole fire nobilă, generoasă, pasională şi extrem de înzestrată intelectual. diferite, mozaicul dedicat ,,trecutului care cântă'' are o valoare Datorită acestor calităţi ale gazdei, saloanele ei muzicale de la inestimabilă.Bucureşti şi Paris erau frecventate de cei mai importanţi artişti ai

Adriana Bitteltimpului, ca şi de floarea aristocraţiei europene. Se vorbeşte mult de cealaltă prinţesă Bibescu – Martha, nepoată prin alianţă a

* Formula AS, anul XVIII, nr.804, ianuarie 2008, p.16.Elenei, în timp ce aceasta a intrat în uitare. C. D. Zeletin repară, la

Rotund este Pământul lăsată de străbunipe care trăiesc care, prin vitregiaşi în sânul căruia vremurilorîmi voi afla şi nevolnicia cârmacilor,odihna cea de veci. mi-a fost ciuntită. Rotund este Soarele, Rotund îmi este graiul,strălucitorul astru, cel dulce şi sublim,care îmi oferă generos în care îmi rostesclumina şi căldura. simţămintele şi gândurile. Rotundă este Rotunde-mi sunt dragostea-împlinită voinţa şi năzuinţaşi împărtăşită, spre bine şi frumos.creatoare de vieţi şi de La fel îmi suntveşnicie. credinţa şi iubirea Rotundă mi-a fost de ţară şi de neam.glia,

Vasile FetescuRotund

Gh. Râmboiu – Bursucani

SONET DE PRIMĂVARĂ

Lui George Coşbuc

Trecuta-au geruri şi ninsoriAcum văzduhu-i blând şi caldCâmpiile sunt de smaraldIar peste pomi a nins cu flori.

Cu chipul ei de briliantSosit-a ca de-atâtea ori...Cu triluri de privighetoriŞi adieri de câmpuri scald.

Gâzele ies din unghereAlbine-n flori adună mierePăsări zoresc la cuibul lor

Fluturii-mii se zbenguiesc...Iar eu, încerc să tălmăcescAcest peisaj fermecător.

Page 7: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

Academia Bârlãdeanã Pagina 7

Gheorghe Clapa

Stroe S. Belloescu (1838-1912)O viaţă jertfită pentru binele neamului românesc

octombrie 1912, între orele 20,30 – 21, în casele sale din În oraşul Câmpina, oraş în care părinţii săi, Stroe Bârlad. Corpul neînsufleţit al lui Stroe Belloescu a fost dus pe şi Stana Beloiu, mocani cu ceva stare materială, veniseră din un car cu boi, simbol al muncii şi răbdării, însoţit de elevii Săcelele Braşovului şi care au avut şapte copii: şase băieţi – şcolilor din oraş, de militari, de oficialităţile locale, de un Ion, Stroe, Gheorghe, Vasile, Neculai, Ştefan – şi o fată, s-a numeros public şi înmormântat lângă ctitoriile sale din născut la 23 martie 1838, Stroe S. Belloescu. Urmează Griviţa, conform dorinţei sale exprimate în testament. La cursurile unei şcoli secundare din Bucureşti, după care înmormântare, directorul Liceului „Codreanu”, pa care pleacă la Gand, în Belgia, făcând studii politehnice, de unde

se întoarce cu diploma de inginer în 1863. Neplăcându-i ingineria practicată pentru scurt timp la Bacău, intră în 1864 în învăţământul secundar, mai întâi ca profesor de matematică şi director al Gimnaziului real din Brăila, azi Liceul „Nicolae Bălcescu”, iar după doi ani, în 1866, se transferă la Liceul „Codreanu” din Bârlad, la care funcţionează neîntrerupt, ca profesor de matematici, până în 1898, când iese la pensie.

Stroe S. Belloescu şi-a sacrificat totul pentru luminarea şi ridicarea materială a neamului său. Din leafa lui de dascăl a ridicat două biserici – una la Griviţa, în 1892 şi alta la Palerma (n.n. azi Trestiana) – o şcoală şi o statuie lui Alexandru Ioan Cuza la 1904, precum şi o Casă Naţională la Bârlad. În afara acestora a ajutorat elevii săraci, atât pe cei din Bârlad, cât şi pe cei din Transilvania, a donat 12000 de lei în 1897 ca bursă pentru cinci elevi săraci, ţărani etc. În 1892 termină de construit şcoala primară de la Griviţa pe a cărei placă de marmură a scris: „Ridicat-am această şcoală pentru luminarea ţăranului român. Stroe Belloescu 1892”. Pereţii şcolii i-a împodobit cu tablourile lui Gheorghe Asachi şi Gheorghe Lazăr, simboluri ale luminii şi patriotismului. Şcoala din satul Pleşa a fost inaugurată în 1907, iar cea din Palerma (Trestiana) în 1912, ambele construite din donaţiile sale.

Stroe S. Belloescu a dispus să se pună pe catapeteasma bisericii din Griviţa motive româneşti, iar ca personalitate a statuii din acea comună, l-a ales pe Al. I. Cuza,

Belloescu l-a servit timp de 34 de ani, Gheorghe simbol al dreptăţii pentru ţărani. În basoreliefurile statuii lui Alexandrescu, reprezentând Ministerul Instrucţiunii şi Cuza sunt doi sfetnici ai Domnitoruloui: Mihail Kogălniceanu Culturii, a depus o coroană de flori din partea ministrului, cu şi Costache Negri.o panglică ce avea următoarea inscripţie: „Lui Stroe La 29 martie 1906 a trimis din Bârlad, lui Nicolae Belloescu, răspânditorului de lumină şi de dragoste de neam, Iorga, suma de o sută de lei „în ajutorul studenţilor răniţi, sprijinitorul şcolarilor săraci, ziditorului de şcoli şi de martiri ai românismului”, cu ocazia evenimentelor de atunci. biserici, aduce omagii ministerul de Culte şi Instrucţiunii La 15 noiembrie 1906 a întemeiat la Bârlad „Biblioteca Publice”.publică”. A construit în Bârlad şi o „Casă Naţională”,

Posteritatea, drept recunoştinţă, i-a ridicat un inaugurată în 1910, pe a cărei placă a scris:”Cu dorul ca bust în fostul Parc central al oraşuliu Bârlad, la 14 iunie neamul nostru românesc să meargă pururea înainte prin 1936, în prezenţa ministrului Educaţiei Naţionale, prof. dr. lumină şi muncă, clădit-am această casă de cultură Constantin Angelescu şi a episcopului Huşilor, Nifon naţională”.Criveanu, elevii Liceului „Codreanu” au denumit Societatea La 9 iunie 1912, Stroe S. Belloescu şi-a scris lor literar-ştiinţifică, „Stroe Belloescu”, iar Biblioteca testamentul, cu câteva luni înaintea dispariţiei sale. A fost municipală de astăzi îi poartă numele. La 5 iunie 1933 asasinat, împreună cu vizitiul său Nicu Oprişan, în ziua de 20

Biserica din satul Griviţa.

Page 8: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

Pagina 8 Academia Bârlãdeanã

„Ateneul Popular C.F.R. Bârlad” de sub direcţia lui Iancu Mihăilescu, a organizat în satul Griviţa un pelerinaj şi o serbare şcolară.

Stroe Belloescu a fost în două rânduri membru în Consiliul General al Ministerului Instrucţiunii Publice, de patru ori deputat şi de două ori senator, liberal, membru şi preşedinte al „Consiliului general de Tutova”, membru şi director al Spitalului „Bârlad şi Elena Beldiman”, preşedinte al „Ateneului local şi al Ligii Culturale” secţia Tutova, membru al Uniunii interparlamentare pentru pace şi arbitraj. A servit în Garda Naţională în calitate de comandant de batalion. Ca martor al evenimentelor de la 1848 şi 1859 i s-a conferit „Coroana României” în grad de Mare Cruce, precum şi medalia „Apărătorii Independenţei”.

Fratele său din Brăila, Ştefan Beloiu, decedat la 31 ianuarie 1913, îi lăsase la 10 octombrie 1910 întreaga sa avere „mişcătoare şi nemişcătoare”. Prin moartea lui Stroe Belloescu, Ştefan Beloiu a făcut un alt testament, lăsând altora averea sa în sumă de 693000 de lei.

Marele filantrop Stroe S. Belloescu a trăit aproape ţărăneşte printre cetăţenii Bârladului, făcându-şi din donaţii şi dăruiri de bine cea dintâi virtute a vieţii sale. S-a distins printr-o seninătate plină de iubire a sufletului său şi, îndeosebi, prin acea moralitate care l-a făcut să se gândească mai mult la cele trainice, decât la cele trecătoare. A avut cel mai înalt simţ al datoriei izvorând din cea mai caldă iubire pentru tineret şi ţărănime, nu lipsea niciodată de la şcoală, intra în clasă cu exactitate matematică, iar lecţiile le exprima limpede şi precis. Acest om nu a cunoscut nici cea mai mică răutate sau duşmănie. Era un model nu numai de ştiinţă, ci şi de cetăţean. Munca şi fapta, făcute într-o perfectă tăcere, cu o simplitate şi rară sinceritate, era idealul în care el ştia să crească tinerele generaţii. A fost un muncitor înflăcărat de idealuri pentru care a dus o viaţă austeră.

Fiul de mocan din Săcelele Braşovului n-a fost omul vorbelor, al zgomotului şi onorilor sterpe, ci omul corectitudinii, modestiei, muncii şi faptelor făcute pentru cei mulţi şi umili.

Cunoscutul scriitor vasluian Ioan Baban a oferit

de curând cititorilor săi o nouă carte. De data aceasta

e vorba de un dicţionar intitulat sugestiv „Univers

cultural şi literar vasluian”, apărut la Editura PIM din

Iaşi, în 2008.

Volumul de aproape 500 de pagini include 451

de „subiecţi” şi 59 de nume de societăţi şi publicaţii.

În argument autorul scrie că „Dicţionarul de faţă

are un caracter cultural şi literar”.

E o carte utilă celor interesaţi de fenomenul

litera din această zonă a Moldovei.

SEMNAL

Mormântul cu monumentul funerar

Page 9: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

Academia Bârlãdeanã Pagina 9

Aura Mădălina ApetreiEvadare în vis

Poet romantic, de respiraţie europeană, Macedonski este cel astfel creată, existenţa a două unităţi amfibrahice: „de lună-

care, influenţat de poeţii francezi Maurice Rollinat şi Théodore de argintată”, „e-n roze-mbrăcată”, „vreo sarcină-asupra-i”. Totodată se

Banville, compune minunate rondeluri, caracterizate de o întreagă observă prezenţa ingambamentului, care are menirea de a uni

explozie vegetală şi învăluite de parfumurile şi miresmele tari ale versurile într-o frază poetică şi gramaticală: „În vis clădesc câte-o

rozelor şi crinilor. Parafrazându-l pe Mihai Eminescu, care afirma casă ce toată e-n roze-mbrăcată”; „Parfumul de roze ce-mbată

că “poezia este trandafirul ce creşte în potirul de aur – sufletul extazul în suflet îmi lasă”.Se insistă asupra rezultatului actului creator, şi anume casa, frumos”, putem spune că un “trandafir într-un potir de aur” este şi

spaţiu al intimităţii, recluziunii şi evadării, un microcosmos în care Rondelul nopţei argintate din volumul lui Al. Macedonski Rondeluri. poetul nu se mai simte ameninţat de grijile exterioare. Acest lucru Psalmi. Nopţile(1975):este foarte bine evidenţiat de versurile: „De zgomot şi oameni

I. În noaptea de lună-argintată, (9/a) retrasă”, şi „Vreo sarcină-asupra-i n-apasă”. În cadrul rondelului 2 5 8 v -v v -vv -v întâlnim trei versuri cu structură prozodică diferită, două dintre ele

II. Pe pleoape când somnul se lasă, (9/b)2 5 8 fiind formate dintr-un iamb, un anapest şi un peon III, iar celălalt v -v v -v v -v

dintr-un iamb, un peon III şi un amfibrah. Luate împreună, acestea III. În vis îmi clădesc câte-o casă (9/b)2 5 8 v - vv vv -v ar putea fi văzute ca rezumat al poeziei: „În vis îmi clădesc câte-o

IV. Ce toată e-n roze-mbrăcată. (9/a) casă/ Lăcaş ca din basme s-arată/ De-ai mei creditori e-apărată”. 2 5 8 v -v v -vv -v

Deşi sunt versuri cu celule ritmice diferite, nu există o perturbare a V. De zgomot şi oameni retrasă, (9/b)

2 5 8 muzicalităţii, a ritmului poeziei, decât în v. IX, deoarece accentele v -v v -v v -vcad pe poziţiile silabice 2, 5, şi 8 specifice amfibrahului. Astfel, la VI. Lăcaş ca din basme s-arată, (9/a)

2 5 8 v - vv -v v -v Macedonski, poezia este formă şi muzică: „arta versurilor nu este VII. În noaptea de lună-argintată, (9/a) nici mai mult, nici mai puţin decât arta muzicii”, spune el. 2 5 8 v -v v -vv -v

Macedonski nu se vede pe sine ca un simplu simbolist, ci mai VIII. Pe pleoape când somnul se lasă (9/b)2 5 8 degrabă ca un instrumentalist, scopul său fiind acela de a produce v -v v -v v -v

IX Vreo sarcină-asupra-i n-apasă (9/b) prin cuvinte o atmosferă muzicală. Cuvântul cheie este sinestezia, 2 5 7 v -vv -v - vv acea figură care produce în acelaşi timp mai multe senzaţii

X. De-ai mei creditori e-apărată, (9/a) (auditivă, tactilă, vizuală, olfactivă). În rondel apare o imagine 2 5 8 v - vv - vv -vsinestezică de mare intensitate: trandafirul sugerează nu numai XI. Parfumul de roze ce-mbată (9/a)

2 5 8 culoarea şi forma, ci şi mirosul: „Parfumul de roze ce-mbată/ v -v v -v v -vXII. Extazul în suflet îmi lasă (9/b) Extazul în suflet îmi lasă.” Atât simţul vizual cât şi cel olfactiv sunt

2 5 8 v -v v -v v -v prezente. Celulele amfibrahice sunt realizate impecabil. XIII. În noaptea de lună-argintată. (9/a)

2 5 8 Orchestrarea ritmică a poeziei vizează grija pentru detaliu, v -v v -vv -vmergând până la simetria formelor. Ritmul amfibrahic dă poeziei În Rondelul nopţei argintate, poezie cu ritm amfibrahic, tema un ton liniştitor, calm ce induce cititorului aceeaşi stare de visare principală este aceea a evadării în vis. Creatorul intră în conflict ce-l caracterizează şi pe autor: „Sugerând prin ritm o anumită cu lumea în care trăieşte şi evadează într-un spaţiu ideal, acolo, atmosferă, specificul unei teme date, Al. Macedonski face dovada unde, după cum spune Novalis, omul poate să-şi exprime cel mai

1marelui său talent şi a măiestriei sale artistice”. Aşadar, ceea ce bine starea de spirit. În versurile de nouă silabe se observă poetul rozelor pune în evidenţă este capacitatea de sugestie a numeroasele succesiuni amfibrahice care dau muzicalitate şi poeziei, suveranitatea emoţiei artistice.constituie dovada că în poezia românească ritmul amfibrahic este

unul din ritmurile de bază. Evadarea din contingent are loc 1. Adrian Voica, Deschiderea cercului, vol.I, Editura „Universităţii

noaptea, atunci când romanticul începe să trăiască cu adevărat, iar Al. I. Cuza”, Iaşi. 2002, p.98.

actul creator survine odată cu venirea somnului. Cuvintele care

trimit la această stare de visare, stare prin excelenţă romantică, au BIBLIOGRAFIEaceeaşi structură prozodică. Ritmic, observăm că nu numai

cuvintele trisilabice („retrasă”, „parfumul”, „extazul”) formează un - Macedonski, Al., Rondeluri. Psalmi. Nopţile, antologie şi postfaţă

amfibrah. Prin antepunerea unei prepoziţii sau a unei conjuncţii, de Ovidiu Ghidirmic, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1975.

cuvintele bisilabice de tip trohaic (-v) se transformă într-un - Voica, Adrian, Deschiderea cercului, vol.I, Editura „Universităţii Al. amfibrah (v-v): „în noaptea”, „pe pleoape”, „când somnul”, „se lasă”, I. Cuza”, Iaşi. 2002.„ce toată”, „de zgomot”, „şi oameni” etc. În versurile I, IV, VII, IX şi Voica, Adrian, Repere în interpretarea prozodică, Editura XIII, cratima uneşte două cuvinte, obligându-ne să facem acelaşi „Universităţii Al. I. Cuza”, Iaşi. 1998.lucru în schema prozodică, observându-se în structura ritmică,

Page 10: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

Pagina 10 Academia Bârlãdeanã

Alexandru Mânăstireanu

Stela CovaciPERSECUŢIA

Alexandru Zub, actualul academician. Securitatea - omniprezentă Volumul pus în discuţie aici se bazează pe mărturiile autoarei printre participanţi – consemnează orice gest potrivnic al şi pe documente autentice - de necontestat întocmite de Securitate organizatorilor şi în momentul când a avut toate probele împotriva studenţilor anticomunişti din Bucureşti, Iaşi precum şi a incriminante, a trecut la arestarea celor vinovaţi. Autoarea şi Aurel unui numeros grup de scriitori şi ziarişti tineri în frunte cu poetul Covaci sunt deja arestaţi încă de la 14 martie 1957. Lotul întreg este Nicolae Labiş din Mălinii Sucevei.învinuit de uneltire împotriva orânduirii comuniste, că a simpatizat Sunt prezentate un număr de 260 de documente în forma lor pentru contrarevoluţia ungară şi calomnierea armatei sovietice. La nudă cu greşeli de formulare şi de gramatică la care au lucrat peste 6 martie 1958 este arestat şi Alexandru Zub în timp ce călătorea la 70 de ofiţeri de securitate urmărind şi supraveghind atent 317 Bucureşti, chemat printr-un telefon suspect din partea Uniunii persoane ostile regimului comunist.Scriitorilor. Autoarea este transportată sub arest la Iaşi, ca martoră Când parcurgi volumul rămâi uimit de tenacitatea şi în proces. După ample dezbateri justiţia comunistă a condamnat înverşunarea urmăritorilor, de metodele folosite pe tot parcursul doar 9 inşi dintre cei implicaţi, Alexandru Zub, Aurel Covaci şi urmăririi, de zelul organelor de urmărire – raportând nu la oră ci autoarea primind condamnări severe.chiar la minut, cu o exactitate de cronometru, demnă de o cauză mai

După 2 ani de la arestare autoarea este eliberată bună.comunicându-i-se că a fost iertată de încă 2 ani ce-i mai fuseseră Din prezentarea documentelor şi din relatarea faptelor se daţi, ca semn de mărinimie a statului comunist, cu intenţia de a fi reliefează atmosfera apăsătoare, sufocantă manifestată pe tot

racolată de Securitate şi a fi folosită în scopuri cuprinsul României în acea perioadă de tristă perfide. Autoarea rezistă tuturor presiunilor şi amintire şi dârză împotrivire a unor tineri când securiştii şi-au dat seama că nu acceptă şi dornici de libertatea de mişcare şi gândire, nici nu poate fi informatoare-turnătoare, este neîngrădită de canoanele orânduirii comuniste.apostrofată astfel: „Nu eşti bună de nimic! Du-te şi Suntem în octombrie 1956. În Ungaria au loc te spânzură!”. Sigur, nu era bună pentru scopurile proteste şi lupte de stradă pentru înlăturarea josnice ale stăpânirii tiranice, însă tocmai această regimului comunist.apreciere din acea vreme este o certificare a Profitând de faptul că anglo-americanii sunt calităţilor ei morale. implicaţi în conflictul „Canalul de Suez” din

Revenită în satul natal, autoarea observă că Orientul Apropiat, Uniunea Sovietică intervine este privită de unii consăteni „cu o satisfacţie rea, nestingherită în zdrobirea brutală a că prea fusese isteaţă în copilărie” şi de aceea contrarevoluţiei ungare.dispare din ochii consătenilor, merge la Bucureşti Tineretul universitar din Bucureşti, Iaşi şi se angajează ca muncitoare textilistă la „Tânăra precum şi alte centre protestează. În Bucureşti gardă” – dar şi aici este persecutată, izolată iar mai ales, se ia atitudine hotărâtă împotriva cei de la securitate o convocau discreţionar la ororilor săvârşite pe străzile Budapestei. Poetul orice oră din zi sau din noapte.N. Labiş devine purtătorul de drapel al generaţiei

După ani, autoarea încă nu poate uita tinere, în jurul lui grupându-se un număr de urletele celor schingiuiţi, nu uită târşâitul tineri scriitori şi ziarişti. Alarmată la maximum, picioarelor înlănţuite, nu uită deţinutul zidit de Securitatea trece la asasinarea lui Labiş şi

viu în celulă, nu uită femeia deţinută cu ochiul stors, ori simulările supravegherea atentă a tuturor celor implicaţi.de execuţie prin împuşcare şi alte orori şi atrocităţi. La 2 decembrie 1956, ziua de naştere a poetului, acesta pleacă

Nu uită că a dat o declaraţie să nu divulge nimic din ce a văzut de la gazdă, cântă Imnul Regal şi recită cu patos Doina lui Eminescu şi pătimit, nu uită că la căsătorie a trebuit să ceară învoire de la fără nicio teamă şi reţinere.căpitanul-securist Prodan. Nu poate uita că arăta ca o umbră O săptămână mai târziu, pe 9 decembrie, poetul pleacă să zdrobită de menghina anchetelor şi a zidurilor reci şi mai ales nu mănânce la cantina Uniunii Scriitorilor şi este împins sub roţile uită că, privindu-se în oglindă, zăreşte propria imagine ca pe o unui tramvai, aruncându-se vina asupra lui Aurel Covaci - prietenul persoană străină cu obrajii brăzdaţi cu şanţuri şi cicatrici săpate de şi protectorul poetului răzvrătit. Presa comunistă, sub bagheta sarea plânsului, ca o adevărată hartă a durerii.Securităţii lansează pista falsă că Labiş, fiind beat, ar fi principalul

Şi din infernul puşcăriei, cu chinuri suferite şi orori îndurate, vinovat.îşi aminteşte şi de un strop de omenie a unui gardian care-i oferă o În zilele următoare, aflându-se în spital, a spus clar prietenilor ramură de liliac înflorit pe care i-a înapoiat-o la ieşirea lui din lui: „Să nu credeţi că a fost un accident, să nu credeţi că am fost schimb, la fel de proaspătă ca la primire, fiindcă a scăldat-o în beat.” Întregul grup apropiat lui Labiş se interesează de soarta lacrimile sale, iar la întoarcere către închisoarea din Bucureşti, încă liderului asasinat mişeleşte, se agită şi ia măsuri pentru un gest asemănător: când i se dă voie să-şi culeagă sânziene, pe care înmormântarea din 24 decembrie 1956, la Cimitirul Bellu.a trebuit să le arunce în apropierea Bucureştilor. Gesturi foarte Securitatea organizează o totală supraveghere şi urmărire a rare, adevărate excepţii care întăresc regula că regimul de teroare întregului grup cu intens filaj pe tot timpul zilei, urmăriţi chiar şi în instaurat în România a fost unul din cele mai barbare, mai timpul nopţii prin aparatele de ascultare.draconice regimuri totalitare.La 14 aprilie 1957 se comemorează la Putna 500 de ani de la

Vă recomand cu căldură să citiţi conţinutul acestui volum ca să urcarea pe tron a lui Ştefan cel Mare cu manifestaţii patriotice se ştie prin ce a trecut o întreagă generaţie ce a rezistat eroic, unii organizate de centrele universitare din Bucureşti şi Iaşi. Autoarea plătind chiar cu preţul vieţii.se implică direct făcând legătura cu studenţii ieşeni prin studentul

Page 11: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

Academia Bârlãdeanã Pagina 11

Const. Ciopraga

La hotarul Ţării de jos...*

De copil, auzeam pe bunici vorbind de vremurile când miniatural care se plimba între Crasna şi Huşi. Dar mai degrabă oamenii din ţinutul nostru, de pe Siret, în sus, făceau cărăuşie şi s-ar putea ca trenuleţul, pe drept cuvânt celebru, să fi adus aduceau în chervane vinuri din Ţara de jos. Istorisirile cu oarecare renume popular amintitelor versuri.întâmplări de drum lung, popasurile şi isprăvile chervanagiilor De vreo douăzeci de ani încoace, trenuleţul de Crasna-se rotunjeau cu timpul în sufletul meu, crescând ca nişte bulgări Huşi a crescut la trup, nu însă şi în privinţa alergăturii. de omăt, porniţi la vale. Nu deosebeau hotarul dintre lumea cea Copilandrul devenit adolescent îşi păstrează capriciile copilăriei. adevărată şi tărâmul poveştilor. Iar acum când rosteam Tradiţia drumeţilor din regiune respectă cu veneraţie cuvintele acestea, ,,Ţara de jos'', în inima mea se făcea o lumină ,,psihologia trenului'', călător şi el printre podgorii. Se leagă şi mare. Se iveau fâneţe şi fântâni cu cumpănă, o ţară oablă, într-o aici, ca-n orice tren, fărâme de dialog. Totul se desfăşoară intim, pâclă ca de amurg. Şi de priveam de pe dealul Vântului, de la apa familiar, drumeţii fiind aproape toţi cunoscuţi între ei.Siretului nostru spre bănuita Ţară de jos, mi se părea a deosebi - Mă tem că nu prindem personalul la întoarcere – face în tăcerea lui august, clopote şi duruit. Duruit şi clopote de cară , meditativ un moşneag roşcovan, jucându-se cu o lulea neagră, - gândeam eu. scurtă.

Drumul spre Ţara de jos, nu cea din fantezie, l-am bătut - Aşi! îi mecanicul cel gras. Aista nu-ntârzie niciodată – întâia oară în primăvara aceasta ploioasă. Am înţeles atunci că îl linişteşte cu încredinţare filosofică un ţăran între două vârste, nu-ţi poţi da seama de tainele pământului moldovenesc, până ce cu ochi limpezi ca floarea inului.nu te apuci, tu, un drumeţ fără grabă, să cunoşti cu ochii, Trenul cel fără grabă, ajuns în dreptul unui sat cu livezi geografia locurilor. care abia lasă să se mai vadă casele, îşi ia de gând să facă popas.

Între Ţara de sus şi Ţara de jos nu-i deosebire de roade Drumeţii de prin satele vecine nu se tulbură, nu-şi pun întrebări: şi poate, nici sufletul pământenilor nu-i altul, măcar că prea oprirea intră doar în tradiţia locurilor, măcar că nu-i acolo vreo învăţatul Cantemir, domnitorul fără noroc, ne încredinţează a gară.vedea deosebiri la oamenii locurilor, - în privinţa iscusinţei la - Trebuie să oprească! Aici stă şeful. Şi cineva se treabă şi a vitejiei în bătălii. Pe seama podgoriilor din Ţara de însărcină să explice neştiutorilor, arătând cu degetul, în jos, - pe unde neguţitoarea şi tatăl prea învăţatului domnitor, - se apropiere, casa şefului de tren ieşit din tură. Casă mare, cu puneau scăderi ca cele de care scria acum două veacuri şi livadă şi gard nou, de leaţuri, impunând respectul. Într-adevăr, jumătate Demetrius Cantemir, princeps Moldaviae. Dealurile casă de şef!frământate ale Ţării de jos povestesc arhaice lucrări geologice, După ce şeful a coborât, trenul şi-a luat iar mersul de zbuciumul pământului. Dar deosebirea între Ţara de sus şi ţăcănit, în buiestru, printre dealurile verzi-albăstrui. Câteva Ţara de jos nu-i nici aici. O găseşti, dacă treci cu privirea peste ocolişuri neprevăzute ne îndepărtează încă de momentul când dealuri: aici podgoriile fac parte din istoria locurilor şi din avem să dăm salutul dintâi orăşelului dintre livezi şi podgorii.psihologia oamenilor. Uitase domnitorul cel învăţat, care a scris Aşezat în amfiteatru, pe dealuri, dar mai cu seamă Vita Constantini Cantemiri, să pomenească acolo, că tatălui său, ascunzându-se parcă în fundul unei străchini uriaşe, vechiul târg de obârşie din ţinutul Fălciului, straşnic îi plăceau vinurile. Un de abia îndrăzneşte să-şi scoată la lumină zidurile, de sub cronicar însă n-a uitat şi nici n-a voit să se piardă această ştire, rămurişul care-l inundă. Dealurile poartă podoabe potrivite pentru urmaşi. De aceea a însemnat în cronica lui că înălţimilor, adică dantelării de viţă: aceasta face parte din binehrănitul Constantin, ,,mînca bine şi bea bine'', dar cochetăria cetăţii viticole. Apoi o altă cochetărie: înainte de a te ,,iscălitura nu ştia a face''. lăsa să ajungi lângă inima lui, trenul se învârte lent, teatral, şi

La Huşi eşti în atmosfera Ţării de jos. coboară în serpentine, pentru ca oamenii din el să admire oraşul Călătorind lent printre dealurile cu coame domoale, ca-n palmă. Numai după asemenea protocol de modă veche,

încărcate cu podgorii, mi-au venit în amintire câteva versuri ale drumeţul, grăbit ori nu, are îngăduinţă să intre în citadelă.lui B. Nemţeanu. E, aproape, chestiune de bună cuviinţă Legenda vrea să ne încredinţeze că numele oraşului l-ar culturală, ca în trenul care te mână spre Huşi, să-ţi declami în fi dar ucenicii husiţi aici, după persecuţia abătută asupra lor în gând, versurile uşor prăfuite ale poetului gălăţean, adică poet al ţinutul Boemiei. Istoria ne dovedeşte însă, negru pe alb, că Ţării de jos: oraşul e mai vechi. Iar oamenii de aici conving pe oricine că

Huşii sunt un târg plin de tinereţe.,,O, trenişor de la Crasna – Huşi, Edificii albe, – unele cu ziduri care mai poartă urmele Locomotiva ta e-un samovar, războiului – grădini şi parcuri curate. O şcoală viticolă, cu bună Iar tu, întreg, pari un tramcar, tradiţie, este aici în mediul ei. Librăria e vizitată cu interes de O jucărie de păpuşi. elevii celor două licee.Când dai semnal că pleci, zâmbim cu toţii! Bunicii de la Huşi îşi îndrumă nepoţii să respecte Când intri-n gară, pufăind, zâmbim... psihologia târgului. Oamenii de aici sunt mândri de vinurile care Ades mă mir cum nu te fură hoţii duc faima ţinutului. Sunt oameni cu vorbă domoală şi cu Atât eşti de infim!'' dragoste de lumină. Trupele de teatru care se abat pe la Huşi

găsesc aici spectatori cu adevărată veneraţie pentru artă. Poate că ironicele versuri ale lui B. Nemţeanu să fi Conferinţele îşi au auditoriul asigurat, oricând.

contribuit cu ceva la celebritatea de odinioară a trenului Spunea un huşean că-şi îngraşă mascurii şi orătăniile

Page 12: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

100

Pagina 12 Academia Bârlãdeanã

după carte: le dă untură de peşte şi calciu. Contractul cu Statul greş câte grade are şi vinul şi tescovina din părţile noastre. Cu l-a iscălit acum câteva luni, şi acum poate să dea doi porci cât ele m-am trezit şi mi-am mai potolit câteodată cele necazuri''.juncanii. Alţii au prisăci cu stupi, în căsuţe multicolore ca nişte Într-un colţ, un copil o întreabă pe maică-sa, cum se palate ale piticilor din feerii. Sunt flori multe, iar mierea se cheamă satele şi gările. Mi-am amintit de un student care, în plăteşte bine. chip de ştiinţă aplicată, şi-a însemnat în timpul unei călătorii,

Nu ştiu care a fost pe vremuri simbolul de pe vechea toate staţiile până la Paris. Ieftin mijloc de a petrece banal!pecete a ţinutului. În gară la Huşi am observat însă un amănunt Deodată veni personajul care controla biletele de drum. cu tâlc. Oamenii care se pregăteau să ia trenul înapoi, spre Moşneagul din Creţeşti, cel cu preţioasa ştiinţă a gradelor Crasna, aveau cu ei, aproape toţi, balercuţe şi damigene cu vin. băuturii, îl cunoştea pe controlor, dar nu-i spunea aşa, ci, mai Şi mai erau oameni veseli, cu chef de vorbă. Vinul înveseleşte potrivit: ,,cela cu clanţ biletul!''. Seara se lăsa întinzând tot mai inima omului! Asta stă scris şi-n cărţi. aproape de noi imense pânze cenuşii, iar în locul privirilor pe

Stema veche a ţinutului trebuia să înfăţişeze un fereastră, oamenii priveau în amintire, porniţi spre băsmuiri.ciorchine de viţă... Glasurile vesele m-au atras înspre oamenii care

La întoarcere, trenul urmează acelaşi mers povesteau istorisiri de vânătoare şi întâmplări de război. Gândul gospodăresc, de cal în buestru. Ţăranii privesc cu dragoste mi s-a desprins însă iarăşi de povestirile lor. Cugetam la dealurile cu semănături proaspete. ,,Avem pământuri bune pe la furnicarea vânatului, la belşugul de vin şi miere.noi şi le lucrăm acum după cele ce aflăm din cărţi şi de la Mulţi dintre eroii romanelor lui Sadoveanu, vânătorii oamenii de ştiinţă. Iar de roade nu ne putem plânge''. prin codrii neumblaţi şi oşteni fără prihană, frumos povestitorii

Un grup de oameni guralivi, la o fereastră, judecă viile, pe la hanuri şi înflăcăraţii de vreo dragoste rustică, - trebuie cu ochi de cunoscători. Din când în când, câte-o salcie delicată se să-şi fi avut obârşia pe aici, în părţile Ţării de jos.ia în fugă după tren, dar se lasă păgubaşă. O sticlă cu vin _____________

* Iaşul literar, 6, iunie 1956, p.93-96.untdelemn trece din mână în mână. Glasul de om vesel, al unui bătrân din Creţeşti, domină huruitul trenului: - ,,Îţi spun fără

Picăturilor îndrăgostite Muza Singurătatede ploaie.

Orbul a întâlnit muza. Hercule-i trist.Ecoul paşilor tăi mă face Şi-a îndeplinit toate obligaţiile,să uit greutatea

Scoateţi-mi ochii, A pus suflet în toate,Ce apasă, amintindu-miLumina solară, Şi-a depăşit limitele.căSurâsul vostru Nu sunt un diamant.şi Umerii stau aplecaţi către pietre, Mimica voastră prefăcută, Spatele a uitat de vertebreMă lepăd de ele, Şi ochii, da ochii, şi-au pierdut

Clipa de reculegere strălucirea,Mă lepăd de toate! Idealul, îndârjirea.

Scoateţi-mi ochii Am adunat vapoare şi bărci eşuate,E singur. În sufletul luisă văd adevărul trenuri sărite de pe şineChilia e goală şi inima pustie.şi muza! scoase din uz de ruşine Dragostea l-a uitatşi gânduri puternic avariate.Şi zâmbetul a căzut peste lume.Vreau să fiu orbul

ce vede – năuntru-i Am ciocănit uşor, cu timiditate ce vede dincolo de capătul şi inima s-a descoperit înfrântă,

lumii! o viaţă cu faţa topită de lipsă de intimitate.

Vreau să simt muzaCum se-ntrupează în inima mea! O imagine de coşmar…

Şi-atunci, cu spatele la lume, m-am întors şi-am plâns Piatră pe drum

o zi, o noapte, o clipă din univers un destin rămas fără nume.Urmele paşilor tăi

le păstrez impregnate-n memorieŞi-am simţit cum din lacrimi creşteCu parfumul trecutului umezeala în oase, pierdut în praful amintirilor.pe pereţii trişti de prin case, şi mor şi stele şi crini…Sunetul paşilor tăi

îmi răsună ca murmurul Nu… , nu e nimic de râs…

DEBUT Maria-Mihaela Alexa

REMEMBER

Poeţii Ioan Alexandru şi Grigore Vierula Chişinău, 8 martie 1988.

Page 13: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

Dacă „materia” se transformă în altă „materie”, în ce mele, fiind nevoiţi să o luăm pe jos, cu bagaje şi cu câine cu tot. se transformă sufletul? Suntem materie ce dispare o dată cu Eu mă opresc un moment să îmi revin, dar câinele merge trupul? Sufletul este nematerie, care nu dispare ci doar îşi înaintea mea, de unul singur, oprindu-se, deodată, chiar la schimbă locul? Ce este sufletul? Ce este spiritul? Sufletul urcă la poarta casei, nici mai încoace nici mai încolo. De parcă ar mai fi ceruri sau rămâne pe pământ şi se reîncarnează? Dacă da, fost prin acele locuri şi le-ar fi recunoscut! Şi, ghinion! Nimeni atunci după cât timp şi în funcţie de ce criterii? Cum se explică nu era acasă. Las câinele la poartă, cu bagajele alături, şi plec în sentimentul de „deja vue”? căutarea surorii mele prin vecini. Revin şi găsesc câinele în

Întrebările mă frământă tot mai mult începând cu acelaşi loc, păzind poarta şi bagajele. Deschid poarta, el se anul1997, anul în care tatăl meu s-a dus dintre cei vii. În luna strecoară pe lângă mine, dă o raită prin toată curtea, ca şi cum martie a acelui an, auzind că tata este bolnav, mi-am luat câteva s-ar fi aflat în recunoaştere, iar în final, se îndreaptă spre zile libere de la serviciu şi m-am repezit către Burdusaci. Cât s-a bucătărie, în căutare de hrană. După un timp, vine acasă şi mai bucurat tata să mă vadă! Atunci, poate mai mult ca cumnatul meu. Câinele nu latră, ci doar se gudură pe lângă el, niciodată! Dar, spre deosebire de altădată, când mă provoca la sărindu-i în întâmpinare. La fel a făcut şi când a venit sora mea discuţii pe teme de istorie (era un împătimit al datelor istorice şi acasă. Şi tot la fel a sărit, bucuros, şi atunci când a venit în vizită avea o memorie extraordinară) acum, aproape în permanenţă, sora mea mai mare, Viorica, de la Bucureşti, împreună cu soţul cât m-am aflat în preajma lui, mi-a adresat tot felul de întrebări şi nepoţii.despre viaţă şi moarte, pentru ca, deodată, să mă întrebe dacă De atunci, în fiecare an, de cum soseşte primăvara, mă eu cred că ne vom mai reîntâlni vreodată, într-o altă lume, şi grăbesc să ajung acasă, la Burdusaci, căci ştiu că Norocel mă dacă eu sunt de părere că sufletul omului se reîncarnează. Am aşteaptă, simţindu-mă de departe, sărind bucuros în rămas descumpănită, căci nu mă aşteptam la această întrebare, întâmpinarea mea, îmbrăţişându-mă cu picioarele din faţă, mai cu seamă că îl ştiam pe tata un om credincios, bun lăsându-şi capul pe braţele mele, asemenea unui om.cunoscător al Bibliei. Binenînţeles că i-am răspuns că sigur ne vom reîntâlni, poate sub o altă formă, poate într-o altă viaţă, poate în vis sau, poate, doar spiritele noastre se vor reîntâlni. Timpul a trecut fără să pot găsi răspuns sigur la întrebările de mai sus.

În toamna anului 2004, septembrie, o întâmplare avea să mi le readucă în atenţie. Abia mă întorsesem de la Burdusaci. Îndreptându-mă spre Podul Roş, fiind aproape de lăsarea nopţii, aud un scâncet ca de copil. Nu dau atenţie şi plec mai departe. A doua zi, tot spre seară, în acelaşi loc, aud acelaşi scâncet. Rotesc privirile şi, în apropierea unui copac, observ un câine ce părea a fi rănit, neputându-se mişca. Atunci mi-am dat seama că tot el scâncise şi cu o seară în urmă şi nimeni nu făcuse ceva pentru a-l ajuta. Mă apropii, îl mângâi cu prudenţă, îl privesc mai cu atenţie, încercând să fac o evaluare a stării de sănătate. Câinele s-a lăsat mângâiat de mâinele mele, în timp ce din ochi parcă îi curgeaun lacrimi de durere, implorându-mă cu privirea să fac ceva. Deodată mi-am amintit de tata, de discuţia avută cu el, atunci, în martie 1997. Nu mai stau pe gânduri, cer ajutorul unui trecător, chem un taxi, urc cu câinele în braţe şi îl duc direct la un veterinar care avea să constate că ambele picioare din faţă îi sunt fracturate. Plătesc pentru punerea picioarelor în ghips, iau câinele din nou în braţe şi îl duc la mine la bloc, lăsându-l peste noapte în garaj. Câinele, un superb ciobănesc caucazian, căruia tot atunci i-am dat numele de Norocel, se supunea cu o docilitate ieşită din tipar. Şi până la vindecarea completă a fost la fel de docil, rămânând să locuiască în garaj până în primăvara anului următor, când l-am dus la Burdusaci, la casa surorii mele, unde se află şi în prezent. Se întâmpla într-o zi ploioasă de mai, motiv pentru care nu am putut urca cu maşina până la casa surorii

Academia Bârlãdeanã Pagina 13

Elena Petriman

Norocel

Iancu Văcărescu va publica întâiul sonet în presa românească, Pacea, în „Curierul românesc”, Bucureşti, I, 1829, 17, vineri 7/19 iunie 1929, p. 67-68:

Creşti în sân pe Plutu, pace multă bogată,Ramura măslinu-ţi dă veselitoare,Şarpe la picioare şi nevinovată,De-orice măiestrie, zboară, iubitoare!

Cornu-mbielşugării adu-ne îndată!De-armături, de pavezi, vino arzătoare,Grasul, roditorul, albul piept ne-arată,Puie caduceu-ţi, iar negoţu-n floare.

Scump însărcinate de flori, spicuri, poame,Dăruieşte nouă faceri mii de bine!Izgoneşte rele, boale, cisme, foame!

Prea întemeiate, fă s-avem cu tineSfintele de neamuri pravili econoame!Fericirea noastră nezmintită ţine!

Două săptămâni mai târziu, Gh. Asachi va relua sonetul în „Albina românească”. Iaşi, I, 8, duminică 23 iunie/3 iulie 1829, p. 31, titrându-l Sonet despre pace.

ARHIVĂ

Page 14: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

Pagina 14 Academia Bârlãdeanã

Dumitru Nedelea

Trandafiri galbeni pentru duminica în biserică

Bârlad, am mai auzit aşa ceva, firesc i-am răspuns că nu, la care Sub acest generic, încerc să descriu din punct de vedere bunica pe un ton domol începu să-mi tălmăcească taina că este etnografic, fragmente din amintirile copilăriei, cele mai vorba de un vierme rozător de lemn şi care se hrăneşte cu frumoase trăiri, pe când avem 4, 5 ani petrecuţi într-un sat ce se rumeguşul rezultat, producând acele sunete ca de ceasornic, noi afla la limita distanţelor dintre oraşul Bacău şi oraşul Bârlad. l-am numit ,,Ceasul casei”, aşa cum este şi ,,Şarpele casei”. Acest Satul se numeşte Crăieşti, comuna Stănişeşti.şarpe nu este periculos, noi îl vedem când punem la fiert laptele. Pe acele meleaguri, îmi petreceam vacanţele de vară, Mirosul laptelui îl determină să iasă de sub talpa casei, noi îi repetându-le an de an până când am intrat la liceu.punem într-un hârb puţin lapte, iar el se serveşte fără a ţine cont Dar, să revin; după o pregătire sumară în ajunul de cei din jur.plecării, veni şi ziua când bunicul meu, Ion Bunu, ne înştiinţa că

a venit să mă ducă la ţară. Bucurie mare auzind-o pe mama vorbindu-i bunicului ,,ţi-l dau pe băiat, grijă mare că e cam zburdalnic, să mi-l aduci gras şi frumos'' la care bunicul o asigura ,,lasă Malio, că îl dau pe mâna bunicii nu-ţi fie teamă'' şi astfel, în zorii zilei, eram suit într-o căruţă (ghioci) trasă de doi juncani: pe unul îl chema Ghiocel, iar pe al doilea, Brumărel. Din când în când, bunicul îi îndemna să meargă mai repede şi, cu toată hurducăială produsă de pietrele călcate cu roţile cu şină, adormeam de câteva ori, până la satul mult visat. Cu timpul învăţasem şi denumirea satelor preserate de-a lungul drumului pe care-l străbăteam de la Bârlad la Crăieşti după cum urmează: Crâng, Ciocani, Movileni, Chetreni, Păcurăreşti, Băicani. Şi, într-un târziu, pe înserat, intram pe valea Băicani, de unde se putea vedea biserica satului Crăieşti, mai având de mers 5 km., după spusa bunicului. De amintit că am făcut mai multe popasuri pentru adăpatul vitelor la puţuri cu cumpănă şi prevăzute cu jgheaburi, adevărate oaze de a te răcori şi a mai rezista în faţa soarelui nemilos. Treceam peste un pod, apoi pe al doilea şi, astfel, intram în sat. Era pentru prima dată când puteam să admir frumuseţea unui alt univers, în comparaţie cu Bârladul, oraşul în care mă născusem.

Case risipite învelite cu paie, cu stuf la geamuri pătrate, dar nelipsite de flori. Ajuns în casa bunicului pe înserat, unde acum începeau să fie aprinse lămpile, poarta a fost deschisă de un unchi şi întâmpinaţi de bunica urându-ne ,,bine aţi venit'', m-a îmbrăţişat, apoi ne-am îndreptat spre bucătărie.

Bucătăria era locul unde se adunau bunicii şi unchii mei nu numai pentru a se lua masa, dar aici fixau şi treburile câmpului pentru a doua zi. Cu timpul, am înţeles că rolul cel mai

O singură dată m-am rugat de bunici să văd şi eu cum important îl deţinea bunica, mai ales în ajunul sărbătorilor, când funcţionează batoza. Am fost povăţuit să nu merg că este mult se frământa aluatul pentru copt colaci, dar forma preferată era praf, căldură mare şi mă pot îmbolnăvi. După repetate lipia ce se introducea în cuptor cu ajutorul unei lopeţi de lemn. rugăminţi m-au luat totuşi. La început am admirat batoza şi în Mi-a rămas în memorie scoaterea pâinii din cuptor, după care se special elanul gospodarilor, ce alimentau cu snopuri coşul înlătura cenuşa cu o pană de gâscă, cu o altă pană se ungea batozei şi trepidaţia sitelor prin care se alegeau boabele de grâu pâinea cu un strat subţire de smântână şi, în final, după aceste auriu după care, la o distanţă apreciată, grâul se vântura cu operaţii, urma să fie învelite cu un prosop curat şi introduse ajutorul lopeţilor.între perne, menţinându-se, în acest fel, proaspete şi bune la

Mi-am dat seama că munca prestată pe călduri aşa de gust, mai ales că nu lipsea cana de vin gălbui care te înţepa la mari au lăsat brazde adânci pe feţele oamenilor ce trudesc limbă. Sculatul de dimineaţă era mai anevoios, nu puteai să-ţi pământul. O mare particularitate o au odăile (casa de curat) mai prelungeşti somnul, că toate orătăniile din curte se certau unde predomină gustul pentru frumos. Covoare ţesute în război pe limba lor, să meargă la păscut, ori să primească tainul cu motive florale şi unde trandafirul stilizat ocupa zona centrală obişnuit. Rămâneam de multe ori singur în liniştea nopţii, dar a covorului, iar chenarele în forme geometrice redă imaginaţia chiar şi pe timpul zilei, ascultând în camera de curat, mersul din seva trecutului ce aparţine poporului român. Mici vase cu unui ceasornic pe care nu-l vedeam. Întreb pe bunica să mă flori împodobeau geamurile în mod armonios şi întreţinute cu lămurească ce este cu ticăitul acela asemănător unui ceasornic, grijă.dar invizibil. Bunica m-a întrebat zâmbind dacă la mine acasă, la

Page 15: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

Academia Bârlãdeanã Pagina 15

Reţin din partea bunicii obţinerea vopselelor vegetale printre tăiţei de casă, crătiţi cu fripturi, plăcinte cu brânză şi o din coji de nucă, de ceapă etc. Pe un perete la loc vizibil, o botă cu vin pregătită special pentru biserică şi împărţit la frumoasă icoană înconjurată de un prosop brodat sub care ardea trecători. Am întrebat-o pe bunica de ce atâta mâncare, la care o candelă în zi de sărbătoare, tot acest decor de frumuseţe, de bunica, pe un ton aparte, mi-a răspuns că e teamă că n-o să linişte în care plutea mirosul gutuilor înşirate de-a lungul ajungă.pervazelor ferestrelor, te îndemna să meditezi, era locul unde În zorii zilei, bunica şi cu unchii se pregăteau să meargă bunica se închina în genunchi. la biserică. Un coş plin cu bunătăţi şi câteva sticle cu vin luau

Înconjurat de mulţi copii, mergeam împreună să drumul bisericii.admirăm moara satului care aparţinea poştaşului din sat, Ion Se nimeri o zi cu mult soare, destul de cald şi cu Cătăuţă. Moara funcţiona cu un motor cu explozie cu două mireasmă plăcută, damful mustului, al vinului care încă mai rânduri de pietre: una pentru grâu şi una pentru mălai. Ceea ce fierbea contribuiau la zumzetul albinelor atrase şi de tescovina mă atrăgea cel mai mult era roata volantă cu un diametru de pregătită pentru făcut rachiu. Nu se făcuse nici ora 12, că mulţi aproximativ 3 m., apoi curelele de transmisie, care şerpuiau pe trecători, oameni nevoiaşi se opreau pentru a primi cele sub podul morii. cuvenite ca de hramul bisericii. Poarta rămase deschisă până

Prin lungimea satului se scurgea un pârâiaş ce avea seara târziu şi nu numai a bunicilor, majoritatea sătenilor legătura cu Zeletinul, spre Podul Turcului. Pe timpul verii ne instalau şi câte o măsuţă la poartă (sau scăunele) nelipsind cana scăldam neţinând cont că în acea apă se răcoreau şi câinii. cu vin şi colacul tradiţional, aşa încât mulţi trecători nu mai Astfel, căpătasem o râie de nu mai ştia bunica, sărmana, cu ce să ajungeau treji până la ieşirea din sat. Ograda bunicilor se umplu mă tămăduiască, a trebuit ca bunicul să meargă de mai multe ori de rude venite din satele vecine, peste tot veselie, urări de la Stănişeşti ca să procure o alifie pe bază de pucioasă rău sănătate, de viaţă lungă întreţinute şi de lăutarii ambulanţi. mirositoare ce-mi producea usturimi groaznice. Către seară, tineretul se îndrepta către locul horelor şi unde

Pe timpul verii, în special în luna lui cuptor, aveau loc funcţiona dulapul în plan vertical cu ajutorul a patru săteni, iar dese ruperi de nori, iar fulgerele şi tunetele însoţite de furtuni muzica-fanfară, Buruiană din Burdusaci, predomina tot satul cu ameninţau recoltele. Ca să abată potopul, sătenii alergau către melodii populare, întreţinând horele până în zorii zilei.biserica satului să tragă clopotul pentru risipirea norilor. Mai Printre musafiri se aflau şi peţitoarele care prezentau târziu am înţeles fenomenul că undele sonore minimalizau într-o lumină favorabilă fata considerată a fi nimerită pentru un densitatea vaporilor de apă. Satul Crăieşti avea şi un vestit unchi care urma să-şi formeze o familie. Mari discuţii se duceau fierar, pe Costache, care făcea unelte ce se pretau agriculturii, în privinţa zestrei, cât pământ îi dă miresei, dacă se bucura de un om voinic şi cu mult respect faţă de săteni şi tot el cânta la cinste, ce fel de părinţi sau din ce neam se trage. Bunica vioară duminica la horă, dar la sărbători mai deosebite, flăcăii intervenea cu rugămintea s-o vadă şi băiatul şi dacă s-or plăcea satului împăcau vestita bandă de muzicanţi pe nume Buruiană nu are a se opune dar mai întâi, să verifice cele spuse de din Burdusaci, formaţie compusă din 10-12 suflători în alămuri, peţitoare.ce primeau comenzi pentru marea sărbătoare de Anul nou, Astăzi, viaţa satului este parţial schimbată şi Paşte, de Sfinţii Voievozi (Hramul bisericii) şi la nunţi cu stare predominată de bătrâni. Unde mai sunt grădinele de altă dată, în materială. care fiecare gospodar avea pomi altoiţi şi trandafiri galbeni, ce

La hramul bisericii Sfinţii Mihail şi Gavril veneam în împodobeau icoanele bisericii, iar fetele se mândreau purtând în fiecare an. O toamnă molcomă cu mult soare se preconiza să fie păr boboci de trandafiri de un galben auriu, lăsând în urma lor de 8 noiembrie, eu fiind prezent din ajun, tocmai când se făceau un parfum ce plutea în aer?pregătiri deosebite: oale mari cu borş şi carne de pasăre înotau

Vasile Turculescu

PAR... RODII

În această vreme, când se Acesta este, în termeni Zileru, Al. O. Teodoreanu, M. poezia de pe copertă, intitulată resimte lipsa versurilor în enigmistici un Zeppa, adică un Codreanu, G. Coşbuc, M. Par...rodii. Este un fel de enigmistică, vreau să semnalez joc în care se adaugă unui Sorescu, M. Ursachi, I. Barbu, sinteză.încă un rebusist de mare talent, cuvânt ales, o literă sau o silabă, N. Danilov, Homer, I. L. Vocaţia lui Eugen Deutsch în persoana lui Eugen Deutsch, pentru a ajunge la un alt cuvânt. Caragiale, W. Shakespeare, pentru poezie este remarcabilă. cu o carte de poeme satirice Parodiile lui Deutsch sunt o într-un volum de 44 de poezii Începe cu M. Eminescu prin intitulată PAR...RODII, comoară care îmbogăţeşte şi satirice. poeziile Ce e umorul?, Glossa apărută în anul 2000 la Editura înfrumuseţează literatura. Iar Al doilea titltu din cartea lui umoriştilor, Ce te clatini leule.CERMI din Iaşi. pentru cititori înseamnă D e u t s c h s e n u m e şt e Pentru Eugen Deutsch poezia „cu l t u r ă”. Sun t poe z i i ABECE...(-n)...DAR, adică tot o CE E UMORUL?este o vocaţie inimaginabilă. adevărate. Zeppa şi cuprinde poezii în care (M. Eminescu)Vă veţi întreba însă, ce legătură Se aduc în prim plan scriitori de toate cuvintele încep cu aceeaşi Ce e umorul? E un lung au aceste parodii cu rebusismul, mare valoare pe care îi l i t e ră! Aceas t a es t e o Prilej de voie bună;cu enigmistica? Au, una p a r o d i a z ă : Em i n e s c u , performanţă, şi vă voi da câteva E ca plictisul să-l alungextraordinară, exprimată prin M i n u l e s c u , V e r l a i n e , exemple. Din Terra, de pe lună!titlul general PAR ...RODII. Topîrceanu, G. Apollinaire, H. La sfârşit, vă voi prezenta

Page 16: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

Pagina 16 Academia Bârlãdeanã

E-o întâlnire la punct fix Babe, bişniţari bărboşi,De spirit şi de jocuri; Ne-a plouat pe săturate: Boşorogi brutalizaţi,E fantezia unui pix Deghizate-n lacuri, Barosani bronzaţi, bogaţi,Ce s-a-nălţat pe tocuri! Multe străzi vor, înciudate, Blestemă barbarii „boşi”!

Să-şi procure... bacuri!E greieraşul alintat Bântuie bădărănia,De George Topîrceanu; Vechi maşini îşi varsă fumul, Bazaconia, barajul,E un catren de Cincinat Negru-i ca Othello; Blufurile, băşcălia,Rostit, grav, de Bibanu'! Dar prin el, urmându-şi drumul Boroboaţele, blocajul,

Trece-n zbor un Ciello! Balamucul, bâlbâiala...E balonaşul de săpunCe-anină curcubee; Iată a sosit deci TOAMNA, Biruieşte... brambureala!Şampania de la dejun Zâna... cămătarilor,Pe masa unor fee! Naşa grijilor şi doamna CARUSELUL CUVINTELOR

Multimilionarilor!E felul trei la un festin Citim colecţii captivante:Gătit de Sganarelle; Cei ce-analizează-n pripă Cărţi clasice, contemporane,E un pahar de vin pelin Timpul cel probabil Cu Cosânzene, castelaneCiocnit cu Păstorel! Ne prezic o nouă gripă Cochete, cinice, crocante...

Şi-un ger implacabil!E sabia lui Cyrano Cu cămătari, comerciante,Cu fente unduioase; Însă-o cioară tot susţine, Cai, cavaleri, comori, colane,E pălăria lui Charlot Convingând doar broaştele, Cadâne, cetăţui, cabane,Pe nasul lui Tănase! C-o să fie cald şi bine Chibiţi, cumetre, constipante...

Dacă trece... Paştele!!E lama fină-a unui brici Cu cabarete, conjuraţi,Ţinut de Arlechin; A doua parte a cărţii lui Eugen Deutsch Cu cascadori, căţei castraţiE-un braţ de fragede urzici este tot un Zeppa enigmistic cu titlul Cărând colaci, celebrităţi,Cules de nea Mărin! „ABECE...(-n)...DAR”, în care toate Corupţie, calamităţi...

cuvintele încep cu aceeaşi literă.E-aperitivul mult râvnit Iată un moto-portret: Când cinste căutăm, candoare,La un turnir de gală Amabil, Blând, Cuminte, Darnic, Citim cuminţi... comedioare!La care Švejk cel iscusit Exotic, Fantezist, Grav, Harnic,Se-nfruntă cu Păcală! Ilustru, Jucăuş, Larg, Mucalit,

Notoriu, Optimist, Precumpănit, *E-un vis etern sau efemer, Recalcitrant, Semeţ, Şăgalnic, Trist,Dulceaţă de migdale, Ţepos, Uman, Volubil,... Zeflemist! Pe coperta volumului cu care se încheie E-o reverenţă-a lui Molière cartea Par... Rodii conţine poezia cu Spre I. L. Caragiale! şi, în continuare, poezii după acest acelaşi titlu pe care o socotim o sinteză a

model: cărţii lui Eugen Deutsch.E-un hohot fără de hotar,

ABUNDENŢĂO mână ce se-ntinde PAR... RODIISpre toţi prietenii, e-un dar

Avem atâtea avantaje:Ce lumea o cuprinde! Într-un volum de parodii,Acorduri, arme, asociaţii, Transcrise dup-a muzei şoapte,Atomi, angoase, adulaţii, ALTĂ TOAMNĂ... ALTE RAPSODII Ca-ntr-un paner de fructe coapteAranjamente, apanaje,(G. Topîrceanu) Se-adună multe fantezii

Arţag, alerte, abataje,A trecut întâi o boare Chiar de-s acide şi glumeţeAcuze, aprige-altercaţii,Pe deasupra... miilor Destule sunt cam acrişoare, Articolaşe, aberaţii,Aducând scumpiri „uşoare”, Fiindcă n-au prea stat la soareAnacronism, ambuteiaje,Semn al... bucuriilor! Şi, deci, par... mere pădureţe!

Active, amendări, accize,Toate preţurile saltă Dar sper, de-aşa e scris în zodii,Angajamente, audiţii, Parcă-s prinse-n horă; Că multe sunt chiar savuroase,Abuz, acumulări, ambiţii,Nu mai vor să facă haltă Ciudate poate, dar gustoaseAranjamente, antreprize...Nici măcar o oră! Şi pentru cititori par... rodii!Astfel abili aventurieriAdună, agresiv, averi!!Se-ntrevede deci o vreme

Ce-i duşmana... leilor; Aşadar, enigmistica nu este lipsită de BALADA BIROCRAŢIEILumea astefel se cam teme versuri, de frumuseţe şi originalitate.

C-om ceda tot „zmeilor”, Pretinde însă, talent.Bravii birocraţi burtoşi,Başbuzuci brutali, blindaţi,Verzi ca pielea de balaur, Beţivani, banali, buzaţi, Cu manevre meştereBat berbunca bucuroşi!Şi-nţoliţi în solzi de aur...

Că-s dolari în creştere!

Page 17: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

Academia Bârlãdeanã Pagina 17

Ex-bârlădeanul Ion N. Oprea se Al doilea titlu – din 2008 – este scriitorului.prezintă cititorilor săi cu trei volume reeditarea (revăzută şi întregită) a Autorul, fin analist şi cu un acut masive, impresionante prin conţinutul şi volumului „Mari personalităţi ale simţ al amănuntului, îi prezintă pe Al. varietatea lor, apărute la editura ieşeană culturii române într-o istorie a presei Vlahuţă, G. Tutoveanu, Ioan Antonovici, PIM. Stroe Belloescu, Elena Farago, Gheorghe

Astfel, Ion N. Oprea a tipărit în Vrabie. G.G. Ursu, Nedelea, C.D.Zeletin 2007, volumul „Bârladul în presa ş.a. legaţi de Bârlad, dar şi pe Nicolae vremurilor”, cu subtitlul „De la revistă Iorga, Ion Adam, Theodor V. Ştefanelli, „Păreri” la ziarul „Steagul roşu” 1932- Artur Enăşescu, Natalia Negru, Iosif 1949” cu emoţionante „mărturisiri” ale Sava, Mircea Şt. Baştă, Valer Mitru, unui alt ex-bârlădean, Constantin Vasile Fetescu ş.a.Huşanu. Ce l-a îndemnat pe autor să adune cu

acribie materiale despre oamenii Moldovei, aflăm din spusele domniei sale: „Pentru că marile noastre personalităţi să nu rămână de tot în uitare, am găsit necesar să le prezint, fie şi numai pentru a le reaminti pe câteva. Pe ele, dar şi pe unele din activitate.

Dacă am făcut bine, ne vor judeca cititorii.”

bârlădene 1870-2008”, apărut în 2004.Din multitudinea de personalităţi şi

de publicaţii prezentate în cele aproape 500 de pagini, reţinem aprecierea pe care Ion N. Oprea o face revistei „A. B”: este o publicaţiei care prin conţinut, paginaţie, dozajul materialelor, grija acordată fiecărui cuvânt oferit, este

Autorul trece în revistă publicaţiile aşteptată, căutată şi citită cu interes importante ale Bârladului: Păreri, Păreri sporit de la un număr la altul.”tutovene, Făt-Frumos, Florile Dalbe, Ultimul volum al lui Ion N. Oprea Scrisul nostru, Graiul nostru, Lumina şi „Personalităţi moldave” este şi cel mai Steagul roşu. voluminos. Are circa 600 de pagini şi a

apărut în 2008, fiind a 11-a carte a

Profil Ion N. Oprea

mă îndoiesc în fiecare zi de mine şi de toate între drumuri care nici nu vin dar nici nu pleacăcâte se află, nici nu mai ştiu dacă sunt eu cu fără zări fără ecouri doar cu duhuri nestăpânite

adevărat cum mişună în juru-mi un neştiut desperecheat...şi nu cumva un altul umblând în travesti să-mi ţinăde urât pe câtă vreme, fără să posed un paşaport, un spectacol oferit de o singurătate despuiatăca un hoinar de toate zilelele şi de nesfâşite nopţi de straie jucând fără jenă pe un soclu uitat în nimicfără desagi şi fără vreo ţintă mă trezesc plecat... ca o statuie rostindu-şi rolul fără vreo recuzită

pare până la urmă ca toate din jur un eveniment mă bucur în orice moment când pornit departe, ciudatlocul în care m-am zbătut şi m-am tot întristat călcănd pe acolo pe unde o nemaipomenită tăcerea rămas în urma mea ca un gol bătut de vânturi nu mai este de multă vreme doar un simplu păcat...

ELEGIE XXVIIIIoan Baban

Serghei Coloşenco

Page 18: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

Pagina 18 Academia Bârlãdeanã

Ion Prisecaru

Medalion Gheorghe Nicolau-Bârlad Profesorul dr. ing. Gheorghe Nicolau-Bârlad s-a născut la 5 mai 1907 în materială proprie, folosindu-se şi de relaţiile ce le avea în Germania, câte

satul Giugiuana (denumit în prezent Hanţa) din comuna Podul Turcului, în un laborator de Fotogrammetrie, pentru aplicaţii practice, în vederea unei familia numeroasă a notarului Vasile Nicolau, el fiind al cincilea în ordinea mai bune pregătiri a studenţilor.naşterii, din cei 12 copii – 7 fete şi 5 băieţi. În noiembrie 1948 devine cadru didactic cu grad de conferenţiar

Tatăl său fiind mutat cu serviciul în 1914 în comuna Hălăreşti a universitar la Facultatea de drumuri şi poduri din Institutul de fostului judeţ Tutova, a urmat cursurile şcolii primare în satul Iana (1914- Construcţii, care s-a separat de Institutul Politehnic Bucureşti, rămânând 1919). În 1919 a dat examen de admitere la Liceul Codreanu din Bârlad, pe în acest institut până în 1951. Începând din septembrie 1951 şi până în care-l absolvă în 1927. 1959 a funcţionat ca profesor plin, angajat civil, la Academia Tehnică

Elev supradotat, încă din anul 1924, a desfăşurat o bogată activitate Militară-Facultatea de geodezie, predând cursul de Fotogrammetrie. extraşcolară, reuşind în acelaşi timp a se întreţine în bună parte prin Deasemenea, Laboratorul de Fotogrammetrie din Institutul Politehnic propriile sale forţe. În perioada studiilor liceale a înfiinţat Gazeta Buureşti, a funcţionat sub conducerea şi îndrumarea lui, de la înfiinţarea Matematică Bârlădeană împreună cu V. Coşniţă şi E.Gaiu. A colaborat la din 1943 şi până în iulie 1951, când s-a mutat la Academia Tehnică Militară, Foaia Matematică din Chişinău (condusă de prof. ing. N. Ştefan), Gazeta nou înfiinţată unde a devenit unul din principalii organizatori ai sectorului Matematică din Bucureşti şi Timişoara. ştiinţifico-didactic (poate chiar principalul). Aici a înfiinţat o secţie de

A organizat activitatea societăţii ştiinţifice „Matematica Bârlădeană”, doctorat în Geodezie-Fotogrammetrie (numită după modelul sovietic al cărei preşedinte a fost în perioada 1926-1927. După absolvirea liceului în „aspirantură”), contribuind la formarea unor doctori-ingineri, într-un 1927, a fost admis la Facultatea de sivicultură din Institutul Politehnic din domeniu în care foarte puţine ţări aveau specialişti la acea dată.Bucureşti, pe care o absolvă cu examen de diplomă în 1931, în specialitatea În afara activităţii didactice şi-a dedicat întreaga viaţă cercetării Cadastru şi inginerie geodezică. Încă din facultate s-a orientat spre studiul ştiinţifice în domeniu, mărturie fiind cele circa 100 de titluri de lucrări, aprofundat şi cercetarea geodeziei şi Fotogrammeriei, domenii de pionerat multe articole şi intervenţii publicistice de specialitate, însumând peste la acea dată, drept pentru care, după obţinerea diplomei de inginer, a fost 8000 de pagini de text tipărit, în limbile română, germană, franceză şi trimis la specializare la Academia de Agronomie şi Silvicultură de la Brno italiană. Se poate afirma fără putinţă de tăgadă că în anii 1940-1950, din Cehoslovacia. profesorul Gheorghe Nicolau-Bârlad era unul dintre cei mai reprezentativi

În 1932, cu ocazia serviciului Militar, este cooptat în cadrul savanţi din Europa în domeniul Geodeziei-Fotogrammetriei.Institutului Geografic Militar, ca ofiţer în rezervă specializat în geodezie şi Confirmarea acestui fapt se concretizează în anul1958, când a primit fotogrammetrie. Aici se naşte şi va continua o îndelungă colaborare cu invitaţia oficială de a participa la Congresul Internaţional de armata română, instituţia militară fiind singura care putea asigura Fotogrammetrie, care se ţinea la Londra în 1960, unicat pentru o logistica cercetării fotogrammetrice. Tot în anul 1932 a fost numit inginer personalitate din estul comunist. Transmiterea acceptului său împreună la Casa Autonomă a Pădurilor Statului, pentru care a condus lucrări de cu tema de participare ce urma să o susţină în cadrul Congresului a măsurători terestre, cadastru şi construcţii de drumuri şi căi ferate declanşat o reacţie represivă a autorităţilor comuniste de atunci.forestiere. De asemenea, în aceeaşi perioadă, a conferenţiat la Şcoala de Urmărit îndeaproape de securitate mai mulţi ani la rând pentru silvicultură de la Brăneşti (lângă Bucureşti). În anul 1934 s-a căsătorit cu vederile şi convingerile sale anticoministe, ocazia invitării lui la congresul Cleopatra Pispiris din Bârlad şi au avut o fată şi un băiat. de Fotogrammetrie de la Londra a trezit bănuiala autorităţilor securităţii

Între anii 1935-1939, a fost trimis de statul român la specializare statului că ar fi menţinut legături din trecut cu persoane din ţările pe unde avansată la secţia de Geodezie a Facultăţii de Costrucţii din Dresda- a lucrat şi studiat (Germania, Franţa, Italia), astfel că la finele anului 1959 Germania, una din cele mai prestigioase la acea dată, unde a obţinut a fost arestat, intentându-i-se un proces după un scenariu prestabilit şi la Diploma de „Doctor Inginer în Fotogrammetrie”. Lucrarea sa de doctorat 18 ianuarie 1960 a fost condamnat la 15 ani temniţă grea, de către a constituit obiectul unei cărţi cu impact în lumea specialiştilor şi a fost Tribunalul Militar Bucureşti. A fost întemniţat la închisoarea din Aiud, publicată de o Editură Ştiinţifică importantă din Berlin (SMMLUNG fiind supus unui regim de exterminare, în urma căruia a decedat la 30 WCHMAN). În cadrul studiilor tehnice efectuate între 1935-1939, a lucrat aprilie 1964, la 57 de ani.la următoarele instituţii de specialitate din: Carl Zeiss-Iena, Institutul de După condamnarea şi întemniţarea lui s-a dispus prin sentinţă Aerofotogrammetrie din Berlin, fabrica Wild and Herbrugg Elveţia, judecătorească şi confiscarea averii, iar ca represalii împotriva familiei s-a Institutul geografic militar Italian, Direcţia Cadastrului Toscana, Uzinele dezlănţuit o represiune în urma căreia fiul său, Nicolau Cornel, care era Galileo şi Nistri (Italia), Societatea de Optică şi Mecanică de precizie – sudent în anul IV la Facultatea de Transporturi din Institutul Politehnic Paris, Institutul Geografic Militar Francez, fabrica Gallus-Courbevoie Bucureşti, a fost scos din Facultate.(Franţa). După 1990 familia a întreprins investigaţii la închisoparea din Aiud,

În Franţa a ţinut prelegeri la Şcoala Naţională de Ape şi Păduri. S-a pentru a afla condiţiile în care a decedat, dar nu a putut afla nimic.întors în ţară la finele anului 1939, o dată cu declanşarea războiului.În După cum se cunoaşte, în iunie 1964, ca rezultat al presiunilor Europa nu se mai putea circula uşor în acea perioadă, iar Germania internaţionale, regimul comunist din România a dat o amnistie generală, devenise ostilă străinilor. afirmând că prin aceasta a desfiinţat categoria deţinuţilor politici. Din

Întors în ţară, la finele anului 1939, a fost încadrat întâi ca asistent, nefericire, această amnistie, nu l-a mai găsit în viaţă pe profesorul apoi ca şef de lucrări în învăţământul superior la Facultatea de Construcţii Gheorghe Nicolau-Bârlad.din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti la Catedra de Cadastru şi După 1990, profesorul Gheorghe Nicolau-Bârlad a fost reabilitat din Geodezie, predând cursul de Fotogrammetrie. În anul 1941 devine punct de vedere juridic şi moral.Conferenţiar suplinitor, predând în afara cursului de Fotogrammetrie şi Datorită vicisitudinilor politice prin care a trecut România în cursul de: „Trigonometrie sferică şi calculul erorilor”. În anul 1942 devine perioada de după cel de-al doilea război mondial, ştiinţa şi tehnica conferenţiar titular la catedră şi în afară de Facultatea de Construcţii românească a pierdut pe unul din cei mai valoroşi oameni ai săi, care a preda şi cursurile de „Planuri Topografice şi Cadastru” la Facultatea de făcut parte dintr-o elită europeană de specialişti de înaltă calificare, ce a Agronomie din Bucureşti, precum şi acelaşi curs, cu aplicaţii la urbanism, pus bazele teoretice şi practice ale geodeziei moderne, iar el, profesorul la Facultatea de Arhitectură din Bucureşti. Gheorghe Nicolau-Bârlad, este cel care de fapt a introdus ştiinţa

La Facultatea de Agronomie ca şi la Facultatea de Construcţii a fotogrammetriei în România. Politehnicii din Bucureşti a înfiinţat, în bună parte, cu contribuţie

Page 19: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

Academia Bârlãdeanã Pagina 19

Jenica Bodea

FAMILIA CREŞTINĂ ASTĂZI

„De la începutul făpturii “bărbat şi femeie i-a făcut” în râs.Dumnezeu. De aceea omul va lăsa pe tatăl şi pe mama sa şi se va Aşadar, tinerii care încă nu sau hotarât să se căsătorească lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup; aşa că nu mai sunt doi să-şi ia imboldul de a forma o,,familie creştină” unită prin Taina ci un singur trup”. Marcu 10, 6-9 Cununiei în biserică, pentru că, unirea dintre soţ şi soţie, prin

În lumea noastră se vorbeşte din ce în ce mai rar despre Taina Cununiei, arată unitatea sfântă şi tainică dintre Domnul căsătorie, şi atunci când se vorbeşte, cel mai adeseori se discută nostru Iisus Hristos şi Biserică.doar despre dragostea dintre soţ şi soţie. Căsătoria bineânţeles că există şi fără Biserică ; sigur că

Această dragoste poate fi într-adevăr o binecuvântare şi un există căsătorii în afară de creştinism, ele functionează dar de la Dumnezeu, dar ţelul principal al căsătoriei este omeneşte, dar Taina care ajută familia să depăşească omenescul creşterea de noi fii şi fiice ale lui Dumnezeu. din ea, ne-a dat-o doar Domnul nostru Iisus Hristos şi a arătat

Odată cu dezvoltarea oraşelor şi cu apanajele civilizaţiei aceasta chiar într-un mod văzut, la o nuntă venind (Nunta din familia s-a şubrezit. În analiza lucrurilor, de regulă vedem numai Cana Galileii); a arătat că nunta este cinstită când vine efectele, nu şi cauza. Cauzele sunt profunde: umbrele care Dumnezeu acolo.conduc lumea impun prin sisteme malefice,directive fabricate în Sunt foarte multe familii nereuşite, nefericite, multe laboratoare care nu dau greş. cazuri de separare, de divorţ cu consecinţe şi mai grele asupra

În zilele de astăzi se aprobă acea căsătorie de probă, dintre fructului familiei care este copilul. tineri sau se legalizează prostituţia, sau, proiecte care sunt Abandonul copiilor, copii nimănui, nu reprezintă altceva, împotriva firii dumnezeieşti, vor să le facă legi (căsătoria dintre decât eşecul familiei, atunci când familia nu se mai străduieşte două persoane de acelaşi sex), toate acestea ne distrug familia să aibe ceva sfânt în ea.cu tradiţie creştină. Depinde mult de educaţia creştină pe care o facem în

Perioada decadentă a familiei a început din perioada familie,dar depinde şi mai mult de educaţia creştină din fanariotă, a culminat după primul şi al doilea Război Mondial şi Biserică.s-a prăbuşit odată cu venirea comuniştilor. Negeneralizând, Integrarea în viaţa creştină impune rânduielile Bisericii, totdeauna există un nucleu care păstrează rădăcinile. Dar, ca şi frecventarea slujbelor, mărturisirea şi Sfânta Împărtăşanie, cea număr, ca masă,rezultatele vor fi dezastruoase şi se vor vedea şi mai înaltă treaptă pe care o poate urca un creştin în existenţa în generaţiile următoare. Speranţe de viitor, una singură, lui.readucerea familiei pe făgaşul creştin. În orice om există Cei care încă nu sau hotărât pentru a-şi întemeia o familie nostalgia purităţii, părticica de Dumnezeu ce nu poate fi să aibe curaj şi tărie de la Dumnezeu să o facă, iar voi dragi înăbuşită niciodată. Să dăm la o parte crustele de zgură ce o părinţi, care aveţi copii, paziţi-i, luaţi aminte ca nici un om acoperă şi să iasă la suprafaţă lumina. Este greu, foarte greu, necuviincios şi rău sa nu-i ispitească la fapte neruşinoase şi nu dar implorând ajutorul lui Dumnezeu este posibil. uitaţi vorbele Domnului nostru Iisus Hristos, Prietenul

Totul trebuie să înceapă de sus. Întai de la ierarhia copiilor:,,Fericiţi cei curaţi cu inima”. Dacă nu vor avea inima bisericească şi apoi de la cea socială .Nu există altă cale în afară curată, nu-L vor vedea pe Dumnezeu, iar dacă se va întâmpla de puterea exemplului. Nici legi, nici ordine venite de sus, nici astfel din pricina noastră, nici voi nu-L veţi vedea pe Dumnezeu, constrângeri, nimic nu poate opera cu puterea exemplului. iar Domnul va cere de la voi sufletele lor. Principesa Ileana a avut şase copii, înscriindu-se pe linia De aceeia, îngrijiţi-vă ca lor să li se potrivească cuvintele doamnelor şi domniţelor, a intrat în cinul monahal, ducând Domnului: „Fericiţi cei curaţi cu inima”.lumina credinţei noastre peste mări şi oceane, înfiinţând o Acolo unde educaţia creştină este după rânduiala mănăstire ortodoxă. Aceasta este puterea exemplului. bisericească, acolo şi roadele sunt bune.

Unii tineri din zilele noastre s-au lăsat modelaţi de mentalitatea modernistă şi au ajuns să fie creştini doar cu BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂnumele. Ei (tinerii de azi) invocă motivul general, că nu le permite partea materială, să-şi întemeieze o familie şi le este 1. Sf. Nicolae Velimirovici, Răspunsuri la întrebări ale teamă de responsabilităţi. Însă au suficienţi bani pentru ţigări, lumii de astăzi, Editura Sophia-Press. Bucureşti,2003.haine şi multe alte lucruri trecătoare şi uită care le este ţelul lor 2. Danion Vasile, Cartea Nunţii-Cum să-mi întemeiez o în viaţă, acela de a forma o familie creştină, „de a da noi fii şi familie, Editura Nemira, 2003.fiice lui Dumnezeu”. 3. Irineu, episcop de Ekaterinburg şi Irbit, Educaţia

Printre aceştia mai există încă şi vor exista până la religioasă, învăţături pentru copii şi tineri, Editura Sophia, sfârşitul lumii şi tineri care duc cu răbdare crucea nevoilor şi a Bucureşti, 2002.batjocoririi din partea celor care îi acuză că sunt prea bisericoşi, 4. Maica Magdalena, Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a prea tradiţionalişti. copiilor de azi, Editura Deisis, Sibiu, 2000.

Cred că o viaţă morală ruptă de Hristos se aseamănă unui 5. Sfânta Scriptură.instrument care nu cântă ;arată bine, e admirat de oamenii ca fiind de mare preţ, dar nu foloseşte la nimic.

Tinerii care trăiesc departe de Dumnezeu sunt falşi, se mint pe ei înşişi şi îi mint şi pe ceilalţi pentru că altfel ar fi luaţi

Page 20: Academia Bârlãdeanã - Academia Barladeana · Cezar Ivănescu este „primul poet tânăr care distinge deopotrivă, în marea simfonie a vieţii, sunetele delicate şi sunetele

Pagina 20 Academia Bârlãdeanã

Academia Bârlădeană

Revistă editată de Societatea literar-culturală “Academia Bârlădeană”.Anul XV, nr. 2(31), mai 2008,Bârlad, Bd. Republicii nr.235.

Cont: RO10RNCB0260003275640001 - BCR BârladColectivul redacţional: Serghei Coloşenco (redactor şef),

Ritta Mintiade, Bogdan Artene, Florian Pricop,Camelia Stoica, Daniela Stan.

*Tipărit la S.C. IRIMPEX S.R.L. Bârlad.

ISSN: 1584-8361

Răspunderea pentru conţinutul

articolelor publicate

aparţine autorilor.

Manuscrisele trimise pe adresa

redacţiei se publică în ordinea

necesităţilor redacţionale.

Materialele nepublicate nu se

restituie.

Apariţia acestui număr a fost sprijinită financiar de domnul Ion Strătilă, Piatra Neamţ.

DESPRE MODĂRoxana Galan

Moda este un mijloc extrem de eficace de îmbogăţire pentru unii noul în domeniul explorării trupului. Formele de sclavie, azi, au şi de satisfacere a vanităţii omeneşti pentru alţii, şi primii şi cei din aspecte diverse şi sunt bine camuflate. Sub pretextul artei, creatorii urmă căzând prosteşte în groapa vanităţii săpată de ei înşişi. de „Mode”, (artiştii care execută tunsori şi picturi pubiene, care

Despre fenomenul modei s-au scris mii de pagini, s-au irosit realizează picturi corporale sau oferă produse originale, cum ar fi milioane de suflete, împătimite de acest morb care ne asasinează produsele de patiserie în forma organelor genitale, a excrementelor, clipă de clipă. Aceasta industrie prolifică, ce-i drept, confirmă teoria etc.) pot explora la nesfârşit noi mijloace extrem de vandabile, pot stupidei şi ridicolei degradări la care a ajuns fiinţa umană. Suntem comercializa sex. Reclamele au aici un rol covârşitor, căci apelurile mai interesaţi de ce „se mai poartă”; dacă maşina se asortează cu lor sunt apropouri directe la sex: prezervativul, tampoanele, lenjeria sacoul, fotbalul cu cele mai colorate înjurături, politica cu interesul intimă, ba chiar reclamele pentru săpun, creme, loţiuni etc.personal, ţara cu blasfemia, ba chiar şi Dumnezeu, Doamne iartă-mă, Moda sexului se întinde ca o ciumă asupra tuturor aspectelor cu religia la modă, ce va mai rămâne din omenire în acest ritm! Este culturale, mai ales asupra cinematografiei şi televiziunii în general, moda un act necesar, sau este doar un panaceu împotriva plictisului adică zona cea mai accesibilă întregii populaţii. Un film nu poate fi contemporan? Cât ne dă şi cât ne ia din personalitatea noastră acest modern dacă nu cuprinde scene de sex, prezentate cât mai plastic, „flagel ridicat la rang de lege? mai real. E ceea ce cere publicul, spun specialiştii. Hm! Un om educat,

Nu mai putem trăi azi fără televizor, frigider, telefon, calculator, un artist nu dă publicului ce-i cere acesta, pentru că oamenii sunt automobil etc., deşi acum o sută de ani nici nu se ştia despre toate extrem de „pestriţi”, iar creatorul are datoria morală de a-i educa. Un acestea şi omenirea parcursese peste cinci mii de ani de istorie, ce-i părinte grijuliu şi dornic să-şi educe frumos copilul, nu-i va satisface drept, în aceeaşi goană prostească după putere. Astăzi nu mai putem acestuia toate gusturile, uneori excentrice. Ce-i drept, tendinţa concepe viaţa fără anumite utilităţi, fără un anumit limbaj, o anumită generală în ceea ce priveşte educaţia merge spre un soi de vestimentaţie, un anumit comportament, toate ...la modă. Moda nu independenţă: „descurcă-te singur, fii independent, dar fă bani”. este doar haina pe care o alipesc pe trupul meu, este o anumită Astfel, lucrurile îşi pot găsi o explicaţie. Aşa cum educaţia este lăsată textură, formă, culoare, care moare sau învie în funcţie de an sau de la un anumit nivel (vârstă) în grija modei necontrolate, la fel moda, anotimp. Moda e un fenomen universal: nu poţi să nu ţii pasul cu ea. copil capricios, ce trebuie satisfăcut, se dedă tuturor plăcerilor, Cum să te îmbraci în galben dacă în sezon nu se poartă? Eşti vetust! pentru că e capabilă să aducă venituri colosale. Cum să nu-ţi lauzi Cum să nu ai automobil la scară? Eşti sărăntoc! Mai speli la mână? copilul când reuşeşte? Ce reuşeşte? Să-şi ucidă sufletul, să-şi piardă Eşti primitiv! Cum să gândeşti singur dacă există calculator? frumuseţea, să-şi amaneteze inteligenţa, care, în final, epuizată, va Gândirea defineşte fiinţa umană? Ce sunt alea definiţii? La ce sunt falimenta sub forma kitsch-ului?bune? Le-a trecut vremea. La modă e limbajul primitiv, vulgar. Vulgul Ce rămâne din artă şi, implicit, din cultură? Totul se reduce la e ridicat la rang de normă morală: trebuie să ştii să sudui, să delectarea din faţa televizorului: filmele care înfăţişează viaţa în încâlceşti, să amesteci totul într-un ghiveci universal. Trebuie să modul cel mai trivial, o existenţă sub forma intrigilor ieftine confunzi arta de a trăi cu delicvenţa, poezia iubirii cu sexul, orgia, (telenovelele), a vieţii aventuroase (violenţă de orice tip). E simplu să perversiunea, dezmăţul iluziei, drogul de orice fel, teribilismul mulat induci mintea omului, să o faci dependentă de un „drog” mai pe orice vârstă, muzică proastă, violenţă de orice tip, cu apatia, sila, periculos decât drogul însuşi, pe care îl poţi alege, pentru că e cu orice e scârbos, morbid, sinistru, depravat, obscen, obtuz, grobian generalizat. Dacă unii reuşesc să facă faţă televiziunii, dedicându-se etc... lecturii, aceştia vor găsi mii de pagini de proastă calitate, romane

Moda nu este un fenomen de care suntem, pare-se foarte după care s-au ecranizat telenovele, cărţi care popularizează anumite ataşaţi. Ea este un subterfugiu al unei vieţi captivate de câştig. Cei religii, tehnici orientale, fără suport ştiinţific de specialitate, prinşi în capcana modei, trăiesc cu iluzia că au descoperit sensurile interpretări gata preparate, care nu mai necesită „filtrul personal” şi vieţii! Ei cred că trăiesc din plin, că sunt la curent cu noul. Moda este aşa, putem face 5 facultăţi, 3 masterate... în acelaşi timp... pe de fapt o industrie a subculturii, un „trafic de carne vie”. Priviţi internet...spectacolele de modă: ce ne dau ele? Un moment de excitaţie, de Ce se alege din limbaj şi comportament? Doar scursură şi un senzaţii legate de o anumită atmosferă, colorată de trupuri libertinaj extrem. Tabloul general al modei, semănând cu un unduioase, uneori lipsite de frumuseţe, forme, trupuri extrem de fotomodel schilod, cu ochi inexpresivi, cu o faţă robotizată, cu piele, „robotizate, inexpresive, transmiţând clar un mesaj, dincolo de forme contrafăcute (silicon de la bust până pe coapse) , cu o grămadă transparenţa insinuoasă. Aceste spectacole sunt lipsite de expresia de pomezi unsuroase, pe care, dacă le scoţi, nu mai rămâne decât caracteristică artei, deşi au pretenţia de artă, sunt doar comerţ, imaginea unei lumi decăzute, te face să te gândeşti că, trecutul reclamă, un soi de comerţ legalizat transformat în „sex civilizat”. omenirii, de acum o sută de ani, cu toate luptele politico-militare, Acest tip de „artă” îl face pe om să se simtă „recivilizat”, la curent cu poate fi considerat glorios.


Recommended