Home >Documents >97346713 lucrare-licenta-drept-penal-tarnauceanu-cristian

97346713 lucrare-licenta-drept-penal-tarnauceanu-cristian

Date post:26-Jun-2015
Category:
View:260 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTIFACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA

  LUCRARE DE LICENTA

  Coordonator Stiintific:Lector Universitar Doctor MIHAIL DAVID

  Student:TARNAUCEANU CRISTIAN

  2012

 • UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCURESTIFACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA

  CONSIDERATII GENERALEPRIVIND PEDEAPSA

  Coordonator Stiintific:Lector Universitar Doctor MIHAIL DAVID

  Student:TARNAUCEANU CRISTIAN

  2012

 • Tarnauceanu Cristian Cuprins

  3

  CUPRINSINTRODUCERE..4CAPITOLUL I - PEDEAPSA in evolutia omenirii..8CAPITOLUL II - PEDEPSELE IN TARILE ROMANE...21CAPITOLUL III - PEDEAPSA IN CODUL PENAL ROMAN.28

  Sectiunea III.1 SCOPUL PEDEPSEI......................................................................................28Sectiunea III.2 FUNCTIILE PEDEPSEI.................................................................................30Seciunea III.3 CLASIFICAREA PEDEPSELOR...................................................................32Seciunea III.4 PEDEPSELE APLICABILE PERSOANEI FIZICE........................................33Seciunea III.5 SANCTIUNILE APLICABILE MINORILOR.................41Seciunea III.6 PEDEPSELE APLICABILE INFRACTORILOR MINORI.................47Seciunea III.7 PEDEPSELE APLICABILE PERSOANELOR JURIDICE.................49

  CAPITOLUL IV - INDIVIDUALIZAREA PEDEPSELOR PENALE..61Seciunea IV.1 IMPLICATIILE PSIHOLOGICE ALE PEDEPSELOR PENALE....61Seciunea IV.2 ASPECTE GENERALE DE INDIVIDUALIZARE A PEDEPSEI...................65Seciunea IV.3 CIRCUMSTANTE ATENUANTE SI AGRAVANTE IN

  INDIVIDUALIZAREA PEDEPSEI..................................................................68Seciunea IV.4 PEDEPSELE PENALE REGLEMANTATE DE

  NOUL COD PENAL....78CAPITOLUL V- MODALITATI DE EXECUTARE ALE PEDEPSELOR..85

  Seciunea V.1 EXECUTAREA PEDEPSELOR IN REGIM PRIVATIVDE LIBERTATE ....85

  Seciunea V.2 EXECUTAREA PEDEPSELOR IN REGIM NEPRIVATIVDE LIBERTATE.................................................................................................89

  CAPITOLUL VI- PDEDEPSELE PENALE IN OGLINDA FILOZOFIEI DREPTULUI.93Seciunea VI.1 JUSTIFICAREA PEDEPSELOR - Cesare Beccaria..95Sectiunea VI.2 PRINCIPIILE EXPRIMATE DE Cesare Beccaria ... ..96

  CONCLUZII...99BIBLIOGRAFIE...101

 • Tarnauceanu Cristian Introducere

  5

  INTRODUCERENulla pna sine lege vesnica controversa privind latura existentiala a convietuirii

  omenirii in structurilor sociale din toate vremurile.Deosebim de-a lungul istoriei ca instituia pedepsei a evoluat, de la o organizare

  sociala la alta, de la o oranduire la alta.In contextul evolutiei omului ca si individ functie de zona locuita, obiceiurile locului,

  clima si mediul de trai, precum si diversificarea religioasa, regionala, culturala si nationala,remarcam aparitia comunitatilor sociale diversificate creatoare si posesoare fiecare dintreele - de proprii legi de asigurare a ordinii publice si sigurantei cetatenilor din aceacomunitate.

  Consider ca exista dovezile istorice care certifica indubitabil faptul ca pedeapsa aaparut din cele mai vechi timpuri justificata de reactia oricarei comunitati de a pedepsi sireprima orice actiuni negative asupra ei si oamenilor grupati in respectiva comunitate.

  Scopul pedepsei este acela de stabilizare a echilibrului social, de prevenire asvririi infraciunilor, de intimidare a potentialilor viitori infractori, de conservare adrepturilor civice deja castigate de societate, de conservare a valorilor sociale evolutiv dejacastigate, de corectare a atitudinii sociale viitoare a condamnatilor, de linistire acomunitatii referitor la disturbarea sociala intervenita, de mustrare publica a oricarui actreprobabil savarsit, in consecinta fiind masura si mijlocul de constrangere a statului !

  Aceasta masura de constrangere statala se aplica de instanta de judecata ca simasura de corectare a atitudinii celui pedepsit vis-a-vis de societate si legile vremii seaplica numai in numele legii numai persoanelor care au savarsit infractiuni probate sidovedite si numai daca acestea sunt prevazute de lege.

  Publicitatea pedepsei este statuata foarte concis inca din cele mai vechi timpuri demarele om de stat roman filozoful Seneca, astfel : efectul produs de pedepse va fi cu attmai mare asupra reformrii altora, cu ct ele sunt mai publice.

  Dura lex, sed lex - Legea e dur, dar aceasta este legea este dictonul justificarii demilenii al aplicarii pedepsei oricare ar fi natura sau scopul acesteia.

  Rspunderea penal este instituia juridic care cuprinde ansamblul normelorjuridice care reglementeaz raporturile juridice care se nasc n sfera activitii de tragere la

 • Tarnauceanu Cristian Introducere

  6

  raspundere penal a tuturor celor care ncalc sau ignor ordinea de drept prin svrirea deinfraciuni care se desfoar de autoritile publice, n temeiul legii, guvernat de principiiproprii, n scopul aprrii valorilor sociale eseniale confirmate de ordinea constituional nvederea meninerii i promovrii ordini juridice i binelui public1

  In contextul social in care ne aflam, consider ca nfptuirea actului de justiie trebuierealizat cu mijloace proprii si adecvate fiecarui stat n parte, raportat totusi la legislatiacomunitara internationala in vigoare, legislatie aflata intr-o permanenta schimbare siperfectionare, drepturile omului ocupand un loc din ce in ce mai avansat determinandastfel evolutia si caracterul actual dar si viitor al pedepselor !

  Pentru aplicarea justificata a pedepsei gradul de vinovatie ar trebui sa fiereprezentat procentual in masura de aplicare a pedepsei caracterul coercitiv dorit, scopul siintinderea pedepsei, limitele ei, extinderile ei, manifestarea pedepsei fiind o rezonanta a puteriistatale de descurajare a fenomenului infractional !

  Referindu-ma in aceasta lucrare numai la pedeapsa penala deosebesc in conformitatecu articolul 52, Codul Penal, ca pedeapsa este o masura de constrngere si un mijloc dereeducare a condamnatului. Aplicarea pedepsei, urmata de executarea pedepsei, intaresteconstrngerea juridica, necesara reeducarii si reformarii sociale a persoanei pedepsite formarii unei atitudini corecte fata de ordinea de drept si fata de regulile de convietuire sociala.Semnificatia politicii pedepsirii penale, consta ntr-o unica caracteristica: Intimidareainitiala permanenta dar si pedepsirea ulterioara a infractorilor.

  Normele de drept stipulate in Codul Penal si Codul de Procedura Penala indica cailelegale de constrngere a persoanelor condamnate prin intermediul metodelor de schimbare aconduitei antisociale, care definesc diferite aplicabilitati reale de constrngeri fizice, psihice simorale, incercandu-se anihilarea intentiilor antisociale sau infractionale, precum si prevenireaproducerii viitoare de actiuni/inactiuni de natura penala.

  Incalcarea normelor stabilite de societate determina ntotdeauna , n mediul social undublu curent de emotii si actiuni , n grade si limite diferite , reactia fiind determinata. decalitatea victimei , de ndrazneala, ciudatenia sau ablilitatea actului periculos sau vatamatorsi de consecintele produse. Pe de o parte se produce o tulburare a constiintei publice , iar pede alta parte, se pune in miscare angrenajul justitiei penale.2

  Termenul de justitie penala este folosit pentru a denumi sistemul normelor juridicepenale care reglemendeaza relatiile de aparare sociala. n cadrul relatiilor ce se stabilesc in

  1 Lidia Barac Constantele i variabilele dreptului penal Editura All Beck - 20012 Lidia Barac Constantele i variabilele dreptului penal Editura All Beck - 2001

 • Tarnauceanu Cristian Introducere

  7

  societate, conduita fiecarui persoane este apreciata de ceilalti membri ai colectivitati si esteconsiderata convenabila sau neconvenabila pentru ei sau pentru grupul social, dupa cumactiunea se armonizeaza sau vine n conflict cu actiunile acestora.3

  In Capitolul I se evidentiaza rolul si caracterul pedepselor in istoria omenirii;In Capitolul II se evidentiaza trasaturile pedepselor in Tarile Romane;In Capitolul III se evidentiaza pedepsele prevazute de Codul Penal in vigoare,

  pedeapsa inchisorii, pedepsele complementare, pedepsele accesorii, amenzile, pedepseleaplicabile persoanei fizice, pedepsele aplicabile persoanelor juridice, pedepsele aplicabileminorilor, enumerarea pedepselor in general;

  In Capitolul IV se evidentiaza aspecte generale referitoare la individualizareapedepselor penale, aspecte psihologice generale asupra pedepselor in general, asupra mediuluisi comportamentului infractional, precum si modurile si formele de individualizare apedepselor, aplicarea circumstantelor agravante si a circumstantelor atenuante, efectelecircumstantelor atenuante sau agravante, iar pe final, regasim o mica enumerare a prevederilornoului cod penal ce va intra in vigoare in curand !

  In Capitolul V se evidentiaza modalitatile de executare a pedepselor, executareapedepsei cu inchisoarea diferentiata pentru categoriile de condamnati, barbati, femei, minori,recidivisti, nerecidivisti, regimurile de executare a pedepselor, stabilirea regimului de executarea pedepselor, inlocuirea regimului de executare al pedepselor, suspendarile, revocarile,anularile regimului de executare al pedepselor.

  In Capitolul VI se evidentiaza pedepsele penale in oglinda trecerii timpului, istoriavietii si pedepsei, cele sase reguli de baza pe care se sprijina pedeapsa in general, terminand cuo mica sinteza asupra operei si activitatii intemeietorului vizionar a legitimitatii si temeinicieiactelor acuzarii si judecarii Cesare Beccaria.

  3 Lidia Barac Constantele i variabilele dreptului penal Editura All Beck - 2001

 • Tarnauceanu Cristian Capitolul I

  8

  CAPITOLUL IPEDEAPSA in evolutia omenirii

  In contextul evolutiei o

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended