Home >Documents >79597912 Spalatorie Rapida Pentru Studenti

79597912 Spalatorie Rapida Pentru Studenti

Date post:04-Jun-2018
Category:
View:221 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/13/2019 79597912 Spalatorie Rapida Pentru Studenti

  1/74

  Universitatea Dunrea de Jos, GalaiFacultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

  Masterat

  Management Financiar i ancar

  !oordonator tiinific" #tudeni"Prof. Dr. Gheorghe Negoescu Avram Sorina

  Dnil Laureniu

  Drgan MonicaDuduciuc SabinaManolache TeodoraMihailov Alexandra

  Mocanu LuminiaMua! "ris!ina

  Mua! Diana#laru $uliana

  %o!aru AncuaToma Georgiana

  Galai& '()(

  )

 • 8/13/2019 79597912 Spalatorie Rapida Pentru Studenti

  2/74

  Universitatea Dunrea de Jos, GalaiFacultatea de Economie i Administrarea Afacerilor

  Masterat

  Management Financiar i ancar

  !oordonator tiinific" #tudeni"Prof. Dr. Gheorghe Negoescu Avram Sorina

  Dnil LaureniuDrgan Monica

  Duduciuc SabinaManolache TeodoraMihailov Alexandra

  Mocanu LuminiaMua! "ris!ina

  Mua! Diana

  #laru $uliana%o!aru Ancua

  Toma Georgiana

  Galai& '()(

  '

 • 8/13/2019 79597912 Spalatorie Rapida Pentru Studenti

  3/74

  !U$%&'#

  !a() *) #trategie de multi(licare a +anilor n - ani *ag. +).). )( idei de mul!i*licare *ag. +

  ).'. , draf!uri ) *en!ru , idei alese *ag. +).,. $dee de afacere aleas *ag. )().+. -uge!ul de veni!uri i chel!uieli *en!ru un *roiec! *ag. )').. Schema lan *ag. ),)./. Schema bloc *ag. )+).0. Anali1 S2#T *ag. )).3. Ma!ricea cadru logic *ag. )/

  !a() -) Ec.i(a de conducere i re(arti/area sarcinilor *ag. )0

  '.). Direc!or general4 fiele de *os! *ag. )3'.'. Direc!or economic4 anali1a diagnos!ic *ag. '('.,. Direc!or mar5e!ing4 s!ra!egia de *romovare *ag. '''.+. %es*onsabil informa!ic4 !ehnoredac!area *roiec!ului *ag. ',

  !a() 0) $romovarea afacerii *ag.'+,.). Anali1a *ieei *ag. '0,.'. "onfigurarea serviciului *ag. '3,.,. Promovarea serviciului *ag. ,(,.+. Poli!ica de *re *ag. ,),.. Pres!ri servicii *ag. ,,

  !a() 1) 2a+lou anali/ diagnostic *ag. ,++.). S!ruc!ura cos!urilor *ag. +)+.'. $ndica!ori de evoluie *ag. +'+.,. $ndica!ori absolui *ag. +,+.+. $ndica!ori derivai *ag. +3

  +.+.). $ndica!ori de recu*erare a creanelor i rambursare *ag. +6a da!oriilor

  +.+.'. $ndica!ori de 7nda!orare *ag. (+.+.,. $ndica!ori de lichidi!a!e *ag. )+.+.+. $ndica!ori de boni!a!e bancar *ag. ,

  +.. Anali1 S2#T *ag. /!a() 3) &nvestiii diversificate *ag. 0Ane4e *ag. /,

  ,

 • 8/13/2019 79597912 Spalatorie Rapida Pentru Studenti

  4/74

  !a() * 5 #trategie de multi(licare a +anilor n - ani

  ).). *6 idei de multi(licare a +anilor

  ). Salon de infrumuseare8'. Af!er school8,. Sal fi!ness8+. S*l!orie ra*id *en!ru s!udeni.. A1il de b!r9ni8/. "ovrigrie80. Parc au!o83. "en!ru medical *riva!86. :ranci1a ;:"8

  )(. Salon oca1ii fes!ive.

  *)-) 0 drafturi (entru 0 idei alese

  *)-)*) Franci/a 7F!

  :isa *roiec!uluiDraf! nr.)< (6.)'.'()(

  &) &deea

  ). Da!a4 (,.)'.'()('. "on!ex!4 M$A,. Denumire *rovi1orie4 :ranci1a ;:"+. Da!a ince*erii *roiec!ului4 nu se s!ie. Direc!or *roiec!4 nu se s!ie/. :ormarea echi*ei4 membrii echi*ei %A%A A=$S0. No!a de lansare4 >3. Sedin!a de lansare4 >

  &&)Fundamente, sco(, conclu/ii

  $n indus!ria fas! food& van1arile *e *lan in!erna!ional au deveni! foar!e im*or!an!e si*rofi!abile.

  ;:" a deschis *rimul res!auran! 7n -ucure!i& 7n )660& *e Magheru. ?n *re1en!&;:" numr ,, de res!auran!e 7n )/ orae& o*era!e sub con!rac! de franci1& licenadein9nd>o com*ania @S :ood Ne!or5 SA. ?n *rimele !rei luni ale lui '((6& cifra de

  +

 • 8/13/2019 79597912 Spalatorie Rapida Pentru Studenti

  5/74

  afaceri 7nregis!ra! de lan a fos! de 3&+ milioane de euro& 7n cre!ere cu 6B fa de aceeai*erioad a anului !recu!. Po!rivi! re*re1en!anilor com*aniei& *lanurile de ex!indere vorcon!inua& 7n ciuda cri1ei.

  "ali!a!ea *roduselor& modul exce*!ional de servire si s!andardele men!inu!e la unnivel cons!an! ridica! au indre*!a!i! echi*ele ;:" din %omania sa cas!ige numeroase *remii

  euro*ene si mondiale in com*e!i!ia cu celelal!e res!auran!e ;:" din lume *en!ru %es!auran!Cxcellence.

  &&&) Descrierea (roiectului de investiie

  $nves!i!ia ini!iala in noua loca!ie se ridica la a*roxima!iv /,(.((( de euro iar *en!ru*rimul an de func!ionare se *reconi1ea1a o cifra de afaceri de )&' milioane de euro. Avandin vedere re1ul!a!ele ob!inu!e *ana acum in Pi!es!i& se es!imea1a ca a*roxima!iv ,(.((( declien!i vor !rece *ragul noii loca!ii& in aceas!a *erioada.

  &8) 'ecesarul de fonduri)

  Nu avem da!e suficien!e.S!ruc!ura aces!ui ca*i!ol va fi4

  ). Ti* con!rac!4 :ranci1a Sim*la'. Dura!a4 ani,. An franci1a4 '()(+. Su*rafa!a4 3(>)( m*. Ti* loca!ie4 %es!auran!/. Taxa in!rare4 '(.((( Curo0. Taxa !o!ala4 ,((.((( Curo3. Taxa !raining4 va recomandam sa consul!a!i si!eul oficialE

  6. %edeven!e4 B din "A)(. Tari franci1e4 %omania)). Fone vi1a!e4 #rasele Mari)'. Angaa!i4 3(

  8) Graficul GA'22

  Se ob!ine *rin de1vol!area schemei lan! a unui *roiec!4 gru* !in!a& !ema& solici!an!&obiec!iv general& obiec!ive s*ecifice& ac!ivi!a!e H nu se s!ie.

  8&) $iaa"

  Targe!ul *rinci*al de clien!i al res!auran!ului ;:" es!e re*re1en!a! de *ersoane cuveni!uri medii si *es!e medie& cu o frecven!a mare a meselor lua!e in oras.

  "onform da!elor furni1a!e de com*anie& in fiecare 1i& circa '/.((( de clien!i !rec*ragul res!auran!elor ;:" din %omania. Anual& aceas!a cifra se ridica la 6.((.((( declien!i. "a numar de clien!i& sa*!amana fara ee5end are o *ondere in !o!al de 0(B& iaree5end>ul de ,(B.E

 • 8/13/2019 79597912 Spalatorie Rapida Pentru Studenti

  6/74

  8&&) $revi/iuni financiare"Nu sun! finali1a!e.

  Cs!imam urma!oarea s!ruc!ura4). Necesarul de finan!are'. =eni!ul *revi1iona!

  ,. "hel!uieli *revi1iona!e+. "redi!e&ra!e& doban1i. :luxul de numerar/. -uge!ul de = si "0. $ndica!ori financiari ai inves!i!iei

  8&&&) Ane4e) "on!in informa!ii au!a!oare *en!ru derularea *roiec!ului.

  *)-)-) A/il de +tr9ni

  :isa *roiec!uluiDraf! nr. )

 • 8/13/2019 79597912 Spalatorie Rapida Pentru Studenti

  7/74

 • 8/13/2019 79597912 Spalatorie Rapida Pentru Studenti

  8/74

  8&&) $revi/iuni financiare"Nu sun! finali1a!e

  Cs!imam urma!oarea s!ruc!ura4). Necesarul de finan!are'. =eni!uri *revi1iona!e

  ,. "hel!uieli *revi1iona!e+. "redi!e&ra!e&doban1i. :luxul de numerar/. -uge!ul de veni!uri si chel!uieli0. $ndica!orii financiari ai inves!i!iei

  8&&&) Ane4e""on!in informa!ii au!a!oare *en!ru derularea *roiec!ului

  *)-)0) #(ltorie ra(id (entru studeni

  :isa *roiec!uluiDraf! nr. )

 • 8/13/2019 79597912 Spalatorie Rapida Pentru Studenti

  9/74

  &8) 'ecesarul de fonduri4 Nu avem da!e suficien!e

  S!ruc!ura aces!ui ca*i!ol va fi 4). %eali1area firmei8'. Am*lasamane!ul aces!eia8

  ,. Procedul de *roduc!ie8+. Personal8. Produse oferi!e8/. Necesarul de finan!are80. Da!e !ehnico>economice anuale.

  8) Graficul GA'224

  Se ob!ine *rin de1vol!area schemei in lan! a unui *roiec!4 gru* !in!a& !ema& solici!an!&obiec!iv general& obiec!iv s*ecific& ac!ivi!a!i4 Nu se s!ie

  8&) $iaa"onform s!a!is!icilor oficiale $a 1i& in Galai sun! in ur de ).((( de s!uden!i& din!re

  care +.((( locuiesc in camine& iar *es!e (B din!re ei locuiesc in cam*usul KAl. $. "u1a.cam*us care re*re1in!a deci *ia!a !in!a *e care o vi1ea1a s*ala!oria $&2&!&& ME&.

  S!ruc!ura aces!ui ca*i!ol4 nu se cunoas!e.

  8&&) $revi/iuni financiare"Nu sun! finali1a!e

  Cs!imam urma!oarea s!ruc!ura4a. Necesarul de finan!are

  b. =eni!uri *revi1iona!ec. "hel!uieli *revi1iona!ed. "redi!e&ra!e&doban1ie. :luxul de numerar f. -uge!ul de veni!uri si chel!uielig. $ndica!orii financiari ai inves!i!iei

  8&&&) Ane4e""on!in informa!ii au!a!oare *en!ru derularea *roiec!ului.

  6

 • 8/13/2019 79597912 Spalatorie Rapida Pentru Studenti

  10/74

  &dee de afacere aleas" #(ltorie ra(id (entru studeni

  Argumente (entru lansarea afacerii"

  Av9nd 7n vedere secolul Kvi!e1ei 7n care !rim& din ce 7n ce mai mul!e *ersoanea*elea1 la servicii care s le 7nlesneasc viaa& *rac!ic ex!ernali19nd c9! mai mul!e din!reac!ivi!ile casnice& de la s*larea i clcarea rufelor *9n la servicii de ca!ering *en!ru cin.

  Pe *iaa local& cererea nu es!e aco*eri!& de aceea exis! aceas! o*or!uni!a!e.

  Loca!ia s*ala!oriei va fi in com*lexul S!udenesc Al. $. "u1a &si!ua! 7n *ar!ea de es! aoraului Galai. "om*lexul S!udenesc Al. $. "u1a dis*une de un numar de )( cmines!udene!i& o can!in& o ca*el s!udeneasc& dou sli de s*or!& un cabine! medicals!udenesc. "om*lexul S!uden!esc KAl. $. "u1a es!e unul din cele mai coche!e cam*usuriuniversi!are din %om9nia& aces! as*ec! fiind da! de 7mbinarea reusi!a din!re arhi!ec!uracladirilor si micul *arc 7n!re caminele s!uden!es!i.

  Publicul !in!a es!e re*re1en!an! de s!uden!ii facul!a!ilor de Mecanica: Ase:;tiina i&ngineria Alimentelor:

 • 8/13/2019 79597912 Spalatorie Rapida Pentru Studenti

  11/74

 • 8/13/2019 79597912 Spalatorie Rapida Pentru Studenti

  12/74

  =A%2A !>M$"anal Galai '(( ' +((3) %af!uri Melochimice SA )(( (() :ier de clca! Phili*s )( ' ,((

  Tabel chel!uieli cu u!illae i echi*amen!e

  To!al chel!uieli cu u!illae i echi*amen!e Q main de s*la! R usc!or R ins!alaii elec!rice R ins!alaii a* Rraf!uri R fier de clca! Q 6.((( R ).(( R +(( R +(( R (( R ,(( Q *-)*66 lei

Embed Size (px)
Recommended