+ All Categories
Home > Documents > 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

Date post: 07-Aug-2018
Category:
Upload: tudor-badalii
View: 231 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 15

Transcript
 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  1/40

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  2/40

   

  Introducere

  -aşinile electrice ocu)ă un loc im)ortant n iaţa omului. /le cu)rind a)roa)e toatedomeniile de actiitate ale omului n dierse ramuri cum ar !i0 industrie, trans)ort,comerţ, agricultură, medicină, tenică de uz casnic, etc.

  -otiul )entru care maşinile electrice snt utilizate )este tot şi de toţi, este că ele auo construcţie sim)la, !uncţionează e!icient ciar şi n cele mai dure condiţii ale mediului,insuşirile lor electromagnetice satis!ac !oarte bine cerinţele de dezoltare ale teniciiimoderne. /le sunt e!iciente şi )rin !a)tul ca )ot lucra n două regimuri0 motor şigenerator, ast!el aand ca)acitţi de a trans!orma energia electrică cca "%$%56 nenergie mecanică şi iners.

  -otorul asincron este o maşină de curent alternati care are o turaţie ariabilă nsarcină, la o !recenţă constantă a reţelei. #ele mai răs)ndite maşini asincrone sunt cele!ără colector numite maşini de inducţie , şi utilizate ca motoare a)roa)e n e7clsiitate.-otoarele asincrone mono!azate sunt !olosite cel mai des n eci)amente gos)odăre ti 0șentilatoare, as)iratoare , maşini de s)ălat . -a ina asincronă )oate !i cu 8 rotor bobinatșcu inele colectoare5 şi cu 8rotor n scurt circuit. +tatorul are !uncţia de a )roduce cm)ulmagnetic inductor. /lementele )rinci)ale ale motorului asincron snt0 carcasa, scuturile,ca)acele rulmenilor, stator, rotor, in!ăşurarea statorică şi cea rotorică, etc. 9otorul )oate!i 0 cu in!ăşurare bobinată şi cu n!aşurare din bare scurtcircuitate. In!ăşurările )entrurotorul bobinat se e7ecută din bobine similare bobinelor !olosite la realizareain!asurarilor statorice . :n!ăşurarea )entru rotoarele n scurtcircuit sunt !ormate din barede aluminiu turnat, neizolate.

  'roiectarea unei maşini electrice )resu)une calculul dimensiunilor statorului şirotorului, alegerea ti)ului de n!ăşurări, conductorilor )entru n!ăşurări, izolaţiei,materialelor )ărţilor actie şi constructie ale maşinii. ;nele )ărţi ale maşinii trebuie

   )roiectate ast!el ca la e7ecutarea lor olumul de lucru şi celtuielile de material să !ieminimale, iar n tim)ul e7)loatării să obţină caracteristici energoeconomice mai bune.'e l

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  3/40

  1. Alegerea dimensiunilor de bază

  1.1. >uraţiile sincronele ale motorului

  1"% "% &%

  1%%% ? min3

   f  n rot  

   p

  × ×= = =

  1.2. :nălţimea a7ei de rotaţie n )realabil5 du)ă !ig. 1.(,a@1. Din tabelul 1."@1 seacce)tă aloarea mai a)ro)iată şi mai mică 2%%h mm=  şi %,34*a D m= .

  1.3. Diametrul interior statoric0

  %."$ %.22& %.1&3 m D a

   D K D= × == ×

  %,( D K    =  din tab. 1.(@15ş

  1.4. 'asul )olar0

  %.1&3%.12%1(

  2 4

   Dm

   p

  π π τ 

    × ×= = =

  1.&. 'uterea de calcul du)ă 1.4@150

  B

  2

  %,*(211 14.%((

  cos %,$( %,$(3 E 

   K  P P W 

  η φ = × = × =

  × × ,

  %,*(2 E 

   K    =  din !ig.1.$@1 η  şi ϕcos  din !ig.1.*= %,$(η  =   cos %,$(3φ  = .

  1.". +olicitările electromagnetice, con!orm !ig.1.11,a@1

    2$2%% A A m=  = %,$* B T δ  = .

  1.(. Cactorul de n!ăşurare )entru n!ăşurarea ntrun strat n )realabil50

  *&,%1  =W  K  .

  1.$. ungimea de calcul0

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  4/40

  ( )

  B 3 3

  22

  1

  1% 14.%(( 1%%,143

  1,11 %.1&3 1&(,%$ %,*" 2$2%% %.$* B W 

   P l m

   K D K A Bδ 

  δ 

  × ×= = =

  × ×Ω× × ×   × × × × ×

  con!orm 1.&@15

  2 2 1&%%1&(.%$

  "% "%

  n rot  s

  π π × × × ×Ω = = = .

  1.*. 9a)ortul

  %,143%,1*

  %,12%1(

  l δ λ τ 

  = = =

  Ealoarea %,1*λ  =  se a!lă n limitele recomandate !ig. 1.14, a@15.

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  5/40

  2. Determinarea Z1,W şi secţiunii conductorului n!ăşurării statorice

  2.1. Ealorile )realabile ale )asului dentar t1 du)ă !ig.1.1&@150

  1ma7 1min%.%131 = %.%1%$t m t m= =

  2.2. Fumărul de crestături statorice se determină cu relaţia 1.1"@150

  1min

  1ma7

  1ma7

  1min

  %.1&33"."*

  %.%131

  %.1&344.&1

  %.%1%$

   D Z 

   D Z 

  π π 

  π π 

  × ×= = =

  × ×= = =

  Acce)tăm 1 3" Z   = , atunci 3q = = n!ăşurarea o alegem ntrun strat.

  2.3. 'asul dentar statoric de!initi50

  3

  112.1 1%t m−= × .

  2.4. Fumărul de conductoare e!ectie din crestătură n )realabil5, din condiţia că

  a G1 du)ă 1.1(@150B

  1 1

  %,1&2 2$2%%1(.1"

  21.*44 3"cn

   D AU 

   I Z 

  π π × × × ×= = =

  × ×

  con!orm 1.1$@15

  21

  1

  1&%%21.*44

  cos 3 22% %,$( %,$(3nn

   P  I A

  m U    φ η = = =

  × × × × × ×

  2.&. Acce)tăm 2=a , atunci con!orm 1.1*@15

  B 2 1(.1" 34.32c c

  U a U = × = × = .

  2.&. De!initiăm aloarea con!orm e7)resiei 1.2%@15

  11

  1( 3"1%2

  2 2 1 3

  cU Z 

  W spirea m

  ×   ×= = =

  × × × ×=

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  6/40

  con!orm e7)resiei 1.21@15

  1 12 2 21.*44 1%2 3

  2(*3*.*"*%,1&3

  n I W m  A A

  m Dπ π 

  × × ×   × × ×= = =

  × × =

  con!orm e7)resiei 1.22@15

  %.%%*$3* WbΦ = = )entru n!ăşurarea n 2 straturi şi HG3 con!orm tab. 1.23@10 *&,%1   == qW    K  K  = )entru

  22&a D mm=  con!orm !ig. 1.$@1, %,*(2 E  K    =

  %.$2*$ B T δ  =

  con!orm e7)resiei 1.23@15, alorile  A  şi δ  B   se a!lă n limitele admisibile ezi !ig.l.ll.b@15.

  2.". Densitatea curentului n n!ăşurarea statorică n )realabil5 se calculează cue7)resia 1.2&@15

  *"1

  21

  1*% 1%1% ".$%%3

  2(*3*.*"*

   AJ   A J m A

  ×= = × =  

  *31

    1*% 1%   A AJ m

  = × , con!orm !ig.1.1", b@1.

  2.(. +ecţiunea e!ectiă a conductorului n )realabil5, con!orm 1.24@1521

  1

  21.*443.22"*mm

  1 ".$%%3n

  ef  

   I q

  a J = = =

  × ×

    acce)tăm 2el n   = , atunci.2%,& %,2& 3.2%3 1."134&

  el ef    q q mm= × = × =

  #onductorul de n!ăşurare JKLM se ia con!orm tab. A.III.1@150

  1.4el 

  d mm= = 1.4$& = IZ d mm=  23.22"*

  ef  q mm= = 21.&3*el q mm= .

  2.$. Densitatea curentului din n!ăşurarea statorică de!initi5 se determină con!orm1.2(@150

  121

  21.*44(.12*3

  1 3.%($%% 2n

  el el  

   I   A J ma q n

  = = =× × × ×

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  7/40

  ". Calculul dimensiunilor zonei de crestături a statorului şi ntre!ierului

  #restătura statorică !ig.1.1*,a@1, cu corelarea dimensiunilor, asigură )aralelismulmarginilor laterale ale dinţilor.

  3.1. Acce)tăm n )realabil con!orm tab.1.1%@1

  11,* = 1,"

   Z a B T B T = = ,

  atunci con!orm e7)resiei 1.3*@15

  11   3

  1

  %.$2*$ %.%133& %.1&&&.*$

  1,*1 %,1&& %,*( 1% Z  Z Fe Fe

   B t l b mm

   B l K 

  δ δ × ×   × ×= = =× × × × ×

  con!orm tab.1.11@1 )entru tole de oţel o7idate %,*( Fe K    =  con!orm !ormulei 1.2$@15

  3

  %.%%*$3*2%.3

  2 2 %.*( 1."1 %,1&& 1%aa Fe Fe

  h mm B l K 

  Φ= = =

  × × × × × × × .

  3.2. Dimensiunile crestăturii ştanţate le acce)tăm egale % %3.%$ = 1b mm h mm= =  con!orm1.4%@15

  %.22& %.1&3 2%.3 1&.(2 2

  ac a

   D Dh h mm−   −= − = − = =

  con!orm 1.41@15

  ( ) ( )1 1

  1

  2 %.1&3 2 %.&&.*$ (.$

  3"c

   Z 

   D hb b mm

   Z 

  π π × + × × + ×= − = − = =

  con!orm1.42@15

  ( ) ( )% % 1 12

  1

  2 %.1&3 2 1 3.%$ 3" &.*$1%.13" 3.14

   Z  D h b Z b

  b mm Z 

  π π 

  π 

  × + × − − × × + × − − ×= = =− − =

  con!orm e7)resiilor 1.4&=1.4"5

  2 %1 %

  1%.1 3.%$1&.( 1 13

  2 2cb b

  h h h mm−   −      = − + = − + = ÷ ÷

     .

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  8/40

  3.3. Dimensiunile crestăturii n lumină du)ă m)acetare

  con!orm 1.4(@15

  B

  1 1

  B

  2 2

  B

  1 1

  (.( =

  1% =

  12.* .

  c

  c

  c

  b b b mm

  b b b mm

  h h h mm

  = − ∆ =

  = − ∆ =

  = − ∆ = 

  Aria secţiunii transersale a crestăturii )entru dis)unerea conductorilor con!orm1.&1@15

  B BB B 21 21 1 1

  1%1.*2c rz  

  b b! h ! ! mm

  += × − − = =

  Aria secţiunii transersale a garniturii izolante

  %1  =  !  =

  Aria secţiunii transersale a izolaţiei de crestătură

  ( ) ( )   21 1 1 2 %2 .2& 2 1&.( (.$ 1%.1 12.3 IZ IZ c! b h b b mm×= × × + + = × + + = =

  unde grosimea relatiă a izolaţiei din crestătură 4,%1  = IZ b  con!orm tab. A.1.$@1.

  3.4. Cactorul de um)lere a crestăturii

  2

  %,(3" IZ c el U 

  c

  d U n K 

  × ×= =

  Dimensiunile crestăturii stanţate snt )rezentate n !ig. 1,a.

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  9/40

  #. Calculul rotorului

  4.1. -ărimea ntre!ierului se ia du)ă !ig.1.21@1 şi este egală cu0

  %,4& mmδ  = .

  4.2. Fumărul de crestături rotorice con!orm tab.1.1&@1

  22" Z   = .

  4.3. #alculul diametrului e7terior 

  3

  22 %.1&3 2 %,4& 1% %.1&21 D D mδ    −= − × = − × × = .

  4.4. 'asul dentar 

  22

  2

  1$.3$ Dt mm Z 

  π  ×= = .

  4.&. ungimea )acetului rotoric

  2 1%,1&&l l m= = .

  4.". Diametrul interior al rotorului este egal cu diametrul arborelui, deoarece miezuleste !i7at direct )e arbore şi se calculează cu relaţia

  %,23 %,22& %.%&1$ " a

   D D K D mν ν = = × = × = .

  @   23.%=ν  K   − con!orm tab. 1.1"@1.

  4.(. #urentul barei rotorice se calculează cu relaţia 

  2 1 1 %,$*$ 21.*44 22.&*2 44&.1*1i I K I Aν = × × = × × = ,

  unde %,$*$i K   =  con!orm !ig. 1.22@1,

  1 1 11

  2

  2   2 3 1%2 %,*&$*22.&*2

  2"

  W m W K 

   Z ν    × × ×   × × ×= = = =

  con!orm e7)resiei 1."$@15.

  4.$. Aria secţiunii transersale a barei se calculează con!orm relaţiei 1."*@15

  22

  2

  44&.1*1134.*%"

  3.3

  b

   I q mm

   J 

  = = = =

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  10/40

  densitatea curentului din bara coliiei turnate din aluminiu se ia egală cu

  22  3.3 A J 

  mm= .

  4.*. #restătura rotorică este arătată n !ig.1.2(,b@1. Acce)tăm

  B

  % % %

  1.& = %,(& = %b mm h mm h mm= = = .

  ăţimea acce)tată a dintelui se calculează cu relaţia

  22

  2 2

  $.3 Z a

   Z Fe Fe

   B t l b mm

   B l K 

  δ δ × ×= =× × =

  Dimensiunile crestăturii con!orm relaţiei 1.(4@15

  ( )   ( )B2 % % 2 21

  2

  2 2 %.1&21 2 %,(& 2 % 2" $.3$.$

  2" Z 

   D h h Z bb mm

   Z 

  π    π 

  π π 

  × − × − × − ×   × − × − × − ×= = =

  + +=

  con!orm e7)resiei 1.(&@15

  2   22

  1

  2

  2

  2"4 $.$ 4 134.*%"

  2 2&.$

  2"

  22

  b

   Z b q

  b mm Z 

  π    π 

  π π 

  π π 

  π π 

       × + − × × + − × ÷ ÷  = = =

  −−=

  du)ă !ormula 1.("@15

  ( ) ( )21 1 22"

  $.$ &.$ 12.42 2

   Z h b b mm

  π π = − × = − × =

  × ×

  Acce)tăm ezi !ig. 1,b5

  1 2 1$.*2 = &.( = 13 .b mm b mm h mm= = = .

  :nălţimea totală a crestăturii

  B B   1 22 % % 1

  2%.&2 2cb bh h h h mm= + + + + = .

  +ecţiunea barei se determină con!orm relaţiei 1.($@15

  ( )   ( )2 2 21 2 1 2 11

  134.1$ 2b

  q b b b b h mmπ 

  = × + + × + × = .

  4.1%. Densitatea curentului din bară

  2

  22

  44&.1*13 32

  134.1b

   I   A J mmq= = = × .

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  11/40

  4.11. Inelele de scurcircuitare !ig.1.2"@15. Aria secţiunii transersale se determină curelaţia 1.(3@15

  2

  2

  2

  *2*.41$32*

  2.$22

  44&.1*1*2*.41$

  %,4(*3.14 2

  2 sin 2sin %.4(*2"

  cscs

  cs

  cs

   I q mm

   J 

   I  I A

   p

   Z 

  π 

  = = =

  = = =∆

  × ×∆ = × = =

  #on!orm e7)resiei 1.(1@15 şi 1.(2@15

  22%,$& %,$& 3.32 2,$22

  cs A J J 

  mm= × = × = =

  Dimensiunile inelelor de scurcircuitare

  2

  2

  3

  2

  1,2& 1.2& 2%.& 2&."2&32*

  12.*2&."2&

  2&."2& 12.* 32$.("$

  %.1&21 2&."2& 1% %.12"&

  cs c

  cscs

  cs

  cs cs cs

  csm cs

  b h mmq

  a mmb

  q b a mm

   D D b mm−

  = × = × == = =

  = × = × =

  = − = − × =

  $. Calculul curentului de magnetizare

  &.1. Ealoarea inducţiei se calculează cu1.1%4@15

  11

  1 1

  1.*b b Z  Z Fe Fe

   B t l  B T 

  b l K 

  × ×= =

  × × =

  con!orm relaţiei 1.1%4@15

  22

  2 1

  1,$*b b Z 

   Z Fe Fe

   B t l  B T 

  b l K 

  × ×= =

  × ×=

  con!orm e7)resiei 1.1%&@15

  1

  1,"12a a Fe Fe

   B T h l K 

  Φ= =

  × × × =

  n con!ormitate cu relaţia 1.1%(@15

  %.*432 "

   " Fe Fe

   B T h l K 

  Φ= =

  × × × =

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  12/40

  nălţimea de calcul a Nugului rotoric n con!ormitate cu relaţia 1.1%*@15 aem

  22 2 2

  2 2%.%2*(

  3,2 2 3 " c c c D p

  h h d m m p

  +    = × − − × × = ÷×    .

  &.2. >ensiunea magnetică a ntre!ierului con!orm relaţiei 1.11%@15"

  1

  1

  1,&* 1% (4%.$1&

  1,$**

   F B K A

  t  K 

  δ δ δ 

  δ 

  δ 

  γ δ 

  = × × × × =

  = =− ×

  unde con!orm relaţiei 1.11%@15

  2   2

  %1

  %1

  3,&%.4&

  4(3433,&

  &&%,4&

  b

  b

  δ γ  

  δ 

        ÷ ÷  = = =

  ++.

  &.3. >ensiunea magnetică a zonei de dantură )entru stator 

  1 1 12 2 1&.( 2%(% "*,**$

   Z Z Z  F h # A= × × = × × = =

   )entru rotor 

  2 2 22 2 1*.* 2%1% (*.**$ Z Z Z  F h # A= × × = × × = =

  con!orm tab.A.11.(@1 )entru oţelul 2%13 şi 1 11,* 2%(% Z Z   A B T #  mm= ⇒ = , iar )entru

  2 21,$* 2%1%

   Z Z  A B T # 

  mm= ⇒ = .

  1 1 2 2 21&.( = %,1 1*.*

   Z c Z ch h mm h h b mm= = = − × = .

  &.4. Cactorul de saturaţie a zonei de dantură con!orm relaţiei

  1 2 "4.**$ (*.**$1 1 1,2(4%.$1& Z Z 

   Z 

  b

   F F  K  F + += + = + = .

  &.&. >ensiunea magnetică a Nugului statoric şi rotoric con!orm 1.121@15

  %.1"1 ($$ 12".*"$a a a

   F $ # A= × = × = =

  con!orm 1.123@15

  %."4 1&4 *.$&" " " "

   F $ # A= × = × = =

  n con!ormitate cu tab.A.II."@1

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  13/40

  ($$ 1,"1

  1&4 %,*43

  a a

   " "

   A # B T mm

   A # B T m

  = ⇒ =

  = ⇒ =

  ( ) ( )%.2&& %.%2%3%.1"1

  2 4a a

  a

   D h $ m

   p

  π π × − × += = =

  ×

  con!orm 1.124@15

  ( )   ( )%.%&1$ %.%2*(%."4

  2 4 " "

   "

   D h $ m

   p

  π    π × +   × += = =

  ×=

  unde con!orm 1.12&@15

  2

  2

  %.1&21 %.%&1$2%.& %.%2*(

  2 2 "

   " c

   D Dh h m

  −   −= − = − = .

  &.&. >ensiunea magnetică )entru o )erece de )oli, con!orm relaţiei1.12(@15

  1 2(4%.$1& "4.**$ (*.**$ 12".$"$ *.$&" 1%22.&3&

  c b Z Z a " F F F F F F A= + + + + = + + + + = .

  &.". Cactorul de saturaţie a circuitului magnetic, con!orm relaţiei 1.12$@15

  1%22.&3&1.3$

  (4%.$1&c

  b

   F  K 

   F  µ  = = = .

  &.(. #urentul de magnetizare, con!orm relaţiei 1.12*@15

  1 1 1

  2 1%22.&3&(.(3(

  %,* %,* 3 1%2 %,*&*$c

   p F  I A

  m W K  µ 

  ×   ×= = =

  × × × × × × .

  Ealoarea relatiă, n con!ormitate 1.13%@15

  1

  (.3(3%.3&3

  21.*44n

   I  I 

   I 

   µ 

   µ ∗ = = = .

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  14/40

  %. &arametrii regimului de !uncţionare

  ".1. 9ezistenţa de !ază a n!ăşurării statorice, n con!ormitate cu 1.131@15

  11 11& %.&(($

  ef  

   $r 

  q a

   ρ = × =

  ×

  .

  'entru clasa durabilităţii termice a izolaţiei C, tem)eratura de calcul % oac   11&=θ ,

   )entru cu)ru m⋅Ω=−

  41

  1%   "

  11& ρ 

  ungimea conductorilor !azei n!ăşurărilor n con!ormitate cu 1.133@15

  1 1 %.(14" 1%2 (2.$$*2l m $ l W m= × = × = =

  con!orm 1.134@15

  ( )   ( )1 1 1

  1 1 1

  2 2 %,1&& %,2%23 %,(14" =

  %,1&& = 2 1,3 %,132& 2 %,%1& %,2%23

  m c f  

  c f f b

  l l l m

  l l l K b B m

  = × + = × + =

  = = = × + × = × + × =

  unde m B   %1,%=   con!orm tab.1.1*@1 1,3 f   K    =

  ( )   ( )311

  %,1&3 1&.( 1%1 %,132&

  2 4c

  b

   D hb m

   p

  π π β 

  −× + ×× += × = × =

  ×.

  ungimea a7ială a ca)etelor de bobină%, 4 %,132& %, %1& %, %"$ m

  acb acb bl K b B= × + = × + = ,

  unde con!orm tab.1.1*@1 %,&acb K    =

  Ealoarea relatiă

  11 1

  1

  21.*44%,&(($ %,%&("

  22%n

  n

   I r r 

  ∗ = × = × = .

  ".2. 9ezistenţa n!ăşurării !azice rotorice

  n con!ormitate cu 1.1"4@15

  2   2 2

  2 2 %.%%%%%22"&%.%%%%&"&1 %.%%%%("1&

  %.4(*cs

  b

  r r r 

    ×   ×= + = + = Ω

  ∆,

  con!orm1.1"&5

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  15/40

  211&

    %.%%%%&"41b

  b

  l r 

  q ρ = × = =

  11&

  2

  %.%%%%%22"&csmcscs

   Dr 

   Z q

  π  ρ 

    ×= × =

  × .

  unde )entru n!ăşurarea rotorică turnată din aluminium⋅Ω=

  &,2%

  1%  "

  11& ρ  .

  9a)ortăm 2r  la numărul de s)ire al n!ăşurării n con!ormitate cu 1.1"*@15

  ( ) ( )2 2

  1 1 1B "

  2 2

  2

  4 4 3 1%2 %,*&*$(".1& 1% %.33"$&2

  2"W 

  m W K r r 

   Z 

  −× × × × × ×= × = × × = =

  Ealoarea relatiă

  B B   12 2

  1

  21.*44%.33"$&2 %,%32"%

  22%n

  n

   I r r 

  U ∗ = × = × = .

  ".3. 9eactanţa de !ază a n!ăşurării statorice

  n con!ormitate cu 1.1&%@15

  ( )

  ( )

  2 B

  1 1

  1 1 1 1

  2

  1&,$ 1%% 1%%

  &% 1%2 %,1&&1&,$ 1.11* %.22$ %.1&& %.$**

  1%% 1%% 2 3

  b

  c f d 

  l  f W 

   &  p q λ λ λ 

   = × × × × + + = ÷ ÷ ×  

   = × × × × + + = ÷ ÷ ×  

  unde din tabelul 1.22 !ig.1.3$,g@15 aem

  B3 %2 11

  % %

  3

  3 2

  1.11*

  c

  h hh h K K 

  b b b b bβ β λ 

     ×= × + + + × ÷× + ×  

  =

  ezi !ig.15, iar 

  3 2 1

  B B

  2$,$ = ",11& = %= 1.413 =

  1= 1= %,11( .b b

  h mm b mm h h mm

   K K l l mβ β 

  = = = =

  = = = =

  :n con!ormitate cu 1.1&4@15

  ( )11 1B%,34 %,"4 %.$2& f f  b

  ql 

  l λ β τ = × × − × × = =

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  16/40

  şi con!orm relaţiei 1.1(%@15

  11

  2.2$$12d 

  b

   K λ ξ 

  δ = × =

  × × =

  con!orm 1.1(2@15

  ( )2 2

  2B   2

  1 1 1

  1

  2 1 1.1&3n W n

  t  K K K 

  t β ξ β 

   = × × − × × + = ÷  

  .

   )entru %1   =nβ   şi2

  1

  1$.3$13.("

  1.33&

  t = = , con!orm !ig. 1.3*,c@1 B1 %,$n K    = .

  Ealoarea relatiă

  11I 1

  1

  %.%*n

  n

   I  & &

  U = × = .

  ".4. 9eactanţa !azică a n!ăşurării rotorice

  n con!ormitate cu 1.1(3@15

  ( )B "2 1 2 2 2(,* 1% %.%%%2((b c f d   & f l    λ λ λ   −= × × × + + × = ,

  unde con!orm tab.1.23 !ig.1.4%,a,i@15

  22

  % %12

  %

  22 "

  1 %,"" 1.4%$3 $ 2

  23,%*3 ",11& 1,& %,( %,3 1%1 %,"" 1,12 2.*23

  3 ",11& $ 11(,2%& 2 ",11& 1,& 3&1,""2

  c D

  b

  b hh   b K 

  b q b b

  π λ 

  π 

   × = × − + − × + = ÷× × ×    × ×

  = × − + − + + = ÷× × ×  

  ,

  unde

  1

  %

  1*.( =

  1,& = ",11& =1 )entru regimul de !uncţionare5. D

  h mm

  b mm b mm

   K 

  =

  = ==

  con!orm relaţiei 1.1&"@15 0   B %,11(b bl l m= =

  n con!ormitate cu e7)resia 1.1("@15

  2   B 2

  2

  2,3 4,(lg %.334

  2

  csm csm f  

  b cs cs

   D D

   Z l a b

  λ   × ×

  = × =

  × ×∆ × +

  ,

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  17/40

  iar 

  22

  11,*331 2.($(

  12 12 %,4& 1,143d t 

   K δ λ ξ 

  δ = × = × =

  × × × × ,

  con!orm 1.1(&@15

  2

  2

  2

  2

  11 1.%2&

  1

   p

   Z   p

   Z 

  π ξ 

     × ∆= + × − = ÷    

  − ÷  

  deoarece2

  1 3%= %

  & "4  Z 

  π  ×  × ≈ ∆ = ÷  

  .

  2 2 2 2 1.4%$ %.334 2.($( 3.$"1c f d λ λ λ λ  = + + = + + =∑

  9eactanţa 2 & se ra)ortează la numărul de s)ire ale statorului, con!orm 1.1("@15

  ( ) 2

  1 1 1B

  2 2

  2

  41.22&W 

  m W K  & &

   Z 

  × × ×= × = Ω.

  Ealoarea relatiă

  12I 2

  1

  %.12n

  n

   I  & &

  U ′ ′= × = .

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  18/40

  '. Calculul pierderilor

  (.1. 'ierderile )rinci)ale n !ier 

  n con!ormitate cu relaţia 1.1$3@15

  ( )2 211.%?&% 1 1&%223.3

   Fep DA a a DZ Z Z 

   f   P ' B m ' B m

  β 

   ρ    = × × × × + × × ÷

   =

  unde ' W ",2&%&,1   = ρ    şi &,1=β   )entru oţelul 2%13 con!orm tab.1.24@1 şi !ormulei

  1.1$4@15

  ( ) 1&.3a a a a Fe Fe Fem D h h l K '  π γ  = × − × × × × = ,

  con!orm e7)resiei 1.1$&5

  1 1 1 14

   Z Z Z m Fe Fe Fem h b Z l K '  γ  = × × × × × = .

  (.2. 'ierderile de su)ra!aţă

  con!orm relaţiei 1.1*%@15

  ( )2 2 2 %2 2 1&.4* s s Fe P t b Z l W  ρ = × − × × = ,

  din relaţia 1.1$$@15

  ( )1,&

  23 21 1

  2 %2 %2 1%,& 1% 2$1.$

  1%%%% s Z n

   K B t W m ρ   ×  = × × × × × = ÷

   =

  unde %2 1,( K    = .

  #on!orm 1.1$"@15

  %2 % %,234 1,24&* %,$2*$ %.242 B K B T δ δ β = × × = × × = =

   )entru % ",$44b

  δ =  con!orm !ig. 1.41@1   %2 %,234β    = .

  (.3. 'ierderile )rin )ulsaţie n dinţii rotorici

  con!orm 1.1*"@15

  2

  1 12 2 2

  %,11 "*.1

  1%%%

   p p Z 

   Z n P B m W 

  ×  = × × × = ÷  

  ,

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  19/40

  unde 2 22

  %.112 p Z m

   B B T t 

  γ δ ×= × =

  ×

  con!orm 1.1*(@15

  2 2 2 2&.%3"

   Z Z Z m Fe Fe Fem Z h b l K '  γ  = × × × × × = .

  (.4. +uma )ierderilor su)limentare din oţel

  con!orm 1.1*$@15

  2 242,"&3 1(,(3 3$.*32

   Fes s p P P P W = + = + = .

  (.&. 'ierderile totale din oţel

  con!orm 1.1**@15

  2"2.232 Fe Fep Fes P P P W = + = .

  (.". 'ierderile mecanice

  con!orm relaţiei 1.2%&@15

  2

  41 &$.12"1%mec T an

   P K D W   = × × = ÷

   

  .

  (.$. -ersul n gol

  con!orm relaţiei 1.212@15

  2 2 2 2

  % %%,$11 (,&4" (,("4

  a I I I A µ = + = + =

  unde

  1%%

  1 1

  334,"4& 14%,*3( &*,*33%,"43

  3 22% Fe mec el 

  a

  n

   P P P  I A

  m U 

  + +   + += = =

  × × ,

  iar

  2 2

  1% 13 3 (,&4" %,3&1 1%3.(3"

  el  P I r W  µ = × × = × × = ,

  şi con!orm 1.21&5

  %

  %%

  %,$11

  cos %,%$3(,&*

  a I 

   I φ   = = = .

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  20/40

  (. Caracteristicile de !uncţionare

  :n con!ormitate cu relaţia 1.1(*@15

  12   21.243 Fep

   P r 

  m I  µ = = Ω

  × =

  con!orm 1.1$%@15

  112 1

  2(.&3"nU 

   & & I  µ 

  = − = Ω =

  con!orm relaţiei 1.21$@15

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  21/40

  11

  12

  1 1.%33& &

  %  &

  = + =

  utilizăm !ormula a)ro7imatiă, deoarece =1

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  22/40

  4.   B B2 ? 2,%%& % %,224 ? %,%33 2,%%& & b b r ! = + × = + × = =

  &.   2 2 2 2(,(13 2,%%& (,*( z ) &= + = + = Ω =

  ".  8   1

  2

  22%2(,"%&

  (,*(n

  U  I A

   z = = = =

  (.  B

  2

  (,(13cos %,*"$

  (,*(

   )

   z φ   = = = =

  $.  B

  2

  2,%%&sin %.2&2

  (,*(

   &

   z φ   = = = =

  *.   8 B1 % 2 2cos %,$11 2(,"%& %,*"$ 2(,&2$a a I I I Aφ = + × = + × = =

  1%.   8 B1 % 2 2sin (,&* 2(,"%& %,2&2 14,&3"r r  I I I Aφ = + × = + × = =

  11.   2 2 2 21 1 1 2(,&2$ 14,&3" 31,13a r  I I I A= + = + = =

  12.   B 82 1 2   1,%3* 2(, "%& 2$,"*1 I % I A= × = × = =

  13.   3 31 1 13 1% 3 22% 2(,&2$ 1% 1$,1"*n a P U I 'W − −= × × × = × × × = =

  14.   2 3 2 31 1 13 1% 3 31,13 %,3&1 1% 1,%2el  P I r 'W − −= × × × = × × × = =

  1&.  2

  B B 3 2 3

  2 2 23 1% 3 2$,"*1 %,224 1% %,&&4

  el  P I r 'W − −= × × × = × × × =

  1".2   2

  1su). su).

  1

  31,13%,%*1* %,%$(

  32,%2*nn

   I  P P 'W 

   I 

       = × = × = ÷   ÷    

  =

  1(.   1 2 su). %, 4(& 1,%2 %,&&4 %, %$( 2,13( Fe mec e e P P P P P P 'W = + + + + = + + + =∑ =

  1$.   2 1 1$,1"* 2,13( 1",%32 P P P 'W = − = − =∑ =

  1*.1

  2,13(1 1 %,$$2

  1$,1"*

   P 

   P η  = − = − =∑ =

  2%.   11

  2(,&2$cos %,$$4

  31,13a

   I 

   I φ  = = =

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  23/40

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  24/40

  :n continuare alorile coe!icienţilor !olosiţi n calculele de mai sus le introducem ncalculator de unde obţinem alorile coe!icienţilor de !uncţionare ezi tab. 15.

  >abelul 1.

  )r. *ormula de calcul +nităţi Alunecarea.$ .1 .1$ .2 .2$ ." .""

  1   ! r a   ?BB 2   Ω #(."( 2#.1- 1%.1" 12.1 -.%( (.% '."#(

  2   ! r b   ?BB 2   Ω

  "   ! r aa )   ?BB 2+=   Ω #(.'$ 2#.$% 1%.#- 12.#% 1.# (.#" '.'1"#   ! r bb &   ?BB+=   Ω 2.$ 2.$ 2.$ 2.$ 2.$ 2.$ 2.$$   22  & ) Z    +=   Ω #(.'- 2#.%# 1%.%1 12.%2 1.2# (.%% '.-'

  %   Z U  I  n  ?BB 12 = A #.$- (.-2- 1".2#2 1'.#"1 21.#(# 2$."-2 2'.%$

  '   Z  ) ?Bcos   =φ  .--- .--' .--" .-(' .-(1 .-'" .-%(

  (   Z  & ?Bsin 2 =φ  .#1 .(1 .121 .1$- .1-% .2"1 .2$2-

  221  BcosB   φ  I  I  I  oaa   += A $."1% -.'1 1".-$% 1(.21 21.('- 2$.$1# 2'.$2(

  1221   BsinBB   φ  I  I  I  or r    += A '.'( (."2 -.1- 1."% 11.( 1".#' 1#.$"%

  11   21

  2

  11   r a  I  I  I    += A -.#1- 12.'($ 1%.'- 2.'(% 2#.($' 2(.(#- "1.1"

  12212

    BBB   I %  I    = A #.%($ -.2'' 1".'$( 1(.111 22."22 2%."(2 2(.%-1

  1"   3111   1%3  −= an I U  P 

  /W ".$1 %.#1 -.21 11.(- 1#.## 1%.(# 1(.1%-

  1#   32

  2

  11   1%B3  −

  =   r  I  P el /W .-" .1'2 .2-# .#$$ .%$1 .('% 1.2

  1$   32

  2

  22  1%BB3

    −=   r  I  P 

  el /W .1$ .$( .12' .22 .""$ .#%( .$$#

  1%   ( )nn   I  I  P  P    ?1su)su)  = /W .( .1# .2# ."( .$# .'" .('

  1'

  su)21   P  P  P 

   P  P  P 

  el el 

  mec Fe

  +++

  ++=Σ /W .$-1 .'1- .-21 1.1(( 1.$1$ 1.(-2 2.1"'

  1(   P  P    Σ−=12 /W 2.-1( $.%- (.2- 1.'$ 12.-2% 1#.-#' 1%."2

  1-1?1   P  P Σ−=η  .("2 .((( .- .- .(-$ .((( .((2

  211

    ?cos   I  I  a=φ  .$%# .'% .("$ .(%' .(( .((# .((#

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  25/40

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  26/40

  Cig. 1. #aracteristicile de !unctionare a motorului asincron.

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  27/40

  -. Calculul caracteristicilor de pornire

  *.1. 'arametrii la considerarea re!ulării curentului

  % cal °=Θ   11& = con!orm e7)resiei 1.23&@15

  "3,"1 "3,"1 %,%24 1 1,&11b

  h ! ξ  = × × = × × = ,

  unde 2 24b ch h mm= = =

   )entru 1,&11ξ  =  se determină reieşind din !ig.1.4"@1, %,3$φ  = , iar con!orm !ig.1.4(@1a!lăm B %,$& D K φ   = = .

  *.2. 9ezistenţa actiă a n!ăşurării rotorice+e calculează nălţimea )ătrunderii curentului con!orm 1.23"@15

  %,%241(,212

  1 1 %,34b

  hh mm

  φ = = =

  + + =

  con!orm 1.243@15

  2   221 1 1 4,2 4,2 4,*43 4,21(,(2" *2,**3

  $ 2 2 $ 2 2r 

  r r 

  b b b bq h mm

  π π × + × +      = + × − = + × − = ÷ ÷    

  ,

  unde

  1 2 11

  1

  ",12 4,2 ",12",12 1(,212 4,*43

  2 23,%*3 2r r b b b

  b b h mmh

  − −      = − × − = − × − = ÷ ÷    

  =

  n con!ormitate cu 1.23(@15

  11(,2%&1,2"

  *2,**3c

  q K 

  q= = = =

  con!orm 1.24(@15

  ( ) ( )2

  4,$(31 1 1 1,2" 1 1,1(2

  (,3$$b

   ) r 

  r  K K 

  r = + × − = + × − = .

  *.3. 9ezistenţa rotorică ra)ortată la considerarea e!ectului de re!ulare a curentului

  B B

  2 21,1(2 %,224 %,2"3

   )r K r ξ  = × = × = .

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  28/40

  *.4. 9eactanţa n!ăşurării rotorice

  con!orm 1.123@15 şi !ig.1.4%,a@1

  2B "2

  % % %1 12

  1 1 %

  22 3 3

  1%1 %,"" 1,12

  3 $ 2

  23,%*3 ",12 1.& %.( %.3 1% 1%1 %,"" %,$& 1,12 1,(42

  3 ",12 $ 11(,2%& 2 ",12 1.& 3&1,""2

  c D

  b i i

  b h hh b K 

  b q b b K '  ξ 

  π λ 

  π    −

      ×× = × − + − × + + × = ÷× × × ×  

   × × ×= × − + − × + + × = ÷× × ×  

  con!orm 1.2&1@15

  2 2 2   2

  2 2 2 2

  1,(42 %,*1$ 1,*33%,(*"

  2,*23 %,*1$ 1,*33c f d 

   &

  c f d 

   K   ξ    ξ λ λ λ    λ 

  λ λ λ λ  

  + +   + += = = =

  + + + +∑∑ =

  con!orm 1.2&%@15

  B B

  2 2 %.$11 %,(*" %."4& Z  & & K ξ  = × = × = .

  *.&. #urentul rotoric a)ro7imati !ără considerarea acţiunii saturaţiei

  con!orm 1.2"*@15 acce)t

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  29/40

  1 2

  %,4&%,"4 2,& %,"4 2,& %,*"$

  11,*33 14 * % 

  t t 

  δ = + × = + × =

  + + .

  :n con!ormitate cu !ig.1.&%@1 )entru 4,343 %,&& fb B   χ = ⇒ =

  *.(. 'ermeanţa s)eci!ică de dis)ersie a crestăturii statorice, consider

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  30/40

  unde con!orm 1.2&*@15

  ( ) ( ) ( ) ( )2 2 %2 1 11,*33 1,& 1 %,&& 4,"*&% t b   χ = − × − = − × − = =

  con!orm 1.2"2@15

  2 2 21,(42 %,3&4 1,3$$

  c sat c c sat  ξ ξ λ λ λ ∆= − = − =

  *.11. 'ermeanţa s)eci!ică magnetică de dis)ersie a crestăturii rotorice la saturaţie.

  con!orm 1.2"3@15

  2 21.*33 %,&& 1,%"3

  d sat d  λ λ χ = × = × = .

  *.12. 9eactanţa de !ază rotorică, ra)ortată la stator, consider

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  31/40

  Atunci con!orm 1.2"*@15

  B   12

  2 2 2 2

  22%1(4,3(*

  %, "2 1, %**n

   p p

  U  I A

  a b= = =

  + + =

  cu e7)resia 1.2(1@15

  ( )   ( )2 22   2

  12B

  1 2

  1 12

  %,"2 1.%** 3(,4%(1(4,3(* 1(&,"2$

  1,%22 3(,4%(

   p p p

   psat p

  a b & I I A

  % &

  + +   + += × = × =

  × ×=

  Ealoarea relatiă

  1

  1

  1(&,"2$&,$43

  32,%2* p

   p

  n

   I  I 

   I 

  ∗ = = = =

  2 2B

  2

  2

  1(4,3(* %, %331,1(2 1, 42$2$, "*1 1

   p  n p )

  n p

   I    !  + K  I ! 

         = × × = × × = ÷   ÷ ÷     .

  Ealoarea critică a alunecării se determină con!orm calculului tuturor 

   )unctelor caracteristicii de )ornire ezi tab. 25, con!orm alorilor medii ale

   reactanţelor  sat 1 χ   şi B2   sat ξ  χ   cores)unzătoare alunecărilor 1,%2,%   ÷=!   n

  con!ormitate cu relaţia 1.2(25

  2.

  B12

  1

  %.224%,1(&

  %,$3 %,4(31,%22

  cr 

   sat  sat 

   sat 

  r ! 

   &  &% 

    ξ 

  ′= = =

  ++ .

  :n continuare introducem n calculator datele iniţiale cu aNutorul căroraobţinem coe!icienţii caracteristicilor de )ornire ezi tab.25.

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  32/40

   Fr. Cormula de calcul ;nit. Alunecarea1 %.$ %." %.4 %.2 %.1 %.1(&

  1 "3,"1  bh ! ξ  = × × 1.&1 1.3& 1.2$ 1.%( %."( %.4$ %."3

  2   φ  %.3$ %.2 %.1& %.11 %.%4 %.1 %.%3

  3 ?r c r 

   K q q= 1.2" 1.11 1.%( 1.%4 %.*$ %.*& %.*(

  4 ( )21 ? 1 ) b r  K r r K = + × − 1.1( 1.%( 1.%3 1.%2 %.*$ %.*( %.*$

  &   B B2 2 )

  r K r ξ  = ×   Ω %.2"3 %.241 %.23" %.23% %.222 %.21$ %.22%"

   D K  %.$& %.*2 %.*4 %.*& %.*$ %.** %.*$

  (2 2

  ? &

   K  ξ λ λ = ∑ ∑ %.*" %.$14 %.$1( %.$21 %.$2* %.$32 %.$31$   B B

  2 2   Z  & & K ξ  = ×   Ω %."4& %.""% %.""3 %.""" %."(3 %."(& %."(4

  *   B B2 2 2 2? sat sat  & &ξ  λ λ = ×∑ ∑   Ω %.4(3 %.4*1 %.4*( %.&%1 %.&31 %.&(& %.&4$

  1%1 . 1 1 1? sat sat  & &   λ λ = ×∑ ∑   Ω %.$3% %.$3& %.$3$ %.$42 %.$$% %.*4$ %.*%&

  111 1 12

  1 ? psat sat p

  % & &= + 1.%22 1.%22 1.%22 1.%22 1.%22 1.%22 1.%22

  12  B

  1 1 2 ? p psat a r % r !  ξ = + ×   Ω %."2 %."&* %.(3$ %.$21 1.4$& 2.&$( 1."4113   B

  1 1 2 p sat psat sat b & % &= + ×   Ω 1.%** 1.143 1.2&" 1.31 2.%14 3.1$4 2.1*(

  14   B 2 22 1

  ?n p p

   I U a b= + A 1(4.4 1"".$ 1&3.4 142.2 $(.* &3." $%.3

  1&( )

   2B 2

  1 2 12 1 12?

   p p p psat p I I a b & % &= × + + ×A 1(&." 1"$.1 1&4." 13&.1 *2.& &".$ $4

  1"1 1

  ? p p n

   I I I ∗ = &.$( &."& &.1* 4.&3 3.1( 1.*" 2.$4

  1( ( ) 2

  B

  2 2? ? p p n ) n p + I I K ! ! ∗ = × × 1.42$ 1.4" 1.&3 1."" 1.$$ 1.$4 1.*$

  >abelul 2.

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  33/40

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  34/40

   

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  35/40

  1. Calculul termic

  1%.1. De)ăşirea de tem)eratură a su)ra!eţei interioare a miezului statoric n ra)ort cutem)eratura aerului din interiorul motorului,

  se calculează 1.3%%@15B

  1

  3(*,%*$ 2(4,2"2%,1* 13,$32

  %,244 %,11( 1%%clc Fep

   P P  K % 

   D l π α π ∆

  +   +Θ = × = × = °

  × × × × × ×

  din tab.1.3%@1 %,1* K ⇒ = = con!orm 1.2*$@15

  B   11

  1

  2 2 %,11(1,%( 1%2% 3(*,%*$

  %,"(4clc r el   m

  l  P K P W 

  × ×= × = × × =

  unde din !ig.1.&*,b@1 21   1%%  W  m % α   = ° .

  1%.2. #ăderea de tem)eratură n izolaţia crestăturii n!ăşurării statorice

  con!orm 1.3%1@15

  B

  1 2. 1   B

  1 1 1

  3(*,%*$ %,4 %,%%4 %,%%"2,42"

  1" &4 "1,$%" %,11( %,1" 1" 1,1clc   IZ 

  iz c

  c c c

   P    b b b% 

   Z P l    λ λ ∆

   + +  Θ = × + = × + = ° ÷   ÷× × × × × ×    =

  cu relaţia 1.3%2@15

  1 1 22 2 2$,$ ",12 4,2 "1,$%"c c P h b b mm= × + + = × + + = ,

   )entru izolaţia clasei  F  %,1"c W  m % λ ⇒ = ×°   din !ig.1."2@1, )entru %,*2" IZ 

  d =

  determinăm % mW 

  c °⋅=   1,1B

  λ  .

  1%.3. #ăderea de tem)eratură n grosimea izolaţiei )ărţilor !rontale ale n!ăşurării secalculează cu relaţia 1.3%&@15

  B 31 1   1

  1   B

  1 1 1

  (12.2&3 %.22 1% 2$.$%.233

  2 12 2 &4 %.%"2 %.22 12 1,1elf f       c IZ 

   IZf  

  c f c c

   P l    hb% 

   Z P l    λ λ 

  ×       × ×Θ = × + = × = ° ÷× × × × × × × ×  

  ,

  unde con!orm 1.2**@15

  1B

  1 11

  2 2 %, 221,%( 1%2% (12.2&3

  %."(4

   f  

  elf r cm

  l  P K P W 

  ×   ×= × × = × × =

  =

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  36/40

  1 1 1%,%"2 = %

   f c IZf   P P m b= = = .

  1%.4. De)ăşirea de tem)eratură a )ărţilor !rontale ale n!ăşurării n ra)ort cutem)eratura aerului din interiorul maşinii, con!orm e7)resiei 1.3%"@15

  1

  1   3

  1 1

  %,1* (12.2&31%.$42

  2 2 %,244 $1.41* 1% 1%%

  elf  

   sf  

  acb

  ' P % 

   D l π α π   −

  ′×   ×∆Θ = = = °

  × × × × × × × × ×

  1%.&. De)ăşirea medie a tem)eraturii n!ăşurării statorice n ra)ort cu tem)eraturaaerului din interiorul maşinii, con!orm relaţiei 1.3%(@15

  ( )   ( )

  ( ) ( )

  1 11 1B

  1 1

  22

  13.$32 2.42" 2 %,11( %.233 1%.$42 2 %.22

  12.$(&%."(4 %."(4

   IZf sf   s IZ 

  m m

  l l 

  l l 

  ∆ ∆∆ ∆∆

  Θ + Θ × ×Θ + Θ × ×Θ = + =

  + × × + × ×

  = + = °

  1%.". De)ăşirea tem)eraturii aerului din interiorul maşinii n ra)ort cu tem)eraturamediului nconNurător se calculează cu 1.3%$@15

  1

  1

  1&42(2.4"4

  1.%"4 2%car 

   P % 

  !  β α ∆

  ′′Θ = = = °

  × ×∑

  cu 1.311@15

  ( )   ( )   ( ) ( )B B B1 11 %,* 224( 1 %,1* 3(*.%*$ 334."4& %,* 14%.*3( 1&42elc Fe mec P P K P P P W = + − × + − × = − − × + − × =∑ ∑

  unde

  ( )   ( ) ( ) ( )B 1 21 213( 1,%( 1 1%2% &&4 224(el el   P P K P P W β = + − × + = + − × + =∑ ∑ =

  con!orm 1.312@15

  ( )   ( ) ( ) ( )  2

  2% 2 %,34* 1% %,3$ %,11( 2 %.%$1 1.%"4car a p b acb! D P l l mπ π = × + × × + × = × + × × + × = ,

  unde din !ig.1."3@1 %,3$ p P m⇒ =  )entru 2%%h mm=  din !ig.1.&",b@1

   % m

  W b

  °⋅=⇒   22(α  , )entru %,34*a D m= .

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  37/40

  1%.(. De)ăşirea medie a tem)eraturii n!ăşurării rotorice n ra)ort cu tem)eraturamediului nconNurător se calculează cu relaţia 1.313@15

  B

  1 1 212.$(& (2.4"4 $&.33*   % ∆ ∆ ∆

  ′Θ = Θ + Θ = + = ° .

  1%.$. #alculul entilaţiei. Debitul necesar de aer de răcire se calculează cu relaţia

  1.324@1531

  1

  1

  4."( 1&42%,%* ?

  11%% 11%% (2.4"4m

   K P , m s

  ×   ×= = =

  × Θ × =

  cu 1.32&@15

  1%%%2.& %,34* 4."(

  1%% 1%%m an

   K m D= × × = × × = .

  1%.*. Debitul de aer, asigurat de entilatorul e7terior cu 1.32"@15

  B 3 3 31%%%%," %," %,34* %,2&& ?1%% 1%%r a

  n, D m s= × × = × × = .

  Deoarece 1B

  ,,r  >  sau %, 2&& %, %*>  entilaţia este satis!ăcută.

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  38/40

  Concluzii

  :n acest )roiect am calculat un motor asincron tri!azat cu rotorul n scurtcircuit dinseria 4A, )rotecţia I'44 şi turaie nominală de 1%%% rot?min.

  'entru nce)ut am determinat dimensiunile de bază ale rotorului si statorului, cuaNutorul cărora am e!ectuat calculul electromagnetic al acestui motor. Dacă om cercetacalculul şi )artea gra!ica a )roiectului, constatăm că acesta este e!ectuat corect, deoarecedimensiunile statorului şi rotorului cores)und standardelor şi din )artea gra!icăobserăm ca toate aceste dimensiuni sunt )lasate corect. 9e!eritor la numărul decrestături )utem adăuga ca snt alese con!orm standardelor şi ele asigură re)artizarea

  su!icientă a secţiilor n!ăşurării, ra)ortul numărului lor !iind0 12

  &4"4

   Z  Z 

    =

  9eieşind din )uterea motorului, )entru n!ăşurări a !ost aleasă crestătura semincisă statorică şi ncisă rotorică. :n!ăşurarea statorică este realizată din secţii moi din

  conductor de cu)ru JKLM cu dimensiunile 1el d mm

  =   şi 1.%$ IZ d mm

  = , )e c

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  39/40

  0ibliogra!ie

  1. Ambros >udor P&roiectarea maşinilor asincroneQ.

  #işinău, ;niersitas, 1**2.

  2. R.J. STUVTX P345678349:;85 5?68@ :B8;Q

  MTYX[, K\]^_`, 1*$%, 4*& Y^.

  3. 3:94>;86. E?8;@34;F5 G98H:75=8 ?5388 #E .

  MTYX[, K\]^_`[, 1*$2.

 • 8/19/2019 55004377 Proiectarea Masinii Asincrone Cu Rotorul in Scurtcircuit

  40/40


Recommended