+ All Categories
Home > Documents > 43001919 Matricele Progresive Raven

43001919 Matricele Progresive Raven

Date post: 21-Oct-2015
Category:
Upload: lucian-olaru
View: 29 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
60
1. Matricele Progresive Raven 1.1. Consideraţii generale Matricele progresive Raven formează o probă perceptivă neverbală utilizată pentru examinarea inteligenţei generale. Cercetările factoriale arată că anumite funcţii mintale sunt în strânsă legătură cu inteligenţa generală, adică sunt foarte “saturate” în inteligenţă. Prin “măsurarea” performanţelor unor astfel de funcţii puternic saturate în inteligenţă, se poate determina nivelul inteligenţei generale, adică se pot construi teste de inteligenţă, care să nu fie compuse din sarcini psihometrice eterogene, ci să cuprindă probe omogene. Testul “Matricelor Progresive Standard” (Standard Progresive Matrices), setul A, B, C, D şi E, elaborat în 1938 de J.C. Raven în colaborare cu L.S. Penrose, revizuit în 1947 şi 1956, este un test omogen de inteligenţă generală. Matricele Progresive Standard (sau Matricele Progresive Raven sau Raven necolorat, seriile A, B, C, D şi E) sunt construite astfel încât să “acopere” nivele variate (slab - mijlociu - bun) ale abilităţilor mintale şi să fie aplicabile la toate vârstele (copii, adulţi, bătrâni), indiferent de nivelul de şcolarizare, naţionalitate sau condiţie fizică. În 1947 J.C. Raven construieşte “Matricele Progresive Colorate” (The Coloured Progresive Matrices, set A, Ab and B), publicate în 1949, revizuite în 1956, destinate examinării inteligenţei generale a copiilor (între 5 ani şi jumătate şi 11 ani) şi bătrânilor (între 65 şi 85 de ani).
Transcript
Page 1: 43001919 Matricele Progresive Raven

1. Matricele Progresive Raven

1.1. Consideraţii generale

Matricele progresive Raven formează o probă perceptivă neverbală

utilizată pentru examinarea inteligenţei generale.

Cercetările factoriale arată că anumite funcţii mintale sunt în

strânsă legătură cu inteligenţa generală, adică sunt foarte “saturate” în

inteligenţă. Prin “măsurarea” performanţelor unor astfel de funcţii

puternic saturate în inteligenţă, se poate determina nivelul inteligenţei

generale, adică se pot construi teste de inteligenţă, care să nu fie compuse

din sarcini psihometrice eterogene, ci să cuprindă probe omogene.

Testul “Matricelor Progresive Standard” (Standard Progresive

Matrices), setul A, B, C, D şi E, elaborat în 1938 de J.C. Raven în

colaborare cu L.S. Penrose, revizuit în 1947 şi 1956, este un test omogen

de inteligenţă generală. Matricele Progresive Standard (sau Matricele

Progresive Raven sau Raven necolorat, seriile A, B, C, D şi E) sunt

construite astfel încât să “acopere” nivele variate (slab - mijlociu - bun)

ale abilităţilor mintale şi să fie aplicabile la toate vârstele (copii, adulţi,

bătrâni), indiferent de nivelul de şcolarizare, naţionalitate sau condiţie

fizică.

În 1947 J.C. Raven construieşte “Matricele Progresive Colorate”

(The Coloured Progresive Matrices, set A, Ab and B), publicate în 1949,

revizuite în 1956, destinate examinării inteligenţei generale a copiilor

(între 5 ani şi jumătate şi 11 ani) şi bătrânilor (între 65 şi 85 de ani).

Page 2: 43001919 Matricele Progresive Raven

2

În practica examinării inteligenţei generale a apărut însă

necesitatea elaborării unui test fidel şi sensibil de eficienţă mintală,

aplicabil la persoanele cu capacităţi intelectuale bune şi foarte bune, în

vederea stabilirii diferenţelor interindividuale între persoane cu aptitudini

superioare. Testul “Matricele Progresive Avansate” (Advanced

Progresive Matrices, set I, II) elaborat de către Raven (1941-1943,

revizuit în colaborare cu G.A. Foulds, ambele serii în 1947 şi numai seria

a II-a în 1962), serveşte acestui scop practic şi poate fi aplicat începând

de la vârsta de 11 ani.

1.2. Noţiunea de inteligenţă generală (factorul “g”)

Inteligenţa generală, sugerată de către F. Galton (1869), măsurată

şi teoretizată pentru prima dată în 1904 de către Ch. Spearman (teoria

factorului central, 1904-1914; teoria celor doi factori, 1914-1931), este

contestată de L.L. Thurstone (1938) care în urma identificării

“abilităţilor mintale primare” postulează structura multiplă

(multifactorială) a inteligenţei, negând existenţa factorului “g” şi

implicit structura unitară a inteligenţei.

Confruntările teoretice dintre Spearman şi Thurstone, în aparenţă

contradictorii, se completează mai degrabă reciproc. Ele oferă o imagine

mai reală în legătură cu structura inteligenţei şi cu variatele ei forme

(verbală, practică, matematică etc.) de manifestare.

Introducerea metodei multifactorială cu axe oblice, spre deosebire

de cea cu axe ortogonale îi permite lui Thurstone intercorelarea factorilor

de grup (a “abilităţilor mintale primare”) şi explicarea corelaţiilor

găsite printr-un factor general de gradul II. Thurstone, spre deosebire de

Page 3: 43001919 Matricele Progresive Raven

3

concepţia lui Spearman, admite multiplicitatea factorului general de

ordinul al doilea.

O asemenea “multiplicitate” a factorului “g” (inteligenţă

generală) apare în teoria inteligenţei fluide şi cristalizate a lui R.B.

Cattell (1941, 1963, 1967). Autorul susţine existenţa inteligenţei generale

fluide (“gf”), adică a potenţiabilităţilor mintale latente, neinfluenţate de

cultură (sau inteligenţă de tip “A” după D.O. Hebb) şi a inteligenţei

generale cristalizate (“gc”), care este produsul interacţiunii aptitudinii

fluide cu influenţele culturale formative, modelatoare (inteligenţa “B”

după Hebb).

Aptitudinea fluidă atinge nivelul maxim de dezvoltare la 14-15

ani, rămâne la acest nivel până la circa 20 de ani şi scade în mod treptat

de la 20 la 65 de ani. Spre deosebire de “gf”, “gc” are un punct de urcare

mai tardiv (de la 14 la 20 de ani), variind după eşantioanele culturale, şi

rămâne la nivelul atins pe toată durata vârstei adulte (chiar şi până la 65

de ani).

Performanţele la testul Raven se schimbă foarte mult în funcţie de

vârsta subiectului, întrucât reuşita la testul Raven este condiţionată în

primul rând de inteligenţa generală fluidă.

Teoria ierarhică a structurii aptitudinilor, elaborată de P.E.

Vernon (1950), sub influenţa lui Ch. Spearman şi C. Burt, ne sugerează,

pe de altă parte, că testul Raven abordează inteligenţa generală plecând

mai ales de la factorul major de grup “K:m”. Din acest motiv examinarea

unei persoane numai cu testul Raven nu oferă imaginea “totală” a

inteligenţei generale a subiectului. Aceasta este cauza pentru care J.C.

Raven recomandă asocierea Matricelor Progresive Standard (seriile A,

B, C, D şi E) cu scara de vocabular Mill Hill şi a Matricelor Progresive

Page 4: 43001919 Matricele Progresive Raven

4

Colorate (seriile A, Ab şi B) cu scara de vocabular Crichten. Scările Mill

Hill şi Crichten fiind teste verbale de inteligenţă generală abordează

factorul “g” plecând mai ales de la factorul major de grup “V:ed”1

(figura 1)

Figura 1.

Inteligenţa generală şi “măsurarea” ei din punct de vedere al

teoriilor lui C. Spearman, P.E. Vernon şi R.B. Cattell

1.3. Natura psihologică a factorului “g”

Primele tentative de interpretare psihologică a factorului “g” sunt

cuprinse în teoria energiei mintale (Ch. Spearman). Factorul specific

(“s”) corespunde astfel dezvoltării organizării unui grup particular de

neuroni, iar factorul general (“g”) este datorat energiei provenite din

întregul cortex.

Mai târziu această interpretare fiziologică, pătrunsă de un realism

naiv, este înlocuită de Spearman prin teoria proceselor neogenetice

1"V:ed" (factorul verbal-educaţional) este unul din cei doi factori majori de grup, alături de "K:m" (factorul spaţial-mecanic), descrişi de P.E. Vernon.

Gf Gc

G

K:m V:ed

- Necolorat - Colorat - Avansat

- Raven

- Mill Hill - Crichton

Page 5: 43001919 Matricele Progresive Raven

5

bazată pe: legea înţelegerii (trăirii) experienţei proprii; a educaţiei

(stabilirii) relaţiilor (figura 2 A) şi a educaţiei corelatelor (figura 2 B).

“G” măsoară neogeneza.

Figura 2

Ilustrarea grafică a concepţiei neogenetice a lui Ch. Spearman:

Educaţia relaţiilor (Proba A) şi a corelatelor (Proba B)

M. Reuchlin (1964) încearcă să clarifice natura psihologică a

factorului “g” prin teoria operatorie a inteligenţei (elaborată de J.

Piaget). Ipoteza lui M. Reuchlin - după care teoria operatorie a lui J.

Piaget ar explica natura psihologică a factorului “g” a fost verificată şi

confirmată de F. Langeat (1969). Astfel conduitele preoperatorii şi

operatorii inferioare ignoră aproape total coerenţa logică a testului

Raven. Reluarea clinică a probei Raven în aceste cazuri nu duce la

ameliorarea performanţei. Efectele pozitive ale învăţării la proba Raven

sunt mai evidente la conduitele operatorii mai dezvoltate (mai ales la cele

?

ACOPERIŞ CASĂ

OPUSUL

? FRIG

Proba B Proba A

Page 6: 43001919 Matricele Progresive Raven

6

formale). Capacitatea de transfer pare să fie în strânsă legătură cu nivelul

de dezvoltare şi cu eficienţa inteligenţei.

Rezolvarea corectă a celor 36 de itemi (Raven colorat), a celor 60

de itemi (Raven necolorat) şi a celor 48 de itemi (Raven avansat) cuprinşi

în variantele Matricelor Progresive presupune înţelegerea structurii

modelului (a Gestaltului), descoperirea principiilor de aranjare a figurilor

în interiorul modelului şi evaluarea gradului în care una dintre cele 6,

respectiv 8 figuri particulare, aşezate sub model, ar putea completa

lacune din model. Acest ansamblu de operaţii mintale ar corespunde cu

inteligenţa generală, adică cu educaţia relaţiilor şi educaţia

corelaţiilor, definiţie dată de către Ch. Spearman factorului “g”. Factorul

“g” (deci şi inteligenţa generală, adică analiză), de integrare (sinteza

unui ansamblu de impresii) şi totodată de invenţie (sau variabilitate

combinatorie).

Testul Raven examinează deci spiritul de observaţie, capacitatea

de a desprinde, dintr-o structură, relaţiile implicite, capacitatea de a

menţine pe plan mintal informaţiile descoperite (memoria de scurtă

durată) şi abilitatea de a opera cu ele, în mod simultan, pe mai multe

planuri. Proba Raven, deci, este prin excelenţă intelectuală, evidenţiind

şi trăsături dinamice, temperamentale şi motivaţionale ale

personalităţii.

Page 7: 43001919 Matricele Progresive Raven

7

2. Matricele Progresive Colorate MP (c) - seriile A, Ab şi B

Testul Raven colorat, construit pentru examinarea copiilor (51/2-11

ani), poate contribui la evaluarea gradului de maturitate şcolară, la

descifrarea etiologiei insucceselor şcolare, la diagnosticarea timpurie a

deficienţei mintale, la cunoaşterea abilităţii mintale a deficienţilor

auditivi (surzi şi hipoacuzici), la examinarea persoanelor cu tulburări

grave de vorbire (afazie, bâlbâială, etc.) precum şi a străinilor care nu

cunosc limba ţării respective. De asemenea, se utilizează la vârstele mai

înaintate (65-85 ani) în scopuri clinice (de exemplu, stabilirea

determinării mintale) şi antropologice (studii de antropologie comparată).

MP (c) examinează, în general, potenţialul intelectual şi mai puţin

volumul de cunoştinţe.

2.1. Prezentarea testului

Testul MP (c) constă din trei serii (A, Ab şi B) de câte 12 matrici.

Seriile A şi B din proba MP colorat şi necolorat sunt identice, cu excepţia

că seriile A şi B din MP (c) sunt prezentate pe un fond colorat. Seria Ab

nu are corespondent în testul MP Standard. Fiecare matrice este formată

dintr-o figură sau o succesiune de figuri abstracte. În colţul din dreapta

jos lipseşte un fragment, sau unul din elementele componente ale

matricei. Segmentul care lipseşte este dat, între alte desene, mai mult sau

mai puţin asemănătoare, în partea de jos a foii, subiectul trebuind să-l

indice.

Page 8: 43001919 Matricele Progresive Raven

8

Probele din cadrul unei serii sunt de dificultate crescândă, dar ele

se rezolvă pe baza aceluiaşi principiu (aceloraşi principii), pe care

subiectul trebuie să-l (să le) descopere.

Datorită faptului că rezolvarea primelor probe este deosebit de

uşoară, subiectul înţelege sarcina cu o instrucţie prealabilă minimă şi-şi

exersează tehnica de rezolvare în însuşi cursul parcurgerii probelor.

Pentru ca proba să fie mai atractivă şi să menţină atenţia copiilor,

figurile sunt desenate pe un fond viu colorat. În plus, în afară de

prezentarea testului sub formă de caiet (obiectul studiului de faţă) s-a

creat o variantă în care sarcina apare mai clară, deoarece matricea este

dată sub forma unei planşete, iar piesele, între care se găseşte cea

adevărată, sunt mobile, completarea având loc în mod practic.

2.2. Principiile care stau la baza construirii testului

În dezvoltarea activităţii intelectuale, J.C. Raven identifică, în

urma unor studii experimentale premergătoare construirii testului, 5

stadii sau momente cruciale:

a) copilul devine capabil, înainte de toate, să distingă figurile

identice de cele diferite (nonidentice) şi apoi pe cele similare de

cele nesimilare;

b) ceva mai târziu, el apreciază corect orientarea figurii atât în

raport cu propria persoană, cât şi faţă de obiectele din câmpul

perceptiv;

Page 9: 43001919 Matricele Progresive Raven

9

c) mai târziu reuşeşte să perceapă ca formând un întreg (o

cantitate organizată) două sau mai multe figuri distincte,

izolate;

d) apoi copilul poate să analizeze elementele, caracteristicile

întregului perceput şi să facă distincţie între ceea ce este dat în

test şi ceea ce trebuie să adauge el însuşi;

e) în cele din urmă copilul ajunge să compare schimbările similare

în caracteristicile percepute şi să adopte comparaţia ca metodă

logică de gândire (raţionare).

Matricele lacunare (3 x 12) şi figurile eligibile (6 x 12) pentru

“întregirea” matricelor, sunt construite în scopuri diagnostice diferite.

Acestea pot fi înţelese prin analiza calitativă a itemilor (3 x 12),

respectiv a alegerilor corecte şi greşite (tabelul 1, 2 şi 3) în raport cu

momentele cruciale ale dezvoltării intelectuale la copii.

În partea de sus, în stânga fiecărui tabel (1, 2 şi 3) sunt prezentate,

în ordinea importanţei (de la stânga la dreapta), acele operaţii mintale

fundamentale care condiţionează înţelegerea şi rezolvarea problemelor

prezentate în mod succesiv. Operaţia esenţială este subliniată prin

majuscule. În partea de jos (în stânga) a fiecărui tabel sunt grupate după

tipul de greşeală comisă, toate figurile care pot fi alese de subiect pentru

completarea matricelor. Figurile sunt ordonate în 5 grupe (tipuri), iar în

interiorul primelor patru se analizează mai nuanţat alegerile greşite

(notate cu literele “A - J”), alegerile concrete (notate cu “X”) formează

cea de-a cincia categorie.

În partea de sus (în dreapta) a fiecărui tabel sunt calificate (cu

litere) cele 6 figuri eligibile şi prin aceasta se arată şi greşeala de

raţionare, de gândire în cazul alegerilor inadecvate. Din partea de jos (în

Page 10: 43001919 Matricele Progresive Raven

10

dreapta) a fiecărui tabel se poate afla frecvenţa celor 11 tipuri de alegeri

(“A - X”) în fiecare serie (A, Ab şi B).

Page 11: 43001919 Matricele Progresive Raven

11

Tabelul numărul 1

Seria A - Înţelegerea identităţii şi a schimbărilor produse în interiorul matricelor continue

Succesiunea matricelor

Ordinea (sistemul) şi natura problemelor care trebuie rezolvate Alegeri posibile

1 2 3 4 5 6

1 Completarea matricelor simple, continue, prin înţelegerea deosebirii, asemănării şi identităţii a b x b j 2 Completarea matricelor simple, continue, prin înţelegerea DEOSEBIRII şi identităţii a a a s x a 3 Completarea matricelor simple, continue, prin înţelegerea deosebirii, ASEMĂNĂRII, identităţii x a j a a a

4 Completarea matricelor simple, continue, prin înţelegerea deosebirii, ASEMĂNĂRII, identităţii b x j j b b

5 Completarea matricelor simple, continue, prin înţelegerea deosebirii, ASEMĂNĂRII, identităţii j c b j j x

6 Completarea matricelor simple, continue, prin înţelegerea deosebirii, asemănării, orientării, identităţii i j x b b ij

7 Completarea matricelor simple, continue, prin înţelegerea deosebirii, asemănării, formării Gestaltului, tendinţei de închidere j j b e j x

8 Completarea matricelor simple, continue, prin înţelegerea deosebirii, asemănării, formării Gestaltului, g x f j c h

9 Completarea matricelor într-o singură direcţie cu schimbări progresive în două direcţii prin înţelegerea deosebirii, asemănării, orientării, identităţii x b b b jc i

10 Completarea matricelor într-o singură direcţie cu schimbări progresive în două direcţii prin înţelegerea deosebirii, asemănării, orientării b i x b jc jc

11 Completarea matricelor într-o singură direcţie cu schimbări progresive în două direcţii prin înţelegerea deosebirii, asemănării, formării Gestaltului, tendinţe de închidere j c g jx h b

12 Completarea matricelor într-o singură direcţie cu schimbări progresive în două direcţii prin înţelegerea asemănării, orientării şi educaţiei de corelate j jc i g x h

Page 12: 43001919 Matricele Progresive Raven

12

Felul alegerilor Tipul şi natura figurilor eligibile Frecvenţa după poziţie

1 2 3 4 5 6

a Deosebire Figura nu conţine nici un fel de model 1 3 1 2 1 2

b Deosebire Figura aleasă este total inadecvată 3 1 4 3 3 2

c Identificarea

neadecvată Figura cuprinde elemente inadecvate şi distorsiuni 1 1

d Identificarea

neadecvată Figura combină (uneşte) elementele în mod inadecvat

e Identificarea

neadecvată

Figura este însuşi modelul sau jumătatea din el cu care se completează lacuna 1

f Repetarea matri-

cei

Figura este identică cu partea din matrice care se găseşte deasupra şi în stânga lacunei 1

g Repetarea matri-

cei

Figura este identică cu partea din matrice care se găseşte deasupra lacunei 1 1 1

h Repetarea matri-

cei

Figura este identică cu partea din matrice care se găseşte la stânga lacunei 1 2

i Corelaţie incom-

pletă Figura are orientare greşită 1 1 1 2

j Corelaţie incom-

pletă

Figura se încadrează corect în matrice, dar completarea este parţială 4 3 3 3 3 2

x Figura adecvată Figura completează matricea atât pe orizontală, cât şi pe verticală 2 2 2 2 2 2

Page 13: 43001919 Matricele Progresive Raven

13

Tabelul numărul 2

Seria Ab - Înţelegerea figurilor discontinue (separate) ca şi întreguri legate spaţial

Succesiunea matricelor

Ordinea (sistemul) şi natura problemelor care trebuie rezolvate Alegeri posibile

1 2 3 4 5 6

1 Completarea matricelor discontinue (separate) implică perceperea deosebirii, ASEMĂNĂRII, identităţii b j j x b b

2 Completarea matricelor discontinue (separate) implică perceperea deosebirii, ASEMĂNĂRII, ORIENTĂRII, identităţii b ec b i x c

3 Completarea matricelor discontinue (separate) implică perceperea asemănării, orientării, identităţii x c c c i j

Completarea matricelor discontinue (separate) implică înţelegerea faptului că cele trei figuri sunt elemente independente ale unui întreg care se completează cu un al patrulea element prin sesizarea:

4 deosebirii, SIMETRIEI ÎNCHISE şi orientării părţii care lipseşte g e b h b x

5 deosebirii, SIMETRIEI ÎNCHISE şi orientării părţii care lipseşte f x g b e h

6 ASIMETRIEI închise şi orientării părţii care lipseşte x g f ei h e

7 deosebirii, simetriei DESCHISE şi orientării părţii care lipseşte e g x b h c

8 asimetriei închise, SCHIMBĂRII şi orientării părţii care lipseşte c g ec x f c

9 simetriei deschise, SCHIMBĂRII şi orientării părţii care lipseşte e f g d h x

10 simetriei deschise şi orientării părţii care lipseşte cb b x f e g

11 simetriei închise şi orientării OBLICE a părţii care lipseşte h bc f e x bd

12 ASIMETRIEI DESCHISE, schimbării şi orientării părţii care lipseşte g x c h i j

Page 14: 43001919 Matricele Progresive Raven

14

Felul alegerilor Tipul şi natura figurilor eligibile Frecvenţa după

poziţie

1 2 3 4 5 6

a Deosebire Figura nu conţine nici un fel de model

b Deosebire Figura aleasă este total inadecvată 2 2 2 2 2 2

c Identificarea

neadecvată Figura cuprinde elemente inadecvate şi distorsiuni 2 1 2 1 3

d Identificarea

neadecvată Figura combină (uneşte) elementele în mod inadecvat 1

e Identificarea

neadecvată

Figura este însuşi modelul sau jumătatea din el cu care se completează lacuna 2 2 1 2 2 1

f Repetarea matricei Figura este identică cu partea din matrice care se găseşte deasupra şi în stânga lacunei 1 1 2 1 1

g Repetarea matricei Figura este identică cu partea din matrice care se găseşte deasupra lacunei 2 3 2 1

h Repetarea matricei Figura este identică cu partea din matrice care se găseşte la stânga lacunei 1 2 3 1

I Corelaţie incom-

pletă

Figura are orientare greşită 1 2

j Corelaţie incom-

pletă

Figura se încadrează corect în matrice, dar completarea este parţială

1 1 2

x Figura adecvată Figura completează matricea atât pe orizontală, cât şi pe verticală 2 2 2 2 2 2

Page 15: 43001919 Matricele Progresive Raven

15

Tabelul numărul 3

Seria B - Înţelegerea schimbărilor asemănătoare (analoge) ale figurilor legate în mod spaţial şi logic

Succesiunea matricelor

Ordinea (sistemul) şi natura problemelor care trebuie rezolvate Alegeri posibile

1 2 3 4 5 6

1 Completarea matricelor discontinue (separate) implică perceperea deosebirii, asemănării, identităţii b x b b b b 2 Completarea matricelor discontinue (separate) implică perceperea deosebirii, asemănării, identităţii b c c c aj x

3 Perceperea celor trei figuri ca şi un întreg care se completează prin înţelegerea asemănării, SIMETRIEI ŞI ORIENTĂRII părţii care lipseşte

x c j ch f e

4 Perceperea celor trei figuri ca şi un întreg care se completează prin înţelegerea asemănării, SIMETRIEI ŞI ORIENTĂRII părţii care lipseşte

j x e g ec h

5 Perceperea celor trei figuri ca şi un întreg care se completează prin înţelegerea asemănării, ASIMETRIEI ŞI ORIENTĂRII părţii care lipseşte

x b h f g b

6 Gândirea (raţionare) “concretă” coerentă, sinteza analogiilor spaţiale prin înţelegerea SCHIMBĂRII ASIMETRICE şi orientării oblice a figurii care lipseşte h j x g i d

7 Gândirea (raţionare) “concretă” coerentă, sinteza analogiilor spaţiale prin înţelegerea SCHIMBĂRII ASIMETRICE şi orientării oblice a figurii care lipseşte h g c j x i

8 Gândirea (raţionare) “concretă” coerentă, sinteza analogiilor spaţiale prin înţelegerea schimbării asimetrice în figură MODIFICATĂ ch i f h g x

9 Gândirea (raţionare) “concretă” coerentă, sinteza analogiilor spaţiale prin înţelegerea SCHIMBĂRII ASIMETRICE şi orientării oblice a figurii care lipseşte g c j x h fc

10 Gândirea (raţionarea) abstractă “discontinuă” implică înţelegerea analogiilor logice prin perceperea ADĂUGĂRII unei caracteristici date la o figură modificată

g h x j d f

11 Gândirea (raţionarea) abstractă “discontinuă” implică înţelegerea analogiilor logice prin perceperea SCĂDERII unei caracteristici date dintr-o figură modificată d h g x d f

12 Gândirea (raţionarea) abstractă “discontinuă” implică înţelegerea analogiilor logice prin perceperea DUBLEI SCĂDERI din caracteristicile date ale figurii j g h j x f

Page 16: 43001919 Matricele Progresive Raven

16

Felul alegerilor Tipul şi natura figurilor eligibile Frecvenţa după

poziţie

1 2 3 4 5 6

a Deosebire Figura nu conţine nici un fel de model 1

b Deosebire Figura aleasă este total inadecvată 2 1 1 1 1 2

c Identificarea

neadecvată Figura cuprinde elemente inadecvate şi distorsiuni 1 3 2 2

d Identificarea

neadecvată Figura combină (uneşte) elementele în mod inadecvat 1 2 1

e Identificarea

neadecvată

Figura este însuşi modelul sau jumătatea din el cu care se completează lacuna 1 1 1

f Repetarea matricei Figura este identică cu partea din matrice care se găseşte deasupra şi în stânga lacunei 1 1 1 4

g Repetarea matricei Figura este identică cu partea din matrice care se găseşte deasupra lacunei

h Repetarea matricei Figura este identică cu partea din matrice care se găseşte la stânga lacunei 2 2 2 1 1 1

i Corelaţie incompletă Figura are orientare greşită 1 1 1

j Corelaţie incompletă Figura se încadrează corect în matrice, dar completarea este parţială 2 1 2 3

x Figura adecvată Figura completează matricea atât pe orizontală, cât şi pe verticală 2 2 2 2 2 2

Page 17: 43001919 Matricele Progresive Raven

17

Testul MP (c) este destinat să evalueze, în primul rând claritatea

capacităţii de observaţie, gândirea clară şi nivelul dezvoltării intelectuale a

persoanei. Răspunsurile greşite nu pot fi utilizate în mod satisfăcător în vederea

evaluării cantitative a disfuncţiei mintale. Ele indică doar unde, în ce şi

eventual de ce eşuează subiectul. Gradul de încredere al concluziilor desprinse

în urma analizei greşelilor depinde, pe de o parte, de natura greşelilor şi pe de

altă parte de numărul lor. Analiza greşelilor are o semnificaţie psihologică mai

redusă în cazurile în care se greşeşte în prea puţine sau în prea multe alegeri,

faţă de acele cazuri în care circa jumătate din răspunsuri într-un fel sau altul

sunt greşite, adică cota totală variază între 15 şi 27 de puncte.

2.3. Instrucţiunile de aplicare

După cum afirma I. Holban, în aplicarea matricelor colorate, ca şi a

oricărei alte probe psihologice de durată, psihologului nu trebuie să-i scape din

vedere o caracteristică a copiilor, şi anume aceea de a fi grăbiţi, de multe ori

superficiali sau neglijenţi. Dealtfel, în aceste manifestări comportamentale pe

care poate greşim dacă le catalogăm într-un fel sau altul, este implicată şi o

anumită caracteristică a atenţiei copilului. Acest fapt presupune prezenţa activă

a psihologului în susţinerea atenţiei copilului, a interesului său pentru probă.

Intervenţiile psihologului vor prezenta un ajutor dat copilului pe linia

mobilizării atenţiei acestuia asupra temei. Este necesară obţinerea asigurării că

modelul a fost privit cu atenţie şi că figura indicată este considerată de copil cu

satisfacţie ca fiind figura care completează în mod corect modelul.

Aplicarea testului este precedată de o pregătire dispoziţională a copilului

prin care se urmăreşte nu numai câştigarea copilului pentru test, dar şi crearea

Page 18: 43001919 Matricele Progresive Raven

18

unei anumite ambianţe psihologice (normalizarea relaţiei psiholog – copil,

scăderea stării tensionale, atenuarea emotivităţii sau invers, crearea unei

anumite stări de seriozitate etc.)

În cazul aplicării formei de caiet a testului MP (c), copiii nu au

posibilitatea “să vadă” rezultatul încadrării figurii alese în matricea lacunară.

Din acest motiv ei pierd uşor interesul pentru sarcină şi devin neatenţi.

Examinatorul trebuie să asigure menţinerea (stabilitatea) atenţiei subiectului,

adică să-l incite pe copil la perceperea atentă a materialului.

Copilul trebuie să se convingă singur că figura indicată de el este unica

figură adecvată pentru completarea lacunei din matrice.

Seria A. După o scurtă discuţie introductivă (stabilirea contactului)

psihologul aşează în faţa subiectului caietul deschis la itemul A1. “Uită-te

aici”! (i se arată modelul de sus) Acesta este un model, din care lipseşte o

bucată. (s-a tăiat o bucată). Una din aceste bucăţi (i se arată cu degetul fiecare

dintre cele 6 figuri aşezate sub model) completează exact acest gol (i se arată

lacuna din model), se potriveşte aici. Aceasta, care are numărul 1 are aceeaşi

formă, dar desenul nu este potrivit. În figura 2, nu este desen de loc. Cea de-a

treia este greşită de tot. Figura a 6-a este aproape potrivită, dar aici (i se arată

partea albă a figurii) este greşită. Numai una este corectă. Arată care este cea

corectă.

Dacă subiectul nu indică figura adecvată, psihologul continuă să explice

sarcina până când subiectul va înţelege natura problemei care trebuie să fie

rezolvată.

A2 - A3: “Dar din acesta, care lipseşte ? Arată-mi” În cazul în care

subiectul greşeşte, psihologul poate relua A1 demonstrând din nou sarcina, după

Page 19: 43001919 Matricele Progresive Raven

19

care revine la A2. Dacă subiectul rezolvă corect A2 se trece la A3, cu aceleaşi

instrucţiuni ca şi la A2.

A4 - A5: Fără a-i lăsa timp pentru alegere, i se spune subiectului:

“Priveşte foarte atent modelul” (i se arată trăgând degetul mare peste model).

Numai una se potriveşte total. Mai întâi să te uiţi atent la fiecare (i se arată cu

degetul fiecare dintre cele 10 figuri). Numai după aceea să-mi arăţi acea

figură unică, care se potriveşte aici (i se arată lacuna din model). După ce

copilul a ales una, indiferent dacă este corectă sau greşită, i se spune: Aceasta

este corectă ? Se potriveşte aici ? (i se arată figura indicată şi lacuna din

model). Dacă subiectul răspunde afirmativ (“da”), psihologul aprobă alegerea,

indiferent de caracterul ei adecvat sau neadecvat. Dacă copilul doreşte să-şi

schimbe alegerea, psihologul va spune: “Bine, arată-mi acea figură unică pe

care o socoteşti corectă.”

După o nouă alegere făcută de către subiect, indiferent dacă este corectă

sau nu, psihologul întreabă: “Aceasta este figura corectă ?” Dacă copilul

răspunde afirmativ, examinatorul acceptă alegerea. Dacă însă subiectul are

îndoieli şi de data aceasta, psihologul continuă: “Dar care este cea corectă ?”

Figura indicată la această întrebare se consideră decizia finală a subiectului.

La itemul A5 se procedează întocmai ca şi la A4.

De la A1 la A5 psihologul poate reveni oricând, dacă este necesar, pentru

a ilustra din nou sarcina, stimulându-l pe subiect la o nouă încercare. Dacă

copilul este incapabil să rezolve corect itemii A1 - A5, examinarea se întrerupe

pentru a fi reluată cu forma de planşetă (cu piese mobile) a testului Raven

colorat. Dacă însă subiectul rezolvă uşor şi corect primele sarcini, examinarea

se continuă cu A6.

Page 20: 43001919 Matricele Progresive Raven

20

A6 - A12: “Priveşte atent modelul ! Care se potriveşte aici (i se arată

lacuna din model) din aceste figuri (i se arată cele 6 figuri) ? Fii atent, numai

una este corectă. Care este aceea ? S-o arăţi numai atunci când eşti sigur că

ai găsit-o pe cea corectă.”.

La itemii următori se dă aceeaşi instrucţie, în măsura în care ea este

necesară. Dacă examinatorul repetă prea mult instrucţia, subiectul nu va mai fi

atent la ea. Din acest motiv, instrucţia, în cazurile în care copilul este atent şi

înţelege ceea ce are de făcut, poate fi prescurtată.

Seriile Ab şi B.

Ab1 - Ab5: La Ab1, psihologul arată pe rând cele trei figuri ale modelului

şi în cele din urmă lacuna: “Vezi cum merg ? Aceasta, aceasta, aceasta ......

Care va fi aceea ? Fii atent ! Uită-te pe rând la fiecare. Numai una se

potriveşte. Care este aceea ?”

De la Ab1 la AB5, după ce subiectul indică una din cele 6 figuri,

indiferent dacă alegerea este corectă sau nu, psihologul întreabă: “Aceasta este

figura care încheie bine ? (corect) modelul (i se arată figura aleasă şi lacuna

din model) ? Ca şi mai înainte, dacă copilul răspunde prin “da”, psihologul

aprobând răspunsul, acceptă alegerea indicată. Dacă însă copilul doreşte să-şi

schimbe părerea, psihologul procedează întocmai ca şi la seriile A. El va

accepta drept corectă alegerea la care ţine copilul în cele din urmă.

Ab6 - Ab12: După a 5-a matrice, copilul nu mai trebuie întrebat asupra

corectitudinii alegerii. Psihologul va spune doar următoarele: “Priveşte atent

modelul (i se arată pe rând figurile modelului, apoi lacuna care urmează să fie

completată). Fii atent, numai o singură figură completează corect modelul (i

Page 21: 43001919 Matricele Progresive Raven

21

se arată pe rând fiecare figură). Care este aceea ? Această instrucţie se va da şi

la sarcinile următoare, în măsura în care ea este necesară.

La seria B, se dă aceeaşi instrucţie ca şi la A6. Atenţia copilului trebuie

orientată asupra modelului ( matricei) care urmează să fie completată. Se

subliniază că din cele 6 figuri prezentate sub model, doar una singură este

adecvată, invitându-l să examineze atent fiecare figură şi să indice alegerea

după care s-a convins că a găsit-o pe cea corectă.

Cei 36 de itemi se rezolvă fără întrerupere în ordinea prevăzută în test, de

la începutul seriei A până la sfârşitul seriei B. Instrucţia standardizată este

dirijarea maximă de care poate beneficia subiectul. Nu se acordă nici un fel

de ajutor care să depăşească limitele instrucţiei standardizate. Deciziile,

alegerile subiectului nu se comentează.

Alegerea corectă, chiar dacă subiectul nu o poate argumenta verbal, se

consideră răspuns corect.

Psihologul notează în fişa de răspuns, la fiecare model, numărul figurii

indicate de către subiect. Este recomandat să se noteze şi manifestările

comportamentale ale subiectului în situaţia de examinare (inclusiv cele

verbale).

Copiii mai dotaţi, sunt invitaţi să-şi consemneze ei înşişi alegerile în fişa

de răspuns. În aceste cazuri, examinatorul supraveghează succesiunea corectă a

itemilor (subiectul să nu întoarcă două sau mai multe pagini, “sărind” peste

itemi) şi corectitudinea însemnării alegerilor (numărul figurii alese să fie

introdus la locul potrivit în fişa de cotare. Majoritatea copiilor cu VC > 8 ani

realizează corect această sarcină. Astfel, de la VC > 8 ani testul poate fi aplicat

colectiv, în condiţiile unei supravegheri atente.

Page 22: 43001919 Matricele Progresive Raven

22

Dacă testul MP (c) este rezolvat corect şi uşor de către subiectul

examinat în mod individual, la vârsta de 8 ani, se poate trece în continuare la

seriile C, D, iar începând de la 9 ani la seriile C, D, E ale Matricelor

Progresive Standard. În aceste cazuri, performanţa (cota parţială) de la seria

Ab nu se consideră în calcularea celei totale. Cota totală astfel obţinută se

interpretează după etalonul Ravenului necolorat.

Pentru examinarea colectivă a copiilor cu VC > 10 ani, se recomandă

aplicarea Matricelor Progresive Standard. Dacă subiectul înscrie mai multe

cifre într-o singură rubrică a fişei de răspuns, în cazul administrării sau aplicării

colective a testului, i se atrage atenţia să “şteargă” (să taie cu creionul) şi să

rămână doar o singură cifră în rubrică. Dacă notarea mai multor cifre se observă

numai după încheierea examenului, se consideră ca şi răspuns corect ultima

cifră (cifra de la extrema dreaptă), indiferent dacă celelalte cifre menţionate

sunt sau nu corecte.

2.4. Cotarea răspunsurilor

Răspunsurile (alegerile) corecte sunt indicate în tabelul numărul 4.

Tabelul numărul 4

Grila de corecţie a Matricelor Progresive Color

Itemul Seria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 4 5 1 2 6 3 6 2 1 3 4 5

Ab 4 5 1 6 2 1 3 4 6 3 5 2

B 2 6 1 2 1 3 5 6 4 3 4 5

Page 23: 43001919 Matricele Progresive Raven

23

Cotarea răspunsurilor este facilitată prin aplicarea grilei de cotare peste

foaia de răspunsuri (în care sunt consemnate alegerile făcute de către subiect).

Se acordă 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Prin adunarea tuturor punctelor

realizate de subiect se obţine cota totală. Ea serveşte ca punct de plecare pentru

interpretarea performanţei subiectului, adică pentru cunoaşterea nivelului de

dezvoltare şi de eficienţă a inteligenţei generale.

Se observă deci că performanţa subiectului la MP (c), ca şi la majoritatea

testelor, este exprimată numeric şi direct, sub formă de cotă brută (numărul

răspunsurilor corecte). O cotă brută însă, obţinută la un test psihologic, prin ea

însăşi nu are semnificaţie. Ea trebuie interpretată în comparaţie cu un standard

(etalon) al rezultatelor. Diferenţele şi scorurile brute, în general, nu reprezintă

“distanţe reale” (distanţe adevărate) între subiecţi. Din acest motiv, cota brută

obţinută de un subiect la MP (c) trebuie comparată prin intermediul etalonului,

cu scorul mediu al grupului de referinţă (grupul de vârstă din care face parte

subiectul) examinat în vederea etalonării testului.

2.5. Interpretarea rezultatelor

2.5.1. Interpretarea cantitativă

Interpretarea cantitativă este primul pas, care constă în raportarea

performanţei individuale la performanţa etalon (tabelul numărul 5) pentru

stabilirea gradului de inteligenţă a subiectului.

Page 24: 43001919 Matricele Progresive Raven

24

Tabelul numărul 5

MP (c) Raven - Etalon I (România) realizat de către C. Zaharnic şi

colaboratorii în 1974

Centile Scoruri (cote)

6 ani 7 ani 8 ani 9 ani 10 ani

100 23 26 28 28 33 90 20 24 26 27 29 80 18 21 24 24 28 70 17 19 22 23 26 60 16 17 20 22 25 50 15 16 18 21 24 40 15 15 17 19 22 30 14 14 16 17 20 20 12 13 15 16 17 10 11 12 14 15 16

Tabelul numărul 6

MP (c) Raven - Etalon (Anglia)

Centile Scoruri (cote)

51/2 ani

6 ani 61/2 ani

7 ani 71/2 ani

8 ani 81/2 ani

9 ani 91/2 ani

10 ani

101/2 ani

11 ani

95 19 21 23 24 25 26 28 30 32 32 33 35

90 17 20 21 22 23 24 26 28 31 31 31 34

75 15 17 18 19 20 21 23 26 28 28 29 31

50 14 15 15 16 17 18 20 22 24 24 26 28

25 12 13 14 14 15 16 17 19 21 22 22 24

10 - 12 12 13 14 15 15 16 18 20 20 21

5 - - - 12 12 13 14 15 16 17 17 17

Prezentăm în continuare alte două etaloane, pentru vârstele de 5 ani şi

jumătate - 11 ani (tabelul numărul 6) şi 65 - 85 ani (tabelul numărul 7)

Page 25: 43001919 Matricele Progresive Raven

25

elaborate de către J. C. Raven pentru populaţia engleză. Aceste etaloane străine

nu pot fi utilizate decât în mod orientativ, pentru populaţia din România.

Tabelul numărul 7

MP (c) Raven - Etalon (Anglia)

Centile Scoruri (în cote) la vârsta medie (în ani) de:

65 70 75 80 85

95 33 31 30 29 28

90 30 29 28 26 25

75 28 26 24 23 21

50 24 22 20 18 16

25 18 17 16 14 12

10 14 13 12 11 10

5 12 11 11 10 -

Performanţele intelectuale astfel “măsurate” (prin raportare la etalon) pot

fi ierarhizate în 5 grade (nivele) diferite de inteligenţă:

Gradul I: Inteligenţă superioară. Performanţa subiectului, raportată la

performanţa medie a grupului de vârstă din care face parte, atinge sau depăşeşte

centilul 95.

Gradul II: Inteligenţă peste nivelul mediu. Performanţa atinge sau

depăşeşte centilul 75.

Gradul II +: performanţa atinge sau depăşeşte centilul 90.

Gradul III: Inteligenţă de nivel mediu. Performanţa se situează între

centilele 25 şi 75.

Gradul III +: performanţa depăşeşte centilul 50.

Gradul III -: performanţa se situează sub centilul 50.

Page 26: 43001919 Matricele Progresive Raven

26

Gradul IV: Inteligenţă sub nivelul mediu. Performanţa nu depăşeşte

centilul 25.

Gradul IV -: performanţa nu depăşeşte centilul 10.

Gradul V: Deficienţa mintală. Performanţa nu depăşeşte centilul 5.

Întrucât reuşita la MP (c) este sensibilă faţă de fluctuaţiile funcţionale ale

activităţii mintale, J.C. Raven recomandă studierea eventualelor discrepanţe

“abateri” care pot să apară, la cele trei cote parţiale obţinute la seriile A, Ab şi

B. Cu ajutorul tabelului numărul 8, elaborat de J.C. Raven, se pot calcula

discrepanţele interne ale cotei totale (a scorului total) faţă de scorurile aşteptate.

De exemplu dacă cota totală (= 24 puncte) este compusă din cotele

parţiale: A = 9; Ab = 8; B = 7, atunci discrepanţele sunt: -1; 0; +1. Sau, dacă

cota totală (= 25 puncte) este compusă din A = 12, Ab = 8, B = 5,

discrepanţele sunt: +2; -1; -1.

Page 27: 43001919 Matricele Progresive Raven

27

Tabelul numărul 8

Compoziţia normală a scorului

Scorul Parţial

la scorul total de:

aşteptat 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12

Ab 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12

B 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11

Page 28: 43001919 Matricele Progresive Raven
Page 29: 43001919 Matricele Progresive Raven

2.5.2. Interpretarea calitativă a performanţei

Rezultatul obţinut la MP (c) (cota totală) deşi depinde în primul rând de

operaţiile mintale, de calităţile inteligenţei, reuşita este condiţionată şi de factorii

nonintelectuali de personalitate (emotivitate, anxietate, stabilitate - instabilitate

emoţională, angajarea eu-lui în rezolvarea sarcinii, trăsături temperamentale etc.)

Pe de altă parte, diferiţi subiecţi pot realiza aceeaşi performanţă prin mecanisme

intelectuale diferite, ceea ce pentru psiholog nu este indiferent. Semnificaţia

psihologică a scorului total se desprinde numai cu condiţia relevării

mecanismelor psihice prin care s-a ajuns la rezultatul respectiv. Ceea ce este

posibil prin interpretarea rezultatului final în raport cu comportamentul global

al subiectului (manifestat în situaţia de examinare).

Prezentăm în continuare, pentru ilustrare, rezultatele examinării

subiectului T.I. (Cl. I, Sc. gen., EC = 8 ani şi 11 luni, sex femeiesc). Subiectul

cu insuccese şcolare accentuate este examinat la cererea învăţătoarei.

În timpul examinării se observă la T.I.: privire obtuză; incapacitate de

concentrare; activitate nestructurată; stil de lucru difuz; abandonarea frecventă a

sarcinii; înţelege greu instrucţia pe care de cele mai multe ori nu şi-o poate

transforma în autoinstrucţie, datorită funcţiei reglatoare insuficient dezvoltate a

limbajului. Nu interiorizează sarcina, se abate uşor de la ea prin asociaţii

spontane, întâmplătoare, nu conştientizează şi nu trăieşte insuccesul.

Cota totală = 11 puncte (A = 7, Ab = 2, B = 2);

Discrepanţele = +1, -1, 0;

Subiectul totalizează 25 de alegeri greşite, dintre care în cele mai multe

cazuri: repetă în mod stereotip figura greşită; identifică în mod inadecvat, nu

Page 30: 43001919 Matricele Progresive Raven

30

sesizează distorsiunile, orientarea greşită şi elementele neadecvate; greşeşte în

mod sistematic la acele sarcini care se rezolva prin operare simultană cu două

sau mai multe criterii etc.

Pe baza acestor rezultate se poate formula un diagnostic ipotetic de

deficienţă mintală. Informaţiile diagnostice furnizate de MP (c) deşi sunt

confirmate de nereuşita şcolară, diagnosticul rămâne ipotetic până la confirmarea

(sau infirmarea) lui de alte probe de inteligenţă. Pe de altă parte, diagnosticul

trebuie precizat (Debilitate mintală ? Imbecilitate ? etc.), ceea ce devine posibil

tot prin lărgirea metodelor diagnostice.

În continuare, subiectul a fost examinat cu scara metrică de măsurare a

inteligenţei Binet - Simon şi cu probe piagetiene (de conservare a cantităţii).

Datele cantitative (VMBinet = 5 ani; QIBinet = 55; CotaPiaget =Q1)

concordante atestă debilitatea mintală accentuată, la limita imbecilităţii a

subiectului. Greşelile la MP (c) sunt generate de repetarea stereotipă a figurii

neadecvate, de neanalizare a modelului, nesesizarea elementelor care se abat de

la model. Dificultăţile cele mai mari le întâmpină în sesizarea asemănărilor

perceptive. Subprobele cuprinse în scara Binet - Simon la VM de 5 şi 6 ani, sunt

sarcini care depăşesc capacităţile mintale ale subiectului. T.I. nu conservă

cantităţile; nu poate compara două mulţimi concrete compuse din câte 6

elemente; utilizează doar izolat termenii “mult” şi “puţin”; nu posedă relaţia

cantitativă “mai mult-mai puţin”.

Debilitatea mintală a lui T.I. este incontestabilă. Se recomandă transferarea

elevei la şcoala ajutătoare.

Page 31: 43001919 Matricele Progresive Raven

31

2.6. Calităţi psihometrice ale MP (c)

În urma studierii fidelităţii, prin procedeul retestării (coeficient de

constanţă), şi a validităţii concurente (comparate), autorul testului ajunge la

rezultate bune (tabelul numărul 9), care pledează pentru valoarea diagnostică a

probei MP (colorat).

Tabelul numărul 9

Comparaţii între MP (c), Terman - Merrill şi testul Crichton la copii de

9 ani

Testul MP(c) Terman - Merrill Crichton MP(c) 0,80 ± 0,5 0,66 ± 0,06 0,65 ± 0,07

Terman – Merrill - 0,90 ± 0,02 0,83 ± 0,04

Crichton - - 0,95 ± 0,02

Page 32: 43001919 Matricele Progresive Raven

32

3. Matricele Progresive Standard M.P. (s) - seriile A, B, C, D şi E

3.1. Consideraţii generale

J.C. Raven formulează în 1936 principiul “matricelor progresive”, care

stă la baza constituirii testului M.P (s). În 1938 apare prima formă a testului

(revizuită pe baza rezultatelor experimentale, în 1937 şi în 1956). Testul îşi are

originea în gândirea psihologică a lui C.H. Spearman, C. Burt ş.a. şi în teoria

psihologiei configuraţioniste (Gestaltpsychologie). Deşi datele asupra validităţii

conceptuale prezintă unele discordanţe, majoritatea psihologilor găsesc că testul

M.P. standard este puternic saturat în factorul “g” şi “K:m”. J.C. Raven

accentuează că testul propus de el nu măsoară pur şi simplu o performanţă

intelectuală, ci o capacitate generală de organizare a Gestaltului şi de integrare

a relaţiilor. Faptul că rezolvarea corectă a M.P. Raven presupune o bună

performanţă la testul Bender - Gestalt (Bender - Santucci) - probă de structurare

perceptiv - motrică a spaţiului -, arată că perceperea figurilor structurate, adică

performanţele vizual-motrice joacă un rol important în reuşitele la testul Raven.

S-ar putea spune că dacă testul M.P. (s) “măsoară funcţia intelectuală”, atunci

realizează acest lucru bazându-se pe performanţele vizual-motrice. Scorul total la

M.P (s) este influenţat pe lângă factorii amintiţi, de capacitatea inductivă, de

înţelegerea relaţiilor spaţiale etc. şi de factori nonintelectuali de personalitate

(temperament, afectivitate, motivaţie etc.)

În cursul celui de-al doilea război mondial M.P. (s) a fost utilizat pe scară

larga în Anglia (fiind aplicat la cca.3 milioane recruţi). De atunci şi până în

Page 33: 43001919 Matricele Progresive Raven

33

prezent matricele progresive Raven (necolorat) şi-au dovedit validitatea atât în

orientarea şcolară şi profesională a normalilor, devenind un test de inteligenţă

aproape “internaţional”, cât şi în examinarea surzilor, a deficienţilor mintali şi a

bolnavilor psihici.

3.2. Prezentarea testului

Testul M.P. (s) cuprinde 60 de itemi sau probe elementare. Fiecare item

constă dintr-un desen abstract, adesea dintr-un grupaj de figuri (“matrice”), din

care lipseşte o parte (un element). În urma examinării matricei, subiectul trebuie

să decidă care este figura unică (din cele 6 sau 8 oferite pe aceeaşi planşă sub

matrice) potrivită pentru “încheierea” corectă a matricei. Probele simple sunt

grupate în serii de câte 12 matrici, seriile fiind notate de la “A” la “E”. Fiecare

serie dezvoltă o temă diferită (“A” - stabilitatea de relaţii în structura matricei

continue; “B” - analogii între perechile de figuri ale matricei, “C” - schimbări

progresive în figurile matricei; “D” - permutări, adică grupări de figuri în

interiorul matricei; “E” - descompuneri în elemente ale figurilor matricei). Testul

M.P. (s) deşi cuprinde un singur gen de sarcini, prin varietatea temelor sale poate

evidenţia, în strânsă legătură cu inteligenţa generală, capacitatea de restructurare

(mobilitatea - rigiditatea mintală) şi de transfer întrucât subiectul îşi exersează

tehnica de rezolvare în cursul parcurgerii probelor.

Fiecare probă începe cu o sarcină uşoară (a cărei rezolvare pare “de la

sine”), urmată apoi de 11 probleme de dificultate crescândă. Unele cercetări arată

însă, că ordinea de dificultate a itemilor nu este riguros progresivă şi se propune

reordonarea itemilor în interiorul testului. Seriile se succed tot în ordinea

dificultăţii gradate, ceea ce favorizează o învăţare reală pe parcursul problemelor.

Page 34: 43001919 Matricele Progresive Raven

34

3.2.1. Seria A

Cuprinde matrici statice cu modele omogene. Subiectul poate să găsească

figura unică necesară pentru completarea matricei din cele 6 figuri aşezate sub

matrice prin: analiza şi diferenţierea perceptivă fină a elementelor matricei,

înţelegerea relaţiilor între elementele structurii, identificarea părţii lacunare,

completarea marginilor părţii lacunare (a “câmpului”) cu fiecare figură din cele 6,

date sub matrice şi prin sinteza marginilor.

3.2.2. Seria B

În seria B fiecare matrice se compune din 4 elemente dintre care cel de-al

IV-lea lipseşte. În itemii B1 şi B2, cele 4 părţi ale matricei sunt identice. În itemii

următori elementele diferă şi formează un întreg cu o structură relaţională logică.

Sarcina subiectului constă în descoperirea analogiei între două figuri (stabilirea

relaţiilor), prin diferenţierea treptată a elementelor (capacitatea de a concepe

simetria între figuri). Elementul potrivit pentru completarea matricei se alege din

6 figuri.

3.2.3. Seria C

Seria C este formată din matrici de câte 9 elemente ordonate (3 x 3) din

care unul lipseşte. Probele seriei se rezolvă prin descoperirea schimbărilor

progresive ale figurilor în interiorul matricei. Figurile prezintă modificări

continue de poziţie şi schimbări spaţiale dinamice, care determină îmbogăţirea

figurilor atât în plan orizontal, cât şi în plan vertical (totalizarea elementelor noi

în figura care lipseşte). Răspunsul corect se alege din 8 posibilităţi.

Page 35: 43001919 Matricele Progresive Raven

35

3.2.4. Seriile D şi E

Seriile D şi E cuprind câte 12 matrici, fiecare fiind compusă din câte

9 elemente (dar unul lipseşte). Partea care lipseşte se alege din 8 figuri

prezentate sub matrice. Probele din seriile D sunt repartizate după principiul

restructurării figurilor pe plan orizontal şi vertical. Rezolvarea corectă presupune

urmărirea regularităţii consecutive a figurilor şi alternarea lor în structura

matricei (descoperirea criteriilor schimbării complexe).

Probele din seria E se rezolvă prin operaţii de abstractizare şi sinteză

dinamică ce au loc în procesul gândirii superioare. Se cere observarea evoluţiei

complexe, cantitative şi calitative, a şirurilor cinetice (dinamice). Elementul care

lipseşte poate fi completat pe bază de operaţii algebrice (adunare, scădere)

efectuate asupra elementelor matricei.

3.3. Desfăşurarea examinării

Testul poate fi aplicat individual sau în grup (începând de la 8 ani), fie cu

timp limitat, fie cu rezolvarea în ritm propriu (în care caz se rezolvă în maximum

o oră). J.C. Raven este de părere că în scopul cercetărilor cu caracter genetic

sau în studiile clinice, este de preferat să nu se fixeze un timp limită de

rezolvare, deoarece “capacitatea maximă de gândire clară” variază mai puţin în

funcţie de sănătate şi se perfecţionează mai puţin prin practică decât viteza unei

activităţi intelectuale de precizie. În acest caz testul M.P (s) “măsoară” în primul

rând capacitatea maximă de observaţie şi de gândire clară. Examinatorul poate să

înregistreze în aplicarea individuală a testului, timpul scurs de la începerea şi

până la terminarea rezolvării problemelor. Timpul mediu necesar rezolvării

celor 60 de itemi este de 40-50 minute; ritmul de activitate al subiectului poate

Page 36: 43001919 Matricele Progresive Raven

36

fi considerat normal până la timpul maxim de 60 de minute. Se ştie însă că sub

30 de ani ritmul rezolvării testului este mult mai rapid, timpul mediu fiind de

30-35 minute.

În cazurile în care testul M.P (s) se aplică în scopul ierarhizării membrilor

unui anumit grup cum ar fi selecţia profesională a candidaţilor, este preferabilă

respectarea unui timp limită (se recomandă timpul maxim de 30 minute), ceea

ce se comunică subiecţilor. Testul “măsoară” în acest caz capacitatea efectivă de

rezolvare a subiectului în timpul dat. Datorită faptului că rezolvarea primelor

probe este deosebit de uşoară, subiectul înţelege sarcina cu o instrucţie

prealabilă minimă. Vom prezenta totuşi, în cele ce urmează, o instrucţie mai

detaliată, destinată examinării colective, care poate fi utilizată cu schimbări

minime şi în testarea individuală.

În situaţia de examinare colectivă, se distribuie fiecărui subiect un

exemplar din test tipărit (sub formă de caiet) şi o fişă personală de cotare pentru

înregistrarea răspunsurilor. Caietul test rămâne închis (în faţa subiecţilor) până la

semnalul dat pentru începerea probei. Subiecţii completează întâi cu datele

personale (numele, vârsta, locul de muncă (şcoală), ocupaţia, data examinării,

data naşterii) în rubricile corespunzătoare ale fişei de cotare, după care toate

creioanele se pun pe masă. Cerem atenţie sporită şi avertizăm să nu se scrie nimic

pe caietul test.

Consemnul: “Aveţi în faţă un caiet cu 60 de planşe (desene). Ele sunt

aranjate în 5 grupe, notate cu literele A,B,C,D şi E. În fiecare serie (grupă)

sunt 12 probleme, aranjate în aşa fel încât la începutul fiecărei serii sunt probe

mai uşoare, iar la sfârşitul lor probele sunt mai grele. Deschideţi caietele la

prima pagină. În partea de sus a paginii (li se arată matricea A1) se află un

desen notat cu A1, din care lipseşte o parte (li se arată pata rămasă albă). Sub

Page 37: 43001919 Matricele Progresive Raven

37

această imagine mare se află 6 figuri, asemănătoare ca formă cu porţiunea

goală rămasă albă din desenul mare. Numai una din aceste figuri completează

în mod corect, ca formă şi ca desen, imaginea mare (li se arată matricea A1).

Care este acea figură unică ? Dacă cineva răspunde corect spunem: “Foarte

bine”. Dacă cineva răspunde greşit spunem: “Mai gândiţi-vă!”. Apoi,

indiferent dacă au găsit sau nu figura adecvată, continuăm: “Dacă alegem

figura nr.1, observăm că ea completează desenul ca formă, dar în interior nu

are acelaşi desen. Acelaşi lucru îl constatăm şi în cazul figurilor 3 şi 5. Figura

nr.2 este nepotrivită fiindcă nu cuprinde nici un desen. Limitele din interiorul

figurilor nr.4 şi 6 sunt la fel cu cele din imaginea mare, care trebuie

completată. Care se potriveşte dintre 4 şi 6 ? Figura nr.6 nu, deoarece are o

parte albă, incompletă (li se arată). Deci figura nr.4 este cea corectă, fiindcă

primele 2 liniuţe orizontale din interiorul ei (li se arată) şi cele 4 liniuţe

verticale de la marginea interioară (li se arată) continuă exact liniuţele

începute, dar neterminate ale imaginii mari (li se arată din A1).

Şi acum, scrieţi în rubrica corespunzătoare (A1) a fişei primite de fiecare

numărul 4, adică numărul figurii corecte. Aveţi grijă să scrieţi răspunsul

vostru în rubricile care poartă seria şi numărul problemei.

Aţi înţeles cum trebuie să lucraţi?

În cazul în care subiecţii (sau unii dintre ei) nu au înţeles sarcina,

examinatorul va repeta explicaţiile. Dacă toţi subiecţii au înţeles, examinatorul

continuă: “În fiecare probă, într-un cadru mare se află o imagine compusă din

anumite figuri. Aceste figuri sau desene nu sunt alcătuite la întâmplare, ci

după o anumită regulă. Această regulă trebuie să o descoperiţi la fiecare

probă, ca să puteţi completa partea rămasă albă, cu una din cele 6 sau 8 figuri

care se află sub imaginea mare.

Page 38: 43001919 Matricele Progresive Raven

38

Treceţi succesiv de la o probă la alta. Să nu omiteţi şi să nu săriţi peste

nici o planşă. Respectaţi neapărat ordinea lor. Chiar dacă aveţi impresia că aţi

rezolvat greşit o probă, să nu vă întoarceţi la ea. Răspunsul vostru, adică

numărul figurii alese, îl scrieţi cu atenţie în rubrica corespunzătoare a fişei

personale. Eventualele greşeli le corectaţi prin tăiere (cu creionul) numărul

greşit şi nu cu guma.

După ce examinatorul s-a convins (pe baza probelor exerciţiu: A 1 - A5 la

care este indicat să se dea ajutor) că toţi subiecţii înţeleg sarcina, li se precizează

timpul de rezolvare şi se dă comanda: “Începeţi să lucraţi cât mai corect şi cât

mai repede posibil” - fiind vorba de o examinare cu limitarea timpului. Sau:

“Lucraţi atent. Să nu vă grăbiţi prea mult. Începeţi.” - atunci când timpul este

nelimitat (maximum o oră).

Instrucţia de faţă poate fi prescurtată în funcţie de nivelul de înţelegere al

subiecţilor (subiectului). Examinatorul nu va oferi celor examinaţi nici un fel de

ajutor care depăşeşte limitele instrucţiei.

În cazul examinării individuale, însuşi examinatorul notează răspunsurile

subiectului în fişa de cotare. Şi în acest caz se respectă instrucţia (cu mici

modificări impuse de aplicarea individuală a testului şi cu prescurtări posibile).

Dacă subiectul îşi modifică răspunsul ales, examinatorul notează “corectarea”

prin tăierea răspunsului anterior şi înscrierea celui nou în aceeaşi rubrică. La

evaluarea rezultatelor, răspunsurile se cotează ca şi în cazul evaluării colective,

adică ultimul răspuns indicat de subiect.

Page 39: 43001919 Matricele Progresive Raven

39

3.4. Cotarea răspunsurilor

Se acordă 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Răspunsurile corecte la

cei 60 de itemi sunt date în tabelul 1.

Punctajul obţinut prin numărarea răspunsurilor corecte se calculează atât

pentru fiecare serie (cote parţiale), cât şi pentru testul întreg (cota totală).

Subiectul poate realiza cel mult 60 de puncte (cota maximă). Pentru numărarea şi

cotarea rapidă a răspunsurilor corecte se recomandă folosirea grilei de corecţie

(care se va aşeza peste fişa personală a subiectului).

Tabelul numărul 1

Grila Matricelor Progresive Raven - Standard

Seria Itemul

A B C D E

1. 4 2 8 3 7

2. 5 6 2 4 6

3. 1 1 3 3 8

4. 2 2 8 7 2

5. 6 1 7 8 1

6. 3 3 4 6 5

7. 6 5 5 5 1

8. 2 6 1 4 6

9. 1 4 7 1 3

10. 3 3 6 2 2

11. 4 4 1 5 4

12. 5 5 2 6 5

Page 40: 43001919 Matricele Progresive Raven

40

3.5. Interpretarea rezultatelor

Cota brută, adică numărul total de răspunsuri corecte obţinute de către

subiect, nu are semnificaţie psihologică luată izolat. Ea primeşte valoare

diagnostică în raport cu rezultatele standardizate (etalon) şi comportamentul

subiectului în situaţia de examen. Datele adunate formează un “limbaj al

sistemelor”, care conţine şi vehiculează în formă codificată informaţii, sensuri

psihologice. Înţelegerea semnificaţiei psihologice cuprinse în conduite şi în

performanţe presupune “interpretarea” (decodificarea) lor, pe baza cunoaşterii

codului.

3.5.1. Interpretarea cantitativă

Raportarea performanţei la etalon permite stabilirea (în Centile sau în

coeficient de inteligenţă) nivelul de inteligenţă generală al subiectului. Acest

prim pas reprezintă momentul interpretării cantitative a rezultatelor

examenului psihologic. Prezentăm în continuare câteva etaloane (tabelele

numărul 2, 3 şi 4, elaborate de către I. Holban (România), J.C. Raven

(Anglia) şi L. Rapen (Cehoslovacia) - pentru interpretarea rezultatelor adunate

prin administrarea colectivă (folosite şi în caz de autoadministrare) sau

individuală a testului M.P(s). Menţionăm însă că etaloanele străine prezentate

nu au decât valoare orientativă pentru populaţia românească.

Tabelul numărul 2

Test colectiv - Etalon pentru elevi (România)

Centile Vârsta cronologică (ani)

14 15 16 17 18 19 20

90 49 53 53 53 56 54 52

Page 41: 43001919 Matricele Progresive Raven

41

80 46 50 51 50 53 53 49

75 45 49 50 49 52 51 48

70 43 48 49 48 51 50 46

60 41 45 46 46 49 48 44

50 38 42 44 43 47 45 42

40 35 39 41 40 45 44 40

30 32 35 38 37 42 41 37

25 29 32 35 32 41 38 36

20 27 29 32 28 38 37 33

10 15 16 21 15 31 28 24

Page 42: 43001919 Matricele Progresive Raven

42

Tabelul numărul 3

Test colectiv - Etalon pentru copii (Anglia)

Centile Vârsta cronologică (în ani)

8 81/2 9 91/2 10 101/2 11 111/2 12 121/2 13 131/2 14

95 38 39 41 43 45 48 50 51 52 52 52 53 53

90 34 36 38 41 43 45 47 49 49 50 50 51 52

75 24 29 32 34 37 39 41 45 45 46 47 48 48

50 18 21 24 38 30 33 35 37 39 41 43 44 44

25 0 14 16 18 20 23 26 29 32 34 35 37 38

10 0 0 0 13 13 15 16 18 22 25 27 28 28

5 0 0 0 0 0 13 14 15 16 17 19 21 23

Tabelul numărul 4

Test colectiv - Etalon pentru adulţi (Anglia)

Centile Vârsta cronologică adulţi (Anglia)

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

95 55 55 54 53 52 50 48 46 44 42

90 54 54 53 51 49 47 45 43 41 39

75 49 49 47 45 43 41 39 37 35 33

50 44 44 42 40 38 35 33 30 27 24

25 37 37 34 30 27 24 21 18 15 13

10 28 28 25 0 0 0 0 0 0 0

5 23 23 19 0 0 0 0 0 0 0

Tabelul numărul 5

Test individual - Etalonul pentru copii (Anglia)

Centile Vârsta cronologică (în ani)

6 61/2 7 71/2 8 81/2 9 91/2 10 101/2 11 111/2 12 121/2

95 19 22 25 28 33 37 39 40 42 44 47 50 52 53

90 17 20 22 24 28 33 35 36 38 41 44 48 49 49

75 15 17 19 21 23 26 29 31 33 35 38 42 43 45

50 13 14 16 17 19 21 22 24 26 29 31 35 37 38

25 0 0 13 14 14 16 17 18 20 23 26 28 30 31

10 0 0 0 0 0 13 13 14 14 15 20 21 23 24

5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 16 18 19 20

Page 43: 43001919 Matricele Progresive Raven

43

Tabelul numărul 6

Test colectiv (30 minute) – Etalon realizat pe populaţie generală

(România)

Note brute Nota standard Calificativ

56 – 60 9 Foarte bine

53 – 55 8 Bine

50 – 52 7 Bine

46 – 49 6 Mediu superior

44 – 45 5 Mediu

40 – 43 4 Mediu inferior

35 – 39 3 Slab

29 – 34 2 Slab

0 – 28 1 Foarte slab

Fixarea nivelelor de reuşită la MP (s) în intervale Centile,

corespunzătoare gradelor diferite ale inteligenţei, permite clasificarea persoanei

examinate în funcţie de scorul realizat. Performanţa intelectuală astfel

“măsurată” permite includerea subiectului în unul dintre cele cinci grade

(nivele) diferite de inteligenţă.

Gradul I: Inteligenţă superioară. Performanţa subiectului, raportată la

performanţa medie a grupului de vârstă din care face parte, atinge sau depăşeşte

centilul 95.

Gradul II: Inteligenţă deasupra nivelului mediu. Performanţa atinge sau

depăşeşte centilul 75.

Gradul II +: Performanţa atinge sau depăşeşte centilul 90.

Page 44: 43001919 Matricele Progresive Raven

44

Gradul III: Inteligenţă de nivel mediu. Performanţa se situează între

centilele 25-75.

Gradul III +: Performanţa depăşeşte centilul 50.

Gradul III -: Performanţa se situează sub centilul 50.

Gradul IV: Inteligenţă sub medie. Performanţa nu depăşeşte centilul 10.

Gradul IV -: Performanţa nu depăşeşte centilul 10.

Gradul V: Deficienţă mintală. Performanţa nu depăşeşte centilul 5.

Cota totală realizată de către subiect poate fi interpretată şi în termeni ce

coeficient de inteligenţă (QI), întrucât fiecare performanţă corespunde unei

valori definite QI. Prezentăm în continuare - după L. Repan - valorile QI care

corespund scorurilor realizate de subiecţii între 8 şi 30 de ani. (tabelul numărul

7).

Tabelul numărul 7

Transformarea rezultatelor în QI

Cota totală

Vârsta cronologică (în ani) 8 81/2 9 91/2 10 101/2 11 111/2 12 121/2 13 131/2 16-30

1. 73 68 65 59 57 54 53 50 48 48 46 46 0

2. 74 70 67 61 58 56 54 51 49 49 48 47 0

3. 76 72 68 62 60 57 55 53 51 50 49 49 0

4. 77 73 70 64 61 59 57 54 52 51 50 50 0

5. 79 75 71 65 63 60 58 55 53 53 52 51 0

6. 81 76 83 67 64 61 59 57 55 54 53 52 0

7. 82 78 74 68 66 63 61 58 56 55 54 54 0

8. 84 79 76 70 67 64 62 60 57 57 55 55 0

9. 85 81 77 71 69 66 64 61 59 58 57 56 0

10. 87 83 79 73 70 67 65 62 60 59 58 57 55

11. 89 84 80 74 72 69 66 64 61 61 59 59 57

12. 90 86 82 76 73 70 68 65 64 62 60 60 58

13. 92 87 83 77 75 71 69 67 64 63 62 61 59

14. 93 89 79 76 73 71 68 65 65 65 63 62 61

15. 95 90 86 80 78 74 72 69 67 66 64 64 62

16. 97 92 88 82 79 76 73 71 68 67 66 65 65

Page 45: 43001919 Matricele Progresive Raven

45

17. 98 94 89 83 81 77 75 72 69 69 67 66 65

18. 100 95 91 85 82 79 76 74 71 70 68 67 66

19. 101 97 92 86 84 80 78 75 72 71 69 69 67

20. 103 98 94 88 85 81 79 76 73 72 71 70 69

21. 104 100 95 89 87 83 80 78 75 74 72 71 70

22. 105 101 97 91 88 84 82 79 76 75 73 72 71

23. 107 103 98 92 90 86 83 81 77 76 74 74 72

24. 108 104 100 94 91 87 85 82 79 78 76 75 74

25. 109 106 101 95 93 89 86 83 80 79 77 76 75

26. 110 107 103 97 94 90 87 85 81 80 78 77 76

27. 112 108 104 98 96 91 89 86 83 82 80 79 78

28. 113 110 106 100 97 93 90 88 83 83 81 80 79

29. 115 111 107 102 99 94 92 89 85 84 82 81 80

30. 116 113 109 103 100 96 93 90 87 86 83 82 82

31. 117 114 110 105 102 97 94 92 88 87 85 84 83

32. 118 115 112 106 103 99 96 93 89 88 86 85 84

33. 120 117 113 108 104 100 97 95 91 90 87 86 86

34. 121 118 115 103 105 102 99 96 92 91 88 87 87

35. 122 120 116 111 107 103 100 97 93 92 90 89 88

36. 123 121 118 112 109 105 102 99 95 93 91 90 90

37. 125 122 119 114 110 107 104 100 96 95 92 91 91

38. 126 124 121 115 112 108 105 102 97 96 94 92 92

39. 127 125 122 117 113 110 107 104 99 97 95 94 94

40. 129 127 124 118 115 112 109 106 100 99 96 95 95

41. 130 128 125 120 117 113 111 108 102 100 97 96 96

42. 131 129 127 121 118 115 112 109 104 102 99 97 98

43. 132 131 128 123 120 117 114 111 106 104 100 99 99

44. 134 132 130 125 121 118 116 113 108 106 102 100 100

45. 135 134 131 126 123 120 118 115 110 109 105 102 102

46. 136 135 133 127 125 122 120 117 112 111 107 105 104

47. 138 136 134 129 126 123 121 118 114 113 109 107 106

48. 139 138 136 130 128 125 123 121 116 115 111 110 108

49. 140 139 137 132 129 127 125 123 118 117 114 112 110

50. 142 141 139 133 131 128 127 124 120 119 116 115 112

51. 143 142 140 135 133 130 128 126 122 121 118 117 114

52. 144 143 142 136 134 132 130 128 124 123 121 120 116

53. 146 144 143 138 136 133 132 130 126 126 123 122 118

54. 147 146 145 139 137 135 134 132 128 128 125 123 120

55. 148 148 146 141 139 137 136 134 130 130 127 127 122

56. 149 149 148 142 144 138 137 136 132 132 130 130 124

57. 151 150 149 144 142 140 139 138 134 134 132 132 126

58. 152 152 151 145 144 142 141 139 136 136 134 134 128

59. 153 153 152 147 145 143 143 141 141 138 138 137 130

60. 155 155 154 148 147 144 143 140 140 140 139 139 130

Page 46: 43001919 Matricele Progresive Raven

46

Pentru subiecţii de la 35 la 60 de

ani, QI se calculează cu ajutorul unei

formule de corecţie (reuşita fiind

sensibilă la factorul vârstă):

Tabelul numărul 8

Performanţa aşteptată (în %) la:

Vârsta cronologică %

16-30 100 35 97 40 93 45 88 50 82 55 76 60 70

De exemplu, T.B. (VC = 50 ani), Cotat totală = 33 puncte. Scorului de

33 de puncte la vârstele cronologice de 16-30 de ani îi corespunde un QI = 86

(tabelul 6). Înmulţim 86 cu 100 şi împărţim rezultatul la 82 (performanţa

aşteptată la 50 de ani, după tabelul 7). Deci, QI =

×

=

86 100

82104 8, , adică 105

rotunjit.

Pe baza coeficientului de inteligenţă, subiectul este inclus în unul din

nivelele de inteligenţă din tabelul numărul 9.

QIQI

tabelani

ani

( )

( )

%( )35 60

16 30 100

7−

=

×

Page 47: 43001919 Matricele Progresive Raven

47

Tabelul numărul 9

Clasificarea intelectuală

QI Nivel de inteligenţă

Peste 140 inteligenţă extrem de ridicată

120 - 140 inteligenţă superioară

110 - 119 inteligenţă deasupra nivelului mediu

100 - 109 inteligenţă de nivel mediu (bună)

90 - 99 inteligenţă de nivel mediu (slabă)

80 - 89 inteligenţă sub medie

70 - 79 inteligenţă de limită

50 - 69 deficienţă mintală uşoară (debilitate mintală)

20 - 49 deficienţă mintală medie (imbecilitate)

0 - 19 deficienţă mintală gravă (idioţie)

Persoana examinată poate “rezolva” (corect sau greşit) prin ghicire, unele

din cele 60 de probleme cuprinse în MP (s). Numărul alegerilor ghicite este

proporţional cu totalul răspunsurilor greşite. Persoanele cu performanţe scăzute

rezolvă corect, în general, mai multe probleme prin ghicire decât subiecţii cu

cote ridicate. Din această cauză, un scor total scăzut este întotdeauna mai puţin

valid şi mai puţin fidel decât unul ridicat.

Pentru majoritatea cotelor totale s-au stabilit scorurile parţiale aşteptate

la fiecare serie (tabelele 9 şi 10). Prin scăderea scorului parţial aşteptat din cota

parţială realizată se obţine discrepanţa fiecărei serii. Aceste discrepanţe se

exprimă numeric (de exemplu, 0, -1, +2, -2, +1) şi constituie de asemenea un

indice al validităţii şi fidelităţii rezultatelor. Scorul total compus din cote

parţiale care prezintă discrepanţe de peste două puncte nu poate fi acceptat la

valoarea lui normală ca fiind o estimare precisă a capacităţii intelectuale

generale. Totuşi, în scopuri mai generale se acceptă şi un scor total ca fiind

relativ valid, chiar dacă prezintă discrepanţe interne mai mari de două puncte.

Page 48: 43001919 Matricele Progresive Raven

48

Totalizând valorile absolute ale discrepanţelor (indiferent de faptul că

sunt + sau -), obţinem indicele de variabilitate a rezultatelor (stabilitate -

fluctuaţie în activitatea subiectului). Dacă indicele de variabilitate este mai

mare sau egal cu 7, se acordă o încredere redusă rezultatului examinării,

subiectul fiind retestat cu o altă metodă.

Tabelul numărul 10

Compoziţia normală a scorului

Scorul parţial aşteptat

la scorul total de:

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

A 6 8 9 10 10 10 10 11 12 12 B 2 4 6 7 8 8 9 10 11 11 C 1 2 3 4 6 7 8 10 10 11 D 1 1 2 3 4 7 9 9 10 11 E 0 0 0 1 2 3 4 5 7 10

3.5.2. Interpretarea calitativă

Inteligenţa nu poate fi “măsurată” în stare pură. În diagnosticarea ei, pe

lângă criteriul procesualităţii îmbinat cu aspectul de performanţă (de efect),

trebuie să ţinem seama de întreaga personalitate a subiectului examinat.

Existenţa interdependenţelor între inteligenţă şi celelalte aspecte ale

personalităţii nu face însă imposibilă măsurarea inteligenţei. Dar neglijarea

legilor interacţiunii constituie o sursă sigură a diagnosticării incorecte. Chiar în

rezolvarea aceleiaşi sarcini - cotidiene sau experimentale - contribuţiile

factorilor de personalitate variază de la un om la altul. La unii, de exemplu,

funcţiile psihice implicate se structurează într-un mod adecvat sarcinii,

asigurând astfel reuşita chiar în condiţiile unor aptitudini intelectuale mai

modeste. La alţii, dimpotrivă, insuccesul - în pofida factorilor intelectuali mai

dezvoltaţi - de datorează absenţei autocontrolului, a organizării şi planificării, a

Page 49: 43001919 Matricele Progresive Raven

49

nivelului motivaţiei. Tocmai aceşti factori fundamentali ai adaptabilităţii la

situaţiile problematice, care contribuie la individualizarea personalităţii, scapă

în mare măsură probelor de inteligenţă, ceea ce nu înseamnă că examinatorul

care dispune de o intuiţie (insight) psihologică dezvoltată nu le poate sesiza.

Page 50: 43001919 Matricele Progresive Raven
Page 51: 43001919 Matricele Progresive Raven

51

Tabelul numărul 11

Compoziţia normală a scorului (testare colectivă sau autoadministrare)

Scorul parţial aşteptat

la scorul total de: 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

A 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 B 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 C 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 D 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 7 7 E 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

la scorul total de: 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11

Page 52: 43001919 Matricele Progresive Raven
Page 53: 43001919 Matricele Progresive Raven

53

Sarcina examinatorului, în cursul diagnosticării, nu se reduce numai la

includerea subiectului în diverse tipuri de inteligenţă sau de afectivitate,

temperament etc. definite în mod teoretic. Graţie caracterului lor general,

definiţiile teoretice nu se potrivesc întocmai cazului particular. Pornind de la

tipologie, psihodiagnosticianul caută să evidenţieze individualitatea, unicitatea

cazului studiat.

Concretizarea principiilor metodologice enunţate se realizează prin “arta

profesională” a psihologului. Prin formularea diagnozei individuale se

urmăreşte înţelegerea, cunoaşterea “amănuntelor” importante. Examinarea

psihologică va fi astfel concepută şi realizată, încât să permită - pe baza

interpretării calitative a datelor - conturarea profilului intelectual al

subiectului.

Ilustrăm cele spuse prin prezentarea cazului L.S. (Cl. a VIII-a, Sc. gen.,

VC = 15 ani şi 9 luni, sex bărbătesc):

Cota totală = 22 puncte;

Discrepanţa: -2; -1; +2; -2; 0;

Gradul: IV ;

QI = 71;

Timp = 30 minute.

Datele psihometrice prezentate indică subdezvoltarea mintală generală a

subiectului. Performanţele sale îl situează la limita superioară a debilităţii

mintale. Potenţialităţile intelectuale ale lui L. S. sunt foarte limitate. Ignorarea

aproape totală a coerenţei logice la MP (s), care ne indică inteligenţa generală

slabă, se datorează capacităţii reduse de a stabili relaţii, datorită cantonării în

conduite operatorii inferioare vârstei cronologice a subiectului.

Page 54: 43001919 Matricele Progresive Raven

54

În continuare subiectul este examinat - atât pentru verificarea informaţiilor

furnizate de proba Raven, cât şi pentru cunoaşterea inteligenţei verbale - cu

probe piagetiene (teste operatorii formale de: combinare; logica propoziţiilor şi

proporţii-probabilităţi), BINET-SIMON şi WISC. Rezultatele: CotaPiaget = Qi;

VNBinet = 11 ani şi 9 luni; QIBinet=74; QIVWISC=70 - 74; QIPWISC=70 - 74;

QITWISC=70 - 74.

Performanţa slabă la testul Raven este confirmată de nereuşita subiectului

la probe piagetiene (T.O.F.C., T.O.F.L.P. şi T.O.F.P.). Subiectului îi sunt

inaccesibile problemele formale. Capacitatea de invenţie, de gândire asociativă şi

de organizare sunt nedezvoltate. Factorul de planificare fiind deficitar, subiectul

trebuie condus, dirijat în înţelegerea şi rezolvarea problemelor. Astfel, la proba

cuburilor şi la aranjarea de imagini (din WISC), fără reglare externă, subiectul

înregistrează o reuşită inferioară celeia realizate în condiţiile acordării ajutoarelor

externe. Capacitatea lui de utilizare eficientă a ajutoarelor programate ne permite

să-l diferenţiem, prin efectul factorului educabilitate, de întârziaţii mintali.

Coeficienţii de validitate, cuprinşi în tabelele 11 şi 12 sunt puternic

semnificativi (p = 0,01). În urma verificării fidelităţii testului MP (s) (procedeul

retestării) J.C. Raven găseşte coeficienţii de constanţă (stabilitate) între 0,83 şi

0,93 la subiecţii între 13 şi 50 ani.

Dispersia mare a performanţelor la WISC (Scara verbală: Înţelegere +;

aritmetică - -; Asemănări +; Vocabular -; Scară de performanţă; Completare

de imagini ++; Aranjare de imagini - -; Cuburi -; Cod B 0) indică

eterogenitatea mare a performanţelor. Subiectul stăpâneşte insuficient limbajul,

ceea ce îi împiedică accesul la formele superioare ale gândirii verbale, la

operaţiile formale, fapt constant şi la probele operatorii (piagetiene). La probele

Page 55: 43001919 Matricele Progresive Raven

55

de analiză şi reconstrucţie L.S. prezintă dificultăţi de analiză, sinteză,

generalizare şi abstractizare chiar şi la nivel concret. Aranjarea de imagini în

vederea reconstituirii unei istorioare evidenţiază dificultăţi in înţelegerea, în

căutarea dirijată, în desprinderea ideii directoare din context, în controlul critic al

ipotezelor. Rezultatele slabe la raţionamentul matematic, corelat cu performanţa

la proba Raven şi la probele de calcul din scara Binet - Simon indică un ritm lent

şi o nesiguranţă mare în gândire, alături de dificultatea de a opera cu conţinuturi

(informaţii) abstracte şi absenţa deprinderilor elementare de calcul mintal.

Datorită capacităţii reduse de a organiza materialul, L.S. pierde frecvent

informaţii esenţiale. Subiectul memorează mai bine materiale verbale

nestructurate. Fidelitatea însă, chiar şi în acest caz lasă de dorit.

L.S. este timid şi anxios în situaţii de examen, prezintă frecvent inhibiţii

emoţionale. Subiectul aparţine tipului slab, cu reactivitate emoţională mare şi cu

rezistenţă redusă la efort. Aceste trăsături se accentuează la acele sarcini verbale

care implică cu precădere operaţii formale. Subiectul în aceste situaţii, contrar

aşteptărilor devine pripit şi superficial. L.S. se simte degajat la probele mai

uşoare, predominant practice, deşi performanţele sale nici la acestea nu depăşesc

nivelul operator concret.

În concluzie, subiectul prezintă întârziere în dezvoltarea mintală, apropiată

de construcţia genetică neterminată proprie debililor mintali. Totuşi prin

capacitatea sa de învăţare, superioară debilităţii mintale, L.S. se diferenţiază de

categoria întârziaţilor mintali. Diagnostic: inteligenţă de limită.

Page 56: 43001919 Matricele Progresive Raven

56

3.6. Calităţi psihometrice ale testului MP (s)

Tabelul numărul 12

Validitatea concurentă şi de conţinut a MP (s)

Subiecţi Variabile corelate

MP(s) Autor

Nr. V.C. (în ani) Scor total

QI

150 6 – 13 Termen – Merril EM 0,86 J.C. Raven (1948)

? sub 30 Mill Hill Scor total 0,60 J.C. Raven (1948)

70 9 –10 QIT QIP 0,75 E.S. Barrett (1956)

70 9 – 10 WISC QIP 0,69 E.S. Barrett (1956)

70 9 – 10 QIV QIP 0,70 E.S. Barrett (1956)

37 11 – 12 WISC QIT 0,66 T. Kulcsar (1974)

37 11 - 12 WISC QIV 0,58 T. Kulcsar (1974)

37 11 – 12 WISC QIP 0,62 T. Kulcsar (1974)

37 11 – 12 Binet – Simon QI 0,72 T. Kulcsar (1974)

37 11 – 12 Bender-Santucci Scor total 0,42 T. Kulcsar (1974)

37 11 – 12 Probe piagetiene Scor total 0,72 T. Kulcsar (1974)

Tabelul numărul 13

Validitatea predictivă a MP (s)

Variabile corelate Subiecţi (elevi) Autor Testul Reuşita

şcolară Cl. a V-a (N=37)

Cl. a VIII-a (N=39)

MP (s) Română 0,50 0,061 T. Kulcsar (1974) MP (s) Matematică 0,59 0,67 T. Kulcsar (1974) MP (s) Biologie 0,60 0,68 T. Kulcsar (1974)

Page 57: 43001919 Matricele Progresive Raven

57

4. Matricele Progresive Avansate - MP(a)

În vederea unei testări rapide a inteligenţei generale, J.C. Raven propune

proba MP (a) - forma experimentală în 1941, iar versiunea pentru testarea de

rutină în 1943. Testul urmează să indice nivelul intelectual - “scăzut”

(deficienţă mintală), “mediu” (inteligenţă normală) sau “ridicat” (inteligenţă

superioară) - într-un răstimp scurt de examinare. Se urmăreşte, de asemenea,

obţinerea unui test mai fidel, sensibil pentru diferenţierea persoanelor cu

inteligenţă deasupra mediei şi de nivel superior.

Faţă de forma din 1943, folosită în selecţia personalului de conducere

din armată, prima revizuire completă a probei realizată în colaborare cu G.A.

Foulds (1947) - capătă o utilizare generală, ca probă neverbală de deficienţă

intelectuală. Subiectul compară figuri şi dezvoltă o metodă raţională de gândire

în timpul rezolvării sarcinilor. Spre deosebire de testele verbale, MP (a)

evaluează potenţialul intelectual, mai mult sau mai puţin independent de

factorii educaţionali; de asemenea, în raport cu testele de performanţă,

MP(a) oferă informaţii diagnostice mai exacte şi mai valoroase.

Experimentele efectuate cu MP (a) - versiunea din 1947 sub conducerea

lui G.A. Foulds - precum şi analiza de itemi realizată de A.R. Forbes şi H.G.

Bevans (pe bază de protocoale adunate în scop de orientare şi selecţie

profesională) au permis reordonarea optimă a probelor elementare incluse în

MP (s). Astfel, în 1962 se renunţă la acei itemi din seria a II-a care nu

diferenţiază îndeajuns scorurile adulţilor cu inteligenţă deasupra mediei.

Probele elementare menţinute sunt rearanjate după frecvenţa rezolvării lor

corecte.

Page 58: 43001919 Matricele Progresive Raven

58

MP (a) versiunea din 1962 este astfel construită încât proba să poată fi la

fel de bine utilizată cu sau fără limitarea timpului de aplicare.

Testul Raven avansat (1962) cuprinde două serii de subteste (total 60 de

itemi). Seria I constă din 12 matrici, care acoperă toate procesele intelectuale

solicitate la MP (s) şi la seria a II-a a MP (a). Seria a II-a cuprinde 48 de itemi,

ai căror complexitate şi dificultate creşte continuu.

Seria I este destinată familiarizării persoanei cu tehnica de lucru (după

care se introduce examinarea cu seria a II-a).

Totodată, ea serveşte la examinarea rapidă a inteligenţei, când se

utilizează independent de seria a II-a.

Subiectului i se prezintă matricea numărul 1 cu instrucţiunile necesare.

Este recomandabil ca în încheierea exerciţiului să i se spună: “Încearcă să

rezolvi fiecare problemă. Înainte de a trece la planşa (matricea) următoare

care cuprinde o sarcină mai dificilă. Caută să te convingi că ai găsit figura

potrivită pentru completarea corectă a matricei. Controlează exactitatea

alegerii făcute”. Apoi subiectul este invitat să rezolve în continuare itemii 2 -

12. Astfel, în câteva minute (circa 10) se poate stabili dacă subiectul prezintă

deficienţe mintale (cotă sub 6 puncte), inteligenţă medie sau superioară (face o

singură greşeală).

Seria a II-a se administrează persoanelor care rezolvă fără dificultate mai

mult de jumătate din probele seriei I. De menţionat faptul că, în pofida

asemănării itemilor din cele două serii, probele din seria a doua sunt mai

dificile. Dificultatea lor creşte continuu. În vederea evaluării capacităţii

intelectuale - atât de observaţie cât şi de gândire - seria a II-a se administrează

fără întrerupere şi în timp nelimitat (maximum o oră). Pentru evaluarea

Page 59: 43001919 Matricele Progresive Raven

59

eficienţei intelectuale seria a II-a se aplică cu timp limitat ca orice test de viteză

(durata optimă este de 40 de minute).

Page 60: 43001919 Matricele Progresive Raven

60

5. Cuprinsul

1. Matricele Progresive Raven ............................................................................................... 1

1.1. Consideraţii generale ............................................................................................................. 1

1.2. Noţiunea de inteligenţă generală (factorul “g”) .................................................................. 2

1.3. Natura psihologică a factorului “g” ...................................................................................... 4

2. Matricele Progresive Colorate MP (c) - seriile A, Ab şi B ................................................ 7

1.1. Prezentarea testului................................................................................................................ 7

1.2. Principiile care stau la baza construirii testului .................................................................. 8

1.3. Instrucţiunile de aplicare ..................................................................................................... 17

1.4. Cotarea răspunsurilor .......................................................................................................... 22

1.5. Interpretarea rezultatelor.................................................................................................... 23 1.5.1. Interpretarea cantitativă ................................................................................................................ 23 1.1.2. Interpretarea calitativă a performanţei .......................................................................................... 29

1.6. Calităţi psihometrice ale MP (c) ......................................................................................... 31

3. Matricele Progresive Standard M.P. (s) - seriile A, B, C, D şi E ................................. 32

3.1. Consideraţii generale ........................................................................................................... 32

1.2. Prezentarea testului.............................................................................................................. 33 1.2.1. Seria A .......................................................................................................................................... 34 1.2.2. Seria B .......................................................................................................................................... 34 1.1.3. Seria C .......................................................................................................................................... 34 1.1.4. Seriile D şi E ................................................................................................................................. 35

1.3. Desfăşurarea examinării ...................................................................................................... 35

1.4. Cotarea răspunsurilor .......................................................................................................... 39

1.5. Interpretarea rezultatelor.................................................................................................... 40 1.5.1. Interpretarea cantitativă ................................................................................................................ 40 1.1.2. Interpretarea calitativă .................................................................................................................. 48

1.6. Calităţi psihometrice ale testului MP (s) ............................................................................ 56

4. Matricele Progresive Avansate - MP(a) .......................................................................... 57

5. Cuprinsul .......................................................................................................................... 60


Recommended