+ All Categories
Home > Documents > 3URJUDPXOPDQLIHVWULORU -...

3URJUDPXOPDQLIHVWULORU -...

Date post: 01-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 6 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 24 /24
Transcript

Programul manifestărilor

6 – 9 octombrie

„Monumentul – tradiție i viitor” Organizator: Complexul Na ional Muzeal Moldova – Muzeul Unirii.

7 octombrie

Simultanul de ah „Cupa societății civile” Coordonator: Asocia ia Jude eană de ah i EuroDEMOS Loca ie: pietonalul tefan cel Mare

8 octombrie

Cupa Ia ului la streetball Loca ie: terenul sintetic de la Sala Polivalentă.

Programul manifestărilor

8 octombrie

Spectacolul „Pur i simplu” susținut de actorul Florin

Piersic Ora: 19.00; Loca ie: Ateneul Tătăra i; De la ora 18.30 – inaugurare Sala Beligan a Ateneului Tătăra i, în prezen a doamnei Lamia Beligan (fiica Maestrului Radu Beligan).

7 – 9 octombrie

Festivalul Internaţional de Muzică şi Dans pentru Copii şi Tineret „Iaşi Junior”, ediţia a II-a Spectacol de muzică susţinut de copii din Iaşi, Chişinău şi Cernăuţi; Locaţie: Atrium Palas; Repere orare: 16:00 (pentru 7 i 8 oct.), ora 12:00 (pentru 9 oct.)

Programul manifestărilor 8 - 10 octombrie

„Ia ul studențesc în sărbătoare” Va fi montat un cort 40x40m în parcarea laterală a Facultă ii de Chimie (splai Bahlui). Vor fi trei zile de concerte indoor (de la ora 20:00), cu organizare tip food & drinks. Propuneri de arti ti: 8 oct. - trupa Maxim 9 oct. - ăndărică i Bosquito 10 oct. - Lidia Buble Propunere arti ti ie eni în deschidere: 8 oct: The Thrills, Diana Vartolomei duet Ruxandra Păsărică i Mădălina ăranu; 9 oct: Forma ia Overflow; 10 oct: Ioana Barbă, Alexia Stratan

Programul manifestărilor 9 octombrie Crosul Iaşului Cursa copiilor “Delta Plan” la care pot participa concuren i cu vârsta de până la 12 ani, se va desfă ura pe un traseu de 1,2 km, între Facultatea de Chimie, Podul Ro i retur. Această cursă este dedicată i familiei, participan ii având permisiunea de a fi înso i i în cursă de părin i sau al i membri ai familiei. Cursa populara “Kolos Grup”, ce măsoară 2,5 km, este deschisă tuturor participan ilor, indiferent de vârstă. Startul i sosirea se va da de pe platoul din fa a Facultă ii de Chimie, traseul urmând ca puncte de referin ă Podul Ro , Splai Bahlui drept, traversarea podului din b-dul Tudor Vladimirescu i, pe Splai Bahlui stâng, până la linia de sosire. Cursa pasiona ilor de alergare, de 5 km, este cursa la care pot participa to i ie enii, indiferent de vârstă. Startul i sosirea vor avea loc tot în fa a Facultă ii de Chimie. Se aleargă pe B-dul D. Mangeron spre Podul Ro , se traversează podul i, pe Splai Bahlui Drept, până la podul Metalugiei, după trecerea căruia participan ii vor reveni la lina de sosire pe Splai Bahlui Stâng. Cursa campionilor, desfă urată pe o distan ă de 8,5 km, este o competi ie de elită, la care poate alerga orice persoană, indiferent de vârstă, dar care ar trebui să fie o obi nuită a alergărilor. Aceasta cursă va beneficia de cronometrare electronică iar clasamentele vor fi stabilite pe categorii de vârstă: până la 30 ani, între 30 i 45 ani, peste 45 ani, masculin si feminin.

Programul manifestărilor 10 octombrie, ora 17:00

Sărbătoare în cartierul tău Loca ia: Esplanada Alexandru cel Bun

Propunere arti ti: Doina Ia ului i Fanfara Chetri

Programul manifestărilor 11 octombrie, ora 17:00

Sărbătoare în cartierul tău Loca ia: Esplanada Oancea (Tătăra i) Propunere arti ti: Doina Ia ului i Aurel Niamțu

Programul manifestărilor 11 octombrie, ora 17:00

Sărbătoare în cartierul tău Loca ia: Esplanada Mimoza (Păcurari) Propunere arti ti: Tudor Ungureanu (Rep. Moldova), Veronica Dumnean (Rep. Moldova), Daniela Cudalb (Rep. Moldova), Ansamblul Coral Floralia.

Programul manifestărilor 12 octombrie, ora 17:00

Sărbătoare în cartierul tău Loca ia: Esplanada Nicolina Propunere arti ti: Doina Ia ului

Programul manifestărilor

10 -17 octombrie

Parc de distracții „Sărbătorile Ia ului” Loca ia: Parcarea de la trandul Municipal i incinta trandului

Programul manifestărilor

10 -28 octombrie

Competiția Ia i Marchează! Loca ia: teren sintetic „Emil Alexandrescu” / Complex Sportiv Ciric; Participă echipe ale instituţiilor din Iaşi şi ale societăţilor comerciale.

Programul manifestărilor

11 – 14 octombrie

Ceaiul Pelerinilor Vor fi distribuite porţii de ceai pentru pelerinii ce aşteaptă să se închine la moaştele Sfintei Parascheva.

Cazare pentru pelerini Parcarea Facultăţii de Teologie: vor fi amenajate corturi pentru adăpostirea pelerinilor care s-au închinat la moaştele Sfintei Parascheva.

Masa Pelerinilor Cantina de ajutor social (14 octombrie 2016)

Programul manifestărilor 11 – 16 octombrie

Târgul de Toamnă Vor fi comercializate: - confecţii din piele şi blană pe esplanada Costache Negri şi la Hala Centrală; - produse de artizanat pe str. Lăpuşneanu şi în Piaţa Unirii;

Sărbătoarea Vinului Locaţia: în spatele Halei Centrale. Podgorii renumite vor prezenta ieşenilor o gamă variată de must, vin, rachiu şi alte băuturi alcoolice ce vor putea fi degustate alături de produse de alimentaţie publică specifice toamnei, preparate în mod tradiţional.

Programul manifestărilor

12 octombrie, ora 19:00

Concert „Gheorghe Șamfir Simfonic” Loca ia: Patinoar Palas; Propunere artişti: Gheorghe Zamfir, Francesco Napoli, soprana Irina Baianţ, Orchestra Filarmonicii George Enescu şi Orchestra Radio.

Programul manifestărilor

13 - 15 octombrie

„Promenada costumelor de epocă” Loca ia: Pietonal Ştefan cel Mare şi Sfânt Tineri îmbrăcaţi în costume de epocă vor distribui materiale de promovare ale Sărbătorilor Iaşului.

Programul manifestărilor

13 octombrie, ora 17:00

Concert „Ia ul sărbătore te române te” Loca ia: Pia a Unirii; Propunere artişti: Doina Moldovei – Marinică Botea, tefan Pintilie, Laura Lavric, Matilda Pascal-Cojocărița, Marius Ciprian Pop, Veta Biri , Ion Paladi (Rep. Moldova).

Programul manifestărilor

14 octombrie, ora 17:00

Seara Valorilor Locaţia: Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”; Vor fi premiaţi cei mai merituoşi ieşeni care, prin excelenţa activităţii lor, au influenţat, şi continuă să o facă, viaţa socială, culturală, artistică şi sportivă a cetăţii. Premiile acordate: 1. Premiul Pogor – propunerea Academiei; 2. Proiectele Comunită ii 3. Excelen a în Afaceri 4. Excelen a în Sport 5. Cultură 6. Premiul Vanda Condurache 7. Omagiu 8. Cetă eni de Onoare

Programul manifestărilor

15 octombrie, ora 17:00

Salonul Municipal de Artă „Artis” În parteneriat cu Uniunea Arti tilor Plastici Ia i; Loca ia: Biblioteca Central Universitară.

Programul manifestărilor

15 octombrie, ora 19:00

Superconcert „Sărbătorile Ia ului” Loca ie: Palatul Culturii Propunere arti ti: Karma (Ia i), Direcţia 5, Nicoleta Nucă, Carla’s Dreams, Inna

Programul manifestărilor

16 octombrie, ora 21:00

Concert, Artificii, Lasere i Joc de Lumini Loca ie: Splai Bahlui Propunere artist: Holograf

Programul manifestărilor 24 - 30 octombrie

„Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale” Eveniment anual desfăşurat sub egida Congresului Puterilor Locale şi Regionale (CPLR) al Consiliului Europei care urmăreşte încurajarea participării democratice la nivel local. - Municipiul Iaşi a obţinut în anul 2013 distincţia de „Oraş de 12 stele”, fiind primul şi singurul oraş din România care a obţinut acest titlu; - Tema principală a edi iei din 2016 stabilită la nivel european este: “Living together in multicultural societies: respect, dialogue, interaction”. - Ac iuni în cadrul cadrul Săptămânii Europene a Democraţiei Locale 2016: 1. Dezbaterea „Ia i, ora al diversității – Istoria cartierului tău”

24.10.2016 - Centrul de Cartier Alexandru, 25.10.2016 - Centrul de Cartier Păcurari, 26.10.2016 - Centrul de Cartier Nicolina, 27.10.2016 - Centrul de Cartier Tătăra i, 28.10.2016 - Centrul de Cartier Frumoasa. Program: Istoria cartierului tău - prezintă drd. Cătălin Boto aneanu, istoric i cercetător în cadrul Arhivelor Na ionale Ia i. Istoria minorită ilor din cartierul tău – prezintă reprezentan i ai minorită ilor din ora ul Ia i. 2. Concurs de fotografie „Ia i, ora al diversității” adresat elevilor din colile ie ene Festivitatea de premiere, 28 octombrie 2016, Sala Vasile Pogor a Primăriei Municipiului Ia i Fotografiile câ tigătoare vor face obiectul unei expozi ii itinerante la centrele de cartier.

Programul manifestărilor

28 - 29 octombrie

Les Films de Cannes a Iasi – a Cannes, a Iasi Organizatori: Asocia ia Cinemascop i Voodoo Films, ini iator Cristian Mungiu

Manifestări ale partenerilor 3. Manifestări organizate la Palas Mall - Târg de Cariere Global - Palas Mall - Atrium 0, 5 - 6 octombrie 2016. Organizator: Alte Fapte SRL - Targ HoReCa - Palas Mall - Atrium 0, 7 - 9 octombrie 2016. Organizator: Echipa Târguri Palas - Târg de Zilele Ia ului - Palas Mall - Atrium 1, 10 - 16 octombrie 2016. Organizator: Echipa Târguri Palas - Târg de Me teri Populari - Palas Mall - Esplanada Octogon, 10 – 16 octombrie 2016. Organizator: Echipa Târguri Palas - Targ Cariere în IT - Palas Mall - Atrium 0, 12 - 13 Octombrie 2016. Organizator: Alte Fapte SRL

4. Târg Internaţional Apicol – APIMOLDOVA Centrul Expoziţional Moldova, octombrie 2016 - 8 – 9 octombrie – Organizator: Cooperativa Agricolă Prisaca Moldova. 5. Manifestări organizate de Inspectoratul colar Județean


Recommended