Home >Documents >2.Organele Genitale Feminine

2.Organele Genitale Feminine

Date post:24-Feb-2018
Category:
View:219 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/25/2019 2.Organele Genitale Feminine

  1/16

  ORGANELE GENITALE FEMININE

  Se mpart n organe genitale externe i interne. (figura 1)

  Figura 1- Organele genitale externe i interne (Sinelnikov)

  Organele genitale interne sunt reprezentate de ovare, trompele uterine (tuele uterine),

  uterul i vaginul. (figura !, taelul 1)

  Figura ! Organele genitale interne

 • 7/25/2019 2.Organele Genitale Feminine

  2/16

  "ulva #uprinde organele genitale externe$ muntele puelui, forma%iunile laiale #em&rgines# vestiulul vaginei i aparatul ere#til format din #litoris i ulii vestiu-lului.

  (figura ')

  Figura ' Organele genitale externe (Sootta)

  OVARELE (figurile 1, !, , , *, taelul 1)sunt glandele sexuale ale femeii. +n ovare seprodu# ovulele. Sunt n num&r de ! i au o #onsisten%& elasti#& la femeia adult&.

  Figura Ovarul (Sinelnikov)

 • 7/25/2019 2.Organele Genitale Feminine

  3/16

  Form u form& de migdal&.Situaie Se g&ses# napoia ligamentelor largi n #avum retrouterin, alipite de peretelelateral al ex#ava%iei pelvine.

  Dimensiuni a femeia adult& au greutate de *- grame, o lungime de #m., o l&%ime de '#m, i o grosime de 1 #m.Traiect Sunt orientate oli# de sus n /os, dinapoi- nainte i din afar& nauntru.

  Mijloace de i!are Sunt reprezentate de$- ligamentul larg, #are suspend& ovarul0- ligamentul suspensor, #el mai puterni# dintre ele, situat ntre fosa ilia#& i

  extremitatea tuar& a ovarului0- ligamentul propriu al ovarului situat ntre extremitatea uterin& a ovarului i

  ungiul uterului0- ligamentul tuoovarian #are leag& extremitatea tuar& a ovarului de infundiulul

  tuei0- mezovarul, o pli#& a foi%ei posterioare a ligamentului larg0- pedi#ulul vas#ulonervos.

  "onormaie e!terioar #i ra$orturi 2rezint& $- o fa%& medial& a#operit& de tua uterin&, n raport #u ansele intestinului, #olonul

  sigmoidian n st3nga, #e#ul i apendi#ele vermiform n dreapta0- o fa%& lateral& #e r&spunde fosei ovariene0- o margine anterioar& (mezovarian&) pe #are este situat ilul ovarului0- o margine posterioar& (lier&) #e vine n raport #u ansele intestinului su%ire0- o extremitate superioar& (tuar&) pe #are se inser& ligamentul suspensor i

  tuoovarian0- o extremitate inferioar& (uterin&) pe #are se inser& ligamentul propriu al ovarului.Structur Ovarul prezint&$

  - o por%iune #orti#al& #e #on%ine foli#ulii ovarieni n diferite faze de evolu%ie(primordiali, primari, se#undari plini, #avitari, ter%iari maturi de 4raaf) situa%i lanivelul stromei0

  - o por%iune medular& intens vas#ularizat&.

  TROM%ELE &TERINE 'T&(ELE &TERINE)sunt ! #ondu#te mus#ulomem-ranoase #u rol important n #aptarea i vei#ularea ovulelor. (figurile 1, !, , , *,taelul 1)

  Situaie Mijloace de i!are Se ntind de la ovare p3n& la #oarnele uterine fiind n#ontinuitate #u uterul. Sunt situate n marginea superioar& a ligamentelor largi, nmezosalpinge, fiind mai fixe n por%iunea medial& de#3t n #ea lateral&.Dimensiuni u o lungime de aproximativ 15-1! #m.Traiect 6ste sinuos #u o por%iune transversal& (ntins& de la uter la extremitateainferioar& a ovarului) i una lateral&.Di*i+iune2rezint& segmente$

 • 7/25/2019 2.Organele Genitale Feminine

  4/16

  - infundiulul (pavilionul) #u form& de p3lnie festonat& format& din 15-1 #iu#urisau fimrii

  - por%iunea ampular& #e m&soar& 7-8 #m i reprezint& !9' din lungimea tuei- istmul, o por%iune mai ngust&

  - por%iunea uterin& de aproximativ 1 #m #e str&ate peretele uerului:rompele prezint& ! orifi#ii, unul adominal situat n #entrul infundiulului i unuluterin #e se des#ide n ungiul superior al #avit&%ii uterine.

  Figura :rompele uterine (Sootta)

  Structur2eretele trompelor uterine este format din ' tuni#i$- tuni#a seroas&, #e provine din ligamentul larg0- tuni#a mus#ular& format& dintr-un strat extern #u fire longitudinale, unul

  mi/lo#iu #u fire #ir#ulare i unul intern #u fire #ir#ulare #e realizeaz& un sistemunitar0

  - tuni#a mu#oas& format& dintr-un #orion i dintr-un epiteliu unistratifi#at #ilindri#.

  Vasculari+aia o*arului #i a tu,elor uterine (figura *) rterele sunt reprezentate de artera ovarian& (#e provine din aorta adominal&) i artera

  uterin& (ramur& a arterei ilia#e interne). mele artere prezint& o ramur& tuar& i unaovarian& #e se anastomozeaz& ntre ele form3nd o ar#ad& paraovarian& (din #are sedesprind arterele spiralate #e vor da natere ar#adelor la limita ntre #orti#al& i medular&.;in ar#ade se desprinde re%eaua perifoli#ular&) i una sutuar& (#u ramuri de tip terminalparalele i perpendi#ulare pe tu&)."enele urmeaz& n general dispozi%ia arterelor.

 • 7/25/2019 2.Organele Genitale Feminine

  5/16

 • 7/25/2019 2.Organele Genitale Feminine

  6/16

  peritoneale (una anterioar& i una posterioar&) #e diverg n partea inferioar& i se #ontinu&una #u #ealalt& n por%iunea superioar& (la a#est nivel dup& #e au nvelit tua uterin& sealipes# dedesutul a#esteia #onstituind mezosalpingele). Foi%a anterioar& tre#e pevezi#& i pe peretele anterior al pelvisului form3nd ex#ava%ia vezi#outerin&. Foi%a

  posterioar& #ooar& p3n& la vagin, se refle#t& pe ampula re#tal& i pe peretele pelvianposterior form3nd ex#ava%ia re#touterin&.

  ,. Li/amentule rotundeau o lungime de 1!-1 #m plea#& de la nivelul ungiului tuaral uterului i se termin& la nivelul muntelui puelui i al laiilor mari. ;up& regiunile pe#are le str&ate prezint& por%iuni$ uterin&, ligamentar& (#e str&ate ligamentul larg),ilia#& (n#ru#ieaz& vasele ilia#e externe) inginal& i preinginal&.

  Figura 7 >terul o#alizare (Sinelnikov)

  0. Mijloacele de susineresunt reprezentate de$a. aderen%ele la vezi#& i re#t0. aderen%ele la lamele sa#rore#togenitopuiene0#. 2erineu.

  Di*i+iune =stmul (o ngustare situat& n partea mi/lo#ie a uterului) mparte uterul ntr-opor%iune superioar& mai voluminoas& numit& #orp i una inferioar& numit& #ol.

  "onormaie e!terioar#i ra$orturire forma unui trun#i de #on turtit antero-posterior #u aza n sus i v3rful n /os.

  1. "or$ul uteruluiprezint&$

 • 7/25/2019 2.Organele Genitale Feminine

  7/16

  Figura >terul ?aporturi i ungiuri (Sootta)

  - o fa%& vezi#al& (anterioar&) separat& de fa%a posterioar& a vezi#ii prin fundul de sa#vezi#outerin0

  - o fa%& intestinal& (posterioar&) separat& de re#t prin #avum retrouterin n #aredes#ind ansele intestinului su%ire, tuele i ovarele0

  - ! margini pe #are se inser& ligamentele largi #e vin n raport #u vasele uterine0- un fund a#operit de peritoneu, n raport #u ansele intestinului su%ire i #u #olonul

  sigmoidian0- ! ungiuri #are se #ontinu& #u tuele uterine.

  !. "olul are aspe#tul unui utoia. =nser%ia vaginei pe #ol l mparte ntr-o por%iunesupravaginal& i una intravaginal&. (figura 8)

  a) %oriunea su$ra*a/inaleste situat& n %esutul #on/un#tiv pelvisuperitoneal av3ndform& #ilindri#& i este turtit& aneroposterior. 6a prezint&$- o fa%& anterioar& n raport #u vezi#a prin intermediul unei lame de %esut #on/un#tiv0- o fa%& posterioar& a#operit& de peritoneul ex#ava%iei re#touterine n raport #u ampulare#tal&0- ! margini laterale n raport #u ureterul (drept respe#tiv st3ng) i artera uterin& (dr.respe#tiv stg).

  ) %oriunea intra*a/inalproemin& n interiorul vaginei. 2rin inser%ia a#esteia pe vaginse formeaz& o olt& numit& domul vaginal >terul este aezat napoia vezi#ii urinare, naintea re#tului i deasupra vaginei. Funduls&u se afl& n planul str3mtorii superioare a azinului.

 • 7/25/2019 2.Organele Genitale Feminine

  8/16

  Figura 8 2or%iunile #olului uterin$ supravaginal& i intravaginal& (Sootta)

  "onormaie interioar (figura )+n interiorul uterului se g&sete o #avitate #e o#up&at3t #orpul #3t i #olul. a nivelul ungiurilor a#east& #avitate (#are este turtit&anteroposterior ,are aspe#tul unei fisuri i este virtual& deoare#e pere%ii s&i sunt alipi%i) se#ontinu& #u #analele tuare, iar prin ostiul uterin se #ontinu& n vagin&. ungimea total& a#avit&%ii este #u 1 #m mai mi#& de#3t lungimea total& a uterului. @avitatea uterin& estedivizat& la nivelul istmului n ! #ompartimente$ #avitatea #orpului i #analul #ervi#al.

  a) "a*itatea uterinare form& triungiular& pe se#%iune frontal& #u v3rful spre#analul #ervi#al. 2rezint&$

  - un perete anterior0- un perete posterior apli#at pe #el anterior0- o margine superioar&0- ! margini laterale0- ' ungiuri mar#ate de ' orifi#ii$ ! superioare (laterale) n #are se des#id tuele

  uterine i unul inferior #e #ondu#e n #analul #ervi#al.) "analul cer*icaleste fuziform, fiind mai larg n por%iunea sa mi/lo#ie i ngustat

  la #ele ! extremit&%i. @analul #ervi#al prezint&$

  - un orifi#iu intern #e #ondu#e n #avitatea uterin&0- un orifi#iu extern #e se des#ide n vagin&$- un peret anterior #u o pli#& median& pe #are se situeaz& ilateral pli#i oli#e0- un perete posterior prev&zut i el #u o pli#& median& pe #are se situeaz& ilateral

  pli#i oli#e. ?eliefurile de pe #ei ! pere%i se /uxtapun.

  Structur 2eretele uterin este format din ' foi%e$ seroas&, mus#ular& i mu#oas&.

 • 7/25/2019 2.Org

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended