+ All Categories
Home > Documents > 2019 ABA Crișuri - apecrisuri.ro

2019 ABA Crișuri - apecrisuri.ro

Date post: 16-Oct-2021
Category:
Author: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 56 /56
1 RAPORT 2019 | ABA CRIȘURI Crișuri ABA 2019
Transcript
RAPORT 2019Compartimentului Achiziii 4
Serviciul P.I.U.I. 10
U.C.C. i sigurana construciilor hidrotehnice 12
Programul de exploatare a lacurilor de acumulare 13
Birou Dispecerat 14
SIMA 18
SGA BIHOR 29
str. Ion Bogdan, nr. 35, C.P. 410125, Oradea, jud. BIHOR
Tel: +40 259 442 033; + 40 259 443 892; Fax: +40 259 444 237, +40 259 442 064
e-mail: [email protected]; [email protected]
Principala pârghie în administrarea resurselor de ap i în aplicarea mecanismului economico-financiar o reprezint actele de reglementare din domeniul gospodririi apelor, acte tehnico-juridice care implic rspunderea administratorului resursei de ap, atât pentru alocarea resursei, cât i pentru primirea apelor uzate în emisarii naturali, la nivelul bazinului hidrografic.
De asemenea, aceast activitate contribuie i are un rol important în atingerea obiectivului strategic privind cunoaterea resurselor de ap, protecia acestora împotriva epuizrii i degradrii, punerea în valoare i utilizarea durabil a resurselor de ap de suprafa i subteran.
Emiterea actelor de reglementare integreaz o serie de activiti i implic din partea A.N. “Apele Romane” Administraia Bazinal de Ap Criuri Oradea, ca administrator al domeniului public a apelor, urmtoarele:
• cunoaterea resursei de ap în bazinul hidrografic respectiv i implicit elaborarea bilanului cantitativ i a bilanului de încrcare cu poluani a resursei;
• monitorizarea emisarului natural, atât din punct de vedere cantitativ cât i calitativ;
• controlul evacurilor de ap uzat a folosinelor, pentru verificarea modului de încadrare în valorile parametrilor de calitate autorizai;
• o dotare corespunztoare cu aparatur de laborator, cu tehnic de calcul precum i existena unui personal de specialitate, foarte bine pregatit pentru parcurgerea procedurilor de avizare/autorizare a folosinelor de ap;
• aciuni de inspecie specifice la folosina de ap, în vederea verificrii modului de respectare a amplasamentului, a prevederilor legislaiei în domeniu privind angajamentele negociate cu U.E. i a respectrii condiiilor impuse prin aviz sau prin autorizaia de gospodrire a apelor.
Actele de reglementare emise de A.N. ”Apele Române” Administraia Bazinal de Ap Criuri Oradea, la solicitarea utilizatorului de ap, sunt: aviz de gospodrire a apelor, pentru promovarea i execuia lucrrilor de investiii ce sunt construite pe ape sau în legatur cu apele; autorizaie de gospodrire, pentru exploatarea lucrrilor mai sus menionate; avize de amplasament pentru amplasarea unor obiective economice i sociale în zona inundabil a albiei majore i in zonele de protecie a cursurilor de ap, cu realizarea anticipat a lucrrilor i msurilor necesare pentru evitarea pericolului de inundare i asigurarea curgerii apelor; permise de traversare a lucrrilor de gospodrire a apelor cu rol de aprare împotriva inundaiilor.
Realizri 2019
În cadrul Biroului Avize Autorizaii de Gospodrire a Apelor – Administraia Bazinal de Ap Criuri Oradea, având un colectiv compus din 9 specialiti, s-au emis 777 acte de reglementare, din care:
- 348 avize de gospodrire a apelor;
- 1 notificare pentru inceperea execuiei;
- 421 autorizaii de gospodrire a apelor;
4
- 3 permise de traversare;
- 3 avize de amplasament
- 94 de consultane tehnice.
Suma total încasat pentru emiterea actelor de reglementare este de 925,336 mii lei.
S-au realizat diverse raportri ctre sediul central.
COMPARTIMENTULUI ACHIZI II
În cursul anului 2019, în cadrul Compartimentului Achizitii Lucrri si Servicii de la Sediul ABA Criuri s-au desfaurat activitile specifice domeniului achiziiilor publice, în conformitate cu procedurile si instruciunile de lucru în vigoare, cu respectarea legislaiei aplicabile, respectiv aplicarea Legii 98/19.05 2016 privind achiziiile publice si a Hotrârii 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor acestei legi, cu modificrile si completrile ulterioare.
Realizrile Compartimentului Achizitii Lucrri si Servicii pentru anul 2019 sunt enumerate pe scurt, astfel :
Intocmirea centralizata a Programului anual al achizitiilor publice (PAAP) preliminar pe anul 2019, in baza necesitailor si prioritailor comunicate de ctre Sistemul de Gospodrire a Apelor Bihor, Sistemul Hidotehnic Independent Cri Alb, Serviciul Hidrologic, Compartimentul mecano-energetic si de catre celelalte compartimente de specialitate din cadrul ABA Criuri ;
Întocmirea si actualizarea Programului anual de achizitii publice dup aprobarea bugetului propriu, in funcie de fondurile aprobate si de posibilitaile de atragere a altor fonduri, precum si operarea de modificri si completri la Programul anual de achizitii publice pe parcursul anului bugetar 2019, ori de cate ori a fost cazul, in functie de necesitatile noi transmise de compartimentele de specialitate si rectificrile bugetare aprobate pe parcursul anului;
Propunerea modalitii sau a procedurii de achiziie (cumprare direct, procedur simplificat, licitaie deschis, negociere fara publicare prealabila, etc.) in funcie de valoarea estimat a fiecarei achiziii, complexitatea contractului, indeplinirea unor conditii specifice de aplicare a unor proceduri de atribuire, precum si a incadrrii pe cod CPV la nivel de an bugetar.
Întocmirea sau colaborarea direct la elaborarea documentaiilor de atribuire necesare pentru publicarea in Sistemul Electronic de Achiziii Publice, în vederea achiziiei de lucrri/ produse i servicii;
Planificarea, iniierea si lansarea procedurilor de achiziie la termenele aprobate;
5
Demararea, derularea si finalizarea procedurilor de achiziii, prin publicarea in SEAP a documentaiilor de atribuire, in vederea achiziiei de lucrri/produse i servicii si îndeplinirea tuturor obligaiilor legale privind publicitatea si transparena in domeniul achiziiilor publice;
Participarea în cadrul comisiilor de evaluare numite de conducerea A.B.A Crisuri la evaluarea ofertelor depuse in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor.
Finalizarea procedurilor de atribuire si încheierea contractelor de achiziii publice, precum si constituirea dosarului achiziiei publice, pentru fiecare procedur finalizat.
Realizarea achiziiilor directe din catalogul electronic SEAP, în limita pragurilor valorice prevazute de legislatia aplicabila.
In anul 2019 au fost incheiate 41 contracte de achiziii publice de produse, servicii i lucrri si 1 acord-cadru cu durata de 48 luni, în valoare de total de 11.620.847 lei, far TVA, respectiv 13.828.808 lei, cu TVA inclus.
Pe parcursul anului bugetar 2019 au fost realizate achiziii publice în valoare total de 16.889.546 lei, far TVA, respectiv 20.098.560 lei, cu TVA inclus.
Din punct de vedere procedural, in anul 2019, Compartimentul Achizitii Lucrri si Servicii a iniiat, desfurat si finalizat urmtoarele proceduri de atribuire a contractelor de achiziie public:
1 procedura de licitaie deschis desfaurata on-line (acord-cadru cu durata de 48 luni), în valoare de 1.180.331 lei, fr TVA, respectiv 1.404.594 lei, cu TVA inclus;
3 proceduri simplificate desfaurate on-line, în valoare de 7.628.865 lei, fr TVA, respectiv 9.078.349 lei, cu TVA inclus;
2 proceduri de negociere fara publicare prealabila a anuntului de participare, desfasurate off-line, in valoare de 509.322 lei, fara TVA, respectiv 606.093 lei, cu TVA inclus;
1056 achiziii directe, desfaurate on-line prin catalogul electronic SEAP, în valoare de 7.571.028 lei, fr TVA, respectiv 9.009.523 lei, inclusiv TVA.
In anul 2019, Compartimentul Achiziii Lucrri si Servicii a gestionat si finalizat solicitrile de achiziii publice transmise prin 1980 referate de necesitate emise de compartimentele de specialitate i aprobate de conducerea unitaii;
Menionam c pe parcursul anului 2019, nu au fost inregistrate reclamaii privind desfaurarea procedurilor de achiziie public i nu au fost depuse contestaii a cror soluionare s duc la anularea vreunei proceduri de achiziie derulat de ctre Compartimentul Achizitii Lucrri si Servicii .
- Actualizarea Regulamentului de Organizare i Funcionare a Administraiei Bazinale de Ap Criuri în urma modificrii structurii organizatorice, a completrii sau modificrilor legislative aprute i transmis spre aprobare la ANAR. Aceste
6
modificri ale structurii organizatorice s-au efectuat conform Organigramei cadru ABA-uri i a Organigramei cadru SGA-uri, aprobate de ctre conducerea ANAR. - Întocmirea, actualizarea organigramelor i statelor de funcii conform modificrilor efectuate în structur, a organigramelor cadru aprobate la nivel ANAR i a propunerilor structurilor de specialitate aprobate de conducerea ABA Criuri i înaintarea acestora spre aprobare la ANAR. - Implementarea la nivelul ABA Criuri a PL 58-Evaluarea performanelor profesionale ale angajailor Administraiei Naionale "Apele Române" ABA Criuri (întocmirea documentelor în vederea demarrii procedurii, informarea, consilierea efilor structurilor ABA Criuri privind întocmirea documentelor, termene, etc). - Implemenatrea la nivelul Administraiei Bazinale de Ap Criuri, în scopul aplicrii în mod unitar a activitii specifice de resurse umane, a urmtoarelor proceduri de lucru: PL 60-Organizarea i desfurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual din cadrul Administraiei Naionale "Apele Române", PL 59-Promovarea personalului contractual din cadrul Administraiei Naionale "Apele Române" actualizat, implementarea procedurii PL 63-Procedura de lucru privind ocuparea prin transfer a posturilor vacante din ANAR i între ANAR i alte instituii publice. - Monitorizarea activitii privind aplicarea msurilor de minimizare a riscurilor prevzute în Registrul riscurilor actualizat conform modificrilor procedurilor, legislaiei în domeniu. - Informarea compartimentului RU-Administrativ din cadrul SGA Bihor privind aplicarea i respectarea prevederilor legale, procedurilor interne, dispoziiilor ANAR privind activitatea de resurse umane (întocmire adrese, note interne comunicate pe email i fax, îndrumare). - Asigurarea secretariatului Comitetului de Direcie al Administraiei Bazinale de Ap Criuri (întocmire ordine de zi, comunicare membrilor, redactarea procesului verbal i a hotrârilor comitetului de Direcie, comunicarea i informarea membrilor i activitilor interesate. - Organizarea de concursuri i participarea salariailor din cadrul Serviciului Resurse Umane în calitate de secretar sau membru în comisia de concurs i comisia de soluionare a contestaiilor pentru derularea procedurilor de ocupare a posturilor vacante corespunztoare funciilor contractuale de execuie sau conducere de la nivelul sediului Administraiei Bazinale de Ap Criuri i a subunitilor acesteia în urma crora au fost încheiate 54 de contracte individuale de munc în anul 2019. - Organizarea de promovri în grade/trepte i pe nivel de studii a personalului , gradaii i participarea salariailor din cadrul Serviciului Resurse Umane în calitate de secretar în comisia de promovare pentru derularea procedurilor de promovare pe grade/trepte, nivel de studii a salariailor pe funciile contractuale de execuie sau conducere de la nivelul sediului Administraiei Bazinale de Ap Criuri i a subunitilor acesteia. - Întocmirea, comunicarea conform procedurilor interne i a legislaiei a actelor privind încetarea contractelor individuale de munc a salariailor. - Întocmirea dosarelor de pensionare pentru perosnalul care a îndeplinit condiiile de pensionare. - Gestionarea activitii privind formarea, perfecionarea personalului conform programului de formare profesional aprobat în 2019. - Programele de formare i perfecionare profesional implementate în anul 2019 au avut urmtoarele tematici:
7
- Aspecte practice ale implementrii strategiei economico-financiare la nivelul ANAR; Comunicare , interpretare i comportament nonverbal; Dezvoltarea capacitii de administrarwe/gestionare a proteciei informaiilor clasificate; comunicare i leadership; tehnici utilizate în auditarea sistemului contabil; Dezvoltare web folosind ArcGIS API pentru Javs Script; Nouti legislative i proceduri în domeniul Achiziiilor publice, Practica achiziiilor publice, curs în domeniul cadastrul apelor i patrimoniu, Managementul informaiilor clasificate, curs managementul apelor, curs identificarea larvelor de diptere, ecologie i prezent, curs standarde de caliatate Tranzitia de la OHSAS 18001 la ISO 45001, curs perfecionare profesional electricieni, mecanici, mainist la maini pentru terasamente, agent hidrotehnic, muncitor hidrometru, lacatui mecanici, oferi autoturisme, camioane, LEA, macaragiu i automacaragiu, zidar-pietrar, zugrav, tâmplar, curs pentru obtinere atestat marfa, curs în domeniul hidrologiei « prelucrarea datelor geodezice prin utilizarea tehnologiei moderne, curs cadru tehnic PSI. - La programele de formare i perfecionare profesional extern, derulate în perioada ianuarie 2019-decembrie 2019, au participat un numr de 153 de angajai din cadrul ABA Criuri din care TESA 75 i Muncitori 78 salariai. - Documentarea, pregtirea i tehnoredactarea rspunsurilor la adresele primite de la structurile din cadrul sediului ABA Criuri, unitile din subordinea ABA Criuri, Sindicat, cu privire la probleme specifice de resurse umane, inclusiv partea de pregtire profesional, precum i a rspunsurilor la adresele primite de la instituiile aflate în coordonarea i/sau sub autoritarea Autoritii publice centrale i teri. - Verificarea solicitrilor referitoare la modificri de personal, structuri de personal, organigrame i state de funcii, primite de la subuniti i compartimente i elaborarea rspunsurilor, punctelor de vedere, precum i centralizarea i verificarea lunar a rapoartelor referitoare la activitatea de resurse umane a unitilor din subordinea Administraiei Bazinale de Ap Criuri (machetele lunare de raportare), monitorizare cheltuieli de personal, situaie privind structura organizatoric i de personal. - Activiti curente specifice domeniului resurse umane conform ROF aprobat (gestionare contracte individuale de munc, dosare de personal, înregistrri în registrul general de eviden a salariailor - REVISAL, integrarea noilor angajai, încheierea, modificarea i încetarea contractelor individuale de munc, evidena concediilor de odihn, avizarea foilor colective de prezen, informarea biroului Financiar privind modificarile intervenite în structura de personal, arhivarea documentelor, întocmirea dosarelor de pensionare, intocmire situaii statistice privind structura, personalul i raportarea la INS, ANAR, Minister, verificarea documentelor de arhiva conform procedurii, îndrumare responsabil cu privire la implementarea procedurii de arhivare a documentelor constituite de ctre compartimente i depuse în arhiva unitii, pariciparea la întocmirea BVC privind cheltuielile de personal conform statului de personal aprobat, întocmire acte adioionale la contractele individuale de munc privind majorarea salariilor de baz ale salariailor începând cu 1 ianuarie, 2020, acte adiionale pentru personalul care a efectuat cursuri de formare profesional pltite de unitate, acte adiionale la contractele individuale de munc în funcie de modificarea elementelor din contractele individuale de munc (salar, sporuri, loc de munc, funcie, etc ) pentru salariaii ABA Criuri, întocmire decizii privind personalul, în baza referatelor aprobate, etc). - Activiti de întocmire situaii la nivel ABA Criuri i raportare statistic referitoare la categoriile i numrul de personal, precum i a datelor privind cheltuielile de personal aferente acestora. - La nivel ABA Criuri s-au înregistrat în registrul de eviden al petiiilor un numr de 27 de petiii, din care s-a rspuns la 27 i au fost clasate i arhivate în procent de 100% .
8
RAPORT 2019 | ABA CRIURI
Conform adresei ANAR pe lâng activitile specifice de resurse umane avem suplimentar activitatea privind funcia de coordonator de integritate.
Numr mediu organigram pe subunitati la 31.12.2019
ABA CRISURI Sediu Statii Hidrologice SGA BIHOR SHI CRIS ALB
586 188 92 212 94
32%
16%
36%
16%
Series1 Series2
Întocmirea realizrilor lunare aferente listelor de surse proprii precum i liste de la bugetul de stat i
credite nerambursabile BDCE, la urmtoarele obiective de Investiii , pe surse de finanare :
A. Surse Proprii ANAR :
2. Amenajare Valea Calata, judet Cluj- Realizat 99,29 %
3.Lucrri pentru înlturarea efectelor calamitilor naturale produse in b.h. Crisul Negru, jud. Bh- 90,29%
4. Reabilitare i punere în siguran lucrri Valea Izvor, jud. Bihor- 86,51%
5.Amenajare Râu Cri Repede, judetul Bihor – Realizat 5,44 %
6. Amenajare Valea Nimieti, jud. Bihor – Realizat 58,39 %
7.Sediu sistem de gospodrire a apelor - Realizat 99,98 %
8.Alimentare cu energie electric Mociar – Realizat 99,51 %
9.Alimentare cu energie electric Cheresig – Realizat 99,95 %
10. Lucrri pentru înlturarea efectelor calamitilor produse in perioada iunie-iulie 1997 in BH Barcau, judet Bihor si Salaj –
87,66%
1. Acumularea Mihileni pe râul Criul Alb,jud. Hunedoara – Realizat 90%
2. Lucrri pt. inlturarea efectelor calamitilor naturale produse in b.h. Crisul Negru, jud. Bh–Realizat 100 %
3. Reabilitare i punere în siguran lucrri Valea Izvor, jud. Bihor - Realizat 100 %
4. Amenajare Valea Nimieti, jud. Bihor- Realizat 100 %
5. Amenajare Valea Mare la Târnova, jud. Arad- Realizat 100 %
6.Amenajare Valea Hlmgel, jud.Arad- Realizat 95%
7. Regularizare râul Criul Negru la Fini, judetul Bihor - Realizat 100 %
C. Credite rambursabile BDCE
La aceste obiective de investiii, s-a realizat i urmrirea derulrii execuiei, s-au întocmit Procese Verbale de recepie
calitativ si cantitativ, precum i urmrirea contractelor i adiionarea alocaiilor pe an .
S-au intocmit Propunerile pentru Listele anuale de cheltuieli de capital pentru obiectivele de investiii
la care se acord credite de la bugetul de Stat, precum i credite B.D.C.E pentru anul 2020;
S-au centralizat propunerile aferent Listei anulale de investiii la care se acord surse financiare din
surse proprii ANAR, precum i de la Bugetul de Stat i s-au înaintat spre aprobare la ANAR Bucureti;
11
RAPORT 2019 | ABA CRIURI
S-au efectuat recepii la obiectivele din cadrul Listelor de Surse Proprii repartizate pentru ABA Criuri,
care au fost finalizate în anul 2018 ;
1. Acumularea Mihileni pe râul Criul Alb,jud. Hunedoara – Canalizare Poienia I si II
2. Lucrri pentru înlturarea efectelor calamitilor naturale produse în b.h. Crisul Negru, jud. Bh- Obiect Reabilitare Baraj
Taut; Ob. Regularizare V. Soimus
3. Amenajare Râu Cri Repede, judetul Bihor – Ob. Mal stang Cri Repede
4. Lucrri pentru înlturarea calamitilor naturale produse în b.h. Crisul Alb în perioada 30.07-31.07.2018, judetul
Hunedoara
S-au centralizat toate datele in vederea elaborrii Devizelor Generale reactualizate, pentru obiectivele
de investiii la care se acord credite de la bugetul de stat si BDCE;
S-au întocmit Devize Generale la toate obiectivele de investiii la care se acord credite de la bugetul de
stat si BDCE;
S-au început lucrrile de execuie precum i urmrirea la obiectivul de investiii în continuare:
Acumulare Lesu, judet BH;
S-au fcut demersurile pentru atribuirea contractelor de execuie i proiectare , la obiectivul de investiie : Amenajare Valea
Bradului, judet Hunedoara.
PROGRAMUL DE GOSPODRIREA APELOR
În Programul de gospodrire a apelor au fost cuprinse activitile i serviciile de specialitate din cadrul Administratiei Bazinale de Ap Criuri precum i cele privind lucrrile de exploatare, întreinere, reparaii curente la lucrrile din administrare proprie i întreinerea cursurilor de ap codificate neamenajate.
În cadrul activitii de exploatare s-au întocmit fie tehnice pentru fiecare obiectiv cuprinzând cheltuielile material i cheltuieli cu munca vie aferente operaiunilor necesare.
În cadrul activitii de întreinere, s-au prevzut lucrri pentru meninerea la parametrii de bun funcionare a lucrrilor din administrare proprie, atât a lucrrilor hidrotehnice cât i a construciilor hidro – hidrogeologice, precum i a construciilor reprezentând sedii de sisteme hidrotehnice, de formaii, cantoane de exploatare, ateliere, magazii pentru stocul de aprare, etc.
La activitatea de reparaii curente au fost prevzute lucrri pentru aducerea la parametrii de funcionare normal a lucrrilor hidrotehnice din administrare afectate sau deteriorate. Documentaiile tehnice au fost întocmite de ctre personalul propriu pentru lucrri de reparaii si întreinere.
La capitolul IICA au fost cuprinse lucrri de întreinere, igienizari i decolmatri pe cursuri de ap codificate precum i curiri de poduri, tieri de vegetaie, igienizarea albiilor.
Prezentarea tabelar a volumelor de lucrri programate i realizrile în anul 2019
12
Lucrri piatr i anrocamente
Regularizri i reprofilri albii
Consolidri vegetative
Exemple de lucrari realizate cu personal propriu in anul 2019:
Reparatii capitale la barajul Botean I - Lucrri beton=72 mc.
Refacere descrctor de ape mari la barajul Fegernic - Lucrri beton=50 mc.
Consolidare de mal din anrocamente pe r. Crisul Alb la Blajeni – Lucrri piatr=221 mc.
Reabilitare staie hidrometric Valea Morii pe v. Santu Gabioane=72 mc Lucrri beton=40 mc.
Decolmatare v. Criul Bia in localitile Nucet i tei L = 4,8 km V terasamente = 22 900 mc.
Decolmatare v. Cheche in localitile Sceni i Tnad L = 15,5 km V teasamente = 22 700 mc.
U.C.C. I SIGURANA CONSTRUCIILOR HIDROTEHNICE
Programele legate de UCC i siguran a construciilor hidrotehnice au drept obiect de activitate coordonarea activitii de urmrire a comportrii în timp a construciilor hidrotehnice aflate în administrare.
Cadrul legislativ pentru sigurana lacurilor de acumulare i a iazurilor piscicole este Legea nr. 466/2001 (Legea Siguranei barajelor), precum si Normele tehnice NTLH -021.
13
RAPORT 2019 | ABA CRIURI
Conform Legii nr. 466/2001 i a Normelor Tehnice NTLH -021, toate barajele sunt împrite în 4 categorii de importan depinzând de riscul asociat barajelor (Rb):
Rb (riscul asociat barajului) Categoria de importan 0.5 - 1 Importan excepional (A) 0.25- 0.5 Importan deosebit (B) 0.1 - 0.25 normal (C) < 0.1 mic (D)
Patrimoniul A.B.A. Criuri dup preluarea barajelor de la ANIF include 81 baraje încadrate în categoriile de importan B, C i D având ca folosine principale, aprarea împotriva inundaiilor i asigurarea resurselor de ap din care:
4 sunt baraje din categoria de importan B, care sunt considerate de importan major;
77 sunt baraje încadrate în categoriile de importan C i D, din care permanente 25 i nepermanente 52.
Activitatea UCC SCH din cadrul biroului EL – UCC SCH, în anul 2019, poate fi structurat pe urmtoarele programe principale:
a). Întocmirea Raportului privind activitatea de urmrire a comportrii construciilor din administrarea A.B.A.Criuri în anul 2019;
b). Întocmirea unui numar de 3 Rapoarte de sintez UCC pentru barajele din administrare;
c). Elaborarea de studii topogeodezice la un numar de 2 acumulri i 2 msurtori topogeodezice pentru 1 baraj din categoria B care aparine A.B.A. Criuri;
d). Avizarea i emiterea de autorizaii sau acorduri de funcionare în siguran în cadrul Comisiilor teritoriale de evaluare a strii de siguran a barajelor încadrate în categoriile de importan C i D pentru un numr total de 13 baraje din spatiul hidrografic Criuri, din care 3 aparin altor deintori;
e). Controale la lucrrile din administrare pe linie de urmrire a comportrii în timp a construciilor i strii tehnice;
f). Verificarea a 420 obiective cadastrale în teritoriu din administrarea proprie i introducerea de date în WIMS;
g). Urmrirea evoluiei infiltraiilor de la barajul Leu i Suplacu de Barcu în timpul viiturilor tranzitate pe parcursul anului 2019;
h). Introducerea datelor transmise de la AMC –uri pentru cele 4 rapoarte de sinteza i analiza acestora;
i). Urmrirea execuiei lucrrii de Punere în siguran a barajului Leu din jud. Bihor.
PROGRAMUL DE EXPLOATARE A LACURILOR DE ACUMULARE
a. S-a urmrit exploatarea coordonat a lacurilor de acumulare;
b. Au fost întocmite i transmise raportrile lunare privind realizarea programului de exploatare la principalele lacuri de acumulare din spaiul hidrografic Criuri;
c. S-au întocmit i transmis propuneri lunare de program de exploatare;
d. A fost întocmit Raportul anual privind exploatarea lacurilor de acumulare Drgan, Luga i Tileagd.
În funcie de corespondena repartizat, privind solicitrile de la diferite ministere, instituii, autoriti locale, s-au întocmit adrese de rspuns legate de tematica de exploatare a lacurilor de acumulare.
14
4 regulament exploatare noi
Altele
1. S-au redactat i transmis ctre Prefectura Bihor i Prefectura Arad raportri lunare i semestriale privind îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare în anul 2019.
2. A fost întocmit Programul de lucru pe timp friguros 2019-2020.
3. S-a participat la controalele periodice ale lucrrilor de aprare împotriva inundaiilor.
4. S-a contribuit la realizarea Planului de Management al Riscului la Inundaii.
5. Au fost întocmite 111 rspunsuri la adresele de la diferite instituii, persoane fizice, etc.
BIROU DISPECERAT
- Colectarea (recepionarea) datelor de gospodrire a apelor de la:
o 88 staii hidrometrice
o 14 staii meteorologice
o 20 posturi pluviometrice
o 25 staii hidrogeologice;
- Transmiterea de telegrame, informri, avertizri, prognoze i rapoarte operative ctre Conducerea ABA Criuri, Dispeceratul Administraiei Naionale „Apele Române”, Ministerul Mediului, Apelor i Pdurilor, 6 Inspectorate Judeene pentru Situaii de Urgen (Bihor, Arad, Hunedoara, Cluj, Slaj i Satu Mare), 6 Instituii ale Prefectului (Bihor, Arad, Hunedoara, Cluj, Slaj
15
RAPORT 2019 | ABA CRIURI
i Satu Mare), 6 Sisteme de Gospodrire a Apelor (Bihor, Arad, Hunedoara, Cluj, Slaj i Satu Mare), Hidroelectrica SA, ANIF – Filiala Teritorial de IF Bihor, Administraiile de Ap Gyula i Debrecen (Ungaria), cât i la primriile oraelor i comunelor aferente bazinului Criuri, în situaii deosebite;
În decursul anului 2019 au fost transmise ctre toate structurile implicate în domeniul situaiilor de urgen 322 de avertizri i atenionri de fenomene hidrometeorologice periculoase, 74 avertizri hidrologice, 26 informri meteorologice, 199 de informri de depiri ale cotelor de aprare i 92 de informri de depire ale pragurilor de precipitaii.
- Elaborarea i transmisia zilnic de telegrame (5) hidro-meteorologice la Administraia de Ap Gyula;
- Transmisii i recepii de faxuri i e-mail-uri;
- Cunoaterea i respectarea riguroas a instruciunilor privind avertizrile hidro–meteorologice i polurilor accidentale;
- Cunoaterea modului de aciune i urmrirea cu responsabilitate a bilanului hidrologic pe râuri în perioadele de ape mici (secet + fenomene de înghe);
- Valorificarea eficient a informaiilor de gospodrire a apelor i luarea celor mai bune decizii;
- Responsabilitate maxim în funcionarea aparaturii din dotare, inclusiv a sistemului automat;
- Analiza detaliat a fluxurilor informaionale de date de gospodrire a apelor;
- Optimizarea fluxurilor informaionale de gospodrire a apelor;
- Elaborarea i reactualizarea continu a cheilor limnimetrice tabelare aferente staiilor hidrometrice din administrarea ABA Criuri;
- Actualizarea întregii documentaii de flux informaional i baze de date;
- Actualizarea continu a aplicaiei „Dispecer Ape”.
- Validarea lunar a Proceselor Verbale cu Hidroelectrica SA i IDRORADEA privind volumele uzinate.
SECURITATE I SNTATE ÎN MUNC I PSI
Activitatea de securitate i sntate în munc, este organizat i se desfoar în baza legislaiei în domeniu : Legea 319/2006 -Legea securitii i sntii în munc, HG 1425/2006- Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006, HG 955/2010- pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006, HG 355/2007- privind supravegherea sntii lucrtorilor, HG 1169/2011 pentru modificarea i completarea HG355/2010. Pe linie de securitate si sanatate in munca s-a urmarit permanent realizarea masurilor stabilite
In conformitate cu legislaia in vigoare, tematica si msurile cuprinse in programele aprobate de conducerea unitii, in anu l 2019 au fost realizate urmatoarele activiti
- reactualizarea atribuiilor compartimentului SSM - intocmirea, aprobarea si derularea Planului de Prevenire si protectie
2019;
- elaborarea de instruciuni proprii pe meserii si locuri de munc si s-au completat cele existente, inând seama de particularitile activitilor. Aceste instruciuni au constituit material de baz in ceea ce privste intocmirea tematicilor de instruire pe linie de securitate i sntate în munc;
16
- Elaborarea de instruciuni proprii pentru PSI;
- Definitivarea Planului de intervenie în caz de incediu, vizat de ISU ,pentru sediul ABA Criuri i sediul SGA Bihor;
- elaborarea seturilor de documentaii , de evaluare a riscurilor profesionale pentru toate locurile de munc si meseriile existente la ABA Crisuri precum si evaluarea unor riscuri profesionale care afecteaz mai multe categorii de salariai;
- elaborarea planului de recomandri pentru îmbuntirea activitii de SSM i SU la ABA Crisuri, fcut in urma auditului intern, de catre auditor in domeniul calitatii si specialistul SSM, în perioada lunii mai 2019.
- reactualizarea contractului privind supravegherea staii de sntate a angajailor prin serviciul de Medicina Muncii, la SC Gecoprosana SRL ;
- actualizarea datelor privind Comitetul de Securitate i Sntate în Munc din cadrul ABA Criuri - efectuarea instruirii introductiv generale pentru angajaii noi, instruiri pentru efii de compartimente/birouri; - Selaborarea de tematici pentru verificarea cunostinelor în ceea ce privete legislaia de securitatea muncii, aprarea împotriva
incendiilor si apararea civil; - În anul 2019 au fost achizitionate mijloace de prim intervenie si verificate ( stingatoare de incendiu ) , truse medicale de
prim ajutor si echipamente individuale de protecie pentru personalul muncitor; - achiziionarea polielor de asigurare în caz de accident de munc, pentru toi angajaii ABA Criuri, conform Legii 53/2015 i
CCM, n vigoare.
Toate aciunile întreprinse privind promovarea îmbuntirii securitii i sntii în munc a lucrtorilor i toate msurile de prevenire s protectîe au drept scop prevenirea riscurilor profesionale, protecia sntii i securitatea lucrtorilor, eliminarea factorilor de risc i accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrat potrivit legii, instruirea lucrtorilor i a reprezentanilor lor. Ele au caracter permanent i vor fi monitorizate i in anul 2020.
COMPARTIMENTUL SITUAII DE URGEN, INUNDAII, SECETE , POLURI
1. Îndrumarea tehnic i controlul asupra organizrii i desfurrii activitilor de aprare împotriva inundaiilor din Bazinul hidrografic Criuri.
2. Asigurarea existenei unui stoc minim de materiale i mijloace de aprare i propunerea actualizrii acestuia dup fiecare viitur în conformitate cu Ordinul MAP i MAI nr. 459/78/2019.
3. Întocmirea Rapoartelor Operative i a Rapoartelor de Sintez, în caz de producere de pagube. - au fost întocmite 19 Rapoarte Operative i 4 Rapoarte de Sintez.
4. Verificarea rapoartelor informative de la S.G.A.-uri i primrii. - au fost verificate i centralizate 45 rapoarte operative de la primrii, 10 rapoarte operative SGA Arad, 4 rapoarte
operative SGA Slaj, 8 rapoarte operative SGA Hunedoara, 3 rapoarte operativ SGA Cluj cu situaia interveniilor i 45 procese verbale privind constatarea si evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase de la Instituia Prefectului – Judeul Bihor.
5. Realizarea activitilor operative de aprare împotriva inundaiilor la nivel bazinal i pstrarea evidenei obiectivelor inundabile.
- Pe perioada derulrii evenimentelor hidrometeorologice periculoase din perioada mai-august 2019, construciile hidrotehnice cu rol de aprare împotriva inundaiilor din administrare au fost supravegheate continuu, pentru asigurarea funcionrii acestora în condiii de siguran. Au fost centralizate pagube în valoare de peste 36,5 mil. lei, în 36 de UAT-uri cu 129 de localiti aferente.
6. În perioada de ape mari i dup inundaii, s-a meninut legtura permanent cu dispeceratele Sistemelor de Gospodrire a Apelor, informarea asupra evoluiei fenomenelor, asupra situaiei lucrrilor hidrotehnice, controlul operativ al datelor i compararea lor cu prevederile Planului bazinal de aprare.
17
RAPORT 2019 | ABA CRIURI
7. A fost verificat respectarea schimbului de date zilnice, în flux excepional, cu Administraia de Ap Gyula (Ungaria), conform regulamentelor de schimb de date meteorologice i hidrologice.
8. Au fost fcute informri, conform metodologiei stabilite de AN ”Apele Române”, pe timpul apelor mari i a gheurilor, asupra fenomenelor hidrometeorologice din bazin, a evoluiei acestora, asupra msurilor de avertizare, asisten tehnic i aprare realizate i a rezultatelor obinute.
9. În perioada martie-aprilie 2019 a fost organizat la nivel judeean aciunea de verificare a modului de salubrizare a cursurilor de ap i realizarea i întreinerea anurilor i rigolelor în localiti, pentru asigurarea seciunilor de scurgere a apelor mari.
- Au fost verificate 39 de cursuri de ap i 54 de localiti aferente pe raza Judeului Bihor, împreun cu reprezentai ai Instituiei Prefectului, Inspectoratului pentri Situaii de Urgen, Sistemului de Gospodrire a Apelor, Grzii de Mediu i Grzii Forestiere, fiind trasat un plan de 27 de msuri pentru remedierea deficienelor în cadrul unui Proces Verbal.
10. În luna iulie 2019 a fost organizat exerciiului de simulare a producerii de inundaii pentru verificarea modului de funcionare a fluxului informaional-decizional pentru gestionarea situaiilor de urgen generate de inundaii în Judeele Cluj i Bihor, cu participarea reprezentanilor Ministerului Apelor i Pdurilor, Administraiei Naionale ”Apele Române”, Instituiilor Prefectului, Inspectoratelor Judeene pentru Situaii de Urgen, Sistemelor de Gospodrire a Apelor i a Primriilor fiind trasat un plan de 3 msuri pentru îmbuntirea gestionrii situaiilor de urgen generate de inundaii în cadrul unui Proces Verbal.
11. În perioada septemrbie – octombrie 2019 a fost organizate verificrile de toamn comune româno-ungare a lucrrilor de aprare împotriva inundaiilor produse de cursuri de ap i ape interne, atât pe teritoriul român, cât i cel ungar, fiind verificate aprox. 20 de diguri de aprare, 8 cantoane, 15 canale de ape interne, prize de ap i 8 staii de pompare, fiind întocmite i dri de seam pentru anul precedent asupra aciunilor de aprare împotriva inundaiilor produse de cursurile de ap i ape interne.
12. Analiza cauzelor calamitilor produse de inundaii i fenomene meteorologice periculoase i raportarea zilnic a acestora, în timpul producerii fenomenelor.
- Au fost întocmite o serie de Procese Verbale de calamiti pentru promovarea în regim de urgen a lucrrilor de refacere a construciilor hidrotehnice grav afectate de viituri.
13. Achiziionarea materialelor i mijloacelor necesare aprrii împotriva inundaiilor. - în cursul anului 2019 au fost achiziionate materiale i mijloace de intervenie pentru completarea stocului de
aprare, dup cum urmeaz:
1. Conduct sau furtun pentru motopompe ml. 704
2. Motopomp cu anexe i 150 ml. conduct sau furtun capacitatea 300 mc./h buc. 1
3. Salopete buc. 245
5. Set mire+plcue hidrometrice buc. 45
14. Reactualizarea permanent a stocului de aprare împotriva inundaiilor din administrarea SGA Bihor, respectiv SHI Criul
Alb. - au fost completate stocurile de aprare din administrarea SGA Bihor i SHI Criul Alb cu materiale i mijloace de
aprare achiziionate în funcie de deficit. 15. Participarea la controalele periodice ale lucrrilor de aprare împotriva inundaiilor.
18
RAPORT 2019 | ABA CRIURI
- în perioada octombrie – noiembrie 2019 au fost organizate pe raza Judeelor Bihor, Arad i Hunedoara aciunile de verificare a strii tehnice i funcionale a construciilor hidrotehnice cu rol de aprare împotriva inundaiilor , cu participarea reprezentanilor Ministerului Apelor i Pdurilor, Administraiei Naionale ”Apele Române”, Administraiei Bazinale de Ap Mure, Instituiilor Prefectului, Inspectoratelor Judeene pentru Situaii de Urgen, Sistemelor de Gospodrire a Apelor i Ageniei Naionale de Îmbuntiri Funciare, fiind verificate aprox. 30 de diguri de aprare, 8 acumulri permanente i nepermanente, 10 lucrri de regularizare a cursurilor de ap, fiind trasat un plan de 20 de msuri.
16. Propuneri pentru îmbuntirea i perfecionarea sistemului informaional operativ de aprare împotriva inundaiilor. 17. Verificarea i îndrumarea unitilor de gospodrire a apelor din subordine pe linie de aprare împotriva inundaiilor. 18. Analiza i evaluarea riscului la inundaii la cele mai mari viituri. 19. Analiza i confirmarea limitelor zonelor de risc la inundaii pe întreg bazinul hidrografic Criuri, pe hrile din Planurile de
Urbanism Generale.- - A fost soluionate aprox. 120 de solicitri de verificare a zonelor inundabile i a zonelor de protecie ale cursurilor
de ap i acumulrilor, din intravilanul i extravilanul localitilor, la diveri beneficiari.
SIMA
• meninerea i îmbuntirea continu a Sistemului Integrat de Management(SIM) , certificat de ctre Societatea Român pentru Asigurarea Calitii, la nivelul întregii organizaii(sediu, SGA i SHI subordonate) conform cerinelor standardelor de calitate : SR EN ISO 9001/2015, mediu: SR EN ISO 14001/ 2015, sntate i securitate ocupaional: SR OHSAS 18001 / 2008;
• dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM ) conform OSGG nr. 600/ 2018 corelat cu cerinele standardului SR EN ISO 31000: 2010 privind managementul riscurilor i implementarea Strategiei Naionale Anticorupie în conformitate cu prevederile HG 583/ 2016 privind aprobarea SNA pe perioada 2016-2020.
În cadrul primului domeniu s-au realizat urmtoarele activiti:
- au fost stabilite obiectivele pentru anul 2019 i s-a analizat stadiul îndeplinirii obiectivelor planificate în anul precedent;
- a avut loc actualizarea documentelor SIM în vigoare specifice fiecrui proces( legislaia aplicabil, lista cu procedurile i instruciunile de lucru, lista cu înregistrarile specifice ) i s-au publicat în reeaua intern;
- au fost publicate i difuzate documentele noi sau actualizate, introduse în Sistemului Integrat de Management de ctre ANAR, fiind comunicate tuturor celor implicai;
- s-au transmis documentele SIM actualizate în format electronic (pe baz de list de difuzare) responsabililor SIM de la SGA/ SHI în vederea actualizrii acestora în reeaua intern proprie;
- s-au realizat instruiri interne având ca tematic modul de aplicare a cerinelor Sistemului Integrat de Management precum i implementarea Sistemului de Control Intern Managerial atât cu personalul compartimentelor cât i cu Responsabilii SIM de la SGA/ SHI i separat cu personalul nou angajat;
- s-a elaborat Programul anual de desfaurare a auditurilor interne în cadrul ABA Criuri (sediu i SGA/SHI i
19
RAPORT 2019 | ABA CRIURI
Planurile de audit aferente i s-a efectuat 1 audit intern la 11 compartimentele din sediu i 1 audit la Sistemeul de Gospodrire al Apelor Bihor la 4 activiti, elaborandu-se 2 rapoarte de audit cu observaii i msuri de îmbuntire;
În cadrul celui de-al doilea domeniu s-au realizat urmtoarele activiti :
- s-a asigurat secretariatul Comisiei de Monitorizare a sistemului de control intern managerial;
-s-a elaborat i urmrit realizarea Programului anual de dezvoltare SCIM ;
- s-a realizat revizia Registrului riscurilor pe activiti atât la nivel de compartimente sediu cât i la nivel de subunitii colaborând cu responsabilii de risc desemnai;
- s-au facut instruiri interne si s-a coordonat procesul de raportare elaborandu-se raportarile specifice la termenele stabilite in OSGG 600/2018: Situaia sintetic a rezultatelor autoevalurii stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial (în urma centralizarii chestionarelor de autoevaluare ) i Situaiile centralizatoare („Informaii generale”) anuale .
COMPARTIMENTULUI JURIDIC
Depunerea actelor procedurale, sustinerea si apararea in fata instantelor judecatoresti interesele
legitime ale ABA Crisuri in aproximativ 110 de dosare, aflate pe rolul diferitelor instante de fond si /
sau de recurs /apel .
Intocmirea de dosare de executare silita in situatia titlurilor executorii detinute de catre unitate.
Tinerea unei corespondente continue cu Birourile Executorilor Judecatoresti in celalalte dosare de
executare ce sunt in derulare si in cele care s-au finalizat prin recuperarea soldurilor, precum
demararea actelor de executare prin Executorul Fiscal propriu
Redactarea, avizarea si transmiterea Somatii de Plata debitorilor institutiei in vederea recuperarii de
creante.
Depunerea declaratiior de creanta si de cereri de inscriere in tablourile de ordine ale creditorilor
pentru agentii economice intrati in procedura insolventei, conform Legii 85 / 2014.
20
RAPORT 2019 | ABA CRIURI
Consilierii juridici au facut parte din Comisiile de cercetare disciplinara in procedurile derulate in
interiorul institutiei
Participarea la realizarea documentatiei pentru atribuirea contractelor de achizitii publice , de
inchiriere perimetre si la elaborarea acestora in conformitate cu legislatia in vigoare .
Asigurarea suportul juridic si participarea la organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a
contractelor de achizitii publice.
Consilierii juridici au facut parte din Comisiile de concurs si contestatii, in cazul procedurilor de
angajare in cadrul unitatii
Intocmirea materialelor documentare sau de analiza necesare conducerii in luarea unor decizii
Avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic in conditiile legii .
Verificarea si avizarea raspunsurilor la solicitarile si petitiile sosite pe adresa institutiei de la diferite
persoane fizice si juridice.
legislative aparute in actele normative specifice.
Avizarea contractelor cu caracter economic si contractele – abonament, specifice activitatii de
gospodarire a apelor .
specialitate din cadrul unitatii .
drepturile si interesele legitime ale acesteia in raporturile cu autoritatile publice, instutiile de orice
natura , precum si cu orice persoane, la cererea sefului ierarhic .
Executarea oricaror alte sarcini repartizate de catre Directorul institutiei, pentru realizarea strategiilor
pe termen scurt ale subscrisei, in conformitate cu domeniul de competenta si in limitele respectarii
temeiului legal.
LABORATOR CALITATEA APELOR
Laboratorul Calitatea Apelor este un compartiment identificat în cadrul Administratiei Bazinale de Apa Criuri, (acronim ABAC), organizat la nivelul bazinului hidrografic Criuri, cu sediul în municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr 35, cod potal 410125, judeul Bihor. Laboratorul ii desfasoara activitatea în sediul Administratiei Bazinale de Apa Criuri Oradea. Laboratorul nu are localuri în alte spaii ale Administratiei Bazinale de Apa Criuri Oradea. Date de contact: tel 0259442033, fax 0259444237, email [email protected]
Laboratorul îi desfoar activitatea în conformitate cu cerinele standardului 17025, “Cerine generale pentru competena laboratoarelor de încercri i etalonri,”, din anul 2007. LCA Oradea a obinut în anul 2019 certificatul de acreditare, pentru al patrulea ciclu de acreditare, conform standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018. Acreditarea, reacreditarea asigur atingerea criteriilor de performan în conformitate cu legislaia în vigoare din domeniul apei.
Prin auditurile interne, desfurate în laborator, sunt furnizate informaii despre sistemul de management, în ceea ce privete conformitatea acestuia cu propriile proceduri i cu cerinele standardului 17025. Sistemul de management documentat i implementat susine i demonstreaz capabilitatea laboratorului de îndeplinire a cerinelor standardului 17025 i recunoterea de ter parte a competenelor, imparialitii i confidenialitii laboratorului.
Laboratorul Calitatea Apelor, prin efectuarea de analize fizico-chimice i biologice, este parte activ în procesul de urmrire a calitii apelor din bazinul hidrografic Criuri. Obiectul de activitate al laboratorului sunt tipurile de ape care fac parte din urmtoarele subsisteme: râuri, lacuri, ape subterane i cel de ape uzate, care cuprinde evacurile directe în emisar ale potenialelor surse de poluare.
LCA particip la scheme de competen interlaboratoare interne sau internaionale pentru testarea eficienei metodelor analitice utilizate la încercri i demonstrarea competenelor tehnice i asigurarea calitii rezultatelor.
Programele de instruire intern i extern derulate la nivelul instituiei sau susinute la nivel extern asigur formarea i creterea competenei personalului de specialitate din LCA.
Analizele efectuate de LCA stau la baza evalurii strii de calitate a apelor din bazinul hidrografic, a întocmirii facturilor de prestri-servicii, ctre beneficiarii contractelor de ap precum i la stabilirea gradului i al impactului asupra calitii apelor date de polurile accidentale.
Anual LCA efectueaz în jur de 27000 de determinri de indicatori pentru cele peste 1800 de probe de ap, prelevate pe cuprinsul întregului bazin ce cuprinde 6 judee.
Este de asemeni partener lucrativ în cadrul Conveniei Româno-Ungare, privitoare la calitatea apelor de frontier, efectuând analize fizico-chimice i biologice cu frecven lunar pe cinci râuri, în seciunile de frontier.
La cerere, pe baza unei comenzi sau în urma încheierii unui contract, laboratorul efectueaz contra cost, analiza probelor de ap de la clieni externi. Cu imparialitate i în condiii de confidenialitate, la cel mai înalt nivel de competen, aceste servicii ctre clieni sunt efectuate în conformitate cu cerinele acestora.
Realizarea Manualului de Operare care sta la baza Programului de activitate a LCA, pentru anul 2019, este prezentat în tabelul de mai jos.
Subsistemul Realizat MO 2019
Indicatori Biologici
foraje 2664 1610 0 - 4274 4270 100.09
uzate 6797 184 0 - 6981 9059 77.06
TOTAL 20634 5351 561 22 26568 28946 91,78
Nerealizarea planului ( 8,22%) aferent determinrilor planificate a se executa în LCA Oradea s-au datorat:
pentru apele de suprafa - condiiilor meteorologice nefavorabile (secet, ape mari, viituri, ochiuri de apa) cazuri în care nu s-au putut preleva.
pentru apele uzate - lipsei activitii agenilor economici, staii monobloc cu pornire automat, opriri ale activitii de mai lung sau scurt durat.
Îndeplinirea Manualului de Operare s-a realizat cu un personal format din 16 de persoane din care 12 persoane cu studii superioare i 4 persoane cu studii medii. Labratorul execut 52 de încercri, din care 38 în regim acreditat. Dotarea laboratorului cuprinde 103 de echipamente din care 40 de aparate de complexitate mare.
Resursele financiare alocate laboratorului pentru anul 2019 cuprind materiale i consumabile specifice: reactivi, gaze speciale, piese de schimb, etc, (493 mii lei) cât i investiii în aparatur (147 mii lei).
MECANISM ECONOMIC I SINTEZE ECONOMICE
• Coordoneaz aplicarea mecanismului economic specific în domeniul de gospodaririi apelor cantitative i calitative a apelor prevazut în O.U.G. 73/2005, aprobat prin Legea 400/2005 prin utilizarea abonamentului cadru de utilizare/exploatare a resurselor de ap, agregate minerale, pe baza de contribuii i a contractului de prestri servicii comune de gospodarire a apelor, pe baz de tarife;
• Aplic sistemul de contribuii, bonificatii, tarife pentru activitile specifice i serviciile comune de gospodrirea apelor, aprobate prin legislaia în vigoare.
• Asigur funcia de unic prestator al serviciilor de gospodrirea a apelor prin valorificarea complex a apelor ca resurs economic având la baza princiipiile: “utilizatorul pltete” i “poluatorul plteste”;
• Îndrum i coordoneaz activitatea în domeniul mecanismului economic, la nivel Administraiei Bazinale de Ap Criuri;
• Asigur datele necesare fundamentarii i elaborarii capitolului venituri din Bugetul de venituri i cheltuieli centralizat la nivelul Administraiei Bazinale de Ap Criuri;
• Urmrete realizarea veniturilor comparative cu prevederile aprobate în Bugetul de venituri i cheltuieli centralizat la nivelul Administraiei Bazinale de Ap Criuri;
23
• Asigur informaii i situaii centralizatoare privind activitile desfaurate, ori de cate ori este necesar, pentru Comitetul Director i ANAR Bucureti;
• Analizeaz i verific elementele ce stau la baza fundamentrii tarifelor pentru serviciile comune de gospodrire a apelor (conf. Legii 400/2005 anexa 4, pct.II) pe baza datelor furnizate de birourile Financiar i Contabilitate, fundamenteaz i negociaz tarife pentru serviciile de gospodrirea apelor necesare încheierii contractelor de servicii comune de gospodrirea apelor;
• Preluarea i introducerea în baza de date a necesarelor comunicate de serviciul G.M.P.R.A (volume de ap, cantitti substane poluante) în vederea emiterii abonamentelor de utilizare/exploatare.
• Întocmete proiectele de contracte i acte adiionale pentru servicii comune de gospodrirea apelor;
• Emiterea i urmarirea derularii abonamentelor cu beneficiarii de utilizare/exploatare a resurselor de Ap i agregate minerale în baza actelor de reglementare emise de Biroul Avize i Autorizaii i a cerinelor de Ap ale beneficiarilor cât i analiza i verificarea abonamentelor la nivelul Administratiei Bazinale de Ap Criuri;
• Emiterea i urmrirea derularii contractelor de servicii comune de gospodrire a apelor în baza solicitrilor beneficiarilor (contracte analize chimice la terti, contracte pentru valorificarea covorului vegetal);
• Întocmirea, urmrirea i centralizarea contractelor conform Ordinului 1529/2017 privind aprobarea instruciunilor pentru organizarea i desfurarea licitaiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate public a statului, aflate în administrarea AN “Apele Romane” a contractului cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea public a statului i în administrarea A.N. “Apele Romane” precum i a listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere i durata închirierii i a Ordinului 1093/2017 privind aprobarea metodologiei pentru închirierea lacurilor de acumulare aflate în administrarea A.N. “Apele Romane”, în care se poate practica i activitatea de piscicultur.
• Emite actele adiionale pentru reactualizare chirii i garanii de bun execuie la contractele de închiriere a bunurilor propietatea public a statului aflate în administrarea A.N. Apele Romane – conform H.G.632/2005, aplicând Ordinul M.M.D.D. nr.1529/2017 i Ordinul M.M.D.D. nr. 1093/2017.
• Întocmete i transmite trimestrial catre ANAR Bucureti situaia garaniilor de bun execuie pentru contractele de închiriere a bunurilor proprietatea public a statului aflate în administrarea A.N.”Apele Romane”, la nivelul ABA Criuri.
• Întocmirea i emiterea facturilor ctre beneficiarii abonamentelor de utilizare/exploatare a resurselor de ap, agregatelor minerale în baza proceselor-verbale lunare întocmite de serviciul G.M.P.R.A, S.G.A Bihor i S.H.I Chiineu Cri.
• Întocmirea i emiterea facturilor aferente proceselor verbale de penaliti emise de serviciul G.M.P.R.A;
• Întocmirea i emiterea facturilor câtre beneficiarii contractelor de servicii comune de gospodrire a apelor;
• Întocmirea i emiterea facturilor ctre beneficiarii contractelor de închiriere a bunurilor din patrimoniul propriu i public;
• Întocmirea i emiterea facturilor ctre beneficiarii actelor de reglementare privind gospodrirea apelor i pentru studii hidrologice, acte emise de birourile Avize – Autorizatii i Hidrologie;
• Întocmirea i emiterea facturilor ctre beneficiarii care achiziioneaz caiete de sarcini la licitaii.
24
RAPORT 2019 | ABA CRIURI
• Calcularea i facturarea dobânzilor i penalitatilor de întarziere la plat, în baza datelor furnizate de Birourile Financiar i Contabilitate;
• Urmrirea încasrilor facturilor emise de Mecanismul Economic, în colaborare cu Biroul Financiar i Biroul Contabilitate;
• Verific i analizeaz lunar situaiile contractat/facturat/încasat la nivelul A.B.A CRIURI.
• Notificarea beneficiarilor cu restane la plat, în colaborare cu Biroul Juridic i Contencios, în baza fiei de client, emis de Birourile Financiar i Contabilitate;
• Analizeaza obiectiunile, divergentele si litigiile Aprute în derularea abonamentelor si contractelor de servicii comune, prin organizarea de sedinte de conciliere la nivelul Administratiei Bazinale de Ap Criuri, împreun cu Biroul Juridic i Contencios;
• Propune i pune la dispoziia Biroului Juridic i Contencios datele i actele necesare în vederea acionrii în judecat a utilizatorilor care încalc legislaia în vigoare.
Propune i pune la dispozitia Biroului Juridic i Contencios i Executorului Fiscal toate datele i actele necesare în vederea încasrii creanelor pentru rscumprarea acestora conform prevederilor legale;
• Asigurarea comunicarii externe cu beneficiarii i identificarea gradului de satisfacere a cerintelor beneficiarilor prin solicitarea completarii Chestionarului de satisfacie a clientului, document identificat în cadrul Sistemului Integrat de Management, ca dat de intrare obligatorie în analiza de management efectuat de Managementul de vârf al Administraiei Naionale „Apele Române”;
• Întocmirea i transmiterea situaiilor solicitate de Administraia Naional „Apele Române” privind activitatea de contractare- facturare-încasare, atât pentru activiti specifice, cât i pentru alte activiti (raportare cantitativ i valoric a veniturilor) lunar;
• Prezint i susine actele i datele cerute de comisiile de control din partea diverselor organisme ale statului sau a forurilor superioare;
• Asigur fluxul informaional în domeniul activitii de mecanism economic pentru întreg bazinul hidrografic Criuri, preleveaz informaiile cu privire la activitatea de contractare, facturare i încasare, pune la dispoziia compartimentelor cu care colaboreaz informaiile solicitate.
Situaia facturat/încasat an 2019
A.CONTR. PT. UTIL. RES. APA 4,554.00 4,549.00 50.22
25
C.CONTR. PT. POTENT. ASIG. 3.00 3.00 0.03
D.CONTR. PT. EXPL. NISIP PIETRIS 39.00 48.00 0.53
E.SERVICII COMUNE DE G.A. etc. 3,290.00 3,304.00 36.47
INCASAT/FACTURAT (%)
100,45%
Volume CRIURI
10%
26
Prevederi BVC/Încasri
2018
2019
BALAST-mc AP-mii mc
8400
8600
8800
9000
9200
9400
9600
9800
10000
10200
10400
Prevederi BVC Incasat cu TVA
28
pentru anii 2018-2019
2018-2019 Valoarea contractat aferent anilor
2018-2019 (mii lei cu TVA)
2018 704 9.403.567
2019 753 10.062.698
29
SGA BIHOR
SGA Bihor o subunitate teritorial a Administraiei Bazinale de Ap Criuri are ca scop administrarea bazinului Criuri din judeul Bihor i capetele de bazin din judeele Satu Mare, Cluj i Slaj.
Infrastructura Sistemului de Gospodrire a Apelor Criuri se compune în principal din:
Acumulri permanente; Acumulri nepermanente; Priza de Ap; Lucrri de îndiguire i regularizare; Noduri hidrotehnice.
Coordoneaz activitile tehnice, funcionale i administrative ale Sistemului de Gospodrire a Apelor, este organizat in activiti distincte, dup cum urmeaz:
Administreaz o suprafaa totala de 10203 km² i este împrit în sisteme hidrotehnice:
9000000
9100000
9200000
9300000
9400000
9500000
9600000
9700000
9800000
9900000
10000000
10100000
10062698 Valoarea contractata aferent anilor 2018/2019 mii lei cu TVA
2018
2019
30
Sistem Hidrotehnic Barcu Sistem Hidrotehnic Criul Repede Sistem Hidrotehnic Criul Negru Sistem Hidrotehnic Canal Colector Criul Negru Sistem Hidrotehnic Ier
Sistemul de Gospodrire a Apelor Bihor, are în subordine Sisteme Hidrotehnice, care au la rândul lor în subordine formaii de lucru, astfel:
1. SISTEMUL HIDROTEHNIC Barcu cu sediul în Marghita, str. I.L.Caragiale nr. 29/A are în subordine urmatoarele formaii de lucru:
- FORMAIA NUFALU - str. Ady Endre, nr. 1/A;
- FORMAIA MARGHITA - str. I.L.Caragiale, nr. 29/A;
- FORMAIA SÂNIOB - nr. 264, jud Bihor.
- FORMAIA SUPLACU DE BARCU- Suplacu de Barcu;
2. SISTEMUL HIDROTEHNIC Criul Repede, cu sediul în Oradea, str. Atelierelor nr. 6, are în subordine urmatoarele formaii de lucru:
- FORMAIA HUEDIN - str. Criului nr.12; - FORMAIA BARAJ LEU - com. Bulz, Baraj Leu; - FORMAIA ORADEA - str. Atelierelor nr. 6-8; - FORMAIA PRIZA DE AP - Calea Borului nr.11; - FORMAIA ALED - Str. Horea nr.18/B;
3. SISTEMUL HIDROTEHNIC Criul Negru, cu sediul în Tinca, str. Dumbravei nr. 13 are în subordine urmatoarele formaii de lucru:
- FORMAIA BEIU - str. Criului nr. 31;
- FORMAIA HOLOD - Loc. Sâmbta nr. 2;
- FORMAIA TINCA - str. Dumbravei nr. 13;
- FORMAIA TEI
4. SISTEM HIDROTEHNIC Canal Colector Criul Negru cu sediul în Salonta str. Ghestului nr. 3 are în subordine urmatoarele formaii de lucru:
- FORMAIA TMADA - canton Zerind;
- FORMAIA TRIAN - canton Tarian nr. 605;
5. SISTEMUL HIDROTEHNIC IER cu sediul in Scuieni str. Petofi Sandor nr. 31, are în subordine urmatoarele formaii de lucru:
- FORMAIA SCUIENI - str.Petfi Sándor nr. 31;
- FORMAIA PARHIDA - Canton Parhida;
CONDUCEREA SGA BIHOR
Asigur baza materiala necesar desfurrii activitii de gospodarire a apelor, a proceselor de producie, de investiii sau asisten tehnic, conform programelor de activitate i în limita potenialului economic i financiar al subunitii;
Urmrete respectarea planurilor de gospodrirea apelor i dispune luarea msurilor optime care se impun pentru realizarea acestora;
Constat i verific permanent aplicarea normelor i prevederilor legale privind gospodrirea cantitativa i calitativ a apelor, intreinerea albiilor, exploatarea în condiii de siguran a barajelor i a altor lucrri hidrotehnice, având acces în toate unitile i la toate instalaiile care au legtura cu apele.
INSPECIA BAZINAL A APELOR- SGA BIHOR
Controleaz pe întreg teritoriul din administrarea SGA Bihor, respectarea de ctre persoanele juridice sau fizice a legilor i reglementrilor în vigoare din domeniul gospodririi calitative i cantitative a apelor , modul de conformare fa de actele de reglementare i aplic sanciunile prevzute de legislatia in vigoare ;
Inspecteaza i controleaz pe întreg teritoriul SGA Bihor respectarea de ctre persoanele juridice sau fizice a legilor i reglementrilor în vigoare din domeniul gospodririi calitative i cantitative a apelor, precum i al exploatrii în sigurana a barajelor i altor construcii hidrotehnice ;
Inspecteaz modul în care lucrrile construite sau în curs de execuie pe ape, sau având legatur cu apele,
sunt realizate, exploatate i întreinute, în conformitate cu prevederile avizelor/autorizaiilor de gospodarire a apelor i
a celorlalte reglementari din domeniul apelor.
Pentru activitatea de îndrumare i control, în evidenele SBA Bihor, pentru anul 2019 s-a aflat un numr de
356 obiective, repartizate astfel:
Structura din cadrul SGA Bihor care efectueaz activitatea de îndrumare i control
Tipul obiectivelor
B 345
TOTAL OBIECTIVE 356
In vederea îndrumrii i analizarii din punct de vedere al gospodririi calitative i cantitative a apelor precum i a altor
aspect ce au legtur cu apele s-au programat i realizat în anul 2019 urmtoarele aciuni de control:
Numr aciuni de
1. - Verificarea activitii de extracie a agregatelor minerale din albiile, malurile cursurilor de ap din terasa, s-a
materializat într-un numr de 10 controale din care 1 control planificat i 9 aciuni de control neplanificate .
2. - Verificarea strii tehnice a barajelor din categoria de importanta C i D
S-au efectuat 19 controale din partea ITA din cadrul SGA Bihor din care 19 control planificat i 0 controale neplanificate.
3. - Verificri la MHC -uri:
S-au efectuat din partea SGA Bihor - ITA - 5 controale , toate fiind controale planificate .
Controale trimestriale:
1. - Verificarea strii tehnice i a îndeplinirii msurilor dispuse anterior la alimentrile cu ap i la staii de epurare desfurat ca activitate permanent:
S-au efectuat 45 controale la 42 folosine de controale fiind controale planificate i 3 controale neplanificate .
2. - Verificarea la iazuri de decantare, depozite de deeuri, halde de steril s-au efectuat 3 controale din cele 3 propuse , fiind controale planificate .
3.
Controale semestriale:
1. - Verificarea stri de salubrizare i igienizare a cursurilor de ap, lacurilor de acumulare, balilor i malurile acestora, starea anurilor si a rigolelor pentru asigurarea curgerii apei pluviale:
Din partea SGA Bihor - ITA: s-au fectuat un numr de 28 controale din care 24 controale planificate i 4 neplanificate .
2. Verificarea folosinelor subterane:
Din partea SGA Bihor - ITA: s-au efectuat 143 verificri din care 120 controale planificate i 23 controale neplanificate
3. Verificri la poduri i podee:
a) Din partea SGA Bihor – ITA: s-a efectuat 3 control ca fiind controale planificate .
In anul 2019 in urma controalelor efectuate inspectorii din cadrul ITA - SGA Bihor au aplicat 29 sanctiuni cu Avertisment dupa cum urmeaza :
a) 13 sanctiuni cu Averisment la controale planificate b) 16 sanctiuni cu Avertisment la controale neplanificate .
In cursul anului 2019 inspectorii din cadru ITA – SGA Bihor au efectuat un numr de 25 controale în urma sesizarilor din care 11 controale în urma autosesizrilor i 14 controale în urma sesizrilor fcute de tere persoane .
33
SNTATE I SECURITATE ÎN MUNC
Asigur ca mediul de munc i condiiile de lucru sunt sigure i fr riscuri pentru securitate i sntate, în domeniul su de activitate.
Organizeaz controalele medicale periodice, conform programrilor solicitate de angajator, conform legislaiei aplicabile.
Aplic regulile i msurile de aprare împotriva incendiilor, aduse la cunotin, sub orice form, de administrator sau conductorul instituiei, dup caz.
In anul 2019 s-au efectuat un numar de 216 controale pe linie de Sntate i Securitate în Munc planificate;
S-au efectuat un numr de 25 controale neplanificate, procese verbale de instruire privind SSM i de instructaj în domeniul situaiilor de urgen. S-au efectuat instruiri pe antierele de investiii.
RESURSE UMANE-ADMINISTRATIV
FUNCIILE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE SUNT:
- ASIGURAREA; - DEZVOLTAREA; - MOTIVAREA; - MENINEREA RESURSELOR UMANE;
34
RAPORT 2019 | ABA CRIURI
Aplic standardele de comunicare eficiena i de calitate atât in cadrul echipei din care face parte, cât i cu ali colaboratori interni;
Transmite referatele/analizele/adresele solicitate, respectând termenul fixat i acurateea datelor prezentandu-le într-o forma clara i concis;
Pregtete i transmite ctre managementul unitii, documente specifice de Resurse Umane: - Referate privind justificarea ocuprii posturilor vacante; - Referate privind demararea ocuparii posturilor vacante; - Întocmirea/modificarea/gestionarea Fielor de Post; - Tematici i bibliografii pentru concursuri organizate; - Implementarea anexele documentelor aparintoare procedurii de lucru PL-60- Organizarea i
desfurarea concursului; - Implementarea i organizarea procedurii de lucru PL-59-Promovarea salariailor; - Implementarea i organizarea procedurii de lucru PL-58- a performanelor profesionale ale
angajailor la sfâritul perioadei de prob, respectiv evaluarea anual. - Realizarea Rapoartelor îndeplinite la sfârit de an F-T-7; - Realizarea Obiectivelor stabilite F-T-4; - Preocuparea continu pentru dezvoltarea carierei tuturor angajailor, prin participarea la stagii de
formare profesional, conform procedurii de lucru PL-05-Instruirea personalului. - Realizarea Programului de formare profesional F-RU-5, F-RU-2 i înregistrri ale instruirilor
efectuate. - Actualizarea declaraiilor de avere i interese a funciilor de conducere. - Activitatea curent specific domeniului de resurse umane ( gestionarea dosarelor personale,
evidena concediului de odihn, note de lichidare semnate, fie de instruiri efectuate efilor ierarhici activitilor, informari i acte adiionale semnate de salariai, avizarea foilor colective de prezen, etc.).
- Fie de Instruire F-T-3: Instruire privind Regulamentul intern, Respectarea documentelor de calitate, F-SIM-1, F-SIM-2, F-T-10, Proceduri de lucru, Proceduri de sistem, etc.
- privind aplicarea Legii Arhivelor Nationale ( evidena, selecionarea, pstrarea documentelor) norme de SSM, aplicarea procedurii de lucru PL-59, PL-60, obligaia de a ine la locul de munca evidena orelor de munc prestate zilnic de salariat, etc.
Numrul Mediu-ORGANIGRAMA SGA BIHOR-2019
SISTEM HIDROTEHNIC CRIUL NEGRU
SISTEM HIDROTEHNIC IER
36
RAPORT 2019 | ABA CRIURI
Sistemul de Gospodrire a Apelor are aprobat în Organigram un nr. mediu de 212 posturi, dintre care Muncitori=153 posturi si TESA= 59 posturi ( 32 posturi conducere ) ;
ACTIVITATEA DE RECRUTARE A PERSONALULUI
72%
28%
2019
Rezultate Observaii
Concursuri susinute în 2019
27 concursuri ADMIS
6 promovri
Promovri din studii medii în studii superioare; ( Crian Cristina, Stolner Sara)
Promovare în grade sau trepte profesionale
( Romacu Iulian, Togor Alin Valentin, Ungur Gheorghe, Szilagy Veres Tivadar).
Evaluarea performanelor profesionale ale salariailor dup PL-58.
212 salariai
17 salariai
Nivelul performanei
-pe durata sau la sfâritul perioadei de prob;
- în cazul apariiei de modifcri/schimbri în instituie.
- în situaia în care unui angajat i se schimb temporar locul de munc.
Reîncadrarea personalului pe un nivel de studii superior
2 salariai ADMIS Întocmit Fie de Post în raport cu noile cerine privitor la nivelul de studii superioare.
38
Activitatea desfurat Unitate de msur Rezultate Observaii
Elaborare Fie de Post 212
Fie Post
Verificarea/vizarea pontajelor lunare
Fiele de Evaluare a performanelor anuale
212
Fiele de Evaluare a performanelor la sfâritul perioadei de prob
F-RU-66
F-RU-64
20
Registrul de eviden a petiiilor
F-RU-1
Numr
85
Soluionate
Coresponden/Întocmirea notelor interne
4795 Înregistrate
Clasarea i arhivarea documentelor Activitilor din cadrul SGA Bihor- sediu
Arhivate dup PL 15
35 persoane
Completarea i transmiterea declaraiilor de avere i de interese – dup
PL-30
ÎNREGISTRAREA PETIIILOR
În cursul anului 2019 la nivelul Sistemului de Gospodrire a Apelor au fost înregistrate electronic un nr. de aproximativ 85 sesizari, petiii care au fost soluionate, conform Legii 233/2002 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor, în termen de 30 de zile de la data înregistrrii în unitate.
Au fost inregistrate petiii, privitor la riveranii zonelor aflate în apropierea cursurilor de ap, persoane fizice interesate de aspecte specifice de gospodrire a apelor, soluionari sau proiecte în curs ori în derulare, constând în : (eroziuni de maluri ca urmare a ploilor toreniale construire diguri de aprare împotriva inundaiilor, defriare arbori periculoi, executare consolidri, executri ilegale de lucrri pe cursurile de ap în dreptul proprietilor petenilor, tieri de arbori cu rol de consolidare a malurilor, depozitri de deeuri în albia râurilor, exploatri de balast de ctre
40
persoanele neautorizate, ritm incetinit al lucrrilor de regularizare. Nu au existat cazuri deosebite privind soluiile adoptate.
Toate petiiile au fost înregistrate în registrul F-RU-1 i distribuite spre soluionare în termen, ctre compartimentul în msura sa le dea un rspuns.
ACTIVITATEA DE FORMAREA PROFESIONAL
Rezultate Observaii
Program de
Program de
Formare Profesional
-Instruire privind prelucrarea Fiei de Post Versiunea 4.0/13.03.2019, Folosirea Fontului OSWALD, Antetului nou. -Ghid petru organizarea colectrii selective a deeurilor în instituiile publice. -Aplicarea msurilor i procedurilor din domeniul SSM i PSI. - Instruciuni privind modul de elaborare a referatelor de achiziii, necesitate, oportunitate F-T- 5 A i a Programului anual de achiziii publice; -Instruire privind întocmirea adreselor externe- fonduri OSWALD-text 10 utilizare diacritice, Proceduri de Sistem noi; -Circuitul documentelor, prevederile ROF, Regulamentului Intern, Codul de Etic i Conduit. Difuzare documente: -Introducerea Procedurilor de Sistem noi: PS-01, PS-02, PS-15, IL-12, IL-15.
41
Instruciuni de aplicare a procedurilor de lucru privind gestionarea resurselor umane;
-Instruciuni privind inerea documentelor obligatorii : Fie de Post, Condic de Prezen, Pontajele lunare, Registrul de Delegaii, Fiele de Protecia Muncii i PSI, Registrul de Coresponden intern, Dovada instruirilor, Programul de Formare Profesional, Planul de Obiective, Lista prevederilor legale, respectarea Regulamentului Intern, ROF, Codul de Etic i Conduit, circuitul documentelor i a formularelor specifice activitii.
Raport de
-Program de Perfecionare STIVUITORIST ;
- Curs pentru obinerea categoriei E utilizat remorc transport utilaj defritor;
- Program de Perfecionare –ofer autoturisme autocamioane i tonaj mare;
- Program de Perfecionare –zidar-petrar (
-Soluii profesionale pentru dragare, decomatare, ecologizare;
- Gestiunea datelor pentru folosine consumatoare i neconsumatoare de ap, Managementul Resusrelor de Ap.
42
RAPORT 2019 | ABA CRIURI
Evoluia structurii de personal din punct de vedere al pregtirii profesionale:
Personal TESA cu studii superioare de lunga durata SS : 59 salariai ;
Personal Muncitor cu studii medii: 111;
Personal Muncitor cu studii generale 42 :
Structura personalului pe sexe este :
Nr.crt. BARBATI FEMEI
ACHIZIII LUCRRI I SERVICII SPECIFICE- SGA BIHOR
In anul 2019 in Compartimentul Achizitii s-au intocmit un numar de 479 referate de achizitie catre cele 5 Sisteme Hidrotehnice si celor 17 formatii de lucru.
S-au receptionat un numar de 302 recepti marfa de la diversi furnizori,
S-au operat un numar de 549 bonuri de transfer si 158 bonuri de consum,respectic 54 bonuri predare-primire.
Au fost reparate un numar de 23 motounelte de mica mecanizare din dotarea Sistemelor Hidrotehnice cu o valoare toatala de reparatii de 7000 lei
Au fost repartizati din stoc catre cele 17 formatii de lucru 45670 litri motorina pentru direrse lucrari hidrotehnice.
28%
52%
20%
43
GESTIUNE, MONITORING I PROTECIA RESURSELOR DE AP- SGA BIHOR
Rspunde de administrarea resurselor de ap prin aplicarea metodologiilor actelor normative i prescripiilor tehnice privind folosirea, protecia i conservarea resurselor de ap;
Coordoneaz, îndrum i controleaz activitatea la folosine de ap i aplic msuri dup caz;
Întroduce obiective cadastrale ale folosinelor consumatoare verificate în banc de date în vederea eleborrii sintezei cadastrale anuale;
Ofer date privind gestiunea cantitativ a resurselor de ap ale folosinelor transmiând lunar sau trimestrial, volumele de ap captate;
Ajut la depistarea unitilor noi consumatoare de ap;
Urmrete sistematic realizarea programului tehnic de verificare i control a folosinelor de ap transmise de la biroul Gestiunea monitoringul i protecia resurselor de ap;
Pentru anul 2019 s-au efectuat un numr de 156 controale privind verificri pentru reactualizare dosar obiectiv ( 156 controale în plan).
Procesele verbale de verificare i realizare a abonamentelor care însumate cele lunare, trimestriale semestriale i anuale sunt în numar de 828 buc. procese verbale dupa cum urmeaza:
- 336 procese verbale lunare;
- 248 procese verbale trimestriale;
- 116 procese verbale semestriale;
- 217 procese verbale anuale activitate ce continua i la începutul acestui an pân la finalizarea verificrii tuturor consumatorilor de ap prevzui în plan.
Pe linie de verificare a proceselor verbale de realizare a abonamentelor din cadrul sistemelor hidrotehnice acestea sunt în numar de 1806 procese verbale.
Programul de cadastru obiective cadastrale efectuate odata cu verificrile privind reactualizarea dosarelor de obiectiv s-au realizat în numar de 322 buc. obiective cadastrale fa de 296 obiective câte au fost prevzute în planul pe anul 2019.
La un numr de 10 (zece) folosine consumatoare li s-au întocmit procese verbale de sigilare a sursei proprii i s-a efectuat sigilarea efectiva a sursei cu ajutorul cletelor speciale ABA-5 si ABA-6 de aplicare a sigiliilor de plumb.
Plan 2723
Realizat 2537
Plan Realizat
2723 2723
Realizarea proceselor verbale privind consumul de ap la beneficiari, efectuate la nivel de S.G.A. Bihor conform planului în anul 2019
Plan Realizat
AVIZE I AUTORIZAII
Rspunde de aplicarea procedurilor i a metodologiilor privind activitatea de emitere a avizelor i autorizaiilor de gospodrire a apelor, a avizului de amplasament i permiselor de traversare, ce se desfoar în cadrul SGA Bihor;
La solicitarea titularilor, elaboreaz i emite, urmtoarele acte de reglementare din punct de vedere a gospodririi apelor :
aviz de gospodrire a apelor pentru folosine consumatoare i neconsumatoare de ap; autorizaie de gospodrire a apelor pentru folosine consumatoare i neconsumatoare de ap; transferul avizului de gospodrire a apelor pentru folosine consumatoare i neconsumatoare de ap; transferul autorizaiei de gospodrire a apelor pentru folosine consumatoare i neconsumatoare de ap; aviz de amplasament pentru amplasarea unor obiective socio-economice i realizarea anticipat a lucrrilor i/sau
msurilor de reducere a riscului la inundaii, permis de traversare a lucrrilor de gospodrire a apelor cu rol de aprare împotriva inundaiilor,
ine evidena informatizat a avizelor i autorizaiilor emise;
Acorda consultan tehnic, la solicitarea beneficiarul, în vederea conformrii cu cerinele legale din domeniul gospodrii apelor.
Analizeaz i formuleaz puncte de vedere, la solicitarea APM Bihor, în vederea conformrii beneficiarilor cu cerinele legale din domeniul gospodrii apelor.
324
354
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
Plan Realizat
RAPORT 2019 | ABA CRIURI
Situaia actelor din punct de vedere a gospodririi apelor elaborate i emise de ctre AVIZE –AUTORIZAII este prezentat în tabelul de mai jos:
Denumire Propus 2019 Realizat 2019
Avize de gospodrire a apelor 14 22
Autorizaii de gospodrire a apelor 60 86
Permis de traversare 2 2
Avize de amplasament 0 0
Consultaii tehnice de specialitate, 5 11
Puncte de vedere ctre APM BH/ beneficiari - 45
Total 81 166
Verificarea în teren a lucrrilor din Planul Tehnic;
Urmrete cantitativ i valoric, realizarea programului tehnic de exploatare, întreinere i reparaii i face raportrile solicitate;
Particip la verificarea în teren a lucrrilor, întocmete documente scrise;
Analizeaz propunerile sistemelor pentru lucrri de reparaii la construciile hidrotehnice i particip la avizarea i recepionarea acestora;
Se efectueaz i sarcini de cadastru al apelor, precum:
S-au realizat verificarea unui nr. de 2090 obiective cadastrale planificate, din care:
- Jud. Cluj: 100 obiective - Jud. Slaj: 100 obiective - Jud. Satu-Mare: 100 obiective - Jud. Bihor: 1790 obiective
Obiective cadastrale realizate n 2019:
47
RAPORT 2019 | ABA CRIURI
Verific inerea la zi i reactualizarea informaiilor din banca de date de Cadastrul apelor existena la nivelul SGA Bihor, activiti, sisteme hidrotehnice, formaii de lucru, respectarea metodologiei unice în realizarea bazei de date, a aplicrii în mod uniform a metodologiilor de specialitate i a celorlalte norme tehnice transmise;
Verific datele înscrise în evidena cadastral pe baza deplasrilor în teren sau confruntrii cu documentaiile tehnice ale lucrrilor.
În decursul anului 2019 au fost verificate baraje pentru care s-au ntocmit note de constatare privind starea tehnic a barajului i msurile care se iau. Au fost verificate un numr de 74 de baraje permanente i nepermanete din cadrul Sistemului de Gospodrire a Apelor Bihor.
S-au fcut ridicri topografice pentru rezolvarea unor sesizri sosite la sediul SGA Bihor.
S-a participat la msurtori topografice pe Canalul Colector.
S-au ntocmit programele pe timp friguros i programul UCC, precum i raportul UCC, s-a actualizat Patrimoniul din cadrul SGA Bihor.
În cursul anului 2019 la nivelul Sistemului de Gospodrire a Apelor au fost soluionate un nr. de 85 sesizri, conform Legii 233/2002 privind reglementarea activitii de soluionare a petiiilor, n termen de 30 de zile de la data înregistrrii n unitate.
Au fost nregistrate petiii, privitor la riveranii zonelor aflate în apropierea cursurilor de ap, persoane fizice interesate de aspecte specifice de gospodrire a apelor, soluionari sau proiecte în curs ori în derulare, constând în: decolmatarea unor cursuri de ap, eroziuni de maluri ca urmare a ploilor toreniale, defriare arbori periculoi, executare consolidri, executri ilegale de lucrri pe
85%
48
RAPORT 2019 | ABA CRIURI
cursurile de ap în dreptul proprietilor petenilor, tieri de arbori cu rol de consolidare a malurilor, depozitri de deeuri în albia râurilor, exploatri de balast de ctre persoanele neautorizate, ritm ncetinit al lucrrilor de regularizare. Nu au existat cazuri deosebite privind soluiile adoptate.
PROGRAM P.G.A. 2019 – SGA BIHOR
F-EL- 1
mii LEI
2019
CAP.I CHELT. TOTALE PROGRAM G.A. mii lei 16298 16298 14281.3
1 CHELTUIELI PLAN TEHNIC mii lei 8637 8637 8076.2
1.1 EXPLOATARE mii lei 2817 2817 3032.3
1.2 INTRETINERE mii lei 3024 3024 2783.8
1.3 REPARAII n regie proprie mii lei 1079 1079 771.5
1.4 IICA ( lucr. pe cursuri neamenajate) mii lei 1699 1699 1488.6
1.4.1 ntreineri i igieniz. cursuri mii lei 1296 1296 1303
1.4.2 Decolmtri i reprofilri albii mii lei 403 403 185.6
2 SERV.TEHNICO-OPERATIV mii lei 4981 4981 4547.7
2.1 MENTENANA LUCRRILOR HIDROTEHNICE
2.2 HIDROLOGIE mii lei 0 0 0
2.3 SIST. INFORMAT, DISPECERAT, APRARE mii lei 46 46 41.1
2.4 MONITORING, PROTECIE RESURSE mii lei 208 208 248.9
2.5 INSPECIA APELOR mii lei 180 180 190.7
2.6 IMPEMENTARE UE mii lei 0 0 0
2.7 PATRIMONIU, CADASTRU mii lei 34 34 33.6
2.8 FINANCIAR, MECANISM ECONOMIC mii lei 148 148 161.2
2.9 ALTE SERVICII mii lei 4006 4006 3600.5
3 LUCR. I REP. EXECUTATE DE TERI : mii lei 0 0 0
3.1 DOCUMENTAII (executate cu teri) mii lei
3.2 REPARAII LA LUCRRI mii lei
3.3 REPARAII UTILAJE I MIJLOACE. TRANSP. mii lei
4 INVESTIII SURSE PROPRII mii lei 0 0 0
49
4.2 REALIZATE CU TERI mii lei
5 ALTE CHELTUIELI mii lei 2743 2743 1657.4
CAP. II CHELTUIELI PROGRAM G.A. din care: mii lei 16298 16298 14281.3
a. Materiale mii lei 258 258 81.4
b. Manoper mii lei 5699 5699 4932.3
c. Energie electric mii lei 111 111 114.7
d. Combustibili mii lei 339 339 128.6
e. Altele mii lei 1254 1254 948.1
II.1 CHELTUIELI PLAN TEHNIC din care: mii lei 8637 8637 8076.2
a. Materiale mii lei 569 569 574.2
b. Manoper mii lei 6880 6880 6890.2
c. Energie electric mii lei 175 175 181.5
d. Combustibili mii lei 989 989 429.7
e. Altele mii lei 24 24 0.6
Tip activitate Unitate de
msur Programat 2019 Realizat 2019
Terasamente mii mc 3.324 7.144 Lucrri piatr i anrocamente mc 923 1126 Lucrri beton mc 175.1 332.4 Regularizri i reprofilri albie
km / mii mc 97.65 / 255.74 126.1 / 376.17
Vopsitorii mp 6581.2 6862.8 Zugrveli mp 7142 7091 Cosiri vegetaie ha 1141.13 1190.63 Consolidri vegetative ml 1610 1660 Ridicri topografice diguri km 40 40 Exploatare i alte activiti ore 105316 105641.4
SITUAII DE URGEN, INUNDAII, SECETE, POLURI
Aplicarea strategiei i coordonarea tehnica de specialitate a aciunilor preventive i operative pentru aprarea împotriva inundaiilor, secetei hidrologice, accidentelor la construciile hidrotehnice i polurilor accidentale pe cursurile de ap;
Elaborarea Planurilor Judeene, pentru Sistemele Hidrotehnice din administrare, de aprare împotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice i polurilor accidentale pe cursurile de ap;
50
Asistena tehnic, la cerere pentru întocmirea planurilor municipale, oreneti i comunale de aprare împotriva inundaiilor, gheurilor i polurilor accidentale pe cursurile de ap.
Asigur întreinerea i meninerea în stare de funcionare a lucrrilor de aprare împotriva inundaiilor;
În perioada 25 martie-11 aprilie 2019 a avut loc aciunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de ap i au
fost realizate i întreinute anurile i rigolele în localiti, pentru asigurarea seciunilor de scurgere a apelor mari în judeul Bihor.
În perioada 02-03 iulie 2019 a avut loc raportul operativ privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase,
în localitile CLSU Clele, CLSU Mrgu – jud. Cluj, CLSU Com. Bulz-jud. Bihor.
În baza Ordinului Prefectului judeului Bihor nr. 187/2.05.2019, respectiv Ordinul 271/05.08.2019 s-au constituit Comisia
de specialiti din cadrul Consiliului Judeean Bihor, Inspectoratului pentru Situaii de Urgen Criana, Inspectoratul de Stat în
Construcii i Administraia Bazinal de Ap Criuri, pentru constatarea i stabilirea msurilor de înlturare a efectelor produse de
inundaii.
În perioada 22 -24 octombrie 2019 a avut loc aciunea de verificare a strii tehnice i funcionale a construciilor
hidrotehnice c rol de aprare împotriva inundaiilor, de pe râurile interioare i de la Dunre, indiferent de deintor, în baza Ordinului
459/78/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaiilor de urgen generate de inundaii, fenomene
meteorologice periculoase, având ca efect producerea de inundaii, secet hidrologic, precum i incidente/accidente la construcii
hidrotehnice, poluri accidentale pe cursurile de ap i poluri marine în zona costier, precum i ale Programului principalelor
aciuni ale Comitetului Ministerial pentru Situaii de Urgen (CMSU) pentru anul 2019, Ministerul Apelor i Pdurilor.
FINANCIAR-CONTABILITATE
Contabilizat notele de recepie aferente facturilor de materiale, piese de schimb, furnituri de birou, obiecte de inventar etc. la nivel de Sistem de Gospodrire a Apelor Bihor;
Verificat i contabilizat bonurile de predare-transfer, restituire, bonurile de consum la nivel de Sistem de Gospodrire a Apelor Bihor;
Verificat în teren gestiunile din cadrul Sistem de Gospodrire a Apelor Bihor;
Asigurat corecta înregistrare în conturile corespondente conform planului de conturi i detalierea la nivelul unitii;
Analizat soldurile conturilor i urmrit lichidarea acestora;
Avizat documentele justificative care stau la baza activitii compartimentului, verific documentele ce urmeaz a fi supuse controlului financiar preventiv, ca acestea s cuprind elementele din care s rezulte necesitatea, legalitatea, oportunitatea i economicitatea utilizrii mijloacelor materiale i bneti, exercit controlul operativ curent;
Întocmit documente Financiar-Contabile din cadrul SGA Bihor; Organizeaz inventarierea patrimoniului unitii din cadrul SGA Bihor.
51
TOTAL
8076.2
CHELTUIELI PROGRAM DE GOSPODARIREA APELOR 01.01.2019 – 31.12.2019
36%
35%
9%
20%
EXPLOATARE
38%
34%
10%
52
MATERIAL 655.6
MANOPERA 11822.5
Birou Dispecerat-Aprare împotriva inundaiilor i gestionarea situaiilor de urgen activitatea de:
-permanen la dispecerat conform graficului de tur;
-flux informaiuonal-colectare cote i precipitaii din Bazinul Hidrografic al Criului Alb i al Criului Negru inferior-întocmire starea sistemului;
-asigurare activitate de secretariat-inregistrri documente-recepie-transmitere e-mail,fax;
-xerox;
-organizarea inventarierii anuale a patri

Recommended