Home >Documents >· PDF file 2019-03-18 · "a face de a leetiei, specifici (pmfesor consi/ier...

· PDF file 2019-03-18 · "a face de a leetiei, specifici (pmfesor consi/ier...

Date post:11-Feb-2020
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • MrNlSTERUL EDlJCATIEl NATIONALE INSPECTORATUL $COLAR AL .JUOETlJLUI SALA,'

  $COALA GIMNAZIALA -'GHEORGHE LAZAR" ZALAU Str. Gheorghe Lazar, nr 59A, loc. Zalau, judo Salaj, cod postal 4500 I0

  Tel/fax: 0260- 615469: e-mail: [email protected]

  Nr. 225 din 25.02.2019 AVIZAT, I.S.J. Salaj,

  Comisia de mobilitate

  Cat r e, INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SALAJ. .

  Conditii specifice peotru transfer/pretraosfer consimtit lotre unitatile de

  lovatamant preuniversitar al personalului didactic

  In conformitate cu prevederile art.29, alin(2) din Metodologia-cadru privind

  mobilitatea personaJului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul

  scolar 2019-2020, aprobata prin O.M.E.N. nr. 5460 din 12.11.2018, Consiliul de

  Administratie al unitatii intrunit in sedinta, in data de 25.02.2019 a stabilit

  urmatoarele criterii specifice:

  1 Calificativul "FOARTE BINE" in toata activitatea didactica,

  2. Sa nu aiba sanctiuni disciplinare in activitatea didactica, in ultimii 5 ani.

  3. Sustinerea a doua ore in specialitatea postului. Evaluarea lectiei se va face

  conform anexei 4 din Metodologie. Nota obtinuta sa fie 10 (zece).

  mailto:[email protected]

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended