+ All Categories
Home > Documents > 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

Date post: 07-Aug-2018
Category:
Upload: timo-codrea
View: 262 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 26

Transcript
 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  1/78

  FIZIOLOGIA SISTEMULUICARDIOVASCULAR (SCV)

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  2/78

  Structura sistemului cardiovascular 

    - sistem de tuburi:

  - pmp!

  - "!mer# de !dmisie - !trii- "!mer# de e$e"%ie - &e'tri"uii

  I'im!dre!pt#

  st'*#

  - re*!re+ 'er&!s#+ umr!# ,i "!#

  - !rtere+ &e'e+ "!pi!re+ im!ti"e

    - "ir"u!%i! sistemi"#+ pum'!r# 

  - s'*e

   - !utre*!re- sistem de re*!re

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  3/78

  Stru"tur! sistemuui "!rdi&!s"u!r

  - sistem de re*!re

  E./

  u. s!'*/mus"/-rep!us -012m(3m4522*)4mi' 

  -'er&!s#sistemi"# 

  u. s!'*/mus"/-ert- 56222m(72m4522*4)mi' 

  r!t! met!bi"# mus"/-ert- 62 .

  -"!#

  -umr!#

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  4/78

  2

  2

  1

  13

  3

   Ap.CV

  AD ASVDVS

  A- atriu; V-ventricul; D-drept; S-stâng; 1.Circulaţia sistemică,

  2. Circulaţia pulmnară; 3. Circulaţia lim!atică

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  5/78

  VSAD

  =F   πΔPr 4

  8ηl 

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  6/78

  Fu'"%iie SCV

   5/ u'"%i! de tr!'sprt

   8/ u'"%i! de se"re%ie

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  7/78

   5/ Fu'"%i! de tr!'sprt

  - S'*e 9 debitu "!rdi!" -1L4mi'

  01 !'i 322mi L (5222452432m)

  p!r!metrii "ir"u!tri

  - presiu'e

  - u. s!'*ui'

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  8/78

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  9/78

  Distribuţia fluxului sanguin (% debit cardiac) în repaus i efort fi!ic

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  10/78

  5/ Sem'ii"!%ii u'"%i'!e !e

  "ir"u!%iei s!'*ui'e

  - Subst!'%e 'utriti&e

  - Met!bi%i

  - Subst!'%e "u r de sem'!i;!re

  - Tr!'sprt termi" 9 termre*!re

  <

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  11/78

  8/ Fu'"%i! de se"re%ie

  - !"tr de =iperp!ri;!rederi&!t di' e'dteiu (ED>F)

  - &!sdi!t!tr

  - peptidu '!triureti" !tri! (?A@)- @O (EDRF) -

  - i'=ibitr ! !de;iu'ii ,i!*re*#rii p!"=et!re

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  12/78

  -prst!"i"i'! 9 ?GI8

  -e'dtei'!- &!s"'stri"tr 9ETA+ET8 

  - &!sdi!t!tr 9 ET5

   -!"tri impi"!%i B' EFC

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  13/78

  P

  Q

  R

  S

  T

    a   t   r    i   u

  v  .c  .i   

  v    . c   . s   

  Fb.A

  Fb.B

    Fi!iologie integrativ"

   efecte#

  AV$irigaţie renal"

  $A

  ta&icardie

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  14/78

  - E."it!biit!te! (/ b!tmtrp#)

  - C'du"tibiit!te! (/ drmtrp#)

  - C'tr!"tiit!te! (/ i'trp#)

  - Re!.!re! (/ usitrp#)

  ?rpriet#%ie u'"%i'!e !e

  mi"!rduui

  - Ritmi"it!te! (/ "r'trp#)

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  15/78

  Miocardul - de lucru

  - sistemul excitoconducător

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  16/78

  Excitabilitatea- condiţie esenţială a vieţii 

  - premise

  - repartiţie intra- extracelulară a

  ionilor

  - permeabilitatea selectivă amembranei 

  - relaţia excitabilitate-metabolism 

  - sistem de transport ionic membranar

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  17/78

  Canale inice'urent ume $roteina canal $otential de

  reversie (mV)n&ibitori(blocanţi)

  INa

  Na- curent N AV 1.5

  (voata! "epen"ente# $%& TT'.i"ocaina

  I Ca Ca$ curent Cav1.) (Tip # $1)& Ni*e"ipineVerapa+i

  I, Repoariare rapi" I,RRepoariare ent I,S

  Ito

   Activate "e proteina /. ATP$ sensitiv

  0R/$+iRP1,vQT1$+in,,v2.3 (v4c#

  /IR,

  -1&& Ba)$

  Cs $

  TA

  I*  Curent "e pace+aer 0CN Cs$

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  18/78

  mem"ranăcelulară

   partă prteină!i"rilară

  situs deancrare

  e#trcelular 

  intracelular 

  S$%&

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  19/78

  mem"ranăcelulară

  e#trcelular 

  intracelular 

  mem"rană celulară

  intracelular 

  situs deancrare

   prteină!i"rilară

  S$%&

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  20/78

  Canalpatii cardiace

  Sindrm '$ prelungit -Vis(in 1))*- canale de + i a

  i"rilatia ventriculara idipatică-Sindr. /rugada 1))2

  -curenti %t 0+

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  21/78

  Pompe ionice

  - a *+  , -ens S.ou,/0012 $

  - 3ecanism de acţiune

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  22/78

  citsl

  4

  e#tracelular 

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  23/78

  Pompe ionice- Ca2+- sarcolemale

  -mecanism de acţiune

    -complex Ca2+ -calmodulină

  -sarcoplasmice

  -mecanism de acţiune

  -Fosfolamban-inhibă pompa

  - fosforilare (Prot.-! !"Pc# aFlb ef. inhibitor $

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  24/78

   

  NNN 

  CCC 

  SSSiiitttuuusss dddeee llleeegggaaarrreee aaa CCCaaa222+++ 

  EEExxxtttrrraaaccceeelll 

  IIInnntttrrraaaccceeelll... 

  SSSiiitttuuusssuuulll AAATTTPPP---aaazzzeeeiii 

  CCCaaalllmmmoooddduuullliiinnnăăă 

  AAA 

  SSSiiitttuuusssuuulll dddeee llleeegggaaarrreee aaa AAATTTPPP 

  Po+pa "e Ca2+ sarcoe+a

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  25/78

   %ransportor  &a+Ca2+ 

  -structură

  -lcali5are-mecanism de transprt

  -!0#6

  - interelaţii !uncţinale

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  26/78

  Calse'uestrin

  eticulsarcoplasmic

  Ca2+

   !%Pa)ă

  Canale de

  Ca2+ *chimbător &a+Ca2+ 

  &a+ + !%Pa)ăCa2+

   !%Pa)ă

  'a4 în fibra miocardic"

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  27/78

  Concentraţia ionilor (m"# ,nbra miocardică

  oni Extracelular

  ntracelular

  &a+   /01 -30 + 40 /10 -//5

  Cl-  /11 5-67Ca2+  2-3 141112

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  28/78

  7

  8

  7

  12

  3

  Fa!a 'urent *canale

  & INa6 ICa

  1 Ito (,#

  ) ICa-

  INa7Ca Na7Ca trasportor 3 I,ur 

  Ir I,s

  2 I,* 

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  29/78

  Cure'%i membr!'!ri

  -timp depe'de'%i-"'tr!%i de &t!$

  Csii"!re

  5/Cure'%i de @! (I@!)

  8/Cure'%i de C! (IC!)

  /Cure'%i de (I )3/Cure'%i de p!"em!er

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  30/78

  - prdu,i de i'u.u de @! pri' "!'!e&t!$-depe'de'te (8224 )

  5/Cure'%i de @! (I@!)

  -!"ti&!re! - 2+5- 2+8 ms

  -i'!"ti&!re! H 5ms-subu'it!te! "'%i'e situsuri de

  sri!re pri' i'termediu ? AM?"-depe'de'te

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  31/78

  - determi'# dep!ri;!re! (F 2) ! ?A

  di' mi"!rdu de u"ru !tri! ,i

  &e'tri"u!r ,i di' re%e!u! ?uri'$e

  - b"!'%i: TTJ+ !'este;i"e "!e

  (id"!i'! - !'ti!ritmi")

  5/Cure'%i de @! (I@!)

  - !"ti&e!;# "ure'%ii de C! ,i

  -p!rti"ip# ! F 5 ,i F8 ! ?A di'mi"!rdu !tri! si &e'tri"u!r

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  32/78

  - prdu,i de i'u.u de C! pri' "!'!e

  &t!$-depe'de'te de tip L

  - determi'# dep!ri;!re! (F 2) ! ?di' @SA ,i @AV ,i ! "euer i'&e"i'!te

  !"estr 'dui

  8/ Cure'%i de C! (IC!)

  - !"ti&!re! H 5ms- i'!"ti&!re! H 52-82 ms

  - p!rti"ip# ! F8 ! ?A di'

  mi"!rdu !tri! si &e'tri"u!r

  8 C i C ( )

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  33/78

  8/ Cure'%i de C! (IC!)

  - !"ti&e!;# des"=idere! "!'!er di'

  RS (tri!d!+ tetr!d!) ,i i'i%i!;# "up!re!e."it!%ie-"'tr!"%ie di' mi"!rd/

  - canalele eliberatoare de Ca din RS sunt

  inhibate de ryanodina şi cafeină 

  -&er!p!miu+ diti!;emu ,i 'iedipi'!

  -b"!'%i !e "!'!er de C! de tip L/

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  34/78

  / Cure'%ii de   

  - "ure'%i de rep!ri;!re prdu,i dedes"=idere! e't! (82-822 ms) !

  "!'!er de  V + i'dus# de dep!ri;!re

  (F)

  -"ure'%i de rep!ri;!re i'i%i!#-tip A "u

  timp de des"=idere s"urt (F5)

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  35/78

  / Cure'%ii de   

  - Cure'%i !"ti&!%i de prtei'! Gstimu!re! &!*!# ! @SA ,i @AV

  - Cure'%i "'tr!%i de AT?4AD?AT?4AD? i'=ib# "!'!ee  

  AT?4AD? !"ti&e!;# "!'ee  

  - ee"t "!rdiprte"tr is"=emi"

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  36/78

  3/ Cure'%i de p!"em!er

  - Cure'%i (I) prdu,i pri' !"ti&!re!

  e't# (522 ms)+ B' =iperp!ri;!re !

  "!'!er "!ti'i"e 'espe"ii"e (@!+)

  "'tr!te de 'u"etide "i"i"e (AM?"+

  GM?")

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  37/78

   ptenţial derepaus

    p  

     t  e  n   ţ   i  a   l   d  e  m

    e  m

     "  r  a  n   ă   0

    m   V   1

    -

    9

  8

      d  e  p     l  a

    r   i  5  a  r  e

   prag

  vers:t

  replari5are

    r  e  p     l  a  r

     i  5  a  r  e

   pst:iperplari5are

  ?

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  38/78

  2 2/51 2/2

  Timp (se"/)

     ?     t  e  '   %   i  !     m  e  m   b  r  !  '  !  r   (  m   V   )   2

    -12

  -522

     ?  e  r  m

    e  !   b   i      i   t  !   t  e  m  e

    m   b  r  !  '  !  r   #  r  e   

    !   t   i  &   #

  52

  5/2

  2/5

  ?@!K

  ?K

  ?C!8K

  PA )

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  39/78

  PA )

     ?     t  e  '   %   i  !      d  e  m

    e  m   b  r  !  '   #

     (  m   V   ) 2

  -12

  -522's!

  2

  -12

  -522

  '!&

  r/?uri'$e

  2

  -12

  -522  22ms

  &e'tri"u

  2

  -12

  -522

  2

  -12

  -522 !triu 

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  40/78

  2 2/51 2/2

  Timp (se"/)

     ?  

     t  e  '   %   i  !     m  e  m

     b  r  !  '  !  r   (  m   V   )

   

  2

    -12

  -522

  ?@!K

  ?K

  ?C!8K

  P i " * t

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  41/78

  2 12 522 512 822 812 22 ms

     ?     t

    e  '   %   i  !     m  e  m   b

    r  !  '  !  r   (  m   V   )

   

  2

    -12

  -522

  $5A      $      5      5

        $      6      6

  Perioa"a re*ractar

  P i " * t

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  42/78

  2 12 522 512 822 812 22 ms

     ?     t

    e  '   %   i  !     m  e  m   b

    r  !  '  !  r   (  m   V   )

   

  2

    -12

  -522

  Perioa"a re*ractar

  8trasistoa

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  43/78

  8trasistoa

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  44/78

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  45/78

  S

   

  '

  7

  $

  8

  7

  12

  3

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  46/78

   'onductibilitatea

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  47/78

  !n modeltridimensional

  al sina"seielectrice#

  A. Sec$iune "rinsina"să. %iecare

  din cele douămem&ranecon$ine c'teo (umătate dincanalul sina"tic.

  ).Con*orma$iaconexonului+ariază cu starea ,ncisdescis.

  Si t l it d "t

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  48/78

  Sistemul excitoconduc"tor 

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  49/78

  d i&ili i di

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  50/78

  Conducti&ilitatea miocardica

  Vite!a de conducere

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  51/78

    Vite!a de conducere, atrii

  , miocardul de lucru, 728m*sec

  , ventriculi

  , banda ant9 interatrial", c"i internodale /m*sec

  , sistemul $ur.in:e /2;,

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  52/78

   arie de conducere

  scă)ută cu blocunidirecţional  A )

  "ecanism de reintrare

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  53/78

  Contractilitatea

  C t 8i l ă

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  54/78

  Contrac8ia musculară

  9eni8ie- mecanismul prin care mu:chiul;enerea)ă for8ă sau mi:care ca răspuns laun stimul )iolo;ic

  Clasicare9istribu8ieFunc8ie

  striatm.cardiac

  m.scheletic

  m. neted

  St t *ib i i "i

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  55/78

  Structura *ibrei +iocar"ice

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  56/78

  Structura*b. +iocar"ice

  Structura funcţional" a

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  57/78

  Structura funcţional" afibrei miocardice

  Sarcolema , sistem

  , reticul sarcoplasmic, cisterne sarcolemale

  Sarcomer Disc intercalar 

  3itocondrii

  5ol

  'a4

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  58/78

  'a

  ub

  'anal eliberator 

   de 'a4 (r>anodina)

  5eticul

  sarcoplasmic

  5eticul

  sarcoplasmic

    'anal de 'a4

  de tip ?(di&idropiridina

  Proteinee +io*ibriare

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  59/78

  Proteinee +io*ibriare

  - accesorii9 titina6 nebuina6tropo+o"uina

  - re4atoare9 tropo+ioina6troponina

  - contractie9 +ioina6 actina

  Proteinee +io*ibriare

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  60/78

  Proteinee +io*ibriare

  Miozina - 4 ?m = 0511112 lanţuri ;rele (2x211111# 

  variabiitatea *or+eor (io*or+e#9atrii ventricui- α-!%P-a)ică - rapidă !/ @/

  - β - -- - lentă !2  @3- α+  :  ;  : β -- - intermd. @2 

  A f(x# muBchi vrstă Proteinee +io*ibriare

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  61/78

  Proteinee +io*ibriare

  - ro9 - interac

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  62/78

  8pri+area 4enetic e8peri+entaa an

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  63/78

  Proteinee +io*ibriare Actina - /+. 2) &&&

  -structura9 / - +ono+er cu "ou e4turivariabie9- pt. ATP =i Ca )$ sau @4 )$

  -F - poi+er / 35 D

  *or+e - E car"iac Cr. 1?- E sceetic Cr. 15

  Ro9 - activitatea ATP-aic a +ioinei

  - se a* >n toate ceuee eucariote=i interac

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  64/78

  Proteinee +io*ibriare

  Proteine re4atoare9

  Tropo+ioina/+. % &&&?erer-1G2*or+e9 E6 H

  propriet

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  65/78

  Proteinee +io*ibriareProteine re4atoare9

  - Co+pe8u troponinic - basi -1G%5- Troponina C - /+. 1 &&&

  - sit. 6 II Ca )$?

  - sit. III6IV Ca )$6 @4 )$

  - Troponina T - /+. 3 &&&?- ea4a tropo+iosina

  - 3&- iso*or+e

  - Troponina I - /+. )3 &&&

  -*os*oriare Ser.p.)&- a*init.TC pt. Ca)$

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  66/78

  Proteinee +io*ibriare

  Proteine +io*ibriare accesorii

  - titina- nebuina

  - tropo+o"uina

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  67/78

  disc disc

  actinămio)ina

  ona /

  linia M

  disc intunecat disc luminos(clar)

  nebulina

  tropomodulina

  titina

  Cuparea e8cita

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  68/78

  principii ;enerale

  semnalul intracelular de declan:are acontrac8ieiD

  Cuparea e8cita

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  69/78

  principii ;eneraleD

  -cre:terea Ca intracelular declan:ea)ă4prin intermediul proteinelor re;latoa-re4cuplarea "-! :i deplasarea lam. de actină

   ,nspre centrul sarcomerului4 urmată descurtarea brei musculare.

  Cuparea e8cita

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  70/78

  Efectele induse de cre:terea Ca intracelD

  -le;area Ca de situs-urile de oasăanitate a %nC induce deplasarea

   %n :i a tropomio)inei4 permi8nd

  cuplarea "-!

  Cuparea e8cita

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  71/78

  'a 4ropomio!in"

  Situs pt9mio!in"

   Actina

  TnT

  TnCTnI

  56?A@A56

  Situs pt9mio!in"

   Actina

  TnTTnC

  TnI

  ropomio!in"

  '5A'B6

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  72/78

   AP$(

   APtroponin

  tropo+ioin

  actin

  +ioin

  Ca)$

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  73/78

  Starea "e contrac

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  74/78

   AP$(

  ). 0i"roia ATP

  1 ) 3 2

   AP6 Pi *i8ate pe @@o"i*icareacon*or+a

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  75/78

   5. iberarea AP  Starea "e ri4i"itate

   AP

  1 ) 3 2

  2. epasarea *ia+enteor "e

  actin

   AP$(

  1 ) 3 2

  iberarea Pi

  @o"i*icareacon*oror+a

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  76/78

  Mecanismul contractieimusculare

  Elemente comparative ale

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  77/78

  Elemente comparative alecontrac8iei m. scheletic4

  cardiac :i neted-;enerarea :i transmiterea P!-cuplarea excita8ie contrac8ie

  -tipul de contrac8ie A secusa4 tetanos

  -controlul contrac8iei- somatic4ve;etativ

 • 8/20/2019 2013-Fiziologia Sistemului Cardiovascular (Scv)

  78/78


Recommended