Home >Documents >1libera circulatie a persoanelor

1libera circulatie a persoanelor

Date post:06-Oct-2015
Category:
View:23 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
drept
Transcript:

1LIBERA CIRCULATIEA PERSOANELORBucuresti 20022La elaborarea textelor acestor bosuri au contribuit:Experti:ILEANA PASCALSTEFAN DEACONUCODRU VRABIENICULAE FABIANSupervizare:AUREL CIOBANU - DORDEAELENA SIMINA TANASESCUn cadrul proiectuluiCampanie de informare a functionarilor publici privindcontinutul acquis-ului comunitarau fost elaborate brosuri privind primele15 capitole de negociere. CRJ 2002ISBN 973-8338-51-43Lista capitolelor n care este mpartit acquis-ul comunitar,n vederea negocierilor cu statele care aderala Uniunea EuropeanaCapitolul 1: Libera circulatie a marfurilorCapitolul 2: Libera circulatie a persoanelorCapitolul 3: Libera circulatie a serviciilorCapitolul 4: Libera circulatie a capitaluluiCapitolul 5: Dreptul societatilor comercialeCapitolul 6: Politica n domeniul concurenteiCapitolul 7: AgriculturaCapitolul 8: PescuitulCapitolul 9: Politica n domeniul transporturilorCapitolul 10: ImpozitareCapitolul 11: Uniune economica si monetaraCapitolul 12: StatisticaCapitolul 13: Politici sociale si ocuparea fortei de muncaCapitolul 14: EnergieCapitolul 15: Politica industrialaCapitolul 16: ntreprinderi mici si mijlociiCapitolul 17: Stiinta si cercetareCapitolul 18: Educatie, formare profesionala si tineretCapitolul 19: Telecomunicatii si tehnologia informatiilorCapitolul 20: Cultura si politica n domeniul audiovizualuluiCapitolul 21: Politica regionala si coordonarea instrumentelor structuraleCapitolul 22: Protectia mediului nconjuratorCapitolul 23: Protectia consumatorilor si a sanatatiiCapitolul 24: Justitie si afaceri interneCapitolul 25: Uniune vamalaCapitolul 26: Relatii externeCapitolul 27: Politica externa si de securitate comunaCapitolul 28: Control financiarCapitolul 29: Dispozitii financiare si bugetareCapitolul 30: InstitutiiCapitolul 31: Diverse4ABREVIERIANOFM Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de MuncaCE Comisia EuropeanaCEE Comunitatea Economica EuropeanaCNRED Centrul National de Recunoastere si Echivalare aDiplomelorJOCE Jurnalul Oficial al Comunitatilor EuropeneONR Oficiul National pentru RefugiatiSIS Sistemul Informatic SchengenUE Uniunea Europeana5Actele normative adoptate la nivel comunitarTratatele constitutive (versiunile republicate, n urma modificarilorsi completarilor, ale Tratatului instituind Comunitatea Europeana siTratatului asupra Uniunii Europene), legislatia n vigoare, legislatian pregatire, precum si hotarrile recente pronuntate de CurteaEuropeana de Justitie se regasesc n cadrul bazei de date cu accesgratuit EUR-Lex de pe serverul Europa (www.europa.eu.int/eur-lex).n temeiul si n conformitate cu dispozitiile tratatelor constitutive,institutiile UE cu competente n procesul legislativ adopta, n esenta,urmatoarele acte normative:Regulamentele sunt actele care au caracter obligatoriu de la dataintrarii lor n vigoare att pentru statele membre, ct si pentrupersoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul acestora.Regulamentele se aplica direct pe teritoriul statelor membre, carora leeste interzis sa adopte masuri de transpunere sau orice alte masuricare ar putea ngradi aplicarea lor directa. Daca n text nu esteprecizata data intrarii n vigoare, aceasta va fi reprezentata de cea dea 20-a zi de la publicarea n Jurnalul Oficial al ComunitatilorEuropene.Directivele sunt actele care stabilesc numai obiective obligatoriipentru statele membre, lasnd la latitudinea acestora modalitatile deatingere a lor. n text este precizata data pna la care statele membretrebuie sa adopte masurile de adaptare la directiva n cauza.Directivele se aplica si ele direct pe teritoriul statelor membre, darnumai dupa expirarea termenului de transpunere.Deciziile sunt actele cu caracter obligatoriu doar pentru statelemembre sau persoanele juridice carora le sunt adresate. Unele aucaracter individual (avnd un singur destinatar sau un numar limitatde destinatari), iar altele au caracter general (sunt obligatorii pentrutoate statele membre si pentru persoanele fizice si juridice aflate peteritoriul acestora).6Recomandarile, rezolutiile si avizele sunt acte fara caracterobligatoriu, jucnd rolul de instrumente indirecte pentru apropierealegislatiilor si practicilor nationale.Acordurile si conventiile sunt ntelegeri n forma scrisa supusedreptului international dar ncheiate fie de catre Comunitati cu stateterte, fie de catre acestea si statele membre cu state terte, fie numaintre statele membre, n conformitate cu competentele stabilite printratatele constitutive.ntr-o serie de domenii, n afara actelor normative mai sus aratate,institutiile Uniunii adopta si alte acte cu caracter obligatoriu. Acesteavor fi aratate si explicate n cadrul prezentarii domeniilor respective.Baza de date EUR-Lex permite regasirea tuturor actelor legislative nvigoare sau n pregatire prin intermediul mai multor facilitati de cautare :1. Indexul analitic al directorului de legislatie (regasirea legislatiein functie de domeniu);2. Indexul alfabetic al directorului de legislatie (regasirea legislatieidupa termeni cheie ordonati alfabetic);3. Cautare dupa numarul Jurnalului Oficial n care s-a publicat actullegislativ;4. Cautare dupa numarul actului legislativ (cu ajutorul unui codformat automat de catre facilitatea de cautare);5. Cautare dupa cuvinte cheie n text.Toate aceste facilitati de cautare usureaza considerabil regasireaunui act legislativ sau a actelor legislative ncadrate la un anumitdomeniu. Pentru identificarea acquis-ului comunitar pe capitole ceamai utila facilitate este indexul analitic al directorului de legislatie(cuprinde 20 de capitole, fiecare fiind mpartit cel putin pesubcapitole).7CUPRINSI. Introducere ..................................................................................11II. Acquis-ul comunitar n domeniul liberei circulatii a persoanelor151. Temeiul legal................................................................................................... 152. Politica n domeniul vizelor ........................................................................ 163. Controlul frontierelor si migratia .............................................................. 184. Probleme legate de azil................................................................................. 195. Protectia datelor cu caracter personal...................................................... 196. Recunoasterea reciproca a calificarilor profesionale .......................... 207. Circulatia fortei de munca........................................................................... 208. Coordonarea sistemelor de asistenta sociala ......................................... 21III. Romnia n procesul de adoptare a acquis-ului n domeniulliberei circulatii a persoanelor......................................................221. Politica n domeniul vizelor ........................................................................ 222. Controlul frontierelor si migratia .............................................................. 243. Problemele legate de azil............................................................................. 254. Recunoasterea reciproca a calificarilor profesionale .......................... 255. Circulatia fortei de munca........................................................................... 266. Coordonarea sistemelor de asistenta sociala ........................................ 267. n perspectiva................................................................................................... 27ANEXA...........................................................................................29Legislatia comunitara relevanta n domeniul liberei circulatii apersoanelor .....................................................................................29Politica n domeniul vizelor............................................................................. 30Controlul frontierelor si migratia ................................................................... 39Probleme legate de azil...................................................................................... 41Circulatia fortei de munca................................................................................ 44Coordonarea sistemelor de asistenta sociala .............................................. 4689LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR1. Orice cetatean sau orice cetateana a UniuniiEuropene are dreptul de a se deplasa si de a-sistabili resedinta n mod liber pe teritoriul statelormembre.2. Libertatea de circulatie si de sedere poate sa fieacordata, n conformitate cu Tratatul instituindComunitatea Europeana, cetatenilor unor tari tertecare domiciliaza legal pe teritoriul unui statmembru.(Carta Uniunii Europene privind drepturilefundamentale - Articolul 45)1011I. IntroducerePrin ncheierea Acordului de asociere la Uniunea Europeana (AcordulEuropean), Romnia s-a angajat ireversibil pe calea integrarii europene.Strategia nationala de pregatire a aderarii Romniei la UniuneaEuropeana, adoptata la Snagov n iunie 1995, a trasat etapeleprocedurale si actiunile ce urmau a fi ntreprinse n procesul de apropierede structurile comunitare. Constienta fiind de existenta deficientelor si antrzierilor semnalate n Avizul Comisiei Europene (CE) din iulie 1997,Romnia a ncercat sa accelereze ritmul reformelor economice siinstitutionale. Statutul de candidat la aderare dobndit n urma ConsiliuluiEuropean de la Luxemburg si oficializat odata cu lansarea procesului denegocieri si aderare la Uniunea Europeana (UE) marcheaza un nou stadiual relatiilor cu Uniunea si implica asumarea de responsabilitati sporite nndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, n alinierea la normele sipracticile comunitare.Parteneriatul de Aderare semnat de Romnia constituie actualmenteelementul-cheie al strategiei consolidate de pre-aderare, enuntndprincipiile, obiectivele si prioritatile de actionare si mobiliznd ntr-uncadru unic toate formele de asistenta comunitara. Aflata n faza depregatire intensificata pentru aderare, Romnia participa activ la procesulde examen analitic al acquis-ului communaut

Embed Size (px)
Recommended