+ All Categories
Home > Documents > 1.Imagistica + Tumori

1.Imagistica + Tumori

Date post: 26-Oct-2015
Category:
Upload: squirrelchaser
View: 178 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
Description:
ortopedie
146
Pentru informaţii suplimentare vizitaţi site- urile de mai jos – secţiunea studenţi (aveţi posibilitatea de a descărca manualul de ortopedie în format pdf)
Transcript
Page 1: 1.Imagistica + Tumori

Pentru informaţii suplimentare vizitaţi site-urile de mai jos – secţiunea studenţi (aveţi posibilitatea

de a descărca manualul de

ortopedie în format pdf)

Page 2: 1.Imagistica + Tumori

Prof.dr.Paul Botez

Page 3: 1.Imagistica + Tumori
Page 4: 1.Imagistica + Tumori

Examenul radiologiExamenul radiologicc standard standard datează de datează de aproape 100 ani.aproape 100 ani.

explorarea radiologică rămâne una dintre cele explorarea radiologică rămâne una dintre cele mai utile şi la îndemână metode de diagnostic mai utile şi la îndemână metode de diagnostic imagistic. imagistic.

radiografia simplă radiografia simplă oferă informaţii simultane oferă informaţii simultane asupra asupra mărimii, formei, „densităţii" tisulare şi mărimii, formei, „densităţii" tisulare şi arhitecturii osoasearhitecturii osoase;;

aceste aceste caracteristici interpretate în contextul caracteristici interpretate în contextul clinic specificclinic specific, pot sugera, de regulă, un , pot sugera, de regulă, un diagnostic diagnostic sau cel puţin un grup posibil de sau cel puţin un grup posibil de diagnosticediagnostice..

Page 5: 1.Imagistica + Tumori

Citirea şi interpretarea Citirea şi interpretarea radiografieiradiografiei

Secvenţa logică a examinării este: Secvenţa logică a examinării este: ţesuturi moi - os - articulaţie - ţesuturi moi - os - articulaţie - asociere diagnosticăasociere diagnostică..

numele de pe film numele de pe film trebuie sa fie a trebuie sa fie a pacientului în cauză;pacientului în cauză;!!

erorile de identificare constituie erorile de identificare constituie o sursă potenţială de confuzie o sursă potenţială de confuzie privind diagnosticul final şi privind diagnosticul final şi indicaţia terapeutică.indicaţia terapeutică.!!!!

Page 6: 1.Imagistica + Tumori

Osteocondromatoza sinoviala:Calcificari multiple

Hematom calcificat

Page 7: 1.Imagistica + Tumori

Calcificari tendon Achile Calcificari artera poplitee

Page 8: 1.Imagistica + Tumori

OaseleOasele IIn studiul oaselor şi articulaţiilor se va n studiul oaselor şi articulaţiilor se va

stabili un model de investigaţie bazat stabili un model de investigaţie bazat pe anatomia locală.pe anatomia locală.

Pentru coloana vertebralăPentru coloana vertebrală, se v, se voror evaluaevalua::

--aliniamentul general al vertebrelor, aliniamentul general al vertebrelor, --spaţiile discale spaţiile discale --fiecare vertebră separatfiecare vertebră separat--pornind de pornind de la la

cap către pediculi, articulaţii cap către pediculi, articulaţii interapofizare şi apofizele spinoase.interapofizare şi apofizele spinoase.

Page 9: 1.Imagistica + Tumori
Page 10: 1.Imagistica + Tumori

■Pentru bazin, se vor verifica: -dacă forma oaselor este simetrică şi poziţia lor este normală, -aspectul şi poziţia ramurilor pubiene şi a tuberozităţilor ischiatice, -aspectul capului femural, bilateral, şi a extremităţilor superioare ale femurului, comparând, întotdeauna, bilateral.

Page 11: 1.Imagistica + Tumori
Page 12: 1.Imagistica + Tumori

Pe parcursul acestei evaluări se vor Pe parcursul acestei evaluări se vor notanota aanomaliile de formă, densitate şi nomaliile de formă, densitate şi arhitecturăarhitectură..

- - Osul, ca întregOsul, ca întreg, poate fi , poate fi angulat, angulat, deformat, cu canalul medular deformat, cu canalul medular lărgitlărgit, ca în boala Paget; o , ca în boala Paget; o deformaţie localizată a osului deformaţie localizată a osului sau îngroşare se poate datora sau îngroşare se poate datora unui proces de osteoformare unui proces de osteoformare excesiv de tip neoosteogenetic, excesiv de tip neoosteogenetic, posibil tumoral.posibil tumoral.

Page 13: 1.Imagistica + Tumori

Boala Paget (A) afectarea tibiei la o pacienta de 62 ani-cu ingrosarea cortexului. arcuire anterioara. (B) afectarea ramurilor pubiene si ischiatice (C) afectarea falangei proximale deget mijlociu

Page 14: 1.Imagistica + Tumori

- periostul -apoziţia periostală este caracteristică în :procesele infecţioase, fracturi în curs de consolidare sau în tumori maligne, când au un caracter particular.-corticala osului

- distrucţiile şi întreruperile în continuitatea sa în cazul tumorilor maligne, - creşterea de densitate osoasă (osteoscleroza) - diminuarea densităţii osului (osteoporoza).

Page 15: 1.Imagistica + Tumori

(A) reactie periostala in osteosarcom (B) reactie periostala lamelara in bulb de ceapa (C) sarcom Ewing -sectiune transversal dintr-un specimen rezecat-reactie periostala lamelara(D) sarcom ewing -reactie periostala agresiva pintene Codman

Reactie periostala - osteom osteoid. Reactie periostala solida neintrerupta caracteristica leziunilor benigne

Page 16: 1.Imagistica + Tumori

Osteoporoza severa cu tasari vertebrale multiple

Osteomielita acuta.- Femur drept :distructructie corticala ,si apozitie periostala si osteocondensare

Reactie periostala - absces osos. Abces osos localizat la baza mts IV

Page 17: 1.Imagistica + Tumori

ArticulaArticulattiileiile Din punct de vedere radiologiDin punct de vedere radiologicc, ,

articulaţia se compune din oasele care articulaţia se compune din oasele care se articulează şi „spaţiile" dintre elese articulează şi „spaţiile" dintre ele;;

„„Spaţiul articularSpaţiul articular" este o noţiune care " este o noţiune care nu este conformă strict cu realitatea, nu este conformă strict cu realitatea, deoarece ea este corespunzătoare unui deoarece ea este corespunzătoare unui spaţiu virtual ocupat de un film de spaţiu virtual ocupat de un film de lichid sinovial şi cartilajul articular lichid sinovial şi cartilajul articular radiotransparent, care variază în radiotransparent, care variază în grosime de la 1grosime de la 1 mm la 6-8mm la 6-8 mm.mm.

Page 18: 1.Imagistica + Tumori

Aspect normal al articulatiei genunchiului

Aspect anormal al articulatiei genunchiului:

-pensare articulara in compartimentul intern,-osteoscleroza,-osteofitoza

Page 19: 1.Imagistica + Tumori

Se vSe voror evalua evalua::

- - orientarea generală a articulaţiei şi orientarea generală a articulaţiei şi congruenţa extremităţilor osoasecongruenţa extremităţilor osoase;;

- - examen comparativ între partea examen comparativ între partea afectată şi cea controlaterală, afectată şi cea controlaterală, normalănormală;;

Identificarea:Identificarea:

- - îngustările sau asimetriile de spaţiu îngustările sau asimetriile de spaţiu articular, care semnifică diminuarea articular, care semnifică diminuarea de grosime a cartilajului articular, de grosime a cartilajului articular, semn clasic de artroză.semn clasic de artroză.

Page 20: 1.Imagistica + Tumori

Stadiile evolutive ulterioare ale Stadiile evolutive ulterioare ale distrucţiei articularedistrucţiei articulare(coxartroza)(coxartroza) se se evidenţiază prinevidenţiază prin::

- - întreruperea corticalelor osoase întreruperea corticalelor osoase subjacente subjacente ;;

- - zone chistice radiotransparentezone chistice radiotransparente;;- - eroziuni periarticulareeroziuni periarticulare;;- - osteoscleroza „în oglindă“osteoscleroza „în oglindă“;; - - osteofitoză marginală.osteofitoză marginală.

Page 21: 1.Imagistica + Tumori

Gonartroza / coxartroza- zone chistice radiotransparente;- eroziuni periarticulare;- osteoscleroza „în oglindă“; - osteofitoză marginală.

Osteoscleroza platou tibial intern

Chist

Osteofitoza marginala

Pensare spatiu articular

Osteofit voluminos

Page 22: 1.Imagistica + Tumori

■ Liniile cu densitate crescută prezente în interiorul spaţiului articular se pot datora calcificărilor cartilajului (condrocalcinoză) sau meniscurilor.

■ Corpii liberi intraarticulari, în cazul în care sunt radioopaci, apar ca nişte pete rotunde sau neregulate care se suprapun peste structurile normale.

Page 23: 1.Imagistica + Tumori

Osteocondromatoza sinoviala idiopatica -multipli corpi liberi intraarticulari

Condrocalcinoza - Linii cu densitate crescută prezente în interiorul spaţiului articular si menisc

Page 24: 1.Imagistica + Tumori
Page 25: 1.Imagistica + Tumori

TomografiaTomografia examen care oferă examen care oferă o imagine o imagine

„concentrată„concentrată”” asupra unui anumit asupra unui anumit plan, selectat.plan, selectat.

Când se studiază „secţiunileCând se studiază „secţiunile”” succesive, pot fi relevate leziuni succesive, pot fi relevate leziuni care, în mod normal, scapă sau sunt care, în mod normal, scapă sau sunt obscure, pe radiografiile standard.obscure, pe radiografiile standard.

Page 26: 1.Imagistica + Tumori

Metoda este utilă în diagnosticul Metoda este utilă în diagnosticul :: - - necrozei osoase segmentarenecrozei osoase segmentare;; - - fracturilor cu tasare ale osului spongiosfracturilor cu tasare ale osului spongios;; (fracturile corpurilor vertebrale sau ale (fracturile corpurilor vertebrale sau ale platourilor tibiale)platourilor tibiale);;

- - leziuni mici,radiotransparente,leziuni mici,radiotransparente,((osteoamele osteoide şi abcesele osoaseosteoamele osteoide şi abcesele osoase););

Foarte reputată în trecut, tomografia Foarte reputată în trecut, tomografia convenţională a fost, actualmente, convenţională a fost, actualmente, înlocuită cu succes de tomografia înlocuită cu succes de tomografia computerizată.computerizată.

Page 27: 1.Imagistica + Tumori

Tomografia computerizată (CT, Tomografia computerizată (CT, scanner)scanner)

imagini „secţionate" prin anumite imagini „secţionate" prin anumite planuri tisulare selectate, dar cu o planuri tisulare selectate, dar cu o putere rezolutivă mult crescută.putere rezolutivă mult crescută.

AvantajeAvantaje::

--imaginile sunt transaxiale (similare imaginile sunt transaxiale (similare secţiunilor anatomice transverse),secţiunilor anatomice transverse),

--expunexpunee planurile anatomice, planurile anatomice, niciodată vizualizate pe radiografia niciodată vizualizate pe radiografia standard. standard.

-s-secţiuni spaţiate la intervale de 5-ecţiuni spaţiate la intervale de 5-10 10 mm.mm.

Page 28: 1.Imagistica + Tumori

■ Deosebit de utilă în :

-evaluarea dimensiunilor tumorale; -vizualizarea diseminărilor tumorale,

-diagnosticarea afecţiunilor vertebrale (prolaps discal intervertebral, tumori),

Page 29: 1.Imagistica + Tumori

CT- Luxatie posterioara de sold

CT- Necroza aseptica de cap femural

CT - Fractura acetabulara

Page 30: 1.Imagistica + Tumori

Reconstructie 3D CT

•Fiabilitatea CT poate fi extinsă în prezent prin transformarea in CT-3D

Page 31: 1.Imagistica + Tumori

Reconstructie 3D CT

Page 32: 1.Imagistica + Tumori

Reconstructie 3D CT

Page 33: 1.Imagistica + Tumori

Reconstructie 3D CT

Page 34: 1.Imagistica + Tumori

Rezonanţa magnetică nucleară Rezonanţa magnetică nucleară (RMN)(RMN)

RMN se bazează pe RMN se bazează pe emisiile de emisiile de radiofrecvenţa ale atomilor şi radiofrecvenţa ale atomilor şi moleculelor din ţesuturile expuse moleculelor din ţesuturile expuse acţiunii unui câmp magnetic static.acţiunii unui câmp magnetic static.

Imaginile produse de aceste semnale Imaginile produse de aceste semnale sunt sunt similare celor ale scanărilor CTsimilare celor ale scanărilor CT, , dar prezintă o dar prezintă o calitate rezolutivă calitate rezolutivă superioară şi o diferenţiere tisulară superioară şi o diferenţiere tisulară mai rafinată.mai rafinată.

Page 35: 1.Imagistica + Tumori

Principalele indicaţii ale acestei Principalele indicaţii ale acestei investigaţii imagistice sunt în:investigaţii imagistice sunt în:

1. 1. diagnosticul precoce al diagnosticul precoce al ischemiei şi necrozei osoase,ischemiei şi necrozei osoase,

2.2.diagnosticul durerilor la diagnosticul durerilor la nivelul coloanei şi a patologiei nivelul coloanei şi a patologiei spinalespinale

3.3. în evidenţierea mecanismelor în evidenţierea mecanismelor traumatice care produc leziuni traumatice care produc leziuni în ţesuturile moi şi cartilagii.în ţesuturile moi şi cartilagii.

Page 36: 1.Imagistica + Tumori

Datorită fiabilităţii sale, a caracterului Datorită fiabilităţii sale, a caracterului său neinvaziv şi ecologic (absenţa său neinvaziv şi ecologic (absenţa riscului de iradiere), asistăm în prezent riscului de iradiere), asistăm în prezent la o la o tendinţă de utilizare excesivă tendinţă de utilizare excesivă sau abuzivă a acestei metode.sau abuzivă a acestei metode.

De aceea, este bine de reamintit că, De aceea, este bine de reamintit că, deşi este o metodă de investigaţie deşi este o metodă de investigaţie imagistică performantă, ea nu este, imagistică performantă, ea nu este, totuşi, totuşi, decât una din numeroasele decât una din numeroasele metode de investigaţie şi diagnosticmetode de investigaţie şi diagnostic, pe , pe care le are, în prezent, la dispoziţie care le are, în prezent, la dispoziţie medicul.medicul.

Page 37: 1.Imagistica + Tumori

RMN- Necroza aseptica de cap femural

Page 38: 1.Imagistica + Tumori

RMN - Osteosarcom periostal-femur distal

Page 39: 1.Imagistica + Tumori

RMN- Hernie de disc L2-L3

Page 40: 1.Imagistica + Tumori

RMN- Tuberculoza vertebrala

-abces rece paravertebral-spondilodiscita

Page 41: 1.Imagistica + Tumori

EcografiaEcografia Ultrasunetele generate de un Ultrasunetele generate de un

traductor pot penetra o porţiune de traductor pot penetra o porţiune de câţiva centimetri în profunzimea câţiva centimetri în profunzimea ţesuturilor moi; ţesuturilor moi;

Cu ajutorul echipamentelor moderne, Cu ajutorul echipamentelor moderne, ţesuturile având densităţi variabile pot ţesuturile având densităţi variabile pot fi reprezentate sub formă de imagini fi reprezentate sub formă de imagini în diferite nuanţe de gri,în diferite nuanţe de gri, permiţând o permiţând o definire anatomică rezonabilă.definire anatomică rezonabilă.

Page 42: 1.Imagistica + Tumori

Afişarea simultană pe ecran oferă o Afişarea simultană pe ecran oferă o imagine dinamică, mult mai utilă imagine dinamică, mult mai utilă decât cea obişnuită, statică, de pe decât cea obişnuită, statică, de pe plăcile transparente.plăcile transparente.

Marele avantaj al acestei tehnici Marele avantaj al acestei tehnici este că echipamentul din care este este că echipamentul din care este compus este simplu şi uşor de compus este simplu şi uşor de transportat, chiar portabil, putând fi transportat, chiar portabil, putând fi folosit aproape oriunde, neinvaziv şi folosit aproape oriunde, neinvaziv şi fără efecte secundare nocive.fără efecte secundare nocive.

Page 43: 1.Imagistica + Tumori

IIn funcţie de structură, diferitele n funcţie de structură, diferitele ţesuturi sunt caracterizate ca fiind: ţesuturi sunt caracterizate ca fiind:

--hiperecogene, hiperecogene, --medioecogene, medioecogene, --hipoecogene sau non-ecogene. hipoecogene sau non-ecogene.

Chisturile lichidiene Chisturile lichidiene sunt non-sunt non-ecogene sau hipoecogene; ecogene sau hipoecogene;

OOrganele semisolide rganele semisolide prezintă grade prezintă grade diferite de ecogenitate, fapt care diferite de ecogenitate, fapt care permite identificarea lor spaţială.permite identificarea lor spaţială.

Page 44: 1.Imagistica + Tumori

■ Indicatii:

1.identificarea leziunilor profunde, „chistice", cum ar fi: hematoamele, abcesele, chisturile poplitee şi anevrismele arteriale;2.detectarea a fluidelor intraarticulare, efuziuni sinoviale;3.monitorizarea aspectelor evolutive ale „şoldului iritabil”;4.screening, în evaluarea nou-născuţilor pentru depistarea precoce a displaziei congenitale a şoldului;5.diagnosticarea rupturilor de muşchi ai coafei rotatorilor la umăr;

Page 45: 1.Imagistica + Tumori

Ecografie umar :repere osoase importante:marea si mica tuberozitate ,culisa bicipitala- aspect normal

Ecografie sold nou-nascut: displazie congenitala de sold

Page 46: 1.Imagistica + Tumori

ScintigrafiaScintigrafia PrincipiuPrincipiu : e : emisia fotonică de către misia fotonică de către

radionuclizi, captată de ţesuturile specificeradionuclizi, captată de ţesuturile specifice IIzotopul ideal este zotopul ideal este 9999Te, care prezintă Te, care prezintă

caracteristicile energetice optime pentru caracteristicile energetice optime pentru imaginile cu camera gamma. Timpul său de imaginile cu camera gamma. Timpul său de înjumătăţire este relativ scurt (6 ore), iar înjumătăţire este relativ scurt (6 ore), iar eliminarea sa din organism este rapidăeliminarea sa din organism este rapidă; ;

Un nivel de activitate scăzut evidenţiază rapid Un nivel de activitate scăzut evidenţiază rapid zonele de captare intensă din respectivul ţesutzonele de captare intensă din respectivul ţesut;;

Page 47: 1.Imagistica + Tumori

Doua faze:Doua faze:

--faza de perfuziefaza de perfuzie-I-Imediat după mediat după injectare,când substanţa se află încă în injectare,când substanţa se află încă în torentul circulator sau întorentul circulator sau în spaţiile spaţiile perivasculare, interstiţiale ;perivasculare, interstiţiale ;

--ffaza osoasăaza osoasă--survine trei ore mai târziu, survine trei ore mai târziu, când izotopul a fost captat de oscând izotopul a fost captat de os;;

Page 48: 1.Imagistica + Tumori

-în faza precoce, de perfuzie, ţesuturile moi, vascularizate, periarticulare, produc cea mai întunecată (adică cea mai activă) imagine; -In faza osoasa,trei ore mai târziu, această activitate se estompează şi contururile osoase devin mai clare, cea mai intensă activitate fiind prezentă în ţesutul spongios din epifizele oaselor lungi.

-Modificările de radioactivitate sunt semnificative când sunt distinct localizate sau asimetrice.

Page 49: 1.Imagistica + Tumori

PPatru tipuri de modificări:atru tipuri de modificări:

activitatea crescută activitatea crescută în timpul în timpul fazei de perfuzie, datorată fazei de perfuzie, datorată perfuzării intense aperfuzării intense aţesuturilor moi, este unul din ţesuturilor moi, este unul din semnele cardinale ale semnele cardinale ale inflamaţieiinflamaţiei (sinovita acută sau(sinovita acută sau cronică);cronică);

activitatea scăzută activitatea scăzută în faza de în faza de perfuzie, mai puţin întâlnită, perfuzie, mai puţin întâlnită, semnificăsemnifică iinsuficienţă vasculară nsuficienţă vasculară localălocală;;

Page 50: 1.Imagistica + Tumori

activitatea crescută în faza osoasă activitatea crescută în faza osoasă :: - - captcaptaarre e izotopic izotopica a excesivexcesivaa în fluidul în fluidul

osos extracelular sau încorporării osos extracelular sau încorporării avide din ţesuturile neo-osteogenice,avide din ţesuturile neo-osteogenice,

- - existenţei unei fracturi, infecţii, existenţei unei fracturi, infecţii, tumoră locală sau necroză asepticătumoră locală sau necroză aseptică în în curs de vindecare;curs de vindecare;

activitatea scăzută în fază osoasă activitatea scăzută în fază osoasă :: --absenţei de aport sanguin,absenţei de aport sanguin,((capului capului

femural după fractură de col femural după fractură de col femuralfemural)),, sau sau --înlocuireaînlocuirea ţesutului ţesutului osos cu ţesut patologic.osos cu ţesut patologic.

Page 51: 1.Imagistica + Tumori

Indicaţii :Indicaţii :1. 1. diagnosticdiagnosticulul fracturilor de oboseală fracturilor de oboseală sau a altor fracturi fără deplasare,sau a altor fracturi fără deplasare, c care are nu sunt evidenţiate de radiografiile nu sunt evidenţiate de radiografiile simple;simple;

2. 2. detectarea unui mic abces osos sau a detectarea unui mic abces osos sau a unui osteom osteoid;unui osteom osteoid;

3. 3. investigarea şi diagnosticarea investigarea şi diagnosticarea decimentării aseptice şi septice a decimentării aseptice şi septice a protezelorprotezelor implantate;implantate;

4. 4. diagnosticarea ischemiei capului diagnosticarea ischemiei capului femural din necroza aseptică a capului femural din necroza aseptică a capului femural la adult;femural la adult;

5. 5. detectarea precoce a metastazelor detectarea precoce a metastazelor osoase.osoase.

Page 52: 1.Imagistica + Tumori

Boala Paget- Scintigrafia osoasa cu radionuclid: absorbtie crescuta a radionuclidului la locurile afectate (pelvis,femur proximal,rotula,humerus)

Osteom osteoid- scintigrafia osoasa -nidus

Page 53: 1.Imagistica + Tumori

Scintigrafia osoasa –pacienta cu carcinom mamar-multiple metastaze: craniu,coloana vertebrala,pelvis.

Scintigrafia osoasa – artrita psoriazica –hipercaptare la nivelul articulatiilor mainii si pumnului

Page 54: 1.Imagistica + Tumori

Tumorile osuluiTumorile osului

Prof. Dr. Paul BotezProf. Dr. Paul Botez

Page 55: 1.Imagistica + Tumori

Generalităţi şi clasificare

Page 56: 1.Imagistica + Tumori

Generalităţi

Tumorile osului - domeniu de patologie extrem de vast şi dificil;

Capitol de patologie în plină schimbare în care apar permanent noi metode de diagnostic şi tratament.

Page 57: 1.Imagistica + Tumori

Terminologie: Benignă / Malignă. Tumori benigne cu malignitate locală:

benigne în sensul histologic al termenului, dar maligne prin tendinţa la extensie locală şi la recidive (osteoblastoame agresive, fibroame desmoide);

Tumori maligne cu slabă diferenţiere histologică: celulele canceroase sunt relativ rare şi vindecarea este foarte probabilă dacă exereza este carcinologică (unele condrosarcoame).

Metastaze „benigne”:tumori osoase benigne dar cu potenţial malign (tumora cu celule gigante, condroblastomul).

Page 58: 1.Imagistica + Tumori

Criterii de diferentiere maligne / benigne

1.vârsta,

2.localizarea tumorii (în care os şi în ce zonă anume din os),

3.aspectul radiografic.

Page 59: 1.Imagistica + Tumori

1. Vârsta noţiune capitală în definirea tipului de tumoră: la copil şi adolescent, anumite tumori sunt

excepţionale: metastazele, tumorile cu celule gigante, fibrosarcomul, reticulosarcomul, plasmocitomul.

anumite tumori nu se evidenţiază decât la pubertate: chistul osos esenţial tipic, fibroamele nonosifiante, etc.

Page 60: 1.Imagistica + Tumori

1 2 3 4 5 6 7 8 9NEUROBLASTOM

TUMORA EWING

OSTEOSARCOM

FIBROSARCOM

LIMFOM

TGC

CONDROSARCOM

MIELOM

METASTAZE

TUMORI OSOASEVîrsta de apariţie

Page 61: 1.Imagistica + Tumori

2. Localizarea judecată în sens larg: pe schelet şi pe piesa osoasă propriu-zisă. cele mai frecvente sedii sunt: genunchiul,

şoldul, bazinul, umărul şi rahisul.

Page 62: 1.Imagistica + Tumori

Localizarea pe os in sensul dezvoltarii exo sau endo-osoase: Tumora exoosoasă - tumora cu punct de

plecare la periost / placa diafizară (exostoza osteogenică, condrosarcomul, sarcomul juxtacortical), ori invadarea părţilor moi (osteosarcom, tumoră Ewing).

Tumora endoosoasă - epifizar, metafizar sau diafizar, în funcţie de care se orientează diagnosticul clinic şi radiologic.

Page 63: 1.Imagistica + Tumori

3. Imagistica tumorilor

Radiografia esentiala în evaluarea diagnostică;

Obligatoriu radiografii ale regiunii afectate în incidenţe standard, faţă şi profil;

În multe cazuri radiografia singură poate pune diagnosticul, nefiind necesare alte examene suplimentare;

Alteori, ca în osteosarcom, este necesară aprofundarea investigaţiilor prin scanner şi RMN, pentr a preciza exact extensia intramedulară şi extracorticală, şi pentru a stabili stadializarea şi planul terapeutic;

Page 64: 1.Imagistica + Tumori

a – radiografie de faţă care evidenţiază o leziune litică distructivă în regiunea proximală a tibiei (osteosarcom), fără a putea preciza gradul de extensie locală;b, c – imaginile RMN pe secţiune frontală şi sagitală evidenţiază extensia medială, laterală şi posterioară în părţile moi a tumorii;d – imagine RMN pe secţiune transversală evidenţiază extensia posterioară a tumorii,comprimând pachetul vascular (săgeata).

Page 65: 1.Imagistica + Tumori

Radiografia - date privind originea tumorii: epifizară, metafizară sau diafizară.

Tumorile epifizare sunt, de regulă, benigne (condromul, condroblastomul la copil, tumora cu celule gigante la adult);

Tumorile metafizare - maligne primitive (osteosarcomul);

Tumori diafizare - sarcomul Ewing, mielomul multiplu, limfomul malign;

Page 66: 1.Imagistica + Tumori

RADIOGRAFIA CONVENŢIONALĂ

• Întinderea leziunii

• Agresivitatea leziunii

• Distrucţie osoasă (Osteoliză)

• Formare osoasă (Osteocondensare)

• Osteogeneză periostală (Racţie periostică)

Page 67: 1.Imagistica + Tumori

RADIOGRAFIAReacţia periostică

Page 68: 1.Imagistica + Tumori

EXPLORĂRI PARACLINICERadiografia pulmonară

Page 69: 1.Imagistica + Tumori

Scintigrafia osoasă evidenţiaza gradul de activitate osteoblastică.

Cea mai bună indicaţie pentru scintigrafia cu 99Te o reprezintă leziunile multiple suspecte cum ar fi: carcinoamele multiple, mielomul multiplu şi limfomul osos.

În tumorile metastatice, scintigrafii seriate pot realiza o bună urmărire a pacienţilor în privinţa eficacităţii tratamentelor pe cale sistemică.

Page 70: 1.Imagistica + Tumori

EXPLORĂRI PARACLINICEScintigrafia

Technetium99

Hiperfixare

Semne precoceExtensia tumoriiEvoluţia tumoriiMetastaze

Page 71: 1.Imagistica + Tumori

Computer-tomografia (CT) şi rezonanţa magnetică nucleară (RMN) proceduri imagistice de vârf care sunt utilizate în situaţii clinice bine selectate.

Computer-tomografia are cea mai bună indicaţie în leziuni mai mici care afectează corticala osului, cum sunt osteomul osteoid la oasele lungi şi osteoblastomul scheletului axial.

În cazurile care interesează cu preponderenţă părţile moi, RMNul este superior CT-ului, cu excepţia cazurilor în care există un intens proces de calcificare, ca în cazul miozitei osifiante sau a condrosarcomului periferic.

Page 72: 1.Imagistica + Tumori

Imagine computertomografică a unui:a – osteoblastom interesând unghiul posterolateral

al vertebrei lombare;b – condrosarcom depăşind cortexul aripei iliace

ab

Page 73: 1.Imagistica + Tumori

CT-ul este actualmente metoda imagistică principală de stadializare a unui sarcom sau când se caută leziunile metastatice pulmonare sau abdominale.

RMN-ul, care a apărut mai recent decât CT-ul îşi găseşte cele mai multe utilizări în evaluarea leziunilor de părţi moi non-calcificate.

Spre deosebire de CT, RMN-ul permite o excelentă vizualizare atât în plan longitudinal cât şi în plan axial. El poate evidenţia anatomia părţilor moi, incluzând vase şi nervi, eliminând nevoia de arteriografie şi mielografie

Page 74: 1.Imagistica + Tumori

EXPLORĂRI PARACLINICETomografia computerizată (CT)

Precizează extensia tumorii în părţile moi extraosoase

Page 75: 1.Imagistica + Tumori

EXPLORĂRI PARACLINICERezonanţa magnetică nucleară (RMN)

Precizează extensia tumorală

Page 76: 1.Imagistica + Tumori

EXPLORĂRI PARACLINICEAngiografia Normal Osteosarcom femur

Page 77: 1.Imagistica + Tumori

Clasificarea tumorilor

1. tumori cu diferenţiere osoasă exclusivă sau predominantă, benigne (osteom osteoid, osteoblastom) sau maligne (osteosarcom);2. tumori cu diferenţiere cartilaginoasă exclusivă sau predominantă, benigne (condrom, condroblastom, fibrom condromixoid) sau maligne (condrosarcom);

In functie de aspectul histologic si citologic al tesutului pe care il reproduce tumora:

Page 78: 1.Imagistica + Tumori

3. tumori cu punct de plecare medular: tumori ale tramei conjunctive: fibrom

desmoid, fibrosarcom, histiocitom fibros malign;

tumori ale sistemului hematopoetic: limfom, mielom, plasmocitom;

tumori rare ale sistemului nervos (neurinoame), vascular (hemangioame, angiosarcoame), sau grăsos (lipom, liposarcom).

Page 79: 1.Imagistica + Tumori

4. Tumori inclasificabile categoric:

sarcom Ewing ar putea fi clasificat în categoria tumorilor medulare;

tumorile cu celule gigante nu au o celularitate clasificabilă generic;

anumite sarcoame nediferenţiate, neclasate sau clasate în aşteptare;

Page 80: 1.Imagistica + Tumori

5. Leziuni pseudo-tumorale incluse de majoritatea autorilor între tumori, în ciuda absenţei proliferării tumorale mono sau pluricelulare. Este vorba, de fapt, de leziuni distrofice sau displazice consecinţă a unei tulburări de dezvoltare osteocartilaginoasă, strâns legate de creşterea scheletului (osteomul, infarctul osos, lacuna metafizară [defectul cortical], chistul osos solitar, chistul anevrismal),

6. Leziuni multifocale boala exostozantă (maladia Ombredanne), encondromatoza (maladia Ollier), displazia fibroasă (maladia Jaffé), neurofibromatoza (boala Recklinghausen), osteosarcomatoza.

Page 81: 1.Imagistica + Tumori

Diagnosticul tumorilor osoase

1.Anamneza

2.Examen clinic

3.Examen imagistic

4. Biopsie tumorala

Page 82: 1.Imagistica + Tumori

1.Anamneza şi examenul clinic general

Diagnosticul tumorilor depinde încă mult de istoricul afecţiunii şi examinarea clinică.

Istoricul simptomatic descris de pacient care furnizează informaţii asupra perioadei de evoluţie a tumorii precum şi date valoroase privind factorii etiologici.

Examenul fizic - informaţii care nu pot fi evidenţiate de imagistică.

Page 83: 1.Imagistica + Tumori

2. Simptomatologia

O tumoră osoasă se poate schematic manifesta prin trei tipuri de semne clinice: asimptomatică, algică sau/şi modificare de volum a

membrului, fractură spontană.

Page 84: 1.Imagistica + Tumori

a. Formele asimptomatice

Tumora este descoperită întâmplător, în cursul unui examen radiografic practicat cu un alt scop sau cu ocazia unui bilanţ al ansamblului scheletului, în căutarea unor alte localizări a unei tumori deja cunoscute.

Leziunea plurifocala este foarte importantă deoarece orientează diagnosticul: metastazele, displazia fibroasă (adult),

encondromatoza, boala exostozantă, displazia fibroasă (copil).

Page 85: 1.Imagistica + Tumori

a

b

a – osteocondrom periferic (maladie exostozantă);b – condroblastom epifizar

Tumori asimptomatice clinic, descoperite prin examen radiologic

Page 86: 1.Imagistica + Tumori

b. Formele simptomatice

Tumora se dezvoltă la suprafaţa osului determinând apariţia unei formaţiuni palpabile, evidentă în părţile moi, pe care le deformează.

Durerea este simptomul cel mai frecvent, fie secundar extensiei endoosoase a tumorii, fie datorată unor microfracturi.

Page 87: 1.Imagistica + Tumori

SEMNE CLINICE

• durerea

• deformarea

• fractura pe os bolnav

Page 88: 1.Imagistica + Tumori

Tumori simptomatice clinic la examenul fizic:a – osteocondrom gigant de humerus;b – osteocondrom gigant de omoplat.

ab

Page 89: 1.Imagistica + Tumori

c. Fractura spontană

Fractura spontană - puţin dureroasă şi fara valoare diagnostică în sine, deoarece se poate produce atât în tumorile benigne cât şi în cele maligne sau în formele pseudotumorale (chist esenţial humeral proximal).

Consolidarea acestor fracturi se realizează, pentru tumorile benigne în intervalul normal admis, fiind posibilă şi în caz de metastaze.

Cele mai frecvente fracturi spontane se produc, la adult, pe metastaze şi, la copil, pe chist esenţial al osului.

Page 90: 1.Imagistica + Tumori

a

bc

Tumori simptomatice prin fractură spontană pe leziuni litice endoosoase care fragilizează osulprin eroziunea corticaleia – fibrom nonosifiant extremitatea inferioară de femur;b – metastază carcinomatoasă subtrohanteriană;c – osteosinteză profilactică pe metastaze litice femurale

Page 91: 1.Imagistica + Tumori

Distribuţia tumorilor osoase

în funcţie de vârstă

Page 92: 1.Imagistica + Tumori

Distribuţia tumorilor de părţi moi în funcţie de vârstă

Page 93: 1.Imagistica + Tumori

3. Examenul imagistic3. Examenul imagistic

1. Rx standard

2. CT

3. IRM

4. Scintigrafie

5. Ecografie5. Ecografie

6. Angiografia6. Angiografia

Page 94: 1.Imagistica + Tumori

4. Biopsia tumorală Este ultima investigaţie înaintea

stadializării, deoarece ea poate influenţa imagistica, în special RMN-ul.

În cele mai multe cazuri imagistica ajută chirurgul în alegerea celui mai bun loc pentru biopsie, adică a celui mai bun ţesut pentru diagnostic care se găseşte la periferia tumorii, la limita cu ţesutul normal.

Page 95: 1.Imagistica + Tumori

Probleme ale biopsiei: dimensiuni mici ale probei bioptice în

raport direct cu experienţa limitată a anatomopatologului;

localizarea inciziei cutanate; abordul pentru prelevarea de ţesut

bioptic, în raport cu experienţa limitată în domeniu a chirurgului care o efectuează;

risc de contaminare a unor structuri vitale.

Page 96: 1.Imagistica + Tumori

Stadializarea tumorilor Stabilirea cu exactitate a stadiului evolutiv

al tumorii are o foarte mare importanţă în conceperea planului terapeutic şi a prognosticului vital.

Sistemul preferat şi acceptat unanim este cel propus de Enneking.

El clasifică tumorile în trei stadii (I, II, III) pe baza aspectului biologic şi anatomo-patologic ca şi pe probabilitatea metastazării în ganglionii limfatici regionali sau la distanţă:

Page 97: 1.Imagistica + Tumori

stadiul I – sarcoame cu grad mic de malignitate, cu mai puţin de 25% risc de metastazare;

stadiul II – sarcoame cu grad ridicat de malignitate, cu peste 25% şanse de metastazare;

stadiul III – tumori, cu grad mic sau mare de malignitate care dau metastaze la distanţă (ganglion limfatic sau organ).

Page 98: 1.Imagistica + Tumori

Enneking clasifică mai departe tumorile pe baza aspectului: intracompartimental (tip A); extracompartimental (tip B);

Page 99: 1.Imagistica + Tumori

Principii de tratament în Principii de tratament în tumori osoasetumori osoase

Page 100: 1.Imagistica + Tumori

Tumorile benigne Tratamentul tumorilor osoase benigne este în

întregime apanajul chirurgului ortoped, fără aportul oncologului pentru chimio sau radioterapie.

În cele mai multe cazuri tumora este asimptomatică şi nu necesită de loc tratament.

Conduita: examen radiologic de rutină ce poate descoperi

tumora; examen radiografic anual, cu supraveghere

medicală a tumorii, pentru a nu rata momentul unei eventuale diferenţieri spre malignizare (condrom-condrosarcom).

Page 101: 1.Imagistica + Tumori

când tumora este suficient de mare, determină jenă funcţională, este dureroasă sau fragilizează osul cu risc de fractură patologică, atitudinea chirurgicală se impune.

Conduita terapeutică de elecţie: abordarea tumorii prin trepanaţie osoasă, chiuretaj al ţesutului tumoral cu avivarea

pereţilor cavitari, plombare a defectului osos cu grefă

osoasă spongioasă sau cortico-spongiosă.

tumora simptomatică

Page 102: 1.Imagistica + Tumori

Cand tumora este: situată la o extremitate osoasă (falanga unui

deget, capul peroneului); mare, inestetică; determină jenă funcţională (compresiune pe vase,

nervi); prezintă semne clinice şi radiologice de nelinişte

celulară şi tendinţă spre diferenţiere tumorală malignă.

Amputaţia extremităţii osoase afectate.

Page 103: 1.Imagistica + Tumori

Tumorile maligne

La ora actuală, clasificarea stadială clinică, asigură, în mare, în practica curentă, posibilitatea stabilirii unui prognostic şi a unei strategii terapeutice coerente.

Obiectivul oricarei strategii terapeutice: distrugerea în totalitate a celulelor tumorale, oricare ar fi localizarea lor.

În acest scop, tratamentul tumorilor maligne va fi individualizat pe trei faze: local, regional şi general.

Page 104: 1.Imagistica + Tumori

Indiferent de secvenţele tratamentului, două principii vor fi respectate cu stricteţe:

tratamentul cât mai precoce şi cât mai intens al diseminării metastatice infraclinice;

prezervarea integrităţii şi continuităţii membrului afectat cu asigurarea vindecării definitive a tumorii.

Page 105: 1.Imagistica + Tumori

Principalele modalităţi terapeutice care pot asigura succesul în acest dificil domeniu sunt: chimioterapia, radioterapia şi chirurgia,

care joacă diverse roluri într-o acţiune terapeutică multidisciplinară.

Page 106: 1.Imagistica + Tumori

Chimioterapia Considerată până de curând ca un

tratament adjuvant, reprezintă actualmente unul din pivoţii centrali ai terapiei în tumori.

Polichimioterapie secvenţială de lungă durată în secvenţa următoare: 3-4 zile de tratament în fiecare lună timp de 6-12 luni.

Dozele, produsele şi detaliile de administrare sunt variabile în timp şi în funcţie de şcoală sau experienţă în domeniu.

Page 107: 1.Imagistica + Tumori

Produsele cele mai utilizate actualmente sunt: adriamicina (produs intercalant), cis-platina, ciclofosfamidul (produse alkilante), metrotrexatul (produs antimetabolic).

Această chimioterapie va încadra tratamentul local: una sau două cure înainte, reluate apoi pentru mai multe luni.

Page 108: 1.Imagistica + Tumori

Progresele remarcabile ale chimioterapiei moderne sunt legate de: aparitia unor noi medicamente eficace

(mitomicina C, adriamicina, cis-platina);

noi modalităţi de administrare:în perfuzie continuă, cu dozaj

plasmatic;în perfuzie localizată, pe cale

intraarterială;încapsulate în lipozomi termolabili.

Page 109: 1.Imagistica + Tumori

Aceste protocoale de administrare a unor medicamente din ce în ce mai eficiente au contribuit la ameliorarea substanţială a controlului local în anumite tumori şi la prevenirea apariţiei de metastaze, cu ameliorarea evidentă a speranţei de viaţă şi supravieţuire.

Page 110: 1.Imagistica + Tumori

Radioterapia Reprezintă un alt pilon de bază în trepiedul terapeutic

al tumorilor maligne.

Radiosensibilitatea tumorilor osoase maligne este foarte diferită şi poate fi astfel sistematizată: tumori maligne foarte radiosensibile, în care, prin

definiţie, radioterapia ocupă un loc foarte important în tratament. Ex. Limfomul osos non-hodgkinian (reticulo-sarcom sau tumora Parker-Jackson), plasmocitomul solitar, sarcomul Ewing;

tumori maligne de radiosensibilitate „intermediară”, cum sunt: osteosarcomul, tumorile cu celule gigante;

tumori maligne radiorezistente, precum condrosarcomul, fibrosarcomul.

Page 111: 1.Imagistica + Tumori

Radioterapia în tratamentul tumorilor maligne secundare (metastaze osoase) este absolut esenţial. Ea are un efect antalgic, de recalcifiere şi de decompresie medulară.

Cele mai sensibile metastaze la radioterapie sunt cele după tumoră de sân, prostată, plămân.

Tumorile benigne beneficiază prin excelenţă de chirurgie, dar radioterapia îşi poate găsi uneori locul în tratamentul anumitor forme şi localizări: angiomul vertebral, anumite chisturi anevrismale, unele granuloame eozinofile şi în unele tumori cu celule gigante, benigne.

Page 112: 1.Imagistica + Tumori

Tratamentul chirurgical

Este diferenţiat, în raport direct cu limitele tumorale.

Enneking propune o codificare în patru tipuri de chirurgie ţinând cont, în primul rând, de extensia tumorii.

Page 113: 1.Imagistica + Tumori

Chirurgie intralezională

In care planul de clivaj se situează în contact intim cu tumora putând lăsa aici resturi macroscopice şi constă în exereză simplă şi chiuretaj, cu sau fără umplerea cavităţii vidate de conţinut.

Page 114: 1.Imagistica + Tumori

Chirurgie tumorală marginală

In care planul de clivaj se găseşte în ţesutul reacţional peritumoral, cu risc de a lăsa aici câteva mici insule microscopice de celule tumorale.

Exemple pentru acest tip de chirurgie sunt rezecţia marginală a unui osteom osteoid, a unui osteoblastom sau a unei tumori cu celule gigante puţin agresivă;

Page 115: 1.Imagistica + Tumori

Chirurgia tumorală largă

In care planul de exereză trece la distanţă de tumoră, în ţesut sănătos, dar rămâne intracompartimentală.

Se ridică tumora „în bloc”, adică întreg fragmentul osos în care s-a dezvoltat tumora, zona adiacentă de părţi moi invadate şi cicatricea cutanată cu zona de biopsie şi ţesuturile din jur.

Page 116: 1.Imagistica + Tumori

Riscul este de a lăsa pe loc aşa-numitele skip metastaze;

Este tehnica cea mai clasică pentru tratamentul osteosarcoamelor şi a condrosarcoamelor care au avut în prealabil chimioterapie. Ele pun probleme de reconstrucţie articulară, adesea foarte dificile.

Page 117: 1.Imagistica + Tumori

Chirurgia tumorală radicală

In care leziunea tumorală, pseudocapsula sa şi zona periferică, precum şi osul invadat tumoral, sunt ridicate în bloc.

Acest tip de chirurgie impune cel mai adesea amputaţia membrului respectiv.

Page 118: 1.Imagistica + Tumori

TRATAMENTUL TUMORILOR Principii chirurgicale

RADICALĂ

LARGĂ

RADICALĂ

LARGĂ

INTRALEZIONALA

MARGINALĂ

EXCIZIE AMPUTAŢIE

Page 119: 1.Imagistica + Tumori

Indicaţia privind unul sau altul dintre tipurile de chirurgie amintite, ţine cont de clasificarea stadială a lui Enneking care are la bază trei criterii: grad de malignitate, situaţia anatomică şi putere metastazantă.

Stadializarea chirurgicală a tumorilor maligne după Enneking

Page 120: 1.Imagistica + Tumori

În această stadializare simbolurile au următoarea semnificaţie:

G1 – malignitate scăzută; G2 – înalt grad de malignitate; T0 – tumoră perfect închisă într-o capsulă; T1 – tumora se întinde dincolo de

pseudocapsula sa sau de ţesutul peritumoral, dar rămâne într-o lojă anatomică închisă;

T2 – tumora se întinde dincolo de o lojă anatomică sau se dezvoltă de la început într-un spaţiu celulo-grăsos fără limite precise;

M0 – fără metastaze; M1 – cu metastaze.

Page 121: 1.Imagistica + Tumori

Indicaţiile terapeutice

Pentru tumorile maligne, ţinând cont de stadializarea Enneking şi tipurile de chirurgie care pot fi aplicate, indicaţiile pot fi astfel sistematizate:

leziunile maligne cu o slabă malignitate (G1 M0) beneficiază de: rezecţie largă, dacă ele sunt

intracompartimentale (T1); rezecţie largă cu sacrificiu vasculo-nervos sau

amputaţie, dacă ele sunt extracompartimentale;

Page 122: 1.Imagistica + Tumori

leziunile maligne cu un înalt grad de malignitate (G2 M0) beneficiază de: rezecţie radicală sau largă cu tratament

complementar, dacă ele sunt T1; rezecţie radicală cu tratament complementar,

dacă ele sunt T2; leziunile maligne metastatice (G1 sau

G2, T1 sau T2 şi M1), cu malignitate joasă sau înaltă beneficiază de o chirurgie radicală sau paliativă locală sau o eventuală ablaţie a metastazelor.

Page 123: 1.Imagistica + Tumori

Rezecţiile largi se însoţesc de mari pierderi de substanţă osoasă.

Refacerea continuităţii osului în aceste cazuri se face, fie prin aport de masive grefoane corticospongioase, sub formă de auto sau allogrefe crioconservate.

Page 124: 1.Imagistica + Tumori

Când rezecţia este importantă şi se doreşte păstrarea membrului se apelează la diverse procedee de reconstrucţie asociate rezecţiei, cum este cazul operaţiei de rezecţie-reconstrucţie-artrodeză (operaţia Juvara-Merle D’Aubigné) indicată în reconstrucţia după tumori ale extremităţii inferioare de femur sau superioare de tibie.

Page 125: 1.Imagistica + Tumori

Tehnica de rezecţie-reconstrucţie – artrodeză în tratamentul tumorilor osoasea – principiul operaţiei Juvara-Merle D’Aubigné;

b – tumoră a extremităţii inferioare de femur operată conform acestei tehnici.

Page 126: 1.Imagistica + Tumori

Enneking, în 1977, a propus utilizarea unui transplant metafizodiafizar, lăsând intact masivul epifizar al osului distal sau utilizarea ca grefon interpus a peroneului, vascularizat sau nevascularizat.

Campanacci preconizează secţiuni osoase oblice pentru a ameliora contactul între diferitele piese osoase.

Page 127: 1.Imagistica + Tumori

Tehnica de rezecţie-reconstrucţie – artrodeză în tratamentul tumorilor osoasea – tumoră a extremităţii superioare de tibie operată conform acestei tehnici.

b – tehnica Enneking de rezecţie-reconstrucţie - artrodeză.

Page 128: 1.Imagistica + Tumori

Indicaţiile de elecţie a acestui tip de intervenţie sunt în: tratamentul tumorilor maligne interesând

femurul distal sau tibia proximal tumorile potenţial maligne sau benigne

agresive care au distrus mecanica articulară (tumora cu celule gigante).

Page 129: 1.Imagistica + Tumori

Rezecţia întinsă pentru tumori ale femurului proximal nu poate beneficia de o reconstrucţie cu grefon sau reconstrucţie artrodeză.

În aceste cazuri reconstrucţia se va realiza cu ajutorul unei proteze masive, de concepţie şi realizare specială, cu calităţi şi rezistenţă a materialelor, mai performante decât în cazul protezelor femurale simple, cu posibilităţi de ataşare în jurul lor, în manşon, a unor allogrefe masive.

Indicaţiile unei rezecţii-reconstrucţii cu proteză sunt, în principal, în tumorile cu malignitate histologică sigură, sau când volumul tumoral şi fragilizarea osoasă a unei tumori benigne interzice orice procedeu conservator de chiuretaj-plombaj-osteosinteză.

Page 130: 1.Imagistica + Tumori

Tehnici chirurgicale de exereză a tumorilor femurului proximal:a – rezecţia extremităţii proximale a femurului cu conservarea unui medalion

trohanterian care vaasigura continuitatea „digastrică” între fesieri şi vastul lateral;

b – tehnica cel mai des utilizată (urmată de protezare articulară);c – rezecţia extremităţii proximale a femurului cu artrectomie „monobloc” pentru tumori

deschise în articulaţie.

Page 131: 1.Imagistica + Tumori

Problemele ridicate de reconstrucţia protetică sunt multiple: asigurarea unei bune stabilităţi a şoldului

protetic, în ciuda întinderii rezecţiei musculare periarticulare;

asigurarea unei fixări solide prin cimentare sau osteointegrare;

evitarea resorbţiei corticale secundare în jurul implantului;

asigurarea unui joc de lungimi satisfăcătoare pentru a permite egalizarea membrelor.

Page 132: 1.Imagistica + Tumori

Rezecţie largă pentru condrosarcom şi proteză de reconstrucţie tip Cochin – diverse aspecte radiografice postoperatorii: imediat, la 3, 9 şi 18 luni

Page 133: 1.Imagistica + Tumori

Proteza masivă de reconstrucţie a genunchiului este unul din procedeele de reconstrucţie: rezecţia unei tumori de extremitate inferioară

de femur; extremitate superioară de tibie.

Permite restabilirea continuităţii scheletului, cu conservarea mobilităţii în articulaţia genunchiului.

Page 134: 1.Imagistica + Tumori

Proteză masivă de reconstrucţie a genunchiuluia – rezecţie largă a unei tumori de extremitate inferioară de femur şi înlocuire protetică

cu o proteză masivă tip Guepar – aspect radiografic la 5 ani postoperator;b – piesă tumorală de exereză (artrectomie monobloc) cu ablaţia extremităţii osoase a tibiei subjacente împreună cu toate structurile capsulo-ligamentare, fără a o deschide

(osteosarcom deschis în articulaţie);c – rezecţie de 15cm a extremităţii superioare a tibiei pentru osteosarcom şi proteză

masivă de reconstrucţie.

Page 135: 1.Imagistica + Tumori

Fractura pe os patologic- Osteosarcom humerus -

Page 136: 1.Imagistica + Tumori
Page 137: 1.Imagistica + Tumori
Page 138: 1.Imagistica + Tumori
Page 139: 1.Imagistica + Tumori

Osteosarcom humerus

Page 140: 1.Imagistica + Tumori

Osteosarcom humerus

Page 141: 1.Imagistica + Tumori

tumortumora maligna ulcerataa maligna ulcerata

Page 142: 1.Imagistica + Tumori
Page 143: 1.Imagistica + Tumori
Page 144: 1.Imagistica + Tumori
Page 145: 1.Imagistica + Tumori
Page 146: 1.Imagistica + Tumori

Recommended