Home >Documents >124602 Multimetru digital Voltcraft VC850 · PDF file - Măsurarea curentului continuu şi...

124602 Multimetru digital Voltcraft VC850 · PDF file - Măsurarea curentului continuu şi...

Date post:14-Jan-2020
Category:
View:2 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 •  

  MULTIMETRU DIGITAL VOLTCRAFT VC850

  Cod produs: 124602   

       

   

                Aceste  instrucțiuni de folosire conțin  informații  importante  legate de punerea sa  în funcțiune şi operarea sa. Aceste  informații  trebuie avute în vedere şi la transferarea bunului către o terță parte.     De aceea, țineți aceste instrucțiuni la îndemână pentru consultări viitoare.     Stimate client,    Ați luat o decizie foarte bună cumpărând acest produs Voltcraft® şi pentru aceasta vă mulțumim.  Ați achiziționat un produs de calitate superioară aparținând unui brand care se distinge prin competența tehnică, performanța  extraordinară şi inovația permanentă în domeniul instrumentelor de măsură şi al tehnologiilor de încărcare şi de rețea.  Produsele care aparțin brandului Voltcraft® oferă soluții optime şi satisfac chiar şi cele mai exigente cerințe ale pasionaților de  bricolaj sau ale utilizatorilor profesionişti. Şi încă ceva: Voltcraft® vă oferă o tehnologie fiabilă susținută de un raport calitate‐preț  deosebit de avantajos. Acesta este motivul pentru care suntem absolut siguri că primul dumneavoastră contact cu produsele  Voltcraft® va marca, în acelaşi timp, începutul unei cooperări profitabile pe termen lung.  Vă dorim să vă bucurați din plin de noul dumneavoastră produs Voltcraft®! 

 • 2 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o

  Domenii de aplicabilitate   

  - Măsurarea şi afişarea mărimilor electrice pentru categoria supra‐tensiune IV (până la maxim 600 V sau CAT III până la  maxim 1000 V contra potențialului pământului) sau mai puțin.  

  - Măsurarea tensiunilor continue şi alternative până la maxim 1000 V/DC, 750V/AC  - Măsurarea curentului continuu şi alternativ până la 10 A  - Măsurarea frecvenței până la 10 MHz  - Măsurarea capacității până la 4000 µF  - Măsurarea rezistențelor până la 60MΩ  - Test continuitate (

 • 3 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o

     

 • 4 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o

  Instrucțiuni de siguranță  În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării  instrucțiunilor prezentate  în acest manual de utilizare  se  pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații!  Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a  aparatului sau a nerespectării  indicațiilor de siguranță prezentate  în manual.  În aceste cazuri se pierde dreptul  la 

  garanție!   

  Acest produs a părăsit porțile fabricii în stare de funcționare perfectă.  Pentru a păstra această stare utilizatorii trebuie să respecte instrucțiunile de siguranță  incluse în acest manual.     

  De asemenea, trebuie respectate următoarele simboluri:  Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informația prezentată este  importantă, iar instrucțiunea trebuie respectată întocmai.    Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole privind sănătatea  umană, de ex. electrocutare.    Simbolul „mână” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicații importante în manevrare. 

    Acest aparat corespunde normelor CE şi îndeplineşte directivele europene cerute. 

    Clasa de protecție 2 (izolație dublă sau amplificată)    Categoria supratensiune II pentru măsurarea dispozitivelor electronice şi electrice  legate  la rețeaua printr‐un cablu  de curent. Această categorie acoperă şi categoriile inferioare (de exemplu CAT I, de măsurare a tensiunilor de semnal  şi de control).    

  Categoria supratensiune III pentru măsurarea instalațiilor din clădiri (de ex. prize sau  sub‐distribuții).  Această  categorie  cuprinde  şi  categoriile  inferioare  (de  ex.  CAT  II  pentru măsurarea  aparatelor  electrice). 

   

  Categoria de supratensiune IV pentru măsurarea la sursă a instalațiilor de tensiune joasă(rețeaua principală, puncte  de transfer casnic ale furnizorilor de energie etc.). Această categorie include de asemenea categoriile inferioare.  

    Potențialul pământului   

  Din motive legate de siguranță şi autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea sau  modificarea arbitrară a produsului.  Adresați‐vă personalului specializat dacă aveți nelămuriri privind modul de funcționare, siguranța sau conectarea aparatului.  Produsul nu este o jucărie, de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor.  Dacă produsul este folosit  în medii profesionale trebuie respectate normele  legale privind protecția  la  locul de muncă  în cazul  folosirii aparatelor electrice.  În şcoli, ateliere, şcoli de ucenici funcționarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat.  Înainte de măsurătorile pentru tensiune asigurați‐vă că aparatul nu se află în modul pentru măsurarea curentului.  Tensiunea dintre aparat şi potențialul pământului nu are voie să depăşească 1000 V DC/AC în CAT IV III sau 600 V CAT IV.   

  Înainte de schimbarea domeniului de măsurători trebuie să îndepărtați elementele de  control (sondele măsurători) de pe obiectul de măsurat.   

  Aveți mare grijă la manevrarea valorilor >25 V tensiune alternativă (AC), respectiv >35  V tensiune continuă; la aceste valori puteți să vă electrocutați dacă atingeți cablurile electrice.   

  Înainte de orice măsurătoare verificați aparatul în scopul prezenței eventualelor daune.  Nu mai realizați niciun fel de măsurători dacă stratul de izolație este defect (rupt, sfâşiat etc.).   

  Pentru  a  evita  posibilitatea  unui  şoc  electric  aveți  grijă  să  nu  atingeți  în  timpul  măsurătorilor,  direct  sau  indirect,  conexiunile/punctele de măsurat. Nu apucați elementele de control în timpul măsurătorilor deasupra marcajelor perceptibile de  pe mâner.   

  Nu folosiți multimetrul cu puțin timp înainte, în timpul sau imediat după o furtună (fulgere/supra‐tensiuni). Aveți grijă ca mâinile  dvs., hainele, încălțămintea, circuitele şi părțile componente ale circuitelor să fie neapărat uscate.   

  Evitați folosirea aparatului în apropierea:  ‐ câmpurilor puternice magnetice sau electromagnetice 

 • 5 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o

  ‐ antenelor de emisie sau generatoarelor HF  În aceste condiții puteți obține valori măsurate eronate.   

  Dacă observați că aparatul nu mai poate fi operat în siguranță, deconectați‐l şi asigurați‐vă că nu mai poate fi operat.  Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă:  ‐ prezintă daune evidente  ‐ nu mai funcționează  ‐ produsul a fost depozitat în condiții improprii o perioadă mai lungă de timp sau  ‐ produsul a fost transportat în condiții improprii  Dacă transportați produsul dintr‐un spațiu rece într‐unul cald poate apărea condens, iar acesta poate defecta aparatul; în plus în  aceste condiții există şi pericolul electrocutării!  De aceea lăsați aparatul la temperatura camerei, uneori chiar mai multe ore, înainte de a‐l folosi.  Materialele folosite  la  împachetarea produsului nu pot fi  lăsate  la voia  întâmplării, căci acestea pot deveni periculoase pentru  copii.     

  Citiți şi instrucțiunile de siguranță din fiecare capitol al acestui manual.    Descrierea produsului  Multimetrul  (denumit  DMM mai  departe)  indică  valorile măsurate  pe  ecranul  digital.  Ecranul  digital  de măsurare  al  DMM  cuprinde 6000  counts  (count =  cea mai mică  valoare  afişată). Aparatul poate  fi  folosit  atât  în  scopuri profesionale,  cât  şi  în  aplicații hobby.    Pentru o citire cât mai comodă a datelor, DMM poate fi plasat  şi cu ajutorul suportului din spate. Compartimentul bateriei  şi  siguranțelor nu  va putea  fi deschis decât  în  cazul  în  care  cablurile de măsurare  au  fost decuplate de  la  aparat. Atunci  când  compartimentul  bateriei  şi  siguranțelor  este  deschis  cablurile  de măsurare  nu  pot  fi  cuplate  la mufele  aparatului.  Această  măsură va îmbunătăți siguranța în utilizarea aparatului.  În domeniul de măsurare al curentului şi al tensiunii se va auzi un semnal de alarmă şi afişarea simbolului „WARNING”(Atenție)  atunci când cablurile de măsurare sunt greşit cuplate. Cuplați cablurile corect înainte de măsurare.    Comutator rotativ(4)  Funcțiile

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended