+ All Categories
Home > Documents > 1. Serviciului mobil de recuperare si reabilitare pentru ... · PDF fileSbenghe Tudor –...

1. Serviciului mobil de recuperare si reabilitare pentru ... · PDF fileSbenghe Tudor –...

Date post: 06-Feb-2018
Category:
Upload: haque
View: 236 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
13
SERVICIUL RESURSE UMANE, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ANUNT Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad organizeaza concurs in data de 08.12.2015 ora 10 proba scrisa si in data de 10.12.2015 ora 10 interviul, pentru ocuparea posturilor vacante de: 1. Serviciului mobil de recuperare si reabilitare pentru copii cu dizabilitati; 1 post psihopedagog debutant Conditii pentru ocuparea postului: Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta specialitatea psihopedagogie. Bibliografie: Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privin d protecţia şi promovarea drepturilor copilului; Ursula Schiopu, E. Verza - Psihologia varstelor. Ciclurile vietii (1997); Capitolul XII - Tulburari de dezvoltare si recuperarea lor, pg. 391 - 438. -1 post asistent social; Conditii pentru ocuparea postului: Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta specialitatea asistenta sociala; Bibliografie: Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asiste nţă socială şi protecţia copilului; Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; Legea asistentei sociale nr. 292/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. - 1 logoped principal Conditii pentru ocuparea postului: Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta specialitatea psihologie; Vechime in specialitate minim 5 ani Bibliografie: Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PRO TEC ŢIA COPILULUI Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cod 310134 tel./ fax. 0040 (0)257 210055, 210035 mobilphone: 0040 (0)745 534965; 0040 (0)735 203423 e mail : [email protected] we b: www.dgaspc-arad.ro Operator de prelucrare date cu caracter personal nr. 8089
Transcript
Page 1: 1. Serviciului mobil de recuperare si reabilitare pentru ... · PDF fileSbenghe Tudor – KINETOLOGIE PRACTICĂ TERAPEUTICĂ ŞI DE RECUPERARE, Editura medicală, Bucureşti, 1987

SERVICIUL RESURSE UMANE, SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

ANUNT

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad organizeaza

concurs in data de 08.12.2015 ora 10 proba scrisa si in data de 10.12.2015 ora 10

interviul, pentru ocuparea posturilor vacante de:

1. Serviciului mobil de recuperare si reabilitare pentru copii cu dizabilitati; 1 post psihopedagog debutant

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta –

specialitatea psihopedagogie. Bibliografie:

Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile

şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

Ursula Schiopu, E. Verza - Psihologia varstelor. Ciclurile vietii

(1997); Capitolul XII - Tulburari de dezvoltare si recuperarea

lor, pg. 391 - 438. -1 post asistent social;

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – specialitatea

asistenta sociala; Bibliografie:

Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

Legea asistentei sociale nr. 292/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

- 1 logoped principal Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – specialitatea psihologie;

Vechime in specialitate minim 5 ani

Bibliografie:

Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PRO TECŢIA COPILULUI

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, cod 310134

tel./ fax. – 0040 – (0)257 – 210055, 210035

mobilphone: 0040 – (0)745 – 534965; 0040 – (0)735 – 203423 e – mail: secretariat@dgas pc-arad.ro

web: www.dgaspc-arad.ro

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr. 8089

Page 2: 1. Serviciului mobil de recuperare si reabilitare pentru ... · PDF fileSbenghe Tudor – KINETOLOGIE PRACTICĂ TERAPEUTICĂ ŞI DE RECUPERARE, Editura medicală, Bucureşti, 1987

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privind protecţia şi

promovarea drepturilor copilului;

Florin Emil Verza, Defectologie şi Logopedie, Editura Credis Bucuresti 2007, Modulul I, Unitatea de învăţare nr. 1 - Conţinutul şi

sfera defectologiei şi logopediei : Specificul deficienţelor de intelect/mintale

2. Centrului de recuperare si reabilitare pentru copii cu dizabilitati;

- 1 post instructor educatie Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor liceale cu diploma de bacalaureat; Bibliografie:

LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004(republicata) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – capitolul drepturile copilului;

Meseria de parinte – autori Ioan Dolean; Dacian Dorin Dolean

- 1post logopeg Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – specialitatea

psihologie; Bibliografie:

Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de

asistenţă socială şi protecţia copilului;

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privind protecţia şi

promovarea drepturilor copilului;

Florin Emil Verza, Defectologie şi Logopedie, Editura Credis Bucuresti

2007, Modulul I, Unitatea de învăţare nr. 1 - Conţinutul şi sfera defectologiei şi logopediei : Specificul deficienţelor de intelect/mintale

- 2 posturi asistenti medicali

Conditii pentru ocuparea postului: absolvent al studiilor postliceale sanitare cu diploma de absolvire; Atestat de libera practica.

Bibliografie: Georgeta Balta – Ingrijirea bolnavului – tehnici generale –

Editura Didactica si Pedagogica, 1991; Georgeta Balta – Ingrijirea bolnavului – tehnici speciale –

Editura Didactica si Pedagogica, 1991; Lucretia Titirca – Urgente medico – chirurgicale – Editura

Medicale, 1998; Sub redactia Lucretia Titirca – Ghid de nursing – Editura

Viata Medicala Romaneasc, 1996; Grup national de etica in nursing – Ghid de etica in nursing

pentru asistent medicali, 1999

3. Serviciului secretariatul comisiei pentru protectia copilului si al comisiei de

evaluare a persoanelor adulte cu handicap; - 1post medic specialist

Conditii pentru ocuparea postului:

Page 3: 1. Serviciului mobil de recuperare si reabilitare pentru ... · PDF fileSbenghe Tudor – KINETOLOGIE PRACTICĂ TERAPEUTICĂ ŞI DE RECUPERARE, Editura medicală, Bucureşti, 1987

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – specialitatea

expertiza medicala a capacitatii de munca, medicina de familie sau medicina generala;

Absolvent de cursuri de management in domeniul sociomedical.

Bibliografie:

Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor

cu handicap(republicata, reactualizata);

Ordinul Ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea

Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap nr.2298/2012.

Ordinul Ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse/ Ordinul Ministrului sanatatii publice nr.762/1992/2007, cu modificarile si

completarile ulterioare, respectiv:

Ordinul Ministerului Sanatatii/ Ministerului muncii, familiei , protectiei sociale si persoanelor varstnice nr.692/nr.982/2013;

Ordinul Ministerului Sanatatii/ Ministerului muncii, familiei , protectiei

Ordinul Ministerului Sanatatii/ Ministerului muncii, familiei , protectiei

sociale si persoanelor varstnice nr.90/nr.131/2015.

4. Serviciului de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap; -1post medic

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta –

specialitatea medicina generala; Bibliografie:

Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(republicata, reactualizata);

Ordinul Ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea

incadrarii in grad si tip de handicap nr.2298/2012.

Ordinul Ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse/ Ordinul

Ministrului sanatatii publice nr.762/1992/2007, cu modificarile s i completarile ulterioare, respectiv:

Ordinul Ministerului Sanatatii/ Ministerului muncii, familiei , protectie i

sociale si persoanelor varstnice nr.692/nr.982/2013;

Ordinul Ministerului Sanatatii/ Ministerului muncii, familiei , protectie i

sociale si persoanelor varstnice nr.538/nr.707/2014;

Ordinul Ministerului Sanatatii/ Ministerului muncii, familiei , protectie i

sociale si persoanelor varstnice nr.90/nr.131/2015. -1post medic specialist

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta –

specialitatea medicina generala; Bibliografie:

Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap(republicata, reactualizata);

Ordinul Ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind

aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte in vederea incadrarii in grad si tip de handicap nr.2298/2012.

Page 4: 1. Serviciului mobil de recuperare si reabilitare pentru ... · PDF fileSbenghe Tudor – KINETOLOGIE PRACTICĂ TERAPEUTICĂ ŞI DE RECUPERARE, Editura medicală, Bucureşti, 1987

Ordinul Ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse/

Ordinul Ministrului sanatatii publice nr.762/1992/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

Ordinul Ministerului Sanatatii/ Ministerului muncii, familiei ,

protectiei sociale si persoanelor varstnice nr.692/nr.982/2013;

Ordinul Ministerului Sanatatii/ Ministerului muncii, familiei ,

protectiei sociale si persoanelor varstnice nr.538/nr.707/2014;

Ordinul Ministerului Sanatatii/ Ministerului muncii, familiei ,

protectiei sociale si persoanelor varstnice nr.90/nr.131/2015. -1 post kinetoterapeut

Conditii:

absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta

in specialitatea balneofiziokinetoterapie si recuperare; Bibliografie:

LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004(republicata) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului ;

Sbenghe Tudor – KINETOLOGIE PRACTICĂ TERAPEUTICĂ ŞI DE RECUPERARE, Editura medicală, Bucureşti, 1987

5. Centrului de primire minori: -1 post psiholog debutant

Conditii pentru ocuparea postului: Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – specialitatea

psihologie; Atestat de libera practica.

Bibliografie:

Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de

asistenţă socială şi protecţia copilului;

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privind protecţia şi

promovarea drepturilor copilului;

Anca Munteanu, Psihologia Copilului şi a Adolescentului, Editura

Timisoara 1998, cap. “Factorii dezvoltării personalităţii copilului şi a adolescentului” pg. 20-50; Cap. “ Vârsta antepreşcolară” pg. 148-178;

Cap. “Vârsta preşcolară” pg. 178-207, -1 post administrator Conditii:

- absolvent al studiilor liceale cu diploma de bacalaureat; Bibliografie:

HOTARARE nr. 1.434 din 2 septembrie 2004 (*republicata*)privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului *)

LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*)privind angajarea

gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea

bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice**)(aplicabilă

începând cu data de 1 februarie 2014*)

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 18 noiembrie 1969

6. Centrului de criza:

Page 5: 1. Serviciului mobil de recuperare si reabilitare pentru ... · PDF fileSbenghe Tudor – KINETOLOGIE PRACTICĂ TERAPEUTICĂ ŞI DE RECUPERARE, Editura medicală, Bucureşti, 1987

-3 posturi instructori educatie; Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor liceale cu diploma de bacalaureat; Bibliografie: LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004(republicata) privind protecţia şi promovarea

drepturilor copilului – capitolul drepturile copilului;

Meseria de parinte – autori Ioan Dolean; Dacian Dorin Dolean

-1post asistent medical

Conditii pentru ocuparea postului: absolvent al studiilor postliceale sanitare cu diploma de absolvire; Atestat de libera practica.

Bibliografie: Georgeta Balta – Ingrijirea bolnavului – tehnici generale –

Editura Didactica si Pedagogica, 1991; Georgeta Balta – Ingrijirea bolnavului – tehnici speciale –

Editura Didactica si Pedagogica, 1991; Lucretia Titirca – Urgente medico – chirurgicale – Editura

Medicale, 1998; Sub redactia Lucretia Titirca – Ghid de nursing – Editura

Viata Medicala Romaneasc, 1996; Grup national de etica in nursing – Ghid de etica in nursing

pentru asistent medicali, 1999

-2 posturi psihologi; Conditii pentru ocuparea postului:

o Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – specialitatea psihologie;

o Atestat de libera practica. Bibliografie:

Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

Anca Munteanu, Psihologia Copilului şi a Adolescentului, Editura Timisoara 1998, cap. “Factorii dezvoltării personalităţii copilului şi a adolescentului” pg.

20-50; Cap. “ Vârsta antepreşcolară” pg. 148-178; Cap. “Vârsta preşcolară” pg. 178-207,

-1 post asistent social; -2 posturi asistenti sociali deb.

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – specialitatea

asistenta sociala; Bibliografie:

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privind protecţia şi

promovarea drepturilor copilului; Legea asistentei sociale nr. 292/2011 cu modificarile si completarile

ulterioare. HOTARARE nr. 1.434 din 2 septembrie 2004 (*republicata*)

Page 6: 1. Serviciului mobil de recuperare si reabilitare pentru ... · PDF fileSbenghe Tudor – KINETOLOGIE PRACTICĂ TERAPEUTICĂ ŞI DE RECUPERARE, Editura medicală, Bucureşti, 1987

privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si

protectia copilului *) -1post muncitor calificat TP IV

Conditii pentru ocuparea postului: absolvent al cursului de calificare –bucatar- cu diploma de absolvire;

Proba practica -1post muncitor calificat TP III

Conditii pentru ocuparea postului: absolvent al cursului de calificare –bucatar- cu diploma de absolvire; minim 1 an vechime

Proba practica

7. Centrului de plasament Oituz -2 posturi referenti TP II;

Conditii pentru ocuparea postului: Absolvent al studiilor liceale cu diploma de bacalaureat;

Bibliografie: LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004(republicata) privind protecţia şi promovarea

drepturilor copilului – capitolul drepturile copilului;

Meseria de parinte – autori Ioan Dolean; Dacian Dorin Dolean

8. Compartimentului case de tip familial Santana -1 post referent TP IA

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor liceale cu diploma de bacalaureat;

-2 posturi instructori educatie pr.: Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor liceale cu diploma de bacalaureat;

Vechime in specialitate minim 3 ani.

Bibliografie: LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004(republicata) privind protecţia şi promovarea

drepturilor copilului – capitolul drepturile copilului;

Meseria de parinte – autori Ioan Dolean; Dacian Dorin Dolean

-1post psiholog stagiar:

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – specialitatea psihologie;

Atestat de libera practica. Bibliografie:

Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

Anca Munteanu, Psihologia Copilului şi a Adolescentului, Editura Timisoara 1998, cap. “Factorii dezvoltării personalităţii copilului şi a

adolescentului” pg. 20-50; Cap. “ Vârsta antepreşcolară” pg. 148-178; Cap. “Vârsta preşcolară” pg. 178-207,

-1post psihopedagog:

Page 7: 1. Serviciului mobil de recuperare si reabilitare pentru ... · PDF fileSbenghe Tudor – KINETOLOGIE PRACTICĂ TERAPEUTICĂ ŞI DE RECUPERARE, Editura medicală, Bucureşti, 1987

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta –

domeniul stiinte ale educatiei. Bibliografie:

Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

Ursula Schiopu, E. Verza - Psihologia varstelor. Ciclurile vietii (1997); Capitolul XII - Tulburari de dezvoltare si recuperarea

lor, pg. 391 - 438.

9. Compartimentului case de tip familial Lipova ; -1 post psiholog;

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – specialitatea psihologie;

Atestat de libera practica Bibliografie:

Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de

asistenţă socială şi protecţia copilului;

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privind protecţia şi

promovarea drepturilor copilului;

Anca Munteanu, Psihologia Copilului şi a Adolescentului, Ed itura

Timisoara 1998, cap. “Factorii dezvoltării personalităţii copilului şi a adolescentului” pg. 20-50; Cap. “ Vârsta antepreşcolară” pg. 148-178; Cap. “Vârsta preşcolară” pg. 178-207,

10. Serviciului Tehnic –administrativ; -1post consilier GP I

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – in

domeniul stiintelor sociale; Bibliografie:

11. Serviciului de evaluare complexa copii;

-1post asistent social

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – specialitatea asistenta sociala;

Bibliografie:

Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de

asistenţă socială şi protecţia copilului;

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privind protecţia şi promova rea

drepturilor copilului;

Page 8: 1. Serviciului mobil de recuperare si reabilitare pentru ... · PDF fileSbenghe Tudor – KINETOLOGIE PRACTICĂ TERAPEUTICĂ ŞI DE RECUPERARE, Editura medicală, Bucureşti, 1987

Legea asistentei sociale nr. 292/2011 cu modificarile si completarile

ulterioare.

-1post medic specialist

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – specialitatea neuropsihiatrie pediatrica; psihiatrie pediatrica; neurologie infantila.

Bibliografie:

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privind protecţia şi promovarea

drepturilor copilului;

ORDIN nr. 725 din 1 octombrie 2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRÂRE nr. 1.437 din 2 septembrie 2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului.

12. Telefonului de urgenta. Echipa mobila

- 1post psiholog debutant;

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – specialitatea

psihologie;

Atestat de libera practica

Bibliografie:

Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

Anca Munteanu, Psihologia Copilului şi a Adolescentului, Editura Timisoara 1998, cap. “Factorii dezvoltării personalităţii copilului şi a

adolescentului” pg. 20-50; Cap. “ Vârsta antepreşcolară” pg. 148-178; Cap. “Vârsta preşcolară” pg. 178-207,

13. Adapostului de zi si noapte pentru copiii strazii Zadareni;

-1 post referent TP II

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor liceale cu diploma de bacalaureat; Bibliografie:

LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004(republicata) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – capitolul drepturile copilului;

Meseria de parinte – autori Ioan Dolean; Dacian Dorin Dolean

-1post psiholog stagiar

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – specialitatea

psihologie;

Atestat de libera practica Bibliografie:

Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale

de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Page 9: 1. Serviciului mobil de recuperare si reabilitare pentru ... · PDF fileSbenghe Tudor – KINETOLOGIE PRACTICĂ TERAPEUTICĂ ŞI DE RECUPERARE, Editura medicală, Bucureşti, 1987

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privind protecţia şi

promovarea drepturilor copilului;

Anca Munteanu, Psihologia Copilului şi a Adolescentului, Editura Timisoara 1998, cap. “Factorii dezvoltării personalităţii copilului şi a

adolescentului” pg. 20-50; Cap. “ Vârsta antepreşcolară” pg. 148-178; Cap. “Vârsta preşcolară” pg. 178-207,

14. Centrului multifunctional de consiliere si educatie -1 post psihopedagog debutant ; -1 psihopedagog

Conditii:

absolvent al studiilor studiilor superioare cu diploma de licenta in

domeniul stiinte sociale – specializarea psihopedagogie speciala; Bibliografie:

HOTĂRÂRE nr. 1.438 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi – Anexa 2

Ursula Schiopu, E. Verza - Psihologia varstelor. Ciclurile vietii (1997) - Capitolul XII - Tulburari de dezvoltare si recuperarea lor, pg. 391 - 438.

LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004(republicata) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – capitolul drepturile copilului.

15. Centrului de asistenta si consiliere pentru persoane TSA;

-1 psiholog debutant: Conditii:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – specialitatea psihologie;

Atestat de libera practica. -1post psihopedagog debutant

Conditii:

absolvent al studiilor studiilor superioare cu diploma de licenta in domeniul stiinte sociale – specializarea psihopedagogie speciala;

Bibliografie:

Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privind protecţia ş i

promovarea drepturilor copilului;

Legea nr. 151/12.07.2010 privind Serviciile specializate integrate de

sănătate , educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate

Anca Munteanu, Psihologia Copilului şi a Adolescentului, Editura Timisoara 1998, cap. “Factorii dezvoltării personalităţii copilului şi a

adolescentului” pg. 20-50; Cap. “ Vârsta antepreşcolară” pg. 148-178; Cap. “Vârsta preşcolară” pg. 178-207,

16. Centrului de recuperare pentru copii Lipova;

-1 asistent social Conditii pentru ocuparea postului:

Page 10: 1. Serviciului mobil de recuperare si reabilitare pentru ... · PDF fileSbenghe Tudor – KINETOLOGIE PRACTICĂ TERAPEUTICĂ ŞI DE RECUPERARE, Editura medicală, Bucureşti, 1987

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – specialitatea

asistenta sociala; Bibliografie:

Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

Legea asistentei sociale nr. 292/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

17. Serviciului monitorizare si control servicii rezidentiale adulti cu dizabilitati;

-1 asistent social debutant

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – specialitatea asistenta sociala;

Bibliografie:

Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicata) privind protecţia şi

promovarea drepturilor copilului;

Legea asistentei sociale nr. 292/2011 cu modificarile si completarile

ulterioare.

18. Centrului de plasament Varadia;

-1 instructor educatie ;

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor liceale cu diploma de bacalaureat; Bibliografie:

LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004(republicata) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – capitolul drepturile copilului;

Meseria de parinte – autori Ioan Dolean; Dacian Dorin Dolean

-1 asistent medical principal

Conditii pentru ocuparea postului: absolvent al studiilor postliceale sanitare cu diploma de absolvire; Atestat de libera practica. Gradul principal

Bibliografie: Georgeta Balta – Ingrijirea bolnavului – tehnici generale –

Editura Didactica si Pedagogica, 1991; Georgeta Balta – Ingrijirea bolnavului – tehnici speciale –

Editura Didactica si Pedagogica, 1991; Lucretia Titirca – Urgente medico – chirurgicale – Editura

Medicale, 1998; Sub redactia Lucretia Titirca – Ghid de nursing – Editura

Viata Medicala Romaneasc, 1996; Grup national de etica in nursing – Ghid de etica in nursing

pentru asistent medicali, 1999

Page 11: 1. Serviciului mobil de recuperare si reabilitare pentru ... · PDF fileSbenghe Tudor – KINETOLOGIE PRACTICĂ TERAPEUTICĂ ŞI DE RECUPERARE, Editura medicală, Bucureşti, 1987

19. CIA Pecica; -1 asistent social debutant;

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – specialitatea

asistenta sociala; Bibliografie:

Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(republicata, reactualizata);

Legea asistentei sociale nr. 292/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

-2 asistenti medicali;

Conditii pentru ocuparea postului: absolvent al studiilor postliceale sanitare cu diploma de absolvire; Atestat de libera practica.

Bibliografie: Georgeta Balta – Ingrijirea bolnavului – tehnici generale –

Editura Didactica si Pedagogica, 1991; Georgeta Balta – Ingrijirea bolnavului – tehnici speciale –

Editura Didactica si Pedagogica, 1991; Lucretia Titirca – Urgente medico – chirurgicale – Editura

Medicale, 1998; Sub redactia Lucretia Titirca – Ghid de nursing – Editura

Viata Medicala Romaneasc, 1996; Grup national de etica in nursing – Ghid de etica in nursing

pentru asistent medicali, 1999

-1 instructor educatie;

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor liceale cu diploma de bacalaureat;

Bibliografie:

Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor

cu handicap(republicata, reactualizata)-capitolul drepturile persoanelor cu handicap;

Meseria de parinte – autori Ioan Dolean; Dacian Dorin Dolean

-1 post psiholog debutant ;

-1post psiholog practicant;

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor superioare cu diploma de licenta – specialitatea

psihologie;

Atestat de libera practica

Bibliografie:

Hotărarea nr. 1434 din 2004 (*republicată*) privind atribuţiile şi

Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Page 12: 1. Serviciului mobil de recuperare si reabilitare pentru ... · PDF fileSbenghe Tudor – KINETOLOGIE PRACTICĂ TERAPEUTICĂ ŞI DE RECUPERARE, Editura medicală, Bucureşti, 1987

Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor

persoanelor cu handicap(republicata, reactualizata);

Anca Munteanu, Psihologia Copilului şi a Adolescentului, Editura Timisoara 1998, cap. “Factorii dezvoltării personalităţii copilului şi a

adolescentului” pg. 20-50; Cap. “ Vârsta antepreşcolară” pg. 148-178; Cap. “Vârsta preşcolară” pg. 178-207,

20. C.I.A. PAULIS -1 post ingrijitoare;

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al scolii gimnaziale; Proba practica

-1 post instructor educatie

Conditii pentru ocuparea postului:

Absolvent al studiilor liceale cu diploma de bacalaureat; Bibliografie:

Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(republicata, reactualizata)-capitolul drepturile persoanelor cu

handicap; Meseria de parinte – autori Ioan Dolean; Dacian Dorin Dolean

21. CITO Tabacovici -asistent medical principal

Conditii pentru ocuparea postului: absolvent al studiilor postliceale sanitare cu diploma de absolvire; Atestat de libera practica. Gradul principal

Bibliografie: Georgeta Balta – Ingrijirea bolnavului – tehnici generale –

Editura Didactica si Pedagogica, 1991; Georgeta Balta – Ingrijirea bolnavului – tehnici speciale –

Editura Didactica si Pedagogica, 1991; Lucretia Titirca – Urgente medico – chirurgicale – Editura

Medicale, 1998; Sub redactia Lucretia Titirca – Ghid de nursing – Editura

Viata Medicala Romaneasc, 1996; Grup national de etica in nursing – Ghid de etica in nursing

pentru asistent medicali, 1999

Dosarele pentru concurs se depun in perioada 26.10.2015 -27.11.2015 Informatii suplimentare nr. Telef. 0257/ 210055 int. 139.

Page 13: 1. Serviciului mobil de recuperare si reabilitare pentru ... · PDF fileSbenghe Tudor – KINETOLOGIE PRACTICĂ TERAPEUTICĂ ŞI DE RECUPERARE, Editura medicală, Bucureşti, 1987

Persoanele interesate vor depune pentru inscriere:

cerere

adeverinta medicala (care sa ateste ca nu este in evidenta cu boli cronice/psihice si este apt pentru munca)

aviz psihologic obtinut de la cabinetul psihologic, cu care institutia nostra are contract de colaborare(CABINET OLIMPIA DIACONESCU, ARAD, Str. Vasile Milea , nr. 18, telefon 0770279459)

cazier judiciar acte de stare civila-copie(certificat nastere,casatorie)

adeverinta care sa ateste vechimea in munca copie buletin identitate caracterizare de la ultimul loc de munca/scoala

curriculum vitae copie acte studii

dosar plic


Recommended