+ All Categories
Home > Documents > 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

Date post: 30-Dec-2016
Category:
Upload: ngodiep
View: 243 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
20
SM PROIECT INSTITUTUL NAŢIONAL DE STANDARDIZARE (INS) Republica Moldova, MD-2064, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28 Tel.: (+373 22) 905 303, fax: (+373 22) 905 333 E-mail: [email protected], Web: www.standard.md © INS, 201 Reproducerea şi utilizarea integrală sau parţială a prezentului standard în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă fără acordul scris al INS. ICS 67.080.20 S T A N D A R D M O L D O V E A N SM :2015 Сonserve de leguminoase Condiţii tehnice Консервы из бобовых Технические условия Canned legumes Technical conditions APROBARE Aprobat prin hotărîrea INS nr. din CORESPONDENŢĂ La data aprobării prezentului standard nu există nici un standard internaţional sau european care se referă la acelaşi subiect
Transcript
Page 1: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

I NST I T UT UL NAŢ I O NAL D E ST AN DA RDI Z AR E ( I NS)

Republica Moldova, MD-2064, mun. Chişinău, str. E. Coca, 28 Tel.: (+373 22) 905 303, fax: (+373 22) 905 333 E-mail: [email protected], Web: www.standard.md

© INS, 201 Reproducerea şi utilizarea integrală sau parţială a prezentului standard în orice

publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă fără acordul scris al INS.

ICS 67.080.20

S T A N D A R D M O L D O V E A N

SM :2015

Сonserve de leguminoase Condiţii tehnice

Консервы из бобовых Технические условия Canned legumes Technical conditions

APROBARE Aprobat prin hotărîrea INS nr. din

CORESPONDENŢĂ La data aprobării prezentului standard nu există nici un

standard internaţional sau european care se referă la acelaşi subiect

Page 2: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

II

Preambul

Prezentul standard este elaborat pentru prima dată şi se referă la conservele de leguminoase.

Standardul stabileşte indicatorii organoleptici şi fizico-chimici, caracteristicile de inocuitate ale conservelor de leguminoase în conformitate cu condiţiile igienice pentru calitatea şi securitatea materiei prime alimentare, aprobate de Ministerul Sănătăţii, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.

Page 3: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

III

Cuprins 1 Domeniu de aplicare ................................................................................................................ ................ 1 2 Referinţe .................................................................................................................................. .................. 1 3 Terminologie ........................................................................................................................ ................... . .3 4 Clasificare, notare ................................................................................................................. ................ ..... 3 5 Cerinţe tehnice de calitate .......................................................................... ................ ................ .............. .4

5.1 Generalităţi ....................................................................................................................... ........... .4 5.2 Caracteristici ..................................................................................................................... ........... 4 5.3 Cerinţe privind materia primă şi materiale............................................................... ................ .....6 5.4 Eticheitare ..................................................................................................................... .............. .8 5.5 Ambalare ......................................................................................................................... ........... ..9

6 Reguli pentru verificarea calităţii..................................................................................................... ..............9 7 Metode de verificare .................................................................................................................. ................ 10 8 Transport şi depozitare ............................................................................................................. ................ .10 Anexa A (informativă) – Asortimentul conservelor de leguminoase......................................... ................ ... 11 Anexa B (informativă) – Bibliografie ........................................................................................ ................ .....14

Page 4: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

1

1 Domeniu de aplicare

Prezentul standard se referă la conservele de leguminoase, fabricate din boabe de culturi leguminoase pregătite în prealabil, cu sau fără adaos de legume, carne, grăsime de porc sau bacon, porumb zaharat, ciuperci, plante aromatice, în lichid de acoperire sau sos tomat, sau bulion, ambalate în recipiente închise, sterilizate, destinate comerţului cu amănuntul (în continuare – conserve).

2 Referinţe

SM 1-19:1999 Principiile şi metodologia standardizării. Elaborarea, coordonarea şi aprobarea descrierilor tehnice, instrucţiunilor tehnologice şi reţetelor SM 185: 2000 Capace metalice pentru borcane de sticlă cu profilul gurii tip I. Condiţii tehnice SM 202: 2000 Făină de grîu pentru panificaţie. Condiţii tehnice SM 211: 2000 Legume proaspete. Verdeţuri condimentate. Condiţii tehnice SM 247: 2004 Produse de tomate concentrate. Condiţii tehnice SM 274: 2012 Legume congelate rapid. Condiţii tehnice SM SR EN ISO 780:2014 Ambalaje, simboluri grafice referitoare la manipularea mărfurilor SM SR EN ISO 6887-1:2011 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Pregătirea probei pentru analiză, a suspensie iniţiale şi diluţiilor decimale pentru examenul microbiologic. Partea 1: Reguli generale SM SR EN ISO 7218:2014 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Cerinţe generale şi ghid pentru examenele microbiologice şi reducerea la minimum a utilizării standardelor interstatale SM EN ISO 13804:2014 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Criterii de perfomanţă, consideraţii şi pregătirea probei SM SR EN 14082:2006 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Determinare plumb, cadmiu, zinc, cupru, fier şi crom prin spectrometrie de absorbţie atomică (SAA) după calcinare SM SR EN 14083 :2006 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Determinare plumb, cadmiu, zinc, cupru, fier şi crom prin spectrometrie cu cuptor de grafit (GFAAS) după digestia sub presiune SM SR EN 14084 :2006 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Determinare plumb, cadmiu, zinc, cupru şi fier prin spectrometrie de absorbţie atomică (SAA) după digestie cu microunde SMV EN 15763:2010 Produse alimentare. Determinarea elementilor sub formă de urme. Determinarea conţinutului de arsen, cadmiu, mercur şi plumb în produse alimentare prin spectrometrie de emisie cu plasmă indusă prin înaltă frecvenţă şi spectometrie de indusă prin înaltă frecvenţă şi spectometrie de masă ( ICP –MS) după digestie sub presiune SMV EN 15764:2010 Produse alimentare. Determinarea elementilor sub formă de urme. Determinarea conţinutului de staniu prin spectrometrie de absorbţie atomică cu flacără şi cuptor grafit (FAAS şi GFAAS) după digestie sub presiune SMV EN 15765:2010 Produse alimentare. Determinarea elementilor sub formă de urme. Determinarea conţinutului de staniu prin spectrometrie de masă indusă prin înaltă frecvenţă (ICP- MS) după digestie sub presiune GOST 8.579-2002 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Cerinţe privind cantitatea produselor ambalate în diferite tipuri de ambalaj la fabricare, preambalare, comercializare şi import GOST 908-2004 Acid citric monohidrat alimentar. Condiţii tehnice GOST 1129-93 Ulei de floarea-soarelui. Condiţii tehnice GOST 5717.1-2003 Borcane de sticlă pentru conserve. Condiţii tehnice generale GOST 5717.2-2003 Borcane de sticlă pentru conserve. Parametri şi dimensiuni de bază GOST 5981-2011сutii metalice pentru conserve. Condiţii tehnice GOST 6201-68 Mazăre şlefuită. Condiţii tehnice pentru pregătirea suspensiei iniţiale şi diluţiilor decimale GOST 7066-77 Linte plată alimentară. Cerinţe de achiziţionare şi furnizare GOST 7758-75 Fasole alimentară. Condiţii tehnice GOST 8756.1-79 Produse alimentare conservate. Metode de determinare a proprietăţilor organoleptice, masei netă sau a volumului şi a fracţiei masice a ingredientelor GOST 8756.18-70 Produse alimentare conservate. Metode de determinare a aspectului exterior, ermeticităţii ambalajului de desfacere şi a suprafeţei interioare a recipientelor metalice GOST 8756.21-89 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor. Metode de determinare a grăsimii GOST 10444.2-94 Produse alimentare. Metode de relevare şi determinare a numărului de Staphylococcus aureus GOST 10444.8-88 Produse alimentare. Metoda de determinare a Bacillus cereus GOST 10444.9-88 Produse alimentare. Metoda de determinare a Clostridium perfringens GOST 10444.11-89 Produse alimentare. Metode de determinare a microorganismelor acidolactice

Page 5: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

2

GOST 10444.12-88 Produse alimentare. Metoda de determinare a drojdiilor şi mucegaiurilor GOST 10444.15-94 Produse alimentare. Metode de determinare a numărului de microorganisme mezofile aerobe şi facultativ anaerobe GOST 13511–2006 Lăzi din carton ondulat pentru produse alimentare, chibrituri, produse de tutun şi detergenţi. Condiţii tehnice GOST 13516–86 E Lăzi din carton ondulat pentru conserve, semiconserve şi lichide alimentare. Condiţii tehnice GOST 17594-81 Foi de dafin uscate. Condiţii tehnice GOST 21567-76 Plante de magheran GOST 25292-82 E Grăsimi alimentare de origine animală topite. Condiţii tehnice GOST 25555.3-82 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor. Metode de determinare a impurităţilor minerale GOST 25749-2005 Capace metalice cu filet. Condiţii tehnice generale GOST 26186-84 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor, conserve din carne şi produse vegetale cu carne. Metode de determinare a clorurilor GOST 26313-84 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor. Reguli de recepţie, metode de prelevare a probelor GOST 26323-84 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor. Metode de determinare a conţinutului de impurităţi de origine vegetală GOST 26574-85 Făină de grâu pentru panificaţie. Condiţii tehnice GOST 26668-85 Produse alimentare și gustative. Metode de prelevare a probelor pentru analize microbiologice GOST 26670-91 Produse alimentare. Metode de cultivare a microorganismelor GOST 26929-94 Materie primă și produse alimentare. Pregătirea probelor. Mineralizarea pentru determinarea conținutului de elemente toxice GOST 26671-85 Produse obţinute prin prelucrarea fructelor şi legumelor, conserve din carne şi produse vegetale cu carne. Pregătirea probelor pentru analize de laborator GOST 26930-86 Materii prime şi produse alimentare. Metoda de determinare a arsenului GOST 26932-86 Materii prime şi produse alimentare. Metoda de determinare a plumbului GOST 26935-86 Materii prime şi produse alimentare. Metoda de determinare a staniului GOST 28649-90 Conserve din ciuperci marinate şi fierte. Condiţii tehnice GOST 29045 – 91 Condimente. Ienibahar. Condiţii tehnice GOST 29048 – 91 Condimente. Nucşoară. Condiţii tehnice GOST 29050-91 Condimente. Piper negru şi alb. Condiţii tehnice GOST 29053-91 Condimente. Boia de ardei. Condiţii tehnice GOST 29055-91 Condimente. Coriandru. Condiţii tehnice GOST 29056-91 Condimente. Chimen. Condiţii tehnice GOST 30089-93 Ulei. Metode de determinare a acidului erucic GOST 30178-96 Materii prime şi produse alimentare. Metoda de determinare a elementelor toxice prin absorbţie atomică GOST 30425-97 Conserve. Metoda de determinare a sterilităţii industriale GOST 30538-97 Produse alimentare. Determinarea elementelor toxice prin metoda de emisie atomică

3 Terminologie

Pentru a interpreta corect prezentul standard se aplică termenii care urmează: 3.1 conserve de leguminoase naturale: Produse fabricate de boabe de leguminoase pregătite în prealabil cu sau fără morcov, condimente, mirodenii, în lichid de acoperire sau în bulion, ambalate în ambalaje închise şi sterilizate. 3.2 conserve de leguminoase cu legume, produse de carne, ciuperci: Produse fabricate din boabe de leguminoase pregătite în prealabil cu sau fără carne, grăsime topită sau bacon de porc, legume, porumb zaharat, ciuperci, plante aromatice, în lichid de acoperire sau sos, sau bulion, ambalate în ambalaj, sterilizate.

4 Сlasificare, notare

4.1 În funcţie de tehnologia de fabricare, materia primă utilizată şi reţete, se fabrică următoarele tipuri de conserve:

Page 6: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

3

- leguminoase naturale; - leguminoase cu legume; - leguminoase cu cereale în sos de tomate; - leguminoase cu ciuperci; - leguminoase cu carne şi produse din carne.

Conservele se fabrică cu diferite denumiri, conform anexei A. Se admite de a atribui conservelor denumiri comerciale concrete. 4.2 Notarea conservelor în comandă şi în alte documente trebuie să conţină denumirea completă a tipului de conserve, denumirea comercială ( în cazul atribuirii) şi indicativul prezentului standard (facultativ).

EXEMPLE 1 Fasole cu legume SM :2015; 2 Fasole ca la moldoveni în sos condimentat SM :2015; 3 Fasole roşie naturală SM :2015; 4 Năut natural SM :2015; 5 Fasole de Lima naturală SM :2015; 6 Fasole albă în sos de tomate SM :2015; 7 Linte cu şampinioane SM :2015; 8 Fasole cu porumb în sos picant SM :2015; 9 Tocană din leguminoase cu legume SM :2015.

5 Cerinţe tehnice de calitate

5.1 Generalităţi 5.1.1 Conservele trebuie să respecte cerinţele stabilite de actele normative şi legislative [1], [2], [3], [4], [6], şi să fie fabricate în conformitate cu cerinţele prezentului standard şi documentele producătorului (instrucţiunea tehnologică şi reţeta, elaborate şi aprobate conform SM 1-19), cu respectarea regulilor în vigoare [5], [7],[8].

5.2 Caracteristici

5.2.1 Proprietăţile organoleptice – conform tabelului 1.

Page 7: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

4

Tabelul 1

Denumirea indicelui

Caracteristicile conservelor

din leguminoase

naturale

din leguminoase cu legume

din leguminoase cu cereale în sos de tomate

din leguminoase cu ciuperci

din leguminoase cu carne şi produse din carne

Aspect exterior şi consistenţă

Boabe întregi, moi, omogene după mărime, tip nerăsfierte

în lichid de acoperire cu morcov sau fără

în amestec ori în straturi cu legume aranjate, tăiate pai, cubuşoare sau bucăţi.

în sos de tomate cu sau fără porumb

în amestec ori în straturi cu ciuperci aranjate, tăiate pai, cubuşoare, bucăţi sau de formă neregulată

în lichid de acoperire sau în straturi cu sau fără legume, după prelucrare termică, cu bucăţele de carne. Bucăţile de carne fierte, nici rigide şi nici răsfierte, fără oase, cartilaje şi ţesut fibros conjunctiv, se admite separarea bulionului

Se admit: boabe răsfierte max. 20% după masă, pentru fasole - max. 45%, pentru fasole - 0,2 % рieliţe în suspensie (după masă), boabe de mazăre şi linte neuniforme după dimensiuni – max. 15%, răsfierte (pentru mazăre şi linte) – max. 25%, pentru mazărea fără coajă – fără restricţii.

Nu se admit boabe infestate de vătămători ai produselor agricole

Miros şi gust

Plăcut, caracteristic pentru leguminoasele prelucrate termic

Natural, caracteristic componentelor adăugate

cu gust şi miros de legume şi condimente adăugate

cu gust de tomate şi miros de condimente adăugate

cu gust şi miros de ciuperci şi condimente adăugate

caracteristic bucatelor similare, preparate prin metoda culinară obişnuită. Carnea suculentă

Nu se admite gust şi miros străin, gust străin de ulei râncezit

Culoare

Pentru boabe – omogenă, specifică fiecărui tip sau subtip în parte, după prelucrare termică. Pentru carne – specifică cărnii fierte. Se admite pentru conservele din linte prezenţa stratului superior cu nuanţe de cafeniu-violet, cu înălţimea max. 20 mm.

Lichidul de acoperire - limpede, cu nuanţe de galben deschis, pentru linte - de gri-cafeniu. Se admite o opalescenţă uşoară a lichidului de acoperire

-

A sosului – oranj-roşu. Se admite nuanţă de cafeniu deschis

Lichidul de acoperire - limpede, cu nuanţă de gălbui deschis. Se admite o cantitate neînsemnată de fibre de ciuperci în suspensie şi gelatinizare uşoară a lichidului de acoperire

Lichidul de acoperire - netransparent, de opalescenţă uşoară, cu nuanţă de gălbui deschis, pentru linte – de gri-cafeniu. Se admite o uşoară gelatinizare.

NOTĂ – Evaluarea organoleptică a leguminoaselor cu carne şi produse din carne se realizează după încălzire

5.2.2 Proprietăţile fizico-chimice ale conservelor - conform tabelului 2.

Page 8: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

5

Tabelul 2

Denumirea indicelui Limită admisibilă pentru conserve Metode de analiză, conform

de leguminoase naturale

de leguminoase cu legume, în sos de tomate, cu ciuperci

de leguminoase cu carne şi

produse din carne

Fracţia masică: - de boabe, de porumb, de legume raportată la masa netă a conservelor, indicată pe etichetă, %, min.

50

45

25

GOST 8756.1

Fracţia masică: -de carne, de ciuperci, % min.

_

_

25

GOST 8756.1

Fracţia masică: -de cloruri -de cloruri pentru linte naturală, %

1,0-1,8

0,8-1,2

1,0-2,5

GOST 26186

Fracţia masică de grăsimi, %

- 0-4,0 3,0-13,0 GOST 8756.21

Fracţia masică de impurităţi minerale, %, max.

0,03

-

GOST 25555.3

Impurităţi de origine vegetală

Nu se admit GOST 26323

Corpuri străine Nu se admit punctului 7.7 din prezentul standard

5.2.3 Conţinutul de contaminanţi în conserve nu trebuie să depăşească limitele admisibile, stabilite în [4] şi indicate în tabelul 3. Tabelul 3

Denumirea

indicelui

Limita admisibilă pentru conserve Metode de analiză,

conform

din leguminoase naturale, cu legume, în sos de tomate, cu ciuperci

din leguminoase cu carne şi produse din

carne

Fracţia masică de staniu, mg/kg de greutate umedă 200 200

GOST 26935, SMV EN 15764, SMV EN 15765

Fracţia masică de arsen, %, recalculată la conţinutul total de acizi graşi în grăsimi, max.

- 0,1 GOST 26930 sau GOST 30538 sau SMV EN 15763

Fracţia masică de plumb, (mg/kg de greutate umedă) 0,3 0,2

GOST 26932 sau GOST 30172; SM SR EN 14082, SM SR EN 14083, SM SR EN 14084

Fracţia masică de acid erucic, recalculată la conţinutul total de acizi graşi în grăsimi, %, max.

5,0 5,0 GOST 30089

Page 9: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

6

5.2.4 Indicii microbiologici ai conservelor se stabilesc în conformitate cu [5]. 5.2.5 Conţinutul de aditivi alimentari, în cazul utilizării acestora, trebuie să corespundă cerințelor [6], indicate în tabelul 4. Tabelul 4

Numărul E Denumirea aditivului Nivelul maxim (mg/l sau mg/kg, după caz)

E 330

Acid citric quantum satis

5.3 Cerinţe privind materia primă şi materiale

5.3.1 Pentru fabricarea conservelor se utilizează următoarele materii prime şi materiale: - mazăre alimentară, conform [9], GOST 6201; - bob obişnuit, conform [9]; - năut, conform [9]; - fasole alimentară (albă, roşie, cafenie, etc.), conform [9], GOST 7758; - fasole de Lima, conform [9]; - linte plată, conform [9], GOST 7066 ; - lintea-pratului (Fabia arvensis), conform [9]; - carne de bovine, conform [10], [11], [12]; - carne de porcine, conform [10], [11], [12]; - carne de ovine, conform [10], [11], [12]; - carne dezosată congelată în blocuri, conform [10], [11], [12]; - maxilar, conform documentelor normative de produs în vigoare; - bacon de porc, conform documentelor normative în vigoare; - grăsimi topite de origine animală, conform GOST 25292; - grăsime proaspătă de bovine, ovine şi porcine; - morcov de masă, conform [13]; - dovlecei proaspeţi, conform [13]; - ceapă proaspătă, conform [13] ; - usturoi proaspăt, conform [13] ; - verdeaţă proaspătă, conform [13] şi SM 211; - verdeaţă congelată conform [14] şi SM 274; - morcov de masă congelat, conform [14] şi SM 274; - porumb zaharat congelat, conform [14] şi SM 274;

Page 10: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

7

- piure sau pastă de tomate, conform SM 247; - ciuperci marinate, fierte, sarate conform [15] şi GOST 28649; - ciuperci sarate, provenite din import, avizate pentru utilizare de Serviciul de Supraveghere de Stat al Sănătăţii Publice şi însoţite de aviz sanitar; - faină de grâu pentru panificaţie de calitate superioară şi calitatea I, conform [16], SM 202, GOST 26574; - ulei de floarea soarelui rafinat şi dezodorizat, conform [17], GOST 1129; - zahăr tos, conform [18]; - sare de uz alimentar, minimum calitatea întîi, conform [19]; - acid citric alimentar (E 330), conform GOST 908; - piper negru, conform GOST 29050; - boia de ardei, conform GOST 29053; - ienibahar, conform GOST 29045; - nucşoară, conform GOST 29048; - coriandru, conform GOST 29055; - foi de dafin, conform GOST 17594; - chimen, conform GOST 29056; - maghiran, conform GOST 21567; - busuioc obişnuit proaspăt sau uscat, conform documentelor normative de produs în vigoare; - isop obişnuit proaspăt sau uscat, conform documentelor normative de produs în vigoare; - cimbru de munte proaspăt sau uscat, conform documentelor normative de produs în vigoare; - apă potabilă, conform [20]; - condimente, ierburi aromate şi mirodenii, cu excepţia ierburilor medicinale, extracte de condimente şi mirodenii (pătrunjel, mărar, muştar, piper negru, ienibahar etc.) conform documentelor normative de produs în vigoare sau provenite din import. 5.3.2 Nu se admite utilizarea cărnii congelate repetat sau având culoarea schimbată. 5.3.3 Fiecare lot de materie primă, aditivi alimentari, ambalaje utilizate pentru fabricarea conservelor trebuie să fie însoţit de certificat de calitate, tipizat, cu indicarea indicilor de siguranţă, a termenului de valabilitate şi a condiţiilor de păstrare, iar cel de import trebuie să fie însoţit de aviz sanitar, emis de Serviciul de Supraveghere de Stat al Sănătăţii Publice. 5.3.4 Fiecare lot de materie primă de origine animală autohton cît şi de import utilizat pentru prelucrare trebuie să fie autorizat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, după efectuarea certificării naţionale şi să fie însoţit de certificat Sanitar-Veterinar. [21], [22]. 5.3.5 Nu se admite pentru prelucrare materie primă şi materiale auxiliare, în care conţinutul rezidual de contaminanţi, nitraţi, radionuclizi şi pesticide depăşeşte limitele admisibile stabilite în [2], [3], [4], [23], [24], [25], [26].

Page 11: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

8

5.4 Etichetare

5.4.1 Etichetarea produsului în ambalaj de desfacere - conform [27], [28], [29] cu specificarea următoarelor informaţii: - inscripţia “Fabricat în Moldova”; - denumirea sau logo-ul şi adresa întreprinderii producătoare, telefonul; - denumirea produsului; - lista ingredientelor – conform reţetei, în ordine descrescândă a cantităţii (inclusiv aditivii alimentari); pentru conservele cu ciuperci se indică specia de ciuperci, pentru conservele cu carne – tipul de carne; - data fabricării (data, luna, anul); - numărul lotului; - masa netă a produsului într-o unitate de ambalaj, g; - condiţiile de păstrare; - data limită de consum după cuvintele: “A se consuma de preferinţă până la sfârşitul”- (luna, anul); - instrucţiunile de utilizare; - codul cu bare (dacă este înregistrat); - valoarea nutritivă şi energetică per 100 g de produs, conform instrucţiunii tehnologice; - indicativul prezentului standard (opţional); - informaţia cu privire la certificare (după caz). 5.4.2 Etichetarea ambalajului de transport, specificând următoarele informaţii: - inscripţia “Fabricat în Moldova”; - denumirea şi logo-ul întreprinderii, adresa, telefonul; - denumirea produsului; - data fabricării (data, luna şi anul); - numărul lotului; - masa netă, kg; - condiţiile de păstrare; - data limită de consum după cuvintele: „A se consuma de preferinţă până la sfârşitul”- (luna, anul); - numărul ambalajelor de desfacere; - masa netă a unei unităţi de ambalaj de desfacere, g; - indicativul prezentului standard (opţional); - informaţia cu privire la certificare (după caz); - simbolurile de manipulare pentru recipiente de sticlă „Fragil”, „Sus”, conform SM SR EN ISO 780.

Page 12: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

9

5.5 Ambalare

5.5.1 Conservele se ambalează în: - borcane de sticlă, conform GOST 5717.1, GOST 5717.2, cu capacitatea 0,350 dm

3 - 720 dm

3, închise cu

capace de metal lăcuite conform GOST 25749, SM 185 sau conform altor documente normative de produs în vigoare;

- cutii de metal, conform GOST 5981 sau provenite din import, cu capacitatea de 0,370- 0,570 dm

3 acoperite

cu două straturi de lac, ce asigură păstrarea produsului.

5.5.1.2 Conservele în ambalaj de desfacere se plasează în ambalaj de transport, conform GOST 13511 şi GOST 13516.

5.5.2 Ambalajele de desfacere şi de transport şi mijloacele de închidere trebuie să asigure păstrarea produsului pe parcursul termenului de valabilitate cu condiţia respectării condiţiilor de păstrare şi transport.

5.5.3 Ambalajele de consum, mijloacele de închidere şi ambalajul de transport trebuie să fie avizate de Serviciul de Supraveghere de Stat al Sănătăţii Publice.

5.5.4 Limitele admisibile pentru abaterile de la masa netă pentru fiecare ambalaj de desfacere trebuie să corespundă GOST 8.579.

6 Reguli pentru verificarea calităţii

6.1 Regulile pentru verificarea calităţii – conform GOST 26313.

6.2 Informaţiile detaliate cu privire la documentele de calitate trebuie să corespundă [5], [21].

6.3 Calitatea ambalării, corectitudinea etichetării, masa netă, caracteristicile organoleptice, fracţia masică a ingredientelor adăugate şi a aditivilor alimentari, lipsa corpurilor străine se verifică pentru fiecare lot de conserve.

6.4 Periodicitatea controlului fracţiei masice de grăsimi, de impurităţi minerale, vegetale, corpuri străine – o dată la 20 de zile, a fracţiei masice de cloruri – o dată la 10 de zile.

6.5 Controlul caracteristicilor microbiologice se efectuează în conformitate cu cerinţele instrucţiunii [5].

6.6 Periodicitatea controlului conţinutului de contaminanţi, se stabileşte în conformitate cu Regulile generale de igienă a produselor alimentare [4] în baza principiilor HACCP.

7 Metode de verificare 7.1 Prelevarea probelor, conform GOST 26313, pregătirea probelor, conform GOST 26671 şi GOST 26929, SM EN ISO13804, metodele de analiză, conform GOST 8756.1, GOST 8756.18 şi conform documentelor indicate în tabelele 2, 3, 4 ale prezentului standard. 7.2 Prelevarea probelor pentru analizele microbiologice, conform GOST 26668, pregătirea probelor, conform SM SR EN ISO 6887-1, cultivarea microorganismelor conform GOST 26670, SM SR EN ISO 7218. 7.3 Analizele microbiologice necesare pentru confirmarea sterilităţii industriale se efectuează conform GOST 30425. 7.4 Analizele de confirmare a alterării microbiene se efectuează conform GOST 10444.11, GOST 10444.12, GOST 10444.15, GOST 30425. 7.5 Analizele de depistare a microorganismelor patogene se efectuează conform GOST 10444.2, GOST 10444.8, GOST 10444.9, SM SR EN ISO 7932.

Page 13: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

10

7.6 Metodele de verificare a indicatorilor fizico-chimici şi a conţinutului de contaminanţi în conserve, conform tabelelor 2,3. Corpurile străine, calitatea ambalării şi etichetării se determină prin examinare vizuală. 7.7 Conţinutul de aditivi alimentari se determină prin şarjare reală.

8 Transport şi depozitare 8.1 Conservele se transportă cu orice tip de transport acoperit în conformitate cu regulile de transport al încărcăturilor în vigoare pentru tipul de transport dat. Unităţile de transport trebuie să deţină paşaport sanitar. 8.2 Conservele de leguminoase naturale, cu legume, în sos tomat se păstrează la temperatura cuprinsă între 0

°C şi 25

°C şi umiditatea relativă a aerului max. 75%.

Conservele de leguminoase cu ciuperci, cu carne se păstrează la temperatura cuprinsă între 0 °C şi 20

°C şi

umiditatea relativă a aerului max. 75%. Termenul de valabilitate: - al conservelor ambalate în ambalaj de sticlă – max. 3 ani de la data de fabricaţie; - al conservelor ambalate în ambalaj de metal – max. 2 ani de la data de fabricaţie.

Page 14: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

11

Anexa А

(informativă)

Asortimentul conservelor de leguminoase А.1 Conserve de leguminoase naturale - bob natural - năut natural - mazăre naturală - fasole naturală - fasole de Lima naturală - lintea pratului naturală - linte naturală - bob natural cu morcov - năut natural cu morcov - mazăre naturală cu morcov - fasole naturală cu morcov - fasole de Lima naturală cu morcov - lintea - pratului cu morcov - linte naturală cu morcov

А.2 Conserve de leguminoase cu legume - bob cu legume - năut cu legume - mazăre cu legume - fasole cu legume - fasole de Lima cu legume - lintea - pratului cu legume - linte cu legume - tocană din leguminoase cu legume.

А.3 Conserve de leguminoase cu cereale în sos de tomate - bob în sos de tomate - năut în sos de tomate

Page 15: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

12

- mazăre în sos de tomate - fasole în sos de tomate - fasole de Lima în sos de tomate - fasole cu porumb zaharat în sos de tomate picant - lintea - pratului în sos de tomate - linte în sos de tomate

А.4 Conserve de leguminoase cu ciuperci - bob cu ciuperci - năut cu ciuperci - mazăre cu ciuperci - fasole cu ciuperci - fasole de Lima cu ciuperci - lintea - pratului cu ciuperci - linte cu ciuperci

А.5 Conserve de leguminoase cu carne (de bovine, porcine, ovine) - bob cu carne - năut cu carne - mazăre cu carne - fasole cu carne - fasole de Lima cu carne - lintea - pratului cu carne - linte cu carne

А.6 Conserve de leguminoase cu produse din carne

- bob cu bacon

- năut cu bacon de porcine - mazăre cu bacon de porcine - fasole cu bacon de porcine - fasole de Lima cu bacon de porcine - lintea - pratului cu bacon de porcine - linte cu bacon de porcine

Page 16: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

13

- bob cu bacon sau cu grăsimi topite în sos de tomate - năut cu bacon de porcine sau cu grăsimi topite în sos de tomate - mazăre cu bacon de porcină sau cu grăsimi topite în sos de tomate - fasole cu bacon de porcine sau cu grăsimi topite în sos de tomate - fasole de Lima cu bacon de porcine sau cu grăsimi topite în sos de tomate - lintea - pratului cu bacon de porcine sau cu grăsimi topite în sos de tomate - linte cu bacon de porcine sau cu grăsimi topite în sos de tomate

Page 17: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

14

Anexa B

(informativă)

Bibliografie

[1] Legea privind produsele alimentare, nr. 78-XV din 18.03.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 083 din 2004); [2] Regulament sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produsele alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală pentru animale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1191 din 23.12.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 5-14 din 14.01.11) [3] Hotărâre de Guvern nr. 115 din 08.02.2013 privind controlul nitraţilor în produsele alimentare de origine vegetală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 31-35 din 15.02.2013); [4] Regulament sanitar privind contaminanţii din produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 520 din 22 iunie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 108-109 din 29.06.2010)

[5] Instrucţiune cu privire la modul de control sanitar - tehnic al conservelor la întreprinderile de producere, bazele angro, comerţul cu amănuntul şi întreprinderile de alimentaţie publică, aprobată de Comitetul de stat de supraveghere sanitaro epidemiologică a Federaţiei Ruse la 21.07.92 cu nr. 01-19/9-11 şi ratificată de Ministerul Sănătăţii Republicii Moldova la 01.08.94 cu ordinul nr. 06-10/3-122

[6] Regulament sanitar privind aditivii alimentari aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.229 din 29.03.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 69-74 din 05.04.13);

[7] Reguli generale de igienă a produselor alimentare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412 din 25.05.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 83-84 din 28.05.2010);

[8] Reguli specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală aprobate prin Hotărîrea Guvernului № 435 din 28 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 83-84 din 28 mai 2010); [9] Reglementare tehnică „Produse de leguminoase proaspete şi uscate. Cerinţe de comercializare”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.205 din 11.03.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.57-58 din 20.03.2009); [10] Reglementare tehnică „Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr 696 din 04.08.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.141 - 144 din 10.08.2010);

[11] Ordinul nr. 171 din 14.07.2006 „Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 3-5, din 12.01.2007, art. 20);

[12] Ordinul nr. 215 din 22.09.2006 „Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi sănătate publică pentru producerea şi comercializarea cărnii tocate şi cărnii preparate” ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-9, art. 30 din 19 ianuarie 2007);

[13] Reglementare tehnică „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr 929 din 31.12.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 5-7 din 19.01.2010);

[14] Reglementare tehnică „Fructe, bace şi legume rapid congelate”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1402 din 13.12.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 203-206 din 28.12.2007);

Page 18: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

15

[15] Reglementare tehnică „Ciuperci. Produse din ciuperci”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1323 din 27.11.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 215-217 din 05.12.2008);

[16] Reglementare tehnică „Făina, grişul şi tărâţa de cereale”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 68 din 29.01.2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 23-26 din 06.02.2009);

[17] Reglementare tehnică „Uleiuri vegetale comestibile”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.434 din 27.05.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.87-90 din 04.06.2010);

[18] Reglementare tehnică „Zahăr. Producerea şi comercializarea”, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 350 din 04.05.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.68-69 din 07.05.2010);

[19] Regulamentul sanitar privind sarea alimentară (Anexa 2), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 596 din 03.08.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.131 - 133 din 12.08.2011);

[20] Normele sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat “Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-135 din 24.08.2007)

[21] Lege а nr.221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 51-54 din 14.03.2008, art nr.153);

[22] Reguli de control veterinar al animalelor de tăiere şi de expertiză veterinaro - sanitară a cărnii şi produselor de carne, aprobate de Ministerul Agriculturii al URSS şi ratificate de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova la 31.01.98 cu directiva nr.33

[23] Norme fundamentale de radioprotecţie. Cerinţe şi reguli igienice (FNPZ -2000) din 27.02.2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 40-41/111 din 05.04.2001)

[24] Ordinul MAIA nr. 247 din 13.11. 2006 "Cu privire la aprobarea Normei sanitare privind masurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animale vii şi la produsele lor, precum al reziduurilor de medicamente de uz veterinar in produsele de origine animala"

[25] Ordinul MAIA nr. 272 din 26 decembrie 2006 "Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodele de prelevare a probelor de produse alimentare de origine animal în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea oficială a nivelului de reziduuri de pesticide

[26] Ordinul MAIA nr. 273 din 26 dccembrie 2006 „Cu privire la aprobarea Normei sanitară privind metodele de recoltare a probelor pentru controlul oficial al nivelului de micotoxine in produsele alimentare de origine animala"

[27] Legea cu privirea la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, aprobată prin Parlamentul Republicii Moldova nr. 113 din 18.05.2012( Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 143-148 din 13.07.2012

[28] Normele privind etichetarea produselor alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 996 din 20.08.2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 189-190 din 2003)

[29] Regulamentul sanitar privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 196 din 25.03.2011(Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 46-52 din 01.04.2011)

Page 19: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

Standardele reprezintă rezultatul muncii de creaţie a mai multor experţi, specialişti competenţi din domeniu, întruniţi în cadrul comitetelor tehnice, constituite la solicitarea părţilor interesate sub supravegherea şi responsabilitatea organismului naţional de standardizare. Standardele sunt documente, menţinute în permanenţă actuale, ce conţin prevederi, recomandări, proceduri, metode şi soluţii tehnice, care reflectă la cel mai înalt nivel realizările progresului din domeniile ştiinţei, tehnologiei şi sistemelor de management. Pentru a menţine actualitatea acestora, toate standardele sunt periodic supuse examinării, în urma căreia ele pot fi revizuite, modificate sau anulate. Utilizatorii standardelor trebuie să se asigure că utilizează un standard actualizat, care include toate modificările publicate. Informaţiile referitoare la standardele moldovene, aprobarea, modificarea sau anularea lor sînt publicate în Buletinul de Standardizare (publicaţie oficială periodică a organismului naţional de standardizare) şi pe pagina web www.standard.md. Vom fi recunoscători şi considerăm binevenite sugestiile dvs.pentru perfecţionarea standardelor moldovene. Vă încurajăm să anunţaţi imediat orice inexactităţi sau ambiguităţi aparente. Comentariile dvs. rugăm să le adresaţi Fondului Naţional de Standarde prin e-mail: [email protected], la tel.: (022) 905 303 sau la adresa mun. Chişinău, str. Eugen Coca, 28, Institutul Naţional de Standardizare.

ACTUALIZAT

_____________________ 20 ___ _____________________ 20 ___

_____________________ 20 ___ _____________________ 20 ___

_____________________ 20 ___ _____________________ 20 ___

_____________________ 20 ___ _____________________ 20 ___

_____________________ 20 ___ _____________________ 20 ___

Page 20: 1 OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

SM PROIECT

Prezentul standard a fost elaborat de comitetul tehnic CT 2 „Produse alimentare”.

Preşedinte: dl Eugen Iorga

Secretar: dna Lucia Gorgan, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Reprezentant al INS: dna Rodica Siloci

Membri: M. Chiseliova, V. Caragia, G. Coev, S. Popel, V. Tărîţă, N. Ulianovschi, M. Sandu, G. Caţer Preşedintele comitetului tehnic ___________________ Eugen Iorga

Secretarul comitetului tehnic ___________________ Lucia Gorgan Reprezentantul Institutului Naţional de Standardizare ___________________ Rodica Siloci


Recommended