Home >Documents >1 Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică · PDF file...

1 Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică · PDF file...

Date post:25-Feb-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  1

  Judeţul Bacău în cifre Judeţul Bacău în cifre

  Ediţia 2018

  Institutul Naţional de Statistică Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău

 • 2

  2Imagine copertă - aeronava MIG29-Sniper în zbor( S.C. AEROSTAR S.A. Bacău)

  © DJS Bacău 2018 (Institutul Naţional de Statistică - Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău ) Strada George Bacovia, nr.51,Bacău. Telefon: 0234-510056. Toate drepturile rezervate.Reproducerea de orice natură a acestui breviar statistic, fie si parţială, nu poate fi făcută decât cu acordul direct si explicit a Direcţiei Judeţene de Statistică Bacău. Citarea se va face cu precizarea completă a denumirii sursei.

  Judeţul Bacău

 • 3

  Judeţul Bacău Punctul

  extrem Comuna Judeţele vecine

  Longitudinea

  estică*)

  Latitudinea

  nordică

  Nord Hârlesti Fi lipeşti Neamţ - 46 0 45'

  Sud Scutaru Mănăstirea Caşin Vrancea - 46 0 00'

  Est Fichiteşti Podu Turcului Vaslui 27 0 26' -

  Vest Făgeţul de Sus Ghimeş Făget Harghita şi Covasna 26 0 00' -

  Poziţia geografică a judeţului

  Pe teritoriul

  judeţului

  Pe teritoriul

  României Totală

  Siret 145 596 706

  Bistriţa 40 290 290

  Trotuş 118 169 169

  Tazlău 59 85 85

  Berheci 70 88 88

  Zeletin 59 75 75

  Lungimea cursului de apă (km)

  Principalele cursuri de apă

  Denumirea

  masivului

  muntos

  Comuna Altitudinea

  vârfului (m)

  Grînduşul (Tărhăuş) Tarcăului Ghimeş Făget 1664

  Nemira Nemira Dofteana 1648

  Soiu Ciucului Comăneşti 1565

  Geamăna Gosmanului Asău 1447

  Clăbucul Măgura Caşin Mănăstirea Caşin 1364

  Aluniş Tarcăului Asău 1349

  Preutesele Gosmanului Brusturoasa 1343

  Măgura Caşinului Măgura Caşin Mănăstirea Caşin 1167

  Culmea Berzunţi Munţii Berzunţi - 990

  Principalele altitudini muntoase

  UM 2016

  Suprafaţa totală km 2

  6.622

  Densitatea populaţiei* Loc./ km 2

  112,7

  Numărul oraşelor şi municipiilor Nr. 8

  din care: municipii Nr. 3

  Numărul comunelor Nr. 85

  Numărul satelor Nr. 491

  *) S-a calculat cu populaţia după domiciliu la 1 iulie 2016

  Impărţirea administrativă a judeţului - la sfârşitul anului

 • 4

  Locul judeţului Bacău

  Indicator 2016

  Numărul municipii lor 10

  Numărul oraşelor 18

  Numărul comunelor 11

  Numărul satelor 4

  Populaţia după domicil iu la 1 iulie 5

  Născuţi - vi i 9

  Decedaţi * 38

  Sporul natural 36

  Căsătorii 8

  Divorţuri * 34

  Populaţia activă civilă 14

  Populaţia ocupată la sfârşitul anului 14

  Numărul mediu al salariaţi lor 17

  Câştigul mediu salarial nominal net 18

  Câştigul mediu salarial nominal brut 17

  Şomeri înregistraţi la sfârşitul anului * 35

  Rata şomajului înregistrată la sfârşitul anului * 30

  Suprafaţa agricolă-total l.d.

  Tractoare agricole fizice 30

  Suprafaţa cultivată-total 22

  Producţia medie vegetală de:

  -cereale boabe 14

  - grâu 24

  - orz şi orzoaică 36

  - porumb 14

  - cartofi 28

  Locul judeţului în anul 2016

  *) Ordonarea s-a făcut crescător, iar pentru toţi ceilalţi

  indicatori ordonarea s-a făcut descrescător

 • 5

  Locul judeţului Bacău continuare

  Indicator 2016

  Suprafaţa vii lor pe rod 15

  Producţia vii lor pe rod 12

  Numărul animalelor la 1 decembrie:

  - bovine 12

  - porcine 26

  - ovine 30

  - cabaline 7

  - păsări 3

  Valoarea producţiei ramurii agricultură-total 22

  Reţeaua şi activitatea unităţilor culturale

  Instituţii de spectacole 20

  Spectacole şi concerte 19

  Spectatori şi auditori 29

  Locuinţe terminate (exclusiv lărgiri) 14

  Suprafaţa locuibilă a locuinţelor terminate 13

  Fondul de locuinţe existent la 31 decembrie 8

  Suprafaţa locuibilă la 31 decembrie 11

  Unităţi de învăţământ-total 15

  Populaţia şcolară-total 11

  Personal didactic-total 11

  Biblioteci 3

  Volume existente la sfârşitul anului 9

  Unităţi de cazare turistică existente 20

  Capacitatea de cazare turistică existentă 20

  Turişti cazaţi 22

  Persoane condamnate definitiv de instanţe* 40

  Infracţiuni cercetate de poliţie* 33 *) Ordonarea s-a făcut crescător, iar pentru toţi ceilalţi

  indicatori ordonarea s-a făcut descrescător

 • 6

  Locul judeţului Bacău

  Indicator 2016

  Reţeaua şi activitatea unităţilor de sănătate publică

  - spitale 5

  - dispensare medicale 3

  - policlinici 11

  - farmacii total 13

  - medici 15

  - stomatologi 17

  - personal sanitar mediu 12

  Vehicole înmatriculate în circulaţie la sfârşitul anului

  - autobuze şi microbuze 12

  - autoturisme 13

  - mopede şi motociclete 17

  - autovehicole de marfă 13

  - autocamioane 12

  - autotractoare 16

  - vehicole rutiere pentru scopuri speciale 9

  - remorci şi semiremorci 17

  Pensionarii şi pensia medie lunară

  Pensionari de asigurări sociale de stat 11

  Pensionari agricultori 11

  Pensia medie lunară

  - pensionari de asigurări sociale de stat 13

  - pensionari agricultori 15

  Suprafaţa spaţii lor verzi din municipii şi oraşe 11

  Lungimea totală simplă a reţelei de distribuţie a apei 21

  Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare 21

  Lungimea totală simplă a reţei de distribuţie a gazelor 16 *) Ordonarea s-a făcut crescător, iar pentru toţi ceilalţi indicatori

  ordonarea s-a făcut descrescător

  continuare

 • 7

  Populaţie

  Evoluţia natalităţii şi a mortalităţii, în perioada 2011-2016 (Rate la 1000 locuitori)

  7,0

  8,0

  9,0

  10,0

  11,0

  12,0

  13,0

  2011 2012 2013 2014 2015 2016

  Natalitate Mortalitate

  Notă: Ratele au fost calculate cu populaţia după domiciliu la 1 iulie.

  2015 2016 2017 p

  Total judeţ 747.791 746.524 744.838

  Pe sexe

  Masculin 369.885 369.212 368.405

  Feminin 377.906 377.312 376.433

  Pe grupe de vârstă

  0-14 ani 118.406 117.807 116.400

  15-59 ani 481.572 477.988 475.328

  60 ani şi peste 147.813 150.729 153.110

  Pe medii

  Urban 352.725 351.938 351.874

  Rural 395.066 394.586 392.964 p) date provizorii

  2014 2015 2016

  Născuţi vii (persoane) 6.966 6.857 6.626

  Decese (persoane) 8.500 8.569 8.668

  Decese la o vârstă sub 1 an (persoane) 49 50 51

  Spor natural (persoane) -1.534 -1.712 -2.042

  Căsătorii (nr.) 3.639 3.833 4.109

  Divorţuri (nr.) 1.001 968 979

  locuitori

  Populaţia după domiciliu, pe sexe, grupe de vârstă şi medii la 1 iulie

  Mişcarea naturală a populaţiei

 • 8

  Forţa de muncă

  2014 2015 2016

  Populaţia activă civilă - total 219,0 215,5 211,4

  Masculin 118,7 119,7 120,7

  Feminin 100,3 95,8 90,7

  Populaţia ocupată civilă - total 204,2 201,2 196,8

  Masculin 109,5 110,9 111,6

  Feminin 94,7 90,3 85,2

  Şomeri - total 14,8 14,3 14,6

  Masculin 9,2 8,8 9,1

  Feminin 5,6 5,5 5,5

  Sursa: Balanţa forţei de muncă

  2014 2015 2016

  55,0 54,8 53,4

  mii persoane Populaţia activă civilă, populaţia ocupată civilă şi şomerii, la 31 decembrie

  Rata de ocupare a resurselor de muncă

  (%)

  Structura populaţiei ocupate,

  pe principalele activ ităţi,

  la 31 decembrie 2016 (%)

  Învăţământ 5,95%

  Sănătate 5,39%

  Alte activităţ i 15,13%

  Agricultură, Vânătoare, Silvicultură

  23,68%

  Comerţ 14,84%

  Construcţ ii 13,41%

  Industrie 21,60%

 • 9

  Forţa de muncă

  2015 2016 2017

  Total şomeri 14.254 14.560 14.032

  din care: femei 5.482 5.464 5.348

  Persoane cu studi i primare,

  gimnazia le şi profes ionale 11.815 11.679 12.265

  din care: femei 4.136 4.096 4.629

  Persoane cu studi i l i ceale şi

  postl iceale 1.983 2.261 1.246

  din care: femei 1.088 1.044 511

  Persoane cu studi i superioare 456 620 521

  din care: femei 258 324 208

  Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

  2015 2016 2017

  Total şomeri 14.254 14.560 14.032

  din care: femei 5.482 5.464 5.348

  Şomeri indemnizaţi 3.251 3.300 2.402

  din care: femei 1.482 1.401 1.121

  Şomeri neindemnizaţi 11.003 11.260 11.630

  din care: femei 4.000 4.063 4.227

  Sursa: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

  2015 2016 2017 p

  Total şomeri 6,6 6,9 6,6

  din care: femei 5,7 6,0 5,9

  p) date provizori i

  Rat

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended