Home >Documents >09.07.2015, ora 10.30, amf. Anatomie Ion Petrovanu didactice aprilie... · Dacia, Cluj, 1994. 14....

09.07.2015, ora 10.30, amf. Anatomie Ion Petrovanu didactice aprilie... · Dacia, Cluj, 1994. 14....

Date post:28-Aug-2018
Category:
View:223 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE "GRIGORE T.POPA" IAI

  Facultatea FACULTATEA DE MEDICIN

  Departament TIINE MORFO FUNCIONALE

  Poziia n statul de funcii 2

  Funcie PROFESOR

  Disciplinele din planul de nvmnt Anatomie

  Domeniu tiinific MEDICIN

  Descriere post Anatomie (Anatomie I-II,Anatomie III-IV si Embriologie, Anatomie si embriologie)

  Atribuiile/activitile aferente Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an

  indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.

  Salariul minim de ncadrare 3067

  Calendarul concursului

  Data publicarii anuntului in Monitorul Oficial28.04.2015

  Perioada inscriere 28.04.2015-13.06.2015

  Data, ora, locul prezentrii planului de

  dezvoltare a carierei universitare09.07.2015, ora 10.30, amf. Anatomie "Ion Petrovanu"

  Perioada de sustinere a examenelor

  Data sustinerii probei scrise

  Ora sustinerii probei scrise

  Locul sustinerii probei scrise

  Data sustinerii probei practice

  Ora sustinerii probei practice

  Locul sustinerii probei practice

  Perioada de comunicare a rezultatelor 10.07.2015

  Perioada de contestatii 10.07.2015-11.07.2015

 • 1. Dinamica morfofuncional a anexelor embriofetale (membranelor fetale i placenta). Corelaii anatomo-clinice 2. Anatomia descriptiv i funcional a articulaiilor membrului inferior. Corelaii clinice. 3. Anatomia regional i

  aplicat a membrului superior. 4. Anatomia regional i aplicat a membrului inferior 5. Dezvoltarea cordului. Localizarea ariei cardiogene. Formarea tubului i ansei cardiace. Dezvoltarea sinusului venos. Septarea cavitilor

  cordului. Formarea sistemului autoexcitoconductor al inimii. Corelaii clinice. 6. Dezvoltarea sistemului vascular arterial, venos i limfatic. Corelaii clinice. Circulaia fetal i definitiv 7. Dezvoltarea sistemului digestiv

  subdiafragmatic 8. Principii de organizare funcional a sistemului digestiv, a seroasei peritoneale i a bursei omentale. Segmentarea ficatului. 9. Vascularizaia i inervaia autonom simpatoparasimpatic a viscerelor abdominale.

  Principalele lanuri limfonodulare i implicarea lor n patologie. Organizarea funcional a spaiului retroperitoneal. Anatomie aplicat. 10. Anatomia regional i aplicat a peretelui anterolateral abdominal. Limite superficiale i

  profunde. Stratigrafie. 11. Principii de organizare funcional a sistemelor genitale la brbat i femeie. Organizarea funcional a pelvisului. Anatomia regional i aplicat a peretelui abdominal inferior. 12. Principii de organizare

  funcional a capului i gtului. Spaii neurale i conjunctive. Sistemele de import digestiv i respirator. 13. Anatomia funcional a craniului. Structuri de rezisten ale calvariei i bazei. Corelaii clinice 14. Sisteme arteriale ale

  capului i gtului. Artera subclavicular. Sistemele carotice. Anastomoze arteriale cranio-faciale. Corelaii clinice. 15. Anatomia topografic i aplicat a capului. Corelaii clinice 16. Anatomia topografic i aplicat a gtului.

  Corelaii clinice 17. Trunchiul cerebral. Organizarea funcional a substanei cenuii. Nucleii intersegmentari. 18. Organizarea funcional a hipotalamusului, epitalamusului, metatalamusului. Topografia nucleilor hipotalamici.

  Clasificarea principalelor structuri nucleare n funcie de conexiunile sistemice. Hipotalamusul neuroendocrin. Substana cenuie periventricular 19. Emisfera cerebral. Organizare funcional. Scoara cerebral: structur laminar.

  Input-ul cortical. Organizarea coloanei, a hipercoloanei i a modulului cortical. Output-ul cortical. Ariile corticale. 20. Sistemele aferente. Organizarea sinaptic i funcional a sistemelor optic, auditiv i vestibular. Modele anatomice

  de implante cohleare. 21. Sistemele motorii. Aria motorie suplimentar i programul genetic al micrii. Sistemul eferent al motilitii voluntare. Sistemele eferente de control a micrii.

  1. Dynamics of morphofunctional embryo annexes (fetal membranes and placenta). Clinical correlations 2. . Descriptive and functional anatomy of ulower limb joints. Clinical correlations 3. Regional and applied anatomy of the upper

  limb 4. Regional and applied anatomy of the lower limb 5. Development of the circulatory system: development of the heart. Functional organization of the heart and blood vessels.. 6. Development of the circulatory system:

  development of the arterial, venous and lymphatic systems 7. Development of the digestive system: the midgut and hindgut 8. Functional organization of the digestive system, peritoneal serous and omental bursa. Segmentation of the

  liver. 9. Vascularization and autonomous innervation of the abdominal viscera. The main limf nodes chains and their involvement in pathology. Functional organization retroperitoneal space. Anatomy applied 10. Regional and

  applied anatomy of the abdominal anterolateral wall. 11. Functional organization of the reproductive system in both male and female genders. Functional organization pf the pelvis. Regional and applied anatomy of the inferior

  abdominal wall. 12. Principles of functional organization of the head and neck. Neural and connective spaces. 13. Functional anatomy of the skull. The structures of resistance of the calvaria and base. Clinical correlations. 14. Arterial

  systems of the head and neck. Subclavian artery. Carotid systems. Arterial craniofacial anastomoses. Clinical correlations. Venous systems of the head and neck. Endocranian and exocranian venous anastomoses. Lymph node groups

  of the head and neck. Clinical correlations. 15. Topographic and applied anatomy of the head. Clinical correlations. 16. Topographic and applied anatomy of the neck. Clinical correlations 17. The brainstem. Functional organization

  of the gray matter. Intersegmental nuclei. 18. .Functional organization of hypothalamus, epithalamus, metathalamus and subthalamus. Topography of the hypothalamic nuclei. Classification of the main nuclear structures according to

  the systemic connexions. The neuroendocrine hypothalamus. The periventricular gray matter. Applied anatomy 19. The cerebral hemispheres. Functional organization. The cerebral cortex: laminar structure. The cortical input.

  Organization of the cortical column, hipercolumn and cortical module. Cortical output. Cortical areas. Hemisphere dominance. 20. The afferent systems. Synaptic and functional organization of the optic, auditory and vestibular

  systems. Applied anatomy. Anatomical models of cochlear implants. 21. The motor systems. Hierarchical levels. The supplementary aria and the genetic program of movement. The efferent system of voluntary movement. The efferent

  systems of the movements control. Bibliografie 1. Afifi AK, Bergman RA: Functional neuroanatomy, McGraw-Hill, New York, 1998. 2. Antohe Dt. Sistemul locomotor Scheletul, Ed. Junimea Iai, 2006 3. Carpenter MB: Core

  text of neuroanatomy, 4th ed., Williams and Wilkins, Baltimore, 1991 4. Chiriac M, Zamfir M, Antohe D t: Anatomia trunchiului, vol. I i II, Litografia UMF, Iai, 5. Frncu LL, Varlam H. Anatomie regional i aplicat. Capul i

  gtul. 2. Ed. Junimea, Colecia Anatomia Rediviva, 2, Iai, 2003. 6. Frncu LL, Varlam H. Anatomie regional i aplicat. Membre . Ed. Junimea, Colecia Anatomia 7. McMinn RMH. Lasts anatomy regional and applied, 9th ed.,

  Churchill Livingstone, Edinburgh, 1994. 8. McVay CB. Anson & Mc Vay Surgical anatomy, 6th ed., Philadelphia, WB Saunders Company, 1984. 9. Mihalache Gr, Cozma N, Chiriac R. Anatomia descriptiv i topografic a

  membrelor, Litografia UMF Iai, 1991 10. Moore K. Clinically oriented anatomy, 4th ed, Churchill Livingstone, 1999. 11. Netter FH. Atlas de Anatomie uman. Ed. Callisto, 2005. 12. Pduraru D, Indrei A, Frncu LL, Stan C.

  Anatomia descriptive i clinic a organelor de sim. Ed. Gr.T. Popa Iai, 2012 13. Papilian V, Papilian VV. Manual practic de disecie i descoperiri anatomice, Ed. Dacia, Cluj, 1994. 14. Papilian V. Anatomia omului. Aparatul

  locomotor. Vol. 1, Ed. ALL, Bucureti, 2006 15. Papilian V. Anatomia omului. Splanhnologia. Vol. 2, Ed. ALL, Bucureti, 2006. 16. Petrovanu I, Antohe Dt, Varlam H: Neuroanatomie clinic. Sistem nervos central, vol. 1, Edit-Dan,

  Iai, 1996. 17. Petrovanu I, Zamfir M, Pduraru D, Stan C: Emisferele cerebrale. Sisteme informaionale, Ed. Intact, Bucureti, 1999. 18. Ross LM, Lamperti ED, Taub E. Head and Neuroanatomy. Thieme, Stuttgart, New York, 2007.

  19. Sadler TW. Langmans medical embryology, 6th ed., Williams & Wilkins, 1990 20. Snell RS. Clinical Anatomy for Medical Students, 4th ed, Boston, Little, Brown and Company, 1992. 21. Standring S. Gray's Anatomy, 40th ed,

  Elsevier, 2005. 22. Varlam H, Frncu LL, Antohe Dt, Frncu DL, ranu T. Anatomie regional i aplicat. Membre. Colecia Anatomia Redidiva, 1. Ed. Junimea, Iai, 2004. Bibliografie 1. Afifi AK, Bergman RA: Functional

  neuroanatomy, McGraw-Hill, New York, 1998. 2. Antohe Dt. Sistemul locomotor Scheletul, Ed. Junimea Iai, 2006 3. Carpenter MB: Core text of neuroanatomy, 4th ed., Williams and Wilkins, Baltimore, 1991 4. Chiriac M,

  Zamfir M, Antohe D t: Anatomia trunchiului, vol. I i II, Litografia UMF, Iai, 5. Frncu LL, Varlam H. Anatomie regional i aplicat. Capul i gtul. 2. Ed. Junimea, Colecia Anatomia Rediviva, 2, Iai, 2003. 6. Frncu LL, Varlam

  H. Anatomie regional i aplicat. Membre . Ed. Junimea, Colecia Anatomia 7. McMinn RMH. Lasts anatomy regional and applied, 9th ed., Churchill Livingstone, Edinburgh, 1994. 8. McVay CB. Anson & Mc Vay Surgical

  anatomy, 6th ed., Philadelphia, WB Saunders Company, 1984. 9. Mihalache Gr, Cozma N, Chiriac R. Anatomia descriptiv i topografic a membrelor, Litografia UMF Iai, 1991 10. Moore K. Clinically oriented anatomy, 4th ed,

  Churchill Livingstone, 1999. 11. Netter FH. Atlas de Anatomie uman. Ed. Callisto, 2005. 12. Pduraru D, Indrei A, Frncu LL, Stan C. Anatomia descriptive i clinic a organelor de sim. Ed. Gr.T. Popa Iai, 2012 13. Papilian V,

  Papilian VV. Manual practic de disecie i descoperiri anatomice, Ed. Dacia, Cluj, 1994. 14. Papilian V. Anatomia omului. Aparatul locomotor. Vol. 1, Ed. ALL, Bucureti, 2006 15. Papilian V. Anatomia omului. Splanhnologia. Vol.

  2, Ed. ALL, Bucureti, 2006. 16. Petrovanu I, Antohe Dt, Varlam H: Neuroanatomie clinic. Sistem nervos central, vol. 1, Edit-Dan, Iai, 1996. 17. Petrovanu I, Zamfir M, Pduraru D, Stan C: Emisferele cerebrale. Sisteme

  informaionale, Ed. Intact, Bucureti, 1999. 18. Ross LM, Lamperti ED, Taub E. Head and Neuroanatomy. Thieme, Stuttgart, New York, 2007. 19. Sadler TW. Langmans medical embryology, 6th ed., Williams & Wilkins, 1990 20.

  Snell RS. Clinical Anatomy for Medical Students, 4th ed, Boston, Little, Brown and Company, 1992. 21. Standring S. Gray's Anatomy, 40th ed, Elsevier, 2005. 22. Varlam H, Frncu LL, Antohe Dt, Frncu DL, ranu T. Anatomie

  regional i aplicat. Membre. Colecia Anatomia Redidiva, 1. Ed. Junimea, Iai, 2004.

 • Tematica probelor de concurs

  Concursul pentru ocuparea posturilor de confereniar i profesor universitar const n: - susinerea oral a propunerii de dezvoltare a carierei universitare (depus la dosar), conform art. 14 lit. b - 30%; - analiza dosarului candidatului -

  (art. 14) - 70%; prelegere public pentru candidaii care provin din afara sistemului de nvmnt superior ( prob eliminatorie). Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare component a concursului, din procentajul total de

  100%, astfel: - propunerea de dezvoltare a carierei universitare, conform art. 14 lit. b - 30%; Planul de dezvoltare a carierei universitare i cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare sunt prezentate de ctre candidat n

  faa comisiei printr-o prelegere cu o durat de 45 de minute. Aceast prob conine n mod obligatoriu i o sesiune de ntrebri din partea comisiei i eventual a publicului. - dosarul candidatului - (art. 14) - 70%. Dosarul candidatului

  va fi evaluat dup grila Indicatori de evaluare utilizai pentru ocuparea funciilor didactice (aprobat de Senatul U.M.F. Gr.T.Popa Iai) completat i semnat de fiecare candidat (menionat n art. 31-33). Punctajul acordat

  candidatului se transform n note, de la l la 10, cu dou zecimale. prelegere public pentru candidaii care provin din afara sistemului de nvmnt superior (prob eliminatorie).

  The selection procedure for the positions of reader and professor shall be described below: - an oral presentation made by applicants in support of their proposal for the development of their academic career (enclosed in their

  application file), as required in art. 15, letter b 30%; - the analysis of the applicants files - (art. 14) - 70%; public lecture made by the applicants who have not held a position in the higher education system (this part of the selection

  process is eliminatory). The applicants shall be evaluated separately for each part of the application process, out of the total percentage of 100%, as follows: - applicants proposal for the development of their academic careers, as

  provided in art. 14, letter b 30%; Both the plan for the development of the academic career and the most significant previous professional results shall be presented by the applicant to the evaluation board, in a 45-minute speech /

  presentation. The examination shall also include questions asked by the evaluation board and perhaps by the audience. - the applicants file - (art. 14) - 70%. The application files shall be evaluated according to the asssessment grid as

  provided in Assessment Criteria Used in the Selection of the Teaching Positions (ro. Indicatori de evaluare utilizai pentru ocuparea funciilor didactice) (approved by the Senate of Gr.T.Popa University of Medicine) completed

  and signed by each applicant (as mentioned in article 31-33). The score awarded to the applicant shall be turned into grades, from 1 to 10, with two decimale places. public lecture for the applicants who have not held a position in the

  higher education system (this part of the selection process is eliminatory).

  1. Dinamica morfofuncional a anexelor embriofetale (membranelor fetale i placenta). Corelaii anatomo-clinice 2. Anatomia descriptiv i funcional a articulaiilor membrului inferior. Corelaii clinice. 3. Anatomia regional i

  aplicat a membrului superior. 4. Anatomia regional i aplicat a membrului inferior 5. Dezvoltarea cordului. Localizarea ariei cardiogene. Formarea tubului i ansei cardiace. Dezvoltarea sinusului venos. Septarea cavitilor

  cordului. Formarea sistemului autoexcitoconductor al inimii. Corelaii clinice. 6. Dezvoltarea sistemului vascular arterial, venos i limfatic. Corelaii clinice. Circulaia fetal i definitiv 7. Dezvoltarea sistemului digestiv

  subdiafragmatic 8. Principii de organizare funcional a sistemului digestiv, a seroasei peritoneale i a bursei omentale. Segmentarea ficatului. 9. Vascularizaia i inervaia autonom simpatoparasimpatic a viscerelor abdominale.

  Principalele lanuri limfonodulare i implicarea lor n patologie. Organizarea funcional a spaiului retroperitoneal. Anatomie aplicat. 10. Anatomia regional i aplicat a peretelui anterolateral abdominal. Limite superficiale i

  profunde. Stratigrafie. 11. Principii de organizare funcional a sistemelor genitale la brbat i femeie. Organizarea funcional a pelvisului. Anatomia regional i aplicat a peretelui abdominal inferior. 12. Principii de organizare

  funcional a capului i gtului. Spaii neurale i conjunctive. Sistemele de import digestiv i respirator. 13. Anatomia funcional a craniului. Structuri de rezisten ale calvariei i bazei. Corelaii clinice 14. Sisteme arteriale ale

  capului i gtului. Artera subclavicular. Sistemele carotice. Anastomoze arteriale cranio-faciale. Corelaii clinice. 15. Anatomia topografic i aplicat a capului. Corelaii clinice 16. Anatomia topografic i aplicat a gtului.

  Corelaii clinice 17. Trunchiul cerebral. Organizarea funcional a substanei cenuii. Nucleii intersegmentari. 18. Organizarea funcional a hipotalamusului, epitalamusului, metatalamusului. Topografia nucleilor hipotalamici.

  Clasificarea principalelor structuri nucleare n funcie de conexiunile sistemice. Hipotalamusul neuroendocrin. Substana cenuie periventricular 19. Emisfera cerebral. Organizare funcional. Scoara cerebral: structur laminar.

  Input-ul cortical. Organizarea coloanei, a hipercoloanei i a modulului cortical. Output-ul cortical. Ariile corticale. 20. Sistemele aferente. Organizarea sinaptic i funcional a sistemelor optic, auditiv i vestibular. Modele anatomice

  de implante cohleare. 21. Sistemele motorii. Aria motorie suplimentar i programul genetic al micrii. Sistemul eferent al motilitii voluntare. Sistemele eferente de control a micrii.

  1. Dynamics of morphofunctional embryo annexes (fetal membranes and placenta). Clinical correlations 2. . Descriptive and functional anatomy of ulower limb joints. Clinical correlations 3. Regional and applied anatomy of the upper

  limb 4. Regional and applied anatomy of the lower limb 5. Development of the circulatory system: development of the heart. Functional organization of the heart and blood vessels.. 6. Development of the circulatory system:

  development of the arterial, venous and lymphatic systems 7. Development of the digestive system: the midgut and hindgut 8. Functional organization of the digestive system, peritoneal serous and omental bursa. Segmentation of the

  liver. 9. Vascularization and autonomous innervation of the abdominal viscera. The main limf nodes chains and their involvement in pathology. Functional organization retroperitoneal space. Anatomy applied 10. Regional and

  applied anatomy of the abdominal anterolateral wall. 11. Functional organization of the reproductive system in both male and female genders. Functional organization pf the pelvis. Regional and applied anatomy of the inferior

  abdominal wall. 12. Principles of functional organization of the head and neck. Neural and connective spaces. 13. Functional anatomy of the skull. The structures of resistance of the calvaria and base. Clinical correlations. 14. Arterial

  systems of the head and neck. Subclavian artery. Carotid systems. Arterial craniofacial anastomoses. Clinical correlations. Venous systems of the head and neck. Endocranian and exocranian venous anastomoses. Lymph node groups

  of the head and neck. Clinical correlations. 15. Topographic and applied anatomy of the head. Clinical correlations. 16. Topographic and applied anatomy of the neck. Clinical correlations 17. The brainstem. Functional organization

  of the gray matter. Intersegmental nuclei. 18. .Functional organization of hypothalamus, epithalamus, metathalamus and subthalamus. Topography of the hypothalamic nuclei. Classification of the main nuclear structures according to

  the systemic connexions. The neuroendocrine hypothalamus. The periventricular gray matter. Applied anatomy 19. The cerebral hemispheres. Functional organization. The cerebral cortex: laminar structure. The cortical input.

  Organization of the cortical column, hipercolumn and cortical module. Cortical output. Cortical areas. Hemisphere dominance. 20. The afferent systems. Synaptic and functional organization of the optic, auditory and vestibular

  systems. Applied anatomy. Anatomical models of cochlear implants. 21. The motor systems. Hierarchical levels. The supplementary aria and the genetic program of movement. The efferent system of voluntary movement. The efferent

  systems of the movements control. Bibliografie 1. Afifi AK, Bergman RA: Functional neuroanatomy, McGraw-Hill, New York, 1998. 2. Antohe Dt. Sistemul locomotor Scheletul, Ed. Junimea Iai, 2006 3. Carpenter MB: Core

  text of neuroanatomy, 4th ed., Williams and Wilkins, Baltimore, 1991 4. Chiriac M, Zamfir M, Antohe D t: Anatomia trunchiului, vol. I i II, Litografia UMF, Iai, 5. Frncu LL, Varlam H. Anatomie regional i aplicat. Capul i

  gtul. 2. Ed. Junimea, Colecia Anatomia Rediviva, 2, Iai, 2003. 6. Frncu LL, Varlam H. Anatomie regional i aplicat. Membre . Ed. Junimea, Colecia Anatomia 7. McMinn RMH. Lasts anatomy regional and applied, 9th ed.,

  Churchill Livingstone, Edinburgh, 1994. 8. McVay CB. Anson & Mc Vay Surgical anatomy, 6th ed., Philadelphia, WB Saunders Company, 1984. 9. Mihalache Gr, Cozma N, Chiriac R. Anatomia descriptiv i topografic a

  membrelor, Litografia UMF Iai, 1991 10. Moore K. Clinically oriented anatomy, 4th ed, Churchill Livingstone, 1999. 11. Netter FH. Atlas de Anatomie uman. Ed. Callisto, 2005. 12. Pduraru D, Indrei A, Frncu LL, Stan C.

  Anatomia descriptive i clinic a organelor de sim. Ed. Gr.T. Popa Iai, 2012 13. Papilian V, Papilian VV. Manual practic de disecie i descoperiri anatomice, Ed. Dacia, Cluj, 1994. 14. Papilian V. Anatomia omului. Aparatul

  locomotor. Vol. 1, Ed. ALL, Bucureti, 2006 15. Papilian V. Anatomia omului. Splanhnologia. Vol. 2, Ed. ALL, Bucureti, 2006. 16. Petrovanu I, Antohe Dt, Varlam H: Neuroanatomie clinic. Sistem nervos central, vol. 1, Edit-Dan,

  Iai, 1996. 17. Petrovanu I, Zamfir M, Pduraru D, Stan C: Emisferele cerebrale. Sisteme informaionale, Ed. Intact, Bucureti, 1999. 18. Ross LM, Lamperti ED, Taub E. Head and Neuroanatomy. Thieme, Stuttgart, New York, 2007.

  19. Sadler TW. Langmans medical embryology, 6th ed., Williams & Wilkins, 1990 20. Snell RS. Clinical Anatomy for Medical Students, 4th ed, Boston, Little, Brown and Company, 1992. 21. Standring S. Gray's Anatomy, 40th ed,

  Elsevier, 2005. 22. Varlam H, Frncu LL, Antohe Dt, Frncu DL, ranu T. Anatomie regional i aplicat. Membre. Colecia Anatomia Redidiva, 1. Ed. Junimea, Iai, 2004. Bibliografie 1. Afifi AK, Bergman RA: Functional

  neuroanatomy, McGraw-Hill, New York, 1998. 2. Antohe Dt. Sistemul locomotor Scheletul, Ed. Junimea Iai, 2006 3. Carpenter MB: Core text of neuroanatomy, 4th ed., Williams and Wilkins, Baltimore, 1991 4. Chiriac M,

  Zamfir M, Antohe D t: Anatomia trunchiului, vol. I i II, Litografia UMF, Iai, 5. Frncu LL, Varlam H. Anatomie regional i aplicat. Capul i gtul. 2. Ed. Junimea, Colecia Anatomia Rediviva, 2, Iai, 2003. 6. Frncu LL, Varlam

  H. Anatomie regional i aplicat. Membre . Ed. Junimea, Colecia Anatomia 7. McMinn RMH. Lasts anatomy regional and applied, 9th ed., Churchill Livingstone, Edinburgh, 1994. 8. McVay CB. Anson & Mc Vay Surgical

  anatomy, 6th ed., Philadelphia, WB Saunders Company, 1984. 9. Mihalache Gr, Cozma N, Chiriac R. Anatomia descriptiv i topografic a membrelor, Litografia UMF Iai, 1991 10. Moore K. Clinically oriented anatomy, 4th ed,

  Churchill Livingstone, 1999. 11. Netter FH. Atlas de Anatomie uman. Ed. Callisto, 2005. 12. Pduraru D, Indrei A, Frncu LL, Stan C. Anatomia descriptive i clinic a organelor de sim. Ed. Gr.T. Popa Iai, 2012 13. Papilian V,

  Papilian VV. Manual practic de disecie i descoperiri anatomice, Ed. Dacia, Cluj, 1994. 14. Papilian V. Anatomia omului. Aparatul locomotor. Vol. 1, Ed. ALL, Bucureti, 2006 15. Papilian V. Anatomia omului. Splanhnologia. Vol.

  2, Ed. ALL, Bucureti, 2006. 16. Petrovanu I, Antohe Dt, Varlam H: Neuroanatomie clinic. Sistem nervos central, vol. 1, Edit-Dan, Iai, 1996. 17. Petrovanu I, Zamfir M, Pduraru D, Stan C: Emisferele cerebrale. Sisteme

  informaionale, Ed. Intact, Bucureti, 1999. 18. Ross LM, Lamperti ED, Taub E. Head and Neuroanatomy. Thieme, Stuttgart, New York, 2007. 19. Sadler TW. Langmans medical embryology, 6th ed., Williams & Wilkins, 1990 20.

  Snell RS. Clinical Anatomy for Medical Students, 4th ed, Boston, Little, Brown and Company, 1992. 21. Standring S. Gray's Anatomy, 40th ed, Elsevier, 2005. 22. Varlam H, Frncu LL, Antohe Dt, Frncu DL, ranu T. Anatomie

  regional i aplicat. Membre. Colecia Anatomia Redidiva, 1. Ed. Junimea, Iai, 2004.

  Descrierea procedurii de concurs

 • Dosarul de concurs se ntocmete ntr-un singur exemplar, dosar cu in, i conine, cel puin, urmtoarele documente, n conformitate cu art. 12, 14, 15 i 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobat deSenatul U.M.F. Gr.T.Popa

  Iai: 1. Cererea de nscriere la concurs, semnat de candidat, care include o declaraie pe propria rspundere privind veridicitatea informaiilor prezentate n dosar; 2. Propuneree de dezvoltare a carierei universitare a candidatului att

  din punct de vedere didactic, n cazul posturilor didactice, ct i din punctul de vedere al activitilor de cercetare tiinific; propunerea se redacteaz de ctre candidat, cuprinde maximum 10 pagini i este unul dintre principalele

  criterii de departajare a candidatilor ; 3. CV n format tiparit si n format electronic; 4. Lista de lucrari ale candidatului n format tiparit si n format electronic; 5. Fisa de verificare a ndeplinirii standardelor universitatii de prezentare

  la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este completata si semnata de catre candidat. Fia trebuie s fie n format tiprit i n format electronic. Aceast fi/gril este afiat pe site-

  ul Universitii i se numete Indicatori de evaluare utilizati pentru ocuparea funciilor didactice ; 6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, n cazul n care diploma de

  doctor originala nu este recunoscuta n Romnia, atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, n limba romna si ntr-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare

  limba; 8. Declaratie pe propria raspundere a candidatului n care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 n care s-ar afla n cazul cstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 9. n

  cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent n reteaua Ministerului Sanatatii si cele de la disciplinele

  preclinice, trebuie ndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5) ; 10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea titlului de medic rezident sau a unui titlu

  medical superior; 11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licenta; 13. Copia cartii de identitate sau, n

  cazul n care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate ntocmit ntr-un scop echivalent cartii de identitate ori pasaportului; 14. n cazul n care candidatul si-a schimbat numele, copii

  de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 15. Chitana de achitare a taxei de nscriere la concurs ; 16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, n

  format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile n format electronic vor fi depuse la dosar n format printat, fiecare

  pagin fiind numerotat i semnat de candidat.

  The application file, in one copy will be in a fastener folder and will include at least the following documents as set in articles 12, 14, 15 and 16 from Methodology for the Contests for Didactic and Research Positions approved by the

  Senate of Gr. T. Popa University of Medicine and Pharmacy Iasi: Registration form, signed by the candidate, including a statement of truth for the data within the application file; A proposal for the development of ones own

  academic carreer, from the didactic point of view as for didactic positions and from the scientific research activities point of view; the proposal will be submitted by each candidate in maximum 10 pages and is one of the main further

  selection criteria of the candidates. Curriculum vitae; both in electronic and paper version. A list of publishes works; both in electronic and paper version; A self-evaluation grid, in accordance with the general university standard

  sheet, whose standard format is within the universitys methodology; the self-evaluation grid is filled and signed by each candidate. This grid must be both in electronic and paper version. It is uploaded on the Universitys website

  with the title of Assessment Criteria used in the Selection of the Teaching Positions. Documents regarding the title of PhD diploma: an authenticated copy of the PhD diploma and if the original PhD diploma is not recognized in

  Romania, the recognition certificate is required. An abstract of maximum one page, both in Romanian and an international language, of the PhD thesis. A statement of the candidate on the incompatibility situations forseen by Law no

  1/2011 if the candidate gains the contest or the lack of such incompatibility situations. As for situations within art. 12, indent (7), authenticated copies attesting the degrees certifying the medical titles. Excepting the positions at the

  disciplines without a correspondent in the network of the Health Ministry and those in the preclinical disciplines, the following further conditions apart from those in art. 12 indent (2)-(5) must be carried out. For assistant employed

  on undefined, the proof of resident physician or a superior medical title; For lecturer or reader the proof of the specialist physician title. Copies of other degrees certifying the candidates studies: school leaving certificate, license

  diploma; A Copy of the identity card or if the candidate has not an identity card, the passport or other identity paper equivalent to the identity card; Copies of the papers certifying the change of names marriage certificate or proof of

  change of names, if necessary; Proof of payment of the file fee; Maximum 10 published works, invention certificates or other papers, selected by the candidate and considered to be relevant for candidates own professional

  achievements. The papers of the candidates who are not available on electronic version, will be brought on paper version, each page being counted and signed by the candidate.

  Adresa unde se transmite dosarul de concursU.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115

  Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE "GRIGORE T.POPA" IAI

  Facultatea FACULTATEA DE MEDICIN

  Departament STIINTE MORFO - FUNCTIONALE

  Poziia n statul de funcii 3

  Funcie CONFERENTIAR

  Disciplinele din planul de nvmnt Morfopatologie

  Domeniu tiinific MEDICIN

  Descriere post Morfopatologie (Anatomie patologic, Morfopatologie, Nefropatologie,Neuropatologie, Patologie oncologic,Patologie osteoarticular,Patologia tesuturilor moi)

  Atribuiile/activitile aferente Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an

  indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.

  Salariul minim de ncadrare 1.765

  Calendarul concursului

  Data publicarii anuntului in Monitorul Oficial28.04.2015

  Perioada inscriere 28.04.2015 - 13.06.2015

  Data, ora, locul prezentrii planului de

  dezvoltare a carierei universitare03.iulie.2015, ora 11,00, Sala Senat, UMF Iai

  Lista documente

 • Perioada de sustinere a examenelor

  Data sustinerii probei scrise

  Ora sustinerii probei scrise

  Locul sustinerii probei scrise

  Data sustinerii probei practice

  Ora sustinerii probei practice

  Locul sustinerii probei practice

  Perioada de comunicare a rezultatelor 04.07.2015

  Perioada de contestatii 04.07.2015-5.07.2015

  INTRODUCERE N STUDIUL MORFOPATOLOGIEI. Obiectul de studiu al morfopatologiei. Metode de studiu i diagnostic. Noiuni morfo-funcionale asupra leziunilor, proceselor patologice i bolilor. Clasificarea proceselor patologice. PATOLOGIA

  CELULAR. Leziuni celulare reversibile i ireversibile. Necroza i apoptoza. Reacii celulare de adaptare: involuie, atrofie, hipertrofie, hiperplazie, metaplazie. Acumulri intracelulare: lipide, proteine, glicogen, pigmeni. 2. LEZIUNI EXTRACELULARE .

  Hialinoza. Amiloidoza. Calcificarea patologic: distrofic i metastatic. 3. INFLAMAIA ACUT. Generaliti despre procesul inflamator. Inflamaia acut: modificrile vasculo-celulare n focarul inflamator acut. Clasificarea i aspectele morfologice ale

  inflamaiei exudative: inflamaia seroas, inflamaia fibrinoas, inflamaia purulent. Posibiliti de evoluie ale inflamaiei acute. 4. INFLAMAIA CRONIC. Inflamaia cronic specific i nespecific. Definiie i cauze. Aspecte histopatologice. Inflamaia

  granulomatoas: inflamaia tuberculoas; inflamaia sifilitic; inflamaii fungice i parazitare; granulomul de corp strin; sarcoidoza. REPARAREA TISULAR (Procese de vindecare). Regenerarea. Repararea prin esut conjunctiv (fibroza) i organizarea

  conjunctiv. Vindecarea plgilor. 5. NEOPLAZIA. Definiie. Nomenclatur. Caracterele generale ale neoplasmelor benigne i maligne: diferenierea i anaplazia; rata de cretere; invazia local; metastazarea; ci de diseminare. Leziuni preneoplazice. Gradierea i

  stadializarea neoplasmelor maligne. Noiuni generale asupra metodelor anatomo-patologice de investigaie n diagnosticul neoplaziei. 6. NEOPLAZIA. Clasificarea tumorilor. Caracterele morfo-clinice generale ale neoplasmelor epiteliale i conjunctive. Morfologia

  tumorilor epiteliale benigne i maligne. 7. NEOPLAZIA. Morfologia tumorilor conjunctive benigne i maligne. Morfologia tumorilor melanocitare. Morfologia tumorilor disembrioplazice. 8. TULBURRI ALE CIRCULAIEI SANGUINE. Hiperemia. Hemoragia.

  Edemul. Tromboza. Sindromul de coagulare diseminat. Embolia: trombembolia pulmonar i sistemic, embolia lipidic, embolia cu lichid amniotic i embolia gazoas. 9. TULBURRI ALE CIRCULAIEI SANGUINE. Ischemia acut i cronic. Infarctul -

  tipuri de infarct. Leziunile morfologice ale ocului. 10. PATOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR. Leziunile vasculare. Arterioscleroza: ateroscleroza, mediocalcinoza, arterioloscleroza. Arterite. Anevrisme: clasificare, tipuri de anevrisme. Disecia de

  aort. Patologia venelor: tromboflebite, varice. 11. PATOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR Leziunile cordului: angiocardiopatii congenitale; cardiopatia ischemic acut: angina pectoral, infarctul de miocard, moartea subit. Cardiopatia ischemic

  cronic. Hipertensiunea arterial sistemic. Cardiomiopatii primare i secundare. Miocardite. Reumatismul cardiac acut i cronic. Endocardite infecioase. Valvulopatii. Patologia pericardului. 12. PATOLOGIA SISTEMULUI RESPIRATOR. Infecii pulmonare:

  Pneumonia bacterian. Bronhopneumonia. Pneumoniile interstiiale (pneumonia atipic primar). Abcesele pulmonare. Atelectazia. Bronhopneumopatia cronic obstructiv: bronita cronic, broniectazii, astmul bronic i emfizemul. 13. ATOLOGIA

  SISTEMULUI RESPIRATOR. Tuberculoza pulmonar: tuberculoza pulmonar primar, tuberculoza pulmonar secundar. Pneumonia la bolnavii imunocompromii. Pneumoconioze. Tumorile bronho-pulmonare: carcinomul bronhogenic, sindroame

  paraneoplazice, carcinomul bronhiolo-alveolar, tumori neuro-endocrine, metastaze pulmonare. Patologia pleurei: revrsatele pleurale i tumori pleurale primare i secundare. 14. PATOLOGIA APARATULUI URINAR. Anomalii congenitale. Nefropatii

  glomerulare: sindroamele clinice, alterri histologice; patogeneza leziunilor glomerulare. Glomerulonefrita proliferativ acut difuz postinfecioas. Glomerulonefrita rapid progresiv (cu semilune). Glomerulonefrita membranoas (glomerulopatia membranoas).

  Glomerulonefrita cu leziuni minime (nefroza lipoidic). Glomerulonefrita membrano-proliferativ. Nefropatia cu IgA (boala Berger). Glomerulonefrita necrotizant i proliferativ n focar (glomerulonefrita n focar). Glomerulonefrita cronic. Leziuni glomerulare n

  boli sistemice. 15. PATOLOGIA APARATULUI URINAR. Nefropatii tubulo-interstiiale: necroza tubular acut; nefrita tubulo-interstiial: pielonefrite acute i cronice, nefropatia de reflux, nefrita tubulo-interstiial indus de medicamente i toxine. Nefropatii

  vasculare: nefroangioscleroza benign i malign. Obstrucia tractului urinar (uropatia obstructiv). Tumorile renale. Morfopatologia vezicii urinare i a cilor urinare: anomalii congenitale, inflamaii, tumori benigne i maligne. 16. PATOLOGIA TRACTULUI

  DIGESTIV Patologia esofagului: anomalii congenitale, esofagite i tumori. Patologia stomacului: gastrite acute i cronice. Ulcerul gastro-duodenal. Tumorile benigne i maligne. Patologia intestinului subire i colonului: Anomalii congenitale. Enterocolite

  infecioase. Boli inflamatorii cronice idiopatice: boala Crohn, rectocolita ulcero-hemoragic. Tumori benigne i maligne. Patologia apendicelui: apendicite acute i cronice; tumori. 17. PATOLOGIA FICATULUI, CILOR BILIARE I PANCREASULUI

  EXOCRIN. Patologia ficatului: Icterul i colestaza. Hepatitele infecioase virale acute i cronice. Hepatita autoimun. Hepatite induse medicamentos i toxice: afeciuni hepatice alcoolice. Erori genetice ale metabolismului: hemocromatoza, boala Wilson, deficiena

  de alfa-1-antitripsin. Ciroza hepatic. Hipertensiunea portal. Tumori benigne i maligne. Patologia cilor biliare: Colelitiaza. Colangita acut i cronic. Colecistita acut i cronic. Carcinomul veziculei biliare i a cilor biliare extrahepatice. Patologia pancreasului

  exocrin: Pancreatitele acute i cronice. Tumorile benigne i maligne. 18. PATOLOGIA SISTEMULUI HEMATOPOIETIC I LIMFOID. Limfadenitele reactive. Limfoamele maligne: limfoamele non-Hodgkin i limfomul Hodgkin. Leucemii i boli

  mieloproliferative: leucemii acute, leucemii cronice. Mielomul multiplu. 19. PATOLOGIA APARATULUI GENITAL MASCULIN. Tumorile testiculului i prostatei. PATOLOGIA APARATULUI GENITAL FEMININ. Metode morfologice de investigaie.

  Patologia colului uterin: cervicite, polipi endocervicali, neoplazia intraepitelial cervical, carcinomil de col uterin. Patologia corpului uterin; adenomioza, endometrioza, endometrite, leziuni dishormonale, tumori benigne i maligne. Patologia salpingelui: inflamaii

  acute i cronice, tumori. Patologia ovarului: ovarul polichistic i tumori. Patologia sarcinii: avortul, sarcina ectopic. Boala trofoblastului gestaional. Patologia glandei mamare: inflamaii, mastopatia fibro-chistic tumori benigne i maligne. 20. PATOLOGIA

  SISTEMULUI ENDOCRIN. Patologia glandei hipofize: adenoame. Patologia glandei tiroide: hipotiroidismul (cretinism, mixedem), hipertiroidismul (tireotoxicoza), boala Basedow-Graves, tiroidite acute i cronice, gua difuz netoxic simpl, gua multinodular,

  tumori benigne i maligne. Patologia glandelor paratiroidiene: hiperparatiroidism primar i secundar. Patologia glandelor corticosuprarenale: hiperadrenalism (sdr. Cushing}, hiperaldosteronism primar, sdr. adrenogenitale, deficiena de 21-hidroxilaz, insuficiena

  adrenocortical acut primar (sdr. Waterhouse-Friderichsen), insuficiena cronic primar (boala Addison). Tumori adrenocorticale. Patologia medularei suprarenale: feocromocitom, neuroblastom. 21. PATOLOGIA SISTEMULUI OSOS SCHELETIC. Patologia

  oaselor: Boli asociate cu deficiene ale homeostaziei mineralelor: rahitismul i osteomalacia. Infecii: osteomielite piogene. Tumori osoase. PATOLOGIA MUCHIULUI SCHELETIC Miopatii inflamatorii, miopatii toxice. Boli ale jonciunii neuromusculare:

  miastenia gravis. PATOLOGIA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL Malformaii. Leziuni vasculare traumatice: hematomul epidural i subdural. Boli cerebro-vasculare: infarctul cerebral, hemoragia intracerebral i hemoragia subarahnoidian. Encefalopatia

  hipertensiv. Infecii: meningite acute bacteriene i virale. Infecii supurate acute n focar: abcesul cerebral, empiemul subdural, abcese extradurale. Meningoencefalite bacteriene cronice: tuberculoza, neurosifilisul. Tumori primare i secundare. Bibliografie 1.

  Morfopatologie Lucrri practice, 170 pagini, coordonator: prof. dr. Maria-Sultana Mihailovici, autori: Maria-Sultana Mihailovici, D. Butcovan, S. Teleman, I. Pandrea, P. Plmdeal, Edit. Atelierul Tipografic Iai 2001 2. Curs studeni: Morfopatologie vol. I, S.

  Teleman, Maria-Sultana Mihailovici, 153 pag, Edit. Dan, Iai, 2003, ISBN 973-8365-17-1 3. Curs studeni: Morfopatologie vol II, S. Teleman, Maria-Sultana Mihailovici, 223 pag, Edit. Dan, Iai, 2003, ISBN 973-8365-16-3 4. Atlas and textbook of pathology.

  Doina Butcovan, Ed.Universitas XXI Iasi,2005 ISBN 978-606-538-019-6 5. Morfopatologie general i special curs pentru studenii Facultii de Medicin, Doina Butcovan, Editura UNIVERSITAS XXI Iai, 2005. 6. Morfopatologie. Lucrri Practice. D.

  Butcovan, Editura Universitas XXI, 2010. 7. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins Basic Pathology, 9th ed, Saunders, 2013, ISBN: 978 143 771 TOPICS:

  INTRODUCTION IN PATHOLOGY. The aim of Pathology. Methods of study and diagnosis. Morphological and functional approach to lesions, pathological processes and diseases. Classification of the pathological processes. CELULAR PATHOLOGY.

  Reversible and irreversible cellular lesions: hydropic degeneration, necrosis and apoptosis. Cellular adaptations: hypertrophy, hyperplasia, atrophy and metaplasia. Intracellular accumulations: lipids, proteins, glycogen, pigments. 2.EXTRACELLULAR LESIONS.

  Hyalinosis. Amyloidosis. Pathological calcifications: dystrophic and metastatic. 3.ACUTE INFLAMMATION. General features about the inflammatory reactions. Acute inflammation: vascular and cellular phases, diapedesis and phagocytosis; chemical mediators;

  classification of the exudative inflammations: serous, fibrinous and purulent inflammations. Effects and outcome of the acute inflammation. Abscess, phlegmon, septicemia and septico-pyoemia. 4.CHRONIC INFLAMMATION. Specific and nonspecific chronic

  inflammation. Definition, etiology, pathogenesis, histopathological features. Granulomatous inflammations: tuberculosis, syphilis, sarcoidosis, fungal and parasitic inflammation, foreign body granuloma. Healing And Tissue Repair. Regeneration. Repair by

  connective tissue formation: organization, encapsulation and fibrosis. Wounds healing. 5.NEOPLASIA. Definitions; Nomenclature; General characteristics of benign and malignant neoplasms: differentiation and anaplasia; rate of growth; local invasion; metastasis,

  routes of spreading. Precancerous lesions. Carcinogenesis: molecular mechanism, biology of tumor development; immunity in cancer. Clinical aspects. Grading and staging of malignancies. Morphological diagnosis of tumors. 6.NEOPLASIA. Classification of

  tumors. General clinico-morphological features of the epithelial and connective tissue neoplasms. Morphology of benign and malignant epithelial tumors. 7. NEOPLASIA. Morphology of benign and malignant connective tumors. The morphology of melanocytic

  tumors. Disembryoplastic tumor morphology. 8.HEMODYNAMIC DISORDERS. Hyperemia and congestion. Hemorrhage. Edema. Thrombosis. Disseminated Intravascular Coagulation. Embolism: pulmonary thromboembolism, systemic thromboembolism, fat

  embolism, air embolism, amniotic fluid embolism. 9.HEMODYNAMIC DISORDERS. Acute and chronic ischemia, Infarction: types of infarcts, factors which influence the development of infarcts. Morphology in shock. 10.CARDIOVASCULAR PATHOLOGY.

  Vascular diseases. Arteriosclerosis: atherosclerosis, mediocalcinosis, arteriolosclerosis. Arteritis. Aneurysms: classification, types of aneurysms. Aortic Dissection. Veins pathology: thrombophlebitis and phlebothrombosis, varicose veins. 11.CARDIOVASCULAR

  PATHOLOGY. Heart diseases: Congenital anomalies. Acute ischemic heart disease: angina pectoris, myocardial infarction, sudden death. Chronic ischemic heart disease. Systemic hypertension. Primary and secondary cardiomyopathies. Myocarditis. Acute and

  chronic cardiac rheumatism. Endocarditis. Valvulopathies. Pericardial pathology. Cardiac failure. 12.RESPIRATORY SYSTEM PATHOLOGY. Respiratory tract pathology: rhinopharyngitis, laryngitis, tracheitis, bronchitis. Athelectasis. Chronic Obstructive

  Pulmonary Disease: chronic bronchitis, bronchiectasis, bronchial asthma, emphysema. Pulmonary infections: bacterial pneumonia, bronchopneumonia, interstitial pneumonia (primary atypical pneumonia), lung abscess. 13.RESPIRATORY SYSTEM PATHOLOGY.

  Pulmonary tuberculosis: primary and secondary tuberculosis. Pneumonia in immunocompromised individuals. Pneumoconiosis. Tumors: bronchogenic carcinoma, paraneoplastic syndromes, bronchioloalveolar carcinoma, neuroendocrine tumors, pulmonary

  metastasis. Pleural pathology: pleural effusions, primary and secondary tumors. 14.KIDNEY AND URINARY TRACT PATHOLOGY. Congenital Diseases. Glomerular Diseases: clinical syndromes; histological alterations; pathogenesis of glomerular injury. Acute

  proliferative diffuse postinfectious glomerulonephritis, rapidly progressive (crescentic) glomerulonephritis. Membranous glomerulonephritis (membranous nephropathy). Minimal change glomerular disease (lipoid nephrosis). Membranoproliferative

  glomerulonephritis. Ig A nephropathy (Berger disease). Focal and proliferative glomerulonephritis. Chronic glomerulonephritis. Glomerular lesions associated with systemic diseases. 15. URINARYTRACT PATHOLOGY. Tubulo-interstitial nephropathies: acute

  tubular necrosis, tubular-interstitial nephritis: acute and chronic pyelonephritis, reflux nephropathy, tubulo-interstitial nephritis induced by drugs and toxins. Vascular nephropathies: benign and malignant nephroangiosclerosis. Urinary tract obstruction (obstructive

  uropathy). Renal tumors. Pathology of the bladder and urinary disorders: congenital diseases, inflammation, benign and malignant tumors. 16. DIGESTIVE TRACT PATHOLOGY. Pathology of the esophagus: congenital diseases, esophagitis and tumors. Gastric

  pathology: acute and chronic gastritis. Peptic ulcer. Benign and malignant tumors. Small intestine and colon pathology: congenital diseases. Infectious enterocolitis. Idiopathic chronic inflammatory diseases: Crohn's disease & ulcerative colitis. Benign and malignant

  tumors. Appendix pathology: Acute and chronic appendicitis; tumors. 17.LIVER, BILLIARY TRACT, EXOCRINE PANCREAS PATHOLOGY. Liver pathology: Jaundice and cholestasis. Acute and chronic viral hepatitis. Autoimune hepatitis. Drug and toxic

  induced liver diseases: Alcoholic liver disease. Inborn errors of metabolism: hemochromatosis, Wilson disease, 1 antitrypsin deficiency, neonatal hepatitis. Hepatic cirrhosis. Portal hypertension. Benign and malignant tumors. Biliary tract pathology: Cholelitiasis.

  Acute and chronic cholangitis. Acute and chronic cholecystitis. Carcinoma of the gallbladder and extrahepatic ducts. Exocrine Pancreas pathology: Acute and chronic pancreatitis. Benign and malignant tumors. 18. HEMATOPOETIC AND LYMPHATIC

  SYSTEMS. Reactive lymphadenitis. Malignant lymphoma: Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin lymphomas. Leukemias and myeloproliferative disorders: acute leukemias & chronic leukemias. Multiple myeloma. 19.MALE GENITAL PATHOLOGY: Testis and

  prostate tumors. FEMALE GENITAL TRACT. Morphological methods of diagnosis: Cervix pathology: cervicitis; endocervical polyps; cervical intraepithelial neoplasia and squamos cell carcinoma. Uterine body pathology: adenomyosis, endometriosis,

  endometritis, functional disorders, benign and malignant tumors. Fallopian tube pathology: acute and chronic inflammations, tumors. Ovary pathology: ovary polycystic disease and tumors. Gestational and placental disorders: abortion, ectopic pregnancy, gestational

  trophoblastic disease. Breast pathology: inflammations, fibrocystic changes, benign and malignant tumors. 20.ENDOCRINE PATHOLOGY. Pathology of pituitary gland: adenomas. Thyroid pathology: hypothyroidism (cretinism, myxedema), hyperthyroidism

  (thyrotoxicosis), Graves disease, acute and chronic thyroiditis, diffuse nontoxic simple goiter, multinodular goiter, benign and malignant tumors. Pathology of parathyroid glands: primary and secondary hyperparathyroidism. Adrenal gland pathology: adrenal

  syndrome (Cushing sdr.), primary aldosteronism, adrenogenital sdr., 21-hydroxylase deficiency, primary acute adrenocortical insufficiency (Waterhouse-Friderichsen sdr.), primary chronic insufficiency (Addison's disease). Adrenocortical tumors. Pathology of the

  adrenal medulla: pheochromocytoma, neuroblastoma. 21.PATHOLOGY OF SKELETAL DISORDERS. Pathology of Bones: Diseases associated with impaired mineral homeostasis: rachitism and osteomalacia. Infections: pyogenic osteomyelitis. Bone tumors.

  PATHOLOGY OF SKELETAL MUSCLE. Inflammatory myopathies, toxic myopathies. Neuromuscular junction diseases: myasthenia gravis. CENTRAL NERVOUS SYSTEM PATHOLOGY. Malformations. Traumatic vascular lesions: epidural and subdural

  hematoma. Cerebrovascular diseases: cerebral infarction, intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage. Hypertensive encephalopathy. Infections: acute bacterial and viral meningitis. Suppurated acute infection outbreak: brain abscess, subdural empyema,

  extradural abscess. Chronic bacterial meningoencephalitis: tuberculosis, neurosyphilis. Primary and secondary tumors

 • Descrierea procedurii de concurs Concursul pentru ocuparea posturilor de confereniar i profesor universitar const n: - susinerea oral a propunerii de dezvoltare a carierei universitare (depus la dosar), conform art. 14 lit. b - 30%; - analiza dosarului candidatului -

  (art. 14) - 70%; prelegere public pentru candidaii care provin din afara sistemului de nvmnt superior ( prob eliminatorie). Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare component a concursului, din procentajul total de

  100%, astfel: - propunerea de dezvoltare a carierei universitare, conform art. 14 lit. b - 30%; Planul de dezvoltare a carierei universitare i cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare sunt prezentate de ctre candidat n

  faa comisiei printr-o prelegere cu o durat de 45 de minute. Aceast prob conine n mod obligatoriu i o sesiune de ntrebri din partea comisiei i eventual a publicului. - dosarul candidatului - (art. 14) - 70%. Dosarul candidatului

  va fi evaluat dup grila Indicatori de evaluare utilizai pentru ocuparea funciilor didactice (aprobat de Senatul U.M.F. Gr.T.Popa Iai) completat i semnat de fiecare candidat (menionat n art. 31-33). Punctajul acordat

  candidatului se transform n note, de la l la 10, cu dou zecimale. prelegere public pentru candidaii care provin din afara sistemului de nvmnt superior (prob eliminatorie).The selection procedure for the positions of reader

  and professor shall be described below: - an oral presentation made by applicants in support of their proposal for the development of their academic career (enclosed in their application file), as required in art. 15, letter b 30%; - the

  analysis of the applicants files - (art. 14) - 70%; public lecture made by the applicants who have not held a position in the higher education system (this part of the selection process is eliminatory). The applicants shall be evaluated

  separately for each part of the application process, out of the total percentage of 100%, as follows: - applicants proposal for the development of their academic careers, as provided in art. 14, letter b 30%; Both the plan for the

  development of the academic career and the most significant previous professional results shall be presented by the applicant to the evaluation board, in a 45-minute speech / presentation. The examination shall also include questions

  asked by the evaluation board and perhaps by the audience. - the applicants file - (art. 14) - 70%. The application files shall be evaluated according to the asssessment grid as provided in Assessment Criteria Used in the Selection of

  the Teaching Positions (ro. Indicatori de evaluare utilizai pentru ocuparea funciilor didactice) (approved by the Senate of Gr.T.Popa University of Medicine) completed and signed by each applicant (as mentioned in article 31-

  33). The score awarded to the applicant shall be turned into grades, from 1 to 10, with two decimale places. public lecture for the applicants who have not held a position in the higher education system (this part of the selection

  process is eliminatory).

  INTRODUCERE N STUDIUL MORFOPATOLOGIEI. Obiectul de studiu al morfopatologiei. Metode de studiu i diagnostic. Noiuni morfo-funcionale asupra leziunilor, proceselor patologice i bolilor. Clasificarea proceselor patologice. PATOLOGIA

  CELULAR. Leziuni celulare reversibile i ireversibile. Necroza i apoptoza. Reacii celulare de adaptare: involuie, atrofie, hipertrofie, hiperplazie, metaplazie. Acumulri intracelulare: lipide, proteine, glicogen, pigmeni. 2. LEZIUNI EXTRACELULARE .

  Hialinoza. Amiloidoza. Calcificarea patologic: distrofic i metastatic. 3. INFLAMAIA ACUT. Generaliti despre procesul inflamator. Inflamaia acut: modificrile vasculo-celulare n focarul inflamator acut. Clasificarea i aspectele morfologice ale

  inflamaiei exudative: inflamaia seroas, inflamaia fibrinoas, inflamaia purulent. Posibiliti de evoluie ale inflamaiei acute. 4. INFLAMAIA CRONIC. Inflamaia cronic specific i nespecific. Definiie i cauze. Aspecte histopatologice. Inflamaia

  granulomatoas: inflamaia tuberculoas; inflamaia sifilitic; inflamaii fungice i parazitare; granulomul de corp strin; sarcoidoza. REPARAREA TISULAR (Procese de vindecare). Regenerarea. Repararea prin esut conjunctiv (fibroza) i organizarea

  conjunctiv. Vindecarea plgilor. 5. NEOPLAZIA. Definiie. Nomenclatur. Caracterele generale ale neoplasmelor benigne i maligne: diferenierea i anaplazia; rata de cretere; invazia local; metastazarea; ci de diseminare. Leziuni preneoplazice. Gradierea i

  stadializarea neoplasmelor maligne. Noiuni generale asupra metodelor anatomo-patologice de investigaie n diagnosticul neoplaziei. 6. NEOPLAZIA. Clasificarea tumorilor. Caracterele morfo-clinice generale ale neoplasmelor epiteliale i conjunctive. Morfologia

  tumorilor epiteliale benigne i maligne. 7. NEOPLAZIA. Morfologia tumorilor conjunctive benigne i maligne. Morfologia tumorilor melanocitare. Morfologia tumorilor disembrioplazice. 8. TULBURRI ALE CIRCULAIEI SANGUINE. Hiperemia. Hemoragia.

  Edemul. Tromboza. Sindromul de coagulare diseminat. Embolia: trombembolia pulmonar i sistemic, embolia lipidic, embolia cu lichid amniotic i embolia gazoas. 9. TULBURRI ALE CIRCULAIEI SANGUINE. Ischemia acut i cronic. Infarctul -

  tipuri de infarct. Leziunile morfologice ale ocului. 10. PATOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR. Leziunile vasculare. Arterioscleroza: ateroscleroza, mediocalcinoza, arterioloscleroza. Arterite. Anevrisme: clasificare, tipuri de anevrisme. Disecia de

  aort. Patologia venelor: tromboflebite, varice. 11. PATOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR Leziunile cordului: angiocardiopatii congenitale; cardiopatia ischemic acut: angina pectoral, infarctul de miocard, moartea subit. Cardiopatia ischemic

  cronic. Hipertensiunea arterial sistemic. Cardiomiopatii primare i secundare. Miocardite. Reumatismul cardiac acut i cronic. Endocardite infecioase. Valvulopatii. Patologia pericardului. 12. PATOLOGIA SISTEMULUI RESPIRATOR. Infecii pulmonare:

  Pneumonia bacterian. Bronhopneumonia. Pneumoniile interstiiale (pneumonia atipic primar). Abcesele pulmonare. Atelectazia. Bronhopneumopatia cronic obstructiv: bronita cronic, broniectazii, astmul bronic i emfizemul. 13. ATOLOGIA

  SISTEMULUI RESPIRATOR. Tuberculoza pulmonar: tuberculoza pulmonar primar, tuberculoza pulmonar secundar. Pneumonia la bolnavii imunocompromii. Pneumoconioze. Tumorile bronho-pulmonare: carcinomul bronhogenic, sindroame

  paraneoplazice, carcinomul bronhiolo-alveolar, tumori neuro-endocrine, metastaze pulmonare. Patologia pleurei: revrsatele pleurale i tumori pleurale primare i secundare. 14. PATOLOGIA APARATULUI URINAR. Anomalii congenitale. Nefropatii

  glomerulare: sindroamele clinice, alterri histologice; patogeneza leziunilor glomerulare. Glomerulonefrita proliferativ acut difuz postinfecioas. Glomerulonefrita rapid progresiv (cu semilune). Glomerulonefrita membranoas (glomerulopatia membranoas).

  Glomerulonefrita cu leziuni minime (nefroza lipoidic). Glomerulonefrita membrano-proliferativ. Nefropatia cu IgA (boala Berger). Glomerulonefrita necrotizant i proliferativ n focar (glomerulonefrita n focar). Glomerulonefrita cronic. Leziuni glomerulare n

  boli sistemice. 15. PATOLOGIA APARATULUI URINAR. Nefropatii tubulo-interstiiale: necroza tubular acut; nefrita tubulo-interstiial: pielonefrite acute i cronice, nefropatia de reflux, nefrita tubulo-interstiial indus de medicamente i toxine. Nefropatii

  vasculare: nefroangioscleroza benign i malign. Obstrucia tractului urinar (uropatia obstructiv). Tumorile renale. Morfopatologia vezicii urinare i a cilor urinare: anomalii congenitale, inflamaii, tumori benigne i maligne. 16. PATOLOGIA TRACTULUI

  DIGESTIV Patologia esofagului: anomalii congenitale, esofagite i tumori. Patologia stomacului: gastrite acute i cronice. Ulcerul gastro-duodenal. Tumorile benigne i maligne. Patologia intestinului subire i colonului: Anomalii congenitale. Enterocolite

  infecioase. Boli inflamatorii cronice idiopatice: boala Crohn, rectocolita ulcero-hemoragic. Tumori benigne i maligne. Patologia apendicelui: apendicite acute i cronice; tumori. 17. PATOLOGIA FICATULUI, CILOR BILIARE I PANCREASULUI

  EXOCRIN. Patologia ficatului: Icterul i colestaza. Hepatitele infecioase virale acute i cronice. Hepatita autoimun. Hepatite induse medicamentos i toxice: afeciuni hepatice alcoolice. Erori genetice ale metabolismului: hemocromatoza, boala Wilson, deficiena

  de alfa-1-antitripsin. Ciroza hepatic. Hipertensiunea portal. Tumori benigne i maligne. Patologia cilor biliare: Colelitiaza. Colangita acut i cronic. Colecistita acut i cronic. Carcinomul veziculei biliare i a cilor biliare extrahepatice. Patologia pancreasului

  exocrin: Pancreatitele acute i cronice. Tumorile benigne i maligne. 18. PATOLOGIA SISTEMULUI HEMATOPOIETIC I LIMFOID. Limfadenitele reactive. Limfoamele maligne: limfoamele non-Hodgkin i limfomul Hodgkin. Leucemii i boli

  mieloproliferative: leucemii acute, leucemii cronice. Mielomul multiplu. 19. PATOLOGIA APARATULUI GENITAL MASCULIN. Tumorile testiculului i prostatei. PATOLOGIA APARATULUI GENITAL FEMININ. Metode morfologice de investigaie.

  Patologia colului uterin: cervicite, polipi endocervicali, neoplazia intraepitelial cervical, carcinomil de col uterin. Patologia corpului uterin; adenomioza, endometrioza, endometrite, leziuni dishormonale, tumori benigne i maligne. Patologia salpingelui: inflamaii

  acute i cronice, tumori. Patologia ovarului: ovarul polichistic i tumori. Patologia sarcinii: avortul, sarcina ectopic. Boala trofoblastului gestaional. Patologia glandei mamare: inflamaii, mastopatia fibro-chistic tumori benigne i maligne. 20. PATOLOGIA

  SISTEMULUI ENDOCRIN. Patologia glandei hipofize: adenoame. Patologia glandei tiroide: hipotiroidismul (cretinism, mixedem), hipertiroidismul (tireotoxicoza), boala Basedow-Graves, tiroidite acute i cronice, gua difuz netoxic simpl, gua multinodular,

  tumori benigne i maligne. Patologia glandelor paratiroidiene: hiperparatiroidism primar i secundar. Patologia glandelor corticosuprarenale: hiperadrenalism (sdr. Cushing}, hiperaldosteronism primar, sdr. adrenogenitale, deficiena de 21-hidroxilaz, insuficiena

  adrenocortical acut primar (sdr. Waterhouse-Friderichsen), insuficiena cronic primar (boala Addison). Tumori adrenocorticale. Patologia medularei suprarenale: feocromocitom, neuroblastom. 21. PATOLOGIA SISTEMULUI OSOS SCHELETIC. Patologia

  oaselor: Boli asociate cu deficiene ale homeostaziei mineralelor: rahitismul i osteomalacia. Infecii: osteomielite piogene. Tumori osoase. PATOLOGIA MUCHIULUI SCHELETIC Miopatii inflamatorii, miopatii toxice. Boli ale jonciunii neuromusculare:

  miastenia gravis. PATOLOGIA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL Malformaii. Leziuni vasculare traumatice: hematomul epidural i subdural. Boli cerebro-vasculare: infarctul cerebral, hemoragia intracerebral i hemoragia subarahnoidian. Encefalopatia

  hipertensiv. Infecii: meningite acute bacteriene i virale. Infecii supurate acute n focar: abcesul cerebral, empiemul subdural, abcese extradurale. Meningoencefalite bacteriene cronice: tuberculoza, neurosifilisul. Tumori primare i secundare. Bibliografie 1.

  Morfopatologie Lucrri practice, 170 pagini, coordonator: prof. dr. Maria-Sultana Mihailovici, autori: Maria-Sultana Mihailovici, D. Butcovan, S. Teleman, I. Pandrea, P. Plmdeal, Edit. Atelierul Tipografic Iai 2001 2. Curs studeni: Morfopatologie vol. I, S.

  Teleman, Maria-Sultana Mihailovici, 153 pag, Edit. Dan, Iai, 2003, ISBN 973-8365-17-1 3. Curs studeni: Morfopatologie vol II, S. Teleman, Maria-Sultana Mihailovici, 223 pag, Edit. Dan, Iai, 2003, ISBN 973-8365-16-3 4. Atlas and textbook of pathology.

  Doina Butcovan, Ed.Universitas XXI Iasi,2005 ISBN 978-606-538-019-6 5. Morfopatologie general i special curs pentru studenii Facultii de Medicin, Doina Butcovan, Editura UNIVERSITAS XXI Iai, 2005. 6. Morfopatologie. Lucrri Practice. D.

  Butcovan, Editura Universitas XXI, 2010. 7. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins Basic Pathology, 9th ed, Saunders, 2013, ISBN: 978 143 771 TOPICS:

  INTRODUCTION IN PATHOLOGY. The aim of Pathology. Methods of study and diagnosis. Morphological and functional approach to lesions, pathological processes and diseases. Classification of the pathological processes. CELULAR PATHOLOGY.

  Reversible and irreversible cellular lesions: hydropic degeneration, necrosis and apoptosis. Cellular adaptations: hypertrophy, hyperplasia, atrophy and metaplasia. Intracellular accumulations: lipids, proteins, glycogen, pigments. 2.EXTRACELLULAR LESIONS.

  Hyalinosis. Amyloidosis. Pathological calcifications: dystrophic and metastatic. 3.ACUTE INFLAMMATION. General features about the inflammatory reactions. Acute inflammation: vascular and cellular phases, diapedesis and phagocytosis; chemical mediators;

  classification of the exudative inflammations: serous, fibrinous and purulent inflammations. Effects and outcome of the acute inflammation. Abscess, phlegmon, septicemia and septico-pyoemia. 4.CHRONIC INFLAMMATION. Specific and nonspecific chronic

  inflammation. Definition, etiology, pathogenesis, histopathological features. Granulomatous inflammations: tuberculosis, syphilis, sarcoidosis, fungal and parasitic inflammation, foreign body granuloma. Healing And Tissue Repair. Regeneration. Repair by

  connective tissue formation: organization, encapsulation and fibrosis. Wounds healing. 5.NEOPLASIA. Definitions; Nomenclature; General characteristics of benign and malignant neoplasms: differentiation and anaplasia; rate of growth; local invasion; metastasis,

  routes of spreading. Precancerous lesions. Carcinogenesis: molecular mechanism, biology of tumor development; immunity in cancer. Clinical aspects. Grading and staging of malignancies. Morphological diagnosis of tumors. 6.NEOPLASIA. Classification of

  tumors. General clinico-morphological features of the epithelial and connective tissue neoplasms. Morphology of benign and malignant epithelial tumors. 7. NEOPLASIA. Morphology of benign and malignant connective tumors. The morphology of melanocytic

  tumors. Disembryoplastic tumor morphology. 8.HEMODYNAMIC DISORDERS. Hyperemia and congestion. Hemorrhage. Edema. Thrombosis. Disseminated Intravascular Coagulation. Embolism: pulmonary thromboembolism, systemic thromboembolism, fat

  embolism, air embolism, amniotic fluid embolism. 9.HEMODYNAMIC DISORDERS. Acute and chronic ischemia, Infarction: types of infarcts, factors which influence the development of infarcts. Morphology in shock. 10.CARDIOVASCULAR PATHOLOGY.

  Vascular diseases. Arteriosclerosis: atherosclerosis, mediocalcinosis, arteriolosclerosis. Arteritis. Aneurysms: classification, types of aneurysms. Aortic Dissection. Veins pathology: thrombophlebitis and phlebothrombosis, varicose veins. 11.CARDIOVASCULAR

  PATHOLOGY. Heart diseases: Congenital anomalies. Acute ischemic heart disease: angina pectoris, myocardial infarction, sudden death. Chronic ischemic heart disease. Systemic hypertension. Primary and secondary cardiomyopathies. Myocarditis. Acute and

  chronic cardiac rheumatism. Endocarditis. Valvulopathies. Pericardial pathology. Cardiac failure. 12.RESPIRATORY SYSTEM PATHOLOGY. Respiratory tract pathology: rhinopharyngitis, laryngitis, tracheitis, bronchitis. Athelectasis. Chronic Obstructive

  Pulmonary Disease: chronic bronchitis, bronchiectasis, bronchial asthma, emphysema. Pulmonary infections: bacterial pneumonia, bronchopneumonia, interstitial pneumonia (primary atypical pneumonia), lung abscess. 13.RESPIRATORY SYSTEM PATHOLOGY.

  Pulmonary tuberculosis: primary and secondary tuberculosis. Pneumonia in immunocompromised individuals. Pneumoconiosis. Tumors: bronchogenic carcinoma, paraneoplastic syndromes, bronchioloalveolar carcinoma, neuroendocrine tumors, pulmonary

  metastasis. Pleural pathology: pleural effusions, primary and secondary tumors. 14.KIDNEY AND URINARY TRACT PATHOLOGY. Congenital Diseases. Glomerular Diseases: clinical syndromes; histological alterations; pathogenesis of glomerular injury. Acute

  proliferative diffuse postinfectious glomerulonephritis, rapidly progressive (crescentic) glomerulonephritis. Membranous glomerulonephritis (membranous nephropathy). Minimal change glomerular disease (lipoid nephrosis). Membranoproliferative

  glomerulonephritis. Ig A nephropathy (Berger disease). Focal and proliferative glomerulonephritis. Chronic glomerulonephritis. Glomerular lesions associated with systemic diseases. 15. URINARYTRACT PATHOLOGY. Tubulo-interstitial nephropathies: acute

  tubular necrosis, tubular-interstitial nephritis: acute and chronic pyelonephritis, reflux nephropathy, tubulo-interstitial nephritis induced by drugs and toxins. Vascular nephropathies: benign and malignant nephroangiosclerosis. Urinary tract obstruction (obstructive

  uropathy). Renal tumors. Pathology of the bladder and urinary disorders: congenital diseases, inflammation, benign and malignant tumors. 16. DIGESTIVE TRACT PATHOLOGY. Pathology of the esophagus: congenital diseases, esophagitis and tumors. Gastric

  pathology: acute and chronic gastritis. Peptic ulcer. Benign and malignant tumors. Small intestine and colon pathology: congenital diseases. Infectious enterocolitis. Idiopathic chronic inflammatory diseases: Crohn's disease & ulcerative colitis. Benign and malignant

  tumors. Appendix pathology: Acute and chronic appendicitis; tumors. 17.LIVER, BILLIARY TRACT, EXOCRINE PANCREAS PATHOLOGY. Liver pathology: Jaundice and cholestasis. Acute and chronic viral hepatitis. Autoimune hepatitis. Drug and toxic

  induced liver diseases: Alcoholic liver disease. Inborn errors of metabolism: hemochromatosis, Wilson disease, 1 antitrypsin deficiency, neonatal hepatitis. Hepatic cirrhosis. Portal hypertension. Benign and malignant tumors. Biliary tract pathology: Cholelitiasis.

  Acute and chronic cholangitis. Acute and chronic cholecystitis. Carcinoma of the gallbladder and extrahepatic ducts. Exocrine Pancreas pathology: Acute and chronic pancreatitis. Benign and malignant tumors. 18. HEMATOPOETIC AND LYMPHATIC

  SYSTEMS. Reactive lymphadenitis. Malignant lymphoma: Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin lymphomas. Leukemias and myeloproliferative disorders: acute leukemias & chronic leukemias. Multiple myeloma. 19.MALE GENITAL PATHOLOGY: Testis and

  prostate tumors. FEMALE GENITAL TRACT. Morphological methods of diagnosis: Cervix pathology: cervicitis; endocervical polyps; cervical intraepithelial neoplasia and squamos cell carcinoma. Uterine body pathology: adenomyosis, endometriosis,

  endometritis, functional disorders, benign and malignant tumors. Fallopian tube pathology: acute and chronic inflammations, tumors. Ovary pathology: ovary polycystic disease and tumors. Gestational and placental disorders: abortion, ectopic pregnancy, gestational

  trophoblastic disease. Breast pathology: inflammations, fibrocystic changes, benign and malignant tumors. 20.ENDOCRINE PATHOLOGY. Pathology of pituitary gland: adenomas. Thyroid pathology: hypothyroidism (cretinism, myxedema), hyperthyroidism

  (thyrotoxicosis), Graves disease, acute and chronic thyroiditis, diffuse nontoxic simple goiter, multinodular goiter, benign and malignant tumors. Pathology of parathyroid glands: primary and secondary hyperparathyroidism. Adrenal gland pathology: adrenal

  syndrome (Cushing sdr.), primary aldosteronism, adrenogenital sdr., 21-hydroxylase deficiency, primary acute adrenocortical insufficiency (Waterhouse-Friderichsen sdr.), primary chronic insufficiency (Addison's disease). Adrenocortical tumors. Pathology of the

  adrenal medulla: pheochromocytoma, neuroblastoma. 21.PATHOLOGY OF SKELETAL DISORDERS. Pathology of Bones: Diseases associated with impaired mineral homeostasis: rachitism and osteomalacia. Infections: pyogenic osteomyelitis. Bone tumors.

  PATHOLOGY OF SKELETAL MUSCLE. Inflammatory myopathies, toxic myopathies. Neuromuscular junction diseases: myasthenia gravis. CENTRAL NERVOUS SYSTEM PATHOLOGY. Malformations. Traumatic vascular lesions: epidural and subdural

  hematoma. Cerebrovascular diseases: cerebral infarction, intracerebral hemorrhage and subarachnoid hemorrhage. Hypertensive encephalopathy. Infections: acute bacterial and viral meningitis. Suppurated acute infection outbreak: brain abscess, subdural empyema,

  extradural abscess. Chronic bacterial meningoencephalitis: tuberculosis, neurosyphilis. Primary and secondary tumors

  Tematica probelor de concurs

 • Dosarul de concurs se ntocmete ntr-un singur exemplar, dosar cu in, i conine, cel puin, urmtoarele documente, n conformitate cu art. 12, 14, 15 i 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobat deSenatul U.M.F. Gr.T.Popa

  Iai: 1. Cererea de nscriere la concurs, semnat de candidat, care include o declaraie pe propria rspundere privind veridicitatea informaiilor prezentate n dosar; 2. Propuneree de dezvoltare a carierei universitare a candidatului att

  din punct de vedere didactic, n cazul posturilor didactice, ct i din punctul de vedere al activitilor de cercetare tiinific; propunerea se redacteaz de ctre candidat, cuprinde maximum 10 pagini i este unul dintre principalele

  criterii de departajare a candidatilor ; 3. CV n format tiparit si n format electronic; 4. Lista de lucrari ale candidatului n format tiparit si n format electronic; 5. Fisa de verificare a ndeplinirii standardelor universitatii de prezentare

  la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este completata si semnata de catre candidat. Fia trebuie s fie n format tiprit i n format electronic. Aceast fi/gril este afiat pe site-

  ul Universitii i se numete Indicatori de evaluare utilizati pentru ocuparea funciilor didactice ; 6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, n cazul n care diploma de

  doctor originala nu este recunoscuta n Romnia, atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, n limba romna si ntr-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare

  limba; 8. Declaratie pe propria raspundere a candidatului n care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 n care s-ar afla n cazul cstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 9. n

  cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent n reteaua Ministerului Sanatatii si cele de la disciplinele

  preclinice, trebuie ndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5) ; 10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea titlului de medic rezident sau a unui titlu

  medical superior; 11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licenta; 13. Copia cartii de identitate sau, n

  cazul n care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate ntocmit ntr-un scop echivalent cartii de identitate ori pasaportului; 14. n cazul n care candidatul si-a schimbat numele, copii

  de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 15. Chitana de achitare a taxei de nscriere la concurs ; 16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, n

  format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii. Lucrarilor candidatului care nu sunt disponibile n format electronic vor fi depuse la dosar n format printat, fiecare

  pagin fiind numerotat i semnat de candidat.

  The application file, in one copy will be in a fastener folder and will include at least the following documents as set in articles 12, 14, 15 and 16 from Methodology for the Contests for Didactic and Research Positions approved by the

  Senate of Gr. T. Popa University of Medicine and Pharmacy Iasi: Registration form, signed by the candidate, including a statement of truth for the data within the application file; A proposal for the development of ones own

  academic carreer, from the didactic point of view as for didactic positions and from the scientific research activities point of view; the proposal will be submitted by each candidate in maximum 10 pages and is one of the main further

  selection criteria of the candidates. Curriculum vitae; both in electronic and paper version. A list of publishes works; both in electronic and paper version; A self-evaluation grid, in accordance with the general university standard

  sheet, whose standard format is within the universitys methodology; the self-evaluation grid is filled and signed by each candidate. This grid must be both in electronic and paper version. It is uploaded on the Universitys website

  with the title of Assessment Criteria used in the Selection of the Teaching Positions. Documents regarding the title of PhD diploma: an authenticated copy of the PhD diploma and if the original PhD diploma is not recognized in

  Romania, the recognition certificate is required. An abstract of maximum one page, both in Romanian and an international language, of the PhD thesis. A statement of the candidate on the incompatibility situations forseen by Law no

  1/2011 if the candidate gains the contest or the lack of such incompatibility situations. As for situations within art. 12, indent (7), authenticated copies attesting the degrees certifying the medical titles. Excepting the positions at the

  disciplines without a correspondent in the network of the Health Ministry and those in the preclinical disciplines, the following further conditions apart from those in art. 12 indent (2)-(5) must be carried out. For assistant employed

  on undefined, the proof of resident physician or a superior medical title; For lecturer or reader the proof of the specialist physician title. Copies of other degrees certifying the candidates studies: school leaving certificate, license

  diploma; A Copy of the identity card or if the candidate has not an identity card, the passport or other identity paper equivalent to the identity card; Copies of the papers certifying the change of names marriage certificate or proof of

  change of names, if necessary; Proof of payment of the file fee; Maximum 10 published works, invention certificates or other papers, selected by the candidate and considered to be relevant for candidates own professional

  achievements. The papers of the candidates who are not available on electronic version, will be brought on paper version, each page being counted and signed by the candidate.

  Adresa unde se transmite dosarul de concursU.M.F. "GR.T.POPA" IASI, STR.UNIVERSITATII, NR.16, COD 700115

  Universitatea UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE "GRIGORE T.POPA" IAI

  Facultatea FACULTATEA DE MEDICIN

  Departament MEDICALE I

  Poziia n statul de funcii 6

  Funcie CONFERENTIAR

  Disciplinele din planul de nvmnt Medicin intern

  Domeniu tiinific MEDICIN

  Descriere post Medicin intern (Cardiologie, ngrijiri calificate n medicina intern,Medicin intern)

  Atribuiile/activitile aferente Atributiile/Activitatile aferente postului scos la concurs includ activitate didactica si alte activitati incluse in norma didactica:examinare, evaluare, supraveghere examene, teste, lucrari de control consultatii pentru disciplinele din an

  indrumarea cercurilor stiintifice studentesti documentarea si pregatirea activitatii didactice curente activitate de cercetare stiintifica.

  Salariul minim de ncadrare 1.765

  Calendarul concursului

  Data publicarii anuntului in Monitorul Oficial28.04.2015

  Perioada inscriere 28.04.2015 - 13.06.2015

  Data, ora, locul prezentrii planului de

  dezvoltare a carierei universitare02.iulie.2015, ora 10.30, Sala Senat

  Perioada de sustinere a examenelor

  Lista documente

 • Data sustinerii probei scrise

  Ora sustinerii probei scrise

  Locul sustinerii probei scrise

  Data sustinerii probei practice

  Ora sustinerii probei practice

  Locul sustinerii probei practice

  Perioada de comunicare a rezultatelor 03.07.2015

  Perioada de contestatii 03.07.2015 - 04.07.2015

  Tematica probelor de concurs

  APARATUL RESPIRATOR 1. Astmul bronic 2. Bronhopneumopatia obstructiv cronic 3. Pneumoniile bacteriene i virale 4. Broniectazii 5. Abcesul pulmonar 6. Fibrozele pulmonare idiopatice 7. Pleureziile netuberculoase 8.

  Cancerul bronho-pulmonar 9. Cordul pulmonar cronic APARATUL CARDIOVASCULAR: 1. Reumatismul articular acut 2. Leziunile valvulare mitrale i aortice 3. Endocardita infecioas 4. Pericardite acute i constrictive 5.

  Miocardita 6. Cardiomiopatii dilatative, hipertrofice i restrictive 7. Cardiopatii congenitale ale adultului: defect septal atrial, defect septal ventricular, persistena canalului arterial, stenoza arterei pulmonare, tetralogia Fallot 8.

  Hipertensiunea arterial esenial i secundar (HTA reno-vascular, coarctaia de aort, endocrin - medulo i corticosuprarenalian) 9. Tulburri de ritm i de conducere 10. Cardiologie preventiv, aterogenez, factori de risc cardio-

  vasculari, dislipidemii, profilaxie primar i secundar 11. Angina pectoral stabil i instabil 12. Infarctul de miocard 13. Insuficiena cardiac acut 14. Insuficiena cardiac cronic 15. Bolile arterelor disecia de aort, ischemia

  arterial periferic acuta i cronic 16. Bolile venelor - tromboflebite, flebotromboze 17. Tromboembolismul pulmonar BOLI DE SNGE: 1. Anemia hipocrom feripriv 2. Anemia macrocitar/megaloblastic 3. Principii generale de

  diagnostic i tratament n anemiile hemolitice 1. Arsenescu-Georgescu C (ed.) Compendiu de medicina interna. Ed. Gr. T. Popa U.M.F. Iasi 2014. 2. Gherasim L (sub redacia). Medicin Intern, Editura Medical, Bucureti, 2004.

  3. Ginghin C, Popescu BA, Jurcu R. Esentialul in ecocardiografie. Editura Medical Antaeus, Bucuresti, 2005. 4. Ginghina C. Mic tratat de cardiologie. Editura Academiei Romane, Bucuresti 2010. 5. Harrisons Principles of

  Internal Medicine,18th edition McGraw Hill Inc, 2011. 6. Mut Popescu. Hematologie clinica - note de curs. Editia a II-a, Ed. Medicala, Bucuresti 2003. 7. Ungureanu G, Covic M. Terapeutica Medical, Ed. Polirom Iai 2014.

  DISORDERS OF THE RESPIRATORY SYSTEM 1. Asthma 2. Chronic Obstructive Pulmonary Disease 3. Bacterial and viral pneumonia 4. Bronchiectasis 5. Lung abscess 6. Idiopathic pulmonary fibrosis 7. Non-tuberculosis pleural

  effusion 8. Lung cancer 9. Chronic cor pulmonale DISORDERS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM 1. Acute rheumatic fever 2. Valvular heart disease 3. Infective endocarditis 4. Acute and constrictive pericarditis 5.

  Myocarditis 6. Dilated hypertrophic and restrictive cardiomyopathies, 7. Adult congenital heart disease: atrial septal defect, ventricular septal defect, patent ductus arteriosus, pulmonary artery stenosis, tetralogy of Fallot 8. Essential

  and secondary hypertension (reno-vascular hypertension, coarctation of the aorta, endocrine hypertension) 9. Arrhythmias 10. Preventive cardiology, atherogenesis, cardiovascular risk factors, dyslipidemia, primary and secondary

  prophylaxis 11. Stable and unstable angina 12. Acute myocardial infarction 13. Acute heart failure 14. Chronic heart failure 15. Diseases of the arteries - aortic dissection, acute and chronic peripheral arterial ischemia 16. Diseases of

  the veins - thrombophlebitis, deep venous thrombosis 17. Pulmonary thromboembolism DISORDERS OF HEMATOPOIETIC SYSTEM 1. Iron deficiency anemia 2. Megaloblastic/ macrocytic anaemia 3. General principles of

  diagnosis and treatment of hemolytic anemia 1. Arsenescu-Georgescu C (ed.) Compendiu de medicina interna. Ed. Gr. T. Popa U.M.F. Iasi 2014. 2. Gherasim L (sub redacia). Medicin Intern, Editura Medical, Bucureti, 2004.

  3. Ginghin C, Popescu BA, Jurcu R. Esentialul in ecocardiografie. Editura Medical Antaeus, Bucuresti, 2005. 4. Ginghina C. Mic tratat de cardiologie. Editura Academiei Romane, Bucuresti 2010. 5. Harrisons Principles of

  Internal Medicine,18th edition McGraw Hill Inc, 2011. 6. Mut Popescu. Hematologie clinica - note de curs. Editia a II-a, Ed. Medicala, Bucuresti 2003. 7. Ungureanu G, Covic M. Terapeutica Medical, Ed. Polirom Iai 2014.

  Descrierea procedurii de concurs Concursul pentru ocuparea posturilor de confereniar i profesor universitar const n: - susinerea oral a propunerii de dezvoltare a carierei universitare (depus la dosar), conform art. 14 lit. b - 30%; - analiza dosarului candidatului -

  (art. 14) - 70%; prelegere public pentru candidaii care provin din afara sistemului de nvmnt superior ( prob eliminatorie). Evaluarea candidatului se face separat pe fiecare component a concursului, din procentajul total de

  100%, astfel: - propunerea de dezvoltare a carierei universitare, conform art. 14 lit. b - 30%; Planul de dezvoltare a carierei universitare i cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare sunt prezentate de ctre candidat n

  faa comisiei printr-o prelegere cu o durat de 45 de minute. Aceast prob conine n mod obligatoriu i o sesiune de ntrebri din partea comisiei i eventual a publicului. - dosarul candidatului - (art. 14) - 70%. Dosarul candidatului

  va fi evaluat dup grila Indicatori de evaluare utilizai pentru ocuparea funciilor didactice (aprobat de Senatul U.M.F. Gr.T.Popa Iai) completat i semnat de fiecare candidat (menionat n art. 31-33). Punctajul acordat

  candidatului se transform n note, de la l la 10, cu dou zecimale. prelegere public pentru candidaii care provin din afara sistemului de nvmnt superior (prob eliminatorie).The selection procedure for the positions of reader

  and professor shall be described below: - an oral presentation made by applicants in support of their proposal for the development of their academic career (enclosed in their application file), as required in art. 15, letter b 30%; - the

  analysis of the applicants files - (art. 14) - 70%; public lecture made by the applicants who have not held a position in the higher education system (this part of the selection process is eliminatory). The applicants shall be evaluated

  separately for each part of the application process, out of the total percentage of 100%, as follows: - applicants proposal for the development of their academic careers, as provided in art. 14, letter b 30%; Both the plan for the

  development of the academic career and the most significant previous professional results shall be presented by the applicant to the evaluation board, in a 45-minute speech / presentation. The examination shall also include questions

  asked by the evaluation board and perhaps by the audience. - the applicants file - (art. 14) - 70%. The application files shall be evaluated according to the asssessment grid as provided in Assessment Criteria Used in the Selection of

  the Teaching Positions (ro. Indicatori de evaluare utilizai pentru ocuparea funciilor didactice) (approved by the Senate of Gr.T.Popa University of Medicine) completed and signed by each applicant (as mentioned in article 31-

  33). The score awarded to the applicant shall be turned into grades, from 1 to 10, with two decimale places. public lecture for the applicants who have not held a position in the higher education system (this part of the selection

  process is eliminatory).

 • Dosarul de concurs se ntocmete ntr-un singur exemplar, dosar cu in, i conine, cel puin, urmtoarele documente, n conformitate cu art. 12, 14, 15 i 16 din Metodologia Cadru de concurs aprobat deSenatul U.M.F. Gr.T.Popa

  Iai: 1. Cererea de nscriere la concurs, semnat de candidat, care include o declaraie pe propria rspundere privind veridicitatea informaiilor prezentate n dosar; 2. Propuneree de dezvoltare a carierei universitare a candidatului att

  din punct de vedere didactic, n cazul posturilor didactice, ct i din punctul de vedere al activitilor de cercetare tiinific; propunerea se redacteaz de ctre candidat, cuprinde maximum 10 pagini i este unul dintre principalele

  criterii de departajare a candidatilor ; 3. CV n format tiparit si n format electronic; 4. Lista de lucrari ale candidatului n format tiparit si n format electronic; 5. Fisa de verificare a ndeplinirii standardelor universitatii de prezentare

  la concurs, al carei format standard este prevazut de metodologia proprie. Fisa de verificare este completata si semnata de catre candidat. Fia trebuie s fie n format tiprit i n format electronic. Aceast fi/gril este afiat pe site-

  ul Universitii i se numete Indicatori de evaluare utilizati pentru ocuparea funciilor didactice ; 6. Documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizata a diplomei de doctor si, n cazul n care diploma de

  doctor originala nu este recunoscuta n Romnia, atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, n limba romna si ntr-o limba de circulatie internationala, a tezei de doctorat, pe maximum o pagina pentru fiecare

  limba; 8. Declaratie pe propria raspundere a candidatului n care indica situatiile de incompatibilitate prevazute de Legea nr. 1/2011 n care s-ar afla n cazul cstigarii concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate; 9. n

  cazurile prevazute la art. 12 alin. (7), copii legalizate care atesta detinerea titlurilor medicale respective. Cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent n reteaua Ministerului Sanatatii si cele de la disciplinele

  preclinice, trebuie ndeplinite urmatoarele conditii, suplimentar fata de cele prevazute la art.12, alin. (2)-(5) ; 10. Pentru asistent universitar angajat pe perioada nedeterminata, detinerea titlului de medic rezident sau a unui titlu

  medical superior; 11. Pentru sef de lucrari sau conferentiar detinerea titlului de medic specialist; 12. Copii simple ale altor diplome care atesta studiile candidatului: diploma de bacalaureat, licenta; 13. Copia cartii de identitate sau, n

  cazul n care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate ntocmit ntr-un scop echivalent cartii de identitate ori pasaportului; 14. n cazul n care candidatul si-a schimbat numele, copii

  de pe documente care atesta schimbarea numelui - certificat de casatorie sau dovada schimbarii numelui; 15. Chitana de achitare a taxei de nscriere la concurs ; 16. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lu

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended