+ All Categories
Home > Documents > 0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

0524 Bis bt:Macheta P1 pepi.qxd

Date post: 04-Jan-2017
Category:
Author: phungkhanh
View: 218 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 60 /60
PARTEA I LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Anul 183 (XXVII) — Nr. 524 bis Marți, 14 iulie 2015 SUMAR Pagina Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare și control, precum și a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură .... 3–60 Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice
Transcript
 • P A R T E A ILEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTEAnul 183 (XXVII) Nr. 524 bis Mari, 14 iulie 2015

  S U M A R

  Pagina

  Anexa la Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii ruralenr. 1.727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specificede implementare i control, precum i a formularisticiinecesare aplicrii schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizat n agricultur .... 360

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.20152

  ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATEALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALEMINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE

  O R D I Npentru aprobarea Procedurilor specifice

  de implementare i control, precum i a formularisticiinecesare aplicrii schemei de ajutor de stat

  pentru reducerea accizei la motorina utilizat n agricultur*)

  Vznd Referatul de aprobare nr. 160.397/2015 al Direciei generale politiciagricole i strategii,

  avnd n vedere prevederile art. 11 din Hotrrea Guvernului nr. 1.174/2014privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei lamotorina utilizat n agricultur,

  n temeiul art. 10 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 1.185/2014 privindorganizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, cumodificrile i completrile ulterioare,

  ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale emite urmtorul ordin:

  Art. 1. Se aprob Procedurile specifice de implementare i control, precumi formularistica necesar aplicrii schemei de ajutor de stat pentru reducereaaccizei la motorina utilizat n agricultur, prevzute n anexa care face parteintegrant din prezentul ordin.

  Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

  p. Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,Dumitru Lucian,secretar general

  Bucureti, 10 iulie 2015. Nr. 1.727.

  *) Ordinul nr. 1.727/2015 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 524din 14 iulie 2015 i este reprodus i n acest numr bis.

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 3

  !"# $%&'(%

  ! )

  *++ ,) - .$&'((/

  '

  0'1!"#$%&'(% " 2 !" #

  $%&'(%

  ! 3 %!"#$%&'(%

  ! 4 5(

  "

  6 # %%&'((7

  " 4 8

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • !" # $

  %#&'()

  $ * !"

  +' $ * % # ( *! %$

  #**,

  *-&-./+&0*/

  +&/1%)

  $*+&0*/+&

  2*!-)

  *-&&&2#

  ' * # % *

  $!!!!!%$!%%#)

  &-&2-34+35

  6 * 5& +% % &!

  !!%$!%%#)

  2%%%(#

  &"#(#2&%

  ') # # (%# %#

  #$*#%%$

  "#()

  2!!%!!%$!%%

  $&')

  &&%%

  4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • 0$'#$%$#%%2$##

  ,

  '+&0*/+&%

  7*2&'#

  (%'#

  $'+&0*/+&%

  7* %$ (%

  ' % & $

  8!"$%%&'

  %%

  9$#

  (% ' &%

  !" #":;""

  0 ":# $ %:&

  0"8#"#"

 • :? 2 !" #

  %/6

  9$%

  %,

  %*%&)

  $ & -& & 2#

  '#)

  & -& $ #

  %!!%$!%%#)

  & $ @ 3 6 * 06

  #)

  * % '

  *!%#%2#)

  % &! ;

  !!%$!%%#)

  &!%%##%

  $##%%%2#)

  ( & $ & %$ *

  &%$ -&&

  %$#%*+&3>%$A#

  *#)

  &!#)

  '%'$%%$

  %$#$%%2 )

  B &'% # % @ &

  !""

 • :

  > %& $# % 8#,

  # * %#

  [email protected] !""

 • 8

  %*%

  %%$

  0 # % ( *# $'

  %$

  1% $ % % ' # #

  $'%$

  9% #' %$# % '

  +& 0 * / +& % 7*

  %#

  %# % #

  %$$

  0#'%$;%%2%#

  % %

  # % $ %

  %$#* % $

  > :# : %

  9

 • 7%$%%2#%*%$

  7%$%%2$#%*%$%

  %

  @& !""

 • =

  - ' +& 0 * / +&%7*%$,

  %#&*$#%$*%'2#%$)

  $ % $ $

  $*%$#

  (%'*)

  % $ $ $#*&'

  +&0*/+&%7*)

  %)$%%

  > # # % % %$%$

  #%%$#%

  '+&0*/+&9

  E +& * 1 - *!

  +&0*/+

  9'+&0*/+&%7* %##* %+&0*

  / +& $# %

  % * % # % %

  2#*

  +& 0 * / +& %* * %E+&*1-#%

  % * '# % %

  2 : * $# %

  %*%%

  1%$*%%(#E+&*1-$*%#

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 11

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • "

  EA0$#%$'$

  %%$$&$

  1$EA0$($ $& E +& * 1 - %

  +& 0 * / + %

  $#%&&

  7'%$%$&, % (# ' %$

  #%&)

  #'+&0*/+&%7*#%%#)

  #%"#'+&0*/ +& % 7*

  $ * % %$%

  %(*

  # % %!!% $!% %

  2 % %

  ;%*'

  3(%#%* $& % $ %

  %'#&

  +& 0 * / +& $ % # $ & *

  E+&*1-

  +2#$#;:#8#8$#;:#&

  12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • !"

  #

  9'+&0*/

  +&

  @,=:=8

  9'

  3&

  1

  3$-.//1 3&!;

  $%&%&%

  !!"'

  [email protected]+34F.-/1/94!0A+!>/!>A

  1%'!0A+!>/!>A

  9&9./!9

  9/A

  3%

  !%!&

  0%

  !%!

  &

  930;

  !%!

  &

  9*

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 13

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • 541/[email protected]/+G0F!0A+!>/!>A

  F!5 G

  5!5 3 9* 7 +

  C A2 4;%

  >E0.C4-3/9/C%%

  3% 0%

  930

  3*%!

  > $ !" (% '

  %&*@%&* HH!": $ 0 %% *

  # % * % (% '

  % $

  %$

  %

  HHHH#HHHHHHI

  IJ%%%HHHH5%%$#

  %#,

  ( * # 2

  0)

  # 2 0

  )

  % * ! % %

  $!!#.6E#20)

  %% %$!%%%

  %#20)

  :%% %&(

  *

  14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • ;+2%%#I,I5$1+!3.!3# %1%

  +& 0 * / +&

  %*+2%$

  #;%'

  3

  1%*$ 1+ 3. 1+ 3.

  3

  %9/!7/# KLK KLK KLK KLK

  %&&

  @-&9%!

  KLK KLK KLK KLK

  &-&&

  2#'

  KLK KLK KLK KLK KLK

  [email protected]#

  : 20;5*

  '*!

  %

  KLK KLK KLK KLK KLK

  8 &-&

  %!!%$!%%#

  KLK KLK KLK KLK KLK

  %&!;

  !!%$!%%

  KLK KLK KLK KLK KLK

 • +&3>%$A#*

  2 0 %

  '$%%$

  %$

  KLK KLK KLK KLK KLK

  M%*5%$

  1

  5% +& 0 * / +&

  0 & $ +&0 * /

  +&

  3%*%

  5%

  149G+-+N//M/+3+F+E43C4

  5$%## 930!9./ # %!

  & % ' !

  ! % #

  * % = 9 $# % * %

  #

  %,

  #(')*;*%'%&%

  %&')

  ;'+&0*/+

  %"#%%#

  2%'%)

  16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • :

  ; +& 0 * / +& $

  %'%%%)

  +!(#),-.#)*; %!% * % 2

  ##%*$

  ;59!0A+!>A!>/

  !" #

  $%#&'(

  ;%59!0A+!>A!>/%

  '#'2

  ;%$&%

  %#%

  $& ' % +& 0 * /

  +&$#'%

  &'%%

  ; % $& % ' % * %

  !!

  ; $# *

  * % $ $

  *%#%*$G&

  8!"" *

  $#%*%

  5%!%!

  &!%

  M%

  1

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 17

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • 8

  !"

  #

  9'+&0*/

  +&

  @,=:=8

  9'

  3&

  1

  3$-.//1 3&!;

  $%&%&%

  !!"'

  [email protected]+34A/O/94

  3% 0%

  930

  9*

  [email protected]/9/G/.G

  F!5 G

  5!5 3 9* 7 +

  C A2 4;%

  > $ !" (% '

  %&*@%&

  18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • * HH!": $ 0 %% *

  # % * % (% '

  % $

  %$

  %

  HHHH#HHHHHHI

  IJ%%%HHHH5%%$#

  %#,

  ( * # 2

  0)

  # 2 0

  )

  % * ! % %

  $!!#.6E#20)

  %% %$!%%%

  %#20)

  :%% %&(

  *

  ;+2%%#I,

  I5$1+!3.!3# %1%

  +& 0 * / +&

  %*+2%$

  #;%'

  3

  1%*$ 1+ 3. 1+ 3.

  3

  %9/!7/# KLK KLK KLK KLK

  %&&

  @-&9%!

  KLK KLK KLK KLK

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 19

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • =

  1

  5% +& 0 * / +&

  0 & $ +&0 * /

  +&

  3%*%

  5%

  149G+-+N//M/+3+F+E43C4

  5$%## 930!9./ # %!

  & % ' !

  ! % #

  * % = 9 $# % * %

  #

  %,

  #(')*;*%'%&%

  %&')

  ;'+&0*/+

  %"#%%#

  2%'%)

  ; +& 0 * / +& $

  %'%%%)

  +!(#),-.#)*; %!% * % 2

  ##%*$

  ;%$&%

  %#%

  $& ' % +& 0 * /

  +&$#'%

  &'%%

  ; % $& % ' % * %

  !!

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 21

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • "

  ; $# *

  * % $ $

  *%#%*$G&

  8!"" *

  $#%*%

  5% 1

  !"

  /0,59!0A+!>/!>A!0A

  9./!930

  /1+0/+HHHHHHHH

  5!%

  G

  F

  /12341 !"'( #0! )-

  (5 !'! #)"5%%'

  &

  %

  !(

  $&

  (

  %

  9

  %

  &

  :8J2

  :

  22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • 9

 • %(

  %

  :

 • "=

  "

  %

 • G&%

  '

  :#""

  &% ::#:8#:#:

 • :

  8"

  %

  8"

 • 8

  8:

 • 6;; :#""

  6,

  &$

  =8

  &%

  =8

  =8

  ($

  =8

  &%

  !

  =8:

  *

  &%

  %*

  =88

  0

  &

  %

  ""#""

  &

  %

  &

  =:

  ,

  9

 • =

  II

  "#"

  + "#""

  C Q Q

  5R:"B& "#:

  + "#

  C Q Q

  C#*$%

  %

  #"

  78* "#8

  7%8 "#

  C$ Q Q

  @ "#:

  9 "#:

  [email protected]+G, Q Q

  II4%%%,

  4

  C

  4

  C

  *

  4*

  O%

  '

  4

  %

  JP$;

  J%28:

  $J;2!8:

  J*;2!8:

  4%J!8:

  II4%%,

  4 C 4 C 4

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 31

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • "

  *

  %

  *

  J%

  $J

  J*%

  4JP$;

  -%%.6E

  C#*$%% #".6E

  78* "#8.6E

  7%8 "# .6E

  @ "#:.6E

  9 "#:.6E

  5R:"B& "#:.6E

  + "#.6E

  "#" .6E

  +I "#"".6E

  I+%$*$2*

  '%&%

  1

  3%*%

  A%#

  5%**%#

  32 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • !"

  /7#))'"

  59!0A+!>/!>A!0A

  9./!930

  /1+0/+

  5!1%

  G

  F

  $)'#)! )- "#)# ! 7#))'"7

  5

  >%$

  9%

  .E

  9

  %

  5

  &

  (

  9%

  :J2

  /&

  %

  %

  :"!"""%

  12&%

  %%(

  1

  3%*%

  A%#

  5%**%#

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 33

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • !"

  9:;

 • !"

  #+&0*/+&

  @,=:=8

  9'

  3&

  1

  $=&+&%>?1>%92&[email protected]&%>$$!#,

  [email protected]+34F.-/1/94#0A+!>/!>A

  1%'!0A+!>/!>A

  9./!9/A

  /1%[email protected] [email protected]

  3%!%!

  &

  0%

  !%!

  &

  930;

  !%!

  &

  9*

  [email protected]

  3&;

  541/[email protected]/+G0F!0A+!>A!>A

  F!5 G

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 35

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • 5!5 3 9* 7 +

  C A2 4;%

  %,

  5&,

  ;()

  ;)

  ;%%)

  5(,

  ;%*!%%

  $!!#.6E)

  ;% % % $!% % %

  %#20)

  ;%%)

  5%$,

  ;%%%)

  ;%%)

  > $ !" (% '

  %&*@%&* HH!": $ 0 %% *

  # % * % (% '

  %HHH$'

  %$

  %

  HHHH#!'%$*

  &

  12'#

  M#

  >%

  36 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • :

  !"

  #+&0*/+&

  @,=:=8

  9'

  3&

  1

  $=&+&%>?1>%92&[email protected]&%

  >$$!#,

  [email protected]+34A/O/94

  3% 0%

  930

  9*

  /1A% [email protected]

  [email protected]

  3&;

  [email protected]/9/G/.G

  F!5 G

  5!5 3 9* 7 +

  C A2 4;%

  %,

  5&,

  ;()

  ;)

  ;%%)

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 37

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • 8

  5(,

  ;%*!%%

  $!!#.6E)

  ;% % % $!% % %

  %#20)

  ;%%)

  5%$,

  ;%%%)

  ;%%)

  > $ !" (% '

  %&*@%&* HH!": $ 0 %% *

  # % * % (% '

  %HHH$'

  %$

  %

  HHHH#!'%$*

  & *

  % @ & !""

 • !"

  #

  $%&%&%+%>2A# )!#

  9'+&0*/

  +&

  @,=:=8

  9'

  3&

  1

  3$-.//1 3&!;

  94-4-4140G+CS%%$

  C%

  [email protected]+34F.-/1/94!0A+!>/!>A

  1%'!0A+!>/!>A

  9&9./!

  99/A

  3%

  !%!&

  0%

  !%!

  &

  930;

  !%!

  &

  9*

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 39

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • /!>A

  F!5 G

  5!5 3 9* 7 +

  C A2 4;%

  [email protected]@[email protected]+C47+39+-47434A/9/+-

  C G

  /7+3

  >E0.C4-3/9/C%%

  3% 0%

  930

  3*%!

  > $ !" (% '

  %&*@%&* HH!": $ 0 %% *

  # % * % (% '

  %%*$

  %$ HHH

  %, % %

  (# % %$ # '

  %$%#%

  #%%2#%

  %,

  5&,

  ;()

  ;)

  ;%

  5(,

  ;%!%!HHHH.6E

  ;%%$!%%%!)

  40 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • =

  ;%

  5%$,

  ;%%%)

  ;%

  ;+2%%#I,

  I 5 $ % 1%

  +&0 * /+& % *

  +2%$#;%

  '

  3

  1%*$ 1+ 3. 1+ 3.

  3

  *'

  !*#

  #%%2

 • "

  '

 • !"

  /0,

  59!0A+!>/!>A!0A

  9./!930

  /1+0/+HHHHHHHH

  5!%

  G

  F

  /12341 !"'( ! )- (5 !'

  ! #)"!

  5%%'

  &

  %

  !(

  $&

  (

  %

  9

  %

  &

  :8J2

  :

  9

 • "#""

  %$ "

 • "#""

  "

  "

  & ":

  $ "8

  $

  "

  C*(% "#"" "

 • %#

  %%*

  :

  %#

  %%*

  #

  :

  :

  :

  %

  ::

  5( =#""

  ,

  ( "

  ' "

  G&%

  %

 • :

  9*#

  $*8:#""

  *

 • 8

  '*

  %

  %

  8"

  '*

  %

  %

  8":

  '*

  %

  8"8

  0

  P"#""

  :#=#=

  G "#""

  %,

  % 8:#8:

  8:

  8:#8:

  ** 8: #8:

  8::

  *** 8:8#8:8

  & 8:

  8:

 • "

  0

  %#

  #

  #

  "#""

  0,

  *

  ="

  %

  ="

  ="

  ="

  C

  &

  ##

  %

  :"#""

  %,

  &

  =:"

  &

  =:

  &

  %

  =:

  6;; :#""

  6,

  &$

  =8

  &%

  =8

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 49

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • =

  !"

  59!0A+!>/!>A!0A

  9./!930

  /1+0/+

  5!1%

  G

  F

  /12341$%92&>1B2=&%

  )'#).(#" 6.'#.) )

  5 ,HHHHH&!(!%$#

  0

  3

  A 3 1

  9

  %

  9

  %

  H

  [email protected]+G,

  1

  3%*%

  A%#

  5%**%#

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 51

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • :"

  !"

  #/12341!0"05"0#.

  59!0A+!>/!>A!0A+6/O+C

  9./!930E%$

  /1+0/+HHHHHHHHHHHH

  5!1%%#%#%#

  G

  F

  5$%HHHHHHHHHHHHH930HHHHH%! &

  HHHHHHHHHHHH% '# #

  #%##%,

  9 % # $!!#

  !%HHHHH#%%,

  4

  C

  4

  C*

  4

  *

  O%

  '

  %

  4

  %

  %

  %JP$;

  J%%2="

  $J%;2!%="

  J*%;2!%="

  4%%J%!="

  1

  3%*%

  A%#

  5%**%#

  52 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • :

  9# !# !%HHHHH#

  %%,

  4

  C

  4

  C*

  %

  4

  %

  J$J

  J*%4%,P$;1

  3%*%

  A%#

  5%**%#

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 53

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • :

  !"

  #

  59!0A+!>/!>A!0A

  9./!930

  /1+0/+

  5!1%

  G

  F

  /12341$%92&>1B2=&%)'!)!,'

  0!%HHHHH

  3

  A 3 1

  9

  %

  [email protected]+G,

  1

  3%*%

  A%#

  5%**%#

  54 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • :

  !"

  #

  /12341$%92&>1B2=&%"( #")'#)#.) )

  C 0,C

  +&0*/+&

  @,=:=8

  9'

  3&

  1

  5/C.+N/+943C-+G/[email protected]+-4$*%%

  %

  ;&

  0!%HHHHHHH

  3

  3%*%!

  1%930!9./!9A

  9%

  %

  6

  :

  H

  [email protected]+G,

  12'#

  M#

  >%

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 55

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • :

  !"#

  /12341$%92&>1B2=&%

  "( #")'#)#.) )C .6C

  +&0*/+&

  @,=:=8

  9'

  3&

  1

  5/C.+N/+943C-+G/[email protected]+-4$*%%

  %

  ;(

  0!%HHHH

  3

  3%*%!

  1%930!9./!9A

  9%

  %

  6

  :

  H

  [email protected]+G,

  12'#

  M#

  >%

  56 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • ::

  !"

  #/12341$%92&>1B2=&%

  "( #")'#)#.) )C 7#))'"C

  +&0*/+&

  @,=:=8

  9'

  3&

  1

  5/C.+N/+943C-+G/[email protected]+-4$*%%

  %

  ;%$

  0!%HHHHH

  3

  3%*%!

  1%930!9./!9A

  9%

  %

  %

  %%

  %

  6

  :

  H

  [email protected]+G,

  12'#

  M#

  >%

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 524 bis/14.VII.2015 57

  Destinat exclusiv informarii persoanelor fizice

 • :8

  !"

  #

  /12341$%92&>1B2=&% #")'#)#.) )

  E/3/5C4-.G+-/9.GC.-//M/[email protected]//-.-+G4

  +43N/+140GSN/M//3C4-643N/4043C-.+-/9.GC.-S

  5/C.+N/+943C-+G/[email protected]+-4%%%

  0HHHHH

  3

  F 3$

  9%

  %

  6'

  +$

  +

  +&*

  7

  : 7(

  8 7;3

  7*

 • :

  : 9

  8 1%$

  1'

 • :

Recommended