+ All Categories
Home > Documents > 0336bt P1:Macheta P1 pepi.qxd

0336bt P1:Macheta P1 pepi.qxd

Date post: 01-Feb-2017
Category:
Author: truongkhuong
View: 239 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 23 /23
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă În temeiul Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final, al art. 108 din Constituția României, republicată, și al dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea art. 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014 8 CAPITOLUL I Dispoziții generale Art. 1. — Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea de locuri de muncă în toate sectoarele, cu excepția celor prevăzute la art. 13 și în Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat, prevăzută în anexa nr. 1. Art. 2. — (1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiții în cadrul schemei se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea art. 87 și 88 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 214 din 9 august 2008, denumit în continuare Regulament, și este exceptată de la obligația notificării către Comisia Europeană. (2) Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, potrivit prevederilor Regulamentului. CAPITOLUL II Durata, bugetul schemei și numărul estimat de beneficiari Art. 3. — (1) Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat. (2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015— 2025, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei. Art. 4. — (1) Prezenta schemă este inclusă în Programul „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții” din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice — Acțiuni generale. Acordarea ajutoarelor de stat instituite prin schemă se realizează cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program. (2) Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel: a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014—2020; b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015—2025. (3) Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro. Art. 5. — Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 1.500. CAPITOLUL III Cheltuieli eligibile Art. 6. — (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. d) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2, înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă. (2) Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții: a) locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiții; b) locurile de muncă sunt create după data primirii acordului pentru finanțare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării investiției. (3) Se iau în considerare locurile de muncă nou-create în cazul în care între angajați și angajator sau întreprinderi asociate acestuia nu există raporturi de muncă în ultimele 12 luni anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare. (4) Locurile de muncă create se păstrează pentru o perioadă minimă de 5 ani în cazul întreprinderilor mari și de 3 ani în cazul întreprinderilor mici și mijlocii. Art. 7. — Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice — Acțiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile și în limita intensității maxim admisibile.
Transcript
 • H O T R R I A L E G U V E R N U L U I R O M N I E I

  GUVERNUL ROMNIEI

  H O T R R E

  privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiiilor

  care promoveaz dezvoltarea regional prin crearea de locuri de munc

  n temeiul Deciziei Comisiei Europene C(2014) 2240 final, al art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al dispoziiilor

  art. 3 alin. (3) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat,

  aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 137/2007,

  avnd n vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor

  categorii de ajutoare compatibile cu piaa comun n aplicarea art. 87 i 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii

  de ajutoare),

  Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014

  8

  CAPITOLUL I

  Dispoziii generale

  Art. 1. Scopul prezentei hotrri l reprezint instituirea

  unei scheme de ajutor de stat, denumit n continuare schem,avnd ca obiectiv dezvoltarea regional prin realizarea de

  investiii care determin crearea de locuri de munc n toate

  sectoarele, cu excepia celor prevzute la art. 13 i n Lista

  sectoarelor de activitate pentru care nu se acord ajutoare de

  stat, prevzut n anexa nr. 1.

  Art. 2. (1) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru

  investiii n cadrul schemei se face cu respectarea prevederilor

  privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (CE) nr.

  800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor

  categorii de ajutoare compatibile cu piaa comun n aplicarea

  art. 87 i 88 din tratat (Regulamentul general de exceptare pe

  categorii de ajutoare), publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii

  Europene seria L, nr. 214 din 9 august 2008, denumit n

  continuare Regulament, i este exceptat de la obligaianotificrii ctre Comisia European.

  (2) Comisia European este informat n termen de 20 de

  zile lucrtoare de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri,

  potrivit prevederilor Regulamentului.

  CAPITOLUL II

  Durata, bugetul schemei i numrul estimat de beneficiari

  Art. 3. (1) Se pot emite acorduri pentru finanare n baza

  prezentei scheme pn la data de 31 decembrie 2020, cu

  respectarea legislaiei n domeniul ajutorului de stat.

  (2) Plata ajutorului de stat se efectueaz n perioada 2015

  2025, n baza acordurilor pentru finanare emise, n limita

  bugetului anual alocat schemei.

  Art. 4. (1) Prezenta schem este inclus n Programul

  Ajutoare de stat pentru finanarea proiectelor pentru investiii

  din cadrul bugetului Ministerului Finanelor Publice Aciuni

  generale. Acordarea ajutoarelor de stat instituite prin schem se

  realizeaz cu ncadrarea n creditele de angajament i creditele

  bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru

  acest program.

  (2) Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei,

  respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu

  posibilitatea suplimentrii, astfel:

  a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru

  finanare pentru perioada 20142020;

  b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru

  perioada 20152025.

  (3) Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei,

  respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.

  Art. 5. Numrul total estimat al ntreprinderilor care

  urmeaz s beneficieze de ajutor de stat n baza schemei este

  de 1.500.

  CAPITOLUL III

  Cheltuieli eligibile

  Art. 6. (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile

  salariale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. d) din Procedura

  privind acordarea ajutoarelor de stat, prevzut n anexa nr. 2,

  nregistrate pe o perioad de 2 ani consecutivi, ca urmare a

  crerii de locuri de munc.

  (2) Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acord cu

  ndeplinirea urmtoarelor condiii:

  a) locurile de munc sunt create direct de un proiect de

  investiii;

  b) locurile de munc sunt create dup data primirii acordului

  pentru finanare, dar nu mai trziu de 3 ani de la data finalizrii

  investiiei.

  (3) Se iau n considerare locurile de munc nou-create n

  cazul n care ntre angajai i angajator sau ntreprinderi asociate

  acestuia nu exist raporturi de munc n ultimele 12 luni anterior

  datei nregistrrii cererii de acord pentru finanare.

  (4) Locurile de munc create se pstreaz pentru o perioad

  minim de 5 ani n cazul ntreprinderilor mari i de 3 ani n cazul

  ntreprinderilor mici i mijlocii.

  Art. 7. Ajutorul de stat se acord ntreprinderilor, cu

  respectarea prevederilor prezentei hotrri i a Regulamentului,

  prin alocri de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului

  Finanelor Publice Aciuni generale, sub form de sume

  nerambursabile, n raport cu cheltuielile eligibile i n limita

  intensitii maxim admisibile.

 • CAPITOLUL IV

  Intensitatea i cumulul ajutoarelor de stat

  Art. 8. (1) Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o ntreprindere, n cadrul schemei, n raport cu

  cheltuielile eligibile i cu respectarea prevederilor art. 10, este urmtorul:

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014

  9

  (2) Pentru verificarea ncadrrii n nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat n euro se utilizeaz cursul de schimb stabilit

  de Banca Naional a Romniei, valabil la data elaborrii acordului pentru finanare.

  Art. 9. (1) Intensitatea brut a ajutorului de stat regional, raportat la cheltuielile eligibile, nu poate depi urmtoarele

  procente:

  Regiunea

  Nivelul maxim al ajutorului de stat

  20142017 20182020

  Regiunea Bucureti echivalentul n lei a 11,25 milioane euro echivalentul n lei a 7,5 milioane euro

  Regiunile Vest i Ilfov echivalentul n lei a 26,25 milioane euro

  Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est,

  Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

  echivalentul n lei a 37,5 milioane euro

  Regiunea

  Intensitatea maxim a ajutorului de stat

  20142017 20182020

  Regiunea Bucureti 15% 10%

  Regiunile Vest i Ilfov 35%

  Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est,

  Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

  50%

  (2) n cazul proiectelor mari de investiii, ajutorul nu poate

  depi valoarea maxim prevzut pentru fiecare regiune de

  dezvoltare la art. 8 alin. (1) i se calculeaz conform formulei:

  valoarea maxim a ajutorului = R (50 + 0,50 B + 0,34 C),

  unde: R este intensitatea maxim a ajutorului aplicabil nregiunea n cauz; B este partea din costurile eligibile cuprinsntre 50 milioane euro i 100 milioane euro; C este partea dincosturile eligibile mai mare de 100 milioane euro.

  (3) Un proiect unic de investiii nu poate fi divizat n mai multe

  subproiecte n scopul de a beneficia de ajutor de stat n valoare

  mai mare dect valoarea maxim prevzut pentru proiectele

  mari de investiii.

  Art. 10. (1) Pentru a stabili dac nivelul i intensitatea

  ajutorului de stat de care beneficiaz o ntreprindere se

  ncadreaz n limitele maxime prevzute la art. 8 alin. (1),

  respectiv art. 9 alin. (1) i (2), se ia n considerare valoarea total

  a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, proiectul sau

  ntreprinderea care beneficiaz de ajutor de stat.

  (2) Ajutoarele de stat, acordate n baza schemei, pot fi

  cumulate dup cum urmeaz:

  a) cu orice alt ajutor de stat, aferent unor costuri eligibile

  diferite;

  b) cu orice alt ajutor de stat n legtur cu aceleai costuri

  eligibile, dar numai n cazul n care cumularea respectiv nu are

  drept rezultat depirea limitelor maxime prevzute la art. 8

  alin. (1), respectiv art. 9 alin. (1) i (2).

  (3) Ajutoarele de stat, acordate n baza schemei, nu se

  cumuleaz cu ajutoare de minimis n raport cu aceleai costurieligibile, dac un astfel de cumul ar conduce la o intensitate i

  un nivel al ajutorului care depete limitele prevzute la art. 9

  alin. (1) i (2).

  CAPITOLUL V

  Efectul stimulativ

  Art. 11. (1) Prezenta hotrre se aplic numai ajutoarelor

  care au efect stimulativ.

  (2) Se consider c ajutoarele au efect stimulativ dac sunt

  ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:

  a) ntreprinderea adreseaz Ministerului Finanelor Publice

  o cerere scris de acordare a ajutorului, conform modelului

  prevzut n anexa nr. 1 la Procedura privind acordarea

  ajutoarelor de stat, nainte de demararea investiiei;

  b) documentaia anexat cererii face dovada c proiectul nu

  ar fi profitabil pentru ntreprindere n regiunea respectiv sau nu

  ar fi realizat n regiunea respectiv, n absena ajutorului;

  c) proiectul de investiii nu demareaz naintea primirii

  acordului pentru finanare.

  Art. 12. n cazul n care ntreprinderea solicitant

  demareaz investiia anterior primirii acordului pentru finanare,

  ntreaga investiie nu este eligibil.

  CAPITOLUL VI

  Criterii de acordare a ajutorului de stat

  Art. 13. Prezenta hotrre se aplic ajutoarelor din toate

  sectoarele economice, cu excepia urmtoarelor ajutoare

  prevzute la art. 1 alin. (3) din Regulament:

  a) ajutoare acordate n sectorul pescuitului i acvaculturii,

  astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE)

  nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind

  organizarea comun a pieelor n sectorul produselor pescreti

  i de acvacultur;

  b) ajutoare acordate n sectorul produciei primare de

  produse agricole;

  c) ajutoare acordate n sectorul prelucrrii i comercializrii

  produselor agricole, n urmtoarele cazuri:

  (i) atunci cnd valoarea ajutoarelor este stabilit pe

  baza preului sau a cantitii unor astfel de produse

 • achiziionate de la productori primari sau

  comercializate de ctre ntreprinderile n cauz; sau

  (ii) atunci cnd acordarea ajutoarelor este condiionat

  de transferarea lor parial sau integral ctre

  productori primari;

  d) ajutoare pentru facilitarea nchiderii minelor de crbune

  necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia

  nr. 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul

  de stat pentru facilitarea nchiderii minelor de crbune

  necompetitive;

  e) ajutoare care favorizeaz activitile din sectorul

  siderurgic, sectorul crbunelui, sectorul construciilor navale,

  sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor i sectorul

  energiei.

  Art. 14. ntreprinderile nu pot beneficia de urmtoarele

  tipuri de ajutor de stat:

  a) ajutor destinat activitilor legate de export ctre ri tere

  sau ctre alte state membre, respectiv ajutor direct legat de

  cantitile exportate, de nfiinarea i funcionarea unei reele de

  distribuie sau de alte costuri curente legate de activitatea de

  export;

  b) ajutor condiionat de utilizarea preferenial a produselor

  naionale fa de produsele importate;

  c) ajutor pentru exploatare.

  Art. 15. (1) Pot beneficia de ajutor de stat n baza schemei

  ntreprinderile care ndeplinesc cumulativ, la data nregistrrii

  cererii de acord pentru finanare, urmtoarele criterii de

  eligibilitate:

  a) sunt nregistrate potrivit Legii societilor nr. 31/1990,

  republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  b) realizeaz o investiie iniial n Romnia, n orice sector,

  cu excepia celor prevzute la art. 13 i n Lista sectoarelor de

  activitate pentru care nu se acord ajutoare de stat, prevzut

  n anexa nr. 1;

  c) nu nregistreaz debite restante la bugetele componente

  ale bugetului general consolidat;

  d) nu intr n categoria ntreprinderilor n dificultate potrivit

  prevederilor cap. 2, seciunea 2.1 din Comunicarea Comisiei

  Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea i

  restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate (2004/C 244/02),

  publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244

  din 1 octombrie 2004;

  e) nu se afl n procedur de executare silit, insolven,

  faliment, reorganizare judiciar, dizolvare, nchidere

  operaional, lichidare sau suspendare temporar a activitii;

  f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de

  stat sau n cazul n care asemenea decizii au fost emise acestea

  au fost executate, conform prevederilor legale n vigoare;

  g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru

  costuri eligibile de natura activelor corporale i necorporale n

  cadrul aceluiai proiect unic de investiii;

  h) nu au nchis o activitate identic sau similar n spaiul

  economic european n ultimii 2 ani anteriori nregistrrii cererii de

  acord pentru finanare i, la momentul nregistrrii cererii, nu au

  planuri concrete de a nchide o astfel de activitate ntr-o

  perioad de 2 ani dup finalizarea, n regiunea n cauz, a

  investiiei iniiale.

  (2) ntreprinderile n activitate pot beneficia de ajutor de stat

  n baza schemei dac ndeplinesc cumulativ, la data nregistrrii

  cererii de acord pentru finanare, criteriile prevzute la alin. (1),

  precum i urmtoarele criterii de eligibilitate:

  a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare sau egal cu

  1% n ultimul exerciiu financiar ncheiat;

  b) au capitalurile proprii pozitive n ultimul exerciiu financiar

  ncheiat.

  (3) ntreprinderile nou-nfiinate pot beneficia de ajutor de stat

  n baza schemei dac ndeplinesc cumulativ, la data nregistrrii

  cererii de acord pentru finanare, criteriile prevzute la alin. (1),

  precum i urmtoarele criterii de eligibilitate:

  a) au capital social subscris vrsat n condiiile legii n valoare

  de minimum 30.000 lei;

  b) nu aparin unor acionari care dein sau au deinut n ultimii

  2 ani anteriori datei nregistrrii cererii de acord pentru finanare

  o alt ntreprindere nregistrat conform Legii nr. 31/1990,

  republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care

  desfoar sau a desfurat activitatea pentru care solicit

  finanare.

  Art. 16. Investiiile realizate de ntreprinderi n cadrul

  schemei trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele criterii

  de eligibilitate:

  a) s fie considerate investiii iniiale, astfel cum sunt definite

  la art. 1 lit. k) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat

  prevzut la anexa nr. 2, respectiv investiii iniiale n favoarea

  unei noi activiti economice, n cazul ntreprinderilor mari din

  regiunea Bucureti, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. l) din

  Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevzut la

  anexa nr. 2;

  b) s conduc la crearea, pentru fiecare locaie a realizrii

  investiiei, a cel puin 20 de locuri de munc dintre care minimum

  3 locuri de munc pentru lucrtori defavorizai;

  c) s fie viabile i s determine eficiena economic a

  ntreprinderii, conform planului de afaceri definit la art. 1 lit. w)

  din procedura prevzut la anexa nr. 2.

  CAPITOLUL VII

  Dispoziii finale

  Art. 17. Ministerul Finanelor Publice are obligaia de a

  publica pe site-ul su textul integral al schemei, perioada n care

  se pot nregistra cereri de acord pentru finanare, bugetul anual

  alocat schemei de ajutor de stat, bugetul sesiunii, data epuizrii

  bugetului anual i a bugetului total alocat schemei, rezultatele

  etapelor de evaluare i lista beneficiarilor.

  Art. 18. (1) Ministerul Finanelor Publice trebuie s

  pstreze nregistrri detaliate referitoare la ajutoarele acordate

  pentru toate proiectele de investiii n cadrul schemei. Aceste

  nregistrri, care conin toate informaiile necesare pentru a

  stabili dac sunt respectate criteriile din Regulament, trebuie

  pstrate timp de 10 ani de la data acordrii ultimului ajutor n

  cadrul schemei.

  (2) Angajatorul trebuie s pstreze timp de 10 ani de la data

  primirii acordului pentru finanare toate documentele referitoare

  la ajutorul de stat primit n cadrul schemei.

  (3) Ministerul Finanelor Publice, n calitate de furnizor de

  ajutor de stat, transmite Consiliului Concurenei rapoarte anuale

  privind ajutoarele de stat regionale acordate conform schemei,

  potrivit Regulamentului privind procedurile de monitorizare a

  ajutoarelor de stat, pus n aplicare prin Ordinul preedintelui

  Consiliului Concurenei nr. 175/2007.

  Art. 19. (1) Toate documentele transmise Ministerului

  Finanelor Publice de ctre ntreprindere trebuie prezentate n

  limba romn. n cazul documentelor redactate ntr-o limb

  strin, ntreprinderea prezint aceste documente nsoite de

  traduceri n limba romn certificate de ctre traductori

  autorizai.

  (2) Documentele emise de ntreprinderea solicitant n

  original trebuie s fie datate, tampilate i semnate de persoana

  autorizat s reprezinte legal ntreprinderea. Documentele

  prezentate n copie poart pe fiecare pagin meniunea

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014

  10

 • Conform cu originalul, tampila ntreprinderii i semntura

  persoanei autorizate s reprezinte legal ntreprinderea.

  Art. 20. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta

  hotrre.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014

  11

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemneaz:

  Ministrul finanelor publice,

  Ioana-Maria Petrescu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Liviu Voinea

  Bucureti, 23 aprilie 2014.

  Nr. 332.

  ANEXA Nr. 1

  L I S T A

  sectoarelor de activitate pentru care nu se acord ajutoare de stat

  Nr.

  crt.

  Cod

  CAEN

  Denumire cod CAEN

  SECIUNEA A AGRICULTUR, SILVICULTUR I PESCUIT

  1 01 Agricultur, vntoare i servicii anexe

  2 02 Silvicultur i exploatare forestier

  3 03 Pescuitul i acvacultura

  SECIUNEA B INDUSTRIA EXTRACTIV

  4 05 Extracia crbunelui superior i inferior

  5 06 Extracia petrolului brut i a gazelor naturale

  6 071 Extracia minereurilor feroase

  7 0892 Extracia i aglomerarea turbei

  8 091 Activiti de servicii anexe extraciei petrolului brut i gazelor naturale

  9 099 Activiti de servicii anexe pentru extracia mineralelor

  SECIUNEA C INDUSTRIA PRELUCRTOARE

  10 102 Prelucrarea i conservarea petelui, crustaceelor i molutelor

  11 1101 Distilarea, rafinarea i mixarea buturilor alcoolice

  12 1102 Fabricarea vinurilor din struguri

  13 1103 Fabricarea cidrului i a altor vinuri din fructe

  14 1104 Fabricarea altor buturi nedistilate, obinute prin fermentare

  15 1105 Fabricarea berii

  16 1106 Fabricarea malului

  17 12 Fabricarea produselor din tutun

  18 131 Pregtirea fibrelor i filarea fibrelor textile

  19 19 Fabricarea produselor de cocserie i a produselor obinute din prelucrarea ieiului

  20 2014 Fabricarea altor produse chimice organice de baz

  21 2051 Fabricarea explozivelor

  22 206 Fabricarea fibrelor sintetice i artificiale

  23 24 Industria metalurgic

  24 254 Fabricarea armamentului i muniiei

  25 2591 Fabricarea de recipiente, containere i alte produse similare din oel

  26 301 Construcia de nave i brci

  27 304 Fabricarea vehiculelor militare de lupt

  28 33 Repararea, ntreinerea i instalarea mainilor i echipamentelor

  SECIUNEA D PRODUCIA I FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRIC I TERMIC, GAZE, AP CALD I AER

  CONDIIONAT

  29 35 Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer condiionat

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014

  12

  Nr.

  crt.

  Cod

  CAEN

  Denumire cod CAEN

  SECIUNEA F CONSTRUCII

  30 4399 Alte lucrri speciale de construcii n.c.a.

  SECIUNEA G COMER CU RIDICATA I CU AMNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR

  I MOTOCICLETELOR

  31 45 Comer cu ridicata i cu amnuntul, ntreinerea i repararea autovehiculelor i a motocicletelor

  32 46 Comer cu ridicata, cu excepia comerului cu autovehicule i motociclete

  33 47 Comer cu amnuntul, cu excepia autovehiculelor i motocicletelor

  SECIUNEA H TRANSPORT I DEPOZITARE

  34 49 Transporturi terestre i transporturi prin conducte

  35 50 Transporturi pe ap

  36 51 Transporturi aeriene

  37 522 Activiti anexe pentru transporturi

  SECIUNEA I HOTELURI I RESTAURANTE

  38 55 Hoteluri i alte faciliti de cazare

  39 56 Restaurante i alte activiti de servicii de alimentaie

  SECIUNEA J INFORMAII I COMUNICAII

  40 60 Activiti de difuzare i transmitere de programe

  41 61 Telecomunicaii

  SECIUNEA K INTERMEDIERI FINANCIARE I ASIGURRI

  42 64 Intermedieri financiare, cu excepia activitilor de asigurri i ale fondurilor de pensii

  43 65

  Activiti de asigurri, reasigurri i ale fondurilor de pensii (cu excepia celor din sistemul public de asigurri

  sociale)

  44 66 Activiti auxiliare intermedierilor financiare, activiti de asigurare i fonduri de pensii

  SECIUNEA L TRANZACII IMOBILIARE

  45 68 Tranzacii imobiliare

  SECIUNEA N ACTIVITI DE SERVICII ADMINISTRATIVE I ACTIVITI DE SERVICII SUPORT

  46 77 Activiti de nchiriere i leasing

  47 78 Activiti de servicii privind fora de munc

  SECIUNEA O ADMINISTRAIE PUBLIC I APRARE; ASIGURRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC

  48 84 Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public

  SECIUNEA R ACTIVITI DE SPECTACOLE, CULTURALE I RECREATIVE

  49 92 Activiti de jocuri de noroc i pariuri

  50 93 Activiti sportive, recreative i distractive

  SECIUNEA S ALTE ACTIVITI DE SERVICII

  51 94 Activiti asociative diverse

  SECIUNEA T ACTIVITI ALE GOSPODRIILOR PRIVATE N CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC;

  ACTIVITI ALE GOSPODRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI I SERVICII DESTINATE CONSUMULUI

  PROPRIU

  52 97 Activiti ale gospodriilor private n calitate de angajator de personal casnic

  53 98 Activiti ale gospodriilor private de producere de bunuri i servicii destinate consumului propriu

  SECIUNEA U ACTIVITI ALE ORGANIZAIILOR I ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

  54 99 Activiti ale organizaiilor i organismelor extrateritoriale

 • ANEXA Nr. 2

  P R O C E D U R A

  privind acordarea ajutoarelor de stat

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014

  13

  CAPITOLUL I

  Definiii

  Art. 1. n sensul prezentei hotrri, termenii i expresiile

  de mai jos au urmtoarele semnificaii:

  a) activitate identic sau similar activitatea care faceparte din aceeai clas, respectiv cod numeric de 4 cifre,

  conform Ordinului preedintelui Institutului Naional de Statistic

  nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificrii activitilor din

  economia naional CAEN;

  b) ajutor pentru exploatare ajutorul pentru reducereacheltuielilor curente ale unei ntreprinderi, care nu are legtur

  cu o investiie iniial. Aceste cheltuieli cuprind categorii de

  costuri precum cheltuielile cu personalul, materialele, serviciile

  contractate, comunicaiile, energia, ntreinerea, chiria,

  administrarea i altele asemenea, dar nu cuprind costurile de

  amortizare i costurile de finanare n cazul n care acestea au

  fost incluse n costurile eligibile la acordarea ajutorului pentru

  investiii;

  c) angajator ntreprinderea care solicit ajutor de statpentru locurile de munc nou-create n baza prezentei scheme;

  d) cost salarial valoarea total care trebuie pltit efectivde beneficiarul ajutorului pentru locul de munc respectiv,

  cuprinznd, pentru o perioad de timp definit, salariul brut i

  contribuiile obligatorii ale angajatorului aferente salariului brut,

  conform reglementrilor legale n vigoare;

  e) crearea de locuri de munc creterea net a numruluide locuri de munc create direct de ntreprinderea beneficiar

  de ajutor de stat, n raport cu media celor 12 luni precedente

  lunii n care se nregistreaz cererea de acord pentru finanare,

  dup deducerea din numrul aparent de locuri de munc create

  a locurilor de munc desfiinate fa de medie;

  f) demararea investiiei fie demararea lucrrilor deconstrucie aferente investiiei, fie primul angajament cu caracter

  juridic obligatoriu de comand de echipamente sau orice

  contract prin care investiia devine ireversibil, oricare dintre

  acestea se efectueaz mai nti, excluzndu-se lucrrile

  pregtitoare; cumprarea de terenuri i lucrrile pregtitoare,

  cum ar fi obinerea autorizaiilor i realizarea studiilor de

  fezabilitate, nu sunt considerate ca marcnd demararea

  lucrrilor;

  g) desfoar activitate economic obine venituri dinactivitatea realizat;

  h) exerciiu financiar ncheiat exerciiul financiar pentrucare ntreprinderea are situaii financiare depuse i aprobate

  conform prevederilor legale n vigoare;

  i) imobilizri corporale activele constnd n terenuri, cldirii instalaii, maini i echipamente;

  j) imobilizri necorporale activele dobndite n urma unuitransfer de tehnologie;

  k) investiia iniial investiia n imobilizri corporale inecorporale legate de nfiinarea unei uniti noi, extinderea

  capacitii unei uniti existente, diversificarea produciei unei

  uniti existente sau o schimbare fundamental n procesul

  general de producie din cadrul unei uniti existente;

  (i) nfiinarea unei uniti noi nfiinarea uneintreprinderi noi care realizeaz un proiect de

  investiii independent de alte proiecte;

  (ii) extinderea capacitii unei uniti existente mrireacapacitii de producie datorat existenei unei cereri

  neonorate;

  (iii) diversificarea produciei unei uniti existente obinerea de produse care nu erau realizate anterior

  n unitatea respectiv;

  (iv) schimbare fundamental n procesul general deproducie achiziionarea de active a cror valoarecontabil depete amortizarea, calculat n cursul

  celor 3 exerciii financiare precedente, a activelor

  legate de activitatea care trebuie modernizat;

  l) investiia iniial n favoarea unei noi activiti economice investiia n imobilizri corporale i necorporale legate de

  nfiinarea unei uniti noi;

  m) ntreprindere orice entitate cu personalitate juridicnfiinat n scopul de a realiza venituri din desfurarea unei

  activiti economice;

  n) ntreprindere n activitate ntreprinderea caredesfoar activitate economic i are situaii financiare anuale

  aprobate corespunztoare ultimului exerciiu financiar ncheiat;

  o) ntreprindere nou-nfiinat ntreprinderea nfiinat nanul nregistrrii cererii de acord pentru finanare sau

  ntreprinderea care nu a desfurat activitate economic, dar nu

  mai mult de 3 ani fiscali consecutivi nainte de data nregistrrii

  cererii;

  p) ntreprinderi mici i mijlocii acele ntreprinderi care aumai puin de 250 de angajai i care fie au o cifr de afaceri

  anual net care nu depete echivalentul n lei a 50 de

  milioane euro, fie dein active totale care nu depesc

  echivalentul n lei a 43 de milioane euro i se clasific, n

  conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea

  nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu

  modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz:

  (i) ntreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM,este ntreprinderea care are ntre 50 i 249 de

  salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net

  de pn la 50 de milioane euro, echivalent n lei, sau

  deine active totale care nu depesc echivalentul n

  lei a 43 de milioane euro;

  (ii) ntreprindere mic, din cadrul categoriei de IMM, estentreprinderea care are ntre 10 i 49 de salariai i

  realizeaz o cifr de afaceri anual net sau deine

  active totale de pn la 10 milioane euro, echivalent

  n lei;

  (iii) microntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, estentreprinderea care are pn la 9 salariai i

  realizeaz o cifr de afaceri anual net sau deine

  active totale de pn la 2 milioane euro, echivalent

  n lei;

  q) ntreprindere mare ntreprinderea care nu ndeplinetecriteriile pentru ncadrarea n categoria IMM-urilor;

  r) ntreprindere asociat ntreprinderea care deinesingur, n baza unui acord cu ali acionari sau asociai ai

  celeilalte ntreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale

  acionarilor sau asociailor ntreprinderii respective;

  s) locaia realizrii investiiei sediul social sau unul dintrepunctele de lucru ale ntreprinderii, nregistrate la oficiul

  registrului comerului, unde se realizeaz investiia;

  t) locuri de munc create direct de un proiect de investiii locurile de munc legate de activitatea care face obiectul

  investiiei, inclusiv locurile de munc create n urma unei creteri

  a ratei de utilizare a capacitii create de investiie, ocupate de

  persoane angajate n baza unui contract de munc pe perioad

  nedeterminat, cu norm ntreag;

 • u) lucrtor defavorizat orice persoan care se afl n unadintre urmtoarele situaii:

  (i) nu a avut un loc de munc remunerat n ultimele

  6 luni;

  (ii) are vrsta cuprins ntre 15 i 24 de ani;

  (iii) are vrsta peste 50 de ani;

  (iv) nu a absolvit o form de nvmnt liceal sau nu

  deine o calificare profesional (ISCED 3) ori se afl

  n primii 2 ani de la absolvirea unui ciclu de

  nvmnt cu frecven i nu a avut nc niciun loc

  de munc remunerat;

  (v) provine din familie monoparental, avnd n

  ntreinerea sa una sau mai multe persoane;

  (vi) este membru al unei minoriti etnice i are nevoie s

  i dezvolte competenele lingvistice, formarea

  profesional sau experiena n munc, pentru a-i

  spori ansele de a obine un loc de munc stabil;

  (vii) este recunoscut ca persoan cu handicap conform

  legislaiei naionale;

  v) numr de salariai numrul de uniti de munc anuale,denumite n continuare UMA, i anume numrul de persoaneangajate cu norm ntreag pe parcursul unui an; persoanele

  care i desfoar activitatea cu norm redus i persoanele

  care desfoar o munc sezonier sunt contabilizate ca

  fraciuni din UMA;

  w) planul de afaceri document din care rezult eficienaeconomic a ntreprinderii i viabilitatea proiectului de investiii,

  viznd cel puin urmtoarele aspecte: descrierea afacerii, locaia

  realizrii investiiei, prezentarea proiectului de investiii, planul

  de investiii, fundamentarea planului de creare a locurilor de

  munc, analiza pieei relevante pe care ntreprinderea solicit

  finanare, fundamentarea cifrei de afaceri, situaia financiar

  actual i proiecii financiare. n document se fundamenteaz:

  ncadrarea investiiei n categoria investiiei iniiale, efectul

  stimulativ al ajutorului de stat, modul de ndeplinire a indicatorilor

  cantitativi i calitativi prevzui n modelul de plan de afaceri din

  anexa nr. 7. Planul de afaceri are anexate documente

  justificative necesare fundamentrii acestuia. Planul de afaceri

  este elaborat pentru perioada implementrii investiiei i 5 ani

  de la data ocuprii ultimului loc de munc, respectiv 3 ani n

  cazul IMM-urilor;

  x) planul de creare a locurilor de munc document carecuprinde calendarul crerii i meninerii locurilor de munc

  aferente investiiei, precum i structura organizatoric;

  y) proiect mare de investiii o investiie iniial cu costurieligibile care depesc 50 de milioane euro, valoare calculat la

  cursul de schimb stabilit de Banca Naional a Romniei, valabil

  la data elaborrii acordului pentru finanare;

  z) proiect unic de investiii orice investiie iniial demaratde acelai beneficiar sau ntreprinderi asociate ntr-un interval

  de 3 ani de la data iniierii lucrrilor la o alt investiie care

  beneficiaz de ajutor n aceeai regiune NUTS 3;

  aa) producie primar de produse agricole activiti careau ca scop obinerea produselor enumerate n anexa 1 la

  Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, respectiv

  activiti legate de creterea animalelor i/sau cultivarea

  produselor agricole;

  bb) prelucrarea produselor agricole orice operaiuneefectuat asupra unui produs agricol care are drept rezultat un

  produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepia

  activitilor desfurate n exploataiile agricole, necesare n

  vederea pregtirii unui produs de origine animal sau vegetal

  pentru prima vnzare;

  cc) salariu brut suma veniturilor realizate de salariat nntreprindere nainte de impozitare pn la limita salariului mediu

  brut pe economie aprobat prin legea anual a bugetului

  asigurrilor sociale de stat, valabil pentru anul nregistrrii cererii

  de acord pentru finanare;

  dd) sursa de finanare resursele financiare alentreprinderii destinate realizrii planului de investiii, obinute

  din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris i vrsat,

  profit reinvestit, mprumut intragrup sau credit bancar.

  CAPITOLUL II

  Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

  Art. 2. (1) Pentru a beneficia de ajutor de stat,

  ntreprinderea solicitant trebuie s obin un acord pentru

  finanare din partea Ministerului Finanelor Publice.

  (2) nregistrarea cererilor de acord pentru finanare se

  realizeaz n sesiuni de 20 de zile lucrtoare, cu posibilitatea

  prelungirii. Perioada de nregistrare a cererilor este comunicat

  de Ministerul Finanelor Publice pe site-ul su, conform art. 17

  din hotrre.

  (3) Cererile de acord pentru finanare nregistrate n afara

  sesiunilor se restituie ntreprinderilor.

  Art. 3. (1) n cadrul sesiunii de nregistrare, ntreprinderea

  solicitant transmite la Registratura general a Ministerului

  Finanelor Publice, prin pot cu confirmare de primire,

  urmtoarele documente necesare primei etape de evaluare:

  a) cerere de acord pentru finanare, potrivit formularului

  prevzut n anexa nr. 1;

  b) declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria

  ntreprinderilor mici i mijlocii, potrivit formularului prevzut n

  anexa nr. 2, dup caz;

  c) certificat constatator, n original, emis de oficiul registrului

  comerului de pe lng tribunalul unde i are sediul

  ntreprinderea, n care s se menioneze cel puin urmtoarele

  informaii: datele de identificare, codul unic de nregistrare,

  asociaii i reprezentanii legali ai ntreprinderii, domeniul de

  activitate principal i toate domeniile secundare de activitate,

  punctele de lucru ale ntreprinderii i data ultimei meniuni

  nscrise n registru i obiectul acesteia;

  d) situaii financiare anuale aprobate corespunztoare

  ultimului exerciiu financiar ncheiat, n copie, dup caz;

  e) plan de creare a locurilor de munc;

  f) certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor

  de plat ctre bugetul de stat, fr debite restante, n original

  sau n copie legalizat;

  g) certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor

  de plat ctre bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru,

  fr debite restante, n original sau n copie legalizat;

  h) mputernicire semnat i tampilat de reprezentantul

  legal al ntreprinderii solicitante, n cazul n care o alt persoan

  dect acesta semneaz cererea de acord pentru finanare;

  i) act de identitate al persoanei autorizate s reprezinte legal

  ntreprinderea, n copie;

  j) opis cu documentele transmise n prima etap de evaluare.

  (2) Documentul menionat la alin. (1) lit. e) se transmite i n

  format electronic.

  Art. 4. (1) Ministerul Finanelor Publice verific ndeplinirea

  condiiilor de conformitate i a criteriilor de eligibilitate prevzute

  n anexele nr. 3 i 4.

  (2) Pentru ntreprinderile care ndeplinesc condiiile

  menionate la alin. (1), Ministerul Finanelor Publice calculeaz

  un punctaj, potrivit criteriilor prevzute n anexa nr. 5.

  (3) n vederea ncadrrii n bugetul alocat schemei,

  selectarea ntreprinderilor se face n ordinea descresctoare a

  punctajului obinut.

  Art. 5. n urma procesului de evaluare a cererilor de acord

  pentru finanare, Ministerul Finanelor Publice:

  a) public pe site-ul su rezultatele obinute;

  b) transmite prin pot cu confirmare de primire o scrisoare

  de ntiinare cu privire la rezultatele primei etape de evaluare,

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014

  14

 • punctajul obinut n cazul ntreprinderilor care ndeplinesc

  condiiile de conformitate i criteriile de eligibilitate, prevzute n

  anexele nr. 3 i 4, i documentaia necesar n a doua etap de

  evaluare, n cazul ntreprinderilor care se ncadreaz n bugetul

  alocat.

  Art. 6. Ministerul Finanelor Publice finalizeaz prima

  etap de evaluare a cererilor de acord pentru finanare n termen

  de maximum 30 de zile lucrtoare de la data ncheierii sesiunii.

  Art. 7. (1) ntreprinderea selectat n prima etap de

  evaluare transmite la Registratura general a Ministerului

  Finanelor Publice, prin pot cu confirmare de primire, n

  maximum 30 de zile lucrtoare de la data primirii scrisorii de

  ntiinare, urmtoarele documente necesare etapei a doua de

  evaluare:

  a) plan de afaceri din care s rezulte viabilitatea proiectului

  de investiii i eficiena economic a ntreprinderii;

  b) documente justificative pentru fundamentarea planului de

  afaceri;

  c) opis cu documentele transmise n a doua etap de

  evaluare.

  (2) Documentul menionat la alin. (1) lit. a) se transmite i n

  format electronic.

  Art. 8. (1) Ministerul Finanelor Publice verific

  conformitatea documentelor transmise i analizeaz viabilitatea

  proiectului de investiii i eficiena economic a ntreprinderii,

  avnd n vedere prevederile anexelor nr. 6 i 7.

  (2) n urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru

  finanare, Ministerul Finanelor Publice transmite ntreprinderilor

  solicitante, dup caz:

  a) acord pentru finanare, dac sunt ndeplinite condiiile i

  criteriile de eligibilitate conform prevederilor prezentei scheme;

  b) solicitare de informaii i/sau documente pentru

  completarea cererii de acord pentru finanare, n cazul n care:

  (i) exist neconcordane n informaiile furnizate;

  (ii) se constat necesitatea unor documente

  suplimentare n vederea soluionrii cererii.

  n acest caz, termenul de evaluare a cererii de acord pentru

  finanare, prevzut la art. 9, curge de la data la care cererea

  este considerat complet n sensul prevederilor prezentei

  scheme. ntreprinderea solicitant transmite completarea

  documentaiei n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la

  primirea solicitrii de informaii i/sau documente pentru

  completarea cererii de acord pentru finanare;

  c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanare,

  n cazul n care:

  (i) cererea de acord pentru finanare nu este nsoit de

  documentele prevzute la art. 7;

  (ii) nu sunt ndeplinite criteriile de eligibilitate prevzute

  la art. 16 din hotrre;

  (iii) ntreprinderea nu respect termenul de maximum

  30 de zile lucrtoare de la data primirii scrisorii de

  ntiinare pentru transmiterea documentelor

  necesare n a doua etap de evaluare;

  (iv) ntreprinderea nu respect termenul de maximum

  10 zile lucrtoare de la primirea solicitrii de informaii

  i/sau documente pentru completarea cererii de

  acord pentru finanare.

  Art. 9. Ministerul Finanelor Publice finalizeaz a doua

  etap de evaluare n termen de maximum 30 de zile lucrtoare

  de la data la care ntreaga documentaie este considerat

  complet n sensul prevederilor prezentei scheme.

  Art. 10. Documentele transmise de ntreprinderea

  solicitant din propria iniiativ n vederea completrii cererii de

  acord pentru finanare nu se iau n considerare.

  CAPITOLUL III

  Plata ajutorului de stat

  Art. 11. (1) Ajutorul de stat se pltete ntreprinderilor care

  au primit acord pentru finanare, dup efectuarea parial sau

  total a cheltuielilor eligibile, conform acordului pentru finanare,

  n limita creditelor bugetare anuale aprobate.

  (2) Prima plat a ajutorului de stat este condiionat de

  crearea a minimum 20 de noi locuri de munc pentru aceeai

  locaie a realizrii investiiei, dintre acestea minimum 3 locuri de

  munc pentru lucrtori defavorizai.

  Art. 12. (1) n vederea plii ajutorului de stat,

  ntreprinderea transmite la Registratura general a Ministerului

  Finanelor Publice, prin pot cu confirmare de primire, cel puin

  urmtoarele documente:

  a) cerere de plat a ajutorului de stat nsoit de documentele

  justificative, potrivit formularului prevzut n anexa nr. 8;

  b) stadiul crerii i meninerii locurilor de munc, potrivit

  formularului prevzut n anexa nr. 9;

  c) declaraie pe propria rspundere privind realizarea

  investiiei, potrivit formularului prevzut n anexa nr. 10;

  d) stadiul meninerii investiiei iniiale, potrivit formularului

  prevzut n anexa nr. 11, dup caz;

  e) situaii financiare anuale aprobate, corespunztoare

  ultimului exerciiu financiar ncheiat, n copie, dup caz;

  f) certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor

  de plat ctre bugetul de stat, fr debite restante, n original

  sau n copie legalizat;

  g) certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor

  de plat ctre bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru,

  fr debite restante, n original sau n copie legalizat;

  h) confirmarea de la Agenia Naional de Administrare

  Fiscal Activitatea de Trezorerie i Contabilitate Public n a

  crei raz i are domiciliul fiscal ntreprinderea a deschiderii

  contului pentru cod IBAN 50.70 Disponibil din subvenii i

  transferuri, n copie;

  i) opis cu documentele transmise n vederea plii ajutorului

  de stat.

  (2) ntr-un an calendaristic, ntreprinderea poate transmite

  maximum 4 cereri de plat a ajutorului de stat.

  Art. 13. (1) Ministerul Finanelor Publice verific

  conformitatea documentelor transmise i ndeplinirea condiiilor

  prevzute de prezenta schem n vederea efecturii plii.

  (2) n cazul n care se constat lipsa unor documente sau

  neconcordane ntre datele i informaiile transmise, Ministerul

  Finanelor Publice transmite o solicitare de completare a cererii

  de plat a ajutorului de stat.

  Art. 14. (1) Ministerul Finanelor Publice, n calitate de

  furnizor de ajutor de stat, i rezerv dreptul de a verifica oricnd

  la faa locului, notificnd n prealabil, n perioada implementrii

  i monitorizrii investiiei i locurilor de munc nou-create,

  veridicitatea i conformitatea documentelor privind realizarea

  investiiei i efectuarea cheltuielilor eligibile aferente locurilor de

  munc nou-create.

  (2) Pe durata efecturii verificrii la faa locului,

  ntreprinderea are obligaia de a permite accesul echipei de

  control, n condiiile legii, la activele aferente investiiei iniiale i

  la toate documentele n original, care atest ndeplinirea

  condiiilor impuse de prezenta hotrre.

  Art. 15. (1) Plata ajutorului de stat nu poate face obiectul

  unor pli compensatorii.

  (2) Virarea efectiv a ajutorului de stat se face de ctre

  Ministerul Finanelor Publice, n termen de maximum 45 de zile

  lucrtoare de la data la care cererea de plat a ajutorului de stat

  este considerat complet n sensul prevederilor prezentei

  scheme, n contul 50.70 Disponibil din subvenii i transferuri,

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014

  15

 • deschis la unitatea Trezoreriei Statului n a crei raz i are

  domiciliul fiscal ntreprinderea beneficiar de ajutor de stat.

  Art. 16. (1) ntreprinderile care au primit acord pentru

  finanare au obligaia s demareze investiia conform planului

  de afaceri i s informeze Ministerul Finanelor Publice n acest

  sens.

  (2) ntreprinderile care au primit acord pentru finanare i nu

  realizeaz investiia au obligaia s informeze Ministerul

  Finanelor Publice n cel mai scurt timp posibil, fr a depi

  10 zile lucrtoare de la data estimat a demarrii investiiei

  prevzut n cererea de acord pentru finanare.

  Art. 17. (1) Pe parcursul realizrii investiiei i crerii

  locurilor de munc i pe o perioad de 5 ani de la data la care

  posturile au fost ocupate prima dat, respectiv 3 ani n cazul

  IMM-urilor, orice modificare a adresei locaiei unde este

  efectuat investiia se notific Ministerului Finanelor Publice

  printr-o adres nsoit de certificatul constatator emis de oficiul

  registrului comerului, n care se menioneaz noua locaie,

  codul CAEN aferent activitii pentru care s-a obinut finanare la

  noua locaie, actul de deinere a locaiei, precum i valabilitatea

  acestuia.

  (2) Mutarea locaiei ntr-o regiune n care intensitatea

  maxim a ajutorului de stat este mai mic dect cea aferent

  regiunii n care ntreprinderea a beneficiat de ajutor de stat

  atrage revocarea acordului pentru finanare i recuperarea

  ajutorului de stat acordat.

  CAPITOLUL IV

  Meninerea investiiei i a locurilor de munc

  i recuperarea ajutorului de stat

  Art. 18. (1) ntreprinderea are obligaia de a menine

  fiecare loc de munc nou-creat pentru o perioad de cel puin

  5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dat,

  respectiv 3 ani n cazul IMM-urilor.

  (2) ntreprinderea are obligaia de a menine n stare de

  funcionare investiia iniial realizat, pentru o perioad de cel

  puin 5 ani de la data finalizrii acesteia, respectiv 3 ani n cazul

  IMM-urilor.

  (3) n cazul n care, n termenul prevzut la alin. (2), se

  constat uzura fizic sau moral a activelor aferente investiiei

  iniiale realizate, este permis nlocuirea acestora, n vederea

  asigurrii continuitii activitii finanate.

  Art. 19. n perioada de monitorizare, anual pn la data de

  30 iunie, ntreprinderea transmite la Registratura general a

  Ministerului Finanelor Publice, pe baza situaiilor financiare

  anuale aprobate, corespunztoare ultimului exerciiu financiar

  ncheiat, informaii privind meninerea investiiei iniiale i a

  locurilor de munc, potrivit formularelor prevzute n anexele

  nr. 11 i 12.

  Art. 20. (1) Ministerul Finanelor Publice aplic msurile

  privind revocarea acordului pentru finanare n situaia n care

  ntreprinderea:

  a) nu a demarat investiia conform planului de afaceri i nu a

  informat Ministerul Finanelor Publice n acest sens;

  b) nu menine numrul minim de locuri de munc prevzut la

  art. 16 lit. b) din hotrre;

  c) intr n procedur de faliment sau i suspend activitatea;

  d) nu respect obligaia prevzut la art. 14 alin. (2);

  e) mut locaia realizrii investiiei ntr-o regiune n care

  intensitatea maxim a ajutorului de stat este mai mic dect cea

  aferent regiunii n care a beneficiat de ajutor de stat.

  (2) n situaiile prevzute la alin. (1), Ministerul Finanelor

  Publice transmite ntreprinderii o scrisoare de revocare a

  acordului pentru finanare.

  (3) Revocarea acordului pentru finanare n situaiile

  prevzute la alin. (1) lit. b)e) determin aplicarea msurilor

  necesare n vederea recuperrii totale a ajutorului de stat pltit.

  (4) Ajutorul de stat pltit se recupereaz proporional cu

  gradul de nerealizare n urmtoarele situaii:

  a) ntreprinderea nu respect condiia privind meninerea

  locurilor de munc prevzut la art. 18 alin. (1);

  b) ntreprinderea nu respect condiia privind meninerea

  investiiei iniiale prevzut la art. 18 alin. (2).

  (5) Recuperarea ajutorului de stat se realizeaz conform

  prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 117/2006

  privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat,

  aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 137/2007.

  (6) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include i dobnda

  aferent, datorat de la data plii pn la data recuperrii. Rata

  dobnzii aplicabile este cea stabilit potrivit prevederilor

  Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie

  1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din

  Tratatul CE, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

  seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificrile ulterioare.

  Art. 21. Anexele nr. 112 fac parte integrant din

  prezenta procedur.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014

  16

  ANEXA Nr. 1la procedur

  Data nregistrrii ................................

  Numrul nregistrrii ..........................

  C E R E R E D E A C O R D P E N T R U F I N A N A R E

  Subscrisa, ........................................................................., avnd datele de identificare menionate la pct. I, reprezentat

  legal prin domnul/doamna .............................................................................., avnd calitatea de .......................................,

  solicit finanarea n condiiile prevederilor schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiiilor care promoveaz dezvoltarea

  regional prin crearea de locuri de munc, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 332/2014.

  I. Prezentarea ntreprinderii

  Denumirea ntreprinderii: ......................................................................................................................................................

  Data nregistrrii ntreprinderii: ...........................................................................................................................................

  Nr. de nmatriculare la oficiul registrului comerului: .............................................................................................................

  Codul de identificare fiscal: .............................................................................................................................................

  Adresa: ..................................................................................................................., cod potal: ..................................

  Telefon: ..................................................................................., fax: ..................................................................................

  E-mail: ...............................................................................................................................................................................

  Forma juridic: ........................................................................................................................................................................

 • Capitalul social: ........................................ lei, deinut de:

  persoane fizice: .......%;

  IMM

  1)

  : ...........%

  societi mari

  2)

  : .........%.

  Obiectul principal de activitate: .............................................................................................................................................

  Cod CAEN: ..

  Obiectul secundar de activitate

  3)

  : .......................................................................................................................................

  Cod CAEN: ...................................

  II. Prezentarea situaiei actuale a ntreprinderii

  a) Date din situaiile financiare anuale aprobate, corespunztoare ultimului exerciiu financiar ncheiat, dup caz:

  numrul mediu de salariai: .............;

  cifra de afaceri: .............................. lei;

  valoare active totale

  4)

  : .................... lei.

  b) Numrul mediu de salariai pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei nregistrrii cererii de acord pentru finanare

  ..............................................................................................................................................................................................

  III. Prezentarea succint a proiectului de investiii realizat n cadrul schemei, inclusiv urmtoarele informaii:

  obiectivul proiectului: .............................................................................................................................................................;

  ncadrarea investiiei n categoria investiiei iniiale:

  nfiinarea unei uniti noi; extinderea capacitii unitii; diversificarea produciei unitii;sau

  schimbarea fundamental n procesul general de producie din cadrul unitii; valoarea proiectului: ........................ lei/euro;

  locaia realizrii investiiei: ..........................................................................................................;

  data demarrii investiiei (estimat): ........................;

  data finalizrii investiiei (estimat): ........................;

  numrul de locuri de munc nou-create: ........................;

  perioada de creare a locurilor de munc (luna i anul)

  5)

  :........................ .

  IV. Efectul stimulativ

  Ajutorul de stat acordat n baza prezentei scheme are efect stimulativ, ntruct:

  proiectul de investiii nu ar fi profitabil pentru ntreprindere n regiunea respectiv n absena ajutorului;sau

  proiectul de investiii nu ar fi realizat n regiunea respectiv n absena ajutorului.

  V. Prezentarea costurilor eligibile i a finanrii solicitate

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014

  17

  VI. Declaraie pe propria rspundere

  Subsemnatul/Subsemnata, ., identificat/identificat cu actul de identitate seria ..

  nr. .., eliberat de .. la data de , cu domiciliul n localitatea , str. nr. ,

  bl. ., sc. .., ap. ., sectorul/judeul .., n calitate de reprezentant legal al ntreprinderii

  .., declar pe propria rspundere c toate informaiile furnizate i consemnate n prezenta cerere sunt corecte i complete.

  neleg c orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informaiilor n scopul de a obine avantaje pecuniare este

  pedepsit conform legii.

  Declar pe propria rspundere c ntreprinderea:

  nu a demarat proiectul de investiii pentru care solicit finanare; nu intr n categoria ntreprinderilor n dificultate potrivit prevederilor cap. 2 seciunea 2.1 din Comunicarea Comisiei

  Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate (2004/C 244/02);

  nu se afl n procedur de executare silit, insolven, faliment, reorganizare judiciar, dizolvare, nchidere operaional,lichidare sau suspendare temporar a activitii;

  1) IMM sunt definite ca societi cu numrul mediu scriptic de personal pn la 249 de angajai (inclusiv) raportat n anul anterior, care realizeaz o cifrde afaceri anual net de pn la 50 milioane de euro, echivalent n lei, sau care dein active totale ce nu depesc echivalentul n lei a 43 milioane de euro, conform

  ultimei situaii financiare aprobate.

  2)

  Societatea mare este acea societate care are numrul mediu scriptic de personal mai mare de 250 de angajai (inclusiv) i o cifr de afaceri anual

  net de peste 50 milioane euro, echivalent n lei, sau active totale care depesc echivalentul n lei a 43 milioane euro, conform ultimelor situaii financiare anuale

  aprobate.

  3)

  Se completeaz dac finanarea se solicit pentru obiectul secundar de activitate.

  4)

  Prin active totale se nelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli n avans.

  5)

  Locurile de munc trebuie create n cel mult 3 ani de la data finalizrii investiiei.

  6)

  n loc de Anul I, Anul II ... se completeaz anii calendaristici n care se efectueaz cheltuiala eligibil, conform planului de creare a locurilor de munc

  i anii calendaristici n care se solicit plata ajutorului de stat corespunztor cheltuielilor eligibile efectuate.

  Valoarea cheltuielilor eligibile

  lei

  Intensitatea

  maxim

  a ajutorului

  n regiune

  Valoarea ajutorului de stat solicitat

  lei

  Anul I

  6)

  Anul II Anul III Total Anul I Anul II Anul III Total

  Costuri salariale cu locurile de

  munc aferente investiiei

  calculate pe o perioad de 2 ani

 • nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, n cazul n care asemenea decizii au fost emise,acestea au fost executate, conform prevederilor legale n vigoare;

  nu a beneficiat i nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale inecorporale n cadrul aceluiai proiect unic de investiii;

  nu a nchis o activitate identic sau similar n spaiul economic european n cei 2 ani care au precedat nregistrareacererii de acord pentru finanare i, n momentul nregistrrii cererii, nu are planuri concrete de a nchide o astfel de activitate ntr-o

  perioad de 2 ani dup finalizarea, n regiunea n cauz, a investiiei iniiale;

  nu va angaja persoane cu care aceasta sau ntreprinderi asociate acesteia au avut raporturi de munc n ultimele12 luni;

  nu aparine unor acionari care dein sau au deinut n ultimii 2 ani, anterior datei nregistrrii cererii, o alt ntreprinderenregistrat conform Legii societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care desfoar sau a

  desfurat activitatea pentru care solicit finanare, n cazul ntreprinderilor nou-nfiinate.

  Declar pe propria rspundere c, n ultimii 3 ani

  7)

  , ntreprinderea:

  nu a beneficiat de ajutor de minimis i de alte ajutoare de stat; a beneficiat de urmtoarele ajutoare de minimis i de ajutoare de stat:

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014

  18

  De asemenea, declar pe propria rspundere c ntreprinderea:

  nu a beneficiat i nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelai proiect de investiii din partea altor furnizori de ajutor; a beneficiat sau va beneficia de urmtoarele ajutoare de stat pentru acelai proiect de investiii din partea altor furnizori

  de ajutor:

  Nr.

  crt.

  Denumirea

  proiectului

  de investiii

  Locaia

  realizrii

  investiiei

  (judeul)

  Anul

  acordrii

  ajutorului

  Furnizorul

  ajutorului

  Actul

  normativ

  Cuantumul ajutorului

  euro

  8)

  Nr.

  crt.

  Denumirea

  proiectului

  de investiii

  Locaia

  realizrii

  investiiei

  (judeul)

  Anul

  acordrii

  ajutorului

  Furnizorul

  ajutorului

  Actul

  normativ

  Cuantumul ajutorului

  euro

  8)

  Numele: ..............

  Funcia: ..............

  Semntura autorizat i tampila solicitantului

  9)

  : ..............

  Data semnrii: ..............

  7)

  Se consider ultimii 3 ani: anul fiscal n curs i 2 ani anteriori.

  8)

  Echivalentul n euro se preia din actul juridic sau se determin la cursul de schimb valutar valabil la data acordrii ajutorului conform actului juridic.

  9)

  Cererea va fi semnat de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea.

  ANEXA Nr. 2la procedur

  Formularul A

  D E C L A R A I E

  privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii

  1)

  I. Date de identificare a ntreprinderii

  Denumirea ntreprinderii: ....................................................................................................................................

  Adresa sediului social: ....................................................................................................................................

  Cod unic de nregistrare: .............................................................................................................................

  Numele i funcia: ...................................................................................................................................

  (preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent)

  II. Tipul ntreprinderii

  Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:

  ntreprindere autonomn acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante.

  Se va completa doar declaraia, fr formularul B.

  ntreprindere partenerSe va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum i a fielor

  adiionale care se vor ataa la declaraie.

  ntreprindere legatSe va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum i a fielor

  adiionale care se vor ataa la declaraie.

  1)

  O ntreprindere se ncadreaz n categoria IMM-urilor dac respect pragurile prevzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii

  ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, pe parcursul a dou exerciii financiare ncheiate consecutive.

 • III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii

  2)

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014

  19

  Important: Precizai dac, fa de exerciiul financiar

  anterior, datele financiare au nregistrat modificri care

  determin ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie

  (respectiv microntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau

  mare).

  Nu Da (n acest caz se va completa i se va ataa o

  declaraie referitoare la exerciiul financiar anterior).

  Exerciiul financiar de referin

  3)

  Numrul mediu anual de salariai

  Cifra de afaceri anual net

  (mii lei/mii euro

  4)

  )

  Active totale

  (mii lei/mii euro)

  Semntura ............................................................................................................................................................................

  (numele i funcia semnatarului autorizat s reprezinte ntreprinderea)

  Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea.

  Data ntocmirii .....................

  Semntura ...........................

  2)

  Datele sunt calculate n conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

  3)

  Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar i

  raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou-nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai,

  cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere.

  4)

  Valoarea n euro se calculeaz la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naional a Romniei, valabil la data ncheierii exerciiului financiar.

  Formularul B

  C A L C U L U L

  pentru ntreprinderile partenere sau legate

  Seciunile care trebuie incluse, dup caz:

  seciunea A, dac ntreprinderea solicitant are cel puin o ntreprindere partener (precum i orice fie adiionale);

  seciunea B, dac ntreprinderea solicitant este legat cu cel puin o ntreprindere (precum i orice fie adiionale).

  Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate

  Datele incluse n seciunea Total din tabel trebuie introduse n tabelul Date utilizate pentru a se stabili categoria

  ntreprinderii din formularul A.

  1)

  Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar i

  raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou-nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai,

  cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere.

  2)

  Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe baza situaiilor financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau,

  atunci cnd este cazul, pe baza situaiilor financiare anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situaiilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea este

  inclus.

  Perioada de referin

  Numrul mediu anual

  de salariai

  Cifra de afaceri anual net

  (mii lei/mii euro)

  Total active

  (mii lei/mii euro)

  1. Datele

  1)

  ntreprinderii solicitante sau din situaiile

  financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din

  tabelul B1 din seciunea B

  2)

  )

  2. Datele cumulate

  1)

  n mod proporional ale tuturor

  ntreprinderilor partenere, dac este cazul (se vor

  introduce datele din seciunea A)

  3. Datele cumulate ale tuturor ntreprinderilor legate

  1)

  (dac exist) dac nu au fost deja incluse prin

  consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce

  datele din tabelul B2 din seciunea B)

  T O T A L

 • F I A D E P A R T E N E R I A T

  1. Date de identificare a ntreprinderii

  Denumirea ntreprinderii ............................

  Adresa sediului social .................................

  Codul unic de nregistrare ...........................

  Numele, prenumele i funcia ..................................................................................................................................................

  (preedintele consiliului de administraie, directorul general sau echivalent)

  2. Date referitoare la ntreprinderea legat

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014

  20

  N O T :

  Aceste date rezult din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere, consolidate, dac exist. La acestea se adaug

  ntr-un procent de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate de aceast ntreprindere partener, dac datele din conturile

  consolidate ale ntreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii partenere. Dac este necesar,

  se va aduga fia ntreprinderii legate pentru ntreprinderile care nu au fost nc incluse prin consolidare.

  3. Calculul proporional

  a) Indicai exact proporia deinut

  4)

  de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea legat prin intermediul creia se

  stabilete legtura de parteneriat) n ntreprinderea partener la care se refer aceast fi.

  ..........................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  Indicai, de asemenea, proporia deinut de ntreprinderea partener, la care se refer aceast fi, din capitalul social

  al ntreprinderii solicitante (sau n ntreprindere legat).

  ..........................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

  b) Introducei n tabelul de mai jos rezultatul calculului proporional obinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele

  la care se face referire la lit. a) la datele introduse n tabelul de la pct. 1.

  Tabelul de parteneriat A.2

  Perioada de referin

  Numrul mediu anual de salariai

  3)

  Cifra de afaceri anual net

  (mii lei/mii euro)

  Active totale

  (mii lei/mii euro)

  T O T A L:

  Aceste date se vor introduce n tabelul A.1.

  3)

  n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la

  ntreprinderile legate.

  4)

  Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulat proporia

  deinut de fiecare ntreprindere legat n aceeai ntreprindere partener.

  5)

  Active totale reprezint active imobilizate + active circulante + cheltuieli n avans.

  Procent Numrul mediu anual de salariai

  Cifra de afaceri anual net

  (mii lei/mii euro)

  Active totale

  5)

  (mii lei/mii euro)

  Valoare rezultat n urma

  aplicrii celui mai mare procent

  la datele introduse n tabelul de

  la pct. 1

 • SECIUNEA Antreprinderi partenere

  Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat fia de parteneriat (cte o fi pentru fiecare ntreprindere

  partener a ntreprinderii solicitante i pentru orice ntreprindere partener a oricrei ntreprinderi legate, ale crei date nu au fost

  nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale acelei ntreprinderi legate), datele din aceast fi de parteneriat trebuie

  s fie introduse n tabelul de mai jos.

  1. Date de identificare i date financiare preliminare

  Tabelul A.1

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014

  21

  N O T :

  Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporional efectuat pe baza fiei de parteneriat, pentru fiecare ntreprindere cu

  care ntreprinderea solicitant este direct sau indirect partener.

  Datele introduse n seciunea Total vor fi introduse la pct. 2 din tabelul Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere

  sau legate (referitor la ntreprinderile partenere).

  Aceste date rezult din situaiile financiare anuale consolidate i din alte date ale ntreprinderii partenere, dac exist, la

  care se adaug n proporie de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate cu aceast ntreprindere partener, n cazul n care

  acestea nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale ntreprinderii partenere. Dac este necesar, adugai

  fie privind legtura dintre ntreprinderi pentru ntreprinderile care nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate.

  SECIUNEA Bntreprinderi legate

  1. Determinarea situaiei aplicabile ntreprinderii care solicit ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii

  Cazul 1: ntreprinderea solicitant ine situaii financiare anuale consolidate sau este inclus n situaiile financiareanuale consolidate ale unei alte ntreprinderi (tabelul B1).

  Cazul 2: ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi legate nu ntocmete/ntocmesc ori nu este/nu suntinclus/incluse n situaiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

  N O T :

  Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant deriv din situaiile financiare anuale i din alte date ale acestora,

  consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere a acelei

  ntreprinderi legate, situat imediat n aval sau n amonte, dac nu a fost deja inclus prin consolidare

  6)

  .

  2. Metode de calcul pentru fiecare caz

  Cazul 1: Situaiile financiare anuale consolidate reprezint baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.

  Tabelul B1

  ntreprinderea partener Date de identificare

  Numrul

  mediu anual

  de salariai

  Cifra de afaceri

  anual net

  (mii lei/mii euro)

  Active totale

  (mii lei/mii euro)

  Numele

  sau denumirea

  ntreprinderii

  Adresa sediului social

  Cod unic de

  nregistrare

  Numele

  i prenumele

  preedintelui

  consiliului de

  administraie,

  director general

  sau echivalent

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  T O T A L

  Datele introduse n seciunea Total din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul Calculul pentru tipurile

  de ntreprinderi partenere sau legate.

  6) Definiia ntreprinderii legate din Legea nr. 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

  7)

  n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la

  ntreprinderile legate.

  Numrul mediu anual de salariai

  7)

  Cifra de afaceri anual net

  (mii lei/mii euro)

  Active totale

  (mii lei/mii euro)

  T O T A L

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014

  22

  N O T :

  ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate,

  sunt considerate partenere directe ale ntreprinderii solicitante. Datele aferente acestora i o fi de parteneriat trebuie adugate

  la seciunea A.

  Cazul 2: Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor ntreprinderi legate), se va completa o fi

  privind legtura dintre ntreprinderi i se vor aduga datele din situaiile financiare anuale ale tuturor ntreprinderilor legate, prin

  completarea tabelului B2 de mai jos.

  Tabelul B2

  Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare

  ntreprinderea legat

  (denumire/date de identificare)

  Adresa sediului social Cod unic de nregistrare

  Numele i prenumele preedintelui

  consiliului de administraie, directorului

  general sau echivalent

  A.

  B.

  C.

  D.

  E.

  *) Ataai cte o fi privind legtura dintre ntreprinderi pentru fiecare ntreprindere.

  N O T :

  Datele rezultate n seciunea Total din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul Calculul pentru tipurile de

  ntreprinderi partenere sau legate (privind ntreprinderile legate).

  F I A

  privind legtura dintre ntreprinderi nr. ........ din tabelul B2, seciunea B

  (numai pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse n situaiile financiare anuale consolidate)

  1. Date de identificare a ntreprinderii

  Denumirea ntreprinderii ...........................................................................................................................................................

  Adresa sediului social ...............................................................................................................................................................

  Codul unic de nregistrare .......................................................

  Numele, prenumele i funcia ...................................................................................................................................................

  (preedintele consiliului de administraie, directorul general sau echivalent)

  2. Date referitoare la ntreprindere

  ntreprinderea numrul Numrul mediu anual de salariai

  Cifra de afaceri anual net

  (mii lei/mii euro)

  Active totale

  (mii lei/mii euro)

  1. *)

  2. *)

  3. *)

  4. *)

  5. *)

  T O T A L

  Datele trebuie introduse n tabelul B2 din seciunea B.

  8)

  n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul mediu anual de salariai, calculul se face prin cumularea datelor

  de la ntreprinderile legate.

  Perioada de referin

  Numrul mediu anual de salariai

  8)

  Cifra de afaceri anual net

  (mii lei/mii euro)

  Active totale

  (mii lei/mii euro)

  Total

 • N O T :

  Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant sunt extrase din situaiile financiare anuale i din alte date

  aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi

  partenere a ntreprinderii legate, situat imediat n aval sau n amonte de aceasta, dac nu au fost deja incluse n situaiile financiare

  anuale consolidate.

  Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere cu ntreprinderea solicitant.

  Datele aferente acestora i fia de parteneriat trebuie introduse n seciunea A.

  ANEXA Nr. 3la procedur

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014

  23

  Condiii de conformitate documente transmise n prima etap de evaluare

  Cererea de acord pentru finanare:

  are toate rubricile completate cu datele solicitate, respect formularul din anexa nr. 1 i este datat, tampilat i semnat

  n original de ctre persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea;

  conine informaii corelate cu informaiile din certificatul constatator, situaiile financiare, planul de creare a locurilor de munc,

  actul de identitate, mputernicirea, dac este cazul.

  Declaraia privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii, dup caz:

  are toate rubricile completate cu datele solicitate, respect formularul din anexa nr. 2 i este datat, tampilat i semnat

  n original de ctre persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea;

  conine informaii corelate cu informaiile din situaiile financiare.

  Certificatul constatator este ataat n original, este actualizat cu date valabile la data nregistrrii cererii de acord pentru finanare

  i conine toate informaiile necesare.

  Situaiile financiare corespunztoare ultimului exerciiu financiar ncheiat, depuse i aprobate conform prevederilor legale n

  vigoare, dup caz, sunt ataate n copie, tampilate i semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea i

  conin meniunea conform cu originalul.

  Planul de creare a locurilor de munc respect modelul din Ghidul solicitantului, este datat, tampilat i semnat n original de

  ctre persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea.

  Certificatul de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul de stat este valabil la data nregistrrii cererii

  de acord pentru finanare i este ataat n original sau n copie legalizat.

  Certificatele de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul local, inclusiv pentru punctele de lucru, sunt

  valabile la data nregistrrii cererii de acord pentru finanare i sunt ataate n original sau n copie legalizat.

  mputernicirea semnat i tampilat de reprezentantul legal al ntreprinderii solicitante, n cazul n care o alt persoan dect

  acesta semneaz cererea de acord pentru finanare, este ataat n original.

  Actul de identitate al persoanei autorizate s reprezinte legal ntreprinderea este ataat n copie.

  Opisul are menionate denumirea fiecrui document i pagina la care este ndosariat.

  ANEXA Nr. 4la procedur

  Criterii de eligibilitate ntreprindere Documente relevante

  Este nregistrat potrivit Legii societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i

  completrile ulterioare.

  Certificat constatator

  Realizeaz o investiie iniial n Romnia, n unul dintre domeniile de activitate eligibile.

  Cerere de acord pentru finanare

  Certificat constatator

  Nu nregistreaz debite restante la bugetele componente ale bugetului general

  consolidat.

  Certificate fiscale

  Nu intr n categoria ntreprinderilor n dificultate.

  Cerere de acord pentru finanare

  declaraie pe propria rspundere

  Nu se afl n procedur de executare silit, insolven, faliment, reorganizare judiciar,

  dizolvare, nchidere operaional, lichidare sau suspendare temporar a activitii.

  Cerere de acord pentru finanare

  declaraie pe propria rspundere

  Certificat constatator

  Nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, n cazul n care

  asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

  Cerere de acord pentru finanare

  declaraie pe propria rspundere

  Nu a beneficiat de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor

  corporale i necorporale n cadrul aceluiai proiect unic de investiii.

  Cerere de acord pentru finanare

  declaraie pe propria rspundere

 • ANEXA Nr. 5 la procedur

  C R I T E R I I

  pe baza crora se calculeaz punctajul ntreprinderilor solicitante de ajutor de stat

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014

  24

  Criterii de eligibilitate ntreprindere Documente relevante

  Nu a nchis o activitate identic sau similar n spaiul economic european n ultimii

  2 ani anteriori nregistrrii cererii de acord pentru finanare i, la momentul nregistrrii

  cererii, nu are planuri concrete de a nchide o astfel de activitate ntr-o perioad de

  2 ani dup finalizarea, n regiunea n cauz, a investiiei iniiale.

  Cerere de acord pentru finanare

  declaraie pe propria rspundere

  Creeaz pentru fiecare locaie a realizrii investiiei minimum 20 de locuri de munc,

  dintre care minimum 3 locuri de munc pentru lucrtori defavorizai.

  Cerere de acord pentru finanare

  Plan de creare a locurilor de munc

  Are rentabilitatea cifrei de afaceri >= 1% n ultimul exerciiu financiar ncheiat, n cazul

  ntreprinderilor n activitate.

  Situaii financiare

  Are capitaluri proprii pozitive n ultimul exerciiu financiar ncheiat, n cazul

  ntreprinderilor n activitate.

  Situaii financiare

  Are capital social subscris vrsat n valoare de minimum 30.000 lei, n cazul

  ntreprinderilor nou-nfiinate.

  Certificat constatator

  Nu aparine unor acionari care dein sau au deinut n ultimii 2 ani anterior datei

  nregistrrii cererii o alt ntreprindere nregistrat conform Legii nr. 31/1990,

  republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care desfoar sau a desfurat

  activitatea pentru care solicit finanare, n cazul ntreprinderilor nou-nfiinate.

  Cerere de acord pentru finanare

  declaraie pe propria rspundere

  *) Schema prevede minimum 20 de noi locuri de munc.

  ANEXA Nr. 6la procedur

  Criterii de evaluare Mod de determinare Punctaj

  Numrul de locuri de munc nou-create

  Numr de locuri de munc nou-create/

  Numr minim de noi locuri de munc

  prevzute de schem*)

  Rezultatul obinut se transform n

  numr de puncte

  Perioada de creare a minimum 20 de

  locuri de munc

  Termen de creare de la primirea

  acordului pentru finanare

  Perioada Romaj medie pe ar 10

  pct.

  Rentabilitatea cifrei de afaceri n ultimul

  exerciiu financiar ncheiat, n cazul

  ntreprinderilor n activitate

  Rca = (Profit net/Cifra de afaceri) x 100 Rca > 2% 10 pct.

  Valoarea capitalului social subscris

  vrsat, n cazul ntreprinderilor

  nou-nfiinate

  Capital social > 35.000 lei 10 pct.

  Condiii de conformitate documente transmise n a doua etap de evaluare

  Planul de afaceri:

  cuprinde toate informaiile necesare conform definiiei, modelului din anexa nr. 7 i instruciunilor din Ghidul solicitantului, este

  datat, tampilat i semnat n original de ctre persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea;

  conine informaii corelate cu informaiile din cererea de acord pentru finanare.

  Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri sunt ataate n copie, tampilate i semnate de persoana

  autorizat s reprezinte legal ntreprinderea, i conin meniunea conform cu originalul.

  Opisul are menionate denumirea fiecrui document i pagina la care este ndosariat.

 • ANEXA Nr. 7la procedur

  Plan de afaceri

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 336/8.V.2014

  25

  Cerina Referina

  Descrierea afacerii

  Scurt istoric al ntreprinderii, activitatea curent, produsele/serviciile oferite

  Prezentarea activitii pentru care se solicit finanarea

  Prezentarea proiectului de investiii i

  ncadrarea investiiei n categoria investiiei

  iniiale, respectiv n categoria investiiei iniiale

  n favoarea unei noi activiti economice, n

  cazul ntreprinderilor mari din regiunea

  Bucureti

  Investiia n imobilizri corporale i necorporale legate de:

  nfiinarea unei uniti noi extinderea capacitii unei uniti existente diversificarea produciei unei uniti existente schimbarea fundamental n procesul general de producie din cadrulunei uniti existente

  Planul de investiii cuprinznd lista activelor

  corporale i necorporale amortizabile,

  excluznd terenurile, i fundamentarea

  necesitii achiziionrii acestora n corelare cu

  locurile de munc nou-create

  Indicarea denumirii activului, cantitii, preului unitar i a valorii totale,

  precum i a calendarului de efectuare a cheltuielilor aferente

  Fundamentarea planului de creare a locurilor

  de munc n funcie de necesitile

  ntreprinderii

  Plan de creare a locurilor de munc

  Valoarea costurilor eligibile i a finanrii

  solicitate

  Cerere de acord pentru finanare

  Plan de creare a locurilor de munc

  Analiza pieei relevante pe care ntreprinderea

  solicit finanare

  Prezentarea pieei relevante susinut cu date i informaii din surse

  oficiale

  Efectul stimulativ al ajutorului de stat

  ntreprinderea transmite cererea de acord pentru finanare

  ntreprinderea nu demareaz investiia anterior primirii acordului pentru

  finanare

  ntreprinderea face dovada prin documentaia prezentat c proiectul nu

  ar fi realizat n regiunea respectiv sau nu ar fi profitabil pentru

  ntreprindere n regiunea respectiv n absena ajutorului

  Situaia financiar actual i proiecii financiare

  pe perioada implementrii proiectului de

  investiii, crerii locurilor de munc i pe

  urmtorii 5 ani de la crearea ultimelor locuri de

  munc, respectiv 3 ani n cazul IMM-urilor

  ntreprinderile n activitate realizeaz proieciile avnd n vedere situaiile

  financiare aferente ultimului exerciiu financiar ncheiat

  ntreprinderile nou-nfiinate realizeaz proieciile avnd n vedere

  obiectivele stabilite

  Fundamentarea cifrei de afaceri Contracte, precontracte, scrisori de intenie din partea potenialilor clieni

  Indicatori cantitativi Limitele indicatorilor

  Rentabilitatea cifrei de afaceri

  Rca = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri)

  Rca 2,5%

  Rata de solvabilitate general

  Rsg = Active totale/Datorii totale

  Rsg > 1,66

  Lichiditate imediat

  Rlr = (Active curente Stocuri)/Pasive curente

  (Rlr) 0,65

  Indicatori calitativi Referina

  Asigurarea resurselor financiare necesare

  derulrii investiiei

  Documente relevante care atest existena surselor de finanare

  Poziia pe pia i experiena n domeniul

  pentru care solicit finanare

  Situaii posibile:

  ntreprinderea a desfurat pn n prezent activitatea pentru caresolicit finanare

  acionarii sau managerii ntreprinderii au fost implicai n implementareaunor proiecte similare (documente justificative)

  Contribuia investiiei la mbuntirea

  standardelor de protecie a mediului

  Informaii/Documente privind:

  respectarea legislaiei n domeniul proteciei mediului nconjurtor impactul pozitiv al proiectului asupra mediului nconjurtor

 • ANEXA Nr. 8la procedur

  Data nregistrrii ............

  Numrul nregistrrii .............

  C E R E R E D E P L A T

  a ajutorului de stat

  Subscrisa, ..................................................................., avnd datele de identificare menionate la pct. I, reprezentat legal

  prin domnul/doamna ....................................................., avnd calitatea de ......................................................, identificat/identificat

  cu actul de identitate seria ............. nr. ............................ eliberat de ................................ la data de ............................................,

  cu domiciliul n localitatea ........................................., str. ........................................ nr. ........, bl. ........., sc. ............, ap. .......,

  sectorul/judeul ..................................., cod potal ...........................


Recommended