Home > Documents > 0299 bt p1:Layout 1.qxd

0299 bt p1:Layout 1.qxd

Date post: 05-Feb-2017
Category:
Author: lamhuong
View: 224 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 48 /48
PARTEA I LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Anul 177 (XXI) — Nr. 299 Joi, 7 mai 2009 SUMAR Nr. Pagina Nr. Pagina LEGI ȘI DECRETE 131. — Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței ...................................................................... 2 737. — Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinței .................... 2 132. — Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor PHARE .................................... 3 738. — Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor PHARE ...................................................................... 3 133. — Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România ............................ 4 739. — Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 177/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România .... 5 134. — Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora .................................... 5 740. — Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora ........ 6 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 478. — Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.721/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului ............................ 6 494. — Hotărâre privind reorganizarea Centrului de Diagnostic și Tratament al Județului Argeș ................ 7 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 331. — Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea normei tehnice feroviare „Infrastructură feroviară — Instalații fixe — Tracțiune electrică. Prevederi de protecție împotriva șocului electric prin atingere directă, pentru linii de cale ferată electrificate în sistemele 1 x 25 kV, 50 Hz și 2 x 25 kV, 50 Hz” ............................ 8–44 REPUBLICĂRI Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române .................................................... 45–48
Transcript
 • P A R T E A I

  LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

  Anul 177 (XXI) Nr. 299 Joi, 7 mai 2009

  S U M A R

  Nr. Pagina Nr. Pagina

  LEGI I DECRETE

  131. Lege privind aprobarea Ordonanei de urgen a

  Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor

  suplimentar familiilor i persoanelor singure cu venituri

  reduse, care utilizeaz gaze naturale pentru nclzirea

  locuinei ...................................................................... 2

  737. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea

  Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 14/2008

  pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor i

  persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizeaz

  gaze naturale pentru nclzirea locuinei.................... 2

  132. Lege pentru aprobarea Ordonanei de urgen a

  Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul

  de stat a fondurilor necesare pentru continuarea i

  finalizarea proiectelor PHARE.................................... 3

  738. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea

  Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 161/2008

  privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor

  necesare pentru continuarea i finalizarea proiectelor

  PHARE ...................................................................... 3

  133. Lege privind aprobarea Ordonanei de urgen a

  Guvernului nr. 177/2008 pentru modificarea i

  completarea Ordonanei Guvernului nr. 15/1998

  privind nfiinarea, organizarea i funcionarea

  Institutului European din Romnia ............................ 4

  739. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea

  Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 177/2008

  pentru modificarea i completarea Ordonanei

  Guvernului nr. 15/1998 privind nfiinarea, organizarea

  i funcionarea Institutului European din Romnia .... 5

  134. Lege privind aprobarea Ordonanei de urgen a

  Guvernului nr. 188/2008 pentru modificarea i

  completarea Ordonanei de urgen a Guvernului

  nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor

  nerambursabile alocate Romniei de ctre

  Comunitatea European, precum i a fondurilor de

  cofinanare aferente acestora .................................... 5

  740. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea

  Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 188/2008

  pentru modificarea i completarea Ordonanei de

  urgen a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la

  gestionarea fondurilor nerambursabile alocate

  Romniei de ctre Comunitatea European, precum

  i a fondurilor de cofinanare aferente acestora ........ 6

  HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI

  478. Hotrre pentru completarea Hotrrii Guvernului

  nr. 1.721/2008 privind organizarea i funcionarea

  Ministerului Tineretului i Sportului ............................ 6

  494. Hotrre privind reorganizarea Centrului de

  Diagnostic i Tratament al Judeului Arge ................ 7

  ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

  ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE

  331. Ordin al ministrului transporturilor i infrastructurii

  pentru aprobarea normei tehnice feroviare Infrastructur

  feroviar Instalaii fixe Traciune electric. Prevederi

  de protecie mpotriva ocului electric prin atingere

  direct, pentru linii de cale ferat electrificate n sistemele

  1 x 25 kV, 50 Hz i 2 x 25 kV, 50 Hz ............................ 844

  R E P U B L I C R I

  Legea nr. 752/2001 privind organizarea i funcionarea

  Academiei Romne .................................................... 4548

 • PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

  ROBERTA ALMA ANASTASE

  PREEDINTELE SENATULUI

  MIRCEA-DAN GEOAN

  Bucureti, 29 aprilie 2009.

  Nr. 131.

  PREEDINTELE ROMNIEI

  D E C R E T

  pentru promulgarea Legii privind aprobarea

  Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 14/2008

  pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor

  i persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizeaz

  gaze naturale pentru nclzirea locuinei

  n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia

  Romniei, republicat,

  Preedintele Romniei d e c r e t e a z :

  Articol unic. Se promulg Legea privind aprobarea Ordonanei de urgen

  a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor i

  persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizeaz gaze naturale pentru

  nclzirea locuinei, i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al

  Romniei, Partea I.

  PREEDINTELE ROMNIEI

  TRAIAN BSESCU

  Bucureti, 28 aprilie 2009.

  Nr. 737.

  2

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 299/7.V.2009

  L E G I I D E C R E T E

  PARLAMENTUL ROMNIEI

  C A M E R A D E P U T A I L O R S E N A T U L

  L E G E

  privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului

  nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor

  i persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizeaz

  gaze naturale pentru nclzirea locuinei

  Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

  Articol unic. Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 14 din

  20 februarie 2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor i persoanelor

  singure cu venituri reduse, care utilizeaz gaze naturale pentru nclzirea locuinei,

  publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2008.

  Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectareaprevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.

 • PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

  ROBERTA ALMA ANASTASE

  PREEDINTELE SENATULUI

  MIRCEA-DAN GEOAN

  Bucureti, 29 aprilie 2009.

  Nr. 132.

  PREEDINTELE ROMNIEI

  D E C R E T

  privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanei

  de urgen a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea

  de la bugetul de stat a fondurilor necesare

  pentru continuarea i finalizarea proiectelor PHARE

  n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia

  Romniei, republicat,

  Preedintele Romniei d e c r e t e a z :

  Articol unic. Se promulg Legea pentru aprobarea Ordonanei de urgen

  a Guvernului nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor

  necesare pentru continuarea i finalizarea proiectelor PHARE i se dispune

  publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

  PREEDINTELE ROMNIEI

  TRAIAN BSESCU

  Bucureti, 28 aprilie 2009.

  Nr. 738.

  3

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 299/7.V.2009

  PARLAMENTUL ROMNIEI

  C A M E R A D E P U T A I L O R S E N A T U L

  L E G E

  pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului

  nr. 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor

  necesare pentru continuarea i finalizarea proiectelor PHARE

  Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

  Articol unic. Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 161 din

  12 noiembrie 2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare

  pentru continuarea i finalizarea proiectelor PHARE, publicat n Monitorul Oficial

  al Romniei, Partea I, nr. 801 din 28 noiembrie 2008.

  Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectareaprevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.

 • Articol unic. Se aprob Ordonana de urgen a

  Guvernului nr. 177 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea i

  completarea Ordonanei Guvernului nr. 15/1998 privind

  nfiinarea, organizarea i funcionarea Institutului European din

  Romnia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,

  nr. 826 din 9 decembrie 2008, cu urmtoarele modificri:

  1. La articolul I punctul 4, literele a), c) i f) ale

  alineatului (1) al articolului 3 se modific i vor avea

  urmtorul cuprins:

  a) realizeaz activiti de cercetare-dezvoltare, prin elaborarea

  de studii, analize i puncte de vedere privind activitile din domeniul

  afacerilor europene, inclusiv n scopul fundamentrii poziiilor

  exprimate de Romnia n cadrul Uniunii Europene, a msurilor

  necesare pentru ndeplinirea obligaiilor sale de stat membru i a

  reprezentrii intereselor acesteia n faa instituiilor comunitare;

  ...............................................................................................

  c) asigur traducerea n limba romn i revizia lingvistic i

  juridic a acquis-ului comunitar adoptat pn la momentul

  aderrii Romniei la Uniunea European i a jurisprudenei

  Curii Europene a Drepturilor Omului, precum i traducerea n

  alte limbi oficiale ale Uniunii Europene a unor texte juridice n

  limba romn, prin unificarea terminologic i coordonarea

  traducerilor efectuate la nivel naional;

  ...............................................................................................

  f) realizeaz alte tipuri de traduceri dect cele prevzute la

  lit. c), lucrri i materiale didactice sau de informare n domeniul

  su de activitate.

  2. La articolul I punctul 5, alineatul (3) al articolului 4 se

  modific i va avea urmtorul cuprins:

  (3) Veniturile proprii ale Institutului European din Romnia

  se constituie, n vederea ndeplinirii obiectivelor i atribuiilor

  prevzute de prezenta ordonan, din realizarea de studii,

  analize i programe, efectuate pe baz de contracte de

  cercetare, din taxe de participare la activitile de formare, din

  vnzarea produselor editoriale, din organizarea de sesiuni,

  conferine i manifestri tiinifice, de comunicare sau formare

  profesional, din prestarea de servicii de traducere, coordonare

  i unificare terminologic i alte activiti asimilate, efectuate pe

  baz de contracte sau n parteneriat public-privat ori cu alte

  instituii publice, precum i din finanri nerambursabile i se

  utilizeaz de ctre institut, potrivit legii.

  3. La articolul I punctul 6, articolul 5 se modific i va

  avea urmtorul cuprins:

  Art. 5. (1) Activitile Institutului European din Romnia

  sunt propuse consiliului de administraie, la iniiativa directorului

  general i a consiliului tiinific consultativ ori la cererea altor

  entiti interesate, pentru a fi prevzute n programul anual al

  acestuia, asigurndu-se, cu prioritate, ndeplinirea obiectivelor

  prevzute la art. 1 alin. (2) i a solicitrilor autoritilor publice.

  (2) Programul anual este supus aprobrii Departamentului

  pentru Afaceri Europene la data de 1 iulie a anului n curs pentru

  anul urmtor. Departamentul pentru Afaceri Europene are la

  dispoziie 45 de zile pentru a aproba programul anual sau pentru

  a cere motivat modificarea acestuia.

  (3) Institutul European din Romnia poate desfura proiecte

  complementare celor prevzute n programul anual, la

  propunerea consiliului de administraie al Institutului European

  din Romnia i cu avizul Departamentului pentru Afaceri

  Europene, prin accesarea de proiecte cu finanare din fonduri

  nerambursabile, n condiiile legii.

  Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) dinConstituia Romniei, republicat.

  PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

  ROBERTA ALMA ANASTASE

  PREEDINTELE SENATULUI

  MIRCEA-DAN GEOAN

  Bucureti, 29 aprilie 2009.

  Nr. 133.

  4

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 299/7.V.2009

  PARLAMENTUL ROMNIEI

  C A M E R A D E P U T A I L O R S E N A T U L

  L E G E

  privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 177/2008 pentru modificarea

  i completarea Ordonanei Guvernului nr. 15/1998 privind nfiinarea, organizarea

  i funcionarea Institutului European din Romnia

  Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

 • PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

  ROBERTA ALMA ANASTASE

  PREEDINTELE SENATULUI

  MIRCEA-DAN GEOAN

  Bucureti, 29 aprilie 2009.

  Nr. 134.

  5

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 299/7.V.2009

  PREEDINTELE ROMNIEI

  D E C R E T

  pentru promulgarea Legii privind aprobarea

  Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 177/2008

  pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului

  nr. 15/1998 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea

  Institutului European din Romnia

  n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia

  Romniei, republicat,

  Preedintele Romniei d e c r e t e a z :

  Articol unic. Se promulg Legea privind aprobarea Ordonanei de urgen

  a Guvernului nr. 177/2008 pentru modificarea i completarea Ordonanei

  Guvernului nr. 15/1998 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Institutului

  European din Romnia i se dispune publicarea acestei legi n Monitorul Oficial al

  Romniei, Partea I.

  PREEDINTELE ROMNIEI

  TRAIAN BSESCU

  Bucureti, 28 aprilie 2009.

  Nr. 739.

  PARLAMENTUL ROMNIEI

  C A M E R A D E P U T A I L O R S E N A T U L

  L E G E

  privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului

  nr. 188/2008 pentru modificarea i completarea Ordonanei

  de urgen a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea

  fondurilor nerambursabile alocate Romniei

  de ctre Comunitatea European, precum i a fondurilor

  de cofinanare aferente acestora

  Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

  Articol unic. Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 188 din

  25 noiembrie 2008 pentru modificarea i completarea Ordonanei de urgen a

  Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate

  Romniei de ctre Comunitatea European, precum i a fondurilor de cofinanare

  aferente acestora, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 814 din

  4 decembrie 2008.

  Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectareaprevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.

 • H O T R R I A L E G U V E R N U L U I R O M N I E I

  GUVERNUL ROMNIEI

  H O T R R E

  pentru completarea Hotrrii Guvernului nr. 1.721/2008

  privind organizarea i funcionarea Ministerului Tineretului i Sportului

  n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,

  Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

  Articol unic. Hotrrea Guvernului nr. 1.721/2008 privind

  organizarea i funcionarea Ministerului Tineretului i Sportului,

  publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 26 din

  13 ianuarie 2009, se completeaz dup cum urmeaz:

  1. La articolul 3 alineatul (1), dup litera w) se introduce

  o nou liter, litera x), cu urmtorul cuprins:

  x) organizeaz evenimente n vederea promovrii

  programelor de tineret.

  2. La articolul 5, dup litera v) se introduce o nou liter,

  litera w), cu urmtorul cuprins:

  w) organizeaz evenimente n vederea promovrii

  programelor de sport.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemneaz:

  Ministrul tineretului i sportului,

  Monica Maria Iacob-Ridzi

  Bucureti, 22 aprilie 2009.

  Nr. 478.

  PREEDINTELE ROMNIEI

  D E C R E T

  pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanei

  de urgen a Guvernului nr. 188/2008 pentru modificarea

  i completarea Ordonanei de urgen a Guvernului

  nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile

  alocate Romniei de ctre Comunitatea European, precum

  i a fondurilor de cofinanare aferente acestora

  n temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) i ale art. 100 alin. (1) din Constituia

  Romniei, republicat,

  Preedintele Romniei d e c r e t e a z :

  Articol unic. Se promulg Legea privind aprobarea Ordonanei de urgen

  a Guvernului nr. 188/2008 pentru modificarea i completarea Ordonanei de

  urgen a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor

  nerambursabile alocate Romniei de ctre Comunitatea European, precum i a

  fondurilor de cofinanare aferente acestora i se dispune publicarea acestei legi n

  Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

  PREEDINTELE ROMNIEI

  TRAIAN BSESCU

  Bucureti, 28 aprilie 2009.

  Nr. 740.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 299/7.V.2009

  6

 • MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 299/7.V.2009

  7

  GUVERNUL ROMNIEI

  H O T R R E

  privind reorganizarea Centrului de Diagnostic i Tratament al Judeului Arge

  n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat,

  Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.

  Art. 1. (1) Se aprob reorganizarea Centrului de

  Diagnostic i Tratament al Judeului Arge n cabinete medicale

  individuale asociate i desfiinarea acestuia ca unitate sanitar

  cu personalitate juridic.

  (2) Desfiinarea Centrului de Diagnostic i Tratament al

  Judeului Arge se realizeaz n termen de 30 de zile de la data

  intrrii n vigoare a prezentei hotrri.

  (3) n termenul prevzut la alin. (2), Centrul de Diagnostic i

  Tratament al Judeului Arge realizeaz regularizarea financiar

  pentru serviciile prestate.

  (4) n cadrul termenului prevzut la alin. (2) se va proceda la

  organizarea cabinetelor medicale individuale asociate potrivit

  Ordonanei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea i

  funcionarea cabinetelor medicale, republicat, cu modificrile

  i completrile ulterioare.

  Art. 2. (1) Patrimoniul Centrului de Diagnostic i Tratament

  al Judeului Arge se stabilete pe baza bilanului contabil de

  nchidere la data predrii, nsoit de balana de verificare

  sintetic, Contul de rezultat patrimonial, Situaia fluxurilor de

  trezorerie, conturile de execuie ntocmite n structura bugetelor

  aprobate i celelalte anexe, dup caz, ntocmite potrivit

  metodologiei existente, i se preia, n baza acestora i a

  protocolului de predare-primire, de ctre Spitalul Judeean de

  Urgen Piteti, n termen de 30 de zile de la data intrrii n

  vigoare a prezentei hotrri.

  (2) Bunurile mobile, inclusiv aparatura, aflate n dotarea

  cabinetelor de specialitate, vor fi atribuite n folosin medicilor

  din cabinetele medicale individuale asociate prevzute la art. 1

  alin. (1), potrivit Ordonanei Guvernului nr. 124/1998,

  republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.

  Art. 3. La data finalizrii contractului de prestri de servicii,

  avnd ca obiect serviciile acordate de laboratorul de analize

  medicale i laboratorul de radiologie i imagistic medical,

  laboratoarele vor fi incluse n structura Spitalului Judeean de

  Urgen Piteti, prin ordin al ministrului sntii, iar bunurile,

  aparatura i personalul aparinnd acestora vor fi preluate de

  ctre Spitalul Judeean de Urgen Piteti.

  Art. 4. (1) Medicii din cabinetele medicale individuale

  asociate, care sunt organizate i funcioneaz n cldirea

  Centrului de Diagnostic i Tratament al Judeului Arge, au

  obligaia s i suporte toate cheltuielile aferente bunei

  funcionri a ntregii structuri organizatorice n care i

  desfoar activitatea.

  (2) Cheltuielile aferente spaiilor de folosin comun se

  suport de cabinetele medicale individuale asociate, precum i

  de celelalte structuri funcionale existente n imobilul Centrului

  de Diagnostic i Tratament al Judeului Arge, proporional cu

  cota de utilizare a acestora.

  Art. 5. (1) Cabinetele medicale individuale asociate au

  obligaia de a prelua personalul mediu sanitar pe o perioad de

  5 ani.

  (2) Personalul administrativ i auxiliar care nu va putea fi

  preluat va fi redistribuit de ctre Direcia de Sntate Public a

  Judeului Arge, pe posturi vacante, la alte uniti sanitare din

  jude, n limita normativului de personal.

  Art. 6. Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se

  abrog Hotrrea Guvernului nr. 583/1995 privind nfiinarea

  Centrului de diagnostic i tratament al judeului Arge, publicat

  n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 184 din 15 august

  1995.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemneaz:

  Ministrul sntii,

  Ion Bazac

  Ministrul finanelor publice,

  Gheorghe Pogea

  Bucureti, 28 aprilie 2009.

  Nr. 494.

 • A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E

  A L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E

  MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII

  O R D I N

  pentru aprobarea normei tehnice feroviare Infrastructur feroviar Instalaii fixe Traciune

  electric. Prevederi de protecie mpotriva ocului electric prin atingere direct, pentru linii de cale

  ferat electrificate n sistemele 1 x 25 kV, 50 Hz i 2 x 25 kV, 50 Hz

  Avnd n vedere prevederile art. 3 alin. (2) lit. k) din anexa nr. 2 Regulament de organizare i funcionare al Organismului

  Notificat Feroviar Romn la anexa nr. 1 Regulamentul de organizare i funcionare a Autoritii Feroviare Romne AFER,

  aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 626/1998, cu modificrile i completrile ulterioare,

  n temeiul art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Transporturilor

  i Infrastructurii, cu modificrile ulterioare,

  ministrul transporturilor i infrastructurii emite urmtorul ordin:

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 299/7.V.2009

  8

  Art. 1. Se aprob Norma tehnic feroviar Infrastructur

  feroviar Instalaii fixe Traciune electric. Prevederi de

  protecie mpotriva ocului electric prin atingere direct, pentru

  linii de cale ferat electrificate n sistemele 1 x 25 kV, 50 Hz i

  2 x 25 kV, 50 Hz, prevzut n anexa care face parte integrant

  din prezentul ordin.

  Art. 2. Prevederile prezentului ordin se aplic de ctre

  operatorii economici, persoane juridice romne, autorizai ca

  furnizori feroviari de produse/servicii n activitile de proiectare,

  de construcii montaj, de modernizare, de reparare i de

  ntreinere a instalaiilor fixe de traciune electric, de ctre

  administratorul i gestionarii infrastructurii feroviare la ntocmirea

  caietelor de sarcini i a specificaiilor tehnice pentru

  echipamentul liniilor de contact aeriene i pentru mijloacele de

  protecie mpotriva ocului electric prin atingere direct, precum

  i de ctre Autoritatea Feroviar Romn AFER la avizarea

  documentaiilor tehnice i evaluarea conformitii lucrrilor la

  instalaiile fixe de traciune.

  Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin

  art. 2.1.1, 2.2.2, 3.13.12, 4.2.3.3, 4.2.12 din

  Normativul ID-33:1977 Normativ pentru protecia mpotriva

  influenelor cilor ferate electrificate monofazat 25 kV, 50 Hz,

  aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor i

  telecomunicaiilor nr. 1.976/1977, i nceteaz aplicabilitatea.

  Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al

  Romniei, Partea I, i intr n vigoare la 30 de zile de la data

  publicrii.

  Ministrul transporturilor i infrastructurii,

  Radu Mircea Berceanu

  Bucureti, 25 martie 2009.

  Nr. 331.

  ANEX

  N O R M T E H N I C F E R O V I A R

  Infrastructur feroviar Instalaii fixe Traciune electric. Prevederi de protecie mpotriva ocului electric

  prin atingere direct, pentru linii de cale ferat electrificate n sistemele 1 x 25 kV, 50 Hz i 2 x 25 kV, 50 Hz

  NTF nr. 75-003:2009

  Preambul

  Prezenta norm tehnic feroviar stabilete cerinele pentru instalaiile fixe de traciune electric n vederea prentmpinrii

  ocurilor electrice prin atingerea de ctre oameni a prilor sub tensiune din echipamentul liniilor electrice aeriene.

  Aceste cerine se refer la:

  determinarea distanelor de izolare n aer de siguran ntre persoane i prile aflate sub tensiune ale echipamentului

  liniilor electrice aeriene;

  determinarea distanelor de izolare n aer ntre prile sub tensiune ale echipamentului liniilor electrice aeriene i ntre

  aceste pri sub tensiune i structurile de susinere legate la pmnt.

  Prezenta norm tehnic feroviar se utilizeaz la lucrrile de proiectare, construcie, modernizare, reparare i ntreinere

  a instalaiilor de protecie mpotriva ocurilor electrice cauzate de atingerea direct dintre persoane i prile active ale

  echipamentului liniilor electrice aeriene folosite pentru traciunea electric.

  La elaborarea prezentei norme tehnice feroviare s-au utilizat documentele de referin menionate n anexa A la prezenta

  norm tehnic feroviar.

  Cifrele din parantezele drepte din coninutul normei tehnice feroviare indic numrul de ordine al documentelor de referin

  precizate n anexa A la prezenta norm tehnic feroviar.

 • Prezenta norm tehnic feroviar abrog art. 2.1.1, 2.2.2, 3.13.12, 4.2.3.3, 4.2.12 din Normativul ID-33:1977 Normativ

  pentru protecia mpotriva influenelor cilor ferate electrificate monofazat 25 kV, 50 Hz, aprobat prin Ordinul ministrului

  transporturilor i telecomunicaiilor nr. 1.976/1977.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 299/7.V.2009

  9

  1. Obiect

  1.1. Obiect

  Prevenirea ocurilor electrice i a daunelor asupra

  persoanelor i instalaiilor care ajung n atingere direct cu

  prile active ale echipamentului de electrificare i ale

  echipamentului electric al trenurilor

  1.2. Abrevieri

  Pentru scopul prezentei norme tehnice feroviare se vor folosi

  urmtoarele abrevieri:

  ELEA echipamentul liniei electrice aeriene;OMT ordinul ministrului transporturilor;MT Ministerul Transporturilor;ID instruciune departamental;NTE normativ tehnic energetic;LCA linie de contact aerian;LEA linie electric aerian;NSS nivelul superior al inelor;DIA distan de izolare n aer;STEF substaie de traciune electric feroviar;PS post de secionare a liniei electrice aeriene pentru

  traciune electric;

  PSS post de subsecionare a liniei electrice aeriene pentrutraciune electric;

  CPPLP conductor de protecie principal utilizat pentrulegarea individual i colectiv la pmnt a obiectelor metalice

  accesibile; acest tip de conductor nu ntoarce curentul de

  traciune la STEF;

  CPPLPICT conductor de protecie principal utilizat pentrulegarea individual i colectiv la pmnt a obiectelor metalice

  accesibile i pentru ntoarcerea curentului de traciune la STEF.

  2. Domeniul de aplicare

  2.1. Domeniul de aplicare

  2.1.1. Prezenta norm tehnic feroviar stabilete cerinele

  obligatorii pentru mijloacele de protecie utilizate mpotriva

  ocului electric prin atingerea direct a prilor active ale ELEA

  i ale echipamentului electric al trenurilor care utilizeaz

  sistemele standardizate de alimentare cu energie electric

  1 x 25 kV, 50 Hz i 2 x 25 kV, 50 Hz.

  NOT:

  Cerinele pentru mijloacele de protecie prevzute la

  pct. 2.1.1 se refer inclusiv la echipamentele electrice din

  depouri, revizii tehnice, posturi de secionare i de

  subsecionare a liniei de contact aeriene.

  2.1.1.1. Prezenta norm tehnic feroviar se aplic de ctre

  beneficiarii finali, deintori de infrastructur feroviar

  (administratori, gestionari), operatori de transport feroviar, la

  ntocmirea caietelor de sarcini i a specificaiilor tehnice n

  cadrul procedurilor de achiziii publice ale lucrrilor de

  proiectare, execuie, reabilitare, modernizare, ntreinere,

  reparare i exploatare a instalaiilor de protecie mpotriva

  ocurilor electrice cauzate de atingerea direct de ctre

  persoane a prilor active ale echipamentului liniilor electrice

  aeriene folosite pentru traciunea electric, respectiv a

  echipamentului electric de nalt tensiune de pe acoperiul

  materialului rulant.

  2.1.1.2. Prezenta norm tehnic feroviar se aplic de ctre

  operatorii economici la proiectarea i realizarea lucrrilor de

  construcii, modernizare, reabilitare, ntreinere, reparare i

  exploatare a liniilor electrice aeriene utilizate pentru traciunea

  electric i a echipamentului electric de nalt tensiune de pe

  acoperiul materialului rulant.

  2.1.1.3. Echipamentul liniilor electrice aeriene aflate deja n

  exploatare, care nu ndeplinesc n totalitate prevederile

  prezentei norme tehnice feroviare, poate fi utilizat n continuare

  pn la executarea lucrrilor de reparaii capitale sau a lucrrilor

  de modernizare.

  2.1.2. Prezenta norm tehnic feroviar nu se aplic:

  metrourilor, tramvaielor i altor sisteme de transport

  electric urban, precum i sistemelor de traciune electric

  minier;

  echipamentului electric dintr-o zon protejat (de

  exemplu, o seciune a cii electrificate situat n interiorul unui

  loc de munc ngrdit) i echipamentului electric din substaiile

  de traciune electric, [24], [25] i [26].

  2.1.3. Clasa de risc a lucrrilor privind prevederile de

  protecie mpotriva ocului electric prin atingere direct

  2.1.3.1. n conformitate cu [32] i [39], echipamentul liniilor

  electrice aeriene de contact (cu excepia echipamentului electric

  din PS i PSS) i lucrrile privind prevederile de protecie fa de

  acest echipament sunt de clas de risc 1A.

  2.1.3.2. Echipamentul electric din PS i PSS este de clasa de

  risc 2A.

  2.1.3.3. n conformitate cu [29], certificatul de siguran

  specific reelei este eliberat operatorului feroviar de ctre

  Autoritatea de Siguran Feroviar Romn ASFR.

  2.2. Cerine generale

  2.2.1. Generaliti

  n cazul lucrrilor noi, dac elaborarea proiectului tehnic a

  fost efectuat nainte de data intrrii n vigoare a prezentei

  norme tehnice feroviare, cerinele aplicabile normativelor

  precedente trebuie s continue s fie ndeplinite.

  Dac elaborarea proiectului tehnic a fost efectuat dup data

  intrrii n vigoare a prezentei norme tehnice feroviare, Compania

  Naional de Ci Ferate CFR S.A., organele de control ale

  Autoritii Feroviare Romne AFER, operatorii de transportferoviar i administratorii de infrastructur trebuie s

  ndeplineasc cerinele stabilite n aceast norm.

  2.2.2. Linii de cale ferat electrificate

  2.2.2.1. Prezenta norm tehnic feroviar se aplic tuturor

  liniilor electrificate noi i existente de pe infrastructura feroviar

  care utilizeaz unul dintre sistemele standardizate de

  electrificare a cii ferate 1 x 25 kV, 50 Hz sau 2 x 25 kV, 50 Hz,

  cu caracteristicile electrice precizate la [11].

  2.2.2.2. Cerinele din prezenta norm tehnic feroviar sunt

  obligatorii pentru infrastructura deinut de Compania Naional

  de Ci Ferate CFR S.A. sau de un alt administrator de

  infrastructur feroviar i pentru modificrile la aceast

  infrastructur pentru care aprobarea de principiu privind

  execuia lucrrilor este dat dup data intrrii n vigoare a

  prezentei norme tehnice feroviare.

  2.2.2.3. Lucrrile de protecie mpotriva ocului prin atingerea

  direct a elementelor ELEA aflate sub tensiune se vor executa

  pe baza unui proiect ntocmit n acest scop, conform

  prevederilor prezentei norme tehnice feroviare.

  2.2.2.4. Liniile de cale ferat electrificat se vor pune n

  funciune numai dup ce n urma analizei efectuate de

  beneficiar, proiectant i executant asupra rezultatelor verificrilor

  i msurtorilor de la pct. 7 din prezenta norm tehnic feroviar

  se va constata c cerinele prevzute n aceasta sunt

  respectate.

  Volumul msurrilor se va stabili prin caietul de sarcini sau

  specificaia tehnic avizate de deintorul instalaiilor i AFER.

 • 2.2.3. Staii de cale ferat

  2.2.3.1. Prezenta norm tehnic feroviar se aplic tuturor

  staiilor de cale ferat din cadrul infrastructurii feroviare care vor

  folosi sistemele standardizate de electrificare cu linii aeriene

  1 x 25 kV, 50 Hz sau 2 x 25 kV, 50 Hz.

  2.2.3.2. Cerinele prezentei norme tehnice feroviare sunt

  obligatorii pentru staiile de cale ferat noi i pentru modificrile

  asupra staiilor de cale ferat existente, de la data intrrii n

  vigoare a prezentei norme tehnice feroviare.

  2.2.3.3. La o staie de cale ferat prevederile contractuale (n

  cazul unei nchirieri) nu schimb prin ele nsele deintorul de

  sarcini privind cerinele obligatorii din prezenta norm tehnic

  feroviar.

  2.2.4. Vehicule feroviare

  2.2.4.1. Prezenta norm tehnic feroviar se aplic

  vehiculelor feroviare care vor funciona pe infrastructura

  feroviar, care utilizeaz sistemele standard de electrificare

  1 x 25 kV, 50 Hz sau 2 x 25 kV, 50 Hz.

  2.2.4.2. Toate vehiculele feroviare noi i modernizate trebuie

  s ndeplineasc cerinele obligatorii pentru proiectarea

  vehiculelor feroviare prevzute n prezenta norm tehnic

  feroviar.

  Vehiculele feroviare aflate n exploatare care nu ntrunesc

  cerinele din prezenta norm tehnic feroviar vor fi aliniate la

  prevederile acesteia cu ocazia primei reparaii cu ridicarea de

  pe osie (RR, RG).

  n cazurile n care vehiculele feroviare sunt modificate n

  domeniul acoperit de pct. 2.1 al prezentei norme tehnice

  feroviare, proiectul trebuie s fie revizuit i n locurile unde

  practic ele s-au aliniat la acesta.

  2.3. Cerine n legtur cu obiectul normei aflate n alte

  documente

  Aceste cerine sunt stabilite ntr-un numr de reglementri,

  aa cum se detaliaz mai jos:

  cerinele pentru legarea la pmnt i pentru legturile care

  asigur continuitatea circuitului de traciune pe liniile

  electrificate, precizate n [8];

  cerinele pentru protecia persoanelor care lucreaz pe

  sau lng liniile electrice aeriene 25 kV, 50 Hz, stabilite n

  normele specifice i generale de protecie a muncii precizate n

  [2] i [3];

  cerinele specifice pentru parapete i poduri peste liniile

  electrificate, precizate la [8];

  cerinele pentru prevederea indicatoarelor i notelor de

  avertizare pe liniile electrificate, necesare pentru a preveni

  accesul direct al persoanelor la obiectele aflate sub tensiune,

  precizate n [15] i n anexa B din [8].

  3. Definiii

  n sensul prezentei norme tehnice feroviare termenii specifici

  se definesc dup cum urmeaz:

  3.1. Generaliti

  3.1.1. sistem feroviar totalitatea subsistemelor pentruzone structurale i operaionale privind interoperabilitatea

  sistemului de transport feroviar convenional din Romnia cu

  sistemul de transport feroviar transeuropean i

  interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare

  vitez, precum i gestionarea i exploatarea sistemului ca

  ntreg, [35] i [36];

  3.1.2. administrator de infrastructur feroviar oriceorganism sau orice operator economic care are ca obiect

  principal de activitate administrarea i ntreinerea infrastructurii

  feroviare. Funciile administratorului de infrastructur de pe o

  reea sau o parte a unei reele pot fi alocate, n conformitate cu

  reglementrile n vigoare, mai multor organisme sau operatori

  economici, [36] art. 1 alin. 10;

  3.1.3. operator de transport feroviar orice operatoreconomic cu capital de stat ori privat a crui activitate principal

  const n efectuarea de prestaii de transport de marf i/sau

  de cltori pe calea ferat, traciunea fiind asigurat n mod

  obligatoriu de acest operator economic. Acest termen include,

  de asemenea, i operatorii economici care asigur numai

  traciunea, [28] i [37].

  3.1.4. zone publice acele zone din infrastructura deinutde Compania Naional de Ci Ferate CFR S.A. i din alte

  zone aflate sub controlul unui administrator de infrastructur

  feroviar, n scopul prezentei norme tehnice feroviare, zone n

  care publicului i este permis accesul n mod nerestricionat, [8];

  3.1.5. zone cu acces liber acele zone n care publicul areacces nerestricionat, fr controlul exercitat de Compania

  Naional de Ci Ferate CFR S.A. sau de un administrator

  de infrastructur feroviar, aa cum este, de exemplu, un drum

  pietonal pe marginea cii ferate, n afara unei ngrdiri cu gard;

  3.1.6. zone cu acces restricionat acele zone dininfrastructura deinut de Compania Naional de Ci Ferate

  CFR S.A. sau din alt infrastructur aflat sub controlul unui

  administrator de infrastructur feroviar, n scopul prezentei

  norme tehnice feroviare, n care acetia permit numai accesul

  persoanelor autorizate, [8];

  3.1.7. zon protejat zon care conine instalaia sauinstalaiile la care se execut lucrri i n care s-au luat msuri,

  de ctre personalul unitii de exploatare, menite s mpiedice

  apariia accidental a tensiunii. Zona protejat se delimiteaz

  fizic de la punctele de unde s-a fcut separarea vizibil,

  respectiv s-au scos de sub tensiune instalaiile (instalaia) la

  care se lucreaz. Accesul n astfel de zone este permis numai

  persoanelor autorizate;

  3.1.8. trecere la nivel public trecere pe unde publicul arevoie s traverseze calea ferat cu condiia respectrii msurilor

  de securitate aferente, [8];

  3.1.9. trecere la nivel privat trecere utilizat, n general,pentru accesul la un tren sau la o activitate; n acest loc, n mod

  normal, trebuie limitat accesul publicului, [8];

  3.1.10. trecere la nivel cu acces controlat trecere la carepublicul nu are, n mod normal, acces, situat ntr-o zon aflat

  sub controlul administraiei feroviare care reglementeaz i

  utilizarea acesteia (de exemplu, n depouri i triaje), [8];

  3.1.11. drum pietonal autorizat drum protejat, n lungul ciiferate. Utilizarea acestui drum este permis numai persoanelor

  autorizate, [8];

  3.1.12. suprafa de circulaie orice punct al uneisuprafee pe care persoanele pot staiona sau circula, [8];

  3.1.13. seciune de circuit parte a unui circuit electric careare propriile valori ale tensiunilor nominale pentru coordonarea

  izolaiei: tensiunea nominal de izolaie, tensiunea nominal de

  inere la impuls 1,2/50s, definiie bazat pe [9];

  3.1.14. structur de susinere elemente care susinconductoarele i izolatoarele unei linii aeriene de contact, [7];

  3.1.15. deintor orice persoan juridic avnd calitateade proprietar sau de mputernicit, care exploateaz pe termen

  lung o instalaie ori un vehicul de cale ferat;

  3.2. Linii de cale ferat electrificate aerian

  3.2.1. echipamentul liniei electrice aeriene (ELEA) unansamblu de conductoare suspendate deasupra liniei ferate

  pentru alimentarea trenurilor cu energie electric, mpreun cu

  accesoriile, izolatoarele i alte anexe, inclusiv separatoarele,

  fixatoarele, conductoarele de protecie tip CPPLP i CPPLPICT

  i fiderele pentru PS, PSS (echipate cu autotransformatoare n

  cazul sistemului de alimentare 2 x 25 kV, 50 Hz);

  NOT:

  n scopul prezentei norme tehnice feroviare, definiia

  echipamentului liniei electrice aeriene include toate fiderele i

  conductoarele aeriene (inclusiv izolatoarele, accesoriile de

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 299/7.V.2009

  10

 • prindere ale acestora i echipamentul electric monofazat i

  bifazat din PS, PSS).

  3.2.2. linie de contact un sistem de conductoare destinatalimentrii cu energie electric a vehiculelor feroviare prin

  intermediul echipamentului de captare a curentului, [8];

  3.2.3. linie de contact aerian o linie de contact plasatdeasupra sau lateral fa de acoperiul vehiculelor i care

  alimenteaz cu energie electric vehiculele printr-un echipament

  de captare a curentului montat pe acoperiul acestora, [8];

  NOT:

  Fiderul de ntrire nu este inclus n linia de contact aerian.

  3.2.4. parte conductoare parte capabil s conduc uncurent electric;

  3.2.5. pri active orice conductor sau orice parteconductoare a ELEA, destinat/destinat a fi sub tensiune n

  funcionare normal, inclusiv ntreaga lungime a unui izolator ori

  a unui pantograf i alte echipamente electrice montate pe

  acoperiul vehiculelor feroviare, [8];

  NOT:

  Prin convenie, inele de rulare i prile conectate la ele nu

  vor fi considerate pri active.

  3.2.6. parte conductoare accesibil parte conductoare aunui echipament electric care poate fi atins i care, n mod

  normal, nu este sub tensiune, dar care poate ajunge sub tensiune

  n cazul deteriorrii izolaiei de baz (definiie bazat pe [8]);

  NOT:

  O parte conductoare a unui echipament electric care nu

  poate fi pus sub tensiune n caz de defectare dect prin

  intermediul unei pri conductoare nu este considerat parte

  conductoare accesibil.

  3.2.7. atingere direct contact ntre persoane sau animalei pri active (definiie bazat pe [8] i [23]);

  3.2.8. atingere indirect contact ntre persoane sauanimale i pri conductoare accesibile care au devenit active

  n condiii de defectare, [8] i [23];

  3.2.9. oc electric efect patofiziologic care apare latrecerea unui curent electric prin corpul omului sau al unui

  animal, [8];

  3.2.10. deschidere parte a liniei aeriene de contact situatntre dou suporturi sau ntre dou puncte de suspendare

  succesive, [7];

  3.2.11. distan de izolare n aer cea mai scurt distann aer ntre dou pri conductoare, [9];

  3.2.12. distan de fir ntins dimensiunea unui fir imaginarntins ntre o suprafa de circulaie i o parte activ aflat n

  apropierea marginii unui obstacol;

  3.2.13. izolaie funcional izolaia ntre pri conductoarecare este necesar numai pentru buna funcionare, [9] (a se

  vedea figura 1);

  3.2.14. izolaie de baz izolaia prilor active destinat sasigure protecia de baz mpotriva ocurilor electrice, [9] (a se

  vedea figura 1);

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 299/7.V.2009

  11

  Figura 1*) Exemple de izolaie realizat cu distan de izolare n aer, [9]

  *) Figura 1 este reprodus n facsimil.

 • 3.2.15. izolaie suplimentar izolaie independentaplicat n plus fa de izolaia de baz pentru a asigura

  protecia mpotriva ocurilor electrice n cazul deteriorrii izolaiei

  de baz. Solicitarea electric a izolaiei suplimentare, n cazul

  unui defect, poate fi diferit de solicitarea izolaiei de baz n

  condiii normale de exploatare, [9] (a se vedea figura 1);

  NOTE:

  1. Izolaia suplimentar poate fi realizat ca un strat de

  izolaie solid.

  2. n cazul unei combinaii de distan de izolare n aer

  insuficient i de izolaie solid bine dimensionat pot s apar

  descrcri pariale.

  3.2.16. izolaie dubl izolaie care cuprinde att izolaia debaz, ct i izolaia suplimentar, [9] (a se vedea figura 1);

  3.2.17. izolaie ntrit sistem de izolaie unic aplicatprilor active, care asigur un grad de protecie mpotriva

  ocurilor electrice echivalent cu cel al unei izolaii duble, [9];

  NOT:

  Termenul sistem de izolaie unic nu implic faptul c izolaia

  trebuie s fie o pies omogen. Sistemul poate cuprinde mai

  multe straturi care nu pot fi ncercate individual ca n cazul

  izolaiei de baz sau al celei suplimentare.

  3.2.18. distan de izolare n aer, static distan caredetermin izolarea n aer ntre:

  a) prile active ale ELEA i prile legate la pmnt ale

  trenurilor;

  b) prile active ale ELEA i alte pri ale ELEA care pot

  deveni legate la pmnt;

  c) prile active ale ELEA i structurile de susinere (de

  exemplu: poduri, tuneluri);

  d) prile active ale ELEA i alte pri active ale ELEA aflate

  la faze diferite;

  e) prile active ale trenurilor electrice i pri legate la

  pmnt ale ELEA;

  f) prile active ale trenurilor electrice i structurile de

  susinere;

  g) prile active ale trenurilor electrice i alte pri active ale

  ELEA aflate la faze diferite, distan care exist cnd toate

  prile sunt nemicate i nu sunt susceptibile de micri

  dinamice, [9];

  3.2.19. distan de izolare n aer dinamic (de trecere) distan de izolare n aer, care este obinut printr-o reducere

  momentan a distanei de izolare static n aer, cauzat de

  micarea dinamic a echipamentului liniei aeriene i de trecerea

  trenurilor;

  3.2.20. ridicarea (nlarea) firului de contact deplasareascendent vertical a firului de contact care se ridic n timpul

  trecerii pantografului;

  3.2.21. distan de izolare n aer de securitate distan, nlinie dreapt, ntre o suprafa de circulaie i prile active ale

  ELEA, necesar pentru a preveni atingerea direct ntre

  persoane i prile active, [9];

  NOT:

  Aceast distan de izolare n aer asigur izolaia ntrit

  ntre prile active ale ELEA i suprafaa de staionare.

  3.2.22. distan de izolare n aer pe suprafa cea maiscurt distan pe suprafaa unui material electroizolant ntre

  dou pri conductoare, [9];

  3.2.23. nlimea echipamentului liniei electrice aeriene distana de la nivelul superior al inei pn la cel mai de jos

  conductor sau accesoriu al LEA, msurat perpendicular pe

  planul cii ferate, [7];

  3.2.24. nlimea minim a echipamentului liniei electriceaeriene valoarea minim a nlimii conductoarelor iaccesoriilor LEA, necesar pentru a evita formarea arcului

  electric ntre acestea i vehicule, n toate condiiile de

  funcionare, [7];

  3.2.25. barier element care asigur protecia mpotrivaatingerii directe din toate direciile obinuite de acces, [8];

  3.2.26. obstacol element care mpiedic o atingere directaccidental, ns nu mpiedic o atingere direct voit, [8];

  NOT:

  Obstacolele se pot realiza din materiale compacte (zidrie,

  panouri pline) sau din plase.

  3.2.27. gabarit de liber trecere contur geometrictransversal limit, n plan vertical, perpendicular pe axa

  longitudinal a cii, n interiorul cruia, n afar de materialul

  rulant, nu se admite s ptrund nicio parte a construciilor

  (poduri, tuneluri, pasaje superioare, pasarele etc.) sau a

  instalaiilor fixe CF (semnale, coloane etc.) i nici materiale sau

  obiecte depozitate n lungul liniei curente ori n staii. Fac

  excepie instalaiile care, n timpul funcionrii, acioneaz direct

  asupra materialului rulant, ca: frnele de cale, instalaiile liniei

  de contact, braul coloanelor hidraulice, elevatoarele de crbuni

  etc., cu condiia ca aceste instalaii s fie astfel amplasate nct,

  n stare de repaus, s nu vin n contact direct cu acele

  elemente ale materialului rulant asupra crora acioneaz n

  timpul funcionrii, [21];

  NOT:

  Gabaritul de liber trecere asigur circulaia trenurilor n

  deplin siguran fr limitarea vitezei sau alte ngrdiri.

  3.2.28. gabarit pentru lucrri de art i alte construcii gabarit de liber trecere privind lucrrile de art i diferite

  construcii, altele dect cele menionate la pct. 3.2.293.2.31;

  3.2.29. gabarit pentru elemente ale instalaiilor CF gabaritde liber trecere privind semnalele, coloanele hidraulice,

  gardurile, stlpii i alte elemente ale instalaiilor cilor ferate,

  anexa B din [21];

  3.2.30. gabarit pentru tuneluri CF gabarit de liber trecereprivind tunelurile i polatele de cale ferat (a se vedea anexa B

  din [21]);

  3.2.31. gabarit pentru linii electrificate i electrificabile gabarit de liber trecere pe linii electrificate sau electrificabile

  (a se vedea condiiile precizate n anexa B din [21]);

  3.2.32. ngrdire de lucru ngrdire care delimiteazmaterial zona de lucru ntr-o instalaie electric;

  3.2.33. tensiune nominal valoarea tensiunii unui elementcomponent, dispozitiv sau echipament, fixat de ctre

  productor, la care se face referire pentru funcionare i pentru

  caracteristicile funcionale, [9];

  3.2.34. tensiune local cea mai mare valoare efectiv atensiunii n curent alternativ care poate aprea ntre dou puncte

  ale unei izolaii date, fiecare circuit susceptibil s influeneze

  valoarea efectiv mai sus menionat fiind alimentat la tensiunea

  lui permanent maxim, [9];

  NOT:

  Permanent nseamn c tensiunea dureaz mai mult de

  5 minute, aa cum este U

  max1

  din [11];

  3.2.35. tensiune local de vrf cea mai mare valoare atensiunii care poate s apar n serviciu printr-o anumit izolaie,

  [9];

  3.2.36. tensiunea permanent maxim (Umax1) valoareaefectiv maxim a tensiunii care poate s fie prezent mai mult

  de 5 minute, [11];

  3.2.37. tensiunea temporar maxim (Umax2) cea maimare valoare efectiv a tensiunii care poate s apar pentru o

  durat limitat de timp, (0,5300s], [11];

  3.2.38. supratensiunea de lung durat cea mai ridicat(Umax3) tensiunea definit ca cea mai ridicat valoare asupratensiunii de lung durat pentru t = 20ms. Aceast valoare

  este independent de frecven, [11];

  3.2.39. tensiune nominal de izolaie (UNm) valoareaefectiv a tensiunii de inere a echipamentului sau a unei pri

  a acestuia, fixat de ctre productor, ce caracterizeaz

  capacitatea de inere permanent (peste 5 minute) a izolaiei

  acestuia, [9];

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 299/7.V.2009

  12

 • NOTE:

  1. U

  Nm

  este o tensiune ntre o parte activ a echipamentului

  i pmnt sau o alt parte activ. Pentru materialul rulant

  pmntul este reprezentat de cutia vagonului, iar pentru

  instalaiile fixe de traciune electric pmntul este reprezentat

  de inele de cale ferat, dac nu se precizeaz alt

  reprezentare a acestuia.

  2. Pentru circuite, sisteme i subsisteme n aplicaii feroviare

  aceast definiie este de preferat fa de definiia cea mai

  ridicat tensiune pentru echipament care este utilizat n mare

  msur n standardele internaionale.

  3. U

  Nm

  nu este necesar s fie egal cu tensiunea nominal,

  care este, n principal, legat de caracteristicile funcionale.

  4. U

  Nm

  este mai mare sau egal cu tensiunea local. n

  consecin, pentru circuitele conectate direct la linia de contact

  U

  Nm

  U

  max1

  , [11];

  3.2.40. tensiune nominal de inere la impuls (UNi) valoarea tensiunii de inere la impuls, a echipamentului sau a unei pri

  a acestuia, fixat de ctre productor, ce caracterizeaz

  capacitatea de inere a izolaiei acestuia mpotriva

  supratensiunilor tranzitorii, [9];

  NOT:

  U

  Ni

  este mai mare sau egal cu tensiunea local de vrf.

  3.2.41. supratensiune orice tensiune care are o valoarede vrf ce depete valoarea de vrf corespunztoare (inclusiv

  supratensiunile repetitive) tensiunii maxime n regim permanent,

  n condiii normale de funcionare, [9];

  3.2.42. supratensiune temporar (TOV) supratensiune defrecven egal cu frecvena reelei de alimentare, de lung

  durat, [9] i [11];

  NOTE:

  1. Supratensiunea poate fi neamortizat sau slab amortizat.

  n unele cazuri, frecvena ei poate fi de cteva ori mai mic

  dect frecvena de alimentare.

  2. O supratensiune temporar este independent de

  ncrcarea reelei. Aceasta se caracterizeaz printr-o curb

  tensiune/timp.

  3.2.43. supratensiune tranzitorie supratensiune de scurtdurat care nu depete cteva milisecunde, care apare din

  cauza transferului de curent, [9];

  NOT:

  O supratensiune tranzitorie depinde de ncrcarea reelei.

  Aceasta nu poate fi caracterizat printr-o curb tensiune/timp. n

  esen, o supratensiune tranzitorie este rezultatul unui transfer

  de curent de la o surs la o sarcin (reea).

  3.2.44. supratensiune de comutaie supratensiunetranzitorie care apare n orice punct al unei reele din cauza unei

  comutaii sau a unui defect, [9];

  3.2.45. supratensiune de trsnet supratensiune tranzitoriecare apare n orice punct al unei reele din cauza unei descrcri

  atmosferice, [9];

  3.2.46. CPPLP conductor de protecie principal utilizatpentru legarea la pmnt a prilor conductoare accesibile ale

  ELEA. Acest conductor nu ntoarce curentul de traciune la

  STEF i este parcurs doar de curentul de defect n cazul unui

  defect al izolaiei de baz. n Romnia acest conductor se mai

  numete conductor colector;

  3.2.47. CPPLPICT conductor de protecie principal utilizatpentru legarea la pmnt a prilor conductoare accesibile ale

  ELEA, dar i pentru ntoarcerea unei pri din curentul de

  traciune la STEF. Condiiile de utilizare sunt precizate de

  SR EN 50119:2003 i SR EN 50122-1:2002;

  3.2.48. fider de linie conductor aerian susinut pe aceeaistructur ca linia de contact aerian pentru a alimenta puncte

  de injecie succesive. Definiie preluat din SR EN 50122-

  1:2002.

  4. Condiii de exploatare luate n considerare n calculul

  i aplicarea prevederilor de protecie

  4.1. Condiiile de mediu normale, precizate de [9] i [13], de

  care se ine seama la calcularea distanei de izolare n aer sunt:

  a) temperatura aerului ambiant nu depete 40 C, iar

  valoarea ei medie, msurat pe o perioad de 24 ore, nu

  depete 35 C;

  b) temperatura minim a aerului ambiant este:

  -10 C pentru clasa -10 C la exterior;

  -25 C pentru clasa -25 C la exterior;

  -40 C pentru clasa -40 C la exterior;

  c) altitudinea nu depete 1.000 m deasupra nivelului mrii;

  d) aerul ambiant nu este n mod semnificativ poluat cu praf,

  fum, gaze corozive, vapori sau sare, iar poluarea nu depete

  nivelul PD2 (a se vedea tabelele A.3, A.4 i anexa E din [9]);

  e) n mod obinuit exist condens sau precipitaii (sunt

  considerate urmtoarele forme de precipitaii: roua, condensul,

  ceaa, ploaia, zpada, gheaa i chiciura).

  4.2. Condiii atmosferice de referin standardizate

  Condiiile atmosferice de referin standardizate, pentru care

  se exprim tensiunile de ncercare la inere standardizate, [9] i

  [13], sunt:

  temperatura aerului: t

  0

  = 20 C;

  presiunea aerului: p

  0

  = 101,325 kPa (1013,25 mBar),

  corespunztoare nivelului mrii;

  umiditatea absolut a aerului: h

  0

  = 11 g/m

  3

  .

  4.3. Condiii atmosferice reale

  Condiiile atmosferice (presiunea, temperatura i umiditatea

  aerului), luate n considerare la un anumit moment n

  exploatarea ELEA, vor fi numite n continuare condiiiatmosferice reale.

  Pentru dimensionarea DIA se vor considera cele mai

  dezavantajoase condiii atmosferice reale care pot s apar n

  exploatare.

  4.4. Condiii privind funcionarea n mediu poluat

  Definirea gradelor de poluare PD3, PD3A, PD4, PD4A,

  PD4B este necesar s se efectueze conform anexei E din [9]:

  a) pentru posturi de transformare sau de autotransformare

  aflate n interior, cu ventilaie natural ori cu ventilaie forat cu

  aer curat, filtrat, provenit din exterior, i pentru cabina de

  conducere i compartimentul mainilor materialului rulant, n

  aceleai condiii de ventilaie, se va considera gradul de poluare

  PD3;

  b) pentru posturi de transformare sau autotransformare aflate

  n exterior, protejate mpotriva intemperiilor, se va considera

  gradul de poluare PD3;

  c) pentru posturi de transformare sau de autotransformare

  aflate n interior, cu ventilaie forat cu aer nefiltrat, provenit din

  exterior, i pentru compartimentul mainilor de pe materialul

  rulant, n aceleai condiii de ventilaie, se va considera gradul

  de poluare PD3A;

  d) pentru posturi de transformare sau de autotransformare

  aflate n exterior, protejate mpotriva intemperiilor, i pentru

  izolatoare aflate n zone cu nivel sczut de poluare, se va

  considera gradul de poluare PD3A;

  e) pentru echipamentul electric exterior, montat pe acoperiul

  materialului rulant, se ia n considerare numai funcionarea n

  mediu cu grad de poluare PD4;

  f) pentru echipamentul electric exterior, din instalaiile fixe de

  traciune electric, neprotejat mpotriva intemperiilor, se iau n

  considerare gradele de poluare PD4A i PD4B.

  4.5. Condiii privind tensiunea i frecvena de alimentare

  Tensiunile i frecvena nominal de alimentare a prilor

  active ale ELEA i a prilor active ale echipamentului de pe

  acoperiul materialului rulant, precum i valorile maxime normate

  ce se pot ntlni n exploatare sunt precizate n tabelul 4.2.3 din [11]

  i n tabelul 1 din prezenta norm tehnic feroviar.

  a) Tensiunea nominal de alimentare a LCA este: U

  n

  = 25 kV,

  la frecvena nominal de 50 Hz;

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 299/7.V.2009

  13

 • Figura 2*) Zona liniei de contact aeriene i zona pantograf

  *) Figura 2 este reprodus n facsimil.

  14

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 299/7.V.2009

  b) Tensiunea nominal de alimentare a materialului rulant

  este: U

  n

  = 25 kV, la frecvena nominal de 50 Hz.

  4.6. Condiii privind tensiunea nominal de izolaie U

  Nm

  4.6.1. Tensiunea nominal de izolaie a LCA, U

  Nm

  , este

  necesar s fie cel puin egal cu U

  max1

  (27,5 kV), [9] i [11].

  a) pentru seciunile de linie de contact aerian alimentate de

  substaii de traciune electric, dotate cu transformatoare de

  putere, cu reglaj automat al tensiunii sub sarcin, se recomand

  s se ia n considerare o tensiune nominal de izolaie, [9] i [11]:

  U

  Nm

  U

  max1

  27,5 kV

  b) pentru seciunile de linie de contact aerian alimentate de

  substaii de traciune electric, nedotate cu transformatoare de

  putere, cu reglaj automat al tensiunii sub sarcin, i pentru

  seciunile care sunt dotate cu aparataj de comutaie, se

  recomand s se ia n considerare o tensiune nominal de

  izolaie, [9] i [11]:

  U

  Nm

  U

  max2

  29 kV

  4.6.2. Pentru circuitele de alimentare n curent alternativ de

  pe vehiculele feroviare tensiunea nominal de izolaie este

  precizat n [9]:

  U

  Nm

  27,5 kV

  NOT:

  Izolaia echipamentului de pe acoperiul vehiculelor feroviare

  fa de masa metalic a acestora va fi considerat izolaie

  funcional, [9].

  4.7. Condiii privind amplasarea liniei electrice aeriene

  Limitele privind gabaritul pentru electrificare sunt precizate

  n [21] i [33].

  a) nlimea minim de amplasare a firului de contact al liniei

  electrice aeriene fa de nivelul superior al inelor este de 5,15 m

  (4,99 m pentru linia de contact amplasat pe lucrri de art

  vechi) i trebuie s fie asigurat la temperatura de +47 C i la

  -5 C, cu depunerea maxim de chiciur, caracteristic zonei

  climatice respective; dac nu exist construcii sau instalaii la

  distan mai mic de 400 m, nlimea normal a firului de

  contact va fi de 5,75 m, [21] i [33].

  n dreptul trecerilor la nivel, nlimea minim a firului de

  contact i a celorlalte conductoare fa de suprafaa drumului

  care intersecteaz calea ferat va fi stabilit conform pct. 5.7.1.2

  din prezenta norm tehnic feroviar.

  b) nlimea maxim de amplasare a firului de contact fa

  de nivelul superior al inelor este de 6,5 m i trebuie s fie

  asigurat la temperatura mediului ambiant de -40 C, [21] i [33].

  c) n zona peroanelor, prile active ale liniei de contact

  aeriene [exclusiv firul de contact pentru care se aplic pct. 4.7

  a) din prezenta norm tehnic feroviar] trebuie s nu fie

  amplasate la o nlime mai mare de 5 m fa de nivelul superior

  al inelor.

  4.8. Zona liniei de contact aeriene i zona pantografului

  zona liniei de contact aeriene i zona pantografului zonaale crei limite nu sunt depite, n general, de o linie de contact

  aerian rupt sau de un pantograf rupt care este sub tensiune,

  n cazul n care pantograful ori fragmente rupte din acesta scap

  de sub firul de contact, [8].

  Accidental, structuri de susinere i echipamente pot veni n

  contact direct cu o linie de contact aerian rupt sau cu pri

  aflate sub tensiune ale unui pantograf rupt ori scpat de sub firul

  de contact. Zona liniei de contact aeriene i zona pantografului

  n care este considerat probabil un astfel de contact pentru o

  linie de cale ferat electrificat, n aliniament, este definit n

  figura 2.

  Dimensiunile X, Y, Z, definite i reprezentate conform [8],

  sunt precizate pentru traciunea electric din Romnia, n cazul

  cnd se folosesc locomotive electrice echipate cu pantografe cu

  lungimea saniei de 1.600 mm.

  NOTE:

  1. n cazul n care linia de contact aerian prsete axa cii

  ferate, zona liniei de contact aeriene trebuie extins

  corespunztor.

  2. n cazul ieirii de sub firul de contact sau al ruperii lui,

  pantograful poate rmne sub tensiune fie pentru c este

  conectat cu un alt pantograf aflat sub tensiune, fie pentru c este

  n funciune frnarea electric.

  3. Nu se ia n considerare ruperea fiderelor sau a fiderelor

  de ntrire deoarece probabilitatea ruperii acestora este foarte

  mic, ele nefiind solicitate mecanic de ctre captatorul de curent.

  4. Pentru liniile electrificate aflate n tuneluri sau n

  apropierea unor lucrri de art este necesar s se stabileasc

  zona liniei de contact i zona pantograf, n conformitate cu

  gabaritele definite la pct. 3.2.27 3.2.31 din prezenta norm

  tehnic feroviar, [21].

 • 15

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 299/7.V.2009

  unde:

  RH (NSS) nivelul superior al inelor;HP poziia celui mai ridicat conductor al LCA, considerat

  a fi poziionat n centrul cii, n orice condiii de exploatare;

  OZ zona liniei de contact aeriene (LCA);PZ zona pantograf;TCL axa central a liniei;X 5,0 m maximul lui OZ la nivelul superior al inelor;Y 1,75 m maximul orizontal al zonei pantograf PZ

  (pentru pantograf de 1.600 mm);

  Z 7,6 m nlimea maxim a pantografului rupt deasupraRH.

  NOT:

  Zigzagul a fost luat n considerare n cadrul dimensiunii Y.

  5. Prevederi de protecie mpotriva ocului electric prin

  atingere direct pentru liniile de cale ferat electrificate n

  sistemele 1 x 25 kV, 50 Hz i 2 x 25 kV, 50 Hz

  5.1. Principii de calcul

  5.1.1. ELEA trebuie s fie proiectat, construit i ntreinut

  astfel nct mijloacele de protecie utilizate mpotriva atingerii

  directe a prilor active s fie capabile s minimizeze riscul

  daunelor provocate persoanelor i echipamentelor.

  5.1.2. Prevederile de protecie oferite de infrastructur

  mpotriva atingerii directe a prilor active ale ELEA sunt

  realizate prin urmtoarele mijloace de protecie:

  a) distane de izolare n aer ntre elementele active ale ELEA

  i structuri de susinere, care asigur izolaia de baz a LEA

  mpotriva ocurilor electrice prin atingere direct;

  b) distane de izolare n aer ntre elementele active ale ELEA

  i/sau ntre aceste elemente active i conductoarele liniilor de

  energie ori de telecomunicaii care se afl n vecintatea cii

  ferate electrificate, ce asigur izolaia funcional a ELEA;

  c) distane de izolare n aer de securitate, care asigur

  izolaia ntrit ntre prile active ale ELEA i suprafeele de

  circulaie a persoanelor, definite la pct. 3.2.21 (de exemplu,

  peroane, treceri la nivelul cii ferate, drumuri pietonale, rampe

  de descrcare etc.);

  d) distane de izolare n aer, care asigur izolaia ntrit ntre

  prile active ale ELEA i vegetaia aflat n vecintatea cii

  ferate electrificate;

  e) distane de izolare pe suprafa, care asigur izolaia de

  baz, izolaia funcional sau izolaia ntrit, definite la

  pct. 3.2.22;

  f) obstacole, acolo unde distanele de izolare n aer de

  securitate, definite la pct. 3.2.26, nu se pot obine;

  g) msuri de protecie mpotriva escaladrii i intrrii

  persoanelor neautorizate n zonele cu acces restricionat, zone

  definite la pct. 3.1.6.

  5.1.3. Toate mijloacele de protecie enumerate la pct. 5.1.2

  vor fi dimensionate n mod obligatoriu pentru cele mai grele

  condiii de exploatare la locul lor de amplasare, descrise la

  pct. 4, i lund n considerare cel puin urmtoarele:

  a) condiiile atmosferice reale cele mai dezavantajoase de

  presiune, temperatur i umiditate;

  NOT:

  Pentru presiune se va considera presiunea atmosferic

  medie a locului, determinat de altitudinea locului fa de nivelul

  mrii. n cazul unei seciuni de alimentare, se va considera

  valoarea maxim a acesteia pentru ntreaga seciune.

  b) condiiile electrice privind:

  tensiunea nominal a sistemului de alimentare, tensiunea

  local, tensiunea nominal de izolaie a seciunii;

  funcionarea la supratensiuni atmosferice i de comutaie;

  tensiunea nominal de inere la impuls 1,2/50 s;

  forma elementelor din echipamentul electric ntre care se

  afl distana de izolare n aer i modelul fizic care descrie cel

  mai bine fenomenele electrice legate de omogenitatea cmpului

  electric (tipul de electrozi: vrf-plan, plan-plan, sfer-plan,

  conductor-plan paralel);

  tipul de izolaie pe care l asigur respectiva prevedere de

  protecie;

  valoarea intensitii curentului maxim de scurtcircuit la

  locul unde se aplic prevederea de protecie i prejudiciile care

  pot fi determinate de acest curent.

  c) condiiile de funcionare n mediu poluat definite la pct. 4.4.

  d) condiiile de ncrcare mecanic (n stare static i n stare

  dinamic) pentru ELEA.

  5.1.4. Distanele minime de izolare pe suprafa care asigur

  izolaia de baz sau izolaia funcional se dimensioneaz

  conform pct. G2 din anexa G la [9] i sunt mai mari sau cel puin

  egale cu distanele minime de izolare n aer considerate pentru

  aceeai tensiune nominal de izolaie pentru cele dou tipuri de

  izolaie amintite. Reducerea distanelor de izolare pe suprafa

  nu este permis n cazul cnd acestea asigur izolaia

  funcional sau izolaia de baz.

  5.1.5. Distanele minime de izolare pe suprafa care asigur

  izolaia ntrit se dimensioneaz pentru 2 x U

  Nm

  , unde U

  Nm

  este tensiunea nominal de izolaie corespunztoare tensiunii

  nominale de alimentare, [9].

  5.2. Clasificarea distanelor de izolare n aer care asigur

  diverse tipuri de izolaie

  5.2.1. n textul prezentei norme tehnice feroviare distanele

  de izolare n aer care asigur diverse tipuri de izolaie vor fi

  clasificate n funcie de valorile pe care le pot lua, [9], astfel:

  a) distanele de izolare n aer care asigur izolaia de baz i

  izolaia suplimentar sunt:

  normale;

  sporite.

  b) distanele de izolare n aer care asigur izolaia funcional

  pot fi:

  sporite;

  normale;

  reduse.

  c) distanele de izolare n aer de securitate care asigur

  izolaia ntrit ntre prile active ale ELEA i suprafeele de

  circulaie a persoanelor (a se vedea pct. 5.4.2.1) pot fi:

  normale;

  sporite.

  NOT:

  Pentru DIA de la pct. a) i b) trebuie s fie prevzut cel puin

  valoarea distanei de izolare precizat n tabelele B.1 B.10

  din anexa B.

  5.2.2. n lipsa altor precizri, categoria distanei de izolare n

  aer, care urmeaz s fie adoptat pentru infrastructura nou i

  modificat, trebuie s fie cea corespunztoare distanelor de

  izolare n aer normale.

  Categoria distanei de izolare n aer, ce urmeaz a fi

  adoptat pentru vehicule de cale ferat noi care tranziteaz

  seciile electrificate existente n Romnia, trebuie s fie normal,

  n afara cazului n care se poate demonstra c nu este rezonabil

  s se aplice aceasta.

  5.2.3. Pentru izolaia funcional a infrastructurii noi de

  electrificare i a infrastructurii de electrificare care face obiectul

  unor modificri asupra seciilor existente, acolo unde poate fi

 • demonstrat c nu este practic rezonabil s se prevad distane

  de izolare n aer normale, adoptarea distanelor de izolare n aer

  reduse trebuie s fie permis cnd justificarea sa poate fi fcut

  pe baza urmtoarelor aspecte:

  a) evaluarea riscului pentru distane de izolare n aer normale

  i utilizarea acestora sunt inadecvate din punct de vedere

  practic;

  b) aplicarea unor msurri de control corespunztoare

  pentru DIA reduse;

  c) existena unui sistem de apreciere competent a tuturor

  acestor evaluri, pus n funciune de ctre deintorul de

  infrastructur care pstreaz nregistrrile lor.

  Cnd sunt ndeplinite condiiile prevzute la lit. a), evaluarea

  probabilitii i consecinele rezultate trebuie s includ, dar nu

  trebuie s fie limitate la:

  msurri de control folosite pentru a reglementa acei

  factori care contribuie la realizarea DIA reduse;

  caracteristicile electrice ale sistemului de electrificare;

  valoarea curentului de defect care rezult dintr-o

  defeciune a distanei de izolare n aer;

  aplicarea i meninerea toleranelor poziiei ELEA i a

  structurii de susinere;

  vulnerabilitatea ELEA i a infrastructurii de a se defecta la

  apariia unei defectri a distanei de izolare n aer;

  consecinele pentru sigurana persoanelor, care pot

  aprea la o micorare accidental a distanei de izolare n aer;

  n cazul cnd se consider corespunztoare folosirea

  unor soluii tehnice speciale, ele trebuie s fie folosite dup ce

  evaluarea lor a fost nsuit de deintorul de infrastructur i

  dup ce soluia a fost reglementat pe baza seciunii de

  conformitate a acestei norme;

  considerente tehnico-economice;

  d) deintorul de infrastructur trebuie s pstreze o

  nregistrare a tuturor acelor evaluri de cazuri unde au fost

  adoptate distane de izolare n aer reduse pentru izolaia

  funcional.

  NOT:

  Procesul de mai sus, referitor la clasificarea distanelor de

  izolare n aer pentru un sistem de alimentare, este precizat n

  schema logic de la pct. B.2 din anexa B. Valorile DIA pentru

  fiecare categorie a distanelor de izolare n aer sunt precizate n

  condiii atmosferice de referin standardizate, cu expunere la

  ultraviolete:

  n tabelele B.1, B.3, B.5, B.7 i B.9 din anexa B pentru

  electrozi vrf-plan (cmp neomogen); valorile DIA din aceste

  tabele sunt acoperitoare pentru toate cazurile de electrozi

  ntlnite n practic;

  n tabelele B.2, B.4, B.6, B.8 i B.10 din anexa B numai

  pentru electrozi sfer-plan sau plan-plan (cmp omogen).

  5.3. Protecia prin distane de izolare n aer care asigur izolaia

  de baz i izolaia funcional n instalaiile fixe de traciune

  electric

  5.3.1. n calculul valorilor distanelor de izolare n aer care

  asigur izolaia de baz i izolaia funcional n instalaiile fixe

  de traciune electric trebuie s fie luate n considerare

  urmtoarele:

  a) tensiunile nominale ale sistemului de alimentare (ntre

  prile active i/sau ntre prile active i pmnt);

  b) tensiunile cele mai ridicate ale sistemului de alimentare

  pentru ELEA;

  c) tensiunile nominale de izolare pentru ELEA;

  d) tensiunea local (aa cum este definit la pct. 3.2.34 al

  prezentei norme tehnice feroviare);

  e) cele mai grele condiii atmosferice (presiune, temperatur,

  umiditate) care pot s apar n locul de amplasare a instalaiilor

  n care se iau msurile de protecie;

  f) cele mai grele condiii privind funcionarea n mediu poluat;

  g) cele mai grele condiii privind funcionarea la supratensiuni

  de comutaie i descrcri atmosferice i modul de protecie

  mpotriva supratensiunilor (protecie intrinsec sau protecie cu

  descrctoare de tensiune);

  h) dimensiunile vehiculelor feroviare, lund n considerare

  gabaritul de ncrcare static i gabaritul de ncrcare cinematic,

  poziia i toleranele cii ferate, efectele curburii orizontale i

  verticale, numrul de pantografe i distana ntre acestea, [21];

  i) poziia i dimensiunile prilor active ale ELEA permise

  pentru instalaie i toleranele de ntreinere, nlri i alte

  micri dinamice, micri datorate vntului, temperaturii i

  condiiilor de sarcin, [4], [5] i [7];

  j) poziia prilor active de pe vehiculul feroviar motor, inclusiv

  pantografele (poziia acestora trebuie s fie permis de:

  gabaritul cinematic al pantografului, poziia i toleranele cii

  ferate, [8]), construcia i toleranele de ntreinere ale

  vehiculului, efectele curburii orizontale i verticale,

  mbrcmintea de carbon a pantografului, micrile dinamice i

  deflexiunile ramei pantografului.

  NOTE:

  1. n cuprinsul prezentei norme tehnice feroviare, atunci cnd

  se face o referire la distane de izolare n aer, toate izolatoarele

  conectate la o parte activ a ELEA trebuie considerate ca pri

  active.

  2. Toate distanele de izolare n aer, dimensionate n

  articolele care urmeaz, vor reprezenta, dac nu se face o alt

  precizare n text, valorile minime care trebuie respectate pentru

  realizarea prevederilor de protecie respective.

  3. Pentru fiecare caz de utilizare a distanei de izolare n aer

  se vor analiza individual condiiile de exploatare cele mai grele

  care vor fi luate n considerare pentru dimensionarea acestei

  distane.

  4. Valorile minime ale distanelor de izolare n aer pot fi

  majorate de proiectant pentru cerine i condiii de exploatare

  specifice n vederea mbuntirii gradului de siguran.

  5.3.2. Dimensionarea mijloacelor de protecie prevzute la

  pct. 5.1.2 se efectueaz dup o mprire, n prealabil, a

  circuitelor electrice analizate n seciuni caracterizate de

  condiiile de exploatare prevzute la pct. 4, utiliznd una dintre

  cele dou metode de calcul pentru tensiunea nominal de inere

  la impuls U

  Ni

  , reglementate n [9]. La pct. B.1, anexa B, din

  prezenta norm tehnic feroviar se precizeaz schema logic

  de calcul ce trebuie urmat n vederea determinrii U

  Ni

  pentru

  seciunile dintr-un circuit electric.

  5.3.3. Pentru dimensionarea distanelor minime de izolare n

  aer care asigur izolaia de baz sau izolaia funcional se va

  lua n considerare tensiunea nominal de inere la impuls U

  Ni

  ,

  conform tabelelor 1, 2 i C.1 din prezenta norm tehnic feroviar.

  NOT:

  Pentru distanele de izolare n aer care asigur izolaia de

  baz sau izolaia funcional nu se admit valori mai mici dect

  cele precizate de prezenta norm tehnic feroviar.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 299/7.V.2009

  16

 • NOT:

  n tabelul 1, valorile din coloanele pentru care unitatea de

  msur este precizat n kV

  ef

  reprezint valori eficace.

  5.3.4. n cazul utilizrii unui dispozitiv de comutaie destinat

  ntreruperii alimentrii unei instalaii ntregi sau unei seciuni a

  acesteia, tensiunea nominal de inere la impuls U

  Ni

  (determinat cu metoda de calcul 1 din [9]) i distanele de

  izolare n aer corespunztoare trebuie majorate cu 25%, [9].

  5.3.5. Corelarea tensiunilor nominale de izolare U

  Nm

  cu tensiunile

  nominale permanente ale reelei de alimentare U

  n

  Corelarea tensiunilor nominale de izolare U

  Nm

  (n condiiile

  de la pct. 4.2) cu tensiunile nominale permanente ntre diverse

  pri active ale ELEA i dintre acestea i structurile de susinere

  se va efectua conform tabelului 1, inndu-se seama de

  urmtoarele cazuri:

  a) linii convenionale de curent alternativ cu tensiunea

  nominal a liniei de contact fa de structurile de susinere 25 kV

  i 50 Hz;

  b) linii convenionale de curent alternativ cu tensiunea

  nominal a liniei de contact fa de structurile de susinere,

  25 kV i 50 Hz, care alimenteaz seciuni de cale ferat

  electrificat adiacente alimentate din reeaua public trifazat

  de nalt tensiune, cu tensiuni ntre faze defazate cu

  120 de grade; tensiunea nominal ntre seciunile adiacente

  este 3 x 25 kV;

  c) linii convenionale de curent alternativ cu tensiunea

  nominal a liniei de contact fa de structurile de susinere,

  25 kV i 50 Hz, care alimenteaz seciuni de cale ferat

  electrificat adiacente alimentate cu tensiuni defazate cu 180

  grade, tensiunea nominal longitudinal ntre cele dou seciuni

  adiacente ale liniei electrice aeriene fiind 50 kV, 50 Hz;

  d) linii convenionale de curent alternativ cu tensiunea

  nominal a liniei de contact fa de pmnt de 25 kV, 50 Hz, cu

  autotransformatoare i fider pentru autotransformatoare (sistem

  2 x 25 kV); ntre acest fider pentru autotransformatoare i pmnt

  tensiunea nominal este 25 kV, 50 Hz; ntre linia de contact i

  fiderul pentru autotransformatoare tensiunea nominal este 50 kV.

  5.3.6. Corelarea tensiunii nominale de inere la impuls U

  Ni

  pentru o

  seciune de circuit cu tensiunea nominal de izolaie U

  Nm

  , pentru diverse

  categorii de supratensiune

  5.3.6.1. n cazul utilizrii metodei 1 pentru determinarea

  tensiunii nominale de inere la impuls U

  Ni

  a unei seciuni de

  circuit, prezentat la pct. 2.2.2.1 din [9], se recomand folosirea

  valorilor din tabelul 2, stabilite pentru diverse tensiuni nominale

  de izolaie U

  Nm

  , pentru categoriile de supratensiuni OV3, OV4,

  n regim static, (vezi tabelul A2 din [9]).

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 299/7.V.2009

  17

  Tabelul 1 Tensiunile nominale de izolaie ntre prile active ale ELEA aflate la tensiuni nominale permanente

  diferite i ntre aceste pri active i structurile de susinere

  Caracteristicile tensiunii sistemului de alimentare n curent alternativ [11].

  Tensiunea nominal

  de izolaie n curent alternativ

  corespunztoare sistemului de

  alimentare i condiiilor de

  exploatare pe seciunea respectiv,

  recomandat de [7] i [9]

  U

  Nm

  [kV

  ef

  ]

  Tensiunea nominal

  permanent a LCA

  fa de pmnt

  [kV

  ef

  ]

  Diferena

  de faz

  [grade]

  Tensiunea

  nominal

  permanent

  ntre diverse pri

  ale ELEA

  U

  n

  [kV

  ef

  ]

  Tensiunea

  permanent

  cea mai ridicat

  (pentru t>300 s)

  U

  max1

  [kV

  ef

  ]

  Tensiunea

  temporar maxim

  pentru 0,5

 • NOTE:

  1. Valorile din acest tabel sunt valabile pentru instalaii fixe de

  traciune electric, n condiii atmosferice de referin

  standardizate i pentru mediu nepoluat (gradul de poluare nu

  depete nivelul PD2 (vezi pct. 4.1 din prezenta norm tehnic

  feroviar). n cazurile de mediu poluat (gradele de poluare PD4A

  i PD4B), valorile tensiunilor nominale de inere la impuls se vor

  majora corespunztor anexei C la prezenta norm.

  2. n tabelul anterior cazurile cu prescripii speciale (*) se

  refer, de exemplu, la situaiile n care intervin supratensiuni

  temporare datorit aparatelor de comutaie (vezi pct. 5.3.4 din

  prezenta norm tehnic feroviar).

  5.3.6.2. n cazul utilizrii metodei 2, precizat la pct. 2.2.2.2

  din [9], tensiunea nominal de inere la impuls U

  Ni

  se va stabili

  n urma calculului supratensiunilor de comutaie pentru

  seciunea respectiv, reinndu-se valoarea maxim a acestora.

  5.3.7. Corelarea distanelor de izolare n aer cu tensiunile nominale de

  inere la impuls U

  Ni

  pentru diverse grade de poluare

  Corespondena dintre distanele de izolare n aer tensiuni

  nominale de inere la impuls 1,2/50 s, n condiiile pct. 4.2,

  pentru electrozi vrf-plan este precizat n tabelul C.1 din anexa

  C la prezenta norm tehnic feroviar, n [9] i [13].

  NOTE:

  1. Valorile precizate n tabelul C.1 sunt acoperitoare pentru

  celelalte tipuri de electrozi ntlnite n practic (sfer-plan, plan-

  plan i conductor-plan paralel).

  2. n cazurile cnd condiiile atmosferice reale difer de

  condiiile atmosferice prevzute la pct. 4.2 se vor corecta valorile

  tensiunilor nominale de inere la impuls 1,2/50 s precizate n

  tabelul C.1, utilizndu-se relaiile de calcul prevzute la pct. E.1

  din anexa E la prezenta norm tehnic feroviar.

  3. n cazurile practice cnd DIA ntre diverse elemente sub

  tensiune din exploatare sau ntre acestea i pmnt pot fi

  modelate prin DIA cu electrozi sfer-plan ori plan-plan, se vor

  folosi relaiile de calcul i de corecie cu condiiile atmosferice

  reale precizate la pct. E.2 din anexa E.

  5.3.8. Distane de izolare n aer care asigur izolaia funcional la

  traversrile liniilor electrice aeriene peste calea ferat electrificat

  Traversrile liniilor electrice aeriene de nalt tensiune peste

  calea ferat electrificat se vor executa n conformitate cu

  normativul [4] i vor respecta instruciunile de protecia muncii

  din [2] i [3].

  5.3.9. Distane de izolare n aer care asigur izolaia funcional la

  traversrile liniilor aeriene de telecomunicaii peste calea ferat

  electrificat

  Lucrrile privind traversarea aerian a liniei de cale ferat

  electrificat de ctre liniile aeriene de telecomunicaii se vor

  executa numai cu cabluri cu fibre optice, fr elemente

  conductoare, cu respectarea:

  distanelor de izolare n aer minime prevzute la pct. 5.3.5

  i 5.3.7;

  normativelor de proiectare i de execuie specifice

  lucrrilor de telecomunicaii care folosesc fibre optice;

  instruciunilor de protecia muncii precizate la [2] i [3].

  5.4. Protecia realizat prin distane de izolare n aer de

  securitate n instalaiile fixe de traciune electric

  5.4.1. Cerine constructive generale

  5.4.1.1. ELEA trebuie s fie proiectat, executat i ntreinut

  astfel nct prile active ale acestuia s fie poziionate pentru a

  se minimiza riscul de daune provocate persoanelor aflate pe

  suprafeele de circulaie din zonele publice i din zonele cu

  acces restricionat.

  5.4.1.2. Prile active ale ELEA trebuie s se ntind numai

  peste cile ferate pentru care ele sunt necesare pentru a asigura

  alimentarea cu energie electric a trenurilor electrice, iar zonele

  adiacente trebuie s fie prevzute doar pentru susinerea,

  tensionarea i poziionarea acestor pri active.

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 299/7.V.2009

  18

  Tensiunea nominal de izolaie U

  Nm

  (kV

  vrf

  )

  Tensiunea nominal de inere la impuls U

  Ni

  [kV]

  OV3

  circuite legate direct la linia de contact,

  fr protecie mpotriva supratensiunilor i

  care nu sunt expuse la supratensiuni

  atmosferice;

  circuite de energie de traciune care au

  dispozitiv de protecie cu care se reduc

  supratensiunile atmosferice i de

  comutaie.

  OV4

  echipament ELEA, inclusiv cel situat n

  PS, PSS, linii de energie, care sunt expuse

  supratensiunilor atmosferice, avnd o

  protecie intrinsec mpotriva supra-

  tensiunilor atmosferice i de comutaie;

  circuite legate direct la linia de contact,

  care nu au dispozitiv de protecie mpotriva

  supratensiunilor atmosferice i de

  comutaie, dar care sunt expuse acestor

  supratensiuni.

  27,5kV instalaii fixe 1 x 25 kV, exterioare cazul a) prevzut la

  pct. 5.3.5 i a) prevzut la pct. 4.6.1.

  170 200

  29kV instalaii fixe 1 x 25 kV, exterioare/prescripii speciale

  cazul a) prevzut la pct. 5.3.5 i b) prevzut la pct. 4.6.1.

  200/250* 250/325*

  1,73 x 27,5 kV instalaii fixe cazul b) prevzut la pct. 5.3.5 i a)

  prevzut la pct. 4.6.1.

  294 346

  1,73 x 29 kV instalaii fixe/prescripii speciale cazul b) prevzut

  la pct. 5.3.5 i b) prevzut la pct. 4.6.1.

  346/433* 433/562*

  2 x 27,5 kV instalaii fixe 2 x 25 kV cazurile c) i d) prevzute la

  pct. 5.3.5 i a) prevzut la pct. 4.6.1.

  340 400

  2 x 29 kV instalaii fixe/condiii speciale cazurile c) i d)

  prevzute la pct. 5.3.5 i b) prevzut la pct. 4.6.1.

  400/500* 500/650*

 • Cu excepia izolatoarelor, prile active ale ELEA nu trebuie

  s fie extinse peste liniile neelectrificate, dincolo de captul

  liniilor secundare ori peste platforme sau pasaje aeriene.

  Poziionarea prilor active ale ELEA deasupra intervalelor

  largi dintre ci, deasupra poziiilor de securitate i culoarelor de

  acces trebuie s fie evitat acolo unde este practic posibil.

  5.4.1.3. Izolatoarele asociate cu prile active ale ELEA nu

  trebuie s fie situate deasupra unor platforme sau pasaje

  aeriene, exceptnd cazurile de dificultate special n care este

  permis ca pn la jumtate din nlimea izolatorului s fie

  poziionat deasupra platformei ori pasajului aerian.

  5.4.1.4. Pe toate structurile de susinere ale liniei electrice

  aeriene i pe gardurile mprejmuitoare ale instalaiilor de nalt

  tensiune se vor monta indicatoare de securitate (a se vedea

  anexa B din [8] i [15]).

  5.4.1.5. Pe pasarelele i pe lucrrile de art care

  supratraverseaz linia de contact sau sunt nvecinate cu o linie

  de contact se vor prevedea panouri de protecie pentru a se

  evita posibilitatea atingerii acesteia cu obiecte lungi.

  5.4.1.6. Pe toate pasarelele i podurile destinate trecerii

  publicului se vor monta indicatoare de securitate cu condiiile

  tehnice din [15] i indicatoare cu inscripia: Staionarea pe pod

  este interzis.

  5.4.1.7. Toate drumurile de acces la/pe lng linie (excluznd

  suprafeele de circulaie a persoanelor) trebuie s fie realizate la

  nivelul inelor sau mai jos. Acolo unde aceasta nu este posibil

  de realizat vor fi luate alte msuri pentru a reduce riscurile

  asociate cu pericolele de natur electric (de exemplu,

  obstacole masive, parapete).

  5.4.1.8. n zona peroanelor, la trecerile la nivel i trecerile

  pietonale se vor monta indicatoare care s arate zonele permise

  i zonele interzise circulaiei publicului. De asemenea, se vor

  afia reguli de comportare destinate publicului.

  5.4.1.9. n cazul lucrrilor noi se interzice punerea sub

  tensiune a LCA i a echipamentului aferent dac nu s-au

  efectuat lucrrile de avizare a documentaiei tehnice sau dac

  nu s-a obinut de ctre constructor avizul de punere n funciune

  conform reglementrilor n vigoare.

  5.4.1.10. Dup darea n funciune a unui tronson de linie

  electrificat, linia de contact se consider permanent sub

  tensiune.

  5.4.2. Dimensionarea distanelor de izolare n aer de securitate

  5.4.2.1. Pentru dimensionarea distanelor minime de izolare

  n aer de securitate, n cazul n care nu se face alt precizare n

  prezenta norm tehnic feroviar, se va considera c tensiunea

  de inere la impuls U

  Ni

  este 160% din tensiunea de inere la

  impuls pentru distana de izolare n aer care asigur izolaia de

  baz considerat la pct. 5.3.35.3.5 din prezenta norm

  tehnic feroviar.

  NOT:

  Pentru distanele de izolare n aer de securitate nu se admit

  valori mai mici dect cele precizate de prezenta norm tehnic

  feroviar.

  5.4.2.2. Distane de izolare n aer de securitate care asigur izolaia

  ntrit ntre prile active ale ELEA i persoanele de pe suprafeele de

  circulaie

  Distanele minime de izolare n aer de securitate, care

  asigur izolaia ntrit de la o suprafa de circulaie accesibil

  persoanelor pn la prile active ale ELEA trebuie s fie

  executate conform pct. 5.1.2.1 i figurii 14 din [8] sau aa cum

  s-au modificat prin anexa G la standardul [9].

  Pentru zonele publice:

  minimum 2,25 m lateral i sub suprafaa de staionare;

  minimum 3,5 m deasupra suprafeei de staionare.

  Pentru zona cu acces restricionat:

  minimum 1,5 m lateral i sub suprafaa de staionare;

  minimum 2,75 m deasupra suprafeei de staionare.

  NOTE:

  1. Distanele minime de izolare n aer de securitate de mai

  sus trebuie s se aplice n cele mai grele condiii de temperatur

  i de ncrcare a liniei de contact ntlnite n exploatare, [22].

  2. Distanele minime de izolare n aer de securitate prevzute

  la pct. 5.4.2.2 au fost stabilite presupunnd c atingerea prilor

  active accesibile,


Recommended