+ All Categories
Home > Documents > 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Date post: 06-Feb-2017
Category:
Author: trinhque
View: 256 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 157 /157
0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii 1 - ACCART, JEAN-PHILIPPE. Le Métier de documentaliste / Jean-Philippe Accart et Marie- Pierre Réthy. - Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, 2003. 452 p. : fig., tab., anexe - (Le métier de... / Éditions du Cercle de la Librairie). Profesia de bibliotecar.. ISBN 2-7654-0872-6 : 20.00 lei.. 082.1 Le métier de... 002.6(44) 1. Franţa. III 54442 2 - BOBANCU, ŞERBAN. Tehnici de inovare-inventică pentru utilizări practice / Bobancu Ştefan, Cozma Rodica. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997. 142 p. 001.894 001.895 L 166344; L 166344 3 - DÄNIKEN, ERICH VON. Kiribati / Erich von Däniken ; Trad.: Paul Melnik. - Bucureşti : Lucman, 1997. 272 p. ISBN 973-98089-9-8.. 001.94(15) 930.85(100) 52-121(100) L 166395; L 166395 4 - EVOCĂRI / Vol. apărut sub îngrijirea academ. Radu P. Voinea. - Craiova : Alma, 2005. vol. Antetitlu: Academia Română. Academia de Ştiinţe Tehnice din România.. ISBN 973-8443-38-5.. Vol. 1 : 1971-1974. - 244 p. : il. - ISBN 973-8443-48-2 : 5.00 lei. Vol. 2 : 2004-2006. - 2006. - 308 p. : il. - ISBN 973-8443-76-8 : 5.00 lei. Vol. 3 : 2006-2007. - 2007. - 212 p. : il. - ISBN 978-973-8443-76- 1 : 5.00 lei. 061.12(498)(042.5) 008(498)(092) 1. Academia Română. II 94902 5 - TINERE, CUNOAŞTE-ŢI ÎNAINTAŞII! / Consultanţi ştiinţifici: prof. univ. dr. Mihai Golu, conf. univ. dr. Viorel Florin Creţu, dr. Daniel Damian... - Bucureşti : Fundaţia Henry Coandă, 2004. Vol. - (Genius). Antetitlu: Fundaţia Naţională Henri Coandă pentru sprijinirea tinerilor supradotaţi.. [Vol. 4]. - 112 p. : portr. - ISBN 973-8087-26-3 : 4.00 lei. [Vol. 5]. - 2005. - 98 p. : portr. - ISBN 973-8087-26-0 : 4.00 lei. [Vol. 6]. - 2006. - 100 p. : portr. - ISBN 973-8087-57-0 : 4.00 lei. [Vol. 7]. - 2007. - 110 p. : il. - ISBN 978-973-8087-66-8 : 4.00 lei. [Vol. 8]. - 2008. - 110 p. : il. - ISBN 978-973-8087-68-6 : 4.00 lei. 008(498)(092) 1. România. II 95245
Transcript
Page 1: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

0 GENERALITĂŢI

00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii

1 - ACCART, JEAN-PHILIPPE.

Le Métier de documentaliste / Jean-Philippe Accart et Marie-

Pierre Réthy. - Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, 2003.

452 p. : fig., tab., anexe - (Le métier de... / Éditions du Cercle de

la Librairie).

Profesia de bibliotecar..

ISBN 2-7654-0872-6 : 20.00 lei..

082.1 Le métier de... 002.6(44)

1. Franţa.

III 54442 2 - BOBANCU, ŞERBAN.

Tehnici de inovare-inventică pentru utilizări practice /

Bobancu Ştefan, Cozma Rodica. - Braşov : Universitatea

"Transilvania" Braşov, 1997.

142 p.

001.894 001.895

L 166344; L 166344 3 - DÄNIKEN, ERICH VON.

Kiribati / Erich von Däniken ; Trad.: Paul Melnik. - Bucureşti :

Lucman, 1997.

272 p.

ISBN 973-98089-9-8..

001.94(15) 930.85(100) 52-121(100)

L 166395; L 166395 4 - EVOCĂRI

/ Vol. apărut sub îngrijirea academ. Radu P. Voinea. - Craiova :

Alma, 2005.

vol.

Antetitlu: Academia Română. Academia de Ştiinţe Tehnice din

România..

ISBN 973-8443-38-5..

Vol. 1 : 1971-1974. - 244 p. : il. - ISBN 973-8443-48-2 : 5.00 lei.

Vol. 2 : 2004-2006. - 2006. - 308 p. : il. - ISBN 973-8443-76-8 :

5.00 lei.

Vol. 3 : 2006-2007. - 2007. - 212 p. : il. - ISBN 978-973-8443-76-

1 : 5.00 lei.

061.12(498)(042.5) 008(498)(092)

1. Academia Română.

II 94902 5 - TINERE, CUNOAŞTE-ŢI ÎNAINTAŞII!

/ Consultanţi ştiinţifici: prof. univ. dr. Mihai Golu, conf. univ. dr.

Viorel Florin Creţu, dr. Daniel Damian... - Bucureşti : Fundaţia

Henry Coandă, 2004.

Vol. - (Genius).

Antetitlu: Fundaţia Naţională Henri Coandă pentru sprijinirea

tinerilor supradotaţi..

[Vol. 4]. - 112 p. : portr. - ISBN 973-8087-26-3 : 4.00 lei.

[Vol. 5]. - 2005. - 98 p. : portr. - ISBN 973-8087-26-0 : 4.00 lei.

[Vol. 6]. - 2006. - 100 p. : portr. - ISBN 973-8087-57-0 : 4.00 lei.

[Vol. 7]. - 2007. - 110 p. : il. - ISBN 978-973-8087-66-8 : 4.00 lei.

[Vol. 8]. - 2008. - 110 p. : il. - ISBN 978-973-8087-68-6 : 4.00 lei.

008(498)(092)

1. România.

II 95245

Page 2: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

004 Calculatoare. Informatică

6 - CIUREA, ELEONOR.

Logică şi programare : Elemente ale limbajului Turbo Pascal /

conf. dr. Eleonor Ciurea, lect. dr. Paul Iacob, lect. Maria Neagu... -

Braşov : Universitatea "Transilvania", 1996.

169 p. : tab.

Bibliogr. p. 169..

1. Turbo Pascal.

L 166261; L 166261 7 - CIUREA, ELEONOR.

Programarea Calculatoarelor : Culegere de probleme Ms-

Fortran / Ciurea Eleonor, Tabîrca Sabin, Tabîrca Tatiana. - Braşov

: Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

88 p. : fig., tab.

Antetitlu : Universitatea "Transilvania" Braşov..

L 166255; L 166255 8 - DIMA, DRAGOŞ.

Manual de utilizare AutoLISP / Asist. ing. Dima Dragoş, ing.

Covaciu Dinu. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov,

1996.

162 p. : fig., graf.

1. AUTOLISP.

L 166293; L 166293 9 - DRĂGOI, MIRCEA VIOREL.

Grafică asistată de calculator : Modelare 3D in AutoCAD / Şef

lucr.ing. Mircea Viorel Drăgoi, şef lucr.ing. Gheorghe Oancea,

prep.ing. Florin Bruda. - Braşov : Universitatea "Transilvania"

Braşov, 1996.

75 p.

L 166350; L 166350 10 - IVAŞC, CORNELIA.

Bazele informaticii : (Grafuri şi elemente de combinatorică) :

Caiet de laborator / Cornelia Ivaşc, Mona Prună, Emanuela

Mateescu. - Bucureşti : Petrion, 1997 (Lumina Tipo).

224 p. : fig. - (Info).

ISBN 973-9116-21-3..

L 166462; L 166462 11 - JÁNOS, FÜZI.

Proiectare asistată de calculator : Algoritmi de optimizare

neliniară / Füzi János. - Braşov : Universitatea "Transilvania"

Braşov, 1997.

64 p.

L 166354; L 166354 12 - LIHTEŢCHI, IOAN.

Grafica pe calculator : Curs pentru secţiile de ingineri cu profil

electric şi mecanic / Ing. Ioan Lihteţchi, Dr. ing. Mircea Brana,

Ing. Maria-Cornelia Ivan... - Braşov : Universitatea "Transilvania",

1996.

190 p. : fig., graf., tab.

L 166264; L 166264 13 - MĂRĂSCU-KLEIN, VLADIMIR.

Modelarea şi simularea sistemelor de producţie : Îndrumar de

laborator / Dr. ing. Vladimir Mărăscu-Klein. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

[vol.].

Antetitlu: Universitatea "Transilvania" Braşov. Facultatea de

Inginerie Tehnologică..

Vol. 1 . - 1997. - 84 p. - Antetitlu: Universitatea "Transilvania"

Braşov. Facultatea de Inginerie Tehnologică..

Page 3: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

LEC 14 - NICULA, DAN.

Arhitecturi de microprocesoare de performanţe ridicate :

Rezumatul tezei de doctorat / Dan Nicula ; Cond. ştiinţific: dr. ing.

Traian Ciobanu. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov,

1997.

41 p. : fig., tab.

L 166319; L 166319 15 - OANCEA, GH.

Grafică tehnologică asistată de calculator : Parametrizarea

desenelor AutoCAD utilizând AutoLISP / Şef lucr.ing. Gheorghe

Oancea, prep.ing. Florin Bruda, şef lucr.ing. Mircea Viorel Drăgoi.

- Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

224 p.

L 166346; L 166346 16 - OGRUŢAN, PETRE.

Contribuţii privind studiul teoretic şi experimental al

influenţei unor sisteme externe asupra funcţionării

calculatoarelor electronice : rezumatul tezei de doctorat / Ing.

Ogruţan Petre ; Cond. ştiinţific: Prof.dr.ing. Szabo Willibald. -

Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

44 p. : fig., tab.

Antetitlu : Universitatea "Transilvania" Braşov..

L 166252; L 166252 17 - POPESCU, VICTOR, INFORMATICĂ.

Ghid practic pentru calculatoare personale compatibile IBM /

Victor Popescu. - s.l. : Recif, 1997.

160 p.

ISBN 973-9179-43-6..

L 166385; L 166385

18 - REALIGNING RESEARCH AND PRACTICE IN INFORMATION

SYSTEMS DEVELOPMENT : THE SOCIAL AND ORGANIZATIONAL

PERSPECTIVE

/ Edited by Nancy L. Russo, Brian Fitzgerald, Janice I. DeGross. -

Boston ; Dordrecht ; London : Kluwer Academic Publishers, 2001.

XIII, 477 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Index p. 477.

Cercetarea şi practica dezvoltării sitemelor informatice.

Perspective economice, sociale şi organizaţionale..

ISBN 0-7923-7420-7 : 20.00 lei..

004.9(063) 65.012.2(063) 004.78(063)

III 54507 19 - TAMAŞ, ŞTEFAN.

Elemente de informatică forestieră / Prof.dr.ing. Ştefan Tamaş.

- Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

168 p.

L 166363; L 166363 20 - TEMUR, ROBERTO.

Proiectare asistată de calculator : Desenare tridimensională :

Îndrumar de laborator / Roberto Temur. - Braşov : Universitatea

"Transilvania" Braşov, 1997.

52 p.

L 166360; L 166360 21 - TUDOR, SORIN, INFORMATICĂ.

Bazele programării în limbajul C++ : Manual pentru clasa XI-a

-alternativa a- / Tudor Sorin. - Bucureşti : L&S Info-Mat, 1998.

304 p. : tab.

ISBN 973-96382-7-9..

L 166478; L 166478 22 - TUDOR, SORIN, INFORMATICĂ.

Page 4: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Turbo Pascal pentru cei mici : Anul 1 de studiu : Noţiuni

introductive, instrucţiuni / Tudor Sorin. - Bucureşti : L&S Info-

Mat, 1997 (Lumina Tipo).

192 p.

ISBN 973-96382-6-0..

L 166458; L 166458 23 - TUDOR, SORIN, INFORMATICĂ.

Turbo Pascal pentru cei mici : Anul 2 de studiu : Tipuri de date /

Tudor Sorin. - Bucureşti : L&S Info-Mat, 1997 (Lumina Tipo).

192 p.

ISBN 973-96382-8-7..

L 166459; L 166459 24 - VÂNTU, MIRCEA.

Modelarea asistată de calculator a fiabilităţii sistemelor

complexe : Rezumatul tezei de doctorat / Mat. Mircea Vântu ;

Cond. ştiinţific: Prof. univ. dr. Gabriel V. Orman. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

32 p. : fig., tab.

L 166337; L 166337

005 Management

25 - BUŞE, FLORIAN.

Managementul proiectelor / Florian Buşe, Aurelian Simionescu,

Nicolae Bud. - Bucureşti : Editura Economică, 2008.

431 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 427-430..

ISBN 978-973-709-404-9 : 49.99 lei..

005.8

III 54679

26 - SANTI, FRANCESCO.

Amministrazione e controlli : Società di persone; Imprese gestite

da enti collettivi; Consorzi; Gruppi europei di interesse economico;

Imprese familiari; Associazioni in partecipazione / Francesco

Santi. - Padova : Casa Editrice Dott. Antonio Milani (CEDAM),

2011.

XXVIII, 874 p. - (Sapere diritto ; 16).

Bibliogr. p. 815-823.

Index p. 825-874.

Administraţie şi control..

ISBN 978-88-13-31183-4 : 681.00 lei..

005.35(450) 334.722.26(450) 347.722(450)

III 54603

02 Biblioteconomie. Biblioteci

27 - BIBLIOTECA "I. G. BIBICESCU" ÎN DOCUMENTE

/ Vol. alcătuit de Cristian Aniţa. - Craiova : Editura M.J.M., 2003.

188 p. : il., facs., anexe.

Index p. 183-185..

ISBN 973-680-009-1 : 5.00 lei..

027.5(498.2)(091)

1. Drobeta Turnu Severin.

II 94918

05 Publicatii în serie. Periodice şi publicaţii cu caracter

periodic

28 - FIRAN, FLOREA.

Page 5: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Presa literară craioveană / Florea Firan. - Ed. a 2-a. - Craiova :

Scrisul Românesc, 2004.

416 p. : il., facs. - (Hermes / Ed. Scrisul Românesc).

Bibliogr. p. 410-413..

ISBN 973-38-04-35-5 : 6.00 lei..

050(498.2)(091):821.135.1.09 821.135.1.09(05)(091)

1. Craiova.

II 94925

06 Organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. Asociaţii.

Congrese. Expoziţii. Muzee. Premii

29 - FILIP, ROXANA.

Institutul Român de Bizantinologie / Filip Roxana. - Bucureşti :

Editura Institutului de Ecologie Socială şi Protecţie Umană -

Focus, 2006.

86 p. : il., anexe.

Bibliogr. p. 83-86..

ISBN 973-88028-0-6 ISBN 978-973-88028-0-3 : 7.00 lei..

061.62(498):008(495.02) 008(495.02):061.62(498)

1. Bizanţ.

II 95096 30 - PAPUC, LIVIU.

Societari junimişti în documente / Liviu Papuc. - Iaşi : Princeps

Edit, 2006.

349 p. : il., facs.

ISBN 973-7730-62-3 ISBN 978-973-7730-62-6 : 15.00 lei..

061.237(498) Junimea(093)

1. Junimea, societate literară.

II 95184

31 - PARASCAN, CONSTANTIN.

Istoria Junimii postbelice / Constantin Parascan. - Iaşi : Timpul,

2006.

Vol.

ISBN 973-612-213-1..

Vol. 1. - 260 p. - 10.00 lei..

821.135.1.09 061.237(498) Junimea(091)

1. Junimea, societate literară.

II 95187

07 Ziare. Presă. Jurnalism

32 - CRAIA, SULTANA.

Dicţionarul ziariştilor români / Sultana Craia. - Bucureşti :

Meronia, 2007.

224 p. : il.

Bibliogr. p. 219-223..

ISBN 978-973-7839-24-4 : 5.00 lei..

070.42(038)=135.1

III 54519 33 - DUMISTRĂCEL, STELIAN.

Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor

funcţionale / Stelian Dumistrăcel. - Iaşi : Institutul European,

2007.

280 p. - (Academica. Jurnalism / Institutul European ; 20).

Bibliogr. p. 255-264.

Index p. 269-276..

ISBN 978-973-611-440-3 : 10.00 lei..

070 811.135.1'276.6:070

II 95224

Page 6: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

34 - POPA, DORIN.

Jurnalistul Camil Petrescu / Dorin Popa. - Iaşi : Institutul

European, 2005.

156, [4] p. - (Academica. Jurnalism / Institutul European ; 2).

Bibliogr. p. 149-156..

ISBN 973-611-354-X ISBN 978-973-611-354-3 : 15.00 lei..

821.135.1.09 Petrescu, C. 070(498) Petrescu, C.

1. Petrescu, Camil.

III 54437 35 - TRACIUC, VASILE.

Jurnalism radio / Vasile Traciuc. - [Ed. a 2-a]. - Bucureşti :

Tritonic, 2007.

184 p. - (Comunicare. Media).

Bibliogr. p. 182..

ISBN 978-973-733-162-5 : 9.00 lei..

070:654.195.6 654.195.6:070

II 95231

09 Manuscrise. Cărţi rare şi preţioase. Bibliofilie

36 - COTORE, GHEORGHE GHERONTIE.

Istoria despre schismăticia grecilor : Trnavia, 1746 / Gheorghe

Gherontie Cotore ; ed. de Alin-Mihai Gherman şi Ioan Gabor ;

note şi studiu filologic de Alin-Mihai Gherman ; studiu introd.,

bibliogr. selectivă, indici: Laura Stanciu ; studiu teologic

(rezumat): Ernst Christoph Suttner ; pref.: Iacob Mârza. - Cluj-

Napoca : Argonaut, 2006.

267 p. - (Myrobiblion / Ed. Argonaut).

Bibliogr. p. 253-256..

ISBN 973-109-023-1 ISBN 978-973-109-023-8 : 8.00 lei..

091(=135.1)(498.4) 930(498.4) 082.1 Myrobiblion

1. Transilvania.

II 95117

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE. LOGICĂ. MORALĂ.

ETICĂ

37 - BALAN-NISTOR, DOINA.

Omul în orizontul căutării : Blaise Pascal / Doina Balan-Nistor.

- Iaşi : Performantica, 2003.

X, 186 p.

Bibliogr. p. 175-186..

ISBN 973-7994-20-5 : 4.00 lei..

1(44) Pascal, B. 141.319.8 32:1

1. Pascal, Blaise.

II 94882 38 - BOBOC, ALEXANDRU.

Filosofi moderni : Studii de filosofie universală şi comparată /

Alexandru Boboc. - Bucureşti : Floare albastră, 2007.

236, [4] p.

ISBN 978-973-7685-25-4 : 5.00 lei..

1(100) 101.9(100)

II 95235 39 - CAZACU, AUREL M.

Teoria argumentării / Aurel M. Cazacu. - Bucureşti : România

Press, 2007.

136 p.

Bibliogr. p. 125-128.

Tabla de materii şi rezumat în lb. franceză şi engleză..

ISBN 978-973-8236-83-7 : 8.00 lei..

Page 7: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

164.031

II 95111 40 - CIVIL SOCIETY IN A CHINESE CONTEXT : CHINESE

PHILOSOPHICAL STUDIES

/ Edited by: Wang Miaoyang, Yu Xuanmeng, Manuel B. Dy. -

Washington : The Council for Research in Values and Philosophy,

1997.

243 p. - (Cultural heritage and contemporary change. Series III,

Asia ; 15).

Index p. 231-236.

Societatea civilă în contextul chinezesc..

ISBN 1-56518-083-6 ISBN 1-56518-084-4 : 8.00 lei..

316(510) 130.2

1. China.

III 54521 41 - DI BELLA, STEFANO.

The Science of the Individual : Leibniz's Ontology of

Indiviadual Substance / by Stefano di Bella. - Dordrecht ; Berlin ;

Heidelberg : Springer, 2005.

415 p. - (Topoi Library ; 6).

Bibliogr. p. 393-404.

Index p. 405-413.

Ştiinţa individului : Ontologia substanţei individuale a lui

Leibniz..

ISBN 978-1-4020-3259-2 : 834.26 lei..

14(430) Leibniz, G. W. 111

1. Leibniz, Gottfried Wilhelm.

III 54485 42 - DIACONU, FLORICA.

Filosofie românească : Studii şi articole / Florica Diaconu. -

Craiova : Alma, 2008.

320 p.

ISBN 978-973-1792-31-6 : 6.00 lei..

1(498)

1. România.

II 95244 43 - DUR, ION.

Noica : Vămile gazetăriei între dandysm şi mitul şcolii / Ion Dur ;

Cuvânt înainte de Gh. Vlăduţescu. - Iaşi : Institutul European,

2009.

373, [9] p. - (Academica. Jurnalism / Institutul European ; 84).

Bibliogr. p. 353.

Rezumat în lb. engleză şi franceză..

ISBN 978-973-611-632-2 : 20.00 lei..

14(498) Noica, C. 130.2

1. NOICA, CONSTANTIN.

II 95197 44 - LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM.

Philosophical Papers and Letters / Gottfried Wilhelm Leibniz ;

A Selection Translated and Edited, with an Introduction by Leroy

E. Loemker. - 2-nd Ed. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer

Academic Publishers, 1989.

XII, 736 p. : 1 portr., fig. - (The Language of Science).

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Index p. 722-736.

Scrieri filosofice şi corespondenţă..

ISBN 90-277-0693-X : 325.11 lei..

14(430) Leibniz, G. W. 167/168

1. Leibniz, Gottfried Wilhelm.

Page 8: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

III 54484 45 - MURGU, EFTIMIE.

Curs de filosofie ţinut la Academia Mihăileană (1834-1836) /

Eftimie Murgu ; Ed. îngrijită şi studiu introductiv de Victor

Ţârcovnicu. - Timişoara : Editura de Vest, 2005.

255 p.

Bibliogr. p. 243-245..

ISBN 973-36-0403-8 : 6.00 lei..

1(075.8)

III 54732 46 - THE NATURAL PHILOSOPHY OF LEIBNIZ

/ Edited by Kathleen Okruhlik and James Robert Brown. -

Dordrecht ; Boston ; Lancaster : D. Reidel Publisching Co., 1986.

VIII, 342 p. - (The University of Western Ontario series in

philosophy of science ; 29).

Index p. 333-342.

Filosofia naturală a lui Leibniz..

ISBN 90-277-2145-9 : 554.98 lei..

14(430) Leibniz, G. W.(063) 141.144(063) 167.168(063)

1. Leibniz, Gottfried Wilhelm.

III 54486 47 - STRAUSS, LEO.

La Critique de la religion chez Hobbes : Une contribution à la

compréhension des Lumières (1933-1934) / Leo Strauss ; Publié

par Heinrich et Wiebke Meier ; Traduit de l'allemand et présenté

par Corine Pelluchon. - Paris : Presses Universitaires de France

(PUF), 2005.

133 p. - (Fondements de la politique. Essais).

Critica religie la Hobbes..

ISBN 2-13-054688-9 : 124.00 lei..

1(410) Hobbes, Th. 32:1(410) Hobbes, Th.

1. Hobbes, Thomas.

II 94966 48 - SURDU, ALEXANDRU.

Filosofia pentadică / Alexandru Surdu. - Bucureşti : Editura

Academiei Române, 2007.

Vol.

ISBN 978-973-27-1608-3..

Vol. 1 : Problema transcendenţei. - 220 p. : fig. - ISBN 978-973-

27-1609-0 : 6.00 lei..

111.8 165.322

II 95223

111 Metafizică generală. Ontologie

49 - BOUTROUX, ÉMILE.

Despre contingenţa legilor naturii / Émile Boutroux ; trad. şi

postf. de dr. Maria Michiduţă ; ed. critică., stud. introd., note şi

bibliogr. de dr. Adrian Michiduţă. - Craiova : Aius PrintEd, 2012.

267 p. - (Biblioteca de filosofie universală).

Bibliogr. p. 260-265.

Extras din catalogul editurii, la sf. cărţii,1 p..

ISBN 978-606-562-191-6 : 25.01 lei..

113 111.12

II 94890

113/119 Filosofia naturii. Cosmologie

50 - GUYAU, JEAN-MARIE.

Page 9: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Geneza ideii de timp / Jean M. Guyau ; trad. de Maria şi Adrian

Michiduţă ; ed. critică., stud. introd. şi bibliogr. de dr. Adrian

Michiduţă. - Craiova : Aius PrintEd, 2011.

139 p. - (Biblioteca de filosofie universală).

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii 1 p..

ISBN 978-606-562-158-9 : 15.00 lei..

115 113/119

I 22787

122/129 Metafizică specială

51 - MÂCIU, MIRCEA.

Demersul constructiv al axiologiei româneşti / Mircea Mâciu. -

Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2006.

256 p.

ISBN 973-45-0533-5 ISBN 978-973-45-0533-3 : 6.00 lei..

124.5

1. România.

II 95060

14 Sisteme filozofice

52 - BERLIN, ISAIAH.

Simţul realităţii / Isaiah Berlin ; trad. şi postfaţă de Laurian

Kertesz. - Bucureşti : Univers, 2004.

332 p.

Titlul original: The Sense of Reality..

ISBN 973-87199-1-7 : 3.00 lei..

929 Kant, Immanuel 929 Tagore,

Rabindranath 1:32 141.82 14(420) Berlin, Isaiah 082.1 Studii

1. Kant, Immanuel 2. Tagore, Rabindranath.

II 95139 53 - THE CAMBRIDGE COMPANION TO LEIBNIZ

/ Edited by Nicholas Jolley. - Cambridge ; New York ; Melbourne

: Cambridge University Press, 2004.

XI, 500 p.

Bibliogr. p. 475-493.

Index p. 494-500..

ISBN 0-521-36769-7 ISBN 978-0-521-36769-1 : 123.00 lei..

1(430) 14(430) Leibniz, G. W.

1. Leibniz, Gottfried Wilhelm.

III 54710 54 - COUTURAT, LOUIS.

La Logique de Leibniz d'après des documents inédits / Louis

Couturat. - Hildesheim ; Zürich ; New York : Georg Olms Verlag,

1985.

XIV, 608 p. : erată.

Index p. 593-598.

Logica lui Leibniz..

ISBN 3-487-00098-9 : 543.00 lei..

14(430) Leibniz, G. W. 164

1. Leibniz, Gottfried Wilhelm.

III 54713 55 - FLORIAN, MIRCEA.

Logica recesivităţii / Mircea Florian ; ediţie critică, studiu

introductiv, note şi bibliografie de Adrian Michiduţă. - Craiova :

Aius PrintEd, 2006.

268 p. : fig. - (Biblioteca de filosofie românească).

Bibliogr. p. 249-263..

ISBN 973-1780-00-9 : 12.59 lei..

Page 10: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

14(498) Florian, M. 082.1 Biblioteca de filosofie românească

1. Florian, Mircea.

II 90687 56 - GARBER, DANIEL.

Leibniz : Body, Substance, Monad / Daniel Garber. - Oxford ;

New York ; Auckland : Oxford University Press, 2011.

XXI, 428 p.

Bibliogr. p. 393-411.

Index p. 413-428.

Leibniz : Corp, substanţă, monadă..

ISBN 978-0-19-956664-8 : 195.00 lei..

14(430) Leibniz, G. W. 141.144

1. Leibniz, Gottfried Wilhelm.

III 54711 57 - IANOŞI, ION.

Constantin Noica / Ion Ianoşi. - [Ed. a 2-a, rev.]. - Bucureşti :

Editura Academiei Române, 2006.

299 p.

Bibliogr. p. 7-9..

ISBN 973-27-1385-2 ISBN 978-973-27-1385-3 : 4.00 lei..

14(498) Noica, C.

1. NOICA, CONSTANTIN.

II 95250 58 - ISAC, DUMITRU.

Studii, prelegeri şi note de curs de istoria filosofiei moderne /

Dumitru Isac. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2007.

162 p. - (Filozofie. Sociologie. Psihologie).

ISBN 978-973-109-090-0 : 6.00 lei..

14(091):929 929(44) Bergson, Henri 929(430) Kant,

Immanuel 929(44) Descartes, René 082.1 Filozofie. Sociologie.

Psihologie

1. Descartes, René 2. Kant, Immanuel 3. Bergson, Henri.

II 95141 59 - JOLLEY, NICHOLAS.

Leibniz / Nicholas Jolley. - London ; New York : Routledge,

2005.

XII, 260 p.

Bibliogr. p. 235-240.

Index p. 241-260..

ISBN 0-415-28338-8 ISBN 978-0-415-28338-0 : 90.00 lei..

14(430) Leibniz, G. W.

1. Leibniz, Gottfried Wilhelm.

II 95063 60 - LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM.

Essais scientifiques et philosophiques : Les articles publiés dans

les journaux savants / Recueillis par Antonio Lamarra et Roberto

Palaia ; Préface de Heinrich Schepers. - Hildesheim ; Zürich ; New

York : Georg Olms Verlag, 2005.

Vol.

Eseuri ştiinţifice şi filosofice..

Vol. 1 : (1675-1695). - XXVII, 401 p. : fig. - Texte în lb. latină şi

în lb. germană cu scriere gotică. - ISBN 3-487-11697-9 : 1009.00

lei.

Vol. 2 : (1696-1716). - p. 401-987. - Texte în lb. latină şi în lb.

germană cu scriere gotică. - ISBN 3-487-11698-7 : 1009.00 lei.

Vol. 3 : Appendice (1681-1715) et Index. - p. 989-1355 : anexe. -

Texte în lb. latină şi în lb. germană cu scriere gotică. - Index p.

1287-1354. - ISBN 3-487-11699-5 : 1009.00 lei.

Page 11: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

14(430) Leibniz, G. W.(082) 167/168

1. Leibniz, Gottfried Wilhelm.

III 54709 61 - LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM.

Nouveaux essais / Gottfried Wilhelm Leibniz ; Herausgegeben

von der Leibniz-Forschungsstelle der Universität Münster. - Berlin

: Akademie Verlag, 2006.

XXIX, 597 p. - (Gottfried Wilhelm Leibniz. Sämtliche Schriften

und Briefe ; 6).

Index p. 561-594.

Noi eseuri filosofice..

ISBN 3-05-004275-3 ISBN 978-3-05-004275-6 : 634.00 lei..

1(430) 14(430) Leibniz, G. W.

1. Leibniz, Gottfried Wilhelm.

II 95066 62 - LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM.

Philosophischer Briefwechsel / Gottfried Wilhelm Leibniz ;

Herausgegeben von der Leibniz-Forsuchungsstelle der Universität

Münster. - Berlin : Akademie Verlag, 2006.

Vol. - (Gottfried Wilhelm Leibniz. Sämtliche Schriften und Briefe

; 2).

Corespondenţă filosofică..

Band 1 : 1663-1685. - LV, 1025 p. - Index p. 881-1007. - Texte în

lb. latină şi franceză. - ISBN 3-05-004187-0 : 1520.00 lei.

Band 2 : 1686-1694. - 2009. - CXI, 1002 p. - Index p. 869-990. -

Texte în lb. latină şi franceză. - ISBN 978-3-05-004187-2 :

1520.00 lei.

14(430) Leibniz, G. W.(044)(082)

1. Leibniz, Gottfried Wilhelm.

III 54705

63 - MATES, BENSON.

The Philosophy of Leibniz : Metaphysics and Language / Benson

Mates. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1986.

X, 271 p.

Bibliogr. p. 254-264.

Index p. 265-271.

Filosofia lui Leibniz : Metafizică şi limbaj..

ISBN 0-19-505946-8 ISBN 978-0-19-505946-5 : 113.00 lei..

14(430) Leibniz, G. W. 111

1. Leibniz, Gottfried Wilhelm.

III 54708 64 - MERCER, CHRISTIA.

Leibniz's Metaphysics : Its Origins and Development / Christia

Mercer. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge

University Press, 2009.

XIII, 528 p.

Bibliogr. p. 485-500.

Index p. 501-528.

Metafizica lui Leibniz : Origini şi evoluţie..

ISBN 0-521-40301-4 ISBN 978-0-521-40301-6 : 203.00 lei..

14(430) Leibniz, G. W. 111(430)"17"

1. Leibniz, Gottfried Wilhelm.

III 54712 65 - RESCHER, NICHOLAS.

On Leibniz / Nicholas Rescher. - Pittsburgh : University of

Pittsburgh Press, 2003.

X, 252 p. : tab.

Bibliogr. p. 247-248.

Index p. 249-252.

Despre Leibniz..

Page 12: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

ISBN 0-8229-4208-9 : 125.00 lei..

1(430) 14(430) Leibniz, G. W.

1. Leibniz, Gottfried Wilhelm.

III 54707

159.9 Psihologie

66 - CU EI, NE MÂNDRIM! : TINERI SUPRADOTAŢI, TINERE SPERANŢE

/ Consultanţi şt.: prof. univ. dr. Mihai Golu, dr. Tatiana Roşca,

conf. dr. Viorel Florin Creţu. - Bucureşti : Fundaţia Henry Coandă,

2004.

Vol. - (Genius).

Antetitlu: Fundaţia Naţională Henri Coandă pentru sprijinirea

tinerilor supradotaţi..

[Vol. 2]. - 71 p. : portr. - ISBN 973-8087-26-0 : 3.00 lei.

[Vol. 4]. - 2005. - 80 p. : portr. - ISBN 973-8087-26-0 : 3.00 lei.

[Vol. 5]. - 2006. - 122 p. : portr. - ISBN 973-8087-58-9 : 3.00 lei.

[Vol. 6] : Ediţie specială : Şi voi veţi îmbătrâni! Nu aruncaţi

"aurul" acumulat!. - 2007. - 104 p. - ISBN 978-973-8087-58-3 :

3.00 lei.

[Vol. 7]. - 2008. - 87 p. - ISBN 978-973-8087-65-1 : 3.00 lei.

159.922.765(498)

1. România.

II 95227 67 - MÂNZAT, ION.

Psihologia credinţei religioase : Transconştiinţa umană / Ion

Mânzat, prefaţă: Academician Alexandru Surdu. - Bucureşti :

Ştiinţă şi tehnică, 1997.

256 p.

ISBN 973-9236-24-3..

159.9:234.2 234.2:159.9

L 166423; L 166423 68 - ŞCHIOPU, URSULA.

Istoria psihologiei / Ursula Şchiopu. - Bucureşti : Editura

Academiei Române, 2007.

263 p. : anexă.

ISBN 978-973-27-1559-8 : 10.00 lei..

159.9(100)(091)

II 95237 69 - ŞCHIOPU, URSULA.

Psihologia modernă : Către o teorie generală a vârstelor / Ursula

Şchiopu. - Bucureşti : România Press, 2008.

332 p.

ISBN 978-973-8236-91-2 : 10.00 lei..

159.9

II 95240 70 - TOMA, VALENTIN VERON.

Conştiinţă, personalitate, nebunie în opera lui Henri Ey :

Sistemul psihic normal şi patologic în organo-dinamism / Valentin

Veron Toma. - Bucureşti : Domino, 2007.

297, [9] p. : tab.

Index p. 291-297..

ISBN 978-973-8496-92-7 : 8.00 lei..

159.964.2 159.97 616.89

1. Ey, Henri.

III 54524

16 Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii

71 - BONDOR, ELENA.

Page 13: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Ştefan Lupaşcu în perspectiva logicii "dialectice" / Elena

Bondor. - Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2005.

278 p. - (Sophia).

Bibliogr. p. 247-262.

Rezumat în lb. franceză şi engleză..

ISBN 973-703-114-8 : 7.00 lei..

16(498) Lupaşcu, Şt. 1(498) Lupaşcu, Şt.

1. Lupaşcu, Ştefan.

II 95236

2 RELIGIE. TEOLOGIE

22 Biblia. Sfânta Scriptură

72 - BĂDIC, MELANIA DANIELA.

Cântarea Cântărilor : O lectură hermeneutică a unui poem

revelat / Melania Daniela Bădic. - Ed. a 2-a. - Deva : Emia, 2005.

365 p. : il. - (Credo / Ed. Emia).

Texte şi în lb. ebraică, greacă şi latină.

Bibliogr. p. 346-357.

Index p. 358..

ISBN 973-8164-88-5 : 4.00 lei..

223.9.06 082.1 Credo

II 95130 73 - RAŞCU, PAUL EMIL.

Politeism şi monoteism : Între Moise şi Akhnaton - exodul

evreilor din Egipt : Mit sau realitate? / Paul Emil Raşcu. - Ed. a 2-

a, rev. - Craiova : Alma, 2005.

100 p. : fig., 12 f. pl. color.

Bibliogr. p. 97-99..

ISBN 973-8443-57-1 : 3.00 lei..

222.12.06 94(=411.16)(32)

II 95133 74 - SCĂRLĂTESCU, DORU.

Odiseea cuvîntului : Prolegomene la o hermeneutică a textului

sacru / Doru Scărlătescu. - Iaşi : Timpul, 2003.

320 p. : il., anexe.

Bibliogr. p. 303-318..

ISBN 973-612-113-5 : 4.00 lei..

22.06 291.8

II 95092

23/28 Religie creştină

75 - COSTEA, MARCEL OCTAV.

Sacerdotes, schola et christifideles : O relatare despre

întruchiparea dialogului în cântul gregorian / Marcel Octav Costea.

- Bucureşti : Editura Muzicală, 2006.

134 p. : il., n. muz.

Bibliogr. p. 130-134..

ISBN 973-42-0432-7 ISBN 978-973-42-0432-8 : 3.50 lei..

246.8 281.95 783

II 95120 76 - CRICOVEAN, MIRCEA-FLORIN.

Idei dogmatice în epistolele Sfântului Vasile cel Mare / pr. dr.

Mircea Florin Cricovean ; cu o pref. de Arhid. prof. univ. dr.

Constantin Voicu. - Ed. a 2-a. - Deva : Emia, 2006.

296 p. - (Credo / Ed. Emia).

Bibliogr. p. 250-291.

Rezumat în lb. engleză..

ISBN 973-753-025-X ISBN 978-973-753-025-7 : 9.00 lei..

Page 14: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

929 Vasile cel Mare, Sf. 235.3:929 Vasile cel Mare,

Sf. 230.1 276 Vasile cel Mare, Sf. 082.1 Credo

1. Vasile cel Mare, sfânt.

II 95126 77 - CRISTESCU, VASILE.

Antropologia şi fundamentarea ei hristologică la Wolhart

Pannenberg şi Dumitru Stăniloae / Vasile Cristescu. - Iaşi :

Golia, 2004.

442 p.

ISBN 973-86955-5-4 : 5.00 lei..

230.1 572 2-051(498) Stăniloae, Dumitru 2-051(430)

Pannenberg, Wolfhart 233

1. Stăniloae, Dumitru 2. Pannenberg, Wolfhart.

II 95127 78 - PAPARI, AUREL.

Spiritul şagunist în contemporaneitate / Aurel Papari, Jipa

Rotaru. - Constanţa : Editura Fundaţiei Andrei Şaguna, 2007.

484 p. : il.

ISBN 978-973-732-069-8 : 7.00 lei..

262.12(498.4) Şaguna, A. 281.95(498.4) Şaguna,

A. 94(498.4)"18"

1. Şaguna, Andrei.

II 95121 79 - PÎNEA PRUNCILOR SAU ÎNVĂŢĂTURA CREDINŢII

CREŞTINEŞTI, STRÎNSĂ ÎN MICĂ ŞUMĂ

/ [studiu istorico-teologic] de Ovidiu Ghitta ; studiu filologic:

Florina Iliş. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2006.

200 p. - (Myrobiblion / Ed. Argonaut).

ISBN 973-109-033-9 ISBN 978-973-109-033-7 : 6.00 lei..

238.1 282 082.1 Myrobiblion

II 95119 80 - TELEA, MARIUS.

Antropologia Sfinţilor Părinţi Capadocieni. - Ed. a 2-a, rev. şi

adăugită. - Deva : Emia, 2005.

544 p. - (Credo / Ed. Emia).

Bibliogr. p. 437-530.

Index p. 531-539.

Rezumate şi tabla de materii şi în lb. străine..

ISBN 973-8164-46-X : 5.00 lei..

233(393) 276(393) 082.1 Credo

1. Cappadocia.

II 95131 81 - TELEA, MARIUS.

Un patriarh apologet : Ghenadie al II-lea Scholarios / Marius

Telea. - Ed. a 2-a. - Deva : Emia, 2006.

230 p. - (Credo / Ed. Emia).

Rezumat şi tabla de materii şi în lb. franceză şi engleză.

Bibliogr. p. 225-228.

Texte şi în lb. greacă şi latină..

ISBN 973-753-026-8 ISBN 978-973-753-026-4 : 7.00 lei..

262.12 Gennadius II, Patriarh al

Constantinopolului 281.911 082.1 Credo

1. Gennadius II, Patriarh al Constantinopolului.

II 95125 82 - VANCEA, IOAN, ARHIEPISCOP.

Restituiri / Ioan Vancea ; ed., studiu introd. şi note: Ion Cârja,

Alexander Baumgarten. - Cluj-Napoca : Presa Universitară

Clujeană, 2009-.

vol.

Page 15: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Antetitlu: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Institutul de

Istorie Ecleziastică..

ISBN 978-973-610-938-6 : 8.00 lei..

Vol. 1. - 300 p. - ISBN 978-973-610-938-6 : 8.00 lei..

821.135.1-83 282(=135.1)(498.4) 21 262.12(498.4) Vancea,

Ioan

1. VANCEA, IOAN, Arhiepiscop de Alba Iulia şi Făgăraş şi

Mitropolit al Bisericii Române Unite.

II 95124

281.95 Biserica creştină română

83 - NEDELCEA COTESCU, DIANA.

Biserica românească din Serbia / Diana Nedelcea. - Craiova :

Fundaţia "Scrisul Românesc", 2004.

436 p.

Bibliogr. p. 270-285..

ISBN 973-8343-58-5 : 4.00 lei..

281.95(497.1)(091)

1. Serbia.

II 95122

29 Religii necreştine

84 - RUDEANU, IOAN OCTAVIAN.

Cruciadele / pr. dr. Ioan Octavian Rudeanu. - Deva : Călăuza,

2003.

180 p.

Bibliogr. p. 163-180..

ISBN 973-8438-16-0 : 3.00 lei..

291.73"10/12" 282"10/12"

II 95138

3 ŞTIINŢE ŞI PROBLEME SOCIALE

31 Statistică. Demografie. Sociologie

85 - ALBULESCU, MIRELA.

Mass-media, societate, reprezentări sociale / Mirela Albulescu.

- Cluj-Napoca : Argonaut, 2009.

312 p. - (Filosofie. Sociologie. Psihologie).

Bibliogr. p. 298-310..

ISBN 978-973-109-168-6 : 10.00 lei..

316.774 659.3

II 95204 86 - ALEXANDRESCU, ION.

Recensămintele României : Mică enciclopedie / Ion

Alexandrescu. - Bucureşti : Meronia, 2007 (Lumina Tipo).

292 p. : tab.

Bibliogr. p. 283-289..

ISBN 978-973-7839-23-7 : 14.00 lei..

314.02(498)(091)

1. România.

III 54730 87 - BUZĂRNESCU, ŞTEFAN.

Sociologia opiniei publice : Sistemul conceptual şi metodologia

cercetării / Ştefan Buzărnescu. - Timişoara : Editura de Vest, 2005.

280 p. : tab., facs., anexe.

Bibliogr. p. 263-267.

Prefaţă şi tabla de materii şi în lb. engleză, franceză, germană..

ISBN 973-36-0404-6 : 5.00 lei..

Page 16: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

316.653 316.774 303.425

III 54734 88 - CONSTANTINESCU, MIRCEA.

Antologia tăcerii : Dicţionar / Mircea Constantinescu. - Bucureşti

: România Press, 2006.

335 p.

ISBN 973-8236-65-7 ISBN 978-973-8236-65-3 : 10.00 lei..

316.776.4

II 94858 89 - CRAIA, SULTANA-ELENA.

Comunicare şi spaţiu public la români / Sultana Craia. -

Bucureşti : Meronia, 2005 (Lumina Tipo).

208 p.

Bibliogr. p. 203-207..

ISBN 973-8200-83-0 : 9.00 lei..

316.774(498)(091) 070(498)(091) 659.3/.4(498)(091)

II 95222 90 - CURELARU, MIHAI.

Reprezentări sociale / Mihai Curelaru ; Pref. de Adrian Neculau.

- Iaşi : Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2005.

251 p. - (Psihologie socială şi aplicată).

Bibliogr. p. 227-250..

ISBN 973-703-092-3 : 4.00 lei..

316.6

II 95239 91 - DUNCAN, CHRISTOPHER M.

Fugitive Theory : Political Theory, the Southern Agrarians, and

America / Christopher M. Duncan. - Lanham ; Boulder ; New

York : Lexington Books, 2000.

XIV, 245 p.

Bibliogr. p. 225-235.

Index p. 237-243.

"Fugarii" : Teorie politică, Agrarienii din Sud şi America..

ISBN 0-7391-0088-2 : 12.00 lei..

32(73)"19" 316.334.3(73)"19" 316.728(73)"19"

1. Statele Unite ale Americii 2. Agrarieni (grup de scriitori).

III 54529 92 - GILABERT, PABLO.

From Global Poverty to Global Equality : A Philosophical

Exploration / Pablo Gilabert. - Oxford : Oxford University Press,

2012.

VIII, 310 p.

Bibliogr. p. 295-306.

Index p. 307-310.

De la sărăcia globală la egalitatea globală..

ISBN 978-0-19-963971-7 : 406.00 lei..

342.722(100) 316.34(100)

III 54656 93 - GUŢU-TUDOR, DORINA.

New Media / Dorina Guţu-Tudor. - Ed. a 2-a. - Bucureşti :

Tritonic, 2008.

228, [11] p. - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-275-2 : 9.00 lei..

659.3/.4:004.738.5 316.472.4:004.738.5

II 95233 94 - ISIN, ENGIN F.

Citizenship and Identity / Engin F. Isin and Patricia K. Wood. -

London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage Publications, [2011].

IX, 189 p. - (Politics and Culture).

Bibliogr. p. 163-183.

Page 17: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Index p. 185-189.

Cetăţenie şi identitate..

ISBN 0-7619-5829-0 : 191.00 lei..

342.7(100) 316.324 316.7

III 54606 95 - ISTORIA SOCIOLOGIEI : ANTOLOGIE

/ Coord.: prof. univ. dr. Dumitru Otovescu ; Selecţia textelor şi

structura tematică: Gabriela Motoi, Constanti Crăiţoiu, Adrian

Otovescu... - Craiova : Beladi, 2007.

281 p.

Bibliogr. p. 277-278..

ISBN 978-973-7773-15-9 : 5.00 lei..

316(091)(082)

II 94927 96 - NADOLU, BOGDAN.

Sociologia comunicării de masă / Bogdan Nadolu. - Timişoara :

Excelsior Art, 2007.

192 p.

Bibliogr. p. 183-189.

Index p. 181-182..

ISBN 978-973-592-192-7 : 10.00 lei..

316.77 659.3

III 54733 97 - SIRETEANU, ANA-MARIA.

Media şi imagologia / Ana-Maria Sireteanu. - Bucureşti :

Tritonic, 2005.

144 p. - (Comunicare. Media).

Bibliogr. p. 137-142..

ISBN 973-733-043-9 : 7.00 lei..

316.774 316.65

II 95232 98 - SMITH CASTRO, VANESSA.

Acculturation and Psychological Adaptation / Vanessa Smith

Castro. - Westport ; London : Greenwood Press, 2003.

XII, 217 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 197-212.

Index p. 213-215.

Aculturaţie şi adaptare psihologică..

ISBN 0-313-32327-5 : 353.00 lei..

316.732(728.6) 159.922.4(728.6) 316.273(728.6) 323.1(728.6)

1. Costa Rica.

III 54429 99 - TELEVIZORUL ÎN "MICUL INFERN"

/ Coord.: Zoltán Rostás, Sorin Stoica. - Bucureşti : Tritonic, 2005.

272 p. - (Comunicare. Media).

ISBN 973-733-011-0 : 12.00 lei..

316.356.2 654.197

II 95228

316 Sociologie

100 - BREZEANU, STELIAN.

Moşnenii din Bezdead - Dâmboviţa (1620-1820) : Colectivităţi

şi solidarităţi rurale româneşti în pragul epocii moderne / Stelian

Brezeanu. - Bucureşti : Meronia, 2008.

471 p. : anexe.

Bibliogr. p. 385-288..

ISBN 978-973-7839-46-6 : 8.00 lei..

Page 18: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

94(498.1)"1620/1820" 308(498.1)"1620/1820" 316.334.55(498.

1)"1620/1820"

1. Bezdead, Comună.

III 54722 101 - HERSENI, TRAIAN.

Istoria sociologiei româneşti / Traian Herseni. - Bucureşti :

Editura Teşu, 2007.

[8], 160 p.

ISBN 978-973-1765-11-2 : 10.00 lei..

316(498)(091)

1. România.

III 54439 102 - MARICA, GEORGE EM.

Satul ca structură psihică şi socială : Curs de sociologie rurală /

George Em. Marica ; ed. îngrijită, pref., notă asupra ed., indice de

autori de Andrei Negru. - Ed. a 2-a. - Cluj-Napoca : Argonaut,

2004.

XX, 298 p. - (Filozofie, Sociologie, Psihologie. Restituiri).

Index p. 295-298..

ISBN 973-7710-24-X : 5.00 lei..

316.334.55 082.1 Filozofie, Sociologie, Psihologie. Restituiri

II 95135 103 - PESCARU, MIHAI.

Introducere în sociologia regională / Mihai Pascaru. - Cluj-

Napoca : Argonaut, 2005.

184 p. : tab. - (Filozofie. Sociologie. Psihologie).

Bibliogr. p. 178-183.

Rezumat în lb. engleză..

ISBN 973-7710-67-3 : 4.00 lei..

316.334.55/.56(498)(078.7) 082.1 Filozofie. Sociologie.

Psihologie

II 95062 104 - ŢUGUI, RODICA.

Constituirea sociologiei familiei în România / Rodica Ţugui. -

Craiova : Fundaţia "Scrisul Românesc", 2005.

216 p.

ISBN 973-8343-72-0 : 3.00 lei..

316.356.2(498)

1. România.

II 95136

32 Politică

105 - BULEI, ION.

Conservatorismul : Istorie şi actualitate / Ion Bulei. - Bucureşti :

Tritonic, 2009.

199, [9] p. - (Istorie / Ed. Tritonic).

Tabla de materii şi rezumat în lb. engleză şi franceză..

ISBN 978-973-733-409-1 : 6.00 lei..

329.11(100)(091) 32:1

II 94880 106 - CAZAC, RADU.

Franklin D. Roosevelt, preşedinte al Statelor Unite ale Americii

în cel de al doilea Război mondial / Radu Cazac. - Iaşi : Casa

Editorială "Demiurg", 2009.

213 p.

Bibliogr. p. 205-213..

ISBN 978-973-152-134-3 : 10.00 lei..

Page 19: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

929 Roosevelt, F.

D. 94(73)"1939/1945" 338.2(73)"1939/1945" 342.511(73)"193

9/1945" 327(73)"1939/1945"

1. Roosevelt, Franklin Delano.

III 54523 107 - CĂTANĂ, EMILIA-LUCIA.

Principiile bunei guvernări : Evoluţii europene şi studii

comparative / Emilia-Lucia Cătană. - Bucureşti : Universul Juridic,

2009.

354 p. : fig., h., tab. - (Universul Juridic).

Bibliogr. p. 325-347..

ISBN 978-973-127-201-6 : 35.00 lei..

328 340.5

II 95018 108 - THE COMPARATIVE STUDY OF ELECTORAL SYSTEMS

/ edited by Hans Dieter Klingemann. - Oxford ; New York ;

Auckland : Oxford University Press, 2012.

XX, 429 p. : tab.

Bibliogr. p. 398-418.

Index p. 419-429.

Studiu comparativ al sistemelor electorale..

ISBN 978-0-19-921735-9 : 185.00 lei..

324 342.8

III 54664 109 - DICTIONNAIRE DE PHILOSOPHIE POLITIQUE

/ Publié sous la direction de Philippe Raynaud et Stéphane Rial. -

3-ème éd. complétée. - Paris : Quadrige : PUF, 2008.

XVI, 892, [11] p. - (Quadrige. Dicos poche).

Index p. 863-892.

Dicţionar de filosofie politică..

ISBN 978-2-13-052947-7 : 202.00 lei..

32:1(038)=133.1

II 94971 110 - DOWNS, ANTHONY.

O teorie economică a democraţiei / Anthony Downs ; trad. de

Şerban Cerkez. - Iaşi : Institutul European, 2009.

389, [9] p. - (Civitas / Ed. Institutul European ; 22).

Bibliogr. p. 377-380.

Index p. 381-389..

ISBN 978-973-611-607-0 : 40.00 lei..

321.7(4) 1:32

II 94958 111 - FĂRCĂŞANU, MIHAIL.

Monarhia socială / Mihail Fărcăşanu ; Ed. îngrijită de Marin

Diaconu şi Ion Papuc. - Bucureşti : România Press, 2008.

335 p.

ISBN 978-973-8236-92-9 : 7.00 lei..

94(100):321.6(091) 342.36/.37(091)

1. Stein, Lorenz von.

II 95196 112 - FREEDOM OVER SERVITUDE : MONTAIGNE, LA BOÉTIE, AND

ON VOLUNTARY SERVITUDE

/ Edited by David Lewis Schaefer. - Westport ; London :

Greenwood Press, 1998.

252 p.

Bibliogr. p. 237-244.

Index p. 245-249.

Libertatea dincolo de servitute : Montaigne, La Boétie şi Discurs

asupra servituţii voluntare..

ISBN 0-313-30527-7 : 20.00 lei..

Page 20: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

32:1(44) Montaigne, M. de 32:1(44) Boétie, É.

de 123.1 321.61 172.1

1. Montaigne, Michel Eyquem de 2. Boétie, Étienne de.

III 54443 113 - GAUCHET, MARCEL.

L'Avènement de la démocratie / par Marcel Gauchet. - [Paris] :

Gallimard, 2008-.

3 vol. - (Nouvelle Revue Française. Bibliothèque des sciences

humaines).

Vol. 1 : La révolution moderne. - 207 p. - ISBN 978-2-07-078615-

2 : 135.00 lei.

Vol. 2 : La crise du libéralisme : 1880-1914. - 2011. - 312 p. -

ISBN 978-2-07-078616-9 : 157.00 lei.

Vol. 3 : À l'épreuve des totalitarismes : 1914-1974. - 2010. - 662

p. - ISBN 978-2-07-078624-4 : 172.00 lei.

321.64(4)(091) 321.7(4)(091) 329.12(4)(091) 082.1 Nouvelle

Revue Française. Bibliothèque des sciences humaines

1. Europa.

III 54645 114 - GRECESCU, ION.

Din culisele revoluţiei franceze de la 1789 relatate de agenţii

Curţii de la Viena / Dr. Ion Grecescu ; ed. îngrijită, studiu

introductiv de dr. Ion Grecescu şi Nicolae Călugăriţa ; trad. din lb.

franceză Florica Grecescu. - Bucureşti : Domini Serv S.R.L., 2007.

Vol.

Vol. 1. - 158 p. : facs. - 7.00 lei.

323.27(44)"1789" 94(44)"1789"

1. Franţa 2. Revoluţia Franceză. 1789.

III 54525 115 - GRECESCU, ION.

Omagiu lui Nicolae Titulescu : 125 de ani de la naştere / Ion

Grecescu. - Bucureşti : Editura Regina din Arcadia, 2007.

312 p. : facs., il. în parte color.

Bibliogr. p. 301-306.

Tabla de materii şi în lb. franceză.

Texte în lb. franceză şi engleză..

ISBN 973-96055-7-5 : 15.00 lei..

082.2 Titulescu, N. 32-05 Titulescu, N. 341.71(498)

1. Titulescu, Nicolae 2. România.

III 54727 116 - HABERMAS, JÜRGEN.

The Inclusion of the Other : Studies in Political Theory / Jürgen

Habermas ; Edited by Ciaran Cronin and Pablo De Greiff. -

Cambridge : MIT Press, 2000.

XXXVII, 300 p. - (Studies in Contemporary German Social

Thought).

Index p. 291-300.

Includerea celorlalţi : Studii de teorie politică..

ISBN 978-0-262-58186-8 : 151.00 lei..

321.7

III 54612 117 - HABERMAS, JÜRGEN.

The Postnational Constellation : Political Essays / Jürgen

Habermas ; Translated, edited and with an introduction by Max

Pensky. - Cambridge ; Malden ; Oxford : Polity Press, 2007.

XIX, 190 p.

Index p. 188-190.

Constelaţia postnaţională : Eseuri politice..

ISBN 978-0-7456-2352-8 : 126.00 lei..

32:1 321.7

Page 21: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

III 54607 118 - HERZOG, DON.

Poisoning the Minds of the Lower Orders / Don Herzog. -

Princeton : Princeton University Press, 1998.

560 p.

Index p. 547-559.

Otrăvirea gândirii celor din clasele de jos..

ISBN 0-691-04831-2 : 50.00 lei..

329.11(410)"17/18" 328(410)"17/18"

1. Marea Britanie.

III 54444 119 - ILIESCU, ADRIAN PAUL.

Supremaţia experienţei : Conservatorismul pragmatic - viziunea

anglo-saxonă / Adrian-Paul Iliescu. - Bucureşti : Press Group,

2008.

296 p. - (Istoria mentalităţilor).

ISBN 978-973-1727-29-5 : 10.00 lei..

329.11(410)

1. Anglia.

II 94885 120 - THE MARCH OF FREEDOM : MODERN CLASSICS IN

CONSERVATIVE THOUGHT

/ Edited, with an introduction and essays, by Edwin J. Feulner Jr. -

Dallas : Spence Publishing Company, 1998.

XXIII, 376 p. : portr.

Drumul spre libertate : Clasici ai gândirii conservatoare..

ISBN 0-9653208-8-X : 16.00 lei..

329.11(73) 327(73) 929(73)

1. Statele Unite ale Americii.

III 54497

121 - MURSA, GABRIEL.

Liberalismul / Gabriel Mursa ; pref. de Constantin Bălăceanu-

Stolnici. - Iaşi : Institutul European, 2005.

352, [4] p. - (Dezbateri contemporane ; 3).

Bibliogr. p. 343-350..

ISBN 973-611-383-3 : 25.00 lei..

329.12 330.342.172 330.82

II 94956 122 - NEAMŢU, GELU.

Români şi maghiari în faţa istoriei : Apropieri româno-maghiare

/ Gelu Neamţu. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2007.

206 p. - (Documente. Istorie. Mărturii / Ed. Argonaut).

ISBN 978-973-071-9 : 5.00 lei..

323.1(=135.1):(=511.141)"18" 930

1. Transilvania.

II 95248 123 - NEOREALISM ŞI NEOLIBERALISM : DEZBATEREA

CONTEMPORANĂ

/ Editor David A. Baldwin ; trad. de Mihaela Asavi, Ramona-

Elena Lupu şi Mihnea-Adrian Vîlceanu. - Iaşi : Institutul

European, 2010.

364, [8] p. : fig. - (Relaţii internaţionale ; 14).

Bibliogr. p. 327-350.

Index p. 351-364..

ISBN 978-973-611-678-0 : 49.01 lei..

165.6/.8 321.01 1:32 32:1 327(100)

III 54449 124 - THE PALEOCONSERVATIVES : NEW VOICES OF THE OLD

RIGHT

/ Editor Joseph Scotchie. - New Brunswick ; London : Transaction

Publishers, 1999.

Page 22: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

VIII, 212 p.

Bibliogr. p. 203-207.

Index p. 209-212.

Paleoconservatori : Voci ale vechii drepte..

ISBN 1-56000-427-4 : 14.00 lei..

329.11(73)

1. Statele Unite ale Americii.

III 54509 125 - POEDE, GEORGE.

Politică, putere, cunoaştere / George Poede. - Iaşi : Edict, 2005.

126 p. - (Politica / Ed. Edict).

Bibliogr. p. 124-126..

ISBN 973-7699-02-5 : 5.00 lei..

32

II 95203 126 - POLITICA ŞI STATELE : PROBLEME ŞI FIGURI ALE GÂNDIRII

OCCIDENTALE

/ coord. Raffaella Gherardi ; trad. de Antonela Ioniţă. - Iaşi :

Institutul European, 2009.

407, [9] p. - (Universitaria. Ştiinţe politice ; 126).

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-611-638-4 : 45.00 lei..

1:32 321.01 342.5

II 94960 127 - POLITICAL LEADERS AND DEMOCRATIC ELECTIONS

/ edited by Kees Aarts, André Blais, and Hermann Schmitt. -

Oxford ; New York ; Auckland : Oxford University Press, 2011.

XII, 241 p. - (Comparative Politics).

Bibliogr. p. 220-236.

Index p. 237-241.

Liderii politici şi alegerile democratice..

ISBN 978-0-19-925900-7 : 392.00 lei..

324(063) 32-051:324(063) 082.1 Comparative Politics

III 54659 128 - LES RAPPORTS ENTRE LES POUVOIRS DE L'ÉTAT : TABLE

RONDE INTERNATIONALE ORGANISÉE PAR LE CENTRE FRANCOPHONE

DE DROIT CONSTITUTIONNEL DE L'UNIVERSITÉ MIHAIL

KOGĂLNICEANU ET L'ASSOCIATION ROUMAINE DE DROIT

CONSTITUTIONNEL, IASSY, LE 23 MAI 2008

/ sous la direction de Genoveve Vrabie. - Iaşi : Institutul

European, 2009.

175 p. - (Colloquia ; 3).

Raporturile între puterile de stat..

ISBN 978-973-611-597-4..

324.4/.5(498.3) 082.1 Colloquia

II 94962 129 - REICH, ROBERT.

Supercapitalisme : Le choc entre le système économique

émergent et la démocratie / Robert Reich ; Traduit de l'américain

par Marie-France Pavillet. - New York : Vuibert, 2008.

XII, 276 p.

Index p. 271-276.

Supercapitalism : Şocul dintre sistemul economic emergent şi

democraţie..

ISBN 978-2-7117-4338-4 : 185.00 lei..

321.7:316.323.63(73) 316.323.63(73) 328.184(73)

1. Statele Unite ale Americii.

III 54558 130 - REPENSER LA DÉMOCRATIE

/ sous la direction de Yves Charles Zarka ; avec la collaboration

d'Avishag Zafrani. - Paris : Armand Colin, 2011.

Page 23: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

615 p.

Bibliogr. p. 591-608.

Index p. 609-611.

Regândirea democraţiei..

ISBN 978-2-200-24648-8 : 235.00 lei..

321.7(100) 35:321.7(100)

III 54662 131 - ROUSSEAU, JEAN-JACQUES.

Discurs asupra inegalităţii ; Contractul social / Jean-Jacques

Rousseau ; trad.: S. Antoniu, N. Daşcovici ; studiu introductiv de

Anton Carpinschi. - Iaşi : Institutul European, 2006.

247, [5] p. - (Civitas / Ed. Institutul European ; 18).

ISBN 973-611-427-9 ISBN 978-973-611-427-4 : 30.00 lei..

316.34 316.334.3 32:1 1:32

II 94959 132 - SÂRBU, ION, ISTORIE.

Relaţiile externe ale lui Matei Vodă Basarab : 1632-1654 : (Cu

privire la istoria Orientului European) / Ion Sârbu ; Trad. şi ed.

îngrijită de Rudolf Gräf ; Pref. de Ştefan Ştefănescu. - Ed. a 2-a,

rev. - Timişoara : Editura de Vest, 2005.

216 p.

Bibliogr. p. 213-215..

ISBN 973-36-0406-2 : 6.00 lei..

94(498.1)"16" Matei Basarab 327(498.1)"16"

1. Matei Basarab, domn al Ţării Româneşti 2. Ţara Românească 3.

Europa de Est.

III 54728 133 - TOTH, SZILÁRD.

Partidul Maghiar şi problema minorităţii maghiare în

Parlamentul României în perioada interbelică / Toth Szilárd. -

Cluj-Napoca : Argonaut, 2008.

332 p. : il., facs., anexe - (Documente. Istorie. Mărturii / Ed.

Argonaut).

Bibliogr. p. 209-227..

ISBN 978-973-109-111-2 : 10.00 lei..

323.15(=511.141)(498)"1919/1939" 329.17(=511.141)(498)"191

9/1939" 328(498)"1919/1939"

1. România.

III 54441 134 - VRABIE, GENOVEVA.

Le Régime politique et constitutionnel de la Roumanie post-

décembriste : Etudes / Genoveva Vrabie. - Iaşi : Institutul

European, 2010.

450, [6] p. - (Academica. Drept public / Institutul European ; 112).

Regimul politic şi constituţional în România post-decembristă.

Bibliogr. p. 441-450..

ISBN 978-973-611-720-6 : 50.00 lei..

342.3/.5(498)"1989/..." 321.7(498)"1989/..."

1. România.

III 54447

33 Economie. Ştiinţe economice

135 - CLOCOTICI, DORIN.

Evaziunea fiscală : Probleme juridice ale răspunderii

contravenţionale şi penale / Conf. univ. dr. Dorin Clocotici, lector

universitar Gheorghe Gheorghiu. - Bucureşti : Lumina Lex, 1996

(Romfel).

Page 24: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

104 p.

Antetitlu: Facultatea de Drept a Universităţii "Ovidius"

Constanţa..

ISBN 973-9186-23-8 : 6000 lei..

336.227.2(498)(094.072) 343.359(498)(094.072)

1. România.

L 166374; L 166374 136 - MARIN, DINU.

Globalizarea şi aproximările ei / Dinu Marin. - Bucureşti :

Editura Economică, 2004.

332, [3] p. - (Prelegeri / Ed. Economică ; 9).

Bibliogr. p. 329-332..

ISBN 973-709-060-8 : 17.02 lei..

339.923:061.1 UE 339.922 338(100) 316.32(100)

1. Uniunea Europeană 2. România.

II 94941 137 - POPESCU, ION, SINDICAT.

Sindicatele şi dialogul social / Ion Popescu, Ion Albu, Gabriel I.

Năstase. - Bucureşti : Tensor, 1997.

104 p.

ISBN 973-98203-1-X..

L 166398; L 166398

330 Ştiinţe economice în general

138 - BIJI, ELENA.

Statistică economică : curs / Prof. dr. Elena Maria Biji, Prof. dr.

Pavel Wagner, Prof. dr. Eugenia Lilea. - Braşov : Universitatea

"Transilvania" Braşov, 1996.

378 p. : fig., graf.

L 166291; L 166291 139 - LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI DE ŞTIINŢE ECONOMICE

S.I.M.P.E.C. '96 : 22-23 NOIEMBRIE 1996, BRAŞOV

/ Universitatea "Transilvania" din Braşov. - Braşov : Editura

Universităţii "Transilvania", 1996-.

323 p.

Vol. 1. - 323 p.

330(063)

LEC

331 Muncă. Folosire şi utilizare. Muncitori. Economia şi

organizarea muncii. Salarii

140 - LEGISLAŢIE SELECTIVĂ PENTRU SINDICATE

. - Bucureşti : Tensor, 1997.

208 p.

ISBN 973-98203-0-1..

331.105.44(498)(094.5)

1. România.

L 166437; L 166437 141 - LUCA, MARCELA RODICA.

Curs de psihologie a muncii şi organizaţională / Lector Marcela

Rodica Luca. - Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

137 p.

331.54(075.8) 005.32(075.8)

L 166370; L 166370 142 - PAŞA, FLORIN.

Creşterea eficienţei activităţii angajaţilor / Florin Paşa. -

Bucureşti : Tribuna Economică, 2012 (Sitech).

307 p. - (Metode, tehnici, instrumente / Ed. Tribuna Economică ;

379).

Page 25: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

ISBN 978-973-688-214-2 : 81.86 lei..

331.101.6 005.61 082.1 Metode, tehnici, instrumente / Ed.

Tribuna Economică

II 95029

334 Întreprinderi. Unităţi economice. Sisteme cooperatiste

143 - POPESCU, SORIN.

Legislaţie privind cooperaţia de consum şi de credit,

cooperaţia meşteşugăreaşcă şi casele de ajutor reciproc ale

salariaţilor / Sorin Popescu. - Bucureşti : Lumina Lex, 1997

(Lumina Tipo).

88 p.

334.73(498)(094.5)

1. România.

L 166469; L 166469

336 Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Monedă. Burse.

Impozite

144 - BERNET-ROLLANDE, LUC.

Principes de technique bancaire : L'indispensable pour gérer au

mieux la relation client / Luc Bernet-Rollande. - 26-ème éd. - Paris

: Dunod, 2012.

V, 506 p. - (Collection Fonctions de l'entreprise. Série

Finance/gestion comptabilité).

Index p. 498-505.

Principii de tehnică bancară..

ISBN 978-2-10-055763-9 : 238.00 lei..

336.7(44)

1. Franţa.

III 54670 145 - BETBÉZE, JEAN-PAUL.

Quelles leçons de la crise pour les banques centrales? : Débat

autour d'une refondation de leurs missions / Jean-Paul Betbèze,

Christian Bordes, Jézabel Couppey-Soubeyran... - Paris : La

Documentation Française, 2012.

219 p. : graf., tab. - (Conseil d'analyse économique (CAE)).

Care sunt lecţiile crizei pentru băncile centrale?..

ISBN 978-2-11-008876-5 : 90.00 lei..

336.7(44) 338.124.4:336.7(44)

1. Franţa.

I 22794 146 - BRACK, ESTELLE.

Systèmes bancaires et financiers des pays arabes : Vers un

modèle commun? / Estelle Brack. - Paris : L'Harmattan, 2012.

298 p. : anexe - (Comprendre le Moyen-Orient).

Bibliogr. p. 277-295.

Sistemele bancare şi financiare ale Ţărilor arabe : Spre un model

comun?..

ISBN 978-2-296-96934-6 : 199.00 lei..

336.7(53)

1. Ţări arabe.

III 54699 147 - CHEN, GREG G.

Budget Tools : Financial Methods in the Public Sector / Greg G.

Chen, Dall W. Forsythe, Lynne A. Weikart... - Washington, DC :

CQ Press, 2009.

Xi, 276 p. : tab.& CD-ROM.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Page 26: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Index p.269-276.

Instrumente bugetare : Metode financiare în sectorul public..

ISBN 978-0-87289-539-3 : 215.00 lei..

336.14(73)(075.8) 336.5(73)(075.8)

1. Statele Unite ale Americii.

III 54636 148 - GRUBER, JONATHAN.

Public Finance and Public Policy / Jonathan Gruber. - 3-rd Ed. -

New York : Worth Publishers, 2011.

pag. multiplă : tab., fig. color.

Bibliogr. 17 p.

Index 16 p.

Finanţe publice şi politici publice..

ISBN 1-4292-1949-1 ISBN 978-1-4292-1949-5 : 545.00 lei..

336.1(73)(075.8) 336.02(73)(075.8) 304.42(73)(075.8)

1. Statele Unite ale Americii.

III 54637 149 - KLEINER, CAROLINE.

La Monnaie dans les relations privées internationales /

Caroline Kleiner ; Préface de Pierre Mayer. - Paris :

L.G.D.J.(Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence), 2010.

XX, 447 p. - (Bibliothèque de droit privé ; 516).

Bibliogr. p. 399-428.

Index p. 429-432.

Moneda în relaţiile private internaţionale..

ISBN 978-2-275-03546-8 : 268.00 lei..

336.74:341.9(043) 341.9:336.74(043)

III 54620 150 - LEE, ROBERT D.

Public Budgeting Systems / Robert D. Lee, Jr., Ronald W.

Johnson, Philip G. Joyce. - 8-th Ed. - Boston ; Toronto ; London :

Jones and Bartlett Publishers, 2008.

XIII, 757 p. : tab.

Bibliogr. p. 727-733.

Index p. 735-757.

Sisteme publice de bugetare..

ISBN 0-7637-4668-1 ISBN 978-0-7637-4668-1 : 480.00 lei..

336.143(73)

1. Statele Unite ale Americii.

III 54634 151 - MEDEANU, TIBERIU.

Înşelăciunea cu cecuri şi bilete la ordin / dr. Medeanu Tiberiu,

Oproescu Bianca. - Ed. a 3-a. - Bucureşti : Lumina Lex, 2009-.

vol.

ISBN 978-973- 758-198-3..

Vol. 1 : Elementele infracţiunilor; Modalităţi de comitere;

Practică judiciară. - 302 p. - Bibliogr. generală p. 262-265. -

Rezumat şi tabla de materii şi în lb. străine. - ISBN 978-973-758-

198-3 : 35.00 lei.

Vol. 2 : Acte judiciare; Legislaţie. - 304 p. - Tabla de materii şi în

lb. străine. - ISBN 978-973-758-202-7 : 35.00 lei.

336.712.12(498) 351.72(498) 343.5(498) 336.777.2(498)

1. România.

II 95009 152 - NEAGU, ALEXANDRU D., EC.

Fiscalitatea şi intervenţionismul : Conferinţă ţinută sub

auspiciile grupului individualist - martie 1933 / Alexandru D.

Neagu. - [Bucureşti] : Monitorul oficial şi Imprimeria naţională, [s.

a.].

Page 27: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

30 p.

4.00 lei..

336.22(042)

III 54491 153 - ONDAYE, CÉDRIC.

Comprendre les enjeux bancaires en Afrique Centrale / Cédric

Ondaye. - Paris : L'Harmattan, 2009.

64 p. - (Études Africaines).

Înţelegerea problemelor bancare ale Africii Centrale..

ISBN 978-2-296-09914-2 : 87.00 lei..

336.7(6-191.2)

1. Africa Centrală.

II 95057 154 - STATUTUL PERSONALULUI VAMAL

/ Parlamentul României Camera deputaţilor. - Bucureşti : Regia

Autonomă "Monitorul Oficial", 1998.

64 p.

ISBN 973-567-170-0..

336.24(498)(060.13)

1. România.

L 166481; L 166481 155 - TCHAMANBÉ DJINÉ, LOUISE.

Les Faillites bancaires en Afrique subsaharienne / Louise

Tchamanbé Djiné ; Préface de Dominique Lacoue-Labarthe. -

Paris : L'Harmattan, 2009.

356 p. : graf., anexe - (Études Africaines).

Bibliogr. p. 295-318.

Eşecuri bancare în Africa subsahariană..

ISBN 978-2-296-06946-6 : 205.00 lei..

336.7(6-191.2) 347.734(6-191.2) 339.747(6-191.2)

1. Africa Centrală.

III 54694 156 - THEOHARI, DELIA NARCISA.

Acţiunile civile şi taxele judiciare de timbru : Legea nr.

146/1997 comentată / drd. Delia Narcisa Theohari, Camelia Maria

Ilie, Mădălina Andreea Bîrlog, ... - Bucureşti : Editura Hamangiu,

2012.

XXIV, 521 p.

Index p. 513-521..

ISBN 978-606-522-460-5 : 55.00 lei..

336.232(498)(094.072) 347.922(498)(094.072)

1. România.

II 95074

338 Situaţie economică. Politică economică. Administrarea şi

gestiunea economică. Producţie. Servicii. Preţuri. Costuri

157 - CĂPREANU, IOAN.

Virgil Madgearu : Discursuri parlamentare / Ioan Căpreanu. -

Iaşi : Tipo Moldova, 2003.

367 p.

Bibliogr. p. 366..

ISBN 973-8422-41-8 : 10.00 lei..

338.22(498)"1920/1925"(042.5) 33

1. Madgearu, Virgil 2. România.

II 94884 158 - GOMEZ, PIERRE-YVES.

L'Entreprise dans la démocratie : Une théorie politique du

gouvernement des entreprises / Pierre-Yves Gomez, Harry Korine.

- Bruxelles : De Boeck Université, 2009.

Page 28: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

335, [4] p. - (Ouvertures économiques).

Bibliogr. p. 313-324.

Index p. 325-328.

Întreprinderile în democraţie..

ISBN 978-2-8041-5989-4 : 235.00 lei..

338.2 005.35 316.46

III 54550 159 - IONESCU-SISEŞTI, G.

Politica agrară : Cu privire specială la România / de G. Ionescu-

Şişeşti. - Bucureşti : Editura Librăriei Leon Alcalay, [s. a.].

208 p. - (Biblioteca agricultorului român).

Bibliogr. p. 197-200..

7.00 lei..

338.43.02(498)

1. România.

II 13274 160 - LIXANDROIU, DORIN.

Modelarea şi simularea proceselor economice : Caiet de lucrări

: The management scientist / Dorin Lixandroiu. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

56 p. : fig., graf.

338.3 519.85

L 166292; L 166292

339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie

mondială. Finanţe internaţionale

161 - MIRCEA, VALENTIN.

Legislaţia concurenţei : Comentarii şi explicaţii / Valentin

Mircea. - Bucureşti : C.H. Beck, 2012.

XII, 274 p. - (Legi comentate / Ed. C.H. Beck).

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii 2 p.

Bibliogr. p. 269-272.

Index p. 273-274..

ISBN 978-606-18-0025-4 : 38.90 lei..

339.137(498)(094.072) 346.545/.546(498)(094.072)

1. România.

II 94955

34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă

162 - BIG, DUMITRU V.

Restrângerea exerciţiului libertăţilor publice / Dr. Dumitru V.

Big. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2008.

XVII, 174 p. - (Monografie / Ed. Hamangiu).

Bibliogr. p. 169-174..

ISBN 978-606-522-037-9 : 25.00 lei..

342.72/.73(498)(094.072) 343.43(498)(094.072) 347.99(498)(09

4.072) 341.231.14(498)(094.072)

II 95024 163 - COSTIN, MIRCEA C.

Dicţionar de procedură civilă / prof. univ. dr. Mircea N. Costin,

prof. univ. dr. Ioan Leş, prof. univ. dr. Mircea Ştefan Minea, ... -

Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2007.

X, 914 p. - (Dicţionare Hamangiu).

Bibliogr. p. 911-914..

ISBN 978-973-1836-10-2 : 99.00 lei..

082.1 Dicţionare Hamangiu 347.91/.95(038)=135.1

II 95072

Page 29: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

164 - LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE : DROIT FRANÇAIS, DROIT

INTERNATIONAL ET DROIT COMPARÉ

/ Sous la direction de Jean Pradel et Jacques Dallest. - Paris :

LexisNexis, 2012.

XII, 468 p. - (Droit & professionnels. Droit pénal).

Index p. 459-460.

Criminalitatea organizată : Drept francez, drept internaţional şi

drept comparat..

ISBN 978-2-7110-1682-2 : 345.00 lei..

340.5(44) 061.236.4(44) 343.97(44)

1. Franţa.

III 54560 165 - DUTOIT, BERNARD.

Le Droit russe / Bernard Dutoit. - Paris : Dalloz, 2008.

VI, 133, [3] p. - (Connaissance du Droit).

Index p. 125-126.

Dreptul rusesc..

ISBN 978-2-247-07940-7 : 73.00 lei..

34(47)

1. Rusia.

I 22790 166 - L'EFFICACITÉ DE LA NORME JURIDIQUE : NOUVEAU

VECTEUR DE LÉGITIMITÉ?

/ Sous la direction de Marthe Fatin-Rouge Stéfanini, Laurence

Gay, Ariane Vidal-Naquet. - Bruxelles : Bruylant, 2012.

352 p. - (À la croisée des droits / Bruylant).

Eficienţa normei juridice..

ISBN 978-2-8027-3544-1 : 610.00 lei..

340.12(063)

III 54570

167 - FORMULARE COMUNE PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ

ŞI CONTABILĂ : MODELE ŞI NORME METODOLOGICE

. - Bucureşti : Regia Autonomă "Monitorul Oficial", 1998.

36 p.

ISBN 973-567-172-7..

657.24 351.72 336.1

L 166482; L 166482 168 - LEVASSEUR, ALAIN A.

Le Droit américain / Alain A. Levasseur. - Paris : Dalloz, 2004.

163 p. - (Connaissance du Droit).

Index p. 155-157.

Dreptul american..

ISBN 2-247-05553-2 ISBN 978-2-247-05553-1 : 73.00 lei..

34(73)

1. Statele Unite ale Americii.

I 22792 169 - LUPU, DICHTER.

Noţiunea de drept : Curs ţinut la "Universitatea Populară" din

Bucureşti, la deschiderea ei / Lupu Dichter. - Bucureşti : Institutul

de arte grafice "Universala", 1912.

169 p. : erată.

Index p. 165-168..

5.00 lei..

340.12(042)

I 22786 170 - ROMÂNIA. [LEGI ŞI DECRETE].

Legislaţie privind profesia de avocat : Legea nr. 51/1995 pentru

organizarea şi exercitarea profesiei de avocat ; Statutul profesiei de

avocat ; Decretul nr. 251/1978 privind pensiile şi alte drepturi de

asigurări sociale ale avocaţilor (cu modificarile si completările

Page 30: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

intervenite prin D.L. nr. 129/1990 şi L. nr. 28/1990) ; Dreptul la

apărare. Asistenţă juridică. - Bucureşti : Lumina Lex, 1997

(Romfel).

144 p.

ISBN 973-588-001-6..

347.965(498)(094.1)

L 166400; L 166400 171 - SARTORI, GIOVANNI.

Ingineria constituţională comparată : Structuri, stimulente şi

rezultate / Giovanni Sartori ; trad. de Gabriela Tănăsescu şi Irina

Mihaela Stoica ; pref. la ed. românească de Gheorghe Lencan

Stoica. - Iaşi : Institutul European, 2008.

326, [8] p. - (Civitas / Ed. Institutul European ; 19).

Bibliogr. p. 321-326..

ISBN 978-973-611-519-6 : 36.00 lei..

321.72 328 342.8 342.4

II 94957 172 - SĂRARU, CĂTĂLIN SILVIU.

Contractele administrative : Reglementare, doctrină,

jurisprudenţă / Cătălin Silviu Săraru. - Bucureşti : C. H. Beck,

2009.

XVIII, 510 p. : fig. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

ISBN 978-973-115-570-8 : 27.90 lei..

342.924(498)(094.9) 347.44(498)(094.9) 082.1 Praxis

1. România.

II 94989 173 - TRANCĂ, ANAMARIA.

Acţiunea civilă în procesul penal : Practică judiciară / Anamaria

Trancă. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2008.

XIV, 416 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 413-416..

ISBN 978-973-1836-41-6 : 32.00 lei..

347.922(498)(094.9) 343.13(498)(094.9) 082.1 Jurisprudenţă

1. România.

II 94994 174 - TRANSLATION ISSUES IN LANGUAGE AND LAW

/ Edited by: Frances Olsen, Alexandre Lorz and Dieter Stein. -

London ; Basingstoke ; New York : Palgrave MacMillan, 2009.

X, 239 p. : tab.

Bibliogr. p. 213-231.

Index p. 233-239.

Probleme de traducere în limbaj şi în drept..

ISBN 978-0-230-20350-1 : 462.00 lei..

81'276.6:34(063) 34:81'25(063) 81'25:34(063)

II 95036 175 - VARGA, ATTILA.

Constituţionalitatea procesului legislativ : Teză de doctorat /

Lector dr. Attila Varga ; susţinută sub coord. domnului prof. univ.

dr. Ioan Muraru. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2007.

IX, 351 p. - (Monografie / Ed. Hamangiu).

Bibliogr. p. 333-346.

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii, 6 p..

ISBN 978-973-1720-35-7 : 25.00 lei..

342.52 340.134

II 95020 176 - VEDINAŞ, VERGINIA.

Dicţionar de drept public : Drept constituţional şi drept

administrativ / Verginia Vedinaş, Teodor Narcis Godeanu,

Emanuel Constantinescu. - Bucureşti : C. H. Beck, 2010.

134, [4] p. - (Lexicon juridic / Ed. C.H. Beck).

Page 31: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

ISBN 978-973-115-837-2 : 21.93 lei..

342.4(038)=135.1 342.9(038)=135.1

II 94943

340 Drept în general. Drept comparat, propedeutică, metode

şi ştiinţe auxiliare dreptului. Medicină legală

177 - ANTIM, ST., DREPT.

Concepţia economică a dreptului : Funcţia dreptului ; Dreptul

roman ; Economia servilă ; Codul Napoleon / De St. Antim. - Ed. a

2-a. - Bucureşti : Cultura Naţională, 1925.

216 p. - (Biblioteca economică).

6.00 lei..

082.1 Biblioteca economică 340.12/.13(091)

II 80461 178 - BULLIER, AMTOINE JEAN.

La Common law / Antoine J. Bullier. - 3-eme Éd. - Paris :

Dalloz, 2012.

VI, 161, [3] p. - (Connaissance du Droit).

Index p. 153-157..

ISBN 978-2-247-10597-7 : 76.00 lei..

340.141(100)

I 22791 179 - DROIT ET MORALE : ASPECTS CONTEMPORAINS

/ sous la direction de: Dominique Bureau, France Drummond,

Dominique Fenouillet. - Paris : Dalloz, 2011.

[6], 242 p. - (Thèmes et commentaires. Actes).

Drept şi morală : Aspecte contemporane..

ISBN 978-2-247-10669-1 : 228.00 lei..

340.12(063) 17:340.12(063) 082.1 Thèmes et commentaires.

Actes

III 54646 180 - GRUA, FRANÇOIS.

Méthode des études de droit : Conseils pour le cas pratique, le

commentaire et la dissertation / François Grua, Nicolas Cayrol. - 2-

ème éd. - Paris : Dalloz, 2011.

VIII, 107 p. - (Méthodes du droit).

Metode de studiere a dreptului..

ISBN 978-2-247-11203-6 ISBN 978-2-247-11306-4 : 104.00 lei..

340.115(075.8) 001.817(075.8)

III 54671 181 - LES OBJECTIFS DANS LE DROIT

/ sous la direction de: Bertrand Faure. - Paris : Dalloz, 2010.

VI, 214 p. - (Thèmes et commentaires. Actes).

Obiectvele în drept..

ISBN 978-2-247-08904-8 : 260.00 lei..

340.114(063) 340.12(063) 082.1 Thèmes et commentaires.

Actes

III 54649 182 - PUIGELIER, CATHERINE.

Time and Judge-Made Law / Catherine Puigelier ; Preface of

François Terré. - Bruxelles : De Boeck : Éditions Bruylant, 2012.

128 p.

Index p. 109-127.

Crearea dreptului de către judecător..

ISBN 978-2-8027-3627-1 : 341.00 lei..

340.12 340.114

III 54559

Page 32: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

341 Drept internaţional

183 - BARROCHE, JULIEN.

État, libéralisme et christianisme : Critique de la subsidiarité

européenne / Julien Barroche ; Préface de Jean-Marie Donegani. -

Paris : Dalloz, 2012.

XIV, 749 p. - (Nouvelle Bibliothèque de Thèses. Science Politique

; 20).

Bibliogr. p. 579-738.

Index p. 739-744.

Stat, liberalism şi creştinism : O critică a subsidiarităţii europene..

ISBN 978-2247-11761-1 : 323.00 lei..

341:061.1 UE(043) 322(4)(043)

1. Uniunea Europeană.

III 54563 184 - BUSSEUIL, GUILLAUME.

Contribution à l'étude de la notion de contrat en droit privé

européen / Guillaume Busseuil ; Préface de Marie-Jeanne

Campana. - Clermont-Ferrand : Fondation Varenne, 2009.

XIII, 776, [5] p. - (Collection des Thèses ; 27).

Bibliogr. p. 683-762.

Index p. 763-765.

Contribuţii la studiul noţiiunii de contract în dreptul privat

european..

ISBN 978-2-916606-26-2 : 305.00 lei..

347.4:341.9(043) 341.9:347.4(043)

1. Europa 2. Uniunea Europeană.

III 54628 185 - CAENEGEM, RAOUL C. VAN.

Le Droit européen entre passé et futur : Unité et diversité sur

deux millénaires / Raoul C. van Caenegem ; Présenté par

Emmanuel Jeuland ; Traduction de Bruno De Dominicis. - Paris :

Dalloz, 2010.

171 p. - (Rivages du droit).

Dreptul european între trecut şi viitor..

ISBN 978-2-247-08815-7 : 189.00 lei..

341:061.1 UE(075.8)

1. Uniunea Europeană.

II 95043 186 - CONSTITUTIONAL PLURALISM IN THE EUROPEAN UNION

AND BEYOND

/ Edited by Matej Avbelj and Jan Komárek. - Oxford ; Portland :

Hart Publishing, 2012.

XXVIII, 424 p. - (Studies of the Oxford Institute of European and

Comparative Law ; 14).

Index p. 411-424.

Pluralismul constituţional în Uniunea Europeană şi în afara ei..

ISBN 978-1-84946-125-2 : 555.00 lei..

341:061.1 UE(063) 342.4(4+100)(063)

1. Uniunea Europeană.

III 54554 187 - DIACONU, ION, EC.

Minorităţile în dreptul internaţional contemporan / Ion

Diaconu. - Bucureşti : C.H. Beck, 2009.

XII, 462 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Rezumat în lb. engleză.

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii, 6 p..

ISBN 978-973-115-530-2 : 23.90 lei..

341.234 323.15:341

Page 33: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

II 95021 188 - IGNĂŢOIU SORA, EMANUELA.

Egalitate şi nondiscriminare în jurisprudenţa Curţii Europene

de Justiţie / Emanuela Ignăţoiu-Sora. - Bucureşti : C. H. Beck,

2008.

VII, 133 p. - (Drept european / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 123-133..

ISBN 978-973-115-130-4 : 19.92 lei..

341.645.2(4) 342.72/.73:341.645.2(4)

1. Curtea Europeană de justiţie.

II 95023 189 - INSTITUŢIA OMBUDSMANULUI : JUSTIŢIE ALTERNATIVĂ? :

STUDII DE DREPT COMPARAT

/ coord. Dacian C. Dragoş, Bogdana Neamţu. - Bucureşti : C. H.

Beck, 2011.

XXV, 366 p. : tab. - (Ştiinţe administrative / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-115-989-8 : 29.91 lei..

351.941 340.5 341.217(4) 082.1 Ştiinţe administrative

1. Europa.

II 95065 190 - ISPAS, GABRIEL-LIVIU.

Parlamentarismul în societatea internaţională / Gabriel-Liviu

Ispas ; cuv. înainte de Adrian Năstase. - Iaşi : Institutul European,

2011.

254, [6] p. : tab. - (Academica. Drept internaţional / Institutul

European ; 126).

Bibliogr. p. 245-251.

Rezumat în lb. engleză..

ISBN 978-973-611-747-3 : 34.01 lei..

341.217(4) UE 321.01 341.11:061.1 UE

1. Parlamentul European (Strasbourg).

III 54450 191 - MARTIN, DENIS.

Égalité et non-discrimination dans la jurisprudence

communautaire : Étude critique à la lumière d'une approche

comparatiste / Denis Martin. - Bruxelles : Bruylant, 2006.

[2], 671 p. - (Collection du Centre des droit de l'homme de

l'Université catholique de Louvain ; 4).

Bibliogr. p. 617-633.

Index p. 635-660.

Egalitate şi nediscriminare în jurisprudenţa comunitară..

ISBN 2-8027-2267-0 : 661.00 lei..

341.231.14(4) 341.645.5(4)

1. Uniunea Europeană 2. Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

III 54673 192 - PRISACARIU, MIHAELA ROXANA.

Statutul juridic al minorităţilor naţionale / Mihaela Roxana

Prisacariu. - Bucureşti : C.H. Beck, 2010.

XIV, 201 p. - (Manuale Beck / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 197-201..

ISBN 978-973-115-827-3 : 32.92 lei..

323.15(498)(075.8) 341.234(075.8)

1. România.

II 94947 193 - THE ROLE OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN

UNION IN COMPETITION LAW CASES

/ Edited by Massimo Merola, Jacques Derenne. - Bruxelles :

Bruylant, 2012.

Page 34: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

326 p. - (Global Competition Law Centre Annual Conference

Series ; 2).

Antetitlu: College of Europe ; Collège d'Europe.

Rolul Curţii de Justiţie al Uniunii Europene în dreptul

concurenţei..

ISBN 978-2-8027-3566-3 : 386.00 lei..

341.654.2(4)(063) 347.776(4)(063)

1. Uniunea Europeană.

III 54573 194 - SECURITY VERSUS FREEDOM? : A CHALLENGE FOR EUROPE'S

FUTURE

/ Edited by Thierry Balzacq and Sergio Carrera. - Aldershot ;

Burlington : Ashgate, 2008.

XIV, 313 p.

Securitate vs. libertate?..

ISBN 978-0-7546-4832-1 : 517.00 lei..

341:061.1 UE 327.57

1. Uniunea Europeană.

III 54565 195 - SELEJAN-GUŢAN, BIANCA ANDRADA.

Protecţia europeană a drepturilor omului / Bianca Selejan-

Guţan. - Ed. a 4-a, revăzută şi adăugită. - Bucureşti : C. H. Beck,

2011.

X, 301 p. : anexe - (Master / Editura C. H. Beck).

Bibliogr. p. 285-291.

Index p. 300-301..

ISBN 978-973-115-885-3 : 44.90 lei..

341.231.14(4)(075.8) 342.7(4)(075.8)

1. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 2. Europa.

III 54582

196 - SHAW, JO.

The Transformation of Citizenship in the European Union :

Electoral Rights and the Restructuring of Political Space / Jo

Shaw. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge

University Press, 2007.

XVIII, 398 p. - (Studies in European Law and Policy).

Bibliogr. p. 366-386.

Index p. 387-398.

Schimbările cetăţeniei în Uniunea Europeană : Drepturile

electorale şi restaurarea spaţiului politic..

ISBN 978-0-521-86070-3 : 90.00 lei..

341.231.14(4) 342.71(4)

1. Uniunea Europeană.

III 54608 197 - SMITH, RHONA K. M.

Textbook on International Human Rights / Rhona K. M. Smith.

- 5-th Ed. - Oxford ; New York ; Auckland : Oxford University

Press, 2012.

XXVII, 411 p.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Index p. 395-411.

Drepturile omului în legislaţia internaţională..

ISBN 978-0-19-960334-3 : 221.00 lei..

341.231.14(075.8)

III 54604 198 - LA SOLIDARITÉ DANS L'UNION EUROPÉENNE : ÉLÉMENTS

CONSTITUTIONNELS ET MATÉRIELS ; POUR UNE THÉORIE DE LA

SOLIDARITÉ EN DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

Page 35: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

/ sous la direction de Chahira Boutayeb ; avec l'assistance de

Sébastien Laurnt ; pref. de Jean-Claude Masclet. - Paris : Dalloz,

2011.

XIII, 340 p. - (Thèmes et commentaires. Actes).

Solidaritatea în Uniunea Europeană..

ISBN 978-2-247-10511-3 : 293.00 lei..

341:061.1 UE 082.1 Thèmes et commentaires. Actes

1. Uniunea Europeană.

III 54647 199 - SUDRE, FRÉDÉRIC.

Marile hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului /

Frédéric Sudre, Jean-Pierre Marguénaud, Adeline Gouttenoire, ... ;

îngrijire ed. şi rev. traducere: Dragoş Bogdan, Mihaela Ghirca ;

trad. Victoria Bucur, Dorin Raţ. - Bucureşti : Rosetti International,

2011.

XX, 683 p.

Titlul original: Les grands arrêts de la Cour Européenne des Droits

de l'Homme.

Bibliogr. p. 637-649.

Index p. 650-683..

ISBN 978-973-7881-65-6 : 79.98 lei..

341.645.5(094.072) 341:061.1(4) UE 341.645.5(4)(094.9)

1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

III 54577 200 - UDROIU, MIHAIL, DREPT.

Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal

român / Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu. - Bucureşti : C.H. Beck,

2008.

XXIV, 1043 p.

Bibliogr. p. 1015-1036.

Index p. 1037-1043..

ISBN 978-973-115-359-9 : 138.98 lei..

341.231.14(4)(021) 342.7(498)(021 343.13(498)(021)

1. Uniunea Europeană.

III 54578 201 - VERS LA RECONNAISSANCE DE DROITS FONDAMENTAUX

AUX ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE? : RÉFLEXIONS À

PARTIR DES NOTIONS D'IDENTITÉ ET DE SOLIDARITÉ

/ Sous la direction de Jean-Christophe Barbato et Jean-Denis

Mouton. - Bruxelles : Bruylant, 2010.

[4], 333 p. - (Collection droit de l'Union Européenne. Colloques ;

10).

Spre o recunoaştere a drepturilor fundamentale ale statelor

membre UE?..

ISBN 978-2-8027-2894-8 : 585.00 lei..

341:061.1 UE(063) 341.231.14 UE(063)

1. Uniunea Europeană.

III 54676

342 Drept public, constituţional şi administrativ

202 - ALEXANDRU, IOAN, DREPT.

Democraţia constituţională : Utopie şi/sau realitate / Ioan

Alexandru. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012.

329 p.

Titlul, tabla de materii, prefaţă, cuvânt-înainte şi introducere şi în

lb. engleză şi franceză..

ISBN 978-973-127-775-2 : 38.00 lei..

321.7 342.34

III 54454 203 - ALEXANDRU, IOAN, DREPT.

Page 36: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Drept administrativ european / Ioan Alexandru. - Ed. a 2-a, rev.

şi adăugită. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

381 p. : fig. în parte color.

Bibliogr. p. 376-380.

Tabla de materii şi în lb. engleză..

ISBN 978-973-127-252-8 : 44.98 lei..

340.5(4) 342.9(4)

1. Europa.

II 95003 204 - ALEXY, ROBERT.

A Theory of Constitutional Rights / Robert Alexy ; transl. by

Julian Rivers. - Oxford ; New York ; Auckland : Oxford

University Press, 2010.

LIII, 462 p.

Bibliogr. p. 434-455.

Index p. 457-462.

O teorie a drepturilor constitiţionale..

ISBN 978-2-247-07881-3 : 331.00 lei..

342.72/.73 342.4

III 54651 205 - APOSTOL TOFAN, DANA.

Drept administrativ / Dana Apostol Tofan. - Ed. a 2-a. -

Bucureşti : C. H. Beck, 2008-.

Vol. - (Curs universitar / Ed. C.H. Beck).

ISBN 978-973-115-368-1..

Vol. 1. - 2008. - XV, 369 p. - Bibliogr. la sf. capitolelor. - ISBN

978-973-115-369-8 : 49.90 lei.

Vol. 2. - 2009. - XIV, 386 p. - Bibliogr. p. 378-386. - ISBN 978-

973-115-458-9 : 59.90 lei.

342.9(498)(075.8) 082.1 Curs universitar / Ed. C. H. Beck

1. România.

III 54461 206 - L'AUTORITÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL

CONSTITUTIONNEL

/ Sous la direction de: Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux. -

Paris : Dalloz, 2010.

VI, 165 p. - (Thèmes et commentaires).

Autoritatea deciziilor Consiliului constituţional..

ISBN 978-2-247-08938-3 : 230.00 lei..

342.4(44)(063)

1. Franţa.

III 54562 207 - BALIBAR, ÉTIENNE.

We, the People of Europe? : Reflections on Transnational

Citizenship / Étienne Balibar ; Translated by James Swenson. -

Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2004.

XI, 291 p. - (Translation / Transnation).

Index p. 283-291.

Noi, poporul Europei?..

ISBN 0-691-08990-6 ISBN 978-0-691-08990-4 : 147.00 lei..

342.71(4)

1. Europa.

III 54598 208 - BARBU, CLAUDIU.

Sisteme electorale : Interacţiuni cu mediul instituţional / Claudiu

Barbu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

144 p. : fig., tab.

Bibliogr. p. 127-133..

ISBN 978-973-129-476-8 : 15.00 lei..

342.8(498) 342.4(498)

Page 37: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

1. România.

II 95005 209 - BĂDESCU, MIHAI, DREPT.

Drept constituţional şi instituţii politice / Mihai Bădescu,

Cătălin Andruş, Cătălina Năstase. - Bucureşti : Universul Juridic,

2011.

257 p.

Bibliogr. p. 251-257.

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii 4 p..

ISBN 978-973-127-659-5 : 30.00 lei..

342.4/.5(498)(075.8)

1. România.

III 54545 210 - BEITER, KLAUS DIETER.

The Protection of the Right to Education by International

Law : Including a Systematic Analysis of Aeticle 13 of the

International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights /

by Klaus Dieter Beiter. - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff

Publishers, 2006.

XLVII, 719, [7] p. : anexe - (International Studies in Human Right

; 82).

Index p. 705-719.

Apărarea dreptului la educaţie în legislaţia internaţională..

ISBN 90-04-14704-7 : 1348.00 lei..

342.733(100)

III 54601 211 - BLONDEL, JEAN.

Guvernarea comparată / Jean Blondel ; trad. de Teodora

Moldovanu. - Iaşi : Institutul European, 2009.

429, [9] p. : fig. - (Universitaria. Ştiinţe politice ; 124).

Bibliogr. p. 397-414.

Index p. 415-429..

ISBN 978-973-611-628-5 : 47.00 lei..

316.334.3 342.3 342.51

III 54451 212 - BRAD, ION, DREPT.

Revocarea actelor administrative : Instituţia revocării sub

exigenţele dreptului european / Ion Brad. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2009.

245 p. - (Biblioteca de drept public / Ed. Universul juridic ; 9).

Bibliogr. p. 226-240..

ISBN 978-973-127-193-4 : 25.00 lei..

35.07(4) 342.924(4) 082.1 Biblioteca de drept public

1. Europa.

II 94988 213 - BREWER-CARÍAS, ALLAN R.

Constitutional Protection of Human Rights in Latin America :

A Comparative Study of Amparo Proceedings / Allan R. Brewer-

Carias. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge

University Press, 2009.

XV, 432 p.

Index p. 427-432.

Protecţia constituţională a drepturilor omului în America Latină :

Studiu comparat al procedurilor Amparo..

ISBN 978-0-521-49202-7 : 420.00 lei..

342.72/.73(7/8)

1. America Latină.

III 54655 214 - CARP, RADU.

Page 38: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Inventarea Constituţiei : Proiecte intelectuale şi dezvoltare

instituţională în Principatele Române în secolul al XIX-lea / Radu

Carp, Ioan Stanomir. - Bucureşti : C.H. Beck, 2009.

VIII, 170 p. - (Studii Juridice / Editura C. H. Beck).

Bibliogr. p. 161-168.

Index p. 169-170.

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii, 6 p..

ISBN 978-973-115-557-9 : 21.90 lei..

94(498)"18" 342.4(498)'18"

1. România.

II 95019 215 - CERDA-GUZMAN, CAROLINA.

Codification et constitutionnalisation / Carolina Cerda-Guzman

; pref. de Ferdinand Mélin-Soucramanien. - [Bordeaux] :

Fondation Varenne, 2011.

XIV, 649 p. : anexe - (Colléction de thèses ; 44).

Codificare şi constituţionalizare..

ISBN 978-2-916606-43-9 : 310.00 lei..

342.4(44)(043) 340.134(44)(043) 082.1 Collection des Thèses

1. Franţa.

III 54654 216 - CERNAT, PETRONELA ADRIANA.

Dreptul subiectiv şi interesul legitim, temeiuri ale acţiunii în

contencios administrativ / Dr. Petronela Adriana Cernat. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2011.

286, [4] p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 271-281..

ISBN 978-973-127-525-3 : 22.00 lei..

342.9(498) 351.95(498)

II 94937

217 - CHIRIAC, LUCIAN, DREPT.

Drept administrativ : Activitatea autorităţilor administraţiei

publice : Actele administrative ; Actele administrative

jurisdicţionale ; Contractele administrative / Lucian Chiriac. -

Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011.

XVIII, 242, [4] p. - (Carte universitară / Ed. Hamangiu).

Bibliogr. p. 225-238.

Index p. 239-242..

ISBN 978-606-522-571-8 : 35.00 lei..

342.9(498)(075.8) 35.07(498)(075.8)

1. România.

III 54530 218 - CHIRIŢĂ, RADU.

Drept constituţional : Instituţii şi proceduri : Caiet de seminarii /

Radu Chiriţă. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2010.

VI, 220, [6] p. - (Carte universitară / Ed. Hamangiu).

ISBN 978-606-522-355-4 : 29.02 lei..

342.4/.5(498)(075.8)(079.1)

II 94940 219 - CIOBANU, ALEXANDRU-SORIN.

Inalienabilitatea şi imprescriptibilitatea domeniului public în

dreptul român şi în dreptul francez / Lector dr. Alexandru-Sorin

Ciobanu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012.

485 p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 447-477.

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii, 4 p..

ISBN 978-973-127-826-1 : 49.00 lei..

351.711(44+498) 342.9(44+498) 340.5

1. România 2. Franţa.

II 94984

Page 39: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

220 - CLIPA, CRISTIAN.

Drept administrativ : Teoria funcţiei publice / lect. univ. dr.

Cristian Clipa. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011.

3 vol. - (Carte universitară / Ed. Hamangiu).

ISBN 978-606-522-505-3..

[Vol. 1] : Raportul juridic de serviciu - noţiune, natură, părţi,

obiect şi conţinut. - XV, 373 p. - Bibliogr. p. 357-360. - Index p.

361-373. - ISBN 978-606-522-507-7 : 49.00 lei..

342.98(498)(075.8) 35.08(498)(075.8) 082.1 Carte universitară

1. România.

III 54595 221 - COMAN-KUND, FLORIN.

Drept administrativ / Florin Coman-Kund, Alexandru-Sorin

Ciobanu. - Ed. a 3-a rev., actualizată şi adăugită. - Bucureşti :

Universul Juridic, 2009.

Vol. - (Universul Juridic).

ISBN 978-973-127-107-1..

Part. 1 : Sinteze teoretice şi exerciţii practice pentru activitatea de

seminar. - 309 p. - Bibliogr. la sf. capitolelor. - ISBN 978-973-

127-177-4 : 32.01 lei..

35.07(075.8) 342.9(075.8)

II 94942 222 - DAUGERON, BRUNO.

La Notion d'élection en droit constitutionnel : Contribution à

une théorie juridique de l'élection à partir du droit public français :

[Thèse pour le doctorat] / Bruno Daugeron. - Paris : Dalloz, 2011.

XVI, 1298 p. - (Nouvelle Bibliothèque des Thèses ; 103).

Bibliogr. p. 1185-1278.

Index p. 1279-1284.

Noţiunea de alegere în dreptul constituţional..

ISBN 978-2-247-10543-4 : 405.00 lei..

342.4(44)(043) 342.8(44)(043) 082.1 Nouvelle Bibliothèque

des Thèses

1. Franţa.

III 54663 223 - DEACONU, ŞTEFAN.

Drept constituţional / Ştefan Deaconu. - Bucureşti : C.H. Beck,

2011.

XIV, 323 p. - (Manuale Beck / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 321-323.

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii 6 p..

ISBN 978-973-115-923-2 : 47.89 lei..

342.4(498)(075.8)

1. România.

II 94952 224 - DEACONU, ŞTEFAN.

Instituţii politice / Ştefan Deaconu. - Bucureşti : C. H. Beck,

2012.

XVI, 396 p. - (Manuale Beck / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-606-18-0007-0 : 57.90 lei..

342.5(498)(075.8) 082.1 Manuale Beck

1. România.

II 94985 225 - DECIZII RELEVANTE ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE : 2007-

2010

. - Bucureşti : Universul Juridic, 2011.

1039 p.

Antetitlu: Curtea Constituţională a României.

Index p. 1031-1039..

Page 40: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

ISBN 978-973-127-563-5 : 80.03 lei..

347.99(498)(094.072) 342.565.2(498)(094.072) 347.91/.95(498)

(094.072)

1. România.

III 54540 226 - DICTIONNAIRE DES DROITS FONDAMENTAUX

/ sous la direction de Dominique Chagnollaud, Guillaume Drago. -

Paris : Dalloz, 2010.

X, 753 p.

Index p. 741-745.

Dicţionarul drepturilor omului..

ISBN 978-2-247-08988-8 : 135.00 lei..

342.7(038)=133.1 341.231.14(038)=133.1

II 95042 227 - DRAGNE, LUMINIŢA.

Drept constituţional şi instituţii politice / Dr. Luminiţa Dragne.

- Bucureşti : Universul Juridic, 2011.

vol.

ISBN 978-973-127-718-9..

Vol. 1. - 208 p. : tab. - Bibliogr. p. 199-204. - Extras din catalogul

ed., la sf. cărţii, 4 p. - ISBN 978-973-127-719-6 : 25.00 lei..

342.4/.5(498)(075.8)

1. România.

III 54575 228 - DRAGNE, LUMINIŢA.

Drept constituţional şi instituţii politice / Dr. Luminiţa Dragne.

- Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.

244 p.

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii 3 p.

Bibliogr. p. 239-244..

ISBN 978-973-127-258-0 : 25.00 lei..

342.4/.5(498)(075.8)

1. România.

III 54546 229 - DROIT DE SUFFRAGE ET MODES DE SCRUTIN : DOCUMENTS

D'ÉTUDES

/ Documents réunis et commentés par Pascal Jan. - Paris : La

Documentation française, 2008.

56 p. : tab., graf. - (La documentation Française. Droit

constitutionnel et institutions politiques ; 1.05).

Drept electoral şi forme de votare..

ISBN 978-2-11-006974-0 : 54.00 lei..

324(44) 342.8(44)

1. Franţa.

IV 16178 230 - EDELMAN, BERNARD.

Ni chose, ni personne / Bernard Edelman. - Paris : Hermann,

2009.

143, [6] p. - (Philosophie).

Bibliogr. p. 141-143.

Nici lucru, nici persoană..

ISBN 978-2-7056-6875-4 : 141.00 lei..

342.7:61 141.319.8

II 94967 231 - FARRELL, DAVID M.

Electoral Systems : A Comparative Introduction / David M.

Farrell. - 2-nd Ed. - New York : Palgrave MacMillan, 2011.

XIII, 279 p. : fig.

Bibliogr. p. 248-272.

Page 41: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Index p. 273-279.

Sisteme electorale..

ISBN 978-1-4039-1231-2 : 195.00 lei..

340.5 324(100) 342.8(100)

II 94972 232 - FERCOT, CÉLINE.

La Protection des droits fondamentaux dans l'État fédéral :

Étude de droit comparé allemand, américain et suisse / Céline

Fercot ; pref. de David Capitant. - [Paris] : Fondation Varenne,

2011.

XVI, 819 p. - (Collection des Thèses ; 45).

Bibliogr. p. 675-782.

Index p. 803-806.

Protecţia drepturilor fundamentale în statul federal..

ISBN 978-2-916606-44-6 : 308.00 lei..

342.7(430+73+494)(043) 340.5(043) 082.1 Collection des

Thèses

1. Germania 2. Statele Unite ale Americii 3. Elveţia.

III 54652 233 - FEUILLET-LIGER, BRIGITTE.

Droit, Éthique et Religion : De l'âge théologique à l'âge

bioéthique / Brigitte Feuillet-Liger et Philippe Portier ; Préface:

Raymond Boudon. - Bruxelles : Bruylant, 2012.

476 p. - (Droit et Religion ; 3).

Drept, etică şi religie : De la perioada teologică la cea bioetică..

ISBN 978-2-8027-3528-1 : 390.00 lei..

316.334.4(063) 342.7:61(100)(063) 291.5(100)(063)

III 54566 234 - GÎRLEŞTEANU, GEORGE LIVIU.

Autorităţi administrative autonome / George Gîrleşteanu. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2011.

206 p.

Bibliogr. p. 199-206..

ISBN 978-973-127-606-9 : 18.00 lei..

35(498) 342.9(498)

1. România.

II 94951 235 - GÎRLEŞTEANU, GEORGE LIVIU.

Organizarea generală a administraţiei / George Gîrleşteanu. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2011.

259 p.

Bibliogr. p. 249-259..

ISBN 978-973-127-605-2 : 22.00 lei..

35(498)(075.8) 342.9(498)(075.8)

II 94949 236 - IANCU, GHEORGHE.

Drept constituţional şi instituţii politice / Gheorghe Iancu. - Ed.

a 2-a. - Bucureşti : C.H. Beck, 2011.

XX, 624 p.

Bibliogr. p. 624.

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii 3 p..

ISBN 978-973-115-949-2 : 84.90 lei..

342.4/.5(498)(075.8)

1. România.

III 54543 237 - IANCU, GHEORGHE.

Proceduri constituţionale : Drept procesual constituţional / Prof.

univ. dr. Gheorghe Iancu. - Bucureşti : Monitorul Oficial, 2010.

424 p. - (Universitaria / Ed. Monitorul Oficial).

Page 42: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-567-707-7 : 45.02 lei..

342.4(498)(075.8) 347.9(498)(075.8)

1. România.

III 54539 238 - IONESCU, CRISTIAN, DREPT.

Constituţia României comentată şi adnotată cu dezbateri

parlamentare şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale / Prof.

univ. dr. Cristian Ionescu

Vol.

Antetitlu: Academia Oamenilor de Ştiinţă din România..

ISBN 978-973-127-128-6..

Titlul III : Capitolul 1 : Parlamentul. - 2010. - 388 p., anexe. -

Bibliogr. la sf. capitolelor. - Extras din catalogul ed., la sf. cărţii, 4

p. - ISBN 978-973-127-386-0 : 35.00 lei..

342.4(498)"2003"(094.072)

1. România. [Constituţie. 2003].

II 94977 239 - KATZ, RICHARD S.

A Theory of Parties and Electoral Systems / Richard S. Katz. -

Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2007.

XIV, 153 p. : tab.

Index p. 147-151.

Teoria partidelor şi a sistemelor electorale..

ISBN 0-8018-8759-3 ISBN 978-0-8018-8759-8 : 133.00 lei..

329 342.8

III 54574 240 - LIBERTÉS ÉCONOMIQUES ET DROIT DE L'HOMME

/ Sous la direction de Véronique Champeil-Desplats et Danièle

Lochak. - Paris : Presses Universitaires de Paris Ouest, 2011.

295 p. - (Collection Sciences juridiques et politiques).

Libertăţile economice şi drepturile omului..

ISBN 978-2-84016-071-7 : 145.00 lei..

342.7(100)(063) 330.342.146:342.7(100)(063)

III 54553 241 - MAETZ, OLIVIER.

Les Droits fondamentaux des personnes publiques / Olivier

Maetz ; pref. de Pierre Soler-Couteaux. - [Strasbourg] : Fondation

Varenne, 2011.

XVI, 417 p. - (Collection des Thèses ; 51).

Bibliogr. p. 367-402.

Index p. 403-405.

Drepturile fundamentale ale persoanelor publice..

ISBN 978-2916606-50-7 : 310.00 lei..

342.9(44)(043) 347.19(44)(043) 082.1 Collection des Thèses

1. Franţa.

III 54653 242 - MANDA, CORNELIU.

Drept administrativ : Tratat elementar / prof. univ. dr. Corneliu

Manda. - Ed. a 5-a, rev. şi adăugită. - Bucureşti : Universul Juridic,

2008.

545 p.

ISBN 978-973-127-116-3 : 50.00 lei..

342.9(021)

III 54457 243 - MURARU, IOAN, DREPT.

Drept constituţional şi instituţii politice / Ion Muraru, Elena

Simina Tănăsescu. - Ed. a 14-a. - Bucureşti : C.H. Beck, 2011.

vol.

ISBN 978-973-115-928-7..

Page 43: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Vol. 1. - XIII, 200 p. - Index. p. 197-200. - Bibliogr. la sf.

capitolelor. - Extras din catalogul ed., la sf. cărţii 2 p. - ISBN 978-

973-115-929-4 : 44.90 lei..

342.4/.5(498)(075.8)

III 54547 244 - MURARU, IOAN, DREPT.

Răspunderea în dreptul constituţional / Ioan Muraru, Gheorghe

Iancu, Ştefan Deaconu... ; coord.: Elena Simina Tănăsescu. -

Bucureşti : C.H. Beck, 2007.

XIV, 115 p. - (Studii Juridice / Editura C. H. Beck).

Tabla de materii şi rezumate şi în lb. franceză şi engleză..

ISBN 978-973-115-120-5 : 9.90 lei..

082.1 Studii Juridice 342.4(498)

1. România.

II 91461 245 - NĂSTASE GEORGESCU, MARIA.

Drept constituţional şi instituţii politice : Curs universitar /

Conf. univ. dr. Maria Năstase Georgescu, lect. univ. dr. Simona

Th. Livia Mihăilescu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2011.

314 p.

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii 4 p.

Bibliogr. p. 307-308..

ISBN 978-973-127-461-4 : 32.00 lei..

342.4/.5(498)(075.8)

1. România.

III 54544 246 - NEAGU, LUIZA.

Suspendarea executării actului administrativ : Practică

judiciară / Luiza Neagu. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011.

XIV, 248 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Indexx p. 247-248..

ISBN 978-606-522-502-2 : 25.00 lei..

342.924(498)(094.9) 351.95(498)(094.9) 082.1 Jurisprudenţă

1. România.

II 95030 247 - PAVEL, NICOLAE.

Egalitatea în drepturi a cetăţenilor şi nediscriminarea /

Nicolae Pavel. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

668 p. : tab. - (Universul Juridic. Monografii).

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii, 4 p.

Bibliogr. p. 633-655..

ISBN 978-973-127-401-0 : 44.00 lei..

342.7 341.231.14 342.4

II 94976 248 - PETRESCU, RODICA NARCISA.

Drept administrativ / prof. univ. dr. Rodica Narcisa Petrescu. -

Bucureşti : Editura Hamangiu, 2009.

XVI, 640 p.

Index p. 634-639..

ISBN 978-606-522-140-6 : 69.00 lei..

342.9(075.8)

III 54460 249 - POPESCU, RAMONA DELIA.

Răspunderea Parlamentului în Dreptul constituţional /

Ramona Delia Popescu. - Bucureşti : C.H. Beck, 2011.

XV, 476 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 460-476.

Index p. 455-459..

ISBN 978-973-115-940-9 : 59.90 lei..

Page 44: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

342.51(498)(094.072) 342.53(498)(094.072) 347.5(498)(094.07

2) 082.1 Praxis

1. România.

II 94950 250 - PREDUCA, GRIGORIANA MANUELA.

Drepturile omului : Valenţe juridice şi canonice / Grigoriana

Manuela Preduca. - Bucureşti : C. H. Beck, 2011.

XVII, 416 p.

Bibliogr. p. 400-416.

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii, 6 p..

ISBN 978-973-115-925-6 : 54.92 lei..

342.7:241 241:341.231.14 348

II 95047 251 - LA PUISSANCE PUBLIQUE : ACTES DU COLLOQUE ORGANISÉ

DU 22 AU 24 JUIN 2011 PAR L'ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA

RECHERCHE EN DROIT ADMINISTRATIF À LA FACULTÉ DE DROIT DE

L'UNIVERSITÉ PIERRE MENDÈS FRANCE DE GRENOBLE II AVEC L'AIDE

ET LE SOUTIEN DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES

. - Paris : LexisNexis, 2012.

X, 314 p. - (Colloques & Débats).

Antetitlu: Association Française pour la Recherche en Droit

Administratif.

Puterea publică..

ISBN 978-2-7110-1658-7 : 280.00 lei..

342.4(4)(063)

1. Europa.

III 54561 252 - RÎCIU, IULIANA.

Procedura contenciosului administrativ : Aspecte teoretice şi

repere jurisprudenţiale / Dr. Iuliana Rîciu. - Bucureşti : Editura

Hamangiu, 2012.

XVIII, 466, [4] p. - (Monografie / Ed. Hamangiu).

Bibliogr. p. 447-459.

Index p. 461-466..

ISBN 978-606-522-440-7 : 49.00 lei..

342.9(498)(094.072) 351.95(498)(094.072)

1. România.

II 94932 253 - LE RÔLE ET LA PLACE DES COURS CONSTITUTIONNELES

DANS LE SYSTÈME DES AUTORITÉS PUBLIQUES : TABLE RONDE

INTERNATIONALE ORGANISÉE PAR LE CENTRE FRANCOPHONE DE

DROIT CONSTITUTIONNEL DE L'UNIVERSITÉ MIHAIL KOGĂLNICEANU

ET L'ASSOCIATION ROUMAINE DE DROIT CONSTITUTIONNEL, IASSY, LE

15 MAI 2009

/ Sous la direction de Genoveva Vrabie. - Iaşi : Institutul

European, 2010.

201, [11] p. - (Colloquia ; 5).

Rezumate în lb. română.

Rolul şi locul Curţilor Constituţionale în sistemul autorităţilor

publice..

ISBN 978-973-611-684-1 : 44.04 lei..

342.4(498.3) 342.565.2(498.3)

III 54448 254 - SELEJAN-GUŢAN, BIANCA ANDRADA.

Drept constituţional şi instituţii politice / Bianca Selejan-Guţan.

- Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2008.

XIII, 306 p.

Bibliogr. la af. capitolelor.

Index p. 301-306..

Page 45: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

ISBN 978-606-522-043-0 : 40.00 lei..

342.4/.5(498)(075.8)

1. România.

III 54453 255 - SELEJAN-GUŢAN, BIANCA ANDRADA.

Excepţia de neconstituţionalitate / Bianca Selejan-Guţan. - Ed. a

2-a. - Bucureşti : C.H. Beck, 2012.

XII, 290, [2] p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 271-286.

Index p. 287-290..

ISBN 978-973-115-715-3 : 31.92 lei..

342.562.2(498)(094.072) 342.4(498)(094.072)

1. România.

II 94945 256 - SPRING, JOEL.

The Universal Right to Education : Justification, Definition, and

Guidelines / Joel Spring. - Mahwah, New Jersey ; London :

Lawrence Erlbaum Associates, 2000.

X, 191 p. - (Sociocultural, Political, and Historical Studies in

Education).

Index p. 179-191.

Dreptul universal la educaţie..

ISBN 0-8058-3547-4 : 406.00 lei..

342.733(100) 37.014

III 54613 257 - TAILLON, PATRICK.

Le Référendum expression directe de la souveraineté du

peuple? : Essai critique sur la rationalisation de l'expression

référendaire en droit comparé / Patrick Taillon ; Sous la direction

de Bertrand Mathieu et Ghislain Otis ; Préface de Henri Brun ;

Avant-propos de Bertrand Mathieu et Ghislain Otis. - Paris :

Dalloz, 2012.

XVIII, 589 p. : anexe - (Bibliothèque parlementaire et

constitutionnelle).

Bibliogr. p. 491-514.

Index p. 567-576.

Referendumul expresia suveranităţii poporului?..

ISBN 978-2-247-11763-5 : 411.00 lei..

342.573(043) 340.5(043) 342.34(043)

III 54555 258 - TOADER, TUDOREL.

Constituţia României reflectată în jurisprudenţa

constituţională / Prof. dr. Tudorel Toader. - Bucureşti : Editura

Hamangiu, 2011.

XI, 330 p.

Extras din catalogul editurii, la sf. cărţii 2 p..

ISBN 978-606-522-568-8 : 49.02 lei..

342.4(498)(094.9)

1. România.

II 94946 259 - TRĂILESCU, ANTON.

Drept administrativ / Trăilescu, Anton. - Ed. a 4-a. - Bucureşti :

Editura C.H. Beck, 2010.

XII, 418 p. - (Curs universitar / Ed. C.H. Beck).

Index p. 415-417..

ISBN 978-973-115-721-4 : 59.88 lei..

342.9(498)(075.8) 082.1 Curs universitar / Ed. C. H. Beck

1. România.

III 54464

Page 46: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

260 - TRENTE ANS D'APPLICATION DE LA CONSTITUTION

ESPAGNOLE

/ sous la direction de Pierre Bon. - Paris : Dalloz, 2009.

271 p. - (Thèmes et commentaires. Actes).

Treizeci de ani de aplicare a constituţiei spaniole..

ISBN 978-2-247-08199-8 : 293.00 lei..

342.4(460)(063) 082.1 Thèmes et commentaires. Actes

1. Spania.

III 54650 261 - UŞVAT, LAVINIU FLORIN.

Referendumul / Laviniu Florin Uşvat. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2012.

302 p. : tab. - (Monografii / Ed. Universul Juridic).

Bibliogr. p. 287-297.

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii 4 p..

ISBN 978-973-127-731-8 : 39.00 lei..

342.573(498)(094.072)

1. România.

II 94948 262 - VALEA, DANIELA.

Sistemul de control al constituţionalităţii din România /

Daniela Valea. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

463 p. - (Universul Juridic. Monografii).

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii, 4 p.

Bibliogr. p. 439-454..

ISBN 978-973-127-309-9 : 38.00 lei..

342.4(498) 340.131:342.4(498)

1. România.

II 94975 263 - VASILESCU, BENONICA.

Drept administrativ : Curs universitar / Benonica Vasilescu. -

Ed. a 2-a rev. - Bucureşti : Universul Juridic, 2011.

416, [4] p. - (Universul Juridic. Curs universitar).

ISBN 978-973-127-444-7 : 40.00 lei..

342.9(498)(075.8)

1. România.

III 54531 264 - VEDINAŞ, VERGINIA.

Drept administrativ : Curs universitar / Prof. univ. dr. Verginia

Vedinaş. - Ed. a 7-a rev. şi actualiz. - Bucureşti : Universul Juridic,

2012.

565, [3] p. - (Universul Juridic).

Bibliogr. p. 539-556..

ISBN 978-973-127-726-4 : 60.00 lei..

342.9(498)(075.8)

1. România.

III 54532 265 - VERPEAUX, MICHEL.

Les Collectivités territoriales et la décentralisation / Michel

Verpeaux, Christine Rimbault. - 6-ème éd. - Paris : La

Documentation française, 2011.

143 p. - (Découverte de la vie publique).

Colectivităţile teritoriale şi descentralizarea..

ISBN 978-2-11-008696-9 : 94.00 lei..

35(44) 342.25(44)(094.072)

1. Franţa.

I 22789 266 - VIDA, IOAN.

Curtea Constituţională a României : Justiţia politicului sau

politica justiţiei? / Ioan Vida. - Bucureşti : Monitorul Oficial, 2011.

Page 47: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

152 p.

Tabla de materii şi în lb. franceză şi engleză..

ISBN 978-973-567-738-1 : 29.04 lei..

342.4(498) 342.565.2(498)

1. România.

III 54535 267 - PODARU, OVIDIU.

Drept administrativ : Practică judiciară comentată / Lector univ.

Ovidiu Podaru. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2010-.

2 vol. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

ISBN 978-606-522-216-8..

Vol. 1 : Actul administrativ. [Part. 1] : Repere pentru o teorie

altfel. - XX, 412 p. - Index p. 409-412. - ISBN 978-606-522-275-5 :

49.00 lei.

Vol. 1 : Actul administrativ. [Part. a 2-a] : Un secol de

jurisprudenţă (1909-2009). - XXXIV, 437 p. - Index p. 430-437. -

ISBN 978-606-522-276-2 : 55.00 lei.

Vol. 2 : Dreptul administrativ al bunurilor. - 2011. - XVIII, 278 p.

- Index p. 274-277. - ISBN 978-606-522-667-8 : 38.00 lei.

347.9(094.072) 342.9(094.072) 082.1 Sfera juridică.

Jurisprudenţă

1. România.

II 92998

343 Drept penal

268 - BÉNÉJAT, MURIELLE.

La Responsabilité pénale professionnelle / Maurielle Bénéjat ;

Préface de Jean-Christophe Saint-Pau. - Paris : Dalloz, 2012.

XIV, 525 p. - (Nouvelle Bibliothèque de Thèses ; 111).

Bibliogr. p. 437-484.

Index p. 485-515.

Responsabilitatea penală profesională..

ISBN 978-2-247-11587-7 : 412.00 lei..

343.222(44)(043)

1. Franţa.

III 54567 269 - BONGERT, YVONNE.

Histoire du droit pénal : Cours de doctorat / Yvonne Bongert ;

Texte établi par Jean-Luc Lefebvre ; Réédidion coordonnée par

Olivier Descamps, Louis de Carbonnières et Jean-Luc Lefebvre. -

Paris : Éditions Panthéon-Assas, 2012.

520 p. : 1 portr. color - (Collection "Les introuvables").

Bibliogr. p. 287-290.

Index p. 505-510.

Istoria dreptului penal..

ISBN 979-10-90429-06-2 : 268.00 lei..

343.1(44)(091)(075.8)

1. Franţa.

III 54564 270 - BOULOC, BERNARD.

Droit pénal général et procédure pénale / Bernard Bouloc,

Haritini Matsopoulou. - 18-ème éd. - Paris : Sirey : Dalloz, 2011.

XII, 643 p. - (Manuel Intégral concurs).

Index p. 625-635.

Drept penal general şi procedură penală..

ISBN 978-2-247-11005-6 : 198.00 lei..

343.1(44)(075.8)

1. Franţa.

III 54568

Page 48: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

271 - CIOCLEI, VALERIAN.

Critica raţiunii penale : Studii de criminologie juridică şi drept

penal / Valerian Cioclei. - Bucureşti : C. H. Beck, 2009.

X, 146 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

ISBN 978-973-115-571-5 : 24.90 lei..

343.9(498)

1. România.

II 95013 272 - CIOLCĂ, IULIA.

Probele în procesul penal : Practică judiciară / Iulia Ciolcă. - Ed.

a 2-a. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011.

XVI, 323, [5] p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 321-323..

ISBN 978-606-522-446-9 : 30.00 lei..

343.14(498)

1. România.

II 95014 273 - CÎRLAN, IOAN.

Căile extraordinare de atac în procesul penal / Lector univ. dr.

Ioan Cîrlan, Ioana Simina Cîrlan. - Bucureşti : Editura Hamangiu,

2010.

XIV, 261, [5] p. - (Monografie / Ed. Hamangiu).

Bibliogr. p. 255-258.

Index p. 259-261..

ISBN 978-606-522-220-5 : 35.00 lei..

343.155(498)

1. România.

II 95017 274 - COTOI, FLORIN, DREPT.

Plângerea împotriva soluţiilor procurorului de netrimitere în

judecată : Jurisprudenţă comentată / Florin Cotoi. - Bucureşti :

C.H. Beck, 2010.

XX, 324 p. - (Jurisprudenţă / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 319-322.

Index p. 323-324..

ISBN 978-973-115-807-5 : 49.90 lei..

343.155(498)(094.9) 347.9(498)(094.9) 082.1 Jurisprudenţă

1. România.

II 95008 275 - CROCQ, JEAN CHRISTOPHE.

Le Guide des infractions : Crimes ; Délits ; Contraventions ;

Enquête judiciaire ; Police technique ; Poursuites pénales ; Procès

et sanction ; Droits des victimes / Jean-Christophe Crocq. - 13-ème

éd. - 2012 : Dalloz(Paris).

1408 p. - (Guides Dalloz).

Index p. 1354-1407.

Ghidul infracţiunilor..

ISBN 978-2-247-11401-6 : 314.00 lei..

343.2/.7(44)(036)

1. Franţa.

II 94963 276 - LE DROIT DE PUNIR DU SIÈCLE DES LUMIÈRES À NOS JOURS

/ Sous la direction de Frédéric Chauvaud. - Rennes : Presses

Universitaires de Rennes, 2012.

202 p. - (Histoire / Presses Universitaires de Rennes).

Dreptul de a pedepsi din secolul Luminilor până în prezent..

ISBN 978-2-7535-1796-7 : 112.00 lei..

343.1(44)(091) 343.24/.27(44)(091)

1. Franţa.

Page 49: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

III 54557 277 - FOUMDJEM, CÉLESTIN.

Blanchiment de capitaux et fraude fiscale / Célestin Foumdjem

; Préface de Christian Lopez. - Paris : L'Harmattan, 2011.

488, [2] p. - (Finances publiques / L'Harmattan).

Bibliogr. p. 449-476.

Index p. 445-447.

Spălarea capitalului şi frauda fiscală..

ISBN 978-2-296-54341-6 : 270.00 lei..

343.359(100)(043) 336.227.2(100)(043)

III 54691 278 - LACAZE, MARION.

Réflexions sur le concept de bien juridique protégé par le droit

pénal / Marion Lacaze ; Préface D'Anne D'Hauteville. - Paris :

L.G.D.J.(Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence), 2010.

XIII, 553, [8] p. - (Collection des Thèses ; 39).

Bibliogr. p. 489-521.

Index p. 537-542.

Conceptul de bine juric protejat de dreptul penal..

ISBN 978-2-916606-38-5 : 321.00 lei..

343.222(44)(043)

1. Franţa.

III 54556 279 - LAMBERT-FAIVRE, YVONNE.

Droit du dommage corporel : Systèmes d'indemnisation /

Yvonne Lambert-Faivre, Stéphanie Porchy-Simon. - 7-ème éd. -

Paris : Dalloz, 2012.

XVI, 944 p. : anexe - (Précis Dalloz. Droit privé).

Bibliogr. p. 779-780.

Index p. 923-929.

Dreptul vătămării corporale..

ISBN 978-2-247-11216-6 : 314.00 lei..

343.615/.618(44)(021)

1. Franţa.

II 94969 280 - MÂNDRU, IANCU.

Amnistia şi graţierea : rezumatul tezei de doctorat / Iancu

Mândru ; Cond. ştiinţific: Prof.univ.dr. Matei Basarab. - Cluj-

Napoca : Universitatea "Babeş-Bolyai", 1996.

57 p. : fig., tab.

343.292/.293(043)

L 166253; L 166253 281 - NEAGU, ION.

Drept procesual penal : Mapă de seminarii / Ion Neagu, Mircea

Damaschin, Bogdan Micu... - Ed. a 2-a, revăzută şi adăugită. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2011.

471, [5] p. - (Universul Juridic).

ISBN 978-973-127-686-1 : 59.00 lei..

343.1(498)(075.8)

1. România.

IV 16179 282 - TOADER, TUDOREL.

Drept penal român : Partea specială / Prof. univ. dr. Tudorel

Toader. - Ed. a 6-a revizuită şi actualizată până la data de 10

ianuarie 2012. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2012.

XII, 556 p. - (Carte universitară / Ed. Hamangiu).

Index p. 550-555..

ISBN 978-606-522-590-9 : 69.00 lei..

343(498)(075.8)

1. România.

Page 50: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

III 54579 283 - VASILIU, ALEXANDRU.

Nulităţile în procesul penal : Comentariul art. 197 CPP : Practică

judiciară / Dr. Alexandru Vasiliu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti :

Editura Hamangiu, 2011.

XV, 348, [4] p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 347-348..

ISBN 978-606-522-445-2 : 39.00 lei..

343.157.5(498)(094.072)

1. România.

II 95015 284 - VERNY, ÉDOUARD.

Procédure pénale / Édouard Verny. - 3-ème éd. - Paris : Dalloz,

2012.

VI, 303 p. - (Cours Dalloz. Droit privé).

Bibliogr. p. 289-290.

Index p. 291-294.

Procedură penală..

ISBN 978-2-247-10520-5 : 162.00 lei..

343.1(44)(075.8)

1. Franţa.

II 94968 285 - VIENNOT, CAMILLE.

Le Procès pénal accéléré : Étude des transformations du

jugement pénal / Camille Viennot ; Préface de Pierrette Poncela. -

Paris : Dalloz, 2012.

XVI, 607 p. : anexe - (Nouvelle Bibliothèque de Thèses ; 120).

Bibliogr. p. 543-588.

Index p. 589-592.

Procesul penal accelerat..

ISBN 978-2-247-11596-9 : 412.00 lei..

343.1(44)(043)

1. Franţa.

III 54569 286 - ZARAFIU, ANDREI.

Arestarea preventivă : Reglementare, doctrină, jurisprudenţă /

Andrei Zarafiu. - Bucureşti : C. H. Beck, 2010.

XVI, 424 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 413-424..

ISBN 978-973-115-733-7 : 47.89 lei..

343.126(498)

1. România.

II 95012 287 - ZARAFIU, ANDREI.

Legea nr. 202/2010 : Procedură penală : Comentarii şi soluţii /

Av. dr. Andrei Zarafiu. - Bucureşti : C. H. Beck, 2011.

[4], 164, [4] P. - (Instrumente juridice. Mica Reformă / Ed. C.H.

Beck).

Lucrarea cuprinde: Codul penal ; Codul de procedură penală ;

Legea privind organizarea judiciară nr. 304/2004 ; Dispoziţii

tranzitorii şi finale prevăzute de Legea nr. 202/2010..

ISBN 978-973-115-857-0 : 24.90 lei..

343.1(498)(094.072)

1. România.

II 95016

343/344 Drept penal. Drept penal special. Drept penal militar

288 - ANTONIU, GEORGE.

Page 51: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Explicaţii preliminare ale Noului Cod penal / George Antoniu,

Costică Bulai, Constantin Duvac, ... ; coord. George Antoniu. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

Vol. - (Universul Juridic).

ISBN 978-973-127-374-7..

Vol. 1 : Art. 1-52. - 550 p. - Bibliogr. la sf. capitolelor. - ISBN

978-973-127-375-4 : 69.00 lei.

Vol. 2 : Art. 53-187. - 2011. - 596 p. - Bibliogr. la sf. capitolelor. -

ISBN 978-973-127-570-3 : 75.00 lei.

343.23(498)(094.072)

1. România.

III 54643 289 - BASARAB, MATEI.

Drept penal : Partea generală / Prof. dr. Matei Basarab. -

Bucureşti : Lumina Lex, 1997-.

2 vol.

Lucrarea a fost redactată în conformitate cu legile penale în

vigoare până la data de 1 dec. 1996..

ISBN 973-588-006-7..

Vol. 1. - 480 p. - ISBN 973-588-006-7.

Vol. 2. - 416 p. - ISBN 973-588-006-7.

343(498)(075.8)

1. România.

LEC 290 - BODEA, RADU.

Infracţiuni prevăzute în legi speciale / prof. univ. dr. Radu

Bodea. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011.

XIII, 311 p. - (Comentarii practice).

Bibliogr. p. 303-304.

Index p.305-311..

ISBN 978-606-522-481-0 : 30.00 lei..

343.23(498)(094.072) 082.1 Comentarii practice

1. România.

II 95068 291 - BOGDAN, DRAGOŞ, DREPT.

Arestarea preventivă şi detenţia în jurisprudenţa CEDO /

Dragoş Bogdan. - Ed. a 2-a, rev., adăugită şi actualizată. -

Bucureşti : [s. n.], 2011.

XII, 603 p.

ISBN 978-973-0-11237-5 : 75.00 lei..

343.126(4)(094.9) 341.231.14(4)(094.9)

1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

III 54576 292 - BOROI, ALEXANDRU.

Drept penal : Partea generală : Conform Noului Cod penal /

Alexandru Boroi. - Bucureşti : C.H. Beck, 2010.

VII, 540 p. - (Curs universitar / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 540..

ISBN 978-973-115-701-6 : 74.90 lei..

343(498)(075.8)

1. România.

III 54639 293 - BOROI, ALEXANDRU.

Drept penal : Partea specială : Conform Noului Cod penal /

Alexandru Boroi. - Bucureşti : C.H. Beck, 2011.

XIII, 734 p. - (Curs universitar / Ed. C.H. Beck).

ISBN 978-973-115-788-7 : 99.90 lei..

343(498)(075.8)

1. România.

III 54640

Page 52: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

294 - BOROI, ALEXANDRU.

Dreptul penal al afacerilor / Prof. univ. dr. Alexandru Boroi,

conf. univ. dr. Mirela Gorunescu, lector univ. dr. Ionuţ Andrei

Barbu ; coord.: Alexandru Boroi. - Ed. a 5-a. - Bucureşti : C. H.

Beck, 2011.

XX, 737 p. - (Master / Editura C. H. Beck).

Bibliogr. p. 729-737..

ISBN 978-973-115-826-6 : 99.90 lei..

343.53(498) 343.359(498) 347.7(498)

1. România.

III 54641 295 - CHEAGĂ, DUMITRU.

Ghid de anchetă penală / Dumitru Cheagă, Gheorghe Sava. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2012.

522 p. - (Biblioteca profesioniştilor).

Bibliogr. p. 519-522..

ISBN 978-973-127-727-1 : 60.00 lei..

343.123.1(498) 343.13(498) 343.15(498) 082.1 Biblioteca

profesioniştilor

II 94999 296 - CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

. - Bucureşti : Atlas Lex, 1997 (Lumina Tipo).

256 p.

ISBN 973-97210-6-0..

343.1(498)(094.4)

1. România.

L 166424; L 166424 297 - CODUL PENAL ŞI CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ : CU

MODIFICĂRILE PÂNĂ LA 31.DECEMBRIE 1997

. - Bucureşti : Global Print, 1998 (Lumina Tipo).

255 p.

Index la sf. capitolelor..

ISBN 973-98397-0-3..

343.1(498)"1997"(094.4)

1. România.

L 166477; L 166477 298 - COSTINIU, FLORIN.

Răspunderea statului pentru erori judiciare : Practică judiciară

; Hotărâri C.E.D.O / Florin Costiniu. - Bucureşti : Editura

Hamangiu, 2011.

XVII, 508 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 507-508..

ISBN 978-606-522-557-2 : 39.00 lei..

347.9(498)(094.9) 342.5(498)(094.9) 341.645.5(4) 343.15(498

)(094.9) 082.1 Jurisprudenţă

1. Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

II 94991 299 - COTOI, FLORIN.

Liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune :

Jurisprudenţă comentată / Florin Cotoi. - Bucureşti : Editura C.H.

Beck, 2012.

XI, 222 p. - (Jurisprudenţă / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 219-220.

Index p. 221-222..

ISBN 978-606-18-0037-7 : 34.99 lei..

343.265(498)(094.072) 082.1 Jurisprudenţă

1. România.

II 95000 300 - CRISTUŞ, NICOLETA.

Page 53: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Arestarea preventivă : Practică judiciară : 2008-2010 / jud.

Nicoleta Cristuş. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2010.

XII, 395 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p,. 393-395..

ISBN 978-606-522-313-4 : 35.00 lei..

343.126(498)(094.9) 347.9(498)(094.9) 082.1 Jurisprudenţă

II 94998 301 - CRISTUŞ, NICOLETA.

Circulaţia rutieră : Contravenţii la regimul circulaţiei pe

drumurile publice : Comentarii şi practică judiciară / jud. Nicoleta

Cristuş. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011.

XVIII, 396 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 393-396..

ISBN 978-606-522-539-8 : 35.00 lei..

343.346(498)(094.9) 656.11(498)(094.9) 347.9(498)(094.9) 34

3.791(498)(094.9) 082.1 Jurisprudenţă

1. România.

II 94993 302 - CRISTUŞ, NICOLETA.

Evaziunea fiscală şi spălarea banilor : Legea nr. 241/2005

comentariu pe articole : Practică judiciară / jud. Nicoleta Cristuş. -

Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011.

X, 301 p.

Index p. 300-301..

ISBN 978-606-522-538-1 : 28.00 lei..

336.227.2(094.072) 343.359.2(094.072) 347.99(094.072) 082.

1 Jurisprudenţă

II 95071 303 - CRISTUŞ, NICOLETA.

Răspunderea contravenţională : Practică judiciară / jud.

Nicoleta Cristuş. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011.

XXI, 427 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 423-427..

ISBN 978-606-522-447-6 : 36.00 lei..

343.791(498)(094.9) 343.23(498)(094.9) 343.222(498)(094.9)

082.1 Jurisprudenţă

1. România.

II 94992 304 - DEBOVE, FRÉDÉRIC.

Précis de droit pénal et de procédure pénale / Par Frédéric

Debove, François Falletti, Thomas Janville ; Préfacé par Jean-

Louis Debré. - 4-eme éd. mise à jour. - Paris : Presses

Universitaires de France (PUF), 2012.

XVIII, 911, [4] p. - (Collection Major. Service Public).

Bibliogr. p. 899-900.

Index p. 901-911.

Manual de drept penal şi de procedură penală..

ISBN 978-2-13-059129-0 : 321.00 lei..

343.13

III 54552 305 - DIACONESCU, GHEORGHE.

Tratat de drept penal : Partea specială / Gheorghe Diaconescu,

Constantin Duvac. - Bucureşti : C.H. Beck, 2009.

X, 1158 p.

Index p. 1155-1158..

ISBN 978-973-115-541-8 : 79.90 lei..

343(498)(021)

1. România.

III 54642

Page 54: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

306 - DUMITRU, MIREL.

Ghid de cercetare penală / Mirel Dumitru. - Bucureşti : C.H.

Beck, 2009.

XIX, 293 p. - (Instrumente juridice / Ed. C.H. Beck).

ISBN 978-973-115-593-7 : 39.90 lei..

343.123.11(498) 343.13(498)

1. România.

II 95038 307 - GÂRBULEŢ, IOAN.

Traficul de persoane : Practică judiciară comentată, legislaţie

conexă, doctrină, decizii ale Curţii Constituţionale, recursuri în

interesul legii, jurisprudenţă CEDO / Ioan Gârbuleţ. - Bucureşti :

Universul Juridic, 2010.

460 p. - (Jurisprudenţa de buzunar/ Ed. Universul Juridic).

Bibliogr. p. 459-460..

ISBN 978-973-127-385-3 : 42.00 lei..

343.545(498)(094.072) 343.43(498)(094.072) 347.99(4)(094.07

2) 082.1 Jurisprudenţa de buzunar

1. Europa 2. România.

II 95007 308 - HOTCA, ADRIAN MIHAI.

Infracţiuni prevăzute în legi speciale : Comentarii şi explicaţii /

MIhai Adrian Hotca, Maxim Dobrinoiu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti :

C.H. Beck, 2010.

XVIII, 804 p. - (Legi comentate / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 797-800.

Index p. 801-804..

ISBN 978-973-115-703-0 : 69.90 lei..

343.23(498)(094.072)

1. România.

II 95039 309 - MANEA, TEODOR.

Drept penal substanţial : Aspecte recente din practica

judecătoriilor bucureştene / Teodor Manea. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2011.

329 p. - (Universul Juridic).

ISBN 978-973-127-599-4 : 24.00 lei..

343(498)(094.9) 347.9(498)(094.9)

1. România.

II 94981 310 - MITRACHE, CONSTANTIN.

Drept penal român : Partea generală / prof. univ. dr. Constantin

Mitrache, conf. univ. dr. Cristian Mitrache. - Ed. a 8-a, rev. şi

adăugită. - Buucreşti : Universul Juridic, 2010.

482 p.

Antetitlu: Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Drept..

ISBN 978-973-127-409-6 : 65.00 lei..

343(498)(075.8)

1. România.

III 54462 311 - PUŞCAŞU, VOICU.

Prezumţia de nevinovăţie / Puşcaşu Voicu. - Bucureşti :

Universul Juridic, 2010.

718 p. - (Biblioteca de drept penal / Ed. Universul juridic).

Bibliogr. p. 681-712..

ISBN 978-973-127-230-6 : 59.00 lei..

343.131.7(498)(043)

II 95040 312 - ROGGEN, FRANÇOISE.

Page 55: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Actualités en droit pénal / Françoise Roggen, Anne

Weyembergh, Damien Holzapfel... ; coordinatrice: Françoise

Roggen. - Bruxelles : Bruylant : De Boeck, 2012.

[2], 113 p.

Actualităţi în dreptul penal..

ISBN 978-2-8027-3680-6 : 275.00 lei..

343(493)(063)

1. Belgia.

III 54551 313 - TRANCĂ, ANAMARIA.

Infracţiuni de corupţie prevăzute în Legea nr. 78/2000 :

Practică judiciară / Anamaria Trancă. - Bucureşti : Editura

Hamangiu, 2011.

XI, 249 p.

Index p. 249..

ISBN 978-606-522-544-9 : 25.00 lei..

343.352(498)(094.072) 347.9(498)(094.072) 082.1

Jurisprudenţă

1. România.

II 95069 314 - TRANCĂ, ANAMARIA.

Luarea şi darea de mită, traficul de influenţă : Practică

judiciară / Anamaria Trancă. - Bucureşti : Editura Hamangiu,

2011.

XII, 338 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 337-338..

ISBN 978-606-522-561-9 : 29.00 lei..

343.352(498)(094.9) 347.9(498)(094.9) 328.18(498)(094.9) 08

2.1 Jurisprudenţă

1. România.

II 94995 315 - TUDOR, GEORGIANA.

Infracţiunea de contrabandă : Practică judiciară / Georgiana

Tudor. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011.

XIV, 326 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 325-326..

ISBN 978-606-522-664-7 : 29.00 lei..

343.53(498)(094.9):339.194 339.194:343.53(498)(094.9) 082.1

Jurisprudenţă

II 94996 316 - TUDOR, GEORGIANA.

Mandatul european de arestare : Aspecte teoretice şi practică

judiciară / Georgiana Tudor, Mariana Constantinescu. - Bucureşti :

Editura Hamangiu, 2009.

X, 418 p. - (Comentarii practice).

Index p. 415-418..

ISBN 978-606-522-139-0 : 39.00 lei..

343.126(4)(094.9) 347.9(4)(094.9) 082.1 Comentarii practice

1. România.

II 94997 317 - VOLONCIU, NICOLAE.

Codul de procedură penală comentat : Art. 62-135: Probele şi

mijloacele de probă / prof. univ. dr. Nicolae Volonciu, Alina

Barbu. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2007.

XII, 297 p.

Bibliogr. p. 290-292.

Index p. 293-297..

ISBN 978-973-1720-69-2 : 38.00 lei..

343.1(498)(094.072)

Page 56: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

1. România.

II 95011 318 - VOLONCIU, NICOLAE.

Codul de procedură penală comentat : Art. 200-286 : Urmărirea

penală / prof. univ. dr. Nicolae Volonciu, conf. univ. dr. Alexandru

Ţuculeanu. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2007.

XIII, 192 p.

Bibliogr. p. 185-188.

Index p. 189-192..

ISBN 978-973-1720-71-5 : 28.00 lei..

343.1(498)(094.072)

1. România.

II 95010 319 - VRĂBIESCU, GEORGE G.

Cursuri de drept procesual penal şi de criminalistică :

Prelegeri, studii, articole, comentarii şi opinii juridice ; Articole,

comentarii şi opinii juridice, sociale şi politice / George G.

Vrăbiescu, Nicolae G. Vrăbiescu. - Bucureşti : Themis Cart, 2009.

806 p.

ISBN 978-9-73170-897-3 : 89.00 lei..

343.13 343.98

III 54638

347 Drept civil. Drept privat. Drept familial, comercial,

financiar, maritim, intelectual

320 - ADAM, IOAN, AVOCAT.

Drept civil : Obligaţiile ; Contractul : În reglementarea NCC /

Prof. univ. dr. Ioan Adam. - Bucureşti : C. H. Beck, 2011.

XX, 748 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 743-747..

ISBN 978-973-115-960-7 : 129.01 lei..

347.44(498)(094.072)

III 54583 321 - ALGADI, AZIBER SEID.

Contrats et droit O.H.A.D.A. des procédures collectives / Aziber

Seïd Algadi ; Préface de Marie-Hélène Monserie-Bon. - Paris :

L'Harmattan, 2009.

371 p.

Bibliogr. p. 317-357.

Index p. 359-360.

Contractele şi dreptul O.H.A.D.A. al procedurilor colective..

ISBN 978-2-296-09989-0 : 215.00 lei..

347.74(6)(043)

1. Africa 2. OHADA.

III 54695 322 - AMER-YAHIA, AMEL.

Le Régime juridique des dividendes / Amel Amer-Yahia ;

Préface d'Alain Couret. - Paris : L'Harmattan, 2010.

447, [3] p. - (Logiques Juridiques).

Bibliogr. p. 409-440.

Index p. 405-408.

Regimul juridic al dividendelor..

ISBN 978-2-296-12144-7 : 253.00 lei..

347.72.035(44) 336.781.5(44)

1. Franţa.

III 54697 323 - ANDONE-BONTAŞ, AMALIA.

Page 57: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Plângerea împotriva actelor şi măsurilor procurorului :

Practică judiciară / Amalia Andone-Bontaş. - Ed. a 3-a, rev. -

Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011.

XVIII, 371 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 367-371..

ISBN 978-606-522-476-6 : 35.00 lei..

343.13(498)(094.9) 343.122(498)(094.9) 347.956(498)(094.9)

082.1 Jurisprudenţă

II 94990 324 - BASTIAN, OLIVIER.

Délégation de compétences et répartition des tâches au sein du

conseil d'administration : Rôles du conseil d'administration, de

ses comités et de l'assemblée générale / Olivier Bastian. - Lausanne

: Centre du droit de l'entreprise de l'Université de Lausanne, 2010.

LXII, 440 p. - (CEDIDAC (Centre du droit de l'entreprise - droit

industriel, droit d'auteur, droit commercial) ; 85).

Bibliogr. p. XXXIII-LXII.

Delegarea competenţelor şi repartizarea sarcinilor în cadrul

consiliilor de administraţie..

ISBN 978-2-9403-6322-3 : 710.00 lei..

347.72(44) 005.742(094)(44)

1. Franţa.

III 54629 325 - BIARELLA, LAURA.

Il recesso e l'esclusione del socio / di Laura Biarella. - Milano :

Edizioni FAG, 2011.

151 p. - (Società).

Retragerea şi excluderea unui asociat..

157.00 lei..

347.72.031(450)(094.072)

1. Italia.

III 54600 326 - BOROI, GABRIEL.

Codul de procedură civilă adnotat / dr. Gabriel Boroi, dr.

Octavia Spineanu-Matei. - Ed. a 3-a, rev. şi adăugită. - Bucureşti :

Editura Hamangiu, 2011.

XX, 966 p. - (Codurile Hamangiu).

Index p. 951-966..

ISBN 978-606-522-325-7 : 150.00 lei..

347.91/.95(498)(094.072) 082.1 Codurile Hamangiu

II 95073 327 - BOULOGNE-YANG-TING, CORINNE.

Les Incapacités et le droit des sociétés / Corinne Boulogne-

Yang-Ting ; Préface de Georges Virassamy. - Paris :

L.G.D.J.(Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence), 2007.

XII, 438 p. - (Bibliothèque de droit privé ; 470).

Bibliogr. p. 393-416.

Index p. 417-421.

Incapacităţile şi dreptul societăţilor comerciale..

ISBN 978-2-275-03084-5 : 258.00 lei..

347.72(44)()43)

1. Franţa.

III 54686 328 - BOUTIRON, XAVIER.

L'Entrepreneur et ses patrimoines / Xavier Boutiron, Pierre-

Jacques Castanet, Hervé Lécuyer... - Paris : Lextenso Éditions,

2012.

401 p. : tab. - (Les integrales ; 6).

Index p. 387-391.

Antreprenorul şi bunurile sale..

Page 58: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

ISBN 978-2-35971-017-5 : 468.00 lei..

347.72(44) 658.14/.17(44)

1. Franţa.

III 54698 329 - BUCHBERGER, MATTHIEU.

Le Contrat d'apport : Essai sur la relation entre la société et son

associé / Matthieu Buchberger ; Préface de Michel Germain. -

Paris : Éditions Panthéon-Assas, 2011.

546 p.

Antetitlu: Université Panthéon-Assas (Paris II).

Bibliogr. p. 481-528.

Index p. 529-533.

Contractul de aport : Eseu despre relaţia dintre societate şi

asociatul său..

ISBN 979-10-90429-02-4 : 340.00 lei..

347.72.031(44)(043) 347.44(44)(043)

1. Franţa.

III 54632 330 - BUTA, ANCA CRISTINA.

Anularea actelor frauduloase în procedura insolvenţei : [Cu

referiri la NCC şi NCPC] / Anca Buta. - Bucureşti : C.H. Beck,

2012.

XIV, 508 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Index p. 506-508..

ISBN 978-606-18-0024-7 : 49.90 lei..

347.736(094.072) 347.74(094.072) 082.1 Praxis

II 94980 331 - CARTIER-BRESSON, ANÉMONE.

L'État actionnaire / Anémone Cartier-Bresson ; Préface de

Didier Truchet. - Paris : L.G.D.J.(Librairie Générale de Droit et de

Jurisprudence), 2010.

XII, 495 p. - (Bibliothèque de droit public ; 264).

Bibliogr. p. 459-476.

Index p. 477-481.

Statul acţionar..

ISBN 978-2-275-03476-8 : 265.00 lei..

347.725(44)(043) 334.722.8(44)(043)

1. Franţa.

III 54689 332 - CĂRPENARU, STANCIU D.

Tratat de drept comercial român / Prof. univ. dr. Stanciu D.

Cărpenaru. - Ed. a 3-a, rev., conform noului Cod civil. - Bucureşti :

Universul Juridic, 2012.

794, [6] p. - (Universul Juridic. Tratate).

Bibliogr. p. 781-788..

ISBN 978-973-127-825-4 : 150.00 lei..

347.7(498)(021)

1. România.

III 54537 333 - CHAMPETIER DE RIBES-JUSTEAU, ANNE-LAURE.

Les abus de majorité, de minorité et d'égalité : Étude

comparative des droits français et américain des sociétés / Anne-

Laure Champetier de Ribes-Justeau ; sous la direction de M. le

professeur Jean-Jacues Daigre. - Paris : Dalloz, 2010.

XVII, 503 p. - (Thèmes et commentaires. Études).

Bibliogr. p. 423-487.

Index p. 488-494.

Abuzurile de majoritate, minoritate şi egalitate..

Page 59: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

ISBN 978-2-247-081198-1 : 392.00 lei..

340.5(043) 347.72(73+44)(043) 082.1 Thèmes et

commentaires. Études

1. Statele Unite ale Americii 2. Franţa.

III 54648 334 - CODUL CIVIL

. - Bucureşti : Lumina Lex, 1997.

304 p.

ISBN 973-9186-44-0..

347(498)(094.4)

1. România.

L 166407; L 166407 335 - COLASSON, FRÉDÉRIC.

Le Patrimoine professionnel / Frédéric Colasson ; Préface de

Bernard Plagnet et Bernard Vareille. - Limoges : Pulim, [s. a.].

420 p. : anexe.

Bibliogr. p. 391-405.

Index p. 407-410.

Patrimoniul profesional..

ISBN 2-84287-399-8 : 175.00 lei..

347.72(44) 334.71(44)

1. Franţa.

III 54674 336 - CONVERT, LAURENT.

L'Impératif et le supplétif dans le droit des sociétés : Étude de

droit comparé Angleterre-Espagne-France / Laurent Convert ;

Préface de Bernard Saintourens. - Paris : L.G.D.J.(Librairie

Générale de Droit et de Jurisprudence), 2003.

XIV, 690 p. - (Bibliothèque de droit privé ; 374).

Index p. 655-675.

Imperativul şi supletivul în dreptul societăţilor..

ISBN 2-275-02261-9 : 483.00 lei..

347.72(44+410+460)(043) 340.5(043)

1. Franţa 2. Marea Britanie 3. Spania.

III 54616 337 - CRIVELLI VISCONTI, PAOLO GHIONNI.

Società a responsabilità limitata a struttura chiusa e

intrasferibilità delle quote / Paolo Ghionni Crivelli Visconti. - 2-

da ed. - Torino : G. Giappichelli Editore, 2011.

XI, 375, [5] p. - (Diritto Commerciale Interno e Internazionale ;

47).

Index p. 289-375.

Societatea cu răspundere limitată cu structură închisă şi

trasferibilitate de acţiuni..

ISBN 978-88-348-1947-0 : 330.00 lei..

347.724(450)9094.072)

1. Italia.

III 54599 338 - DAMY, GRÉGORY.

Les Aspects juridiques des fusions et acquisitions bancaires

nationales et européennes / Grégory Damy ; Préface de Gilles J.

Martin. - [s. l.] : Litec, 2005.

XVI, 583 p. - (Bibliothèque de droit de l'entreprise ; 69).

Bibliogr. p. 525-557.

Index p. 559-564.

Aspectele juridice ale fuziunilor şi ale achiziţiilor bancare

naţionale şi europene..

ISBN 2-7110-0646-8 : 461.00 lei..

331.7(4) 347.734(4) 341:061.1 UE

1. Franţa 2. Uniunea Europeană.

Page 60: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

III 54623 339 - DĂNĂILĂ, VERONICA.

Excepţiile în procesul civil : Jurisprudenţă comentată şi

reglementarea din noul Cod de procedură civilă / Veronica

Dănăilă, Carla Alexandra Anghelescu, Victor Horia Dimitrie

Constantinescu. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2012.

XVI, 580 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 577-580..

ISBN 978-606-522-556-5 : 45.00 lei..

347.91/.95(498)(094.9)(094.072) 082.1 Jurisprudenţă

1. România.

II 95070 340 - DEBRAY, OLIVIER.

Le Droit des affaires en évolution : Les relations intragroupes =

Tendensen in het bedrijfsrecht : Intragroepsrelaties / Olivier

Debray, Christian Dirkx, Thierry Tilquin, ... ; préface Pascal De

Roeck. - Bruxelles : Bruylant ; Antwerpen : Kluwer, 2004.

[16], 321 p. - (Bibliothèque du Juriste d'Entreprise ; 15).

Antetitlu: Institut des Juristes d'Entreprise = Instituut voor

Bedrijfsjuristen.

Dreptul afacerilor în evoluţie..

ISBN 2-8027-2005-8 : 340.00 lei..

347.72(4)(063)

1. Europa.

III 54631 341 - DECOCQ, GEORGES.

Droit commercial / Georges Decocq, Aurélie Ballot-Léna. - 5-

ème éd. - Paris : Dalloz, 2011.

XII, 417 p. - (HyperCours Dalloz. Cours & Travaux dirigés).

Bibliogr. p. 393-394.

Index p. 395-399.

Drept comercial..

ISBN 978-2-247-10981-4 ISBN 978-2-247-10990-6 : 208.00 lei..

347.7(44)(075.8)

1. Franţa.

III 54669 342 - DESCHAMP-POPULIN, CLAIRE.

La Cause du paiement : Une analyse innovante du paiement et

des modes de paiement / Claire Deschamp-Populin ; Préface

d'André Prüm. - Bruxelles : Larcier, 2010.

750 p. - (Collection de la Faculté de Droit, d'Économie et de

Finance de l'Université du Luxembourg).

Bibliogr. p. 683-718.

Index p. 719-738.

Plata : O analiză a plăţii şi a modalităţilor de plată..

ISBN 978-2-8044-2908-9 : 772.00 lei..

347.74(44)(043) 347.431(44)(043)

1. Franţa.

III 54627 343 - DEXANT - DE BAILLIENCOURT, OLYMPE.

Les Pactes d'actionnaires dans les sociétés cotées / Olympe

Dexant - de Bailliencourt ; Préface d'Hervé Synvet. - Paris :

Dalloz, 2012.

467 p. - (Nouvelle Bibliothèque des Thèses ; 115).

Bibliogr. p. 415-452.

Index p. 453-456.

Acordurile acţionarilor în cadrul societăţilor comerciale cotate la

bursă..

ISBN 978-2-247-11591-4 : 410.00 lei..

347.72.031(44)(043)

Page 61: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

1. Franţa.

III 54675 344 - DIFFO TCHUNKAM, JUSTINE.

Droit des activités économiques et du commerce électronique :

L'esprit du droit commercial général issu de la réforme du 15

décembre 2010 / Justine Diffo Tchunkam ; Préface de Dorothé C.

Sossa. - Paris : L'Harmattan, 2011.

269, [102] p. : anexe - (Études Africaines).

Bibliogr. p. 241-251.

Index p. 253-265.

Dreptul activităţilor economice şi ale comerţului electronic..

ISBN 978-2-296-55868-7 : 244.00 lei..

347.7(6) 004.738.5:339(6)

1. Africa 2. OHADA.

III 54700 345 - DONDERO, BRUNO.

Droit des sociétés / Bruno Dondero. - 2-ème éd. - Paris : Dalloz,

2011.

XI, 593 p. - (HyperCours Dalloz. Cours & Travaux dirigés).

Bibliogr. p. 561-562.

Index p. 563-568.

Dreptul societăţilor..

ISBN 978-2-247-10998-2 : 215.00 lei..

347.72(44)(075.8)

1. Franţa.

III 54668 346 - DROIT COMMERCIAL : 2012 : FONDS DE COMMERCE ;

CONTRATS - BIENS DE L'ENTREPRISE ; CRÉDIT, GARANTIES,

RECOUVREMENT ; ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

. - 20-ème éd. - Levallois-Perret : Editions Francis Lefebvre, 2012.

1527 p. - (Mémento pratique Francis Lefebvre).

Drept comercial..

ISBN 978-2-85115-917-5 : 1012.00 lei..

347.7(44)(094.4)

1. Franţa.

III 54701 347 - DUTILLEUL, FRANÇOIS COLLART.

Contrats civils et commerciaux / François Collart Dutilleul,

Philippe Delebecque. - 9-ème éd. - Paris : Dalloz, 2011.

VIII, 1029 p. - (Précis Dalloz. Droit privé).

Index p. 997-1014.

Contracte civile şi comerciale..

ISBN 978-2-247-10899-2 ISBN 978-2-247-10937-1 : 273.00 lei..

347.44(44)(075.8) 347.74(44)(075.8)

1. Franţa.

II 95045 348 - DUŢESCU, CRISTIAN.

Contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni / Cristian

Duţescu. - Bucureşti : C.H. Beck, 2012.

XXXI, 514 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii 6 p.

Bibliogr. p. 503-514..

ISBN 978-973-115-980-5 : 99.89 lei..

347.45/.47(498) 347.451(498) 347.751(498)

1. România.

III 54534 349 - EMESE, FLORIAN.

Dreptul familiei / Lector univ. Emese Florian. - Bucureşti :

Lumina Lex, 1997 (Lumina Tipo).

416 p.

Page 62: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

ISBN 973-9186-92-0..

347.61/.64(498)

1. România.

L 166465; L 166465 350 - EMINESCU, YOLANDA.

Regimul juridic al creaţiei intelectuale : Comentariul legii

brevetelor de invenţie / Prof.dr.doc. Yolanda Eminescu. - Ed.a 2-a.

- Bucureşti : Lumina Lex, 1997 (Lumina Tipo).

232 p.

ISBN 973-588-037-7..

347.77/.78(498)(094.072) 001.894(498)(094.072)

1. România.

L 166425; L 166425 351 - EYRIGNAC, LOIC.

La Protection pénale du patrimoine de la société / Loïc

Eyrignac ; Préface de Bernard Bouloc ; Avant-propos de Wilfrid

Jeandidier. - Clermont-Ferrand : Fondation Varenne :

L.G.D.J.(Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence), 2007.

XVI, 490, [5] p. : anexe - (Collection des Thèses ; 12).

Bibliogr. p. 409-478.

Index p. 479-483.

Protecţia penală a patrimoniului societăţii..

ISBN 978-2-916606-11-8 : 305.00 lei..

347.72(44)(043) 343.35(44)(043)

1. Franţa.

III 54630 352 - FLORESCU, CRISTINA IOANA.

Arbitrajul comercial : Convenţia arbitrală şi tribunalul arbitral /

Lect. univ. dr. Cristina Ioana Florescu. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2011.

539 p. - (Biblioteca de drept privat / Ed. Universul juridic ; 19).

ISBN 978-973-127-643-4 : 49.00 lei..

346.9 347.99 347.918 347.7 082.1 Biblioteca de drept privat

II 94978 353 - FLORESCU, DUMITRU ANDREI PETRE.

Contractul de asociere în participaţiune / Dumitru A. P.

Florescu, Roxana Popa, Theodor Mrejeru. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2009.

262 p.

ISBN 978-973-127-174-3 : 25.00 lei..

347.721(498) 347.44(498)

1. România.

II 94982 354 - FLORESCU, DUMITRU ANDREIU PETRE.

Societăţile comerciale aflate în insolvenţă : Practică judiciară

privind răspunderea personalului / Dumitru A. P. Florescu,

Gheorghe Negură, Daniel Zamfirache. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2009.

417 p.

ISBN 978-973-127-173-6 : 40.00 lei..

347.72(0498) 347.736(498)

1. România.

II 94979 355 - FLORESCU, GABRIELA, JUDECĂTOR.

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică : Practică

judiciară / Dr. Gabriela Florescu. - Bucureşti : Editura Hamangiu,

2011.

XVI, 308, [4] p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 307-308..

ISBN 978-606-522-551-0 : 33.01 lei..

Page 63: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

347.234(498)(094.9)

1. România.

II 94936 356 - FLORESCU, GRIGORE, DREPT.

Dreptul societăţilor comerciale : Curs universitar / prof. univ. dr.

Grigore Florescu, asist univ. drd. Zaira-Andra Bamberger, lect.

univ. drd. Cristina Florescu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

300 p.

Bibliogr. p. 291-293.

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii 4 p..

ISBN 978-973-127-298-6 : 25.00 lei..

347.72(498)(075.8)

1. România.

II 94954 357 - FOLTIŞ, ADINA.

Dreptul de preempţiune / dr. Adina Foltiş. - Bucureşti : Editura

Hamangiu, 2011.

XVII, 328 p. - (Monografie / Ed. Hamangiu).

Bibliogr. p. 305-314.

Index p. 315-328..

ISBN 978-606-522-527-5 : 35.99 lei..

347.239(498) 082.1 Monografie

1. România.

II 95064 358 - GEORGES, EMMANUEL.

Essai de généralisation d'un droit de retrait dans la société

anonyme / Emmanuel Georges ; Préface de Jean-Jacques Daigre. -

[s. l.] : L.G.D.J.(Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence),

2005.

[6], 384 p. - (Collection de la Faculté de Droit et des Sciences

sociales de Poitiers ; 15).

Bibliogr. p.337-373.

Index p. 375-377.

Generalizarea unui drept de retragere în societatea anonimă..

ISBN 2-275-02690-8 : 320.00 lei..

347.72.031(44)(043)

1. Franţa.

III 54615 359 - GIANNINI, LUCA.

Recesso ed esclusione del socio : Società di persone ; Società di

capitali ; Società cooperative : Disciplina giuridica e commento ;

Conseguenze ed aspetti procedurli ; Formulario / Luca Giannini,

Mariano Vitali. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2010.

327, [6] p. & CD-ROM - (Professionisti & Imprese. Società ; 86).

Retragerea şi excluderea unui asociat..

310.00 lei..

347.72.031(450)(094.072)

1. Italia.

III 54609 360 - GRIMAUX, ELIZABETH.

L'Influence du droit anglo-américain sur les valeurs

mobilières émises par les sociétés anonymes en droit français /

Elizabeth Grimaux. - [s. l.] : Litec, 2004.

XVI, 448 p. - (Bibliothèque de droit de l'entreprise ; 67).

Bibliogr. p. 393-431.

Index p. 433-439.

Influenţa dreptului anglo-american privind valorile mobiliare

emise de societăţile anonime în dreptul francez..

ISBN 2-7110-0569-0 : 461.00 lei..

Page 64: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

347.72(410+73:44) 347.763(44)

1. Franţa 2. Marea Britanie 3. Statele Unite ale Americii.

III 54617 361 - GUENZOUI, YOUSSEF.

La Notion d'accord en droit privé / Youssef Guenzoui ; Préface

de Charley Hannoun. - Paris : L.G.D.J.(Librairie Générale de Droit

et de Jurisprudence), 2009.

XIV, 488 p. - (Bibliothèque de droit privé ; 502).

Bibliogr. p. 435-466.

Index p. 467-473.

Noţiunea de acord în dreptul privat..

ISBN 978-2-275-03368-6 : 258.00 lei..

347.440(44)(043)

1. Franţa.

III 54687 362 - HOUIN-BRESSAND, CAROLINE.

Les Contre-garanties / Caroline Houin-Bressand ; Préface de

Hervé Synvet. - Paris : Dalloz, 2006.

XIV, 460, [4] p. - (Nouvelle Bibliothèque de Thèses ; 54).

Bibliogr. p. 409-448.

Index p. 449-454.

Contragaranţiile..

ISBN 2-247-06626-7 ISBN 978-2-247-06626-1 : 377.00 lei..

347.468(44)(043) 347.768(44)(043)

1. Franţa.

III 54696 363 - ISPAS, MARIUS-CRISTIAN.

Aplicarea dreptului european de instanţele române / Marius-

Cristian Ispas. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012.

377 p.

Index p. 371-374..

ISBN 978-973-127-675-5 : 35.00 lei..

347.99(498) 341:061.1(4) UE

1. Uniunea Europeană 2. România.

II 94961 364 - JACQUEMIN, HERVÉ.

Le Formalisme contractuel : Mécanisme de protection de la

partie faible / Hervé Jacquemin ; Préface d'Etienne Montero. -

Bruxelles : Larcier, 2010.

583 p.

Bibliogr. p. 535-555.

Index p. 557-560.

Formalismul contractual : Mecanism de protecţie al părţii slabe..

ISBN 978-2-8044-3827-2 : 705.00 lei..

347.4(44)

1. Franţa.

III 54619 365 - KEUFFI, DANIEL.

La Régulation des marchés financiers dans l'espace OHADA /

Daniel Keuffi. - Paris : L'Harmattan, 2010.

422 p. - (Études Africaines).

Bibliogr. p. 391-409.

Index p. 411-414.

Reglarea pieţelor financiare în spaţiul OHADA..

ISBN 978-2-296-54090-3 : 244.00 lei..

347.7(6) 336.76(6)

1. Africa 2. OHADA.

III 54693 366 - LACROIX-DE SOUSA, SANDIE.

Page 65: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

La Cession de droits sociaux : À la lumière de la cession de

contrat / Sandie Lacroix-De Sousa ; Préface de Marie-Élodie Ancel

; Avant-propos de Laurent Aynès. - Paris : Fondation Varenne,

2010.

XVI, 472, [5] p. - (Collection des Thèses ; 37).

Bibliogr. p. 411-456.

Index p. 457-461.

Cesiunea drepturilor sociale în lumina cesiunii de contract..

ISBN 978-2-916606-36-1 : 305.00 lei..

347.72.033(44)(043) 347.451(44)(043)

1. Franţa.

III 54625 367 - LE BARS, BENOIT.

Les Associations de défense d'actionnaires et d'investisseurs /

Benoit Le Bars ; Préface de Yves Guyon. - Paris :

L.G.D.J.(Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence), 2004.

XIV, 526 p. - (Bibliothèque de droit privé ; 392).

Bibliogr. p. 477-495.

Index p. 497-504.

Asociaţiile de apărare a acţionarilor şi a investitorilor..

ISBN 2-275-02343-7 : 280.00 lei..

347.72.031(44)(043) 061.231(44)(043)

1. Franţa.

III 54622 368 - LE TOURNEAU, PHILIPPE.

Contrats informatiques et électroniques / Philippe Le Tourneau.

- 7-ème éd. remaniée et augmentée. - Paris : Dalloz, 2012.

XIII, 490 p. - (Dalloz. Référence).

Index p. 477-489.

Contracte informatice şi electronice..

ISBN 978-2-247-11845-8 : 442.00 lei..

347.74(44)(021) 004.738.5:339(44)(021)

1. Franţa.

III 54667 369 - LEGISLAŢIE PRIVIND EVIDENŢA POPULAŢIEI

. - Bucureşti : Regia Autonomă "Monitorul Oficial", 1998.

32 p.

ISBN 973-567-169-7..

347.18(498)(094.5) 351.755(498)(094.5)

1. România.

L 166483; L 166483 370 - LEGISLAŢIE PRIVIND SOCIETĂŢILE COMERCIALE

/ Parlamentul României, Camera Deputaţilor. - Bucureşti : Regia

Autonomă "Monitorul Oficial", 1998.

96 p.

ISBN 973-567-168-9..

347.72(498)(094.4)

1. România.

L 166484; L 166484 371 - LÉGUEVAQUES, CHRISTOPHE.

Droit des défaillances bancaires / Christophe Léguevaques. -

Paris : Economica, 2002.

XIV, 657 p. : anexe - (Pratique du droit).

Index p. 633-638.

Dreptul slăbiciunilor bancare..

ISBN 2-7178-4376-0 : 424.00 lei..

347.734(44)

1. Franţa.

III 54635 372 - LEŞ, IOAN.

Page 66: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Noul Cod de procedură civilă : Comentariu pe articole / Ioan

Leş. - Bucureşti : C. H. Beck, 2011.

Vol. - (Comentarii Beck / Ed. C.H. Beck).

ISBN 978-973-115-895-2..

Vol. 1 : Articolele 1-449. - XII, 608 p. - Index p. 599-608. - Extras

din catalogul ed., la sf. cărţii, 4 p. - ISBN 978-973-115-896-9 :

149.00 lei..

347.91/.95(498)(094.072)

1. România.

III 54455 373 - LEŞ, IOAN.

Tratat de drept procesual civil : Cu referire la Proiectul Codului

de procedură civilă / Ioan Leş. - Ed. a 5-a, rev. - Bucureşti : C. H.

Beck, 2010.

XXVIII, 1186 p. & 32 p. Supliment.

Index p. 1181-1186.

Supliment gratuit: Modificările şi completările aduse actualului

Cod de procedură civilă prin Legea pentru accelerarea proceselor,

nr. 202/2010 "Mica Reformă"..

ISBN 978-973-115-702-3 : 79.90 lei..

347.91/.95(498)(021)

III 54456 374 - LES LIBERTÉS ÉCONOMIQUES

/ Sous la direction de Guillaume Drago et Martine Lombard. -

Paris : Editions Panthéon-Assas, 2003.

169 p. : anexe - (Droit public).

Libertăţile economice..

ISBN 2-913397-47-6 : 127.00 lei..

346(44)(063) 347.774(44)(063)

1. Franţa.

III 54549 375 - LUCAS, FRANÇOIS-XAVIER.

Les Transferts temporaires de valeurs mobilières pour une

fiducie de valeurs mobilières / François-Xavier Lucas ; Préface

de Louis Lorvellec. - Paris : L.G.D.J.(Librairie Générale de Droit

et de Jurisprudence), 1997.

XXIV, 372 p. - (Bibliothèque de droit privé ; 283).

Bibliogr. p. 339-357.

Index p. 359-362.

Transferurile temporare de valori mobiliare..

ISBN 2-275-01614-7 : 282.00 lei..

347.72(44)(043) 347.415(44)(043)

1. Franţa.

III 54621 376 - MALAURIE, PHILIPPE.

Drept civil : Introducerea generală / Philippe Malaurie, Patrick

Morvan ; coord. al ed. în lb. română Mircea Dan Bob ; Trad. de

Diana Dănişor. - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2011.

XVI, 356 p.

Index p. 337-347.

Tabla de materii şi în lb. franceză.

Lucrarea reprezintă traducerea ediţiei a 3-a din lb. franceză..

ISBN 978-606-8201-38-2 : 78.99 lei..

347

III 54703 377 - MĂGUREANU, FLOREA.

Drept procesual civil român / Dr. Florea Măgureanu. - Bucureşti

: Lumina Lex, 1997-.

[vol].

Vol. 1. - 432 p. - ISBN 973-588-036-9.

Page 67: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

347.9(498)(075.8)

1. România.

LEC 378 - MĂGUREANU, FLOREA.

Înscrisurile : Mijloace de probă în procesul civil / Florea

Măgureanu. - Bucureşti : Lumina Lex, 1997.

272 p.

ISBN 973-588-025-3..

082.1 Juridica 347.942(498)(094.072)

L 166393; L 1663923 379 - MERA, LUCIANA.

Recursuri în interesul legii : Decizii de admitere 1993-2008 :

Culegere de practică judiciară / Luciana Mera, Adriana Pena. -

Bucureşti : C.H. Beck, 2008.

XV, 513 p. - (Jurisprudenţă / Ed. C.H. Beck).

Index p. 501-513..

ISBN 978-973-115-420-6 : 19.90 lei..

347.991(498)(094.9) 347.955(498)(094.9)

1. România.

II 95041 380 - MOUTHIEU, MONIQUE AIMÉE.

L'Intérêt social en droit des sociétés / Monique Aimée Mouthieu

; Préface de Paul Gérard Pougoue. - Paris : L'Harmattan, 2009.

422 p. - (Études Africaines).

Bibliogr. p. 377-405.

Index p. 406-411.

Interesul social în dreptul societăţilor comerciale..

ISBN 978-2-296-06954-1 : 244.00 lei..

347.72(6)(043)

1. Africa 2. OHADA.

III 54690 381 - NEAGU, LUIZA.

Procedura insolvenţei : Răspunderea membrilor organelor de

conducere : Practică judiciară / Luiza Neagu. - Bucureşti : Editura

Hamangiu, 2011.

XIV, 270 p.

Index p. 269-270..

ISBN 978-606-522-544-2 : 25.00 lei..

347.736(498)(094.072) 347.5:347.736(498)(094.072) 336.1 08

2.1 Jurisprudenţă

1. România.

II 94983 382 - NEMEŞ, VASILE.

Drept comercial / conf. univ. dr. Vasile Nemeş. - Bucureşti :

Editura Hamangiu, 2012.

XVIII, 502 p. - (Carte universitară / Ed. Hamangiu).

Index p. 496-501..

ISBN 978-606-522-754-5 : 59.00 lei..

347.7(498)(075.8) 082.1 Carte universitară

1. România.

III 54452 383 - OBÉGI, RIAD.

Risque et crédit : Le certificat hypothécaire une solution pour les

pays émergents / Riad Obégi ; Préface de Jean-François Goux. -

Bruxelles : Bruylant ; Beyrouth : Delta ; Paris : L.G.D.J.(Librairie

Générale de Droit et de Jurisprudence), 2009.

287 p. : graf., tab.

Bibliogr. p. 280-287.

Risc şi credit : Certificatul ipotecar..

ISBN 978-2-8027-2633-3 : 205.00 lei..

Page 68: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

347.278(1-662) 005.52:005.334(1-662)

III 54702 384 - L'ORGANISATION DU POUVOIR DANS LA SOCIÉTÉ ANONYME

: SÉMINAIRE ORGANISÉ À LIÈGE LE 11 MARS 2004 : HOMMAGE À

MADAME BENOIT-MOURY

. - Bruxelles : Bruylant, 2004.

XIV, 367 p. - (Commission droit et vie des affaires ; 6).

Organizarea conducerii în societăţile anonime..

ISBN 2-8027-1928-9 : 525.00 lei..

347.725(063) 005.35:347.725(063)

III 54618 385 - PÉDAMON, MICHEL.

Droit commercial : Commerçants et fonds de commerce ;

Concurrence et contrats du commerce / Michel Pédamon, Hugues

Kenfack. - 3-eme Éd. - Paris : Dalloz, 2011.

X, 859 p. - (Précis Dalloz. Droit privé).

Index p. 837-844.

Drept comercial..

ISBN 978-2-247-11008-7 ISBN 978-2-247-11029-2 : 247.00 lei..

347.7(44)(075.8)

1. Franţa.

II 95044 386 - POP, LIVIU.

Tratat elementar de drept civil : Obligaţiile / Dr. Liviu Pop, dr.

Ionuţ-Florin Popa, dr. Stelian Ioan Vidu. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2012.

889, [7] p. - (Universul Juridic. Tratate).

Index p. 859-865..

ISBN 978-973-127-746-2 : 99.09 lei..

347.4(498)(021)

1. România.

III 54536 387 - POPA, IONUŢ-FLORIN.

Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor în Noul Cod civil /

Ionuţ-Florin Popa. - Bucureşti : Universul Juridic, 2012.

340, [4] p. - (Universul Juridic. Biblioteca de drept privat ; 20).

Bibliogr. p. 317-328.

Index p. 329-336..

ISBN 978-973-127-717-2 : 49.05 lei..

347.447.82(498)(094.072)

1. România.

II 94938 388 - LES PRINCIPALES CLAUSES DES CONTRATS D'AFFAIRES

/ Sous la direction de Jacques Mestre, Jean-Christophe Roda. -

Paris : Lextenso Éditions, 2011.

1096 p. - (Les integrales ; 3).

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Index p. 1065-1068.

Principalele clauze ale contractelor de afaceri..

ISBN 978-2-35971-020-5 : 579.00 lei..

347.74(44)

1. Franţa.

III 54692 389 - RANIELI, MELANIA.

L'Invalidità delle decisioni di amministrazione della società a

responsabilità limitata / Melania Ranieli. - Napoli ; Roma :

Edizioni Scientifiche Italiane, 2010.

220 p. - (Collana del Dipartimento di Scienza e Storia del Diritto ;

3).

Antetitlu: Università degli Studi "Magna Grecia" di Catanzaro.

Page 69: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Invalidarea deciziei administraţiei societăţii comerciale cu

răspundere limitată..

ISBN 978-88-495-2091-0 : 175.00 lei..

347.724(450)(094.072)

1. Italia.

III 54611 390 - REDENIUS-HOEVERMANN, JULIA.

La Responsabilité des dirigeants dans les sociétés anonymes en

droit français et droit allemand / Julia Redenius-Hoevermann ;

Préface de Michel Germain. - Paris : L.G.D.J.(Librairie Générale

de Droit et de Jurisprudence), 2010.

XXII, 507 p. - (Bibliothèque de droit privé ; 517).

Bibliogr. p. 447-474.

Index p. 483-484.

Responsabilitatea conducătorilor societăţilor anonime în dreptul

francez şi german..

ISBN 978-2-275-03565-9 : 272.00 lei..

340.5(043) 347.725(44+430)(043) 347.56(44+430)(043)

1. Franţa 2. Germania.

III 54683 391 - REYGROBELLET, ARNAUD.

Fonds de commerce / Arnaud Reygrobellet, Christophe Denizot.

- 2-ème éd. - Paris : Dalloz, 2011.

XXIII, 1057 p. - (Dalloz. Action).

Index p. 1025-1056.

Fonduri de comerţ..

ISBN 978-2-247-07995-7 : 637.00 lei..

347.715(44)(021)

1. Franţa.

III 54666

392 - ROMÂNIA.

Codul de procedură civilă. - Bucureşti : Lumina Lex, 1997

(Lumina Tipo).

208 p.

Index p. 181-207..

ISBN 973-96296-0-1..

347.91/.95(498)(094.4)

1. România.

L 166419; L 166419 393 - ROMÂNIA. [LEGI ŞI DECRETE].

Legislaţia concurenţei comerciale / Culegerea de acte normative

a fost alcătuită de prof. dr. Octavian Căpăţînă. - Ed. a 2-a

completată şi actualizată. - Bucureşti : Lumina Lex, 1997 (Lumina

Tipo).

352 p. - (Colecţia Legislaţie comercială ; 16).

347.776(498)(094.4)

1. România.

L 166451; L 166451 394 - ROUTIER, RICHARD.

Obligations et responsabilités du banquier / Richard Routier. -

3-ème éd. - Paris : Dalloz, 2011.

XXX, 1255 p. - (Dalloz. Action).

Index p. 1199-1253.

Obligaţiile şi responsabilităţile bancherului..

ISBN 978-2-247-10105-4 : 637.00 lei..

336.7(44)(021) 347.734(44)(021) 347.56:336.7(44)(021)

1. Franţa.

III 54665 395 - SÁNCHEZ GRAELLS, ALBERT.

Page 70: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Public Procurement and the EU Competition Rules / Albert

Sánchez Graells. - Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2011.

XXII, 457 p.

Bibliogr. p. 399-453.

Index p. 455-457.

Achiziţiile publice şi normele UE în domeniul concurenţei..

ISBN 978-1-84946-066-8 : 677.00 lei..

341:061.1 UE 347.451.6(4) 347.776(4)

1. Uniunea Europeană.

III 54677 396 - SCARPA, DARIO.

Processi decisionali, controllo e tutela dei soci nella s.r.l. / Dario

Scarpa. - Milano : Wolters Kluwer, 2011.

X, 235 p. - (Contratto e impresa ; 139).

Bibliogr. p. 211-231.

Luarea deciziilor, controlul şi portecţia acţionarilor din SRL..

ISBN 978-88-13-30765-3 : 205.00 lei..

347.724(450)(094.072)

1. Italia.

III 54614 397 - SCHOLASTIQUE, ESTELLE.

Le Devoir de diligence des administrateurs de sociétés : Droit

français et anglais / Estelle Scholastique ; Préface de André Tunc. -

Paris : L.G.D.J.(Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence),

1998.

VIII, 467 p. - (Bibliothèque de droit privé ; 302).

Bibliogr. p. 413-432.

Index p. 433-437.

Obligaţia de diligenţă a administratorilor societăţilor comerciale..

ISBN 2-275-01748-8 : 281.00 lei..

347.72(44)(043) 340.5(043)

1. Franţa 2. Marea Britanie.

III 54685 398 - SIGUOIRT, LAURENT.

La Preuve du paiement des obligations monétaires / Laurent

Siguoirt ; Préface de Grégoire Loiseau. - Paris : L.G.D.J.(Librairie

Générale de Droit et de Jurisprudence), 2010.

XVIII, 563 p. - (Bibliothèque de droit privé ; 515).

Bibliogr. p. 471-541.

Index p. 543-547.

Proba plăţii obligaţiilor monetare..

ISBN 978-2-275-03520-8 : 307.00 lei..

347.431(44)(043)

1. Franţa.

III 54682 399 - STĂNCIULESCU, LIVIU.

Curs de drept civil : Succesiuni / Prof. univ. dr. Liviu

Stănciulescu. - Ed. revăzută. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2012.

294 p. - (Carte universitară / Ed. Hamangiu).

Index p. 289-293..

ISBN 978-606-522-690-6 : 39.00 lei..

347.65/.68(498)(075.8) 347.44(498)(075.8)

II 94931 400 - STĂNESCU, ARIN OCTAV.

Procedura insolvenţei : Culegere de practică judiciară 2006-2009

/ Colectivul de autori: avocat Arin Octav Stănescu, consilier juridic

valentina Burdescu, judecător Mihaela Sărăcuţ... - Bucureşti : C.H.

Beck, 2011.

vol. - (Jurisprudenţă / Ed. C.H. Beck).

Page 71: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Antetitlu: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din

România..

ISBN 978-973-115-707-8..

Vol. 1 : Deschiderea procedurii insolvenţei; Participanţii la

procedura insolvenţei. - XXVI, 601 p. - Extras din catalogul ed., la

sf. cărţii 4 p. - ISBN 978-973-115-836-5 : 69.91 lei.

Vol. 2 : Administrarea procedurii insolvenţei; Reorganizarea şi

falimentul. - XXII, 619 p. - Extras din catalogul ed., la sf. cărţii 6

p. - ISBN 978-973-115-840-2 : 69.91 lei.

Vol. 3 : Închiderea procedurii insolvenţei şi antrenarea

răspunderii; Insolvenţa transfrontalieră. - XIX, 567 P. - Extras din

catalogul ed., la sf. cărţii 2 p. - ISBN 978-973-115-841-9 : 69.91

lei.

347.736(498)"2006/2009)(094.9)

1. România.

II 94953 401 - STUDI SULL'EFFETTIVITÀ DELLE REGOLE SOCIETARIE

/ a cura di Gian Domenico Mosco ; Contributi di Canstanza

Alessi, Katia Babusci, Giorgio Bitonto, ... - Roma : Aracne, 2011.

377, [4] p. : tab., graf. - (Quaderni del Dipartamento di Scienze

Giuridiche ; 6).

Antetitlu: Luiss Libera Università Internazionale degli Studi

Sociali Guido Carli.

Studii privind eficienţa normelor corporative..

ISBN 978-88-548-4116-1 : 192.00 lei..

347.72(450) 005.35(450)

1. Italia.

III 54602 402 - SYNTHÈSES DE DROIT BANCAIRE ET FINANCIER : LIBER

AMICORUM ANDRÉ BRUYNEEL

. - Bruxelles : Bruylant, 2008.

XLII, 711 p. : portr.

Sinteze de drept financiar şi bancar..

ISBN 978-2-8027-2540-4 : 812.00 lei..

082.2 Bruyneel, A. 347.734

1. Bruyneel, André.

III 54624 403 - ŞERBAN, DUMITRU DANIEL.

Achiziţii publice : Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie / drd.

Dumitru-Daniel Şerban. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011.

VIII, 404 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

ISBN 978-606-522-490-2 : 45.00 lei..

341.645.5(4)(094.9) 347.451.6(4)(094.9) 082.1 Jurisprudenţă

1. Europa 2. Curtea Europeană de justiţie.

III 54596 404 - ŞERBAN, DUMITRU DANIEL.

Achiziţiile publice : Teoria şi practica jurisdicţiei administrative /

Dumitru-Daniel Şerban. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2012.

XVIII, 706, [4] p. : anexe - (Monografie / Ed. Hamangiu).

Index p. 703-706..

ISBN 978-606-522-727-9 : 75.00 lei..

347.451.6(094.072)

1. România.

III 54533 405 - TĂNASE, ADRIAN RELU.

Noul Cod civil : Persoana fizică ; Despre familie : (art. 1-186, art.

252-534) : Comentarii şi explicaţii / Adrian-Relu Tănase. -

Bucureşti : C. H. Beck, 2012.

XII, 716 p. - (Legi comentate / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 705-710.

Page 72: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Index p. 711-716..

ISBN 978-606-18-0023-0 : 138.98 lei..

347.15/.17(498)(094.072) 347.61/.64(498)(094.072)

1. România.

III 54584 406 - TCHOTOURIAN, IVAN.

Vers une définition de l'affectio societatis lors de la

constitution d'une société / Ivan Tchotourian ; Préface de Yves

Dereu. - Paris : L.G.D.J.(Librairie Générale de Droit et de

Jurisprudence), 2011.

XII, 696 p. - (Bibliothèque de droit privé ; 522).

Bibliogr. p. 613-667.

Index p. 669-674.

Definirea expresiei "Affectio societatis" la constituirea unei

societăţi comerciale..

ISBN 978-2-275-03609-0 : 375.00 lei..

347.72(44)(043)

1. Franţa.

III 54684 407 - THÉOCHAROPOULOU, GEORGIA.

Les Établissements bancaires et les prises de participations en

droit français et en droit hellénique / Georgia Théocharopoulou ;

Préface de Philippe Merle. - Paris : L.G.D.J.(Librairie Générale de

Droit et de Jurisprudence), 2004.

XVI, 383 p. - (Bibliothèque de droit privé ; 417).

Bibliogr. p. 343-369.

Instituţiile bancare şi de capitaluri proprii în conformitate cu

dreptul francez şi elen..

ISBN 2-275-02478-6 : 258.00 lei..

340.5(043) 336.7(44+495)(043)

1. Franţa 2. Grecia.

III 54688 408 - TRATTATO DI DIRITTO COMMERCIALE E DI DIRITTO

PUBBLICO DELL'ECONOMIA

/ Diretto da Francesco Galgano

Vol.

Tratat de drept comercial şi economic..

Vol. 61 : Le clausole generali nel diritto societario / a cura di

Giovanni Meruzzi e Giovanni Tantini. - 2011. - XXXVIII, 496 p. -

ISBN 978-88-13-31502-3 : 455.00 lei..

347.7(450)(021)

1. Italia.

III 54605 409 - TURCU, ION.

Vânzarea în Noul Cod civil / Ion Turcu. - Bucureşti : C. H. Beck,

2011.

XXXIV, 816, [6] p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-115-961-4 : 149.02 lei..

347.451(498) 339.187(498)(094)

1. România.

III 54580 410 - ŢĂNDĂREANU, NICOLETA.

Insolvenţa în reglementarea Legii nr. 85/2006 : Comentarii,

doctrină, jurisprudenţă / Dr. Nicoleta Ţăndăreanu ; cuv. înainte de

prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2012.

487 p. - (Biblioteca profesioniştilor).

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii 4 p.

Bibliogr. p. 471-473..

Page 73: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

ISBN 978-973-127-721-9 : 75.00 lei..

347.736(498)(094.9)

1. România.

III 54548 411 - UNGUREANU, OVIDIU.

Drept civil : Persoanele : În reglementarea noului Cod civil / Prof.

univ. dr. Ovidiu Ungureanu, Lect. univ. dr. Cornelia Munteanu. -

Bucureşti : Editura Hamangiu, 2011.

XII, 297, [3] p. - (Carte universitară / Ed. Hamangiu).

Bibliogr. p. 293.

Index p. 295-297..

ISBN 978-606-522-641-8 : 49.20 lei..

347.15/.17(498)(075.8) 347.19(498)(075.8)

1. România.

III 54581 412 - VABRES, RÉGIS.

Comitologie et services financiers : Réflexions sur les sources

européennes du droit bancaire et financier / Régis Vabres ; Préface

de Thierry Bonneau. - Paris : Dalloz, 2009.

XVII, 584, [6] p. - (Nouvelle Bibliothèque de Thèses ; 90).

Bibliogr. p. 487-572.

Index p. 573-577.

Comitologia şi serviciile financiare..

ISBN 978-2-247-08247-6 : 391.00 lei..

347.734(4)(043)

1. Uniunea Europeană.

III 54672 413 - VACRATE, SABINE.

La Société créée de fait, essai de théorisation / Sabine Vacrate ;

Préface de Hervé Lécuyer. - Paris : L.G.D.J.(Librairie Générale de

Droit et de Jurisprudence), 2003.

XII, 409 p. - (Bibliothèque de droit privé ; 405).

Bibliogr. p. 357-377.

Index p. 379-383.

Societatea creată de fapt, încercare de teoretizare..

ISBN 2-275-02414-X : 258.00 lei..

347.72(44)(043)

1. Franţa.

III 54633 414 - VALZER, AMEDEO.

Le Responsabilità da direzione e coordinamento di società /

Amedeo Valzer. - Torino : G. Giappichelli Editore, 2011.

XI, 271, [5] p. - (Diritto Commerciale Interno e Internazionale ;

49).

Index p. 243-271.

Responsabilitatea conducerii şi coordonării societăţii..

ISBN 978-88-348-1695-0 : 261.00 lei..

347.72(450)

1. Italia.

III 54597 415 - VASILESCU, PAUL, DREPT.

Drept civil : Obligaţii / Paul Vasilescu. - Bucureşti : Editura

Hamangiu, 2012.

XVIII, 684, [2] p. - (Carte universitară / Ed. Hamangiu).

Index p. 677-681..

ISBN 978-606-522-732-3 : 95.09 lei..

347.4(498)(094.072)

1. România.

Page 74: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

III 54538 416 - VISENTINI, GUSTAVO.

Diritto commerciale / Gustavo Visentini ; Con la collaboratione

di Enrico Tonelli. - [Padova] : Casa Editrice Dott. Antonio Milani

(CEDAM), 2011.

Vol.

Drept comercial..

ISBN 978-88-13-28166-3..

Vol. 2 : Imprenditore - Società di persone. - XI, 366 p. - Bibliogr.

p. 357-361. - Index p. 363-366. - 253.00 lei..

347.72

III 54610 417 - VOGEL, LOUIS.

Le Droit européen des affaires / Louis Vogel, Joseph Vogel. - 3-

eme Éd. - Paris : Dalloz, 2011.

144, [2] p. - (Connaissance du Droit).

Index p. 137-140.

Dreptul european al afacerilor..

ISBN 978-2-247-05914-0 : 81.00 lei..

347.7(4)

1. Europa 2. Uniunea Europeană.

I 22793 418 - VUITTON, XAVIER.

Les Référés : Procédure civile ; Contentieux administratif ;

Procédure pénale / Xavier Vuitton, Jacques Vuitton. - 3-ème éd. -

Paris : LexisNexis, 2012.

XVI, 406 p. - (Droit & professionnels. Procédures).

Index p. 393-400.

Proceduri de urgenţă în reglarea litigiilor..

ISBN 978-2-7110-1282-4 : 421.00 lei..

347.9(44) 351.95(44) 343.1(44)

1. Franţa.

III 54571 419 - ZNANSTVENI SKUP "200-TA OBLJETNICA CODE CIVIL-A :

(1804-2004)" : ZBORNIK RADOVA = COLLOQUE SCIENTIFIQUE

BICENTENAIRE DU CODE CIVIL : (1804-2004) : RECUEIL DES TRAVAUX

/ Glavni urednik: prof. dr. sc. Dragutin Ledič. - Rijeka : Pravni

Fakultet Sveučilisùta, 2005.

164 p., anexe.

Colocviul ştiinţific bicentenar de Cod Civil (1804-2004)..

ISBN 953-6081-44-X : 8.00 lei..

347(497)"1804/2004"(063)

1. Croaţia.

III 54527

349 Ramuri speciale ale dreptului

420 - AUBY, JEAN-BERNARD.

Droit de l'urbanisme et de la construction / Jean-Bernard Auby,

Hugues Périnet-Marquet, Rozen Noguellou. - 9-ème éd. - Paris :

Montchrestien, 2012.

1248, [3] p. - (Domat. Droit public/privé).

Index p. 1205-1213.

Dreptul urbanismului şi al construcţiei..

ISBN 978-2-7076-1690-6 : 307.00 lei..

349.442(44)(021)

1. Franţa.

II 94973 421 - BĂDESCU, VALENTIN-STELIAN.

Dreptul mediului : Sisteme de management de mediu / Valentin-

Stelian Bădescu. - Bucureşti : C. H. Beck, 2011.

Page 75: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

XVIII, 414 p. - (Manuale Beck / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 403-404..

ISBN 978-973-115-862-4 : 49.90 lei..

349.6(498)(075.8)

1. România.

II 95051 422 - BERT, DANIEL.

Essai sur le droit de l'activité professionnelle indépendante /

Daniel Bert ; Préface de Xavier Boucobza. - Clermont-Ferrand :

Fondation Varenne, 2011.

XV, 453, [8] p. - (Collection des Thèses ; 55).

Bibliogr. p. 409-439.

Index p. 441-444.

Despre dreptul activităţii profesionale independente..

ISBN 978-2-916606-54-5 : 307.00 lei..

349.2(44)(043) 331.542(44)(094)(043)

1. Franţa.

III 54626 423 - CAMAJI, LAURE-EMMANUELLE.

La Personne dans la protection sociale : Recherche sur la nature

des droits des bénéficiaires de prestations sociales : Thèse pour le

doctorat en droit / Laure-Emanuelle Camaji ; préf. de Antoine

Lyon-Caen. - Paris : Dalloz, 2008.

XIV, 503 p. - (Nouvelle Bibliothèque de Thèses).

Bibliogr. p. 455-488.

Index p. 489-492.

Persoana asistată social..

ISBN 978-2-247-07881-3 : 391.00 lei..

364.4(44)(043) 349.3(44)(043) 082.1 Nouvelle Bibliothèque de

Thèses

1. Franţa.

III 54658 424 - DUŞCĂ, ANCA ILEANA.

Dreptul mediului / Anca Ileana Duşcă. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2009.

303, [5] p. - (Universul Juridic).

Bibliogr. p. 287-296..

ISBN 978-973-127-139-2 : 35.00 lei..

349.6(498)(075.8)

1. România.

III 54680 425 - DUŢU, MIRCEA.

Dreptul urbanismului / Mircea Duţu. - Ed. a 3-a. - Bucureşti :

Universul Juridic, 2008.

350 p.

ISBN 978-973-127-023-4 : 40.01 lei..

349.442(498)(075.8) 711.4(498)(075.8)

1. România.

II 95002 426 - DUŢU, MIRCEA.

Politici publice de mediu / Mircea Duţu. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2012.

272, [4] p. - (Universul Juridic).

Bibliogr. p. 272..

ISBN 978-973-127-778-3 : 29.02 lei..

349.6(498) 504.06(498)

1. România.

II 95049 427 - MARINESCU, DANIELA.

Page 76: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Tratat de dreptul mediului / Prof. univ. dr. Daniela Marinescu. -

Ed. a 4-a, rev. şi adăugită. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

759, [5] p. - (Universul Juridic).

ISBN 978-973-127-378-5 : 69.00 lei..

349.6(498)(021)

1. România.

III 54678 428 - MIHĂILESCU-PENE, SIMONA LIVIA THEODORA.

Protecţia mărilor regionale împotriva poluării : Cadrul juridic

al cooperării internaţionale : Cazul Mării Negre / Lect. univ. dr.

Livia Theodora Simona Mihăilescu-Pene. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2011.

515, [5] p. : anexe - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 491-505..

ISBN 978-973-127-500-0 : 39.00 lei..

349.6:504.06(26) 504.06(26)

1. Marea Neagră.

II 95048 429 - OŢEL, MONICA ELENA.

Răspunderea internaţională în domeniul mediului / Monica

Elena Oţel. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.

348 p. - (Universul Juridic. Biblioteca de drept public ; 3).

Bibliogr. p. 327-333.

Index p. 335-341..

ISBN 978-973-127-106-4 : 30.00 lei..

349.6(100)(094.072) 504.06(100)(094.072)

II 95050 430 - ŞTEFĂNESCU, ION TRAIAN, DREPT.

Contractul individual de muncă / Prof. univ. dr. Ion Traian

Ştefănescu. - Bucureşti : Lumina Lex, 1997.

288 p.

ISBN 973-588-034-2..

49.22(498)(094.072) 351.83(498)(094.072) 331.106(498)(094.0

72)

1. România.

L 166406; L 166406 431 - TEODOROIU, SIMONA-MAIA.

Dreptul mediului şi dezvoltării durabile : Curs universitar / Dr.

Simona-Maya Teodoroiu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2009.

301, [3] p. - (Universul Juridic).

Bibliogr. p. 292-294..

ISBN 978-973-127-233-7 : 28.01 lei..

349.6(498)(075.8)

1. România.

III 54681

35 Administraţie publică şi militară

432 - ALEXANDRU, IOAN, DREPT.

Tratat de administraţie publică / prof. univ. dr. Ioan Alexandru.

- Bucureşti : Universul Juridic, 2008.

970 p. : tab., h. - (Tratate / Universul Juridic).

Tabla de materii şi rezumat şi în lb. engl.

Bibliogr. p. 939-942..

ISBN 978-973-127-080-7 : 120.00 lei..

35(498)(021) 082.1 Tratate / Universul Juridic

1. România.

III 54714 433 - BREZOIANU, DUMITRU.

Page 77: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Administraţia publică în România / Dumitru Brezoianu,

Mariana Oprican. - Bucureşti : C. H. Beck, 2008.

XVI, 397 p. - (Master / Editura C. H. Beck).

ISBN 978-973-115-399-5 : 49.90 lei..

342.9(498)(075.8) 35(498)(075.8)

1. România.

III 54542 434 - CHELARU, EUGEN.

Administrarea domeniului public şi a domeniului privat /

Eugen Chelaru. - Ed. a 2-a, rev. şi completată. - Bucureşti : C. H.

Beck, 2008.

X, 156, [2] p. - (Master / Editura C. H. Beck).

Bibliogr. p. 149-154.

Index 155-156..

ISBN 978-973-115-413-8 : 13.89 lei..

342.9(498)(075.8) 351.71(498)(075.8)

III 54541 435 - CILIBIU, OCTAVIA MARIA.

Justiţia administrativă şi contenciosul administrativ-fiscal /

Octavia Maria Cilibiu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

400 p. : fig. - (Monografii / Ed. Universul Juridic).

Bibliogr. p. 377-394..

ISBN 978-973-127-326-6 : 35.00 lei..

336.225.1(498)(094.072) 351.95(498)(094.072) 082.1

Monografii

1. România.

II 95004 436 - HERVIEU, MERRYL.

Les Autorités administratives indépendantes et le

renouvellement du droit commun des contrats : [Thèse de

doctorat] / Merryl Hervieu ; préf. de Denice Mazeaud. - Paris :

Dalloz, 2012.

XVIII, 787 p. : anexe - (Nouvelle Bibliothèque de Thèses ; 118).

Bibliogr. p. 693-750.

Index p. 769-774.

Autorităţile administrative independente şi reînnoirea dreptului

comun al contractelor..

ISBN 978-2-247-11594-5 : 410.00 lei..

352.07(44)(043) 347.44(44)(043) 082.1 Nouvelle Bibliothèque

de Thèses

1. Franţa.

III 54661 437 - MANDA, CORNELIU.

Dreptul colectivităţilor locale / prof. univ. dr. Corneliu Manda,

lect. univ. dr. Cezar C. Manda. - Ed. a 4-a, rev. şi adăugită. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2008.

539 p.

ISBN 978-973-127-066-1 : 50.00 lei..

342.9(498):352(094.072) 352:342.9(498)(094.072)

1. România.

III 54458 438 - MANDA, CORNELIU.

Ştiinţa administraţiei : Curs universitar / prof. univ. dr. Corneliu

Manda, lector univ. dr. Cezar C. Manda. - Ed. a 3-a, rev. şi

adăugită. - Bucureşti : Universul Juridic, 2008.

351 p.

ISBN 978-973-127-096-8 : 40.00 lei..

35(075.8)

III 54459 439 - MIULESCU, NICOLETA.

Page 78: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Servicii publice locale / Nicoleta Miulescu. - Bucureşti :

Universul Juridic, 2010.

387 p.

Bibliogr. p. 131-136..

ISBN 978-973-127-403-4 : 37.99 lei..

338.465(498)(075.8) 352(498)(075.8)

1. România.

III 54463 440 - MOŢIU, EMIL IOAN.

Autorităţile administrative autonome din domeniul siguranţei

naţionale şi al mediatizării informaţiilor / Emil-Ioan Moţiu. -

Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2010.

IX, 246 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 239-246..

ISBN 978-973-115-686-6 : 29.89 lei..

355.45(498) 351.86(498) 082.1 Praxis

1. România.

II 95006 441 - MUNTEANU, CODRIN DUMITRU.

Administraţia publică teritorială / Codrin Dumitru Munteanu. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2010.

414 p. - (Monografii / Ed. Universul Juridic).

Bibliogr. p. 391-407..

ISBN 978-973-127-436-2 : 33.94 lei..

35.07 082.1 Monografii

II 95001 442 - NĂNESCU, ANDREI-RĂZVAN.

Regimul de contencios administrativ al actelor premergătoare

/ Andrei-Răzvan Nănescu. - Bucureşti : C. H. Beck, 2011.

XVI, 189 p. - (Praxis / Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 185-189..

ISBN 978-973-115-922-5 : 24.90 lei..

342.924(498) 351.95(498) 082.1 Praxis

1. România.

II 95032 443 - NEAMŢU, BOGDANA.

Dezvoltarea durabilă : Provocări ale dispersiei urbane / Bogdana

Neamţu. - Bucureşti : C.H. Beck, 2012.

XIV, 296, [2] p. : fig., tab., graf., anexe - (Ştiinţe administrative /

Ed. C.H. Beck).

Bibliogr. p. 283-296..

ISBN 978-973-115-990-4 : 39.90 lei..

338.1:504.06 351.777.81 711.4

II 94934 444 - NEGOIŢĂ, FLORIN.

Istoria administraţiei publice / Florin Negoiţă. - Bucureşti :

Universul Juridic, 2011.

331, [5] p. - (Universul Juridic).

Bibliogr. p. 326-327..

ISBN 978-973-127-699-1 : 30.00 lei..

35(498)(091)

1. România.

II 94933 445 - PARLAGI, ANTON P.

Dicţionar de administraţie publică / Anton P. Parlagi. - Ed. a 3-

a. - Bucureşti : C. H. Beck, 2011.

455, [5] p. - (Lexicon juridic / Ed. C.H. Beck).

Index p. 431-455..

ISBN 978-973-115-839-6 : 39.92 lei..

35(038)=135.1

Page 79: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

II 94944 446 - PREDA, MIRCEA.

Legea alegerilor locale (Legea nr. 67/2004, republicată) :

Comentarii pe articole ; Modele de formulare ; Decizii ale Curţii

Constituţionale şi Hotărâri ale Biroului electoral Central ; Statistică

electorală / Prof. univ. dr. Mircea Preda. - Bucureşti : Universul

Juridic, 2008.

486 p. : tab. - (Universul Juridic. Legi comentate).

La elaborarea prezentei lucrări au fost avute în vedere legislaţia,

doctrina şi jurisprudenţa în vigoare la data de 21 martie 2008..

ISBN 978-973-127-003-6 : 45.00 lei..

324(498)(094.072) 342.8(498)(094.072) 352(498)(094.072)

1. România.

II 95022 447 - PUIE, OLIVIU.

Contenciosul administrativ / dr. Oliviu Puie. - Bucureşti :

Universul Juridic, 2009.

vol. - (Biblioteca de drept public / Ed. Universul juridic ; 7).

ISBN 978-973-127-167-5..

Vol. 1. - 542 p. - ISBN 978-973-127-168-2 : 50.00 lei.

Vol. 2. - 434 p. - Bibliogr. p. 403-418. - ISBN 978-973-127-169-9

: 50.00 lei.

351.95(498)(094.072) 082.1 Biblioteca de drept public

II 94987 448 - PUIE, OLIVIU.

Reglementări juridice în materia urbanismului : Dreptul de

proprietate şi contenciosul administrativ în materie / dr. Oliviu

Puie. - Bucureşti : Universul Juridic, 2011.

746 p. - (Monografii / Ed. Universul Juridic).

ISBN 978-973-127-440-9 : 59.00 lei..

351.91(498) 351.95(498) 711(498)

1. România.

II 95031 449 - PUIE, OLIVIU.

Serviciile de utilitate publică / Lect. univ. dr. Oliviu Puie. -

Bucureşti : Universul Juridic, 2012.

590, [4] p. - (Universul Juridic. Monografii).

Bibliogr. p. 569-578..

ISBN 978-973-127-792-9 : 55.00 lei..

351.7/.8(498)

1. România.

II 94935 450 - RÉGULATION ÉCONOMIQUE ET DÉMOCRATIE

/ sous la direction de Martine Lombard. - Paris : Dalloz, 2006.

VIII, 249 p. - (Thèmes et commentaires. Actes).

Texte şi în lb. engleză.

Organizare economică şi democraţie..

ISBN 2-247-06-654-2 : 260.00 lei..

338.24(063) 351.82(063) 082.1 Thèmes et commentaires. Actes

III 54660

36 Asistenţă socială. Asigurări sociale. Protecţia

consumatorului

451 - MATEI, GHEORGHE, EC.

Protecţia socială în România / Gheorghe Matei. - Craiova :

Sitech, 2008.

309 p.

Bibliogr. p. 307-308..

ISBN 978-973-746-888-8 : 9.00 lei..

Page 80: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

364.442.6(498) 369(498)

1. România.

II 95134

37 Educaţie. Învăţământ. Instruire

452 - ÎNDRUMĂTOR DE EDUCAŢIE CIVICĂ

/ Cuvânt înainte : Profesor Mihăiţă Drăghici. - Tulcea :

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Tulcea, 1998.

200 p.

37.017.4(036) 372.832(036)

L 166486; L 166486 453 - LUCA, MARCELA RODICA.

Didactica : Curs de pedagogie / Autorii: Marcela Luca, Stan

Panturu, Doina Cornelia Păcurar... Coord.: Stan Pantura şi Doina

Cornelia Păcurar. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov,

19--.

Partea a 2-a. - 267 p.

37.02(075.8) 371.3(075.8)

LEC 454 - MILLER, CHAR ROONE.

Taylored Citizenship : State Institutions and Subjectivity / Char

Roone Miller. - Westport ; London : Praeger, 2002.

VIII, 215 p.

Bibliogr. p. 179-202.

Index p. 203-214.

Cetăţenia tayloristă : Instituţiile statului şi subiectivitatea..

ISBN 0-275-97223-2 : 10.00 lei..

316.614(73)"1939/1945" 37.017.4(73)"1939/1945"

1. Statele Unite ale Americii 2. Război mondial, al doilea (1939-

1945).

III 54512 455 - STUDY GUIDE ECTS PACKAGE

. - Budapest : Liszt Ferenc Egyetem, [s. a.].

82 p. : tab., il. color.

Antetitlu: Liszt Ferenc Music Academy.

Ghid de studiu ECTS (Sistemul European de Transfer şi

Echivalare a Creditelor)..

ISBN 963-7181-38-5 : 8.00 lei..

378.096(439)(036) 378.1(4)(036)

1. Academia de Muzică F. Liszt 2. Ungaria.

II 94919

39 Etnologie. Etnografie. Folclor

456 - BIBLIOGRAFIA GENERALĂ A ETNOGRAFIEI ŞI FOLCLORULUI

ROMÂNESC

/ coord. şi cuvânt înainte de Adrian Fochi ; ed. îngrijită şi pref. de

Iordan Datcu. - Bucureşti : Saeculum I.O., 1968-.

Vol.

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Etnografie şi Folclor

"Constantin Brăiloiu"..

Vol. 1 : (1800-1891). - 1968. - 739 p. - Index p. 679-723.

Vol. 2 : (1892-1904). - 2002. - 703 p. : portr. - Index p. 665-700. -

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Etnografie şi Folclor

"Constantin Brăiloiu". - ISBN 973-642-012-4 : 300000.00 lei.

[Vol. 5] : (1965-1969) / red. şi coord.: Elena Dăncuş ; ed.

îngrijită de I. Oprişan. - 2005. - 735 p. - Index p. 697-735. - ISBN

973-642-076-0 : 15.00 lei.

Page 81: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

[Vol. 6] : (1970-1995) / ed. îngrijită de I. Oprişan. - 2006. - 799 p.

- Index p. 747-798. - ISBN 973-642-076-0 : 15.00 lei.

398(498)(01) 016:398(498)

1. România.

III 1844 457 - CHIPER, NICULINA.

Reprezentări ale destinului în folclorul românesc / Niculina

Chiper. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2006.

288 p. - (Mythos / Ed. Saeculum I.O).

Bibliogr. p. 256-284..

ISBN 973-642-092-2 : 6.00 lei..

124.6:398(498) 398(498):124.6

1. România.

II 95247 458 - COLINDATUL TRADIŢIONAL ROMÂNESC : SENS ŞI SIMBOL

/ pref., antologie şi glosar de Sabina Ispas. - Bucureşti : Saeculum

Vizual, 2007.

319 p.

Bibliogr. p. 307-308..

ISBN 978-973-8455-11-5 : 9.00 lei..

398.88(498) 783.65(498)

1. România.

II 95110 459 - COMMENT L'ÉGALITÉ VIENT AUX FEMMES : POLITIQUE,

DROITS ET SYNDICALISME EN GRANDE-BRETAGNE, AUX ÉTATS-UNIS

ET EN FRANCE

/ Sous la direction de Françoise Barret-Ducrocq, Florence Binard,

Guyonne Leduc ; Entretien avec Claudie Baudino. - Paris :

L'Harmattan, 2012.

256 p. : tab. - (Des idées et des femmes).

Index p. 245-253.

Egalitatea femeilor : Politică, drepturi şi sindicalism în Marea

Britanie, Statele Unite şi Franţa..

ISBN 978-2-296-56949-2 : 175.00 lei..

396.1(410+73+44)(063) 396.9(410+73+44)(063)

1. Marea Britanie 2. Statele Unite ale Americii 3. Franţa.

II 94964 460 - LA FEMME DANS L'HISTOIRE DU DROIT ET DES IDÉES

POLITIQUES

/ Textes rassemblés par Patrick Charlot et Éric Gasparini. - Dijon :

Éditions Universitaires de Dijon, 2008.

241 p. - (Collection Institutions).

Femeia în istoria dreptului şi a ideilor politice..

ISBN 978-2-915611-00-7 : 142.00 lei..

396.9(100)(091) 34(091):396(100)

III 54572 461 - ISOPESCUL, MANUIL.

Verşuri felorite din Bucovina : Cîntece poporale şi nu numai /

Manuil Isopescul ; ed. îngrijită de Ion Filipciuc. - Câmpulung-

Moldovenesc : Biblioteca Mioriţa, 2005.

XIV, 160 p. : il., facs., 2 f. pl. - (Biblioteca Mioriţa).

ISBN 973-7628-05-5 : 4.00 lei..

398.8(498.6)(082) 082.1 Biblioteca Mioriţa

1. Bucovina.

II 95059 462 - OPRIŞAN, I.

La hotarul dintre lumi : Studii de etnologie românească / I.

Oprişan. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2006.

560 p. - (Mythos / Ed. Saeculum I.O).

Index p. 543-550.

Page 82: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Tabla de materii şi în lb. engleză şi franceză..

ISBN 973-642-087-6 : 10.00 lei..

39(498) 291.13(498)

1. România.

II 95226 463 - POULLAIN DE LA BARRE, FRANÇOIS.

De l'égalité des deux sexes ; De l'éducation des dames ; De

l'excellence des hommes / Poulain de la Barre ; Édition,

présentation et notes par Marie-Frédérique Pellegrin. - Paris :

Librairie Philosophique J. Vrin, 2011.

426 p. - (Textes cartésiens en langue française).

Bibliogr. p. 397-416.

Index p. 417-422.

Despre egalitatea cele două sexe ; Despre educaţia doamnelor ;

Despre excelenţa bărbaţilor..

ISBN 978-2-7116-2102-6 : 212.00 lei..

396.1 396.4

II 94965 464 - RUSU TOGAN, GHERASIM.

Cântece de iertare din Ghijasa de Sus şi din alte localităţi de

pe Valea Hârtibaciului Sibiu / Gherasim Rusu Togan ; Antologie

alcătuită prin contribuţia preotului Mihai Rusu. - Bucureşti :

Editura Fundaţiei Culturale LIBRA, 2004.

192 p. - (Studii / Ed. Fundaţiei Culturale Libra).

Pe copertă titlul: Cântecele Iertării..

ISBN 973-8327-71-7 : 5.00 lei..

398.8(498.4)(082)

1. Sibiu, judeţ.

II 95238 465 - RUSU TOGAN, GHERASIM.

Dimensiuni ale imaginarului popular : Dezordini, temeri,

închipuiri / Gherasim Rusu-Togan. - Bucureşti : Fundaţia Culturală

Libra, 2009.

328 p. - (Studii / Ed. Fundaţiei Culturale Libra).

ISBN 978-973-7633-85-9 : 15.00 lei..

398.3(=135.1)

II 95195 466 - RUSU TOGAN, GHERASIM.

Pământul şi ordinea lumii / Gherasim Rusu Togan. - Bucureşti :

Editura Fundaţiei Culturale LIBRA, 2005.

191 p. - (Studii / Ed. Fundaţiei Culturale Libra).

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 973-8327-94-6 : 5.00 lei..

398.3(498)

1. România.

II 95202 467 - SANDU, EUGEN PETRE.

Stabilitate şi spontaneitate în creaţia epică folclorică / Eugen

Petre Sandu. - Bucureşti : Editura Muzicală, 2006.

294 p. : tab.

Bibliogr. p. 287-294..

ISBN 973-42-0448-3 : 6.00 lei..

398.8(498) 784.4(498)

1. România.

III 54590 468 - TALOŞ, ION.

Cununia fraţilor şi Nunta Soarelui : Incestul zădărnicit în

folclorul românesc şi universal / Ion Taloş. - Bucureşti : Editura

Enciclopedică, 2004.

960 p.

Page 83: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Bibliogr. 917-944.

Index p. 945-954..

ISBN 973-45-0504-1 : 10.00 lei..

398.8(498)

1. România.

III 54587

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE

51 Matematică

469 - CIUREA, ELEONOR.

Grafuri : Îndrumar de laborator / Ciurea Eleonor, Tabirca Sabin,

Tabirca Tatiana. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov,

1995.

100 p. : fig., tab.

Antetitlu : Universitatea "Transilvania" Braşov..

519.17(075.8)

L 166254; L 166254 470 - LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM.

Mathematische Schriften / Gottfried Wilhelm Leibniz ; Unter

aufsicht der Akademie der Wissenschaften in Göttingen

herausgegeben von Leibniz-Archiv der Niedersächsischen

Landesbibliothek Hannover. - Berlin : Akademie Verlag, 1990.

Vol. - (Gottfried Wilhelm Leibniz. Sämtliche Schriften und Briefe

; 7).

Scrieri matematice..

ISBN 3-05-000075-9..

Band 1 : 1672-1676 : Geometrie ; Zahlentheorie ; Algebra (1.

Teil). - XXXX, 954 p. : fig. - Index p. 929-951. - Texte în lb. latină

şi franceză. - ISBN 3-05-000015-5 : 1108.00 lei.

Band 2 : 1672-1676 : Algebra (2. Teil). - 1996. - XXXIII, 887 p. :

fig. - Index p. 865-884. - Texte în lb. latină şi franceză. - ISBN 3-

05-002727-4 : 1520.00 lei.

Band 3 : 1672-1676 : Differenzen, Folgen, Reihen. - 2003. -

XXXIV, 880 p. : fig. - Index p. 837-876. - Texte în lb. latină şi

franceză. - ISBN 3-05-004003-3 : 1520.00 lei.

Band 4 : 1670-1673 : Infinitesimalmathematik. - 2008. - XXXII,

873 p. : fig. - Index p. 827-867. - Texte în lb. latină şi franceză. -

ISBN 978-3-05-004262-6 : 1520.00 lei.

Band 5 : 1674-1676 : Infinitesimalmathematik. - 2008. - XXXIX,

664 p. : fig. - Index p. 625-656. - Texte în lb. latină şi franceză. -

ISBN 978-3-05-004578-8 : 1520.00 lei.

51(082) 14(430) Leibniz, G. W.

1. Leibniz, Gottfried Wilhelm.

III 54704 471 - LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM.

Mathematischer Naturwissenschaftlicher und Technischer

Briefwechsel / Gottfried Wilhelm Leibniz ; Herausgegeben von

dem Leibniz-Archiv der Niedersächsischen Landesbibliothek

Hannover. - Berlin : Akademie Verlag, 1988.

Vol. - (Gottfried Wilhelm Leibniz. Sämtliche Schriften und Briefe

; 3).

Ştiinţe matematice şi corespondenţă tehnică..

ISBN 3-05-000075-9..

Band 1 : 1672-1676. - LXXVI, 862 p. : fig. & 39 p. anexă. - Index

p. 683-861. - Texte în lb. latină şi franceză. - ISBN 3-05-000234-4

: 1108.00 lei.

Band 3 : 1680-Juni 1683. - 1991. - LX, 896 p. : fig., 1 pl. - Index

p. 839-895. - Texte în lb. latină şi franceză. - ISBN 3-05-000766-4

: 1520.00 lei.

Page 84: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Band 4 : Juli 1683-1690. - 1995. - LXVI, 748 p. : fig.& 59 p.

anexă. - Index p. 695-742. - Texte în lb. latină şi franceză. - ISBN

3-05-002602-2 : 1520.00 lei.

51-7(044)(082) 14(430) Leibniz, G. W.

1. Leibniz, Gottfried Wilhelm.

III 54706 472 - MUNTEANU, MIRCEA GH.

Metoda elementelor finite : Suport de curs şi de laborator /

Mircea Gh. Munteanu, Călin Gh. Aldica, Gheorghe N. Radu. -

Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

519.624(075.8)

L 166359; L 166359 473 - PALTANEA, EUGEN.

Proprietăţi de extrem ale proceselor aleatoare : Rezumatul

tezei de doctorat / Lector univ. Eugen Paltanea ; Cond. ştiinţific:

Prof. univ. dr. Gabriel V. Orman. - Braşov : Universitatea

"Transilvania" Braşov, 1997.

30 p. : fig., tab.

L 166326; L 166326 474 - SINGER, MIHAELA.

Matematica pentru clasa a V-a : Trimestrul I : Caietul elevului /

Mihaela Singer. - Bucureşti : Sigma Primex, 1997.

80 p.

ISBN 973-98312-0-6..

51(075)

L 166421; L 166421 475 - SYMMETRY AND ANTISYMMETRY IN MATHEMATICS,

FORMAL LANGUAGES AND COMPUTER SCIENCE : UNDER THE

AEGIS OF THE EUROPEAN MATHEMATICAL SOCIETY CENTRAL AND

EASTERN EUROPE COMMITTEE : BRAŞOV, 18-19 JULY, 1996

. - Braşov : Transilvania University Press, 1996.

134 p. : tab., fig.

519.7

L 166262; L 166262

53 Fizică

476 - BODEA, MIRELA.

Fizica pentru ingineri / Bodea Mirela. - Braşov : Universitatea

"Transilvania" Braşov, 1997.

Vol.

Vol. 1 : Mecanică. Termodinamică. - 174 p.

536.7(075.8) 531(075.8)

LEC 477 - BOLFA, TRAIAN.

Rezistenţa materialelor / Dr. T. Bolfa, C. Roşca, N. Dumitriu. -

Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996-.

Vol. 1. - 248 p. : fig., graf., tab.

LEC 478 - CÂNDEA, IOAN.

Mecanica : Cinematica : [pentru uzul studenţilor] / Prof.dr.ing.

Ioan Cândea, şef lucr.drd.ing. Diana Laura Cotoros, asist.drd.ing.

Ruxandra Ioana Popescu. - Braşov : Universitatea "Transilvania"

Braşov, 1997.

207 p. multigr. : fig.

Antetitlu : Universitatea Politehnica Bucureşti. Catedra de

Mecanică. ..

531.1(075.8)

L 166367; L 166367 479 - CURTU, IOAN.

Page 85: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii : Curs şi aplicaţii /

Ioan Curtu, Romulus L. Crişan. - Braşov : Universitatea

"Transilvania" Braşov, 1997.

[vol.].

Partea 1-a. - 1997. - 182 p.

539.4(075.8) 539.3(075.8)

LEC 480 - FIZICA : TESTE-GRILĂ PENTRU MEDICINĂ

/ Coord. : Conf. dr. Natalia Dihoiu, Conf. dr. Mirela Bodea, Şef.

lucrări Rodica Viseroiu. - Braşov : Universitatea "Transilvania"

Braşov, 1996.

335 p.

L 166285; L 166285 481 - MECANICA : CULEGERE DE PROBLEME

/ Coord. al volumului: Conf. dr. ing. Florin Constantin ; Coord. al

lucrării: Prof. dr. ing. Gheorghe Deliu. - Braşov : Universitatea

"Transilvania" Braşov, 1996-.

Vol. 1 : Statica. - 288 p. : fig.

531.2(075.8)

LEC 482 - TEODORESCU, HORIA-NICOLAI L.

Gnatofonia şi gnatosonia : Aplicaţii ale analizei şi modelării

semnalelor vocale / Horia-Nicolai Teodorescu. - Iaşi :

Performantica, 2006.

150 p. : fig., il., tab., graf.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 973-730-294-5 ISBN 978-973-730-294-6 : 5.00 lei..

534.85:534.78 534.6:534.78 534.4 534.87 534.78

III 54511 483 - VOLMER, MARIUS.

Aparate de măsură şi control : Îndrumar de laborator : pentri

studenţii de la secţiile Matematică-Fizică, Fizică-Chimie / Marius

Volmer. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

64 p. : fig., tab.

Antetitlu : Universitatea "Transilvania" Braşov..

681.2 531.7

L 166267; L 166267

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

611 Anatomie. Anatomie umană şi comparată

484 - ONISAI, LAZĂR L.

Anatomia membrelor / Şef lucr. Dr. Lazăr L. Onisai. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

280 p.

611.97 611.98

L 166338; L 166338 485 - ONISAI, LAZĂR L.

Anatomia pereţilor trunchiului / Şef lucr.dr. Lazăr L. Onisai. -

Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

246 p.

611.93/.96

L 166342; L 166342

612 Fiziologie umană şi comparată

486 - NEAGOE, CARMEN.

Caiet de lucrări practice de fiziologie / Asist. Dr. Carmen

Neagoe, Prep. Dr. Mihai Niculescu ; Consultant: Prof. Dr. Ioan

Şovrea. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996-.

Page 86: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

97 p.

Vol. 1. - 97 p.

612(075.8)

LEC

613/614 Igienă. Igienă socială. Boli profesionale. Medicină

aeronautică 487 - BĂNCILĂ, RAMONA.

Igiena alimentaţiei : Îndrumar de lucrări practice / Asist.dr.

Băncilă Ramona. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov,

1997.

74 p.

613.2

L 166355; L 166355

616 Patologie. Medicină clinică

488 - ABUREL, VALENTIN.

Semiologie şi patologie chirurgicală / Sub redacţia conf. dr. Alin

Cucu ; Autori: Dr. V. Aburel, Dr. A. Cristian, Conf. dr. A. Cucu. -

Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996-.

Vol. 1. - 202 p.

616-07 616-089 617

LEC 489 - LEAŞU, TEODOR.

Semiologia aparatului cardiovascular / Conf. univ. Dr. Teodor

Leaşu ; Coautori: Asist. univ. Dr. Laurenţiu Nedelcu, Asist. univ.

Dr. Camelia Scîrneciu... - Braşov : Universitatea "Transilvania"

Braşov, 1996.

238 p. : fig., tab.

Antetitlu : Universitatea "Transilvania" Braşov..

616.1-07

L 166277; L 166277

617 Ortopedie chirurgicală. Chirurgie topografică.

Oftalmologie

490 - VASILE, CRISTINA.

Oftalmologie : [Curs] / Dr. Vasile Cristina. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

76 p. : fig., tab.

Antetitlu : Universitatea "Transilvania" Braşov..

617.7(075.8)

L 166260; L 166260

62 Inginerie. Tehnică

491 - BIŢ, C.

Elemente de mecanica ruperii / Şef lucr.dr.ing. Cornel A. Biţ,

prof.univ.dr.ing. Gheorghe N. Radu, prof.univ.dr.ing. Vasile I.

Ciofoaia. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

180 p.

L 166369; L 166369

62-1/-9 Caracteristicile maşinilor, aparatelor, instalaţiilor,

procedeelor şi materialelor

492 - ALEXANDRU, PETRE.

Mecanisme : Lucrări de laborator / P. Alexandru, I. Vişa, Ş.

Bobancu ; coordonare prof.dr.ing.I. Vişa, prof.dr.ing. P.

Alexandru. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

113 p.

Page 87: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

62-23

L 166372; L 166372 493 - DEACONESCU, TUDOR.

Ingineria calităţii / Tudor Deaconescu. - Braşov : Universitatea

"Transilvania" Braşov, 1996.

212 p. : fig., tab.

Antetitlu : Universitatea "Transilvania" Braşov..

658.56 62-192

L 166256; L 166256 494 - EFTIMIE, NICOLAE.

Cercetări privind controlul calităţii şi al fiabilităţii produselor

: Rezumatul tezei de doctorat / Ing. Nicolae Eftimie ; Cond.

ştiinţific: Prof. dr. ing. Ion Popescu. - Braşov : Universitatea

"Transilvania" Braşov, 1997.

30 p. : fig., tab.

658.56 62-192

L 166331; L 166331 495 - EFTIMIE, NICOLAE.

Controlul calităţii produselor : Îndrumar de laborator / Nicolae

Eftimie, Dorel Cosma. - Braşov : Universitatea "Transilvania"

Braşov, 1996.

109 p. : fig., tab.

Antetitlu : Universitatea "Transilvania" Braşov..

658.65(075.8) 62-192(075.8)

L 166279; L 166279

621.3 Electrotehnică

496 - BIDIAN, DAN ŞTEFAN.

Electrotehnică şi maşini electrice / Dan Bidian. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997-.

Vol. 1. - 168 p.

LEC 497 - CILINGHIR, VLADIMIR.

Contribuţii privind definirea mărimilor fotometrice şi

măsurarea lor : Rezumatul tezei de doctorat / Ing. Vladimir

Cilinghir ; Cond. ştiinţific: Prof. dr. ing. Wilibald Szabo. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

48 p. : fig., tab.

621.317(043) 535.24(043)

L 166330; L 166330 498 - CREŢU, NICOLAE-CONSTANTIN.

Contribuţii la studiul proprietăţilor unor ferite policristaline

şi comportarea acestora în circuitele de microunde : Rezumatul

tezei de doctorat / Nicolae-Constantin Creţu ; Cond. ştiinţific: Dr.

Octav Gheorghiu. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov,

1997.

35 p. : fig., tab.

620.18 621.3.029.63/.65

L 166335; L 166335 499 - FÜZI, IOAN.

Modele matematice de histerezis magnetic şi implementarea

lor în programe de modelare a sistemelor electromagnetice :

Rezumatul tezei de doctorat / Ing. Ioan Füzi ; Cond. ştiinţific: Prof.

dr. ing. Ioan Matlac. - Braşov : Universitatea "Transilvania"

Braşov, 1997.

36 p. : fig., tab.

621.318(043) 519.87:536.623(043) 536.623:519.87(043)

L 166334; L 166334

Page 88: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

500 - IORDACHE, PETRE.

Măsurări electrice şi electronice : curs / Şef lucr. ing. Petre

Iordache. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

256 p. : fig., tab.

Antetitlu : Universitatea "Transilvania" Braşov..

621.317(075.8)

L 166278; L 166278 501 - PANAITESCU, RĂZVAN C.

Contribuţii la studiul sistemelor de reglare digitală a

motorului sincron cu magneţi permanenţi : Rezumatul tezei de

doctorat / Ing. Răzvan Cristian Panaitescu ; conducător ştiinţific :

prof.dr.ing. Iulian Ţopa. - Braşov : Universitatea "Transilvania"

Braşov, 1998.

52 p.

621.313.323.078

L 166371; L 166371

621.32 Surse de iluminat electric

502 - CILINGHIR, VLADIMIR.

Tehnica iluminatului / Vladimir Cilinghir. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

214 p.

628.9 621.32

L 166340; L 166340

621.38 Electronică

503 - CORNEA, ADRIAN.

Electronică optică : Fundamente pentru proiectarea dispozitivelor

optoelectronice : Curs destinat studenţilor Facultăţii de

electrotehnică, anul IV al secţiei de Electronică aplicată / Cornea

Adrian. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

104 p. : fig., graf.

621.383 681.7

L 166289; L 166289 504 - GAVRILOAIA, GHEORGHE.

Tehnica frecvenţelor înalte : Îndrumar de laborator / Gh.

Gavriloaia, L. Bucăţică. - Braşov : Universitatea "Transilvania"

Braşov, 1996.

92 p.

621.38(075.8) 621.3.029.6(075.8)

L 166348; L 166348

621.4 Motoare termice, cu combustie internă şi motoare cu

explozie

505 - COFARU, CORNELIU.

Proiectarea motoarelor pentru autovehicule / Conf.dr.ing.

Corneliu Cofaru, şef lucr.ing. Nicolae Ispas, şef lucr.ing. Mircea

Năstăsoiu. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

394 p.

621.43

L 166361; L 166361 506 - TĂNASE, FRÂNCU.

Motoare termice : Îndrumar de laborator / Prof.dr.ing. Frâncu

Tănase, şef lucr.ing. Nicolae Ormenişan, şef lucr.ing. Vasile

Pădureanu. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1998.

131 p.

621.4(075.8)

L 166373; L 166373

Page 89: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

621.7 Ateliere mecanice. Prelucrarea metalelor

507 - CĂTANĂ, DORIN.

Contribuţii la obţinerea sculelor aşchietoare prin deformare

plastică : Rezumatul tezei de doctorat / Ing. Cătană Dorin ; Cond.

ştiinţific: Prof. dr. ing. Secară Gheorghe. - Braşov : Universitatea

"Transilvania" Braşov, 1997.

61 p. : fig., tab.

621.9.02:539.374(043) 539.374:621.9.02(043)

L 166336; L 166336 508 - CÂNDEA, VIRGIL NICOLAE.

Metalurgia sudării : Curs / Virgil Nicolae Cândea. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

159 p. : fig., tab.

Antetitlu : Universitatea "Transilvania" Braşov..

621.791 669

L 166258; L 166258 509 - CHICHERNEA, FLORIN.

Procedee fizico-chimice de prelucrare a pieselor turnate :

Îndrumar de laborator / Florin Chichernea. - Braşov : Universitatea

"Transilvania", 1996.

64 p. : fig.

Antetitlu: Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei. Universitatea

"Transilvania" Braşov. Catedra de utilaj tehnologic..

621.747.5(075.8)

L 166280; L 166280 510 - EFTIMIE, LUCIAN, ING.

Cercetări privind recondiţionarea prin acoperiri metalice a

unor piese intens solicitate : rezumatul tezei de doctorat / Ing.

Lucian Eftimie ; Cond. ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Petru Tudoran. -

Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

56 p. : fig., tab.

Antetitlu : Universitatea "Transilvania" Braşov..

621.793(043)

L 166250; L 166250 511 - JAKAB, E.

Tehnologia materialelor : Îndrumar pentru lucrări practice de

laborator. - Braşov : Universitatea "Transilvania", 1996.

117 p. : fig.

Antetitlu: Universitatea "Transilvania" Braşov..

621.747.5(075.8)

L 166282; L 166282 512 - LUGOJANU, RUXANDRA.

Mecanică / Ing. Ruxandra Lugojanu, Ing. Mihaela Câmpean, Ing.

Ioan Enescu. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996-

156 p. : fig.

531.8 621.7/.9

LEC 513 - ŢIEREAN, MIRCEA HORIA.

Analiza avariilor structurilor sudate : Curs / Mircea Horia

Ţierean. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

194 p. : fig., graf.

621.791(075.8) 620.179.2(075.8)

L 166286; L 166286

621.8 Organe de maşini. Transmisii. Ungere

514 - CALEFARIU, GAVRILĂ.

Page 90: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Cercetări privind structura şi dimensionarea sistemelor

flexibile de fabricaţie pentru prelucrarea pieselor de tip

carcasă : Rezumatul tezei de doctorat / Ing. Gavrilă Calefariu ;

Cond. ştiinţific: Prof. dr. ing. Gheorghe Boncoi. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

53 p. : fig., tab.

658.51.012.3 621.865.8

L 166323; L 166323

621.9 Maşini unelte. Prelucrarea prin aşchiere

515 - DEACONESCU, TUDOR.

Sisteme de etanşare mobile cu frecări reduse, utilizate în

acţionările hidraulice ale maşinilor-unelte : Rezumatul tezei de

doctorat / Ing. Tudor Deaconescu ; Cond. ştiinţific: Prof. dr. ing.

Mircea Ivan. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

78 p. : fig., tab.

621.9-762(043)

L 166332; L 166332 516 - DIŢU, VALENTIN, ING.

Cercetări teoretice şi experimentale privind diagnoza

procesului de aşchiere : Rezumatul tezei de doctorat / Ing.

Valentin Diţu ; Cond. ştiinţific: Prof. dr. ing. Gheorghe Secară. -

Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

70 p. : fig., tab.

621.91(043)

L 166333; L 166333 517 - DOGARU, VICTOR, ING.

Aşchierea lemnului şi scule aşchietoare : Îndrumar de proiect :

Cuţite şi scule pentru şlefuire / Victor Dogaru. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

125 p. multigr. : fig.

621.91:674.09 621.9.02:674.09 674.09:621.9.02

L 166353; L 166353 518 - TAROPA, TRAIAN.

Identificarea caracteristicilor dinamice ale lagărelor de

rostogolire : Rezumatul tezei de doctorat / Ing. Traian Taropa ;

Cond. ştiinţific: Prof. univ. dr. Sergiu T. Chiriacescu. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

29 p. : fig., tab.

L 166328; L 166328 519 - VEŢELEANU, ANA.

Cercetări privind aplicarea tratamentului termochimic de

cromizare lichidă : Rezumatul tezei de doctorat / Ing. Ana

Veţeleanu ; Cond. ştiinţific: Prof. dr. ing. Alexandru Maniu. -

Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

47 p. : fig., tab.

621.9.047

L 166325; L 166325

626/627 Construcţii hidrotehnice

520 - CLINCIU, IOAN I., ING.

Corectarea torenţilor : Aplicaţii ale noţiunilor de hidraulică /

Ioan I. Clinciu, Nicolae V. Lazăr. - Braşov : Universitatea

"Transilvania", 1996.

96 p. multigr. : fig.

Antetitlu : Universitatea Transilvania Braşov..

Page 91: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

627.141(075.8)

L 166283; L 166283

629 Tehnica mijloacelor de transport

521 - 8TH CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

VEHICLE AND ENVIRONEMENT : CONAT'96 : 13-15 NOVEMBER, 1996

. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

Vol. 1 : Section I: Engines : Section V: Modelling techniques

Section VI: Materials and technologies. - 375 p.

Vol. 2 : Section I: Automobiles : Section V: Tractors and

Agricultural Machines : Section VI: Safety, Reliability and Road

Traffic. - 386 p.

Vol. 3 : Secţia I: Motoare ; Procese şi caracteristici PC ;

Motoare şi componente moderne MCM. - 225 p.

Vol. 4 : Secţia a II-a: Automobile : Dinamica autovehiculelor DA

; Caroserii, transmisii şi părţi componente ale autovehiculelor

CTSA ; Autovehiculul şi mediul AM. - 331 p. : fig., tab.

Vol. 5 : Secţia a III-a: Tractoare şi maşini agricole ; Tractoare T

; Maşini agricole MA. - 221 p. : fig., tab.

Vol. 6 : Secţia a IV-a: Siguranţă, Fiabilitate, Trafic rutier :

Fiabilitate şi terotehnică FT, Siguranţa circulaţiei rutiere SCR;

Trafic rutier TR ; Secţia A VI-a: Tehnici de modelare ; Secţia a VI-

a: Tehnologii şi materiale: Materiale noi MN ; Tehnologii de

fabricare şi reparare TFR. - 389 p. : fig., tab.

629.33(063)

LEC 522 - IVAN, GABRIELA ELEONORA.

Contribuţii la optimizarea structurilor spaţiale de bare cu

aplicaţii la structura de rezistenţă a cabinei tractorului luând

în considerare rigiditatea structurii şi a legăturilor dintre

tractor şi structură : rezumatul tezei de doctorat / Ing. Gabriela

Eleonora Ivan ; Cond. ştiinţific: Prof.dr.ing. Ioan Goia. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

75 p. : fig., tab.

Antetitlu : Universitatea "Transilvania" Braşov..

629.366:539.4 539.433:629.366

L 166251; L 166251 523 - OPRICĂ, NICOLAE.

Contribuţii la reducerea zgomotului şi vibrţiilor în cabinele

tractoarelor pe roţi : Rezumatul tezei de doctorat / Ing. Nicolae

Oprica ; Cond. ştiinţific: Prof. dr. ing. Stelian Năstăsoiu. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

53 p. : fig., tab.

629.366-752(043)

L 166329; L 166329 524 - PĂUNESCU, CORNEL.

Sistemul de determinare a poziţiei utilizând sateliţi (GNSS) /

Cornel Păunescu, Sorin George Dimitriu, Victor Mocanu. -

Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012.

[8], 205 p. : fig., tab. în parte color.

Bibliogr. p. 202-204..

ISBN 978-606-16-0097-7 : 35.00 lei..

629.783:656.052.4 656.052.4:629.783

1. GPS (Global Positioning System).

IV 16180 525 - TALABĂ, DORU.

Page 92: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Mişcări relative şi forţe în mecanismele articulate de ghidare a

roţilor autoturismului : Rezumatul tezei de doctorat / Ing. Doru

Talabă ; Cond. ştiinţific: Prof. dr. ing. Petre Alexandru. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

50 p. : fig., tab.

L 166318; L 166318 526 - ŢUREA, NICOLAE.

Echipamente şi tehnici de diagnosticare a automobilelor /

Nicolae Ţurea, Tiberiu Nagy, Marin Alexandru Stănescu. - Braşov

: Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996-.

Vol. 1. - 166 p.

LEC

630 Silvicultură. Exploatări şi produse forestiere

527 - COJOACĂ, FLORIN-DORIAN.

Amenajarea pădurilor / Florin-Dorian Cojoacă. - Craiova :

Sitech, 2012.

242 p. : tab.

Bibliogr. p. 235-241..

ISBN 978-606-11-2713-9 : 25.00 lei..

630.2(075.8)

1. România.

III 54657 528 - FLORESCU, GH. I.

Împăduriri : Seminţe forestiere / Dr.ing. Gheorghe Florescu. -

Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

108 p.

630.233

L 166349; L 166349

529 - NICOLESCU, NOROCEL-VALERIU.

Cercetări privind particularităţile silviculturale şi modalităţile

de conducere a arboretelor artificiale cu specii exotice din

cîmpia de vest (Ocolul Silvic Săcueni) : Rezumatul tezei de

doctorat / Ing. Norocel-Valeriu Nicolescu ; Cond. ştiinţific: Prof.

dr. ing. Ion I. Florescu. - Braşov : Universitatea "Transilvania"

Braşov, 1997.

49 p. : fig., tab.

630.232

L 166324; L 166324 530 - SCHÜTZ, DIETMAR.

Cercetări privind tendinţele consumului mondial de lemn şi

importanţa acestor tendinţe pentru gospodărirea pădurilor din

landul Baden-Württemberg (Germania) : Rezumatul tezei de

doctorat / Ing. Dietmar Schütz ; Cond. ştiinţific: Prof. dr. ing.

Alexandru Maniu. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov,

1997.

54 p. : fig., tab.

630.9

L 166327; L 166327 531 - STANCIU, AUGUSTIN.

Cercetări taxonomice, morfologice şi ecologice privind hibrizii

genului Quercus din rezervaţia ştiinţifică Bejan-Deva, judeţul

Hunedoara : Rezumatul tezei de doctorat / Ing. Stanciu Augustin ;

Cond. ştiinţific: Prof. dr. ing. Victor Stănescu. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

54 p. : fig., tab.

L 166322; L 166322

Page 93: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

654 Telecomunicaţii. Telecontrol

532 - BÎLBÎIE, RĂDUŢ.

Ghidul comunicatorului : Breviar legislativ / Răduţ Bîlbîie. -

Bucureşti : Tritonic, 2007.

173 p. - (Comunicare. Media).

ISBN 978-973-733-196-0 : 7.00 lei..

347.83(498)(036) 654.19(498)(036)

1. România.

II 95230

657 Contabilitate

533 - GRECEANU-COCOŞ, VIRGINIA.

Planurile de conturi : Ghid comparativ / Virginia Greceanu-

Cocoş. - Bucureşti : Tribuna Economică, 2012.

197 p. : tab. - (Curier economic legislativ / Ed. Tribuna

Economică ; 382).

Bibliogr. p. 197..

ISBN 978-973-688-218-0 : 81.86 lei..

657.41/.45(498)(036) 082.1 Curier economic legislativ

1. România.

II 95027

658 Organizarea întreprinderilor. Comerţ

534 - BONCOI, GHEORGHE.

Sisteme de fabricaţie flexibilă / Gh. Boncoi, G. Calefariu, V.

Enache... - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996-.

[vol.].

Vol. 1. - 1996. - 228 p.

658.51.012.3

LEC 535 - GEORGESCU, FLOAREA, EC.

Trezoreria întreprinderii : Necesităţi şi oportunităţi financiare

pe termen scurt / Floarea Georgescu. - Bucureşti : Tribuna

Economică, 2012 (Sitech).

288 p. : fig. - (Curier economic legislativ / Ed. Tribuna Economică

; 381).

Bibliogr. p. 279-288..

ISBN 978-973-688-217-3 : 81.86 lei..

658.14/.17 082.1 Curier economic legislativ

II 95028 536 - ROTHERY, BRIAN.

ISO 9000 şi ISO 14000 / Brian Rothery. - Bucureşti : Class, 1998.

296 p. : fig., tab.

ISBN 973-98303-0-7..

006.032 ISO 9000:658.56 082.1 Marketing. Calitate.

Management 658.56(083.74)

1. ISO 9000 2. ISO 14000.

L 166476; L 166476

659 Publicitate. Informaţii. Relaţii cu publicul

537 - COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI GLOBALIZARE

/ Coord. Adela Rogojinaru. - Bucureşti : Tritonic, 2007.

492 p. - (Comunicare. Media).

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Texte în lb. engleză şi franceză..

ISBN 978-973-733-119-9 : 20.00 lei..

316.77 659.3/.4

Page 94: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

II 95234 538 - PR TREND : TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN PUBLICITATE ŞI RELAŢII

PUBLICE

/ Coord.: Delia Cristina Balaban, Flaviu Călin Rus. - Bucureşti :

Tritonic, 2007.

223 p. : il. - (Comunicare. Media).

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-733-125-0 : 7.00 lei..

659.4(063) 316.77(063)

II 95229 539 - ROGOJINARU, ADELA.

Metodologia relaţiilor publice / Adela Rogojinaru. - Ed. a 3-a,

rev. şi adăugită. - Bucureşti : Ars Docendi, 2007.

157 p.

Bibliogr. p. 148-157..

ISBN 978-973-558-295-1 : 15.00 lei..

659.4

II 95108

669 Metalurgie

540 - VARGA, BÉLA.

Bazele elaborării aliajelor neferoase / Varga Béla. - Braşov :

Universitatea "Transilvania", 1996.

265 p. : fig., graf., tab.

669.018(075.8)

L 166263; L 166263

674 Industria lemnului

541 - BĂDESCU, LOREDANA ANNE MARIE.

Contribuţii la studiul tăierii fine a lemnului cu pânze circulare

: Rezumatul tezei de doctorat / Ing. Bădescu Loredana Anne Marie

; Cond. ştiinţific: Prof. dr. ing. Dogaru Victor. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

41 p. : fig., tab.

674.093.6(043) 674.023(043)

L 166320; L 166320 542 - MAIORESCU, V., ING.

Bazele cercetării experimentale în industria lemnului. - Braşov

: Universitatea "Transilvania", 1996.

179 p. multigr. : fig.

Antetitlu : Universitatea Transilvania Braşov..

001.891.5:674(075.8) 674:001.891.5(075.8)

L 166284; L 166284 543 - MITIŞOR, ALEXANDRU.

Mularea lemnului = Moulding of Wood = Formen des holzes =

Moulage du bois / Dr. ing. Alexandru Mitişor, Dr. ing. Marius

Barbu, Dr. ing. Ioan Curtu. - Braşov : Universitatea "Transilvania"

Braşov, 1996.

128 p. : fig., tab.

Antetitlu : Universitatea "Transilvania" Braşov..

674.028

L 166276; L 166276 544 - NĂSTASE, VALENTIN.

Tehnologia lemnului : Îndrumar de practică pentru anul I /

coordonator : Prof.dr.ing. Constantin Lăzărescu ; prof.dr.ing.

Valentin Năstase, prof.dr.ing. Eugeniu Tudor, şef lucr.ing. Petre

Pescăruş. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

139 p.

674.09

Page 95: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

L 166347; L 166347

681 Mecanică fină. Aparate optice. Instrumente muzicale

545 - CALCULUL ŞI CONSTRUCŢIA APARATELOR OPTICE : CURS

PENTRU STUDENŢI

/ Mihaela-Ioana Baritz. - Universitatea "Transilvania" Braşov,

1996-.

Vol. 1. - 218 p. : fig., tab.

681.7(075.8)

LEC 546 - CRISTEA, LUCIANA.

Automate de control şi de servire : Curs / Şef. lucr. ing. Luciana

Cristea. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1995.

330 p. : fig., tab.

681.5(075.8) 681.13(075.8)

L 166249; L 166249 547 - CRISTEA, LUCIANA.

Contribuţii teoretice şi experimentale la optimizarea

comportării statice şi dinamice a sistemelor de alimentare,

transport şi dozare din structura automatelor de control :

Rezumatul tezei de doctorat / Ing. Luciana Cristea ; Cond.

ştiinţific: Prof. dr. ing. Sergiu T. Chiriacescu. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

44 p. : fig., tab.

681.13

L 166321; L 166321

681.5 Automatizare. Tehnica reglării. Cibernetică şi teoria

automatizării

548 - IONESCU, EMIL, ING.

Echipamente hidro-pneumatice de automatizare / Emil

Ionescu, Mihai Ionescu, Rareş Comşa. - Braşov : Universitatea

"Transilvania" Braşov, 1996-.

[vol.].

Vol. 1 : Pneumatica. - 368 p.

681.523.4 681.523.5

LEC 549 - VASIU, DAN.

Senzori şi traductoare / Ing. Dan Vasiu, ing. Ileana Roşca, dr.

ing. Ciprian Olteanu. - Braşov : Universitatea "Transilvania"

Braşov, 1997-.

Vol.1 : Traductoare giroscopice. - 80 p. : fig., tab.

681.586

LEC

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. SPORT

550 - CHERCIU, ION.

Arta populară din Ţara Vrancei / Ion Cherciu ; studiu introd. de

Tancred Bănăţeanu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2004.

190 p. : il. în parte color.

Bibliogr. p. 181-187.

Rezumat în lb. franceză..

ISBN 973-45-0494-0 : 7.00 lei..

7.031.4(498.3)(084)

1. Vrancea, judeţ.

III 54591 551 - PRIVIREA CELUILALT = LE REGARD DE L'AUTRE

Page 96: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

/ Texte alese, reunite şi traduse în lb. română de Monica Vasiliu ;

Cuv. înainte de Marina Mureşanu Ionescu ; Documentare: Cornelia

Gagos. - Iaşi : Institutul European, 2006.

129 p. : il. în parte color - (Spaţii francofone).

ISBN 973-611-388-4 ISBN 978-973-611-388-8 : 10.00 lei..

7(498)(084) 316.73(498:44)(084)

1. România 2. Franţa.

I 22803

7.01/.09 Teoria şi estetica artei. Tehnica şi stilurile artistice.

Alte aspecte caracteristice artei

552 - TZIGARA-SAMURCAŞ, ALEXANDRU.

Arta românească / Al. Tzigara-Samurcaş ; ed. critică de Ioan

Şerb ; pref. de Dan Grigorescu. - Bucureşti : Grai şi Suflet -

Cultura Naţională, 2005.

3 vol. - (Pasărea măiastră).

ISBN 973-9232-49-3..

Vol. 1. - XXV, 404 p. : il. - Text şi în lb. franceză. - ISBN 973-

9232-52-3 : 7.00 lei.

Vol. 2. - XXX, 380 p. - Rezumat în lb. franceză. - ISBN 973-

9232-56-6 : 7.00 lei.

Vol. 3. - 309 p. - Rezumat în lb. franceză. - ISBN 973-9232-60-4 :

7.00 lei.

069.01:7(498)(091) 7.03(498)(091) 7.072.3(498)(091) 082.1

Pasărea măiastră

1. România.

II 95132

71 Urbanism. Sistematizare teritorială. Arhitectură

peisageră

553 - GHICA, ALINA NICOLETA.

Urbanismul : Autorizaţii de construire, certificate de urbanism şi

avize : Practică judiciară / Alina Nicoleta Ghica. - Bucureşti :

Editura Hamangiu, 2011.

X, 347 p. - (Jurisprudenţă / Ed. Hamangiu).

Index p. 345-347..

ISBN 978-606-522-431-5 : 35.00 lei..

711.4(498)(094.072) 342.951(498)(094.072) 624(498)(094.072)

082.1 Jurisprudenţă

1. România.

II 95033

72 Arhitectură

554 - BARBU, VASILE M.

Biserica "Sfântul Gheorghe" din Uzdin / Vasile Barbu. -

Craiova : Fundaţia "Scrisul Românesc", 2003.

210 p. : il., portr.

Rezumat şi în lb. sârbă şi franceză..

ISBN 973-8343-43-7 : 3.00 lei..

726.54(497.1)

1. Serbia 2. Biserica "Sfântul Gheorghe", Uzdin.

II 95123

73 Arte plastice. Sculptură. Numismatică. Arta metalelor.

Ceramica de artă

555 - PALEOLOG, V. G.

Page 97: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Ostenitorul / V. G. Paleolog ; ed. de Ilarie Hinoveanu şi Octavian

Lohon ; în loc de pref. : Marin Sorescu. - Craiova : Alma, 2007.

396 p. : il., portr. - (Carte Document).

Bibliogr. p. 390-392..

ISBN 978-973-1792-16-3 : 6.00 lei..

730(498)(092) Brâncuşi, C.

1. Brâncuşi, Constantin.

II 94913 556 - PALEOLOG, V. G.

Tinereţea lui Brâncuşi / V. G. Paleolog. - [Ed. a 2-a]. - Craiova :

Scrisul Românesc, 2004.

190, [34] p. : il.

ISBN 973-38-0422-3 : 5.00 lei..

730.071.1(498) Brâncuşi, C.

1. Brâncuşi, Constantin.

II 95206 557 - TRUICĂ, ION.

Efectul de cupolă / Ion Truică. - [s. l.] : Cronica, 2005.

388 p. - (Univers cultural).

ISBN 973-743-018-2 : 15.00 lei..

73/76(498) 7.072.3

1. România.

II 94851

75 Pictură

558 - BOGDAN, DAN.

Eugen Drăguţescu (1914-1993) : Rodul exilului : Monografie

ilustrată / Dan Bogdan. - Bucureşti : România Press, 2006.

158 p. : il., facs.

ISBN 973-8236-72 X ISBN 978-973-8236-72 1 : 7.00 lei..

75(498)(092) Drăguţescu, Eugen

1. Drăguţescu, Eugen.

II 94888

77 Fotografie şi procedee similare. Artă cinematografică.

Teatru

559 - POPESCU, FLORENTIN.

O istorie culturală în imagini : De la G. Călinescu la Nichita

Stănescu / Florentin Popescu ; portrete şi instantanee fotografice de

Vasile Blendea. - Bucureşti : Vestala, 2008.

159 p. : [15] f. foto, facs., il.

ISBN 978-973-120-040-9 : 5.00 lei..

77(498)(092) Blendea, V. 929:77(498) Blendea, V.

1. Blendea, Vasile.

II 94876

78 Muzică

560 - ARZOIU, RUXANDRA.

Prezent şi viitor în muzicologia românească : Viorel Cosma :

Schiţă de portret / Ruxandra Arzoiu. - Bucureşti : Editura

Muzicală, 2005.

202 p. : il., tab., [5] f. il.

Bibliogr. p. 160-201..

ISBN 973-42-0403-3 : 3.00 lei..

78(048.53) 78.072.3

1. Cosma, Viorel.

III 54517

Page 98: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

561 - BĂLAŞA, MARIN MARIAN.

Studii şi materiale de antropologie muzicală / Marin Marian

Bălaşa. - Bucureşti : Editura Muzicală, 2003.

461 p. : fig., il.

Bibliogr. p. 407-461..

ISBN 973-42-0339-8 : 8.00 lei..

78.072.3 398.8 316.74:78

III 54514 562 - BERGER, WILHELM GEORG.

Cvartetul de coarde nr. IX / Wilhelm Georg Berger. - Bucureşti

: Editura Muzicală, 2003.

31 p. : note muz.

ISBN 973-42-0342-8 : 1.00 lei..

785.74 787

IV 16172 563 - BOGZA, ALEXANDRU.

Antinomii tonale / Alexandru Bogza ; ed. întocmită de Ion

Filipciuc. - Câmpulung Moldovenesc : Biblioteca Mioriţa, 2006.

208 p. : [8] f. il., facs.

Bibliogr. p. 201-205..

ISBN 973-7628-15-2 ISBN 978-973-7628-15-2 : 16.00 lei..

78(498) Bogza, Al.(082) 78.072.3(082)

1. Bogza, Alexandru.

III 54428 564 - BRÂNDUŞ, NICOLAE, MUZ.

Ostinato : Piano solo / Nicolae Brânduş. - Bucureşti : Editura

Muzicală, 2003.

19 p. : note muz.

ISBN 973-42-0347-9 : 1.00 lei..

786.2

IV 16173 565 - CARP, PAULA.

Cântecul "propriu-zis" din Muscel / Paula Carp - Adrian Vicol ;

tipologiea muzicală şi alcătuirea colecţiei de Paula Carp ; pref, red.

şi editarea de Adrian Vicol. - Bucureşti : Editura Muzicală, 2007.

vol. - (Colecţia Naţională de Folclor).

ISBN 978-973-42-0472-4..

Vol. 1. - 531 p. : note muz. - 8.00 lei..

784.4(498)Muscel

1. Muscel, regiune.

III 54504 566 - CATRINA, CONSTANTIN.

Contribuţii documentare privind învăţământul muzical din

Braşov / Constantin Catrina. - Braşov : Universitatea

"Transilvania" Braşov, 1995.

104 p. : fig., graf.

1. Braşov.

L 166290; L 166290 567 - COMAN, LAVINIA.

Constanţa Erbiceanu : O viaţă dăruită pianului : Cercetare

monografică / Lavinia Coman. - Bucureşti : Meronia, 2005.

272 p. : [8]f. il., facs.

Index p. 263-268.

Bibliogr. p. 269-270..

ISBN 973-8200-84-9 : 7.00 lei..

929 Erbiceanu, Constanţa 78.071.2 Erbiceanu, Constanţa

1. Erbiceanu, Constanţa.

III 54518 568 - COSMA, MIHAIL.

Catalog de opere / Mihail Cosma

Page 99: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

vol.

ISBN 978-973-42-0446-5..

Vol. 2 : G-N. - 2007. - 427 p. - ISBN 978-973-42-0474-8 : 7.00

lei..

782(100)(01)

II 94926 569 - COSMA, VIOREL.

60 de ani în loja operei : Cronici muzicale de operă, operetă,

musical, balet / Viorel Cosma. - Bucureşti : Editura Muzicală,

2007.

Vol.

ISBN 978-973-42-0470-0..

Vol. 1 : (1946-1980). - 2007. - 456 p. - Index p. 433-454. - ISBN

978-973-42-0475-5 : 20.00 lei..

78.072.3 792.5

III 54432 570 - DĂNCEANU, LIVIU.

Eseuri implozive : (Gama) / Liviu Dănceanu. - Bucureşti :

Editura Muzicală, 2005.

179 p.

ISBN 973-42-0402-5 : 4.00 lei..

78.01

II 94875 571 - GASPAR, VERONICA.

Încântare/Descântare : Eseu despre percepţia sacrului şi muzicii

în imaginarul social / Veronica Gaspar. - Bucureşti : Editura

Fundaţiei Culturale LIBRA, 2004.

256 p. : il.

Bibliogr. p. 241-251..

ISBN 973-8327-82-2 : 5.00 lei..

78.01:291.21 291.21:78.01

II 95201 572 - HERMAN, VASILE.

Monocantata / Vasile Herman. - Bucureşti : Editura Muzicală,

2003.

12 p. : note muz.

ISBN 973-42-0341-X : 1.00 lei..

788.6 789 784

IV 16171 573 - INTRODUCEREA INSTRUMENTELOR DE SUFLAT ÎN

ECONOMIA ORELOR DE EDUCAŢIE MUZICALĂ : BLOCKFLOTE ;

FLAUTUL DREPT ; RECORDER ; FLAUTO DOLCE

. - Bucureşti : Editura Sylva, 2007.

100 p. : il., note muz.

ISBN 978-973-88397-2-4 : 4.14 lei..

788.5(075)

IV 16174 574 - LUPU, JEAN.

Muzică : Clasele I-IV : Culegere de cântece / Jean Lupu,

Georgeta Aldea, Aurelia iacob, Teodorina Capşa. - Bucureşti :

Editura Niculescu, 1997 (Lumina Tipo).

216 p.

ISBN 973-568-175-7..

L 166441; L 166441 575 - MANDA, NICOLAE.

Manual de vioară şi cânt pentru învăţământul pre-primar /

Nicolae Manda. - Piteşti : Editura Sylva, 2007.

76 p. : note muz.

ISBN 978-973-88397-1-7 : 2.50 lei..

787.1(075)

IV 16175

Page 100: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

576 - MAVRODIN, ALICE.

Rousseau şi frumosul muzical / Alice Mavrodin. - Bucureşti :

Editura Muzicală, 2004.

139 p. : il.

Bibliogr. p. 137..

ISBN 973-42-0370-3 : 6.00 lei..

78.01 Rousseau, J.-J. 78.071 Rousseau, J.-J.

1. Rousseau, Jean-Jacques.

II 94924 577 - MUZICA CORALĂ FRANCEZĂ : SEC. XX

/ Colecţie întocmită de conf. univ. Nicolae D. Bica. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

81 p.

L 166307; L 166307 578 - NIREŞTEANU, LUCIAN.

Solfegii de grad superior / Lucian Niresteanu... - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

72 p.

L 166306; L 166306 579 - ODĂGESCU, IRINA.

Timpul pământului : Simfonie corală pentru cor mixt, recitatori

şi percuţie pe versuri de Octavian Goga / Irina Odăgescu. -

Bucureşti : Editura Muzicală, 2003.

86 p. : note muz.

ISBN 973-42-0346-6 : 3.00 lei..

78.082.1 78.087.68

IV 16167 580 - PALADI, RADU.

Dar de nuntă : Cantată pentru cor mixt şi orchestră : Partitura /

Radu Paladi ; Versurile de Ion Serebreanu. - Bucureşti : Editura

Muzicală, 2003.

40 p. : note muz. & 9 p. anexă : Reducţie pentru pian.

ISBN 973-42-0346-0 : 2.00 lei..

785.11

IV 16170 581 - PETECEL THEODORU, DESPINA.

De la mímesis la arhetip : Încercare hermeneutică asupra ideii de

Adevăr în opera de artă / Despina Petecel Theodoru ; cuv. înainte

de Ştefan Niculescu şi Valentin Timaru. - Ed. a 2-a. - Bucureşti :

Vergiliu, 2006.

III, 422 p. : fig., note muz.

Index p. 413-418.

Bibliogr. p. 405-411..

ISBN 973-7600-28-2 ISBN 978-973-7600-28-8 : 10.00 lei..

78.01

III 54493 582 - POPA, AFRODITA.

Pianofortele în oglinda timpului său : Polifonii Culturale /

Afrodita Popa. - Ed. a 2-a, adăugită. - Bucureşti : Vergiliu, 2006.

309 p. : [22]f. il.

Bibliogr. p. 284-287.

Index p. 288-309..

ISBN 973-7600-35-5 ISBN 978-973-7600-35-6 : 12.00 lei..

786.2(100)(091) 681.816.2(100)(091)

III 54494 583 - PREDA-SCHIMEK, HAIGANUŞ.

Formă şi melodie între clasicism şi romantism : 1790-1845 /

Haiganuş Preda-Schimek. - Bucureşti : Editura Muzicală, 2003.

Page 101: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

223 p. : il., tab., note muz., anexe.

Rezumat şi în limba germană.

Bibliogr. p. 199-201..

ISBN 973-42-0340-1 : 6.00 lei..

78.03 781(091)

III 54510 584 - RĂDUCANU, JOHNNY.

Legacy for jazz : Piano solo / Johnny Răducanu. - Bucureşti :

Editura Muzicală, 2006.

178 p. : il., note muz.

Text în lb. română şi engleză..

ISBN 973-42-0453-X ISBN 973-973-42-0453-3 : 10.00 lei..

785.161

IV 16168 585 - SCORNEA, ANTON.

Educaţie muzicală : Clasa a III-a : Caietul elevului / Prof. Anton

Scornea, înv. Maria Drăgan. - Bucureşti : Sigma Primex, 1997

(Lumina Tipo).

48 p.

ISBN 973-97654-9-1..

L 166444; L 166444 586 - SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DE MUZICOLOGIE : GEORGE

ENESCU DINTR-O PERSPECTIVĂ CONTEMPORANĂ : CONSIDERAŢII

ESTETICE ŞI STILISTICE : BUCUREŞTI, 9-10 SEPTEMBRIE 2005

. - Bucureşti : Editura Muzicală, 2006.

361 p. : note muz.

Simpozionul face parte din manifestările organizate cu prilejul

Festivalului Internaţional "George Enescu", Bucureşti, 9-

11.09.2005.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Texte în lb. franceză, engleză şi germană..

15.00 lei..

78(498) Enescu, G.(063) 78.072.3(063)

1. Enescu, George.

III 54445 587 - ŞTEFĂNESCU, ION BOGDAN.

Joc de oglinzi : Tehnici şi timbralităţi arhaice în creaţia modernă

pentru flaut / Ion Bogdan Ştefănescu. - Bucureşti : Editura

Fundaţiei Culturale LIBRA, 2004.

347 p. : note muz. - (Studii / Ed. Fundaţiei Culturale Libra).

ISBN 973-8327-78-4 : 8.00 lei..

788.5.071.1

II 94922 588 - TEODORESCU-CIOCĂNEA, LIVIA.

Tratat de forme şi analize muzicale / Livia Teodorescu-

Ciocănea. - Bucureşti : Editura Muzicală, 2005.

336 p. : note muz.

Bibliogr. p. 331-335..

ISBN 973-42-0396-7 : 6.00 lei..

781.5(021)

III 54492 589 - TOMESCU, VASILE.

Muzica renaşterii în spaţiul cultural românesc / Vasile

Tomescu. - Bucureşti : Editura Muzicală, 2006.

193 p.

Bibliogr. p. 192..

ISBN 973-42-0443-2 ISBN 978-973-42-0443-4 : 6.00 lei..

78.034(498)

1. Renaştere 2. România.

IV 16169

Page 102: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

590 - VASILE, VASILE.

Alexandru Zirra / Vasile Vasile. - Bucureşti : Editura Muzicală,

2005.

418 p. : note muz., [3] f. il., facs.

Bibliogr. p. 399-418..

ISBN 973-42-0408-4 : 15.00 lei..

782(498)(092) Zirra, Al. 78.071.1

1. Zirra, Alexandru.

III 54446 591 - VITCU, DUMITRU.

George Enescu în spaţiul artistic americano-canadian /

Dumitru Vitcu. - Iaşi : Junimea, 2007.

358 p.

Rezumat şi în limba engleză.

Index p. 341-356..

ISBN 978-973-37-1241-1 : 10.00 lei..

78.072.3(73) 78.071.1(498) Enescu, G.

1. Enescu, George.

III 54515 592 - VLAD, ULPIU.

Determinări selective în poetica viselor / Ulpiu Vlad. - Bucureşti

: Editura Muzicală, 2005.

313 p. : fig., tab., note muz.

Bibliogr. p. 306-309..

ISBN 973-42-0405-X : 3.00 lei..

781.24 781.68

II 94920 593 - VOICULESCU, DAN, MUZICĂ.

Polifonia secolului XX / Dan Voiculescu. - Bucureşti : Editura

Muzicală, 2005.

169 p. : fig., note muz.

Bibliogr. p. 163-168..

ISBN 973-42-0407-6 : 4.50 lei..

781 78.03

III 54516 594 - ZAMFIR, FLORIAN-GEORGE.

Locul şi rolul corului în operele din barocul târziu şi

clasicismul muzical / Florian George Zamfir. - Craiova : Aius

PrintEd, 2009.

110 p. : note muz. - (Colecţia Studia).

Bibliogr. p. 107-109..

ISBN 978-606-8021-13-3 : 10.00 lei..

78.072.3 78.071.1 784 78.087.68

II 94894 595 - ZAMFIR, GHEORGHE, MUZICĂ.

Metodă de nai = Traité du naï roumain / Gheorghe Zamfir. -

Bucureşti : Floare albastră, 2007.

288 p. : il., facs., note muz.

ISBN 978-973-7685-29-2 : 15.00 lei..

788.9(072) 781.68(072)

III 54435 596 - ZAMFIR, GHEORGHE, MUZICĂ.

Naiul : Instrumentul divinităţii şi al suflului creator / Gheorghe

Zamfir. - Bucureşti : Floare albastră, 2006.

400 p. : il., note muz.

Bibliogr. p. 383-384.

Texte în lb. franceză..

ISBN 973-7685-18-0 ISBN 978-973-7685-18-6 : 15.00 lei..

681.818.52(091) 788.9

III 54434

Page 103: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

79 Divertismente. Jocuri

597 - ŞTEFĂNESCU, EUSEBIU.

Magister vitae sau magia oralităţii / Eusebiu Ştefănescu. -

Bucureşti : Fundaţia Culturală Libra, 2006.

135 p. - (Studii / Ed. Fundaţiei Culturale Libra).

Bibliogr. p. 121-130..

ISBN 973-7633-17-2 ISBN 978-973-7633-17-0 : 5.00 lei..

792:808.55 808.55:792

II 95185

796/799 Sport. Jocuri. Exerciţii fizice

598 - MITROFAN, ANCA.

Nataţie : Curs de bază / Mitrofan Anca, Ianoli-Mitrofan Ioana. -

Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1997.

171 p.

797.2(075.8)

L 166356; L 166356 599 - OANCEA, VASILE.

Fotbal : Curs de bază / Vasile Oancea, Alexandru Toth. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1995.

137 p. : fig.

L 166305; L 166305 600 - SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE [CU TEMA] :

OLIMPISMUL ; SPORTUL DE PERFORMANŢĂ ; EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI

SPORT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT : POIANA BRAŞOV 4-5 MAI

. - Poiana Braşov, 1996.

236 p. : fig., tab.

796(063)

L 166288; L 166288

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

81 Lingvistică. Filologie. Limbaje. Dicţionare

601 - POPESCU, IULIAN, FILOLOG.

Timp şi limbaj : Introducere în lingvistica lui Gustave Guillaume

/ Iulian Popescu. - Iaşi : Institutul European, 2006.

228 p. : fig., tab. - (Academica. Ştiinţele limbajului ; 18).

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii 3 p.

Bibliogr. p. 225-228..

ISBN 973-611-435-X ISBN 978-973-611-435-9 : 7.00 lei..

81(44) Guillaume, G.

1. Guillaume, Gustave.

II 94915 602 - ROMÂNI MAJORITARI/ROMÂNI MINORITARI : INTERFERENŢE

ŞI COABITĂRI LINGVISTICE, LITERARE ŞI ETNOLOGICE

/ vol. îngrijit de Luminiţa Botoşineanu, Elena Dănilă, Cecilia

Holban, ... - Iaşi : Alfa, 2007.

916 p.

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Filologie Română "A.

Philippide".

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Rezumate în lb. străine..

ISBN 978-973-8953-49-9 : 25.00 lei..

811.135.1 821.135.1.09 323.15(=135.1)(498.4)(063) 316.7(498

.4)(063)

1. Transilvania.

III 54586

Page 104: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

811.111 Limba engleză şi de origine engleză

603 - BUDIŞTEANU, CAMELIA.

Teste şi comentarii de limba şi literatura engleză pentru

bacalaureat şi admiterea în Academia de Poliţie "Alexandru

Ioan Cuza" / Camelia Budişteanu, Ana-Dolores Doca, George

Volceanov. - Bucureşti : Şah-Press, 1996.

144 p.

ISBN 973-96820-7-3..

811.111 821.111

L 166377; L 166377 604 - BURADA, MARINELA.

English language morphology : Adverbs, Pronouns, Preposition,

Conjunctions / Lector univ. Marinela Burada. - Braşov :

Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

67 p. : fig., graf.

811.111'366

L 166296; L 166296

811.112.2 Limba germană

605 - ALEXANDRESCU, IDA.

Limba germană fără profesor = Deutsch Allein / Kristine

Lazăr, Ida Alexandrescu, Christine Cosmatu... - Bucureşti : Editura

Niculescu, 1998.

vol.

Vol. 1. - 1998. - 269 p. - ISBN 973-568-199-4.

811.112.2'243

LEC

811.133.1 Limba franceză

606 - BALAŢCHI, RALUCA NICOLETA.

Perspectives discursives : Concepts et corpus / Sanda Maria

Ardeleanu, Raluca Nicoleta Balaţchi, Ioana Crina Coroi, ... ; avec

la contribution de Dominique Maingueneau. - Iaşi : Casa Editorială

"Demiurg", 2007.

267 p. - (Hexagon / Casa Editorială "Demiurg" ; 24).

Bibliogr. p. 253-262.

Index p. 263-266.

Perspective discursive..

ISBN 978-973-152-026-1 : 10.00 lei..

811.133.1'2/'44 082.1 Hexagon

III 54594 607 - PAVEL, MARIA.

Éléments de sociolinguistique / Maria Pavel. - Iaşi : Casa

Editorială "Demiurg", 2007.

208 p. - (Hexagon / Casa Editorială "Demiurg" ; 25).

Bibliogr. p. 205-216.

Index p. 217.

Elemente de sociolingvistică..

ISBN 978-973-152-027-8 : 9.00 lei..

811.133.1'27 082.1 Hexagon

II 95114

811.135.1 Limba română

608 - AVRAM, MIOARA.

Studii de sintaxă a limbii române / Mioara Avram. - Bucureşti :

Editura Academiei Române, 2007.

Page 105: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

195 p.

Index p. 185-191..

ISBN 978-973-27-1525-3 : 8.00 lei..

811.135.1'367

II 95058 609 - BĂRBOI, CONSTANŢA.

Limba şi literatura română : pentru studiu la clasă, olimpiade şi

concursuri şcolare, examene de bacalaureat şi admitere în facultăţi

/ prof. dr. Constanţa Bărboi, prof. Silvestru Boatcă, prof. Marieta

Popescu. - Ed. a 7-a (revizuită şi îmbunătăţită). - Bucureşti : Recif,

1997.

450 p.

Bibliogr. p. 460-463..

ISBN 973-9179-44-4..

L 166428; L 166428 610 - BILEŢCHI-ALBESCU, IOAN.

Studii filologice / Ioan Bileţchi-Albescu ; cuv. înainte de George

Bodea ; ed. îngrijită de Ion Filipciuc. - Câmpulung Moldovenesc :

Biblioteca Mioriţa, 2007.

288 p.

ISBN 978-973-7628-26-8 : 15.00 lei..

811.135.1'373.232 811.135.1'373.21

III 54431 611 - BOTOŞINEANU, LUMINIŢA.

Graiul de pe valea superioară a Someşului Mare / Luminiţa

Botoşineanu ; pref. de G. Istrate. - Iaşi : Alfa, 2007.

402 p. : fig.

Bibliogr. p. 345-362.

Index p. 363-393.

Rezumat în lb. franceză..

ISBN 978-973-8953-27-2 : 7.00 lei..

811.135.1'282.3(498.4)(043)

1. Valea Someşului Mare.

III 54717 612 - CELAC, ALINA.

Terminologia păstoritului în graiurile dacoromâne sudice /

Alina Celac. - Bucureşti : Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă,

2007.

355 p. : fig., h., tab.

Bibliogr. p. 331-339.

Index p. 341-351..

ISBN 973-1744-06-1 ISBN 973-1744-30-4 ISBN 978-973-1744-

30-4 : 10.00 lei..

811.135.1'282.3(043) 398.95(498)(043) 636.083.5(498)(043)

III 54436 613 - DASCĂLU JINGA, LAURENŢIA.

Pauzele şi întreruperile în conversaţia românească actuală /

Laurenţiu Dascălu Jinga. - Bucureşti : Editura Academiei Române,

2006.

239, [4] p.

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Lingvistică "Iorgu

Iordan - Al. Rosetti".

Bibliogr. p. 205-224.

Index p. 229-232.

Titlul, tabla de materii şi rezumatul şi în lb. engleză..

ISBN 973-27-1388-7 ISBN 978-973-27-1388-4 : 4.00 lei..

811.135.1'34 811.135.1-25 808.5

II 94847 614 - FRĂŢILĂ, VASILE.

Page 106: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Cercetări de onomastică şi dialectologie / Vasile Frăţilă. -

Timişoara : Excelsior Art, 2004.

368 p. - (Studii / Ed. Excelsior).

Index p. 342-363..

ISBN 973-592-112-X : 7.00 lei..

811.135.1'373.2 811.135.1'28

II 95217 615 - GIOROCEANU, ALINA.

Terminologia greco-latină în româna actuală : Elemente

formative greco-latine / Alina Gioroceanu. - Craiova : Aius, 2008.

212 p. : tab.

Bibliogr. p. 203-210..

ISBN 978-973-1780-66-5 : 10.00 lei..

811.135.1'373.613(038)=124=135.1 811.135.1'373.613(038)=14=

135.1

II 94846 616 - ILIESCU GHEORGHIU, CĂTĂLINA.

Introducere în interpretariat : Modalitatea consecutivă /

Cătălina Iliescu Gheorghiu ; trad. de Alexandra Andreea Sandu-

Tiţu şi Roxana Mihaela Antochi. - Iaşi : Institutul European, 2006.

255 p. : fig. - (Universitaria. Traductologie ; 90).

Bibliogr. p. 243-255..

ISBN 973-611-385-X : 7.00 lei..

811.135.1'25 082.1 Universitaria. Traductologie

II 95113 617 - LIMBA ROMÂNĂ, LIMBĂ ROMANICĂ : OMAGIU ACAD. MARIUS

SALA LA ÎMPLINIREA A 75 DE ANI

/ Coord.: Sanda Reinheimer Rîpeanu, Ioana Vintilă-Rădulescu. -

Bucureşti : Editura Academiei Române, 2007.

615 p. : tab.

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Lingvistică "Iorgu

Iordan - Al. Rosetti".

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Tabla de materii şi texte în lb. franceză..

ISBN 978-973-27-1552-9 : 27.00 lei..

082.2 Sala, M. 811.135.1-112

1. Sala, Marius.

III 54430 618 - LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN SPAŢIUL

ETNOCULTURAL DACOROMÂNESC ŞI IN DIASPORA

/ Vol. îngrijit de Ofelia Ichim şi Florin Teodoru Olariu ; pref. de

Dan Mănucă. - Iaşi : Trinitas, 2003.

548 p.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Rezumat şi în limba engleză, franceză şi germană.

Antetitlu : Academia Română. Institutul de Filologie Română "A.

Philippide"..

ISBN 973-8179-79-3 : 25.00 lei..

811.135.1(063) 821.135.1(063) 39(=135.1)(063)

III 54508 619 - LINGVISTICĂ ŞI CULTURĂ

/ coord. Vasile Diacon. - Iaşi : Tipo Moldova, 2008.

536 p. : 1 portr.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-168-044-6 : 12.00 lei..

082.2 Dan, I. 811.135.1

1. Dan, Ilie.

III 54715 620 - MARIN, MARIA.

Page 107: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Graiuri româneşti din Ungaria : Studiu lingvistic, texte

dialectale, glosar / Maria Marin, Iulia Mărgărit. - Bucureşti :

Editura Academiei Române, 2005.

CLXXXIV, 274 p.

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Lingvistică Iorgu

Iordan - Al. Rosetti.

Bibliogr. p. IX-XIX.

Index p. 129-130..

ISBN 973-27-1247-3 : 5.00 lei..

811.135.1'282.3(439)

1. Ungaria.

III 54721 621 - MĂRDĂRESCU-TEODORESCU, MARIA.

Antologie fonetică a limbii române / Maria Mărdărescu-

Teodorescu, Anca Ulivi. - Bucureşti : Editura Academiei Române,

-.

vol.

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Lingvistică Iorgu

Iordan - Al. Rosetti..

Vol. 2. - 2006. - XX, 156 p. - ISBN 973-27-1474-3 : 8.00 lei..

811.135.1'342 811.135.1'282

III 54719 622 - NAGY, RODICA.

Sintaxa limbii române actuale : Unităţi, raporturi şi funcţii /

Rodica Nagy. - Iaşi : Institutul European, 2005.

444 p. - (Academica. Lingvistică / Institutul European ; 5).

Bibliogr. p. 423-442..

ISBN 973-611-369-8 : 6.00 lei..

811.135.1'367 082.1 Academica. Lingvistică

II 95100

623 - NARIŢA, IONEL.

Semiotica / Ionel Nariţa. - Timişoara : Editura de Vest, 2007.

252 p. : fig.

Bibliogr. p. 242-251..

ISBN 978-973-36-0458-7 : 8.00 lei..

811.135.1'22

II 95098 624 - PETRESCU, CAMELIA, FILOLOG.

Introducere în interpretare / Camelia Petrescu. - Timişoara :

Excelsior Art, 2005.

148 p. - (Studii / Ed. Excelsior).

Bibliogr. p. 140-146..

ISBN 973-592-141-3 : 6.00 lei..

811.135.1'25 082.1 Studii

II 95112 625 - PICU, VERONICA.

Limba română : Elemente de vocabular : (Pentru elevii din

clasele III-VIII) / Veronica Picu, Aurelia Arghirescu. - Bucureşti :

Corint, 1997 (Lumina Tipo).

96 p.

ISBN 973-97792-8-X..

L 166461; L 166461 626 - POPESCU-SIRETEANU, ION.

Apelative şi nume româneşti vechi : (Studii de etimologie) / Ion

Popescu-Sireteanu. - Iaşi : Princeps Edit, 2006.

402 p. - (Etnos / Princeps Edit).

Bibliogr. p. 353-365.

Index p. 366-401..

ISBN 973-7730-91-7 ISBN 978-973-7730-91-6 : 14.00 lei..

811.135.1'373.6 811.135.1'373.23 082.1 Etnos

Page 108: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

III 54589 627 - POPESCU-SIRETEANU, ION.

Limbă şi cultură populară : Din istoria lexicului românesc / Ion

Popescu-Sireteanu. - Iaşi : Princeps Edit, 2007.

300 p.

Bibliogr. p. 277-291.

Rezumat în lb. franceză..

ISBN 978-973-1783-60-2 : 12.00 lei..

811.135.1'373:398(091) 398:811.135.1'373(091)

III 54716 628 - SPARIONOAPTE, DOINA.

Încadrarea împrumuturilor lexicale ruseşti în sistemul

gramatical al limbii române / Doina Sparionoapte. - Bucureşti :

Academia Română. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă.

Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan-Al. Rosetti", 2005.

193 p. - (Universitas / Academia Română).

Bibliogr. p. 181-192..

ISBN 973-7934-64-4 : 6.00 lei..

811.135.1'373.613:811.161.1'373 811.161.1'373:811.135.1'373.6

13

II 94856 629 - STUDII DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

/ Cuvânt introductiv de P. Peculea. - Braşov : Universitatea

"Transilvania" Braşov, 1996.

132 p.

811.135.1 821.135.1

L 166341; L 166341 630 - ŞANDRU, D.

Probleme de dialectologie românească / D. Şandru ; ed. îngrijită

de Tudora Şandru Mehedinţi. - Bucureşti : Editura Academiei

Române, 2004.

XV, 317 p. : h.

Antetitlu: Academia Română. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi

Artă. Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan-Al. Rosetti"..

ISBN 973-7934-33-4 : 3.00 lei..

811.135.1'28

III 54588 631 - ZAMFIR, DANA-MIHAELA.

Morfologia verbului în dacoromâna veche : (Secolele al XVI-

lea - al XVII-lea) / Dana Mihaela Zamfir

vol.

ISBN 973-27-1259-7..

Part. a 2-a : Timpurile din sfera trecutului; Viitorul;

Condiţionalul. - 2007. - 379 p. - Bibliogr. p. 7-9. - ISBN 978-973-

27-1602-1 : 6.00 lei..

811.135.1'01 811.135.1'366 811.135.1'367.625

III 54718

811.16 Limbi slave. Limba rusă

632 - TOMICI, MILE.

Onomastica sârbilor şi a croaţilor din România : Nume de

persoane şi nume de locuri / Mile Tomici. - Bucureşti : Editura

Academiei Române, 2006.

524 p.

Biliogr. p. 491-510.

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Lingvistică "Iorgu

Iordan - Al.Rosetti".

Page 109: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Rezumat şi în limba engleză, franceză, germană, rusă şi sârbo-

croatâ..

ISBN 973-27-1420-4 ISBN 978-973-27-1420-1 : 11.00 lei..

811.163.41/.42'373.2(498) 811.163.41/.42'282.3(498)

1. România.

III 54506

82 Literatură. Estetica, teoria, tehnica, istoria şi critica

literară

633 - BUDĂU, EUGEN.

Ghid de literatură universală : Lectură suplimentară în gimnaziu

/ Eugen Budău, Ioan Vicoleanu. - Iaşi : Princeps Edit, 2006.

321 p.

Bibliogr. la sf. capitolelor.

Index p. 311-314..

ISBN 973-86652-4-9 : 9.00 lei..

82.09(075)(036)

II 95105 634 - CĂLĂTORIE CU CARTEA : LECTURI ŞCOLARE SUPLIMENTARE

PENTRU CLASA A II-A

/ antologie, note bio-bibliografice şi vocabular de Daniela Vraci. -

Ed. a 2-a. - Bucureşti : Corint, 1997 (Romcartexim).

288 p. : il.

ISBN 973-97379-0-0..

82-93(082)

L 166397; L 166397 635 - CĂLĂTORIE CU CARTEA : LECTURI ŞCOLARE SUPLIMENTARE

[PENTRU] CLASA A III-A

/ antologie, note bio-bibliografice şi vocabular de Daniela Vraci. -

Bucureşti : Corint, 1997 (Lumina Tipo).

304 p. : il. ; 24 cm.

ISBN 973-97054-9-9 : 6000 lei..

82-93(082)

L 166436; L 166436 636 - CĂLĂTORIE CU CARTEA : LECTURI ŞCOLARE SUPLIMENTARE

PENTRU CLASA A IV-A

/ antologie, note bio-bibliografice şi vocabular de Daniela Vraci. -

Ed. a 2-a. - Bucureşti : Corint, 1997 (Lumina Tipo).

272 p.

ISBN 973-97379-1-9..

82-93(082)

L 166429; L 166429 637 - CĂLĂTORIE CU CARTEA : LECTURI ŞCOLARE SUPLIMENTARE

PENTRU CLASA I

/ coordonatori: prof. Mariana Ţăranu, înv. Daniela Vraci, prof.

Traian Finţescu . - Bucureşti : Corint, 1997 (Lumina Tipo).

256 p. ; 24 cm.

ISBN 973-97054-8-0..

82-93(082)

L 166442; L 166442 638 - COMLOŞAN, DOINA.

Dicţionar de comunicare : (Lingvistică şi literară) / Doina

Comloşan, Mirela Borchin. - Timişoara : Excelsior Art, -.

vol. - (Studii / Ed. Excelsior Art).

ISBN 973-592-071-9..

Vol. 3. - 2005. - 256 p. - Bibliogr. p. 241-250. - ISBN 973-592-

137-5 : 5.00 lei..

82.0 801 81'38 082.1 Studii / Ed. Excelsior Art

II 95118 639 - ILIS, FLORINA.

Page 110: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Fenomenul science fiction în cultura postmodernă : Ficţiunea

cyberpunk / Florina Ilis. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2005.

288 p.

Bibliogr. p. 275-286..

ISBN 973-7710-66-5 : 5.00 lei..

82.02 Postmodernism 82-99 316.7(100)

II 95061 640 - MATEI ALBASTRU, GAVRIL.

Structuri lirice şi motive romantice la Novalis şi Eminescu /

Matei Albastru. - Bucureşti : România Press, 2005.

159 p.

Texte în lb. germană..

ISBN 973-8236-60-6 : 6.00 lei..

821.112.2.09 Novalis 821.135.1.09 Eminescu, M. 82.091

1. Eminescu, Mihai 2. Novalis.

II 94845 641 - PETRUŢ, MARGARETA.

Dicţionar de scriitori canadieni / Margareta Petruţ. - Cluj-

Napoca : Argonaut, 2006.

276 p.

Bibliogr. p. 255-256..

ISBN 973-109-010-X ISBN 978-973-109-010-8 : 11.00 lei..

821.111(71).09(038)=135.1 821.133.1(71).09(038)=135.1

II 94857 642 - PETRUŢ, MARGARETA.

Romanul canadian postbelic între tradiţie şi postmodernism /

Margareta Petruţ. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2005.

218 p. - (Literatura / Ed. Argonaut).

Bibliogr. p. 209-216..

ISBN 973-7710-55-X : 9.00 lei..

821.111(71).09 821.133.1(71).09

II 94874 643 - POPESCU, FLORENTIN.

Dicţionar de literatură universală : Autori, opere, personaje /

Florentin Popescu. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2008.

318 p. - (Dicţionare & Enciclopedii).

Bibliogr. p. 311-313..

ISBN 978-973-7691-99-6 : 12.00 lei..

82.09(038)=135.1 082.1 Dicţionare & Enciclopedii

II 95106 644 - TIUTIUCA, DUMITRU.

Pentru o nouă teorie literară / Dumitru Tiutiuca. - Iaşi : Timpul,

2005.

234 p.

Bibliogr. p. 231-234..

ISBN 973-612-170-4 : 6.00 lei..

82.0 808.1

II 95116 645 - TUCAN, DUMITRU.

Introducere în studiile literare / Dumitru Tucan. - Iaşi :

Institutul European, 2007.

204 p. - (ABC / Institutul European).

Bibliogr. p. 187-195.

Index p. 196-200..

ISBN 978-973-611-492-2 : 10.00 lei..

82.09

I 22795 646 - VASILE, GEO.

Epica analitica : Personaje în filigran / Geo Vasile. - Bucureşti :

Ideea Europeană, 2008.

Page 111: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

230 p. - (Dicţionare & Enciclopedii / Ed. Ideea Europeană).

Index p. 223-227..

ISBN 978-973-7691-90-3 : 10.00 lei..

82.09 082.1 Dicţionare & Enciclopedii

I 22801 647 - VOINESCU, RADU.

Trivialul / Radu Voinescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei

Culturale LIBRA, 2004.

406 p. - (Studii / Ed. Fundaţiei Culturale Libra).

Bibliogr. p. 371-383.

Index p. 385-402..

ISBN 973-8327-81-4 : 13.00 lei..

111.852 82.09:111.852

II 95186

821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză

648 - LĂZĂRESCU, DAN AMEDEO.

Introducere în shakespeareologie / Dan A. Lăzărescu. - Ed. a 2-

a. - Craiova : Sim Art, 2008.

690 p. : il. color, anexe.

Index p. 651-671..

ISBN 978-973-1841-11-3 : 21.00 lei..

821.111.09 Shakespeare, W. 82.09

1. Shakespeare, William.

II 94850 649 - PETRESCU, IOANA I.

Mediaeval English Literature / Lector Ioana I. Petrescu. -

Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1995.

64 p. : fig., graf.

821.111.09

L 166301; L 166301 650 - WILDE, OSCAR.

Prinţul fericit şi alte povestiri / Oscar Wilde . - Bucureşti :

Ametist 92 : Cartimex, 1997 (Lumina Tipo).

96 p.

ISBN 973-95731-9-3 ISBN 973-96531-9-7..

821.111-34=135.1

L 166475; L 166475

821.112.2 Literatură germană şi de limbă germană

651 - EINFÜHRUNG IN DIE DEUTSCHE KULTUR - UND

LITERATURGESCHIECHTE VON DEN ANFÄNGEN BIS ZUM ENDE

DES MITTELALTERS

. - Braşov : Universitatea "Transilvania" Braşov, 1996.

152 p. : fig., graf.

L 166294; L 166294 652 - PUCHIANU, CARMEN.

Deutsche Literatur : Des 17 und 18 jahrhunderts : Tendenzen

und gattungen : Ein Abriss / lect. univ. Carmen Puchianu. - Braşov

: Universitatea "Transilvania", 1996-1997.

2 vol.

Antetitlu : Universitatea "Transilvania" din Braşov.

Literatura germană din sec. 17-18 - tendinţe şi genuri..

Teil 1. - 1996. - 41 p. : il. - Bibliogr. p. 40-41. - 1798.00 lei.

821.112.2.09"16/17"

III 39130

Page 112: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

653 - VOIA, VASILE.

Comparatism şi germanistică / Vasile Voia. - Bucureşti : Ideea

Europeană, 2008.

260, [5] p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

ISBN 978-973-1925-00-4 : 10.00 lei..

821.112.2.09 82.091:821.112.2

II 94853

821.124 Literatură latină 654 - HERESCU, N. I.

Istoria literaturii latine / N. I. Herescu ; ed. de Alexandra

Ciocârlie. - Bucureşti : Academia Română. Fundaţia Naţională

pentru Ştiinţă şi Artă. Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G.

Călinescu", 2003-.

Vol.

Vol. 2 : Perioada arhaică şi republicană - partea a 2-a ; Epoca

ciceroniană. - 2005. - 281 p. - Texte în lb. latină. - ISBN 973-7934-

18-0 : 5.00 lei.

Vol. 3 : Epoca lui August. - 2007. - 340 p. - Texte în lb. latină. -

ISBN 973-1744-14-2 : 7.00 lei.

821.124.09

II 94886

821.131.1 Literatură italiană

655 - COJOCARU, DRAGOŞ.

Sub genele Venerei : Metamorfoze în Divina Comedie / Dragoş

Cojocaru. - Iaşi : Timpul, 2006.

227 p.

Bibliogr. p. 217-224..

ISBN 973-612-224-7 ISBN 978-973-612-224-8 : 10.00 lei..

821.131.1.09 Dante, A. 821.135.1-95

1. Dante Alighieri.

II 94909

821.133.1 Literatură franceză şi de limba franceză

656 - DAUDET, ALPHONSE.

Tartarin din Tarascon / Alphonse Daudet; traducere de Traian

Finţescu. - Bucureşti : Corint, 1997.

144 p.

ISBN 973-9281-22-2..

L 166426; L 166426 657 - MUNTEANU, BASIL.

Permanenţe franceze : De la Descartes la Giraudoux / Basil

Munteanu. - Bucureşti : Vergiliu, 2005.

297 p.

ISBN 973-7600-13-4 : 10.00 lei..

821.133.1.09 821.135.1-95

II 94873 658 - PLATON, MIRCEA.

Les Aventures critiques d'un poète dans le Siècle des Lumières

/ Mircea Platon. - Iaşi : Timpul, 2006.

181 p.

Bibliogr. p. 171-178.

Aventurile critice ale unui poet în Secolul Luminilor..

ISBN 973-612-219-0 : 10.00 lei..

821.133.1.09 Gresset, J.-B.-L.

1. Gresset, Jean-Baptiste-Louis.

II 95182

Page 113: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

659 - PRUS, ELENA.

Pariziana romanescă : Mit şi modernitate / Elena Prus. - Iaşi :

Institutul European, 2006.

260 p. - (Academica. Spaţii francofone ; 19).

Bibliogr. p. 233-255..

ISBN 973-611-421-X ISBN 978-973-611-421-2 : 13.00 lei..

821.133.1.09-31 821.133.1.09:396(44)

III 54528

821.134 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă, portugheză

şi de limbă portugheză

660 - OLARU CERVATIUC, ANDREEA.

Don Quijote - Punte între mituri : Mituri antice şi medevale în

iscusitul hidalgo Don Quijote de la Mancha / Andreea Olaru

Cervatiuc. - Bucureşti : Floare albastră, 2006.

240 p.

Bibliogr. p. 221-238.

Texte în lb. spaniolă.

Rezumat în lb. engleză..

ISBN 973-7685-17-2 ISBN 978-973-7685-17-9 : 8.00 lei..

821.134.2.09 Cervantes, M.de 291.13:821.134.2.09

1. Cervantes, Miguel de.

II 95167

821.135.1 Literatură română

661 - ALEXANDRESCU, ILEANA.

Discursul repetat, cod intertextual al literaturii postmoderne :

Aplicaţie pe Levantul, de Mircea Cărtărescu / Ileana Alexandrescu.

- Iaşi : Alfa, 2008.

284 p. : anexe.

Bibliogr. p. 259-272..

ISBN 978-973-8953-28-4 : 10.00 lei..

821.135.1.09 Cărtărescu, M. 1:81 82.02

Postmodernism 811.135.1'42

1. Cărtărescu, Mircea 2. Postmodernism.

II 95180 662 - AMZĂR, DUMITRU CRISTIAN.

Jurnal berlinez / Dumitru Cristian Amzăr ; ed. îngrijită de Dora

Mezdrea şi Dinu D. Amzăr ; trad. citatelor în lb. germană: Gavril

Matei-Albastru. - Bucureşti : România Press, 2005.

640 p.

Index p. 619-638..

ISBN 973-8236-49-5 : 12.00 lei..

821.135.1-94

II 94852 663 - ANASTASIA, IOAN.

C. D. Fortunescu - un spirit polivalent : Studiu monografic / Ioan

Anastasia. - Craiova : Sim Art, 2008.

272 p.

Rezumat şi în limba engleză.

Bibliogr. p. 263-250..

ISBN 978-973-1841-13-7 : 9.00 lei..

821.135.1.09 Fortunescu, C. D. 821.135.1-95

1. Fortunescu, C. D..

II 94916 664 - ANDREESCU, ANCA.

Page 114: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Ion Minulescu : Studiu monografic / Anca Andreescu. - Bucureşti

: Academia Română. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă.

Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu", 2006.

251 p.

Bibliogr. p. 211-249..

ISBN 973-7934-77-6 : 8.00 lei..

821.135.1.09 Minulescu, I. 821.135.1-95

1. Minulescu, Ion.

II 94914 665 - ANTONESEI, LIVIU.

Semnele timpului : Opinii, dialoguri / Liviu Antonesei. - Iaşi :

Princeps Edit, 2007.

280 p.

ISBN 978-973-1783-49-9 : 10.00 lei..

821.135.1-83 821.135.1-4

II 95082 666 - ARGHEZI, TUDOR.

Prisaca : [Poezii] / Tudor Arghezi ; Ed. îngrijită de Mitzura. -

Bucureşti : Editura Tineretului, 1997.

64 p. : il. color.

821.135.1-1 821.135.1-93

L 166410; L 166410 667 - ARVINTE, VASILE.

Normele limbii literare în opera lui I.L. Caragiale / Vasile

Arvinte ; cuv. înainte de Alexandru Gafton ; indice de Sorin Guia.

- Iaşi : Casa Editorială "Demiurg", 2007.

450 p. - (Lingua / Ed. Demiurg ; 33).

Index p. 380-445.

Bibliogr. p. 446-447..

ISBN 978-973-7603-97-5 : 9.00 lei..

821.135.1.09 Creangă, I. 811.135.1-26 082.1 Lingua

1. Creangă, Ion.

II 95104 668 - ARVINTE, VASILE.

Normele limbii literare în opera lui Ion Creangă / Vasile

Arvinte ; indice de cuvinte şi forme de Alexandrina Ioniţă. - Iaşi :

Casa Editorială "Demiurg", 2008.

374 p. - (Lingua / Ed. Demiurg ; 36).

ISBN 978-973-152-056-8 : 5.00 lei..

811.135.1-26 821.135.1.09 Creangă, I. 082.1 Lingua

1. Caragiale, Ion Luca.

II 95103 669 - BARBU, MARIAN.

Trăind printre cărţi / Marian Barbu

vol.

Vol. 3. - 2004. - 466 p. - ISBN 973-657-688-4 : 4.70 lei.

821.135.1.09 821.135.1-92(082)

II 94906 670 - BĂDĂRĂU, GEORGE.

Modernismul interbelic / George Bădărău. - Iaşi : Institutul

European, 2005.

96, [4] p. - (Memo. Litere ; 51).

Bibliogr. p. 94-96..

ISBN 973-611-359-0 : 5.00 lei..

821.135.1.09"1918/1939" 821.135.1-95

I 22796 671 - BĂDĂRĂU, GEORGE.

Proza lui Vasile Voiculescu : Modalităţi de realizare a

fantasticului / George Bădărău. - Iaşi : Princeps Edit, 2006.

199 p. : tab. - (Eseu / Ed. Princeps Edit).

Page 115: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Bibliogr. p. 184-198..

ISBN 973-7730-92-5 ISBN 978-973-7730-92-3 : 10.00 lei..

821.135.1.09 Voiculescu, V. 821.135.1-95

1. Voiculescu, Vasile.

II 94903 672 - BĂILEŞTEANU, FĂNUŞ.

Eseuri / Fănuş Băileşteanu. - Craiova : Autograf MJM, 2007.

536 p.

ISBN 978-973-8989-41-2 : 15.00 lei..

821.135.1-4

II 95090 673 - BĂLU, ION.

G. Călinescu : Spectacolul personalităţii / Ion Bălu. - Bucureşti :

Ideea Europeană, 2004.

206, [6] p. - (Biblioteca Ideea Europeană. Istorie şi critică

literară).

Bibliogr. p. 203-204..

ISBN 973-86970-1-8 : 5.00 lei..

821.135.1.09 Călinescu, G. 821.135.1-95

1. Călinescu, George.

II 95173 674 - BHOSE, AMITA.

Eminescu / Amita Bhose ; pref. de Zoe Dumitrescu-Buşulenga ;

ed. îngrij. de Mihai Dascal şi Carmen Muşat-Coman ; note de

Mihai Dascal. - Bucureşti : Mihai Dascal Editor, 2002.

X, 566 p.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 973-85797-2-4 : 10.00 lei..

008(540):821.135.1.09 Eminescu, M. 821.135.1.09 Eminescu,

M. 821.135.1-95 821.135.1-95

1. Eminescu, Mihai 2. India.

II 94841 675 - BOATCĂ, MARIA.

Literatura română : clasa a XII-a : Antologie de texte comentate

/ prof. Maria Boatcă, prof. Silvestru Boatcă ; prof. Marin Iancu. -

Bucureşti : Recif, 1997 (Lumina Tipo).

368 p.

Bibliogr. p. 363-366..

ISBN 973-9179-30-4..

L 166456; L 166456 676 - BORBÉLY, ŞTEFAN.

O carte pe săptămână / Ştefan Borbély. - Bucureşti : Ideea

Europeană, 2007.

285, [9] p. - (Istorie, teorie şi critică literară / Ed. Ideea

Europeană).

ISBN 978-973-7691-54-5 : 8.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95

II 95171 677 - BRAGA, MIRCEA.

Ideologia Junimii / Mircea Braga(coord.), Gabriela Chiciudean,

Alin Mihai Gherman ; cu un cuv. înainte de Mircea Braga. -

Bucureşti : Editura Academiei Române, 2007.

747 p.

Bibliogr. p. 740-743..

ISBN 978-973-27-1586-4 : 8.00 lei..

061.237(498) 821.135.1.09

1. Junimea, societate literară.

III 54499 678 - BRANIŞTE, VALERIU.

Page 116: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Jurnal : (1923) / Valeriu Branişte. - Timişoara : Editura de Vest,

2005.

223 p.

ISBN 973-36-0414-3 : 8.00 lei..

070.42 Branişte, Valeriu 821.135.1-94 94(498)"1923"

1. Branişte, Valeriu.

III 54496 679 - BULANDRA, ALEXANDRU.

Mioriţa : Povestea unei capodopere / Alexandru Bulandra. - Ed. a

2-a, rev. - Târgovişte : Bibliotheca, 2008.

382 p. - (Eseu / Ed. Bibliotheca).

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 978-973-712-358-9 : 14.00 lei..

821.135.1-91 821.135.1-95 398.87(498) 082.1 Eseu / Ed.

Bibliotheca

III 54720 680 - BUMBAC, MIHAELA.

Conştiinţa scrisului lui Marin Preda : Monografie / Mihaela

Bumbac. - Bucureşti : România Press, 2005.

159 p.

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 973-8236-63-0 : 6.00 lei..

821.135.1.09 Preda, M. 821.135.1-95

1. Preda, Marin.

II 95178 681 - CANTACUZINO, IOAN.

Poézii noo alcătuite dă I... C... / Ioan Cantacuzino ; ed. critică,

studiu introdutiv, note, variante, comentarii, glosar şi bibliografie

de Ion Nuţă. - Iaşi : Tipo Moldova, 2005.

230 p. : facs.

ISBN 973-8900-00-X : 10.00 lei..

821.135.1-1

II 94887 682 - CARAGIU MARIOŢEANU, MATILDA.

Poeme aromâne / Matilda Caragiu Marioţeanu. - Bucureşti :

Editura Academiei Române, 2006.

324 p. : il.

Texte şi în lb. aromână şi franceză..

ISBN 973-27-1416-6 ISBN 978-973-27-1416-4 : 9.00 lei..

821.135.1'282.4(497)-1

IV 16165 683 - CĂLINESCU, ALEXANDRU.

Incursiuni în proza românească : De la Tainele inimei la

Jocurile Daniei / Alexandru Călinescu. - Iaşi : Princeps Edit, 2007.

132 p. - (Eseu / Ed. Princeps Edit).

ISBN 978-973-1783-55-0 : 8.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95

II 95160 684 - CHELARU, MARIUS.

Cartea între Orient şi Occident / Marius Chelaru. - Iaşi :

Timpul, 2005.

Vol. - (Critică şi eseu / Ed. Timpul).

ISBN 973-612-167-4..

Vol. 2. - 206 p. - 11.00 lei..

821.135.1-4 82.09

II 94889 685 - CHIOARU, DUMITRU.

Poetica temporalităţii : Eseu asupra poeziei româneşti / Dumitru

Chioaru. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : EuroPress, 2008.

Page 117: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

230, [7] p. - (Istorie, teorie şi critică literară / Ed. Ideea

Europeană).

Bibliogr. p. 213-230..

ISBN 978-973-1727-30-1 : 10.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95

II 95188 686 - CHIPRIAN, CRISTINA.

Stilistică eminesciană / Cristina Chiprian. - Iaşi : Cronica, 2005.

178 p. - (Stelele-n cer...).

Bibliogr. p. 172-176..

ISBN 973-743-015-8 : 8.00 lei..

821.135.1.09 Eminescu, M.:81'38 81'38:821.135.1.09 Eminescu,

M. 821.135.1-95

1. Eminescu, Mihai.

II 94844 687 - CHIŞU, LUCIAN.

Raftul cu amintiri / Lucian Chişu. - Bucureşti : Viitorul

Românesc, 2004.

202 p.

ISBN 973-623-069-4 : 9.00 lei..

821.135.1-4

II 95157 688 - CHRISTI, AURA.

Banchetul de litere : Dialoguri cu Ana Blandiana, Nicolae

Breban, Augustin Buzura, Ion Ianoşi, Gabriela Melinescu, Irina

Petraş, Dumitru Radu Popa, Alex Ştefănescu, Ion Vianu / Aura

Christi. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2006.

358, [6] p. : portr. - (Istoria mentalităţilor).

ISBN 973-7691-28-8 ISBN 978-973-7691-28-6 : 8.00 lei..

821.135.1-83

I 22799 689 - CHRISTI, AURA.

Celălalt versant / Aura Christi. - Bucureşti : Ideea Europeană,

2005.

333, [23] p. : il. - (Eseu / Ed. Ideea Europeană).

ISBN 973-86972-6-3 : 10.00 lei..

821.135.1-4

II 95169 690 - CIMPOI, MIHAI.

Esenţa fiinţei : (Mi)teme şi simboluri existenţiale eminescene /

Mihai Cimpoi. - Ed. a 2-a revăzută. - Iaşi : Princeps Edit, 2007.

218 p.

Index p. 208-216.

Rezumat şi în limba engleză..

ISBN 973-7730-13-5 ISBN 978-973-7730-13-8 : 14.00 lei..

821.135.1.09 Eminescu, M.

1. Eminescu, Mihai.

III 54505 691 - CIMPOI, MIHAI.

Leopardi : Drum neted şi drum labirintic : Eseuri / Mihai Cimpoi.

- Bucureşti : Ideea Europeană, 2006.

162, [6] p. - (Galeria artiştilor).

Bibliogr. p. 129-136..

ISBN 973-7691-20-2 ISBN 978-973-7691-20-0 : 6.00 lei..

821.131.1.09 Leopardi, G.

1. Leopardi, Giacomo.

I 22798 692 - CIPARIU, TIMOTEI.

Scientia litterarum : Pagini alese / Timotei Cipariu : Ediţie, pref.,

micromonografii, comentarii, note enciclopedice, glosar, indici,

Page 118: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

bibliografie de Stela Toma. - Bucureşti : Academia Română.

Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă. Institutul de Istorie şi

Teorie Literară "G. Călinescu", 2004.

403 p.

ISBN 973-7934-35-0 : 15.00 lei..

821.135.1-82

II 95159 693 - COANDĂ, GEORGE.

Eminescu : Istoricul naţional / George Coandă. - Târgovişte :

Bibliotheca, 2007.

158 p. - (Critică şi istorie literară).

ISBN 978-973-712-303-9 : 8.00 lei..

821.135.1.09 Eminescu, M. 821.135.1-95

1. Eminescu, Mihai.

II 94868 694 - COLOŞENCO, MIRCEA.

Nicolae Labiş (1935-1956) : Biobibliografie / Mircea Coloşenco.

- Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale LIBRA, 2005.

244 p. : 1 portr.

Bibliogr. p. 219-225.

Index p. 227-240..

ISBN 973-8327-95-4 : 10.00 lei..

821.135.1.09 Labiş, N.(01) 012

1. Labiş, Nicolae.

II 95176 695 - COLOŞENCO, MIRCEA.

Şapte poeţi clasici români : Anton Pann, Mihai Eminescu, Al.

Macedonski, G. Bacovia, Ion Barbu, Nicolae Labiş, Nichita

Stănescu : (Cronologii literare) / Mirce Coloşenco. - Bucureşti :

Fundaţia Culturală Libra, 2006.

238 p. - (Studii / Ed. Libra).

Bibliogr. la sf. capitolelor..

ISBN 973-7633-21-0 ISBN 978-973-7633-21-7 : 3.00 lei..

821.135.1.09(092) 082.1 Studii / Libra

II 95102 696 - CORBU, DANIEL.

Generaţia poetică '80 şi rostirea postmodernă / Daniel Corbu. -

Iaşi : Princeps Edit, 2006.

606 p.

Bibliogr. p. 588-600..

ISBN 973-7730-68-2 ISBN 978-973-7730-68-8 : 18.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-1(082)

III 54495 697 - CORBU, DANIEL.

Neoavangarda românească / Daniel Corbu. - Iaşi : Feed Back,

2007.

534 p. - (Sinteze / Ed. Feed Back).

Bibliogr. p. 515-530..

ISBN 978-973-88588-2-4 : 13.00 lei..

821.135.1.02 821.135.1.09 821.135.1-1(082)

III 54498 698 - CORBU, DANIEL.

Postmodernism şi postmodernitate în România de azi / Daniel

Corbu. - Iaşi : Princeps Edit, 2008.

134 p.

ISBN 978-973-1783-29-1 : 9.00 lei..

821.135.1-4 82.02 Postmodernism

1. Postmodernism.

II 95183 699 - CRAIA, SULTANA-ELENA.

Page 119: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Îngeri, demoni şi muieri / Sultana Craia. - Târgovişte :

Bibliotheca, 2009.

126 p. - (Eseu / Ed. Bibliotheca).

ISBN 978-973-712-491-3 : 6.00 lei..

821.135.1-4 396

II 95199 700 - CRĂCIUN, CHRISTIAN.

Intrări în labirint / Christian Crăciun. - Bucureşti : Editura

Fundaţiei Culturale LIBRA, 2005.

144 p. - (Studii / Ed. Fundaţiei Culturale Libra).

ISBN 973-8327-92-X : 5.00 lei..

821.135.1-94

II 94872 701 - CUCIUREANU, CRISTODOR.

Gânduri printre umbre : momente lirice / Cristodor Cuciureanu.

- Bucureşti : Editura "V. Cârlova", 1996.

96 p.

ISBN 973-9233-21-x..

L 166376; L 166376 702 - DASCĂLU, BOGDAN MIHAI.

Germanitatea şi literele române / Bogdan Mihai Dascălu. -

Bucureşti : Ideea Europeană, 2006.

355, [7] p. - (Istoria mentalităţilor).

Bibliogr. p. 316-355..

ISBN 973-7691-22-9 ISBN 978-973-7691-2-4 : 10.00 lei..

821.135.1.09 316.65(=112.2)

II 94854 703 - DASCĂLU, CRIŞU.

Poetikon / Crişu Dascălu. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2007.

249, [9] p. - (Istorie, teorie şi critică literară / Ed. Ideea

Europeană).

ISBN 978-973-7691-58-3 : 8.00 lei..

821.135.1.09 811.135.1'38

II 95189 704 - DIACONU, MIRCEA A.

Atelierele poeziei / Mircea A. Diaconu. - Bucureşti : Ideea

Europeană, 2005.

300, [8] p.

ISBN 973-7691-04-0 : 8.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-94

II 94849 705 - DIACONU, MIRCEA A.

Poezia de la "Gândirea" / Mircea A. Diaconu. - Ed. a 2-a rev. -

Bucureşti : Ideea Europeană, 2008.

206 p. - (Ediţii definitive / Ed. Ideea Europeană).

Index p. 193-202..

ISBN 978-973-1925-01-1 : 7.00 lei..

821.135.1.09 050(498):821.135.1.09

1. GÂNDIREA, revista.

I 22797 706 - DICŢIONAR DE LOCURI IMAGINARE ÎN LITERATURA

ROMÂNĂ PENTRU COPII : DLI

/ Coord.: Petre Gheorghe Bârlea. - Bucureşti : Editura Muzeului

Literaturii Române, 2006.

168 p.

Index p. 163-168..

ISBN 973-8947-44-8 ISBN 978-973-8947-44-3 : 5.00 lei..

821.135.1-93(038)=135.1

II 94879

Page 120: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

707 - DOCHIA, FLORIN.

Puterea lui Don Quijote : Studiu aplicativ asupra surselor şi

rosturilor creaţiei / Florin Dochia. - Bucureşti : Fundaţia Culturală

Libra, 2006.

247 p. - (Studii / Ed. Fundaţiei Culturale Libra).

ISBN 973-7633-14-8 ISBN 978-973-7633-14-9 : 8.00 lei..

821.135.1-4

II 95076 708 - DRAGOSTE, COSMIN-IONUŢ.

Mărgele de sticlă / Cosmin Dragoste. - Craiova : Aius PrintEd,

2008.

160 p. - (Mozaicul).

Bibliogr. p. 155-157..

ISBN 978-973-1780-76-4 : 9.00 lei..

821.112.1(498).09 821.135.1-95

II 95163 709 - DUDAŞ, FLORIAN.

Cazania lui Varlaam în Transilvania : Studiu istoric şi

bibliologic / Florian Dudaş. - Timişoara : Editura de Vest, 2005.

415 p. : il.

Bibliogr. p. 329-334.

Rezumat în lb. engleză..

ISBN 973-36-0407-0 : 3.50 lei..

002(498.4) 821.135.1.09

1. Varlaam - Mitropolitul Moldovei.

II 95095 710 - DUGNEANU, PAUL.

Incursiuni critice / Paul Dugneanu. - Bucureşti : România Press,

2001-.

Vol.

Vol. 3. - 2005. - 160 p. - ISBN 973-8236-44-4 : 6.00 lei.

821.135.1-92(082)

II 95179 711 - EUGEN LOVINESCU ÎN AMINTIRILE CONTEMPORANILOR

/ Selecţie de texte şi prefaţă de Daniel Corbu. - Iaşi : Princeps

Edit, 2007.

258 p. - (Document / Ed. Princeps Edit).

ISBN 978-973-1783-59-8 : 12.00 lei..

821.135.1.09 Lovinescu, E. 821.135.1-94

1. Lovinescu, Eugen.

II 95242 712 - FARAGO, ELENA, PSEUD.

Din traista lui Moş Crăciun : Versuri şi Proză / Elena Farago. -

Bucureşti : Ametist 92 : Cartimex, 1997.

112 p.

ISBN 973-95731-0-X ISBN 973-96531-1-1..

821.135.1-1 821.135.1-32 821.135.1-93

L 166422; L 166422 713 - GELLIANU, GRIGORE.

Schiţe literare / Gr. Gellianu ; ed. alcătuită de Ion Filipciuc. -

Câmpulung Moldovenesc : Biblioteca Mioriţa, 2006.

153 p. : [8] f. il.

ISBN 973-7628-14-4 ISBN 978-973-7628-14-5 : 6.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95

II 94912 714 - GEORGE COŞBUC ÎN AMINTIRILE CONTEMPORANILOR

/ Selecţie de texte, note şi cuv. înainte de Al. Husar. - Ed. a 2-a. -

Iaşi : Princeps Edit, 2007.

416 p. - (Document / Ed. Princeps Edit).

ISBN 978-973-1783-50-5 : 13.00 lei..

Page 121: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

821.135.1.09 Coşbuc, G. 821.135.1-94(082)

1. Coşbuc, George.

II 94905 715 - GEORGE TOPÎRCEANU ÎN AMINTIRILE CONTEMPORANILOR

/ Antologie şi pref. de Silvia Popescu. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Princeps

Edit, 2007.

305, [5] p.

Bibliogr. p. 303-305..

ISBN 978-973-1783-50-5 : 8.00 lei..

821.135.1.09 Topîrceanu, G. 821.135.1-94(082)

1. Topîrceanu, G..

II 94859 716 - GEORGESCU, NICOLAE, LIT.

Recife : Eseuri de oceanografie / N. Georgescu. - Bucureşti :

Editura Floare Albastră, 2005.

208 p.

ISBN 973-7685-04-0 : 5.00 lei..

821.135.1-4

II 95168 717 - GHERAN, NICULAE.

Cu Liviu Rebreanu şi nu numai : Evocări şi documente /

Niculae Gheran. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2007.

391 p.

ISBN 978-973-27-1532-1 : 9.00 lei..

821.135.1-92 821.135.1-94 821.135.1-6

1. Rebreanu, Liviu.

II 94842 718 - GLODEANU, GHEORGHE.

Fascinaţia ficţiunii : Incursiuni în literatura interbelică şi

contemporană / Gheorghe Glodeanu. - Bucureşti : Fundaţia

Culturală Libra, 2006.

353 p. - (Studii / Ed. Fundaţiei Culturale Libra).

ISBN 973-7633-16-4 ISBN 978-973-7633-16-3 : 15.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95

II 95175 719 - GLODEANU, GHEORGHE.

Măştile lui Proteu : Ipostaze şi configuraţii ale romanului

românesc / Gheorghe Glodeanu. - Bucureşti : Fundaţia Culturală

Libra, 2005.

320 p. - (Critică literară).

Bibliogr. p. 507-516..

ISBN 973-8327-93-8 : 7.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95

III 54500 720 - GLODEANU, GHEORGHE.

Poetica romanului interbelic : O tipologie posibilă / Gheorghe

Glodeanu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2007.

339, [9] p. - (Istorie, teorie şi critică literară / Ed. Ideea

Europeană).

Bibliogr. p. 323-339..

ISBN 978-973-7691-56-9 : 6.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95

II 95085 721 - GLODEANU, GHEORGHE.

Poezie şi poetică / Gheorghe Glodeanu. - Bucureşti : Editura

Fundaţiei Culturale LIBRA, 2004.

420 p. - (Critică literară).

ISBN 973-8327-76-8 : 10.00 lei..

Page 122: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

821.135.1.09 821.135.1-95

II 95086 722 - GLODEANU, GHEORGHE.

Romanul : Aventura spirituală a unei forme literare proteice /

Gheorghe Glodeanu. - Bucureşti : Fundaţia Culturală Libra, 2007.

200 p. - (Studii / Ed. Fundaţiei Culturale Libra).

Bibliogr. p. 187-197..

ISBN 978-973-7633-45-3 : 5.00 lei..

82.09 821.135.1-95

II 95087 723 - GOCI, AURELIU.

Prozatori români la frontiera dintre milenii / Aureliu Goci. -

Bucureşti : Viitorul Românesc, 2005.

320 p.

ISBN 973-623-091-0 : 13.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95

II 95174 724 - GOCI, AURELIU.

Studii şi cercetări literare - Pentru o nouă identitate a

clasicilor / Aureliu Goci. - Bucureşti : Viitorul Românesc, 2004.

354 p.

ISBN 973-623-072-4 ISBN 978-973-623-072-1 : 6.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95

II 94923 725 - GRUBER, EDUARD.

Stil şi gândire / Eduard Gruber ; ed. de Doina Rizea ; cu o introd.

de N. Georgescu. - Bucureşti : Editura Floare Albastră, 2006.

171 p.

ISBN 973-7685-20-2 ISBN 978-973-7685-20-6 : 5.00 lei..

821.135.1.09

II 95101 726 - HAŞDEU, BOGDAN PETRICEICU.

România : Revistă ebdomadară : Iassi, 1858-1859 / Bogdan

Petriceicu Hasdeu ; ed. critică de I. Oprişan. - Bucureşti : Vestala,

2008.

152 p.

Index p. 143-149.

Text paralel scris cu caractere chirilice..

ISBN 978-973-120-039-2 : 5.00 lei..

050"1858/1859" România(091) 821.135.1-92

1. România, revista.

IV 16166 727 - HINOVEANU, ILARIE.

Marin Sorescu / Ilarie Hinoveanu. - Craiova : Alma, 2004.

Vol. - (Carte Document).

Vol. 1 : Laserul vagului sau arta care doare. - 315 p. : il. -

Bibliogr. p. 312-313. - ISBN 973-8443-39-3 : 7.00 lei.

Vol. 2 : Triumfător la judecata de apoi. - 2006. - 456 p. : il. -

Bibliogr. p. 312-313. - ISBN 973-8443-62-8 : 7.00 lei.

821.135.1.09 Sorescu, M. 821.135.1-95

1. Sorescu, Marin.

II 95207 728 - HOBANA, ION.

Călătorie întreruptă : Roman / Ion Hobana. - Ed. definitivă. -

Bucureşti : Editura pentru Ştiinţă S.I.T., 2007.

214 p.

ISBN 978-973-88225-5-9 : 5.00 lei..

821.135.1-31

II 94860 729 - HOLBAN, IOAN.

Page 123: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Istoria literaturii române contemporane / Ioan Holban. - Iaşi :

Tipo Moldova, 2006-.

3 vol.

ISBN 973-8900-19-0 ISBN 978-973-8900-19-6..

Vol. 1 : Poezia. - 338 p. - Index p. 333-336. - ISBN 973-8900-20-4

: 10.00 lei.

Vol. 2 : Proza. - 328 p. - Index p. 323-325. - ISBN 978-973-8900-

20-2 : 10.00 lei.

Vol. 3 : Critică ; Eseu ; Memorialistică. - 250 p. - Index p. 243-

248. - ISBN 973-8900-21-2 : 10.00 lei.

821.135.1.09 821.135.1-95

III 54585 730 - HUSAR, ALEXANDRU, FILOLOG.

Lucian Blaga între amintire şi actualitate / Al. Husar. - Iaşi :

Princeps Edit, 2008.

157 p.

ISBN 978-973-1783-73-4 : 5.00 lei..

821.135.1.09 Blaga, L. 821.135.1-95

1. Blaga, Lucian.

II 95251 731 - IACOB, LIVIA.

Romancieri interbelici / Livia Iacob ; pref. de Bogdan Creţu. -

Iaşi : Institutul European, 2005.

175, [5] p. - (Universitaria. Litere).

Bibliogr. p. 171-174..

ISBN 973-611-368-X : 8.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95

II 95079 732 - ILIESCU, NICOLAE.

De la Nicolae Filimon la Dinu Păturică / Nicolae Iliescu. -

Bucureşti : Editura Muzeului Literaturii Române, 2006.

100 p.

Bibliogr. p. 93-100..

ISBN 973-8947-18-9 ISBN 978-973-8947-18-4 : 5.00 lei..

821.135.1.09 Filimon, N. 821.135.1-95

1. Filimon, Nicolae.

II 95165 733 - ISPAS, SABINA.

Preminte Solomon : Legenda populară românească între canonic

şi apocrif / Sabina Ispas. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2006.

287 p. : il. - (Mythos / Ed. Saeculum I.O).

Bibliogr. p. 257-282.

Index p. 283-285..

ISBN 973-642-104-X ISBN 978-973-642-104-4 : 4.00 lei..

821.135.1.09-91 398(498) 082.1 Mythos

1. Solomon.

II 95093 734 - ISPIRESCU, PETRE.

Basme / Petre Ispirescu. - Bucureşti : Mondocart Pres, 1997

(Lumina Tipo).

136 p.

ISBN 973-98164-8-7..

L 166443; L 166443 735 - IVĂNESCU, DUMITRU, IST.

Documentul între biografie şi operă / Dumitru Ivănescu. - Iaşi :

Alfa, 2004.

184 p. - (Biblioteca Alfa. Restituiri).

Index p. 173-182..

ISBN 973-8278-51-1 : 9.00 lei..

Page 124: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

821.135.1.09 930.25:821.135.1.09

II 95162 736 - LAURENŢIU, FLORICA ELENA.

Vânătoarea de simboluri : Metode de dezintegrare a

creştinismului : Eseu / Florica Elena Laurenţiu. - Bucureşti : Scara,

2004.

424 p.

Bibliogr. p. 409-417..

ISBN 973-85641-1-5 : 5.00 lei..

27 233 821.135.1-4 082.1 Memoria prezentului

II 95129 737 - LĂZĂREANU, BARBU.

Umorul scriitorilor români / Barbu Lăzăreanu ; Pref. de Sultana

Craia ; Antologie şi note de Gheorghe Buluţă. - Bucureşti : Ager,

2004.

255 p.

ISBN 973-7961-37-4 : 5.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95

II 95205 738 - LĂZĂRESCU, RODICA.

Viaţa cu haz şi fără a numitului Peltz : Contribuţii bio-

bibliografice / Rodica Lăzărescu. - Bucureşti : Academia Română.

Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă. Institutul de Istorie şi

Teorie Literară "G. Călinescu", 2005.

VIII, 278, [9] p. : il.

Bibliogr. p. 259-278..

ISBN 973-7934-55-5 : 8.00 lei..

821.135.1.09 Peltz, I. 821.135.1-94

1. Peltz, Isac.

II 94871

739 - LUCA, ION.

Când ţipă animalul / Ion Luca ; ed. îngrijită, pref., notă

bibliografică şi anexe documentare de Nicolae Cârlan. - Bucureşti :

Floare albastră, 2007.

304 p. : 1 portr.

ISBN 978-973-7685-32-72 : 8.00 lei..

821.135.1.09 Luca, I. 821.135.1-2

1. Luca, Ion.

II 94864 740 - MARIAN, RODICA.

Identitate şi alteritate : Eminescu şi Blaga / Rodica Marian. -

Bucureşti : Ideea Europeană, 2005.

178 p. - (Istorie, teorie şi critică literară / Ed. Ideea Europeană).

ISBN 973-7691-06-7 : 4.00 lei..

821.135.1.09-1 082.1 Istorie, teorie şi critică literară

II 95097 741 - MARIN CURTICEANU, VALENTINA.

Poetica romanului românesc interbelic în texte reprezentative

/ Antologie alcăt. de Valentina Marin Curticeanu, Cristina Popa şi

Ana Maria Botnaru ; coord. vol. şi studiu introd. de Valentina

Marin Curticeanu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2005.

304 p.

ISBN 973-27-1249-X : 3.00 lei..

821.135.1.09-31 821.135.1-92(082)

III 54501 742 - MARINESCU, I. M., PROF.

O viaţă supusă destinului / I. M. Marinescu ; Ed. îngrijită şi pref.

de I. Oprişan. - Bucureşti : Vestala, 2005.

224 p. - (Documente revelatorii).

Index p. 217-222..

Page 125: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

ISBN 973-9418-93-7 : 6.00 lei..

821.135.1-94 821.135.1-6

II 95198 743 - MARINESCU, NICOLAE.

Revista Mozaicul : Modernitatea tradiţiei / Nicolae Marinescu. -

Craiova : Aius PrintEd, 2009.

322 p. : il.

Bibliogr. p. 161-250..

20.00 lei..

821.135.1.09:050 050(498.2)"Mozaicul"

1. "Mozaicul", Revista.

II 94891 744 - MATEI-ALBASTRU, GAVRIL.

Păcat originar : [Etica raţiunii] / Gavril Matei Albastru. -

Bucureşti : România Press, 2008.

177 p.

ISBN 978-973-8236-43-1 : 7.00 lei..

821.135.1-4 291.5 27

II 95094 745 - MĂNUCĂ, DAN.

Restituiri : (Critica criticii) / Dan Mănucă. - Iaşi : Princeps Edit,

2008.

180 p.

ISBN 978-973-1783-26-0 : 8.00 lei..

821.135.1.09

III 54513 746 - MIHAI URSACHI ÎN AMINTIRILE CONTEMPORANILOR

/ Selecţie de texte, pref. şi itinerar bibliografic de Daniel Corbu. -

Iaşi : Princeps Edit, 2007.

254 p. - (Document / Ed. Princeps Edit).

ISBN 978-973-1783-48-2 : 12.00 lei..

821.135.1.09 Ursachi, M. 821.135.1-94(082)

1. Ursachi, Mihai.

II 94929 747 - MILCA, ANDREI.

Reabilitarea şi consacrarea valorii : Proza românească înainte şi

după comunism / Andrei Milca. - Bucureşti : Viitorul Românesc,

2004.

206 p.

ISBN 973-623-070-8 : 7.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95

II 95080 748 - MILITARU, PETRIŞOR-CLAUDIU.

Prezenţe angelice în poezia română / Petrişor Militaru ; cuv.

înainte de Cătălin Ghiţă. - Craiova : Aius PrintEd, 2012.

266 p. - (Krinein. Opere critice fundamentale / Ed. Aius ; 3).

Bibliogr. p. 251-264..

ISBN 978-606-562-200-5 : 25.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-1

II 94895 749 - MITICAN, ION.

Salutări din Iaşi, capitala României întregite / Ion Mitican. -

Iaşi : Tehnopress, [s. a.].

167 p. : il. - (Vechi locuri şi zidiri ieşene ; 10).

ISBN 978-973-702-450-3 : 5.00 lei..

821.135.1-94

1. Iaşi, oraş.

II 95216 750 - MITRACHE, GHEORGHE.

Page 126: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Literatura română : Clasa a IX-a : Analize şi sinteze / Gheorghe

Mitrache. - Bucureşti : Recif, 1997 (Lumina Tipo).

152 p.

ISBN 973-9179-46-0..

L 166466; L 166466 751 - MOCANU, MARIN RADU.

Scriitorii şi puterea : Documente / Marin Radu Mocanu. -

Bucureşti : Ideea Europeană, 2006.

258 p. - (Istorie & Documente).

ISBN 973-7691-30-X ISBN 978-973-7691-30-9 : 9.00 lei..

821.135.1.09 329.15(498):821.135.1.09(093)

II 95177 752 - MOLDOVEANU, ION.

Cine suntem noi, omule? : Eseu asupra condiţiei umane la marii

noştri scriitori / Ion Moldoveanu. - Bucureşti : Viitorul Românesc,

2004.

272 p.

ISBN 973-623-063-5 : 4.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95

II 94911 753 - MORAR, OVIDIU.

Scriitori evrei din România / Ovidiu Morar. - Bucureşti : Ideea

Europeană, 2006.

226 p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

ISBN 973-7691-31-8 ISBN 978-973-7691-31-6 : 11.00 lei..

821.135.1(=411.16).09 082.1 Biblioteca Ideea Europeană

I 22800 754 - MUNTEANU, BASIL.

Panorama literaturii române / Basil Munteanu. - Bucureşti :

Vergiliu, 2005.

X, 256 p. : il.

Bibliogr. p. 15-17..

ISBN 973-7600-14-2 : 5.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95

II 94843 755 - MUNTEANU, CORNEL.

Românii din Ungaria / Cornel Munteanu. - Cluj-Napoca : Casa

Cărţii de Ştiinţă, 2009.

Vol.

Vol. 2 : Literatura românilor din Ungaria (1950-2008). - 255 p. :

facs. - ISBN 978-973-133-617-6 : 8.00 lei.

821.135.1(439).09(075.8)

1. Ungaria.

II 95213 756 - MUNTEANU, ROMUL.

Şcoala ardeleană şi problemele culturii / Romul Munteanu. -

Bucureşti : Fundaţia Culturală Libra, 2007.

344 p. - (Eseu / Ed. Libra).

ISBN 978-973-7633-40-8 : 10.00 lei..

821.135.1.02"17/18" Şcoala Ardeleană 008(498.5)"17/18"

1. Şcoala Ardeleană 2. Transilvania.

II 95172 757 - NICA, MARIUS.

Ocheanul balcanic : Privire asupra imaginarului literar în opera

lui Mateiu I. Caragiale / Marius Nica ; Cuvânt înainte de Nicolae

Florescu. - Iaşi : Institutul European, 2009.

276, [8] p. - (Academica. Litere ; 71).

Bibliogr. p. 253-259.

Rezumat în lb. engleză şi franceză..

ISBN 978-973-611-604-9 : 15.00 lei..

Page 127: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

821.135.1.09 Caragiale, M. I. 821.135.1-95

1. Caragiale, Mateiu I..

II 95200 758 - NICOLAU, FELIX NARCIS.

Homo imprudens / Felix-Narcis Nicolau. - Bucureşti : Editura

Muzeului Literaturii Române, 2006.

171 p.

Bibliogr. p. 167-170..

ISBN 973-7751-87-6 : 6.00 lei..

821.135.1-4

II 95166 759 - OLARU NENATI, LUCIA.

George Voevidca : Viaţa şi opera / Lucia Olaru Nenati. -

Câmpulung Moldovenesc : Biblioteca Mioriţa, 2007.

160 p. : il., facs.

ISBN 978-973-7628-29-9 : 10.00 lei..

821.135.1.09 Voevidca, G. 821.135.1-1

1. Voevidca, George.

II 94917 760 - PAPUC, ION.

Scriitorul de filozofie şi alte eseuri / Ion Papuc. - Bucureşti :

România Press, 2008.

202 p.

ISBN 978-973-8236-89-9 : 10.00 lei..

821.135.1-96 821.135.1-4

II 95137 761 - PARASCAN, CONSTANTIN.

Monografie sadoveniană toponimico-literară / Constantin

Parascan. - Iaşi : Timpul, 2004.

404 p.

Bibliogr. p. 397-401..

ISBN 973-612-125-9 : 8.00 lei..

821.135.1.09 Sadoveanu, M. 811.135.1'373.21

1. Sadoveanu, Mihail.

II 94921 762 - PASCU, FLORENTINA.

Tipuri de discurs în literatură : Teoretizări, delimitări /

Florentina Pascu. - Craiova : Aius PrintEd, 2012.

216 p. - (Krinein).

Bibliogr. p. 206-208.

Index p. 209-216..

ISBN 978-606-562-229-6 : 25.00 lei..

821.135.1-95 821.135.1.09 81'42

II 94939 763 - PAULESCU, PETRE.

Haide Hyperionic : Poeme / Petre Paulescu. - Bucureşti : Editura

"V. Cârlova", 1997.

96 p.

ISBN 973-9233-26-0..

L 166399; L 166399 764 - PETRESCU, VICTOR.

Ipostaze ale literaturii române vechi / Victor Petrescu. -

Târgovişte : Bibliotheca, 2007.

197 p. : il., facs.

Bibliogr. p. 190-193.

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii 2 p..

ISBN 978-973-712-301-5 : 7.00 lei..

821.135.1'01.09 008

III 54503 765 - PETROŞEL, DANIELA.

Page 128: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Retorica parodiei / Daniela Petroşel. - Bucureşti : Ideea

Europeană, 2006.

286 p. - (Istorie, teorie şi critică literară / Ed. Ideea Europeană).

Bibliogr. p. 269-280..

ISBN 973-7691-32-6 ISBN 978-973-7691-32-3 : 10.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95 811.135.1'42

II 95191 766 - POP, EMIL EUGEN.

Criza'n teme niponoclaste / Emil Eugen Pop. - Bucureşti :

Univers, 2005.

118 p. - (Colecţia fără nume).

Texte în lb. japoneză..

ISBN 973-87529-3-0 : 5.00 lei..

821.135.1-32 821.135.1-1

II 94870 767 - POPA, CONSTANTIN M.

Adrian Marino : Ideocriticul impenitent / Constantin M. Popa. -

Craiova : Sim Art, 2008.

148 p. - (Rotonde / Ed. Sim Art).

Bibliogr. p. 113-116..

ISBN 978-973-1841-16-8 : 7.00 lei..

821.135.1.09 Marino, A. 821.135.1-95

1. Marino, Adrian.

II 95083 768 - POPA, CONSTANTIN M.

Îngeri provizorii : Eseuri critice / Constantin M. Popa. - Craiova :

Aius PrintEd, 2010.

240 p.

ISBN 978-606-8021-98-0 : 25.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-4

II 94892 769 - POPA-MIHĂILĂ, CRISTINA.

Filonul fantastic în nuvelistica lui Fănuş Neagu / Cristina Popa-

Mihăilă. - Bucureşti : Muzeul Literaturii Române, 2006.

131 p.

Bibliogr. p. 125-129..

ISBN 973-8947-43-X ISBN 978-973-8947-43-6 : 5.00 lei..

821.135.1.09 Neagu, F. 821.135.1-95

1. Neagu, Fănuş.

II 94848 770 - POPESCU, FLORENTIN.

Nicolae Labiş : Monografie / Florentin Popescu. - Bucureşti :

Vestala, 2006.

224 p. : il. - (Sinteze / Ed. Vestala).

Bibliogr. p. 196-198..

ISBN 973-120-003-7 ISBN 978-973-120-003-3 : 10.00 lei..

821.135.1.09 Labiş, N. 821.135.1-95

1. Labiş, Nicolae.

II 95190 771 - POPESCU, TITU.

Horia Stamatu : Monografie / Titu Popescu. - Ed. a 2-a, rev. şi

adăugită. - Bucureşti : Criterion Publishing, 2006.

217 p.

ISBN 973-8982-09-X ISBN 978-973-8982-09-3 : 10.00 lei..

821.135.1.09 Stamatu, H. 821.135.1-95

1. Stamatu, Horia.

II 95181 772 - POPESCU-SIRETEANU, ION.

Page 129: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Titu Maiorescu în amintirile contemporanilor / Ion Popescu-

Sireteanu ; antologie de Ion Popescu-Sireteanu. - Iaşi : Princeps

Edit, 2007.

308 p. - (Document / Ed. Princeps Edit).

Bibliogr. p. 302-305..

ISBN 978-973-19783-54-3 : 12.00 lei..

821.135.1.09 Maiorescu, T. 821.135.1-94(082)

1. Maiorescu, Titu.

II 94904 773 - PROCOPOVICI, ALEXE.

Introducere în studiul literaturii vechi / Alexe Procopovici ;

ed., pref. şi note de Dan Horia Mazilu. - Bucureşti : Academia

Română. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă. Institutul de

Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu", 2006.

273 p.

Bibliogr. p. 267-273..

ISBN 973-7934-70-9 : 6.00 lei..

821.135.1'01.09 821.135.1-95

II 95084 774 - RĂDULESCU, ANCA MARINA.

Felix Aderca : În căutarea unei generaţii : Studiu monografic /

Anca Rădulescu. - Craiova : Aius, 2007.

212 p.

Bibliogr. p. 211..

ISBN 978-973-1780-35-1 : 6.00 lei..

821.135.1.09 Aderca, F. 821.135.1-95

1. Aderca, Felix.

II 94908 775 - RĂILEANU, PETRE.

Gherasim Luca / Petre Răileanu ; trad. din lb. franceză de

Anişoara Biru. - Iaşi : Junimea, 2005.

180 p. : il. - (Românii din Paris).

Bibliogr. p. 157-172.

Index p. 173-178..

ISBN 973-37-1088-1 : 5.00 lei..

821.135.1.09 Luca, G. 821.133.1.09 Luca, G.

1. Luca, Gherasim.

II 94855 776 - SĂLCUDEANU, NICOLETA.

Pasienţe / Nicoleta Sălcudeanu. - Bucureşti : Ideea Europeană,

2005.

166, [6] p. - (Istorie, teorie şi critică literară / Ed. Ideea

Europeană).

ISBN 973-7691-05-9 : 6.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95

II 94861 777 - SCURTESCU, N. V.

Teatru. Poezii / N. V. Scurtescu ; Ed., pref., note, bibliogr. de

Vasile Sandu. - Bucureşti : Academia Română. Fundaţia Naţională

pentru Ştiinţă şi Artă. Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G.

Călinescu", 2006.

XXVIII, 325 p. - (Restitutio).

Bibliogr. p. 317-323..

ISBN 973-7934-83-2 : 8.00 lei..

821.135.1-1 821.135.1-2

II 95081 778 - SCURTU, NICOLAE.

Cercetări literare : Scriitori dâmboviţeni / Nicolae Scurtu. -

Târgovişte : Bibliotheca, 2007.

Page 130: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

vol. - (Critică şi istorie literară).

Extras din catalogul ed., la sf. cărţii 2 p..

ISBN 978-973-712-302-2..

Vol. 1. - 188 p. : il., facs. - Index p. 183-187. - ISBN 978-973-

712-309-1 : 12.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-6

III 54502 779 - SEBASTIAN, MIHAIL.

Jurnal II : Jurnal indirect : 1926-1945 / Mihail Sebastian ; texte

culese din mass-media vremii şi cuvânt înainte de Teşu Solomovici

; pref. de acad. Eugen Simion. - Bucureşti : Editura Teşu, 2006.

635, [5] p.

ISBN 973-87673-9-3 ISBN 978-973-87673-9-3 : 15.00 lei..

821.135.1-94

II 94866 780 - SIMION, EUGEN.

Fragmente critice / Eugen Simion. - [Ed. a 2-a]

Vol.

Vol. 1 : Scriitura taciturnă şi scriitura publică. - 1998. - 366 p. -

ISBN 973-9232-27-2 : 112500.00 lei.

Vol. 5 : Sfârşitul literaturii?. - Bucureşti : Fundaţia Naţională

pentru Ştiinţă şi Artă. - 2007. - 408 p. - 15.00 lei.

Vol. 6 : Ne revizuim, ne revizuim... : Fundaţia Naţională pentru

Ştiinţă şi Artă. - 2009. - 456 p. - 13.00 lei.

821.135.1.09"19" 821.135.1-95 82.09"19"

II 87089 781 - SLĂVESCU, PAUL.

Canada : O graniţă numită speranţă / Paul Slăvescu. - Bucureşti :

Nemira, 1997.

240 p.

ISBN 973-9301-50-8..

L 166384; L 166384 782 - SORESCU, SORINA.

Metacritice : Critica de tranziţie / Sorina Sorescu. - Craiova :

Aius, 2008.

209 p. - (Mozaicul).

ISBN 978-973-1780-77-1 : 12.00 lei..

821.135.1.09 082.1 Mozaicul

II 95109 783 - SPIRIDON, CASSIAN MARIA.

Aventurile terţului / Cassian Maria Spiridon. - Iaşi : Junimea,

2006.

144 p.

ISBN 973-37-1205-1 ISBN 978-973-37-1205-3 : 9.00 lei..

1:821.135.1.09 821.135.1.09 001.2

1. Nicolescu, Basarab.

II 95161 784 - STUPARU, ADA.

Marin Sorescu - Starea poetică a limbii române : Stil şi

expresivitate în poezia lui Marin Sorescu / Ada Stuparu ; red.:

Nicolae Marinescu. - Craiova : Aius PrintEd, 2007.

312 p.

Bibliogr. p. 299-310..

ISBN 978-973-87810-1-6 : 6.00 lei..

821.135.1.09 Sorescu, M. 811.135.1'38

1. Sorescu, Marin.

II 94910 785 - TĂTARU, IERONIM.

Meridiane / Ieronim Tătaru. - Bucureşti : Fundaţia Culturală

Libra, 2007.

Page 131: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

524 p. - (Eseu / Ed. Meridiane).

Index p. 515-518.

Bibliogr. p. 461-513..

ISBN 978-973-7633-41-5 : 13.00 lei..

821.135.1.09 82.09 7.072.3 821.135.1-92

III 54526 786 - TEXTE UITATE - TEXTE REGĂSITE

/ Ediţii şi studii introductive de Silvia Marin-Barutcieff, Ileana

Stănculescu, Manuela Anton..

Vol.

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Istorie şi Teorie

Literară "G. Călinescu"..

Vol. 2. - 2003. - 329 p. : facs. - ISBN 973-7934-11-3 : 10.00 lei.

Vol. 3. - 2004. - 305 p. : facs. - ISBN 973-7934-32-6 : 10.00 lei.

Vol. 4. - 2005. - 305 p. : facs. - ISBN 973-7934-61-X : 10.00 lei.

Vol. 5. - 2006. - 305 p. : facs. - ISBN 973-7934-61-X : 10.00 lei.

091(498)"17/18"=135.1 801.73:091(498)"17/18"=135.1 821.135

.1'01-82

II 95158 787 - TIUTIUCA, DUMITRU.

Teoria şi practica operei literare : Seminar de literatură /

Dumitru Tiutiuca. - Iaşi : Timpul, 2006.

279 p.

Bibliogr. p. 277-278..

ISBN 973-612-218-2 : 7.00 lei..

82.0 821.135.1.09

II 95115 788 - TOMA-DAMŞA, MARIA.

Descrieri şi portrete celebre în proză / Maria Toma-Damşa. -

Deva : Emia, 2007.

399 p. : portr. - (Didactica plus).

ISBN 978-973-753-064-6 : 15.00 lei..

821.135.1-3(082) 821.135.1-992(082)

II 95164 789 - TRANDAFIR, CONSTANTIN, FILOLOG.

Mihail Sebastian : Între viaţă şi ficţiune / Constantin Trandafir. -

Bucureşti : Fundaţia Culturală Libra, 2007.

349 p. - (Studii / Ed. Fundaţiei Culturale Libra).

ISBN 978-973-7633-51-4 : 10.00 lei..

821.135.1.09 Sebastian, M. 821.135.1-95

1. Sebastian, Mihail.

II 95089 790 - TURCUŞ, VERONICA.

Alexandru Marcu (1894-1955) : Viaţa şi opera / Veronica

Turcuş ; editor G. Matei Albastru. - Bucureşti : România Press,

2004.

336 p. : il., facs.

ISBN 973-8236-56-8 : 7.00 lei..

821.135.1.09 Marcu, Al. 008(498:450)"1919/1940"

1. Marcu, Alexandru 2. România 3. Italia.

II 95088 791 - TZIGARA-SAMURCAŞ, ALEXANDRU.

Lupta vieţii unui octogenar / Alexandru Tzigara-Samurcaş ; Ed.

îngrijită, studiu introductiv şi cronologie de C. D. Zeletin. -

Bucureşti : Vitruviu, 2007.

Vol. - (Mari familii româneşti).

ISBN 978-973-8069-30-5..

Page 132: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Vol. 1 : 1831-1936. - 373 p. : facs. - Index p. 351-367. - ISBN

978-973-8069-31-2 : 12.00 lei.

Vol. 2 : 1837-1941. - 2008. - 415 p. : il. - Index p. 391-412. -

ISBN 978-973-8069-39-8 : 12.00 lei.

821.135.1-94

II 95241 792 - VASILE, CORNELIU.

Teste, subiecte şi bareme la limba şi literatura română : Pentru

admiterea în liceu / Corneliu Vasile. - Bucureşti : Corint, 1997.

160 p.

ISBN 973-9281-14-1..

L 166413; L 166413 793 - VÂLSAN, GEORGE.

Pământul românesc şi frumuseţile lui / G. Vâlsan. - Iaşi : Edict,

2008.

267 p.

ISBN 978-973-7699-27-5 : 10.00 lei..

821.135.1-992 910.4(498)

II 95107 794 - VETERANII PE DRUMUL ONOAREI ŞI JERTFEI (1941-1945)

. - Bucureşti : Editura Vasile Cârlova, 19--.

[vol.].

Vol. 5 : De la Stalingrad la bătălia Moldovei. - 1997. - 671 p.; il.;

harţi. - ISBN 973-9233-51-1.

821.135.1-94 355.48(498)"1939/1945"

1. Război mondial, al doilea (1939-1945).

LEC 795 - VIŞINESCU, CONSTANTIN.

Viaţa între destin şi istorie / Constantin Vişinescu, Andrei

Voinea. - Bucureşti : Editura Floare Albastră, 2005.

383 p.

Bibliogr. p. 382..

ISBN 973-7685-01-6 : 7.00 lei..

821.135.1-94 323.15(=411.16)(498)

1. România.

III 54593 796 - VOIA, VASILE.

Proza românească în perioada interbelică / Vasile Voia. -

Bucureşti : Palimpsest, 2007.

Vol.

ISBN 978-973-7697-26-4..

Vol. 1. - 461 p. : portr. - 15.00 lei..

821.135.1-3 821.135.1.09 821.135.1-95

II 95091 797 - VOICA, ADRIAN.

Fragmentarium eminescian / Adrian Voica. - Bucureşti : Floare

albastră, 2004-.

Vol.

ISBN 973-86640-6-3..

Vol. 1. - 2004. - 167 p. - 5.00 lei.

Vol. 2 : Curcubeu exegetic. - 2005. - 176 p. - Index p. 172-175. -

ISBN 973-7685-05-9 : 5.00 lei.

821.135.1.09 Eminescu, M. 821.135.1-95

1. Eminescu, Mihai.

II 94862 798 - VOICA, ADRIAN.

Reverii sub tei / Adrian Voica. - Bucureşti : Editura Floare

Albastră, 2006.

240 p.

ISBN 973-7685-15-6 ISBN 978-973-7685-15-5 : 9.00 lei..

Page 133: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

821.135.1.09 Eminescu, M. 821.135.1-95

1. Eminescu, Mihai.

II 95170 799 - VOINESCU, RADU.

Subiecte I : Scriitori români contemporani / Radu Voinescu. -

Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale LIBRA, 2005.

315 p. - (Studii / Ed. Fundaţiei Culturale Libra).

ISBN 978-973-7633-02-6 : 13.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95

II 94869 800 - VOLOVICI, LEON.

De la Iaşi la Ierusalim şi înapoi / Leon Volovici. - Bucureşti :

Ideea Europeană, 2007.

242 p. : facs. - (Biblioteca Ideea Europeană).

ISBN 978-973-7691-55-2 : 5.00 lei..

323.1(=411.16)(498)"1945/2007" 821.135.1-94 821.135.1-

92 082.1 Biblioteca Ideea Europeană

I 22802 801 - VONCU, RĂZVAN.

Fragmente de noapte / Răzvan Voncu. - Bucureşti : EuroPress,

2008.

263, [8] p. - (Insomnii).

ISBN 978-973-1727-23-3 : 9.00 lei..

821.135.1.09 821.135.1-95

II 95075 802 - ZALIS, HENRI.

Tudor Vianu / comentat de Henri Zalis. - Bucureşti : Recif, 1997

(Romcart).

160 p.

ISBN 973-9179-45-2..

859.0.09 Vianu, T. 929 Vianu, T.

1. Vianu, Tudor.

L 166403; L 166403 803 - ZAMFIRESCU, ION.

Altitudini şi atitudini filosofice / Ion Zamfirescu ; Ed. îngrijită de

Marin Diaconu. - Craiova : Alma, 2007.

258 p. - (Centenar 1907-2007).

ISBN 978-973-1792-12-5 : 9.00 lei..

130.2 821.135.1-96

II 95243 804 - ZAMFIRESCU, ION.

Scrieri filosofice / Ion Zamfirescu ; Ed. îngrijită de Marin

Diaconu. - Craiova : Alma, 2007.

Vol. - (Centenar 1907-2007).

ISBN 978-973-1792-13-2..

Vol. 1 : Orizonturi filosofice : Idei, oameni, probleme de cultură.

- 238 p. - ISBN 978-973-1792-14-9 : 10.00 lei.

Vol. 2 : Contribuţii la cunoaşterea omului şi a culturii

contemporane. - 232 p. - ISBN 978-973-1792-14-9 : 10.00 lei.

130.2 821.135.1-96(082)

II 95246

821.14 Literatura greacă

805 - ANDREESCU, GEORGE.

Iliada ; Odiseea ; Eneida : Repovestire pentru copii / George

Andreescu . - Bucureşti : Lucman, 1998 (Lumina Tipo).

256 p.

ISBN 973-98098-4-7..

821.14'02-32=135.1

Page 134: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

L 166479; L 166479

821.16 Literaturi slave. Literatura rusă

806 - IANOŞI, ION.

Tolstoi : Romanul unei drame / Ion Ianoşi. - Ed. a 3-a. - Bucureşti

: Ideea Europeană, 2005.

538, [6] p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

ISBN 973-86971-5-8 : 10.00 lei..

821.161.1.09 Tolstoi, L. N. 821.135.1-95

1. Tolstoj, Lev Nicolaevič.

II 95078

821.2/.9 Literaturi afro-asiatice, alte literaturi

807 - FRENŢIU, RODICA.

Haruki Murakami : Jocul metaforic al lumilor alternative /

Rodica Frenţiu. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2007.

246 p. - (Literatura / Ed. Argonaut).

Bibliogr. p. 233-244.

Cuvânt înainte şi în lb. engleză..

ISBN 978-973-109-085-6 : 8.00 lei..

821.521.09 Murakami, H. 811.521'38

1. Murakami, Haruki.

II 94863 808 - SOLOMOVICI, TEŞU.

Istoria poeziei ebraice : 100 de poeţi ebraici în versiune

românească / Teşu Solomovici. - Bucureşti : Editura Teşu, [s. a.].

290 p.

ISBN 973-87673-5-0 ISBN 978-973-87673-5-5 : 8.00 lei..

821.411.16-1=135.1

III 54592

821.511.141 Literatură maghiară

809 - BENEDEK ELEK.

A Tûzmadár / Benedek Elek. - Déva : Corvin, 1997.

232 p.

ISBN 973-98042-9-2..

L 166487; L 166487 810 - LÁSZLÓ, KÁLMÁNDI PAPP.

Svábok a Paradicsomban / Kálmándi Papp László. - Déva :

Corvin, 1997.

240 p.

ISBN 973-98042-5-x..

L 166485; L 166485

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

902/904 Arheologie. Preistorie. Antichităţi. Urme ale

culturilor timpurilor istorice. Obiecte antice

811 - BARBU, VASILE.

Grigore G. Tocilescu şi "Cestiunea Adamclisi" / Vasile Barbu,

Cristian Schuster. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2005.

113 p. : facs., il.

8.00 lei..

94(4988) 904(498.8) 725.94(498.8) 929 Tocilescu, Grigore G.

1. Adamclisi 2. Tocilescu, Grigore George.

III 54438 812 - MORINTZ, ALEXANDRU S.

Page 135: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Aplicaţii ale topografiei şi cartografiei în cercetarea

arheologică / Alexandru Morintz, Cristian Schuster ; ed. Dan

Mărgărit. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2004.

73, [46] p. : pl.

Bibliogr. p. 54-61.

Titlul, tabla de materii şi rezumat în lb. germană..

ISBN 973-7925-31-9 : 8.00 lei..

902:528.4 528.4:902

III 54433 813 - SCHUSTER, CRISTIAN F.

Ambarcaţiuni şi navigaţie în preistorie : Cu specială privire la

Dunărea de Jos şi Marea Neagră / Cristian Schuster, Alexandru S.

Morintz. - Târgovişte : Cetatea de Scaun, 2006.

194 p. : il.

Bibliogr. p. 111-155..

ISBN 973-7925-91-2 ISBN 978-973-7925-91-6 : 9.00 lei..

903:629.51/.58(4) 629.51/.58(4)(091) 799.1(4)(091)

1. Europa.

III 54729 814 - TROHANI, GEORGE.

Locuirea getică din partea de nord a Popinei Borduşani,

comuna Borduşani, judeţul Ialomiţa = L'habitat gétique de la

partie du nord de la Popina Borduşani, commune Borduşani,

département de Ialomiţa / George Trohani. - Târgovişte : Cetatea

de Scaun, 2005.

Vol. - (Situri arheologice ; 2).

Antetitlu: Muzeul Judeţean Ialomiţa ; Muzeul Naţional de Istorie a

României..

ISBN 973-7925-49-1..

Vol. 1 : Locuinţele şi gropile = Les habitations et les fosses. - 211,

[141] p. : fig., tab. - ISBN 973-7925-68-8 : 27.00 lei.

Vol. 2 : Interpretarea materialului descoperit = L'interprétation

du matériel découvert. - 2006. - 185, [41] p. : tab., pl. - ISBN 973-

8966-02-7 : 20.00 lei.

902.2(498.1) 903.2(498.1) 7.031.1(398.2)

1. Borduşani, comună.

IV 16176

908 Monografii locale şi regionale

815 - LEŞ, IOAN.

Secvenţe venezuelene / Ioan Leş. - Bucureşti : Lumina Lex, 1997.

112 p. ; il.

ISBN 973-588-022-9..

L 166468; L 166468 816 - SALIU, ELISABETA-GETA.

Contribuţii la istoricul localităţii Pleniţa - Dolj / Elisabeta Gina

Saliu, Constantin Saliu. - Craiova : Alma, 2007.

Vol. - (Carte Document).

ISBN 978-973-1792-00-2..

Vol. 1. - 264 p. : il., tab., facs. - Bibliogr. p. 255-257. - 8.00 lei..

908(498.2)

1. Pleniţa, comună.

III 54726

911 Geografie generală şi sistematică

817 - AVRAM, CEZAR GABRIEL.

Page 136: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Olt / Cezar

Gabriel Avram, Mihaela Bărbieru, Gheorghe Bică... ; coord.

Vladimir Osiac. - Craiova : Alma, 2006-.

Vol. - (Carte Document).

Antetitlu: Academia Română. Institutul de Cercetări Socio-Umane

"C.S. Nicolăescu Plopşor" Craiova..

ISBN 973-8443-67-9 ISBN 978-973-8443-67-9..

Vol. 1 : Oraşe. - 352 p. : il. color. - Bibliogr. la sf. capitolelor. -

ISBN 973-8443-68-7 : 8.00 lei.

Vol. 2 : A-F. - 322 p. : il. - Bibliogr. la sf. capitolelor. - ISBN 978-

973-8443-68-6 : 15.00 lei.

Vol. 3 : G-O. - 260 p. : il. - Bibliogr. la sf. capitolelor. - ISBN

978-973-8443-69-3 : 15.00 lei.

Vol. 4 : P-V. - 390 p. : il. - Bibliogr. la sf. capitolelor. - ISBN 978-

973-8443-70-9 : 15.00 lei.

911.37(498.2)(038)=135.1 082.1 Carte Document

1. Olt, judeţ.

III 52219

914.98 Geografia României

818 - POSTOLACHE, NICOLAE, GEOGRAFIE.

Geografia României : Teste pentru bacalaureat şi admiterea în

învăţământul superior / Nicolae Postolache. - Bucureşti : Petrion,

1997 (Lumina Tipo).

160 p.

ISBN 973-9116-14-0..

91(498)

1. România.

L 166438; L 166438

929 Biografii. Ştiinţe biografice. Genealogie. Heraldică

819 - CITIZEN PAINE : THOMAS PAINE'S THOUGHTS ON MAN,

GOVERNMENT, SOCIETY, AND RELIGION

/ Compiled and Edited by John P. Kaminski. - Lanham ; Boulder ;

New York : A Madison House Book, 2002.

XIII, 258 p.

Index p. 249-258.

Reflecţiile cetăţeanului Thomas Paine despre om, guvernare,

societate şi religie..

ISBN 0-7425-2088-9 : 10.00 lei..

32(73) 929 Paine, Thomas

1. Paine, Thomas 2. Statele Unite ale Americii.

III 54520 820 - CODREANU, THEODOR.

Eminescu : Martor al adevărului / Theodor Codreanu. - Bucureşti

: Scara, 2004.

277 p. - (Memoria prezentului).

ISBN 973-87121-0-4 : 15.00 lei..

821.135.1.09 Eminescu, M. 929 Eminescu, M.

1. Eminescu, Mihai.

II 94878 821 - EMINESCU, GHEORGHE.

Napoleon Bonaparte / Gheorghe Eminescu. - Bucureşti : Lumina

Lex, 1997-.

Vol.

Vol. 1. - 208 p. - ISBN 973-9186-27-0.

Vol. 2. - 234 p. - ISBN 973-9186-27-0.

Page 137: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

94(44):929 Napoleon I Bonaparte 929 Napoleon I

Bonaparte 929.731(44) Napoleon I Bonaparte

1. Franţa 2. Napoleon I Bonaparte.

LEC 822 - FILIPCIUC, ION.

Eminescu la Putna / Ion Filipciuc. - Cîmpulung Moldovenesc :

Biblioteca Mioriţa, 2006.

148 p. : [10] f. il. în parte color - (Biblioteca Mioriţa).

ISBN 973-86635-4-7 ISBN 978-973-86635-4-1 : 7.00 lei..

821.135.1.09 Eminescu, M. 821.135.1-95 929 Eminescu, M.

1. Eminescu, Mihai.

III 54522 823 - GEORGESCU, NICOLAE, LIT.

Cartea despărţirilor : Cu Veronica prin Infern / N. Georgescu. -

Bucureşti : Floare albastră, 2004.

144 p. : anexe.

ISBN 973-86640-5-5 : 4.00 lei..

821.135.1.09 929 Eminescu, M. 929 Micle, V.

1. Eminescu, Mihai 2. Micle, Veronica.

II 94877 824 - GEORGESCU, NICOLAE, LIT.

Un an din viaţa lui Eminescu : (Martie 1881-aprilie 1882) / N.

Georgescu. - Bucureşti : Floare albastră, 2006.

368 p. : il.

ISBN 973-7685-14-8 ISBN 978-973-7685-14-8 : 10.00 lei..

821.135.1.09 Eminescu, M. 929 Eminescu, M.

1. Eminescu, Mihai.

II 94865 825 - HOSSU, ANDREI-IUSTIN.

Memorial D. D. Roşca / Andrei-Iustin Hossu. - Bucureşti :

Criterion Publishing, 2006.

215 p.

ISBN 973-8982-12-X ISBN 978-973-8982-12-3 : 6.00 lei..

929 Roşca, Dumitru D. 14(498) Roşca, Dumitru D.

1. Roşca, Dumitru D..

II 94928 826 - IANCOVICI, D.

Take Ionescu / D. Iancovici ; trad. de Rodica Raab ; ed. îngrijită,

cuv. înainte, note şi comentarii de Radu Păiuşan. - Timişoara :

Editura de Vest, 2004.

152 p.

ISBN 973-36-0387-2 : 7.00 lei..

32(498)"19":929 Ionescu, T. 929 Ionescu, T.

1. Ionescu, Take.

II 94881 827 - ION IANOŞI : 80

/ ed. alcătuită de Aura Christi şi Alexandru Ştefănescu. - Bucureşti

: EuroPress Group, 2008.

376 p. : il., foto, 1 f. portr. - (Biblioteca Ideea Europeană).

ISBN 978-973-1727-28-8 : 8.00 lei..

101.9(498)Ianoşi, Ion 061.75(498) 929 Ianoşi,Ion 082.1

Biblioteca Ideea Europeană

II 95099 828 - ISAC, IONUŢ.

Repere şi configurări în filosofia ştiinţei / Ionuţ Isac. - Cluj-

Napoca : Argonaut, 2007.

212 p. - (Filozofie. Sociologie. Psihologie).

Text şi în lb. străine..

ISBN 978-973-109-089-4 : 7.50 lei..

Page 138: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

530.1:140.8 130.2 14(100) 929 Bohr, Niels 929 Blaga,

Lucian 929 Lupaşcu, Ştefan 929 Nicolescu, Basarab 929

Piaget, Jean 929 Bachelard, Gaston 167/168 082.1 Filozofie.

Sociologie. Psihologie

1. Bohr, Niels 2. Blaga, Lucian 3. Lupaşcu, Ştefan 4. Nicolescu,

Basarab 5. Bachelard, Gaston 6. Piaget, Jean.

II 95140 829 - NĂNDRAŞU, NICOLAE.

Personalităţi din Stroeşti-Argeş / Nicolae Năndraşu. - Bucureşti

: AGIR, 2007.

Vol. - (Oameni şi locuri).

ISBN 978-973-720-130-0..

Vol. 1. - 396 p. : portr., [5] f. il. color. - Bibliogr. la sf. capitolelor.

- ISBN 978-973-720-131-7 : 10.00 lei..

929(498.1)

1. Stroeşti-Argeş.

II 94883 830 - PAPUC, LIVIU.

Leca Morariu : Studiu monografic / Liviu Papuc. - Iaşi : Timpul,

2004.

302, [6] p. : facs., il.

Bibliogr. p. 273-284..

ISBN 973-612-143-7 : 10.00 lei..

821.135.1.09 Morariu, L. 929 Morariu, L.

1. Morariu, Leca.

II 94867 831 - ŞCHIOP, GHEORGHE.

Învăţătura despre Treime, cunoaştere şi antropologie în

viziunea lui Clement Alexandrinul / Gheorghe Şchiop ; cu o

pref. de Arhid. prof. dr. Constantin Voicu. - Deva : Emia, 2006.

227 p. - (Credo / Ed. Emia).

Bibliogr. p. 211-227..

ISBN 973-8164-97-4 : 9.00 lei..

230.1 1(38) 2-051 929 Clement Alexandrinul 082.1 Credo

1. Clement Alexandrinul.

II 95128 832 - VILALLONGA, JOSÉ LUIS DE.

Regele : Convorbiri cu D. Juan Carlos I al Spaniei / José Luis de

Vilallonga ; Trad. de Esdra Alhasid. - Bucureşti : Pacifica, 1996.

234 p.

ISBN 973-96569-2-7..

L 166375; L 166375

93 Istorie 833 - DUŢU, ALESANDRU.

Campania din Est în ordine de zi : 1941-1944 / Colonel

Alesandru Duţu, Florica Dobre. - Bucureşti : Editura Vasile

Cârlova, 1997- (Lumina Tipo).

[vol.].

ISBN 973-9233-25-7..

Vol. 3 : La nord de Marea de Azov, în Crimeea şi la sud de

Harkov : Septembrie 1941 - iulie 1942. - 1997-. - 187 p., 4 il..

LEC

930 Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei

834 - DRAIA, ZENO.

Note critice privind istoriografia maghiară şi română / Zeno

Draia ; Text îngrijit, note şi introducere de Gelu Neamţu. - Cluj-

Napoca : Argonaut, 2006.

170 p. - (Documente. Istorie. Mărturii / Ed. Argonaut).

Page 139: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Index p. 153-165..

ISBN 973-109-013-4 ISBN 978-973-109-013-9 : 4.00 lei..

930.23(498) 930.23(439)

1. România 2. Ungaria.

II 95249

949.8 Istoria României

835 - EMINESCU, MIHAI.

Restitutio Romaniae : Bucovina, Basarabia, Transnistria / M.

Eminescu, Nicolae Iorga, Pan Halippa... ; cuv. înainte Constantin

Noica ; ed. Constantin Barbu. - Craiova : Sitech, 2009.

Vol.

ISBN 978-606-530-684-4..

Vol. 1. - 444 p. - ISBN 978-606-530-685-1 : 25.00 lei.

Vol. 2. - 470 p. : h. - ISBN 978-606-530-686-8 : 25.00 lei.

Vol. 3. - 664 p. : il., h., note muz. - Texte în lb. franceză, germană,

italiană. - ISBN 978-606-530-687-5 : 25.00 lei.

94(498) 94(=135.1)(498.7)

1. România 2. Basarabia.

IV 16177 836 - GHIŢULESCU, MIHAI.

Organizarea administrativă a statului român modern : 1859-

1918 / Mihai Ghiţulescu. - Craiova : Aius PrintEd, 2011.

260 p.

Bibliogr. p. 253-260..

ISBN 978-606-562-092-6 : 31.99 lei..

354(498)"1859/1918" 94(498)"1859/1918"

1. România.

II 94893

837 - NEAMŢU, GELU.

Aspecte militare şi pagini memorialistice despre Revoluţia şi

Războiul Civil din Transilvania : 1848-1849 / Gelu Neamţu,

Vasile Tutula. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2008.

CX, 165 p. : [11] pl. h.

ISBN 978-973-109-112-9 : 10.00 lei..

94(498.4)"1848"(091) 323.27(498.4)"1848"(091) 355.48(498.4)

"1848"(091)

1. Revoluţia Română. 1848 2. Transilvania.

III 54440

970 Istoria Americii de Nord şi Centrale

838 - RADU, CLAUDIA MARIA.

Pagini de istorie americană : De la comerţul cu sclavi negri la

Războiul de Secesiune / Claudia Maria Radu. - Bucureşti : Ideea

Europeană, 2005.

178, [6] p. : il., h., tab.

Bibliogr. p. 133-138..

ISBN 978-7691-10-5 : 5.00 lei..

314.742(=135.1)(73) 314.743(=135.1)(73) 94(73)"16/18"(091)

1. Statele Unite ale Americii.

II 94907

Page 140: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

INDEX DE NUME

A

Aarts, Kees (ed.) - 127

ABUREL, VALENTIN - 488

ACCART, JEAN-PHILIPPE - 1

ADAM, IOAN, avocat - 320

ALBASTRU, MATEI (ed.) - 790

ALBU, ION - 137

ALBULESCU, MIRELA - 85

Aldea, Georgeta - 574

ALDICA, CĂLIN GH. - 472

Alessi, Constanza (coautor) - 401

ALEXANDRESCU, IDA - 605

ALEXANDRESCU, ILEANA - 661

ALEXANDRESCU, ION - 86

ALEXANDRU, IOAN, drept - 202-203, 432

ALEXANDRU, PETRE - 492

ALEXANDRU, PETRE (cond. şt.) - 525

ALEXANDRU, PETRE (coord.) - 492

ALEXY, ROBERT - 204

ALGADI, AZIBER SEID - 321

Alhasid, Esdra (trad.) - 832

AMER-YAHIA, AMEL - 322

Amzăr, Dinu D. (îngrij. ed.) - 662

AMZĂR, DUMITRU CRISTIAN - 662

ANASTASIA, IOAN - 663

ANCEL, MARIE-ÉLODIE (pref.) - 366

ANDONE-BONTAŞ, AMALIA - 323

ANDREESCU, ANCA - 664

ANDREESCU, GEORGE - 805

ANDRUŞ, CĂTĂLIN - 209

ANGHELESCU, CARMEN ALEXANDRA - 339

Aniţa, Cristian (alcăt.) - 27

ANTIM, ST., drept - 177

Antochi, Roxana Mihaela (trad.) - 616

Anton, Manuela (ed. ; studiu introd.) - 786

ANTONESEI, LIVIU - 665

ANTONIU, GEORGE - 288

ANTONIU, GEORGE (coord.) - 288

Antoniu, S. (trad.) - 131

APOSTOL TOFAN, DANA - 205

Arghezi, Mitzura (îngrij. ed.) - 666

ARGHEZI, TUDOR - 666

ARGHIRESCU, AURELIA - 625

ARVINTE, VASILE - 667-668

ARZOIU, RUXANDRA - 560

Asavi, Mihaela (trad.) - 123

Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război - 794

AUBY, JEAN-BERNARD - 420

Avbelj, Matej (ed.) - 186

AVRAM, CEZAR GABRIEL - 817

AVRAM, MIOARA - 608

AYNÉS, LAURENT (cuv. înainte) - 366

B

Babusci, Katia (coautor) - 401

BALABAN, DELIA CRISTINA (coord.) - 538

BALAN-NISTOR, DOINA - 37

BALAŢCHI, RALUCA NICOLETA - 606

Baldwin, David A. (ed.) - 123

BALIBAR, ÉTIENNE - 207

BALLOT-LÉNA, AURÉLIE - 341

Balzacq, Thierry (ed.) - 194

BAMBERGER, ZAIRA-ANDRA - 356

Barbato, Jean-Christophe (coord.) - 201

BARBU, ALINA - 317

BARBU, CLAUDIU - 208

BARBU, CONSTANTIN (ed.) - 835

BARBU, IONUŢ ANDREI - 294

BARBU, MARIAN - 669

Page 141: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

BARBU, MARIUS - 543

BARBU, VASILE - 811

BARBU, VASILE M. - 554

Barret-Ducrocq, Françoise (coord.) - 459

BARROCHE, JULIEN - 183

BASARAB, MATEI - 289

BASARAB, MATEI (cond. şt.) - 280

BASTIAN, OLIVIER - 324

Baudino, Claudie (ed.) - 459

Baumgarten, Alexander (ed.) - 82

BĂDĂRĂU, GEORGE - 670-671

BĂDESCU, LOREDANA ANNE MARIE - 541

BĂDESCU, MIHAI, drept - 209

BĂDESCU, VALENTIN-STELIAN - 421

BĂDIC, MELANIA DANIELA - 72

BĂILEŞTEANU, FĂNUŞ - 672

BĂLAŞA, MARIN MARIAN - 561

BĂLĂCEANU-STOLNICI, CONSTANTIN (pref.) - 121

BĂLU, ION - 673

BĂNĂŢEANU, TANCRED (studiu introd.) - 550

BĂNCILĂ, RAMONA - 487

BĂRBIERU, MIHAELA IULIANA - 817

BĂRBOI, CONSTANŢA - 609

BÂRLEA, GHEORGHE PETRE (coord.) - 706

BEITER, KLAUS DIETER - 210

BENEDEK ELEK - 809

BÉNÉJAT, MURIELLE - 268

BERGER, WILHELM GEORG - 562

BERLIN, ISAIAH - 52

BERNET-ROLLANDE, LUC - 144

BERT, DANIEL - 422

BETBÉZE, JEAN-PAUL - 145

BHOSE, AMITA - 674

BIARELLA, LAURA - 325

Bica, Nicolae D. (coord. colecţie) - 577

BICĂ, GHEORGHE - 817

BIDIAN, DAN ŞTEFAN - 496

BIG, DUMITRU V. - 162

BIJI, ELENA - 138

BILEŢCHI-ALBESCU, IOAN - 610

Binard, Florence (coord.) - 459

Biru, Anişoara (trad.) - 775

Bitonto, Giorgio (coautor) - 401

BIŢ, C. - 491

BÎLBÎIE, RĂDUŢ - 532

BÎRLOG, MĂDĂLINA ANDREEA - 156

Blais, André (ed.) - 127

Blendea, Vasile (foto.) - 559

BLONDEL, JEAN - 211

BOATCĂ, MARIA - 675

BOATCĂ, SILVESTRU - 609, 675

Bob, Mircea Dan (coord.) - 376

BOBANCU, ŞERBAN - 2, 492

BOBOC, ALEXANDRU - 38

Bodea, George (cuv. înainte) - 610

BODEA, MIRELA - 476

BODEA, MIRELA (coord.) - 480

BODEA, RADU - 290

BOGDAN, DAN - 558

BOGDAN, DRAGOŞ, drept - 291

BOGDAN, DRAGOŞ, drept (ed.) - 199

BOGZA, ALEXANDRU - 563

BOLFA, TRAIAN - 477

Bon, Pierre (coord.) - 260

BONCOI, GHEORGHE - 534

BONCOI, GHEORGHE (cond. şt.) - 514

BONDOR, ELENA - 71

BONGERT, YVONNE - 269

BONNEAU, THIERRY (pref.) - 412

BORBÉLY, ŞTEFAN - 676

BORCHIN, MIRELA-IOANA - 638

BORDES, CHRISTIAN - 145

Page 142: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

BOROI, ALEXANDRU - 292-294

BOROI, ALEXANDRU (coord.) - 294

BOROI, GABRIEL - 326

BOTNARU, ANA MARIA - 741

BOTOŞINEANU, LUMINIŢA - 611

BOTOŞINEANU, LUMINIŢA (ed.) - 602

Boucobza, Xavier (pref.) - 422

Boudon, Raymond (pref.) - 233

BOULOC, BERNARD - 270

BOULOC, BERNARD (pref.) - 351

BOULOGNE-YANG-TING, CORINNE - 327

Boutayeb, Chahira (coord.) - 198

BOUTIRON, XAVIER - 328

BOUTROUX, ÉMILE - 49

BRACK, ESTELLE - 146

BRAD, ION, drept - 212

BRAGA, MIRCEA - 677

BRAGA, MIRCEA (cuv. înainte ; coord.) - 677

BRANA, MIRCEA - 12

BRANIŞTE, VALERIU - 678

BRÂNDUŞ, NICOLAE, muz. - 564

BREWER-CARÍAS, ALLAN R. - 213

BREZEANU, STELIAN - 100

BREZOIANU, DUMITRU - 433

Brown, James Robert (ed.) - 46

BRUDA, FLORIN ing. - 9, 15

Brun, Henri (pref.) - 257

BUCĂŢICĂ, LUCIAN - 504

BUCHBERGER, MATTHIEU - 329

Bucur, Victoria (trad.) - 199

BUD, NICOLAE - 25

BUDĂU, EUGEN - 633

BUDIŞTEANU, CAMELIA - 603

BULAI, COSTICĂ - 288

BULANDRA, ALEXANDRU - 679

BULEI, ION - 105

BULLIER, AMTOINE JEAN - 178

BULUŢĂ, GHEORGHE (antolog. ; note) - 737

BUMBAC, MIHAELA - 680

BURADA, MARINELA - 604

BURDESCU, VALENTINA - 400

Bureau, Dominique (coord.) - 179

BUSSEUIL, GUILLAUME - 184

BUŞE, FLORIAN - 25

BUTA, ANCA CRISTINA - 330

BUZĂRNESCU, ŞTEFAN - 87

C

CAENEGEM, RAOUL C. VAN - 185

CALEFARIU, GAVRILĂ - 514, 534

CAMAJI, LAURE-EMMANUELLE - 423

Campana, Marie-Jeanne (pref.) - 184

CANTACUZINO, IOAN - 681

Capitant, David (pref.) - 232

CARAGIALE, ION LUCA - 839

CARAGIU MARIOŢEANU, MATILDA - 682

Carbonnières, Louis de (coord. ed.) - 269

CARP, PAULA - 565

CARP, PAULA (coord. colecţie) - 565

CARP, RADU - 214

CARPINSCHI, ANTON (studiu introd.) - 131

Carrera, Sergio (ed.) - 194

CARTIER-BRESSON, ANÉMONE - 331

CASTANET, PIERRE-JACQUES - 328

CATRINA, CONSTANTIN - 566

CAYROL, NICOLAS - 180

CAZAC, RADU - 106

CAZACU, AUREL M. - 39

CĂLINESCU, ALEXANDRU - 683

Călugăriţa, Nicolae (îngrij. ed.) - 114

CĂPĂŢÎNĂ, OCTAVIAN (coord.) - 393

CĂPREANU, IOAN - 157

Page 143: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

CĂRPENARU, STANCIU D. - 332

CĂRPENARU, STANCIU D. (cuv. înainte) - 410

CĂTANĂ, DORIN - 507, 511

CĂTANĂ, EMILIA-LUCIA - 107

CÂMPEAN, M. - 512

CÂNDEA, IOAN - 478

CÂNDEA, VIRGIL NICOLAE - 508

CÂRJA, ION (ed.) - 82

Cârlan, Nicolae (îngrij. ed. ; pref. ; note) - 739

CELAC, ALINA - 612

CERDA-GUZMAN, CAROLINA - 215

Cerkez, Şerban (trad.) - 110

CERNAT, PETRONELA ADRIANA - 216

CHAGNOLLAUD, DOMINIQUE (coord.) - 226

Champeil-Desplats, Véronique (coord.) - 240

CHAMPETIER DE RIBES-JUSTEAU, ANNE-LAURE - 333

CHARLOT, PATRICK (ed.) - 460

Chauvaud, Frédéric (coord.) - 276

CHEAGĂ, DUMITRU - 295

CHELARU, EUGEN - 434

CHELARU, MARIUS - 684

CHEN, GREG G. - 147

CHERCIU, ION - 550

CHICHERNEA, FLORIN - 509

CHICIUDEAN, GABRIELA - 677

CHIOARU, DUMITRU - 685

CHIPER, NICULINA - 457

CHIPRIAN, CRISTINA - 686

CHIRIAC, LUCIAN, drept - 217

CHIRIACESCU, SERGIU T. (cond. şt.) - 518

CHIRIŢĂ, RADU - 218

CHIŞU, LUCIAN - 687

CHRISTI, AURA - 688-689

CHRISTI, AURA (ed.) - 827

CILIBIU, OCTAVIA MARIA - 435

CILINGHIR, VLADIMIR - 497, 502

CIMPOI, MIHAI - 690-691

CIOBANU, ALEXANDRU-SORIN - 219, 221

CIOBANU, TRAIAN (cond. şt.) - 14

CIOCÂRLIE, ALEXANDRA (ed.) - 654

CIOCLEI, VALERIAN - 271

CIOFOAIA, VASILE - 491

CIOLCĂ, IULIA - 272

CIPARIU, TIMOTEI - 692

CIUREA, ELEONOR - 6-7, 469

CÎRLAN, IOAN - 273

CÎRLAN, IOANA SIMINA - 273

CLINCIU, IOAN I., ing. - 520

CLIPA, CRISTIAN - 220

CLOCOTICI, DORIN - 135

COANDĂ, GEORGE - 693

CODREANU, THEODOR - 820

COFARU, CORNELIU - 505

COJOACĂ, FLORIN-DORIAN - 527

COJOCARU, DRAGOŞ - 655

COLASSON, FRÉDÉRIC - 335

COLOŞENCO, MIRCEA - 694-695

COMAN, LAVINIA - 567

COMAN-KUND, FLORIN - 221

COMLOŞAN, DOINA - 638

COMŞA, RAREŞ - 548

CONFEDERAŢIA SINDICALĂ MERIDIAN - 140

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE AUTOVEHICULE ŞI TRACTOARE (8 ;

1996 ; Braşov) - 521

CONSTANTIN, FLORIN (coord.) - 481

CONSTANTINESCU, EMANUEL - 176

CONSTANTINESCU, MARIANA - 316

CONSTANTINESCU, MIRCEA - 88

CONSTANTINESCU, VICTOR HORIA DIMITRIE - 339

CONVERT, LAURENT - 336

CORBU, DANIEL - 696-698

CORBU, DANIEL (îngrij. ed. ; pref.) - 711

Page 144: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

CORBU, DANIEL (text ; pref. ; bibliogr.) - 746

CORNEA, ADRIAN - 503

COROI, IOANA-CRINA - 606

COSMA, DOREL - 495

COSMA, MIHAIL - 568

COSMA, VIOREL - 569

COSMATU, CHRISTIANE - 605

COSTEA, CONSTANTIN (cond. şt.) - 530

COSTEA, MARCEL OCTAV - 75

COSTESCU, D. - 511

COSTIN, MIRCEA C. - 163

COSTINIU, FLORIN - 298

COTOI, FLORIN - 299

COTOI, FLORIN, drept - 274

COTORE, GHEORGHE GHERONTIE - 36

COTOROS, LAURA - 478

COUPPEY-SOUBEYRAN, JÉZABEL - 145

Couret, Alain (pref.) - 322

COUTURAT, LOUIS - 54

COVACIU, DINU - 8

COZMA, RODICA - 2

CRAIA, SULTANA - 32

CRAIA, SULTANA (pref.) - 737

CRAIA, SULTANA-ELENA - 89, 699

CRĂCIUN, CHRISTIAN - 700

CRĂIŢOIU, CONSTANTIN (antolog.) - 95

Creţu, Bogdan (pref.) - 731

CREŢU, NICOLAE-CONSTANTIN - 498

Creţu, Viorel Florin (consultant şt.) - 5, 66

CRICOVEAN, MIRCEA-FLORIN - 76

CRISTEA, LUCIANA - 546-547

CRISTESCU, VASILE - 77

CRISTIAN, A. - 488

CRISTUŞ, NICOLETA - 300-303

CRIŞAN, ROMULUS L. - 479

CRIVELLI VISCONTI, PAOLO GHIONNI - 337

CROCQ, JEAN CHRISTOPHE - 275

Cronin, Ciaran (ed.) - 116

CUCIUREANU, CRISTODOR - 701

CUCU, ALIN (redactor) - 488

CURELARU, MIHAI - 90

CURTU, IOAN - 479, 543

D

Daigre, Jean-Jacques (cond. şt.) - 333

Daigre, Jean-Jacques (pref.) - 358

Dallest, Jacques (coord.) - 164

DAMASCHIN, MIRCEA, drept - 281

Damian, Daniel (consultant şt.) - 5

DAMY, GRÉGORY - 338

DÄNIKEN, ERICH von - 3

DASCAL, MIHAI (îngrij. ed. ; note) - 674

DASCĂLU, BOGDAN MIHAI - 702

DASCĂLU, CRIŞU - 703

DASCĂLU JINGA, LAURENŢIA - 613

DAŞCOVICI, NICOLAE (trad.) - 131

DATCU, IORDAN (îngrij. ed. ; pref.) - 456

DAUDET, ALPHONSE - 656

DAUGERON, BRUNO - 222

DĂNĂILĂ, VERONICA - 339

DĂNCEANU, LIVIU - 570

DĂNILĂ, ELENA (ed.) - 602

DĂNIŞOR, DIANA-DOMNICA (trad.) - 376

De Dominicis, Bruno (trad.) - 185

De Greiff, Pablo (ed.) - 116

De Roeck, Pascal (pref.) - 340

DEACONESCU, TUDOR - 493, 515

DEACONU, ŞTEFAN - 223-224, 244

DEBOVE, FRÉDÉRIC - 304

DEBRAY, OLIVIER - 340

Debré, Jean-Louis (pref.) - 304

DECOCQ, GEORGES - 341

Page 145: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

DeGross, Janice I. (ed.) - 18

DELEBECQUE, PHILIPPE - 347

DELIU, GHEORGHE (coord.) - 481

DENIZOT, CHRISTOPHE - 391

Derenne, Jacques (ed.) - 193

Dereu, Yves (pref.) - 406

Descamps, Olivier (coord. ed.) - 269

DESCHAMP-POPULIN, CLAIRE - 342

DEXANT - DE BAILLIENCOURT, OLYMPE - 343

DI BELLA, STEFANO - 41

Diacon, Vasile (coord.) - 619

DIACONESCU, GHEORGHE - 305

DIACONU, FLORICA - 42

DIACONU, ION, ec. - 187

DIACONU, MARIN (îngrij. ed.) - 111, 803-804

DIACONU, MIRCEA A. - 704-705

DIFFO TCHUNKAM, JUSTINE - 344

DIHOIU, NATALIA (coord.) - 480

DIMA, DRAGOŞ - 8

DIMITRIU, SORIN GEORGE - 524

DIRKX, CHRISTIAN - 340

DIŢU, VALENTIN, ing. - 516

DOBRE, FLORICA - 833

DOBRINOIU, MAXIM - 308

DOCA, ANA-DOLORES - 603

DOCHIA, FLORIN - 707

DOGARU, VICTOR, ing. - 517

DOGARU, VICTOR, ing. (cond. şt.) - 541

DONDERO, BRUNO - 345

Donegani, Jean-Marie (pref.) - 183

DOWNS, ANTHONY - 110

DRAGNE, LUMINIŢA - 227-228

Drago, Guillaume (coord.) - 226, 374

DRAGOSTE, COSMIN-IONUŢ - 708

DRAGOŞ, DACIAN COSMIN (coord.) - 189

DRAIA, ZENO - 834

DRĂGAN, MARIA - 585

DRĂGHICI, MIHĂIŢĂ prof. (cuv. înainte) - 452

DRĂGOI, MIRCEA VIOREL - 9, 15

Drummond, France (coord.) - 179

DUDAŞ, FLORIAN - 709

DUGNEANU, PAUL - 710

DUMISTRĂCEL, STELIAN - 33

DUMITRESCU-BUŞULENGA, ZOE (pref.) - 674

DUMITRIU, N. - 477

DUMITRU, MIREL - 306

DUNCAN, CHRISTOPHER M. - 91

DUR, ION - 43

DUŞCĂ, ANCA ILEANA - 424

DUTILLEUL, FRANÇOIS COLLART - 347

DUTOIT, BERNARD - 165

DUŢESCU, CRISTIAN - 348

DUŢU, ALESANDRU - 833

DUŢU, MIRCEA - 425-426

DUVAC, CONSTANTIN - 288, 305

Dy, Manuel B. (ed.) - 40

E

EDELMAN, BERNARD - 230

EFTIMIE, LUCIAN, ing. - 510

EFTIMIE, NICOLAE - 494-495

EMESE, FLORIAN - 349

EMINESCU, GHEORGHE - 821

EMINESCU, MIHAI - 835

EMINESCU, YOLANDA - 350

ENACHE, VALERIU - 534

ENESCU, IOAN, ing. - 512

EYRIGNAC, LOIC - 351

F

FALLETTI, FRANÇOIS - 304

FARAGO, ELENA, pseud. - 712

Page 146: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

FARRELL, DAVID M. - 231

FATIN-ROUGE STÉFANINI, MARTHE (ed.) - 166

Faure, Bertrand (coord.) - 181

FĂRCĂŞANU, MIHAIL - 111

FENOUILLET, DOMINIQUE (coord.) - 179

FERCOT, CÉLINE - 232

FEUILLET-LIGER, BRIGITTE - 233

Feulner, Edwin J. Jr. (ed. ; introd.) - 120

FILIP, ROXANA - 29

FILIPCIUC, ION - 822

FILIPCIUC, ION (alcăt.) - 713

FILIPCIUC, ION (ed.) - 461, 563

FILIPCIUC, ION (îngrij. ed.) - 610

Finţescu, Traian (coord.) - 637

Finţescu, Traian (trad.) - 656

FIRAN, FLOREA - 28

Fitzgerald, Brian (ed.) - 18

FLORESCU, CRISTINA - 356

FLORESCU, CRISTINA IOANA - 352

FLORESCU, DUMITRU ANDREI PETRE - 353

FLORESCU, DUMITRU ANDREIU PETRE - 354

FLORESCU, GABRIELA, judecător - 355

FLORESCU, GH. I. - 528

FLORESCU, GRIGORE, drept - 356

FLORESCU, ION I. (cond. şt.) - 529

FLORESCU, NICOLAE (cuv. înainte) - 757

FLORIAN, MIRCEA - 55

FOCHI, ADRIAN (coord. ; cuv. înainte) - 456

FOLTIŞ, ADINA - 357

FORSYTHE, DALL W. - 147

FOUMDJEM, CÉLESTIN - 277

FRĂŢILĂ, VASILE - 614

FRENŢIU, RODICA - 807

FÜZI, IOAN - 499

G

GABOR, IOAN (ed.) - 36

GAFTON, ALEXANDRU (pref.) - 667

Gagos, Cornelia (coord.) - 551

GALGANO, FRANCESCO (coord.) - 408

GARBER, DANIEL - 56

GASPAR, VERONICA - 571

Gasparini, Éric (ed.) - 460

GAUCHET, MARCEL - 113

GAVRILOAIA, GHEORGHE - 504

GAY, LAURENCE (ed.) - 166

GÂRBULEŢ, IOAN - 307

GELLIANU, GRIGORE - 713

GEORGES, EMMANUEL - 358

GEORGESCU, FLOAREA, ec. - 535

GEORGESCU, NICOLAE, lit. - 716, 823-824

GEORGESCU, NICOLAE, lit. (pref.) - 725

Germain, Michel (pref.) - 329, 390

GHEORGHIU, GHEORGHE - 135

GHEORGHIU, OCTAV (cond. şt.) - 498

GHERAN, NICULAE - 717

Gherardi, Raffaella (coord.) - 126

GHERMAN, ALIN-MIHAI - 677

GHERMAN, ALIN-MIHAI (ed.) - 36

GHICA, ALINA NICOLETA - 553

Ghirca, Mihaela (ed.) - 199

Ghitta, Ovidiu (studii) - 79

GHIŢĂ, CĂTĂLIN (cuv. înainte) - 748

GHIŢULESCU, MIHAI - 836

GIANNINI, LUCA - 359

GILABERT, PABLO - 92

GIOROCEANU, ALINA - 615

GÎRLEŞTEANU, GEORGE LIVIU - 234-235

GLODEANU, GHEORGHE - 718-722

GOCI, AURELIU - 723-724

GODEANU, TEODOR NARCIS - 176

GOIA, IOAN (cond. şt.) - 522

Page 147: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

GOLU, MIHAI (consultant şt.) - 5, 66

GOMEZ, PIERRE-YVES - 158

GORUNESCU, MIRELA, drept - 294

GOUTTENOIRE, ADELINE - 199

Goux, Jean-François (pref.) - 383

GRÄF, RUDOLF (trad. ; îngrij. ed.) - 132

GRECEANU-COCOŞ, VIRGINIA - 533

Grecescu, Florica (trad.) - 114

GRECESCU, ION - 114-115

GRECESCU, ION (îngrij. ed.) - 114

GRIGORESCU, DAN (pref.) - 552

GRIMAUX, ELIZABETH - 360

GRUA, FRANÇOIS - 180

GRUBER, EDUARD - 725

GRUBER, JONATHAN - 148

GUENZOUI, YOUSSEF - 361

Guia, Sorin (index) - 667

GUŢU-TUDOR, DORINA - 93

GUYAU, JEAN-MARIE - 50

GUYON, YVES (pref.) - 367

H

HABERMAS, JÜRGEN - 116-117

HALIPPA, PAN - 835

Hannoun, Charley (pref.) - 361

HAŞDEU, BOGDAN PETRICEICU - 726

Hauteville, Anne d' (pref.) - 278

HERESCU, N. I. - 654

HERMAN, VASILE - 572

HERSENI, TRAIAN - 101

HERVIEU, MERRYL - 436

HERZOG, DON - 118

HINOVEANU, ILARIE - 727

HINOVEANU, ILARIE (ed.) - 555

HOBANA, ION - 728

Holban, Cecilia (ed.) - 602

HOLBAN, IOAN - 729

HOLZAPFEL, DAMIEN - 312

HOSSU, ANDREI-IUSTIN - 825

HOTCA, ADRIAN MIHAI - 308

HOUIN-BRESSAND, CAROLINE - 362

HUSAR, ALEXANDRU, filolog - 730

HUSAR, ALEXANDRU, filolog (text ; note ; cuv. înainte) - 714

I

IACOB, AURELIA - 574

IACOB, LIVIA - 731

IACOB, PAUL - 6

IANCOVICI, D. - 826

IANCU, GHEORGHE - 236-237, 244

IANCU, MARIN - 675

IANOLI-MITROFAN, IOANA - 598

IANOŞI, ION - 57, 806

ICHIM, OFELIA (îngrij. ed.) - 618

IGNĂŢOIU SORA, EMANUELA - 188

ILIE, CAMELIA MARIA - 156

ILIESCU, ADRIAN PAUL - 119

ILIESCU GHEORGHIU, CĂTĂLINA - 616

ILIESCU, NICOLAE - 732

ILIS, FLORINA - 639

Iliş, Florina (studii) - 79

IONESCU, CRISTIAN, drept - 238

IONESCU, EMIL, ing. - 548

IONESCU, MIHAI, ing. - 548

IONESCU-SISEŞTI, G. - 159

Ioniţă, Alexandrina (colab.) - 668

Ioniţă, Antonela (trad.) - 126

IORDACHE, PETRE - 500

IORGA, NICOLAE - 835

ISAC, DUMITRU - 58

ISAC, IONUŢ - 828

ISIN, ENGIN F. - 94

Page 148: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

ISOPESCUL, MANUIL - 461

ISPAS, GABRIEL-LIVIU - 190

ISPAS, MARIUS-CRISTIAN - 363

ISPAS, NICOLAE - 505

ISPAS, SABINA - 733

ISPAS, SABINA (pref. ; antolog.) - 458

ISPIRESCU, PETRE - 734

Istrate, G. (pref.) - 611

IVAN, GABRIELA ELEONORA - 522

IVAN, MARIA-CORNELIA - 12

IVAN, MIRCEA (cond. şt.) - 515

IVAŞC, CORNELIA - 10

IVĂNESCU, DUMITRU, ist. - 735

J

JACQUEMIN, HERVÉ - 364

JAKAB, E. - 511

JAN, PASCAL (comentator) - 229

JÁNOS, FÜZI - 11

JANVILLE, THOMAS - 304

JEANDIDIER, WILFRID (cuv. înainte) - 351

Jeuland, Emmanuel (prez.) - 185

JOHNSON, RONALD W. - 150

JOLLEY, NICHOLAS - 59

JOLLEY, NICHOLAS (ed.) - 53

JOYCE, PHILIP G. - 150

K

Kaminski, John P. (ed.) - 819

KATZ, RICHARD S. - 239

KENFACK, HUGUES - 385

Kertesz, Sabin Laurian (trad.) - 52

KEUFFI, DANIEL - 365

KLEINER, CAROLINE - 149

Klingemann, Hans-Dieter (ed.) - 108

Komárek, Jan (ed.) - 186

KORINE, HARRY - 158

L

LACAZE, MARION - 278

Lacoue-Labarthe, Dominique (pref.) - 155

LACROIX-DE SOUSA, SANDIE - 366

Lamarra, Antonio (antolog.) - 60

LAMBERT-FAIVRE, YVONNE - 279

LÁSZLÓ, KÁLMÁNDI PAPP - 810

LAURENT, SÉBASTIEN (colab.) - 198

LAURENŢIU, FLORICA ELENA - 736

LAURENZI, W. - 542

LAZĂR, KRISTINE - 605

LAZĂR, NICOLAE - 520

LĂZĂREANU, BARBU - 737

LĂZĂRESCU, CONSTANTIN, ing. (coord.) - 544

LĂZĂRESCU, DAN AMEDEO - 648

LĂZĂRESCU, RODICA - 738

LE BARS, BENOIT - 367

LE TOURNEAU, PHILIPPE - 368

LEAŞU, TEODOR - 489

LÉCUYER, HERVÉ - 328

LÉCUYER, HERVÉ (pref.) - 413

Ledič, Dragutin (cond. şt.) - 419

Leduc, Guyonne (coord.) - 459

LEE, ROBERT D. - 150

Lefebvre, Jean-Luc (text ; coord. ed.) - 269

LÉGUEVAQUES, CHRISTOPHE - 371

LEIBNIZ, GOTTFRIED WILHELM - 44, 60-62, 470-471

Leibniz-Archiv der Niedersächsischen Landesbibliothek Hannover (îngrij. ed.) -

470-471

Leibniz-Forschungsstelle der Universität Münster (îngrij. ed.) - 61-62

LENCAN STOICA, GHEORGHE (pref.) - 171

LEŞ, IOAN - 163, 372-373, 815

LEVASSEUR, ALAIN A. - 168

LIHTEŢCHI, IOAN - 12

Page 149: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

LIHTEŢCHI, IOAN (coord.) - 12

LILEA, EUGENIA - 138

LIXANDROIU, DORIN - 160

Lochak, Danièle (coord.) - 240

Loemker, Leroy E. (trad. ; ed. ; introd.) - 44

LOHON, OCTAVIAN (ed.) - 555

Loiseau, Grégoire (pref.) - 398

Lombard, Martine (coord.) - 374, 450

Lopez, Christian (pref.) - 277

Lorvellec, Louis (pref.) - 375

Lorz, Alexander (ed.) - 174

LUCA, ION - 739

Luca, Marcela Rodica - 141, 453

LUCAS, FRANÇOIS-XAVIER - 375

LUGOJANU, RUXANDRA - 512

LUPU, DICHTER - 169

LUPU, JEAN - 574

Lupu, Ramona-Elena (trad.) - 123

Lyon-Caen, Antoine (pref.) - 423

M

MAETZ, OLIVIER - 241

MAINGUENEAU, DOMINIQUE (colab.) - 606

MAIORESCU, V., ing. - 542

MALAURIE, PHILIPPE - 376

MANDA, CEZAR CORNELIU - 437-438

MANDA, CORNELIU - 242, 437-438

MANDA, NICOLAE - 575

MANEA, TEODOR - 309

Maniu, Alexandru (cond. şt.) - 519

MARGUÉNAUD, JEAN-PIERRE - 199

MARIAN, RODICA - 740

MARICA, GEORGE EM. - 102

MARIN CURTICEANU, VALENTINA - 741

MARIN CURTICEANU, VALENTINA (coord. ; studiu introd.) - 741

MARIN, DINU - 136

MARIN, MARIA - 620

Marin-Barutcieff, Silvia (ed. ; studiu introd.) - 786

MARINESCU, DANIELA - 427

MARINESCU, I. M., prof. - 742

MARINESCU, NICOLAE - 743

MARINESCU, NICOLAE (red.) - 784

MARTIN, DENIS - 191

Martin, Gilles J. (pref.) - 338

MASCLET, JEAN-CLAUDE (pref.) - 198

Mateescu, Emanuela N. - 10

MATEI ALBASTRU, GAVRIL - 640

MATEI, GHEORGHE, ec. - 451

MATEI-ALBASTRU, GAVRIL - 744

MATEI-ALBASTRU, GAVRIL (trad.) - 662

MATES, BENSON - 63

MATHIEU, BERTRAND (coord. ; cuv. înainte) - 257

MATHIEU, BERTRAND (coord.) - 206

MATLAC, IOAN (cond. şt.) - 499

MATSOPOULOU, HARITINI - 270

MAVRODIN, ALICE - 576

MAYER, PIERRE (pref.) - 149

Mazeaud, Merryl (pref.) - 436

MAZILU, DAN HORIA (ed. ; pref. ; note) - 773

MĂGUREANU, FLOREA - 377-378

MĂNUCĂ, DAN - 745

MĂNUCĂ, DAN (pref.) - 618

MĂRĂSCU-KLEIN, VLADIMIR - 13

MĂRDĂRESCU-TEODORESCU, MARIA - 621

Mărgărit, Dan (ed.) - 812

MĂRGĂRIT, IULIA - 620

MÂCIU, MIRCEA - 51

MÂNDRU, IANCU - 280

MÂNZAT, ION - 67

MÂRZA, IACOB (pref.) - 36

MEDEANU, TIBERIU - 151

Meier, Heinrich (ed.) - 47

Page 150: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Meier, Wiebke (ed.) - 47

MÉLIN-SOUCRAMANIEN, FERDINAND (pref.) - 215

MELNIK, PAUL (trad.) - 3

MERA, LUCIANA - 379

MERCER, CHRISTIA - 64

Merle, Philippe (pref.) - 407

Merola, Massimo (ed.) - 193

MESTRE, JACQUES (coord.) - 388

Mezdrea, Dora (îngrij. ed.) - 662

MICHIDUŢĂ, ADRIAN (ed. crit. ; studiu introd. ; note ; bibliogr.) - 55

MICHIDUŢĂ, ADRIAN (trad. ; studiu introd. ; bibliogr. ; ed. crit.) - 50

MICHIDUŢĂ, ADRIAN (trad., postf.) - 49

MICHINICI, MARIA IOANA (studiu introd. ; note ; bibliogr. ; ed. crit.) - 49

MICHINICI, MARIA IOANA (trad., coment.) - 50

MICU, BOGDAN - 281

MIHĂILESCU, SIMONA TH. LIVIA - 245

MIHĂILESCU-PENE, SIMONA LIVIA THEODORA - 428

MILCA, ANDREI - 747

MILITARU, PETRIŞOR-CLAUDIU - 748

MILLER, CHAR ROONE - 454

MINEA, MIRCEA-ŞTEFAN - 163

MIRCEA, VALENTIN - 161

MITICAN, ION - 749

MITIŞOR, ALEXANDRU - 543

MITRACHE, CONSTANTIN - 310

MITRACHE, CRISTIAN - 310

MITRACHE, GHEORGHE - 750

MITROFAN, ANCA - 598

MIULESCU, NICOLETA - 439

MOCANU, MARIN RADU - 751

MOCANU, VICTOR - 524

Moldovanu, Teodora (trad.) - 211

MOLDOVEANU, ION - 752

Monserie-Bon, Marie-Héléne (pref.) - 321

Montero, Etienne (pref.) - 364

MORAR, OVIDIU - 753

MORINTZ, ALEXANDRU S. - 812-813

MORVAN, PATRICK - 376

Mosco, Gian Domenico (coord.) - 401

MOTOI, GABRIELA (antolog.) - 95

MOŢIU, EMIL IOAN - 440

MOUTHIEU, MONIQUE AIMÉE - 380

Mouton, Jean-Denis (coord.) - 201

MREJERU, THEODOR - 353

MUNTEANU, BASIL - 657, 754

MUNTEANU, CODRIN DUMITRU - 441

MUNTEANU, CORNEL - 755

MUNTEANU, CORNELIA - 411

MUNTEANU, MIRCEA GH. - 472

MUNTEANU, ROMUL - 756

MURARU, IOAN, drept - 243-244

MURARU, IOAN, drept (coord.) - 175

MUREŞANU IONESCU, MARINA (cuv. înainte) - 551

MURGU, EFTIMIE - 45

MURSA, GABRIEL - 121

Muşat-Coman, Carmen (note) - 674

N

NADOLU, BOGDAN - 96

NAGY, RODICA - 622

NAGY, TIBERIU - 526

NARIŢA, IONEL - 623

NĂNDRAŞU, NICOLAE - 829

NĂNESCU, ANDREI-RĂZVAN - 442

NĂSTASE, ADRIAN (cuv. înainte) - 190

NĂSTASE, CĂTĂLINA - 209

NĂSTASE, GABRIEL I., ing. - 137

NĂSTASE GEORGESCU, MARIA - 245

NĂSTASE, VALENTIN - 544

Năstăsoiu, Mircea, ing. - 505

Năstăsoiu, Stelian (cond. şt.) - 523

NEAGOE, CARMEN - 486

Page 151: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

NEAGU, ALEXANDRU D., ec. - 152

NEAGU, ION - 281

NEAGU, LUIZA - 246, 381

NEAGU, MARIANA - 6

NEAMŢU, BOGDANA - 443

NEAMŢU, BOGDANA (coord.) - 189

NEAMŢU, GELU - 122, 837

NEAMŢU, GELU (îngrij. ed. ; note ; introd.) - 834

NECULAU, ADRIAN (pref.) - 90

NEDELCEA COTESCU, DIANA - 83

Nedelcu, Laurenţiu (coautor) - 489

NEGOIŢĂ, FLORIN - 444

NEGRU, ANDREI (ed.) - 102

NEGURĂ, GHEORGHE - 354

NEMEŞ, VASILE - 382

NICA, MARIUS - 757

NICOLAU, FELIX NARCIS - 758

NICOLESCU, NOROCEL-VALERIU - 529

NICULA, DAN - 14

NICULESCU, MIHAI - 486

Niculescu, Ştefan (cuv. înainte) - 581

NIREŞTEANU, LUCIAN - 578

NOGUELLOU, ROZEN - 420

NOICA, CONSTANTIN (cuv. înainte) - 835

NUŢĂ, ION (ed. crit. ; studiu introd. ; note ; bibliogr.) - 681

O

Oancea, GH. - 9, 15

OANCEA, VASILE - 599

OBÉGI, RIAD - 383

ODĂGESCU, IRINA - 579

OGRUŢAN, PETRE - 16

Okruhlik, Kathleen (ed.) - 46

OLARIU, FLORIN-TEODOR (îngrij. ed.) - 618

OLARIU, VIRGIL (cond. şt.) - 547

OLARU CERVATIUC, ANDREEA - 660

OLARU NENATI, LUCIA - 759

Olsen, Frances (ed.) - 174

OLTEANU, CIPRIAN - 549

ONDAYE, CÉDRIC - 153

ONISAI, LAZĂR L. - 484-485

OPRICAN, MARIANA - 433

OPRICĂ, NICOLAE - 523

OPRIŞAN, I. - 462

OPRIŞAN, I. (ed. crit.) - 726

OPRIŞAN, I. (îngrij. ed. ; pref.) - 742

OPROESCU, BIANCA - 151

Orman, Gabriel V. (cond. şt.) - 24, 473

ORMENIŞAN, NICOLAE - 506

OSIAC, VLADIMIR (coord.) - 817

Otis, Ghislain (coord. ; cuv. înainte) - 257

OTOVESCU, ADRIAN (antolog.) - 95

OTOVESCU, DUMITRU (coord.) - 95

OŢEL, MONICA ELENA - 429

P

PALADI, RADU - 580

Palaia, Roberto (antolog.) - 60

PALEOLOG, V. G. - 555-556

PALTANEA, EUGEN - 473

PANAITESCU, RĂZVAN C. - 501

PANTURU, STAN - 453

PANTURU, STAN (coord.) - 453

PAPARI, AUREL - 78

PAPUC, ION - 760

PAPUC, ION (îngrij. ed.) - 111

PAPUC, LIVIU - 30, 830

PARASCAN, CONSTANTIN - 31, 761

PARLAGI, ANTON P. - 445

Parlamentul României. Camera Deputaţilor - 154, 370

PASCU, FLORENTINA - 762

PAŞA, FLORIN - 142

Page 152: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

PAULESCU, PETRE - 763

PAVEL, MARIA - 607

PAVEL, NICOLAE - 247

Pavillet, Marie-France (trad.) - 129

Păcurar, Doina Cornelia - 453

Păcurar, Doina Cornelia (coord.) - 453

Pădureanu, Vasile, ing. - 506

PĂIUŞAN, RADU (îngrij. ed. ; cuv. înainte ; note ; comentator) - 826

PĂUNESCU, CORNEL - 524

PECULEA, P. (cuv. introductiv) - 629

PÉDAMON, MICHEL - 385

Pellegrin, Marie-Frédérique (ed. ; prezentare ; note) - 463

Pelluchon, Corine (trad.) - 47

PENA, ADRIANA - 379

Pensky, Max (trad. ; ed. ; introd.) - 117

PÉRINET-MARQUET, HUGUES - 420

PESCARU, MIHAI - 103

PESCĂRUŞ, PETRU - 544

PETECEL THEODORU, DESPINA - 581

PETRESCU, CAMELIA, filolog - 624

PETRESCU, IOANA I. - 649

PETRESCU, RODICA NARCISA - 248

PETRESCU, VICTOR - 764

PETROŞEL, DANIELA - 765

PETRUŢ, MARGARETA - 641-642

PICU, VERONICA - 625

PLAGNET, BERNARD (pref.) - 335

PLATON, MIRCEA - 658

PODARU, OVIDIU - 267

POEDE, GEORGE - 125

Poncela, Pierrette (pref.) - 285

POP, EMIL EUGEN - 766

POP, LIVIU - 386

POPA, AFRODITA - 582

POPA, CONSTANTIN M. - 767-768

POPA, CRISTINA, filologie - 741

POPA, DORIN - 34

POPA, IONUŢ-FLORIN - 386-387

POPA, ROXANA - 353

POPA-MIHĂILĂ, CRISTINA - 769

POPESCU, FLORENTIN - 559, 643, 770

POPESCU, IOANA RUXANDRA ing. - 478

POPESCU, ION, ing. (cond. şt.) - 494

POPESCU, ION, sindicat - 137

POPESCU, IULIAN, filolog - 601

POPESCU, MARIETA - 609

POPESCU, RAMONA DELIA - 249

Popescu, Silvia (antolog. ; pref.) - 715

POPESCU, SORIN - 143

POPESCU, TITU - 771

POPESCU, VICTOR, informatică - 17

POPESCU-SIRETEANU, ION - 626-627, 772

PORCHY-SIMON, STÉPHANIE - 279

PORTIER, PHILIPPE - 233

POSTOLACHE, NICOLAE, geografie - 818

Pougoue, Paul Gérard (pref.) - 380

POULLAIN de LA BARRE, FRANÇOIS - 463

Pradel, Jean (coord.) - 164

PREDA, MIRCEA - 446

PREDA-SCHIMEK, HAIGANUŞ - 583

PREDESCU, OVIDIU - 200

PREDUCA, GRIGORIANA MANUELA - 250

PRISACARIU, MIHAELA ROXANA - 192

PROCOPOVICI, ALEXE - 773

Prüm, André (pref.) - 342

PRUNĂ, MONA - 10

PRUS, ELENA - 659

PUCHIANU, CARMEN - 652

PUIE, OLIVIU - 447-449

PUIGELIER, CATHERINE - 182

PUŞCAŞU, VOICU - 311

Page 153: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

R

Raab, Rodica (trad.) - 826

RADU, CLAUDIA MARIA - 838

RADU, GHEORGHE, ing. - 491

RADU, GHEORGHE N. - 472

RANIELI, MELANIA - 389

RAŞCU, PAUL EMIL - 73

Raţ, Dorin (trad.) - 199

RAYNAUD, PHILIPPE (ed.) - 109

RĂDUCANU, JOHNNY - 584

RĂDULESCU, ANCA MARINA - 774

RĂILEANU, PETRE - 775

REDENIUS-HOEVERMANN, JULIA - 390

REICH, ROBERT - 129

REINHEIMER RÎPEANU, SANDA (coord.) - 617

RESCHER, NICHOLAS - 65

RÉTHY, MARIE-PIERRE - 1

REYGROBELLET, ARNAUD - 391

RIALS, STÉPHANE (ed.) - 109

RIMBAULT, CHRISTINE - 265

Rivers, Julian (trad.) - 204

Rizea, Doina (ed.) - 725

RÎCIU, IULIANA - 252

RODA, JEAN-CHRISTOPHE (coord.) - 388

ROGGEN, FRANÇOISE - 312

ROGGEN, FRANÇOISE (coord.) - 312

ROGOJINARU, ADELA - 539

ROGOJINARU, ADELA (coord.) - 537

ROMÂNIA - 170, 392-393

ROŞCA, C. - 477

ROŞCA, ILEANA - 549

ROŞCA, TATIANA (consultant şt.) - 66

ROTARU, JIPA - 78

ROTHERY, BRIAN - 536

ROUSSEAU, JEAN-JACQUES - 131

ROUTIER, RICHARD - 394

RUDEANU, IOAN OCTAVIAN - 84

RUS, FLAVIU CĂLIN (coord.) - 538

Russo, Nancy L. (ed.) - 18

Rusu, Mihai, preot (antolog.) - 464

RUSU TOGAN, GHERASIM - 464-466

S

Saint-Pau, Jean-Christophe (pref.) - 268

Saintourens, Bernard (pref.) - 336

SALIU, CONSTANTIN - 816

SALIU, ELISABETA-GETA - 816

SÁNCHEZ GRAELLS, ALBERT - 395

SANDU, EUGEN PETRE - 467

SANDU, VASILE (ed. ; pref. ; note ; bibliogr.) - 777

Sandu-Tiţu, Alexandra Andreea (trad.) - 616

SANTI, FRANCESCO - 26

SARTORI, GIOVANNI - 171

SAVA, GHEORGHE - 295

SĂLCUDEANU, NICOLETA - 776

SĂRARU, CĂTĂLIN SILVIU - 172

SĂRĂCUŢ, MIHAELA - 400

SÂRBU, ION, istorie - 132

SCARPA, DARIO - 396

SCĂRLĂTESCU, DORU - 74

Schaefer, David Lewis (ed.) - 112

Schepers, Heinrich (pref.) - 60

Schmitt, Hermann (ed.) - 127

SCHOLASTIQUE, ESTELLE - 397

SCHUSTER, CRISTIAN F. - 811-813

SCHÜTZ, DIETMAR - 530

SCÎRNECIU, CAMELIA (coautor) - 489

SCORNEA, ANTON - 585

Scotchie, Joseph (ed.) - 124

SCURTESCU, N. V. - 777

SCURTU, NICOLAE - 778

Page 154: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

SEBASTIAN, MIHAIL - 779

SECARĂ, GHEORGHE, matem. (cond. şt.) - 507, 516

SELEJAN-GUŢAN, BIANCA ANDRADA - 195, 254-255

Serebreanu, Ion (text) - 580

SHAW, JO - 196

SIGUOIRT, LAURENT - 398

SIMION, EUGEN - 780

SIMION, EUGEN (pref.) - 779

SIMIONESCU, AURELIAN - 25

Simpozionul de Ştiinţe Economice SIMPEC (1996 ; Braşov) - 139

SINGER, MIHAELA - 474

SIRETEANU, ANA-MARIA - 97

SLĂVESCU, PAUL - 781

SMITH CASTRO, VANESSA - 98

SMITH, RHONA K. M. - 197

SOLER-COUTEAUX ,PIERRE (pref.) - 241

SOLOMOVICI, TEŞU - 808

SOLOMOVICI, TEŞU (cuv. înainte) - 779

SORESCU, MARIN (pref.) - 555

SORESCU, SORINA - 782

Sossa, Dorothé C. (pref.) - 344

SPARIONOAPTE, DOINA - 628

SPINEANU-MATEI, OCTAVIA - 326

SPIRIDON, CASSIAN MARIA - 783

SPRING, JOEL - 256

STANCIU, AUGUSTIN - 531

STANCIU, LAURA (studiu introd.) - 36

STANOMIR, IOAN - 214

STĂNCIULESCU, LIVIU - 399

Stănculescu, Ileana (ed. ; studiu introd.) - 786

STĂNESCU, ARIN OCTAV - 400

STĂNESCU, MARIN ALEXANDRU - 526

STĂNESCU, VICTOR (cond. şt.) - 531

Stein, Dieter (ed.) - 174

Stoica, Irina Mihaela (trad.) - 171

STOICA, SORIN (coord.) - 99

STRAUSS, LEO - 47

STUPARU, ADA - 784

SUDRE, FRÉDÉRIC - 199

SURDU, ALEXANDRU - 48

SURDU, ALEXANDRU (pref.) - 67

Suttner, Ernst Christoph (studiu introd.) - 36

Swenson, James (trad.) - 207

Symmetry and antisymmetry in mathematics, formal languages and computer

science (1996 ;Braşov) - 475

Synvet, Hervé (pref.) - 343, 362

SZABO, WILLIBALD (cond. şt.) - 16, 497

Ş

ŞANDRU, D. - 630

Şandru Mehedinţi, Tudora (ed.) - 630

ŞCHIOP, GHEORGHE - 831

ŞCHIOPU, URSULA - 68-69

ŞERB, IOAN (ed.) - 552

ŞERBAN, DUMITRU DANIEL - 403-404

ŞOVREA, IOAN (consultant) - 486

ŞTEFĂNESCU, ALEXANDRU, lit. (ed.) - 827

ŞTEFĂNESCU, EUSEBIU - 597

ŞTEFĂNESCU, ION BOGDAN - 587

ŞTEFĂNESCU, ION TRAIAN, drept - 430

ŞTEFĂNESCU, ŞTEFAN (pref.) - 132

T

TABÎRCA, SABIN - 7, 469

TABÎRCA, TATIANA - 7, 469

TAILLON, PATRICK - 257

TALABĂ, DORU - 525

TALOŞ, ION - 468

TAMAŞ, ŞTEFAN - 19

TAROPA, TRAIAN - 518

TĂNASE, ADRIAN RELU - 405

TĂNASE, FRÂNCU - 506

Page 155: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

TĂNĂSESCU, ELENA SIMINA - 243

TĂNĂSESCU, ELENA SIMINA (coord.) - 244

TĂNĂSESCU, GABRIELA (trad.) - 171

TĂTARU, IERONIM - 785

TCHAMANBÉ DJINÉ, LOUISE - 155

TCHOTOURIAN, IVAN - 406

TELEA, MARIUS - 80-81

TEMUR, ROBERTO - 20

TENDINŢE ŞI ORIENTĂRI ÎN EVOLUŢIA ŞTIINŢEISPORTULUI ŞI A

EDUCAŢIEI FIZICE : Sesiune de comunicări ştiinţifice (1996, 4-5 mai, Poiana

Braşov) - 600

TEODORESCU, HORIA-NICOLAI L. - 482

TEODORESCU-CIOCĂNEA, LIVIA - 588

TEODOROIU, SIMONA-MAIA - 431

Terré, François (pref.) - 182

THÉOCHAROPOULOU, GEORGIA - 407

THEOHARI, DELIA NARCISA - 156

TILQUIN, THIERRY - 340

TIMARU, VALENTIN (cuv. înainte) - 581

TIUTIUCA, DUMITRU - 644, 787

TOADER, TUDOREL - 258, 282

Toma, Stela (ed. ; note ; index ; bibliogr.) - 692

TOMA, VALENTIN VERON - 70

TOMA-DAMŞA, MARIA - 788

TOMESCU, VASILE - 589

TOMICI, MILE - 632

Tonelli, Enrico (colab.) - 416

TOTH, ALEXANDRU - 599

TOTH, SZILÁRD - 133

TRACIUC, VASILE - 35

TRANCĂ, ANAMARIA - 173, 313-314

TRANDAFIR, CONSTANTIN, filolog - 789

The "Transilvania" University of Braşov - 475

T

TRĂILESCU, ANTON - 259

TROHANI, GEORGE - 814

Truchet, Didier (pref.) - 331

TRUICĂ, ION - 557

TUCAN, DUMITRU - 645

TUDOR, EUGENIU-ALEXANDRU - 544

TUDOR, GEORGIANA - 315-316

TUDOR, SORIN, informatică - 21-23

TUDORAN, PETRU (cond. şt.) - 510

Tunc, André (pref.) - 397

TURCU, ION - 409

TURCUŞ, VERONICA - 790

TUTULA, VASILE - 837

TZIGARA-SAMURCAŞ, ALEXANDRU - 552, 791

Ţ

ŢĂNDĂREANU, NICOLETA - 410

ŢĂRANU, MARIANA (coord.) - 637

Ţârcovnicu, Victor (îngrij. ed. ; studiu introd.) - 45

ŢIEREAN, MIRCEA HORIA - 513

ŢOPA, IULIAN (cond. şt.) - 501

ŢUCULEANU, ALEXANDRU - 318

ŢUGUI, RODICA - 104

ŢUREA, NICOLAE - 526

U

UDROIU, MIHAIL, drept - 200

ULIVI, ANCA - 621

UNGUREANU, OVIDIU - 411

Universitatea "Transilvania" din Braşov - 139

UŞVAT, LAVINIU FLORIN - 261

V

VABRES, RÉGIS - 412

VACRATE, SABINE - 413

VALEA, DANIELA - 262

VALZER, AMEDEO - 414

Page 156: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

VANCEA, IOAN, Arhiepiscop - 82

Vareille, Bernard (pref.) - 335

VARGA, ATTILA - 175

VARGA, BÉLA - 540

VASILE, CORNELIU - 792

VASILE, CRISTINA - 490

VASILE, GEO - 646

VASILE, VASILE - 590

VASILESCU, BENONICA - 263

VASILESCU, PAUL, drept - 415

VASILIU, ALEXANDRU - 283

Vasiliu, Monica (antolog. ; trad.) - 551

VASIU, DAN - 549

VÂLSAN, GEORGE - 793

VÂNTU, MIRCEA - 24

VEDINAŞ, VERGINIA - 176, 264

VERNY, ÉDOUARD - 284

VERPEAUX, MICHEL - 265

VERPEAUX, MICHEL (coord.) - 206

VEŢELEANU, ANA - 519

VICOL, ADRIAN - 565

VICOL, ADRIAN (pref. ; ed. ; red. coord.) - 565

VICOLEANU, IOAN - 633

VIDA, IOAN - 266

VIDAL-NAQUET, ARIANE (ed.) - 166

VIDU, STELIAN IOAN - 386

VIENNOT, CAMILLE - 285

VILALLONGA, JOSÉ LUIS DE - 832

VINTILĂ-RĂDULESCU, IOANA (coord.) - 617

Virassamy, Georges (pref.) - 327

VISENTINI, GUSTAVO - 416

VISEROIU, RODICA (coord.) - 480

VIŞA, I. - 492

VIŞA, I. (coord.) - 492

VIŞINESCU, CONSTANTIN - 795

VITALI, MARIANO - 359

VITCU, DUMITRU - 591

Vîlceanu, Mihnea-Adrian (trad.) - 123

VLAD, ULPIU - 592

VLĂDUŢESCU, GHEORGHE (cuv. înainte) - 43

VOGEL, JOSEPH - 417

VOGEL, LOUIS - 417

VOIA, VASILE - 653, 796

VOICA, ADRIAN - 797-798

VOICU, CONSTANTIN, preot (pref.) - 76, 831

VOICULESCU, DAN, muzică - 593

VOINEA, ANDREI, lit. - 795

VOINEA, RADU P. (îngrij. ed.) - 4

VOINESCU, RADU - 647, 799

VOLCEANOV, GEORGE - 603

VOLMER, MARIUS - 483

VOLONCIU, NICOLAE - 317-318

VOLOVICI, LEON - 800

VONCU, RĂZVAN - 801

VRABIE, GENOVEVA - 134

VRABIE, GENOVEVA (coord.) - 128

VRABIE, GENOVEVA (ed.) - 253

VRACI, DANIELA (antolog.) - 634-636

VRACI, DANIELA (coord.) - 637

VRĂBIESCU, GEORGE G. - 319

VRĂBIESCU, NICOLAE G. - 319

VUITTON, JACQUES - 418

VUITTON, XAVIER - 418

W

WAGNER, PAVEL - 138

Wang, Miaoyang (ed.) - 40

WEIKART, LYNNE A. - 147

WEYEMBERGH, ANNE - 312

Wilde, Oscar - 650

WOOD, PATRICIA K. - 94

Page 157: 0 GENERALITĂŢI 00 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii Le Métier ...

Y

Yu, Xuanmeng (ed.) - 40

Z

Zafrani, Avishag (colab.) - 130

ZALIS, HENRI - 802

ZAMFIR, DANA-MIHAELA - 631

ZAMFIR, FLORIAN-GEORGE - 594

ZAMFIR, GHEORGHE, muzică - 595-596

ZAMFIRACHE, DANIEL - 354

ZAMFIRESCU, ION - 803-804

ZARAFIU, ANDREI - 286-287

ZARKA, YVES CHARLES (coord.) - 130

ZELETIN, C. D. (îngrij. ed. ; studiu introd.) - 791

Zoltán, Rostás (coord.) – 99


Recommended