Home >Documents >private/Environmental Approval/CAS/PAC/SIII...

private/Environmental Approval/CAS/PAC/SIII...

Date post:10-Sep-2019
Category:
View:5 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • RAPORT LA STUDIUL DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI

  PENTRU

  “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” – SUD III

  EXTRAVILAN COMUNA CASIMCEA, JUDETUL TULCEA

  Beneficiar: S.C. CAS REGENERABILE S.R.L.

  Elaborator: CABINET EXPERT MEDIU - PETRESCU TRAIAN

  2010

  PROPRIETATE INTELECTUALA:

  Acest material nu poate fi reprodus sau utilizat fara acordul scris al autorului

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  1

  CUPRINS

  SCOPUL LUCRARII................................................................................................ 7 1. INFORMATII GENERALE.............................................................................. 8 1.1. TITULARUL PROIECTULUI....................................................................... 8 1.2. AUTORUL LUCRARII ................................................................................. 8 1.3. DENUMIREA PROIECTULUI ................................................................... 11 1.4. AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI ..................................................... 11

  1.4.1. Accesul public pe amplasament .............................................................. 12 1.4.2. Cai de acces in zona amplasamentului .................................................... 12 1.4.3. Vecinatati. Zone locuite........................................................................... 13 1.4.4. Infrastructuri publice existente in zona ................................................... 13 1.4.5. Folosinta actuala a terenului din imprejurimi ......................................... 16 1.4.6. Tip de vegetatie in zona si semne de afectare a acesteia......................... 16 1.4.7. Directia si debitul scurgerilor de apa de suprafata si prezenta baltirilor. 17

  1.5. DESCRIEREA PROIECTULUI .................................................................. 17 1.5.1. Descrierea lucrarilor de arhitectura si constructive................................. 17 1.5.2. Durata etapei de functionare.................................................................... 27 1.5.3. Instalatii utilizate aferente constructiilor si asigurarea cu utilitati .......... 27 1.5.4. Informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite in scopul producerii energiei ................................................................................. 30 1.5.5. Informatii despre materii prime, substante sau preparate chimice.......... 31 1.5.6. Descrierea solutiei si regimul tehnic ....................................................... 31 1.5.7. Descrierea echipamentelor existente si a celor necesare a fi achizitionate in vederea implementarii proiectului................................................................. 38 1.5.8. Durata etapei de functionare.................................................................... 53 1.5.9. Informatii despre poluanti fizici si biologici, care afecteaza mediul, generati de activitatea propusa .......................................................................... 53 1.5.10. Descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si indicarea alegerii uneia dintre ele...................................................................... 64 1.5.11. Informatii despre utilizarea curenta a terenului, infrastructura existenta, valori naturale, istorice, culturale, arheologice, arii naturale/zone protejate,

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  2

  zone de protectie sanitara .................................................................................. 65 1.5.12. Informatii despre documentele/reglementarile existente privind planificarea/amenajarea teritoriala in zona amplasamentului proiectului......... 78 1.5.13. Informatii despre modalitatile propuse pentru conectarea la infrastructura existenta ...................................................................................... 78

  2. PROCESE TEHNOLOGICE .............................................................................. 80 2.1. PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCTIE.......................................... 80 2.2. ACTIVITATI DE DEZAFECTARE............................................................ 86

  2.2.1. Echipamente, instalatii, utilaje, cladiri ce urmeaza a fi dezafectate ....... 86 2.2.2. Substante continute / stocate (inclusiv azbest si PCB)............................ 87 2.2.3. Tehnologia de dezafectare aferenta......................................................... 87 2.2.4. Masuri, echipamente si conditii de protectie........................................... 87

  3. DESEURI ............................................................................................................ 88 4. IMPACTUL POTENTIAL, INCLUSIV CEL TRANSFRONTIER, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI SI MASURI DE REDUCERE A ACESTORA................................................................................................................................. 91

  4.1. APA............................................................................................................... 92 4.1.1. Consideratii hidrogeologice ale amplasamentului .................................. 92 4.1.2. Alimentarea cu apa .................................................................................. 94 4.1.3. Managementul apelor uzate..................................................................... 95 4.1.4. Prognoza impactului ................................................................................ 96 4.1.5. Masuri de diminuare a impactului........................................................... 99 4.1.6. Harti si desene la capitolul “APA”........................................................ 100

  4.2. AERUL ....................................................................................................... 101 4.2.1. Conditii de clima si meteorologice pe amplasament / zona.................. 101 4.2.2. Surse si poluanti generati....................................................................... 104 4.2.3. Prognozarea poluarii aerului ................................................................. 107 4.2.4. Masuri de diminuare a impactului......................................................... 111 4.2.5. Harti si desene la capitolul „Aer”.......................................................... 112

  4.3. SOLUL........................................................................................................ 113 4.3.1. Caracteristicile solurilor dominante ...................................................... 113 4.3.2. Conditii chimice din sol......................................................................... 116

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  3

  4.3.3. Vulnerabilitatea si rezistenta solurilor dominante................................. 117 4.3.4. Tipuri de culturi pe sol, din zona respectiva ......................................... 119 4.3.5. Poluarea existenta; tipuri de poluanti si concentratii ............................ 119 4.3.6. Surse de poluare a solurilor: surse de poluare fixe sau mobile ale activitatii economice propuse (chimice, entomologice, parazitologice, microbiologice, radiatii), tipuri si cantitati/concentratii estimate de poluanti 119 4.3.7. Prognoza impactului .............................................................................. 122 4.3.8. Masuri de diminuare a impactului......................................................... 127 4.3.9. Harti si desene la capitolul „SOL” ........................................................ 129

  4. GEOLOGIA SUBSOLULUI......................................................................... 130 4.4.1. Caracterizare generala ........................................................................... 130 4.4.2. Impactul prognozat ................................................................................ 142 4.4.3. Masuri de diminure a impactului........................................................... 143 4.4.4. Harti si desene la capitolul “SUBSOL” ................................................ 143

  4.5. BIODIVERSITATE.................................................................................... 144 4.5.1. Caracterizare generala ........................................................................... 144 4.5.2. Impactul prognozat ................................................................................ 164 4.5.3. Masuri de diminuare a impactului......................................................... 200 4.5.4. Harti si desene la capitolul “BIODIVERSITATE”............................... 203

  4.6. PEISAJUL................................................................................................... 204 4.6.1. Informatii generale. Informatii despre peisaj, incadrarea in regiune, diversitatea acestuia......................................................................................... 204 Incadrarea in regiune ....................................................................................... 206 4.6.2. Impactul prognozat ................................................................................ 210 4.6.3. Masuri de diminuare a impactului......................................................... 213 4.6.4. Harti si desene la capitolul “PEISAJ” ................................................... 214

  4.7. MEDIUL SOCIAL SI ECONOMIC .......................................................... 214 4.7.1. Impactul potential al activitatii propuse asupra caracteristicilor demografice ..................................................................................................... 214 4.7.2. Masuri de diminuare a impactului......................................................... 218

  4.8. CONDITII CULTURALE SI ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL.. 219 4.8.1. Impactul potential al proiectului asupra conditiilor etnice si culturale . 219

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  4

  4.8.2. Impactul potential al proiectului asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, arheologic, sau asupra monumentelor istorice.................................. 220

  5. ANALIZA ALTERNATIVELOR .................................................................... 222 5.1. DESCRIEREA ALTERNATIVELOR, AMPLASAMENTUL ALTERNATIV, ALT MOMENT PENTRU DEMARAREA LUCRARILOR ALTE SOLUTII TEHNICE SI TEHNOLOGICE, MASURI DE AMELIORARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, ETC., CU INDICAREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA ALEGEREA FACUTA .................. 222 5.2. ANALIZA MARIMII IMPACTULUI, DURATA REVERSIBILITATII, VIABILITATEA SI EFICIENTA MASURILOR DE AMELIORARE PENTRU FIECARE ALTERNATIVA A PROIECTULUI SI PE FIECARE COMPONENTA DE MEDIU ........................................................................... 223

  6. MONITORIZARE ............................................................................................ 224 7. SITUATII DE RISC.......................................................................................... 231

  7.1. RISCURI NATURALE (CUTREMUR, INUNDATII, SECETA, ALUNECARI DE TEREN, ETC.) .................................................................... 231 7.2. ACCIDENTE POTENTIALE (ANALIZA DE RISC) .............................. 231 7.3. ANALIZA POSIBILITATILOR APARITIEI UNOR ACCIDENTE INDUSTRIALE CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV CU IMPACT NEGATIV SEMNIFICATIV DINCOLO DE GRANITELE TARII ......................................................................................... 232 7.4. PLANURI PENTRU SITUATII DE RISC ................................................ 232 7.5. MASURI DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR.................................... 232

  8. DESCRIEREA DIFICULTATILOR ............................................................... 233 9. REZUMAT FARA CARACTER TEHNIC...................................................... 233

  9.1. DESCRIEREA ACTIVITATII................................................................... 233 9.2. METODOLOGIILE UTILIZATE IN EVALUAREA IMPACTULUI SI DACA EXISTA INCERTITUDINI SEMNIFICATIVE DESPRE PROIECT SI EFECTELE SALE ASUPRA MEDIULUI ....................................................... 234 9.3. IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI ................................. 235 9.4. IDENTIFICAREA SI DESCRIEREA ZONEI IN CARE SE RESIMTE IMPACTUL ....................................................................................................... 238

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: traian_or[email protected]; [email protected]

  5

  9.5. MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU............................................................................................................... 238 9.6. PROGNOZA ASUPRA CALITATII VIETII, STANDARDULUI DE VIATA SI ASUPRA CONDITIILOR SOCIALE IN COMUNITATILE AFECTATE DE IMPACT................................................................................. 243 9.7. CONCLUZII MAJORE CARE AU REZULTAT DIN EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ............................................................. 243

  10. BIBLIOGRAFIE ............................................................................................. 247

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  6

  PREZENTA LUCRARE A FOST REALIZATA NUMAI PE BAZA DOCUMENTELOR PUSE LA DISPOZITIE DE CATRE

  BENEFICIAR SI PRIN OBSERVATII DIRECTE LA FATA LOCULUI DE CATRE ELABORATORII LUCRARII.

  INTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU CORECTITUDINEA DATELOR PUSE LA DISPOZITIA

  ELABORATORULUI REVINE BENEFICIARULUI.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  7

  SCOPUL LUCRARII

  Scopul prezentei lucrari este de evaluare a impactului asupra mediului

  generat de o noua investitie, respectiv construirea unui parc eolian.

  Fundamentarea intregii investitii se bazeaza pe:

  Legea Energiei Electrice nr. 13 din 09.01.2007;

  H.G. 443/2003 promovarea productiei din surse regenerabile de energie

  (*actualizata*);

  H.G. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a productiei

  din surse regenerabile de energie (*actualizata*);

  Ordin nr. 22 din 18 octombrie 2006 privind aprobarea Regulamentului

  de organizare si functionare a pietei de certificate verzi;

  Ordin ANRE nr. 33/2005 - Regulament de organizare si functionare a

  pietei de certificate, verzi-cote obligatorii pentru distribuitori.

  Din punct de vedere al impactului asupra mediului legislatia in baza careia a

  fost realizata evaluarea impactului asupra mediului este urmatoarea:

  Ordinului 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului

  asupra mediului si de emitere a acordului de mediu (*actualizat*);

  Ordinul MAPM nr. 863/26 septembrie 2002, privind privind aprobarea

  ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare

  a impactului asupra mediului;

  Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 aprobata de Legea 265/2006 pentru

  protectia mediului , cu modificarile si completarile ulterioare;

  HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice

  si private asupra mediului in M. Of. nr. 481 din 13.07.2009

  Ordinul nr. 756/1997 al M.A.P.P.M. pentru aprobarea Reglementarii

  privind evaluarea poluarii mediului;

  Toata legislatia de mediu in vigoare care este mentionata in capitolul 10

  al lucrarii.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  8

  1. INFORMATII GENERALE 1.1. TITULARUL PROIECTULUI Titularul proiectului: S.C. CAS REGENERABILE S.R.L. cu sediul in

  Municipiul Bucuresti, Str. General Constantin Budisteanu nr. 16, sector 1

  Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4272/2009

  Cod fiscal: 25378630; atribut fiscal RO

  Forma de proprietate: societate cu raspundere limitata

  Reprezentata de: administratori Marius Iliev si Mark Suer

  1.2. AUTORUL LUCRARII Elaborator: Petrescu Traian - Cabinet Expert Mediu – elaborator inregistrat

  in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru Protectia Mediului , Certificat de inregistrare epentru elaborare de RM, RIM, BM, RA – conform Ordinului Ministerului Mediului nr. 1026/2009.

  Colaboratori: Elaboratori inregistrati in Registrul National al Elaboratorilor de

  Studii pentru Protectia Mediului conform Ordinului Ministerului Mediului nr. 1026/2009.

  Nr. Crt.

  Numele Persoanei Juridice/ Fizice

  Elaborator pentru urmatoarele tipuri de studii pentru protectia mediului:

  1 S.C. As Orimex New S.R.L. RM, RIM, BM, EA, RA, RS

  2 S.C. House Construct Invest Environment S.R.L. RM, RIM, BM, RA, EA, RS

  3 Ing. Oprescu Daiana RM, RIM, BM, RA

  4 Ing. Postolache Georgeta RIM, BM

  5 Ing. Petrescu Traian – Razvan RM, RIM, RA, RS

  6 Ing. Blînda Antonia – Irina RM, RIM

  7 Biolog Pahon Anca Mariana RM, EA

  8 Biolog Vasile Andreea RM, EA

  9 Ecolog Radu Stefan Robert RM, EA

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  9

  Adresa: Constanta, Str. Decebal nr 75

  Persoana de contact: Petrescu Traian

  Telefon: 0721/283.395; Fax: 0241/514.178

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  www.expert-mediu.ro

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  10

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]yahoo.com; [email protected]

  11

  1.3. DENUMIREA PROIECTULUI

  Denumirea proiectului este „CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE

  EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III fiind

  localizat in extravilanul comunei Casimcea – Judetul Tulcea.

  1.4. AMPLASAMENTUL OBIECTIVULUI

  Se propune amplasarea unui parc eolian ce produce energie din surse

  regenerabile, alcatuit din 3 centrale eoliene ENERCON E 82 de 2,3 MW fiecare,

  cu o putere totala de 6,9 MW, cu instalatiile auxiliare aferente.

  Amplasamentul analizat se gaseste situat pe teritoriul comunei Casimcea, in

  extravilan, pe o suprafata de 79,00 ha, cu un procent de ocupare a terenului

  P.O.T.=0,04 %.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  12

  Din punct de vedere al regimului juridic

  Amplasamentul este situat pe un teren in extravilanul comunei Casimcea, in

  temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 86/1997, faza Plan

  Urbanistic General, aprobat prin HCL 9/30.03.2001. Tipul de proprietate: domeniu

  privat.

  Terenul este identificat prin: F 12 Extravilan - T 126, A 1170; T 129, A

  1186, conform Certificat de urbanism Nr. 217/5.820 din 27.07.2009- localitatea

  CASIMCEA, judetul TULCEA.

  Amplasamentul este alcatuit din mai multe parcele ce fac obiectul

  contractului de vanzare - cumparare (incheiere de autentificare nr. 1031 din 15

  septembrie 2009) incheiat intre Iliev Marius in calitate de vanzator si S.C. CAS

  REGENERABILE SRL in calitate de cumparator si Conventia privind transferul

  contractelor pentru constituirea dreptului real de folosinta si acord de superficie

  incheiat intre S.C. WINSTAR TRADING INTERNATIONAL S.R.L. in calitate de

  cedent si S.C. CAS REGENERABILE SRL in calitate de cesionar.

  1.4.1. Accesul public pe amplasament Accesul la amplasament se realizeaza de pe drumul DN 22A si drumurile de

  exploatare.

  1.4.2. Cai de acces in zona amplasamentului Accesul la amplasamentul fiecarei turbine se va face pe drumuri de exploatare

  nou amenajate pe terenul agricol, care vor fi racordate la drumurile de exploatare

  existente, si prin drumurile de exploatare deja existente.

  Drumurile de exploatare propuse pentru acces turbine vor avea latimea de

  aproximativ 5 m razele de giratie de 50,00 m, respectiv 30,00 m.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  13

  1.4.3. Vecinatati. Zone locuite Amplasamentul este situat in extravilan, intr-o zona aflata in apropierea

  localitatii Casimcea, mai exact la o distanta de 1,4 km de intravilanul localitatii, cu

  o suprafata aferenta obiectivului de 79,00 ha.

  In perimetrul studiat si in imediata vecinatate nu exista constructii.

  Asezata in sudul judetului Tulcea, comuna CASIMCEA este compusa din

  sase localitati: Casimcea, care este si resedinta comunei, Razboieni, Corugea,

  Haidar, Rahman, Cismeaua Noua.

  Comuna Casimcea este situata la 44 grade 44 minute N si 28 grade 22

  minute E, la limita sudica a judetului Tulcea pe DJ -222 E, la o distanta de 85 km

  de municipiul Tulcea, 45 km de orasul Harsova si 27 km de Topolog.

  Are urmatoarele vecinatati:

  • la nord teritoriul administrativ al comunei Topolog,

  • la vest si nord-vest teritoriul administrativ Daieni,

  • la sud si sud-vest teritoriul administrativ al judetului Constanta,

  • la est teritoriul administrativ al comunelor Stejaru si Beidaud.

  1.4.4. Infrastructuri publice existente in zona (sub 5 km distanta fata de amplasament) Retele electrice

  Din punct de vedere al administrarii retelelor electrice, zona in care va fi

  amplasat parcul eolian apartine de ENEL ELECTRICA Dobrogea care este

  structurata pe patru sucursale de retele:

  Constanta

  Tulcea

  Calarasi

  Slobozia

  Interfata intre reteaua electrica de 110 kV a Enel Dobrogea cu reteaua

  nationala electrica de transport se realizeaza prin statiile:

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  14

  Tulcea 400/110kV 2x2250MVA

  Constanta 400/110kV 2x2250MVA

  Medgidia Sud 400/110kV 2x2250MVA

  Gura Ialomitei 400/110kV 2x2250MVA

  Pelicanu 400/110 kV 2x2250MVA (1x250MVA pentru zona + 1x250MVA

  pentru combinat)

  Mostistea 220/110kV 1x200MVA

  Liniile de legatura intre reteaua de 110 kV ENEL Dobrogea si sistemul

  energetic de distributie sunt:

  LEA 110 kV Urziceni – Valea Calugareasca, fiind legatura cu FDFEE

  Muntenia de Nord si care in regim normal este deconectata;

  LEA 110 Oltenita Nord – Hotarele, fiind legatura cu FDFEE Muntenia Sud

  si care in regim normal este deconectata.

  Reteaua de 110 kV apartinand ENEL Dobrogea are o structura complex

  buclata, functionarea in regim normal fiind – in anumite zone radiala.

  Trebuie mentionat ca in statia de 400/110kV Gura Ialomitei functionarea la

  110 kV este cu cupla deschisa, o sectie de bare cu cele doua transformatoare

  400/110 fiind integrata in reteaua de 110 kV a ENEL Electrica Dobrogea, iar

  cealalta sectie de bare fiind integrata in reteaua de 110kV a FDFEE Muntenia

  Nord.

  Parcul eolian analizat este amplasat in zona sucursalei Tulcea denumita in

  continuare zona Dobrogea, in zona de retea aferenta UTR Tulcea.

  Zona Dobrogea are de asemenea, doua linii de legatura la 400 kV cu

  sistemul energetic al Bulgariei (LEA 750 V Isaccea – Varna, functionand la 400

  kV si Isaccea – Dobruja).

  Reteaua de 400 kV din aceasta zona a fost construita (istoric) pentru:

  - alimentarea zonei (incepand cu statia 400/220/110 kV Gura Ialomitei);

  - interconectarea cu fosta URSS si Bulgaria;

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  15

  - racordarea la SEN a CNE Cernavoda in conditii de siguranta

  corespunzatoare.

  Reteaua de 400 kV de pe teritoriul Dobrogei este curprinsa intr-o bucla de

  400 kV (Smardan) – Isaccea – Tulcea – Constanta Nord – CNE Cernavoda – Gura

  Ialomitei – (Lacu Sarat) – (Smardan), care confera un mare grad de siguranta in

  alimentarea consumatorilor din zona prin statiile de injectie in reteaua de 110 kV

  din Gura ialomitei (2x250 MWA), Constanta Nord (2x250 MWA), Medgidia Sud

  (2x250 MWA) si Tulcea Vest (2x250 MWA)

  Surse de putere

  In zona Dobrogea sunt urmatoarele centrale:

  - CNE Cernavoda cu 2x700MW, debitand direct la 400kV;

  - CET Palas cu 2x50MW, debitand la 110 pe barele statiei 110 kV

  Constanta Nord;

  - CET Navodari cu 2x50 MW, debitand tot in zona Constanta.

  Regimul de functionare a CET Palas este dependent de cerintele de caldura

  din zona. De regula, functioneaza un grup. In anumite perioade de iarna

  functioneaza ambele grupuri. In prezent, CET Navodari nu functioneaza. Regimul

  de functionare al acesteia este incert. Pana acum a produs in anumite perioade pana

  la 35 MW.

  Consumul total al ENEL ELECTRICA Dobrogea este de 561,1 MW

  conform citirilor din ziua caracteristica de iarna 2007.

  In zona amplasamentului nu exista retele electrice.

  Alimentare cu apa

  Nu exista retea alimentare cu apa pe amplasament sau in apropierea acestuia.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  16

  Retea de canalizare

  Nu exista retea de canalizare si statie de epurare (nici nu este necesar in cazul

  unor astfel de activitati).

  1.4.5. Folosinta actuala a terenului din imprejurimi Parcul eolian este situat in extravilanul comunei Casimcea, pe un teren cu

  folosinta actuala de teren arabil si cu destinatia propusa de teren arabil (conform

  Planului Urbanistic General aprobat – Certificatul de Urbanism 217/5820 din

  27.07.2009). Prin Plan Urbanistic Zonal s-au stabilit indicatorii urbanistici in

  vederea promovarii obiectivelor propuse. Din punct de vedere al legislatiei de

  mediu s-a realizat Raportul de mediu, conform directivei SEA, la faza respectiva

  de proiectare.

  Activitatile specifice zonei sunt agricultura si cresterea animalelor.

  1.4.6. Tip de vegetatie in zona si semne de afectare a acesteia La nivelul zonei studiate si in vecinatatea acesteia sunt prezente urmatoarele

  categorii de teren cu functiunile aferente: terenuri arabile.

  In zona nu exista semne de afectare a vegetatiei/culturilor specifice, raportat

  la eventualul impact al activitatilor antropice.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  17

  1.4.7. Directia si debitul scurgerilor de apa de suprafata si prezenta baltirilor In partea estica a locatiei analizate exista un curs de apa cu caracter

  nepermanent, desprins din raul Casimcea.

  In zona se gasesc retele de irigatii dezafectate.

  Directia si scurgerile de apa: nu s-au constatat baltiri pe terenurile vizate de

  proiect, iar scurgerea apelor pluviale se face natural, in modul caracteristic terenurilor

  agricole.

  1.5. DESCRIEREA PROIECTULUI

  1.5.1. Descrierea lucrarilor de arhitectura si constructive

  Se va realiza un parc compus din 3 turbine ENERCON E 82 de 2,3 MW cu

  o putere totala de 6,9 MW, cu instalatiile auxiliare aferente.

  Turbinele vor fi pozitionate in conformitate cu coordonatele prezentate in

  tabelul urmator.

  Racordarea turbinelor la reteaua interna se va face printr-un post de

  transformare propriu (transformatoare ridicatoare de tensiune pentru fiecare grup

  generator). Racordul intre posturile de transformare individuale si statia electrica se

  va realiza cu cabluri subterane montate la adancimea de 0,9 – 1,2 m.

  Linia electrica de transport energie electrica din parc la statia electrica de

  transformare va fi montata subteran.

  Conectarea grupurilor eoliene intre ele ca si racordarea ramurilor de grupuri

  la barele de medie tensiune a statiei electrice a parcului eolian se va realiza cu

  cabluri electrice pozate subteran, stabilindu-se trasee optime de racordare, corelat

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  18

  cu configuratia retelei de drumuri de exploatare amenajate pentru realizarea si

  intretinerea parcului.

  Parcul eolian analizat va face parte dintr-un grup de parcuri eoliene,

  racordarea la reteaua electrica de transport a energiei se va face prin intermediul

  T250MVA, 110/400 kV, in noua statie electrica de 400/110 kV ce urmeaza a fi

  construita in zona Topolog, intrare - iesire, LEA 400 kV ISACCEA – Dobrudja a

  Centralei Electrice Eoliene de 150 MW din zona Topolog, Casimcea si Daieni

  (conform Aviz tehnic de racordare nr. 5/11559/10.06.2008 emis de Compania

  nationala de Transport al Energie Electrice – Transelectrica). Statia este conceputa

  sa functioneze integrata intr-un sistem de teleconducere operational tip

  EMS/SCADA.

  Legarea la reteaua electrica se va efectua prin intermediul unei statii de

  conexiune 110kV/20, din parcul alaturat, statie echipata cu cate doua

  transformatoare ce se leaga la statia de transformare de 400kV.

  Centralele eoliene se vor amplasa pe un teren in suprafata totala de 79,00ha.

  Turnurile turbinelor eoliene se fixeaza in fundatii de beton cu suprafata de

  255 m² fiecare. Dupa realizarea fundatiei, aceasta se acopera cu pamant pana se

  obtine cota initiala a terenului.

  Suprafata construita la nivelul solului pentru o turbina este formata din

  suprafata inelului suprateran Sc = 90 m² si suprafata betonata a transformatorului

  fiecarei turbine Sc = 18,00 m².

  Astfel turbinele impreuna cu transformatoarele insumeaza o suprafata

  construita la sol de (90 + 18) mp x 3 turbine = 324 m².

  Pentru asigurarea transportului echipamentelor se vor utiliza drumurile de

  exploatare existente care vor fi consolidate si amenajate conform normelor

  specifice.

  Suprafata acestor drumuri de exploatare existente este de 28.420 m²,

  suprafata care nu intra in bilantul de suprafete de teren afectate si care nu isi

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  19

  schimba destinatia, ele devenind doar niste drumuri mai bune din punct de vedere

  calitativ. Accesul la amplasamentul fiecarei turbine se va face pe drumuri de

  exploatare nou amenajate pe terenul agricol.

  Suprafata drumurilor de exploatare existente devine in urma amenajarii de

  33.280 mp.

  Suprafata cu care se extind drumurile existente este de 4.860 m².

  Ansamblarea turbinelor pe amplasamentele stabilite se va face cu macarale

  speciale pentru care se vor amenaja platforme de montaj cu suprafata de 1.500 mp

  pentru fiecare turbina. Dupa terminarea lucrarilor de montaj platformele vor

  ramane functionale pentru asigurarea situatiilor in care este nevoie de interventie la

  turbine. Drumurile de exploatare raman in functiune si vor fi intretinute pe toata

  perioada de functionare a parcului.

  Dupa desfiintarea parcului, pentru aducerea la forma initiala a terenului vor

  trebui demolate inelele supraterane din beton, desfacerea drumurilor de exploatare

  noi, a platformelor de montaj si a platformelor betonate celor 3 transformatori.

  Parcul eolian este compus din mai multe turbine eoliene independente tip de

  2,3 MW, dispuse si conectate corespunzator amplasarii acestuia. Fiecare generator

  este independent din punct de vedere geografic, structural si electric. Totodata este

  independent in ceea ce priveste functiile de control si de protectie.

  Fiecare turbina functioneaza independent una de alta, functie de domeniul de

  viteza in care a fost construita, ea fiind actionata independent de vant, functie de

  cerintele impuse de beneficiar.

  Cabluri de legatura

  Racordarea grupurilor generatoare (turbinele eoliene) la reteaua interna se va

  face printr-un post propriu de transformare (transformatoare ridicatoare de tensiune

  pentru fiecare grup generator). Racordul intre posturile de trafo individuale si statia

  electrica se va realiza cu cabluri subterane montate la adancimea de 0,90 - 1,20 m.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  20

  Linia electrica de transport energie electrica din parc la statia electrica de

  transformare va fi montata subteran.

  Conectarea grupurilor eoliene intre ele ca si racordarea ramurilor de grupuri

  la barele de medie tensiune a statiei electrice a parcului eolian se va realiza cu

  cabluri electrice pozate subteran, stabilindu-se trasee optime de racordare, corelat

  cu configuratia retelei de drumuri de exploatare amenajate pentru realizarea si

  intretinerea parcului.

  Dimensionarea cablurilor se va face conform reglementarilor din Normativul

  pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice. Traseele de cabluri au

  fost alese astfel incat sa fie realizate legaturile cele mai scurte, cu evitarea zonelor

  in care integritatea cablurilor ar putea fi periclitata prin deteriorari mecanice, agenti

  corozivi, vibratii, supraincalzire sau prin arcuri electrice provocate de alte cabluri

  si pentru interventii in caz de incendiu. Cablurile se vor poza direct in pamant, intr-

  un sant special destinat (80x 120) grupate in trefla. Traseul de cabluri va fi balizat

  conform legislatiei in vigoare.

  Racordarea grupurilor se va face in sistem radial sau inelar, functie de

  solutia avizata.

  Elementele sistemului integrat de conducere (comanda, control, protectie)

  din centralele electrice eoliene individuale si camera de comanda a parcului eolian,

  sunt legate intre ele cu cabluri cu fibre optice, conform documentatiei speciale

  pentru realizarea sistemului integrat de conducere.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  21

  In zonele in care pachetul de cabluri subtraverseaza drumuri de exploatare

  sau drumuri de alta categorie, cablurile vor fi protejate in mod special conform

  documentatiilor de executie de specialitate.

  Cablul va fi protejat in conformitate cu normele in vigoare:

  • cablurile trebuie protejate impotriva interventiilor neautorizate

  • trebuie asigurate legarile la pamant pentru a reduce riscul aparitiei

  accidentelor

  • cablurile trebuie sa fie dimensionate corespunzator valorilor de

  tensiune si curent care le vor strabate

  Liniile de cabluri vor fi protejate impotriva curentilor de suprasarcina si de

  scurtcircuit cu sigurante fuzibile sau cu instalatii de protectie prin relee .

  In aceleasi transee, deasupra cablului electric si separat de un strat de nisip,

  va fi pozat cablul de comunicatii care transmite toate datele asupra functionarii

  centralei eoliene, la un calculator de procesare si prin radio la o unitate de control

  unde se monitorizeaza buna functionare a instalatiei.

  Cablurile variaza in functie de tipul miezului (aluminiu sau cupru) si izolatia

  lor. Dimensiunile tipice ale cablurilor sunt in gama de la 75 la 100 mm diametru.

  Cablurile dintre turbina si postul de transformare vor fi montate in tuburi

  protectoare ondulate din HDPE, in fundatia turnului.

  Cablurile de fibra optica vor avea acelasi traseu ca si cele de forta.

  Viata normala a cablurilor este de 40 ani. Cablurile care vor fi alese vor fi in

  concordanta cu legislatia in vigoare.

  Impamantarea

  Toate instalatiile, inclusiv turbina transformatorului, structura metalica,

  armatura fundatiei, vor fi impamantate.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  22

  Fundatii

  In mod curent o fundatie de turbina este alcatuita dintr-o placa beton armat.

  Pentru amplasarea fundatiei este necesara executarea unei excavatii pana la

  adancimea recomandata de proiect. Unghiul de inclinare al sapaturii trebuie adaptat

  conditiilor concrete ale solului; fosa executata trebuie sa fie uscata prin asigurarea

  unui sistem de drenaj sau prin absenta apei de subsol.

  Inaltimea fundatiei se poate adapta conditiilor concrete ale solului, tinand

  cont de adancimea panzei freatice; nivelul panzei freatice trebuie sa fie sub nivelul

  de baza al fundatiei.

  In functie de zona, trebuie luat in considerare tipul de sol, in asa fel incat

  suprafata fundatiei trebuie adaptata corespunzator. Fundatiile sunt realizate avand

  la baza aceste notiuni elementare si, de regula, sunt instalate la adancimi reduse.

  Surplusul de excavatie, constand in piatra sfaramata, se poate utiliza de catre

  administratia publica locala pentru diferite lucrari de constructii si pietruirea

  drumurilor; cantitatile ramase vor fi transportate si depozitate in locurile indicate

  de catre autoritatile competente.

  Pentru realizarea efectiva a fundatiilor turbinelor eoliene, este necesara

  stabilirea structurii geologice a subsolului si realizarea calculelor de rezistenta, in

  asa fel incat tipul de fundatie ales sa asigure prevenirea accidentelor si stabilitatea

  in functionare a turbinei.

  In desenele urmatoare este prezentat un model de fundatie, care este una

  dintre cele mai utilizate.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  23

  Ca regula generala, tipul de fundatie, adancimea de fundare se aleg dupa

  realizarea studiilor geotehnice definitive care vor furniza toate datele necesare

  realizarii proiectului de fundatie, functie de tipul de sol si conditiile specifice zonei

  de fundare.

  Pentru etapa actuala s-au efectuat studii geotehnice preliminare privind

  amplasarea viitoarelor obiective proiectate.

  Recomandarile ce tin cont de amplasarea constructiilor proiectate din cadrul

  prezentului proiect si de faptul ca in perimetrul viitoarelor obiective nu sunt

  probleme de stabilitate a terenului in nici una din ariile interne, sunt urmatoarele:

  eolienele vor trebui sa fie fundate fie pe depozitele de pamanturi sensibile la

  umezire (loessuri), fie stancoase (sisturi verzi).

  Fundarea pe loessuri

  Fundarea pe loessuri presupune respectarea masurilor cuprinse in normativul

  P7- 92 in urmatoarele variante:

  - varianta fundarii directe pe teren natural necompactat in conditiile in care

  tehnologic este permis acest lucru (greutatea constructiei - sarcina transmisa la

  teren, etc.) deoarece pamanturile loessoide interceptate necompactate suporta o

  presiune conventionala de calcul pentru prafurile argiloase de 150 -170 kPa/cm2 la

  o densitate a acestora in stare uscata cuprinsa intre γd = 1,35 kN/m3 si o presiune

  de 190 - 210 kPa/cm2 la o densitate in stare uscata de γd = 1,55 kN/m3

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  24

  - varianta fundarii directe pe teren natural compactat in conditiile in care

  pamanturile cercetate se compacteaza sub forma unei perne de loess a carei

  grosime va fi stabilita tehnologic de proiectantul constructor.

  In aceasta varianta pamanturile din zonele de interes se compacteaza la o

  umiditate optima de 13,6 % si la γd maxim de 17,69 kN/m3 conform incercarilor

  PROCTOR efectuate.

  Pe pamanturile astfel compactate se pot funda obiectivele proiectate la

  presiuni cuprinse intre 240 - 260 kPa pentru γd 1,6 si 290 - 310 pentru γd = 1,7 (γd

  reprezinta densitatea in stare uscata).

  Presiunile date mai sus corespund unei adancimi de fundare de minim 1 m si

  pentru fundatii de latime B = 1m.

  Dimensiunile in plan ale fundatiilor se vor stabili potrivit prevederilor STAS

  3300/1-83 si STAS 3300/2-85, avand in vedere ca dimensiunea minima a fundatiei

  sa nu fie mai mica de 0,6 m.

  Fundarea pe roci stancoase (sisturi verzi)

  Se pot amplasa si funda centralele eoliene in roca de baza - roci stancoase -

  sisturi verzi cimentate in pachete cu grosimi diferite. Pe aceste roci se recomanda o

  presiune conventionala de calcul de 750 kPa pentru latimea fundatiilor de 1.00 m,

  conform STAS 3300/2/85.

  Solutia de fundare si adancimea de incastrare a fundatiilor in aceste roci va

  fi stabilita de proiectantul constructor de specialitate.

  Datele au fost utilizate din studiu geotehnic intocmit pentru prezentarea

  globala a situatiei geotehnice in zonele de interes propuse de beneficiar. Natura si

  caracteristicile terenului precum si raportul stratigrafic intre depozitele intalnite,

  sunt factori care impun lucrari geotehnice punctuale in zona fiecarui amplasament

  de centrala eoliana.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  25

  In concluzie fata de cele mai sus prezentate, in conditiile respectarii

  recomandarilor de ordin tehnic, se considera ca obiectivele din cadrul studiului

  analizat se pot proiecta si executa in ariile de interes investigate.

  In zona turnurilor vor fi luate stricte masuri de prevenire a infiltratiilor de

  apa in terenul de fundatie.

  Drumuri de acces

  In zona locatiei analizate exista drumuri pe care se poate realiza accesul cu

  utilaje specifice.

  Drumuri de acces trebuie sa fie functionale, indiferent de conditiile

  climaterice si pe toata durata constructiei si functionarii parcului.

  Criteriul care trebuie sa stea la baza amenajarii drumurilor existente este sa

  asigure transportul pentru incarcaturi mari si grele, cum ar fi containerele care

  transporta palele, nacelele, transformatoarele si sectiunile de turn. Capacitatea

  drumurilor trebuie sa asigure traficul pe o scurta perioada de timp deoarece pe

  perioada de mentenanta utilizarea drumurilor va fi minima.

  Pentru asigurarea transportului echipamentelor se vor utiliza drumurile de

  exploatare existente care vor fi consolidate si amenajate conform normelor

  specifice.

  Suprafata acestor drumuri de exploatare existente este de 28.420 m²,

  suprafata care nu intra in bilantul de suprafete de teren afectate si care nu isi

  schimba destinatia, ele devenind doar niste drumuri mai bune.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  26

  Suprafata drumurilor de exploatare existente in urma amenajarii este de

  33.280 m².

  Drumul va avea o latime de aproximativ 5 m, iar forma si tipul de rigole sunt

  prezentate in continuare cu raza de 30 m si raza de giratie de 50 m.

  Drumul de acces va fi alcatuit dintr-o fundatie din piatra sparta, compactata

  acoperita cu un strat de macadam de H=10 cm grosime, SR =179/95 conform

  STAS 6400/94 pentru a face posibil accesul la obiectiv in orice anotimp.

  Asigurarea distantelor optime pentru evitarea turbulentelor

  Asigurarea unui spatiu propice intre turbine are implicatii directe in viata

  turbinelor si a componentelor sale. Turbulenta curentilor de aer este un factor care

  cauzeaza un stres si o oboseala pentru diferite componente incluzand palele,

  lagarele si cutia de viteza. Este vorba de asa numita turbulenta de ambianta aplicata

  curentilor de aer de catre asperitatile terenului (vegetatii, cladiri, stanci, etc) si

  turbulentele adaugate de catre celelalte turbine ale parcului.

  Impactul turbulentei pentru fiecare turbina individuala trebuie sa fie calculat

  si analizat prin soft-uri specializate. Media anuala ponderata a turbulentelor pentru

  fiecare turbina individuala trebuie sa fie mai mica decat valoarea critica de 16 %

  intensitate turbulenta pentru IEC turbine Clasa A si 14 % pentru turbine clasa B, la

  o viteza a vantului de 15 m/s. Mai mult, media anuala calculata, directia curbei

  turbulentei ponderate trebuie sa ramana sub clasa A si B pentru intreaga gama de

  viteze care au loc in zona amplasamentului.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  27

  Este necesara o consultare a producatorului turbinelor pentru verificarea

  impactului turbulentelor .

  O regula comuna impune in general:

  • spatiu de trei diametre de rotor intre turbine in raza fiecarui rand;

  • spatiu de cinci diametre de rotor intre randuri in directia predominanta a

  vantului.

  1.5.2. Durata etapei de functionare Viata unui parc este in mod normal apreciata la 20 – 25 de ani. Dupa aceasta

  perioada parcul poate fi inlocuit, pe baza unor aprobari necesare sau dezafectat.

  1.5.3. Instalatii utilizate aferente constructiilor si asigurarea cu utilitati Functionarea parcului eolian nu necesita materii prime si materiale sau

  utilitati, cu exceptia energiei electrice care se asigura de catre ENEL DOBROGEA.

  Turbina are nevoie de conexiune la reteaua electrica pentru evacuarea

  energiei electrice produse si datorita faptului ca la pornire pentru o scurta perioada

  de timp functioneaza in regim de consumator.

  In scopul asigurarii unei functionari selective a instalatiilor de protectie si

  automatizare din instalatia proprie, utilizatorul va asigura corelarea permanenta a

  reglajelor acestora cu cele ale sistemului energetic.

  In concluzie, functionarea parcului eolian nu necesita materii prime si

  materiale sau utilitati, cu exceptia energiei electrice care se asigura de catre ENEL

  DOBROGEA.

  Utilizarea terenului pe amplasamentul ales:

  Bilantul teritorial al terenurilor ocupate pe destinatii si durate este urmatorul:

  -drumuri de exploatare existente = 28.420mp

  -drumuri de exploatare existente in urma amenajarii = 33.280mp

  -suprafata drumuri cu care se imbunatateste calitatea drumurilor existente =

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  28

  4.860mp

  -platforme de montaj (1.500mp x 3) = 4.500mp

  -suprafata fundatiilor de beton (255mp x 3) = 765mp

  -suprafata sapaturii pentru fundatii (521mp x 3) = 1.563mp

  -suprafata inelului de beton suprateran (90 x 3) = 270mp

  -suprafata transformator turbine (18mp x 3) = 54,00mp

  1. Suprafata de teren afectata pe perioada de executie a parcului eolian

  – este compusa din:

  -suprafata sapatura fundatii = 1.563mp

  -suprafata inel suprateran = 270mp

  -suprafata platforma transformator = 54,00mp

  -suprafata platforme de montaj = 4.500mp

  -suprafata drumuri existente = 28.420mp

  -suprafata cu care se extind drumurile de exploatare = 4.860mp

  2. Suprafata de teren afectata temporar (pe perioada de executie a

  parcului eolian) este constituita din suprafata sapaturilor pentru fundatii din care se

  scade suprafata inelelor supraterane din beton – 1.563 – 270 = 1.293mp.

  4. Suprafata de teren afectata definitiv (pe perioada existentei parcului

  eolian) este compusa din suprafete:

  -suprafata inelelor supraterane din beton = 270mp

  -suprafata platformelor betonate ale transformatorilor = 54,00mp

  -suprafata platforme de montaj ale turbinelor = 4.500mp

  -suprafata cu care se extind drumurile de exploatare existente= 4.860mp

  Suprafetele care intra in formula de calcul a indicilor urbanistici sunt cele

  ocupate de inelul suprateran (0, 0270 ha) si platforma transformator (0,0054ha)

  raportata la suprafata aferenta obiectivului (79,00ha).

  Procentul de ocupare a terenului P.O.T. – 0,04%

  Coeficientul de utilizare a terenului C.U.T. – 0.0004

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  29

  Peste 99 % din terenul pe care este amplasat parcul eolian este disponibil

  pentru utilizare la fel ca inainte de instalarea centralelor pe amplasamentul situat in

  extravilanul comunei Casimcea. Nu exista nici o dovada in literatura de specialitate

  ca centralele eoliene au o influenta negativa asupra culturilor agricole existente in

  zona locala a turnului de sustinere.

  Etapele de desfasurare a proiectului supus studiului

  a. Etapa de proiectare (studiul de fezabilitate, proiectul tehnic): 15.09.2007- 15.09.2009

  b. Etapa de executie Durata de executie este etapizata. Realizarea obiectivului se imparte in

  doua etape (orientative ca perioada, datorita faptului ca nu se pot previziona cu

  acuratete durata procedurilor de obtinere a diverselor avize, acorduri):

  Etapa 1: pregatire realizare parc eolian: 15.07.2010-15.11.2010 care consta in:

  - realizarea drumurilor de exploatare;

  - realizarea platformelor de montaj;

  - montarea cablurilor subterane;

  - montarea transformatorilor;

  Etapa 2: are loc constructia propriuzisa a parcului: 18.11.2010-18.01.2015 care

  consta in:

  - realizare sapatura pentru fundatie;

  - montarea sistemului de ancorare al turnului;

  - turnarea betonului in radier;

  - montarea sectiunilor turnului;

  - montarea nacelei;

  - asamblarea palelor;

  - liftarea si fixarea rotorului;

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  30

  - echiparea conexiuniunilor;

  - punere in functiune si testare;

  - restaurare site.

  Dupa etapele de realizare a parcului urmeaza:

  c. Etapa de exploatare – pe o perioada de 25 ani

  - operare, mentenanta

  d. Etapa de dezafectare

  1.5.4. Informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite in scopul producerii energiei Obiectivul este destinat productiei de energie electrica, resursa folosita fiind

  energia eoliana. Capacitatea parcului eolian este de 6,9 MW.

  Producatorul va integra echipamentele de 2,3 MW, de la punctul de

  conexiune aferent parcului in sistemul de telecontrol al S.C. ENEL ELECTRICA

  DOBROGEA. Centralele eoliene moderne recupereaza rapid toata energia

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  31

  cheltuita in timpul constructiei, instalarii si intretinerii. O centrala in mod uzual

  recupereaza energia cheltuita in 3 - 4 luni de functionare.

  1.5.5. Informatii despre materii prime, substante sau preparate chimice NU ESTE CAZUL. 1.5.6. Descrierea solutiei si regimul tehnic

  Functionarea eolienelor cu ax orizontal se bazeaza pe principiul morilor de

  vant. Cel mai adesea, rotorul acestor eoliene are trei pale cu un anumit profil

  aerodinamic, deoarece astfel se obtine un bun compromis intre coeficientul de

  putere, cost si viteza de rotatie a captatorului eolian, ca si o ameliorare a aspectului

  estetic, fata de rotorul cu doua pale. Eolienele cu ax orizontal sunt cele mai

  utilizate, deoarece randamentul lor aerodinamic este superior celui al eolienelor cu

  ax vertical, sunt mai putin supuse unor solicitari mecanice importante si au un cost

  mai scazut.

  Eolienele in amonte: vantul sufla pe fata palelor, fata de directia nacelei.

  Palele sunt rigide, iar rotorul este orientat, cu ajutorul unui dispozitiv, dupa directia

  vantului.

  Dispunerea amonte a turbinei este cea mai utilizata, deoarece este mai

  simpla si da cele mai bune rezultate la puteri mari: nu are suprafete de directionare,

  eforturile de manevrare sunt mai reduse si are o stabilitate mai buna.

  Palele eolienelor cu ax orizontal trebuie totdeauna orientate in functie de

  directia si forta vantului. Pentru aceasta, exista dispozitive de orientare a nacelei pe

  directia vantului si de orientare a palelor, in functie de intensitatea acestuia.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  32

  Schema unei eoliene cu ax orizontal amonte

  In prezent, eolienele cu ax orizontal cu rotorul de tip elice, prezinta cel mai

  ridicat interes pentru producerea de energie electrica la scara industriala.

  Parc eoliana turbine ENERCON– Estonia

  Energia de origine eoliana face parte din energiile obtinute din surse

  regenerabile. Aero-generatorul utilizeaza energia cinetica a vantului pentru a

  antrena arborele rotorului sau: aceasta este transformata in energie mecanica, care

  la randul ei este transformata in energie electrica de catre generatorul cuplat

  mecanic la turbina eoliana. Acest cuplaj mecanic se poate face fie direct, daca

  turbina si generatorul au viteze de acelasi ordin de marime, fie se poate realiza prin

  intermediul unui multiplicator de viteza. In sfarsit, exista mai multe posibilitati de

  a utiliza energia electrica produsa: fie este stocata in acumulatori, fie este

  distribuita prin intermediul unei retele electrice, fie sunt alimentate sarcini izolate.

  Sistemele eoliene de conversie au si pierderi. Astfel, se poate mentiona un

  randament de ordinul a 89 - 90 %.

  Trebuie luate in considerare, de asemenea, pierderile generatorului si ale

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  33

  eventualelor sisteme de conversie.

  Turbinele in functie de pozitionarea axului sunt de mai multe tipuri, cel

  utilizat in lucrarea de fata fiind cu ax orizontal, se va descrie numai aceasta solutie.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  34

  Palele reprezinta unele dintre componentele cele mai importante ale

  turbinei. Ele practic sunt cele care capteaza energia eoliana si sunt realizate din

  materiale performante, utilizand de cele mai multe ori aceleasi tehnologii si

  materiale ca si in industria aeronautica, respectiv amestec de fibra de sticla si

  materiale compozite. Ele au rolul de a capta energia vantului si de a o transfera

  rotorului turbinei. Profilul lor este rodul unor studii aerodinamice complexe, de el

  depinzand randamentul turbinei.

  Arborele primar: este arborele rotorului turbinei eoliene. Se mai numeste arborele

  lent, deoarece el se roteste cu viteze de ordinul a 20 - 40 rot/min. Prin intermediul

  multiplicatorului, el transmite miscarea, arborelui secundar.

  Multiplicatorul mecanic de viteza permite transformarea puterii mecanice,

  caracterizata de cuplu mare si viteza mica specifica turbinei eoliene, in putere de

  viteza mai ridicata, dar cuplu mai mic. Multiplicatorul asigura conexiunea intre

  arborele primar (al turbinei eoliene) si arborele secundar (al generatorului).

  Sistemul de racire

  Sunt prevazute sisteme de racire, atat pentru multiplicatorul de viteza ce

  transmite eforturile mecanice intre cei doi arbori, cat si pentru generator. Ele sunt

  constituite din radiatoare de apa sau ulei si ventilatoare. Racirea cu ulei este

  utilizata pentru multiplicatoare.

  Arborele generatorului sau arborele secundar antreneaza generatorul electric,

  sincron sau asincron, ce are una sau doua perechi de poli. El este echipat cu o frana

  mecanica cu disc (dispozitiv de securitate), care limiteaza viteza de rotatie in cazul

  unui vant violent. Pot exista si alte dispozitive de securitate.

  Sistemul de orientare a nacelei este constituit dintr-o coroana dintata

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  35

  (cremaliera) echipata cu un motor. El asigura orientare eolienei si "blocarea"

  acesteia pe axa vantului, cu ajutorul unei frane.

  Sistemul electronic de control a functionarii generale a eolienei si a

  mecanismului de orientare. El asigura pornirea eolienei, reglarea inclinarii palelor,

  franarea, ca si orientarea nacelei in raport cu vantul.

  Generatorul electric asigura producerea energiei electrice. Datorita pretului

  si randamentului, se utilizeaza, aproape in totalitate, generatoare de curent

  alternativ.

  Nacela. Are rolul de a proteja o parte dintre componentele turbinei: arborele

  principal, multiplicatorul de turatie, dispozitivul de franare, generatorul electric,

  sistemul de racire al generatorului electric ca si sistemul de pivotare.

  Dispozitivele de masurare a vantului sunt de doua tipuri: o girueta pentru

  evaluarea directiei si un anemometru pentru masurarea vitezei. Informatiile sunt

  transmise sistemului numeric de comanda, care realizeaza reglajele in mod

  automat.

  Girueta este montata pe nacela si are rolul de a se orienta in permanenta

  dupa directia vantului si de a da comanda sistemului de pivotare al turbinei in

  functie de directia vantului.

  Anemometrul este un dispozitiv de masurare a vitezei vantului. Prin

  monitorizarea vitezei vantului el comanda pornirea turbinei cand viteza vantului

  depaseste o anumita valoare, functie de tipul turbinei, si oprirea ei cand este

  depasita o anumita viteza pentru care turbina ar reprezenta pericol in functionare.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  36

  Pilonul

  Are rolul de a sustine turbina eoliana si de a permite accesul in vederea

  relizarii operatiilor de mentenanta si exploatare pe perioada functionarii turbinei.

  In interiorul pilonului sunt montate retelele de distributie ale turbinei eoliene

  si scarile de acces spre nacela.

  Reteaua de Conexiune

  Instalatiile prezinta retele de alimentare care satisfac ultimele cerinte in

  domeniu si de aceea sunt usor de integrat in orice structuri de alimentare sau

  distributie. Acestea ofera solutii cum ar fi managementul puterii reactive si

  controlul tensiunii pentru situatii normale dar si pentru situatii critice provocate de

  scurt-circuite sau gatuiri pe retea.

  Comportamentul turbinei este in primul rand comparabil cu cel al

  instalatiilor de putere.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  37

  Compatibilitatea retelei electrice

  Turbinele eoliene ofera maximum de compatibilitate cu retelele datorita

  modului lor de control si operare. Varfurile energiei de iesire nu se produc datorita

  conceptului de control inchide-bucla si deschide-bucla. Aproape nici o putere

  reactiva nu este necesara in functionarea normala.

  Controlul functie de viteza vantului

  Turbinele eoliene sunt echipate cu un sistem special de control pentru

  furtuna, care impiedica functionarea la parametri sub normal in cazul unor viteze

  mari ale vantului. Acest lucru previne opririle frecvente si pierderile de productie

  rezultate din acestea.

  Diagrama curbei de putere a turbinei fara sistemul de control pe timp de

  furtuna arata ca centrala se opreste la o anumita valoare a vitezei: motivul fiind

  acela ca viteza maxima a vantului a fost depasita.

  Turbina eoliana porneste din nou, doar daca media vitezelor cade sub viteza

  de oprire sau poate chiar mai jos fata de viteza de pornire. In conditii de vant

  puternic, oprirea poate dura o vreme, ceea ce inseamna ca se inregistreaza pierderi

  considerabile de productie.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  38

  1.5.7. Descrierea echipamentelor existente si a celor necesare a fi achizitionate in vederea implementarii proiectului

  Descrierea solutiei si regimul tehnic al turbinelor eoliene ENERCON E 82

  Turbina ENERCON E 82 de 2,.3 MW are un rotor cu un diametru de 82 m si

  este echipata cu un generator cu o putere nominala de 2,3 MW.

  Turbinele Enercon E 82 sunt realizate mai ales pentru viteze medii ale

  vantului, noul design al lamei rotorului si versiunile nacelei pana la o inaltime de

  circa 149 m, garantand o productie excelenta la categoria 2,3 MW chiar si in

  zonele de interior ale parcului.

  Puterea generata: 2.300 kW

  Diametrul rotorului: 82 m

  Inaltimea turn: 108 m

  Clasa de vant: IEC/NVN II

  Turbina: angrenaj scazut, viteza variabila, autoghidare/control variabil al

  inaltimii sunetului

  Rotorul:

  -tipul: rotor cu ax orizontal si sistem de ghidare activa (dupa vant)

  -directia de rotatie: in sensul acelor de ceasornic

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  39

  -numar de lame: 3

  -suprafata baleiata: 5.281 m²

  -materialul palelor: fibra de sticla; protectia integrata a luminozitatii

  -viteza de rotatie: variabila, 6-18 rpm

  -controlul inaltimii sunetului/: sistemul de control al sunetului la nivelul

  palelor, un sistem independent pentru fiecare pala a rotorului cu alocarea

  rezervelor de urgenta.

  Sistem blocare

  Blocare aerodinamica : sistem aerodinamic de intrerupere

  Generatorul

  Generatorul pe ax este de o importanta primordiala in proiectarea sistemului

  fara angrenaj al turbinelor Enercon. Combinat cu nacela rotorului, rezulta un

  circuit al energiei aproape fara frecare, in timp ce miscarea lina a cator mai putine

  componente garanteaza o uzura minima. Spre deosebire de generatoarele asincrone

  conventionale, generatorul pe ax Enercon este supus unui minim de uzura

  mecanica, ceea ce il face ideal pentru o durata de viata mare.

  Generatorul pe ax Enercon este un generator sincron de viteza redusa fara

  cuplarea directa a armaturii miezului. Tensiune si frecventa de iesire variaza in

  functie de viteza si sunt convertite pentru iesire intr-o retea de fire electrice prin

  niste conexiuni DC si inversor. Aceasta ofera un inalt grad de corectie a

  variabililitatii vitezei.

  Avantajele generatorului pe ax Enercon:

  - lipsa angrenajului: rotorul cuplandu-se direct la generatorul de energie

  - uzura scazuta datorita rotatiei scazute

  - uzura scazuta datorita nivelului ridicat a variabilitatii vitezei

  - controlul optim al randamentului

  - nivel ridicat al compatibilitatii armaturii miezului

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  40

  Comportamentul legat de Temperatura

  Generatorul pe ax Enercon prezinta controlul optim al temperaturii. Cea mai

  calduroasa zona din generatorul pe ax este constant monitorizata de un numar mare

  de senzori de temperatura. Prin activarea senzorilor se mentine o temperatura

  constanta foarte scazuta a materialelor de izolare folosite la generator. Aceasta

  previne supraincalzirile.

  Asigurarea calitatii

  Pentru garantarea calitatatii ridicate a Enercon, toate generatoarele pe ax

  sunt produse in fabricile companiei. Sunt folosite mereu numai materiale de

  calitate superioara. De exemplu, sarmele de cupru emailate sunt supuse mai multor

  teste decat este specificat in standard.

  Palele Enercon

  Noul concept privind palele rotorului de tip Enercon impune noi standarde

  cu privire la productia, intensitatea zgomotului si minimizarea stresului. Datorita

  designului modificat, palele folosesc, de asemenea, si zona interna a rotorului,

  crescand considerabil productia de energie. Noile lamele ale rotorului sunt mai

  rezistente si furnizeaza un curent de aer uniform de-a lungul intregii lungimi a

  profilului palelor.

  Tipul palelor a fost de asemenea gandit astfel incat sa ia in considerare

  intensitatea zgomotului si nivelul de energie produsa. Turbulentele care apar la

  nivelul palelor datorita presiunii prea mari sau prea mici sunt indepartate eficient

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  41

  din planul rotorului. Intreaga lungime a palelor este, ca urmare, utilizata fara

  pierdere de energie cauzata de turbulente.

  Avantajele palelor rotorului Enercon

  - eficienta ridicata datorita modificarii geometriei palelor

  - intensitate redusa a emisiilor sonore ca urmare a tipului de pale optimizat

  - o perioada mai lunga de functionare datorita tipului de pale

  Palele rotorului Enercon sunt realizate cu ajutorul unui proces folosind asa-

  numita metoda sandwich. Fibra de sticla mata plasata in tipar este vidata cu rasina

  printr-o pompa si un sistem de furtunuri. Metoda elimina porii de gaze din

  material.

  Pentru asigurarea unei protectii eficiente a suprafetelor palelor rotorului

  impotriva elementelor, cum ar fi vantul sau apa, radiatia UV, eroziunea si

  deformarea, sistemul de protectie de la suprafata include o pelicula de gel, material

  de etansare, protectia muchiilor si a varfurilor. Enercon foloseste doar doua

  componente poliuretanice fara solvent in intregul sistem.

  Pentru a avea randament maxim pe intreaga perioada de functionare, palele

  rotorului Enercon au un diametru mare.

  Conexiunea axului special dezvoltata de Enercon pentru turbine eoliene mari

  furnizeaza, de asemenea, putere aditionala prin crearea unei distributii egale a

  actiunii vantului pe pala. Acesta este un factor important mai ales pentru zone cu

  vanturi puternice si fluctuatii mari.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  42

  Sistemul de comanda pentru convertorii Enercon ai energiei eoliane este

  bazat pe un principiu simplu: mai putine componente rotative reduc frecarea

  mecanica si, in acelasi timp, maresc longevitatea in timp a echipamentului.

  Costurile de mentinere si service pentru turbina eoliana sunt scazute (mai putine

  piese supuse uzarii, nici un angrenaj cu schimbare de ulei etc), costuri de operare

  scazute.

  Nacela si generatorul circular sunt direct conectate intre ele ca o unitate fixa

  fara angrenaj. Unitatea rotorului este montata pe un ax fix. In comparatie cu

  sistemele de angrenaj conventionale care au un numar mare de puncte de frecare

  intr-un angrenaj, sistemul Enercon are doar doi rulmenti radiali cu miscare lenta,

  ceea ce determina o viteza scazuta a angrenajului.

  Pana acum cativa ani doar nacela rotorului era realizata din otel turnat; in

  prezent , utilizarea fierului cu grafit globular face posibila fabricarea altor

  componente majore cum ar fi adaptorul palei, axul si arborele de distributie.

  Enercon promoveaza o dezvoltare avansata a componentelor turnate, in

  colaborare cu uzina metalurgica. Toate componentele sunt desenate in sistem 3D

  CAD si calculate folosind metoda elementului finit pentru a testa tensiunile

  crescute in puncte critice. Pe parcursul intregii faze de prototip, se testeaza si se

  optimizeaza performantele fiecarei componente in parte. Procedurile de testare a

  calitatii pentru componentele turnate Enercon:

  - inspectie asupra structurii componentelor

  - teste ultra-sunet

  - teste raze-X

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  43

  Reteaua de Conexiune

  Instalatia Enercon prezinta o retea de alimentare care satisface ultimele

  cerinte in domeniu si de aceea este usor de integrat in orice structuri de alimentare

  sau distributie. Conceptul Enercon ofera solutii cum ar fi managementul puterii

  reactive si controlul tensiunii pentru situatii normale dar si pentru situatii critice

  provocate de scurt-circuite sau fluctuatii in retea. Comportamentul turbinei este in

  primul rand comparabil cu cel al instalatiilor de putere. Enercon este primul

  producator din lume care a primit un certificat prin care se confirma aceste

  proprietati ale instalatiei.

  Energia generata in generatorul pe ax Enercon este trecuta printr-un invertor

  spre un redresor si o asa-numita retea DC. Acesta asigura faptul ca puterea de

  iesire este ajustata conform specificatiilor retelei. In acest fel sunt atinse valorile

  stipulate, cum ar fi cele pentru frecventa, tensiune si putere reactiva, pentru fiecare

  turbina in parte din parc. Transformatorul sistemului realizeaza conversia de la 400

  V la o tensiune medie.

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  44

  Curba de alimentare cu energie a retelei

  Compatibilitatea retelei electrice

  Turbinele eoliene ofera maximum de compatibilitate cu retelele datorita

  modului lor de control si operare. Varfurile energiei de iesire nu se produc datorita

  conceptului de control inchide-bucla si deschide-bucla. Aproape nici o putere

  reactiva nu este necesara in functionarea normala.

  Game largi ale frecventei si tensiunii

  Sistemul de alimentare Enercon permite turbinei eoliene sa functioneze

  intr-o gama larga intr-un mod sigur in retele de joasa tensiune. Aceasta face

  convertorii de energie eoliana Enercon sa suporte reteaua electrica, chiar si intr-o

  locatie complexa.

  Circuit de alimentare in retea

  Pentru a asigura o economie in operare, puterea de alimentare trebuie sa fie

  regulata; astfel , valorile variabile stabilite pentru gradientii maximi de viteza

  permisi pot fi specificati pentru sistemul de retele Enercon. Spre exemplu, cand

  turbina eoliana sau parcul eolian functioneaza, puterea poate fi controlata in

  concordanta cu cerintele. Acest fapt permite operatorului de retea sa optimizeze

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  45

  stabilitatea incarcaturii si a tensiunii retelei la fel ca si interactiunile dintre

  companiile ce funizeaza energie si consumatori.

  Managementul puterii reactive

  Puterea reactiva trebuie reglata cand se opereaza cu retele de transmisie si

  distributie. Este necesar sa se compenseze echipamentul de transmisie cum sunt

  cablurile si transformatoarele pentru a se mentine stabilitatea tensiunii. Turbinele

  eoliene Enercon au o gama larga de operare pentru schimburile de putere reactiva

  care poate fi asigurata retelei asemeni unui sistem service.

  In multe regiuni din lume turbinele conventionale nu sunt in masura sa

  intampine cerintele necesare operarii cu retele stabile. In aceste cazuri, sursele de

  putere reactiva dinamica cum sunt asa-numitele SVC sau Statcom (Compensator

  static) trebuie integrate in retea pentru a asigura furnizarea unei puteri adecvate

  catre consumator. Ca o optiune, turbinele Enercon sunt capabile de a asigura retelei

  proprietatile performante ale unui Statcom. Independent de putere, intreaga gama

  de putere reactiva este la dispozitia operatorului de retea chiar daca puterea activa

  nu este furnizata retelei. Aceste proprietati ale Statcom reprezinta cerinte cruciale

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  46

  in ceea ce priveste stabilitatea pentru operarea cu retele maxim sau minim

  incarcate.

  Pastrarea conexiunii cand apar probleme de retea

  Asemanator comportamentului statiei de putere, retelele de transport ale

  turbinelor eoliene nu ar trebui sa se deconecteze imediat in cazul unui scurt-circuit.

  Pe timpul scaderilor bruste de tensiune datorate problemelor de retea, turbinele ar

  trebui sa ramana conectate la retea. Turbinele Enercon au aceasta capacitate. Daca

  este necesar, turbinele pot suporta asemenea tensiuni cand apar probleme. Acest

  lucru se realizeaza folosind puterea reactiva. Dupa ce problema este remediata si

  tensiunea este redresata, turbina eoliana continua sa se alimenteze.

  Enercon SCADA

  Sistemul de control al fiecarei turbine este echipat cu componente (hardware

  si software) pentru monitorizarea datelor la distanta. Toate datele si semnalele sunt

  transmise printr-o conexiune la un browser de Internet . Acest fapt face posibila

  monitorizarea datelor la fel de usoara ca prin intermediul unei telecomenzi active

  la distanta (precum inchiderea si deschiderea).

 • Raport privind Impactul asupra Mediului “CONSTRUIRE PARC DE CENTRALE EOLIENE SI RETELE ELECTRICE DE RACORDARE” - SUD III

  Judetul Tulcea, Comuna Casimcea

  CABINET EXPERT MEDIU – PETRESCU TRAIAN Constanta, Str. Decebal nr. 75

  Tel: 0721283395 Fax: 0241 514178 www.expert-mediu.ro

  E-mail: [email protected]; [email protected]

  47

  La centrul de monitorizare, personal experimentat verifica datele care vin de

  la eoliene, precum si alarmele care apar daca datele deviaza de la valorile de

  referinta. In cazul unei situatii de urgenta exista posibilitatea intreruperii racordului

  la energie a turbinelor. Folosind baterii sistemul poate fi inchis in siguranta in

  cazul unei intreruperi de energie.

  Enercon Scada se dovedeste a fi un sistem de control al parcului eolian si de

  monitorizare pentru multi ani, un concept vital pentru serviciile Enercon. Introdus

  in 1998, acest sistem demn de incredere este folosit pentru mai mult de 6500

  turbine in intreaga lume. El prezinta un numar optional de functii si posibilitati

  pentru conectarea parcului eolian la retea. Datorita designului modular

  expansiunea

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended